MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD

2 Indhold ADHDnordsjælland side 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Velkommen til den nye bestyrelse 11 Voksencafé 13 Start af nye grupper 15 Idéer til aktiviteter i dit eget lokalområde? 15 Netværksmøde i Gentofte Forældreforening 17 Lidt om tilmeldinger 17 Bedsteforældreaften 28. april 19 Kursus for forældre til børn der har fået diagnose indefor det sidste år 21 Misbrugskursus 23 Troldetur til Nyruphus Annoncetegning: Lokalbladet Postboks 274, 8600 Silkeborg Telefon kl og Mail: Alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet hertil

3 ADHDnordsjælland side 5 Nyt fra bestyrelsen Vores årlige generalforsamling blev afholdt 30. januar og vi glæder os til et nyt spændende år. Hanne Westh Nicolajsen fortalte om året 2010, hvor bestyrelsen gik fra 4 til 12 medlemmer. Hanne vil dog gerne drosle lidt ned efter 3 travle år som formand og fortsætter som suppleant. Tusind tak for den store indsats! Erik Jørgensen blev valgt som ny formand. Maibritte, Karin og Bokja, fratrådte efter eget valg, men vil stadig være med i forskellige aktiviteter og udvalg. Også en stor tak for deres indsats! Den nye bestyrelse er nu på 10 medlemmer, læs mere på de næste sider. Til generalforsamlingen fik vi besøg af Anne Worning, direktør i ADHD-foreningen. Hun fortalte om de mange nye tiltag i hovedforeningen og kunne desuden fortælle, at vi har fået en medlemsfremgang i Nordsjælland på næsten 25 %. Velkommen til alle de nye medlemmer! I det kommende år vil Nordsjælland gå over til en struktur, der bygger på udvalg. Formålet er, at det skal være nemmere at være frivillig, uden at man behøver at være del af bestyrelsen. Vi vil derfor gerne opfordre dig til at overveje, om du har lyst til at gøre noget som frivillig. I udvalgsarbejdet kan man for eksempel planlægge et kursus, hvilket består i at finde en kursusholder, beskrive kurset, finde lokaler og regne på brugerbetaling. Eller man kan melde sig til at give en hånd på dagen med at stille borde op, købe ind, lave kaffe m.m. Foreløbig regner vi med at oprette følgende udvalg: Det Sociale, Det Faglige, Det Politiske, Caféudvalget og Markedsføringsudvalget. Hvis du har lyst til at deltage i en konkret aktivitet eller være del af et udvalg, er du meget velkommen til at skrive til adhd.dk Inde i bladet og på Nordsjællands del af hjemmesiden kan du læse om vores kommende arrangementer i foråret. Vi starter nye netværksgrupper 14. april og vores bedsteforældreaften bliver holdt 28. april. Senere i april og i maj måned holder vi 2 foredrag om misbrug. Vi har fået nye foredragsholdere og datoerne er derfor blevet ændret til 30.april og 14.maj. Den månedlige voksencafé i Hillerød er blevet en stor succes og der holdes møder de følgende måneder over emnerne: Samarbejdet med kommunen, når man har ADHD (7.april), hvordan du etablerer og bevarer sunde relationer (5. maj) og ADHD og søvn (9. juni). Den 7. maj afholder vi kursus for forældre til nydiagnosticerede og 28.maj er der familietroldetur til Nyruphus. Vel mødt! Erik - ny formand for ADHD foreningen Nordsjælland

4 ADHDnordsjælland side 7 Velkommen til den nye bestyrelse Erik Jørgensen Jægerspris, ny formand. Jeg har det forløbne år været med i arbejdet i bestyrelsen, og fået et indblik i de mange opgaver, men også set de mange udfordringer der ligger foran os i disse tider, hvor kommunerne er nødt til at spare, det rammer også mange af vore medlemmer. Er til daglig projektleder i NetDesign i Farum. Privat bor jeg sammen med min kæreste. Har fra tidligere ægteskab en søn på 21 år og en datter på 19 år, som begge er diagnosticeret med ADHD og min søn har også atypisk autisme. På min arbejdsplads har jeg taget skridt til at danne en ADHD netværksgruppe, hvor der p.t. er 7 medlemmer. Vi yder primært støtte til hinanden i form af at lytte og bidrage med egne erfaringer. Ved ADHD foreningens kongres blev jeg valgt til medlem af foreningens hovedbestyrelse. Dorthe Nielsen Kokkedal, næstformand, medlem af bestyrelsen i 7 år. Har voksen søn med fysisk handicap og ADD. Har baggrund som sosu assistent, krops- og psykoterapeut, pædagog professionsbachelor. Min primære interesse er neuropædagogik. Min ambition for foreningen er flere aktive medlemmer. Et tilbud til unge / voksne om grupper, til udveksling af erfaring og gerne med vejleder og kognitiv træning. Flere faglige tema dage for fagfolk, særligt lærere og ansatte i socialforvaltningerne. Erik Frederiksen Kasserer, Farum. Far til Mikkel 10 år med ADHD og Camilla på 16. Jeg vil meget gerne være med til at sikre at vi kan holde et højt aktivitets niveau i lokalforeningen, gerne med kurser og foredrag. Mener at der er et behov information/uddannelse til skolerne. Er med i forældre netværk i Farum. Chalotte Jespersen Farum. Jeg har tvillingedrenge på 11 år og er desuden bonusmor til Christian på 11 år og Catharina på 9 år som begge har ADHD. Min kæreste Martin har også ADHD. Jeg synes det er vigtigt at styrke udbredelsen af information om ADHD til især fagpersonale. Men det jeg brænder mest for er lokalforeningens voksencafe, hvor der er blevet skabt et forum for voksne med ADHD. Min ambition er at vi på sigt også kan få skabt et forum for samlevere til voksne med ADHD. Hanne Westh Nicolajsen Allerød, 40 år, tidligere formand. Mor til tre drenge, hvoraf den mellemste på 12 år har ADHD. Jeg arbejder som lektor på Aalborg Universitet i København. Jeg har valgt at fortsætte som ordinært medlem, familien og arbejdet har lidt mere brug for mig. Især er jeg interesseret i vores nye frivillighedsprojekt. Derudover er jeg meget interesseret i de faglige projekter, og i markedsføring af vores arbejde. Det er jo også svært at stoppe når der stadig er et kæmpe behov for en bedre forståelse for ADHD! dels mangler der indsigt, dels skal vi have spredt den der er!

5 ADHDnordsjælland side 9 Yvonne Fog Græsted, 56 år og mor til en søn på 17 år med ADHD. Jeg har stor lyst til at arbejde for en større viden omkring ADHD i det offentlige rum med oplysning til bl.a. blandt pædagoger, lærere og vejledere, så mennesker med ADHD kan tilbydes optimal hjælp. Der foruden hjælper jeg til hvor jeg kan i forbindelse med afholdelse af div. arr. I ADHD - foreningen Nordsjælland. Dette giver mig en dejlig stor kontakt til de mennesker med lige det handicap, der fylder så meget i min hverdag og hvorfra jeg også kan hente megen viden og erfaring. Lotte Marcher Allerød. Mor til 2 fantasifulde børn på 6 og 4 år, hvor den ældste har ADHD og NLD. Arbejder til dagligt med unge der bl.a. har ADHD og deres familier. Jeg brænder for at skabe en større åbenhed/ forståelse for ADHD i barnets netværk. Michelle Mathiasen Nivå. 39 år. Mor til 5 dejlige drenge i alderen fra 9 til 21 år. Magnus på11 år har diagnoserne ADHD og autist mens Micklas på 18 og Marc på 21 har ADHD. Til daglig arbejder jeg som virksomhedskonsulent, hvor jeg møder og hjælper mange unge og voksne med ADHD. Jeg vil meget gerne være med til at sikre, at vi kan holde et højt aktivitets niveau med kurser og foredrag Jeg synes der er et kæmpe behov for information/viden/uddannelse til sagsbehandlere, til skoler, til forældre og deres pårørende og ikke mindst til virksomhederne. Pia Heidner Ledøje, Jeg er mor til 3 dejlige børn; 2 store piger på 15 og 18 og en efternøler dreng på 6 år. Min datter på 15 fik diagnosen ADD som 14-årig. Jeg er sygeplejerske gennem de sidste 20 år, hvoraf de sidste 5 år som koordinerende visitator. I mit arbejde koordinerer og sikrer jeg udskrivelser for somatiske patienter og sikrer at borgerne udskrives med den hjælp de har behov for, for at kunne klare sig i eget hjem. Jeg ved, at der er udvikling inden for dette område når det gælder børn og unge der udskrives fra psykiatrien. Jeg håber at jeg kan bidrage med viden og erfaring til andre familier der kommer i berøring med systemet. Derudover vil jeg også meget gerne bidrage med at formidle viden om ADHD på skoler og institutioner, så børnene bliver opdaget før de når pubertets alderen. Er stor tilhænger af ADHD-foreningens tiltag i forhold til forældretræning. Udover sygeplejeuddannelsen er jeg uddannet i NLP med speciale i coaching og formidling. Abelone Hyrde Hørsholm, mor til en dreng på 13 år med ADHD. Jeg er meget glad for at være aktiv i ADHD foreningen, hvor der er rigtig mange interessante aktiviteter, kurser, konferencer og temadage. I lokalforeningen arbejder jeg med lokalbladet, hjemmesiden og markedsføring af vores aktiviteter i et ønske om at udbrede kendskabet til ADHD.

6 ADHDnordsjælland side 11 Voksencafé Cafe for voksne med ADHD ADHD foreningen Nordsjælland har startet cafe for voksne med ADHD. Formålet er at skabe et frirum til at snakke med ligestillede og derigennem at yde og finde støtte til de forskellige udfordringer, der opleves i hverdagen. I Cafeen vil der først være et oplæg og en styret snak om dagens emne, senere er der fri cafe med kaffe/te/småkager. Meningen er, at der kommer en professionel, der styrer snakken den første time. Desuden vil en fra ADHD foreningens bestyrelse være til stede under hele arrangementet. Kl Kl Oplæg og styret snak om dagens emne Fri cafe Program for foråret april 2011 Inge Louv Samarbejdet med kommunen, når man har ADHD Inge Louv arbejder som selvstændig socialrådgiver, konsulent og underviser indenfor handicapområdet. Hun har mange års erfaring med kommuner, amt, brugerorganisationer m.v. i arbejdet med børn, unge og voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Torsdag 5. maj 2011 Charlotte Hjorth: Hvordan du etablerer og bevarer sunde relationer Torsdag 9. juni 2011 (NB: Ikke den 2. juni grundet Kristi Himmelfartsdag) Charlotte Hjorth: ADHD og Søvn Charlotte er mor til en ung mand med ADHD og fik selv diagnosen i Hun er uddannet professionel ADHD Coach fra USA og arbejder med teenagere, unge og voksne med ADHD og deres familier. Derudover superviserer hun fagfolk og afholder individuelt tilrettelagte foredrag, kurser og workshops. Tidspunkt >> Kl , den første torsdag i hver måned Hvor >> Frivilligcenter Hillerød, Kulturværkstedet, Fredensvej 12c, 3400 Hillerød, Hvem >> Voksne med ADHD (over 18 år), der er medlem af ADHD foreningen. Tilmelding >> Ingen, du skal bare møde op Pris >> Det er gratis Ikke-medlemmer er velkomne til at kigge forbi en enkelt gang uden at være indmeldt. Vel mødt!

7 ADHDnordsjælland side 13 Start af nye grupper Start af nye grupper 14. april, tilmelding >> Forældre til små børn med ADHD >> Forældre til større børn med ADHD >> Forældre til voksne børn med ADHD >> Voksne med ADHD >> Fædre til børn med ADHD >> Bedsteforældre til børn med ADHD >> Partnere til voksne med ADHD >> Enlige med ADHD >> Kvinder med ADHD >> Pårørende til voksne med ADHD Har du også lyst til at snakke med andre der har ADHD tæt inde på livet, så tilbyder bestyrelsen at koordinere henvendelserne og sammensætte grupper. Bestyrelsen er med i opstart af grupperne. Netværksgrupper Som noget nyt inviterer vi til andre grupper end forældregrupper og voksne med ADHD. Vi får mange forskelligartede henvendelser og du er altid velkommen til at henvende dig med særlige ønsker. Netværksgrupperne skal i udgangspunktet kunne fungere selv. Dvs. de kører efter mødregruppe princippet, hvor det går på tur, at arrangere/afholde mødet. Internt i gruppen aftales nærmere om form og indhold. Det kan afholdes privat eller ude i byen på cafe, ved stranden eller hvad I kan finde på, der matcher gruppens behov. Dato >> Torsdag den 14. april 2011 Tidspunkt >> Klokken 19 til 21 Sted >> Frivilligcentret i Hillerød Adresse >> Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Pris >> Gratis for medlemmer af foreningen, bare kom eller tilmeld dig på Tilmelding >> (skriv GRUPPER i emnefeltet). Tilmeldingsfrist >> 12. april 2011

8 ADHDnordsjælland side 15 Idéer til aktiviteter i dit eget lokalområde? Lokalafdelingen Nordsjælland søger frivillige, der har idéer til aktiviteter i deres eget geografiske område. Vi må erkende at vi som bestyrelse ikke kan nå ud i alle hjørner af de nordsjællandske kommuner. Vi søger derfor nogle frivillige som brænder for at gøre noget - hjælpe, eller sætte noget i gang. Det kunne f.eks. være at starte netværksaktiviteter, eller at stå for et større arrangement lokalt, hvor I så skulle stå for planlægning og det praktiske i forbindelse med dette. Netværksmøde i Gentofte Forældreforening (ikke ADHD-foreningen) >> Den FØRSTE TIRSDAG i måneden afholdes netværksmøder, næste gang: >> tirsdag den 5. april 2011 kl Frivlligcenteret, Smakkegårdsvej 71, Gentofte. Ved dette café- og netværksmøde vil der være et oplæg af speciallæge Helle Hjalgrim, der vil tale om den medicin, der er mest anvendt til børn med opmærksomheds- og koncentrationsproblemer, nemlig Ritalin og Strattera, deres virkningsmekanismer og bivirkninger. Desuden vil hun omtale medicin, der anvendes i udlandet og bivirkninger ved disse. tilmelding: >> se også Lokalafdelingen er indstillet på at sponsorere aktiviteter i rimeligt omfang. Send en beskrivelse af det I kunne tænke jer til Hvis I har behov for økonomisk støtte, så vedlæg også et oplæg omkring økonomien. Så har vi et grundlag for at vurdere om vi kan støtte idéen. Vi hjælper gerne til med markedsføring gennem lokalbladet.

9 ADHDnordsjælland side 17 Lidt om tilmeldinger Lokalafdelingerne under ADHD-foreningen drives af frivillige, der gerne vil gøre en indsats for foreningen og dens medlemmer. Forventningerne fra medlemmerne må derfor modsvare dette. I forbindelse med tilmeldinger til arrangementer er proceduren at man melder sig til herefter får man indenfor en uge en bekræftelse med information om betaling. Hvis man ikke har modtaget denne bekræftelse inden for en uge, har vi brug for at folk skriver igen, da vi nogle gange har haft problemer med serveren på hovedkontoret og enkelte mails dermed er gået tabt. Hvis tilmeldingen af en eller anden grund ikke er blevet registreret og bekræftelse sendt, fremgår ens tilmelding således ikke til arrangementet. Ligeledes er der tilfælde, hvor tilmelding er registreret, men den efterfølgende betaling ikke er modtaget rettidigt. I disse tilfælde ser vi os nødsaget til at give pladsen til andre. Da foreningen er drevet af frivillige, kan der ikke forventes et professionelt niveau, selv om vi vil gøre vores yderste. Vi er til stadighed afhængige af frivillige, som vil hjælpe os og vil derfor opfordre alle, som måtte have lyst til at hjælpe, om at skrive til adhd.dk Bedsteforældreaften Program Generelt om ADHD incl. hverdagseksempler Snak i grupper Fælles opsamling At være bedsteforældre til et barn med ADHD og være forældre til forældre med et barn med ADHD er ikke altid helt let. Indsigt og erfaringsudveksling kan afhjælpe dette. Aftenen for bedsteforældre giver en indsigt i hvad, det vil sige at have ADHD, der vil også blive givet værktøjer til at tackle forskellige hverdagssituationer og der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med andre i lignende situation. Oplægsholdere er Liselotte Nielsen og Karin Kønigsfeldt, der begge selv er forældre til børn med ADHD. Dato >> Torsdag den 28.april Tidspunkt >> kl ? Sted >> Følger, se internettet Pris >> Gratis for medlemmer af foreningen Tilmelding >> (skriv bedsteforældre i emnefeltet) Tilmeldingsfrist >> 18. april 2010?

10 ADHDnordsjælland side 19 Kursus for forældre til nydiagnosticerede 7.maj Kursus for forældre til børn der har fået diagnose inden for det sidste år Program for forældrekursus den 7. maj kl >> Opstart med præsentationsrunde. >> Forventningsafklaring >> Generel info om ADHD >> Reaktioner, forældre, netværk og søskende >> Medicin, specialpædagogik, kost og fysisk aktivitet fire ben på samme kommode; > Medicin kan ikke stå alene, hør hvorfor > Betydningen af faste rammer og strukturer i hverdagen i hvilket omfang? >> Kost og ADHD >> Fysisk aktivitet en del af medicinen Dato >> Lørdag den 7.maj 2011 Dagen vil være inddelt således at der vil være mulighed for netværksdannelse både i form af pauser og gruppearbejde. Hanne Madsen er uddannet pædagog, HNLP og NLP Practitioner og coach. Hanne har arbejdet med familier og børn med psykosociale vanskeligheder samt med familier med ADHD. Hun har ligeledes uddannet sig inden for kost relateret til både børn og voksne. Er mor til 2 drenge og 1 pige. Har selv en søn med ADHD. Tidspunkt >> Kl Sted >> Frivilligcentret i Hillerød Adresse >> Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Servering kaffe og te >> Der serveres en sandwich, Pris >> 50 kr. for medlemmer af foreningen. Betales ved indgangen Tilmelding >> (skriv intromøde i emnefeltet). Husk navn og antal Tilmeldingsfrist >> 1. maj

11 ADHDnordsjælland side 21 Misbrugskursus 2 dage med kurser om misbrug og medafhængighed 30.april og 14.maj Dag 1: Misbrug Dato > lørdag 30. april 2011 tidspunkt > kl. 9:00 til Sted > Fredensvej 12C, Kedelhuset, lokale 2, 3400 Hillerød Pris > 50 kr som betales ved indgangen Servering > Der serveres en sandwich, kaffe og te Tilmelding > (skriv misbrug i emnefeltet) Tilmeldingsfrist > 20. april 2011 Dag 2: Medafhængighed Dato > lørdag 14. maj 2011 Tidspunkt > kl. 9:00 til Sted > Fredensvej 12C, Kedelhuset, lokale 2, 3400 Hillerød Pris > 50 kr som betales ved indgangen Servering > Der serveres en sandwich, kaffe og te Tilmelding > (skriv medafhængighed i emnefeltet) Tilmeldingsfrist > 20. april 2011 Præsentation af oplægsholdere Pernille Hagbard Petersen, Uddannet sygeplejerske 2002 > 8 års klinisk og miljøterapeutisk arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, udredning og behandling. > Bachelor i sygepleje > Klinisk vejlederuddannelse > Aflastningsfamilie og støtte for børn med ASF og mentalretardering > Underviser og foredragsholder, bla. v. PsykInfo,Nøglepersonudannelsen i voksenpsykiatrien for børn af psykisk syge, ADHDforeningen, lokalafdelingen østsjælland. Albertslund kommune. > Ansættelse: Børnepsykiatrien Roskilde og i ADHDraadgivning.dk som selvstændig konsulent. Obs! Bemærk venligst at datoen for kurset på dag 2 (medafhængighed) er ændret fra d. 28.maj til 14. maj! Program: Dag 1: Misbrug >> ADHD som diagnose symptombilledet i forskellige livsfaser >> Eksekutive funktioner/neuropsykologiske aspekter. >> Pædagogisk forståelse og tiltag til forskellige livsfaser >> Medicinsk behandling Dag 2: Medafhængighed >> Menneskesyn >> Risikofaktorer >> Misbrug symptomer herpå >> ADHD og Misbrug hjernens påvirkning og indflydelse >> Generel trivsel og copingstrategier >> Familien og familiesystemer Obs! Vi har fået nye Kursusholdere: ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille Hagbard Petersen. Lars Nørregaard, Uddannet pædagog > Erfaring med akut modtagelse af anbragte børn, behandlingshjem og uunderviselige børn og unge > Har de sidste 10 år arbejdet i børnepsykiatrien med børn, som har psykiatriske diagnoser > Kursus: 2 årig systemisk familieterapi, KOK specialuddannelse i spiseforstyrrelser > Underviser og foredragsholder og arbejdet som specialpædagogisk konsulent ift. Døgninstitutioner og i familier. > Ansættelse: Børnepsykiatrien Roskilde, ADHD-raadgivning.dk som selvstændig

12 ADHDnordsjælland side 23 Troldetur til Nyruphus Deltag i alletiders sjove og hyggelige dag. Familietur til Naturcenter Nyruphus Dagen vil først byde på en tur ud i den dejlige skov, dette foregår i grupper bestående af to familier. I skoven skal vi arbejde med naturopgaver og temaet trolde, så glæd Jer! Herefter samles vi alle på naturcentret, til frokost som adhd-foreningen sørger for. Efter maden vil der være nogle lege og aktiviteter for de børn, der har lyst og samtidig er der tid til en god snak. Arrangementet er gratis for medlemmer. Se mere om Naturcentret på Dato >> Lørdag den 28.maj Tidspunkt >> kl Sted >> Kongevejen 270, 3060 Espergærde Pris >> Gratis for medlemmer af foreningen Servering >> Foreningen giver frokost Tilmelding >> (skriv troldetur i emnefeltet). Husk navn og antal voksne og børn Vi ses til en dejlig dag!

13

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen Tema om årets ADHD-konference Side 4-9 Vild & Stille er en stor succes Side 13 Uddrag af årsberetning Side 22-25 Kurser til voksne Side 17 Nummer 3 Juni 2013 ADHD-foreningen

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap

Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap Pindstrup Centret 2014 Kursustilbud for familier med barn med handicap Ferietilbud til børn og unge med og uden handicap Pindstrup Centrets Familiekurser & Ferielejre 2014 ADHD-KURSER Modul 1 nydiagnosticeret

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015

AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015 AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015 SIND lokalafdelingerne i hovedstadens omegn Nr. 71 - JANUAR - JUNI 2015 Aktiviteter foråret 2015: Se midtersiderne Foreningsnyt - Indkaldelse til generalforsamlinger Foredrag

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem

Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt December 2012 Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem Evaluering af projekt Rapporten udarbejdet af:

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo

Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland PsykInfo august december 2014 PsykInfo RÅDGIVNING PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter i Region Sjælland. PsykInfo tilbyder information og rådgivning

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere