MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD

2 Indhold ADHDnordsjælland side 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Velkommen til den nye bestyrelse 11 Voksencafé 13 Start af nye grupper 15 Idéer til aktiviteter i dit eget lokalområde? 15 Netværksmøde i Gentofte Forældreforening 17 Lidt om tilmeldinger 17 Bedsteforældreaften 28. april 19 Kursus for forældre til børn der har fået diagnose indefor det sidste år 21 Misbrugskursus 23 Troldetur til Nyruphus Annoncetegning: Lokalbladet Postboks 274, 8600 Silkeborg Telefon kl og Mail: Alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet hertil

3 ADHDnordsjælland side 5 Nyt fra bestyrelsen Vores årlige generalforsamling blev afholdt 30. januar og vi glæder os til et nyt spændende år. Hanne Westh Nicolajsen fortalte om året 2010, hvor bestyrelsen gik fra 4 til 12 medlemmer. Hanne vil dog gerne drosle lidt ned efter 3 travle år som formand og fortsætter som suppleant. Tusind tak for den store indsats! Erik Jørgensen blev valgt som ny formand. Maibritte, Karin og Bokja, fratrådte efter eget valg, men vil stadig være med i forskellige aktiviteter og udvalg. Også en stor tak for deres indsats! Den nye bestyrelse er nu på 10 medlemmer, læs mere på de næste sider. Til generalforsamlingen fik vi besøg af Anne Worning, direktør i ADHD-foreningen. Hun fortalte om de mange nye tiltag i hovedforeningen og kunne desuden fortælle, at vi har fået en medlemsfremgang i Nordsjælland på næsten 25 %. Velkommen til alle de nye medlemmer! I det kommende år vil Nordsjælland gå over til en struktur, der bygger på udvalg. Formålet er, at det skal være nemmere at være frivillig, uden at man behøver at være del af bestyrelsen. Vi vil derfor gerne opfordre dig til at overveje, om du har lyst til at gøre noget som frivillig. I udvalgsarbejdet kan man for eksempel planlægge et kursus, hvilket består i at finde en kursusholder, beskrive kurset, finde lokaler og regne på brugerbetaling. Eller man kan melde sig til at give en hånd på dagen med at stille borde op, købe ind, lave kaffe m.m. Foreløbig regner vi med at oprette følgende udvalg: Det Sociale, Det Faglige, Det Politiske, Caféudvalget og Markedsføringsudvalget. Hvis du har lyst til at deltage i en konkret aktivitet eller være del af et udvalg, er du meget velkommen til at skrive til adhd.dk Inde i bladet og på Nordsjællands del af hjemmesiden kan du læse om vores kommende arrangementer i foråret. Vi starter nye netværksgrupper 14. april og vores bedsteforældreaften bliver holdt 28. april. Senere i april og i maj måned holder vi 2 foredrag om misbrug. Vi har fået nye foredragsholdere og datoerne er derfor blevet ændret til 30.april og 14.maj. Den månedlige voksencafé i Hillerød er blevet en stor succes og der holdes møder de følgende måneder over emnerne: Samarbejdet med kommunen, når man har ADHD (7.april), hvordan du etablerer og bevarer sunde relationer (5. maj) og ADHD og søvn (9. juni). Den 7. maj afholder vi kursus for forældre til nydiagnosticerede og 28.maj er der familietroldetur til Nyruphus. Vel mødt! Erik - ny formand for ADHD foreningen Nordsjælland

4 ADHDnordsjælland side 7 Velkommen til den nye bestyrelse Erik Jørgensen Jægerspris, ny formand. Jeg har det forløbne år været med i arbejdet i bestyrelsen, og fået et indblik i de mange opgaver, men også set de mange udfordringer der ligger foran os i disse tider, hvor kommunerne er nødt til at spare, det rammer også mange af vore medlemmer. Er til daglig projektleder i NetDesign i Farum. Privat bor jeg sammen med min kæreste. Har fra tidligere ægteskab en søn på 21 år og en datter på 19 år, som begge er diagnosticeret med ADHD og min søn har også atypisk autisme. På min arbejdsplads har jeg taget skridt til at danne en ADHD netværksgruppe, hvor der p.t. er 7 medlemmer. Vi yder primært støtte til hinanden i form af at lytte og bidrage med egne erfaringer. Ved ADHD foreningens kongres blev jeg valgt til medlem af foreningens hovedbestyrelse. Dorthe Nielsen Kokkedal, næstformand, medlem af bestyrelsen i 7 år. Har voksen søn med fysisk handicap og ADD. Har baggrund som sosu assistent, krops- og psykoterapeut, pædagog professionsbachelor. Min primære interesse er neuropædagogik. Min ambition for foreningen er flere aktive medlemmer. Et tilbud til unge / voksne om grupper, til udveksling af erfaring og gerne med vejleder og kognitiv træning. Flere faglige tema dage for fagfolk, særligt lærere og ansatte i socialforvaltningerne. Erik Frederiksen Kasserer, Farum. Far til Mikkel 10 år med ADHD og Camilla på 16. Jeg vil meget gerne være med til at sikre at vi kan holde et højt aktivitets niveau i lokalforeningen, gerne med kurser og foredrag. Mener at der er et behov information/uddannelse til skolerne. Er med i forældre netværk i Farum. Chalotte Jespersen Farum. Jeg har tvillingedrenge på 11 år og er desuden bonusmor til Christian på 11 år og Catharina på 9 år som begge har ADHD. Min kæreste Martin har også ADHD. Jeg synes det er vigtigt at styrke udbredelsen af information om ADHD til især fagpersonale. Men det jeg brænder mest for er lokalforeningens voksencafe, hvor der er blevet skabt et forum for voksne med ADHD. Min ambition er at vi på sigt også kan få skabt et forum for samlevere til voksne med ADHD. Hanne Westh Nicolajsen Allerød, 40 år, tidligere formand. Mor til tre drenge, hvoraf den mellemste på 12 år har ADHD. Jeg arbejder som lektor på Aalborg Universitet i København. Jeg har valgt at fortsætte som ordinært medlem, familien og arbejdet har lidt mere brug for mig. Især er jeg interesseret i vores nye frivillighedsprojekt. Derudover er jeg meget interesseret i de faglige projekter, og i markedsføring af vores arbejde. Det er jo også svært at stoppe når der stadig er et kæmpe behov for en bedre forståelse for ADHD! dels mangler der indsigt, dels skal vi have spredt den der er!

5 ADHDnordsjælland side 9 Yvonne Fog Græsted, 56 år og mor til en søn på 17 år med ADHD. Jeg har stor lyst til at arbejde for en større viden omkring ADHD i det offentlige rum med oplysning til bl.a. blandt pædagoger, lærere og vejledere, så mennesker med ADHD kan tilbydes optimal hjælp. Der foruden hjælper jeg til hvor jeg kan i forbindelse med afholdelse af div. arr. I ADHD - foreningen Nordsjælland. Dette giver mig en dejlig stor kontakt til de mennesker med lige det handicap, der fylder så meget i min hverdag og hvorfra jeg også kan hente megen viden og erfaring. Lotte Marcher Allerød. Mor til 2 fantasifulde børn på 6 og 4 år, hvor den ældste har ADHD og NLD. Arbejder til dagligt med unge der bl.a. har ADHD og deres familier. Jeg brænder for at skabe en større åbenhed/ forståelse for ADHD i barnets netværk. Michelle Mathiasen Nivå. 39 år. Mor til 5 dejlige drenge i alderen fra 9 til 21 år. Magnus på11 år har diagnoserne ADHD og autist mens Micklas på 18 og Marc på 21 har ADHD. Til daglig arbejder jeg som virksomhedskonsulent, hvor jeg møder og hjælper mange unge og voksne med ADHD. Jeg vil meget gerne være med til at sikre, at vi kan holde et højt aktivitets niveau med kurser og foredrag Jeg synes der er et kæmpe behov for information/viden/uddannelse til sagsbehandlere, til skoler, til forældre og deres pårørende og ikke mindst til virksomhederne. Pia Heidner Ledøje, Jeg er mor til 3 dejlige børn; 2 store piger på 15 og 18 og en efternøler dreng på 6 år. Min datter på 15 fik diagnosen ADD som 14-årig. Jeg er sygeplejerske gennem de sidste 20 år, hvoraf de sidste 5 år som koordinerende visitator. I mit arbejde koordinerer og sikrer jeg udskrivelser for somatiske patienter og sikrer at borgerne udskrives med den hjælp de har behov for, for at kunne klare sig i eget hjem. Jeg ved, at der er udvikling inden for dette område når det gælder børn og unge der udskrives fra psykiatrien. Jeg håber at jeg kan bidrage med viden og erfaring til andre familier der kommer i berøring med systemet. Derudover vil jeg også meget gerne bidrage med at formidle viden om ADHD på skoler og institutioner, så børnene bliver opdaget før de når pubertets alderen. Er stor tilhænger af ADHD-foreningens tiltag i forhold til forældretræning. Udover sygeplejeuddannelsen er jeg uddannet i NLP med speciale i coaching og formidling. Abelone Hyrde Hørsholm, mor til en dreng på 13 år med ADHD. Jeg er meget glad for at være aktiv i ADHD foreningen, hvor der er rigtig mange interessante aktiviteter, kurser, konferencer og temadage. I lokalforeningen arbejder jeg med lokalbladet, hjemmesiden og markedsføring af vores aktiviteter i et ønske om at udbrede kendskabet til ADHD.

6 ADHDnordsjælland side 11 Voksencafé Cafe for voksne med ADHD ADHD foreningen Nordsjælland har startet cafe for voksne med ADHD. Formålet er at skabe et frirum til at snakke med ligestillede og derigennem at yde og finde støtte til de forskellige udfordringer, der opleves i hverdagen. I Cafeen vil der først være et oplæg og en styret snak om dagens emne, senere er der fri cafe med kaffe/te/småkager. Meningen er, at der kommer en professionel, der styrer snakken den første time. Desuden vil en fra ADHD foreningens bestyrelse være til stede under hele arrangementet. Kl Kl Oplæg og styret snak om dagens emne Fri cafe Program for foråret april 2011 Inge Louv Samarbejdet med kommunen, når man har ADHD Inge Louv arbejder som selvstændig socialrådgiver, konsulent og underviser indenfor handicapområdet. Hun har mange års erfaring med kommuner, amt, brugerorganisationer m.v. i arbejdet med børn, unge og voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Torsdag 5. maj 2011 Charlotte Hjorth: Hvordan du etablerer og bevarer sunde relationer Torsdag 9. juni 2011 (NB: Ikke den 2. juni grundet Kristi Himmelfartsdag) Charlotte Hjorth: ADHD og Søvn Charlotte er mor til en ung mand med ADHD og fik selv diagnosen i Hun er uddannet professionel ADHD Coach fra USA og arbejder med teenagere, unge og voksne med ADHD og deres familier. Derudover superviserer hun fagfolk og afholder individuelt tilrettelagte foredrag, kurser og workshops. Tidspunkt >> Kl , den første torsdag i hver måned Hvor >> Frivilligcenter Hillerød, Kulturværkstedet, Fredensvej 12c, 3400 Hillerød, Hvem >> Voksne med ADHD (over 18 år), der er medlem af ADHD foreningen. Tilmelding >> Ingen, du skal bare møde op Pris >> Det er gratis Ikke-medlemmer er velkomne til at kigge forbi en enkelt gang uden at være indmeldt. Vel mødt!

7 ADHDnordsjælland side 13 Start af nye grupper Start af nye grupper 14. april, tilmelding >> Forældre til små børn med ADHD >> Forældre til større børn med ADHD >> Forældre til voksne børn med ADHD >> Voksne med ADHD >> Fædre til børn med ADHD >> Bedsteforældre til børn med ADHD >> Partnere til voksne med ADHD >> Enlige med ADHD >> Kvinder med ADHD >> Pårørende til voksne med ADHD Har du også lyst til at snakke med andre der har ADHD tæt inde på livet, så tilbyder bestyrelsen at koordinere henvendelserne og sammensætte grupper. Bestyrelsen er med i opstart af grupperne. Netværksgrupper Som noget nyt inviterer vi til andre grupper end forældregrupper og voksne med ADHD. Vi får mange forskelligartede henvendelser og du er altid velkommen til at henvende dig med særlige ønsker. Netværksgrupperne skal i udgangspunktet kunne fungere selv. Dvs. de kører efter mødregruppe princippet, hvor det går på tur, at arrangere/afholde mødet. Internt i gruppen aftales nærmere om form og indhold. Det kan afholdes privat eller ude i byen på cafe, ved stranden eller hvad I kan finde på, der matcher gruppens behov. Dato >> Torsdag den 14. april 2011 Tidspunkt >> Klokken 19 til 21 Sted >> Frivilligcentret i Hillerød Adresse >> Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Pris >> Gratis for medlemmer af foreningen, bare kom eller tilmeld dig på Tilmelding >> (skriv GRUPPER i emnefeltet). Tilmeldingsfrist >> 12. april 2011

8 ADHDnordsjælland side 15 Idéer til aktiviteter i dit eget lokalområde? Lokalafdelingen Nordsjælland søger frivillige, der har idéer til aktiviteter i deres eget geografiske område. Vi må erkende at vi som bestyrelse ikke kan nå ud i alle hjørner af de nordsjællandske kommuner. Vi søger derfor nogle frivillige som brænder for at gøre noget - hjælpe, eller sætte noget i gang. Det kunne f.eks. være at starte netværksaktiviteter, eller at stå for et større arrangement lokalt, hvor I så skulle stå for planlægning og det praktiske i forbindelse med dette. Netværksmøde i Gentofte Forældreforening (ikke ADHD-foreningen) >> Den FØRSTE TIRSDAG i måneden afholdes netværksmøder, næste gang: >> tirsdag den 5. april 2011 kl Frivlligcenteret, Smakkegårdsvej 71, Gentofte. Ved dette café- og netværksmøde vil der være et oplæg af speciallæge Helle Hjalgrim, der vil tale om den medicin, der er mest anvendt til børn med opmærksomheds- og koncentrationsproblemer, nemlig Ritalin og Strattera, deres virkningsmekanismer og bivirkninger. Desuden vil hun omtale medicin, der anvendes i udlandet og bivirkninger ved disse. tilmelding: >> se også Lokalafdelingen er indstillet på at sponsorere aktiviteter i rimeligt omfang. Send en beskrivelse af det I kunne tænke jer til Hvis I har behov for økonomisk støtte, så vedlæg også et oplæg omkring økonomien. Så har vi et grundlag for at vurdere om vi kan støtte idéen. Vi hjælper gerne til med markedsføring gennem lokalbladet.

9 ADHDnordsjælland side 17 Lidt om tilmeldinger Lokalafdelingerne under ADHD-foreningen drives af frivillige, der gerne vil gøre en indsats for foreningen og dens medlemmer. Forventningerne fra medlemmerne må derfor modsvare dette. I forbindelse med tilmeldinger til arrangementer er proceduren at man melder sig til herefter får man indenfor en uge en bekræftelse med information om betaling. Hvis man ikke har modtaget denne bekræftelse inden for en uge, har vi brug for at folk skriver igen, da vi nogle gange har haft problemer med serveren på hovedkontoret og enkelte mails dermed er gået tabt. Hvis tilmeldingen af en eller anden grund ikke er blevet registreret og bekræftelse sendt, fremgår ens tilmelding således ikke til arrangementet. Ligeledes er der tilfælde, hvor tilmelding er registreret, men den efterfølgende betaling ikke er modtaget rettidigt. I disse tilfælde ser vi os nødsaget til at give pladsen til andre. Da foreningen er drevet af frivillige, kan der ikke forventes et professionelt niveau, selv om vi vil gøre vores yderste. Vi er til stadighed afhængige af frivillige, som vil hjælpe os og vil derfor opfordre alle, som måtte have lyst til at hjælpe, om at skrive til adhd.dk Bedsteforældreaften Program Generelt om ADHD incl. hverdagseksempler Snak i grupper Fælles opsamling At være bedsteforældre til et barn med ADHD og være forældre til forældre med et barn med ADHD er ikke altid helt let. Indsigt og erfaringsudveksling kan afhjælpe dette. Aftenen for bedsteforældre giver en indsigt i hvad, det vil sige at have ADHD, der vil også blive givet værktøjer til at tackle forskellige hverdagssituationer og der vil være mulighed for at udveksle erfaringer med andre i lignende situation. Oplægsholdere er Liselotte Nielsen og Karin Kønigsfeldt, der begge selv er forældre til børn med ADHD. Dato >> Torsdag den 28.april Tidspunkt >> kl ? Sted >> Følger, se internettet Pris >> Gratis for medlemmer af foreningen Tilmelding >> (skriv bedsteforældre i emnefeltet) Tilmeldingsfrist >> 18. april 2010?

10 ADHDnordsjælland side 19 Kursus for forældre til nydiagnosticerede 7.maj Kursus for forældre til børn der har fået diagnose inden for det sidste år Program for forældrekursus den 7. maj kl >> Opstart med præsentationsrunde. >> Forventningsafklaring >> Generel info om ADHD >> Reaktioner, forældre, netværk og søskende >> Medicin, specialpædagogik, kost og fysisk aktivitet fire ben på samme kommode; > Medicin kan ikke stå alene, hør hvorfor > Betydningen af faste rammer og strukturer i hverdagen i hvilket omfang? >> Kost og ADHD >> Fysisk aktivitet en del af medicinen Dato >> Lørdag den 7.maj 2011 Dagen vil være inddelt således at der vil være mulighed for netværksdannelse både i form af pauser og gruppearbejde. Hanne Madsen er uddannet pædagog, HNLP og NLP Practitioner og coach. Hanne har arbejdet med familier og børn med psykosociale vanskeligheder samt med familier med ADHD. Hun har ligeledes uddannet sig inden for kost relateret til både børn og voksne. Er mor til 2 drenge og 1 pige. Har selv en søn med ADHD. Tidspunkt >> Kl Sted >> Frivilligcentret i Hillerød Adresse >> Kulturværkstedet, Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Servering kaffe og te >> Der serveres en sandwich, Pris >> 50 kr. for medlemmer af foreningen. Betales ved indgangen Tilmelding >> (skriv intromøde i emnefeltet). Husk navn og antal Tilmeldingsfrist >> 1. maj

11 ADHDnordsjælland side 21 Misbrugskursus 2 dage med kurser om misbrug og medafhængighed 30.april og 14.maj Dag 1: Misbrug Dato > lørdag 30. april 2011 tidspunkt > kl. 9:00 til Sted > Fredensvej 12C, Kedelhuset, lokale 2, 3400 Hillerød Pris > 50 kr som betales ved indgangen Servering > Der serveres en sandwich, kaffe og te Tilmelding > (skriv misbrug i emnefeltet) Tilmeldingsfrist > 20. april 2011 Dag 2: Medafhængighed Dato > lørdag 14. maj 2011 Tidspunkt > kl. 9:00 til Sted > Fredensvej 12C, Kedelhuset, lokale 2, 3400 Hillerød Pris > 50 kr som betales ved indgangen Servering > Der serveres en sandwich, kaffe og te Tilmelding > (skriv medafhængighed i emnefeltet) Tilmeldingsfrist > 20. april 2011 Præsentation af oplægsholdere Pernille Hagbard Petersen, Uddannet sygeplejerske 2002 > 8 års klinisk og miljøterapeutisk arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, udredning og behandling. > Bachelor i sygepleje > Klinisk vejlederuddannelse > Aflastningsfamilie og støtte for børn med ASF og mentalretardering > Underviser og foredragsholder, bla. v. PsykInfo,Nøglepersonudannelsen i voksenpsykiatrien for børn af psykisk syge, ADHDforeningen, lokalafdelingen østsjælland. Albertslund kommune. > Ansættelse: Børnepsykiatrien Roskilde og i ADHDraadgivning.dk som selvstændig konsulent. Obs! Bemærk venligst at datoen for kurset på dag 2 (medafhængighed) er ændret fra d. 28.maj til 14. maj! Program: Dag 1: Misbrug >> ADHD som diagnose symptombilledet i forskellige livsfaser >> Eksekutive funktioner/neuropsykologiske aspekter. >> Pædagogisk forståelse og tiltag til forskellige livsfaser >> Medicinsk behandling Dag 2: Medafhængighed >> Menneskesyn >> Risikofaktorer >> Misbrug symptomer herpå >> ADHD og Misbrug hjernens påvirkning og indflydelse >> Generel trivsel og copingstrategier >> Familien og familiesystemer Obs! Vi har fået nye Kursusholdere: ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille Hagbard Petersen. Lars Nørregaard, Uddannet pædagog > Erfaring med akut modtagelse af anbragte børn, behandlingshjem og uunderviselige børn og unge > Har de sidste 10 år arbejdet i børnepsykiatrien med børn, som har psykiatriske diagnoser > Kursus: 2 årig systemisk familieterapi, KOK specialuddannelse i spiseforstyrrelser > Underviser og foredragsholder og arbejdet som specialpædagogisk konsulent ift. Døgninstitutioner og i familier. > Ansættelse: Børnepsykiatrien Roskilde, ADHD-raadgivning.dk som selvstændig

12 ADHDnordsjælland side 23 Troldetur til Nyruphus Deltag i alletiders sjove og hyggelige dag. Familietur til Naturcenter Nyruphus Dagen vil først byde på en tur ud i den dejlige skov, dette foregår i grupper bestående af to familier. I skoven skal vi arbejde med naturopgaver og temaet trolde, så glæd Jer! Herefter samles vi alle på naturcentret, til frokost som adhd-foreningen sørger for. Efter maden vil der være nogle lege og aktiviteter for de børn, der har lyst og samtidig er der tid til en god snak. Arrangementet er gratis for medlemmer. Se mere om Naturcentret på Dato >> Lørdag den 28.maj Tidspunkt >> kl Sted >> Kongevejen 270, 3060 Espergærde Pris >> Gratis for medlemmer af foreningen Servering >> Foreningen giver frokost Tilmelding >> (skriv troldetur i emnefeltet). Husk navn og antal voksne og børn Vi ses til en dejlig dag!

13

Medlemsblad nr. 18 april 2010

Medlemsblad nr. 18 april 2010 DHD Introaften for nye medlemmer Læs mere side 15 Kom og hør Carsten Sommerskov Læs mere side 17 Troldetur til Nyruphus for børn og voksne Læs mere side 19 Medlemsblad nr. 18 april 2010 n o r d s jæ l

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013

Uddannelseskarrusellen. Program. Program. Bulimi den»usynlige«spiseforstyrrelse 2012-2013 2012-2013 psykisk sårbare unge, både viden og værktøjer til at løfte denne vigtige, men også udfordrende opgave. I oplægget vil Bjarke M. Jensen præsentere et udvalg af metoder og værktøjer, som kan inspirere lærer,

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest NETVÆRKSGRUPPER -Kom godt i gang! Vores barn har autisme og selvom vi elsker vores helt specielle barn meget højt fremkalder vores liv med dette helt specielle menneske ofte nogle stærke følelser i os

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Stemmetællere Preben Pedersen, og Else Vedgaard/Hvidgard.

Stemmetællere Preben Pedersen, og Else Vedgaard/Hvidgard. 1 Referat fra ADHD-foreningen, Midt-Østjyllands 17. ordinære generalforsamling søndag den 3. Februar 2013. Formand Søren Zastrow åbnede. 1. Valg af dirigent Ole Bruun Jensen blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013.

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013. Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk den 23. 28. September 2013 Kursusledere: Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014.

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Velkomst ved lokalformanden, Søren Zastrow. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dagens

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

Forældrenetværksgruppe

Forældrenetværksgruppe Der lægges vægt på at I selv søger sammen og danner netværk, så i har mulighed for at mødes og støtte hinanden, efter det aktuelle forløb. En netværksgruppe kan, bestå af 3-4 forældrepar som vælger hinanden

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy)

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy) Landskursus 2014 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk og fornyet energi til hverdagen med et barn med høretab. En hverdag som stiller mange krav

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR. Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009

Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR. Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009 Det mener ADHD-foreningen POLITIKPAPIR Vedtaget af ADHD-foreningens hovedbestyrelse den 2. maj 2009 Rev. den 30. august 2009 1 1. SE MENNESKET FØR DIAGNOSEN Både børn og voksne kommer i kontakt med et

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Kursuskatalog 2012 C ENTER FOR FAMILIEPLEJE K ØBENHAVNS KOMMUNE

Kursuskatalog 2012 C ENTER FOR FAMILIEPLEJE K ØBENHAVNS KOMMUNE Kursuskatalog 2012 C ENTER FOR FAMILIEPLEJE K ØBENHAVNS KOMMUNE Det er med glæde vi hermed præsenterer jer for Center for Familieplejes efteruddannelsesprogram for 2012. 2 I skal vælge mindst to dage med

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune

Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune Folkeoplysningsudvalget tilbyder i samarbejde med Ungdomsskolen i Faxe Kommune Instruktør- og træneruddannelse/kursus - 2014-2015 Tilmelding til: Tina Møller Jakobsen, Kultur- og fritidskonsulent mail:

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre,

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre, KALENDER Dato 2008 EarlyBird kursus for forældre Langvadbjerg 09-01-08 Bestyrelsesmøde Langvadbjerg 09-01-08 Møde med FOF Herning Langvadbjerg 16-01-08 Forældrenetværksmøde Langvadbjerg 18-01-08 Kursus

Læs mere

Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler

Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler Få den nyeste viden CONFEX KONFERENCE: Den 29. og 30. september 2009 i Hvidovre Den 2. og 3. december 2009 i Århus Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler og opdatering på problematikken

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere