NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN:"

Transkript

1 NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN:

2 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten Fournais Tlf.: Fax: Udkommer 2-3 gange årligt. Vi gør opmærksom på, at navngivne artikler udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis er den samme som redaktionens, samt at indsendte indlæg af og til forkortes. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. ISSN: PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Stiftet den 24. november 1993 Skansevej Dragør Tlf.: Fax: CVR: Giro: Amagerbanken konto nr Bestyrelse : Formand: Kirsten Fournais Tlf.: Mail: Næstformand: Johnny Philip Tlf.: Mail: Kasserer: Britt Bunck Tlf.: Mail: Dyrlæge: Annette Fugl Thomsen Tlf.: Fax: Karin Albin Tlf.: Susanne Norbjerg Tlf.: Mail: Peter A. Johansen Tlf.: Mail: Suppleant: Aslaug Bugge Tlf.: Mail: Suppleant: Lottie Bonde Holm Tlf.: FORENINGENS FORMÅL : * At opnå større udbredelse af viden om pindsvins levevis, og om hvordan vi værner bedst om dem. * At pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nødlidende dyr. * At deltage i internationalt arbejde om dyrebeskyttelse og fremme af miljøet. * At orientere relevante myndigheder om vores erfaringer og komme med forslag til værn om naturen. * At skabe en organisation, der kan organisere at opgaverne bliver udført, herunder at sørge for at det bedst mulige økonomiske grundlag for opgavernes udførelse, er til stede. Pindsvinevennerne praktiserer sine aktiviteter ved hjælp af : * At udgive foreningsbladet Pindsvinevennen og informationsmateriale. * At afholde møder og foredrag om praktisk hjælp til pindsvinefremme, trivsel og pleje af nødstedte dyr. * At undervise i skoler og børnehaver om pindsvin og de mange farer, som truer dem og om, hvordan disse farer kan imødegås og forebygges. * At etablere og servicere et net af plejere af pindsvin, som er nødstedte. 2 Rådgivning og hjælp : Se de sidste sider! PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

3 INDHOLD *************** Mange ønsker at få pindsvin til udsætning, hvor de bor...4 Vigtige råd...6 Generalforsamlingsreferat...7 Der er brug for flere plejere...9 Artikel fra Arne Larsen...10 Girokort...11 Pindklubben...13 Formandens beretning for året Takket være Helle Krog...15 Forsidebilledet Annette, som er en af mine tre flittige onsdagshjælpere, har taget dette dejlige billede af et lille meget lyst pindsvin, som jeg har i pleje. KF Gode råd...16 Plejerliste...17 FORENINGENS LOGO FILUR, BLADETS FORSIDE SAMT BILMÆRKER ER TEGNET AF KIRSTEN FOURNAIS Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 3

4 Mange ønsker at få pindsvin til udsætning, hvor de bor Dagligt har jeg 6-7 opringninger med dette ønske, og flere plejere oplever nok det samme. Vi kan dog langt fra mætte det stadig stigende behov for at få de små nyttedyr til at trisse rundt i vores haver og spise snegle og andet godt. Er der slet ingen pindsvin, hvor du bor? spørger jeg. Svaret er oftest nej! Så kommer jeg med følgende spørgsmål: Hvor mange år er det siden, der var pindsvin? Hvor langt fra dit hjem har du set pindsvin? Hvad tror du grunden er til, at de er forsvundet? Bruges der midler som rottegift, sneglestop (Ferramol), myregift til opløsning og udvanding og andet, som dræber pindsvinene, er svaret klart. Sprøjtemidler, som bruges på de ikke økologiske områder, er også skadelige. Er der dyr som grævling, ræv, mår, mink, ilder og lækat i området, kan disse også være årsagen til, at der ingen pindsvin er. Vi skal også vide, at den store hornugle også spiser pindsvin. Der er jo trist, at der er så mange farer, men der er endnu flere. Det er dem, vi oplever, når vi får pindsvin ind på vore plejesteder. Vores aktiviteter i haverne med buskryddere, kanttrimmere, plæneklippere, greb og spader m.m. er årsag til mange skader. Afbrænding af store og små kvasbunker, som ikke flyttes inden de brændes af, skader eller dræber også pindsvin. Det sker, at vi efter Skt. Hansbålene er brændt, får nogle pindsvin ind med en stiv skorpe af sammensmeltede pigge. De kan dog reddes, men plejen tager ret lang tid. Der sker meget slemt med vores små, tillidsfulde venner. Værst har jeg det dog, når jeg får pindsvin ind med hundebid. Det er så meningsløst, og jeg fatter ikke at hunde, som er kloge dyr, ikke lærer at lade 4 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

5 pindsvinene være i fred. Tænk, hvilken pinefuld død de får, hvis hvis de ikke bliver fundet og bragt til et plejested. At mejetærskere, som høster i de mørke timer, efterlader mange slemt flænsede pindsvin og andre dyr, bør der også gøres noget ved. Vi har jo de kloge Sweis-hunde, som kan finde dem. Ja, det var en lang beretning om, hvad pindsvin udsættes for, og så har jeg ikke engang nævnt de mange, som dræbes af bilerne, eller endnu værre dem, der ligger skadede i rendestenene. Se altid efter om der er liv i dem og skaf hjælp. Spyfluerne, som lægger æg på dem, har I nok læst nok om i mine skriverier, men alt hvad jeg har nævnt, er i høj grad med til, at vi er meget omsorgsfulde, når vi skal udsætte pindsvinene efter endt pleje. De skulle nødig udsættes for lidelser en gang til. Derfor sætter vi ikke pindsvin ud til steder, vi ikke har synet og godkendt. De steder, hvor der i forvejen findes pindsvin, kan vi godt udsætte et eller to, men hvor der ingen er, og stedet er fundet egnet til start på genopretning af bestanden, skal der mindst 2 hunner og 2 hanner til. Det er nødvendigt for formeringen, hvis den ene skulle dø. Da nogle af vore plejebørn skal tilbage til stedet, hvor de kom fra, håber jeg, at I, som gerne vil have udsat hos jer, vil være forstående over for, at vi langt fra kan glæde jer alle. Du kan dog gøre en hel del for at lokke pindsvin til at bosætte sig hos dig. Pindsvin vandrer ofte flere kilometer for at finde en god bolig, og sørger du for, at gøre din have attraktiv for de små venner, kommer de måske og slår sig ned hos dig. Det er sket flere gange, at der uventet er dukket pindsvin op. Lad dig aldrig friste til at tage et pindsvin med hjem til din bolig, hvis du ser, at der er nogle, hvor du er på ferie eller på en lille tur, hvor de futter glade omkring. De vil med stor sikkerhed stikke af fra dig, og du vil ødelægge deres trygge liv i kendte omgivelser. Du kan jo også risikere at tage en mor fra et kuld unger, som så vil dø. Pindsvin, som udsættes fra vores plejesteder, har ikke den samme lyst til at stikke af, fordi de har fået friheden hos jer. Husk at pindsvin er fredede dyr, som skal behandles med stor respekt og omsorg. K.F. Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 5

6 Vigtige råd om udsætning! Tidligere har vi anbefalet, at pindsvin skulle udsættes i skumringstiden og puttes ind i deres kommende bolig. Britt og Richard Bunck har dog fundet ud af, at det er bedre at putte dem ind i den ny bolig i deres sovetid midt på dagen ved tiden. Så sover de sødt videre og har en fin fornemmelse af et nyt og trygt hjem, hvorfra de forsigtigt undersøger omgivelserne, når de vågner og vender tilbage til redestedet, når det bliver lyst. Aftenudsætning, som vi før mente var bedst, gør, at de på det tidspunkt er vågne og nysgerrige og måske ikke finder tilbage til reden, som de endnu ikke har fået et forhold til. Resultaterne af udsætning midt i sovetiden har vist sig særdeles gode. Prøv det! P.S. Pindsvin skal aldrig blot slippes ud i naturen men anbringes i en god bolig. K.F. Husk! Husk! Husk! at melde flytning! 6 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

7 Generalforsamlingsreferat April 2008 Den 5. april 2008, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Pindsvinevennerne i Danmark. Generalforsamlingen afholdtes i Hollænderhallen, Halvejen 3, Dragør. Mødt var fra bestyrelsen: Kirsten Fournais, Britt Bunck, Susanne Norbjerg og Annette Fugl Thomsen. Mødt var medlemmer i henhold til særskilt registrering. Der forelå følgende dagsorden: 1. Bestyrelsen udpeger en dirigent. 2. Beretning ved formanden om foreningens virke i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Vedtagelse af næste års kontingent. 5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. 7. Valg af to interne revisorer eller én ekstern, som skal være enten registreret eller autoriseret revisor. 8. Eventuelt. Ad 1 - Bestyrelsen udpeger en dirigent Bestyrelsesformand Kirsten Fournais bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen har udpeget advokat Ole Borch. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2 - Beretning ved formanden om foreningens virke i det forløbne år Dirigenten gav ordet til Kirsten Fournais, der aflagde beretning om foreningens virke i det forløbne år.formandens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus. Ad 3 - Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse Dirigenten gav ordet til kasserer Britt Bunck, der aflagde beretning om økonomien og gennemgik det reviderede årsregnskab. Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 7

8 Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt og med alle st Ad 4 - Vedtagelse af næste års kontingent Bestyrelsen oplyste, at kontingentet foreslås uændret kr. 80,00 om året. Generalforsamlingen godkendte forslaget. Ad 5 - Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsendt forslag. Ad 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter Dirigenten noterede, at Kirsten Fournais, Britt Bunck og Peter Johansen er på valg. Endvidere oplystes, at Kim Leslie Nielsen ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Som yderligere bestyrelsesmedlem indstilledes Johnny Philip. De foreslåede bestyrelsesmedlemmer Kirsten Fournais, Britt Bunck, Peter Johansen og Johnny Philip valgtes alle enstemmigt uden afstemning og med applaus. Ad 7 - Valg af to interne revisorer eller én ekstern, som skal være enten registreret eller autoriseret revisor Til revisor genvalgtes og med applaus Revisionsfirmaet Grant Thornton. Ad 8 - Eventuelt Kirsten Fournais oplyste, at Johnny og Carl holder åbent hus i deres nærmest parklignende have den 12. maj 2008: Mandag den 12. maj (2. Pinsedag) afholdes der pindsvine- og havedag, kl. 11:00-16:00 hos Johnny og Carl, Stokholtsvej 39, 4173 Fjenneslev. (Mellem Sorø og Ringsted, nær Bjernede Rundkirke og tæt på Gyrstinge Skovkro) Carl uddybede indholdet af de spændende muligheder for at se en anderledes have med både planter og dyr. Generalforsamlingen roste initiativet og opfordrede flest mulige til at udnytte denne mulighed. Som dirigent og referent: Ole Borch 8 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

9 Der er brug for flere plejere! Nogle af vores erfarne plejere holder af og til kurser for interesserede, i hvordan man plejer pindsvin. Oppe i det nordlige Jylland er der stor mangel på plejere. Midt i Jylland også, samt Lolland og Falster, men i de områder mangler vi desværre erfarne plejere, som har overskud til at afholde kurser. Det er en god ide for jer, som har plejet et enkelt pindsvin, som måske døde, at få et par pindsvin i pleje, som har fået førstehjælp. Giv endelig ikke op. Pindsvinene har brug for dig! Ring gerne om aftenen og hør mere om det! K.F Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 9

10 Sidste år i april modtog redaktionen følgende artikel: Min lillesøster som arbejder på Stjær skole i SFOen ringede til mig en mandag eftermiddag omkring kl sidst i marts måned om, at nogle skolebørn havde fundet et lille pindsvin. Jeg kørte straks til skolen som ligger ca. 400 m fra min adresse. Da jeg kom hjem lavede jeg kamillete med honning og en anelse salt til pindsvinet, som kun vejede 282 g havde indsunkne øjne og var meget dehydreret. Da pindsvinet fandt ud af at det var kamillete drak den 75 ml. Da jeg ved elvetiden skulle til at gå i seng så jeg lige til pindsvinet og tilbød den mere kamillete, drak den igen 75 ml. Allerede næste dag var pindsvinet kommet til hægterne. Jeg begyndte at fodre med torskerogn iblandet kattepiller opløst i lidt vand. Jeg er nu begyndt at fodre med hakket kalkunkød iblandet lidt torskerogn. I skrivende stund vejer pindgrisen 483 g. Den har taget 200 g på på godt 14 dage, og det synes jeg er godt gået af den lille. Pindsvinet er allerede afsat til at passe en have med mange dræbersnegle. Det er en have hvor der ikke bliver brugt gift. Jeg har sagt at pindsvinet først kan komme tilbage til naturen når det har en kropsvægt på omkring 1 kg. Før er den ikke klar til de udfordringer der er ude i den barske natur. Arne Larsen Det var en flot vægtforøgelse af det lille pindsvin, som var på forsiden af marts-bladet K.F. Se flere af A. Paul Webers herlige tegninger som postkort på side 16 og 17. I næste blad kommer der rigtig mange børnetegninger. 10 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

11 Større skattefradrag! Vores forening er godkendt som modtagere af fradragsberettigede gaver. Det betyder, at gavebeløb mellem 500 og helt op til kr. i 2008 kan fratrækkes i skat. Straks efter årets udgang er det nu Pindsvinevennerne, som skal oplyse dit navn, adresse og CPR/CVR nr. samt beløbet over 500 kr. - Skat klarer herefter resten! Tak for alle gaver, store som små! G I R O K O R T TAK TIL JER SOM HJÆLPER

12 Alle medlemmer vil i april måned få tilsendt et girokort til kontingentindbetaling. Girokortet her er fortrinsvis beregnet til nye medlemmer og til støttebeløb til Pindsvinevennerne. Indbetalinger kan også foretages til Amagerbanken konto nr Husk at opgive navn og adresse (samt CPR nr. hvis du ønsker skattefradrag) Indbetaler Overførsel fra kontonummer 8 7 Afrives inden betaling GIRO INDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse KVITTERING Checks og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Fredensborg Kongevej Kokkedal PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Fredensborg Kongevej Kokkedal Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering SÆT X, HVIS DU ER NYT MEDLEM KONTINGENT KR. 80,- EVT. STØTTEBIDRAG KR. CPR/CVR/medlemsnr. Kroner Øre Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S (03-08) DB < <

13 SEND GERNE SPØRGSMÅL OG TEGNINGER TIL: KATHRINE AGGERHOLM, L.A.RINGS VEJ 83, 8270 HØJBJERG (Når du tegner så husk at skrive dit navn og hvor mange år du er) Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 13

14 Formandens beretning for året 2007 Den 31. marts 2007 blev vores årsmøde afholdt på Ludvigslyst i Silkeborg. Et skønt sted, hvor mange mødte op og nød samværet med ligesindede. Der blev vist film om babypleje, og alle som ønskede det, fik et eksemplar af filmen med hjem. Det eneste lille problem vi havde var, at det kneb med pladsen. Ellers må vi sige, at mødet var en stor succes, og vi takker for Vitas gode service. Den 28. april blev vores ordinære generalforsamling afholdt. Vores meget engagerede dyrlæge Annette Fugl Thomsen, som gennem flere år har ydet gratis hjælp til mange pindsvin, er nu indgået i vores bestyrelse, hvilket glæder os meget. Yderligere tiltrådte Kim Leslie Nielsen, således at bestyrelsen nu består af 7 personer samt 2 suppleanter, hvilket er maksimum ifølge vore vedtægter. Den 6. oktober blev der holdt fest i Aros i Århus. Karin Albin var blevet valgt som årets dyreven. At Karin, efter 13 års pindsvinearbejde, har fortjent den hæder, er der bestemt ingen tvivl om, for foruden pindsvin og harekillinger, som plejes i vores forening, har Karin hjulpet mange hunde og katte. At der har været en stor stigning i antallet af personer, der selv vil pleje de nødstedte pindsvin, de finder, er meget glædeligt. Mindre glædeligt er det dog, at mange pindsvin, vi har fået ind i pleje, ikke har været til at redde. En del af dem er døde af rottegift, men flertallet, som bliver kolde og ophører med at spise, dør tilsyneladende af sneglemidlet Ferramol. Trods forbud fra Miljøstyrelsen reklameres der stadigvæk med, at midlet er uskadeligt for pindsvin, så derfor bruges det i store mængder i mange lande. Det er mit håb, at vi, inden sommeren starter, kan skaffe bevis for, at det er Ferramolen, som indeholder EDTA (hvad der ikke står på pakningerne), som dræber vore kære, små nyttedyr, som med glæde spiser de små og mellemstore snegle. Det har været et hårdt år for vores plejere, men kun få har givet op i Vi ved, hvor stor betydning det har for den svindende bestand af pindsvin, at vi får reddet så mange som muligt. Den store travlhed har været årsag til, at der kun udkom et enkelt blad i Plejen går altid frem for alt andet. Hvis det lykkes for mig at få lidt mere hjælp i år, håber jeg at kunne indhente det forsømte bladskriveri. Jeg vil slutte denne beretning med at takke jer alle for støtte og tålmodighed. K.F. 14 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

15 Takket være Helle Krog lykkedes det at få et velegnet sted til rådighed til vores årsmøde. Der var god plads, og smørrebrødet var rigtig dejligt. Vi ser med glæde frem til næste årsmøde, hvor vi, ligesom i år, håber at møde endnu flere af vore pindsvineplejere. Aslaug Bugge, som er en eminent beretter, fortalte om vores problemer med pindsvinene og de bedst mulige løsninger. Det var en meget udbytterig dag, hvor vi også nød godt af medbragte, lækre kager. Tak til alle jer, som gjorde vores møde til en succes ved blot at være til stede! Over Nite gav os mange lækre lyseblå t-shirts med vores logo Filur trykt på i grønt og desuden muleposer med samme tryk. Vi er Tommy meget taknemlig for gaven, som både er en god støtte til vores forening og en reklame, som vækker opmærksomhed på de dejlige, små pindsvins mulighed for at få hjælp, når de er i nød. Mange mange tak! K.F. Dette blad skulle have været ude i april, men desværre nåede jeg det ikke, selv om nogle venlige damer her fra Dragør har hjulpet mig hver onsdag aften i de seneste uger. De har hjulpet med pleje af mine mange pindsvin samt med papirarbejde, men stadigvæk savner jeg en, som er ferm på en computer, som jeg desværre ikke endnu har lært at bruge. Kan du? Vil du? Har du tid? Så ring gerne til mig! Tlf K.F. Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 15

16 Gode råd! Hvis du er plaget af myrer, så skal du ikke bruge nogen form for myregift. Myrerne er små nyttedyr, som spiser store mængder af bladlus, som vi godt kan undvære. Hvis du gerne vil have myrerne væk, så er der en god og billig måde. Køb lidt petroleum af den gammeldags type, som lugter (ikke lampepetroleum). Køb også en 10 eller 20 ml engangssprøjte og en ikke for tynd kanyle. Fyld lidt petroleum i og stik kanylen ned i de sprækker, hvor myrerne er og kom blot nogle få dråber ned hvert sted. Så forsvinder myrerne, og du risikerer hverken at skade pindsvin eller andre dyr. Er du plaget af muldvarpe, så har Maj-Britt Ulstrup fra Øster Hassing råd for den plage. Maj-Britt åbnede forsigtigt for muldvarpeskuddet og sprayede Gå væk hund ned i gangen. Det skete for 5 år siden, og siden har der ikke været et eneste skud i hendes have. Måske vil hjortetaksolie også skræmme dem væk. Midlet bruges i stor stil til pensling af unge træer for at undgå, at harer og andre dyr gnaver i dem. 12 POSTKARTEN von A. Paul Weber Aus Igelhausen Et medlem har sendt 12 postkort til mig, hvoraf jeg her viser 3 af de sjove fine tegninger. Er du heldig at finde dem, så køb gerne mange til mig! K.F. 16 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

17 Noget om pindsvinelopper Her på Amager, hvor jeg bor, sker det yderst sjældent, at man ser et pindsvin med lopper. Andre steder i Danmark er lopperne en plage for pindsvinene. De bør, ligesom vore hunde og katte, befries for dem. Det gør vi oftest med Frontline, som dryppes i nakken på dyrene. Sådan kan du også hjælpe de voksne pindsvin i din have eller dem, du har i pleje. Køb den største Frontline til hunde og kom den over i en engangssprøjte. Dryp bare 1 dråbe på huden i nakken og luk sprøjten med en lille hætte. Har du mange pindsvin i haven, så er det klogt at sætte en lille, diskret grøn plet på piggene nede på siden (efter behandlingen), hvor den ikke ses for meget. Brug aldrig rød farve! Så kan nogen tro, at det er et såret pindsvin. Pindsvin er fredede dyr, som ikke må mærkes, så husk blot en lille plet for en god sags skyld. Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 17

18 RÅDGIVNING OM PINDSVIN OG HJÆLP TIL PLEJE HELE DØGNET, ALLE UGENS DAGE, KAN DU FÅ HJÆLP TIL PINDSVIN VED AT RINGE TIL: KIRSTEN FOURNAIS PÅ: HOS HJÆLPERNE PÅ LISTEN HER KAN DU FÅ HJÆLP I DAG- OG AFTENTIMERNE. DER ER DOG MANGE FLERE PLEJESTEDER. ER DER IKKE NOGEN I DIN NÆRHED SÅ RING BLOT TIL MIG PÅ NUMMERET OVENFOR. RÅDGIVNING KAN OGSÅ FÅS VIA OBS! HVIS DU SKRIFTER ADRESSE, SÅ HUSK AT GIVE OS OPLYSNING OM HVORTIL! Rosemarie Beiersdorfer, Lindbjergvej Ballerup & Helle Arnfjord, Kongelundsvej Kastrup Kirsten Fournais, Skansevej Dragør Bjørn Holmegård, Kærmyssevej Fr.værk & Anja Seider, Søndergade Hundested & Helle Nilausen, Sækkedamsvej Værløse & Lisbeth Gjessing, Syrenvej Rønne & Jennifer Hald, Rostadvej Gudhjem Tommi Herde, Pilegård, Fåregårdsvej 10, Olsker 3770 Allinge Søs Weische, Vangevej 2, Onsved 4050 Skibby & Susanna Hansen & Klaus Aagaard, Sø.Svenstrup Byvej Viby & Aslaug Bugge, Ærtebjergvej Skælskør Lotte Martens, Gl. Longvej Vemmelev Sigurd Kristiansen, Kristiansholmsvej Sandved & Helle Andersen, Øgårdsvej 26, Verup 4293 Dianalund & Even Street, Nyvej Bjæverskov Lene Haltrup, Hovedskovvej St. Heddinge & Lone Bach, Evensvej Næstved Arne Schmidt, Akselvej Vordingborg & Trine og Tom Korf, Højvænget Ullerslev & Tina Andersen, Hempelplougsvej Fåborg & Anette og Jens Mortensen, Juelsbergvej Nyborg & Lena Jørgensen, Lupinparken 2 a 6000 Kolding Kirsten Nielsen, Gartnervænget 5, Hjordkær 6230 Rødekro Hanne Mette Kjær, Åløkke BylderupBov & Ruth Thomsen, Stolbrogade Nordborg Maria Jakobsen, Sildal 40, Arnum 6510 Gram Jette Wonsyld, Jels Søndergade Rødding & PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

19 ER DU PLEJER? SÅ LÆS HER! BESTILLINGER AF FODER SAMT HVAD PLEJERE ELLERS HAR BRUG FOR - VITA BIOSA, BIOKONTROL O.S.V., SKAL FREMOVER BESTILLES HOS ASLAUG BUGGE. ASLAUG, SOM ER EN MEGET TRAVL DAME, VIL HELST NØJES MED AT SENDE ÉN GANG OM UGEN, OG DET ER LØRDAG FORMIDDAG. DU KAN BESTILLE PÅ ELLER PÅ FAX ELLER TELEFON: (BEDST MELLEM KL. 20 OG 22) FORSENDELSERNE, SOM SKAL VÆRE HOS DIG MANDAG, SKAL BESTILLES SENEST FREDAG AFTEN. I NØDSTILFÆLDE HJÆLPER OGSÅ SUSANNE NORBJERG PÅ TELEFON: , OG DET SAMME GØR JEG NATURLIGVIS. KIRSTEN FOURNAIS TLF HUSK AT FORTÆLLE HVOR MANGE PINDSVIN DU HAR I PLEJE! Eva Elisabeth Skifjeld Larsen, Jernbanegade 12a 6940 Lem St & Gitte Kirkegaard og Ole Fomsgaard, Vesttarpvej Ringkøbing & Lottie og Alex Bonde Holm, Nørbyvej 20, Højmark 6950 Ringkøbing & Flemming Spaabæk Emborg, Sandbækvej Spjald & Helle Krog, Niels Juelsvej Vejle Ingrid Thuesen, Skjernvej Herning Gurli Jensen, Emilievej Skive Malene Neerup Andersen, Kokborgvej 13, Herrup 7830 Vinderup & Charlotte Larsen, Sønderhedevej 4, Rakkeby 7960 Karby Connie Gajetanus, Møllersmindevej 4, Ørding 7990 Øster Assels Kirsten Mollerup, Skejby 8200 Århus N Glennie og Bo Nielsen, Spobjergvej Brabrand Connie Høj, Hovedgaden 12, Gylling 8300 Odder Steen Stjerne, Nørreskiftevej Samsø Dorthe Madsen, Skovgårdsvænget Tranbjerg J Karin Albin, Holmensvej 1c 8400 Ebeltoft & Birthe & Poul Erik S. Sørensen, Petersmindevej Lystrup Martin Østergaard Jørgensen, Skødstrupvej Hjortshøj Joan Corfitsen, Fårupvej 11, Ommestrup 8544 Mørke & Zenitta Kaalby, Haurbakvej Kjellerup Rita Hald, Ottestoften 28 A 8660 Skanderborg Lilly Jensen, Viderupkærvej Nibe Malene G. Byrresen, Thorsvej 8 A 9460 Brovst & Nette Offersen, Frejasvej 15, Onsild 9500 Hobro & Janni Nielsen, Torstedvej Suldrup & Susanne Nielsen, Glerupvej 115, Korup 9575 Terndrup & Inger Mikkelsen, Østerbyvejen Læsø Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 19

20 AFS: PINDSVINEVENNERNE I DANMARK, SKANSEVEJ 13, 2791 DRAGØR Myggene stikker og det klør og klør! Det kan være rigtig slemt, og får du som jeg en ordentlig rød bule på stedet, hvor en fræk hunmyg har stukket dig, så er det bestemt ikke rart. Der er dog hjælp at hente! Vita Biosa er din redning, men brug det hurtigst muligt! Sørg for at have noget Vita Biosa i en lille sprøjte (med hætte på) eller en lille flaske og kom det hurtigst muligt på stikket. Så får du ingen gener! Husk at det kun er hunmyg, der stikker og suger vores blod. Hannerne er vegetarer og derfor helt uskyldige. Vita Biosa kan købes hos Matas og flere andre steder. Vita Biosa er et middel, som kan hjælpe på fordøjelsesproblemer, hudlidelser og meget, meget andet. Vi er så heldige, at midlet er stillet gratis til rådighed til de pindsvin, vi har i pleje. Uden Vita Biosa badning havde denne lille pindsvineunge ikke fået pigge igen. Læs mere om Vita Biosa På K.F

NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN:

NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN: NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion :

Læs mere

WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 APRIL 2013 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 »PINDSVINEVENNEN«PINDSVINEVENNEN Udgives Udgives af af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne»Pindsvinevennerne

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 Pindsvinevennen»PINDSVINEVENNEN«PINDSVINEVENNEN Udgives Udgives af af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne»Pindsvinevennerne

Læs mere

NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427

NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Forår 2013 53. årgang nr. 195

Forår 2013 53. årgang nr. 195 Forår 2013 53. årgang nr. 195 Redaktør: Knud Kluge Oplag 1000 Pjecen udgives fire gange om året og sendes gratis til alle der ønsker at modtage den. Sankt Vincent Gruppernes formål: At støtte udvalgte

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere