NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN:"

Transkript

1 NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN:

2 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten Fournais Tlf.: Fax: Udkommer 2-3 gange årligt. Vi gør opmærksom på, at navngivne artikler udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis er den samme som redaktionens, samt at indsendte indlæg af og til forkortes. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. ISSN: PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Stiftet den 24. november 1993 Skansevej Dragør Tlf.: Fax: CVR: Giro: Amagerbanken konto nr Bestyrelse : Formand: Kirsten Fournais Tlf.: Mail: Næstformand: Johnny Philip Tlf.: Mail: Kasserer: Britt Bunck Tlf.: Mail: Dyrlæge: Annette Fugl Thomsen Tlf.: Fax: Karin Albin Tlf.: Susanne Norbjerg Tlf.: Mail: Peter A. Johansen Tlf.: Mail: Suppleant: Aslaug Bugge Tlf.: Mail: Suppleant: Lottie Bonde Holm Tlf.: FORENINGENS FORMÅL : * At opnå større udbredelse af viden om pindsvins levevis, og om hvordan vi værner bedst om dem. * At pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nødlidende dyr. * At deltage i internationalt arbejde om dyrebeskyttelse og fremme af miljøet. * At orientere relevante myndigheder om vores erfaringer og komme med forslag til værn om naturen. * At skabe en organisation, der kan organisere at opgaverne bliver udført, herunder at sørge for at det bedst mulige økonomiske grundlag for opgavernes udførelse, er til stede. Pindsvinevennerne praktiserer sine aktiviteter ved hjælp af : * At udgive foreningsbladet Pindsvinevennen og informationsmateriale. * At afholde møder og foredrag om praktisk hjælp til pindsvinefremme, trivsel og pleje af nødstedte dyr. * At undervise i skoler og børnehaver om pindsvin og de mange farer, som truer dem og om, hvordan disse farer kan imødegås og forebygges. * At etablere og servicere et net af plejere af pindsvin, som er nødstedte. 2 Rådgivning og hjælp : Se de sidste sider! PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

3 INDHOLD *************** Mange ønsker at få pindsvin til udsætning, hvor de bor...4 Vigtige råd...6 Generalforsamlingsreferat...7 Der er brug for flere plejere...9 Artikel fra Arne Larsen...10 Girokort...11 Pindklubben...13 Formandens beretning for året Takket være Helle Krog...15 Forsidebilledet Annette, som er en af mine tre flittige onsdagshjælpere, har taget dette dejlige billede af et lille meget lyst pindsvin, som jeg har i pleje. KF Gode råd...16 Plejerliste...17 FORENINGENS LOGO FILUR, BLADETS FORSIDE SAMT BILMÆRKER ER TEGNET AF KIRSTEN FOURNAIS Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 3

4 Mange ønsker at få pindsvin til udsætning, hvor de bor Dagligt har jeg 6-7 opringninger med dette ønske, og flere plejere oplever nok det samme. Vi kan dog langt fra mætte det stadig stigende behov for at få de små nyttedyr til at trisse rundt i vores haver og spise snegle og andet godt. Er der slet ingen pindsvin, hvor du bor? spørger jeg. Svaret er oftest nej! Så kommer jeg med følgende spørgsmål: Hvor mange år er det siden, der var pindsvin? Hvor langt fra dit hjem har du set pindsvin? Hvad tror du grunden er til, at de er forsvundet? Bruges der midler som rottegift, sneglestop (Ferramol), myregift til opløsning og udvanding og andet, som dræber pindsvinene, er svaret klart. Sprøjtemidler, som bruges på de ikke økologiske områder, er også skadelige. Er der dyr som grævling, ræv, mår, mink, ilder og lækat i området, kan disse også være årsagen til, at der ingen pindsvin er. Vi skal også vide, at den store hornugle også spiser pindsvin. Der er jo trist, at der er så mange farer, men der er endnu flere. Det er dem, vi oplever, når vi får pindsvin ind på vore plejesteder. Vores aktiviteter i haverne med buskryddere, kanttrimmere, plæneklippere, greb og spader m.m. er årsag til mange skader. Afbrænding af store og små kvasbunker, som ikke flyttes inden de brændes af, skader eller dræber også pindsvin. Det sker, at vi efter Skt. Hansbålene er brændt, får nogle pindsvin ind med en stiv skorpe af sammensmeltede pigge. De kan dog reddes, men plejen tager ret lang tid. Der sker meget slemt med vores små, tillidsfulde venner. Værst har jeg det dog, når jeg får pindsvin ind med hundebid. Det er så meningsløst, og jeg fatter ikke at hunde, som er kloge dyr, ikke lærer at lade 4 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

5 pindsvinene være i fred. Tænk, hvilken pinefuld død de får, hvis hvis de ikke bliver fundet og bragt til et plejested. At mejetærskere, som høster i de mørke timer, efterlader mange slemt flænsede pindsvin og andre dyr, bør der også gøres noget ved. Vi har jo de kloge Sweis-hunde, som kan finde dem. Ja, det var en lang beretning om, hvad pindsvin udsættes for, og så har jeg ikke engang nævnt de mange, som dræbes af bilerne, eller endnu værre dem, der ligger skadede i rendestenene. Se altid efter om der er liv i dem og skaf hjælp. Spyfluerne, som lægger æg på dem, har I nok læst nok om i mine skriverier, men alt hvad jeg har nævnt, er i høj grad med til, at vi er meget omsorgsfulde, når vi skal udsætte pindsvinene efter endt pleje. De skulle nødig udsættes for lidelser en gang til. Derfor sætter vi ikke pindsvin ud til steder, vi ikke har synet og godkendt. De steder, hvor der i forvejen findes pindsvin, kan vi godt udsætte et eller to, men hvor der ingen er, og stedet er fundet egnet til start på genopretning af bestanden, skal der mindst 2 hunner og 2 hanner til. Det er nødvendigt for formeringen, hvis den ene skulle dø. Da nogle af vore plejebørn skal tilbage til stedet, hvor de kom fra, håber jeg, at I, som gerne vil have udsat hos jer, vil være forstående over for, at vi langt fra kan glæde jer alle. Du kan dog gøre en hel del for at lokke pindsvin til at bosætte sig hos dig. Pindsvin vandrer ofte flere kilometer for at finde en god bolig, og sørger du for, at gøre din have attraktiv for de små venner, kommer de måske og slår sig ned hos dig. Det er sket flere gange, at der uventet er dukket pindsvin op. Lad dig aldrig friste til at tage et pindsvin med hjem til din bolig, hvis du ser, at der er nogle, hvor du er på ferie eller på en lille tur, hvor de futter glade omkring. De vil med stor sikkerhed stikke af fra dig, og du vil ødelægge deres trygge liv i kendte omgivelser. Du kan jo også risikere at tage en mor fra et kuld unger, som så vil dø. Pindsvin, som udsættes fra vores plejesteder, har ikke den samme lyst til at stikke af, fordi de har fået friheden hos jer. Husk at pindsvin er fredede dyr, som skal behandles med stor respekt og omsorg. K.F. Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 5

6 Vigtige råd om udsætning! Tidligere har vi anbefalet, at pindsvin skulle udsættes i skumringstiden og puttes ind i deres kommende bolig. Britt og Richard Bunck har dog fundet ud af, at det er bedre at putte dem ind i den ny bolig i deres sovetid midt på dagen ved tiden. Så sover de sødt videre og har en fin fornemmelse af et nyt og trygt hjem, hvorfra de forsigtigt undersøger omgivelserne, når de vågner og vender tilbage til redestedet, når det bliver lyst. Aftenudsætning, som vi før mente var bedst, gør, at de på det tidspunkt er vågne og nysgerrige og måske ikke finder tilbage til reden, som de endnu ikke har fået et forhold til. Resultaterne af udsætning midt i sovetiden har vist sig særdeles gode. Prøv det! P.S. Pindsvin skal aldrig blot slippes ud i naturen men anbringes i en god bolig. K.F. Husk! Husk! Husk! at melde flytning! 6 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

7 Generalforsamlingsreferat April 2008 Den 5. april 2008, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Pindsvinevennerne i Danmark. Generalforsamlingen afholdtes i Hollænderhallen, Halvejen 3, Dragør. Mødt var fra bestyrelsen: Kirsten Fournais, Britt Bunck, Susanne Norbjerg og Annette Fugl Thomsen. Mødt var medlemmer i henhold til særskilt registrering. Der forelå følgende dagsorden: 1. Bestyrelsen udpeger en dirigent. 2. Beretning ved formanden om foreningens virke i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Vedtagelse af næste års kontingent. 5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. 7. Valg af to interne revisorer eller én ekstern, som skal være enten registreret eller autoriseret revisor. 8. Eventuelt. Ad 1 - Bestyrelsen udpeger en dirigent Bestyrelsesformand Kirsten Fournais bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen har udpeget advokat Ole Borch. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2 - Beretning ved formanden om foreningens virke i det forløbne år Dirigenten gav ordet til Kirsten Fournais, der aflagde beretning om foreningens virke i det forløbne år.formandens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus. Ad 3 - Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse Dirigenten gav ordet til kasserer Britt Bunck, der aflagde beretning om økonomien og gennemgik det reviderede årsregnskab. Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 7

8 Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt og med alle st Ad 4 - Vedtagelse af næste års kontingent Bestyrelsen oplyste, at kontingentet foreslås uændret kr. 80,00 om året. Generalforsamlingen godkendte forslaget. Ad 5 - Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsendt forslag. Ad 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter Dirigenten noterede, at Kirsten Fournais, Britt Bunck og Peter Johansen er på valg. Endvidere oplystes, at Kim Leslie Nielsen ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Som yderligere bestyrelsesmedlem indstilledes Johnny Philip. De foreslåede bestyrelsesmedlemmer Kirsten Fournais, Britt Bunck, Peter Johansen og Johnny Philip valgtes alle enstemmigt uden afstemning og med applaus. Ad 7 - Valg af to interne revisorer eller én ekstern, som skal være enten registreret eller autoriseret revisor Til revisor genvalgtes og med applaus Revisionsfirmaet Grant Thornton. Ad 8 - Eventuelt Kirsten Fournais oplyste, at Johnny og Carl holder åbent hus i deres nærmest parklignende have den 12. maj 2008: Mandag den 12. maj (2. Pinsedag) afholdes der pindsvine- og havedag, kl. 11:00-16:00 hos Johnny og Carl, Stokholtsvej 39, 4173 Fjenneslev. (Mellem Sorø og Ringsted, nær Bjernede Rundkirke og tæt på Gyrstinge Skovkro) Carl uddybede indholdet af de spændende muligheder for at se en anderledes have med både planter og dyr. Generalforsamlingen roste initiativet og opfordrede flest mulige til at udnytte denne mulighed. Som dirigent og referent: Ole Borch 8 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

9 Der er brug for flere plejere! Nogle af vores erfarne plejere holder af og til kurser for interesserede, i hvordan man plejer pindsvin. Oppe i det nordlige Jylland er der stor mangel på plejere. Midt i Jylland også, samt Lolland og Falster, men i de områder mangler vi desværre erfarne plejere, som har overskud til at afholde kurser. Det er en god ide for jer, som har plejet et enkelt pindsvin, som måske døde, at få et par pindsvin i pleje, som har fået førstehjælp. Giv endelig ikke op. Pindsvinene har brug for dig! Ring gerne om aftenen og hør mere om det! K.F Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 9

10 Sidste år i april modtog redaktionen følgende artikel: Min lillesøster som arbejder på Stjær skole i SFOen ringede til mig en mandag eftermiddag omkring kl sidst i marts måned om, at nogle skolebørn havde fundet et lille pindsvin. Jeg kørte straks til skolen som ligger ca. 400 m fra min adresse. Da jeg kom hjem lavede jeg kamillete med honning og en anelse salt til pindsvinet, som kun vejede 282 g havde indsunkne øjne og var meget dehydreret. Da pindsvinet fandt ud af at det var kamillete drak den 75 ml. Da jeg ved elvetiden skulle til at gå i seng så jeg lige til pindsvinet og tilbød den mere kamillete, drak den igen 75 ml. Allerede næste dag var pindsvinet kommet til hægterne. Jeg begyndte at fodre med torskerogn iblandet kattepiller opløst i lidt vand. Jeg er nu begyndt at fodre med hakket kalkunkød iblandet lidt torskerogn. I skrivende stund vejer pindgrisen 483 g. Den har taget 200 g på på godt 14 dage, og det synes jeg er godt gået af den lille. Pindsvinet er allerede afsat til at passe en have med mange dræbersnegle. Det er en have hvor der ikke bliver brugt gift. Jeg har sagt at pindsvinet først kan komme tilbage til naturen når det har en kropsvægt på omkring 1 kg. Før er den ikke klar til de udfordringer der er ude i den barske natur. Arne Larsen Det var en flot vægtforøgelse af det lille pindsvin, som var på forsiden af marts-bladet K.F. Se flere af A. Paul Webers herlige tegninger som postkort på side 16 og 17. I næste blad kommer der rigtig mange børnetegninger. 10 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

11 Større skattefradrag! Vores forening er godkendt som modtagere af fradragsberettigede gaver. Det betyder, at gavebeløb mellem 500 og helt op til kr. i 2008 kan fratrækkes i skat. Straks efter årets udgang er det nu Pindsvinevennerne, som skal oplyse dit navn, adresse og CPR/CVR nr. samt beløbet over 500 kr. - Skat klarer herefter resten! Tak for alle gaver, store som små! G I R O K O R T TAK TIL JER SOM HJÆLPER

12 Alle medlemmer vil i april måned få tilsendt et girokort til kontingentindbetaling. Girokortet her er fortrinsvis beregnet til nye medlemmer og til støttebeløb til Pindsvinevennerne. Indbetalinger kan også foretages til Amagerbanken konto nr Husk at opgive navn og adresse (samt CPR nr. hvis du ønsker skattefradrag) Indbetaler Overførsel fra kontonummer 8 7 Afrives inden betaling GIRO INDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse KVITTERING Checks og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Fredensborg Kongevej Kokkedal PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Fredensborg Kongevej Kokkedal Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering SÆT X, HVIS DU ER NYT MEDLEM KONTINGENT KR. 80,- EVT. STØTTEBIDRAG KR. CPR/CVR/medlemsnr. Kroner Øre Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S (03-08) DB < <

13 SEND GERNE SPØRGSMÅL OG TEGNINGER TIL: KATHRINE AGGERHOLM, L.A.RINGS VEJ 83, 8270 HØJBJERG (Når du tegner så husk at skrive dit navn og hvor mange år du er) Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 13

14 Formandens beretning for året 2007 Den 31. marts 2007 blev vores årsmøde afholdt på Ludvigslyst i Silkeborg. Et skønt sted, hvor mange mødte op og nød samværet med ligesindede. Der blev vist film om babypleje, og alle som ønskede det, fik et eksemplar af filmen med hjem. Det eneste lille problem vi havde var, at det kneb med pladsen. Ellers må vi sige, at mødet var en stor succes, og vi takker for Vitas gode service. Den 28. april blev vores ordinære generalforsamling afholdt. Vores meget engagerede dyrlæge Annette Fugl Thomsen, som gennem flere år har ydet gratis hjælp til mange pindsvin, er nu indgået i vores bestyrelse, hvilket glæder os meget. Yderligere tiltrådte Kim Leslie Nielsen, således at bestyrelsen nu består af 7 personer samt 2 suppleanter, hvilket er maksimum ifølge vore vedtægter. Den 6. oktober blev der holdt fest i Aros i Århus. Karin Albin var blevet valgt som årets dyreven. At Karin, efter 13 års pindsvinearbejde, har fortjent den hæder, er der bestemt ingen tvivl om, for foruden pindsvin og harekillinger, som plejes i vores forening, har Karin hjulpet mange hunde og katte. At der har været en stor stigning i antallet af personer, der selv vil pleje de nødstedte pindsvin, de finder, er meget glædeligt. Mindre glædeligt er det dog, at mange pindsvin, vi har fået ind i pleje, ikke har været til at redde. En del af dem er døde af rottegift, men flertallet, som bliver kolde og ophører med at spise, dør tilsyneladende af sneglemidlet Ferramol. Trods forbud fra Miljøstyrelsen reklameres der stadigvæk med, at midlet er uskadeligt for pindsvin, så derfor bruges det i store mængder i mange lande. Det er mit håb, at vi, inden sommeren starter, kan skaffe bevis for, at det er Ferramolen, som indeholder EDTA (hvad der ikke står på pakningerne), som dræber vore kære, små nyttedyr, som med glæde spiser de små og mellemstore snegle. Det har været et hårdt år for vores plejere, men kun få har givet op i Vi ved, hvor stor betydning det har for den svindende bestand af pindsvin, at vi får reddet så mange som muligt. Den store travlhed har været årsag til, at der kun udkom et enkelt blad i Plejen går altid frem for alt andet. Hvis det lykkes for mig at få lidt mere hjælp i år, håber jeg at kunne indhente det forsømte bladskriveri. Jeg vil slutte denne beretning med at takke jer alle for støtte og tålmodighed. K.F. 14 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

15 Takket være Helle Krog lykkedes det at få et velegnet sted til rådighed til vores årsmøde. Der var god plads, og smørrebrødet var rigtig dejligt. Vi ser med glæde frem til næste årsmøde, hvor vi, ligesom i år, håber at møde endnu flere af vore pindsvineplejere. Aslaug Bugge, som er en eminent beretter, fortalte om vores problemer med pindsvinene og de bedst mulige løsninger. Det var en meget udbytterig dag, hvor vi også nød godt af medbragte, lækre kager. Tak til alle jer, som gjorde vores møde til en succes ved blot at være til stede! Over Nite gav os mange lækre lyseblå t-shirts med vores logo Filur trykt på i grønt og desuden muleposer med samme tryk. Vi er Tommy meget taknemlig for gaven, som både er en god støtte til vores forening og en reklame, som vækker opmærksomhed på de dejlige, små pindsvins mulighed for at få hjælp, når de er i nød. Mange mange tak! K.F. Dette blad skulle have været ude i april, men desværre nåede jeg det ikke, selv om nogle venlige damer her fra Dragør har hjulpet mig hver onsdag aften i de seneste uger. De har hjulpet med pleje af mine mange pindsvin samt med papirarbejde, men stadigvæk savner jeg en, som er ferm på en computer, som jeg desværre ikke endnu har lært at bruge. Kan du? Vil du? Har du tid? Så ring gerne til mig! Tlf K.F. Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 15

16 Gode råd! Hvis du er plaget af myrer, så skal du ikke bruge nogen form for myregift. Myrerne er små nyttedyr, som spiser store mængder af bladlus, som vi godt kan undvære. Hvis du gerne vil have myrerne væk, så er der en god og billig måde. Køb lidt petroleum af den gammeldags type, som lugter (ikke lampepetroleum). Køb også en 10 eller 20 ml engangssprøjte og en ikke for tynd kanyle. Fyld lidt petroleum i og stik kanylen ned i de sprækker, hvor myrerne er og kom blot nogle få dråber ned hvert sted. Så forsvinder myrerne, og du risikerer hverken at skade pindsvin eller andre dyr. Er du plaget af muldvarpe, så har Maj-Britt Ulstrup fra Øster Hassing råd for den plage. Maj-Britt åbnede forsigtigt for muldvarpeskuddet og sprayede Gå væk hund ned i gangen. Det skete for 5 år siden, og siden har der ikke været et eneste skud i hendes have. Måske vil hjortetaksolie også skræmme dem væk. Midlet bruges i stor stil til pensling af unge træer for at undgå, at harer og andre dyr gnaver i dem. 12 POSTKARTEN von A. Paul Weber Aus Igelhausen Et medlem har sendt 12 postkort til mig, hvoraf jeg her viser 3 af de sjove fine tegninger. Er du heldig at finde dem, så køb gerne mange til mig! K.F. 16 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

17 Noget om pindsvinelopper Her på Amager, hvor jeg bor, sker det yderst sjældent, at man ser et pindsvin med lopper. Andre steder i Danmark er lopperne en plage for pindsvinene. De bør, ligesom vore hunde og katte, befries for dem. Det gør vi oftest med Frontline, som dryppes i nakken på dyrene. Sådan kan du også hjælpe de voksne pindsvin i din have eller dem, du har i pleje. Køb den største Frontline til hunde og kom den over i en engangssprøjte. Dryp bare 1 dråbe på huden i nakken og luk sprøjten med en lille hætte. Har du mange pindsvin i haven, så er det klogt at sætte en lille, diskret grøn plet på piggene nede på siden (efter behandlingen), hvor den ikke ses for meget. Brug aldrig rød farve! Så kan nogen tro, at det er et såret pindsvin. Pindsvin er fredede dyr, som ikke må mærkes, så husk blot en lille plet for en god sags skyld. Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 17

18 RÅDGIVNING OM PINDSVIN OG HJÆLP TIL PLEJE HELE DØGNET, ALLE UGENS DAGE, KAN DU FÅ HJÆLP TIL PINDSVIN VED AT RINGE TIL: KIRSTEN FOURNAIS PÅ: HOS HJÆLPERNE PÅ LISTEN HER KAN DU FÅ HJÆLP I DAG- OG AFTENTIMERNE. DER ER DOG MANGE FLERE PLEJESTEDER. ER DER IKKE NOGEN I DIN NÆRHED SÅ RING BLOT TIL MIG PÅ NUMMERET OVENFOR. RÅDGIVNING KAN OGSÅ FÅS VIA OBS! HVIS DU SKRIFTER ADRESSE, SÅ HUSK AT GIVE OS OPLYSNING OM HVORTIL! Rosemarie Beiersdorfer, Lindbjergvej Ballerup & Helle Arnfjord, Kongelundsvej Kastrup Kirsten Fournais, Skansevej Dragør Bjørn Holmegård, Kærmyssevej Fr.værk & Anja Seider, Søndergade Hundested & Helle Nilausen, Sækkedamsvej Værløse & Lisbeth Gjessing, Syrenvej Rønne & Jennifer Hald, Rostadvej Gudhjem Tommi Herde, Pilegård, Fåregårdsvej 10, Olsker 3770 Allinge Søs Weische, Vangevej 2, Onsved 4050 Skibby & Susanna Hansen & Klaus Aagaard, Sø.Svenstrup Byvej Viby & Aslaug Bugge, Ærtebjergvej Skælskør Lotte Martens, Gl. Longvej Vemmelev Sigurd Kristiansen, Kristiansholmsvej Sandved & Helle Andersen, Øgårdsvej 26, Verup 4293 Dianalund & Even Street, Nyvej Bjæverskov Lene Haltrup, Hovedskovvej St. Heddinge & Lone Bach, Evensvej Næstved Arne Schmidt, Akselvej Vordingborg & Trine og Tom Korf, Højvænget Ullerslev & Tina Andersen, Hempelplougsvej Fåborg & Anette og Jens Mortensen, Juelsbergvej Nyborg & Lena Jørgensen, Lupinparken 2 a 6000 Kolding Kirsten Nielsen, Gartnervænget 5, Hjordkær 6230 Rødekro Hanne Mette Kjær, Åløkke BylderupBov & Ruth Thomsen, Stolbrogade Nordborg Maria Jakobsen, Sildal 40, Arnum 6510 Gram Jette Wonsyld, Jels Søndergade Rødding & PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

19 ER DU PLEJER? SÅ LÆS HER! BESTILLINGER AF FODER SAMT HVAD PLEJERE ELLERS HAR BRUG FOR - VITA BIOSA, BIOKONTROL O.S.V., SKAL FREMOVER BESTILLES HOS ASLAUG BUGGE. ASLAUG, SOM ER EN MEGET TRAVL DAME, VIL HELST NØJES MED AT SENDE ÉN GANG OM UGEN, OG DET ER LØRDAG FORMIDDAG. DU KAN BESTILLE PÅ ELLER PÅ FAX ELLER TELEFON: (BEDST MELLEM KL. 20 OG 22) FORSENDELSERNE, SOM SKAL VÆRE HOS DIG MANDAG, SKAL BESTILLES SENEST FREDAG AFTEN. I NØDSTILFÆLDE HJÆLPER OGSÅ SUSANNE NORBJERG PÅ TELEFON: , OG DET SAMME GØR JEG NATURLIGVIS. KIRSTEN FOURNAIS TLF HUSK AT FORTÆLLE HVOR MANGE PINDSVIN DU HAR I PLEJE! Eva Elisabeth Skifjeld Larsen, Jernbanegade 12a 6940 Lem St & Gitte Kirkegaard og Ole Fomsgaard, Vesttarpvej Ringkøbing & Lottie og Alex Bonde Holm, Nørbyvej 20, Højmark 6950 Ringkøbing & Flemming Spaabæk Emborg, Sandbækvej Spjald & Helle Krog, Niels Juelsvej Vejle Ingrid Thuesen, Skjernvej Herning Gurli Jensen, Emilievej Skive Malene Neerup Andersen, Kokborgvej 13, Herrup 7830 Vinderup & Charlotte Larsen, Sønderhedevej 4, Rakkeby 7960 Karby Connie Gajetanus, Møllersmindevej 4, Ørding 7990 Øster Assels Kirsten Mollerup, Skejby 8200 Århus N Glennie og Bo Nielsen, Spobjergvej Brabrand Connie Høj, Hovedgaden 12, Gylling 8300 Odder Steen Stjerne, Nørreskiftevej Samsø Dorthe Madsen, Skovgårdsvænget Tranbjerg J Karin Albin, Holmensvej 1c 8400 Ebeltoft & Birthe & Poul Erik S. Sørensen, Petersmindevej Lystrup Martin Østergaard Jørgensen, Skødstrupvej Hjortshøj Joan Corfitsen, Fårupvej 11, Ommestrup 8544 Mørke & Zenitta Kaalby, Haurbakvej Kjellerup Rita Hald, Ottestoften 28 A 8660 Skanderborg Lilly Jensen, Viderupkærvej Nibe Malene G. Byrresen, Thorsvej 8 A 9460 Brovst & Nette Offersen, Frejasvej 15, Onsild 9500 Hobro & Janni Nielsen, Torstedvej Suldrup & Susanne Nielsen, Glerupvej 115, Korup 9575 Terndrup & Inger Mikkelsen, Østerbyvejen Læsø Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 19

20 AFS: PINDSVINEVENNERNE I DANMARK, SKANSEVEJ 13, 2791 DRAGØR Myggene stikker og det klør og klør! Det kan være rigtig slemt, og får du som jeg en ordentlig rød bule på stedet, hvor en fræk hunmyg har stukket dig, så er det bestemt ikke rart. Der er dog hjælp at hente! Vita Biosa er din redning, men brug det hurtigst muligt! Sørg for at have noget Vita Biosa i en lille sprøjte (med hætte på) eller en lille flaske og kom det hurtigst muligt på stikket. Så får du ingen gener! Husk at det kun er hunmyg, der stikker og suger vores blod. Hannerne er vegetarer og derfor helt uskyldige. Vita Biosa kan købes hos Matas og flere andre steder. Vita Biosa er et middel, som kan hjælpe på fordøjelsesproblemer, hudlidelser og meget, meget andet. Vi er så heldige, at midlet er stillet gratis til rådighed til de pindsvin, vi har i pleje. Uden Vita Biosa badning havde denne lille pindsvineunge ikke fået pigge igen. Læs mere om Vita Biosa På K.F

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 2 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2010 INDHOLD *************** Ordinær generalforsamling...4 Årsmøde i Ebeltoft...5

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN:

NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN: NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion :

Læs mere

NR. 1 MARTS 2011 WWW.PINDSVIN.DK

NR. 1 MARTS 2011 WWW.PINDSVIN.DK NR. 1 MARTS 2011 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 18. ÅRGANG * MARTS 2011 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion: Mie Münster-Swendsen

Læs mere

WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 APRIL 2013 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 »PINDSVINEVENNEN«PINDSVINEVENNEN Udgives Udgives af af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne»Pindsvinevennerne

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 Pindsvinevennen»PINDSVINEVENNEN«PINDSVINEVENNEN Udgives Udgives af af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne»Pindsvinevennerne

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427

NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 Efter spisningen indledte lokalformanden Hans Jeppsen årsmødet med henvise til dagsordenen for årsmødet, og gik straks til Dagsordenens

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK

CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK NR.4 2015 CONVOY BUDDY CB TRUCKERS CLUB DENMARK BREAK 19 Formand Convoy 315 Mr Keis Næstformand: Flemming Fomsgaard Henning V Olsen 40833453 50430511 Convoy 148 Kasser.: Convoy 850 Fynboen Best. Convoy

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Herlev skolebio Sæson

Herlev skolebio Sæson Herlev skolebio Sæson 64 2015-2016 Til opslag Herlev Skolebio 2015/16 Herlev Skolebio Sæson 64 14. nov. 5. dec. 9. jan. 6. feb. 5. mar. Hold 1 0. kl. 3. kl. Klokken 10 Big Hero 6 108 min. Familien Jul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2016 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere