NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN:"

Transkript

1 NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN:

2 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten Fournais Tlf.: Fax: Udkommer 2-3 gange årligt. Vi gør opmærksom på, at navngivne artikler udtrykker forfatterens mening, som ikke nødvendigvis er den samme som redaktionens, samt at indsendte indlæg af og til forkortes. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. ISSN: PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Stiftet den 24. november 1993 Skansevej Dragør Tlf.: Fax: CVR: Giro: Amagerbanken konto nr Bestyrelse : Formand: Kirsten Fournais Tlf.: Mail: Næstformand: Johnny Philip Tlf.: Mail: Kasserer: Britt Bunck Tlf.: Mail: Dyrlæge: Annette Fugl Thomsen Tlf.: Fax: Karin Albin Tlf.: Susanne Norbjerg Tlf.: Mail: Peter A. Johansen Tlf.: Mail: Suppleant: Aslaug Bugge Tlf.: Mail: Suppleant: Lottie Bonde Holm Tlf.: FORENINGENS FORMÅL : * At opnå større udbredelse af viden om pindsvins levevis, og om hvordan vi værner bedst om dem. * At pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nødlidende dyr. * At deltage i internationalt arbejde om dyrebeskyttelse og fremme af miljøet. * At orientere relevante myndigheder om vores erfaringer og komme med forslag til værn om naturen. * At skabe en organisation, der kan organisere at opgaverne bliver udført, herunder at sørge for at det bedst mulige økonomiske grundlag for opgavernes udførelse, er til stede. Pindsvinevennerne praktiserer sine aktiviteter ved hjælp af : * At udgive foreningsbladet Pindsvinevennen og informationsmateriale. * At afholde møder og foredrag om praktisk hjælp til pindsvinefremme, trivsel og pleje af nødstedte dyr. * At undervise i skoler og børnehaver om pindsvin og de mange farer, som truer dem og om, hvordan disse farer kan imødegås og forebygges. * At etablere og servicere et net af plejere af pindsvin, som er nødstedte. 2 Rådgivning og hjælp : Se de sidste sider! PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

3 INDHOLD *************** Mange ønsker at få pindsvin til udsætning, hvor de bor...4 Vigtige råd...6 Generalforsamlingsreferat...7 Der er brug for flere plejere...9 Artikel fra Arne Larsen...10 Girokort...11 Pindklubben...13 Formandens beretning for året Takket være Helle Krog...15 Forsidebilledet Annette, som er en af mine tre flittige onsdagshjælpere, har taget dette dejlige billede af et lille meget lyst pindsvin, som jeg har i pleje. KF Gode råd...16 Plejerliste...17 FORENINGENS LOGO FILUR, BLADETS FORSIDE SAMT BILMÆRKER ER TEGNET AF KIRSTEN FOURNAIS Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 3

4 Mange ønsker at få pindsvin til udsætning, hvor de bor Dagligt har jeg 6-7 opringninger med dette ønske, og flere plejere oplever nok det samme. Vi kan dog langt fra mætte det stadig stigende behov for at få de små nyttedyr til at trisse rundt i vores haver og spise snegle og andet godt. Er der slet ingen pindsvin, hvor du bor? spørger jeg. Svaret er oftest nej! Så kommer jeg med følgende spørgsmål: Hvor mange år er det siden, der var pindsvin? Hvor langt fra dit hjem har du set pindsvin? Hvad tror du grunden er til, at de er forsvundet? Bruges der midler som rottegift, sneglestop (Ferramol), myregift til opløsning og udvanding og andet, som dræber pindsvinene, er svaret klart. Sprøjtemidler, som bruges på de ikke økologiske områder, er også skadelige. Er der dyr som grævling, ræv, mår, mink, ilder og lækat i området, kan disse også være årsagen til, at der ingen pindsvin er. Vi skal også vide, at den store hornugle også spiser pindsvin. Der er jo trist, at der er så mange farer, men der er endnu flere. Det er dem, vi oplever, når vi får pindsvin ind på vore plejesteder. Vores aktiviteter i haverne med buskryddere, kanttrimmere, plæneklippere, greb og spader m.m. er årsag til mange skader. Afbrænding af store og små kvasbunker, som ikke flyttes inden de brændes af, skader eller dræber også pindsvin. Det sker, at vi efter Skt. Hansbålene er brændt, får nogle pindsvin ind med en stiv skorpe af sammensmeltede pigge. De kan dog reddes, men plejen tager ret lang tid. Der sker meget slemt med vores små, tillidsfulde venner. Værst har jeg det dog, når jeg får pindsvin ind med hundebid. Det er så meningsløst, og jeg fatter ikke at hunde, som er kloge dyr, ikke lærer at lade 4 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

5 pindsvinene være i fred. Tænk, hvilken pinefuld død de får, hvis hvis de ikke bliver fundet og bragt til et plejested. At mejetærskere, som høster i de mørke timer, efterlader mange slemt flænsede pindsvin og andre dyr, bør der også gøres noget ved. Vi har jo de kloge Sweis-hunde, som kan finde dem. Ja, det var en lang beretning om, hvad pindsvin udsættes for, og så har jeg ikke engang nævnt de mange, som dræbes af bilerne, eller endnu værre dem, der ligger skadede i rendestenene. Se altid efter om der er liv i dem og skaf hjælp. Spyfluerne, som lægger æg på dem, har I nok læst nok om i mine skriverier, men alt hvad jeg har nævnt, er i høj grad med til, at vi er meget omsorgsfulde, når vi skal udsætte pindsvinene efter endt pleje. De skulle nødig udsættes for lidelser en gang til. Derfor sætter vi ikke pindsvin ud til steder, vi ikke har synet og godkendt. De steder, hvor der i forvejen findes pindsvin, kan vi godt udsætte et eller to, men hvor der ingen er, og stedet er fundet egnet til start på genopretning af bestanden, skal der mindst 2 hunner og 2 hanner til. Det er nødvendigt for formeringen, hvis den ene skulle dø. Da nogle af vore plejebørn skal tilbage til stedet, hvor de kom fra, håber jeg, at I, som gerne vil have udsat hos jer, vil være forstående over for, at vi langt fra kan glæde jer alle. Du kan dog gøre en hel del for at lokke pindsvin til at bosætte sig hos dig. Pindsvin vandrer ofte flere kilometer for at finde en god bolig, og sørger du for, at gøre din have attraktiv for de små venner, kommer de måske og slår sig ned hos dig. Det er sket flere gange, at der uventet er dukket pindsvin op. Lad dig aldrig friste til at tage et pindsvin med hjem til din bolig, hvis du ser, at der er nogle, hvor du er på ferie eller på en lille tur, hvor de futter glade omkring. De vil med stor sikkerhed stikke af fra dig, og du vil ødelægge deres trygge liv i kendte omgivelser. Du kan jo også risikere at tage en mor fra et kuld unger, som så vil dø. Pindsvin, som udsættes fra vores plejesteder, har ikke den samme lyst til at stikke af, fordi de har fået friheden hos jer. Husk at pindsvin er fredede dyr, som skal behandles med stor respekt og omsorg. K.F. Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 5

6 Vigtige råd om udsætning! Tidligere har vi anbefalet, at pindsvin skulle udsættes i skumringstiden og puttes ind i deres kommende bolig. Britt og Richard Bunck har dog fundet ud af, at det er bedre at putte dem ind i den ny bolig i deres sovetid midt på dagen ved tiden. Så sover de sødt videre og har en fin fornemmelse af et nyt og trygt hjem, hvorfra de forsigtigt undersøger omgivelserne, når de vågner og vender tilbage til redestedet, når det bliver lyst. Aftenudsætning, som vi før mente var bedst, gør, at de på det tidspunkt er vågne og nysgerrige og måske ikke finder tilbage til reden, som de endnu ikke har fået et forhold til. Resultaterne af udsætning midt i sovetiden har vist sig særdeles gode. Prøv det! P.S. Pindsvin skal aldrig blot slippes ud i naturen men anbringes i en god bolig. K.F. Husk! Husk! Husk! at melde flytning! 6 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

7 Generalforsamlingsreferat April 2008 Den 5. april 2008, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Pindsvinevennerne i Danmark. Generalforsamlingen afholdtes i Hollænderhallen, Halvejen 3, Dragør. Mødt var fra bestyrelsen: Kirsten Fournais, Britt Bunck, Susanne Norbjerg og Annette Fugl Thomsen. Mødt var medlemmer i henhold til særskilt registrering. Der forelå følgende dagsorden: 1. Bestyrelsen udpeger en dirigent. 2. Beretning ved formanden om foreningens virke i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Vedtagelse af næste års kontingent. 5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. 7. Valg af to interne revisorer eller én ekstern, som skal være enten registreret eller autoriseret revisor. 8. Eventuelt. Ad 1 - Bestyrelsen udpeger en dirigent Bestyrelsesformand Kirsten Fournais bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen har udpeget advokat Ole Borch. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2 - Beretning ved formanden om foreningens virke i det forløbne år Dirigenten gav ordet til Kirsten Fournais, der aflagde beretning om foreningens virke i det forløbne år.formandens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen med applaus. Ad 3 - Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse Dirigenten gav ordet til kasserer Britt Bunck, der aflagde beretning om økonomien og gennemgik det reviderede årsregnskab. Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 7

8 Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt og med alle st Ad 4 - Vedtagelse af næste års kontingent Bestyrelsen oplyste, at kontingentet foreslås uændret kr. 80,00 om året. Generalforsamlingen godkendte forslaget. Ad 5 - Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremsendt forslag. Ad 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter Dirigenten noterede, at Kirsten Fournais, Britt Bunck og Peter Johansen er på valg. Endvidere oplystes, at Kim Leslie Nielsen ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Som yderligere bestyrelsesmedlem indstilledes Johnny Philip. De foreslåede bestyrelsesmedlemmer Kirsten Fournais, Britt Bunck, Peter Johansen og Johnny Philip valgtes alle enstemmigt uden afstemning og med applaus. Ad 7 - Valg af to interne revisorer eller én ekstern, som skal være enten registreret eller autoriseret revisor Til revisor genvalgtes og med applaus Revisionsfirmaet Grant Thornton. Ad 8 - Eventuelt Kirsten Fournais oplyste, at Johnny og Carl holder åbent hus i deres nærmest parklignende have den 12. maj 2008: Mandag den 12. maj (2. Pinsedag) afholdes der pindsvine- og havedag, kl. 11:00-16:00 hos Johnny og Carl, Stokholtsvej 39, 4173 Fjenneslev. (Mellem Sorø og Ringsted, nær Bjernede Rundkirke og tæt på Gyrstinge Skovkro) Carl uddybede indholdet af de spændende muligheder for at se en anderledes have med både planter og dyr. Generalforsamlingen roste initiativet og opfordrede flest mulige til at udnytte denne mulighed. Som dirigent og referent: Ole Borch 8 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

9 Der er brug for flere plejere! Nogle af vores erfarne plejere holder af og til kurser for interesserede, i hvordan man plejer pindsvin. Oppe i det nordlige Jylland er der stor mangel på plejere. Midt i Jylland også, samt Lolland og Falster, men i de områder mangler vi desværre erfarne plejere, som har overskud til at afholde kurser. Det er en god ide for jer, som har plejet et enkelt pindsvin, som måske døde, at få et par pindsvin i pleje, som har fået førstehjælp. Giv endelig ikke op. Pindsvinene har brug for dig! Ring gerne om aftenen og hør mere om det! K.F Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 9

10 Sidste år i april modtog redaktionen følgende artikel: Min lillesøster som arbejder på Stjær skole i SFOen ringede til mig en mandag eftermiddag omkring kl sidst i marts måned om, at nogle skolebørn havde fundet et lille pindsvin. Jeg kørte straks til skolen som ligger ca. 400 m fra min adresse. Da jeg kom hjem lavede jeg kamillete med honning og en anelse salt til pindsvinet, som kun vejede 282 g havde indsunkne øjne og var meget dehydreret. Da pindsvinet fandt ud af at det var kamillete drak den 75 ml. Da jeg ved elvetiden skulle til at gå i seng så jeg lige til pindsvinet og tilbød den mere kamillete, drak den igen 75 ml. Allerede næste dag var pindsvinet kommet til hægterne. Jeg begyndte at fodre med torskerogn iblandet kattepiller opløst i lidt vand. Jeg er nu begyndt at fodre med hakket kalkunkød iblandet lidt torskerogn. I skrivende stund vejer pindgrisen 483 g. Den har taget 200 g på på godt 14 dage, og det synes jeg er godt gået af den lille. Pindsvinet er allerede afsat til at passe en have med mange dræbersnegle. Det er en have hvor der ikke bliver brugt gift. Jeg har sagt at pindsvinet først kan komme tilbage til naturen når det har en kropsvægt på omkring 1 kg. Før er den ikke klar til de udfordringer der er ude i den barske natur. Arne Larsen Det var en flot vægtforøgelse af det lille pindsvin, som var på forsiden af marts-bladet K.F. Se flere af A. Paul Webers herlige tegninger som postkort på side 16 og 17. I næste blad kommer der rigtig mange børnetegninger. 10 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

11 Større skattefradrag! Vores forening er godkendt som modtagere af fradragsberettigede gaver. Det betyder, at gavebeløb mellem 500 og helt op til kr. i 2008 kan fratrækkes i skat. Straks efter årets udgang er det nu Pindsvinevennerne, som skal oplyse dit navn, adresse og CPR/CVR nr. samt beløbet over 500 kr. - Skat klarer herefter resten! Tak for alle gaver, store som små! G I R O K O R T TAK TIL JER SOM HJÆLPER

12 Alle medlemmer vil i april måned få tilsendt et girokort til kontingentindbetaling. Girokortet her er fortrinsvis beregnet til nye medlemmer og til støttebeløb til Pindsvinevennerne. Indbetalinger kan også foretages til Amagerbanken konto nr Husk at opgive navn og adresse (samt CPR nr. hvis du ønsker skattefradrag) Indbetaler Overførsel fra kontonummer 8 7 Afrives inden betaling GIRO INDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse KVITTERING Checks og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Fredensborg Kongevej Kokkedal PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Fredensborg Kongevej Kokkedal Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering SÆT X, HVIS DU ER NYT MEDLEM KONTINGENT KR. 80,- EVT. STØTTEBIDRAG KR. CPR/CVR/medlemsnr. Kroner Øre Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S (03-08) DB < <

13 SEND GERNE SPØRGSMÅL OG TEGNINGER TIL: KATHRINE AGGERHOLM, L.A.RINGS VEJ 83, 8270 HØJBJERG (Når du tegner så husk at skrive dit navn og hvor mange år du er) Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 13

14 Formandens beretning for året 2007 Den 31. marts 2007 blev vores årsmøde afholdt på Ludvigslyst i Silkeborg. Et skønt sted, hvor mange mødte op og nød samværet med ligesindede. Der blev vist film om babypleje, og alle som ønskede det, fik et eksemplar af filmen med hjem. Det eneste lille problem vi havde var, at det kneb med pladsen. Ellers må vi sige, at mødet var en stor succes, og vi takker for Vitas gode service. Den 28. april blev vores ordinære generalforsamling afholdt. Vores meget engagerede dyrlæge Annette Fugl Thomsen, som gennem flere år har ydet gratis hjælp til mange pindsvin, er nu indgået i vores bestyrelse, hvilket glæder os meget. Yderligere tiltrådte Kim Leslie Nielsen, således at bestyrelsen nu består af 7 personer samt 2 suppleanter, hvilket er maksimum ifølge vore vedtægter. Den 6. oktober blev der holdt fest i Aros i Århus. Karin Albin var blevet valgt som årets dyreven. At Karin, efter 13 års pindsvinearbejde, har fortjent den hæder, er der bestemt ingen tvivl om, for foruden pindsvin og harekillinger, som plejes i vores forening, har Karin hjulpet mange hunde og katte. At der har været en stor stigning i antallet af personer, der selv vil pleje de nødstedte pindsvin, de finder, er meget glædeligt. Mindre glædeligt er det dog, at mange pindsvin, vi har fået ind i pleje, ikke har været til at redde. En del af dem er døde af rottegift, men flertallet, som bliver kolde og ophører med at spise, dør tilsyneladende af sneglemidlet Ferramol. Trods forbud fra Miljøstyrelsen reklameres der stadigvæk med, at midlet er uskadeligt for pindsvin, så derfor bruges det i store mængder i mange lande. Det er mit håb, at vi, inden sommeren starter, kan skaffe bevis for, at det er Ferramolen, som indeholder EDTA (hvad der ikke står på pakningerne), som dræber vore kære, små nyttedyr, som med glæde spiser de små og mellemstore snegle. Det har været et hårdt år for vores plejere, men kun få har givet op i Vi ved, hvor stor betydning det har for den svindende bestand af pindsvin, at vi får reddet så mange som muligt. Den store travlhed har været årsag til, at der kun udkom et enkelt blad i Plejen går altid frem for alt andet. Hvis det lykkes for mig at få lidt mere hjælp i år, håber jeg at kunne indhente det forsømte bladskriveri. Jeg vil slutte denne beretning med at takke jer alle for støtte og tålmodighed. K.F. 14 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

15 Takket være Helle Krog lykkedes det at få et velegnet sted til rådighed til vores årsmøde. Der var god plads, og smørrebrødet var rigtig dejligt. Vi ser med glæde frem til næste årsmøde, hvor vi, ligesom i år, håber at møde endnu flere af vore pindsvineplejere. Aslaug Bugge, som er en eminent beretter, fortalte om vores problemer med pindsvinene og de bedst mulige løsninger. Det var en meget udbytterig dag, hvor vi også nød godt af medbragte, lækre kager. Tak til alle jer, som gjorde vores møde til en succes ved blot at være til stede! Over Nite gav os mange lækre lyseblå t-shirts med vores logo Filur trykt på i grønt og desuden muleposer med samme tryk. Vi er Tommy meget taknemlig for gaven, som både er en god støtte til vores forening og en reklame, som vækker opmærksomhed på de dejlige, små pindsvins mulighed for at få hjælp, når de er i nød. Mange mange tak! K.F. Dette blad skulle have været ude i april, men desværre nåede jeg det ikke, selv om nogle venlige damer her fra Dragør har hjulpet mig hver onsdag aften i de seneste uger. De har hjulpet med pleje af mine mange pindsvin samt med papirarbejde, men stadigvæk savner jeg en, som er ferm på en computer, som jeg desværre ikke endnu har lært at bruge. Kan du? Vil du? Har du tid? Så ring gerne til mig! Tlf K.F. Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 15

16 Gode råd! Hvis du er plaget af myrer, så skal du ikke bruge nogen form for myregift. Myrerne er små nyttedyr, som spiser store mængder af bladlus, som vi godt kan undvære. Hvis du gerne vil have myrerne væk, så er der en god og billig måde. Køb lidt petroleum af den gammeldags type, som lugter (ikke lampepetroleum). Køb også en 10 eller 20 ml engangssprøjte og en ikke for tynd kanyle. Fyld lidt petroleum i og stik kanylen ned i de sprækker, hvor myrerne er og kom blot nogle få dråber ned hvert sted. Så forsvinder myrerne, og du risikerer hverken at skade pindsvin eller andre dyr. Er du plaget af muldvarpe, så har Maj-Britt Ulstrup fra Øster Hassing råd for den plage. Maj-Britt åbnede forsigtigt for muldvarpeskuddet og sprayede Gå væk hund ned i gangen. Det skete for 5 år siden, og siden har der ikke været et eneste skud i hendes have. Måske vil hjortetaksolie også skræmme dem væk. Midlet bruges i stor stil til pensling af unge træer for at undgå, at harer og andre dyr gnaver i dem. 12 POSTKARTEN von A. Paul Weber Aus Igelhausen Et medlem har sendt 12 postkort til mig, hvoraf jeg her viser 3 af de sjove fine tegninger. Er du heldig at finde dem, så køb gerne mange til mig! K.F. 16 PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

17 Noget om pindsvinelopper Her på Amager, hvor jeg bor, sker det yderst sjældent, at man ser et pindsvin med lopper. Andre steder i Danmark er lopperne en plage for pindsvinene. De bør, ligesom vore hunde og katte, befries for dem. Det gør vi oftest med Frontline, som dryppes i nakken på dyrene. Sådan kan du også hjælpe de voksne pindsvin i din have eller dem, du har i pleje. Køb den største Frontline til hunde og kom den over i en engangssprøjte. Dryp bare 1 dråbe på huden i nakken og luk sprøjten med en lille hætte. Har du mange pindsvin i haven, så er det klogt at sætte en lille, diskret grøn plet på piggene nede på siden (efter behandlingen), hvor den ikke ses for meget. Brug aldrig rød farve! Så kan nogen tro, at det er et såret pindsvin. Pindsvin er fredede dyr, som ikke må mærkes, så husk blot en lille plet for en god sags skyld. Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 17

18 RÅDGIVNING OM PINDSVIN OG HJÆLP TIL PLEJE HELE DØGNET, ALLE UGENS DAGE, KAN DU FÅ HJÆLP TIL PINDSVIN VED AT RINGE TIL: KIRSTEN FOURNAIS PÅ: HOS HJÆLPERNE PÅ LISTEN HER KAN DU FÅ HJÆLP I DAG- OG AFTENTIMERNE. DER ER DOG MANGE FLERE PLEJESTEDER. ER DER IKKE NOGEN I DIN NÆRHED SÅ RING BLOT TIL MIG PÅ NUMMERET OVENFOR. RÅDGIVNING KAN OGSÅ FÅS VIA OBS! HVIS DU SKRIFTER ADRESSE, SÅ HUSK AT GIVE OS OPLYSNING OM HVORTIL! Rosemarie Beiersdorfer, Lindbjergvej Ballerup & Helle Arnfjord, Kongelundsvej Kastrup Kirsten Fournais, Skansevej Dragør Bjørn Holmegård, Kærmyssevej Fr.værk & Anja Seider, Søndergade Hundested & Helle Nilausen, Sækkedamsvej Værløse & Lisbeth Gjessing, Syrenvej Rønne & Jennifer Hald, Rostadvej Gudhjem Tommi Herde, Pilegård, Fåregårdsvej 10, Olsker 3770 Allinge Søs Weische, Vangevej 2, Onsved 4050 Skibby & Susanna Hansen & Klaus Aagaard, Sø.Svenstrup Byvej Viby & Aslaug Bugge, Ærtebjergvej Skælskør Lotte Martens, Gl. Longvej Vemmelev Sigurd Kristiansen, Kristiansholmsvej Sandved & Helle Andersen, Øgårdsvej 26, Verup 4293 Dianalund & Even Street, Nyvej Bjæverskov Lene Haltrup, Hovedskovvej St. Heddinge & Lone Bach, Evensvej Næstved Arne Schmidt, Akselvej Vordingborg & Trine og Tom Korf, Højvænget Ullerslev & Tina Andersen, Hempelplougsvej Fåborg & Anette og Jens Mortensen, Juelsbergvej Nyborg & Lena Jørgensen, Lupinparken 2 a 6000 Kolding Kirsten Nielsen, Gartnervænget 5, Hjordkær 6230 Rødekro Hanne Mette Kjær, Åløkke BylderupBov & Ruth Thomsen, Stolbrogade Nordborg Maria Jakobsen, Sildal 40, Arnum 6510 Gram Jette Wonsyld, Jels Søndergade Rødding & PINDSVINEVENNEN Nr. 2 maj 2008

19 ER DU PLEJER? SÅ LÆS HER! BESTILLINGER AF FODER SAMT HVAD PLEJERE ELLERS HAR BRUG FOR - VITA BIOSA, BIOKONTROL O.S.V., SKAL FREMOVER BESTILLES HOS ASLAUG BUGGE. ASLAUG, SOM ER EN MEGET TRAVL DAME, VIL HELST NØJES MED AT SENDE ÉN GANG OM UGEN, OG DET ER LØRDAG FORMIDDAG. DU KAN BESTILLE PÅ ELLER PÅ FAX ELLER TELEFON: (BEDST MELLEM KL. 20 OG 22) FORSENDELSERNE, SOM SKAL VÆRE HOS DIG MANDAG, SKAL BESTILLES SENEST FREDAG AFTEN. I NØDSTILFÆLDE HJÆLPER OGSÅ SUSANNE NORBJERG PÅ TELEFON: , OG DET SAMME GØR JEG NATURLIGVIS. KIRSTEN FOURNAIS TLF HUSK AT FORTÆLLE HVOR MANGE PINDSVIN DU HAR I PLEJE! Eva Elisabeth Skifjeld Larsen, Jernbanegade 12a 6940 Lem St & Gitte Kirkegaard og Ole Fomsgaard, Vesttarpvej Ringkøbing & Lottie og Alex Bonde Holm, Nørbyvej 20, Højmark 6950 Ringkøbing & Flemming Spaabæk Emborg, Sandbækvej Spjald & Helle Krog, Niels Juelsvej Vejle Ingrid Thuesen, Skjernvej Herning Gurli Jensen, Emilievej Skive Malene Neerup Andersen, Kokborgvej 13, Herrup 7830 Vinderup & Charlotte Larsen, Sønderhedevej 4, Rakkeby 7960 Karby Connie Gajetanus, Møllersmindevej 4, Ørding 7990 Øster Assels Kirsten Mollerup, Skejby 8200 Århus N Glennie og Bo Nielsen, Spobjergvej Brabrand Connie Høj, Hovedgaden 12, Gylling 8300 Odder Steen Stjerne, Nørreskiftevej Samsø Dorthe Madsen, Skovgårdsvænget Tranbjerg J Karin Albin, Holmensvej 1c 8400 Ebeltoft & Birthe & Poul Erik S. Sørensen, Petersmindevej Lystrup Martin Østergaard Jørgensen, Skødstrupvej Hjortshøj Joan Corfitsen, Fårupvej 11, Ommestrup 8544 Mørke & Zenitta Kaalby, Haurbakvej Kjellerup Rita Hald, Ottestoften 28 A 8660 Skanderborg Lilly Jensen, Viderupkærvej Nibe Malene G. Byrresen, Thorsvej 8 A 9460 Brovst & Nette Offersen, Frejasvej 15, Onsild 9500 Hobro & Janni Nielsen, Torstedvej Suldrup & Susanne Nielsen, Glerupvej 115, Korup 9575 Terndrup & Inger Mikkelsen, Østerbyvejen Læsø Nr. 2 maj 2008 PINDSVINEVENNEN 19

20 AFS: PINDSVINEVENNERNE I DANMARK, SKANSEVEJ 13, 2791 DRAGØR Myggene stikker og det klør og klør! Det kan være rigtig slemt, og får du som jeg en ordentlig rød bule på stedet, hvor en fræk hunmyg har stukket dig, så er det bestemt ikke rart. Der er dog hjælp at hente! Vita Biosa er din redning, men brug det hurtigst muligt! Sørg for at have noget Vita Biosa i en lille sprøjte (med hætte på) eller en lille flaske og kom det hurtigst muligt på stikket. Så får du ingen gener! Husk at det kun er hunmyg, der stikker og suger vores blod. Hannerne er vegetarer og derfor helt uskyldige. Vita Biosa kan købes hos Matas og flere andre steder. Vita Biosa er et middel, som kan hjælpe på fordøjelsesproblemer, hudlidelser og meget, meget andet. Vi er så heldige, at midlet er stillet gratis til rådighed til de pindsvin, vi har i pleje. Uden Vita Biosa badning havde denne lille pindsvineunge ikke fået pigge igen. Læs mere om Vita Biosa På K.F

November 2014 - årgang 33 - nr. 4

November 2014 - årgang 33 - nr. 4 November 2014 - årgang 33 - nr. 4 MEDLEMSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2

Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2 Maj 2013 - årgang 32 - nr. 2 MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle med interesse i Kattehjemmets arbejde er velkomne som bidragsydere. Der tegnes ikke medlemsskab med et fast årligt kontingent, men det overlades

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Antistatisk Dokumenteret med mere end 300 in-vitro/in-vivo studier 1 Teva Denmark A/S lancerer

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Mission ØST. Nepals børn holder sulten på afstand. Oplev Armenien med Mission Øst. Armenien Få ressourcer til sundhed

Mission ØST. Nepals børn holder sulten på afstand. Oplev Armenien med Mission Øst. Armenien Få ressourcer til sundhed Mission ØST NR 2 / marts 2009 / 18. årgang 10 12 Armenien Få ressourcer til sundhed Afghanistan Køerne hjælper med madlavningen fokus Oplev Armenien med Mission Øst Læs side 15 Nepals børn holder sulten

Læs mere

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere