NR. 1 MARTS DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 MARTS 2012 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN: 1398-2427"

Transkript

1 NR. 1 MARTS DYREVÆRNSFORENING * 19. ÅRGANG * MARTS 2012 * NR. 1 ISSN:

2 Pindsvinevennen»PINDSVINEVENNEN«PINDSVINEVENNEN Udgives Udgives af af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne»Pindsvinevennerne i Danmark i Danmark«Redaktion: Redaktion: Mie Münster-Swendsen Kirsten Fournais Tlf.: Tlf: Mail: 09 Fax: Udkommer Udkommer 2 gange 2 gange årligt. årligt. Vi gør Vi opmærksom gør opmærksom på, at navngivne på, at navngivne artikler udtrykker artikler forfatterens udtrykker mening, forfatterens som ikke mening, nødvendigvis som ikke er den nødvendigvis samme som er redaktionens, den samme samt somat redaktionens, indsendte samt at indlæg indsendte af og indlæg til forkortes. af og til forkortes. Eftertrykt Eftertryk med med kildeangivelse tilladt. tilladt. ISSN: ISSN: PINDSVINEVENNERNE I DANMARK Stiftet den 24. november 1993 Skansevej»PINDSVINEVENNERNE Dragør Tlf.: I DANMARK«09 Fax: CVR: Giro: Stiftet den Amagerbanken november 1993 konto nr Skansevej Dragør Tlf: Fax: Bestyrelse: Formand: Kirsten Fournais Tlf.: Bestyrelse: Mail: Formand: Næstformand: Kirsten Johnny Fournais Philip Tlf: Tlf: Mail: Mail: Dyrlæge: Kasserer: Annette Britt Bunck Fugl Thomsen Tlf.: Tlf: 8232 Mail: Fax: Dyrlæge: Annette Fugl Karin Thomsen Albin Tlf: Tlf.: Fax: Peter A. Johansen Karin Tlf: Albin Tlf.: Mail: Suppleant: Susanne Aslaug Norbjerg Bugge Tlf.: Tlf: Mail: Mail: Peter Suppleant: A. Johansen Lottie Tlf.: Bonde Holm 02 Mail: Tlf: Suppleant: Aslaug Bugge Tlf.: Mail: Suppleant: Lottie Bonde Holm Tlf.: Suppleant: Mie Münster-Swendsen Tlf.: Mail: FORENINGENS FORMÅL: FORENINGENS FORMÅL: * At opnå større udbredelse af viden om pindsvins levevis, og om hvordan vi værner bedst om dem. * At pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nødlidende dyr. * At deltage i internationalt arbejde om dyrebeskyttelse og fremme af miljøet. * At orientere relevante myndigheder om vores erfaringer og komme med forslag til værn om naturen. * At skabe en organisation, der kan organisere at opgaverne bliver udført, herunder at sørge for at det bedst mulige økonomiske grundlag for opgavernes udførelse, er til stede. Pindsvinevennerne praktiserer sine aktiviteter ved hjælp af: * At udgive foreningsbladet "Pindsvinevennen" og informationsmateriale. * At afholde møder og foredrag om praktisk hjælp til pindsvine-fremme, trivsel og pleje af nødstedte dyr. * At undervise i skoler og børnehaver om pindsvin og de mange farer, som truer dem og om, hvordan disse farer kan imødegås og forebygges. * At etablere og servicere et net af plejere af pindsvin, som er nødstedte. Rådgivning og hjælp: Se de sidste sider! 2 Side 2 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2012

3 INDHOLD *************** Forandring i vores forening... 4 Kun et blad i Udsætning af pindsvin... 6 Ordinær Generalforsamling... 7 Årsregnskab Beretning Hjælp søges Skal du på ferie eller weekend? En rigtig pindsvine-ven Årsmøde Der udkommer snart et nyt blad Har du en stald eller ledig boks? Pindsvinegæstebog Pindsvinets sanser Pindsvinets lyde er mangfoldige Forsidebilledet Er indsendt af Eva Lundberg Useinovski. Egern har unger nu Noget om fælder Plejerliste FORENINGENS LOGO FILUR, BLADETS FORSIDE SAMT BILMÆRKER ER TEGNET AF KIRSTEN FOURNAIS Nr. 1 marts 2012 PINDSVINEVENNEN 3

4 Forandringer i vores forening!»forandring fryder«siger et gammelt ordsprog, men for mig er det ingen fryd! Mit samarbejde med vores kasserer, Britt Bunck, har været spændende og dejligt på mange måder. Britt overtog, for 8 år siden, meget af det arbejde som jeg havde haft fra foreningens start, hvilket gav mig mere tid til pindsvineplejen. At Britt også tillige hjælp ved at overtage mange pindsvin fra mig, var til stor glæde for hunner med unger. Hos Britt og hendes mand, Richard, var der jo nemlig to store tomme hestestalde som de kunne futte rundt i. Da de små var blevet store, varede det ikke længe, før jeg gang på gang, ringede til Britt og bad hende hente de pindsvin, som jeg havde plejet, men endnu ikke var klar til udsætning. Når de var egnede til udsætning, kom de ud i deres kæmpe store paradis af en park. Der satte jeg også egern ud, når jeg havde plejet dem. Selv om Britt nu ophører som kasserer, ved jeg at så kan der blive mere tid til dyrene, hvad jeg er meget taknemmelig for! Mange forandringer er der også sket, når det gælder vores plejere. Førgeligt nok er en del af dem stoppet, men til stor glæde er der kommet nye til. Især en, som både kan pleje pindsvin, klare alt hvad der vedrører vores hjemmeside, facebook og alt muligt andet. Hun hedder Eva Lundberg Useinovski, og Eva og jeg har et tæt og dejligt samarbejde. Mange af jer har nok lært hende at kende. Ellers kan man træffe hende på vores generalforsamling eller på årsmødet. De nye kasserere (der er nu mere end en) kender jeg endnu ikke, og ej heller de nye plejere, men jeg glæder mig til det, og nøjes nu til at byde dem hjertelig velkommen i foreningen. Til alle de som har ophørt plejen, vil jeg takke for alt I har gjort for at redde de små nødlidende pindsvin. Jeg har jo lov til at håbe at I en skønne dag vil genoptage plejen. Det er jo sket nogle gange! Mange kærlige hilsener til jer alle, som på den ene eller anden måde støtter foreningen! Kirten Fournais 4 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2012

5 Desværre blev det kun til et medlemsblad i år 2011 og her kan I læse hvorfor. Aldrig før har der været så mange opkald om hjælp til pindsvin over hele landet. Det må vi dog glæde os over, for det tyder på de mange menneskers omsorg for de nødstedte pindsvin, som uden hjælp ville dø. De moderløse unger begyndte at komme ind i slutningen af juli, hvilket er godt, for så får de god tid til at vokse sig så store og flotte, at de kan klare vinteren. Hvorfor så mange moderløse unger kom ind i 2011, ved jeg ikke, men langt de fleste kom fra steder, hvor der var hunde. Hvis en hund forstyrrer en mor, som ligger med unger, forlader moderen reden og kommer sjældent tilbage for at flytte dem til et andet sted. En jævn strøm af unger, som var angrebet af spy og maddiker, kom ind til mig helt frem til det store regnskyl gav os helt andre problemer. Daglig blev der indleveret 3 til 4 små puslinge og nogle store, som var skyllet frem fra de oversvømmede områder. De var i dårlig stand, fordi masser af urenheder fra kloakkerne kom frem, sammen med rottegift fra de mange metalkasser langs husene i byområderne. Med behandling af K-vitamin og antibiotika, lykkedes det at redde de fleste af dem, men andre problemer dukkede op her på Amager. En hel del små pindsvin på ca. 300 til 400 g kom ind til mig i november og december. Flertallet af dem var angrebet af en ubehagelig snylter. Den kom til Danmark for ca. 16 år siden via en sending fugle til lufthavnen i Kastrup. Uheldigvis var pakningen ødelagt så fuglene fløj ud, og derved fik vi nogle blodmider her til landet. At de også snyltede på pindsvin har været meget ubehageligt, men vi kan dog med tålmodighed fjerne dem. I nogle år har vi ikke set så meget til dem, men i perioder har de været ret slemme. Snylteren er en HISTIONYSUS, som er så lille, at den næsten ikke kan ses. Den løber meget hurtigt og suger blod fra de bløde steder på pindsvinene og fuglene. Synd vi ikke kan hjælpe fuglene. Vær dog opmærksom på pindsvin, som er meget hævede omkring øjne, læber og anus, for så er der angreb af Histionysus, og pindsvinet får en grusom død. Tak til alle jer som redder dem, for farerne er mange! Pindsvinebestanden på Amager har været meget stor. Her hvor jeg bor, kom der hver aften i sommertiden på besøg for ca. 10 år siden. Sidste år kom der kun et lille pindsvin for at spise lidt kattetørfoder. Den sørgelige nedgang skyldes, at der her i nærheden bruges både sneglegift og Roundup, og desværre nytter det ikke, at jeg beder dem holde op med det. Ak ja, sådan er det mange steder! Problemerne øges år for år, og tilstanden af de mange pindsvin jeg har fået ind, i det gangne år, er grunden til at der ikke blev tid til blad nr. 2. Det beklager jeg meget, men det er nu mit håb at jeg kan klare lidt mere i år. K.F. Nr. 1 marts 2012 PINDSVINEVENNEN 5

6 Udsætning af de mange pindsvin, vi skal sætte ud i foråret, kan godt volde os problemer! De pindsvin, som har været bidt af hunde, skal naturligvis ikke tilbage til samme sted. Der, hvor der er ræve, grævlinge, mink og mår, skal de heller ikke hen, for så ville der jo ikke være nogen mening i vores pleje af dem Mange ringer og spørger om de kan få pindsvin, og fortæller, hvor perfekt området er for dem. En af vores plejere har et par gange sat en artikel i avisen, og tilbudt mulighed for udsætning af pindsvin, hvis forholdene var rigtig gode. Interessen var stor, men stederne var langt fra egnede hos flere af dem, som havde tilmeldt sig. Til gengæld var der nogle virkelig gode steder, hvor pindsvinene ville kunne trives. Til dem som spørger om de kan få et pindsvin til deres have, fordi der ingen er i området, anbefaler jeg at de laver nogle gode store boliger til dem, og anbringer vandskåle flere steder tæt ved deres bo som gerne må fyldes med halm. Det varede ikke mange dage, før en glad og stolt mand ringede til mig og sagde, at nu var der to store pindsvin, som var ved at muntre sig med hinanden. Han havde selv lavet nogle store boliger inde under nogle buske, og han ville hjælpe naboerne med at gøre deres haver lige så egnede. Mange pindsvin går jo langt omkring for at se efter gode boliger, så giv endelig ikke op. Med hensyn til at finde ud af, hvor der er ræve, grævlinge og andre dyr, som æder pindsvin, så har jeg søgt hjælp hos en jæger, som har god viden om det. Jeg gav ham et godt danmarkskort, og bad ham om at markere de steder, hvor vi skulle undlade udsætning af pindsvin. Så snart, jeg har kortet, vil det være til at se på vores hjemmeside. Det håber jeg vi kan gavne vores plejere med, men de mange farlige hunde kan vi jo ikke forvente at kunne se på kortet - desværre - men så håber jeg, der er hjælpsomme mennesker, som kan fortælle os, hvor pindsvinene kan få et godt liv. 6 K.F. PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2012

7 Ordinær Generalforsamling! Dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark indkalder hermed foreningens medlemmer til den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag den 17. marts 2012 kl I Hollænderhallen, Halvejen 3, 2791 Dragør. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Bestyrelsen udpeger en dirigent. 2. Beretning ved formanden om foreningens virke i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Vedtagelse af næste års kontingent. 5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter. 7. Valg af to interne revisorer eller en ekstern, som da skal være enten en registreret eller statsautoriseret revisor. 8. Eventuelt. I forbindelse med indkaldelsen til ordinær generalforsamling den 17. marts 2012, oplyser bestyrelsen følgende: Indkaldelse til generalforsamling og det reviderede regnskab offentliggøres i nærværende medlemsblad og kan tillige ses på foreningens hjemmeside Bestyrelsen kan endvidere oplyse, at der til dagsordenens punkt 5,ved tidsfristens udløb den 15. februar 2012 ikke er anmeldt nogen forslag fra medlemmer, ligesom der ikke foreligger forslag fra bestyrelsen. Vedr. valg af bestyrelse er Annita Tenna Petersen, Annette Nielsen og Britt Bunck på valg. Britt Bunck genopstiller ikke. Hjertelig velkommen! Kirsten Fournais Nr. 1 marts 2012 PINDSVINEVENNEN 7

8 Årsregnskab 2011 (18. regnskabsår) Resultatopgørelse for året 1. januar 31. december Indbetalte kontingenter Modtagne gaver og bidrag Tilskud, landsdækkende almennyttige organisationer (Kulturministeriet) Tilskud, konkrete almennyttige projekter (Kulturministeriet) Dyrevelfærdspuljen, Finansloven (Justitsministeriet) Salg af støttevarer Sponsorer Indtægter i alt Indkøb af støttevarer Udgifter til dyreværnsarbejde Udgifter til dyrlæge og medicin Udgifter til info m.v Administrationsudgifter Udgivelse af foreningsblad Finansiering og værdiændring af værdipapirer (indtægt i 2010, udgift i 2011) Udgifter i alt Årets resultat, negativt Balance pr. 31. december Aktiver Kontantbeholdning Bank- og giroindestående og værdi af værdipapirer Tilgodehavender Aktiver i alt Passiver Skyldige beløb Egenkapital: Saldo 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Passiver i alt PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2012

9 Beretning årsregnskab 2011 Den 31. december 2011 havde vi 2449 kontingentbetalende medlemmer. Det er en fremgang på 113 medlemmer i det seneste år, og det er det højeste antal medlemmer, Pindsvinevennerne nogensinde har haft. Det vidner om en høj interesse i befolkningen for pindsvin og for vort arbejde. Det er vi i bestyrelsen meget taknemlige for. Regnskabsmæssigt fik vi et underskud på næsten kr. Trods det store medlemsantal havde vi kr. mindre i indtægter end sidste år. Størrelsen af de ekstra frivillige bidrag, mange gode medlemmer giver i tillæg til vort beskedne kontingent, har i år været markant mindre end tidligere. Jeg tror, at den megen omtale af krisetider har gjort, at vore medlemmer har holdt igen. Med i forklaringen til de færre indtægter hører også, at vi har fået kr. i mindre tilskud fra det offentlige. Vore udgifter til foder, KMR-modermælkserstatning, dyrlæge og medicin er naturligvis fortsat vore største udgiftsposter, men også udgifter i forbindelse med indretning af vore største plejesteder udgør en stadig stigende omkostning. Til gengæld har vi sparet en del penge ved kun at have udsendt 1 blad i løbet af året. Ved udgangen af 2011 havde foreningen en egenkapital på kr. - og en stor og engageret medlemsskare. Det giver et rigtig godt grundlag for det fortsatte arbejde i foreningen med at tage sig af nødstedte pindsvin, når jeg nu efter 8 år som kasserer stopper min gerning her ved generalforsamlingen den 17. marts Jeg ønsker foreningen, dens medlemmer og især alle pindsvinene alt godt fremover. Britt Bunck Nr. 1 marts 2012 PINDSVINEVENNEN 9

10 Hjælp søges! Pindsvinevennernes kasserer gennem 8 år stopper her i marts For at gøre arbejdet mere overkommeligt, har vi opdelt opgaverne i nogle»opgavepakker«. Vi søger derfor 2 til 3 personer, der kan overtage opgaverne. Hvis du kan hjælpe os med at løse en eller flere af disse opgaver, hører vi meget gerne fra dig. 1. Kasserer: Vor kasserer skal være medlem af bestyrelsen og har som sådan det overordnede ansvar for at godkende alle udgifter, indtægter, medlemsregistreringen og udarbejdelsen af regnskaberne. Men mange opgaver kan uddelegeres til hjælpere, der f.eks. kan udføre følgende opgaver: 2. Bogføring: Bogføring og udarbejdelse af regnskaber, betaling af godkendte regninger og udgiftsbilag. Vi bruger programmet WinKAS Pro. Tidsforbrug ca. 8 timer pr. måned. 3. Medlemshåndtering A: Betalingsregistrering og udsendelse af rykkere til medlemmer, der ikke har betalt kontingent. Antal medlemmer ca Vi bruger programmet WinKAS Pro. Tidsforbrug ca. 15 timer pr. måned. 4. Medlemshåndtering B: Registrering af adresseændringer, registrering af nye medlemmer og udsendelse af velkomstmateriale til nye medlemmer samt korrespondance med medlemmer om medlems- og kontingentspørgsmål. Tidsforbrug ca. 8 timer pr. måned. 5. Printarbejde: Print af adresselabels til bladene, print af girokort til kontingentbetaling og print af rykkerbreve. Tidsforbrug ca. 10 timer 3-4 gange årligt. 6. Fonde og legater: Udarbejde oversigter over hvilke fonde og legater der skal søges om bidrag, og hvornår der skal søges. Udarbejdelse af ansøgninger til div. fonde og legater, Udarbejdelse af ansøgninger til Tips og Lotto puljen og Dyre velfærdspuljen og efterfølgende udarbejde redegørelser og eventuel dokumentation på anvendelsen af de tildelte midler. Tidsforbrug ca. 4 timer 4 x årligt. Arbejdet er naturligvis ulønnet. Vi håber, at du kan hjælpe os med at få løst disse opgaver, som kræver omhu og ansvarsbevidsthed. Er du nuværende eller tidligere bogholder/revisor, er det naturligvis en fordel. Det er nødvendigt, at du har en PC med internet adgang. Vor nuværende kasserer sætter dig gerne ind i opgaverne. 10 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2012

11 Kontakt bestyrelsen pr. mail: eller ring til Kirsten på og få en snak med hende. Vi glæder os til at høre fra jer. Bestyrelsen i PID Skal du på ferie eller blot på en weekend? Har du en have, hvor der kommer pindsvin? Så gør du en god gerning ved at forebygge at pindsvin kommer galt af sted. Pindsvin falder nemt ned i lyskasser ved kældervinduer, hvor risten (hvis der da er en) sjældent går helt ind til muren. Selvom den gør det, er rillerne i risten næsten altid så store, at et pindsvin nemt falder igennem. Pindsvinet kæmper forgæves for at komme op, og når du ikke er hjemme, er der ingen hjælp at hente. Sådanne ulykker kan nemt forebygges! Volierenet klippes til, så det dækker hele risten og går helt ind til muren. Det gøres med ståltråd, og så er det problem løst. Selv små unger falder ikke igennem. Trappen ned til kælderen er også farlig. Falder et pindsvin ned og er det ude af stand til at komme op igen, er løsningen her også nem. Anbring et uhøvlet bræt på ca. 15 cm. bredde fra bunden af trappen og helt op til jorden. Læg en passende tung flise forneden så brættet ikke kurer ned. Det gør det også nemmere at få en cykel op og ned, hvis du skulle få brug for det. Nr. 1 marts 2012 PINDSVINEVENNEN 11

12 En rigtig pindsvine-ven En lille pindsvinehan har fået sig et nyt hjem - i hvert fald for vinteren. Den lille fyr på billederne blev fundet ved en bolig i Hammel i starten af december. Pindsvine-hannen burde have været gået i hi, men det var han altså ikke. Han var formentlig blevet født på et sent tidspunkt og vejede derfor ikke nok til at gå i hi. Så sent på året er det ikke muligt for pindsvine-ungen at klare sig selv. Boligens ejer kontaktede Pindsvinevennerne i Danmark - - og en pindsvine-ven fra Hadsten, Anne Bjerre Lauridsen, afhentede pindsvinet og tog sig kærligt af ham. På en måned voksede han fra 475 til 900 gram. Det er da en tilvækst der vil noget. Nu er han klar til at lægge sig til at sove. Det kan han gøre i en pindsvine-hule indrettet i et udhus med masser af halm og håndklæder som underlag. Og naturligvis med vådt og tørt inden for rækkevidde, i fald han vågner op indimellem. Pindsvine-vennerne i Danmark søger iøvrigt hjælp og også økonomisk støtte - du kan finde mere info på www pindsvin.dk. Medlemskab koster kun 80 kr. om året. 12 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2012

13 Velkommen til Pindsvinevennernes Årsmøde! Det er gratis at være med, også hvis man ikke er medlem. Ligesom sidste år holdes mødet på Park Hotel, Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft - Tlf: Datoen er lørdag den 12. maj Vi starter kl og regner med at slutte ca. kl Håndmadder, øl, vand, kaffe og te kan købes. Til jer, som ikke har været der før, kan jeg fortælle, at hotellet ligger et dejligt sted ved skov og vand, og Ebeltoft byder på mange spændende oplevelser såson»fregatten Jylland«, Glasmuseet, Ree Parken med alle de vilde dyr og det smukke gamle rådhus, hvor vægterne går rundt i byen og synger om aftenen. Vores program er følgende: Vi starter med at få noget at spise. Derefter vil jeg fortælle lidt om foreningen og Aslaug Bugge vil fortælle om behandling og medicin samt svare på de mange spørgsmål, som nok stilles. Levende pindsvin vil der også være. Der bliver også mulighed for at købe forskellige effekter til gavn for vores forening.»over Nite«har i mange år støttet os med t-shirts,»muleposer«m.m., men hvad vi får i år, ved jeg endnu ikke. At vi får nogle gode timer sammen, er jeg ikke i tvivl om. Hjertelig velkommen alle sammen! Kirsten Fournais P.S. Er der brug for noget, som normalt sendes fra Aslaug, så bestil det i god tid, så hun kan tage det med til jer. Så sparer vi portoen! Har I spørgsmål om noget, så ring gerne til mig på Nr. 1 marts 2012 PINDSVINEVENNEN 13

14 Har du en stald med en ledig boks? Så kan du indrette en god pindsvinebolig. Allerførst skal du sørge for, at boksens sider er tætte op til ca. 50 cm. over gulvet. Er der sprækker, kan de bruges som trin til at klatre højere op og husk at pindsvin er dygtige til at klatre! Er der sprækker så store, at hovedet kan komme igennem, vil pindsvinet nemt komme til at sidde fast, når det er nået halvt igennem. I de fleste stalde er der cementgulve. De kan være ret kolde om vinteren. Derfor kan det være en god ide at hælde en sæk ugødet spagnum (tørvestrøelse) ud på gulvet - men det skal være tørt, og det kan være svært at skaffe. Er det vådt, så undlad det helt! Halm fordeles ovenpå i et jævnt lag. Kan du skaffe det som hakket strøelse, er det bedst. Byghalm er nok det mest behagelige for pindsvinene. Der hvor sovestederne skal være, er det godt først at lægge et tykt lag aviser. Oven på dem lægger du nogle cm. tykke stolper på ca. 60 cm. længde. Dem lægger du med en afstand på ca. 60 cm. Hvis de ikke anbringes op mod en trævæg lægger du en stolpe bagtil som vist på tegningen. Brug hverken sveller eller imprægneret træ. Læg så en kraftig krydsfinerplade over, og boligen er færdig, bortset fra, at soverummene skal fyldes op med halm, tørre visne blade, mos og gerne avisstrimler. 14 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2012

15 Så mangler du bare nogle små, glade, stikkende beboere og vand og mad til dem. Det er en fordel at kunne dele boksen i to, eller have to bokse, hvis»drengene«skulle være for nærgående overfor»pigerne«. Mad Ð og vandskåle skal være tunge, så de står godt fast. Det er en god ide at stille dem på aviser, for uden at fornærme de små venner, så er de nogle værre små grisebasser, fordi de tit besørger når de spiser og drikker. De er dog ikke så slemme endda, for de går ellers gerne hen i et bestemt hjørne og tisser og laver deres små pølser. Find ud af hvor, og læg så aviser eller lignende der. De er nemme at udskifte, når det er tiltrængt. Noget stort arbejde er det altså ikke at være staldplejer. Hvis du har lyst til at hjælpe os plejere med at overtage nogle pindsvin, når de er færdigbehandlede og har brug for lidt mere plads, før de skal sættes ud igen, så ring gerne til mig. Så henviser jeg til det plejested, som har mest brug for din hjælp. OBS! OBS! Når spyfluerne er aktive, kan du sikre pindsvinene mod dem. Anbring en mælkekarton eller en overståret plastikflaske med lidt hakket råt kød som lokkemad. Placer den ca. 1,5 meter over gulvet i en snor eller på et søm på siden af boksen. Lad den gå med den ugentlige renovation og sæt en ny op! Der skulle nødig komme nye spyfluer ud af det! K.F. EN PINDSVINEGÆSTEBOG Det er både praktisk og spændende at have sådan en. Enhver plejer, ny eller erfaren, gør klogt i at anskaffe sådan en. Næsten alle som er kommet med pindsvin til mig, er blevet bedt om at skrive dato, navn, adresse og telefon nummer i den, og fortælle hvor pindsvinet er fundet. Hvis de ved hvad der er sket, skriver de også om det. Mange skriver sjovt og sødt, og udtrykker deres teknemmelighed for vores forenings gratis hjælpearbejde. Det sker da også at nogen har tilbudt at være ambulancekører for os, hvis andre pindsvin i deres område skulle få brug for transport. Tilbud om at lave kasser til de syge, har jeg også fået. Sjove tegninger følger af og til med. Tager jeg selv ud for at hente pindsvin, tager jeg også bogen med - hvis jeg da husker det. Ellers skriver jeg selv lidt i den. God fornøjelse! K.F. Nr. 1 marts 2012 PINDSVINEVENNEN 15

16 16 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2012

17 Pindsvinets sanser Lugtesans og hørelse er helt klart de sanser som betyder mest for pindsvinene. De både snuser sig frem til føden, og de lytter efter hvor der pusles under blade og barkstykker, hvor deres byttedyr selv er på jagt efter føde. Pindsvin er endda så snu - eller hvad man nu skal kalde det - at stampe i jorden, så det for regnormene lyder som om det regner, for så kommer de op på jorden, og haps, så snupper pindsvinene dem. I parringstiden er lugtesansen også væsentlig, for at hanner og hunner skal kunne finde hinanden. I den tid kan man også høre gnæggende kaldelyde fra begge parter, og på den måde finder de hurtigt hinanden. Straks de mødes begynder hannen at kredse om hunnen, som prustende drejer rundt med snuden imod ham, for at forhindre bejleren i at parre sig med hende før hun synes tiden er inde - og det kan vare mange timer, ja endda dage. Det kan også ske at en anden han møder op for at erobre den skønne, og så kommer det til slagsmål. Den mest aggressive han farer med sænket hoved og strittende pandepigge hen mod rivalen, og stanger ham så langt nede på siden, vælter ham rundt og bider ham også hvis han kan komme til det. Den eftertragtede hun er som regel gået sin vej, når kampen er slut. Der foregår som regel flere parringer, og ofte med forskellige hanner. Efter ca. 6 uger føder hunner, som er født året før, 4-5 unger, men de ældre kan få helt op til 10, ja det siges endda 11 unger. De små lyserøde, nøgne unger fødes med tynde, hvide, bløde pigge under huden, men de stritter frem så snart huden er tør. De brogede pigge spiser frem efter få dage, og kroppen skifter fra den lyserøde farve til lysegrå, når de er 4-5 dage gamle. Øjnene åbnes efter 2 uger og ørerne 1-2 dage senere. Nr. 1 marts 2012 PINDSVINEVENNEN 17

18 Pindsvinets lyde er mangfoldige Lige fra ungerne fødes, kan de give en svag hvæsende lyd, hvis de forstyrres. Så gør de sig helt flade og giver små, sjove truende hop for at forsvare sig, for de kan endnu ikke nalle sig sammen. Når de er nogle uger gamle, kan de komme med en lille museagtig pibende kaldelyd, hvis moderen er blevet væk fra dem. Lyden kan også være lidt gnæggende, som fra et lille gedekid. Næsten samme lyd har de voksne, men når de bliver sure eller vrede, kan de komme med en lyd som en gammeldags fiskekutter. En uhyggelig og meget voldsom, vrælende lyd kan de komme med, når de trues af fjender. Det lyder som et slemt katteslagsmål, og det kan vare i lang tid. Uha, det håber jeg ikke I nogensinde kommer til at høre! Pindsvin kan blive meget gamle - helt op til 15 år, men det sker sjældent, for farerne er mange. Pindsvin vokser hele livet igennem, og fra snude til halespids har jeg erfaret de kan blive hele 31 cm. Når et pindsvin er dødt, kan der ved hjælp af et godt mikroskop laves en undersøgelse af dets alder. Ved den bageste kindtand i undermunden kan der, i kæbebenet laves et snit, og som på et træ som er fældet kan man tælle årringe som viser alderen. Det gælder dog kun i lande hvor pindsvinene går i hi en del af året. Hiperioden varierer med klimaet. Den kan variere fra kun få uger og helt op til 9 måneder, som det er tilfældet i bl.a. Finland. Pindsvinene i Danmark har været fredet i 56 år. Hjælp os med at hjælpe dem! De hjælper os! KF 18 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2012

19 Egern har unger nu De fødes i februar og marts, men det kan dog ske, at de får et kuld senere. Egern er fredede dyr, men desværre respekterer hverken skader, krager eller andre dyr det. Egern vil gerne bo i hule træer, men sådanne træer bliver oftest fældet. Så må de selv bygge nogle reder oppe i træerne, men der har ungerne ikke særlig god beskyttelse. Når moderen har travlt med at finde føde, sker det tit at kragefuglene går til angreb på ungerne. Nogle af ungerne falder ned på jorden, når reden plyndres, og så kan det ske at en person har hørt fuglenes larm, og er løbet ud for at redde de unger, som ligger på jorden. Det skal gå ret hurtigt, for kommer der en kat, så har den straks snuppet ungen, eller ungerne. De egernunger som reddes, skal tages ind og puttes i et lunt tæppe. Ring så snarest til mig og få henvisning til en erfaren plejer. De plejere, som kun har plejet pindsvin, skal endelig have at vide, at egern skal behandles anderledes, for ikke at dø. Egern skal, ligesom andre pattedyr, som fødes med lukkede øjne, straks hjælpes til at komme af med deres urin. Det sørger moderen ellers for ved at slikke på ungernes kønsdele. Da det ikke er noget, vi kan klare, skal vi snarest hjælpe ved at kilde ungen på maven med noget blødt, sugende kleenex eller noget lignende. Vær tålmodig, for det kan tage ret lang tid, inden ungen vender sig til den meget anderledes behandling. Lykkes det ikke, risikerer du, at ungen dør af urinforgiftning, hvis maven er opsvulmet. Egernunger skal ligesom pindsvineunger, mades med KMR modermælkserstatning og ikke andre mælkeprodukter. Dog kan man i en nødsituation give ungen lidt kogt, afkølet vand med lidt honning eller sukker i. Lad den lille så drikke af din hånd. Prøv ikke at gøre Nr. 1 marts 2012 PINDSVINEVENNEN 19

20 det med en sut eller sprøjte, for så får den nemt vandet eller KMR i lungerne. Hvordan en egernunge, eller for den sags skyld også en harekilling skal behandles, er vigtigt at få lært. Det kan ikke sammenlignes med pindsvin! Egernunger fødes meget små og helt nøgne. Når de er en uge gamle, har de fået en fin, tynd pels, men det varer hele 30 dage, inden de åbner øjnene. Det varer dog lidt længere, inden ørerne rejser sig op. Det er nemmere at have mere end en unge i pleje, men uanset, hvor mange der er, skal de ligge godt puttet i uldtæpper i et bur med tætte tremmer i et lunt værelse. Det største kuld unger jeg har haft i pleje er 7, men om egern kan få flere, ved jeg ikke. Der er meget mere, man skal vide om egern, inden de kan klare sig i naturen, for de skal både være dygtige til at klatre hurtigt, og dygtige til at gnave hul i nødderne. Er de ikke i topform, når de sættes ud i naturen, klarer de sig ikke. Livet er jo barskt. Vil du hjælpe egern i naturen, så anbring de bedste stærekasser, du kan få, højt oppe i et træ. De vil også blive glade, hvis du fodrer dem godt. Man kan også købe foderhuse, som de hurtigt lærer at åbne. Bestanden af de søde, sjove egern er i nedgang, så pas godt på dem! Ring til mig, hvis du vil lære noget om ungerne! Kirsten Fournais - tlf PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2012

WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 APRIL 2013 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 20. ÅRGANG * APRIL 2013 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 »PINDSVINEVENNEN«PINDSVINEVENNEN Udgives Udgives af af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne»Pindsvinevennerne

Læs mere

NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN:

NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN: NR. 2 MAJ 2008 PINDSVINENE VÅGNER DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MAJ 2008 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten Fournais

Læs mere

NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427

NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 NR. 2 DECEMBER 2006 ET VANSKELIGT ÅR DYREVÆRNSFORENING * 13. ÅRGANG * DECEMBER 2006 * NR. 2 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion : Kirsten

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN:

NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN: NR. 1 MARTS 2008 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING DYREVÆRNSFORENING * 15. ÅRGANG * MARTS 2008 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 PINDSVINEVENNEN Udgives af dyreværnsforeningen Pindsvinevennerne i Danmark Redaktion :

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes.

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Foreningsvedtægter for Medarbejderforeningen Frode

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. 1. Valg af dirigent. Anette Møller valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling SENDES PÅ MAIL Pernille Bugge Herlevsen Odensegade 3, 4. 2100 København Ø 28. februar 2013 0568-0003-02 su På bestyrelsens vegne indkaldes herved til Ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 24 og 25,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere