Halliwick Aarhus PLASK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halliwick Aarhus PLASK"

Transkript

1 Halliwick Aarhus PLASK 32. årgang Nr. 1 februar 2014

2 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

3 Hvad bringer 2014? Først og fremmest håber jeg, at vi får udvidet svømmetid fra august, da den har stor betydning for specielt klubbens børn og unge. I øjeblikket har vi kun en halv time i 25 m bassinet. Tre kvarter vil bedre muligheden for at overføre børnene fra træningsbassinet til 25 m bassinet. Men en udvidet svømmetid vil belaste økonomien i form af ekstra udgifter til halleje og kompensation til vore instruktører. Samtidig er vores økonomi presset af stærkt faldende offentlige tilskud og en generel stigning i de samlede udgifter. Styregruppen varsler derfor kontingentstigning. Det betyder, at vi alle må tænke over muligheder for at tjene lidt ekstra penge til klubben. Hvem er gode til at sælge og samle penge ind? Vi skal bl.a. have økonomi til at sende et hold svømmere til et internationalt svømmestævne i Salget af Klubhæfterne gik ikke særligt godt, men gav alligevel kr. til de træningsdragter, vi valgte at anskaffe i efteråret. Måske vi med en bedre forberedelse og annoncering kan sælge nogle flere i år. Apropos stævner: Jeg har i mange år ønsket mig et system, der med stor nøjagtighed kan registrere i hvilken rækkefølge svømmerne kommer i mål. Selv med tidtagere og måldommere kan det mange gange svært afgøre rækkefølgen, hvorfor jeg længe har ønsket mig et elektronisk system. Nu ser det ud til, at mit ønske skal gå i opfyldelse. Jeg har allieret mig med to brave og engagerede pensionister, ingeniør Lars Kaysen og teknikker Peer Madsen. Prototypen for den elektroniske registrering af rækkefølgen med 1/100 sekund er udviklet, og nu skal vi i gang med de plader, som skal registrere, at svømmerne kommer i mål på de enkelte baner. Men først og fremmest skal vi i 2014 nyde at svømme, udvikle vore færdigheder og hygge os i klubbens fællesskab, bl.a. i Muse- og Rottehullet. Harald Det var altså ikke, som nogen troede, den amerikanske aflytningstjeneste NSA, der besøgte Lyseng i januar og fik damerne til at tillægge sig til en sylfidepræget svømmestil, kvidrende som sirener, da de opdagede de to flotte fyre på kanten. Her er det dog hjemme hos Harald, de to opfindere Lars og Peer, huserer. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 3

4 4 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

5 Generalforsamling i HASA Indkaldelse til Generalforsamling mandag 10. marts 2014 kl. 18:00 Sted: Opholdsstuen ( Rottehullet ), Anneksbygningen, Lyseng Svømmeanlæg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Godkendelse af regnskab 5. Indkomne forslag a. Valg til Styregruppen. En post skal besættes, Marianne Bisgaard er villig til valg. 6. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent 7. Valg af styregruppe og 1 suppleant a. På valg til Styregruppen er Morten Rasmussen og Harald R. Lie, begge genopstiller b. Valg som suppleant. Posten er p.t. ikke besat, da suppleanten Marianne Bisgaard har fungeret i styregruppen efter at Marion K. Møller flyttede fra Aarhus. c. Klubben har følgende faste ansvarsområder, som besættes ved valg på generalforsamlingen: 1. Regnskabsfører - Irene Lindemann, genopstiller 2. Kontaktperson for Svømmeundervisningen Maybrit Damgaard, genopstiller 3. Kontaktperson for Redaktionsudvalget Aase Nørrung, genopstiller 4. Kontaktperson for Medlemspleje (Musehullet) Maybrit Damgaard, genopstiller 8. Valg af revisor og revisorsuppleant a. På valg som revisor er Bodil Westh Hansen, genopstiller b. På valg som revisorsuppleant er Lene Christensen, genopstiller 9. Eventuelt Stemmeret har alle medlemmer over 12 år. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Valgbarhed har alle medlemmer over 18 år. Efter generalforsamling byder HASA på middag kl for klubbens voksne medlemmer. Tilmelding til middagen nødvendig til Harald på telefon eller mail senest onsdag 5. marts. På styregruppens vegn Harald PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 5

6 6 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

7 Uddrag af HASAs ÅRSBERETNING 2013 Socialt set har 2013 været et stille år. Svømmestævnet i april blev afviklet med den professionalisme, som vore stævner bærer præg af, takket være den aktive indsats fra klubbens medlemmer og frivillige. Det gør svømmestævnet til en god social begivenhed i klubben. Men til de andre arrangementer var der ingen tilslutning. Vi måtte aflyse såvel sommerafslutning som klubseminar. Derimod har de ugentlige klubaftner, hvor børn og voksne samles i henholdsvis Musehullet og Rottehullet været en stor succes. De bæres af den frivillige ånd, som er af så stor betydning for de gode sociale og idrætslige rammer, som gør HASA til en så rar og positiv klub at være medlem af. Det har længe været et ønske, at klubbens medlemmer - ud over en T-shirt - også havde en træningsdragt. Forskellige finansieringsmuligheder blev overvejet. Bl. a. salg af Klubhæfter. Interessen var begrænset, og vi tjente kun kroner, og administrationen stod ikke mål med resultatet. I stedet valgte Styregruppen at bruge pengene fra det aflyste klubseminar til sponsorering af træningsdragter. Det blev en enorm succes, idet alle vore aktive konkurrencesvømmere købte en dragt, og det samme gjorde mange af klubbens øvrige medlemmer. I alt blev der solgt 49 træningsdragter og 32 sportstasker. Deltagelse i stævner er en vigtigt opgave i klubben, og vi vil også gerne dyste med svømmere fra andre lande. Sammen med HASAM havde vi derfor inviteret tre Halliwick-ledere fra Krakow i Polen til at overvære vort svømmestævne i april for at give dem et indblik i, hvordan man organiserer og afvikler stævner. Tilsvarende kommer der fire fra Irland til stævnet i HASI til februar. På dansk initiativ vil IHA nu nedsætte et internationalt udvalg for svømmestævner, hvor målet er at afholde et stævne i efteråret Til dette udvalg søger HASAM nu repræsentanter. Hidtil har der kun været afholdt tre internationale stævner, heraf to i Århus. HASAs vigtigste opgave er at lære folk at svømme. Det kræver veluddannede instruktører, hvoraf vi i 2013 har haft et rigtig godt hold. Vi har derfor kunnet tilbyde nye børn og voksne en kvalificeret undervisning. Desværre havde vi en lang venteliste for de voksne i efteråret, på grund af manglende plads i bassinet. Der kunne den udvidede tid i 25 m bassinet, >> PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 7

8 8 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

9 Uddrag af Styregruppens beretning fortsat fra side 7 som vi havde søgt til sæson , og som vi troede, vi havde fået tildelt, have været en rigtig god hjælp. I den forbindelse har Styregruppen haft møde med kommunen, hvor vi har beskrevet vort behov for mere tid og bl.a. har fremhævet, at funktionshæmmede i henhold til Folkeoplysningsloven har fortrinsret ved tildeling af tid i egnede lokaler. En bestemmelse kommunen aldrig har levet op til. Vi håber en ny ansøgning vil resultere i udvidet tid i sæsonen På det lokale plan har samarbejdet med kommunen været besværliggjort af flere udskiftninger af den daglige leder. I 2012 blev vi pålagt at slukke og lukke, og i 2013 blev vi udstyret med låsebrikker, så vi både skal låse op, når vi kommer og låse, når vi går. Rent praktisk kan vi ikke holde indgangsdøren låst og samtidigt sørge for at medlemmerne kan komme ind. Derfor står døren åben hele aftnen, noget de andre klubber også har valgt at gøre. Vi har kun fået halve svar fra kommunen på spørgsmål om ansvar i forhold til ubudne gæster. Og et overgreb på en dreng fra Lyseng Svømmeklub i bruserummet har aktualiseret denne problemstilling. Samarbejdet i styregruppen mellem Marianne, Morten og mig har været godt, og arbejdet er blevet styrket ved, at Søren, som nyvalgt suppleant, valgte at gå aktivt ind i ledelsesarbejdet. Vi har haft 5 møder + løbende kontakt, så tingene er blevet løst efterhånden, som de dukkede op. Det har været en stor støtte for styregruppens arbejde, at vi har haft Irene til at føre vort regnskab. Det har givet tryghed omkring den vigtige funktion i klubben. Trygt er det også at have Aase som redaktør af Plask. Vort medlemsblad er en vigtig del af klublivet. Men det har også stor betydning for klubbens økonomi. Og derfor opfordres alle til at bidrage med billeder og tekst, så bladet også fremover kan tiltrække annoncører. Tak til alle for at I bidrager så positivt til klubbens ve og vel. På styregruppens vegne Harald Vi har haft et godt hold på i alt 9 instruktører gennem hele året. Det har skabt meget ro omkring undervisningen og mulighed for at give dem ekstra støtte og supervision. Men de unge mennesker skal jo videre, så nu må vi gang med uddannelsen af nye. Heldigvis har v i stadig en fast flok af gamle at trække på, mens de nye kommer på plads. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Beretningen kan læses i sin helhed på HASAs hjemmeside 9

10 10 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

11 Stævneberetning fra Esbjerg Stævneberetningen fra Esbjerg er denne gang to sange, forfattet på busturen af vore dygtige svømmere. HASA-svømmerne kan meget mere end at vinde medaljer. Godt humør og digtekunst hører også blandt talenterne. Dadadam sang til HASA!! Melodi: Dadadam... Dadadam... Nu råber Lene, giv den gas, så vi kan svømme godt. Dadadam... Vi svømmer alt vi kan, det er rigtig koldt i vand. Dadadam... De alle hepper på os, så vi tager medaljer hjem. Dadadam... Stævnet er så godt, og vi er alle sammen i top. Dadadam... Vores sammenhold er godt, det er ikke til at stop. Dadadam... Lavet af Katrine, Simone, Sofie og Cecilie Sang til bussen: Melodi: Det er hammer hammer fedt... Vers 1: Det er hammer hammer cool, vi træner hele ugen, gamle og begyndere, ja alle de svømmer, vi har ingen lege, nej vi er bare for seje, ha et herligt stævne og vi ses. Vers 2: Det er hammer hammer fedt, finalen er lige om lidt, stemningen er let, og vi er rigtig mæt, sammenholdet styre, og vi kan kig på fyre, vi er bare glade, giv dem flad. Vers 3: Det hammer hammer fedt, vi tager af sted om lidt. Vi er alle tavse, for nu har vi pause, i bussen sidder alle, nu vi alle kalde, vi har svømmet godt, og det var flot. Se stævneresultaterne fra Esbjerg på s. 17 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 11

12 12 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

13 HASA Kalender november 2013 til foråret 2014 Lørdag 22. febr. Svømmestævne Silkeborg Fre.-Søn marts HASAM, Halliwick grundkursus 1. del, Ans. Mandag 10. marts Generalforsamling Onsdag 16. april Påskeferie, ingen svømning Lørdag 26. april Svømmestævne HASA Lør.-Søn maj HASAM, Halliwick grundkursus 2. del, Ans. Onsdag 28. maj Dag før Kristi Himmelfart, Svømning, ingen undervisning Onsdag 18. juni Sidste svømmeaften Hvem skal være HASA-HOPTIMIST 2013? HASA uddeler hvert år klubbens egen Frivillighedspris: Hoptimist-prisen. Prisen blev for første gang uddelt ved jubilæumsfesten i januar 2012, og det blev bestemt, at den fremover skal uddeles i forbindelse med den årlige generalforsamling. Hoptimist 2011 blev tildelt Olga og Tonni, for deres drift af Rottehullet, og Rhona, for hendes administration af Taxa-kørslen. Hoptimist 2012 blev givet til Lene for hendes store engagement både som instruktør for børn og voksne, og som leder for vores konkurrence hold. Men hvem skal være Hoptimist 2013? Alle HASAs medlemmer opfordres til at komme med en begrundet indstilling til hvem blandt klubbens medlemmer, man synes skal have en pris for en stor frivillig indsats. Indstillingen skal styregruppen have senest onsdag 5. marts kl. 22. DEADLINE NÆSTE BLAD 22. april SKAL OVERHOLDES - til HASA: Aase Nørrung, Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj Telefon , NÆSTE NUMMER AF PLASK UDKOMMER I SLUTNINGEN AF MAJ 2014 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 13

14 14 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

15 HASA Gratulerer Stort Til Lykke til vore to instruktører Caroline og Jørgen samt Meretes hjælper, Marie, der nu kan kalde sig fysioterapeuter. Studiet til fysioterapeut slutter med en bacheloropgave. Og Jørgen fortæller, at han sammen med Caroline og en tredje kammerat har undersøgt og skrevet om værdien af at have en træningsmakker i forbindelse med genoptræning. Opgaven handler om, hvordan personer med sukkersyge oplever træningen, hvis de har en eller to makkere at træne sammen med. Om det for eksempel er med til at komme af sted til træning. En idé, der ikke overraskende viser sig at virke motiverende på de syge. Den erfaring, har vi også gjort her i HASA, hvor tanken om, at der er nogen, der venter på os i Lyseng, kan få os op af den dybe lænestol og ud i kulde og mørke vinteren igennem. Ud til det 26 grader varme vand, belønningen i saunaen og hygge i Rottehullet. Nu venter arbejdslivet for de tre, og inden længe må vi sige farvel og tak. Og ikke mindst tak for jeres anbefaling af HASA. Vi har åbenbart været så hyggeligt et bekendtskab, at de tre har anbefalet os til deres medstuderende som en klub, der er værd at lægge vejen forbi. En klub, hvor man som instruktør får erfaringer og en uddannelse, der tæller på cv et. Således at vi nu forhåbentlig får fin tilgang af nye instruktørspirer. HUSKAT Det er fællesskabet og gnisten i foreningerne, som skaber en særlig tilknytning, der gør det lettere at holde motivationen. Søren Møller, landsformand i DGI (sakset i Århus Stiftstidende) PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 15

16 16 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

17 Medaljeregn over Hasa til stævnet i Esbjerg Medaljeholdet fra HASA lufter de nye klubdragter i Esbjerg. Fra HASA deltog tolv svømmere: Louise C, Frederik, Caroline, Noah, Cecilie, Michela, Katrine, Sofie, Bjarne, Simone, Alexander og Sarah. Alle leverede deres bedste og opnåede fine placeringer. Stævneresultater fra stævnet i Esbjerg den 2. november meter: Guld til Sofie, sølv til Louise og bronze til Sarah 25 meter extra: Guld til Caroline 50 meter: Guld til Sofie 50 meter ekstra: Sølv til Frederik God tid 25 meter: Sofie 25 meter stafet: Bronze til Katrine, Simone, Cecilie og Sarah PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 50 meter stafet: Sølv til Louise, Bjarne, Michela og Sofie Den gamle redaktøse mumler hen for sig: Gad vidst, om HASA snart bliver bedt om at holde sig væk fra stævnerne. For sådan som vi grovæder af præmiebordet, har de andre nærmest ikke en chance, når HASA-svømmerne gi r los. Læs placeringerne på de forskellige distancer på VÆRD AT VIDE Værd at vide: marts er der Paralympiske vinterlege i Sochi i Rusland, hvor Danmark har deltagere med. Følg med Danish Open i svømning finder sted i Esbjerg fra den marts. Læs mere på 17

18 18 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

19 Børnepølen Siden for de seje sild og barske vandmænd Julefrokost i Musehullet 2013 I Musehullet kan vi godt lide traditioner. Derfor var det med stor glæde og mange smil, at vi igen i 2013 havde stor tilslutning til vores snart legendariske Julefrokost. Der blev spist god julemad denne gang med Ris á la mande og en mandelgave! Det blev snakket og hygget, og som altid blev der også plads til en julequiz. Denne gang var det en julemusikquiz, som både børn og voksne gik op i og hyggede sig med. Alle var superdygtige, og derfor fik alle naturligvis også en præmie. Alexander og Frederik med dagens største julesmil. Pigerne kan skam også smile med. Ris á la mande og mandelgave hvem mon finder mandlen? Flæsesteg og nissepiger. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Der quizzes Kender du sangen? 19

20 20 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

21 Maveplask Pølen med de van(d)vittige historier Juleafslutningen 2013 PLASK blev nærmest gentrævlet til konfetti i jagten på nissehuer, da voksensvømmerne samledes til juleafslutning med den traditionelle konkurrence i Rottehullet. Thomas var dette års stedfortræder for Lykkens Gudinde, et hverv han røgtede med stor glæde og omhyggelighed. Både i lodtrækningen om de lyserøde grisebasser i honningkagedej og erhvervelsen af Bodils smukke juledekorationer. Vinderne jublede, måske lidt for højlydt ifølge de ikke-heldige, som satser på juleafslutningen i Hvorefter alle på bedste sportsvis kastede sig over traktementet. HUSKAT Du skal aldrig give op. Du bliver aldrig for gammel til at forfølge dine drømme, udtalte en 64-årig svømmer, der svømmede fra Cuba til Florida - uden beskyttelse mod hajer. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 21

22 HASA-SILD Til dem, der ikke ved det, så er HASA en svømmeklub med skønne sild i stimer. Og de er ikke kun beregnet til hjemmemarkedet. Eksempelvis eksporterede klubben lige før jul et par af de lækreste, unge sommersild til henholdsvis IHF/Skovbakken og Føtex i Nyborg. Ligesom vi er stolte over at kunne præsentere en distancesild, der snuppede 3000 meter i flot stil. 22 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

23 Andre mere modne, som disse 2 høstsild, svømmer stadig rundt i bassinet Den anden modne høstsild. HASA kan også prale af at have et enkelt eksemplar af den sjældne Pailletsild i stimen. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 23

24 Ny på kanten Jeg hedder Mia Kynde, er 19 år og studerer på HTX Viby, hvor jeg er færdig her til sommer, hvorefter jeg overvejer at læse til fysioterapeut. Til dagligt svømmer jeg i Lysengs konkurrence-afdeling sammen med jeres tidligere livredder Nina Højris. Jeg har altid godt kunne lide at hjælpe andre, og da HASA underviser det samme sted, hvor jeg selv opholder mig, var dette en god måde at kombinere svømning, skole, tjene penge, og samtidig udvikle mig som person. Jeg opdagede HASA igennem Lyseng, og da den tidligere livredder Nina Højris informerede mig om, at hendes stilling var blevet ledig, søgte jeg om hendes stilling, da hun altid kun har snakket godt om, det at være livredder. Og jeg har været så heldig at få jobbet. Hilsen Mia Billedet af Mia er fra Ålborg Cup en, hvor hun opnåede flere personlige rekorder og guld i 50 meter Butterfly og 100 meter flyfly. VÆRD AT VIDE Værd at vide om tilgængelighed: Et af skibene i Tall Ship Race, Tenacius, er specialdesignet til at medtage og involvere mennesker med funktionsnedsættelser på en aktiv havsejlads. Læs mere om Tenacius og søsterskibet Lord Nelson på vores hjemmeside 24 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

25 HASA 2013 i billeder FOTOGRAF SØGES TIL PLASK PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 25

26 Halliwick Svømmeklubben i Århus Styregruppen Formand: Harald R. Lie Føniksvej 2, 8270 Højbjerg Tlf , mobil: Fax Kommunikation: Morten Rasmussen Gustav Wiedsvej, 23 st.tv, 8200 Århus N Tlf Koordination: Marianne Bisgaard Snebærvej Højbjerg Mobil: Regnskabsfører: Irene Lindemann Skt. Markus Kirkeplads 24, 2.tv 8000 Århus C Tlf Redaktion Aase Nørrung Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj Tlf Socialt Maybrit Damgaard, Musehullet Æblehaven 21, 8362 Hørning Tlf Jane Christensen, Musehullet Østre Havevej 49, 8520 Lystrup Tlf Olga og Tonni Damgaard, "Rottehullet" Runevej 67, 8210 Århus V Tlf , mobil: IT-funktion Jørgen Pedersen, Morten Rasmussen, Svømmeundervisning, begyndere Maybrit Damgaard, børn kl. 19:00 Æblehaven 21, 8362 Hørning Tlf Jesper Kellberg, børn kl. 19:30 Bjergfyrvej 5, 8250 Egå Tlf Vibeke Lie, voksen kl Føniksvej 2, 8270 Højbjerg Tlf , mobil: Svømmeinstruktør Carl Emil Thomassen Transport Rhona Scott Bruun Skagenvej 11, 8250 Egå Tlf. og fax Livredder Mia Kynde HASAs hjemmeside Annonceekspedition: Handicapidræt Søballevej 2D, Veng 8660 Skanderborg Tlf Mail: 26 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

27 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 27

28 B Føniksvej Højbjerg

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening

Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Holdet leverede det bedste damejuniorresultat i 10 år. Foto: K. Laursen. NR. 112 juni 2008 27. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Læs bl.a. om: Harmonisering

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE

I GREJS-DALEN FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE SPORT FOR LIVET... I GREJS-DALEN Forår/sommer 2012 FODBOLD AEROBIC TENNIS GYMNASTIK BADMINTON JIU JITSU LINEDANCE Vigtige datoer Fællesopstart for alle udendørs fodboldhold 24. marts 2012 Gymnastikopvisning

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Formålsparagraf: www.hog-hinnerup.dk

Formålsparagraf: www.hog-hinnerup.dk Side 2 Side 19 www.hog-hinnerup.dk Læs bl.a. om: Multihallen...... s. 2 Svømmestævne i Harlev......... s. 5 HOG håndbold - pigepuslinge.... s. 8 Forsikringer og idræt......... s. 11 HOG badminton til landsmesterskab.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere