Vinteravis. Af Jens Skovgaard. Læs mere side 2...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinteravis. Af Jens Skovgaard. Læs mere side 2..."

Transkript

1 Indre Hasseris - Hasseris Villaby - Gl. Hasseris - Kærby - Skipperen - Provstejorden - Kornblomstvej Utzon Center ved Aalborg havn. Rammerne for Aalborgs DNA er defineret Nu handler det om at få udtrykt det ønskede DNA på konkret vis 27. FEBRUAR årgang - Nr. 1 Onsdag 27. FEBRUAR 2019 Vinteravis Serviceeftersyn af Hasseris Bevar mig vel - Planerne By- og Landskabsforvaltningen har besluttet at de bevarende lokalplaner i Hasseris skal igennem et Serviceeftersyn Af Jens Skovgaard På et møde den 11. januar 2019 med repræsentanter for Hasseris Grundejerforenings bestyrelse orienterede By- og Landskabsforvaltningen om, at man vil foretage et serviceeftersyn af de bevarende lokalplaner i Hasseris. I referatet skriver forvaltningen: Bygningerne Læs mere side 2... indenfor de bevarende lokalplaner skal gennemgås med henblik på at kvalitetssikre klassificeringer og bevaringsværdier, samt danne grundlag for en vurdering af, om der er behov for en justering af administrationspraksis eller lokalplanbestemmelser. Det fremgår ikke af referatet hvad baggrunden er for at By- og Landskabsforvalt- Læs også om: Rammerne for Aalborgs DNA (fortsat) Side 2 Serviceeftersyn (fortsat) Side 2 Nyt fra Skipper Samrådet Side 3 Ris til rådmand Side 4 Hasseris Avis forøger Side 5 Spændende plan Side 6 Ombygning Kærby Plejehjem Side 8 4. maj Kollegiet har brug for en hånd Side 10 Borgerne skal høres Side 11 Af Palle Bjørnstrup Den kære arbejderby Aalborg skal være kendt for andet og mere end dette, og det er der nogenlunde enighed om. Der er sket meget i Aalborg og der sker meget i Aalborg, og det skal der selvfølgelig blive ved meddet gamle slogan Aalborg viser vej har jo fremtid indbygget i sig, og sidenhen er det jo blevet suppleret med: Aalborg- vild med verden!- måske underforstået at så kunne verden blive vild med Aalborg også. Men tilbage til Aalborgs DNA og et konkret forslag til et kontant bidrag til at give Aalborgs DNA indhold. Vi taler en del om kultur og arkitektur her i Aalborg, også af den grund at der bygges meget i Aalborg. Ligeledes har Aalborg Universitet også et arkitekturstudie, der udklækker nye kandidater hvert år. Derfor forslag om, at et af de ben Aalborgs DNA bør stå på er arkitektur og kultur. I fremtiden skal turister og andre komme til Aalborg, fordi de skal de skal på Arkitektur-tur. Ja men har vi noget at vise frem vil nogle måske spørge?- det korte svar er JA, men der må meget gerne komme meget mere. I dag er der allerede mange flotte og spændende bygninger i Aalborg, vi kan tage nogle af de ældste først Helligåndsklosteret og Jens Bang Stenhus, der var en skyskraber på den tid, da huset blev bygget, Aalborghus Slot hører også med her, ligesom den renoverede Toldbod. I nyere tid har vi fået Aaltos flotte bygning Kunsten, Kulturhuset Nordkraft, Musikkens Hus bygget af Coop Himmelbau og Utzon Center som er den sidste bygning Jørn Utzon tegnede. Hertil kommer nyt byggeri bl.a. på Spritten tegnet af BIC arkitekter, der arbejder World Wide. Men netop Utzon Center rummer et potentiale for at give Aalborg international mulighed som arkitektur-by. Jørn Utzon er født og opvokset i Aalborg, og den sidste bygning fra hans hånd er Utzon Center i Aalborg. Men hans mest kendte værk er Operaen i Sydney. Utzon Center har dygtigt oparbejdet et samarbejde med Operaen i Sydney, ikke mindst via fejringen af Jørn Utzon 100 år, og det åbner muligheder. Operaen i Sydney besøges årligt af ca.8,5 millioner mennesker, og de kommer ikke alle sammen for at opleve en forestilling, men i høj grad for at opleve Utzons bygningsværk. Er man på rundtur i Sydney Operaen (har selv oplevet det-red.) vil man høre hvor flot og smukt Jørn Utzon, Danmark og Aalborg bliver omtalt. Læg hertil at Jørn Utzon er world wide kendt og anerkendt. Så derfor vil der være store muligheder i, at Aalborg, Jørn Utzons fødeby, fik lov at præsentere sig i Operaen i Sydney, og her kunne referere til hans sidste byggeri Utzon Center samt øvrige arkitekturperler i Aalborg. I skrivende stund arbejdes der på, at skabe og udbygge disse relationer. Det vil nok ikke resultere i 8,5 millioner besøgende i Aalborg, men formodentlig kunne det resultere i et ekstra antal gæster i Aalborg. Og derfor bør Aalborg gå videre med arkitektur som et ben i Aalborgs DNA. Der skal satses på flere arkitekturperler i Aalborg. De perler vi har at vise frem for øjeblikket, er mest bygninger, der befinder sig i offentligt regi - men Aalborg kunne gå et skridt videre, og så opføre noget boligbyggeri, hvor det ikke handler om alene, at lave nogle firkantede kasser for at skaffe boliger nok. Hvorfor ikke satse på at lave boligbyggeri, der bygger på, ikke kun at skabe Kvalitetshandværk Kræver faglig kompetence og de rigtige materialer. Vores holdning til godt håndværk er kundens bedste garanti for godt arbejde. Vi kommer gerne til en uforbindende snak og giver et uforbindende tilbud på en opgave lille eller stor. God KvAlitet en God tone God Service GlAde farver God behandling et Godt tilbud Malermester John Pedersen ApS altid et strøg foran...! tlf eller Læs mere side 2... Mail:

2 Fortsat fra forsiden... Rammerne for Aalborgs DNA er defineret Fortsat fra forsiden... Serviceeftersyn af Hasseris Bevar mig vel - Planerne... plads, men i høj grad skabe livskvalitet og -værdi samt glæde for givne beboere. Altså satse på at indbygge nogle kvaliteter, der giver ekstra glæde til beboerne. Hvordan så det? Man kunne anlægge en ny vinkel på boligbyggeri med henblik på at skabe arkitektur-perler. I Aalborg kunne man f.eks. udpege fire byggefelter, der rummer mulighed for et specifikt antal byggede kvm. Til disse fire bygerier skulle hyres internationalt anerkendte arkitekter, og samtidig skulle hyres internationalt anerkendte kunstnere, samt landskabsarkitekter, der så i samarbejde skulle skabe disse nye boliger, med helt nye tanker, herunder at kunst er indbygget og bliver en del af fremtidige beboeres hverdag, ligesom landskabsarkitekterne skulle være med til at skabe nye og anderledes udenoms muligheder ved byggerierne. Der findes ikke ret meget boligbyggeri i verden, hvor arkitektur, kunst og trivsel er kommer som husstandsomdelt avis til husstande i Hasseris, Gl. Hasseris, Kornblomstvej-kvarteret Kærby og Provstejorden. (Svarer til en by på tørrelse med Hobro eller Brønderslev) - og så er avisen på nettet døgnet/året rundt! søgt bygget ind fra starten. Ved at skabe sådanne boligbyggerier i Aalborg, ville Aalborg virkelig have noget at fortælle, og ville kunne vise 4 nye arkitektur-perler med international approach frem sammen med det allerede eksisterendeog der ville blive noget bl.a. at fortælle om Aalborg til de 8,5 millioner gæster, der er om året i Sydney Operaen, foruden resten af verden. Det vil koste alt for meget, der er ingen der får råd til at bo sådanne steder, vil kritikken med det samme lyde. Og det kan umiddelbart være rigtigt, men der må være nogle fonde eller lignende, der måske kunne gøres interesseret. Aalborg havde nok ikke fået sit Musikkens Hus i den nuværende udformning, hvis ikke Real Dania var trådt til. Og til disse trivsels-byggerier kunne der måske findes hjælp til udviklingsomkostningerne, så en given husleje kunne dannes på normal basis. Det kunne også være et projekt som de almennyttige boligforeninger kunne gå ind i, og på den måde vise vej indenfor boligbyggeri. Men der skal ideer og tanker til, førend ting kan realiseres - selv tanker der måske kan forekomme lidt vilde. Men kvalitet har altid kunnet betale sig. Og Aalborg har altid været en byggeby - et af de bedste alibier herfor er Aalborg Portland, der den dag leverer et af de vigtigste byggematerialer. Så etablering af projekt Arkitektur-tur vil helt klart kunne passe ind i Aalborgs fremtidige DNA. Det handler om tillid og tryghed når du skal vælge bedemand Kristian Petersen May-Britt Petersen Anders Petersen Folmer Olsen BEGRAVELSESFORRETNING Tlf Vesterbro 61 v. Gåsepigen Aalborg Familiefirma grundlagt 1914 Vores erfaring din tryghed Byplanlægning og lokalplan løsning. ningen vil iværksætte dette, ret omfattende arbejde. hasserisavis.dk har derfor forsøgt at få oplyst hvorfor man har truffet denne beslutning. Rådmand Hans Henrik Henriksen har imidlertid ikke reageret på vore henvendelser. Efterfølgende har vi henvendt os til Hasseris Grundejerforenings formand, Torben Thorup Jensen, som var én af deltagerne på mødet. Han oplyser at: Vi har sagt OK til at forvaltningen laver et såkaldt eftersyn. Det er dog ikke ensbetydende med, at der er truffet aftaler om det ene eller det andet. Vi afventer en tilbagemelding på, hvad de foretagne eftersyn måtte vise, og tager derefter stilling til, hvad der evt. skal ske. Da begrebet Serviceeftersyn ikke indgår i Planloven, som er det lovmæssige grundlag for udarbejdelse og administration af en lokalplan, er det uklart om det rent juridisk er muligt af gennemføre et sådant eftersyn af en lokalplan. I følge Planloven kan en kommune dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Ønsker kommunen at fravige principperne, er Byrådet forpligtet til at udarbejde en ny lokalplan. hasserisavis.dk har spurgt Byplanlægger og Lektor Emeritus Bo Vagnby hvordan han forholder sig til udmeldingen fra By- og Landskabsforvaltningen og Hasseris Grundejerforenings ok til Forvaltningen. Bo Vagnby siger hertil: Jeg finder det dybt betænkeligt, at Aalborg Kommune og Hasseris Grundejerforening er i dialog om at give de bevarende lokalplaner for Hasseris et såkaldt serviceeftersyn. I forhold til spørgsmålet, om det overhovedet er muligt at lave et såkaldt Serviceeftersyn af en lokalplan siger Bo Vagnby: Vil man ændre noget, kræver det nye lokalplaner, med alt hvad dertil hører. Både som Hasserisborger og tidligere Formand for Hasseris Grundejerforening har Bo Vagnby også en kommentar til at bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening blot har nikket ja til Rådmandens ønske: Planloven beskriver klart administrationspraksis, og lokalplanbestemmelser er juridisk bindende for både kommunen og borgerne. At ændre dette, svarer til et overenskomstbrud. Det er skuffende, at Grundejerforeningen ikke fra starten har meddelt kommunen dette. Både kommune og grundejerforening bør respektere, at udarbejdelsen af de eksisterende lokalplaner har krævet en enorm ressourceindsats fra borgernes side. Det er endvidere skuffende, at planmyndigheden ikke formidler ordentlig faglighed til borgere og politikere. Lokalplaner og arkitekturpolitik (stilblade) er vigtige redskaber i denne forbindelse, og bør derfor respekteres. Da man i 0 erne udarbejdede de bevarende lokalplaner for Hasseris Villaby - den såkaldte Hasseris Bevar mig vel plan, blev alle huse gennemgået og indplaceret i en stilart. En Stilart er en karakteristik af en bestemt arkitektur, som f.eks. Historistisk, Klassisk, Funkis m.v. Der findes 12 af disse stilarter, men man har tilføjet en 13. stilart, ikke fordi huset ikke er bevaringsværdigt, men fordi en række af husene ikke kunne indplaceres i en af de 12 stilarter. Samtidig vurderede man bevaringsværdien af hvert enkelt hus, idet man anvendte SAVE-metoden, som er en international anvendt metode. SAVE står for Survey af Architectural Values in the Environment, eller oversat: Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet. Alle registreringer af husene er indeholdt i lokalplanbestemmelserne, hvorfor man ikke umiddelbart kan ændre i hverken den stilart eller bevaringsværdi, som det enkelte hus er omfattet. Uanset hvad Rådmand Hans Henrik Henriksen og hans Forvaltning konkret måtte have til hensigt med at ville gennemføre et serviceeftersyn af et ikke nærmere specificeret antal lokalplaner i Hasseris, og hvilket formål man måtte ønske at opnå, går man nok ikke helt galt i byen, når man antager, at man vil forsøge at spare nogle af de kommunale ressourcer, der i dag bliver brugt på at administrere lokalplanerne. Vore læsere har løbende kunnet følge med i den lange række af lokalplansager i Hasseris, og den kraftige kritik fra borgerne, som både politikere og embedsværket har måttet lægge ryg til i disse sager. Ved at lempe den administrative praksis og måske også forny en række af lokalplanerne i Hasseris har man formentlig et håb om at kunne undgå disse sager i fremtiden. Imidlertid hviler de bevarende lokalplaner i Hasseris på et solidt fundament af beboeropbakning, som blev skabt gennem den proces, der blev gennemført forud for hver enkelt lokalplan. Faktisk var det Hasseris Grundejerforening, der oprindeligt foreslog den daværende Rådmand Ib Rasmussen (S), at man udskiftede den gamle plan med en række nye planer, hvori man indbyggede en række gode råd og retningslinier for bevaring af husenes stilarter. Dette forslag var han imidlertid ikke lydhør overfor. Derimod kom der med den efterfølgende Rådmand Henrik Thomsen (SF) endelig gang i sagen, og med Henrik Thomsen som aktiv deltager sammen med en række dedikerede medarbejdere afholdtes i samarbejde med Hasseris Grundejerforening beboermøder, hvor den enkelte lokalplans intentioner og formål blev fremlagt, og en lang række detaljer blev drøftet. På basis af disse møder blev den enkelte lokalplan udarbejdet. Resultatet af dette arbejde betød, at Aalborg Kommune for første gang i 2006 fik tildelt Byplanprisen for sit arbejde med netop disse lokalplaner. I begrundelse blev der lagt særlig vægt på beboerinddragelsen og de stilarter som var blevet indarbejdet i planen. Der er altså tale om særdeles velgennemtænkte lokalplaner, som også har vist deres værd i de år de har været i kraft, idet hasserisborgerne med sindsro har kunnet have tillid til at der blev Værnet om Hasseris. Udgiver: hasserisavis.dk ApS Ansvarshavende: Redaktør Palle Bjørnstrup Kontakt: Redaktion og annoncer Tlf eller Oplag: Distribution: Nordjysk Distribution Tryk og opsætning: Aars Avis A/S SIDE 2

3 Nyt fra Skipper Samrådet Af Palle Bjørnstrup Realisering af planerne for et længe ønsket halbyggeri i Skipperområdet er nu nært forstående. Efter en lang proces er der nu opbakning fra både Aalborg Seniorsport og fra Aalborg Chang til at bidrage økonomisk til realisering af projektet, der bygges i forlængelse af Changs klubhus på Provstejorden. Skipperen Idræts- og Foreningshus vil rumme mange idrætsfaciliteter og mødelokaler til gavn for områdets foreninger. Hvis alt går el, vil det første spadestik blive taget i 2019, og byggeriet stå færdigt inden udgangen af 2020 I forbindelse med Skipper Samrådets kommende generalforsamling d. 2. april vil idrætskonsulent Søren Ørgaard fra Sundheds- og Kulturforvaltningen fortælle nærmere om projektet. Alle med tilknytning til samrådets område er velkomne. Det stigende antal råger i Mølleparken, Bejsebakke- og Kornblomstkvarteret er til stor gene for mange omkringboende og har affødt mange klager. Gennem længere tid har Skipper Samrådet sammen Changs klubhus på Provstejorden. med de berørte beboere presset på over for Aalborg Kommune for at få gjort en mere effektiv indsats end den hidtil tilladte iflg. Naturstyrelsens regler: - at skyde de flyvefærdige unger på redekanten. Nu har Park& Natur modtaget dispensation til også at regulere bestanden af voksne råger, og de er i gang med at forberede regulering ved bortskydning. Desuden vil Park & Natur vil forsøge et andet våben:- at skræmme fuglene væk fra deres redepladser med lydpåvirkning i skumringstiden i de tidlige forårsmåneder, hvor fuglene bygger reder. Derfor kan støjgener for de omkringboende blive en realitet i en kortere periode. I Kærby går ombygningen af Kærby Hvilehjem nu i gang, desværre uden større hensyntagen til indsigelser fra både Kærby Grundejerforening, Skipper Samrådet og mange beboere. Især har den høje bebyggelsesprocent i kommuneplanens grønne og åbne villaområde og den reducerede parkeringsnorm (1,2 pr. bolig i stedet for normen på 1,5) været fremhævet i indsigelserne. En voldsom fortætning af byen er desværre i gang alle vegne med ringe hensyn til god arkitektur og indpasning i lokalområder /03 16/03 05/04 JURASSIC PARK IN CONCERT Med live symfoniorkester Genoplev magien fra Jurassic Park på storskærm, når vi endnu en gang forvandler Koncertsalen til Musikkens Biograf og viser det action-fyldte eventyr ledsaget af Aalborg Symfoniorkester. Velkommen... til Jurassic Park! Pris 275,- inkl. gebyr THE WHITE ALBUM Nærværende nordisk folk Melodier, klangen af tre stemmer og klare sange om det jævne livs fortrædeligheder kommer i fokus, når de skæggede sangere og guitarister i The White Album går på scenen. Glæd dig til en intim oplevelse i Musikkens Hus. Pris 200,- inkl. gebyr STEEN JØRGENSEN I akustisk setup Han har været frontmand i Sort Sol siden 1979 og i 2013 udgav han sit solo-projekt Standards for Living Glæd dig til at oplev Steen Jørgensen fremføre rendyrket musikalsk lækkerhed i Intimsalen med et akustisk setup. Pris 250,- inkl. gebyr Se hele koncertprogrammet og køb dine billetter på DANMARKS MEST EKSKLUSIVE KØKKEN MODEL: FORM 01 TRÆSORT: SORT EG MODEL: FORM 02 OVERFLADE: RÅHVID MULTIFORM AALBORG BÅDEHAVNSVEJ AALBORG T: W: MULTIFORM.DK CRAFTSMANSHIP SINCE 1982 SIDE 3

4 Vue fra Godsbanearealet. Ris til Rådmand De mange flotte ord om at Aalborg skal være Grøn, kan Foreningen for By- og Landskabskultur ikke genkende i de tallige lokalplaner, som Byrådet godkender. Det fik foreningen til at tildele Rådmand Hans Henrik Henriksen (S) Årets Ris-pris Af Jens Skovgaard Foreningen for By- og Landskabskultur i Aalborg uddeler hvert år en Ris - og en Ros-pris. I år fik Kirk Gallery ros for at forskønne Aalborg med en række flotte gavlmalerier rundt omkrig i byen. Som en modpol Pengehuset i Hasseris - et nærliggende valg Kom ind og hør, hvad vi kan tilbyde. Er du ikke allerede kunde - er det gratis at skifte til os. Vores åbningstid er: Mandag-fredag kl Torsdag kl Vores styrke er rådgivning af private kunder, bl.a. om boligfinansiering, pension og investering til dette tildelte foreningen Ris-prisen til Rådmand Hans Henrik Henriksen (S), fordi han som politisk chef for By- og Landskabsfor- Vi har åbent for rådgivning efter aftale alle hverdage mellem kl Vi glæder os til at hilse på dig. På gensyn i Spar Nord Hasseris Hasserisvej 113, 9000 Aalborg Tlf Vue fra Godsbanearealet. valtningen ikke har evnet at sikre borgerne grønne og rekreative oaser i de mange områder, der bebygges med boliger i disse år. Årets Ros-pris blev uddelt ved en lille reception i Kirk Gallerys lokaler i Danmarksgade 8. I sin begrundelse for at tildele Rosprisen til Kirk Gallery lagde Pernille Nymann vægt på, at galleriet har formået at tiltrække dygtige kunstnere, der med deres flotte og iøjnefaldende gavlmalerier har genskabt traditionen med at udsmykke byens gavle. Enkelte steder findes stadig spor af de oprindelige gavlbemalinger, som virksomheder anvendte som datidens reklamesøjler. Og selv om Gavlmalerierne ikke er reklamer, er der en genkendelighed i dem, som mange Aalborgensere værdsætter og beundrer. Derimod er Foreningen for By- og Landskabskultur kritisk overfor den byudvikling, der i disse år sætter sine tydelige spor i bybilledet. Der bliver simpelthen bygget for tæt og for massivt i Aalborg, siger Foreningens Formand Pernille Nymann, da hasserisavis.dk et par dage efter prisuddelingen taler med hende. Se bare på Godsbaneterrænet, hvor den ene bygning efter den anden skyder op, uden at der er levnet plads til grønne områder, siger hun, og tilføjer. Jo, åløbet er blevet genåbnet, og det er da fint nok, men der er jo ikke tale om et grønt og rekreativt område, siger Pernille Nymann, som samtidig peger på andre områder, såsom Østre Havn og Eternitgrunden som eksempler på alt for massivt og tæt byggeri. Det er beskæmmende, at man mener at altaner skal regnes med som grønne områder, når man planlægger nybyggeri siger hun, og fortsætter: "Det er da fint nok, at folk gerne vil bo inde i byen, og betale mange penge for at få en udsigt, men skal der skabes livskvalitet på længere sigt, er det nødvendigt, at der indtænkes grønne oaser, hvor mennesker kan slappe af og børnene kan lege. Det er en meget kedelig udvikling vi ser i disse år. Gavlmaleri i Absalonsgade af den polske kunstner BEZT. Mød din lokale gardinkonsulent fra Gardin Lis Bestil gardinbussen på Vi har 33 års erfaring inden for gardiner, solafskærmning og markiser. Vi tilbyder følgende udvalg: Markiser og parasoller Foldegardiner Rullegardiner Plissé- og duettegardiner Lamelgardiner Tekstilgardiner Persienner Twistgardiner Silhouettegardiner Screen GRATIS rådgivning og opmåling i dit hjem. RING OG FÅ BESØG AF Vita Schade Gardin Lis Amalienborgvej Nørresundby SIDE 4

5 Det er dejligt at drive malervirksomhed i min gamle by, siger malermester Henrik Bonderup Virksomheden hedder Aalborg-Nørresundby Malerfirma Af Palle Bjørnstrup Jeg er selv udlært maler, og født og opvokset i Aalborg, og har altid boet i Aalborg fortæller malermester Henrik Bonderup. Så jeg må vel siges at tilhøre de indfødte, som man siger. Jeg startede Aalborg- Nørresundby Malerfirma tilbage i 2013, og jeg søger at køre en rolig og sund udvikling af virksomheden. For øjeblikket er vi 18 medarbejdere i firmaet, og har 10 køretøjer der kører rundt til kunder i hele Nordjylland. Firmaet har til huse på Nibevej 48 i Aalborg SV, hvor der er kontor, værksted og lager. Mit mantra i firmaet er, siger Henrik Bonderup: Vi skal udføre et pænt stykke fagligt arbejde, der kan skabe tilfredse kunder. Den holdning sørger jeg for, at alle mine medarbejdere er bekendt med og lever op til, og det gælder ikke mindst de lærlinge som vi har i firmaet. Vi har et rigtig godt samarbejde med Tech College om at uddanne malerlærlinge, og jeg kan sige, at for øjeblikket har vi 4 lærlinge under uddannelse. Gennem tiden har vi uddannet 30 lærlinge. Mine medarbejdere er gode og dygtige fagfolk, og vi tilstræber at have en glad Hasseriavis.dk forøger oplag og antallet af papiraviser I 2019 kommer flere borgere til at opleve Hasserisavis.dk i deres postkasse Oplaget af hver udgave forøges med 13,5% til husstande, det er en forøgelse på husstande fra det hidtidige husstande, og svarer i størrelse til en by som Hobro eller Brønderslev. Forøgelsen sker ved at borgerne i hele Kærby og Provstejorden, ca husstande, i fremtiden også modtager hasserisavis.dk i postkassen. Forøgelsen af oplaget sker bl.a. med input fra Skipper- Samrådet, ligesom en medvirkende årsag har været, at Kærby i tidligere tider hørte med til Hasseris. Svend og mester ved arbejde i Føtex Aalborg. Der kommer yderligere en hasserisavis.dk på papir mere i 2019, idet antallet af aviser på årsbasis forøges fra 6 til 7 udgaver. Udgivelsestidspunkter i 2019: Onsdag d. 27. Februar, onsdag d. 27. Marts, onsdag d. 1. Maj, onsdag d. 29. Maj, onsdag d. 28. August, onsdag d. 2. Oktober og onsdag d. 13. November. Det er disse dage der skal holdes øje med postkassen, hvis man vil læse hasserisavis.dk Vi håber, at borgerne i området vil sætte tone i virksom- heden. Og det er godt at have glæden med, når vi udfører og leverer et godt stykke fagligt arbejde, det tror jeg ikke at kvaliteten bliver dårligere af - tværtimod. Vi løser mangeartede opgaver for vore kunder, der bl.a. tæller private, flere boligforeninger og større virksomheder. Og opgaverne kan spænde vidt, lige fra opgaver for Salling Group til opgaver i Aalborg Zoo, hvor vi f.eks. lige i øjeblikket er ved at male hos aberne. Nogle gange udvikler vort samarbejde med boligforeninger sig til, at vi fungerer som hoved- entreprenør ved istandsættelse af lejligheder. Det er lettere at vi får fat på en VVS er eller en murer, hvis der f.eks. er rør- og flisearbejde i et køkken eller et badeværelse. Vi har sådan set selv udviklet, at vi også tager os af gulvafslibning og lakering, og boligforeningerne er glade for, at de kun skal håndtere en leverandør på arbejdet - og vi har så også god mulighed for at indpasse de forskellige arbejder i et optimalt tidsforløb. Og med det byggeri og de renoveringsopgaver, der løbende er i byggeriet, synes jeg, at vi kan se en god fremtid i møde, slutter malermester Henrik Bonderup. pris på hasserisavis.dk, som deres egen helt lokale avis, der har som formål at skrive om begivenheder, nyheder, kultur eller sport, der rører sig i lokalområdet. Vi beskæftiger os med stof, der kan være relevant for borgerne, og skriver derfor om begivenheder, kultur, sport og boligforhold. Har man et eller andet man synes det kunne være interessant at få oplysning om, eller det er en god ide at meddele til andre, så blot kontakt hasserisavis.dk på tlf eller på Ceri Medical Aesthetic Clinic VIL DU VÆRE KLAR TIL BIKINISÆSONEN? Derfor skyder vi det nye år i gang med en kampagne der slanker!! Har du også nogle irriterende fedtdepoter, som ikke forsvinder ved træning og som du gerne vil af med? Så kig med engang... COOLTECH BEHANDLING Fuld pris for det dyreste område og få 50% RABATpå ALLE andre områder. Ved en Cooltech behandling fjernes der op til 20-25% af de genstridige fedtdepoter som kan være svære at træne væk, helt UDEN kirurgi. Resultatet er PERMANENT og kan fx se sådan her ud FØR FØR EFTER EFTER CeriX er en speciallægeklinik, som tilbyder kosmetiske injektionsog laserbehandlinger af højeste kvalitet med det bedste udstyr på markedet. CeriX er registreret hos Sundhedsstyrelsen, og alle behandlere er udover deres registrering, special- og masteruddannet. Jeg håber, vi ses! De bedste hilsner Rie Jensen BOOK TID PÅ Du kan altid booke tid online eller kontakte os på tel: Online booking her: Cerix onlinebooking FØR FØR Specialsygeplejerske Rie Jensen Ceri Medical Aesthetic Clinic EFTER EFTER CeriX - Bispensgade 30, st., 9000 Ålborg - tel: mail: SIDE 5

6 Oversigt Gl. Hasseris Skole. Detalje til ny plads Oversigtsplan for område. Spændende plan for udearealer på Gl. Hasseris Skole En plan for renovering af de eksisterende udearealer og etablering af nye og spændende tilbud til både skolens elever og beboerne i området er nu ved at tage form Af Jens Skovgaard Der er som altid, når man kommer på Gl. Hasseris Skole en glad og venlig stemning. På gangen passerer en lærer, som stopper en af pedellerne og siger: Kan du finde sådan en tang, du ved, så jeg kan få nogle søm op? Svaret kommer omgående: Yes, jeg kommer ned med én lige om lidt. På vej ind på Michaels kontor, spørger han mig, om jeg vil have en kop kaffe, og om vi skal sætte os i mødelokalet, eller ved mødebordet i kontoret. Jeg takker ja til kaffen og til mødebordet, og straks er der en smilende kollega, der har hørt snakken, som tilbyder at finde et par kopper kaffe til os. Da vi har sat os med kaffen, og kommer i gang med det som vi har aftalt at tale om denne formiddag, nemlig skolens plan for udearealerne, lægger Michael ud med at fortælle, at man helt bevidst har valgt et højt ambitionsniveau. Det er helt bevidst, forklarer han, og fortsætter: Når jeg tænker skole, tænker jeg både undervisning og fritid. Samtidig er det mit ønske, at vi bliver oplevet som en integreret del af det lokalområde, vi tilhører. På bordet ligger et digert værk, som viser det projekt, som skolen har sat i søen. Materialet er udarbejdet af KOMPAN, som er kendt for at levere spændende udendørsløsninger til leg og bevægelse for både børn og voksne. Vi har også fået en samlet pris for hele planen, fortæller Michael. Den ligger på ca. 6,5 mio. kr., hvilket i øvrigt er væsentligt lavere end det oprindelige estimat, som vi fik da fik lavet den første skitseplan. Men uanset det, er det jo ikke et beløb, som Aalborg Kommune kan finde, så vi skal ud og finde de fleste af pengene andre steder. Planen er derfor også opdelt i en række delelementer, så det er muligt at starte i det små med at få plantet træer foran skolen på Mester Eriks Vej, for dermed at skabe et mere visuelt sammenhængende indtryk af skolen. Højt på listen står et område mellem fløjene ud mod Mester Eriks Vej, som skal kunne bruges af Udskolingsklasserne, hvilket omfatter klasse. Dernæst er det planen at etablere et område med udendørs motionsredskaber i den østlige ende af skolens område, hvor den grænser op mod Rotunden. Tanken er, at de skal kunne anvendes af alle, der færdes i området, fortæller Michael. De enkelte redskaber er udstyret med QR -koder, som man kan scanne med sin Smartphone, og få oplyst hvordan man bedst og mest optimalt benytter motionsredskabet. Dermed vil alle i princippet kunne bruge redskaberne korrekt, og få det ønskede udbytte af motionen. Det er da smart, siger han og ligner virkelig en skoleleder, der er i gang med at skabe noget unikt. Samtidig er det tanken at få etableret en rigtig 11-mands fodboldbane på skolens område, fortæller Michael. Der er et udbredt GF Aalborg s assurandør i dit område Kontakt din lokale assurandør indenfor privat, erhverv og landboforsikring Line Lund Andersen, tlf Vi kender vores kunder og lokalområdet og lægger vægt på grundig rådgivning både indenfor privat, erhverv og landboforsikring. GF Aalborg Vestre Allé Aalborg Line Lund Andersen GF Aalborg tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. udstilling Steder og stemninger. Kunstner 1 Livet på borgen fortalt af en nordjyde.. Bibelkreds tirsdag d og kl.19.30, Studiekreds mandag d.18.3 kl Gudstjeneste Otiumgården d kl ved Agnete Brink Gudstjeneste Thulebakken d kl ved Mikaeel Byrial Jensen Gudstjenester i kirken t 84 Ich bin vergnügt mit meinem glücke SIDE 6

7 ønske hos mange om at kunne spille fodbold på en bane i fuld størrelse, uden nødvendigvis at skulle spille i en klub. Det kan være venner, der mødes for at spille sammen, og måske møde en anden gruppe, eller det kan være voksne i alle aldre, der på et uformelt plan gerne vil kunne sparke lidt til en bold igen, og få brugt kroppen og hygget sig, som da de var drenge og piger. Det vil vi gerne medvirke til, og på den måde gøre skolen til et sted hvor også beboerne i området føler sig velkomne. Efter samtalen med Skoleder Michael Sørensen kontakter vi Lars Krull, som er Formand for Skolebestyrelsen på Gl. Hasseris Skole for at høre lidt nærmere om hvordan man har tænkt sig at få finansieret projektet. Lars Krull fortæller, at man er i gang med at finde frem til en række fonde, som kunne være mulige donorer. Men vi vil gerne hvis vi kan søge om midler sammen med foreninger og lignenede i lokalområdet, siger Lars Krull. I stedet for at det bare er en skole der søger, tror vi at det vil være mere interessant for fonde at give penge til projektet, hvis de oplever, at formålet rækker ud over at renovere skolens udearealer, Skolebørn i Rotunden. forklarer han. Men under alle omstændigheder vil det tage lang tid at få realiseret projektet, siger han, og fortsætter: På den anden side giver det os jo så mulighed for løbende at tilpasse projektet, for selv om vi har fået lavet en flot plan, er det jo ikke nødvendigvis sådan, at den dermed ikke kan justeres hen ad vejen, hvis der opstår nye idéer eller muligheder. Nordjyske Bank inviterer til aktionærmøde INVITATION TIL AKTIONÆRMØDE Det glæder os at kunne invitere til aktionærmøde i henholdsvis Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. HVOR OG HVORNÅR AALBORG Torsdag den 28. marts i Aalborg Kongres & Kultur Center Borgerinddragelse i planer. HJØRRING Tirsdag den 2. april i Femhøje Idrætscenter - VI ARBEJDER FOR OG MED UDVIKLING AF HASSERIS FREDERIKSHAVN Torsdag den 4. april i Arena Nord Alle møder begynder kl BLIV MEDLEM - SÅ STÅR VI VI ALLE STÆRKERE STÆRKERE! 125 år TILMELDING Tilmeld dig et af møderne i InvestorPortalen på vores hjemmeside nordjyskebank.dk fra og med den 26. februar 2019 til og med den 20. marts GRUNDEJERFORENING Gennem 125 år har Hasseris Grundejerforening været med til at forme Hasseris og varetage Hasseris borgernes interesser et arbejde der gennem årene har været med til at sikre havebyen Hasseris, som en attraktiv bydel at bo og leve i. SIDE 7

8 FOLKEKIRKENS HUS FORÅRET 2019 Gammel Torv 4, 9000 Aalborg KONCERT & WIERNERSTEMNING - med Radioens Wienertrio & Stort kaffe- & kagebord UDSOLGT 3. MARTS kr. EN AFTEN OM KNUD HOLST - med Lars Ditlev Johansen, Jens- Anders Djernis & Michael S. Pihl 11, MARTS KR. / 50 KR. - med Jens Smærup Sørensen Jens 14. MARTS KR. KONCERT - med Per Wium & Band Beatles for alle SÅ SYNG DA, NORDJYLLAND! - med Niels Chr. Kobbelgaard 4. MARTS KR. FRODES HØJSKOLE - med Ole Rasmussen 12. MARTS GRATIS ADGANG KONCERT - med Pierre Dørge And The Jungle Orchestra 14. MARTS KR. / 75 KR. SÅ SYNG DA, NORDJYLLAND! - med Leif Fabricius KONCERT - med Hymn To Freedom Feturing: Steen Nikolaj Hansen 5. MARTS KR. / 50 KR. KOLONIKØKKENET Frankrig, Syrien & Vietnam 13. MARTS KR. / 125 KR. - med Esben Thusgaard Folkekirken MARTS KR. KONCERT - med Lyt & Black Russian Inden længe bliver der taget fat på nedrivningen af Kærby Plejehjem I stedet bygges 28 nye familieboliger Af Palle Bjørnstrup Det er Vivabolig, der også hidtidig har ejet plejehjemmet, der nu tager fat på at realisere det nye byggeri. Hasserisavis.dk har bedt direktør Lotte Bang og projektchef Kenneth Lundholm-Stenkjær om, at fortælle om planerne for det nye hus. Da Aalborg Kommune havde besluttet, at Kærby Plejehjem skulle nedlægges, gik vi i gang med at tænke nye tanker og endte ud i, at vi gerne ville supplere de boligtilbud, der findes i Kærby og som hovedsageligt udgøres af villabyggeri. Vi er endt i et byggeri, der baserer sig næsten på den gamle sokkel, og derfor får den samme ramme som hidtil. Det kommer til at bestå af 28 familieboliger, bestående af 2 og 3 værelses lejligheder, der varierer mellem kvm - og planløsningen viser, at ikke 2 lejligheder er ens, det synes vi i sig selv gør byggeriet lidt spændende. Derudover har vi skelet lidt til omgivelserne, specielt et andet nærliggende etagebolig byggeri, derfor bliver bygningen også opført med teglsten og den øverste etage får et mansard udtryk. Hos Vivabolig har vi en række værdier og mål, som vi arbejder efter, for at skabe den bedste kvalitet og de bedste forhold for beboerne i vores byggerier, og også her siger vi, at vi går foran de forreste og indbygger service ud over det forventede. Det håber vi også, at de fremtidige beboere i det nye byggeri vil kunne opleve, når de flytter ind. Vi mener, at vi bygger lejligheder til alle målgrupper, hvilket kan få en god indflydelse på beboersammensætningen, og i erkendelse af, at folk ikke vil af med deres biler, bliver der indrettet 35 p-pladser til byggeriet. Foruden p- pladserne bliver der også plads til lege faciliteter for børn, samt vaskeplads og cykelreparationsplads, samt depot til barnevogne. Der bliver også installeret elevator til forøge tilgængeligheden til og i huset. Derudover bliver huset energioptimeret, og det er langtidsholdbare og driftsvenlige materialer, der bliver anvendt overalt. Bygeriet bliver realiseret i et samarbejde mellem Vivabolig, Landsbyggefonden og Aalborg Kommune. Tidshorisonten for indflytning i det nye byggeri hedder sommeren Og dem der flytter ind skal vide, at et andet af vore mantraer hos Vivabolig er: At beboerne vil opleve service ud over det forventede. Er man interesseret i en af de nye velbeliggende boliger, kan man skrive sig op i BolNord.dk 21. MARTS KR. 1. APRIL KR. 2. APRIL KR. / 50 KR. - med Daniel Rye I Islamisk Stats varetægt 398 dage PYNDTS SAMTALE-SALON - med Flemming Møller Mortensen NØØJ - DET FOR BØRN - med Anna Vestergaard & Hanne Dahl FÅ BILLETTER 4. APRIL KR. 9. APRIL GRATIS ADGANG 10. APRIL KR. - med Ernst Trillingsgaard Mennesker jeg har mødt - med Hans Gammeltoft-Hansen Stat - Kirke - Folk - med Ole Raakjær Sorghjælp er huskehjælp UDSOLGT 11. APRIL KR. INKL. KAFFE & KAGE 16. APRIL KR. 23. APRIL KR. INIKL. KAFFE & KAGE KOLONIKØKKENET Portugal & landtes tidl. kolonier - med Niels Grymer Få hul på Kierkegaard SÅ SYNG DA, NORDJYLLAND! Alsang på Gammel Torv - Grundplan for nybyggeriet. 25. APRIL KR. / 125 KR. 27. APRIL KR. INKL. KAFFE & KAGE 4. MAJ GRATIS ADGANG SIDE 8 / Fremtidig facade mod Ny Kærvej.

9 Bettina Mortensen og Jannie Kjær i den nye udstilling. Vi kan virkelig mærke, at vi er kommet til at bo i et oplevelseskvarter ning og forslag til at skabe køkkenet.med vores erfaring som ballast kan vi tilføre det enkelte køkken mest mulig i forhold til arbejdsgange, udnyttelse af plads samt vigtige detaljer, der alt sammen er med til at give kunden netop det køkken, som man har ønsket sig. Vi går meget op i denne proces, og taler meget med kunderne for at finde helt ind til, hvordan deres opfattelse er af, hvordan deres liv i køkkenet skal være. Og her må vi da indrømme, at vi med vores erfaring nogle gange må rådgive kunden om, at et specifikt ønske til en indretningsdetalje ikke vil være hensigtsmæssig. Men køkkener i dag er jo mange ting, er det et separat rum eller skal det spille sammen med øvrige rum i huset o.s.v. Det er her vi er parat til at hjælpe, og det er jo også det, der gør vores job endnu mere spændende, fordi det hele tiden handler sig om individuelle løsninger. Og selvom vi har boet her i fire måneder og ofte har kigget ud af vinduet, så er der stadig inspiration at hente ved et kig ud over bådehavnen og Limfjorden - der er altid ny inspiration at hente. Og så kan vi da lige tilføje, at både i 2017 og 2018 vandt Multiform den prestigefyldte internationale designpris Archiproducts Design Award. Og dette bl.a. fordi Multiform Køkkener bliver bygget til at kunne holde til et helt liv. Vi kan også sige, at vi føler os privilegerede fordi vi har aftaler om at sælge både Louis Poulsens og Fredericia Furnitures produkter - de går utrolig flot i spænd med vore Multiform produkter, slutter Jannie Kjær og Bettina Mortensen. Vi har fået en rigtig god modtagelse og en rigtig fin start her i Aalborg Bådehavn Af Palle Bjørnstrup Vi er lidt benovede over den modtagelse som vores nye Multiform køkkenforretning har fået her i Aalborg Bådehavn, fortæller de 2 indehavere Jannie Kjær og Bettina Mortensen. Allerede da huset og dermed vores nye køkkenforretning blev bygget, fulgte folk med i udviklingen, og efter at vi nu er helt klar her på adressen, så kommer mange både nye og gamle kunder ind, for de skal lige se, hvordan vi har fået det. Det er meget anderledes at bo her, hvor folk kommer, fordi de lige skal nyde bådehavnen og miljøet, og det er jo helt anderledes end da, vi havde til huse i City Syd.En lille morsom ting er, at vi hver mandag godt kan pudse vinduer, for vi kan se aftryk af folks hænder og næser, når de har villet nærstudere vores udstilling. Her på stedet er der liv året rundt, og 4 måneder efter vi startede her, er vi slet ikke i tvivl om, at flytningen hertil er en god ide. At bo i et oplevelsesområde matcher jo også fint med, at vi sælger gode oplevelser og god kvalitet. Og det er jo spændende og inspirerende at sidde i dette skønne område, og her skabe gode køkkener. Vi tror også, at det har indflydelse på kunderne på en positiv måde. For os er opgaven jo at skabe folks eget Multiform køkken. Multiform er et ægte kvalitets snedker-køkken, og samtidig er det et både klassisk og tidløst design. Multiforms stifter Carsten Michelsen skabte tilbage i 1982 modellen Form 1, som i dag stadig er blandt de bedst sælgende køkkener. Multiform køkkener rummer mange muligheder i farver og form. Det er her, vi kan bidrage siger Jannie og Bettina. Vi har tilsammen 35 års erfaring i at udforme køkkener. Og et køkken kan være mange ting, afhængig af om det er i en villa, en lejlighed eller andet. Her er opgaven altid at få skabt det bedste til den enkelte løsning. For os bliver løsninger til et samarbejde, et samarbejde der indeholder kundens ønsker og ideer, Multiforms produktprogram og så vores rådgiv- er på nettet døgnet rundt året rundt! Kommer også i din brevkasse 7 gange i 2019: 27. februar 27. marts 1. maj 29. maj 28. august 3. oktober 13. november FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE... Crawford Smart 42 Service Tilbud Model Trend 6 standard farver Brilliant/Woodgrain Magic portautomatik 21 stk. fjernbetjening. * Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. AB lager. crawforddanmark.dk 8.495,- * inkl. moms Crawford Entrematic Tlf Se vores service tilbud på www. crawforddanmark.dk Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er omfattet af garantien, faktureres efter gældende listepriser. Bestil et serviceeftersyn på din crawford garageport og få en mikrosender med i købet. Bestil dit serviceeftersyn på vores webshop ,- * inkl. moms *Gælder kun Porte op til b mm x h mm Denne reserva er produceret på 100% Tempranillo. Farven er flot dyb rød kirsebærfarve, klar og fyldig. Duften er en palette af kaffe, mørk chokolade, cedertræ og med et hint af mineralske toner Aalborg SIDE 9

10 4. maj Kollegiet har brug for en hånd Kollegiet, der er en selvejende institution trænger til renovering og opdatering Af Palle Bjørnstrup 4. maj Kollegiet set fra Hasseris gade. I 2020 er det 70 år siden, at 4. Maj Kollegiet i Aalborg tog imod de første beboere. Kollegiet blev sammen med syv søstre rundt i landet af Frihedsfonden opført til minde om Danmarks Frihedskamp, og det drives som en selvejende institution. John Kjær, der er nuværende Efor på kollegiet fortæller, at 70 år ikke er gået sporløst hen over kollegiet. Trods løbende vedligeholdelse behøves der en større renovering og opdatering. Det er et fint og godt hus, men det er præget af de mange års brug og af, at man ikke ligefrem tænkte i energivenlighed, da man byggede sidst i 1940 erne. Derfor er det nu nødvendigt at få nye vinduer, at få hulmursisoleret og at få opgraderet toiletter og køkken. Det sidste er absolut nødvendigt i et hus, hvor det er en del af tilbuddet til beboerne, at vi sørger for fuld kost fra mandag til fredag. Det er jo ikke bare et kollegium, men en særlig institution- et levende monument over den frihedskamp, der var en nødvendighed for, at vi kunne få et frit land igen. Det er det vi skal have fremtidssikret, pointerer John Kjær. Interessen for at bo her er intakt, siger John Kjær. Selvom nogle af de 44 værelser er så beskedne som syv kvadratmeter og så endda med skråvægge, så har jeg en venteliste på 50 unge, der alle opfylder kriterierne for at kunne bo her. Fremtidssikringen af kollegiet beløber sig til DU FINDER OS PÅ HADSUNDVEJ 34, AALBORG SIDE 10 All Dancing Queen aktørerne på scenen. Grundejerforeningen oplevede ABBA for fuld udblæsning på Hasseris Gymnasium Mandag d. 7. Februar oplevede Hasseris Grundejerforenings medlemmer en fantastisk forestilling omkring kr. 2,5 mio. kr.- og i den forbindelse er der en særlig udfordring. I sin tid fik vi grunden af Aalborg Kommune, mens huset blev bygget for midler fra Frihedsfonden og lokal indsamling. Der er derfor ingen gæld- og det er besluttet, at der ikke skal optages lån til det forestående arbejde. Derfor har vi brug for støtte fra alle gode kræfter, der vil være med til at sikre at 4. Maj Kollegiet fortsat kan eksistere. På kollegiet siger John Kjær, har vi unge med masser af ressourcer til alle mulige ting, ligesom vi kan håbe på at noget arbejde eksempelvis kan udføres af studerende på Tech College Aalborg. Men det ændrer ikke på, at der er behov for kontante midler, for at kunne realisere projektet. Planen er at indsamling af kontante midler kan ske i 2019, så det praktiske arbejde kan udføres i 2019 og og dermed få kollegiet til at stå klar i den fremtidssikrede udgave d. 4. Maj Danmarks frihedsdag Hvis man vil støtte og være med til at forny 4. Maj Kollegiet er man meget velkommen til at kontakte John Kjær på tlf eller på Hasseris Grundejerforening havde købt en af de forestillinger som Hasseris Gymnasium lavede med musicalen ABBA. Knap 300 af foreningens medlemmer kom, så og oplevede rendyrket ABBA-nostalgi, da elever og lærere med stor energi og indlevelse opførte forestillingen DANCING QUEEN - og hvem kan ikke svinge med til den musik. Formand for Hasseris Grundejerforening Torben Thorup siger: Det var en flot forestilling, dygtigt og talentfuldt fremført af eleverne både i sang og dans - det var bare en god oplevelse. Efter forestillingen havde Grundejerforeningen arrangeret hygge for de fremmødte i aulaen, hvor der blev serveret tapas og vin. Traditionen med at Gymnasiet hvert andet år opfører en musical har bidt sig fast, og det har ligeledes traditionen med, at Grundejerforeningen køber en aften til en eksklusiv forestilling for medlemmerne - og vi kan sige, siger Torben Thorup Jensen, at det er bestemt en tradition, vi fra Grundejerforeningens side gerne vil fortsætte, ikke mindst i kraft af at der kommer mange positive bemærkninger fra medlemmerne herom. Så vi ser allerede frem til næste gang, siger formanden.

11 Den nyrenoverede byrådssal. Borgerne skal høres VI ER KLAR TIL AT MALE FOR DIG! Hvad er Aalborgs grundfortælling? Det var spørgsmålet, som Aalborg Kommune stillede borgerne i efteråret Mange vil nok føle sig lidt forvirrede, hvis de forsøger at finde en grundfortælling i de udsagn, som Borgmesteren og politikere har bidraget med. hasserisavis.dk har derfor bedt Erik Iversen om at give sin version af grundfortællingen Af Erik Iversen De historiske fortællinger om Aalborg er som den gamle vits om handlingsmønstret i Tom Cruises film: Tom Cruise spiller en dårlig pilot eller bartender. Han får en krise, møder en sød pige og bliver en fremragende bartender eller pilot. Parallellen er, at når Aalborgs udvikling er gået i stå, eller byen er kommet i uføre, så har man en krise. I stedet for pigen, møder man en selverkendelse, tager sig sammen, og kommer ud af krisen. Først i 1800-tallet afstod Danmark Norge, og Aalborg mistede indtægterne fra eksporten til Norge og gik næsten helt i sort i et par årtier. Så tog man i Aalborg selv initiativet, oprettede nye industrier i 1850 erne, og fik dermed vendt udviklingen I slutningen af 1800-tallet voksede byens befolkningstal kraftigt, og spekulanterne byggede grimt og planløst - indtil byrådet vågnede op i starten af 1900-tallet og lavede regler, der kultiverede byen med den smukke og ambitiøse Boulevarden som et flagskib. I 1930 erne fik man endelig gang i en ny Limfjordsbro og dermed Vesterbro-gadegennembruddet, det sidste startede med middelmådigt arkitektur, som fik kritik, derefter strammede man op i det arkitektoniske koncept og fik skabt Nordens flotteste gaderum. I 1960 erne og 1970 erne ragede man mange gamle bydele ned i stor stil og havde planer om mere, inklusiv flere gadegennembrud. Men i midten af 1970 erne indså, at man var i færd med at smadre værdierne i midtbyen. Derfor sadlede man om, og med store byfornyelsesprojekter inklusive grønne gårdrum fik man standset ødelæggelserne. I mere end et århundrede havde industri på havnearealerne spærret forbindelsen mellem byen og fjorden, indtil en debat i 1980 erne om byens fremtid med stor borgerdeltagelse viste, at borgerne ønskede rekreative arealer ved fjorden. Det førte til den storslåede havnefront mellem broen og Musikhuset. Den aktuelle situation i Aalborg er ret trist af flere grunde, men især fordi man har overladt initiativet til spekulanterne, som i dag hedder Developers. Det skete da forvaltningen og politikerne tilbød at sløjfe eksisterende lokalplaner og kommuneplanrammer, så der kunne bygges højere og tættere stort set overalt i kommunen. Dermed opløste man traditionel god planlægningsskik til fordel for løbende forhandlinger med forretningsfolk. Aalborg er kommet i uføre. Unødvendige fortætningsprojekter ødelægger midtbyens kvaliteter og ditto i velfungerende villa- og forstadsområder. Nye boliger skyder op med slumagtig tæthed og uden grønne friarealer. Det er en besynderlig destruktiv og uambitiøs adfærd. Vi skal ud af denne krise. Eksemplerne viser, at vi har gjort det flere gange tidligere, det kunne være et strålende fremtidigt DNA for byen, det ligger ligefor: De velfungerende kvarterer, og den historiske midtby skal friholdes fra overgreb. Nye store grønne områder skal etableres i Aalborg, og væksten i kommunen skal foregå i attraktive grønne og bæredygtige satellitbyer. Vi har rigeligt plads til dem. Og sidst, men ikke mindst: Borgerne skal høres. Næste hasserisavis.dk på papir kommer i din postkasse Onsdag den 27. marts men du kan læse hasseris avis.dk døgnet rundt på nettet! Kender du til begivenheder i Hasseris, (Indre-, ydreeller Gl. Hasseris), Skipperen, Kærby, Provstejorden og Kornblomstvej kvarteret - så giv os et praj! BLOT KONTAKT OS! Vi er 18 glade medarbejdere, der er i sving med at male og tapetsere i lejligheder, villaer og virksomheder. Vi er gode til at overholde vores aftaler, og vi kan lide at levere kvalitetsarbejde - ægte håndværk. OBS: Vi klarer også gulvafslibning og lakering, så gulvet bliver som nyt! Vi er medlem af Nibevej Aalborg SV tlf Mail: SIDE 11

12 NEMT & LÆKKERT TAPAS & SMØRREBRØD se for andre ønsker og idéer til nem mad ud af huset. Tapas Min. 10 kuverter, og mindst 5 forskellige slags TAPASPLATTE TIL 2 PERSONER 99 Stegt carpaccio med pesto og parmasan... 20,Hvidløgsrejer med aioli... 20,Wraps med wasabicreme, laks og rucola... 20,Bruschetta med tomat og ost... 15,Serranoskinke viklet i melon...15,pancettaruller med ristede svampe, løg, hvidløgsost og solkyssede tomater... 20,Spansk kartoffel tortillas med chorizo... 15,Kyllingespyd med salsa... 15,Humus med sprøde rugbrødschips... 15,Paté med portvinsgelé og cornichoner... 20,Spanske/italienske specialpølser 3 slags... 20,Dadler svøbt i bacon... 15,Oliven og pebberdews... 20,Pesto og solkyssede tomater... 20,- 95 OSTE-/TAPASPLATTE TIL 2 PERSONER Smørrebrødsvarianter Æg & rejer Vi laver smørrebrød i flere størrelser: Fiskefilet med remoulade 2 skiver pålæg: Flæskesteg med rødkål og agurkesalat 3 skiver pålæg: Antal Hamburgerryg med italiensk salat Kalverullepølse med peberrodssalat Bemærkning: 4 skiver pålæg: Franskbrød med ost eller rullepølse: 19,29,34,34,- Oksebryst med peberrodssalat Roastbeef med remoulade, agurkesalat, ristede løg og høvlet peberrod Leverpostej med sky og bacon Dyrlægens natmad Frikadelle med rødkål og agurkesalat Bestillinger modtages gerne på Bestillinger modtages senest dagen i forvejen Rullepølse med sky og rå løg Sylte med sennep og rødbede (november og december) Dato & tid for afhentning: Spegepølse med remoulade og ristede løg Telefon: Røget filet med mayonnaise og æggestand Navn: Samlet antal på bestilling: Modtaget af: Otto Mønsteds Vej 1, 9200 Aalborg SV v/købmand Anders Mogensen Åbningstider: Man.-fre lør søn SIDE 12 SKALBORG APOTEK RECEPTUDLEVERING