#316. september Visioner efterlyses! Leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#316. september 2012. Visioner efterlyses! Leder"

Transkript

1 #316. september 2012 Nyhedsbrev fra NOAH Modvækst Leder Visioner efterlyses! Blandt vækstkritikere er der udbredt enighed om årsagerne til systemkrisen. Men når det kommer til visionen eller visionerne! for et samfund uden vækst, er forslagene generelt vage og uenigheden større. Dette udgør måske den største svaghed og udfordring for den vækstkritiske bevægelse. Efter væksten udgives som elektronisk nyhedsbrev af NOAH Modvækst. Nyhedsbrevet udkommer 3-8 gange om året og bringer artikler med relevans for den vækstkritiske debat samt oplyser om NOAH Modvæksts aktiviteter. Redaktionen kontaktes på Efter væksten modtages gratis pr. . Tilmelding på hjemmesiden hvor tidligere numre kan downloades. Artikler må gengives og citeres med tydelig kildeangivelse. NOAH Modvækst er en del af Miljøbevægelsen NOAH. Læs mere om NOAH Modvækst på hjemmesiden modvaekst.dk og om NOAH på noah.dk Årsagerne til den nuværende systemkrise synes der udbredt enighed om blandt stemmerne i den vækstkritiske debat. Men som John Holten-Andersen påpeger i sin anmeldelse af to aktuelle bøger i dette nummer af Efter væksten, er der til gengæld langt fra enighed om vejen ud af vækstsamfundet. Hvordan sikrer vi en samfundsmæssig omstilling, som reelt løser de problemer og udfordringer, som vækstsamfundet har bragt med sig? Kræver det en omstilling fra neden fra græsrødder og borgere? Eller er der brug for en holdningsændring på bjerget blandt magthavere, politikere, forskere, virksomhedsledere og de mange meningsdannere, som alle er med til at udstikke retningen for samfundsudviklingen og italesætte væksten som en naturlig orden? Eller er svaret i virkeligheden et både-og? Der er næppe tvivl om, at den vækstkritiske bevægelses største svaghed er manglen på en samlende vision for alternativet til vækstsamfundet. Eller visioner? For måske er der ikke behov for blot én, men flere visioner, som tilsammen kan tegne et mangfoldigt og dynamisk alternativ til vækstsamfundet. Manglen på alternativer er også noget, som journalist Tore Vind Jensen er inde på i sin anmeldelse af bogen Modvækst Omstilling til fremtiden, som blev udgivet af NOAH Modvækst og Forlaget Hovedland sidste sommer. I anmeldelsen, som blev bragt i Magasinet Europa den 12. juli 2012 og med forfatterens venlige tilladelse genoptrykkes i dette nummer af Efter væksten, bemærker Tore Vind Jensen således, at det er så som så med anvisningerne til alternativer i bogen. Han afslutter derfor anmeldelsen med opfordringen om at lave en opfølger til bogen en Modvækst II med fokus på netop alternativerne. 1 Efter Væksten # 3

2 Vi takker for opfordringen og vil i vores videre arbejde bestemt forsøge at bidrage til formuleringen af alternativer til vækstsamfundet. Men det er ikke noget, der kan gøres i enerum eller af en lille skare mennesker alene. Det kræver en vidtfavnende debat med indlæg fra mange sider og fra alle dele af samfundet. Vi vil derfor benytte lejligheden til at viderebringe opfordringen til vores læsere, som er meget velkomne til at bidrage med deres tanker og ideer til alternative visioner til Efter væksten. Apropos Modvækst Omstilling til fremtiden bør det i øvrigt nævnes, at bogens kapitler nu er lagt ud til gratis download på vores hjemmeside I anledningen af bogens frigivelse på nettet har vi desuden lavet filmen Grænser for vækst, som også kan ses på hjemmesiden. Af gruppens øvrige aktiviteter kan nævnes, at vi torsdag den 20. september afholder debat- og inspirationsmødet En fremtid med eller uden økonomisk vækst? på Københavns Universitet. Arrangementet er målrettet studerende, og her vil man bl.a. kunne høre oplæg ved journalist Jørgen Steen Nielsen og professor i økonomi Katarina Juselius. Læs mere om mødet i dette nummer. INSPIRATIONSMØDE NOAH Modvækst En fremtid med eller uden økonomisk vækst? NOAH Modvækst afholder den 20. september 2012 et inspirations- og oplægsarrangement om vækst og modvækst på Københavns Universitet. Med arrangementet ønsker NOAH Modvækst at skabe opmærksomhed om modvækst som et holdbart alternativ til vækstsamfundet og inspirere studerende fra alle faggrupper til at arbejde med modvækst i større projekter. Arrangementet er således særligt målrettet studerende. Vi får besøg af fire stærke bidragydere til vækstdebatten i Danmark: Jørgen Steen Nielsen, journalist ved Dagbladet Information, tidligere chefredaktør og modtager af Cavlingprisen, taler om den store omstilling. Katarina Juselius, professor i økonomi ved Københavns Universitet og direktør for INET-Centret for Imperfect Knowledge Economics, holder oplæg om sustainable growth frem for consumption driven growth. Peter Nielsen, ph.d. og lektor i politisk økonomi på Roskilde Universitet, holder oplæg om vækst og modvækst i den aktuelle krise. John Holten-Andersen, lektor ved Center for Bæredygtig Omstilling ved Aalborg Universitet og aktiv i NOAH Modvækst, holder oplæg om omstillingen til et modvækstsamfund. Efter oplæggene vil der være rig mulighed for at diskutere med og stille spørgsmål til oplægsholderne. Arrangementet finder sted torsdag den 20. september fra kl i lokale på Center For Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, København K. Følg skiltningen ved hovedindgangen. 2 Efter Væksten # 3

3 ANMELDELSER Bøger i omstillingens tegn Af John Holten-Andersen Tiden kalder på omstilling. Her anmeldes to af årets udgivelser, som netop sætter fokus på mulighederne for omstilling: Den store omstilling fra systemkrise til grøn økonomi af Jørgen Steen Nielsen og Omställningens tid Tillväxstens slut och jakten på en hållbar framtid af svenske Björn Forsberg. Forfatterne er enige om analysen af årsagerne til den nuværende systemkrise, men giver forskellige bud på vejen til omstilling. Uanset hvor deprimeret man til tider kan være over vore politikeres kortsigtede uansvarlighed, vore økonomers verdensfjerne modeller og vore mediers fordummende journalistik, så er der også en del at glæde sig over netop i denne tid. For lige under den glatte og forkromede overflade, er der faktisk flere og flere mennesker, der siger fra, mennesker der har erkendt, at vi er på afveje og at tiden er til et kursskifte. Nogle folk handler, andre folk tænker men når de to grupper begynder at befrugte hinanden, så kan verden for alvor forandres. Et af de mange udtryk for denne grøde i tiden er, at der i disse år udkommer ganske mange bøger om forandringens nødvendighed, og hvordan vi griber den an. Tænksomme bøger vel at mærke, som modsat så meget andet virtuelt bras faktisk gør én klogere og giver én inspiration og lyst til selv at tage fat. Jeg vil her omtale to sådanne bøger, som begge er udkommet i år, og som begge handler om omstilling. Den ene er skrevet af Jørgen Steen Nielsen, journalist på Dagbladet Information, og bærer titlen: Den Store Omstilling fra systemkrise til grøn økonomi. Titlen på den anden bog er Omställningens tid Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid. Den er skrevet af Björn Forsberg, som er en svensk forsker og aktivist bosat nær Umeå i det nordlige Sverige. Som titlerne antyder, er budskabet i de to bøger på mange måder identiske: Vore samfund er på katastrofekurs, først og fremmest i forhold til natur, miljø og klima, men derudover betyder vores udtømning af stadigt flere vitale naturressourcer, at vækstøkonomien også er kommet i krise, for den er jo baseret på en ubegrænset adgang til billige råvarer, som nu hører fortiden til. Derfor befinder vi os i en økonomisk krise, som ifølge de to forfattere ikke blot er en traditionel konjunkturkrise, men derimod en grundlæggende systemkrise, som vi ikke kan vriste os fri af, medmindre vi stiller om. Om hele denne analyse er de to forfattere rørende enige, men herefter begynder vejene at skilles. Og det er netop her, det også bliver interessant. For analysen har vi jo hørt før, og selv om den tåler gentagelse igen og igen, så er det virkelig relevante spørgsmål i dag dette: Hvordan i al verden får vi vendt den supertanker, vi er ombord på? Hvordan gennemfører vi omstillingen? Hvilke kræfter vil gå i spidsen, og hvordan får de et flertal af befolkningen med sig? Jørgen Steen Nielsen bog Den store omstilling er udkommet på Informations Forlag. Jørgen Steen Nielsen sætter sin lid til afhoppere fra systemet, og i hans bog giver han adskillige eksempler på sådanne dissidenter. Det drejer sig om folk, der tidligere har været centralt placerede inden for det etablerede magtapparat det være sig i erhvervslivet, banksektoren, statsadministrationen eller universiteterne som nu har fået nok, fordi de indefra har set, at systemet er råddent og at kejseren ikke har noget tøj på. Men hvad gør disse afhoppere så i praksis for at forandre systemet? De etablerer typisk tænketanke, som forsøger at omtænke det herskende økonomiske 3 Efter Væksten # 3

4 paradigme, og bogen giver adskillige eksempler herpå: Finansmanden George Soros Institute for New Economic Thinking, New Ecomics Institute, der er etableret af folk med en fortid i den amerikanske statsadministration, det britiske New Economics Foundation, der har forbindelser til London Scool of Economics osv. Bogen nævner også mere etablerede institutioner, som den tyske regerings råd om grøn omstilling eller FN s miljøprogram UNEP. Alle er de optaget af at redefinere den herskende økonomiske tænkning og skitsere grundlaget for en ny grøn økonomi. Men de er også alle begrænset af, at deres tanker for så vidt kun kan blive til virkelighed, såfremt det eksisterende magtapparat gør dem til sine. Det spændende ved hans bog er, at den giver en bred vifte af inspirerende eksempler på sådanne lokalt forankrede omstillingsinitiativer fra det meste af verden: Fra fjeldbønder i Nordsverige, småbønder i Indien, energiakademiet på Samsø, bevægelsen for grøntsagsproduktion i Detroit og Havana til omstillingen af Oregons hovedstad Portland til en næsten bilfri by. Eksemplerne rejser et klassisk spørgsmål om forholdet mellem teori og praksis: Skal vi først ændre vore tankemønstre, før vi kan ændre vore handlinger? Eller skal vi tværtimod springe ud i de nye handlinger og derefter tilpasse vore tankemønstre? Spørgsmålet svarer lidt til, om det er ægget eller hønen, der kom først. Et spørgsmål, som ikke kan besvares, eftersom det ene ikke kan tænkes uden det anden. Ægget og hønen indgår i en dialektisk relation, ligesom teori og praksis må gøre det: De må gensidigt befrugte hinanden, hvorfor man må tænke, mens man handler og handle, mens man tænker. Björn Forsbergs eksempler viser da også, at den lokale omstilling først virkelig får succes, når det netop sker. Selvom de to bøger anviser to forskellige veje, så supplerer de i virkeligheden hinanden rigtig godt. For heller ikke her bør vi tale om et enten-eller, men derimod om et både-og. Det er opløftende at høre om succesfulde initiativer fra neden, ligesom det er opmuntrende at vide, at folk fra oven i systemet i tiltagende grad siger fra. Den dag disse to tendenser mødes, er paradigmeskiftet en realitet. Björn Forsbergs bog Omställningens tid Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid er udkommet på forlaget Karneval förlag Den strategi tror Björn Forsberg til gengæld ikke på, for det har han selv forsøgt som forsker ved Umeå Universitet og rådgiver for den svenske regering såvel som adskillige svenske kommuner. En omstilling af den radikalitet, som situationen kræver, forudsætter ifølge Forsberg, at der skabes en bevægelse fra neden, der er tilstrækkelig stærk og livskraftig til, at den kan lægge pres på systemet. Og en sådan bevægelse må nødvendigvis vokse frem lokalt. Modvækst Omstilling til fremtiden Af Tore Vind Jensen Vækst er et plus-ord i de flestes ører, men ikke hos de 14 bidragydere til antologien Modvækst omstilling til fremtiden, hvori væksttanken angribes fra alle tænkelige sider. Det er og bliver det fremherskende vækst-paradigme, der har bragt os på kollisionskurs med vores naturgrundlag, hvorfor omstillingen til en bæredygtig fremtid forudsætter et opgør med samme. Sådan står der på første side i første kapitel, og med det udgangspunkt rettes en konkret kritik mod tilstanden indenfor blandt andet fiskeri, landbrug, beskæftigelse, befolkningsvækst, arkitektur, forbrug, økonomisk tænkning og sprog. 4 Efter Væksten # 3

5 Læseren kommer langt omkring, og det er interessant at se så mange sider af det moderne samfund beskrevet og kritiseret samme sted. Ja, man kan finde de kritiske røster i pressen, og ja, flere af budskaberne er tidligere hørt, men et så velkoordineret, samlet angreb på væksttanken, vel at mærke fra fremtrædende debattører og forskere, er ikke set før. Efter endt læsning sidder denne anmelder tilbage med fornemmelsen af at have læst noget tiltrængt, noget nødvendigt og noget, der rusker op i vores forestillinger om, hvordan verden kommer videre. For skal man tro de 14 forfattere, så gør vi os kollektivt skyld i dette: En tiltro til fremgang, til vækst, som det, der på sigt kan og bør løse de udfordringer, vi står overfor i dag. Udfordringer som klimaforandringer, arbejdsløshed og økonomisk krise (for bare at tage de helt store). Vi tager fejl, mener forfatterne, vækst vil ikke løse problemerne væksten er problemet. For at eksemplificere dette har bogens redaktører valgt at gå eklektisk til værks og lade forskellige skribenter beskrive det, der ligger deres hjerte nærmest. Derved opnås to ting: Bogen har en naturlig afveksling i emner, tilgange og sprog, som gør at læsere kun momentant keder sig, og vigtigst af alt formår den at komme med et samlet angreb på vækstbegrebet. Modvækst Omstilling til fremtiden er udgivet af NOAH Modvækst og Forlaget Hovedland i Fiskeri og storbydrømme Der, hvor bogen fungerer bedst, er de steder, hvor det tydeligt mærkes, at viden indenfor et bestemt område kobles med indignationen over områdets tilstand. For eksempel i Petter Næss indlæg om storbyen ( Den tætte by ), hvor han fremlægger det synspunkt, at den tætte by er mindre skadelig for klimaet end den typiske drøm om eget hus og have. Tonerne i tiden kunne ellers tyde på, at det er uden for byen, alt det rene foregår, at det er derude, hvor man kan dyrke sine egne grøntsager, at vi finder klimadebattørernes helte. Men ifølge Petter Næss gør beboerne på landet og i forstæderne sig dels skyldige i langt mere biltransport end byboerne og et langt højere energiforbrug pr. husstand. Her er byboernes strategi med at klumpe sig sammen, koblet med meget kortere transport til og fra arbejde og med højere tilbøjelighed til at vælge cykel eller kollektiv trafik langt at foretrække set med klimaets øjne. Derfor er det afgørende, at vi ikke bare som hidtil udbygger byerne, hvor kvadratmeterforbruget pr. indbygger kun stiger. En omstilling til bæredygtige byer kræver, ifølge Petter Næss, at byplanlægningen i langt højere grad tager hensyn til klimaet, og i stedet for at vækste byerne udad og bygge nyt stiller om til bæredygtige boformer, der udnytter den eksisterende boligmasse. Samtidig er det oplagt at fremhæve Kurt Bertelsen Christensens sønderlemmende kritik af de seneste årtiers (mis-)forvaltning af fiskeriet i indlægget Lav søm af dem!. Den massive støtte fra EU, kvotesystemet og den stigende effektivisering har ifølge forfatteren kun ført til lave fiskebestande og et erhverv, der ikke længere kan brødføde sig selv. Løsningen? At industrifiskeriet rulles tilbage, så tidligere tiders kystfiskeri kan genoprettes. Det ville, ifølge Kurt B. Christensen, gøre erhvervet levedygtigt igen, samtidig med at kvoteproblematikken overflødiggøres, da kystfiskeriet er langt mere skånsomt for bestandene. Kurt Bertelsen Christensen er selv tidligere kystfisker, så konklusionen kan næppe overraske. Men det gør ikke noget, når indignationen samtidig er baseret på stor viden om området. Fælles for disse to indlæg og flere andre er, at forslagene til ændringer er oplagte, når man ser dem beskrevet. Måske er de ikke så lette at føre ud i livet og politisk realistiske som man kunne ønske, men det er jo nærmest en forudsætning, når debattørerne bevæger sig ud i et felt på grænsen til det tabuiserede. Legos manglende sandhedsværdi Visse steder bliver kæphesten dog redet for hårdt, og de væsentlige pointer bliver desværre overskygget af 5 Efter Væksten # 3

6 postulater og forsimplinger. Særligt i afsnittet Vækst eller opvækst, hvor Maria Gjerding og Helle Heckmann beskriver vilkårene for børn i vækstsamfundet. Det er tiden og manglen på samme, der er omdrejningspunktet for artiklen, og der gøres her op med begrebet kvalitetstid, som forfatterne mener, fjerner fokus fra børns reelle behov: Tid i rigelige mængder og særligt tid med familien. Tid, hvor der er overskud til barnets langsomme tempo. Man kan kalde de få timer fra afhentning i daginstitutionen til godnatputning om aftenen for kvalitetstid, men de er ofte travle og uden plads til barnets behov, skriver forfatterne. Det er svært at være uenig i præmissen, men når sproget pludselig stikker af for forfatterne og der tales om at antallet af børn, der ankommer til institutionen fyldt med panodil, er stigende, så trættes denne signatur, for fyldte er de vel ikke? giver barnet mulighed for at efterligne verden af de rigtige materialer, til at bygge og rive ned og bygge noget nyt i en anden form. Børn kan omforme tre klodser, en pind og en bunke sand til 100 forskellige ting, og det er i denne proces at kreativiteten bliver grundlagt. Lego og computerspil er netop det modsatte af at lade kreativiteten blomstre. Her findes der kun én forudprogrammeret løsning, som det bliver barnets opgave at finde, hvilket kan være fint, men primært i en senere alder. Undskyld, men så forstår man ikke Lego ej heller computerspil. Samtidig udelukker ingen af delene jo ordentligt regntøj. At en pind, at sand eller træklodser skulle have større sandhedsværdi end en legoklods, er svært at tage alvorligt. Det må være i debatskabelsens navn, at forfatterne på denne måde sætter ting på spidsen, men det efterlader desværre et indtryk af en vis fastlåsthed i udsynet. Som i eksemplet ovenfor forekommer der i flere af bogens indlæg en række floskler og overdrivelser, som vil irritere den nøgterne læser. Rækken er ikke lang, men det er nok til, at man ikke er i tvivl om flere af skribenternes ideologiske tankegods og de retoriske unoder, der følger med. Modvækst styrer dog uden om det decideret prædikende og holder sig overordnet til en velargumenteret kritik af væksttanken. Mangel på alternativer Hvor angrebet på det etablerede i store træk lykkes, så er det så som så med anvisningerne til alternativer. Her er forfatterne tydeligt udfordrede, hvilket da også er gået op for redaktionen. Derfor peges der undervejs i bogen på nogle af de omstillingsinitiativer, som popper op overalt i disse år: Slow cities, transition towns, vivir bien (lev godt)-bevægelsen og endelig Ecuador og Bolivia, som har givet naturen konstitutionelle rettigheder (sic!). Illustration: Thomas Pålsson (fra bogen) Når talen falder på legetøj, strammes skruen også en tand for hårdt, og læseren belæres om, at børn først og fremmest har brug for: Praktisk regntøj til at ligge i pytten og observere regnormen. Legetøj med en høj sandhedsværdi, der Også derfor afslutter Anders Lundkvist sit indlæg Kapitalisme og bæredygtighed er som ild og vand med blandt andet disse konstateringer: En bæredygtig udvikling kræver en ny, ikkekapitalistisk produktionsform. Dette er den nødvendige, om end ikke tilstrækkelige betingelse (jf. miljøsvineriet i de kommunistiske lande). (...) En strålende 6 Efter Væksten # 3

7 revolution, hvor arbejderne overtager produktionsmidlerne, ligger ikke i kortene. Den eneste modmagt til kapitalen, som er til at få øje på er demokratiet. Dette er ikke så meget en modsætning mellem to adskilte grupper af mennesker, som mellem pengepung og samfundssind i hver eneste af os. ( ) Derfor går kapitalismen først under, når den ikke længere kan fungere, men hvis der ikke står nogle stærke interesser klar til at tage over, vil resultatet blive kaos. Så kom vi så langt; demokrati, samfundssind og nogle stærke interesser er vejen frem. Det er svært at arbejde med den slags forslag, men det er selvfølgelig et vilkår, når Modvækst nu først og fremmest er en kritik. Alternativerne er der, men bliver ikke rigtig skrevet ud, så man tror på dem. Derfor må man håbe at Modvækst II, hvis en sådan er planlagt, har fortsættelsen med. Til sidst skal også nævnes bogens format, layout og stringente, blå farvevalg, der øger overskueligheden. Særligt de mange piktogram-inspirerede figurer supplerer teksten flot og føjer i mange tilfælde ekstra lag til den. Bogen løftes blandt andet også derfor fra at være en samling pamfletter med forskellige angreb mod væksttanken til at fremstå som en gennemarbejdet udgivelse, der skal tages alvorligt. gjort sig tanker om sportsmaskinens forbrug af energi og ressourcer. Sommeren er så småt ved at gå på hæld. Det samme er en kavalkade af sportsbegivenheder, der startede med EM i fodbold, kulminerede med OL i London og nu klinger af med en række mindre events. Det er underligt at tænke på, hvor mange mennesker der har tilbragt en stor del af den skønne, lyse sommer siddende foran tv-skærmen indendørs og med gardinerne trukket for! Og det er ironisk at tænke over, at det, som har fået folk ned i lænestolene, netop er den sport, som angiveligt skulle animere til det modsatte. Og alligevel er der en vis logik i galskaben, for sport har sådan set aldrig handlet om den spontane glæde ved kropslig leg eller udendørs aktivitet tværtimod. Fra begyndelsen har det i stedet handlet om viljens kontrol over kroppen, altså bevidsthedens evne til at disciplinere kroppen til at efterstræbe mål, som egentlig er den ganske uvedkommende. Sport handler således ikke om at lege, slet og ret, men derimod om at vinde, hvilket er noget ganske andet. Anmeldelsen blev oprindeligt bragt i Magasinet Europa den 12. juli 2012 og gengives her med forfatterens og Magasinet Europas venlige tilladelse. Se: PÅ SPIDSEN Det olympiske svineri! Af John Holten-Andersen Forurening har med svineproduktion, cementfabrikker og kulkraftværker at gøre, mens underholdning og sport er en ren aktivitet, der hverken stinker, støver eller oser. Sådan tænker mange måske. Men det er helt forkert! Det mener John Holten-Andersen, som på foranledning af sommerens tv-transmitterede sportsbegivenheder har Illustration: Thomas Pålsson Det indebærer nemlig, at man konstant overvinder sig selv, dvs. pisker sin egen krop til hele tiden at præstere 7 Efter Væksten # 3

8 lidt mere end sidste gang og lidt mere end konkurrenten. Sport handler om at efterstræbe de højeste mål og i det antikke Grækenland, hvor konkurrencesporten blev opfundet, var de højeste mål netop Olympiske. Hurtigere, højere, stærkere er som bekendt det Olympiske ideal, men det er i bredere forstand tillige blevet idealet for hele samfundet. Forestillingen om udvikling, fremskridt og vækst bunder et eller andet sted netop i dette ideal. Sport er således indlejret i hele vor kultur, ja, sport er ganske enkelt kultur på linje med film, teater, litteratur, kunst osv. Men, modsat disse andre kunstarter, så findes der i sport ikke én forfatter, der giver kunstværket sin unikke form eller som afgør stykkets dramatiske finale. I sport ved man aldrig helt på forhånd, hvordan kunstværket konkret tager form eller hvad udfaldet præcist bliver, for det afgøres af om de deltagende sportsfolk har gode ben på dagen. Som drama rummer sport således en uforudsigelighed, der minder lidt om virkelighedens verden. Der er også en anden ting ved sport, der adskiller den fra de øvrige kunstarter: Man behøver ikke at tænke! Hvor de klassiske kunstarter taler med symboler og til intellektet, taler sport med kroppen og til følelserne. Når vi sætter os foran tv-apparatet for at følge en sportsbegivenhed, kan vi glemme hverdagens spekulationer og give os hen til det drama, der udspiller sig for øjnene af os. Og hvis kampen er intens nok, er det som om, vi selv spiller med og vi ved bedre end både træner og spillere, hvordan kampen bør spilles. Sport er forførende, langt mere forførende end al anden form for kunst, hvilket hænger sammen med, at den opererer efter en enkelt sort-hvid logik: Tab eller vind. Derfor kan man ikke blot iagttage sport man er nød til at engagere sig, dvs. tage parti for det ene eller det andet hold. Med sport kan man således skabe et virtuelt fællesskab, en fornemmelse af at tilhøre et vi, som ellers er ret så fraværende i en stadigt mere individualiseret virkelighed. Sport er en lynafleder. Den er vor tids opium for folket. Derfor er sport blevet en kæmpemæssig underholdningsindustri, hvis stjerner tjener astronomiske pengesummer, som ikke engang de største filmstjerner kan hamle op med. Når det kan lade sig gøre, er det fordi, der er så ufatteligt mange penge i sport; stjernernes lønninger vejer ikke særligt meget i det store regnskab. Prøv at tænke over, hvor mange mennesker, der i dag tjener penge på at servicere de aktive sportsudøvere på den ene eller den anden måde. Der er for det første alle de umiddelbare tjenere dvs. trænere, coaches, massører, fysioterapeuter, læger, kokke, teknikere, sportschefer, direktører, PR-folk, agenter osv. Men, hertil kommer hele det gigantiske medieapparat, som al moderne sport står og falder med, for i sidste ende er det her pengene gemmer sig: I muligheden for at transmittere en bestemt begivenhed til de millioner af mennesker, der sidder foran tv-skærmene og længes efter et autentisk drama. Det kræver for det første et mægtigt teknologisk apparat, der skal betjenes af tusindvis af teknikere. Men hertil kommer hele hæren af journalister og kommentatorer, der lever af at dramatisere den enkelte sportsbegivenhed, hvis de da ikke har gjort det til deres levevej at snage i stjernernes private liv. Alt dette indebærer et enormt forbrug af energi og ressourcer, som ingen miljøpolitikker, ingen miljømyndighed og ingen miljøorganisation hidtil har interesseret sig for. Den almindelige antagelse er nemlig, at forurening har med svineproduktion, cementfabrikker og kulkraftværker at gøre, hvorimod underholdning og sport er helt igennem rent. Her er der jo hverken noget der stinker, støver eller oser. Men det er et bedrag, for bevæger man sig om bag kulissen vil man se, hvor meget energi og hvor mange ressourcer, der rent faktisk medgår til at opretholde hele logistikken og den tekniske infrastruktur, som er nødvendig for at gennemføre et arrangement som f.eks. OL. På scenen er der pænt og rent men bag facaden stinker det! Sport er drevet af de højeste idealer. Netop derfor er det endt i noget værre svineri! KALENDER 20. september 2012 En fremtid med eller uden vækst? Inspirations- og oplægsarrangement om vækst og modvækst på Københavns Universitet. Med arrangementet ønsker NOAH Modvækst at skabe opmærksomhed om modvækst som et holdbart alternativ til vækstsamfundet og inspirere studerende fra 8 Efter Væksten # 3

9 alle faggrupper til at arbejde med modvækst i større projekter. Oplæg ved: Jørgen Steen Nielsen (journalist ved Dagbladet Information), Peter Nielsen (lektor ved RUC), Katarina Juselius (professor i økonomi ved Københavns Universitet og direktør for INET-Centret for Imperfect Knowledge Economics) samt John Holten-Andersen (lektor ved Aalborg Universitet og aktiv i NOAH Modvækst). Tid og sted: Kl. 19. Center For Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, København K. Arrangør: NOAH Modvækst. Yderligere info: Læs omtale i dette nummer af Efter væksten. 9. oktober 2012 Globale økologiske distributionskonflikter Folkeuniversitetet i Aalborg afholder i efteråret 2012 en debatmøderække under overskriften Vækstsamfund i krise versus en bæredygtig samfundsmodel. Rækken består af i alt fire forelæsninger, hvoraf denne udgør den anden. Hør lektor Ole Busck (Aalborg Universitet) fortælle om globale økologiske distributionskonflikter bl.a. sammenhængen mellem kampen mod fattigdom og miljøforringelser i udviklingslande, og hvorledes den globale, kapitalistiske vækstmaskine ernærer sig ved de ressourcer, som findes i udviklingslandene. De sidste to møder i rækken afholdes 25/10 og 7/11. Tid og sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14, Plan 3, lokale 414, Aalborg. Arrangør: Folkeuniversitetet Aalborg. Yderligere info og tilmelding: Folkeuniversitetets hjemmeside 22. Oktober 2012 Vækst en økonomisk nødvendighed? Første forelæsning i forelæsningsrække med titlen "Vækst en økonomisk nødvendighed?" under Folkeuniversitetet Århus. I alt 7 forelæsninger hen over efteråret. Tid og sted: 7 mandage kl Aarhus Universitet Arrangør: Folkeuniversitetet Aarhus Yderligere oplysninger om forelæsningsrækken og tilmelding (kr. 700) på Folkeuniversitets hjemmeside: 23. oktober 2012 Ideologies of growth? Foredrag ved Bo Fritzbøger (SAXO, Københavns Universitet) om "Growth in History - History of Growth" og Peter Nielsen (RUC/Department of Society and Globalisation) om "Growth and Degrowth" Mødet afholdes på dansk. Tid og sted: Kl Saxo Institutet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, København (rum ). Arrangør: Centre for Cultural Studies in Sustainability (Københavns Universitet) Yderligere info: 25. oktober 2012 Fra grøn kapitalisme via forsvarlig velfærd til global økosocialisme Første foredrag i foredragsrækken Grænser for vækst og økosocialisme under Den Grøn-Røde Aftenskole GROBUND). I denne forelæsning vil Rolf Czeskleba Dupont, ph.d. energi og samfund, underviser på RUC, tale med afsæt i temaet: Verdens økonomiske, sociale og økologiske kriser kan kun løses samlet, men næppe på én gang. Demokrati og omtanke er påkrævet for en socialistisk overgangspolitik. Dynamikken i den grønne omstilling åbner brudflader. Tid og sted: Kl Christianshavns gymnasium, Prinsessgade 35, lokale 17, 1422 Kbh. K. Arrangør: Grobund Yderligere info: Yderligere oplysninger om foredragsrækken og tilmelding på: 13. november 2012 Humans as limits to continued growth Foredrag ved Signild Vallgårda (Department of Public Health, Københavns Universitet) om "Economic Growth and the Optimazation of Humans in Health Policies" og Rasmus Willig (Department of Society and Globalisation, RUC) om "Ethical Growth". Mødet afholdes på dansk. Tid og sted: Kl Saxo Institutet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, København Arrangør: Centre for Cultural Studies in Sustainability (Københavns Universitet) Yderligere info: Se omtale af flere arrangementer på kalenderen på hjemmesiden modvaekst.dk. 9 Efter Væksten # 3

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer [ 11120 ] Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer MANIFEST Fremtidens Danmark opstår ikke på bar mark eller i et tomt byggefelt Fremtiden opstår indimellem alt det eksisterende, de bevaringsværdige

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Er den markedsdirigerede vækst overhovedet løsningen? Hvad ved vi om den markedsstyrede vækst? For

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Emission 2013. Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os.

Emission 2013. Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os. Emission 2013 Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os. Del 1: En skelsættende begivenhed Den kommende aktieemission er på mange måder en skelsættende

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

af u-no.org (konklusion)

af u-no.org (konklusion) 2008 Vores energiforbrug, og dermed drivhusgasudslip, hænger nøje sammen med vores generelle forbrug af alt lige fra mad, tøj, elektronik, elektricitet og naturligvis olie, kul og gas. I vores hverdag

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014 NYHEDSBREV: JUNI 2014 Aktuelt om kommunikation Hensigten er at dele vores viden om kommunikation med dig. Seks gange om året vil du få gode råd og tips - alt fra hvordan du udnytter agurketiden, hvordan

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag Den korte vækst En parantes i menneskets historie? Forestillingen om vækst er noget nyt i menneskehedens historie. Det er en myte, at vækst historisk set skulle være forudsætningen for et stærkt og levedygtigt

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! Gode tekster er lette at skrive 2008 Mikkel Hvid, UPDATE & Forlaget Ajour Redaktør: Torben Nielsen Udgivet af UPDATE Olof Palmes Allé 11 8200 Århus

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 FORFALD og AFRAK Manglende formåen økonomisk og socialt Ligegyldighed En blanding 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 1 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 2 31-10-2012

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Torsdag den 8. november kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole. De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Kreativ projektledelse i kaos

Kreativ projektledelse i kaos Kreativ projektledelse i kaos På et fortov i Rom spurgte min søn mig engang, om der overhovedet ikke fandtes regler i den italienske trafik. Han så kun et virvar af mennesker, scootere og biler; han hørte

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund.

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund. Rubrik Når journalistikken vil noget mere Ekstrarubrik Interview med Troels Mylenberg Kredit Af Jens Koed Madsen Redaktør på RetorikMagasinet Manchet Den traditionelle journalist er praktiker, ikke teoretiker.

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Hovedstadsområdet: Boligudviklingen i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Hovedstadsområdet: Boligudviklingen i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Hovedstadsområdet: Boligudviklingen i fremtiden Jesper Bo Jensen, ph.d., Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere