#316. september Visioner efterlyses! Leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#316. september 2012. Visioner efterlyses! Leder"

Transkript

1 #316. september 2012 Nyhedsbrev fra NOAH Modvækst Leder Visioner efterlyses! Blandt vækstkritikere er der udbredt enighed om årsagerne til systemkrisen. Men når det kommer til visionen eller visionerne! for et samfund uden vækst, er forslagene generelt vage og uenigheden større. Dette udgør måske den største svaghed og udfordring for den vækstkritiske bevægelse. Efter væksten udgives som elektronisk nyhedsbrev af NOAH Modvækst. Nyhedsbrevet udkommer 3-8 gange om året og bringer artikler med relevans for den vækstkritiske debat samt oplyser om NOAH Modvæksts aktiviteter. Redaktionen kontaktes på Efter væksten modtages gratis pr. . Tilmelding på hjemmesiden hvor tidligere numre kan downloades. Artikler må gengives og citeres med tydelig kildeangivelse. NOAH Modvækst er en del af Miljøbevægelsen NOAH. Læs mere om NOAH Modvækst på hjemmesiden modvaekst.dk og om NOAH på noah.dk Årsagerne til den nuværende systemkrise synes der udbredt enighed om blandt stemmerne i den vækstkritiske debat. Men som John Holten-Andersen påpeger i sin anmeldelse af to aktuelle bøger i dette nummer af Efter væksten, er der til gengæld langt fra enighed om vejen ud af vækstsamfundet. Hvordan sikrer vi en samfundsmæssig omstilling, som reelt løser de problemer og udfordringer, som vækstsamfundet har bragt med sig? Kræver det en omstilling fra neden fra græsrødder og borgere? Eller er der brug for en holdningsændring på bjerget blandt magthavere, politikere, forskere, virksomhedsledere og de mange meningsdannere, som alle er med til at udstikke retningen for samfundsudviklingen og italesætte væksten som en naturlig orden? Eller er svaret i virkeligheden et både-og? Der er næppe tvivl om, at den vækstkritiske bevægelses største svaghed er manglen på en samlende vision for alternativet til vækstsamfundet. Eller visioner? For måske er der ikke behov for blot én, men flere visioner, som tilsammen kan tegne et mangfoldigt og dynamisk alternativ til vækstsamfundet. Manglen på alternativer er også noget, som journalist Tore Vind Jensen er inde på i sin anmeldelse af bogen Modvækst Omstilling til fremtiden, som blev udgivet af NOAH Modvækst og Forlaget Hovedland sidste sommer. I anmeldelsen, som blev bragt i Magasinet Europa den 12. juli 2012 og med forfatterens venlige tilladelse genoptrykkes i dette nummer af Efter væksten, bemærker Tore Vind Jensen således, at det er så som så med anvisningerne til alternativer i bogen. Han afslutter derfor anmeldelsen med opfordringen om at lave en opfølger til bogen en Modvækst II med fokus på netop alternativerne. 1 Efter Væksten # 3

2 Vi takker for opfordringen og vil i vores videre arbejde bestemt forsøge at bidrage til formuleringen af alternativer til vækstsamfundet. Men det er ikke noget, der kan gøres i enerum eller af en lille skare mennesker alene. Det kræver en vidtfavnende debat med indlæg fra mange sider og fra alle dele af samfundet. Vi vil derfor benytte lejligheden til at viderebringe opfordringen til vores læsere, som er meget velkomne til at bidrage med deres tanker og ideer til alternative visioner til Efter væksten. Apropos Modvækst Omstilling til fremtiden bør det i øvrigt nævnes, at bogens kapitler nu er lagt ud til gratis download på vores hjemmeside I anledningen af bogens frigivelse på nettet har vi desuden lavet filmen Grænser for vækst, som også kan ses på hjemmesiden. Af gruppens øvrige aktiviteter kan nævnes, at vi torsdag den 20. september afholder debat- og inspirationsmødet En fremtid med eller uden økonomisk vækst? på Københavns Universitet. Arrangementet er målrettet studerende, og her vil man bl.a. kunne høre oplæg ved journalist Jørgen Steen Nielsen og professor i økonomi Katarina Juselius. Læs mere om mødet i dette nummer. INSPIRATIONSMØDE NOAH Modvækst En fremtid med eller uden økonomisk vækst? NOAH Modvækst afholder den 20. september 2012 et inspirations- og oplægsarrangement om vækst og modvækst på Københavns Universitet. Med arrangementet ønsker NOAH Modvækst at skabe opmærksomhed om modvækst som et holdbart alternativ til vækstsamfundet og inspirere studerende fra alle faggrupper til at arbejde med modvækst i større projekter. Arrangementet er således særligt målrettet studerende. Vi får besøg af fire stærke bidragydere til vækstdebatten i Danmark: Jørgen Steen Nielsen, journalist ved Dagbladet Information, tidligere chefredaktør og modtager af Cavlingprisen, taler om den store omstilling. Katarina Juselius, professor i økonomi ved Københavns Universitet og direktør for INET-Centret for Imperfect Knowledge Economics, holder oplæg om sustainable growth frem for consumption driven growth. Peter Nielsen, ph.d. og lektor i politisk økonomi på Roskilde Universitet, holder oplæg om vækst og modvækst i den aktuelle krise. John Holten-Andersen, lektor ved Center for Bæredygtig Omstilling ved Aalborg Universitet og aktiv i NOAH Modvækst, holder oplæg om omstillingen til et modvækstsamfund. Efter oplæggene vil der være rig mulighed for at diskutere med og stille spørgsmål til oplægsholderne. Arrangementet finder sted torsdag den 20. september fra kl i lokale på Center For Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, København K. Følg skiltningen ved hovedindgangen. 2 Efter Væksten # 3

3 ANMELDELSER Bøger i omstillingens tegn Af John Holten-Andersen Tiden kalder på omstilling. Her anmeldes to af årets udgivelser, som netop sætter fokus på mulighederne for omstilling: Den store omstilling fra systemkrise til grøn økonomi af Jørgen Steen Nielsen og Omställningens tid Tillväxstens slut och jakten på en hållbar framtid af svenske Björn Forsberg. Forfatterne er enige om analysen af årsagerne til den nuværende systemkrise, men giver forskellige bud på vejen til omstilling. Uanset hvor deprimeret man til tider kan være over vore politikeres kortsigtede uansvarlighed, vore økonomers verdensfjerne modeller og vore mediers fordummende journalistik, så er der også en del at glæde sig over netop i denne tid. For lige under den glatte og forkromede overflade, er der faktisk flere og flere mennesker, der siger fra, mennesker der har erkendt, at vi er på afveje og at tiden er til et kursskifte. Nogle folk handler, andre folk tænker men når de to grupper begynder at befrugte hinanden, så kan verden for alvor forandres. Et af de mange udtryk for denne grøde i tiden er, at der i disse år udkommer ganske mange bøger om forandringens nødvendighed, og hvordan vi griber den an. Tænksomme bøger vel at mærke, som modsat så meget andet virtuelt bras faktisk gør én klogere og giver én inspiration og lyst til selv at tage fat. Jeg vil her omtale to sådanne bøger, som begge er udkommet i år, og som begge handler om omstilling. Den ene er skrevet af Jørgen Steen Nielsen, journalist på Dagbladet Information, og bærer titlen: Den Store Omstilling fra systemkrise til grøn økonomi. Titlen på den anden bog er Omställningens tid Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid. Den er skrevet af Björn Forsberg, som er en svensk forsker og aktivist bosat nær Umeå i det nordlige Sverige. Som titlerne antyder, er budskabet i de to bøger på mange måder identiske: Vore samfund er på katastrofekurs, først og fremmest i forhold til natur, miljø og klima, men derudover betyder vores udtømning af stadigt flere vitale naturressourcer, at vækstøkonomien også er kommet i krise, for den er jo baseret på en ubegrænset adgang til billige råvarer, som nu hører fortiden til. Derfor befinder vi os i en økonomisk krise, som ifølge de to forfattere ikke blot er en traditionel konjunkturkrise, men derimod en grundlæggende systemkrise, som vi ikke kan vriste os fri af, medmindre vi stiller om. Om hele denne analyse er de to forfattere rørende enige, men herefter begynder vejene at skilles. Og det er netop her, det også bliver interessant. For analysen har vi jo hørt før, og selv om den tåler gentagelse igen og igen, så er det virkelig relevante spørgsmål i dag dette: Hvordan i al verden får vi vendt den supertanker, vi er ombord på? Hvordan gennemfører vi omstillingen? Hvilke kræfter vil gå i spidsen, og hvordan får de et flertal af befolkningen med sig? Jørgen Steen Nielsen bog Den store omstilling er udkommet på Informations Forlag. Jørgen Steen Nielsen sætter sin lid til afhoppere fra systemet, og i hans bog giver han adskillige eksempler på sådanne dissidenter. Det drejer sig om folk, der tidligere har været centralt placerede inden for det etablerede magtapparat det være sig i erhvervslivet, banksektoren, statsadministrationen eller universiteterne som nu har fået nok, fordi de indefra har set, at systemet er råddent og at kejseren ikke har noget tøj på. Men hvad gør disse afhoppere så i praksis for at forandre systemet? De etablerer typisk tænketanke, som forsøger at omtænke det herskende økonomiske 3 Efter Væksten # 3

4 paradigme, og bogen giver adskillige eksempler herpå: Finansmanden George Soros Institute for New Economic Thinking, New Ecomics Institute, der er etableret af folk med en fortid i den amerikanske statsadministration, det britiske New Economics Foundation, der har forbindelser til London Scool of Economics osv. Bogen nævner også mere etablerede institutioner, som den tyske regerings råd om grøn omstilling eller FN s miljøprogram UNEP. Alle er de optaget af at redefinere den herskende økonomiske tænkning og skitsere grundlaget for en ny grøn økonomi. Men de er også alle begrænset af, at deres tanker for så vidt kun kan blive til virkelighed, såfremt det eksisterende magtapparat gør dem til sine. Det spændende ved hans bog er, at den giver en bred vifte af inspirerende eksempler på sådanne lokalt forankrede omstillingsinitiativer fra det meste af verden: Fra fjeldbønder i Nordsverige, småbønder i Indien, energiakademiet på Samsø, bevægelsen for grøntsagsproduktion i Detroit og Havana til omstillingen af Oregons hovedstad Portland til en næsten bilfri by. Eksemplerne rejser et klassisk spørgsmål om forholdet mellem teori og praksis: Skal vi først ændre vore tankemønstre, før vi kan ændre vore handlinger? Eller skal vi tværtimod springe ud i de nye handlinger og derefter tilpasse vore tankemønstre? Spørgsmålet svarer lidt til, om det er ægget eller hønen, der kom først. Et spørgsmål, som ikke kan besvares, eftersom det ene ikke kan tænkes uden det anden. Ægget og hønen indgår i en dialektisk relation, ligesom teori og praksis må gøre det: De må gensidigt befrugte hinanden, hvorfor man må tænke, mens man handler og handle, mens man tænker. Björn Forsbergs eksempler viser da også, at den lokale omstilling først virkelig får succes, når det netop sker. Selvom de to bøger anviser to forskellige veje, så supplerer de i virkeligheden hinanden rigtig godt. For heller ikke her bør vi tale om et enten-eller, men derimod om et både-og. Det er opløftende at høre om succesfulde initiativer fra neden, ligesom det er opmuntrende at vide, at folk fra oven i systemet i tiltagende grad siger fra. Den dag disse to tendenser mødes, er paradigmeskiftet en realitet. Björn Forsbergs bog Omställningens tid Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid er udkommet på forlaget Karneval förlag Den strategi tror Björn Forsberg til gengæld ikke på, for det har han selv forsøgt som forsker ved Umeå Universitet og rådgiver for den svenske regering såvel som adskillige svenske kommuner. En omstilling af den radikalitet, som situationen kræver, forudsætter ifølge Forsberg, at der skabes en bevægelse fra neden, der er tilstrækkelig stærk og livskraftig til, at den kan lægge pres på systemet. Og en sådan bevægelse må nødvendigvis vokse frem lokalt. Modvækst Omstilling til fremtiden Af Tore Vind Jensen Vækst er et plus-ord i de flestes ører, men ikke hos de 14 bidragydere til antologien Modvækst omstilling til fremtiden, hvori væksttanken angribes fra alle tænkelige sider. Det er og bliver det fremherskende vækst-paradigme, der har bragt os på kollisionskurs med vores naturgrundlag, hvorfor omstillingen til en bæredygtig fremtid forudsætter et opgør med samme. Sådan står der på første side i første kapitel, og med det udgangspunkt rettes en konkret kritik mod tilstanden indenfor blandt andet fiskeri, landbrug, beskæftigelse, befolkningsvækst, arkitektur, forbrug, økonomisk tænkning og sprog. 4 Efter Væksten # 3

5 Læseren kommer langt omkring, og det er interessant at se så mange sider af det moderne samfund beskrevet og kritiseret samme sted. Ja, man kan finde de kritiske røster i pressen, og ja, flere af budskaberne er tidligere hørt, men et så velkoordineret, samlet angreb på væksttanken, vel at mærke fra fremtrædende debattører og forskere, er ikke set før. Efter endt læsning sidder denne anmelder tilbage med fornemmelsen af at have læst noget tiltrængt, noget nødvendigt og noget, der rusker op i vores forestillinger om, hvordan verden kommer videre. For skal man tro de 14 forfattere, så gør vi os kollektivt skyld i dette: En tiltro til fremgang, til vækst, som det, der på sigt kan og bør løse de udfordringer, vi står overfor i dag. Udfordringer som klimaforandringer, arbejdsløshed og økonomisk krise (for bare at tage de helt store). Vi tager fejl, mener forfatterne, vækst vil ikke løse problemerne væksten er problemet. For at eksemplificere dette har bogens redaktører valgt at gå eklektisk til værks og lade forskellige skribenter beskrive det, der ligger deres hjerte nærmest. Derved opnås to ting: Bogen har en naturlig afveksling i emner, tilgange og sprog, som gør at læsere kun momentant keder sig, og vigtigst af alt formår den at komme med et samlet angreb på vækstbegrebet. Modvækst Omstilling til fremtiden er udgivet af NOAH Modvækst og Forlaget Hovedland i Fiskeri og storbydrømme Der, hvor bogen fungerer bedst, er de steder, hvor det tydeligt mærkes, at viden indenfor et bestemt område kobles med indignationen over områdets tilstand. For eksempel i Petter Næss indlæg om storbyen ( Den tætte by ), hvor han fremlægger det synspunkt, at den tætte by er mindre skadelig for klimaet end den typiske drøm om eget hus og have. Tonerne i tiden kunne ellers tyde på, at det er uden for byen, alt det rene foregår, at det er derude, hvor man kan dyrke sine egne grøntsager, at vi finder klimadebattørernes helte. Men ifølge Petter Næss gør beboerne på landet og i forstæderne sig dels skyldige i langt mere biltransport end byboerne og et langt højere energiforbrug pr. husstand. Her er byboernes strategi med at klumpe sig sammen, koblet med meget kortere transport til og fra arbejde og med højere tilbøjelighed til at vælge cykel eller kollektiv trafik langt at foretrække set med klimaets øjne. Derfor er det afgørende, at vi ikke bare som hidtil udbygger byerne, hvor kvadratmeterforbruget pr. indbygger kun stiger. En omstilling til bæredygtige byer kræver, ifølge Petter Næss, at byplanlægningen i langt højere grad tager hensyn til klimaet, og i stedet for at vækste byerne udad og bygge nyt stiller om til bæredygtige boformer, der udnytter den eksisterende boligmasse. Samtidig er det oplagt at fremhæve Kurt Bertelsen Christensens sønderlemmende kritik af de seneste årtiers (mis-)forvaltning af fiskeriet i indlægget Lav søm af dem!. Den massive støtte fra EU, kvotesystemet og den stigende effektivisering har ifølge forfatteren kun ført til lave fiskebestande og et erhverv, der ikke længere kan brødføde sig selv. Løsningen? At industrifiskeriet rulles tilbage, så tidligere tiders kystfiskeri kan genoprettes. Det ville, ifølge Kurt B. Christensen, gøre erhvervet levedygtigt igen, samtidig med at kvoteproblematikken overflødiggøres, da kystfiskeriet er langt mere skånsomt for bestandene. Kurt Bertelsen Christensen er selv tidligere kystfisker, så konklusionen kan næppe overraske. Men det gør ikke noget, når indignationen samtidig er baseret på stor viden om området. Fælles for disse to indlæg og flere andre er, at forslagene til ændringer er oplagte, når man ser dem beskrevet. Måske er de ikke så lette at føre ud i livet og politisk realistiske som man kunne ønske, men det er jo nærmest en forudsætning, når debattørerne bevæger sig ud i et felt på grænsen til det tabuiserede. Legos manglende sandhedsværdi Visse steder bliver kæphesten dog redet for hårdt, og de væsentlige pointer bliver desværre overskygget af 5 Efter Væksten # 3

6 postulater og forsimplinger. Særligt i afsnittet Vækst eller opvækst, hvor Maria Gjerding og Helle Heckmann beskriver vilkårene for børn i vækstsamfundet. Det er tiden og manglen på samme, der er omdrejningspunktet for artiklen, og der gøres her op med begrebet kvalitetstid, som forfatterne mener, fjerner fokus fra børns reelle behov: Tid i rigelige mængder og særligt tid med familien. Tid, hvor der er overskud til barnets langsomme tempo. Man kan kalde de få timer fra afhentning i daginstitutionen til godnatputning om aftenen for kvalitetstid, men de er ofte travle og uden plads til barnets behov, skriver forfatterne. Det er svært at være uenig i præmissen, men når sproget pludselig stikker af for forfatterne og der tales om at antallet af børn, der ankommer til institutionen fyldt med panodil, er stigende, så trættes denne signatur, for fyldte er de vel ikke? giver barnet mulighed for at efterligne verden af de rigtige materialer, til at bygge og rive ned og bygge noget nyt i en anden form. Børn kan omforme tre klodser, en pind og en bunke sand til 100 forskellige ting, og det er i denne proces at kreativiteten bliver grundlagt. Lego og computerspil er netop det modsatte af at lade kreativiteten blomstre. Her findes der kun én forudprogrammeret løsning, som det bliver barnets opgave at finde, hvilket kan være fint, men primært i en senere alder. Undskyld, men så forstår man ikke Lego ej heller computerspil. Samtidig udelukker ingen af delene jo ordentligt regntøj. At en pind, at sand eller træklodser skulle have større sandhedsværdi end en legoklods, er svært at tage alvorligt. Det må være i debatskabelsens navn, at forfatterne på denne måde sætter ting på spidsen, men det efterlader desværre et indtryk af en vis fastlåsthed i udsynet. Som i eksemplet ovenfor forekommer der i flere af bogens indlæg en række floskler og overdrivelser, som vil irritere den nøgterne læser. Rækken er ikke lang, men det er nok til, at man ikke er i tvivl om flere af skribenternes ideologiske tankegods og de retoriske unoder, der følger med. Modvækst styrer dog uden om det decideret prædikende og holder sig overordnet til en velargumenteret kritik af væksttanken. Mangel på alternativer Hvor angrebet på det etablerede i store træk lykkes, så er det så som så med anvisningerne til alternativer. Her er forfatterne tydeligt udfordrede, hvilket da også er gået op for redaktionen. Derfor peges der undervejs i bogen på nogle af de omstillingsinitiativer, som popper op overalt i disse år: Slow cities, transition towns, vivir bien (lev godt)-bevægelsen og endelig Ecuador og Bolivia, som har givet naturen konstitutionelle rettigheder (sic!). Illustration: Thomas Pålsson (fra bogen) Når talen falder på legetøj, strammes skruen også en tand for hårdt, og læseren belæres om, at børn først og fremmest har brug for: Praktisk regntøj til at ligge i pytten og observere regnormen. Legetøj med en høj sandhedsværdi, der Også derfor afslutter Anders Lundkvist sit indlæg Kapitalisme og bæredygtighed er som ild og vand med blandt andet disse konstateringer: En bæredygtig udvikling kræver en ny, ikkekapitalistisk produktionsform. Dette er den nødvendige, om end ikke tilstrækkelige betingelse (jf. miljøsvineriet i de kommunistiske lande). (...) En strålende 6 Efter Væksten # 3

7 revolution, hvor arbejderne overtager produktionsmidlerne, ligger ikke i kortene. Den eneste modmagt til kapitalen, som er til at få øje på er demokratiet. Dette er ikke så meget en modsætning mellem to adskilte grupper af mennesker, som mellem pengepung og samfundssind i hver eneste af os. ( ) Derfor går kapitalismen først under, når den ikke længere kan fungere, men hvis der ikke står nogle stærke interesser klar til at tage over, vil resultatet blive kaos. Så kom vi så langt; demokrati, samfundssind og nogle stærke interesser er vejen frem. Det er svært at arbejde med den slags forslag, men det er selvfølgelig et vilkår, når Modvækst nu først og fremmest er en kritik. Alternativerne er der, men bliver ikke rigtig skrevet ud, så man tror på dem. Derfor må man håbe at Modvækst II, hvis en sådan er planlagt, har fortsættelsen med. Til sidst skal også nævnes bogens format, layout og stringente, blå farvevalg, der øger overskueligheden. Særligt de mange piktogram-inspirerede figurer supplerer teksten flot og føjer i mange tilfælde ekstra lag til den. Bogen løftes blandt andet også derfor fra at være en samling pamfletter med forskellige angreb mod væksttanken til at fremstå som en gennemarbejdet udgivelse, der skal tages alvorligt. gjort sig tanker om sportsmaskinens forbrug af energi og ressourcer. Sommeren er så småt ved at gå på hæld. Det samme er en kavalkade af sportsbegivenheder, der startede med EM i fodbold, kulminerede med OL i London og nu klinger af med en række mindre events. Det er underligt at tænke på, hvor mange mennesker der har tilbragt en stor del af den skønne, lyse sommer siddende foran tv-skærmen indendørs og med gardinerne trukket for! Og det er ironisk at tænke over, at det, som har fået folk ned i lænestolene, netop er den sport, som angiveligt skulle animere til det modsatte. Og alligevel er der en vis logik i galskaben, for sport har sådan set aldrig handlet om den spontane glæde ved kropslig leg eller udendørs aktivitet tværtimod. Fra begyndelsen har det i stedet handlet om viljens kontrol over kroppen, altså bevidsthedens evne til at disciplinere kroppen til at efterstræbe mål, som egentlig er den ganske uvedkommende. Sport handler således ikke om at lege, slet og ret, men derimod om at vinde, hvilket er noget ganske andet. Anmeldelsen blev oprindeligt bragt i Magasinet Europa den 12. juli 2012 og gengives her med forfatterens og Magasinet Europas venlige tilladelse. Se: PÅ SPIDSEN Det olympiske svineri! Af John Holten-Andersen Forurening har med svineproduktion, cementfabrikker og kulkraftværker at gøre, mens underholdning og sport er en ren aktivitet, der hverken stinker, støver eller oser. Sådan tænker mange måske. Men det er helt forkert! Det mener John Holten-Andersen, som på foranledning af sommerens tv-transmitterede sportsbegivenheder har Illustration: Thomas Pålsson Det indebærer nemlig, at man konstant overvinder sig selv, dvs. pisker sin egen krop til hele tiden at præstere 7 Efter Væksten # 3

8 lidt mere end sidste gang og lidt mere end konkurrenten. Sport handler om at efterstræbe de højeste mål og i det antikke Grækenland, hvor konkurrencesporten blev opfundet, var de højeste mål netop Olympiske. Hurtigere, højere, stærkere er som bekendt det Olympiske ideal, men det er i bredere forstand tillige blevet idealet for hele samfundet. Forestillingen om udvikling, fremskridt og vækst bunder et eller andet sted netop i dette ideal. Sport er således indlejret i hele vor kultur, ja, sport er ganske enkelt kultur på linje med film, teater, litteratur, kunst osv. Men, modsat disse andre kunstarter, så findes der i sport ikke én forfatter, der giver kunstværket sin unikke form eller som afgør stykkets dramatiske finale. I sport ved man aldrig helt på forhånd, hvordan kunstværket konkret tager form eller hvad udfaldet præcist bliver, for det afgøres af om de deltagende sportsfolk har gode ben på dagen. Som drama rummer sport således en uforudsigelighed, der minder lidt om virkelighedens verden. Der er også en anden ting ved sport, der adskiller den fra de øvrige kunstarter: Man behøver ikke at tænke! Hvor de klassiske kunstarter taler med symboler og til intellektet, taler sport med kroppen og til følelserne. Når vi sætter os foran tv-apparatet for at følge en sportsbegivenhed, kan vi glemme hverdagens spekulationer og give os hen til det drama, der udspiller sig for øjnene af os. Og hvis kampen er intens nok, er det som om, vi selv spiller med og vi ved bedre end både træner og spillere, hvordan kampen bør spilles. Sport er forførende, langt mere forførende end al anden form for kunst, hvilket hænger sammen med, at den opererer efter en enkelt sort-hvid logik: Tab eller vind. Derfor kan man ikke blot iagttage sport man er nød til at engagere sig, dvs. tage parti for det ene eller det andet hold. Med sport kan man således skabe et virtuelt fællesskab, en fornemmelse af at tilhøre et vi, som ellers er ret så fraværende i en stadigt mere individualiseret virkelighed. Sport er en lynafleder. Den er vor tids opium for folket. Derfor er sport blevet en kæmpemæssig underholdningsindustri, hvis stjerner tjener astronomiske pengesummer, som ikke engang de største filmstjerner kan hamle op med. Når det kan lade sig gøre, er det fordi, der er så ufatteligt mange penge i sport; stjernernes lønninger vejer ikke særligt meget i det store regnskab. Prøv at tænke over, hvor mange mennesker, der i dag tjener penge på at servicere de aktive sportsudøvere på den ene eller den anden måde. Der er for det første alle de umiddelbare tjenere dvs. trænere, coaches, massører, fysioterapeuter, læger, kokke, teknikere, sportschefer, direktører, PR-folk, agenter osv. Men, hertil kommer hele det gigantiske medieapparat, som al moderne sport står og falder med, for i sidste ende er det her pengene gemmer sig: I muligheden for at transmittere en bestemt begivenhed til de millioner af mennesker, der sidder foran tv-skærmene og længes efter et autentisk drama. Det kræver for det første et mægtigt teknologisk apparat, der skal betjenes af tusindvis af teknikere. Men hertil kommer hele hæren af journalister og kommentatorer, der lever af at dramatisere den enkelte sportsbegivenhed, hvis de da ikke har gjort det til deres levevej at snage i stjernernes private liv. Alt dette indebærer et enormt forbrug af energi og ressourcer, som ingen miljøpolitikker, ingen miljømyndighed og ingen miljøorganisation hidtil har interesseret sig for. Den almindelige antagelse er nemlig, at forurening har med svineproduktion, cementfabrikker og kulkraftværker at gøre, hvorimod underholdning og sport er helt igennem rent. Her er der jo hverken noget der stinker, støver eller oser. Men det er et bedrag, for bevæger man sig om bag kulissen vil man se, hvor meget energi og hvor mange ressourcer, der rent faktisk medgår til at opretholde hele logistikken og den tekniske infrastruktur, som er nødvendig for at gennemføre et arrangement som f.eks. OL. På scenen er der pænt og rent men bag facaden stinker det! Sport er drevet af de højeste idealer. Netop derfor er det endt i noget værre svineri! KALENDER 20. september 2012 En fremtid med eller uden vækst? Inspirations- og oplægsarrangement om vækst og modvækst på Københavns Universitet. Med arrangementet ønsker NOAH Modvækst at skabe opmærksomhed om modvækst som et holdbart alternativ til vækstsamfundet og inspirere studerende fra 8 Efter Væksten # 3

9 alle faggrupper til at arbejde med modvækst i større projekter. Oplæg ved: Jørgen Steen Nielsen (journalist ved Dagbladet Information), Peter Nielsen (lektor ved RUC), Katarina Juselius (professor i økonomi ved Københavns Universitet og direktør for INET-Centret for Imperfect Knowledge Economics) samt John Holten-Andersen (lektor ved Aalborg Universitet og aktiv i NOAH Modvækst). Tid og sted: Kl. 19. Center For Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, København K. Arrangør: NOAH Modvækst. Yderligere info: Læs omtale i dette nummer af Efter væksten. 9. oktober 2012 Globale økologiske distributionskonflikter Folkeuniversitetet i Aalborg afholder i efteråret 2012 en debatmøderække under overskriften Vækstsamfund i krise versus en bæredygtig samfundsmodel. Rækken består af i alt fire forelæsninger, hvoraf denne udgør den anden. Hør lektor Ole Busck (Aalborg Universitet) fortælle om globale økologiske distributionskonflikter bl.a. sammenhængen mellem kampen mod fattigdom og miljøforringelser i udviklingslande, og hvorledes den globale, kapitalistiske vækstmaskine ernærer sig ved de ressourcer, som findes i udviklingslandene. De sidste to møder i rækken afholdes 25/10 og 7/11. Tid og sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14, Plan 3, lokale 414, Aalborg. Arrangør: Folkeuniversitetet Aalborg. Yderligere info og tilmelding: Folkeuniversitetets hjemmeside 22. Oktober 2012 Vækst en økonomisk nødvendighed? Første forelæsning i forelæsningsrække med titlen "Vækst en økonomisk nødvendighed?" under Folkeuniversitetet Århus. I alt 7 forelæsninger hen over efteråret. Tid og sted: 7 mandage kl Aarhus Universitet Arrangør: Folkeuniversitetet Aarhus Yderligere oplysninger om forelæsningsrækken og tilmelding (kr. 700) på Folkeuniversitets hjemmeside: 23. oktober 2012 Ideologies of growth? Foredrag ved Bo Fritzbøger (SAXO, Københavns Universitet) om "Growth in History - History of Growth" og Peter Nielsen (RUC/Department of Society and Globalisation) om "Growth and Degrowth" Mødet afholdes på dansk. Tid og sted: Kl Saxo Institutet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, København (rum ). Arrangør: Centre for Cultural Studies in Sustainability (Københavns Universitet) Yderligere info: 25. oktober 2012 Fra grøn kapitalisme via forsvarlig velfærd til global økosocialisme Første foredrag i foredragsrækken Grænser for vækst og økosocialisme under Den Grøn-Røde Aftenskole GROBUND). I denne forelæsning vil Rolf Czeskleba Dupont, ph.d. energi og samfund, underviser på RUC, tale med afsæt i temaet: Verdens økonomiske, sociale og økologiske kriser kan kun løses samlet, men næppe på én gang. Demokrati og omtanke er påkrævet for en socialistisk overgangspolitik. Dynamikken i den grønne omstilling åbner brudflader. Tid og sted: Kl Christianshavns gymnasium, Prinsessgade 35, lokale 17, 1422 Kbh. K. Arrangør: Grobund Yderligere info: Yderligere oplysninger om foredragsrækken og tilmelding på: 13. november 2012 Humans as limits to continued growth Foredrag ved Signild Vallgårda (Department of Public Health, Københavns Universitet) om "Economic Growth and the Optimazation of Humans in Health Policies" og Rasmus Willig (Department of Society and Globalisation, RUC) om "Ethical Growth". Mødet afholdes på dansk. Tid og sted: Kl Saxo Institutet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, København Arrangør: Centre for Cultural Studies in Sustainability (Københavns Universitet) Yderligere info: Se omtale af flere arrangementer på kalenderen på hjemmesiden modvaekst.dk. 9 Efter Væksten # 3

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 FÆLLES OM FORDYBELSE Har du lyst til at lære noget nyt om et emne, så gå

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten Metropol, SFI og, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten 1. Metropol, SFI og, forår 2017 Velfærdsmedieskolen handler om at få forskning

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer [ 11120 ] Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer MANIFEST Fremtidens Danmark opstår ikke på bar mark eller i et tomt byggefelt Fremtiden opstår indimellem alt det eksisterende, de bevaringsværdige

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard En Adaptiv Struktur 25719 Ide til Filmen: Budbringeren - Manifest - Synopsis - Storyboard Manifest for Danmarks fremtid - En Adaptiv struktur Historien viser, at det nærmest er umuligt at forestille sig

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Studentertale 2012. Denne tale handler om at sige ja. Ikke det store Yes we Can som vi lærte af Obama og

Studentertale 2012. Denne tale handler om at sige ja. Ikke det store Yes we Can som vi lærte af Obama og Studentertale 2012 Kære studenter. Denne tale handler om at sige ja. Ikke det store Yes we Can som vi lærte af Obama og som handler om at ændre samfund og måske historien - men en masse små ja er som er

Læs mere

Fra krisevalg til jordskredsvalg

Fra krisevalg til jordskredsvalg Fra krisevalg til jordskredsvalg Jørgen Goul Andersen og Ditte Shamshiri-Petersen (red.), 2016 Fra krisevalg til jordskredsvalg: Vælgere på vandring 2011-2015 Frydenlund Academic, Frederiksberg 383 sider,

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN 12 REFLEKSIONER Egotrip eller fællesskab? Autoritet eller integritet? Feed forward! Led efter løsninger Kend din forretning Aktivér

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Miljøorganisationen NOAH

Miljøorganisationen NOAH 1 Miljøorganisationen NOAH www.visdomsnettet.dk 2 Miljøorganisationen NOAH Hvad er NOAH? NOAH er en landsdækkende miljøbevægelse, der består af grupper, der støtter hinanden i det fælles arbejde med at

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017 Samfundsfag - HTX FIP Marts 2017 Per Johansson pejo@aatg.dk Underviser på Aalborg Tekniske Gymnasium Fagligt forum Læreplans arbejde Underviser i: Samfundsfag Teknologihistorie Innovation Indhold PowerPoint

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Fra elev til studerende 10 +

Fra elev til studerende 10 + Fra elev til studerende 10 + 10+ - fra elev til studerende At gå på 10+ er en ny måde at gå i skole. Du skal lære at studere og ikke kun modtage undervisning. På 10+ kan du udvikle din evne til at bruge

Læs mere

Det lover jeg dig -3

Det lover jeg dig -3 Det lover jeg dig -3 Søg det, som Gud lover. Mål: Børnene forstår, at Gud belønner dem, der søger ham. Gud har lovet, at de, der søger og bliver ved med at søge, også vil finde. Opmuntr børnene til at

Læs mere

Folkekirken under forandring

Folkekirken under forandring Folkekirken under forandring Af Louise Theilgaard Denne artikel omhandler bachelorprojektet med titlen Folkekirken under forandring- En analyse af udvalgte aktørers selvforståelse i en forandringsproces

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Lærervejledning til Samfundsfag

Lærervejledning til Samfundsfag Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling samt Undervisningsministeriets Udlodningsmidler Undervisningsmaterialet Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling, GEBU er udarbejdet af Dansk AV Produktion, 2015.

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Indhold. 3 Indledning. 4 Opbygning, indhold og struktur. 4 Målgruppe. 5 Den internationale dimension. 6 Faglig læsning. 7 Fælles Mål 2009.

Indhold. 3 Indledning. 4 Opbygning, indhold og struktur. 4 Målgruppe. 5 Den internationale dimension. 6 Faglig læsning. 7 Fælles Mål 2009. Lærervej l edning Lærervejledning til Hallo Berlin med klassen på tur og Hi London med klassen på tur Peter Bejder, Per Straarup Søndergaard og Turbine 2013 Fotos Forside: Omslag Hallo Berlin og Hi London

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk

Medier og samfund. Klaus Bruhn Jensen. en introduktion. Klaus Bruhn Jensen medier og samfund en introduktion. www.forlagetsl.dk opfattes medierne som en direkte årsag til, at et udvikler sig på det gensidige afhængighedsforhold mellem og medier. er professor ved Københavns Universitet og forfatter forlaget slitteratur opfattes

Læs mere

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar.

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar. Til de forskellige valg er forskellige valgregler. Fælles for alle gælder at de gives 1300 tegns opstillingsgrundlag i dette hæfte med billede og 2 minutters opstillingstale på Årsmødet. Til valg af formand

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Knowledge Management Artikel trykt i Knowledge Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt

AARHUS 2017. BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt AARHUS 2017 BUM seminar, den 29. januar 2016 Gitte Bligaard / Maria Vandborg / Pia Buchardt o Hvad er en kulturhovedstad - Aarhus 2017? o Hvordan sammensættes programmet? o Konkrete projekter HVAD ER EN

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, efterår 2016

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, efterår 2016 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten Metropol, SFI og Information, efterår 2016 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten 1. Metropol, SFI og Information, efterår 2016 Velfærdsmedieskolen

Læs mere

1 of :09

1 of :09 Ifølge forskere er der ikke grund til at frygte en generation af ipad-børn, der kun sidder passivt og lader sig underholde. Både i daginstitutioner og i fritiden bruger børn i høj grad ipad'en som et lærerigt

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider

Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider Georg Græsholt sognepræst, cand.theol: Prædikenens uforudsigelighed eller om hvordan en tale virker. Om Marianne Gaarden, Prædikenen som det tredje rum (Anis 2015), 161 sider Tidsskriftet Fønix Årgang

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Emission 2013. Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os.

Emission 2013. Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os. Emission 2013 Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os. Del 1: En skelsættende begivenhed Den kommende aktieemission er på mange måder en skelsættende

Læs mere

FOLKEMØDE OM NATUR I DANMARK. Idé og layout af Weltklasse reklame + pr

FOLKEMØDE OM NATUR I DANMARK. Idé og layout af Weltklasse reklame + pr FOLKEMØDE OM NATUR I DANMARK Vi danskere har brugt hundredvis af år på at tæmme og tøjle vores natur. Nu - i en urbaniseret virkelighed med stigende fokus på økologi og bæredygtighed vender vi igen blikket

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

kategoriseringens politik

kategoriseringens politik Kontanthjælpsmodtageren -fra problemramt til parat og ressourcestærk Et oplæg om kategoriseringens politik MATHIAS HERUP NIELSEN Ph.d-studerende Institut for Statskundskab Aalborg Universitet En ny tids

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere