Betjeningsvejledning. Fingerprint-læseenhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Fingerprint-læseenhed 2607.."

Transkript

1 Betjeningsvejledning Fingerprint-læseenhed 607..

2 Indhold Produktbeskrivelse...4 Produktoversigt...5 Anvendelsesområder...6 Betjening...8 Bekræftelsessignaler...9 Gennemførelse af ibrugtagning...10 Tilslutningsklemmer...11 Montering...1 Optimal placering af fingeren...13 Grundlæggende om programmering af en finger...14 Programmering af første administrator...15 Programmering af brugerfinger til relæ Programmering af brugerfinger til relæ...18 Programmering af endnu en administrator...19 Sletning af brugerfinger...1 Aktivering/deaktivering af belysning af pålægningsfladen... Aktivering/deaktivering af bekræftelsestoner...3 Indstilling af relæets skiftetidspunkt...4 Standardindstilling - Sletning af alle programmeringer...5 Integration i dørkommunikationssystemet...6 Tilslutning til dørkommunikationssystemet...7 Programmering af brugere - individuel aktiveringsaktuator/døråbner...9

3 Programmering af brugere - gruppeaktiveringsaktuator/-døråbner...30 Relæer/aktuatorer - hvad aktiveres hvornår? regler til valg af korrekt tilstand...3 Tildeling af tilstand til en enkelt brugerfinger...33 Tildeling af tilstand til en brugerfingergruppe...34 Eksempler Eksempel 1: Ibrugtagning - stand-alone-løsning...35 Eksempel : Ibrugtagning - dørkommunikationssystem...36 Eksempel 3: Integration i dørkommunikationssystemet uden samtalefunktion...39 Afmonteringsalarm...40 Tabel over ibrugtagningsdokumentation...41 Fremgangsmåde, hvis administratoren ikke længere står til rådighed...43 Tekniske data...44 Garanti

4 Produktbeskrivelse Fingerprint-læseenheden er en adgangskontrol, der fungerer på basis af den menneskelige fingers biometriske kendetegn. Ved hjælp af højfrekvensteknologi analyserer den de nederste hudlags strukturer på den pålagte finger. Føleren kan konstatere, om fingeren sidder på et levende menneske. Fingerprint-læseenheden kan anvendes som stand-alone-løsning, f.eks. på enkelte døre eller porte. Den kan dog også integreres i Gira dørkommunikationssystemet. I Fingerprint-læseenheden kontrolleres fingrene konstant og den nødvendige reference gemmes igen og igen. Dette er især vigtigt ved børnefingre, da disse med tiden ændrer sig og således hele tiden tilpasses. De to integrerede potentialefrie skiftekontaktrelæer kan programmeres med forskellige fingre. Det er således muligt at foretage forskellige aktiveringshandlinger, f.eks. pegefingeren til døråbning og tommelfingeren til tænding af udendørsbelysningen. Fra Fingerprint-læseenheden kan der administreres op til 50 fingre. Fingrene programmeres ved direkte konfiguration på enheden uden brug af pc og programmeringssoftware. Fingerprint-læseenheden installeres indendørs (IP0) i rammen til System 55 og udendørs (IP 44) i rammen TX_44. 4

5 Produktoversigt TX_44 1 Forbindelseskabel, dørkommunikationssystem Indbygningsindsats (Fingerprint-læseenhed) 3 Ramme TX_44, underdel (medfølger ikke) 4 Fingerprint-læseenhed 5 Statuslysdiode 6 TX_44-ramme, overdel (medfølger ikke) 1 3 System 55 1 Forbindelseskabel, dørkommunikationssystem Indbygningsindsats 3 Ramme System 55 (medfølger ikke) 4 Fingerprint-læseenhed 5 Statuslysdiode 4 5 5

6 Anvendelsesområder Brug som stand-alone-løsning I dette tilfælde anvendes de potentialefrie relækontakter i indbygningsindsatsen, f.eks. til en døråbner med egen spændingsforsyning. i Undgå brug som stand-alone-løsning i sikkerhedsrelevante områder Anbefales ikke til åbning af yderdøre, specielt ikke i sikkerhedsrelevante områder, da døren kan åbnes, hvis Fingerprint-læseenheden afmonteres og de dermed blotlagte kontakter brokobles Fingerprint-læseenhed Døråbner 3 Spændingsforsyning 4 V DC 4 Spændingsforsyning til døråbneren 6

7 Brug i dørkommunikationssystemet Fingerprint-læseenheden kan sluttes til dørkommunikationssystemet via det medfølgende forbindelseskabel. Derved kan Fingerprint-læseenheden f.eks. aktivere kontrolenhedens døråbnerkontakt eller udløse en aktiveringshandling på en aktiveringsaktuator. 1 Boligstation håndfri, vægmonteret Indbygningsdørstation med Fingerprint-læseenhed 3 Audio-kontrolenhed 4 Døråbner i Sikring af kontrolenhed mod uautoriseret adgang I sikkerhedsrelevante områder bør kontrolenheden installeres, så den er sikret imod uautoriseret adgang (indkapslet). 7

8 Betjening Til betjening af Fingerprintlæseenheden er det kun nødvendigt at lægge den tidligere programmerede finger på én gang. Når fingeren lægges på, lyser lysdioden rødt. I dette tidsrum læses fingeraftrykket. Når den korte bekræftelsestone høres, kan fingeren fjernes igen. Mens aftrykket sammenlignes med de kendte fingeraftryk, lyser lysdioden orange. Når fingeren er blevet registreret, lyser lysdioden grønt, og der høres en lang bekræftelsestone (positivt bekræftelsessignal). Samtidig udføres den foruddefinerede aktiveringshandling. Ved en uautoriseret eller endnu ikke programmeret finger lyser lysdioden rødt, og der høres 3 korte bekræftelsestoner (negativt bekræftelsessignal). i Deaktiverbare bekræftelsestoner De bekræftelsestoner, som kan høres under betjeningen, kan deaktiveres (se side 3). 8

9 Bekræftelsessignaler Fingerprint-læseenheden udløser ved betjeningen og ibrugtagningen forskellige bekræftelsessignaler: Positivt bekræftelsessignal Fingerprint-læseenheden udløser en lang bekræftelsestone, samtidig med at lysdioden lyser grønt. Negativt bekræftelsessignal Fingerprint-læseenheden udløser tre korte bekræftelsestoner, samtidig med at lysdioden lyser rødt. Administratortilstand aktiveret Lysdioden lyser orange. I dørkommunikationssystemet: Programmeringstilstand aktiveret Fingerprint-læseenheden udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange. Programmeringstilstand afsluttet Fingerprint-læseenheden udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden er slukket. i Bekræftelsestone fra Hvis bekræftelsestonen deaktiveres (se side 3), høres ingen bekræftelsestoner. Bekræftelsessignalerne udføres i så fald udelukkende via lysdioden. 9

10 Gennemførelse af ibrugtagning For at tage Fingerprint-læseenheden i brug skal følgende procedure gennemføres i den nævnte rækkefølge: I. Installer Fingerprint-læseenheden (fra side 11) Lysdiode blinker grønt I II. Opret første administrator (side 15) Admin NY (7x) Progr. NY (7x) II III. Opret brugerfinger til relæ 1/ (fra side 17) R1 = Admin Progr. Admin Bruger NY (7x) R = Admin Progr. Progr. Bruger NY (7x) III IV. Konfigurer Fingerprint-læseenheden (fra side 1) IV V. Brug i dørkommunikationssystemet Programmer døråbner/aktiveringsaktuatorer (fra side 6) V 10

11 Tilslutningsklemmer 13 I 13 GND +4V DC 1 Relæ 1 N.O. (sluttekontakt) Relæ 1 Relæ 1 COM 3 Relæ 1 N.C. (brydekontakt) 4 skal lades ubenyttet Service 5 skal lades ubenyttet 6 Stel (GND) 7 Relæ N.O. (sluttekontakt) Relæ 8 Relæ COM 9 Relæ N.C. (brydekontakt) Spændingsforsyning 10 Stel (GND) V DC 1 ledig Dørkommunikation 13 6-polet indgang Dørkommunikationssystem 11

12 Montering Vigtigt! I Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker. Fingerprint-læseenheden tilsluttes via de to aftagelige klemrækker og monteres i en 58'er indmuringsdåse. 1. Træk den nødvendige klemrække fra indbygningsindsatsen af, og tilslut den efter klemmetilslutning.. Sæt klemrækken på indbygningsindsatsen igen. 3. Monter indbygningsindsatsen i indmuringsdåsen. 4. Monter afdækningsrammen, og sæt Fingerprintlæseenhedens afdækning på. 10 sek. efter tilslutning af driftsspænding blinker Fingerprint-læseenhedens lysdiode grønt. 5. Tag Fingerprint-læseenheden i brug: programmér først den første administrator (side 15), programmér derefter brugerfingrene (fra side 17), programmér derefter om nødvendigt aktiveringsaktuator- eller døråbnerfunktioner (fra side 9). 1

13 Optimal placering af fingeren For at sikre funktionen af Fingerprint-læseenheden skal fingeren både ved programmeringen og ved den senere betjening lægges rigtigt på. Det er vigtigt, at fingerområdet med de mest markante hvirvler (midten af fingerspidsen) registreres af Fingerprint-føleren. Læg derfor fingeren på som vist. Optimalt: området med de mest markante hvirvler i fingeraftrykket midt på føleren. I Forkert: 13

14 Grundlæggende om programmering af en finger I For at programmere en finger lægges den finger, der skal programmeres, på flere gange. Det er vigtigt, at fingerens placering ved den gentagne pålægning hver gang varierer med nogle få millimeter, så Fingerprint-læseenheden kan registrere et så stort område af fingeren som muligt. 1. Læg den finger, der skal programmeres, på midt på føleren, indtil bekræftelsestonen lyder.. Læg fingeren på, så den er forskudt en smule opad. 3. Læg fingeren på, så den er forskudt en smule nedad. 4. Gentag trin 1. til 3., indtil der lyder lange bekræftelsestoner, og lysdioden lyser grønt. Ved "vanskelige" fingre (f.eks. ved små børn eller meget tør hud) kan det være nødvendigt, at programmere fingeren op til 7 gange. Hvis der efter det syvende forsøg høres et negativt bekræftelsessignal (3 korte toner), er programmeringen af fingeren mislykkedes. I så fald skal fingeren lægges på igen (trin 1.), eller du kan prøve med en anden finger. 14

15 Programmering af første administrator Admin NY (7x) Progr. NY (7x) Før første ibrugtagning skal du oprette en administrator. Hvis der ikke er oprettet nogen administrator, blinker Fingerprint-læseenhedens lysdiode grønt. En administrator består af en administratorfinger og en programmeringsfinger. i Administrator- og programmeringsfingre Administrator- og programmeringsfingre kan ikke anvendes til senere aktiveringshandlinger. II Programmering af første administrator: Lysdioden blinker grønt. Programmering af en ny administratorfinger: 1. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Mens fingeren er lagt på, lyser lysdioden rødt, og når fingeren fjernes, lyser den orange.. Læg administratorfingeren på igen (sørg for at variere positionen en smule), indtil en kort bekræftelsestone lyder. 3. Gentag trin., indtil der lyder lange bekræftelsestoner, og lysdioden lyser grønt. Administratorfingeren er programmeret. 15

16 II Lysdioden lyser orange. Programmér nu programmeringsfingeren inden for 10 sek. Programmering af en ny programmeringsfinger: 4. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Mens fingeren er lagt på, lyser lysdioden rødt, og når fingeren fjernes, lyser den orange. 5. Læg programmeringsfingeren på igen (sørg for at variere positionen en smule), indtil en kort 6. Gentag trin 5., indtil der lyder lange bekræftelsestoner, og lysdioden lyser grønt. Programmeringsfingeren er programmeret. Den første administrator er oprettet. 7. Indfør administratoren med administrator- og programmeringsfinger i tabellen på side

17 Programmering af brugerfinger til relæ 1 Admin Progr. Admin Bruger NY (7x) Start af tilstand: 1. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange.. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange gange. 3. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og derefter orange. Programmering af den nye brugerfinger: 4. Læg brugerfingeren på, indtil en kort bekræftelsestone lyder. Mens fingeren er lagt på, lyser lysdioden rødt, og når fingeren fjernes, lyser den orange. 5. Læg den samme finger på igen (sørg for at variere positionen en smule), indtil en kort 6. Gentag trin 5., indtil der lyder lange bekræftelsestoner, og lysdioden lyser grønt. Programmeringsfingeren er programmeret. 7. Indfør brugeren i tabellen på side 4. Lysdioden lyser orange; det er muligt at programmere flere brugerfingre. 17 III

18 Programmering af brugerfinger til relæ Admin Progr. Progr. Bruger NY (7x) Start af tilstand: 1. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange.. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange gange. 3. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og derefter orange. III Programmering af den nye brugerfinger: 4. Læg brugerfingeren på, indtil en kort bekræftelsestone lyder. Mens fingeren er lagt på, lyser lysdioden rødt, og når fingeren fjernes, lyser den orange. 5. Læg den samme finger på igen (sørg for at variere positionen en smule), indtil en kort 6. Gentag trin 5., indtil der lyder lange bekræftelsestoner, og lysdioden lyser grønt. Programmeringsfingeren er programmeret. 7. Indfør brugeren i tabellen på side 4. Lysdioden lyser orange; det er muligt at programmere flere brugerfingre. 18

19 Programmering af endnu en administrator Admin Admin Progr. Admin NY (7x) Progr. NY (7x) En administrator består af en administratorfinger og en programmeringsfinger. i Administrator- og programmeringsfingre Administrator- og programmeringsfingre kan ikke anvendes til senere aktiveringshandlinger. Start af tilstand: 1. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange.. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange gange. 3. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og derefter orange. III 19

20 III Programmering af en ny administratorfinger: 1. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Mens fingeren er lagt på, lyser lysdioden rødt, og når fingeren fjernes, lyser den orange.. Læg administratorfingeren på igen (sørg for at variere positionen en smule), indtil en kort bekræftelsestone lyder. 3. Gentag trin., indtil der lyder lange bekræftelsestoner, og lysdioden lyser grønt. Administratorfingeren er programmeret. Lysdioden lyser orange. Programmér nu programmeringsfingeren inden for 10 sek. Programmering af en ny programmeringsfinger: 4. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Mens fingeren er lagt på, lyser lysdioden rødt, og når fingeren fjernes, lyser den orange. 5. Læg programmeringsfingeren på igen (sørg for at variere positionen en smule), indtil en kort 6. Gentag trin 5., indtil der lyder lange bekræftelsestoner, og lysdioden lyser grønt. Programmeringsfingeren er programmeret. En administrator er programmeret. 7. Indfør administratoren i tabellen på side 41. 0

21 Sletning af brugerfinger Progr. Progr. Progr. Sletning af bruger Start af tilstand: 1. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange.. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange gange. 3. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter rødt. Sletning af brugerfinger: 4. Læg den brugerfinger, der skal slettes, på, indtil en kort Lysdioden lyser orange. Derefter udløser Fingerprintlæseenheden et positivt bekræftelsessignal: IV Fingeren er slettet. 3 korte bekræftelsestoner er tegn på, at en ukendt finger er lagt på. Lysdioden blinker rødt. Der kan nu slettes flere brugerfingre. Efter ca. 10 sek. afsluttes proceduren. 5. Fjern slettede brugerfingre fra tabellen på side 4. 1

22 IV Aktivering/deaktivering af belysning af pålægningsfladen Standardindstilling: Natbelysning af Fingerprintlæseenhedens pålægningsflade er aktiveret. Progr. Admin Admin = indstillingen skifter Skift af belysningsindstilling: 1. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange.. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange gange. 3. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Fingerprint-læseenheden udløser et positivt bekræftelsessignal: Natbelysningen skifter tilstand.

23 Aktivering/deaktivering af bekræftelsestoner Standardindstilling: Bekræftelsestone er aktiveret. Progr. Admin Progr. = indstillingen skifter Bekræftelsestonerne aktiveres/deaktiveres på følgende måde: 1. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange.. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange gange. 3. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Fingerprint-læseenheden udløser et positivt bekræftelsessignal: Bekræftelsestonen er omskiftet. IV 3

24 IV Indstilling af relæets skiftetidspunkt De to relæers kontaktholdetid kan indstilles til mellem 3 og 30 sekunder. Progr. Progr. Admin Bruger Skiftetidspunkt Bruger Start af tilstand: 1. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange.. Læg programmeringsfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange gange. 3. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og derefter orange. Indstilling af kontaktholdetid: 4. Læg en vilkårlig finger på for at aktivere starttidspunktet. Fingerprint-læseenheden udløser en bekræftelsestone hvert sekund, samtidig med at lysdioden blinker grønt. Relæerne aktiveres ikke, mens skiftetidspunktet indstilles. 5. For at afslutte indstillingen af skiftetidspunktet skal der igen lægges en vilkårlig finger på. Fingerprint-læseenheden udløser et positivt bekræftelsessignal: Skiftetidspunktet er gemt. 4

25 Standardindstilling - Sletning af alle programmeringer Det er muligt at gendanne Fingerprint-læseenhedens standardindstillinger. I så fald mister du alle definerede brugere og administratorer. Admin Admin Admin (5 sek.) = gendannelse af standardindstillinger Gendannelse af Fingerprint-læseenhedens standardindstillinger: 1. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange.. Læg administratorfingeren på, indtil en kort Lysdioden lyser grønt et kort øjeblik og blinker derefter orange gange. 3. Læg administratorfingeren på i 5 sek. I løbet af de 5 sek. høres korte bekræftelsestoner, og samtidig blinker lysdioden rødt. Der lyder lange bekræftelsestoner, og lysdioden lyser grønt. Lysdioden blinker grønt. Enhedens standardindstillinger er nu gendannet. Alle hidtidige indstillinger er nulstillet, og alle bruger- og administratorfingre er slettet. i Vigtigt! Administrator også slettet Før du begynder at programmere på ny, skal du først oprette en administrator (se side 15). 5 IV

26 Integration i dørkommunikationssystemet i Oprettelse af administrator- og brugerfingre før ibrugtagning Før ibrugtagning i dørkommunikationssystemet skal de relevante administrator- og brugerfingre programmeres (fra side 15). 1 Boligstation, vægmonteret Dørstation med Fingerprint-læseenhed 3 Aktiveringsaktuator 4 Kontrolenhed 5 Døråbner V Fingerprint-læseenheden kan sluttes til Gira indbygningsdørstationer og til indbygningshøjttalere. Via forprogrammerede brugerfingre er det muligt at aktivere op til 16 aktiveringsaktuatorer (8 gruppeaktuatorer + 8 individuelle aktiveringsaktuatorer) og døråbnerfunktionen. Fuld funktionalitet af aktiveringsaktuatorerne fra Index I01. 6

27 Tilslutning til dørkommunikationssystemet Fingerprint-læseenheden sluttes til en dørkommunikationsbuskobler eller ringetryksindsats i Gira dørkommunikationssystemet med det medfølgende forbindelseskabel ZV 1 Fingerprint-læseenhed Dørkommunikations-buskobler BUS Fingerprint-læseenhedens spændingsforsyning sker via dørkommunikationsbussen. Det kræver, at brokoblingerne skal trækkes mellem ZV og BUS på dørstationens buskobler. i Tag først døkommunikationssystemet i brug Før du begynder at programmere Fingerprint-læseenheden, skal dørkommunikationssystemet tages i brug. V 7

28 Direkte programmering/gruppeprogrammering Ved programmeringen skelnes der mellem følgende: direkte programmering af enkelte brugerfingre til en individuel aktiveringsaktuator gruppeprogrammering af alle brugerfingre til en aktiveringsaktuator. Ved gruppeprogrammeringen udløser alle de brugere, der er programmeret til Fingerprint-læseenheden, en aktiveringshandling på aktiveringsaktuatoren. Ved programmeringen lægges en administratorfinger på i stedet for en brugerfinger. i Fordelen ved gruppeprogrammering Ved gruppeprogrammeringen programmeres alle programmerede brugerfingre til den samme aktiveringsaktuator i ét programmeringstrin. Også brugerfingre, som efterfølgende programmeres til Fingerprint-læseenheden, kan aktivere denne fælles aktiveringsaktuator uden yderligere programmering. V i Ekstra bekræftelsestone Hvis aktiveringsaktuatoren programmeres i driftstilstanden "Aktivering", udløser den dørstation, som er sluttet til kodetastaturet, en ekstra bekræftelsestone. 8

29 Programmering af brugere - individuel aktiveringsaktuator/døråbner Brugerfingrene skal forinden programmeres i Fingerprintlæseenheden (fra side 17). 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Fingerprintlæseenheden udløser en kort bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange. Aktiveringsaktuatorens driftstilstandslysdiode blinker.. Tryk på knappen "Progr." på aktiveringsaktuatoren. (eller på knappen "Türöffnerprogr." på kontrolenheden), indtil lysdioden ved siden af knappen blinker. Fingerprint-læseenheden udløser en bekræftelsestone. 3. Læg den brugerfinger, der skal programmeres, på. Fingerprint-læseenheden udløser et positivt bekræftelsessignal: Aktiveringsaktuatoren er programmeret. 4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. i Sletning af programmering af bruger - aktiveringsaktuator For at slette programmeringen mellem bruger og aktiveringsaktuator skal programmeringsproceduren gentages. Programmeringen kan ikke slettes via aktiveringsaktuatoren (tryk på programmeringsknappen i 6 sek.). 9 V

30 V Programmering af brugere - gruppeaktiveringsaktuator/ -døråbner Knyt alle brugerfingre, som er programmeret i Fingerprintlæseenheden, til en gruppeaktiveringsaktuator: 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Fingerprint-læseenheden udløser en bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange. Aktiveringsaktuatorens driftstilstandslysdiode blinker.. Tryk på knappen "Progr." på aktiveringsaktuatoren. (eller på knappen "Türöffnerprogr." på kontrolenheden), indtil lysdioden ved siden af knappen blinker. Fingerprint-læseenheden udløser en bekræftelsestone. 3. Læg administratorfingeren på. Fingerprint-læseenheden udløser et positivt bekræftelsessignal: Aktiveringsaktuatoren er programmeret. 4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. 30 i Sletning af programmering af bruger - aktiveringsaktuator For at slette programmeringen mellem bruger og aktiveringsaktuator skal programmeringsproceduren gentages. Programmeringen kan ikke slettes via aktiveringsaktuatoren (tryk på programmeringsknappen i 6 sek.).

31 Relæer/aktuatorer - hvad aktiveres hvornår? I grundkonfigurationen gælder ved programmering af aktiveringsaktuatorer følgende regler: Fingerprint-læseenhedens relæer aktiveres ikke, så snart en aktiveringsaktuator er programmeret. En individuel aktiveringsaktuator har altid højere prioritet end en gruppeaktiveringsaktuator. Individuel aktuator Gruppeaktuator Relæ ikke programmeret ikke programmeret aktiverer ikke programmeret programmeret - aktiverer aktiverer ikke programmeret - aktiverer programmeret - aktiverer ikke aktiverer ikke Udvidet konfiguration I grundkonfigurationen aktiverer en brugerfinger kun den tilknyttede aktiveringsaktuator. Hvis denne brugerfinger desuden skal udløse en "gruppeaktuator" eller et relæ, tildeles brugerfingeren en særlig tilstand: Tilstand Programmeret individuel aktuator *Standardindstilling Programmeret gruppeaktuator Programmeret relæ 1* aktiverer aktiverer ikke aktiverer ikke aktiverer aktiverer aktiverer ikke 3 aktiverer aktiverer ikke aktiverer 4 aktiverer aktiverer aktiverer V 31

32 5 regler til valg af korrekt tilstand Regel 1: Hvis der ikke er programmeret nogen aktiveringsaktuatorer for dørkommunikationssystemet, bliver de relæer, som er programmeret til brugeren, altid aktiveret. Regel : Skal relæerne aktiveres sammen med en aktiveringsaktuator (individuel/gruppe), skal tilstand 3 eller 4 vælges. Regel 3: En individuel aktiveringsaktuator, der er programmeret til en enkelt bruger, har altid højere prioritet end en gruppeaktiveringsaktuator. Regel 4: Hvis der er programmeret en gruppeaktiveringsaktuator, skifter den til tilstand 1, så længe der ikke er programmeret en individuel aktiveringsaktuator. Regel 5: Hvis en gruppeaktiveringsaktuator skal aktiveres samtidig med en individuel aktiveringsaktuator, skal tilstand eller 4 vælges. V 3

33 Tildeling af tilstand til en enkelt brugerfinger Hvis du vil tildele en brugerfinger en korrekt tilstand, skal du gøre følgende: 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Fingerprint-læseenheden udløser en bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange.. Ved at lægge brugerfingeren på er det muligt at vælge den korrekte tilstand: Første gang brugerfingeren lægges på, vises den p.t. aktive tilstand ved hjælp af bekræftelsestoner og den blinkende grønne lysdiode. Tilstand Indiv. aktuator Gruppeaktuator Relæ Toner Lysdiode 1 JA NEJ NEJ 1 1x JA JA NEJ x 3 JA NEJ JA 3 3x 4 JA JA JA 4 4x 3. Ved at lægge brugerfingeren på igen skifter Fingerprintlæseenheden til næste tilstand. 4. Gentag trin 3, indtil den ønskede tilstand er nået. 5. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. V 33

34 V Tildeling af tilstand til en brugerfingergruppe Hvis du vil tildele en gruppe af brugerfingre en korrekt tilstand, skal du gøre følgende: 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Fingerprint-læseenheden udløser en bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange.. Ved at lægge administratorfingeren på er det muligt at vælge den korrekte tilstand: Første gang brugerfingeren lægges på, vises den p.t. aktive tilstand ved hjælp af bekræftelsestoner og den blinkende grønne lysdiode. Tilstand Indiv. aktuator Gruppeaktuator Relæ Toner Lysdiode 1 JA NEJ NEJ 1 1x JA JA NEJ x 3 JA NEJ JA 3 3x 4 JA JA JA 4 4x 3. Ved at lægge brugerfingeren på igen skifter Fingerprintlæseenheden til næste tilstand. 4. Gentag trin 3, indtil den ønskede tilstand er nået. 5. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. 34

35 Eksempler Eksempel 1: Ibrugtagning - stand-alone-løsning I dette eksempel aktiverer Fingerprint-læseenhedens relæ 1 døråbneren Fingerprint-læseenhed Døråbner 3 Spændingsforsyning 4 V DC 4 Spændingsforsyning til døråbneren Ibrugtagning 1. Før første ibrugtagning skal du oprette en administrator. En administrator består af en administratorfinger og en programmeringsfinger.. Programmering af brugerfinger til relæ 1: Admin Progr. Admin Bruger NY (7x) Betjening For at åbne døren skal den tidligere programmerede brugerfinger lægges på Fingerprint-læseenheden. 35

36 Eksempel : Ibrugtagning - dørkommunikationssystem I enfamilieshuset skal alle beboere kunne åbne døren med deres brugerfinger (gruppeprogrammering). Med en anden finger skal bestemte personer kunne tænde udendørsbelysningen via aktiveringsaktuatoren. Aktivering 1 Boligstation, vægmonteret Dørstation med Fingerprint-læseenhed 3 Aktiveringsaktuator 4 Kontrolenhed 5 Døråbner

37 Ibrugtagning 1. Før første ibrugtagning skal du oprette en administrator. En administrator består af en administratorfinger og en programmeringsfinger.. Alle brugerfingre skal først programmeres i Fingerprintlæseenheden: Admin Progr. Admin Bruger NY (7x) Programmering af aktiveringsaktuator 1. Start programmeringstilstanden på kontrolenheden.. Start programmeringstilstanden på aktiveringsaktuatoren, og vælg driftstilstanden "Aktivering". 3. Programmér en brugerfinger til aktiveringsaktuatoren i programmeringstilstand: Det gøres ved at lægge den valgte brugerfinger på Fingerprint-læseenheden. 4. Afslut programmeringstilstanden på kontrolenheden. 37

38 Programmering af døråbner Alle beboere i huset skal kunne åbne døren med deres brugerfinger. 1. Start programmeringstilstanden på kontrolenheden.. Start døråbnerprogrammeringstilstanden på kontrolenheden. 3. Foretag gruppeprogrammering med admininistratorfingeren: Det gøres ved at lægge den valgte administratorfinger på Fingerprint-læseenheden. 4. Afslut programmeringstilstanden på kontrolenheden. Betjening For at tænde lyset skal de valgte personer lægge deres brugerfinger på Fingerprint-læseenheden. For at åbne døren skal personerne lægge deres brugerfinger på Fingerprint-læseenheden. 38

39 Eksempel 3: Integration i dørkommunikationssystemet uden samtalefunktion Hvis der ikke er brug for samtalefunktion, kan Fingerprintlæseenheden integreres i dørkommunikationssystemet på følgende måde: Fingerprint-læseenhed Buskobler Dørkommunikation 3 Aktiveringsaktuator 4 Kontrolenhed 5 Døråbner i Vigtigt før ibrugtagning! Før ibrugtagning skal buskobleren programmeres til kontrolenheden. Til det formål lægges der i 3 sekunder en brokobling mellem ET-klemmerne i systemprogrammeringstilstand. 39

40 Afmonteringsalarm Indbygningsindsatsen udløser en alarm, hvis Fingerprintlæseenheden fjernes. Ved stand-alone-løsning Hvis Fingerprint-læseenheden trækkes ud af indbygningsindsatsen, høres en alarmtone i 1 minut. I dørkommunikationssystemet Hvis Fingerprint-læseenheden anvendes i dørkommunikationssystemet, er det muligt ud over alarmtonen på 1 minut at sende et udtrækningssignal til en aktiveringsaktuator. Via aktiveringsaktuatoren er det muligt at udføre en vilkårlig aktiveringshandling. Til det formål skal aktiveringsaktuatoren programmeres på følgende måde: 1. Hold knappen "Systemprogr." på kontrolenheden nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden. Lysdioden på kontrolenheden blinker. Fingerprint-læseenheden udløser en bekræftelsestone, og lysdioden blinker orange. Aktiveringsaktuatorens driftstilstandslysdiode blinker.. Tryk på knappen "Progr." på aktiveringsaktuatoren. Fingerprint-læseenheden udløser en bekræftelsestone. 3. Træk Fingerprint-læseenheden ud af indbygningsindsatsen. 4. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på kontrolenheden for at afslutte programmeringstilstanden. 40

41 Tabel over ibrugtagningsdokumentation I de følgende tabeller kan administratorernes og brugernes fingre markeres, så de er nemmere at huske. Eksempel-administratoren vælger venstre tommelfinger som administratorfinger og højre pegefinger som programmeringsfinger. Administratorer Administrator Administratorfinger Programmeringsfinger Eksempeladministrator 41

42 Bruger Bruger/funktion Brugerfinger 4

43 Fremgangsmåde, hvis administratoren ikke længere står til rådighed Hvis en administratorfinger går tabt, eller hvis systemadministratorer ikke længere står til rådighed, kan Fingerprint-modulet ikke længere administreres. Af denne årsag anbefales det at lade to eller måske endda tre personer programmere en administrations-/ programmeringsfingerpar (se side 19). Freischaltcode Gira Keyless In Safety Card Fingerprint Hvis en administrator ikke længere står til rådighed, skal Fingerprint-læseenheden sendes til Giras servicecenter sammen med det medfølgende sikkerhedskort. Der gendannes standardindstillingerne, dvs. alle administratorer og brugere slettes. 43

44 Tekniske data Spændingsforsyning: 4 V DC ± 10% Kapslingsklasse: IP 0 (System 55) IP 44 (TX_44) Temperaturområde: -0 C til +55 C ESD-sikring: op til 15 kv Relæbelastningsevne: 4 V/1,6 A AC/DC i Beskyttelse af relæer med friløbsdiode Til beskyttelse af relækontakterne anbefales det ved tilslutning af induktive belastninger (f.eks. døråbnere) at tilslutte en friløbsdiode parallelt. 44

45 Garanti Vi yder garanti i henhold til lovens bestemmelser. Send produktet til vores centrale kundeservice med en fejlbeskrivelse. Vi betaler portoen. Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Service Center Dahlienstraße Radevormwald Tyskland 45

46 Gira Giersiepen GmbH & Co. KG El-installationssystemer Postfach Radevormwald Tyskland Tlf. +49(0) Fax +49(0) /07

Betjeningsvejledning. Kodetastatur

Betjeningsvejledning. Kodetastatur Betjeningsvejledning Kodetastatur 605.. Indhold Produktbeskrivelse...4 Produktoversigt...5 Anvendelsesområder...6 Betjening...8 Bekræftelsessignaler...10 Gennemførelse af ibrugtagning...11 Tilslutningsklemmer...1

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Indbygningshøjttaler 1258 00

Monterings- og betjeningsvejledning. Indbygningshøjttaler 1258 00 Monterings- og betjeningsvejledning Indbygningshøjttaler 1258 00 Produktbeskrivelse 2 Med indbygningshøjttaleren er det muligt at integrere Giras dørkommunikationssystem i brevkasseanlæg, samtalemoduler,

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation Standard med håndsæt 1281..

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation Standard med håndsæt 1281.. Monterings- og betjeningsvejledning Boligstation Standard med håndsæt 1281.. Produktbeskrivelse Boligstationen Standard med håndsæt er en del af Giras dørkommunikationssystem og består af følgende dele:

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret ringeklokke

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret ringeklokke Monterings- og betjeningsvejledning Vægmonteret ringeklokke 1200.. Produktbeskrivelse Den vægmonterede ringeklokke er en præfabrikeret enhed og en del af Giras dørkommunikationssystem. Den anvendes som

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Vægmonteret dørstation med enkelt ringetryk 1266 65/66/67 Vægmonteret dørstation med 3-dobbelt ringetryk 1267 65/66/67 Vægmonteret dørstation med to 3-dobbelte ringetryk

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation håndfri

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation håndfri Monterings- og betjeningsvejledning Boligstation håndfri 1280.. Produktbeskrivelse Boligstationen håndfri er en del af Giras dørkommunikationssystem og består af følgende dele: 3 4 5 2 1 6 1 Dørkommunikations-buskobler

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret boligstation håndfri

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret boligstation håndfri Monterings- og betjeningsvejledning Vægmonteret boligstation håndfri 1250.. Produktbeskrivelse Den vægmonterede boligstation håndfri er en præfabrikeret enhed og en del af Gira dørkommunikationssystem.

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay Betjeningsvejledning TFT-farvedisplay 1286.. Produktbeskrivelse TFT-Farvedisplayet er en del af Gira dørkommunikationssystemet og anvendes til udvidelse af boligstationerne. Menu Det højtopløste aktive

Læs mere

Betjeningsvejledning. Farvekamera til indbygningsdørstation 1265..

Betjeningsvejledning. Farvekamera til indbygningsdørstation 1265.. Betjeningsvejledning Farvekamera til indbygningsdørstation 1265.. Produktbeskrivelse Farvekameraet er en del af Giras dørkommunikationssystem og anvendes til udvidelse af indbygningsdørstationen. Farvekameraet

Læs mere

Betjeningsvejledning Systemhåndbog. Audio-kontrolenhed

Betjeningsvejledning Systemhåndbog. Audio-kontrolenhed Betjeningsvejledning Systemhåndbog Audio-kontrolenhed 1287 00 Indholdsfortegnelse Systeminformationer...3 Monteringssituationer - topologier...5 Opbygning af en indbygningsdørstation...7 Opbygning af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Farvekameraets funktioner...4 Valg af monteringssted...5 Montering...6 Ibrugtagning...

Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Farvekameraets funktioner...4 Valg af monteringssted...5 Montering...6 Ibrugtagning... Betjeningsvejledning Vægmonteret dørstation med farvekamera og enkelt ringetryk 1269 65/66/67 Vægmonteret dørstation med farvekamera og dobbelt/3-dobbelt ringetryk 1270 65/66/67 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , ,

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , , Monteringsvejledning Modulær funktionssøjle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Produktbeskrivelse I den modulære funktionssøjle er det muligt at installere flere enkeltenheder i samme design på væggen. Takket være

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation Video vægmonteret

Monterings- og betjeningsvejledning. Boligstation Video vægmonteret Monterings- og betjeningsvejledning Boligstation Video vægmonteret 1279.. Indhold Produktbeskrivelse...3 Betjening...4 Normal samtalefunktion...6 Skiftefunktioner...10 Opbygning af brugerfladen...11 Brugermenu...12

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forforstærker 8-dobbelt

Betjeningsvejledning. Forforstærker 8-dobbelt Betjeningsvejledning Forforstærker 8-dobbelt 0530 00 Funktionsbeskrivelse Den 8-dobbelte forforstærker forstærker audiosignalerne fra 8 kilder, f.eks. tuner, cd-afspiller osv., til en udgangsspænding på

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål Video , , , , , ,

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål Video , , , , , , Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål Video 2551 20, 2552 20, 2553 20 2554 20, 2556 20, 2558 20 2559 20, 2560 20, 2562 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Farvekameraets funktioner...4

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Betjeningsvejledning. DKS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99

Betjeningsvejledning. DKS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99 Betjeningsvejledning DKS-IP-gateway 2620 97, 2620 98, 2620 99 Indhold Produktbeskrivelse... 3 Tilslutningsklemmer... 4 Montering... 5 Ibrugtagning... 6 Find DKS-IP-gateway i netværk... 7 DKS-IP-gateway-Fnder...

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99)

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Polymath Technology Development Co., Ltd. Programmering af LP-805 (Med dobbelt sikkerhedssystem) Oprettelse af fingeraftryksbrugere (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Oprettelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Gira Tastsensor 3 Styring af Gira KNX / EIB-elektroinstallation

Gira Tastsensor 3 Styring af Gira KNX / EIB-elektroinstallation Styrer og kontrollerer de forskellige busfunktioner i Gira KNX / EIBsystemet som f.eks. lysscener, persienner og markiser, panikafbryder, en central-slukprogrammering eller en behovsorienteret enkeltrumstemperaturstyring

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Kodetastatur CT2000. Art. Nr.: 460001, 460005 (sort) Art. Nr.: 460007, 460014 (hvid) Installationsmanual

Kodetastatur CT2000. Art. Nr.: 460001, 460005 (sort) Art. Nr.: 460007, 460014 (hvid) Installationsmanual secure open Kodetastatur CT Art. Nr.:, (sort) Art. Nr.:, (hvid) Installationsmanual CT_installation_DANmar Conlan ApS Speditørvej A DK- Aalborg Tel: + Fax: + www.conlan.dk info@conlan.dk Indhold. Generelt.

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. GENERELT Kommunikationsenheden TBLZ-1/2-1-3-41 er beregnet til brug sammen med luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A og B. Enheden består af: 1. 4-modulers

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Bilens originalfjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Installatiegids. Installationsvejledning. Installationsanvisning. Asennusohje. Installasjonsguide. Installationsanleitung. Ref.

Installatiegids. Installationsvejledning. Installationsanvisning. Asennusohje. Installasjonsguide. Installationsanleitung. Ref. Tilt & Lift 5 RTS Central Installationsanleitung Installatiegids Installationsvejledning Installationsanvisning Asennusohje FI SV DA NL DE Ref. 53054A Installasjonsguide NO Copyright 03 Somfy SAS. All

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1.

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1. F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1 Brugermenu Bekræftelsestast Rulletaster i menuerne Slettetast Forlad programmeringsmenuen

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Dobbelt sikkerhed ved måling af både varme- og røgudvikling

Dobbelt sikkerhed ved måling af både varme- og røgudvikling Gira røgalarm Dual / VdS Den første røgalarm til private hjem med dobbelt sikkerhed med to registreringsfunktioner i et produkt: røgregistrering og varmemåling Gira røgalarm Dual / VdS Dobbelt sikkerhed

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

CT 2000. Kodetastatur Art. Nr. 460001. Installationsmanualanual. CT2000v.7 Inst. Man. DANfeb11

CT 2000. Kodetastatur Art. Nr. 460001. Installationsmanualanual. CT2000v.7 Inst. Man. DANfeb11 CT 2000 Kodetastatur Art. Nr. 460001 Installationsmanualanual CT2000v.7 Inst. Man. DANfeb11 Side 2 CT 2000 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Minimumsprogrammering... 5 2.2

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning LP-805

Garantibevis og brugervejledning LP-805 Garantibevis og brugervejledning LP-805 Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens biometriske dørlås. Husk: Dette er en helt ny måde at få adgang på, og låsen skal lige, som med

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

Installationsvejledning ME301-2

Installationsvejledning ME301-2 Installationsvejledning ME301-2 Version 1.0, maj 2013 Praktiske råd 1. Gem vigtige numre S/N xxxxxx +xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummerets placering på enheden. GSM-nummer og enhedens serienummer findes

Læs mere

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

HAUSSMANN RIRI tastaturet

HAUSSMANN RIRI tastaturet HAUSSMANN RIRI tastaturet HAUSSMANN RIRI TASTATURET BYDER PÅ NYE MULIGHEDER Indtil for nylig kunne tastaturet kun benyttes alene. Nu er det muligt at tilslutte andet udstyr til det, som giver mulighed

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500)

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Installationsvejledning Indikator-beskrivelser Punkt Strømindikator Ydelses-LED Ethernet-LED Beskrivelse Konstant grøn. Strømmen er tændt.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor 1/7 Generel beskrivelse Occuswitch er en tilstedeværelsessensor med en indbygget 230V relæ. Den tænder og slukker automatisk lyset ved persontilstedeværelse og sparer således op til 30 % på energi. Occuswitch

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere