Diakoni i aktion. - eksempler fra kirkens historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diakoni i aktion. - eksempler fra kirkens historie"

Transkript

1 Diakoni i aktion - eksempler fra kirkens historie

2 Diakoni Græsk for: tjeneste, opvartning og service. Kirken brugte ordet diakon om en person som hjalp biskoppen dels under gudstjenesten dels med at administrere menighedens ressourcer: f.eks. uddeling af mad, tøj og arbejdsopgaver. Diakoni bruges om kirkeligt socialt arbejde

3 En definition Diakoni er organiseret/planlagt tjeneste for næsten Diakoni foregår med det kristne fortegn at vi alle er skabte, tilgivne syndere og må høre Kristus til. Diakoni inkluderer mennesker i fællesskaber Diakoni er et af kirkens kendetegn

4 De syv diakonale dyder jeg var sulten jeg var tørstig jeg var nøgen jeg var fremmed jeg var i fængsel jeg var syg (Mt.25) begravelse

5 Institution og organisering bespisning af de mange nye kristne fra 325 enker og jomfruer tager vare på forældreløse arbejdscentraler diakoner omfordeler ressourcer fra 529 klostre i den vestlige del af Europa

6 Diakoni i Danmark Klostrenes udbredelse fra 1100-tallet Hospitier (herberger, hospital, stiftelser) Identifikation mellem den nødlidende og Kristus Almisser fattighjælp og aflad Efter reformationen 1536 overgår ansvaret for de fattige til kongemagten fordi han inddrager kirkens og klostrenes gods

7 Den moderne diakonis inspiration Pietismens sociale tiltag: Vajsenhus og mission (Vestindiske øer, Grønland) Inspiration fra England: societies og søndagskoler Det danske missionsselskab, Bibelselskab... Inspiration fra Tyskland diakonissehuse, sygepleje, fængselsarbejde og uddannelse.

8 Bone Falch Rønne ( ) oplysning og vækkelse inspireret af engelske selskaber organisering af fattigvæsnet 1802 arbejdsskole for fattige børn senere dagskole med alm. fag 1805 arbejdshus for ledige 1806 Hospital for syge og fattige 1814 stiftedes Det danske Bibelselskab 1817 lokalt Bibelselskab 1819 Lyngby evangeliske traktatselskab 1821 Det danske Missionsselskab Første menighedshus: Tårbæk Bedehus 1828: måske den første søndagsskole

9 Forandringer på landet Stavnsbåndets ophævelse 1788 Udskiftningen og selveje (landmålere) Inddragelse af bønderne i lokalsamfundsadministrationen Skolelov 1814 afskaffelse af analfabetismen Brandforsikrings- og landboforeninger 1840erne Demokratiseringstiltag grundlov 1849 Højskolebevægelsen fra 1844 Første brugsforening, Thisted 1866 (provst HC Sonne) Hjedding Andelsmejeri, 1882 (hver mand en stemme)

10 Befolkningsudviklingen i udvalgte byer Hobro Grenå Holstebro Hjørring Kolding Fredericia Ålborg Aarhus Middelfart Køge Slagelse Svendborg Helsingør Odense København

11 Theodor Fliedner ( ) 1826 Fængselsselskab 1833 Asyl for løsladte kvindelige fanger Strikkeskole for fangernes børn 1836 Kaiserswerth Diakonissemoderhus Uddannelsesanstalt for evangeliske plejersker småbørnsskole og småbørnslærerindeseminarium 1841 lærerindeseminarium 1842 stiftelse for forældreløse piger fra middelklassen 1852 Sanatorium for psykisk syge kvinder 1861: 83 klinikker i udlandet og 26 selvstændige huse Den kvindelige diakonis pioner sammen med sine to koner: Friederike d og Karoline ( )

12 Johann Hinrich Wichern ( ) 1833: Raues Haus hjem for forældreløse børn opdragelse og uddannelse under ledelse af broder (diakon) 1837:diakonuddannelse. Behov for pædagogisk uddannelse af brødrene brødre arbejdede på redningshjem, arbejdshuse, vajsenhuse, hospitaler, herberger, blandt sindslidende og åndssvage, i bymission, fængsler osv. Primus motor for Innere Mission kristeligt socialt arb.

13 Nicolaj Gottlieb Blædel ( ) 1849 Præst ved Almindeligt Hospital (arbejdsanstalt, syge, fattige, vanføre, prostituerede) 1852 forening til ulykkelig kvinders redning 1853 koleraepidemi behov for forbedring af hospitals- og plejeforhold - Den danske diakonissestiftelse

14 Den danske Diakonissestiftelse 1861 Louise Conring ( ) sendes på uddannelse 1863 indvies hun som diakonisse i Keiserwerth 1863 Diakonissestiftelsen begynder i Smallegade 1 læge, 3-4 søstre og patienter 1867 indvies de første diakonisser. Efterhånden udvides til hjemmepleje, asylarbejde, tjenestepigehjem, tilsyn med fanger

15 Københavns udvikling fra 1850erne Det gamle voldanlæg København 1852

16 Sociale forhold i Købehavn baggårde ca. 1900

17 folketallet i København Danmark 1769: : : : : : : : : : : : : : : : : :

18 Befolkningsforandringer 1860 udgjorde bybefolkningen 24 % (76%) % % % % % (60%)

19 Udfordringer til kirken social nød stor koncentration af mennesker på et lille område arbejdsløshed, drikkeri, bordelvirksomhed kriminalitet, børneovergreb Sognene vokser sig kæmpestore i Kbh. præsterne mister forbindelsen til beboerne i sognene

20 Kirkefondskirker Eliaskirken, Vesterbro Sacramentskirken, Nørrebro

21 Betlehemskirken Kirken set fra Åboulevarden Interiør fra Betlehemskirken

22 Købehavns Indre Mission IM stiftet 1853 for at vække dem der sover i synden (lægmandsbevægelse) 1861: Kirkelig forening for IM i Danmark ordmission ikke gerningsmission 1865: Kbh. IM ikke så stort held med initiativer kritik af forbindelsen til landmissionen Harald Stein medvirker til fornyelse søndagsskolearbejdet bliver en sag for IM Stein formulerer programmet: Tro virksom i kærlighed inspireret af Wicherns skrift (1849)

23 Harald Steins program Vi vil navnlig organisere kærlighedens gerning i den store stad: vil antage os børnene, de unge mænd og kvinder, de faldne piger, vi vil hjælpe dem ikke blot til legeme, men også til sjæl, så vi fører dem tilbage til Jesus og giver dem fodfæste på klippen; og derfor går ordets forkyndelse altid hånd i hånd med vor gerning. Harald Stein ( )

24 Steins program fortsat Den bevarende kærlighed: børn og unge, forældreløse, dem hvis forældre arbejder, tilbud til unge og tjenestefolk. Den frelsende kærlighed: rækker hånden ud mod de faldne, drikfældige, kriminelle og prostituerede. Den lindrende kærlighed: Fattige og syge særlige asyler for dem der overses eller latterliggøres. Hjemmepleje via menighedsplejen

25 Udløbere af Steins program Marthahjemmet (vuggestue, asyl og fritidshjem) Børnehjemmene Godthåb og Betlehem søndagsskolerne 1876 Blomstermission 1877: Magdalenehjem for prostituerede Lindevangshjemmet for straffede kvinder 1878 KFUM stiftes, opretter klubagtige ungdomshjem (ligeså senere KFUK) 1879 første diakonisser i sognemenighedspleje (hele Kbh.) Kbh. IM: tjenestpigearbejde, fabrikspigemission,soldater- og sømandsmission 1880 midnatsmission rettet mod mandlige kunder 1884 Sct. Peders gæstehjem for farende svende 1889 stiftes KFUK KFUMs soldatermission 1892: Studenterhjem 1894: Københavns Arbejdshjem for hjemløse mænd 1895: Blå Kors tæt tilknytning til Kbh. IM

26 Søndagsskolerne Caroline Amalie knytter søndagsskole til sit asyl i København (1835) grundtvigske præster sætter søndagsskoler i gang forskellige steder. Egentlige pioner: Axel V. Jacobsen (d.1915) stifter Søndagsskolen af 17. januar 1869 knopskyder lynhurtigt i København og fra 1875 medvirker han til oprettelsen i det øvrige land. Opmærksomhed på de fattige børns materielle behov beklædningsforening, konfirmandudstyrsfond og ferieophold på landet

27 Andre udløbere inspireret af Steins program Stefansforeningen (provinsparallel til Kbh. IM) 1876, De samvirkende Menighedsplejer, 1902, Kolonien Filadelfia, 1896, Skt. Lukasstiftelsen, 1899, Arbejdet Adler,1911 Kirkens Korshær, 1912.

28 Stefansforeningen Forening oprettet 1876 under inspiration fra Harald Stein og biskop Martensen forening til diakoniens fremme i hele landet, støttet af midterfolket i vækkelserne Søndagsskoler, kirkeligt møde og foreningsarbejde, børnehjem, soldaterhjem, sømandshjem, gæstehjem Fattig- og hjemmesygepleje fra menigheder (ansættelse af diakonisser flere steder) initiativer blandt fanger, løsladte, prostituerede og alkoholikere. ønske om diakoner i byerne (modsat missionærer på landet)

29 Missionen blandt hjemløse 1893 "Møder for hjemløse Mænd" i missionshuset Bethesda i Rømersgade i København. I de første år hed organisationen "Faldne Mænds Redning", Det første herberg blev åbnet i 1906 I dag består Missionen blandt Hjemløse bl.a. af Mændenes Hjem på Vesterbro og Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby samt værestederne Amadeus, Pegasus og Værestedet i Sydvest, der alle ligger i Københavns sydvestkvarter, og Rådmandsgade 60 på Nørrebro. 80 ansatte. Økonomisk drives arbejdet med overenskomster med Københavns kommune og indsamlede midler fra fonde og kirker.

30 Kristelig forening til bistand for børn og unge Den kriminelle lavalder 10 år indtil 1905 A.S.H. Nissen (d. 1933) præst ved fængselsvæsenet opretter 1898 Kristelig Forening for offentlig tiltalte og straffede Børns Redning med det formål: 1) at bekæmpe den vildfarelse at børn og ganske unge lod sig opdrage ved fængselsstraf, ris og pisk. 2) at arbejde på at redde de børn, der kom i fængsel, fra at blive vaneforbrydere 3) at vække menigheden i Danmark til at tage medansvar omsorg for lokale lovovertrædere og skaffe egnede kristne hjem til børnene

31 Ungdommens Vel 1906 A.S.H. Nissen stifter også denne forening. Seden Enggård på Fyn oprettes 1912 pigehjem på Fanø flyttes senere til Erritsø 1920 Seden Lærlingehjem 1937 Dybbøl Optagelses- og gartnerhjem 1942 Lærlingehjem Ny Møllegård, Odense 1967 Ungdomspensionen Bieringhus 1970 Sammensluttes med skolehjemmet Vejle Fjord, børnehjemmene Bredballe, Dommmergården (Horsens) og Gl. Kongevej I Dag: 5 døgninstitutioner, 2 dagbehandlingscentre, 4 opholdssteder, 7 væresteder for børn og unge, 3 efterskoler.

32 Kvindehjælpen Ellen Schepelern : opsøgende arbejde blandt unge kvinder på gaden, beværtninger, afd. for kønssygdomme, fængsler åbner et par dagligstuer og senere også arbejdsstuer 1908: Kvindehjemmet i Århus 1909: optagelseshjem for unge kvinder 1914: Kathrinebjerg ungdomshjem (50 piger) 1915: Brejdablik for årige 1916: Elev Mødre- og spædbørnshjem 1921: Viby Optagelseshjem og Genner Ungdomshjem i Sønderjylland 35 elever i års alderen 1929: Husholdningsskole i Viborg ES flyttet hertil 1923 Navneforandring: Fra Kvindehjælpen til Jysk Børneforsorg

33 Fredehjem 1906/7 bliver præsten i Harboøre, Jørgen Christian Bertelsen, formand for en landsdækkende bevægelse med det formål at vække opmærksomhed og forbedre vilkårene for den gruppe, vi i dag kalder sent udviklede. "Lad os frede om disse Piger, saa de kan faa Lov til at blive Mennesker" - med henvisning til beretningen om flugten til Egypten (Matt 2,13-15). Det blev en vedvarende kamp for at forbedre tilværelsen for unge piger/kvinder (jf. formålsparagraffen) "som uden at høre hjemme paa Aandssvageanstalter dog ikke er i Besiddelse af fuldt normale Aandsevner og derfor trænger til at værnes aandeligt og legemligt". Gennem en årrække oprettedes der Fredehjem i Lille Karleby, Gødvad, Handbjerg og Brabrand, til værn for disse unge piger/kvinder, med passende sysselsættelse, vejledning og hjælp til at finde "Fredens" hjem. Og efterstræbte var de ikke blot af samvittighedsløse mandfolk, men måske nok så uventet af visse overlæger. Det var situationen, mens tilslutningen herhjemme til racehygiejnen stadig voksede med K.K. Steincke i front - godt hjulpet af overlægerne Chr. Keller og H.O. Wildenskov fra åndssvageanstalten i Brejning.

34 Jysk børneforsorg og fredehjem I 1984 sammensluttedes de to bevægelser under foreningens nuværende navn. Jysk børneforsorg og fredehjem i dag (ca. 21 institutioner + boligselskaber: Børne- og opvækstinstitutioner - døgntilbud for børn og unge Familietilbud - dag- eller døgntilbud til støtte og hjælp for familien Tilbud til handicappede - dag- eller døgntillbud til personer med varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Bo- og uddannelsestilbud til unge med særlige behov - særligt udviklede tilbud til unge med forskellige slags indlæringsvanskeligheder, evt. forbundet med andre sociale problemstillinger

35 Kirkens Korshær stiftet 1912 efter engelsk forbillede (Frelsens Hær og Church Army) af medlem af Københavns Indre Missions bestyrelse, tidligere sømandspræst H.P Mollerup ( ) Moderat militært anstrøg, Mollerup var stabschef, lederne bar uniform og de menige medlemmer, korsbrødre og korssøstre bar armbind og emblemer. Korshæren fik egne bannere: Ved dette skal du sejre! Evangelievognen var i brug og hæren var præget af vækkelsesforkyndelse 1913: Optagelseshjem for kvinder, Korsly herefter: læsestuer, pensionat for unge kvinder, kaffeog spisehus, fritidshjem for fabrikarbejdersker. Optagelseshjem for mænd, Korsdal, et hvilehjem og børneoptagelseshjem. Natsamaritanen (herberg) 1918: Korshærens virke breder sig til provinsen: Århus, siden Horsens, Ålborg og Randers. 1929: KK løsgøres fra Kbh. IM og bliver en selvstændig folkekirkelig organisation 1930: Korshærspræster ansættes i de større byer H. Boyen Rasmussen, chef Haldor Hald 1957 Sct. Nicolai tjenesten

36 Diakoni i Danmark

37 fra Kristelig Dagblad 18. oktober 2011

Lad os frede om disse piger

Lad os frede om disse piger Lad os frede om disse piger Del I Bestyrelsen for Fredehjems oprettelse og virke 1906-84 Forfatter: Finn Andersen Historiker, Ph.d. Videncentret for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Redigering:

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog

Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014 100 års jubilæumsbog KOLOFON Forfatter: Katrine Corvinius Lund Foto: Thorsten Wilstrup Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv Sahva, privatfotos Layout

Læs mere

Hovedpointer fra: Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konferencen og høringen på Christiansborg d. 22. oktober 2013

Hovedpointer fra: Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konferencen og høringen på Christiansborg d. 22. oktober 2013 Hovedpointer fra: Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konferencen og høringen på Christiansborg d. 22. oktober 2013 Nina Eg Hansen, Direktør for socialpolitik åbning af konferencen Et samfund skal kendes

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1. Herberget i Malmøgade. Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006

Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1. Herberget i Malmøgade. Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1 Herberget i Malmøgade Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 2 Af Bjarne Lenau Henriksen, Korshærschef forord Der var engang for 50 år

Læs mere

Når man anbringer et barn. Baggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv

Når man anbringer et barn. Baggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv Når man anbringer et barn Baggrund, stabilitet i anbringelsen og det videre liv Signe Hald Andersen (red.), Frank Ebsen, Mette Ejrnæs, Morten Ejrnæs, Peter Fallesen og Signe Frederiksen Når man anbringer

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer På folkekirkens grundlag... - hvad betyder det? Menighedspleje på landet - ni sogne i flok og

Læs mere

Sammen. Samvirkende Menighedsplejer har mange sider. Ny generalsekretær er ansat se næstsidste side OM MENIGHEDSPLEJE TEMA:

Sammen. Samvirkende Menighedsplejer har mange sider. Ny generalsekretær er ansat se næstsidste side OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Samvirkende Menighedsplejer har mange sider Ny generalsekretær er ansat se næstsidste side 4DECEMBER 2000 Valby Tingsted 7, 2500 Valby Fælles telefonnummer: 36 46 66 66 Telefax

Læs mere

SOCIAL- POLITISKE KARRIERER

SOCIAL- POLITISKE KARRIERER 93 SOCIAL- POLITISKE KARRIERER Kvindelige pionerer i socialt og kommunalpolitisk arbejde 1888-1933 Af Hanne Rimmen Nielsen Kvinders vej ind i politik i begyndelsen af dette århundrede gik typisk via deltagelse

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2008

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2008 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2008 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2008 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør) Susanne B. Nielsen Forsidefotos

Læs mere

A. R. Granum-Jensen BAGGRUND OG GLIMT FRA BLÅ KORS' HISTORIE I 100 AR

A. R. Granum-Jensen BAGGRUND OG GLIMT FRA BLÅ KORS' HISTORIE I 100 AR 1 2 A. R. Granum-Jensen BAGGRUND OG GLIMT FRA BLÅ KORS' HISTORIE I 100 AR 3 BLÅ KORS' HISTORIE I 100 ÅR ved A. R. Granum-Jensen. Udgivet i forbindelse med Blå Kors' 100 ars jubilæum af Blå Kors og er sat

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

Empati og næstekærlighed Anton Eg Andersens foredrag på Regionskonferencen 13. juni 2015

Empati og næstekærlighed Anton Eg Andersens foredrag på Regionskonferencen 13. juni 2015 Empati og næstekærlighed Anton Eg Andersens foredrag på Regionskonferencen 13. juni 2015 Tak for indbydelsen og velkomsten. Det er en ære og et privilegium for mig at blive bedt om at komme og tale til

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

En forstander i skudlinjen

En forstander i skudlinjen En forstander i skudlinjen Bostedet ELLENGÅRDEN 25 ÅR Bostedet ELLENGÅRDEN Bostedet Ellengården ligger i det nordlige Aarhus og tilbyder midlertidigt ophold til familier med børn under 18 år, som ikke

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Det anbragte barn Kildedal, Karin Publication date: 1996 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Metodistkirkens sociale selvforståelse med fokus på Afholdsbevægelsen i Danmark

Metodistkirkens sociale selvforståelse med fokus på Afholdsbevægelsen i Danmark Metodistkirkens sociale selvforståelse med fokus på Afholdsbevægelsen i Danmark Master of Divinity opgave Emneområde: Kirkehistorie. Metodistkirkens Nordiske Teologiske Seminar, Överås, Göteborg, Sverige.

Læs mere

Apostolsk Kirke i Danmark

Apostolsk Kirke i Danmark Apostolsk Kirke i Danmark v. Frikirkepræst cand. Teol. Johs Hansen Oprindelse Apostolsk Kirke eller Den Apostolske Kirke, som den oprindelig hed, hører med sine ca. 3000 medlemmer til blandt de mellemstore

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 22007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere