1 DSS G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I"

Transkript

1 1 DSS G-II 120 Bulk Sort / Hvid Il I II III

2 KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/ Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen Kontoret for ejendomsskatter 1-2: Ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo er under ovennævnte dato opdelt i ejerlejligheder. 2: Genparter af den tinglyste anmeldelse og den medfulgte fortegnelse vedlægges. K. B. nr Ju 30n

3

4 ADVOKATERNE AA AMAGERTORV 11 AMAGERTORV KØBENHAVN K TELEFON: (+45) Københavns Byret TELEFAX: (+45) Tinglysningen dk Hestemøllestræde København K 8. april 1999 HA/cb J.nr.: Vedr.: Ejendomsaktieselskabet Gl. Ladegaard - ejerlejligheder under matr.nr. 5479, 5480 og 5481 Udenbys Klædebo Kvarter Ejendomsaktieselskabet, som ejer de usolgte lejligheder, er blevet fusioneret med sin ejer Ejendomsanpartsselskabet Gl. Ladegaard, som fortsættende selskab, jfr. vedlagte beki'æftede kopi af sammenskrevet resume fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Jeg skal i den forbindelse anmode Dem om at notere ændringen på følgende ejerlejligheder: Af matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter lejlighederne nr. i, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 24, 28, 32 og 33. Af matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter lejlighederne nr. 1, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 33, 37, 42, 45, 46,47, 49, 56 og 57. Af matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter lejlighederne nr. 9, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 37, 38, 39,. 45 og 50. Eventuel bekræftigelse imødese venligst. Med ilsen enrik Andersen AA SAMVIRKENDE ADVOKATER AA HENRIK ANDERSEN (H) BENT-OVE FELDUNG (H) BIRGITTE FRØLUND LLM (L) SUZANNE HELSTEEN (H) OLE K. JEPPESEN (H) OLE LUND-THOMSEN (H) POUL HELMUTH PETERSEN (H) HANS HENRIK SKJØDT (H)

5 1;, ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET REG.NR ApS Fotokopiens rigtighed bekræftes m,ae UDSKREVET: SIDE 1 SAMMENSKREVET RESUME SELSKABSNAVN: EJENDOMSANPARTSSELSKABET GL. LADEGÅRD Seneste Stiftelsesregistrering: dato: Seneste vedtægtsdato: Hjemsteds-. adresse: Svanemøllevej København ø København Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og administrere ejendomme Hjemstedskommune: Anpartskapital: ,00 Stiftere: A/S PSE NR c/o lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade København K Direktion: Direktør Ivan Harbo Jakobsen Svanevej Nivå Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene Selskabsrevisor: Regnskabsår: Revisionsfirmaet Carl H. Ander sen Falkoner Alle Frederiksberg Første regnskabsperiode: Omlægningsperiode: 01A KAMPMANNSGADE KØBENHAVN V TELEFON EKJ

6 8 ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET REG.NR ApS UDSKREVET: SIDE 2 SAMMENSKREVET RESUME SELSKABSNAVN: EJENDOMSANPARTSSELSKABET GL. LADEGÅRD Registrering er sket. Udskriftens rigtighed bekræftes. Edvard K. Jørgensen KAMPMANNSGADE KØBENHAVN V TELEFON EKJ

7 F opien gtighed bekræftes ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET REG.NR A/S UDSKREVET: SIDE 1 SAMMENSKREVET RESUME SELSKABSNAVN: EJENDOMSAKTIESELSKABET GL. LADEGÅRD (OPLØST) Seneste Stiftelsesregistrering: dato: Seneste vedtægtsdato: Hjemstedsadresse: Svanemøllevej København Ø Hjemstedskommune: København Selskabet opløst efter fusion med REG.NR ApS EJENDOMSANPARTSSELSKABET GL. LADEGÅRD Registrering er sket. Udskriftens rigtighed bekræftes. Edvard K. Jørgensen EKJ KAMPMANNSGADE KØBENHAVN V TELEFON

8 *** * *** Side: 2 * * * * * *** * * * Retten i København Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen EJ 1 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr Ejerlej. 1, Udenbys Klædebo Kvarter, Københav Ejendomsejer: Ejendoms A/S GL Ladegaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr noteret på omstående ejerlejligheder. Udskriffra Erhvervs- og selskabsstyrelsen forevist. Retten i København den Bente Sørensen

9 Matr. nr.; 5479 Udenbys Klædebo kvarter Beliggende: Åboulevard 9, 11 og 13 Anmelder: Akt: Skab nr. I (udfyldes a dommerkontoret) Landinspektørkontoret Niels Mousten Vestergaard Søvej 17, 288o Bagsværd. Tlf. (o2) ANMELDELSE AF OPDELING AF EJERLEJLIGHEDER. A 9650 Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo kvarter, Staden København, beliggende Åboulevard 9, 11 og 13, af grundareal 1767 m 2, erklærer herved, at ejendommen er en ejerlejlighedsejendom. På ejendommen er opført en bygning i 6 etager med kælder. Ejendommen opdeles i 33 ejerlejligheder med numrene 1-33 inkl. på ved- lagte af Stadskonduktøren. i København'attesterede fortegnelse og kort over de enkelte ejerlejligheder. Ejendommen indeholder 3o beboelseslejligheder. 4,4 7 Ejendommen er tilbudt lejerne uden vurdering, men lejerne har ikke rettidigt enten begæret vurdering eller accepteret tilbuddet og godti lov om ejerlej- gjort, at der i overensstemmelse med 14, stk. 4, ligheder er dannet en andelsboligforening som er i stand til at er-' lægge den kontante udbetaling. Lejernes frist udløb den lo.o Fristen i 12, stk. 3, l.pkt, i lov om ejerlejligheder er overholdt. Der er ikke tidligere sket henvendelse til lejerne som nævnt i 12, stk. 1, 13, stk. 1, 2.pkt. eller 14 i lov om ejerlejligheder. Foranstående erklæringer og vedlagte fortegnelse begæres noteret på vatr. nr Udenbys Klædebo kvarter, Staden København i medfør af lov om ejerlejligheder, jvf. lovbekendtgørelse nr. l09 af 12. marts København, den L. Toftgaard Hansen Id bitingsular Jensen Er Kieldslcov A/S. København

10 E 0 O Natr. nr Udenbys Klædebo kvarter Beliggende: Åboulevard 9, 11 og 13 Anmelder: Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Landinspektorkoiitore t Niels Nousten Vestergaard Søvej 17, 288o Bagsværd. Tlf. (o2) o. E Erklæring i henhold til 14 i Bekendtgørelse nr., 287 af 16. juni 1977 om tinglysning vedrørende ejerlejligheder m.m.. Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr Udenbys Klædeb& kvarter erklærer: Betingelserne for at afgive erklæring efter 3 i bekendtgørelse nr. 141 af 26. marts 1976 vedrørende tinglysning af ejerlejligheder m.m., var tilstede den 25. marts 1977, idet der samtidig afgives erklæring efter sidstnævnte bestemmelse i Anmeldelse af opdeling af ejerlejligheder, for ejendommen. 1 København, 1. september L. Toftgaard Hansen Bestil lingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København

11 1", =7,1, 7 VWs T , : a *

12 Stadskonduktørens dikektqrat Ole Rømers Hus Vester Farimagsgade København V. Telefon (01) Dato 31. oktober 1977 Akt: Skab nr. (ogfyldes af dommerkontoret).18(k.:* ". F Anmelder; r Fortepelse over ejerlejlighederne nre inkl. på matr.nr Udenbys Klædebo kvarter, Staden,København Nr. Beliggenhed Areal 2 m Fordelingstal 1 Åboulevard 9, 11 og 13, butikker i ,21 stuen og kælderlokaler 1# 2 9,1. sal tv ,21 ti Ir 3 tt th ,98, 1? tt : 4 2. sal tv ,21 5 ty tit fl. th ,98 FF f t 6 $ 3. sal tv ,21 ft 1/ II 7 : th ,98 TI tf $ 4. B sal tv ,21 /1 tt ti 9, th ,98 ti il 10 $ 5. sal tv ,57 tt 11 1/ 11 P th ,4o 12 Åboulevard 11, 1. sal tv ,8o t: et tf 13 a th ,o3 TI sal tv ,8o y, ti Il 15 th ,03 ti , sal tv ,8o 11 tf tt 17 y th ,03 tt /1, sal tv , 8o I t tt t 1 19 y th ,03 n tt, sal tv ,28 It 11, Il 21 th ,4o 22 Åboulevard 13, 1. sal tv ,o3 IN- Vf 1 Y 23 y th ,03 24 u u, 2. sal tv ,03 tf I? 2 j 25 th ,03 \ Bestillingsformular forts'. Jensen Ige~ A/S, København

13 Akt: Skab nr. 'udfyldes af dommerkontoret) Stadskonduktørens direktorat Blad Dato J.nr. E / F O I-. E Nr. Beliggenhed Areal m 2 26 Åboulevard 13, 34 sal tv. x,.121 Il ft, 27 " th. 121 Il 28. ", 4. sal tv. 121 tf II 29 " th It", 5. sal tv. i10 tf ti, 31 " th Åboulevard 9, 11 og 13 keelderlo- 237 kaler II tr 1 33 " >garager 183 Fordelingstal 7,03 7,03 7,03 7,03 6,4o 6, Fortegnelsens oplysninger - bortset fra fordelingstal - attesteres. Opdelingen er foretaget efter bestemmelserne i lov nr. 195 af 18. ' maj 1977,. 3, stk. 1. Det attesteres, at kvalitetskravene i henhold til lovbekendtgsrelse nr. 109 af 12. marts 1976, 10, stk. 1, nr. 2 er opfyldt for ejerlejlighederne nre inkl. /. A.V. Christensen INDFØRT I DAGBOGEN den 3 NOV KØBENHAVNS BYRET Lyst Bestillingsformular )( Jensm~I~A~mm

14 st P Gt-7- Ny 1/afr. nr.: Anmelder: Advokat 54'79 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 1 Claus Normann 5479 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 32 Bolbrovænge Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Rungsted Kyst 5480 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 1 tlf: Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter; ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 50 Be-iggende: Aboulevard 9, st., 1635 København V Åboulevard 9, Id., 1635 København V Åboulevard 9, st., 1635 København V Julius Thomsens Gade 22, st., 1632 København V Julius Thomsens Gade 20, Id., 1632 København V Julius Thomsens Gade 20, st., 1632 København V Åtouleyard 7, st. tv., 1635 København V Åboulevard 7, st. mf., 1635 København V Åloulevard 7,. st. th., 1635 København V Herman Triers Plads 4, kl., 1631 København V GENPART TA ,00 K GENPART TA 1.400,00 K Tinglysningsafgift: kr ,00 Registeringsafgift: ,00 ENDELIGT SKØDE Underskrevne Ejendomsanpartsselskabet Gl. Ladegaard c/o HHH Administration Aps, Ryvangs Alle 44, 2900 Hellerup sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne Jpegm Kristensen Ejendomme ApS CVR-nummer Rugvænget Taastrup de sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende udlejningsejendomme matr. nr 5479 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 32 Form. 267 G MALLING BECK»Q> il

15 5479 Udenbys Klædebo Kvarter, 5480 Udenbys Klædebo Kvarter, 5480 Udenbys Klædebo Kvarter, 5480 Udenbys Klædebo Kvarter, 5481 Udenbys Klædebo Kvarter, 5481 Udenbys Klædebo Kvarter, 5481 Udenbys Klædebo Kvarter, 5481 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende: ejerlejlighed nr. 33 ejerlejlighed nr. 1 ejerlejlighed nr. 56 ejerlejlighed nr. 57 ejerlejlighed nr. 37 ejerlejlighed nr. 38 ejerlejlighed nr. 39 ejerlejlighed nr. 50 Åboulevard 9, st., 1635 København V Åboulevard 9, kl., 1635 København V Åboulevard 9, st., 1635 København V Julius Thomsensga.de 22, st., 1632 København V Julius Thomsensgade 20, ld., 1632 København V Julius Thomsensgade 20, st., 1632 København V Åboulevard 7, st.tv., 1635 København V Åboulevard 7, st.mf., 1635 København V Åboulevard 7, st.th., 1635 København V Herman Triers Plads 4, kl., 1631 København V Ejendommene er udlejningsejendomme bestående af 15 butikslejemål, 15 garagelejemål, samt et areal beliggende i kælderen opdelt i forskellige lejemålsstørelser, beliggende i byzone. De 10 lejligheder er under udstykning jf. opgørelse af 11. november 2003 udarbejdet af landinspektør Hans Chr. Mikkelsen. Ejendommene er pr. 1/ vurderet til kontantværdi kr , heraf grundværdi kr , Grundareal udgør iflg. tingbogen kvm. Overdragelsen sker på følgende vilkår: L Ejendommene overdrages således, som de er og forefindes, og som beset af køber med de på grunden værende bygninger med grund, mur og nagelfast tilbehør, samt varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, planter og alt ejendommenes rette tilligende og tilhørende og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Køber er pligtig til at være medlem af ejerforeningen Gl. Ladegaard. For så vidt angår de på ejendommen tinglyste byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen, hvoraf det fremgår at der den

16 -f& i 2 ld er lyst dokument om bebyggelse, benyttelse m.v.. 21[ er lyst dokument om fælles spildevandsløb. 2 f er lyst dokument om passage af gennemkørsel er lyst dokument om bebyggelse, benyttelse mv er lyst dokument om fælles brandmur/gavl m.v er lyst dokument om adgang til køkkentrappe mv er lyst dokument om transformerstation/anlæg mv er lyst dokument om byggetilladelse og vilkår herfor er lyst dokument om fjernvarme/anlæg mv er lyst vedtægter for ejerforening. Fsv angår rnatr. nr tillige er lyst dokument og udlejningsvirksomhed på 2 og 3 sal er lyst- meddelelse-fra mag iht. Byggelovens er lyst meddelelse fra mag iht. Byggelovens',27 Fsv angår matr. nr tillige dokument om WC i gården mv vedtægter for ejerforening, tillæg Køber overtager ejendommene den 1. juni 2004, fra hvilken dato de henligger for dennes regning, råden og risiko i enhver henseende. Risikoen for brandskade overgår dog allerede til køber fra slutsedlens dato. Køber er da berettiget til erstatning fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. Ejendommene er brandforsikret via ejerforeningen., Ejendommene overtages med de p.t. indgåede lejemål. Sælger oplyser og indestår køber for lejen pr. 1. april 2004 udgjorde kr ,46 pr. år. Jf. skrivelse fra administrator af den 29. april 2004, hvor i lejen er fordelt på butikker, garager og kælder. 3 e indtægter og udgifter af ejendommene, der vedrører tiden inden o ertagelsesdagen henholdsvis oppebæres eller udredes af sælger, medens alle i dtægter og udgifter, der vedrører tiden efter denne dato henholdsvis oppebæres e er udredes af køber. 10 ejerlejligheder er under udstykning og sælger afholder samtlige udgifter til ndinspektør Hans Chr. Mikkelsen frem til overtagelsesdagen. Herefter afholder k ber selv udgifterne til Stadskonduktørembedet, dog maksimeret til kr. Form. 267 G MALUNG BECK ii>

17 70.000,00. Beløb til Stadskonduktørembedet herudover udredes af sælger og medtages over refusionsopgørelsen. Køber overtager ingen gældsposter uden for købesummen. Sælger overdrager det i ejendommene værende ejerpantebrev uden mod at køber selv afholder omkostninger til tinglysning. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 4 beregning, sædvanlig Købesummen er aftalt til kr ,00 - skti/er kroner tatitremillioner 00/100, der berigtiges kontant på følgende måde: A.Ved underskrift atkøbsaftalen har køber deponeret kr ,00 Hos Thor Stevnss Erhvervsmæglere A/S. B. SeneSt;,~5. maj 2004 deponerer køber kr ,00 I sælgers Pengeiptitut Forstædernes Bank, Ny Østergade København Købesum i alt kr ,00 De deponerede beløb frigives til sælger, når nærværende øde foreligger tinglyst uden. præjudicerende ~in' ærkeringer, og med fradrag af eventuel refusionssaldo i købers fa~.. Købesummen er fordelt som følåg: 5 Grund kr ,00 Restejendomme kr ,00 Installationer kr ,00 6 Sælger erklærer, at ejendommene alene indehdftler forretningslejemål, garager og kælderlokaler, hvorfor ejendommene derfor ikke er omfattet al lejelovens kap. XVI og tilbudspligt.

18 E 7 Kø r erklærer herved i henhold til 8 i lovbekendtgørelse nr. 920 af me senere ændringer om sommerhuse og camping m.v. at ejendommene alene er rhvervet i erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af nævnte lovs 1, idet eje dommene skal anvendes til udlejning og erhvervsformål. 8 Øvr ge vilkår for nærværende handel er aftalt i købsaftale af den 30. april samt allo ige af den 14. maj, der ikke tinglyses. e er opfordres til" at opbevare købsaftalen m/ tilhørende bilag og allonge i 20 år, disse nøje regulerer forholdet mellem parterne. Kø a enhavn, denot 1- maj 2004 So sælger: Eje domsanpartsselskabet Gl. Ladegaard Rom, den-4 maj 2004 Som køber: J.~ Kristensen Ejendomme ApS t's- K Schlager Iflg Tegningsudskrift Til vitterlighed om underskriftens ægthed, un erskriverens myndighed fsv. angår sælger: Jørgen Kristensen Iflg. tegningsudskrift. dateringens rigtighed samt Na Sti g: e W. Altre= dvokatsekretær ROrgeDgerVei 4 Bo æl: 2660 Brøndby Strand Navn: 7/4, Stilling- (P,:ze-fi Bopæl: > ve«?.2~ / -#1.. Form. 267 G MALUNGBECK-G>

19 å" dennævnte ejerlejligheder i ejendommen matr. nr: 5479 Udenbys Klædebo kvt. ef vurderet således: Ejerlejlighedsnummer Ejendomsværdi S T N dennævnte ejerlejligheder i ejendommen matr. nr: 5480 Udenbys Klædebo kvt. er vurderet således: Ej,rlejlighedsnummer Ejendomsværdi S T N dennævnte ejerlejligheder i ejendommen matr. nr: 5481 Udenbys Klædebo kvt. er vurderet således: Ej erlejlighedsnummer Ç C Ejendomsværdi Den 27. maj 2004 Københavns Skatteforvaltning Ejendomsskat Allan ørgensen Form. 267 G MALUNG!MCI(

20 rn E **** *** * * * Side: 8 * * *** * * Retten i København * Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen EJ 1 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr Ejerlej. 1, Udenbys Klædebo Kvarter, Københav Ejendomsejer: J Kristensen Ejendomme ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst som endelig adkomst efter sket berigtigelse på matr nr 5479 Udenbys Klædebo kv., ejl 1, 32, 33, matr nr 5480, ejl 1, 56, 57, matr nr 5481, ejl 37, 38, 39 og 50 med Anmærkning: kr BRFkredit kr ejerptb Retten i København den Bente Sørensen

21 KROMANN REUMERT MATR.NR.: EJERLEJL. NR.: BELIGGENDE: Afgift: DKK , , Udenbys Klædebo Kvarter ANMELDER: 10, 13, 14, 22, 25 og 24 Kromann Reumert Åboulevard 9, 5. tv. Jesper Aa. Rasmussen Åboulevard 11, 1. th. Rådhuspladsen 3 Åboulevard 11, 2. tv Århus C Åboulevard 13, 1. tv. Tlf Åboulevard 13, 2. th. J.nr JTA/trp Åboulevard 13, 2. tv København V MATR. N R. : EJERLEJL. NR.: BELIGGENDE: 5480, Udenbys Klædebo Kvarter 33, 12, 21, 22, 23, 26, 28 og 31 Julius Thomsens Gade 16, st. th. Julius Thomsens Gade 20, st. tv. Julius Thomsens Gade 18, st. th. Julius Thomsens Gade 18, 1. tv. Julius Thomsens Gade 18, 1. th. Julius Thomsens Gade 18, 3. tv. Julius Thomsens Gade 18, 4. tv. Julius Thomsens Gade 18, 5. th København V MATR. N R. : EJERLEJL. NR.: BELIGGENDE: 5480, Udenbys Klædebo Kvarter 46, 47 og 49 Herman Triers Plads 6, 1. tv. Herman Triers Plads 6, 1. th.. Herman Triers Plads 6, 2. th København V MATR.NR.: 5481, Udenbys Klædebo Kvarter EJERLEJL. NR.: 9, 14, 13, 22 og 23 BELIGGENDE: Herman Triers Plads 4, 4. tv. Herman Triers Plads 2, st. th. Herman Triers Plads 2, st. tv. Herman Triers Plads 2, 4. th. Herman Triers Plads 2, 5. tv København V

22 ROMAN N r"- REUMERT ri ("4 ("4 MATR. N R. : EJERLEJL. NR.: BELIGGENDE: 5481, Udenbys Klædebo Kvarter 26, 28, 31, 33 og 34 Kleinsgade 2, st. th. Kleinsgade 2, 1. th. Kleinsgade 2, 3. tv. Kleinsgade 2, 4. tv. Kleinsgade 2, 4. th København V 1=1 C1 8=I 1=1 ti r-- KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT BETINGET SKØDE Undertegnede Ejendomsanpartsselskabet GI. Ladegård, CVR-nr , Sandbjergvej 18, 2950 Vedbæk, sælger og betinget skøder herved til medunderskrevne Ejendomsselskabet Herman Triers Plads ApS CVR-nr c/o Jesper Vissing Bukkeballevej 27, b 2960 Rungsted Kyst den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejligheder: Ejer- lejl.- nr. Matr.nr. Beliggenhed Kontant ejendomsværdi pr / heraf grundværdi Tinglyste areal ifølge tingbogen Tinglyste fordelingstal , Udenbys Klædebo Kvarter Åboulevard 9, 5. tv., 1635 København V, Københavns Kommune 13 - Åboulevard 11, 1. th., 1635 København V, Københavns Kommune DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK , m 2 657/ m 2 703/24234

23 KROMAN N REUMERT Ejer- Matr.nr. Beliggenhed Kontant ejendoms- Tinglyste Tinglyste lejl.- værdi pr / areal ifølge fordelingsnr. heraf grundværdi tingbogen tal , Åboulevard 11, 2. tv., DKK ,00/ 117 m 2 680/24234 Udenbys 1635 København V, DKK ,00 Klædebo Københavns Kommune Kvarter 22 - Åboulevard 13, 1. tv., 1635 København V, Københavns Kommune 25 - Åboulevard 13, 2. th., 1635 København V, Københavns Kommune 24 - Åboulevard 13, 2. tv., 1635 København V, Københavns Kommune , Julius Thomsens Gade Udenbys 16, st. th., Klædebo 1632 København V, Kvarter Københavns Kommune DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK , m 2 703/ m 2 703/ m 2 703/ m 2 639/ Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 94 m 2 547/ , st. tv., 1632 København V, Københavns Kommune DKK ,00 21 Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 88 m 2 512/ , st. th., 1632 København V, Københavns Kommune DKK , Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 112 m 2 651/ , 1. tv., 1632 København V, Københavns Kommune DKK , Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 128 m 2 744/ , 1. th., 1632 København V, Københavns Kommune DKK ,00

24 KROMAN N REUMERT Ejer- Matr.nr. Beliggenhed Kontant ejendoms- Tinglyste Tinglyste lejl.- værdi pr / areal ifølge fordelingsnr. heraf grundværdi tingbogen tal , Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 112 m 2 651/43819 Udenbys Klædebo Kvarter 18, 3. tv., 1632 København V, Københavns Kommune DKK ,00 28 Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 112 m 2 651/ tv., DKK , København V, Københavns Kommune 31 Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 118 m 2 686/ , 5. th., DKK , København V, Københavns Kommune 46 Herman Triers Plads 6, DKK ,00/ 124 m 2 721/ tv., 1631 København V, Københavns Kommune DKK ,00 47 Herman Triers Plads 6, DKK ,00/ 108 m 2 628/ th., 1631 København V, Københavns Kommune DKK , Herman Triers Plads 6, DKK ,00/ 108 m 2 628/ th., 1631 København V, Københavns Kommune DKK , , Herman Triers Plads 4, DKK ,00/ 96 m 2 558/31947 Udenbys Klædebo Kvarter 4. tv., 1631 København V, Københavns Kommune DKK ,00 14 Herman Triers Plads 2, st. th., 1631 København V, Københavns Kommune DKK ,00/ DKK , m 2 674/31947

25 '<ROMAN N REUMERT Ejer- Matr.nr. Beliggenhed Kontant ejendoms- Tinglyste Tinglyste lejl.- værdi pr / areal ifølge fordelingsnr. heraf grundværdi tingbogen tal , Udenbys Klædebo Kvarter Herman Triers Plads 2, st. tv., 1631 København V, Københavns Kommune 22 - Herman Triers Plads 2, 4. th., 1631 København V, Københavns Kommune 23 - Herman Triers Plads 2, 5. tv., 1631 København V, Københavns Kommune 26 - Kleinsgade 2, st. th., 1633 København V, Københavns Kommune 28 - Kleinsgade 2, 1. th., 1633 København V, Københavns Kommune 31 - Kleinsgade 2, 3. tv., 1633 København V, Københavns Kommune 33 - Kleinsgade 2, 4. tv., 1633 København V, Københavns Kommune 34 - Kleinsgade 2, 4. th., 1633 København V, Københavns Kommune DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK , m 2 581/ m 2 715/ m 2 610/ m 2 523/ m 2 837/ m 2 506/ m 2 669/ m 2 837/31947 Vilkårene for handlen er aftalt i købsaftale med bilag dateret 6. februar 2004 oprettet mellem parterne i forbindelse med handlens indgåelse.

26 KROMANN REUMERT Den tinglysningsmæssige registrering sker på følgende VILKÅR: 1. EJERLEJLIGHEDERNES TILBEHØR, LØSØRE OG HÅRDE HVIDEVARER 1.1 Ejerlejlighederne sælges, således som de er og forefindes, med tinglyst fordelingstal og tilsvarende andel i grunden og med de på denne værende fælles bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, beplantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. 1.2 I det omfang det er installeret medfølger sanitet, alt i vægge og gulve monteret badeværelsesudstyr og faste indvendige lamper. Køber er gjort bekendt med, i hvilket omfang løsøre/inventar tilhører lejerne. 1.3 Ejerlejlighedernes varmeinstallation: Fjernvarme. 2. BRUGSRETTIGHEDER, SERVITUTTER OG BYRDER 2.1 Ejerlejlighederne overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed de har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser over for ejendommens forsyningsselskaber og grundejerforening, i hvilken henseende bemærkes, at køber respekterer de på hovedejendommen og ejerlejlighedernes blad i tingbogen tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre forpligtelser, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. 2.2 Sælger indestår for, at servitut lyst den vedrørende tilbagekøbsret aflyses uden omkostninger for køber, jf. pkt OVERTAGELSE, RISIKOOVERGANG OG FORSIKRING 3.1 Ejerlejlighederne overtages af køber den 1. april 2004, fra hvilken dato ejerlejlighederne henligger for købers regning og risiko. Såfremt ejendommens bygninger er fuld- og nyværdiforsikret mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køber ved købsaftalens underskrift. Køber er da berettiget til erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. 3.2 Ejendommen er bygningsbrandforsikret via ejerforeningen i henhold til police nr med Alm. Brand Forsikring.

27 KROMANN REUMERT 4. REFUSION 4.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Eventuelle ydelser, der forfalder før eller på overtagelsesdagen, betales af sælger. 4.2 Udkast til refusionsopgørelsen skal foreligge senest 14 dage efter, at køber har modtaj get det nødvendige materiale til udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. 4.3 Lejers deposita og forudbetalt husleje samt saldo på vedligeholdelseskonti indgår i refusionsopgørelsen. Der skal dog tages forbehold for de endelige saldoer. Der henvises i øvrigt til købsaftalens 16, stk. 3 og Sælger meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse. I tilfælde, hvor forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af køber og sælger i forening. 4.5 Køber refunderer de af sælger i det løbende regnskabsår afholdte udgifter, der opkræves over varmeregnskabet over for lejerne, og sælger refunderer køber de i det løbende regnskabsår modtagne a conto varmebidrag. 4.6 Sælger afmelder eventuel betalingsservice. 5. SÆLGER OPLYSER at de på ejendommen værnede bygninger med tilhørende installationer er lovligt opførte, indrettet og benyttet. Sælger indestår ikke for lovligheden af lejernes eventuelle ændringer af installationer mv, At der ikke er skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Sælger har intet kendskab til bygningernes fundamenter og hæfter ikke for eventuelle sætninger heri, at ejendommen opfylder lovgivningens hidtidige krav i forbindelse med brandforsikring, jf. det fremlagte Kommunale oplysningsskema. Sælger hæfter ikke for fremtidige myndighedskrav i forbindelse med brandsikring,.at der ikke er udstedt offentlige påbyd vedrørende ejendommen, at der ikke verserer byggesager,

28 KROIVIANN REUMERT t der ikke foreligger dispensationer vedrørende ejendommens benyttelse og opførelse, a.t installationer og forsyningsledninger, sælger bekendt, er I lovlig og brugbar stand, t afledning af regn- og spildevand sker til offentlig kloakforsyningsnet, at ejendommen ikke er begæret omvurderet, og at der ikke er indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder, som ikke fremgår af købsaftalen, at der ikke er udført arbejde, afsagt kendelser, udstedt offentlige påbud eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private, der vedrører ejendommen, at grund eller bygninger sælger bekendt ikke er forurenet. Sælger hæfter dog ikke for forekomster af asbest og lignende materiale i bygningens aptering, at der ikke for ejerlejlighederne består restancer af nogen art til ejerforeningen, og at der ikke fra ejerforeningen er meddelt aktuelle forhold eller beslutninger, der vil indebære ekstraordinære forhøjelser af fællesudgifterne eller indebære fremtidige ekstraordinære engangsbetalinger. 6. KØBESUMMEN 6.1 Købesummen er aftalt til DKK ,00 skriver kroner tre ti syv millioner seks hundrede otte ti fem tusinde 00/100, der berigtiges således: 6.2 Prioriteter Køber overtager følgende i ejendommen indestående prioritetsgæld:

29 KROMAN N REUMERT BRFkredit, kontantlån med rentetilpasning, opr. kr ,00, indgår i købesummen med kontantværdien af obligationsrestgælden pr. 20. februar 2004 DKK , Den kontante udbetaling Ved købsaftalens underskrift er deponeret hos Thor Stevnss Erhvervsmæglere A/S DKK , Ved skødets underskrift, dog senest den 20. marts 2004, deponeres yderligere i sælgers pengeinstitut restkøbesummen DKK , Renter af det under pkt nævnte beløb, der tilskrives efter overtagelsesdagen tilfalder sælger. DKK , Købesum berigtiget ved modregning Forudbetalt leje DKK , Depositum DKK , Indvendig vedligeholdelse, jf. 22 DKK , Hensættelse, jf. 18 DKK , KØBESUM I ALT DKK , Den, der berigtiger handlen, har ret til af de deponerede midler at foranledige betaling af pantegæld, der ikke skal overtages, restancer, forfalden refusionssaldo i købers favør, beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes i købesummen, sælgers andel af handlens omkostninger samt betale/frigive ejendomsmæglerens tilgodehavende. Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis sælgers advokat/sælgers pengeinstitut indestår for, at retsanmærkningerne kan slettes. En sådan indeståelse vil kunne gives, når endeligt skøde er tinglyst med retsanmærkninger, og sælgers advokat/sælgers pengeinstitut har haft lejlighed til at vurdere disse. Den, der berigtiger handlen, har pligt til at frigive købesummen til sælger alene med fradrag af anførte udgifter/indfrielser, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid I 1110024 II I II III II I I KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemollestrde 4, 1464 København K Fax: 33 93 31 90 Den Z, Û g. "?' Telf.: 33 93 32 33 lokal:

Læs mere