1 DSS G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I"

Transkript

1 1 DSS G-II 120 Bulk Sort / Hvid Il I II III

2 KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/ Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen Kontoret for ejendomsskatter 1-2: Ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo er under ovennævnte dato opdelt i ejerlejligheder. 2: Genparter af den tinglyste anmeldelse og den medfulgte fortegnelse vedlægges. K. B. nr Ju 30n

3

4 ADVOKATERNE AA AMAGERTORV 11 AMAGERTORV KØBENHAVN K TELEFON: (+45) Københavns Byret TELEFAX: (+45) Tinglysningen dk Hestemøllestræde København K 8. april 1999 HA/cb J.nr.: Vedr.: Ejendomsaktieselskabet Gl. Ladegaard - ejerlejligheder under matr.nr. 5479, 5480 og 5481 Udenbys Klædebo Kvarter Ejendomsaktieselskabet, som ejer de usolgte lejligheder, er blevet fusioneret med sin ejer Ejendomsanpartsselskabet Gl. Ladegaard, som fortsættende selskab, jfr. vedlagte beki'æftede kopi af sammenskrevet resume fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Jeg skal i den forbindelse anmode Dem om at notere ændringen på følgende ejerlejligheder: Af matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter lejlighederne nr. i, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 24, 28, 32 og 33. Af matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter lejlighederne nr. 1, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 33, 37, 42, 45, 46,47, 49, 56 og 57. Af matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter lejlighederne nr. 9, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 37, 38, 39,. 45 og 50. Eventuel bekræftigelse imødese venligst. Med ilsen enrik Andersen AA SAMVIRKENDE ADVOKATER AA HENRIK ANDERSEN (H) BENT-OVE FELDUNG (H) BIRGITTE FRØLUND LLM (L) SUZANNE HELSTEEN (H) OLE K. JEPPESEN (H) OLE LUND-THOMSEN (H) POUL HELMUTH PETERSEN (H) HANS HENRIK SKJØDT (H)

5 1;, ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET REG.NR ApS Fotokopiens rigtighed bekræftes m,ae UDSKREVET: SIDE 1 SAMMENSKREVET RESUME SELSKABSNAVN: EJENDOMSANPARTSSELSKABET GL. LADEGÅRD Seneste Stiftelsesregistrering: dato: Seneste vedtægtsdato: Hjemsteds-. adresse: Svanemøllevej København ø København Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og administrere ejendomme Hjemstedskommune: Anpartskapital: ,00 Stiftere: A/S PSE NR c/o lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade København K Direktion: Direktør Ivan Harbo Jakobsen Svanevej Nivå Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene Selskabsrevisor: Regnskabsår: Revisionsfirmaet Carl H. Ander sen Falkoner Alle Frederiksberg Første regnskabsperiode: Omlægningsperiode: 01A KAMPMANNSGADE KØBENHAVN V TELEFON EKJ

6 8 ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET REG.NR ApS UDSKREVET: SIDE 2 SAMMENSKREVET RESUME SELSKABSNAVN: EJENDOMSANPARTSSELSKABET GL. LADEGÅRD Registrering er sket. Udskriftens rigtighed bekræftes. Edvard K. Jørgensen KAMPMANNSGADE KØBENHAVN V TELEFON EKJ

7 F opien gtighed bekræftes ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET REG.NR A/S UDSKREVET: SIDE 1 SAMMENSKREVET RESUME SELSKABSNAVN: EJENDOMSAKTIESELSKABET GL. LADEGÅRD (OPLØST) Seneste Stiftelsesregistrering: dato: Seneste vedtægtsdato: Hjemstedsadresse: Svanemøllevej København Ø Hjemstedskommune: København Selskabet opløst efter fusion med REG.NR ApS EJENDOMSANPARTSSELSKABET GL. LADEGÅRD Registrering er sket. Udskriftens rigtighed bekræftes. Edvard K. Jørgensen EKJ KAMPMANNSGADE KØBENHAVN V TELEFON

8 *** * *** Side: 2 * * * * * *** * * * Retten i København Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen EJ 1 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr Ejerlej. 1, Udenbys Klædebo Kvarter, Københav Ejendomsejer: Ejendoms A/S GL Ladegaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr noteret på omstående ejerlejligheder. Udskriffra Erhvervs- og selskabsstyrelsen forevist. Retten i København den Bente Sørensen

9 Matr. nr.; 5479 Udenbys Klædebo kvarter Beliggende: Åboulevard 9, 11 og 13 Anmelder: Akt: Skab nr. I (udfyldes a dommerkontoret) Landinspektørkontoret Niels Mousten Vestergaard Søvej 17, 288o Bagsværd. Tlf. (o2) ANMELDELSE AF OPDELING AF EJERLEJLIGHEDER. A 9650 Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo kvarter, Staden København, beliggende Åboulevard 9, 11 og 13, af grundareal 1767 m 2, erklærer herved, at ejendommen er en ejerlejlighedsejendom. På ejendommen er opført en bygning i 6 etager med kælder. Ejendommen opdeles i 33 ejerlejligheder med numrene 1-33 inkl. på ved- lagte af Stadskonduktøren. i København'attesterede fortegnelse og kort over de enkelte ejerlejligheder. Ejendommen indeholder 3o beboelseslejligheder. 4,4 7 Ejendommen er tilbudt lejerne uden vurdering, men lejerne har ikke rettidigt enten begæret vurdering eller accepteret tilbuddet og godti lov om ejerlej- gjort, at der i overensstemmelse med 14, stk. 4, ligheder er dannet en andelsboligforening som er i stand til at er-' lægge den kontante udbetaling. Lejernes frist udløb den lo.o Fristen i 12, stk. 3, l.pkt, i lov om ejerlejligheder er overholdt. Der er ikke tidligere sket henvendelse til lejerne som nævnt i 12, stk. 1, 13, stk. 1, 2.pkt. eller 14 i lov om ejerlejligheder. Foranstående erklæringer og vedlagte fortegnelse begæres noteret på vatr. nr Udenbys Klædebo kvarter, Staden København i medfør af lov om ejerlejligheder, jvf. lovbekendtgørelse nr. l09 af 12. marts København, den L. Toftgaard Hansen Id bitingsular Jensen Er Kieldslcov A/S. København

10 E 0 O Natr. nr Udenbys Klædebo kvarter Beliggende: Åboulevard 9, 11 og 13 Anmelder: Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Landinspektorkoiitore t Niels Nousten Vestergaard Søvej 17, 288o Bagsværd. Tlf. (o2) o. E Erklæring i henhold til 14 i Bekendtgørelse nr., 287 af 16. juni 1977 om tinglysning vedrørende ejerlejligheder m.m.. Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr Udenbys Klædeb& kvarter erklærer: Betingelserne for at afgive erklæring efter 3 i bekendtgørelse nr. 141 af 26. marts 1976 vedrørende tinglysning af ejerlejligheder m.m., var tilstede den 25. marts 1977, idet der samtidig afgives erklæring efter sidstnævnte bestemmelse i Anmeldelse af opdeling af ejerlejligheder, for ejendommen. 1 København, 1. september L. Toftgaard Hansen Bestil lingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København

11 1", =7,1, 7 VWs T , : a *

12 Stadskonduktørens dikektqrat Ole Rømers Hus Vester Farimagsgade København V. Telefon (01) Dato 31. oktober 1977 Akt: Skab nr. (ogfyldes af dommerkontoret).18(k.:* ". F Anmelder; r Fortepelse over ejerlejlighederne nre inkl. på matr.nr Udenbys Klædebo kvarter, Staden,København Nr. Beliggenhed Areal 2 m Fordelingstal 1 Åboulevard 9, 11 og 13, butikker i ,21 stuen og kælderlokaler 1# 2 9,1. sal tv ,21 ti Ir 3 tt th ,98, 1? tt : 4 2. sal tv ,21 5 ty tit fl. th ,98 FF f t 6 $ 3. sal tv ,21 ft 1/ II 7 : th ,98 TI tf $ 4. B sal tv ,21 /1 tt ti 9, th ,98 ti il 10 $ 5. sal tv ,57 tt 11 1/ 11 P th ,4o 12 Åboulevard 11, 1. sal tv ,8o t: et tf 13 a th ,o3 TI sal tv ,8o y, ti Il 15 th ,03 ti , sal tv ,8o 11 tf tt 17 y th ,03 tt /1, sal tv , 8o I t tt t 1 19 y th ,03 n tt, sal tv ,28 It 11, Il 21 th ,4o 22 Åboulevard 13, 1. sal tv ,o3 IN- Vf 1 Y 23 y th ,03 24 u u, 2. sal tv ,03 tf I? 2 j 25 th ,03 \ Bestillingsformular forts'. Jensen Ige~ A/S, København

13 Akt: Skab nr. 'udfyldes af dommerkontoret) Stadskonduktørens direktorat Blad Dato J.nr. E / F O I-. E Nr. Beliggenhed Areal m 2 26 Åboulevard 13, 34 sal tv. x,.121 Il ft, 27 " th. 121 Il 28. ", 4. sal tv. 121 tf II 29 " th It", 5. sal tv. i10 tf ti, 31 " th Åboulevard 9, 11 og 13 keelderlo- 237 kaler II tr 1 33 " >garager 183 Fordelingstal 7,03 7,03 7,03 7,03 6,4o 6, Fortegnelsens oplysninger - bortset fra fordelingstal - attesteres. Opdelingen er foretaget efter bestemmelserne i lov nr. 195 af 18. ' maj 1977,. 3, stk. 1. Det attesteres, at kvalitetskravene i henhold til lovbekendtgsrelse nr. 109 af 12. marts 1976, 10, stk. 1, nr. 2 er opfyldt for ejerlejlighederne nre inkl. /. A.V. Christensen INDFØRT I DAGBOGEN den 3 NOV KØBENHAVNS BYRET Lyst Bestillingsformular )( Jensm~I~A~mm

14 st P Gt-7- Ny 1/afr. nr.: Anmelder: Advokat 54'79 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 1 Claus Normann 5479 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 32 Bolbrovænge Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Rungsted Kyst 5480 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 1 tlf: Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter; ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 50 Be-iggende: Aboulevard 9, st., 1635 København V Åboulevard 9, Id., 1635 København V Åboulevard 9, st., 1635 København V Julius Thomsens Gade 22, st., 1632 København V Julius Thomsens Gade 20, Id., 1632 København V Julius Thomsens Gade 20, st., 1632 København V Åtouleyard 7, st. tv., 1635 København V Åboulevard 7, st. mf., 1635 København V Åloulevard 7,. st. th., 1635 København V Herman Triers Plads 4, kl., 1631 København V GENPART TA ,00 K GENPART TA 1.400,00 K Tinglysningsafgift: kr ,00 Registeringsafgift: ,00 ENDELIGT SKØDE Underskrevne Ejendomsanpartsselskabet Gl. Ladegaard c/o HHH Administration Aps, Ryvangs Alle 44, 2900 Hellerup sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne Jpegm Kristensen Ejendomme ApS CVR-nummer Rugvænget Taastrup de sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende udlejningsejendomme matr. nr 5479 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 32 Form. 267 G MALLING BECK»Q> il

15 5479 Udenbys Klædebo Kvarter, 5480 Udenbys Klædebo Kvarter, 5480 Udenbys Klædebo Kvarter, 5480 Udenbys Klædebo Kvarter, 5481 Udenbys Klædebo Kvarter, 5481 Udenbys Klædebo Kvarter, 5481 Udenbys Klædebo Kvarter, 5481 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende: ejerlejlighed nr. 33 ejerlejlighed nr. 1 ejerlejlighed nr. 56 ejerlejlighed nr. 57 ejerlejlighed nr. 37 ejerlejlighed nr. 38 ejerlejlighed nr. 39 ejerlejlighed nr. 50 Åboulevard 9, st., 1635 København V Åboulevard 9, kl., 1635 København V Åboulevard 9, st., 1635 København V Julius Thomsensga.de 22, st., 1632 København V Julius Thomsensgade 20, ld., 1632 København V Julius Thomsensgade 20, st., 1632 København V Åboulevard 7, st.tv., 1635 København V Åboulevard 7, st.mf., 1635 København V Åboulevard 7, st.th., 1635 København V Herman Triers Plads 4, kl., 1631 København V Ejendommene er udlejningsejendomme bestående af 15 butikslejemål, 15 garagelejemål, samt et areal beliggende i kælderen opdelt i forskellige lejemålsstørelser, beliggende i byzone. De 10 lejligheder er under udstykning jf. opgørelse af 11. november 2003 udarbejdet af landinspektør Hans Chr. Mikkelsen. Ejendommene er pr. 1/ vurderet til kontantværdi kr , heraf grundværdi kr , Grundareal udgør iflg. tingbogen kvm. Overdragelsen sker på følgende vilkår: L Ejendommene overdrages således, som de er og forefindes, og som beset af køber med de på grunden værende bygninger med grund, mur og nagelfast tilbehør, samt varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, planter og alt ejendommenes rette tilligende og tilhørende og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Køber er pligtig til at være medlem af ejerforeningen Gl. Ladegaard. For så vidt angår de på ejendommen tinglyste byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen, hvoraf det fremgår at der den

16 -f& i 2 ld er lyst dokument om bebyggelse, benyttelse m.v.. 21[ er lyst dokument om fælles spildevandsløb. 2 f er lyst dokument om passage af gennemkørsel er lyst dokument om bebyggelse, benyttelse mv er lyst dokument om fælles brandmur/gavl m.v er lyst dokument om adgang til køkkentrappe mv er lyst dokument om transformerstation/anlæg mv er lyst dokument om byggetilladelse og vilkår herfor er lyst dokument om fjernvarme/anlæg mv er lyst vedtægter for ejerforening. Fsv angår rnatr. nr tillige er lyst dokument og udlejningsvirksomhed på 2 og 3 sal er lyst- meddelelse-fra mag iht. Byggelovens er lyst meddelelse fra mag iht. Byggelovens',27 Fsv angår matr. nr tillige dokument om WC i gården mv vedtægter for ejerforening, tillæg Køber overtager ejendommene den 1. juni 2004, fra hvilken dato de henligger for dennes regning, råden og risiko i enhver henseende. Risikoen for brandskade overgår dog allerede til køber fra slutsedlens dato. Køber er da berettiget til erstatning fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. Ejendommene er brandforsikret via ejerforeningen., Ejendommene overtages med de p.t. indgåede lejemål. Sælger oplyser og indestår køber for lejen pr. 1. april 2004 udgjorde kr ,46 pr. år. Jf. skrivelse fra administrator af den 29. april 2004, hvor i lejen er fordelt på butikker, garager og kælder. 3 e indtægter og udgifter af ejendommene, der vedrører tiden inden o ertagelsesdagen henholdsvis oppebæres eller udredes af sælger, medens alle i dtægter og udgifter, der vedrører tiden efter denne dato henholdsvis oppebæres e er udredes af køber. 10 ejerlejligheder er under udstykning og sælger afholder samtlige udgifter til ndinspektør Hans Chr. Mikkelsen frem til overtagelsesdagen. Herefter afholder k ber selv udgifterne til Stadskonduktørembedet, dog maksimeret til kr. Form. 267 G MALUNG BECK ii>

17 70.000,00. Beløb til Stadskonduktørembedet herudover udredes af sælger og medtages over refusionsopgørelsen. Køber overtager ingen gældsposter uden for købesummen. Sælger overdrager det i ejendommene værende ejerpantebrev uden mod at køber selv afholder omkostninger til tinglysning. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 4 beregning, sædvanlig Købesummen er aftalt til kr ,00 - skti/er kroner tatitremillioner 00/100, der berigtiges kontant på følgende måde: A.Ved underskrift atkøbsaftalen har køber deponeret kr ,00 Hos Thor Stevnss Erhvervsmæglere A/S. B. SeneSt;,~5. maj 2004 deponerer køber kr ,00 I sælgers Pengeiptitut Forstædernes Bank, Ny Østergade København Købesum i alt kr ,00 De deponerede beløb frigives til sælger, når nærværende øde foreligger tinglyst uden. præjudicerende ~in' ærkeringer, og med fradrag af eventuel refusionssaldo i købers fa~.. Købesummen er fordelt som følåg: 5 Grund kr ,00 Restejendomme kr ,00 Installationer kr ,00 6 Sælger erklærer, at ejendommene alene indehdftler forretningslejemål, garager og kælderlokaler, hvorfor ejendommene derfor ikke er omfattet al lejelovens kap. XVI og tilbudspligt.

18 E 7 Kø r erklærer herved i henhold til 8 i lovbekendtgørelse nr. 920 af me senere ændringer om sommerhuse og camping m.v. at ejendommene alene er rhvervet i erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af nævnte lovs 1, idet eje dommene skal anvendes til udlejning og erhvervsformål. 8 Øvr ge vilkår for nærværende handel er aftalt i købsaftale af den 30. april samt allo ige af den 14. maj, der ikke tinglyses. e er opfordres til" at opbevare købsaftalen m/ tilhørende bilag og allonge i 20 år, disse nøje regulerer forholdet mellem parterne. Kø a enhavn, denot 1- maj 2004 So sælger: Eje domsanpartsselskabet Gl. Ladegaard Rom, den-4 maj 2004 Som køber: J.~ Kristensen Ejendomme ApS t's- K Schlager Iflg Tegningsudskrift Til vitterlighed om underskriftens ægthed, un erskriverens myndighed fsv. angår sælger: Jørgen Kristensen Iflg. tegningsudskrift. dateringens rigtighed samt Na Sti g: e W. Altre= dvokatsekretær ROrgeDgerVei 4 Bo æl: 2660 Brøndby Strand Navn: 7/4, Stilling- (P,:ze-fi Bopæl: > ve«?.2~ / -#1.. Form. 267 G MALUNGBECK-G>

19 å" dennævnte ejerlejligheder i ejendommen matr. nr: 5479 Udenbys Klædebo kvt. ef vurderet således: Ejerlejlighedsnummer Ejendomsværdi S T N dennævnte ejerlejligheder i ejendommen matr. nr: 5480 Udenbys Klædebo kvt. er vurderet således: Ej,rlejlighedsnummer Ejendomsværdi S T N dennævnte ejerlejligheder i ejendommen matr. nr: 5481 Udenbys Klædebo kvt. er vurderet således: Ej erlejlighedsnummer Ç C Ejendomsværdi Den 27. maj 2004 Københavns Skatteforvaltning Ejendomsskat Allan ørgensen Form. 267 G MALUNG!MCI(

20 rn E **** *** * * * Side: 8 * * *** * * Retten i København * Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen EJ 1 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr Ejerlej. 1, Udenbys Klædebo Kvarter, Københav Ejendomsejer: J Kristensen Ejendomme ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst som endelig adkomst efter sket berigtigelse på matr nr 5479 Udenbys Klædebo kv., ejl 1, 32, 33, matr nr 5480, ejl 1, 56, 57, matr nr 5481, ejl 37, 38, 39 og 50 med Anmærkning: kr BRFkredit kr ejerptb Retten i København den Bente Sørensen

21 KROMANN REUMERT MATR.NR.: EJERLEJL. NR.: BELIGGENDE: Afgift: DKK , , Udenbys Klædebo Kvarter ANMELDER: 10, 13, 14, 22, 25 og 24 Kromann Reumert Åboulevard 9, 5. tv. Jesper Aa. Rasmussen Åboulevard 11, 1. th. Rådhuspladsen 3 Åboulevard 11, 2. tv Århus C Åboulevard 13, 1. tv. Tlf Åboulevard 13, 2. th. J.nr JTA/trp Åboulevard 13, 2. tv København V MATR. N R. : EJERLEJL. NR.: BELIGGENDE: 5480, Udenbys Klædebo Kvarter 33, 12, 21, 22, 23, 26, 28 og 31 Julius Thomsens Gade 16, st. th. Julius Thomsens Gade 20, st. tv. Julius Thomsens Gade 18, st. th. Julius Thomsens Gade 18, 1. tv. Julius Thomsens Gade 18, 1. th. Julius Thomsens Gade 18, 3. tv. Julius Thomsens Gade 18, 4. tv. Julius Thomsens Gade 18, 5. th København V MATR. N R. : EJERLEJL. NR.: BELIGGENDE: 5480, Udenbys Klædebo Kvarter 46, 47 og 49 Herman Triers Plads 6, 1. tv. Herman Triers Plads 6, 1. th.. Herman Triers Plads 6, 2. th København V MATR.NR.: 5481, Udenbys Klædebo Kvarter EJERLEJL. NR.: 9, 14, 13, 22 og 23 BELIGGENDE: Herman Triers Plads 4, 4. tv. Herman Triers Plads 2, st. th. Herman Triers Plads 2, st. tv. Herman Triers Plads 2, 4. th. Herman Triers Plads 2, 5. tv København V

22 ROMAN N r"- REUMERT ri ("4 ("4 MATR. N R. : EJERLEJL. NR.: BELIGGENDE: 5481, Udenbys Klædebo Kvarter 26, 28, 31, 33 og 34 Kleinsgade 2, st. th. Kleinsgade 2, 1. th. Kleinsgade 2, 3. tv. Kleinsgade 2, 4. tv. Kleinsgade 2, 4. th København V 1=1 C1 8=I 1=1 ti r-- KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT BETINGET SKØDE Undertegnede Ejendomsanpartsselskabet GI. Ladegård, CVR-nr , Sandbjergvej 18, 2950 Vedbæk, sælger og betinget skøder herved til medunderskrevne Ejendomsselskabet Herman Triers Plads ApS CVR-nr c/o Jesper Vissing Bukkeballevej 27, b 2960 Rungsted Kyst den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejligheder: Ejer- lejl.- nr. Matr.nr. Beliggenhed Kontant ejendomsværdi pr / heraf grundværdi Tinglyste areal ifølge tingbogen Tinglyste fordelingstal , Udenbys Klædebo Kvarter Åboulevard 9, 5. tv., 1635 København V, Københavns Kommune 13 - Åboulevard 11, 1. th., 1635 København V, Københavns Kommune DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK , m 2 657/ m 2 703/24234

23 KROMAN N REUMERT Ejer- Matr.nr. Beliggenhed Kontant ejendoms- Tinglyste Tinglyste lejl.- værdi pr / areal ifølge fordelingsnr. heraf grundværdi tingbogen tal , Åboulevard 11, 2. tv., DKK ,00/ 117 m 2 680/24234 Udenbys 1635 København V, DKK ,00 Klædebo Københavns Kommune Kvarter 22 - Åboulevard 13, 1. tv., 1635 København V, Københavns Kommune 25 - Åboulevard 13, 2. th., 1635 København V, Københavns Kommune 24 - Åboulevard 13, 2. tv., 1635 København V, Københavns Kommune , Julius Thomsens Gade Udenbys 16, st. th., Klædebo 1632 København V, Kvarter Københavns Kommune DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK , m 2 703/ m 2 703/ m 2 703/ m 2 639/ Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 94 m 2 547/ , st. tv., 1632 København V, Københavns Kommune DKK ,00 21 Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 88 m 2 512/ , st. th., 1632 København V, Københavns Kommune DKK , Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 112 m 2 651/ , 1. tv., 1632 København V, Københavns Kommune DKK , Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 128 m 2 744/ , 1. th., 1632 København V, Københavns Kommune DKK ,00

24 KROMAN N REUMERT Ejer- Matr.nr. Beliggenhed Kontant ejendoms- Tinglyste Tinglyste lejl.- værdi pr / areal ifølge fordelingsnr. heraf grundværdi tingbogen tal , Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 112 m 2 651/43819 Udenbys Klædebo Kvarter 18, 3. tv., 1632 København V, Københavns Kommune DKK ,00 28 Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 112 m 2 651/ tv., DKK , København V, Københavns Kommune 31 Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 118 m 2 686/ , 5. th., DKK , København V, Københavns Kommune 46 Herman Triers Plads 6, DKK ,00/ 124 m 2 721/ tv., 1631 København V, Københavns Kommune DKK ,00 47 Herman Triers Plads 6, DKK ,00/ 108 m 2 628/ th., 1631 København V, Københavns Kommune DKK , Herman Triers Plads 6, DKK ,00/ 108 m 2 628/ th., 1631 København V, Københavns Kommune DKK , , Herman Triers Plads 4, DKK ,00/ 96 m 2 558/31947 Udenbys Klædebo Kvarter 4. tv., 1631 København V, Københavns Kommune DKK ,00 14 Herman Triers Plads 2, st. th., 1631 København V, Københavns Kommune DKK ,00/ DKK , m 2 674/31947

25 '<ROMAN N REUMERT Ejer- Matr.nr. Beliggenhed Kontant ejendoms- Tinglyste Tinglyste lejl.- værdi pr / areal ifølge fordelingsnr. heraf grundværdi tingbogen tal , Udenbys Klædebo Kvarter Herman Triers Plads 2, st. tv., 1631 København V, Københavns Kommune 22 - Herman Triers Plads 2, 4. th., 1631 København V, Københavns Kommune 23 - Herman Triers Plads 2, 5. tv., 1631 København V, Københavns Kommune 26 - Kleinsgade 2, st. th., 1633 København V, Københavns Kommune 28 - Kleinsgade 2, 1. th., 1633 København V, Københavns Kommune 31 - Kleinsgade 2, 3. tv., 1633 København V, Københavns Kommune 33 - Kleinsgade 2, 4. tv., 1633 København V, Københavns Kommune 34 - Kleinsgade 2, 4. th., 1633 København V, Københavns Kommune DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK , m 2 581/ m 2 715/ m 2 610/ m 2 523/ m 2 837/ m 2 506/ m 2 669/ m 2 837/31947 Vilkårene for handlen er aftalt i købsaftale med bilag dateret 6. februar 2004 oprettet mellem parterne i forbindelse med handlens indgåelse.

26 KROMANN REUMERT Den tinglysningsmæssige registrering sker på følgende VILKÅR: 1. EJERLEJLIGHEDERNES TILBEHØR, LØSØRE OG HÅRDE HVIDEVARER 1.1 Ejerlejlighederne sælges, således som de er og forefindes, med tinglyst fordelingstal og tilsvarende andel i grunden og med de på denne værende fælles bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, beplantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. 1.2 I det omfang det er installeret medfølger sanitet, alt i vægge og gulve monteret badeværelsesudstyr og faste indvendige lamper. Køber er gjort bekendt med, i hvilket omfang løsøre/inventar tilhører lejerne. 1.3 Ejerlejlighedernes varmeinstallation: Fjernvarme. 2. BRUGSRETTIGHEDER, SERVITUTTER OG BYRDER 2.1 Ejerlejlighederne overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed de har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser over for ejendommens forsyningsselskaber og grundejerforening, i hvilken henseende bemærkes, at køber respekterer de på hovedejendommen og ejerlejlighedernes blad i tingbogen tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre forpligtelser, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. 2.2 Sælger indestår for, at servitut lyst den vedrørende tilbagekøbsret aflyses uden omkostninger for køber, jf. pkt OVERTAGELSE, RISIKOOVERGANG OG FORSIKRING 3.1 Ejerlejlighederne overtages af køber den 1. april 2004, fra hvilken dato ejerlejlighederne henligger for købers regning og risiko. Såfremt ejendommens bygninger er fuld- og nyværdiforsikret mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køber ved købsaftalens underskrift. Køber er da berettiget til erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. 3.2 Ejendommen er bygningsbrandforsikret via ejerforeningen i henhold til police nr med Alm. Brand Forsikring.

27 KROMANN REUMERT 4. REFUSION 4.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Eventuelle ydelser, der forfalder før eller på overtagelsesdagen, betales af sælger. 4.2 Udkast til refusionsopgørelsen skal foreligge senest 14 dage efter, at køber har modtaj get det nødvendige materiale til udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. 4.3 Lejers deposita og forudbetalt husleje samt saldo på vedligeholdelseskonti indgår i refusionsopgørelsen. Der skal dog tages forbehold for de endelige saldoer. Der henvises i øvrigt til købsaftalens 16, stk. 3 og Sælger meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse. I tilfælde, hvor forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af køber og sælger i forening. 4.5 Køber refunderer de af sælger i det løbende regnskabsår afholdte udgifter, der opkræves over varmeregnskabet over for lejerne, og sælger refunderer køber de i det løbende regnskabsår modtagne a conto varmebidrag. 4.6 Sælger afmelder eventuel betalingsservice. 5. SÆLGER OPLYSER at de på ejendommen værnede bygninger med tilhørende installationer er lovligt opførte, indrettet og benyttet. Sælger indestår ikke for lovligheden af lejernes eventuelle ændringer af installationer mv, At der ikke er skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Sælger har intet kendskab til bygningernes fundamenter og hæfter ikke for eventuelle sætninger heri, at ejendommen opfylder lovgivningens hidtidige krav i forbindelse med brandforsikring, jf. det fremlagte Kommunale oplysningsskema. Sælger hæfter ikke for fremtidige myndighedskrav i forbindelse med brandsikring,.at der ikke er udstedt offentlige påbyd vedrørende ejendommen, at der ikke verserer byggesager,

28 KROIVIANN REUMERT t der ikke foreligger dispensationer vedrørende ejendommens benyttelse og opførelse, a.t installationer og forsyningsledninger, sælger bekendt, er I lovlig og brugbar stand, t afledning af regn- og spildevand sker til offentlig kloakforsyningsnet, at ejendommen ikke er begæret omvurderet, og at der ikke er indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder, som ikke fremgår af købsaftalen, at der ikke er udført arbejde, afsagt kendelser, udstedt offentlige påbud eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private, der vedrører ejendommen, at grund eller bygninger sælger bekendt ikke er forurenet. Sælger hæfter dog ikke for forekomster af asbest og lignende materiale i bygningens aptering, at der ikke for ejerlejlighederne består restancer af nogen art til ejerforeningen, og at der ikke fra ejerforeningen er meddelt aktuelle forhold eller beslutninger, der vil indebære ekstraordinære forhøjelser af fællesudgifterne eller indebære fremtidige ekstraordinære engangsbetalinger. 6. KØBESUMMEN 6.1 Købesummen er aftalt til DKK ,00 skriver kroner tre ti syv millioner seks hundrede otte ti fem tusinde 00/100, der berigtiges således: 6.2 Prioriteter Køber overtager følgende i ejendommen indestående prioritetsgæld:

29 KROMAN N REUMERT BRFkredit, kontantlån med rentetilpasning, opr. kr ,00, indgår i købesummen med kontantværdien af obligationsrestgælden pr. 20. februar 2004 DKK , Den kontante udbetaling Ved købsaftalens underskrift er deponeret hos Thor Stevnss Erhvervsmæglere A/S DKK , Ved skødets underskrift, dog senest den 20. marts 2004, deponeres yderligere i sælgers pengeinstitut restkøbesummen DKK , Renter af det under pkt nævnte beløb, der tilskrives efter overtagelsesdagen tilfalder sælger. DKK , Købesum berigtiget ved modregning Forudbetalt leje DKK , Depositum DKK , Indvendig vedligeholdelse, jf. 22 DKK , Hensættelse, jf. 18 DKK , KØBESUM I ALT DKK , Den, der berigtiger handlen, har ret til af de deponerede midler at foranledige betaling af pantegæld, der ikke skal overtages, restancer, forfalden refusionssaldo i købers favør, beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes i købesummen, sælgers andel af handlens omkostninger samt betale/frigive ejendomsmæglerens tilgodehavende. Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis sælgers advokat/sælgers pengeinstitut indestår for, at retsanmærkningerne kan slettes. En sådan indeståelse vil kunne gives, når endeligt skøde er tinglyst med retsanmærkninger, og sælgers advokat/sælgers pengeinstitut har haft lejlighed til at vurdere disse. Den, der berigtiger handlen, har pligt til at frigive købesummen til sælger alene med fradrag af anførte udgifter/indfrielser, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG 6. OKTOBER 2014 Indhold 1. Parterne...2 2. Ejendommen...2 3. Bygningsarealer...

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højbjerg Huse 3, 8840 Rødkærsbro. Dok. 13/102032-1 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendommen beliggende Bjørnskovvej 5, 6534 Agerskov. Dok. 13/101737-2 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Sortedam Dossering 41D, st. tv, 2200 København N Sagsnr.: NB9109 Dato: 05-10-2015 Beskrivelse: Denne lejlighed

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev)

PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Tinglysningsafgift: kr. 95.900,00 PANTEBREV (LøsØreejerpantebrev) Anmelder: Advokat Peer B. Petersen Vognmagergade 7 1120 København K Tlf. 33 13 11 12 Debitors navn og bopæl og CPR/CVR-or.: CVR-nr. 24

Læs mere

Købsaftale erhvervsejendom

Købsaftale erhvervsejendom Købsaftale erhvervsejendom Vedrørende erhvervsejendommen beliggende Lundgårdvej 2A, 6600 Vejen. Dok. 14/08937-2 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08. {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.08.2015 09:35:06 EJENDOM: Adresse: Kastetvej 127, 3. TV. 9000 Aalborg Samlet areal: 273 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Fredensgade 13, 3. th, 2200 København N Sagsnr.: NB8614 Dato: 28-09-2015 Beskrivelse: Lejligheden er beliggende

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

DSS 88317332 01 UKK 2656 2 Bulk Sort / Hvid I II III III I I I

DSS 88317332 01 UKK 2656 2 Bulk Sort / Hvid I II III III I I I DSS 88317332 01 UKK 2656 2 Bulk Sort / Hvid 1132554 I II I III III I I I IC c - Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Matr. 2656 Udenbys Klædebo Anmelder: E Ejer1.2 TORBEN HEDING ANDERSEN advokat

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Tilbud på køb af ejendom

Tilbud på køb af ejendom Pkt. 111 Tilbud på køb af ejendom Sagsnr. 90980 Byrådet Lukket punkt Resume I arbejdet for at fremtidssikre arealerne omkring Dyrskuepladsen med hensyn til afholdelse af Roskilde Dyrskue, Roskilde Festival

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

mens Akt: Skab nr. advokater

mens Akt: Skab nr. advokater Akt: skabinr. (Udfyldes af tinglysningskdete'ret) Reg.afg. kr. -67000700 mens Akt: Skab nr. advokater Ejerlav: Matr.nr.: Vejle bygrunde 290 A m.fl. CVR-nr.: 27 31 89 59 Anmelder: Clemens Advokater A/S

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Salgsopstilling. JUST-SOLD Ejendomsmægler Godthåbsvej 34B 2000 Frederiksberg Tlf.53569050 CVR-nr. 35247432. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. JUST-SOLD Ejendomsmægler Godthåbsvej 34B 2000 Frederiksberg Tlf.53569050 CVR-nr. 35247432. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling JUST-SOLD Beskrivelse: Rigtig god lejlighed med altan, og elevator i ejendommen Søgerduengodbegynderlejlighed,ligetilatflytteind?-såerdenneheltsikkertetkig

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m.

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m. NTELsEN r$rrhomsen )w\q8 Matr.nr. 192 Eksercerpladsen, København Anmelder: Ejerlejlighederne t-59 Advokat Allan Thomsen Beliggende: Islands Brygge 34 A-D Østbanegade 55 2300 København S 2100 KøbenhavnØ

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SKØDE Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SÆLGER/OVERDRAGER: ZELOT REAL ESTATE ApS Holmegårdsvej

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa TIL SALG Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg Grønland 24, 8500 Grenaa Ejendommen udbydes til salg for kr. 4.150.000,00. Bygningen

Læs mere

Salg af ejendommen Thistedvej 82, Nørresundby Sagsnr. 2014-18726

Salg af ejendommen Thistedvej 82, Nørresundby Sagsnr. 2014-18726 Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Udbyder herved ejendommen beliggende Thistedvej 82, 9400 Nørresundby til salg.

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Øresundsvej 60, 2. th, 2300 KøbenhavnS Sagsnr.: AB2814 Dato: 04-08-2015 Beskrivelse: Yderst Attraktiv og Istandsat

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere