1 DSS G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I"

Transkript

1 1 DSS G-II 120 Bulk Sort / Hvid Il I II III

2 KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/ Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen Kontoret for ejendomsskatter 1-2: Ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo er under ovennævnte dato opdelt i ejerlejligheder. 2: Genparter af den tinglyste anmeldelse og den medfulgte fortegnelse vedlægges. K. B. nr Ju 30n

3

4 ADVOKATERNE AA AMAGERTORV 11 AMAGERTORV KØBENHAVN K TELEFON: (+45) Københavns Byret TELEFAX: (+45) Tinglysningen dk Hestemøllestræde København K 8. april 1999 HA/cb J.nr.: Vedr.: Ejendomsaktieselskabet Gl. Ladegaard - ejerlejligheder under matr.nr. 5479, 5480 og 5481 Udenbys Klædebo Kvarter Ejendomsaktieselskabet, som ejer de usolgte lejligheder, er blevet fusioneret med sin ejer Ejendomsanpartsselskabet Gl. Ladegaard, som fortsættende selskab, jfr. vedlagte beki'æftede kopi af sammenskrevet resume fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Jeg skal i den forbindelse anmode Dem om at notere ændringen på følgende ejerlejligheder: Af matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter lejlighederne nr. i, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 24, 28, 32 og 33. Af matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter lejlighederne nr. 1, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 33, 37, 42, 45, 46,47, 49, 56 og 57. Af matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter lejlighederne nr. 9, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 37, 38, 39,. 45 og 50. Eventuel bekræftigelse imødese venligst. Med ilsen enrik Andersen AA SAMVIRKENDE ADVOKATER AA HENRIK ANDERSEN (H) BENT-OVE FELDUNG (H) BIRGITTE FRØLUND LLM (L) SUZANNE HELSTEEN (H) OLE K. JEPPESEN (H) OLE LUND-THOMSEN (H) POUL HELMUTH PETERSEN (H) HANS HENRIK SKJØDT (H)

5 1;, ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET REG.NR ApS Fotokopiens rigtighed bekræftes m,ae UDSKREVET: SIDE 1 SAMMENSKREVET RESUME SELSKABSNAVN: EJENDOMSANPARTSSELSKABET GL. LADEGÅRD Seneste Stiftelsesregistrering: dato: Seneste vedtægtsdato: Hjemsteds-. adresse: Svanemøllevej København ø København Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og administrere ejendomme Hjemstedskommune: Anpartskapital: ,00 Stiftere: A/S PSE NR c/o lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade København K Direktion: Direktør Ivan Harbo Jakobsen Svanevej Nivå Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene Selskabsrevisor: Regnskabsår: Revisionsfirmaet Carl H. Ander sen Falkoner Alle Frederiksberg Første regnskabsperiode: Omlægningsperiode: 01A KAMPMANNSGADE KØBENHAVN V TELEFON EKJ

6 8 ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET REG.NR ApS UDSKREVET: SIDE 2 SAMMENSKREVET RESUME SELSKABSNAVN: EJENDOMSANPARTSSELSKABET GL. LADEGÅRD Registrering er sket. Udskriftens rigtighed bekræftes. Edvard K. Jørgensen KAMPMANNSGADE KØBENHAVN V TELEFON EKJ

7 F opien gtighed bekræftes ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET REG.NR A/S UDSKREVET: SIDE 1 SAMMENSKREVET RESUME SELSKABSNAVN: EJENDOMSAKTIESELSKABET GL. LADEGÅRD (OPLØST) Seneste Stiftelsesregistrering: dato: Seneste vedtægtsdato: Hjemstedsadresse: Svanemøllevej København Ø Hjemstedskommune: København Selskabet opløst efter fusion med REG.NR ApS EJENDOMSANPARTSSELSKABET GL. LADEGÅRD Registrering er sket. Udskriftens rigtighed bekræftes. Edvard K. Jørgensen EKJ KAMPMANNSGADE KØBENHAVN V TELEFON

8 *** * *** Side: 2 * * * * * *** * * * Retten i København Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen EJ 1 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr Ejerlej. 1, Udenbys Klædebo Kvarter, Københav Ejendomsejer: Ejendoms A/S GL Ladegaard Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr noteret på omstående ejerlejligheder. Udskriffra Erhvervs- og selskabsstyrelsen forevist. Retten i København den Bente Sørensen

9 Matr. nr.; 5479 Udenbys Klædebo kvarter Beliggende: Åboulevard 9, 11 og 13 Anmelder: Akt: Skab nr. I (udfyldes a dommerkontoret) Landinspektørkontoret Niels Mousten Vestergaard Søvej 17, 288o Bagsværd. Tlf. (o2) ANMELDELSE AF OPDELING AF EJERLEJLIGHEDER. A 9650 Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo kvarter, Staden København, beliggende Åboulevard 9, 11 og 13, af grundareal 1767 m 2, erklærer herved, at ejendommen er en ejerlejlighedsejendom. På ejendommen er opført en bygning i 6 etager med kælder. Ejendommen opdeles i 33 ejerlejligheder med numrene 1-33 inkl. på ved- lagte af Stadskonduktøren. i København'attesterede fortegnelse og kort over de enkelte ejerlejligheder. Ejendommen indeholder 3o beboelseslejligheder. 4,4 7 Ejendommen er tilbudt lejerne uden vurdering, men lejerne har ikke rettidigt enten begæret vurdering eller accepteret tilbuddet og godti lov om ejerlej- gjort, at der i overensstemmelse med 14, stk. 4, ligheder er dannet en andelsboligforening som er i stand til at er-' lægge den kontante udbetaling. Lejernes frist udløb den lo.o Fristen i 12, stk. 3, l.pkt, i lov om ejerlejligheder er overholdt. Der er ikke tidligere sket henvendelse til lejerne som nævnt i 12, stk. 1, 13, stk. 1, 2.pkt. eller 14 i lov om ejerlejligheder. Foranstående erklæringer og vedlagte fortegnelse begæres noteret på vatr. nr Udenbys Klædebo kvarter, Staden København i medfør af lov om ejerlejligheder, jvf. lovbekendtgørelse nr. l09 af 12. marts København, den L. Toftgaard Hansen Id bitingsular Jensen Er Kieldslcov A/S. København

10 E 0 O Natr. nr Udenbys Klædebo kvarter Beliggende: Åboulevard 9, 11 og 13 Anmelder: Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Landinspektorkoiitore t Niels Nousten Vestergaard Søvej 17, 288o Bagsværd. Tlf. (o2) o. E Erklæring i henhold til 14 i Bekendtgørelse nr., 287 af 16. juni 1977 om tinglysning vedrørende ejerlejligheder m.m.. Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr Udenbys Klædeb& kvarter erklærer: Betingelserne for at afgive erklæring efter 3 i bekendtgørelse nr. 141 af 26. marts 1976 vedrørende tinglysning af ejerlejligheder m.m., var tilstede den 25. marts 1977, idet der samtidig afgives erklæring efter sidstnævnte bestemmelse i Anmeldelse af opdeling af ejerlejligheder, for ejendommen. 1 København, 1. september L. Toftgaard Hansen Bestil lingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København

11 1", =7,1, 7 VWs T , : a *

12 Stadskonduktørens dikektqrat Ole Rømers Hus Vester Farimagsgade København V. Telefon (01) Dato 31. oktober 1977 Akt: Skab nr. (ogfyldes af dommerkontoret).18(k.:* ". F Anmelder; r Fortepelse over ejerlejlighederne nre inkl. på matr.nr Udenbys Klædebo kvarter, Staden,København Nr. Beliggenhed Areal 2 m Fordelingstal 1 Åboulevard 9, 11 og 13, butikker i ,21 stuen og kælderlokaler 1# 2 9,1. sal tv ,21 ti Ir 3 tt th ,98, 1? tt : 4 2. sal tv ,21 5 ty tit fl. th ,98 FF f t 6 $ 3. sal tv ,21 ft 1/ II 7 : th ,98 TI tf $ 4. B sal tv ,21 /1 tt ti 9, th ,98 ti il 10 $ 5. sal tv ,57 tt 11 1/ 11 P th ,4o 12 Åboulevard 11, 1. sal tv ,8o t: et tf 13 a th ,o3 TI sal tv ,8o y, ti Il 15 th ,03 ti , sal tv ,8o 11 tf tt 17 y th ,03 tt /1, sal tv , 8o I t tt t 1 19 y th ,03 n tt, sal tv ,28 It 11, Il 21 th ,4o 22 Åboulevard 13, 1. sal tv ,o3 IN- Vf 1 Y 23 y th ,03 24 u u, 2. sal tv ,03 tf I? 2 j 25 th ,03 \ Bestillingsformular forts'. Jensen Ige~ A/S, København

13 Akt: Skab nr. 'udfyldes af dommerkontoret) Stadskonduktørens direktorat Blad Dato J.nr. E / F O I-. E Nr. Beliggenhed Areal m 2 26 Åboulevard 13, 34 sal tv. x,.121 Il ft, 27 " th. 121 Il 28. ", 4. sal tv. 121 tf II 29 " th It", 5. sal tv. i10 tf ti, 31 " th Åboulevard 9, 11 og 13 keelderlo- 237 kaler II tr 1 33 " >garager 183 Fordelingstal 7,03 7,03 7,03 7,03 6,4o 6, Fortegnelsens oplysninger - bortset fra fordelingstal - attesteres. Opdelingen er foretaget efter bestemmelserne i lov nr. 195 af 18. ' maj 1977,. 3, stk. 1. Det attesteres, at kvalitetskravene i henhold til lovbekendtgsrelse nr. 109 af 12. marts 1976, 10, stk. 1, nr. 2 er opfyldt for ejerlejlighederne nre inkl. /. A.V. Christensen INDFØRT I DAGBOGEN den 3 NOV KØBENHAVNS BYRET Lyst Bestillingsformular )( Jensm~I~A~mm

14 st P Gt-7- Ny 1/afr. nr.: Anmelder: Advokat 54'79 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 1 Claus Normann 5479 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 32 Bolbrovænge Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Rungsted Kyst 5480 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 1 tlf: Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter; ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 50 Be-iggende: Aboulevard 9, st., 1635 København V Åboulevard 9, Id., 1635 København V Åboulevard 9, st., 1635 København V Julius Thomsens Gade 22, st., 1632 København V Julius Thomsens Gade 20, Id., 1632 København V Julius Thomsens Gade 20, st., 1632 København V Åtouleyard 7, st. tv., 1635 København V Åboulevard 7, st. mf., 1635 København V Åloulevard 7,. st. th., 1635 København V Herman Triers Plads 4, kl., 1631 København V GENPART TA ,00 K GENPART TA 1.400,00 K Tinglysningsafgift: kr ,00 Registeringsafgift: ,00 ENDELIGT SKØDE Underskrevne Ejendomsanpartsselskabet Gl. Ladegaard c/o HHH Administration Aps, Ryvangs Alle 44, 2900 Hellerup sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne Jpegm Kristensen Ejendomme ApS CVR-nummer Rugvænget Taastrup de sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende udlejningsejendomme matr. nr 5479 Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr Udenbys Klædebo Kvarter, ejerlejlighed nr. 32 Form. 267 G MALLING BECK»Q> il

15 5479 Udenbys Klædebo Kvarter, 5480 Udenbys Klædebo Kvarter, 5480 Udenbys Klædebo Kvarter, 5480 Udenbys Klædebo Kvarter, 5481 Udenbys Klædebo Kvarter, 5481 Udenbys Klædebo Kvarter, 5481 Udenbys Klædebo Kvarter, 5481 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende: ejerlejlighed nr. 33 ejerlejlighed nr. 1 ejerlejlighed nr. 56 ejerlejlighed nr. 57 ejerlejlighed nr. 37 ejerlejlighed nr. 38 ejerlejlighed nr. 39 ejerlejlighed nr. 50 Åboulevard 9, st., 1635 København V Åboulevard 9, kl., 1635 København V Åboulevard 9, st., 1635 København V Julius Thomsensga.de 22, st., 1632 København V Julius Thomsensgade 20, ld., 1632 København V Julius Thomsensgade 20, st., 1632 København V Åboulevard 7, st.tv., 1635 København V Åboulevard 7, st.mf., 1635 København V Åboulevard 7, st.th., 1635 København V Herman Triers Plads 4, kl., 1631 København V Ejendommene er udlejningsejendomme bestående af 15 butikslejemål, 15 garagelejemål, samt et areal beliggende i kælderen opdelt i forskellige lejemålsstørelser, beliggende i byzone. De 10 lejligheder er under udstykning jf. opgørelse af 11. november 2003 udarbejdet af landinspektør Hans Chr. Mikkelsen. Ejendommene er pr. 1/ vurderet til kontantværdi kr , heraf grundværdi kr , Grundareal udgør iflg. tingbogen kvm. Overdragelsen sker på følgende vilkår: L Ejendommene overdrages således, som de er og forefindes, og som beset af køber med de på grunden værende bygninger med grund, mur og nagelfast tilbehør, samt varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, planter og alt ejendommenes rette tilligende og tilhørende og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Køber er pligtig til at være medlem af ejerforeningen Gl. Ladegaard. For så vidt angår de på ejendommen tinglyste byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen, hvoraf det fremgår at der den

16 -f& i 2 ld er lyst dokument om bebyggelse, benyttelse m.v.. 21[ er lyst dokument om fælles spildevandsløb. 2 f er lyst dokument om passage af gennemkørsel er lyst dokument om bebyggelse, benyttelse mv er lyst dokument om fælles brandmur/gavl m.v er lyst dokument om adgang til køkkentrappe mv er lyst dokument om transformerstation/anlæg mv er lyst dokument om byggetilladelse og vilkår herfor er lyst dokument om fjernvarme/anlæg mv er lyst vedtægter for ejerforening. Fsv angår rnatr. nr tillige er lyst dokument og udlejningsvirksomhed på 2 og 3 sal er lyst- meddelelse-fra mag iht. Byggelovens er lyst meddelelse fra mag iht. Byggelovens',27 Fsv angår matr. nr tillige dokument om WC i gården mv vedtægter for ejerforening, tillæg Køber overtager ejendommene den 1. juni 2004, fra hvilken dato de henligger for dennes regning, råden og risiko i enhver henseende. Risikoen for brandskade overgår dog allerede til køber fra slutsedlens dato. Køber er da berettiget til erstatning fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. Ejendommene er brandforsikret via ejerforeningen., Ejendommene overtages med de p.t. indgåede lejemål. Sælger oplyser og indestår køber for lejen pr. 1. april 2004 udgjorde kr ,46 pr. år. Jf. skrivelse fra administrator af den 29. april 2004, hvor i lejen er fordelt på butikker, garager og kælder. 3 e indtægter og udgifter af ejendommene, der vedrører tiden inden o ertagelsesdagen henholdsvis oppebæres eller udredes af sælger, medens alle i dtægter og udgifter, der vedrører tiden efter denne dato henholdsvis oppebæres e er udredes af køber. 10 ejerlejligheder er under udstykning og sælger afholder samtlige udgifter til ndinspektør Hans Chr. Mikkelsen frem til overtagelsesdagen. Herefter afholder k ber selv udgifterne til Stadskonduktørembedet, dog maksimeret til kr. Form. 267 G MALUNG BECK ii>

17 70.000,00. Beløb til Stadskonduktørembedet herudover udredes af sælger og medtages over refusionsopgørelsen. Køber overtager ingen gældsposter uden for købesummen. Sælger overdrager det i ejendommene værende ejerpantebrev uden mod at køber selv afholder omkostninger til tinglysning. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 4 beregning, sædvanlig Købesummen er aftalt til kr ,00 - skti/er kroner tatitremillioner 00/100, der berigtiges kontant på følgende måde: A.Ved underskrift atkøbsaftalen har køber deponeret kr ,00 Hos Thor Stevnss Erhvervsmæglere A/S. B. SeneSt;,~5. maj 2004 deponerer køber kr ,00 I sælgers Pengeiptitut Forstædernes Bank, Ny Østergade København Købesum i alt kr ,00 De deponerede beløb frigives til sælger, når nærværende øde foreligger tinglyst uden. præjudicerende ~in' ærkeringer, og med fradrag af eventuel refusionssaldo i købers fa~.. Købesummen er fordelt som følåg: 5 Grund kr ,00 Restejendomme kr ,00 Installationer kr ,00 6 Sælger erklærer, at ejendommene alene indehdftler forretningslejemål, garager og kælderlokaler, hvorfor ejendommene derfor ikke er omfattet al lejelovens kap. XVI og tilbudspligt.

18 E 7 Kø r erklærer herved i henhold til 8 i lovbekendtgørelse nr. 920 af me senere ændringer om sommerhuse og camping m.v. at ejendommene alene er rhvervet i erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af nævnte lovs 1, idet eje dommene skal anvendes til udlejning og erhvervsformål. 8 Øvr ge vilkår for nærværende handel er aftalt i købsaftale af den 30. april samt allo ige af den 14. maj, der ikke tinglyses. e er opfordres til" at opbevare købsaftalen m/ tilhørende bilag og allonge i 20 år, disse nøje regulerer forholdet mellem parterne. Kø a enhavn, denot 1- maj 2004 So sælger: Eje domsanpartsselskabet Gl. Ladegaard Rom, den-4 maj 2004 Som køber: J.~ Kristensen Ejendomme ApS t's- K Schlager Iflg Tegningsudskrift Til vitterlighed om underskriftens ægthed, un erskriverens myndighed fsv. angår sælger: Jørgen Kristensen Iflg. tegningsudskrift. dateringens rigtighed samt Na Sti g: e W. Altre= dvokatsekretær ROrgeDgerVei 4 Bo æl: 2660 Brøndby Strand Navn: 7/4, Stilling- (P,:ze-fi Bopæl: > ve«?.2~ / -#1.. Form. 267 G MALUNGBECK-G>

19 å" dennævnte ejerlejligheder i ejendommen matr. nr: 5479 Udenbys Klædebo kvt. ef vurderet således: Ejerlejlighedsnummer Ejendomsværdi S T N dennævnte ejerlejligheder i ejendommen matr. nr: 5480 Udenbys Klædebo kvt. er vurderet således: Ej,rlejlighedsnummer Ejendomsværdi S T N dennævnte ejerlejligheder i ejendommen matr. nr: 5481 Udenbys Klædebo kvt. er vurderet således: Ej erlejlighedsnummer Ç C Ejendomsværdi Den 27. maj 2004 Københavns Skatteforvaltning Ejendomsskat Allan ørgensen Form. 267 G MALUNG!MCI(

20 rn E **** *** * * * Side: 8 * * *** * * Retten i København * Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen EJ 1 Påtegning på Skøde. Dkk Vedrørende matr.nr Ejerlej. 1, Udenbys Klædebo Kvarter, Københav Ejendomsejer: J Kristensen Ejendomme ApS Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Lyst som endelig adkomst efter sket berigtigelse på matr nr 5479 Udenbys Klædebo kv., ejl 1, 32, 33, matr nr 5480, ejl 1, 56, 57, matr nr 5481, ejl 37, 38, 39 og 50 med Anmærkning: kr BRFkredit kr ejerptb Retten i København den Bente Sørensen

21 KROMANN REUMERT MATR.NR.: EJERLEJL. NR.: BELIGGENDE: Afgift: DKK , , Udenbys Klædebo Kvarter ANMELDER: 10, 13, 14, 22, 25 og 24 Kromann Reumert Åboulevard 9, 5. tv. Jesper Aa. Rasmussen Åboulevard 11, 1. th. Rådhuspladsen 3 Åboulevard 11, 2. tv Århus C Åboulevard 13, 1. tv. Tlf Åboulevard 13, 2. th. J.nr JTA/trp Åboulevard 13, 2. tv København V MATR. N R. : EJERLEJL. NR.: BELIGGENDE: 5480, Udenbys Klædebo Kvarter 33, 12, 21, 22, 23, 26, 28 og 31 Julius Thomsens Gade 16, st. th. Julius Thomsens Gade 20, st. tv. Julius Thomsens Gade 18, st. th. Julius Thomsens Gade 18, 1. tv. Julius Thomsens Gade 18, 1. th. Julius Thomsens Gade 18, 3. tv. Julius Thomsens Gade 18, 4. tv. Julius Thomsens Gade 18, 5. th København V MATR. N R. : EJERLEJL. NR.: BELIGGENDE: 5480, Udenbys Klædebo Kvarter 46, 47 og 49 Herman Triers Plads 6, 1. tv. Herman Triers Plads 6, 1. th.. Herman Triers Plads 6, 2. th København V MATR.NR.: 5481, Udenbys Klædebo Kvarter EJERLEJL. NR.: 9, 14, 13, 22 og 23 BELIGGENDE: Herman Triers Plads 4, 4. tv. Herman Triers Plads 2, st. th. Herman Triers Plads 2, st. tv. Herman Triers Plads 2, 4. th. Herman Triers Plads 2, 5. tv København V

22 ROMAN N r"- REUMERT ri ("4 ("4 MATR. N R. : EJERLEJL. NR.: BELIGGENDE: 5481, Udenbys Klædebo Kvarter 26, 28, 31, 33 og 34 Kleinsgade 2, st. th. Kleinsgade 2, 1. th. Kleinsgade 2, 3. tv. Kleinsgade 2, 4. tv. Kleinsgade 2, 4. th København V 1=1 C1 8=I 1=1 ti r-- KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT BETINGET SKØDE Undertegnede Ejendomsanpartsselskabet GI. Ladegård, CVR-nr , Sandbjergvej 18, 2950 Vedbæk, sælger og betinget skøder herved til medunderskrevne Ejendomsselskabet Herman Triers Plads ApS CVR-nr c/o Jesper Vissing Bukkeballevej 27, b 2960 Rungsted Kyst den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejerlejligheder: Ejer- lejl.- nr. Matr.nr. Beliggenhed Kontant ejendomsværdi pr / heraf grundværdi Tinglyste areal ifølge tingbogen Tinglyste fordelingstal , Udenbys Klædebo Kvarter Åboulevard 9, 5. tv., 1635 København V, Københavns Kommune 13 - Åboulevard 11, 1. th., 1635 København V, Københavns Kommune DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK , m 2 657/ m 2 703/24234

23 KROMAN N REUMERT Ejer- Matr.nr. Beliggenhed Kontant ejendoms- Tinglyste Tinglyste lejl.- værdi pr / areal ifølge fordelingsnr. heraf grundværdi tingbogen tal , Åboulevard 11, 2. tv., DKK ,00/ 117 m 2 680/24234 Udenbys 1635 København V, DKK ,00 Klædebo Københavns Kommune Kvarter 22 - Åboulevard 13, 1. tv., 1635 København V, Københavns Kommune 25 - Åboulevard 13, 2. th., 1635 København V, Københavns Kommune 24 - Åboulevard 13, 2. tv., 1635 København V, Københavns Kommune , Julius Thomsens Gade Udenbys 16, st. th., Klædebo 1632 København V, Kvarter Københavns Kommune DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK , m 2 703/ m 2 703/ m 2 703/ m 2 639/ Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 94 m 2 547/ , st. tv., 1632 København V, Københavns Kommune DKK ,00 21 Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 88 m 2 512/ , st. th., 1632 København V, Københavns Kommune DKK , Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 112 m 2 651/ , 1. tv., 1632 København V, Københavns Kommune DKK , Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 128 m 2 744/ , 1. th., 1632 København V, Københavns Kommune DKK ,00

24 KROMAN N REUMERT Ejer- Matr.nr. Beliggenhed Kontant ejendoms- Tinglyste Tinglyste lejl.- værdi pr / areal ifølge fordelingsnr. heraf grundværdi tingbogen tal , Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 112 m 2 651/43819 Udenbys Klædebo Kvarter 18, 3. tv., 1632 København V, Københavns Kommune DKK ,00 28 Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 112 m 2 651/ tv., DKK , København V, Københavns Kommune 31 Julius Thomsens Gade DKK ,00/ 118 m 2 686/ , 5. th., DKK , København V, Københavns Kommune 46 Herman Triers Plads 6, DKK ,00/ 124 m 2 721/ tv., 1631 København V, Københavns Kommune DKK ,00 47 Herman Triers Plads 6, DKK ,00/ 108 m 2 628/ th., 1631 København V, Københavns Kommune DKK , Herman Triers Plads 6, DKK ,00/ 108 m 2 628/ th., 1631 København V, Københavns Kommune DKK , , Herman Triers Plads 4, DKK ,00/ 96 m 2 558/31947 Udenbys Klædebo Kvarter 4. tv., 1631 København V, Københavns Kommune DKK ,00 14 Herman Triers Plads 2, st. th., 1631 København V, Københavns Kommune DKK ,00/ DKK , m 2 674/31947

25 '<ROMAN N REUMERT Ejer- Matr.nr. Beliggenhed Kontant ejendoms- Tinglyste Tinglyste lejl.- værdi pr / areal ifølge fordelingsnr. heraf grundværdi tingbogen tal , Udenbys Klædebo Kvarter Herman Triers Plads 2, st. tv., 1631 København V, Københavns Kommune 22 - Herman Triers Plads 2, 4. th., 1631 København V, Københavns Kommune 23 - Herman Triers Plads 2, 5. tv., 1631 København V, Københavns Kommune 26 - Kleinsgade 2, st. th., 1633 København V, Københavns Kommune 28 - Kleinsgade 2, 1. th., 1633 København V, Københavns Kommune 31 - Kleinsgade 2, 3. tv., 1633 København V, Københavns Kommune 33 - Kleinsgade 2, 4. tv., 1633 København V, Københavns Kommune 34 - Kleinsgade 2, 4. th., 1633 København V, Københavns Kommune DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK ,00 DKK ,00/ DKK , m 2 581/ m 2 715/ m 2 610/ m 2 523/ m 2 837/ m 2 506/ m 2 669/ m 2 837/31947 Vilkårene for handlen er aftalt i købsaftale med bilag dateret 6. februar 2004 oprettet mellem parterne i forbindelse med handlens indgåelse.

26 KROMANN REUMERT Den tinglysningsmæssige registrering sker på følgende VILKÅR: 1. EJERLEJLIGHEDERNES TILBEHØR, LØSØRE OG HÅRDE HVIDEVARER 1.1 Ejerlejlighederne sælges, således som de er og forefindes, med tinglyst fordelingstal og tilsvarende andel i grunden og med de på denne værende fælles bygninger med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder varmeanlæg, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, beplantninger og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende. 1.2 I det omfang det er installeret medfølger sanitet, alt i vægge og gulve monteret badeværelsesudstyr og faste indvendige lamper. Køber er gjort bekendt med, i hvilket omfang løsøre/inventar tilhører lejerne. 1.3 Ejerlejlighedernes varmeinstallation: Fjernvarme. 2. BRUGSRETTIGHEDER, SERVITUTTER OG BYRDER 2.1 Ejerlejlighederne overdrages i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed de har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser over for ejendommens forsyningsselskaber og grundejerforening, i hvilken henseende bemærkes, at køber respekterer de på hovedejendommen og ejerlejlighedernes blad i tingbogen tinglyste brugsrettigheder, servitutter og andre forpligtelser, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. 2.2 Sælger indestår for, at servitut lyst den vedrørende tilbagekøbsret aflyses uden omkostninger for køber, jf. pkt OVERTAGELSE, RISIKOOVERGANG OG FORSIKRING 3.1 Ejerlejlighederne overtages af køber den 1. april 2004, fra hvilken dato ejerlejlighederne henligger for købers regning og risiko. Såfremt ejendommens bygninger er fuld- og nyværdiforsikret mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køber ved købsaftalens underskrift. Køber er da berettiget til erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. 3.2 Ejendommen er bygningsbrandforsikret via ejerforeningen i henhold til police nr med Alm. Brand Forsikring.

27 KROMANN REUMERT 4. REFUSION 4.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Eventuelle ydelser, der forfalder før eller på overtagelsesdagen, betales af sælger. 4.2 Udkast til refusionsopgørelsen skal foreligge senest 14 dage efter, at køber har modtaj get det nødvendige materiale til udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. 4.3 Lejers deposita og forudbetalt husleje samt saldo på vedligeholdelseskonti indgår i refusionsopgørelsen. Der skal dog tages forbehold for de endelige saldoer. Der henvises i øvrigt til købsaftalens 16, stk. 3 og Sælger meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse. I tilfælde, hvor forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af køber og sælger i forening. 4.5 Køber refunderer de af sælger i det løbende regnskabsår afholdte udgifter, der opkræves over varmeregnskabet over for lejerne, og sælger refunderer køber de i det løbende regnskabsår modtagne a conto varmebidrag. 4.6 Sælger afmelder eventuel betalingsservice. 5. SÆLGER OPLYSER at de på ejendommen værnede bygninger med tilhørende installationer er lovligt opførte, indrettet og benyttet. Sælger indestår ikke for lovligheden af lejernes eventuelle ændringer af installationer mv, At der ikke er skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Sælger har intet kendskab til bygningernes fundamenter og hæfter ikke for eventuelle sætninger heri, at ejendommen opfylder lovgivningens hidtidige krav i forbindelse med brandforsikring, jf. det fremlagte Kommunale oplysningsskema. Sælger hæfter ikke for fremtidige myndighedskrav i forbindelse med brandsikring,.at der ikke er udstedt offentlige påbyd vedrørende ejendommen, at der ikke verserer byggesager,

28 KROIVIANN REUMERT t der ikke foreligger dispensationer vedrørende ejendommens benyttelse og opførelse, a.t installationer og forsyningsledninger, sælger bekendt, er I lovlig og brugbar stand, t afledning af regn- og spildevand sker til offentlig kloakforsyningsnet, at ejendommen ikke er begæret omvurderet, og at der ikke er indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder, som ikke fremgår af købsaftalen, at der ikke er udført arbejde, afsagt kendelser, udstedt offentlige påbud eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private, der vedrører ejendommen, at grund eller bygninger sælger bekendt ikke er forurenet. Sælger hæfter dog ikke for forekomster af asbest og lignende materiale i bygningens aptering, at der ikke for ejerlejlighederne består restancer af nogen art til ejerforeningen, og at der ikke fra ejerforeningen er meddelt aktuelle forhold eller beslutninger, der vil indebære ekstraordinære forhøjelser af fællesudgifterne eller indebære fremtidige ekstraordinære engangsbetalinger. 6. KØBESUMMEN 6.1 Købesummen er aftalt til DKK ,00 skriver kroner tre ti syv millioner seks hundrede otte ti fem tusinde 00/100, der berigtiges således: 6.2 Prioriteter Køber overtager følgende i ejendommen indestående prioritetsgæld:

29 KROMAN N REUMERT BRFkredit, kontantlån med rentetilpasning, opr. kr ,00, indgår i købesummen med kontantværdien af obligationsrestgælden pr. 20. februar 2004 DKK , Den kontante udbetaling Ved købsaftalens underskrift er deponeret hos Thor Stevnss Erhvervsmæglere A/S DKK , Ved skødets underskrift, dog senest den 20. marts 2004, deponeres yderligere i sælgers pengeinstitut restkøbesummen DKK , Renter af det under pkt nævnte beløb, der tilskrives efter overtagelsesdagen tilfalder sælger. DKK , Købesum berigtiget ved modregning Forudbetalt leje DKK , Depositum DKK , Indvendig vedligeholdelse, jf. 22 DKK , Hensættelse, jf. 18 DKK , KØBESUM I ALT DKK , Den, der berigtiger handlen, har ret til af de deponerede midler at foranledige betaling af pantegæld, der ikke skal overtages, restancer, forfalden refusionssaldo i købers favør, beløb, som ifølge handlens vilkår skal betales af sælger eller modregnes i købesummen, sælgers andel af handlens omkostninger samt betale/frigive ejendomsmæglerens tilgodehavende. Disse betalinger må dog først ske, når købers adkomst er fri for præjudicerende retsanmærkninger, eller hvis sælgers advokat/sælgers pengeinstitut indestår for, at retsanmærkningerne kan slettes. En sådan indeståelse vil kunne gives, når endeligt skøde er tinglyst med retsanmærkninger, og sælgers advokat/sælgers pengeinstitut har haft lejlighed til at vurdere disse. Den, der berigtiger handlen, har pligt til at frigive købesummen til sælger alene med fradrag af anførte udgifter/indfrielser, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

DSS 88317229 1 G-11 297 Bulk Sort / Hvid IIN

DSS 88317229 1 G-11 297 Bulk Sort / Hvid IIN DSS 88317229 1 G-11 297 Bulk Sort / Hvid 1110035 IIN 0.1~~.101.1.1.1.«~~~~7~7~1.177~~WW- KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen x. GENPART Den 22/7-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

* * * * * *** Side: 6. * * * Retten i København Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen G 120 II

* * * * * *** Side: 6. * * * Retten i København Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen G 120 II n0a a*** * *** * * * * * *** Side: 6 * * * Retten i København Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen G 120 II Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 5479 Ejerlej. 25, Udenbys Klædebo Kvarter, Københa

Læs mere

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG 6. OKTOBER 2014 Indhold 1. Parterne...2 2. Ejendommen...2 3. Bygningsarealer...

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Matr.nr.: 28a og 28d Fræer By, Fræer Sagsnr. 152-197999 BRA/KJ-H Beliggenhed: Fræervej 8 9530 Støvring Værdiafgift kr. 5.000,00 Fast afgift kr. 1.660,00 I alt kr. 6.660,00 B E T I N G E T K Ø B S A F T

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.:

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: KØBSAFTALE Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: (i det følgende kaldet køber) afgiver herved ved afkrydsning Individuelt købstilbud eller Portefølje købstilbud over for Odense Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen Ejendom, bolig/erhverv, bebygget. KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendom, del 2 af matr. nr. 165a, Køge Bygrunde, beliggende Nørregade

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Købsaftale Vindmølle på egen grund

Købsaftale Vindmølle på egen grund Købsaftale Vindmølle på egen grund Vedrørende ejendommen beliggende mr.nr. 155 Mellerup, Agerskov beliggende Bovvej, 6534 Agerskov. Dok. 14/20307-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Købsaftale jordstykke

Købsaftale jordstykke Købsaftale jordstykke Vedrørende ejendommen beliggende Over Viskumvej 6, 8830 Tjele Dok. 13/102023-3 1/7 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

27.SEP.1990* SKØDE

27.SEP.1990* SKØDE 5,;(71 (C V?) S / Ø Ma tr. nr. 9 gl2 Glostrup by, Glostrup Beliggende: Ingersvej 10, 2600 Glostrup 27.SEP.1990*00676 5 SKØDE Anmelder: Advokat Jesper Lett Østergade 3-5 1100 København K tlf. 33-12 00.66

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. For ejendommen beliggende: Fuglemosevej 1F 8620 Kjellerup. Sagsnr. 802-96737. April 2011 Mægler: SLP/TB

KØBSAFTALE. For ejendommen beliggende: Fuglemosevej 1F 8620 Kjellerup. Sagsnr. 802-96737. April 2011 Mægler: SLP/TB April 2011 Mægler: SLP/TB KØBSAFTALE For ejendommen beliggende: Fuglemosevej 1F 8620 Kjellerup Sagsnr. 802-96737 Fredens Torv 1, 1. sal 8000 Aarhus C E-mail 802@edc.dk www.poulerikbech.dk Internationalt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende ejendom betegnet

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft. Dok. 13/102026-3 1/9 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Sortedam Dossering 41D, st. tv, 2200 København N Sagsnr.: NB9109 Dato: 05-10-2015 Beskrivelse: Denne lejlighed

Læs mere