Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf ENDELIGT SKØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE"

Transkript

1 . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr ,00 I alt kr ,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf ENDELIGT SKØDE Undertegnede A/S Skandi-Form Export FR. Andersen i likvidation v 'likvidator, advokat Arne Munch Lendal H.C. Andersens Boulevard 11, 1. tv København V sælger, skøder Ûg endeligt overdrager herved til S.kovsvinget og Skovledets Grundejerforening v /Mette Møller Jensen Bentzonsvej 7, 4. th Frederiksberg de sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendomme, matr. nr. 114 n og 25 q, Ramløse by, Ramløse beliggende Skovsvinget 2, 3300 Frederiksværk (25 q). Handlen er i øvrigt indgået på følgende nærmere n Il ing _V 193 A A Form. 267 G -Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 OLHOFF & USSING a. VILKÅR 1 Ejendommene udgør et ubebygget vejareal, hvis areal ifølge tingbogen for matr.nr. 14 n udgør 1488 m2 og for matr.nr. 25 q udgør m2, sælges som de er og forefindes og som beset af køber med alt ejendommens rette tilliggende og i øvrigt med de følgende byrder og forpligtelser. På ejendommene er lyst følgende servitutter og byrder: Matr.nr. 14 n: 25/ / om forsynings/afløbsledninger m.v. drænledninger og rørlagt grøft om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening m.v. vandværk m.v. Byplanvedtægt Matr.nr. 25 q: 14/ / / / / / / / / om byggelinier m.v. om færdselsret m.v. om vandløb m.v. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel m.v. færdselsret m.v. om forsynings/afløbsledninger m.v. drænledninger og rørlagt grøft om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening m.v. vandværk m.v. om færdselsret m.v. om adgangsforhold Byplansvedtægt om oversigt m.v. Påtaleretten i henhold til deklaration om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening m.v., vandværk m.v. lyst 25/ til grundsælgeren, henholdsvis Fr. Andersen og Skandi- Form Export, FR. Andersen, frafaldes hermed. ht 2 Ejendommene overtages af køber den 1. september 2000 og henliz< Yer fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende.

3 OLHOFF & USSING 3. Vejarealet er vurderet til kr. 0 og ikke selvstændigt beskattet. 3 4 Den samlede købesum er fastsat til kr. 1,00 skriver en 00/100. Købesummen betales på overtagelsesdagen. Sælgerne foranlediger evt. panthæftelse aflyst. Sælgerne erklærer, at der sælgerne bekendt ikke er sager eller henstår uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende vejarealet, at sælgerne ikke har begæret vejarealet omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der sælgerne bekendt ikke forefindes skov eller fredskovpligtigt areal, at sælgers påtaleret i henhold til deklaration lyst på ejendommene overdrages vederlagsfrit til køber. 5 Køber overtager ingen gæld udenfor købesummen. Eventuel nærværende og kommende gæld vedrørende vej, kloak, rensningsanlæg m.m. overtages af køber udenfor købesummen. Gæld, som ikke overtages af køber, indfries af sælgerne i forbindelse med handlens berigtigelse. 6 7 Køber indtræder ikke i de eventuelt sælger påhvilende forpligtelser i henhold til ikke tinglyste tredjemands aftaler. 8 Alle med nærværende handels ordning og berigtigelse forbundne omkostninger, herunder n X, Form. 267 C. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

4 OLHOFF & USSING 4. registreringsafgift vedrørende skøde, samt salær til advokat Svend Olhoff, Strandvejen 153, 2900 Hellerup, der berigtiger handlen, udredes af køber. Som sælger: Dato: ACW'oat." A. MUNCH LENp,m,.C. Andersens Boulevard København V. Tlf Fax A/S Skandi-Form xport, FR. Andersen i likvidation v/likvidator, advokat Arne Munch Lendal Som køber: Dato: eee kovsving og Skovl ets Grundeje orening v/ Mette Møller Jensen Skovsvinget og Skoleledets Grundejerforening v/ Helge Solberg Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening v/ Carl Erik 1-14Mne.rup Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskrivernes myndighed og dateringens rigtighed, for så vidt angår sælgerne: Navn: Stilling: H. Bopæl: Tif. Navn: S R. MØLLER Advokat (H) Stilling: ns Boulevard &11,1. ~havn V Bopæl: Fax

5 abitut. /V 494.r7hs.pf 4 49',"frI/Qf --r* Ejd.nr.: O93 OS" Vurd.pr.: /7/ Z_C, C) Grund.: 0 Ar: / m3 heraf vej / Ki'ef' m2 aixtrob.dabx cr ikke noteret som del af en samlet ejendom. / udgør Ikke en landbrugsejd. ener del af en sådan. Notering som samlet ejd. omfatter: Notering I matriklen som landbrug el. L HELSINGE KOMMUNE Ejandotasekattokontomt. den OKT Matrnr. ETZfr.di ~:(e7-ir US Overassistent g~,45-f..., t96j, Ejd.nr.: Vurd.pr.: 7/. z. c.,0 c> Grund.: Q Ar- -' m, heraf vej m2 aporob.clatcx Arcz.',.: ofr I or ikke noteret som del af en samlet ejendom. Areclet udye / udgør Ikke en landbrugsejd. eller del af en sådail Notering som samlet ejd. omfatter: Notering I matriklen som landbrug ell L mdl= HELSINGE KOMMUNE ilendoms~ontoreta dub Ø OKT. 2000,danne Overassistent n Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

6 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Helsinge * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 7 Akt.nr.: V 193 Påtegning på Skøde. Dkk 1 Vedrørende matr.nr. 14 N, Ramløse By, Ramløse Ejendomsejer: Skovsvingets og Skovledets Grundejerf Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Retten i Helsinge den Anita Thalsø flrn R Wrnhi pwcki Nvfnrv Kahenhs vn K

7 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Helsinge *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 8 Akt.nr.: Påtegning på Skøde. Dkk 1 Vedrørende matr.nr. 25 Q, Ramløse By, Ramløse Ejendomsejer: Skovsvinget og Skovledets Grundejer- m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Retten i Helsinge den Anita Thalsø Gnrrn 767 r: ntr. R Wrnhh.wcki Nvinrv Kffithpnhftvn /C