ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1"

Transkript

1 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Næstved april Projektet Brugerundersøgelse/observation Resultater 3 3 Haslev maj Projektet Brugerundersøgelse/observation Resultater 7 4 Spørgeskemaer 11 1 Baggrund COWI gennemfører i 2014 en brugerundersøgelse/evaluering for Østdansk Turisme. Opgaven knytter sig til projektet "Attraktive byrum", som Østdansk Turisme gennemfører på vegne af Region Sjælland. Formålet med projektet er at skabe attraktive byrum og derigennem styrke Region Sjællands attraktivitet for både borgere og turister. Der er udvalgt tre byrum i hhv. Næstved, Stege og Haslev. I hvert af de tre byrum laves der en installation/udsmykning, som markeres med en event i april-maj 2014 (eventen i Stege er i mellemtiden udskudt til efter sommerferien 2014). På baggrund af erfaringerne fra de tre events, herunder brugernes tilbagemeldinger, PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET Sofie Lorenzen KONTROLLERET TBJN GODKENDT TBJN

2 2/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 arbejdes der videre med udviklingen af byrummene frem til oktober 2014, hvor der gennemføres endnu en event. Erfaringerne opsamles via en evaluering. COWIs opgave rummer følgende dele: Udarbejdelse af et evalueringsdesign i dialog med Østdansk Turisme. Dette er gennemført som aftalt inden første event. Gennemførelse af observation og brugerinterviews i forbindelse med de tre events i april-maj Afrapportering af brugeroplevelsen mhp. videreudvikling af byrummene Gennemførelse af observation og brugerinterviews i forbindelse med de tre events i oktober 2014 Endelig afrapportering af analyseresultater Undersøgelserne sker i en kombination af interviews og observationer. De gennemførte interviews undersøger deltagernes mening om dagens byrumsevent med deres egne ord, mens observationen er en optegnelse af hvordan det fysiske rum anvendes, eller ikke anvendes, med billeder til at supplere stedets stemning. Nedenfor følger den foreløbige afrapportering, som er gennemført efter de afholdte events i april (Næstved) og maj (Haslev). Eventen i Stege er udskudt og gennemføres ikke på denne side af sommerferien. 2 Næstved april Projektet I et samarbejde mellem Talentskolen i Næstved, Næstved Kunstby, Næstved Ungdomsskole, Mærk Næstved og Visit Næstved var det arrangeret at kunstneren Husk Mit Navn kom til Næstved, i Østergade, og dekorerede en gavl på en dag, d. 4. april Brugerundersøgelse/observation COWI gennemførte i alt 14 interviews, med alt fra 1-4 interviewpersoner ad gangen. Interviewpersonerne var forbipasserende på gaden. Et udarbejdet spørgeskema blev anvendt, og der blev spurgt ind til dagens konkrete projekt, street art generelt, personlig brug af Næstved by, samt forslag til fremtidige events/projekter. Nedenfor følger en sammenfatning af resultaterne. I bilag 1 findes skemaerne. Et par bemærkninger til observationerne: Da COWI havde været i gang med interviews i ca. en halv time, henvendte Husk mit Navn sig til os, han spurgte til hvem vi var og hvad vi lavede. Han var ikke klar over, at brugerundersøgelsen skulle gennemføres, og han synes at det var underligt og forstyrrende, at vi stod og evaluerede lige ved siden af ham, mens han kunne

3 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ /12 høre det. Vi forklarede vores ærinde og aftalte, og vi placerede os lidt længere væk fra hans arbejdsområde, så han ikke blev forstyrret. En anden udfordring ved at evaluere denne dag: Gavlmaleriet var ikke færdigt, da vi talte med informanterne, hvorfor de ikke rigtig kumme forholde sig til det æstetiske udtryk eller genkende Husk Mit Navns streg. Trods disse udfordringer kom der mange iagttagelser og tilbagemeldinger fra informanterne, som er sammenfattet nedenfor. 2.3 Resultater Street art i gaden gør ifølge informanterne Næstved mere attraktiv. Kunsten placeret ude i byrummene vakte begejstring hos de fleste, som anså Næstved for havende plads til meget mere street art, til glæde for alle aldersgrupper. Interviewene gav det indtryk, at en potentiel fortælling om Næstveds graffitiarv og en fremtidig aktiv inddragelse af brugerne kan bidrage til at sikre Næstveds fremtid som en både attraktiv og aktiv by Graffiti i gaden er godt Selvom det langt fra var de fleste, der kendte Husk Mit Navn, eller andre street art kunstnere, var der stor enighed om, at gavlmaleriet er fedt og tilfører nyt liv til gaden: Fedt, i stedet for kedeligt (Interview (I) 1) Får én til at sige wow og stoppe op, og det passer godt ind på en ældre gade. (I4) Nyt liv, det er bedre end en slidt facade (I8) Fedt, giver liv (I14) God og dårlig graffiti Husk Mit Navns værk er ikke det eneste graffiti i Østergade. Interviewene foretages ved siden af en husmur bemalet med diverse falmede tags 1 : Dog er det kun et fåtal, som kommenterer denne graffiti. Men når den italesættes, er det som dårlig graffiti: [Graffiti er ] meget fedt, det pynter, men ikke de tags der er på væggen (I6). 1 Tag (eng.) = Dæknavn/signatur (Poulsen, Rasmus:1997)

4 4/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 I informanternes generelle begejstring for graffiti og Husk Mit Navns værk, skelnes der dog også engang imellem mellem den gode og dårlige graffiti. Den gode og dårlige graffiti kommenteres således: Fedt, bare det ikke er grim graffiti (I8) Fedt, men kommer an på hvad det er, det skal ( ) ikke ligne hærværk (I11) Byrum til de unge? Der var blandt informanterne en overbevisning om at dagens gavlmaleri, men også graffitikunst generelt, talte til unge mennesker, men også rammer langt flere aldersgrupper; En ung kvinde på 14 svarede f.eks. således: Ja [det appellerer til unge], men også til alle andre, f.eks. også min far. (I4) Fortællingen om graffiti To projektledere fra Næstved Kunstby og Ungdomsskolen kom på dagen forbi og fortalte COWI om Næstveds graffitiarv, som bl.a kommer til udtryk i Gadens Hårdeste Hævn 20 bemalede vægge forskellige steder i Næstved. Projektlederne fortæller med stor lyst, hvordan de og flere andre bysbørn i Næstved begyndte at dyrke graffitikulturen, som kom fra USA og hvordan de var en del af det større graffitimiljø i Danmark, hvor de bl.a. lærte Husk Mit Navn at kende. Denne graffitiarv gav ingen af informanterne udtryk for at kende, men med den interesse de udviser for graffiti, synes der at ligge et potentiale i at formidle denne historie Attraktiv og aktiv Projektlederne kunne fortælle, hvordan graffiti-projekterne har til mening at inspirere Næstveds unge mennesker. Kun én informant havde forsøgt at lave graffiti på egen hånd (I8), mens flere af informanterne efterspurgte det aktiverende element i de kommende byrumsevents: Kunst, kreative ting og en event hvor man selv er aktiv (I3) Flere aktiviteter ( ) også til de 50-årige, der er for lidt at lave, København har mere. Der er kedeligt i Næstved (I7) ( ) man kunne lade de unge være med til workshop (I8) Aktivitet for børn (I13) Der foreligger en åbenhed overfor ikke bare at få inspirationen, men også at få redskaberne til selv at aktiveres.

5 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ / Fremtidige byrum? Informanterne har en generel begejstring for graffiti i Næstved og især Husk Mit Navns indslag. Og udover selv at blive aktiveret i processen, har informanterne let ved at forestille sig flere graffitiprojekter og flere farverige gavle i Næstved: Noget med farver, på gavle. (I7) Det er godt, at man bruger facaden, det kan være over det hele, Østergade er fint fordi der bare er meget gennemgang, det tilfører noget, men man kunne lade de unge være med til workshop (I8) Siloerne ved havnen og Megacenteret kunne males over (I7) Noget meget farverig graffiti, gerne inde i selve gågaden (I10) Ved Kvickly er der malet Næstved 875, det er fedt, noget i den stil. Skal ikke være i indre by, men flere hvor vi skal ud god placering lidt uden for bykernen (I11) Ok med mere street (I12) Mere graffiti, flere farver, ikke bare sort, kunne være ved buslæskur og togstation (I13) Ingen forslag nej, men dette er flot (I14) Som det fremgår, er der flere forskellige forslag til hvor denne graffiti gerne må være, således foreslås både: over det hele, siloerne ved havnen, Megacenteret, gågaden, uden for bykernen, buslæskur og togstation. Flere af disse områder nævnes også som forslag til steder, der generelt kunne rumme et projekt eller event: Mere i centrum, der findes nogle tommer gader endnu (I1) Nede ved stationen, fordi den er kedelig (I3) ( ) ved Havnen (I4) I undersøgelsen fremstår en enighed om, at Næstved kan rumme graffitien, og at den også er noget, man ønsker at deltage i, især i form af en event. Samtidig er der grundlag for at udnytte fortællingen om graffitiens historie i Næstved, også som en måde at skabe opmærksomhed på Næstved på som en central street art by. Næstved kan her evt. hente inspiration i Aalborg Kommune og deres mange gadekunstsevents/-projekter: UngAalborg og KUNSTEN s udstilling om Dansk graffiti gennem 30 år + Workshops for unge: Out in the Open; murmalerier:

6 6/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 Wall Crawl Aalborg: 3 Haslev maj Projektet Hvor brugerundersøgelsen/evalueringen i Næstved drejede sig om et kunstværk, som blev til samtidig med at informanterne skulle kommentere det, handlede arrangementet i Haslev om aktivering af tre allerede udviklede byrum. En kort beskrivelse af projektet: Under ledelse af Center for Erhverv & Udvikling i Haslev er der investeret i og udviklet tre nye byrum i byen: I Lunden er der bygget en naturbane og en stor organisk scene; på den endnu ikke færdigbyggede Vibeengsskole har udearealerne været et udviklingsprojekt for sig; og i Campus parken lige ud til skoleengstien ligger en farvestrålende CrossFit-bane. Projektet går ud på at skabe liv og bevægelse i og imellem disse byrum. Dette promoveres ved hjælp af events i alle tre byrum. De nye investeringer er offentligt tilgængelige for alle, og mellem de tre steder løber en sti for cyklister og fodgængere. Målet er at skabe mere opmærksomhed på stederne, både som enheder i sig selv og som rute. Skolens elever er med til at formidle træningen på stedet gennem vejledningsvideoer og markering af ruten ml. de tre byrum. 3.2 Brugerundersøgelse/observation COWI var til stede i 2,5 timer en blæsende søndag formiddag i maj, under en event på CrossFit-banen på Campus Haslev, som er et 10. klasse-center, med idræt, mediefag og kreative fag. Undersøgelsen omfatter i alt 7 interviews, med 1-2 interviewpersoner ad gangen, alle deltagende i arrangementet: Træning for Alle. Et udarbejdet spørgeskema blev anvendt, og der blev spurgt ind til dagens konkrete projekt, CrossFit generelt, personlig aktivitet i Haslev samt forslag til fremtidige events/projekter. Banen ligger tilbagetrukket på campus, hvilket vil sige, at der skal krydses et par boldbaner mm., førend man når frem til banen, der ligger bag campusbygningerne, ved udmundingen af en trælund. Ved COWI s ankomst observeres flere lokale, som har besvær med at finde banen. CrossFit-banen består af ca. 15 forskellige stationer. Tre personer er som en del af dagens event: Træning for alle, ansat til at instruere i CrossFit-redskaberne. Trænerne er to ejere af det lokale fitnesscenter: RenFysik og en idrætslærer. Eventen er den første af en række identiske arrangementer, der finder sted onsdag aften i perioden 21.maj-18.juni.

7 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ /12 Eventen er bl.a. markedsført/synliggjort med reklamen nedenfor, som samtidig viser den fremtidige faciliterede aktivitet på banen. Til daglig brug er hver station udstyret med en QR-kode, som indeholder en vejledende video af en mulig øvelse på stationen. Små 20 personer er i gang på banen ved arrangementets start. Halvanden time senere er ca. fire deltagere tilbage på banen. Derudover blev COWI introduceret til projektet af trænerne, sammen med projektleder Anne Marie Kragholm Skovsgaard som også var til stede kort. 3.3 Resultater CrossFit-banen, som er Haslevs nye attraktive byrum, rummer på denne dag et aldersmæssigt bredt publikum. Alle udtrykker begejstring for såvel den for dem nye sport, CrossFit, som for det at kunne deltage sammen med nogen og modtage den nødvendige instruktion.

8 8/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 Ifølge disse brugere gør CrossFit-banen Haslev til en bedre by, og de vurderer, at en fremtidig større synlighed samt flere aktiviteter på og omkring banen vil sikre dens fortsatte succes Bred og begejstret modtagelse Det var meget forskelligt, hvor deltagerne havde hørt om dagen CrossFit-event: Både venner, fitnesscenteret, Facebook, skolen og avisen optræder på listen (se bilag 2.2). Det vidner om en vellykket markedsføring, der har skabt bred synlighed om eventen. Øvelserne er beregnet for deltagere over 13 år, men deltagerne i eventen er fra 6-75 år. Alle informanterne udtrykker begejstring for CrossFit-banen, her et udpluk: Det er kanon, synes jeg. Det er nytænkning, og det er lækkert, som træneren sagde, hvordan at man kan løbe og gøre det her i kombination med det. Jeg ville ønske vi havde noget lignende tæt på (HI1) Meget fedt, at nogen vil lave det, det er overraskende, fordi der ikke sker så meget ellers. Fedt, at alle kan få luft og bruge sin krop (HI3) Rigtig godt, det er et godt initiativ. Man får forhåbentlig fat i nogen, som ikke ellers ville have dyrket denne slags sport (HI4) Synes at det er fantastisk fundet på, rigtig godt fundet på! (HI5) Det er så fedt! Så cool! Det er legende og det synes jeg er en god kombination (HI7) Og informanterne gav udtryk for, alle aldersgruppe ville have glæde af banen: ( ) det henvender sig til alle (HI2) Taler til alle, på tværs af generationer: Ja, og der er mulighed for, at ældre børn kommer med deres forældre. Bryder nogen grænser ned, fordi folk tror, at fitness er noget bestemt, og det kræver noget at få alle med, og dermed ikke kun de unge (HI4) Håber på, at også ældre mennesker vil bruge det. Det er en aktivitet, der går på tværs af generationerne (HI6) Jeg synes, at det taler til alle, med et legebarn i sig (HI7) Haslev en aktiv by Haslev blev af flere italesat som en meget aktiv og sportslig by, med mange sportspladser og -klubber: fodbold, håndbold, springgymnastik og to idrætsefterskoler etc. De nye byrum og dertil hørende events anses derfor som en udbygning af dette image og fortællingen om Haslev, som en by hvor der sker noget.

9 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ /12 Informanterne er alle aktive på/i diverse hold/klubber og sportsgrene, således både: Parkour, løbe- og cykelklub, fitnesscenter, fodbold og zumba. For de fleste var det dog første gang de prøvede CrossFit (se bilag 2.2) og modtagelsen var positiv, både når det kom til træningen i sig selv og banen: Det er fedt, at det er udenfor, det er godt at man kan få noget frisk luft. Det er sjovt. Og så er det godt for folk, som er dårligt stillede økonomisk og ikke har råd til fitnesscenter, de kan komme her og det er godt (HI1) ( ) Det er fedt at de sætter sådan noget op. Fedt nok, når man også kan træne udenfor. Træner normalt i center (HI2) Meget fedt, bruger forskellige muskler (HI3) ( ) det passer ind ift. de mange ting vi har i forvejen: fitnesscentre, mange klubber. Der er et generelt fokus på at være i form, det er noget der smitter og det er godt (HI4) Ja, jeg er helt hooked. Jeg vil gerne have, at min søn også skal begynde ( ) synes at det er så fedt. Derfor er vi også kørt hertil i dag (HI7) Synlighed og forbindelse Projektlederen kan fortælle, at banen med vilje er placeret væk fra gadebilledet, for at skabe en vis afskærmning for de trænende, i et ellers offentligt rum. Banen ligger op ad en løbesti, og der lægges op til, at man kan bruge stien og CrossFit-træningen i en kombination. Løbestien er den måde, de fleste af informanterne på forhånd kender og har brugt rummet. Både projektlederen, trænerne og en informant italesætter dog et manglende udsyn fra løbestien: ( ) dette er godt placeret, men der mangler måske lidt mere udsyn fra løbestien (HI6). En træner foreslog en let træfældning som løsning. Den kommende udfordring er generelt at få bedre skiltet om banen. Både i de to andre byrum, oppe ved Campusindgangen og på løbestien En aktivitet sammen med hinanden Der var stor enighed om, at muligheden for instruktion fra trænere var godt, både når det gjaldt korrekt træning og samvær: Et arrangement som dette trækker mig til byen, selvom jeg ikke bor her (HI1) Der skal vejledning til, det er vigtigt, så folk ikke kommer til skade (HI4) Det at der er instruktører, så der er nogen at kontakte og få instruktion fra, især når man ikke bor her. (HI7)

10 10/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 Og netop samværet med hinanden spillede en stor rolle for de fleste deltagere, idet de fleste deltog sammen med nogen (ven, familie) og endda udtalte, at de ikke ville træne på banen alene: Jeg ville ikke tage af sted alene, det er pinligt at stå her alene, når folk kan se på en. Så jeg ville gøre det sammen med nogen (HI1) Sådan noget som dette, hvor man kan tage ud sammen og lave noget, det er sjovere end fjernsyn (HI7) Fremtidige aktiviteter For fremtiden ønskede de interviewede generelt mere CrossFit, både flere og større events og CrossFit-baner. CrossFit-baner flere steder, der sker nemlig ikke så meget, selvom der er meget sport i området (HI1) [CrossFit-]banen skulle være større, så flere mennesker ville bruge den. Et mere udvidet sportssted, større bane, flere aktiviteter (HI3) Det kunne være endnu federe med flere mennesker, måske 100 (HI6) Udover mere CrossFit ytrede flere også ønske om muligheden for flere andre sportsgrene og komplimenterende aktiviteter omkring og i sammenhæng med CrossFit-banen: Pakourbane, som i København. Starte en klub, trist at man skal til København. (HI2) Skatebane, ved siden af CrossFit-banen. Så der er flere aktiviteter samlet på et sted (HI3) Noget jeg kunne ønske mig er en parkour-park og hold ifb. med denne, her i Haslev. Der kunne fx være en parkour-park lige her ved siden af (HI5)

11 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ /12 4 Spørgeskemaer Det anvendte spørgeskema fra Næstved: Nr. Køn Alder Postnummer Uddannelse Hvor har du hørt om dagens event? Har du hørt om dagens event? Kender du Husk Mit Navn? Kender du andre street art kunstnere? Hvorfra? Hvad synes du om street art? Hvad synes du om dagens event? Tror du at events som det her vil gøre Næstved til en mere spændende by at bo i? Tror du at byrum som det her vil gøre Næstved til en mere spændende by at bo i? Taler eventen og byrummet til unge mennesker? Kan du nævne eksempler på gode events du har deltaget i? Hvordan bruger du byen? Hvad vil få dig til at bruge byen mere? Laver du selv street art eller andre aktiviteter i byrummet? Er det som medlem af en forening eller noget du bare gør selv? Der skal laves et byrumsprojekt mere i Næstved i løbet af de kommende måneder. Har du forslag til, hvor det kunne være henne og hvad det skulle være?

12 12/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 Det anvendte spørgeskema fra Haslev: Nr. Køn Alder Postnummer Uddannelse nuværende/afsluttet Hvor har du hørt om dagens event? Hvem er du her med i dag? Har du hørt om CrossFit før? Har du prøvet CrossFit før? Hvor? Hvad synes du om CrossFit? Hvad synes du om dagens event? Og om at lave offentlige rum og steder designet til fysisk aktivitet? Hvordan bruger du normalt byrummet? Tror du at events som denne vil gøre Haslev til en mere spændende by at bo i? Taler dagens event til unge mennesker? Kan du nævne eksempler på gode events du har deltaget i? Hvordan bruger du byen? Laver du selv aktiviteter i byrummet? Som medlem af forening, klub eller hold? Hvad vil få dig til at bruge byen mere? Der skal laves et byrumsprojekt mere i Haslev i løbet af de kommende måneder. Har du forslag til, hvor det kunne være henne og hvad det skulle være?

Bilag 1 Interviewskemaer fra Næstved og Haslev april-maj 2014 INDHOLD. 1 Næstved april 2014. 1 Næstved april 2014 1. 2 Haslev maj 2014 12

Bilag 1 Interviewskemaer fra Næstved og Haslev april-maj 2014 INDHOLD. 1 Næstved april 2014. 1 Næstved april 2014 1. 2 Haslev maj 2014 12 Bilag 1 Interviewskemaer fra Næstved og Haslev april-maj 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Næstved april 2014 1 2 Haslev

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Intro I denne klientpræsentation vil vi beskrive vores tanker omkring skabelsen af et multimedieprodukt. Vi vil

Læs mere

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd.

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Formålet Medlemstallet hos de 14-18-årige falder drastisk Efterskolernes rolle Anbefalinger til de involverede

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Her kan du læse om alle de aktiviteter som bliver udbudt i forbindelse med sommermotion i parkerne 2010. Det er gratis at deltage. Mød blot op i tidsrummet kl.

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden:

Demografisk profil (M/K) 25-45-årige. Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: VELKOMMEN Demografisk profil (M/K) 25-45-årige Interesserede og garagegolfere ligner hinanden: Ejerbolig Mellemlang eller lang videregående uddannelse Funktionær med husstandsindkomst over gennemsnittet

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

bliv rig Bliv et bedre menneske

bliv rig Bliv et bedre menneske bliv rig Bliv et bedre menneske Et to-dages kursus i at blive millionær, og de mener det endda helt alvorligt både at det kan lade sig gøre, og at det er værdigt formål. Det mest forvirrende er, at det

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Få barnet til at føle sig som en værdifuld person i fællesskabet. Besøge alle børste-børns hjem. Her vil vi tage billeder af det pågældende barn

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen:

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen: Foredrag på Helsemessen I Parkhallen, Kolding 29. og 30. oktober 2011. Åbningstider: kl. 10-17 begge dage ENTRE: kr. 60,- /dag incl. alle foredrag. 40 behandlerstande og 20 foredrag herunder med bl.a.

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende v/ Anna Staal Center for Handicap og Bevægelsesfremme Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Temadag om

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Maj/Juni 2012

Nyhedsbrev nr. 7 Maj/Juni 2012 Nyhedsbrev nr. 7 Maj/Juni 2012 Tilbageblik! Så kom spejlvæggen nu er der lækkerhed i hele lokalet. Det ser godt ud. Vi har også fået sat solfilm op, så lokalet ikke varmes så meget op, før vi går i gang.

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Præsentation af FOX WakeTour 2006

Præsentation af FOX WakeTour 2006 Præsentation af FOX WakeTour 2006 FOX WakeTour er et dynamisk event der henvender sig til unge. FOX WakeTour består af en Wakeboard konkurrence med 4 event stops gennem juli og august måned to stops i

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole. Erhverv:

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole. Erhverv: Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: 6. klasse fra Hornsyld skole Erhverv: 1 Skabelon til drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere