ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1"

Transkript

1 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Næstved april Projektet Brugerundersøgelse/observation Resultater 3 3 Haslev maj Projektet Brugerundersøgelse/observation Resultater 7 4 Spørgeskemaer 11 1 Baggrund COWI gennemfører i 2014 en brugerundersøgelse/evaluering for Østdansk Turisme. Opgaven knytter sig til projektet "Attraktive byrum", som Østdansk Turisme gennemfører på vegne af Region Sjælland. Formålet med projektet er at skabe attraktive byrum og derigennem styrke Region Sjællands attraktivitet for både borgere og turister. Der er udvalgt tre byrum i hhv. Næstved, Stege og Haslev. I hvert af de tre byrum laves der en installation/udsmykning, som markeres med en event i april-maj 2014 (eventen i Stege er i mellemtiden udskudt til efter sommerferien 2014). På baggrund af erfaringerne fra de tre events, herunder brugernes tilbagemeldinger, PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET Sofie Lorenzen KONTROLLERET TBJN GODKENDT TBJN

2 2/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 arbejdes der videre med udviklingen af byrummene frem til oktober 2014, hvor der gennemføres endnu en event. Erfaringerne opsamles via en evaluering. COWIs opgave rummer følgende dele: Udarbejdelse af et evalueringsdesign i dialog med Østdansk Turisme. Dette er gennemført som aftalt inden første event. Gennemførelse af observation og brugerinterviews i forbindelse med de tre events i april-maj Afrapportering af brugeroplevelsen mhp. videreudvikling af byrummene Gennemførelse af observation og brugerinterviews i forbindelse med de tre events i oktober 2014 Endelig afrapportering af analyseresultater Undersøgelserne sker i en kombination af interviews og observationer. De gennemførte interviews undersøger deltagernes mening om dagens byrumsevent med deres egne ord, mens observationen er en optegnelse af hvordan det fysiske rum anvendes, eller ikke anvendes, med billeder til at supplere stedets stemning. Nedenfor følger den foreløbige afrapportering, som er gennemført efter de afholdte events i april (Næstved) og maj (Haslev). Eventen i Stege er udskudt og gennemføres ikke på denne side af sommerferien. 2 Næstved april Projektet I et samarbejde mellem Talentskolen i Næstved, Næstved Kunstby, Næstved Ungdomsskole, Mærk Næstved og Visit Næstved var det arrangeret at kunstneren Husk Mit Navn kom til Næstved, i Østergade, og dekorerede en gavl på en dag, d. 4. april Brugerundersøgelse/observation COWI gennemførte i alt 14 interviews, med alt fra 1-4 interviewpersoner ad gangen. Interviewpersonerne var forbipasserende på gaden. Et udarbejdet spørgeskema blev anvendt, og der blev spurgt ind til dagens konkrete projekt, street art generelt, personlig brug af Næstved by, samt forslag til fremtidige events/projekter. Nedenfor følger en sammenfatning af resultaterne. I bilag 1 findes skemaerne. Et par bemærkninger til observationerne: Da COWI havde været i gang med interviews i ca. en halv time, henvendte Husk mit Navn sig til os, han spurgte til hvem vi var og hvad vi lavede. Han var ikke klar over, at brugerundersøgelsen skulle gennemføres, og han synes at det var underligt og forstyrrende, at vi stod og evaluerede lige ved siden af ham, mens han kunne

3 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ /12 høre det. Vi forklarede vores ærinde og aftalte, og vi placerede os lidt længere væk fra hans arbejdsområde, så han ikke blev forstyrret. En anden udfordring ved at evaluere denne dag: Gavlmaleriet var ikke færdigt, da vi talte med informanterne, hvorfor de ikke rigtig kumme forholde sig til det æstetiske udtryk eller genkende Husk Mit Navns streg. Trods disse udfordringer kom der mange iagttagelser og tilbagemeldinger fra informanterne, som er sammenfattet nedenfor. 2.3 Resultater Street art i gaden gør ifølge informanterne Næstved mere attraktiv. Kunsten placeret ude i byrummene vakte begejstring hos de fleste, som anså Næstved for havende plads til meget mere street art, til glæde for alle aldersgrupper. Interviewene gav det indtryk, at en potentiel fortælling om Næstveds graffitiarv og en fremtidig aktiv inddragelse af brugerne kan bidrage til at sikre Næstveds fremtid som en både attraktiv og aktiv by Graffiti i gaden er godt Selvom det langt fra var de fleste, der kendte Husk Mit Navn, eller andre street art kunstnere, var der stor enighed om, at gavlmaleriet er fedt og tilfører nyt liv til gaden: Fedt, i stedet for kedeligt (Interview (I) 1) Får én til at sige wow og stoppe op, og det passer godt ind på en ældre gade. (I4) Nyt liv, det er bedre end en slidt facade (I8) Fedt, giver liv (I14) God og dårlig graffiti Husk Mit Navns værk er ikke det eneste graffiti i Østergade. Interviewene foretages ved siden af en husmur bemalet med diverse falmede tags 1 : Dog er det kun et fåtal, som kommenterer denne graffiti. Men når den italesættes, er det som dårlig graffiti: [Graffiti er ] meget fedt, det pynter, men ikke de tags der er på væggen (I6). 1 Tag (eng.) = Dæknavn/signatur (Poulsen, Rasmus:1997)

4 4/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 I informanternes generelle begejstring for graffiti og Husk Mit Navns værk, skelnes der dog også engang imellem mellem den gode og dårlige graffiti. Den gode og dårlige graffiti kommenteres således: Fedt, bare det ikke er grim graffiti (I8) Fedt, men kommer an på hvad det er, det skal ( ) ikke ligne hærværk (I11) Byrum til de unge? Der var blandt informanterne en overbevisning om at dagens gavlmaleri, men også graffitikunst generelt, talte til unge mennesker, men også rammer langt flere aldersgrupper; En ung kvinde på 14 svarede f.eks. således: Ja [det appellerer til unge], men også til alle andre, f.eks. også min far. (I4) Fortællingen om graffiti To projektledere fra Næstved Kunstby og Ungdomsskolen kom på dagen forbi og fortalte COWI om Næstveds graffitiarv, som bl.a kommer til udtryk i Gadens Hårdeste Hævn 20 bemalede vægge forskellige steder i Næstved. Projektlederne fortæller med stor lyst, hvordan de og flere andre bysbørn i Næstved begyndte at dyrke graffitikulturen, som kom fra USA og hvordan de var en del af det større graffitimiljø i Danmark, hvor de bl.a. lærte Husk Mit Navn at kende. Denne graffitiarv gav ingen af informanterne udtryk for at kende, men med den interesse de udviser for graffiti, synes der at ligge et potentiale i at formidle denne historie Attraktiv og aktiv Projektlederne kunne fortælle, hvordan graffiti-projekterne har til mening at inspirere Næstveds unge mennesker. Kun én informant havde forsøgt at lave graffiti på egen hånd (I8), mens flere af informanterne efterspurgte det aktiverende element i de kommende byrumsevents: Kunst, kreative ting og en event hvor man selv er aktiv (I3) Flere aktiviteter ( ) også til de 50-årige, der er for lidt at lave, København har mere. Der er kedeligt i Næstved (I7) ( ) man kunne lade de unge være med til workshop (I8) Aktivitet for børn (I13) Der foreligger en åbenhed overfor ikke bare at få inspirationen, men også at få redskaberne til selv at aktiveres.

5 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ / Fremtidige byrum? Informanterne har en generel begejstring for graffiti i Næstved og især Husk Mit Navns indslag. Og udover selv at blive aktiveret i processen, har informanterne let ved at forestille sig flere graffitiprojekter og flere farverige gavle i Næstved: Noget med farver, på gavle. (I7) Det er godt, at man bruger facaden, det kan være over det hele, Østergade er fint fordi der bare er meget gennemgang, det tilfører noget, men man kunne lade de unge være med til workshop (I8) Siloerne ved havnen og Megacenteret kunne males over (I7) Noget meget farverig graffiti, gerne inde i selve gågaden (I10) Ved Kvickly er der malet Næstved 875, det er fedt, noget i den stil. Skal ikke være i indre by, men flere hvor vi skal ud god placering lidt uden for bykernen (I11) Ok med mere street (I12) Mere graffiti, flere farver, ikke bare sort, kunne være ved buslæskur og togstation (I13) Ingen forslag nej, men dette er flot (I14) Som det fremgår, er der flere forskellige forslag til hvor denne graffiti gerne må være, således foreslås både: over det hele, siloerne ved havnen, Megacenteret, gågaden, uden for bykernen, buslæskur og togstation. Flere af disse områder nævnes også som forslag til steder, der generelt kunne rumme et projekt eller event: Mere i centrum, der findes nogle tommer gader endnu (I1) Nede ved stationen, fordi den er kedelig (I3) ( ) ved Havnen (I4) I undersøgelsen fremstår en enighed om, at Næstved kan rumme graffitien, og at den også er noget, man ønsker at deltage i, især i form af en event. Samtidig er der grundlag for at udnytte fortællingen om graffitiens historie i Næstved, også som en måde at skabe opmærksomhed på Næstved på som en central street art by. Næstved kan her evt. hente inspiration i Aalborg Kommune og deres mange gadekunstsevents/-projekter: UngAalborg og KUNSTEN s udstilling om Dansk graffiti gennem 30 år + Workshops for unge: Out in the Open; murmalerier:

6 6/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 Wall Crawl Aalborg: 3 Haslev maj Projektet Hvor brugerundersøgelsen/evalueringen i Næstved drejede sig om et kunstværk, som blev til samtidig med at informanterne skulle kommentere det, handlede arrangementet i Haslev om aktivering af tre allerede udviklede byrum. En kort beskrivelse af projektet: Under ledelse af Center for Erhverv & Udvikling i Haslev er der investeret i og udviklet tre nye byrum i byen: I Lunden er der bygget en naturbane og en stor organisk scene; på den endnu ikke færdigbyggede Vibeengsskole har udearealerne været et udviklingsprojekt for sig; og i Campus parken lige ud til skoleengstien ligger en farvestrålende CrossFit-bane. Projektet går ud på at skabe liv og bevægelse i og imellem disse byrum. Dette promoveres ved hjælp af events i alle tre byrum. De nye investeringer er offentligt tilgængelige for alle, og mellem de tre steder løber en sti for cyklister og fodgængere. Målet er at skabe mere opmærksomhed på stederne, både som enheder i sig selv og som rute. Skolens elever er med til at formidle træningen på stedet gennem vejledningsvideoer og markering af ruten ml. de tre byrum. 3.2 Brugerundersøgelse/observation COWI var til stede i 2,5 timer en blæsende søndag formiddag i maj, under en event på CrossFit-banen på Campus Haslev, som er et 10. klasse-center, med idræt, mediefag og kreative fag. Undersøgelsen omfatter i alt 7 interviews, med 1-2 interviewpersoner ad gangen, alle deltagende i arrangementet: Træning for Alle. Et udarbejdet spørgeskema blev anvendt, og der blev spurgt ind til dagens konkrete projekt, CrossFit generelt, personlig aktivitet i Haslev samt forslag til fremtidige events/projekter. Banen ligger tilbagetrukket på campus, hvilket vil sige, at der skal krydses et par boldbaner mm., førend man når frem til banen, der ligger bag campusbygningerne, ved udmundingen af en trælund. Ved COWI s ankomst observeres flere lokale, som har besvær med at finde banen. CrossFit-banen består af ca. 15 forskellige stationer. Tre personer er som en del af dagens event: Træning for alle, ansat til at instruere i CrossFit-redskaberne. Trænerne er to ejere af det lokale fitnesscenter: RenFysik og en idrætslærer. Eventen er den første af en række identiske arrangementer, der finder sted onsdag aften i perioden 21.maj-18.juni.

7 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ /12 Eventen er bl.a. markedsført/synliggjort med reklamen nedenfor, som samtidig viser den fremtidige faciliterede aktivitet på banen. Til daglig brug er hver station udstyret med en QR-kode, som indeholder en vejledende video af en mulig øvelse på stationen. Små 20 personer er i gang på banen ved arrangementets start. Halvanden time senere er ca. fire deltagere tilbage på banen. Derudover blev COWI introduceret til projektet af trænerne, sammen med projektleder Anne Marie Kragholm Skovsgaard som også var til stede kort. 3.3 Resultater CrossFit-banen, som er Haslevs nye attraktive byrum, rummer på denne dag et aldersmæssigt bredt publikum. Alle udtrykker begejstring for såvel den for dem nye sport, CrossFit, som for det at kunne deltage sammen med nogen og modtage den nødvendige instruktion.

8 8/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 Ifølge disse brugere gør CrossFit-banen Haslev til en bedre by, og de vurderer, at en fremtidig større synlighed samt flere aktiviteter på og omkring banen vil sikre dens fortsatte succes Bred og begejstret modtagelse Det var meget forskelligt, hvor deltagerne havde hørt om dagen CrossFit-event: Både venner, fitnesscenteret, Facebook, skolen og avisen optræder på listen (se bilag 2.2). Det vidner om en vellykket markedsføring, der har skabt bred synlighed om eventen. Øvelserne er beregnet for deltagere over 13 år, men deltagerne i eventen er fra 6-75 år. Alle informanterne udtrykker begejstring for CrossFit-banen, her et udpluk: Det er kanon, synes jeg. Det er nytænkning, og det er lækkert, som træneren sagde, hvordan at man kan løbe og gøre det her i kombination med det. Jeg ville ønske vi havde noget lignende tæt på (HI1) Meget fedt, at nogen vil lave det, det er overraskende, fordi der ikke sker så meget ellers. Fedt, at alle kan få luft og bruge sin krop (HI3) Rigtig godt, det er et godt initiativ. Man får forhåbentlig fat i nogen, som ikke ellers ville have dyrket denne slags sport (HI4) Synes at det er fantastisk fundet på, rigtig godt fundet på! (HI5) Det er så fedt! Så cool! Det er legende og det synes jeg er en god kombination (HI7) Og informanterne gav udtryk for, alle aldersgruppe ville have glæde af banen: ( ) det henvender sig til alle (HI2) Taler til alle, på tværs af generationer: Ja, og der er mulighed for, at ældre børn kommer med deres forældre. Bryder nogen grænser ned, fordi folk tror, at fitness er noget bestemt, og det kræver noget at få alle med, og dermed ikke kun de unge (HI4) Håber på, at også ældre mennesker vil bruge det. Det er en aktivitet, der går på tværs af generationerne (HI6) Jeg synes, at det taler til alle, med et legebarn i sig (HI7) Haslev en aktiv by Haslev blev af flere italesat som en meget aktiv og sportslig by, med mange sportspladser og -klubber: fodbold, håndbold, springgymnastik og to idrætsefterskoler etc. De nye byrum og dertil hørende events anses derfor som en udbygning af dette image og fortællingen om Haslev, som en by hvor der sker noget.

9 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ /12 Informanterne er alle aktive på/i diverse hold/klubber og sportsgrene, således både: Parkour, løbe- og cykelklub, fitnesscenter, fodbold og zumba. For de fleste var det dog første gang de prøvede CrossFit (se bilag 2.2) og modtagelsen var positiv, både når det kom til træningen i sig selv og banen: Det er fedt, at det er udenfor, det er godt at man kan få noget frisk luft. Det er sjovt. Og så er det godt for folk, som er dårligt stillede økonomisk og ikke har råd til fitnesscenter, de kan komme her og det er godt (HI1) ( ) Det er fedt at de sætter sådan noget op. Fedt nok, når man også kan træne udenfor. Træner normalt i center (HI2) Meget fedt, bruger forskellige muskler (HI3) ( ) det passer ind ift. de mange ting vi har i forvejen: fitnesscentre, mange klubber. Der er et generelt fokus på at være i form, det er noget der smitter og det er godt (HI4) Ja, jeg er helt hooked. Jeg vil gerne have, at min søn også skal begynde ( ) synes at det er så fedt. Derfor er vi også kørt hertil i dag (HI7) Synlighed og forbindelse Projektlederen kan fortælle, at banen med vilje er placeret væk fra gadebilledet, for at skabe en vis afskærmning for de trænende, i et ellers offentligt rum. Banen ligger op ad en løbesti, og der lægges op til, at man kan bruge stien og CrossFit-træningen i en kombination. Løbestien er den måde, de fleste af informanterne på forhånd kender og har brugt rummet. Både projektlederen, trænerne og en informant italesætter dog et manglende udsyn fra løbestien: ( ) dette er godt placeret, men der mangler måske lidt mere udsyn fra løbestien (HI6). En træner foreslog en let træfældning som løsning. Den kommende udfordring er generelt at få bedre skiltet om banen. Både i de to andre byrum, oppe ved Campusindgangen og på løbestien En aktivitet sammen med hinanden Der var stor enighed om, at muligheden for instruktion fra trænere var godt, både når det gjaldt korrekt træning og samvær: Et arrangement som dette trækker mig til byen, selvom jeg ikke bor her (HI1) Der skal vejledning til, det er vigtigt, så folk ikke kommer til skade (HI4) Det at der er instruktører, så der er nogen at kontakte og få instruktion fra, især når man ikke bor her. (HI7)

10 10/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 Og netop samværet med hinanden spillede en stor rolle for de fleste deltagere, idet de fleste deltog sammen med nogen (ven, familie) og endda udtalte, at de ikke ville træne på banen alene: Jeg ville ikke tage af sted alene, det er pinligt at stå her alene, når folk kan se på en. Så jeg ville gøre det sammen med nogen (HI1) Sådan noget som dette, hvor man kan tage ud sammen og lave noget, det er sjovere end fjernsyn (HI7) Fremtidige aktiviteter For fremtiden ønskede de interviewede generelt mere CrossFit, både flere og større events og CrossFit-baner. CrossFit-baner flere steder, der sker nemlig ikke så meget, selvom der er meget sport i området (HI1) [CrossFit-]banen skulle være større, så flere mennesker ville bruge den. Et mere udvidet sportssted, større bane, flere aktiviteter (HI3) Det kunne være endnu federe med flere mennesker, måske 100 (HI6) Udover mere CrossFit ytrede flere også ønske om muligheden for flere andre sportsgrene og komplimenterende aktiviteter omkring og i sammenhæng med CrossFit-banen: Pakourbane, som i København. Starte en klub, trist at man skal til København. (HI2) Skatebane, ved siden af CrossFit-banen. Så der er flere aktiviteter samlet på et sted (HI3) Noget jeg kunne ønske mig er en parkour-park og hold ifb. med denne, her i Haslev. Der kunne fx være en parkour-park lige her ved siden af (HI5)

11 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ /12 4 Spørgeskemaer Det anvendte spørgeskema fra Næstved: Nr. Køn Alder Postnummer Uddannelse Hvor har du hørt om dagens event? Har du hørt om dagens event? Kender du Husk Mit Navn? Kender du andre street art kunstnere? Hvorfra? Hvad synes du om street art? Hvad synes du om dagens event? Tror du at events som det her vil gøre Næstved til en mere spændende by at bo i? Tror du at byrum som det her vil gøre Næstved til en mere spændende by at bo i? Taler eventen og byrummet til unge mennesker? Kan du nævne eksempler på gode events du har deltaget i? Hvordan bruger du byen? Hvad vil få dig til at bruge byen mere? Laver du selv street art eller andre aktiviteter i byrummet? Er det som medlem af en forening eller noget du bare gør selv? Der skal laves et byrumsprojekt mere i Næstved i løbet af de kommende måneder. Har du forslag til, hvor det kunne være henne og hvad det skulle være?

12 12/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 Det anvendte spørgeskema fra Haslev: Nr. Køn Alder Postnummer Uddannelse nuværende/afsluttet Hvor har du hørt om dagens event? Hvem er du her med i dag? Har du hørt om CrossFit før? Har du prøvet CrossFit før? Hvor? Hvad synes du om CrossFit? Hvad synes du om dagens event? Og om at lave offentlige rum og steder designet til fysisk aktivitet? Hvordan bruger du normalt byrummet? Tror du at events som denne vil gøre Haslev til en mere spændende by at bo i? Taler dagens event til unge mennesker? Kan du nævne eksempler på gode events du har deltaget i? Hvordan bruger du byen? Laver du selv aktiviteter i byrummet? Som medlem af forening, klub eller hold? Hvad vil få dig til at bruge byen mere? Der skal laves et byrumsprojekt mere i Haslev i løbet af de kommende måneder. Har du forslag til, hvor det kunne være henne og hvad det skulle være?

Bilag 1 Interviewskemaer fra Næstved og Haslev april-maj 2014 INDHOLD. 1 Næstved april 2014. 1 Næstved april 2014 1. 2 Haslev maj 2014 12

Bilag 1 Interviewskemaer fra Næstved og Haslev april-maj 2014 INDHOLD. 1 Næstved april 2014. 1 Næstved april 2014 1. 2 Haslev maj 2014 12 Bilag 1 Interviewskemaer fra Næstved og Haslev april-maj 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Næstved april 2014 1 2 Haslev

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire.

Nicholas: Jeg bor på Ørholmgade, lige herovre ved siden af parken. I nummer fire. Samtalevandring d. 2. maj 2012. Nicholas, 25. Biologistuderende. Bor på Ørholmgade. Interviewer: Nå, og det var Nicholas, du hedder? Nicholas: Ja, korrekt. Interviewer: Og hvor gammel er du? Nicholas:

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke.

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke. Samtalevandring 1. Maj 2012. Mads, 27. Butiksassistent. Bor på Hillerødgade. Interviewer: Jeg optager, er det okay? Mads: Ja. Interviewer: Hvor bor du henne her i området? Mads: Jeg bor på Hillerødgade,

Læs mere

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1

Communication 12.05.2014 BA-project Interview, focus group 1 Scenario of focus group 1: Issac, 13 years old and Oskar, 14 years old Two young boys, recruited at Game practicing basketball together at the court. The interview was conducted in Danish, as they felt

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler.

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler. Fredag d. 6. marts, var det national trivselsdag. 8 PALS-skoler i kommunen valgte at markere denne dag samlet. PALS-tovholderne havde overordnet planlagt dagen sammen, og der var valgt nogle aktiviteter,

Læs mere

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER #vejen20 Trygve Laub Asserhøj, analytiker på Idrættens Analyseinstitut FREMTIDENS ATLETIKMILJØER Fastholdelse som nøglen til vækst Idan-undersøgelse for Dansk Atletik Forbund med støtte fra Nordea-fonden

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dette spørgeskema omhandler din brug af Ungdomsskolens tilbud. Vi håber, du vil bruge tid på at besvare det. Det tager ca. ti minutter.

Dette spørgeskema omhandler din brug af Ungdomsskolens tilbud. Vi håber, du vil bruge tid på at besvare det. Det tager ca. ti minutter. Dette spørgeskema omhandler din brug af Ungdomsskolens tilbud. Vi håber, du vil bruge tid på at besvare det. Det tager ca. ti minutter. På forhånd tak! 1) Hvad er dit køn? Dreng Pige 4)Hvilken skole går

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Nyhedsavisen. Juniorklubben i Hvalsø. Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: Maj Sommerferien 2016 Hvad er Juniorklubben?

Nyhedsavisen. Juniorklubben i Hvalsø. Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: Maj Sommerferien 2016 Hvad er Juniorklubben? Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: Maj Sommerferien 2016 Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: Maj Sommerferien 2016 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

I: Man er altså mere bevist om, hvor spillet vil have én hen og de mål der er i spillet?

I: Man er altså mere bevist om, hvor spillet vil have én hen og de mål der er i spillet? Spilundersøgelse 1.2: Interview med Brian og Liv efter spiltest d.13/4-2010 B: Der var det du snakkede om med byrummet. Det er en ny måde at prøve at bruge byrummet på, men man er ikke så opmærksom på,

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Intro I denne klientpræsentation vil vi beskrive vores tanker omkring skabelsen af et multimedieprodukt. Vi vil

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Frivillige tilbyder en aktiv dag

Frivillige tilbyder en aktiv dag Frivillige tilbyder en aktiv dag Et initiativ fra en forening og SFO giver børn mulighed for at opleve en god dag med masser af sport. Frivillige kræfter driver det, og det er nemt at finde frivillige,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd.

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Formålet Medlemstallet hos de 14-18-årige falder drastisk Efterskolernes rolle Anbefalinger til de involverede

Læs mere

Vi ønsker at have fokus på hhv. Judoens Dag (28. oktober) og en God sæsonstart, uge 36 i Ju-Jitsu.

Vi ønsker at have fokus på hhv. Judoens Dag (28. oktober) og en God sæsonstart, uge 36 i Ju-Jitsu. Invitation til... Projekt Aktiv Året Rundt hvem vil være med? Det er lykkes os at komme med i et stort landsdækkende rekrutteringsprojekt, som University Syd er tovholder på. Projektet hedder Aktiv Året

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget Bilag Gruppeinterview 1 (3.C) Foretaget 16.03.16 Interviewer: Mit første spørgsmål det er øhm om øh om I vil fortælle lidt om, hvad I har oplevet hernede i dag. Hvad har I lavet? Elev 1: Altså vi øh..

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter M: Så begynder vi så småt, det er egentligt bare nogle spørgsmål hvor du skal tage en stillingtagen, måske en kort refleksion vil nogle af dem kræve selvfølgelig og det gør ikke noget du tænker lidt ud

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Vox pop undersøgelse i Portalen

Vox pop undersøgelse i Portalen Vox pop undersøgelse i Portalen En undersøgelse af et udvalg af koncertgængere til L.O.C. s Rødt Lys åbningskoncert d.16. Oktober 2014 Interviewer : Kasper Raaby Abrahamsen () Før koncerten Anna (15) og

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Byliv i Horsens. Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ

Byliv i Horsens. Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ Byliv i Horsens Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ BYLIVSAKTIVITETER I 2014 I 2014 fortsættes arbejdet med bylivsaktiviteter. Hvor temaet sidste år var Bevægelse, vil det i år blive Grønnere

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Kinn Ball Spilleværksted STORE KARTONMASKER GYMNASTIKSAL(tirsdage)

Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Kinn Ball Spilleværksted STORE KARTONMASKER GYMNASTIKSAL(tirsdage) Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Vi starter ny aktivitetsplan i uge 3. Herunder kan du læse hvad der sker hvornår. Vi har desværre sagt farvel til Lisbeth, da hun skal hellige sig sit studie, og

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin FODBOLD IN T RO DU KT ION r e d n i v for k SUNDT, SJOVT OG SOCIALT der for kvin KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation red. Marianne L.

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Interviews i forbindelse med observationer:

Interviews i forbindelse med observationer: Interviews i forbindelse med observationer: Lørdag d. 10. maj 2014 Alle interviews er foretaget på hjørnet mellem Istedgade og Viktoriagade og er foretaget af én interviewer, Mennan. Interview 1: Interviewpersonerne

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

DIALOG # 3. Eleverne taler grimt til hinanden hvordan takler man det?

DIALOG # 3. Eleverne taler grimt til hinanden hvordan takler man det? DIALOG # 3 Eleverne taler grimt til hinanden Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014 Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2014 Bevægelsesglæde Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2014 1. Indledning En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens hverdag, er idræt og

Læs mere

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus!

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Badmintonklubben i den lille sjællandske by Dalby mistede størstedelen af sine børne- og ungdomsspillere efter

Læs mere

BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE

BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE IDÉ OG PROCESUDVIKLING SAMT FACILITERING, OPSAMLING OG LAYOUT ER UDARBEJDET AF BY X

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Onsdag d. 2. april Fantastiske idéer

Nr. Lyndelse friskole Onsdag d. 2. april Fantastiske idéer Fantastiske idéer Smil og glade dage ser man hvis man går ned til Lars og Bettinas Dukkeværksted. Børnene har masser af ideer og fantasi. Der er blevet fortalt om de forskellige forfattere, karaktere og

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Målgruppe: SFO alder 6-9 år Opgave/problembeskrivelse : Kevin og Christian Vores problemstilling er, at børn er for meget inden for og det er ikke sundt, fordi man skal

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere