ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1"

Transkript

1 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Næstved april Projektet Brugerundersøgelse/observation Resultater 3 3 Haslev maj Projektet Brugerundersøgelse/observation Resultater 7 4 Spørgeskemaer 11 1 Baggrund COWI gennemfører i 2014 en brugerundersøgelse/evaluering for Østdansk Turisme. Opgaven knytter sig til projektet "Attraktive byrum", som Østdansk Turisme gennemfører på vegne af Region Sjælland. Formålet med projektet er at skabe attraktive byrum og derigennem styrke Region Sjællands attraktivitet for både borgere og turister. Der er udvalgt tre byrum i hhv. Næstved, Stege og Haslev. I hvert af de tre byrum laves der en installation/udsmykning, som markeres med en event i april-maj 2014 (eventen i Stege er i mellemtiden udskudt til efter sommerferien 2014). På baggrund af erfaringerne fra de tre events, herunder brugernes tilbagemeldinger, PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET Sofie Lorenzen KONTROLLERET TBJN GODKENDT TBJN

2 2/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 arbejdes der videre med udviklingen af byrummene frem til oktober 2014, hvor der gennemføres endnu en event. Erfaringerne opsamles via en evaluering. COWIs opgave rummer følgende dele: Udarbejdelse af et evalueringsdesign i dialog med Østdansk Turisme. Dette er gennemført som aftalt inden første event. Gennemførelse af observation og brugerinterviews i forbindelse med de tre events i april-maj Afrapportering af brugeroplevelsen mhp. videreudvikling af byrummene Gennemførelse af observation og brugerinterviews i forbindelse med de tre events i oktober 2014 Endelig afrapportering af analyseresultater Undersøgelserne sker i en kombination af interviews og observationer. De gennemførte interviews undersøger deltagernes mening om dagens byrumsevent med deres egne ord, mens observationen er en optegnelse af hvordan det fysiske rum anvendes, eller ikke anvendes, med billeder til at supplere stedets stemning. Nedenfor følger den foreløbige afrapportering, som er gennemført efter de afholdte events i april (Næstved) og maj (Haslev). Eventen i Stege er udskudt og gennemføres ikke på denne side af sommerferien. 2 Næstved april Projektet I et samarbejde mellem Talentskolen i Næstved, Næstved Kunstby, Næstved Ungdomsskole, Mærk Næstved og Visit Næstved var det arrangeret at kunstneren Husk Mit Navn kom til Næstved, i Østergade, og dekorerede en gavl på en dag, d. 4. april Brugerundersøgelse/observation COWI gennemførte i alt 14 interviews, med alt fra 1-4 interviewpersoner ad gangen. Interviewpersonerne var forbipasserende på gaden. Et udarbejdet spørgeskema blev anvendt, og der blev spurgt ind til dagens konkrete projekt, street art generelt, personlig brug af Næstved by, samt forslag til fremtidige events/projekter. Nedenfor følger en sammenfatning af resultaterne. I bilag 1 findes skemaerne. Et par bemærkninger til observationerne: Da COWI havde været i gang med interviews i ca. en halv time, henvendte Husk mit Navn sig til os, han spurgte til hvem vi var og hvad vi lavede. Han var ikke klar over, at brugerundersøgelsen skulle gennemføres, og han synes at det var underligt og forstyrrende, at vi stod og evaluerede lige ved siden af ham, mens han kunne

3 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ /12 høre det. Vi forklarede vores ærinde og aftalte, og vi placerede os lidt længere væk fra hans arbejdsområde, så han ikke blev forstyrret. En anden udfordring ved at evaluere denne dag: Gavlmaleriet var ikke færdigt, da vi talte med informanterne, hvorfor de ikke rigtig kumme forholde sig til det æstetiske udtryk eller genkende Husk Mit Navns streg. Trods disse udfordringer kom der mange iagttagelser og tilbagemeldinger fra informanterne, som er sammenfattet nedenfor. 2.3 Resultater Street art i gaden gør ifølge informanterne Næstved mere attraktiv. Kunsten placeret ude i byrummene vakte begejstring hos de fleste, som anså Næstved for havende plads til meget mere street art, til glæde for alle aldersgrupper. Interviewene gav det indtryk, at en potentiel fortælling om Næstveds graffitiarv og en fremtidig aktiv inddragelse af brugerne kan bidrage til at sikre Næstveds fremtid som en både attraktiv og aktiv by Graffiti i gaden er godt Selvom det langt fra var de fleste, der kendte Husk Mit Navn, eller andre street art kunstnere, var der stor enighed om, at gavlmaleriet er fedt og tilfører nyt liv til gaden: Fedt, i stedet for kedeligt (Interview (I) 1) Får én til at sige wow og stoppe op, og det passer godt ind på en ældre gade. (I4) Nyt liv, det er bedre end en slidt facade (I8) Fedt, giver liv (I14) God og dårlig graffiti Husk Mit Navns værk er ikke det eneste graffiti i Østergade. Interviewene foretages ved siden af en husmur bemalet med diverse falmede tags 1 : Dog er det kun et fåtal, som kommenterer denne graffiti. Men når den italesættes, er det som dårlig graffiti: [Graffiti er ] meget fedt, det pynter, men ikke de tags der er på væggen (I6). 1 Tag (eng.) = Dæknavn/signatur (Poulsen, Rasmus:1997)

4 4/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 I informanternes generelle begejstring for graffiti og Husk Mit Navns værk, skelnes der dog også engang imellem mellem den gode og dårlige graffiti. Den gode og dårlige graffiti kommenteres således: Fedt, bare det ikke er grim graffiti (I8) Fedt, men kommer an på hvad det er, det skal ( ) ikke ligne hærværk (I11) Byrum til de unge? Der var blandt informanterne en overbevisning om at dagens gavlmaleri, men også graffitikunst generelt, talte til unge mennesker, men også rammer langt flere aldersgrupper; En ung kvinde på 14 svarede f.eks. således: Ja [det appellerer til unge], men også til alle andre, f.eks. også min far. (I4) Fortællingen om graffiti To projektledere fra Næstved Kunstby og Ungdomsskolen kom på dagen forbi og fortalte COWI om Næstveds graffitiarv, som bl.a kommer til udtryk i Gadens Hårdeste Hævn 20 bemalede vægge forskellige steder i Næstved. Projektlederne fortæller med stor lyst, hvordan de og flere andre bysbørn i Næstved begyndte at dyrke graffitikulturen, som kom fra USA og hvordan de var en del af det større graffitimiljø i Danmark, hvor de bl.a. lærte Husk Mit Navn at kende. Denne graffitiarv gav ingen af informanterne udtryk for at kende, men med den interesse de udviser for graffiti, synes der at ligge et potentiale i at formidle denne historie Attraktiv og aktiv Projektlederne kunne fortælle, hvordan graffiti-projekterne har til mening at inspirere Næstveds unge mennesker. Kun én informant havde forsøgt at lave graffiti på egen hånd (I8), mens flere af informanterne efterspurgte det aktiverende element i de kommende byrumsevents: Kunst, kreative ting og en event hvor man selv er aktiv (I3) Flere aktiviteter ( ) også til de 50-årige, der er for lidt at lave, København har mere. Der er kedeligt i Næstved (I7) ( ) man kunne lade de unge være med til workshop (I8) Aktivitet for børn (I13) Der foreligger en åbenhed overfor ikke bare at få inspirationen, men også at få redskaberne til selv at aktiveres.

5 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ / Fremtidige byrum? Informanterne har en generel begejstring for graffiti i Næstved og især Husk Mit Navns indslag. Og udover selv at blive aktiveret i processen, har informanterne let ved at forestille sig flere graffitiprojekter og flere farverige gavle i Næstved: Noget med farver, på gavle. (I7) Det er godt, at man bruger facaden, det kan være over det hele, Østergade er fint fordi der bare er meget gennemgang, det tilfører noget, men man kunne lade de unge være med til workshop (I8) Siloerne ved havnen og Megacenteret kunne males over (I7) Noget meget farverig graffiti, gerne inde i selve gågaden (I10) Ved Kvickly er der malet Næstved 875, det er fedt, noget i den stil. Skal ikke være i indre by, men flere hvor vi skal ud god placering lidt uden for bykernen (I11) Ok med mere street (I12) Mere graffiti, flere farver, ikke bare sort, kunne være ved buslæskur og togstation (I13) Ingen forslag nej, men dette er flot (I14) Som det fremgår, er der flere forskellige forslag til hvor denne graffiti gerne må være, således foreslås både: over det hele, siloerne ved havnen, Megacenteret, gågaden, uden for bykernen, buslæskur og togstation. Flere af disse områder nævnes også som forslag til steder, der generelt kunne rumme et projekt eller event: Mere i centrum, der findes nogle tommer gader endnu (I1) Nede ved stationen, fordi den er kedelig (I3) ( ) ved Havnen (I4) I undersøgelsen fremstår en enighed om, at Næstved kan rumme graffitien, og at den også er noget, man ønsker at deltage i, især i form af en event. Samtidig er der grundlag for at udnytte fortællingen om graffitiens historie i Næstved, også som en måde at skabe opmærksomhed på Næstved på som en central street art by. Næstved kan her evt. hente inspiration i Aalborg Kommune og deres mange gadekunstsevents/-projekter: UngAalborg og KUNSTEN s udstilling om Dansk graffiti gennem 30 år + Workshops for unge: Out in the Open; murmalerier:

6 6/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 Wall Crawl Aalborg: 3 Haslev maj Projektet Hvor brugerundersøgelsen/evalueringen i Næstved drejede sig om et kunstværk, som blev til samtidig med at informanterne skulle kommentere det, handlede arrangementet i Haslev om aktivering af tre allerede udviklede byrum. En kort beskrivelse af projektet: Under ledelse af Center for Erhverv & Udvikling i Haslev er der investeret i og udviklet tre nye byrum i byen: I Lunden er der bygget en naturbane og en stor organisk scene; på den endnu ikke færdigbyggede Vibeengsskole har udearealerne været et udviklingsprojekt for sig; og i Campus parken lige ud til skoleengstien ligger en farvestrålende CrossFit-bane. Projektet går ud på at skabe liv og bevægelse i og imellem disse byrum. Dette promoveres ved hjælp af events i alle tre byrum. De nye investeringer er offentligt tilgængelige for alle, og mellem de tre steder løber en sti for cyklister og fodgængere. Målet er at skabe mere opmærksomhed på stederne, både som enheder i sig selv og som rute. Skolens elever er med til at formidle træningen på stedet gennem vejledningsvideoer og markering af ruten ml. de tre byrum. 3.2 Brugerundersøgelse/observation COWI var til stede i 2,5 timer en blæsende søndag formiddag i maj, under en event på CrossFit-banen på Campus Haslev, som er et 10. klasse-center, med idræt, mediefag og kreative fag. Undersøgelsen omfatter i alt 7 interviews, med 1-2 interviewpersoner ad gangen, alle deltagende i arrangementet: Træning for Alle. Et udarbejdet spørgeskema blev anvendt, og der blev spurgt ind til dagens konkrete projekt, CrossFit generelt, personlig aktivitet i Haslev samt forslag til fremtidige events/projekter. Banen ligger tilbagetrukket på campus, hvilket vil sige, at der skal krydses et par boldbaner mm., førend man når frem til banen, der ligger bag campusbygningerne, ved udmundingen af en trælund. Ved COWI s ankomst observeres flere lokale, som har besvær med at finde banen. CrossFit-banen består af ca. 15 forskellige stationer. Tre personer er som en del af dagens event: Træning for alle, ansat til at instruere i CrossFit-redskaberne. Trænerne er to ejere af det lokale fitnesscenter: RenFysik og en idrætslærer. Eventen er den første af en række identiske arrangementer, der finder sted onsdag aften i perioden 21.maj-18.juni.

7 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ /12 Eventen er bl.a. markedsført/synliggjort med reklamen nedenfor, som samtidig viser den fremtidige faciliterede aktivitet på banen. Til daglig brug er hver station udstyret med en QR-kode, som indeholder en vejledende video af en mulig øvelse på stationen. Små 20 personer er i gang på banen ved arrangementets start. Halvanden time senere er ca. fire deltagere tilbage på banen. Derudover blev COWI introduceret til projektet af trænerne, sammen med projektleder Anne Marie Kragholm Skovsgaard som også var til stede kort. 3.3 Resultater CrossFit-banen, som er Haslevs nye attraktive byrum, rummer på denne dag et aldersmæssigt bredt publikum. Alle udtrykker begejstring for såvel den for dem nye sport, CrossFit, som for det at kunne deltage sammen med nogen og modtage den nødvendige instruktion.

8 8/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 Ifølge disse brugere gør CrossFit-banen Haslev til en bedre by, og de vurderer, at en fremtidig større synlighed samt flere aktiviteter på og omkring banen vil sikre dens fortsatte succes Bred og begejstret modtagelse Det var meget forskelligt, hvor deltagerne havde hørt om dagen CrossFit-event: Både venner, fitnesscenteret, Facebook, skolen og avisen optræder på listen (se bilag 2.2). Det vidner om en vellykket markedsføring, der har skabt bred synlighed om eventen. Øvelserne er beregnet for deltagere over 13 år, men deltagerne i eventen er fra 6-75 år. Alle informanterne udtrykker begejstring for CrossFit-banen, her et udpluk: Det er kanon, synes jeg. Det er nytænkning, og det er lækkert, som træneren sagde, hvordan at man kan løbe og gøre det her i kombination med det. Jeg ville ønske vi havde noget lignende tæt på (HI1) Meget fedt, at nogen vil lave det, det er overraskende, fordi der ikke sker så meget ellers. Fedt, at alle kan få luft og bruge sin krop (HI3) Rigtig godt, det er et godt initiativ. Man får forhåbentlig fat i nogen, som ikke ellers ville have dyrket denne slags sport (HI4) Synes at det er fantastisk fundet på, rigtig godt fundet på! (HI5) Det er så fedt! Så cool! Det er legende og det synes jeg er en god kombination (HI7) Og informanterne gav udtryk for, alle aldersgruppe ville have glæde af banen: ( ) det henvender sig til alle (HI2) Taler til alle, på tværs af generationer: Ja, og der er mulighed for, at ældre børn kommer med deres forældre. Bryder nogen grænser ned, fordi folk tror, at fitness er noget bestemt, og det kræver noget at få alle med, og dermed ikke kun de unge (HI4) Håber på, at også ældre mennesker vil bruge det. Det er en aktivitet, der går på tværs af generationerne (HI6) Jeg synes, at det taler til alle, med et legebarn i sig (HI7) Haslev en aktiv by Haslev blev af flere italesat som en meget aktiv og sportslig by, med mange sportspladser og -klubber: fodbold, håndbold, springgymnastik og to idrætsefterskoler etc. De nye byrum og dertil hørende events anses derfor som en udbygning af dette image og fortællingen om Haslev, som en by hvor der sker noget.

9 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ /12 Informanterne er alle aktive på/i diverse hold/klubber og sportsgrene, således både: Parkour, løbe- og cykelklub, fitnesscenter, fodbold og zumba. For de fleste var det dog første gang de prøvede CrossFit (se bilag 2.2) og modtagelsen var positiv, både når det kom til træningen i sig selv og banen: Det er fedt, at det er udenfor, det er godt at man kan få noget frisk luft. Det er sjovt. Og så er det godt for folk, som er dårligt stillede økonomisk og ikke har råd til fitnesscenter, de kan komme her og det er godt (HI1) ( ) Det er fedt at de sætter sådan noget op. Fedt nok, når man også kan træne udenfor. Træner normalt i center (HI2) Meget fedt, bruger forskellige muskler (HI3) ( ) det passer ind ift. de mange ting vi har i forvejen: fitnesscentre, mange klubber. Der er et generelt fokus på at være i form, det er noget der smitter og det er godt (HI4) Ja, jeg er helt hooked. Jeg vil gerne have, at min søn også skal begynde ( ) synes at det er så fedt. Derfor er vi også kørt hertil i dag (HI7) Synlighed og forbindelse Projektlederen kan fortælle, at banen med vilje er placeret væk fra gadebilledet, for at skabe en vis afskærmning for de trænende, i et ellers offentligt rum. Banen ligger op ad en løbesti, og der lægges op til, at man kan bruge stien og CrossFit-træningen i en kombination. Løbestien er den måde, de fleste af informanterne på forhånd kender og har brugt rummet. Både projektlederen, trænerne og en informant italesætter dog et manglende udsyn fra løbestien: ( ) dette er godt placeret, men der mangler måske lidt mere udsyn fra løbestien (HI6). En træner foreslog en let træfældning som løsning. Den kommende udfordring er generelt at få bedre skiltet om banen. Både i de to andre byrum, oppe ved Campusindgangen og på løbestien En aktivitet sammen med hinanden Der var stor enighed om, at muligheden for instruktion fra trænere var godt, både når det gjaldt korrekt træning og samvær: Et arrangement som dette trækker mig til byen, selvom jeg ikke bor her (HI1) Der skal vejledning til, det er vigtigt, så folk ikke kommer til skade (HI4) Det at der er instruktører, så der er nogen at kontakte og få instruktion fra, især når man ikke bor her. (HI7)

10 10/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 Og netop samværet med hinanden spillede en stor rolle for de fleste deltagere, idet de fleste deltog sammen med nogen (ven, familie) og endda udtalte, at de ikke ville træne på banen alene: Jeg ville ikke tage af sted alene, det er pinligt at stå her alene, når folk kan se på en. Så jeg ville gøre det sammen med nogen (HI1) Sådan noget som dette, hvor man kan tage ud sammen og lave noget, det er sjovere end fjernsyn (HI7) Fremtidige aktiviteter For fremtiden ønskede de interviewede generelt mere CrossFit, både flere og større events og CrossFit-baner. CrossFit-baner flere steder, der sker nemlig ikke så meget, selvom der er meget sport i området (HI1) [CrossFit-]banen skulle være større, så flere mennesker ville bruge den. Et mere udvidet sportssted, større bane, flere aktiviteter (HI3) Det kunne være endnu federe med flere mennesker, måske 100 (HI6) Udover mere CrossFit ytrede flere også ønske om muligheden for flere andre sportsgrene og komplimenterende aktiviteter omkring og i sammenhæng med CrossFit-banen: Pakourbane, som i København. Starte en klub, trist at man skal til København. (HI2) Skatebane, ved siden af CrossFit-banen. Så der er flere aktiviteter samlet på et sted (HI3) Noget jeg kunne ønske mig er en parkour-park og hold ifb. med denne, her i Haslev. Der kunne fx være en parkour-park lige her ved siden af (HI5)

11 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ /12 4 Spørgeskemaer Det anvendte spørgeskema fra Næstved: Nr. Køn Alder Postnummer Uddannelse Hvor har du hørt om dagens event? Har du hørt om dagens event? Kender du Husk Mit Navn? Kender du andre street art kunstnere? Hvorfra? Hvad synes du om street art? Hvad synes du om dagens event? Tror du at events som det her vil gøre Næstved til en mere spændende by at bo i? Tror du at byrum som det her vil gøre Næstved til en mere spændende by at bo i? Taler eventen og byrummet til unge mennesker? Kan du nævne eksempler på gode events du har deltaget i? Hvordan bruger du byen? Hvad vil få dig til at bruge byen mere? Laver du selv street art eller andre aktiviteter i byrummet? Er det som medlem af en forening eller noget du bare gør selv? Der skal laves et byrumsprojekt mere i Næstved i løbet af de kommende måneder. Har du forslag til, hvor det kunne være henne og hvad det skulle være?

12 12/12 ATTRAKTIVE BYRUM - BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2014 Det anvendte spørgeskema fra Haslev: Nr. Køn Alder Postnummer Uddannelse nuværende/afsluttet Hvor har du hørt om dagens event? Hvem er du her med i dag? Har du hørt om CrossFit før? Har du prøvet CrossFit før? Hvor? Hvad synes du om CrossFit? Hvad synes du om dagens event? Og om at lave offentlige rum og steder designet til fysisk aktivitet? Hvordan bruger du normalt byrummet? Tror du at events som denne vil gøre Haslev til en mere spændende by at bo i? Taler dagens event til unge mennesker? Kan du nævne eksempler på gode events du har deltaget i? Hvordan bruger du byen? Laver du selv aktiviteter i byrummet? Som medlem af forening, klub eller hold? Hvad vil få dig til at bruge byen mere? Der skal laves et byrumsprojekt mere i Haslev i løbet af de kommende måneder. Har du forslag til, hvor det kunne være henne og hvad det skulle være?

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

GAM3 OG BETYDNINGSFULDE FORANDRINGER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

GAM3 OG BETYDNINGSFULDE FORANDRINGER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER GAM3 OG BETYDNINGSFULDE FORANDRINGER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER GAM3, november 2010 GAM3 og betydningsfulde forandringer i udsatte boligområder København, november 2010 GAM3 - Urban Sports Organization Copyright

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever Integration via kommunikation Et projektforløb for større skoleelever 02 Integration via kommunikation Indholdsfortegnelse 03 Integration via kommunikation 04 En fleksibel metode 06 Projektforløb 08 Hvad

Læs mere