Nielsen, J. (2007). At mødes er at leve, interview med Per Lorentzen, I: Socialpædagogen, årgang 64, nr. 21, side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nielsen, J. (2007). At mødes er at leve, interview med Per Lorentzen, I: Socialpædagogen, årgang 64, nr. 21, side 18-21."

Transkript

1 Nielsen, J. (2007). At mødes er at leve, interview med Per Lorentzen, I: Socialpædagogen, årgang 64, nr. 21, side Denne publikation stammer fra - hjemstedet for: Forum for eksistentiel fænomenologi Et tværdisciplinært netværk af praktikere og forskere, som anvender eksistentiel-fænomenologiske grundlagstanker og perspektiver i deres arbejde. Husk at angive korrekt kildehenvisning ved referering til denne artikel. Den korrekte reference fremgår øverst på denne side. Læs mere om Forum for eksistentiel fænomenologi og download flere artikler på English version: This publication is downloaded from the home page of The Society for existential phenomenology A Danish cross disciplinary society of practitioners and researchers who make use of existential phenomenological theory and perspectives in their work. For more information and downloadable articles visit

2 18 Socialpædagogen At blive mødt og set Det var helt stille, da Per Lorentzen for nylig fortalte historien om Kari for et par hundrede mennesker til et foredrag på DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Anledningen var den danske udgivelse af den norske psykologs bog Fra tilskuer til deltager, der handler om kommunikaudviklingshæmmede Læs mere på At mødes er at leve For at gøre det rigtige i arbejdet med de voksne udviklingshæmmede, må pædagogerne et stykke hen ad vejen stille pædagogikken i anden række, droppe behandler-tilgangen og mødes med den udviklingshæmmede menneske til menneske, mener den norske psykolog Per Lorentzen Af Jens Nielsen, Foto: Nils Lund Pedersen Per Lorentzen Født i 1954 og uddannet som psykolog. Han arbejder nu på Høgskolen i Oslo. Han har tidligere udgivet en række bøger om børn eller rettere almindelige og ualmindelige børn og deres sprog og udvikling samt bogen Slik som man ser noen om faglighed og etik i arbejdet med udviklingshæmmede. På dansk er tidligere udkommet Usædvanlige børn: Samspil og kommunikation med alvorligt handicappede børn. Hun var ellers aldrig på tværs, men en dag ville Kari bare ikke hjem fra dagcenteret til sin lejlighed et andet sted i Oslo. Før taxaen kom, satte hun sig ned og klamrede sig til et bordben og var umulig at overtale til give slip. Til sidst skulle centeret lukke, og så måtte et par mand først løftet bordet ud af hendes greb og derefter løfte Kari ud til taxaen. Men det blev ved, dag efter dag, og da norsk lov forbyder brug af magt, som løftet af Kari ud til taxaen var udtryk for, blev pædagogerne på centeret nødt at finde en anden løsning. Derfor blev Per Lorentzen tilkaldt. Som psykolog og konsulent for de sociale myndigheder skulle han være med til at analysere situationen og hjælpe med at finde en, ja, pædagogisk løsning, og han forhørte sig derfor om, hvad Kari egentlig var for en. Hun var udviklingshæmmet og kunne ikke selv forklare, hvad der var fat. Men Per Lorentzen fik at vide, at hun brugte det meste af sin tid på dagcenteret på at sidde og klippe i ugeblade, hvor hun gik efter det royale stof eller rettere: det, der handlede om de to norske prinsesser. Ellers var det kun koret og dramatimerne, hun gik op i. Hun var tydeligvis glad for at komme i dagcenteret, og som nævnt plejede hun ikke at lave vrøvl, når hun skulle hjem. Den lille prinsesse Pædagogerne var godt trætte af Karis obstruerende adfærd. Og Per Lorentzen blev mødt af bemærkninger om, at hun gør det bare for at få opmærksomhed. Og så var det, at jeg kom på den tanke, at ja, det var måske lige netop det: Måske brød hun sig ikke om bare at tage af sted uden at blive lagt mærke til og uden at blive husket men som var hun selv prinsesse, fortæller Per Lorentzen. Derfor foreslog han pædagogerne, at de skulle arrangere Den lille prinsesses hjemrejse : Kalde så mange som muligt sammen på dagcenteret, give dem norske flag at vifte med, rulle en af gymnastikmadrasserne ned af trappen som rød løber, smide et stykke stof over en toiletstol og bede taxachaufføren om at bukke for hende. Pædagogerne stirrede vantro på mig, og det var tydeligt, at det bød dem imod at belønne den slags adfærd, husker Per Lorentzen. Han greb derfor til det beskidte trick at foreslå noget endnu mere ekstremt noget med et brev til hoffet, hvor man bad om at få et medlem af livgarden til at stille på centeret og spille fanfarer. Så ville personalet alligevel hellere lege prinsessens hjemrejse...

3 Socialpædagogen 19 >

4 20 Socialpædagogen tion og samspil med voksne udviklingshæmmede. (Bogen har tidligere været omtalt her i bladet) Historien kom efter et foredrag og en debat med de vel 150 tilhørere, hvor netop blikket for ligeværdighed og mødet med den udviklingshæmmede som den person, vedkommende er, stod i centrum. Gennem en række cases fra sit virke som pædagogisk/psykologisk konsulent og hele tiden med paralleller til sit eget liv og sine egne (og sin nuværende og tidligere hustruers) særheder fik han sat ord på den store forskel, kommunikationen form og mål kan gøre. Hvad sker der, hvis vi begynder at tænke på udviklingshæmning, ikke som et handicap, men som en relation mellem mennesker? Hvad nu hvis vi har det udgangspunkt, at den voksne udviklingshæmmede ikke har behov for behandling, men for at blive set og mødt som de anderledes mennesker, de er, lyder to grundlæggende spørgsmål i bogen. Og det var Kari altså et eksempel på: Kari ville ikke tage af sted uden at blive husket. Og så er det vi skal huske, at Kari har alt inde i sit hoved bare ikke den gode ide til, hvordan hun skal få det kommunikeret. Hun vil bare have opmærksomhed og så støder hun ind i det faktum, at hun har downs. Så må vi andre, der ikke har downs og derfor har bedre muligheder for at få ideer, hjælpe hende, siger Per Lorentzen til tilhørerne på DPU. Situation på situation Han har en helt personlig grund til at interessere sig for udviklingshæmmede. For 15 år siden fik han en døvblind, udviklingshæmmet datter, og derfor begyndte han også fagligt at beskæftige sig med udviklingshæmmede. Jeg så en forunderlig gruppe mennesker den ene mere forunderlig end den anden og de levede et forunderligt liv. Og jeg fik hurtigt det indtryk, at både personalet og de udviklingshæmmede var tilskuere til hinandens liv, fortæller Per Lorentzen. Og jeg så, at livet som udviklingshæmmet synes at bestå af situationer. Dagen starter med vågne-situationen, der leder hen til stå op-situationen, som igen glider over i få tøj på-situationen. Og så videre. Indtil dagen slutter med hilse på nattevagt-situationen, siger han til fnisen fra salen på DPU. Mit indtryk var, at den ene situation havde som mål at føre til næste situation. Og den enkelte situation er samtidig en træningssituation. Som udviklingshæmmet spiser du ikke bare for at spise Pædagogikken det pædagogiske sigte må ikke være bærende i det gode liv. Fokus skal være på det hverdagsetiske: Har du brug for hjælp, så får du den. Per Lorentzen nej, du spiser for at blive bedre til at spise næste gang. Og vi sidder ikke bare og hygger os med en kop kaffe... næh, det er da ADL-træning... Vi er nogle for eksempel min kone der ikke er ret gode til at stå op om morgenen. Hun er ikke noget værd, før hun har fået sin kaffe. Men for en udviklingshæmmet er det endnu værre. Hun kan ikke bare være en, der har svært ved at stå op og er forbandet kaffetørstig, nej, hun skal også trækkes gennem kaffebrygningstræning... Hele tiden er der et pædagogisk sigte, og det betyder, at situationen enten er vellykket eller mislykket. Der er ikke noget midt imellem. Det fører ofte til frustrationer i personalegruppen og hos den udviklingshæmmede, der hele tiden får sit handicap smidt i hovedet. Det fører til afstand mellem den udviklingshæmmede og livet, og det rejser nogle dilemmaer i personalegruppen, siger Per Lorentzen. Alt for professionelt Men hvordan skal man som fagperson kompensere for de handicap, folk har, uden hele tiden at fortælle folk, hvad de ikke kan? Per Lorentzen mener, at man som pædagog noget paradoksalt langt hen ad vejen må sætte pædagogikken i anden række: Pædagogikken det pædagogiske sigte må ikke være bærende i det gode liv. Fokus skal være på det hverdagsetiske: Har du brug for hjælp, så får du den, mener han og fortæller om Thor: Thor har cerebral parese og intet sprog, og hans eneste måde at kommunikere på er, at han kan hæve den ene skulder. En morgen, da pædagogen skal hjælpe ham i tøjet og spørger, om han skal starte med højre eller venstre arm i trøjen, reagerer Thor voldsomt så voldsomt, at Per Lorentzen bliver tilkaldt: Jeg måtte jo sige, at formålet var godt: At give Thor indflydelse og selvbestemmelse. Men det er en alt for professionel tilgang. For Thor forbinder det at skulle have tøj på ham med resten af verdenen han har ikke brug for andet end at få tøj på. Det giver ham ikke et bedre liv at starte med højre frem for venstre, konstaterer Per Lorentzen og når frem til en af sine centrale konklusioner: Folk skal ikke have god pædagogik for at få et godt liv. Ved at have god livskvalitet kan de få nytte af den gode pædagogik. Forældre opfører sig jo heller ikke som pædagoger over for deres små børn, men det, de gør over for dem, er alligevel genuint pædagogisk. Hvem er Einar Udgangspunktet må derfor være, at møde den ud

5 Socialpædagogen 21 viklingshæmmede, som det han eller hun er, siger Per Lorentzen og fortæller om Einar. Einar er er voksen udviklingshæmmet med autistiske træk, der allerhelst ville gå rundt i en lille cirkel, mens han viklede et bælte rundt om sin underarm, mens han sang i en monoton tone. Personalet havde ingen øjenkontakt med ham, og han deltog ikke i almindelige aktiviteter. Jeg synes, det var meget fascinerende, men personalet var ikke helt så fascineret. De var delt i en hård og blød gruppe. Den første syntes, at Einar helt skulle holde op med sit bæltevikleri, så han kunne komme med på dagcenteret og deltage i nogle andre aktiviteter, mens den anden mente, at han da skulle have lov til at udøve det et par timer om dagen. Så jeg skulle afgøre den tvist, fortæller Per Lorentzen. Mit umiddelbare svar var: Jamen, han er jo autist, og er det ikke sådan noget, en autist gør? Jeg syntes, at personalet havde set Einar som det han gjorde, og ikke som det, han egentlig var. Og det er, synes jeg, en meget problematisk skelnen. Bælteviklerselskabet De ønskede, at Einar var anderledes. Og jeg er da enig han kunne have et meget anderledes liv. Men det giver et meget problematisk forhold til virkeligheden. Det fører til irritation og i sidste ende til spørgsmålet: Passer han her på vores tilbud? Per Lorentzen fik til sidst kontakt til Einar ganske enkelt ved at gøre som ham: tage sit bælte af og vikle det om underarmen. Det fik Einar til at gå helt hen til ham og kigge ham lige i øjnene og tage hans bælte og med det, der mindede om en hånlatter, begynde at vise Per Lorentzen, hvordan man vikler med bælte. Nu mødtes vi, forskellene mellem os var ligegyldige. Sandheden var, at Einar var en bæltevikler, og indtil havde han været det eneste medlem i det nationale bælteviklerselskab. Nu var vi to, og jeg sagde til personalet, at de skulle gå ned på nærmeste loppemarked og købe en kasse bælter og arrangere bæltevikler-aftener for hele botilbuddet. På den måde kunne bæltet gå fra at være en begrænsning til at være en mulighed både for Einar og for dem. På sæt og vis havde de været lige ensomme, fortæller Per Lorentzen. Men hvad skete der så med Einar og personalet? Desværre ikke så meget. Men det var nok heller ikke lige det svar, personalet havde forventet. De var jo på arbejde, konstaterer Per Lorentzen. - Billederne til artiklen er taget i juli i år på Bo- og aktivitetsstedet Lindebjerg under begivenheden sommerhøjskole Livlige dage.

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Maul, John (2007): Fra kvalifikationer til kompetencer. I tidsskriftet SPECIALPÆDAGOGIK nr. 5, november 2007, side 64-70.

Maul, John (2007): Fra kvalifikationer til kompetencer. I tidsskriftet SPECIALPÆDAGOGIK nr. 5, november 2007, side 64-70. Maul, John (2007): Fra kvalifikationer til kompetencer. I tidsskriftet SPECIALPÆDAGOGIK nr. 5, november 2007, side 64-70. Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for eksistentiel

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Anja. Anja: Ja, det er helt okay. I: Okay. Øhm så hvis du vil starte med at fortælle hvad dit navn er og hvad du laver, og din alder?

Anja. Anja: Ja, det er helt okay. I: Okay. Øhm så hvis du vil starte med at fortælle hvad dit navn er og hvad du laver, og din alder? Bilagsmappe - Tilhørende specialet: Hvad siger patienterne? En undersøgelse af patienters forestillinger om hvad læger kan og skal i læge-patientkommunikationen Transskriberingsmappe Specialeafhandling

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Livets ligning går sjældent op

Livets ligning går sjældent op Livets ligning går sjældent op Af Jacob Folke Rasmussen En af gaverne, ved at samarbejde med børn, hvis liv har været under indflydelse af forskellige problemstillinger, er, at de ting, der har været på

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med.

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med. Forord Jeg har ikke skrevet denne bog som et selvportræt eller som en biografi, men nærmere som en oplysning til de unge, som, jeg håber, vil kunne bruge min historie som en viden om, hvor sårbar man er,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber

Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber 1 Den enkeltes livsmuligheder i fællesskaber Ida Schwartz Den historiske rejse, som personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har foretaget, fra centralinstitutionens gruppeliv over kollektive

Læs mere