Driftsvejledning Installationsanvisninger. Lavspændingsmotorer SIMOTICS FD. Type 1LN1. Edition 01/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning Installationsanvisninger. Lavspændingsmotorer SIMOTICS FD. Type 1LN1. Edition 01/"

Transkript

1 Driftsvejledning Installationsanvisninger Lavspændingsmotorer SIMOTICS FD Type 1LN1 Edition 01/2019

2 :44 V11.01

3 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Lavspændingsmotorer SIMOTICS FD Type 1LN1 Driftsvejledning Installationsanvisninger Beskrivelse 3 Forberedelse til anvendelse 4 Montering 5 Elektrisk tilslutning 6 Idriftsættelse 7 Drift 8 Vedligeholdelse 9 Reservedele 10 Bortskaffelse 11 Service og support Tekniske data og tegninger Kvalitetsdokumenter A B C Edition 01/2019

4 Juridiske henvisninger Koncept for advarselshenvisninger Denne håndbog indeholder anvisninger, som tjener til Deres personlige sikkerhed såvel som til at undgå tingskader. Anvisninger til Deres personlige sikkerhed er angivet med en advarselstreknat, anvisninger vedrørende tingskader står uden advarselstrekant. Ved hvert faretrin bliver advarselsanvisningerne præsenteret i følgende rækkefølge. FARE betyder at, der vil ske død eller svær legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. ADVARSEL betyder at død eller svær legemebeskadigelse kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. FORSIGTIG betyder, at der kan indtræde en let legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. VÆR OPMÆRKSOM betyder, at tingskader kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. Ved optræden af flere faretrin skal man altid rette sig efter den advarselsanvisning med højeste trin. Når der advares med en advarselstrekant for personskade ved en advarselsanvisning kan der samtidig anføres en advarsel mod tingskade. Kvalificeret personale Det produkt/system, som hører til denne dokumentation, må kun bruges af personale, som er kvalificeret til den pågældende opgave, under overholdelse af den dokumentation, som hører til den pågældende opgave, især de deri indeholdte sikkerheds- og advarselshenvisninger. Kvalificeret personale er på grundlag af dets uddannelse og erfaring i stand til at erkende risici og undgå mulige farer ved brugen af disse produkter/systemer. Bestemmelsesmæssig brug af Siemens-produkter Vær opmærksom på følgende: Mærkater ADVARSEL Siemens-produkte må kun anvendes til de beregnede anvendelsesformål, som er beskrevet i den tilhørende tekniske dokumentation. Hvis der anvendes fremmede produkter og komponenter, skal disse være anbefalede eller godkendt af Siemens. Produkternes fejlfrie og sikre drift forudsætter korrekt transport, korrekt opbevaring, opstilling, installation, idriftsættelse, betjening og vedligeholdelse. De tilladte omgivelsesbetingelser skal overholdes. Henvisningerne i de tilhørende dokumentationer skal overholdes. Alle med registreingsmærkaten er indregistrerede mærker hos Siemens AG. I den øvrige beskrivelse i dette skrift kan der forekomme mærkater, hvor benyttelse af tredjemand kan føre til overtrædelse af indehaverens rettigheder. Ansvarsudelukkelse Vi har afprøvet indholdet af skriftet efter overenstemmelser med den beskrevne Hard- og Software. Alligevel kan afvigelser ikke udelukkes, så vi kan ikke give en garanti for fuldstændig overensstemmelse. Angivelserne i dette skrift bliver regelmæssigt afprøvet, nødvendige korrekturer er indeholdt i de efterfølgende oplag. Siemens AG Process Industries and Drives Postfach NÜRNBERG TYSKLAND Bestillingsnummer for dokument: A5E P 01/2019 Forbehold for ændringer Copyright Siemens AG Alle rettigheder forbeholdes

5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne vejledning Sammensætning af personlige dokumenter Sikkerhedsanvisninger Informationer til den ansvarlige for anlægget De 5 sikkerhedsregler Kvalificeret personale Sikker håndtering Elektrostatisk udsatte moduler Støjimmunitet Støjspændinger ved drift på omretter Elektromagnetiske felter ved drift af elektriske energitekniske anlæg Beskrivelse Forberedelse til anvendelse Sikkerhedsrelevante aspekter ved anlægsprojekteringen Overhold driftsart Sikring af køling Pladsbehov Projektering af kølekredsløb og kølemiddelforsyning Valg af materiale til kølekredsløbet Tryk og trykdifferencer i kølekredsløbet Kølekredsløbets komponenter og materialer Potentialudligning på kølekredsløbets komponenter Kølemiddelspecifikation Generelle krav til kølemidlet Kølemiddelspecifikation Inhibitorer, forstbeskyttelse, biocider Reducering af køleydelse Latch-kredsløb for ekstern ventilatormotor Termisk motorværn Termisk motorværn med koldledere (option) Låsekobling til automatisk eftersmøreanordning (valgfrit) Latch-kredsløb for stilstandsvarme Konstruktionstype IM B5 med støttefod...39 Driftsvejledning 01/2019 5

6 Indholdsfortegnelse 4.13 Støjemissioner Grænseværdier for omdrejningstal Spændings- og frekvenssvingninger ved netdrift Fasesynkronisering ved netomkobling Systemegenfrekvenser Torsionsbelastning af akselledningen Transport Sikkerhedsanvisninger angående transport Kontrol af leverance Rotoren sikres Løft og transport af maskinen Oplagring Indlagring af maskinen Beskyttelse af kølevandskredsløb ved oplagring Beskyttelse af maskinen mod korrosion Drift på omretter Netform Indgangsspænding for omretter Reduktion af lejestrømme Isolerede lejer ved drift på omretter Omretterdrift på jordet net Montering Sikkerhedsoplysninger vedr. montering Forberedelse af montering Forudsætninger for montering Isolationsmodstand og polarisationsindeks Kontrol af isolationsmodstand og polarisationsindeks Forberedelse af tilslutningsflader (IM B3) Forberedelse af tilslutningsflade ved flangefastgørelse Forberedelse af tilslutningsflade til vægfastgørelse Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Forudsætninger for korrekt positionering og sikker fastgørelse Kontrol af lastoptagelsesmidler Fjernelse af rotorholdeanordning Fjernelse af rotorholdeanordning ved maskiner i lodret konstruktion Fjernelse af korrosionsbeskyttelse Montering af udgangselementer Løft og transport Nedsætning af maskine Aftapning af kondensvand Grov positionering af maskine Montering af maskine Forudsætninger for en rolig, vibrationsfri driftsgang Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM B3/IM B35) Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM B5) Driftsvejledning 01/2019

7 Indholdsfortegnelse Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM V1, IM V10) Aksial- og radialkræfter Tilslutning af kølevandsforsyning Elektrisk tilslutning Sikkerhedsoplysninger om den elektriske tilslutning Grundregler Klemkasse Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Drejning af klemkasse Montering og afmontering af klemkasse Forberedelse Klemmebetegnelse Valg af kabler Tilslutning af jordingsleder Tilslutning uden klemkasse Tilslutning af maskine for en bestemt omdrejningsretning Uboret indføringsplade Indføring og lægning af kabler Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med løgringstætning Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med kabelforskruning Trækning af kabler Tilslut kablet med kabelsko Tilslut kablet uden kabelsko Anvendelse af aluminiumdele Anvendelse af enlederkabel Intern potentialudligning Trinløs anlægsflade for tætningen i klemkassedækslet Minimale luftafstande Afslutning af tilslutningsarbejde Tilslutning af hjælpestrømkredse Valg af kabler Indføring af kabler i hjælpeklemkassen og lægning Tilslutning af ekstern ventilatormotor Tilslutning af statorviklingens temperaturovervåning Afslutning af tilslutningsarbejde i hjælpeklemkassen Idriftsættelse Kontroller før idriftsættelse Drift på omretter Måling af isolationsmodstanden før idriftsættelsen Smøring af rulningslejer før idriftsættelse Driftsvejledning 01/2019 7

8 Indholdsfortegnelse 7.5 Indstil automatisk eftersmøreanordning Idriftsættelse af ekstern ventilator Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturen Indstillingsværdier for overvågning af viklingstemperaturen Prøvekørsel Frakobling Indstilling af motorparametre på omformeren Vælg motortype og motordata i programmet "STARTER" Idriftsættelse ved omformeren SINAMICS S/G via AOP Idriftsættelse ved omformeren SINAMICS G120P via IOP Drift Sikkerhedshenvisninger angående driften Tilkobling af maskine Eftersmøring af rulningslejer Driftspauser Forebyggelse af frost- og korrosionsskader i kølesystemet Forebyggelse af tildugning/kondensdannelse i maskinen Forebyggelse af stilstandsskader på rulningslejet Måling af isolationsmodstanden efter længere tids stilstand Driftsafbrydelse af maskinen Frakobling af ekstern ventilator Frakobling af vandkøling Ny idriftsættelse af maskinen Genindkobling efter nødstop Forstyrrelser Eftersyn ved forstyrrelser Elektriske forstyrrelser Mekaniske forstyrrelser Fejl ved luft-vand-køler Forstyrrelser på den eksterne ventilator Forstyrrelser på rulningslejet Vedligeholdelse Eftersyn og vedligeholdelse Sikkerhedsanvisninger, der gælder for eftersyn og vedligeholdelse Måling af isolationsmodstand i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde Eftersyn ved forstyrrelser Første eftersyn efter montering eller istandsættelse Hovedeftersyn Inspektion af kølesystemet Eftersyn og vedligeholdelse af stilstandsvarmen Vurdering af rulningslejer Rulningsleje med automatisk eftersmøreanordning Driftsvejledning 01/2019

9 Indholdsfortegnelse Eftersmøringsintervaller og fedttyper for drift af rulningslejer Tætning af rulningslejer (tilvalg "Øget beskyttelsesgrad") Rengøring af luft-vand-køler Vedligeholdelse af ekstern ventilator Udbedring af lakskader Vedligeholdelse af klemkasser Istandsættelse Forberedelse af istandsættelsesarbejde Skruer med precote-lag Ekstern ventilator Udskiftning af ekstern ventilator Ekstern ventilator Justering af ekstern ventilator Rulningsleje Afmontering af rulningsleje Afmonter V-ring Afmontering af labyrinttætningsring Montering af rulningslejer Montering af V-ring Montering af V-ring (tilvalg "Øget beskyttelsesgrad") Montering af labyrinttætningsring Kabinetforsats Af- og påmontering af luft-vand-køleren Afmontering af kabinetforsats Montering af kabinetforsats Tætning af maskine Reservedele Bestillingsoplysninger Reservedelsbestemmelse over internettet Stilstandsvarme Kabinet, stator og rotor Kabinetforsats Lejeindsats rulningslejer DE- og NDE-side Lejeindsats rulningslejer DE- og NDE-side Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB Hjælpeklemkasse 1XB Hjælpeklemkasse 1XB Hjælpeklemkasse 1XB Driftsvejledning 01/2019 9

10 Indholdsfortegnelse Hjælpeklemkasse 1XB Bortskaffelse RoHS - Begrænsning af brugen af bestemte farlige stoffer Oplysninger ifølge artikel 33 i REACH-forordningen Forberedelse af afmontering Adskillelse af maskine Bortskaffelse af komponenter A Service og support B Tekniske data og tegninger B.1 Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser C Kvalitetsdokumenter Indeks Tabel Tabel 3-1 Maskinudførelse...21 Tabel 3-2 Data på mærkepladen...23 Tabel 3-3 Rulningslejevarianter...26 Tabel 4-1 Pladsbehov for ekstern ventilator...30 Tabel 4-2 Pladsbehov for demontering/montering af vandkøleren...30 Tabel 4-3 Et kølekredsløbs materialer og komponenter...32 Tabel 4-4 Stoffer, som kan ødelægge kølesystemet...34 Tabel 4-5 Oversigt over anvendelse af kølemiddeladditiver...36 Tabel 5-1 Statorviklingens isolationsmodstand ved 40 C...58 Tabel 5-2 Tilladte afvigelser ved positionering af maskinen med elastisk kobling...69 Tabel 6-1 Klemmebetegnelser med 1U1-1 som eksempel...84 Tabel 6-2 Tilslutningsteknik (med kabelsko/kabelskoløs tilslutning)...88 Tabel 6-3 Udførelser kabelindføringsplade...89 Tabel 6-4 Minimumsluftafstand afhængigt af den effektive værdi af vekselspændingen U eff...94 Tabel 7-1 Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturerne før idriftsættelse Tabel 7-2 Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturer Tabel 7-3 Indstillingsværdier ved idriftsættelse Tabel 7-4 Indstillingsværdier under normal drift Tabel 8-1 Elektriske forstyrrelser Tabel 8-2 Mekaniske forstyrrelser Tabel 8-3 Forstyrrelser på kølesystemet Tabel 8-4 Forstyrrelser på kølesystemet Tabel 8-5 Forstyrrelser på rulningslejet Driftsvejledning 01/2019

11 Indholdsfortegnelse Tabel 9-1 Kontroller efter montering eller istandsættelse Tabel 9-2 Kontroller ved hovedeftersyn Tabel 9-3 Kriterier for valg af rulningslejefedt Tabel 9-4 Rulningslejefedter til lodrette og vandrette udformninger Tabel 9-5 Alternative smørefedter med NLGI-klasse 2 til motorer med vandret udformning Tabel 10-1 Reservedele til kabinet, stator og rotor Tabel 10-2 Reservedele til kabinetforsats Tabel 10-3 Reservedele til lejeindsats DE- og NDE-side Tabel 10-4 Reservedele til lejeindsats DE- og NDE-side Tabel 10-5 Reservedele til klemkasse 1XB Tabel 10-6 Yderligere reservedele Tabel 10-7 Yderligere reservedele til klemkasse 1XB1631 med todelt kabelindføring Tabel 10-8 Reservedele hovedklemkasse 1XB Tabel 10-9 Yderligere reservedele Tabel Reservedele hovedklemkasse 1XB Tabel Yderligere reservedele Tabel Reservedele hovedklemkasse 1XB Tabel Yderligere reservedele Tabel Klemkasse 1XB Tabel B-1 Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser med en tolerance på ±10% Billeder Billede 3-1 Mærkeplade vist skematisk...23 Billede 4-1 Rotorens aksialfiksering...45 Billede 4-2 Principbillede enkeltdrev...53 Billede 4-3 Principbillede tandemdrev...53 Billede 5-1 Afbalanceringstype på DE-siden...62 Billede 5-2 Kondensvandsudløb ved vertikal opstilling...66 Billede 5-3 Kondensvandsudløb ved horisontal opstilling...67 Billede 5-4 Principbillede: Positionering af maskinen i forhold til arbejdsmaskine...69 Billede 6-1 Drypsløjfe...76 Billede 6-2 Klemkasse 1XB Billede 6-3 Klemkasse 1XB Billede 6-4 Klemkasse 1XB Billede 6-5 Klemkasse 1XB Billede 6-6 Klemkasse 1XB Billede 6-7 Klemkasse 1XB Billede 6-8 Trækaflastning og tætningsindsats...88 Driftsvejledning 01/

12 Indholdsfortegnelse Billede 6-9 Tilslutning med kabelsko og fastgørelsesskrue (principbillede)...91 Billede 6-10 Tilslutning med klemmebøjler (principbillede)...92 Billede 7-1 Valg af motortype Billede 7-2 Indtastning af motordata Billede 9-1 Afmonter V-ringen Billede 9-2 Afmontering labyrinttætningsring (principbillede) Billede 9-3 Montering af V-ring Billede 9-4 Rulningsleje med fedtforkammer (principbillede) Billede 9-5 Position for labyrinttætningsringens gevindtappe på det ydre lejedæksel Billede 10-1 Kabinet, stator og rotor Billede 10-2 Kabinetforsats Billede 10-3 Lejeindsats DE- og NDE-side Billede 10-4 Lejeindsats DE- og NDE-side Billede 10-5 Klemkasse 1XB1621 med standardkabelindføring Billede 10-6 Todelt kabelindføring Billede 10-7 Klemkasse 1XB Billede 10-8 Hovedklemkasse 1XB Billede 10-9 Hovedklemkasse 1XB Billede Hovedklemkasse 1XB Billede Klemkasse 1XB7750 med standardkabelindføring Billede Hjælpeklemkasse 1XB Billede Hjælpeklemkasse 1XB Billede Hjælpeklemkasse 1XB Billede Hjælpeklemkasse 1XB Driftsvejledning 01/2019

13 Indledning 1 I den efterfølgende tekst betegnes motoren som "elektrisk maskine" eller også forkortet som "maskine". 1.1 Om denne vejledning Denne vejledning beskriver maskinen og informerer dig om håndteringen af den - fra levering til bortskaffelse. Gem denne vejledning til senere brug. Læs driftsvejledningen før håndtering af maskinen og følg anvisningerne. Derved sikrer du en fare- og fejlfri funktion samt en lang brugstid for maskinen. I denne vejledning kan der finde sikkerhedsanvisninger og handlingsrelaterede advarsler. Overhold altid anvisningerne under alle arbejder og på maskinen med henblik på din egen og andre personers sikkerhed og for at undgå materielle og miljømæssige skader. Hvis du har forslag til forbedring af dokumentet, så kontakt venligst servicecenteret (Side 169). Tekstkendetegn I denne vejledning findes følgende kendetegn: 1. Handlingsanvisninger er vist som nummereret liste. Overhold rækkefølgen af handlingsanvisningerne. Ved optællinger anvendes listepunktet. Tankestregen angiver optællinger i andet niveau. Henvisning En henvisning/anvisning giver dig vigtige informationer om produktet, om håndteringen af produktet eller den pågældende dokumentation. 1.2 Sammensætning af personlige dokumenter På internetsiderne i Industry Online Support har du muligheder for at sammensætte dine personlige dokumenter med funktionen Dokumentation ( My/ww/en/documentation) Med funktionen "Dokumentation" sammensætter du din egen "dokumentation" fra håndbøgerne i produktsupport. Du kan også supplere disse sammensætninger med andet indhold fra produktsupporten som FAQs eller karakteristikker. I funktionen "Dokumentation" har du mulighed for at oprette og administrere egne sammensætninger i en egen struktur. I den forbindelse kan du slette eller flytte enkelte kapitler Driftsvejledning 01/

14 Indledning 1.2 Sammensætning af personlige dokumenter eller emner. Du kan også tilføje eget indhold vha. notitsfunktionen. Den færdige "dokumentation" kan eksporteres som f.eks. PDF. Med funktionen "Dokumentation" kan du effektivt sammensætte din egen anlægsdokumentation. Den sammensatte "dokumentation" på ét sprog kan automatisk vises på et andet sprog, som er til rådighed. Kun påloggede brugere har mulighed for at betjene alle funktioner. 14 Driftsvejledning 01/2019

15 Sikkerhedsanvisninger Informationer til den ansvarlige for anlægget Denne elektriske maskine er konciperet og bygget iht. retningslinjerne i direktivet 2014/35/EF ("Lavspændingsdirektivet") og beregnet til anvendelse i industrianlæg. Ved anvendelse af den elektriske maskinen uden for Det Europæiske Fællesskab skal de landespecifikke forskrifter overholdes. Overhold de lokale og branchespecifikke sikkerheds- og installationsforskrifter. Personer, der er ansvarlige for anlægget, skal sikre følgende: Planlægnings- og projekteringsarbejder samt alle arbejder på og med maskinen udføres udelukkende af kvalificeret personale. Driftsvejledningen er altid til rådighed ved alle arbejder. De tekniske data samt angivelserne om de tilladte montage-, tilslutnings-, omgivelses- og driftsbetingelser overholdes konsekvent. De specifikke installations- og sikkerhedsforskrifter samt forskrifterne til brug af personligt sikkerhedsudstyr overholdes. Henvisning Kontakt det ansvarlige servicecenter (Side 169) for hjælp til planlægning, montage, idriftsættelse og serviceopgaver. 2.2 De 5 sikkerhedsregler Af hensyn til din personlige sikkerhed samt for at undgå materielle skader skal de sikkerhedsrelevante henvisninger og følgende fem sikkerhedsregler iht. EN "Arbejde i spændingsfri tilstand" altid overholdes ved arbejde på maskinen. Anvend de fem sikkerhedsregler før påbegyndelse af arbejdet i den nævnte rækkefølge. 5 sikkerhedsregler 1. Frikobling. Slå også hjælpestrømskredsløb fra, f.eks. stilstandsopvarmning. 2. Sørg for at sikre mod genindkobling. 3. Konstatér, at der ikke er nogen spænding. 4. Forbind med jord, og kortslut. 5. Dele i nærheden, som er spændingsførende, skal afdækkes er afskærmes. Efter afslutning af arbejderne skal de udførte foranstaltninger ophæves i omvendt rækkefølge. Driftsvejledning 01/

16 Sikkerhedsanvisninger 2.3 Kvalificeret personale 2.3 Kvalificeret personale Alle arbejder på maskinen er forbeholdt kvalificeret personale. Med kvalificeret personale menes personer, som opfylder følgende forudsætninger: De er på grundlag af deres uddannelse og erfaring i stand til inden for deres arbejdsområde at erkende risici og imødegå potentielle farer. Arbejdet på maskinen er blevet pålagt dem af den pågældende foresatte. 2.4 Sikker håndtering Sikkerheden på arbejdspladsen er afhængig af, at alle personer, der installerer, driver og vedligeholder maskinen, udviser en opmærksom, forebyggende og fornuftig adfærd. Ud over at respektere de anførte sikkerhedsforanstaltninger skal man generelt være forsigtig i nærheden af maskinen. Tænk altid på din sikkerhed. Vær også opmærksom på følgende for at undgå ulykker: Generelle sikkerhedsforskrifter i det pågældende anvendelsesland Specifikke forskrifter fastsat af den driftsansvarlige og for anvendelsesområdet Specifikke aftaler, der er truffet med den driftsansvarlige Separate sikkerhedsanvisninger, der er vedlagt maskinen Sikkerhedssymboler og henvisninger/anvisninger på maskinen og dens emballage Fare som følge af spændingsførende dele Spændingsførende dele udgør en fare. Hvis afdækningerne fjernes, er der ikke længere nogen berøringsbeskyttelse mod spændingsførende dele. Når man nærmer sig spændingsførende dele, kan minimumsluft- og krybeafstandene underskrides. Berøring eller at nærme sig kan medføre dødsfald, alvorlig kvæstelse og materielle skader. Sørg for at sikre dig, at spændingsførende dele er dækket pålideligt af. Hvis afdækninger skal fjernes, skal maskinen først kobles spændingsfri. Overhold de "5 sikkerhedsregler". Fare som følge af roterende dele Roterende dele er forbundet med fare. Hvis afdækningerne fjernes, er der ikke længere nogen berøringsbeskyttelse mod roterende dele. Berøring af roterende dele kan medføre dødsfald, alvorlig kvæstelse og materielle skader. Sørg for at sikre dig, at roterende dele er dækket pålideligt af. Hvis afdækninger skal fjernes, skal maskinen først kobles spændingsfri. Overhold de "5 sikkerhedsregler". Afdækningerne må først fjernes, når de roterende dele er fuldstændigt standsede. 16 Driftsvejledning 01/2019

17 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Sikker håndtering Fare for forbrændinger på grund af varme overflader Enkelte maskindele kan blive varme under driften. Berøring kan medføre forbrændinger. Maskindelene må ikke berøres under driften. Lad maskinen køle af, inden du begynder at arbejde på den. Tjek delenes temperatur, før du berører dem. Brug ved behov egnede værnemidler. Sundhedsskader på grund af kemiske substanser Kemiske substanser, der benyttes ved opstilling, drift og vedligeholdelse af maskinen, kan være sundhedsfarlige. Læs producenternes produktoplysninger. Fare på grund af letantændelige og brændbare substanser Kemiske substanser, der benyttes ved opstilling, drift og vedligeholdelse af maskinen, kan være letantændelige eller brændbare. Substanserne kan antænde på grund af ukyndig håndtering. Forbrændinger og materielle skader kan være følgen. Læs producenternes produktoplysninger. Se også De 5 sikkerhedsregler (Side 15) Støjemissioner Maskinen kan under drift nå op på et støjniveau, der ikke er tilladt på arbejdspladser. Følgerne kan være høreskader. Sørg for at sikre dig, at der ikke opholder sig personer i området med øget støjemission under maskinens drift. Sørg for en sikker drift af maskinen inden for dit anlæg gennem støjdæmpende foranstaltninger. Følgende foranstaltninger kan være støjdæmpende. Afdækninger Lydisoleringer Foranstaltninger til beskyttelse af hørelsen. Driftsvejledning 01/

18 Sikkerhedsanvisninger 2.5 Elektrostatisk udsatte moduler 2.5 Elektrostatisk udsatte moduler Materielle skader på grund af elektrostatisk udladning. Elektroniske moduler indeholder elektrostatisk udsatte kredsløbskomponenter. Disse komponenter kan let beskadiges eller ødelægges ved ukorrekt håndtering. Overhold de efterfølgende anvisninger for at undgå materielle skader. Rør kun ved elektroniske moduler, hvis du absolut skal arbejde på modulerne. Hvis det er nødvendigt at røre ved elektroniske moduler, skal den pågældende persons krop aflades elektrostatisk og jordes umiddelbart forinden. Bring ikke elektroniske modul i berøring med elektrisk isolerende materiale som f.eks.: Plastikfolie Plastikdele Isolerende bordskånere Tøj af syntetiske fibre Læg kun modulerne fra dig på ledende underlag. Elektroniske moduler og komponenter må kun indpakkes, opbevares og transporteres i en ledende emballage som f.eks.: Metalliserede plast- eller metalbeholdere Ledende skummaterialer Husholdningsaluminiumsfolie De nødvendige ESD-beskyttelsesforanstaltninger for elektrostatisk udsatte kredsløbskomponenter er anskueliggjort på de efterfølgende tegninger: a = ledende gulv b = ESD-bord c = ESD-sko b = ESD-kappe b = ESD-armbånd f = jordforbindelse for skabe 2.6 Støjimmunitet Sørg for at sikre, at maskinens støjimmunitet ikke forringes ved at vælge egnede signalledninger og analyseenheder. 18 Driftsvejledning 01/2019

19 Sikkerhedsanvisninger 2.7 Støjspændinger ved drift på omretter 2.7 Støjspændinger ved drift på omretter Støjspændinger ved drift på omformer Ved drift på omformere forekommer der, alt efter omformer (producent, type, trufne støjdæmpende foranstaltninger), støjudsendelse af varierende styrke. Ved maskiner med indbyggede sensorer, f.eks. koldledere, kan der optræde støjspændinger på sensorledningen som følge af omformeren. Der kan indtræde driftsforstyrrelser, som indirekte eller direkte kan medføre dødsfald, svære kvæstelser eller materielle skader. Overhold EMC-henvisningerne fra producenten af omretteren. På den måde undgås en overskridelse af grænseværdierne iht. IEC/EN ved drivsystemet, bestående af maskine og omretter. Træf passende EMC-foranstaltninger. 2.8 Elektromagnetiske felter ved drift af elektriske energitekniske anlæg Anlæg med elektrisk energiteknik genererer elektromagnetiske felter, når de er i drift. Ved ophold i umiddelbar nærhed af maskinen kan der opstå livsfarlige fejlfunktioner i medicinske implantater, f.eks. pacemakere. Ved magnetiske eller elektroniske datamedier kan der opstå datatab. Beskyt personalet, der arbejder på anlægget, med egnede foranstaltninger, f.eks. markeringer, afspærringer, sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger. Overhold de nationale beskyttelses- og sikkerhedsforskrifter. Det er forbudt for personer med pacemakere at opholde sig i maskinens område. Hav ingen magnetiske eller elektroniske harddiske med. Driftsvejledning 01/

20 Sikkerhedsanvisninger 2.8 Elektromagnetiske felter ved drift af elektriske energitekniske anlæg 20 Driftsvejledning 01/2019

21 Beskrivelse 3 Anvendelsesområde Denne elektriske maskine er udformet til brede anvendelsesområder i fremdrivningsteknikken samt energiomdannelsen. Den udmærker sig ved stor robusthed, lang levetid og pålidelighed samt stor variabilitet til optimal tilpasning til den pågældende funktion. Detaljerne i den leverede maskines udførelse samt de tilladte driftsbetingelser findes i denne dokumentation. Maskinen er dimensioneret i overensstemmelse med ordregivers specifikation og må kun benyttes til den kontraktligt fastsatte anvendelse. De tilladte driftsbetingelser kan findes på mærkepladen. De tekniske data er beskrevet i kataloget. ADVARSEL Eksplosionsfare Denne maskine er ikke udformet til anvendelse inden for eksplosionsfarlige områder. Hvis den anvendes inden for sådanne områder, kan der ske en eksplosion. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Brug ikke maskinen inden for eksplosionsfarlige områder. Maskinudførelse De forskrifter og standarder, der ligger til grund af konstruktionen og kontrollen af denne maskine, findes på mærkepladen. Maskinens udførelse er principielt i overensstemmelse med efterfølgende standarder. Det aktuelle niveau for de harmoniserede standarder, der refereres til, fremgår af EUoverensstemmelseserklæringen/-erklæringerne. Tabel 3-1 Maskinudførelse Kendetegn Standard Dimensionering og driftsegenskaber IEC/EN Beskyttelsesgrad IEC/EN Køling IEC/EN Udformning IEC/EN Tilslutningsbetegnelser og omdrejningsretning IEC/EN Støjemission IEC/EN Opstartsforhold, roterende elektriske maskiner * IEC/EN Vibrationssværhedsgrad IEC/EN Driftsvejledning 01/

22 Beskrivelse Kendetegn Virkningsgradklassificering af jævnstrømsmotorer med kortslutningsankre ** Standard IEC/EN Vibrationsgrænseværdier DIN ISO * Kun for maskiner til netdrift ** Undtaget polomskiftelige motorer Se også Kvalitetsdokumenter (Side 173) Sammenligning af standarder ifølge IEC og GOST IEC / EN-standarder modsvarer følgende GOST-standarder. IEC / EN GOST IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC IEC / EN GOST R IEC Mærkeplade Mærkepladen indeholder identifikationsdataene og de vigtigste tekniske data. Dataene på mærkepladen og de kontraktlige aftaler fastsætter grænserne for den bestemmelsesmæssige brug. 22 Driftsvejledning 01/2019

23 Beskrivelse SIEMENS Billede 3-1 Mærkeplade vist skematisk Tabel 3-2 Data på mærkepladen Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse (1) Motorart (15) Dimensioneringseffekt [kw eller HP] (2) Bestillingsnummer (16) Dimensioneringseffekt (3) Motorseriens betegnelse (17) Dimensioneret omdrejningstal [o/min eller rpm] (4) Serienummer (18) Dimensioneringsfrekvens [Hz] (5) Vægt (19) Effektivitetsklasse (IE-Code) eller virkningsgrad iht. IEEE112B eller tom (6) Beskyttelsesgrad (20) Virkningsgrad iht. IEC/EN eller strøm ved servicefaktoreffekt (7) Udformning (21) Motorkonstruktion (omformer- eller netmotor) (8) Tilladt område for omgivelsestemperatur (22) Netspænding / -frekvens (9) Isoleringssystemets termiske klasse (23) Ekstra angivelser f.eks. servicefaktor, konstruktions- og kodebogstav, kølevandsmængde og -indgangstemperatur, (10) Udnyttelsens termiske klasse (24) Produktionsland og -by (11) Maks. omdrejningstal [o/min eller rpm] (25) Certifikattegn for UL / CSA + File-Nummer (option) (12) Standarder (26) Certifikatnumre ved Ex-motorer til zone 2 (option) Driftsvejledning 01/

24 Beskrivelse Pos. Beskrivelse Pos. Beskrivelse (13) Dimensioneringsspænding [V] og kredsløb (27) Omdrejningsretning (14) Dimensioneringsstrøm [A] (28) Data Matrix Code (bestillingsnummer og serienummer) Relevante retningslinjer For motorserie SIMOTICS er efterfølgende retningslinjer relevante. Europæisk lavspændingsdirektiv Motorserien SIMOTICS opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2014/35/EU. Eurasian Conformity Motorserien SIMOTICS opfylder kravene for toldunionen i Rusland/Belarus/Kasakhstan (EAC). Underwriters Laboratories Motorserien SIMOTICS opfylder som regel kravene iht. UL og cul som komponenter til motoranvendelser og er opført i henhold til dette. Undtagelser er specifikt udviklede motorer og funktioner. Vær opmærksom på indholdet i tilbuddet og om cul-mærket befinder sig på mærkepladen. Kvalitetsmanagementsystem Siemens AG anvender et kvalitetsmanagementsystem, som opfylder ISO og ISO kravene. Download af certifikater Certifikater i forbindelse med motorserie SIMOTICS kan downloades via følgende ink: Certifikater ( Følgende direktiver er ikke relevante Europæisk EMC-direktiv: Produkterne betragtes ikke som apparater, som falder ind under direktivet. Europæisk maskindirektiv: Produkter blev dog analyseret fuldstændigt mhp. overholdelse af de væsentlige sundheds- og sikkerhedsmæssige bestemmelser i dette direktiv ved anvendelse i en normal maskinanvendelse. China Compulsory Certification (CCC): Motorserien SIMOTICS hører ikke ind under anvendelsesområdet. Rotor Rotorpakken med kortslutningsviklingen er trykket på akslen. Akslen har normalt en cylindrisk akselende på DE-siden. Alt efter udførelse kan der være en anden akselende på NDE-siden. 24 Driftsvejledning 01/2019

25 Beskrivelse Drev Motor forsynes omdrejningstalreguleret via en omformer. Den er optimeret til drift på SINAMICS lavspændingsomformere. Andre omformere skal opfylde visse krav: flere informationer kan i den forbindelse findes i kataloget eller i projekteringsdokumenterne. Krav til virkningsgrad I henhold til EU-forordning (EF) nr. 640/2009 gælder de nye krav om virkningsgrad IE3 for lavspændingsmotorer med en effekt fra 7,5 kw til 375 kw for netdrift siden inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Fra gælder kravet om virkningsgrad IE3 for motorer med en effekt på 0,75 kw til 375 kw for netdrift. For motorer, der drives med en omretter, gælder fortsat kravene om virkningsgrad IE2. Følg den hhv. gældende landespecifikke regler. VÆR OPMÆRKSOM Ødelæggelse af maskinen ved netdrift Hvis maskinen tilsluttes direkte til det elektriske forsyningsnet, kan den blive ødelagt. Maskinen må kun anvendes med en omformer. Køling Kølesystemet er udformet som lukket, indvendig kølekreds. Den monterede køler er en luft vand varmeveksler med rørsystem. Maskinens varmetab afgives via kølerørenes overflade til kølevæsken, der strømmer i rørene. En ekstern ventilator sørger for cirkulation af køleluft i det primære kredsløb. Lækvandssensor Lækvandssensoren er anbragt uden på kabinetforsatsen og giver ekstra sikkerhed ved utætheder. Beskyttelsesgrad Maskinen er udført med beskyttelsesgrad IP55. Driftsvejledning 01/

26 Beskrivelse Rulningslejer Maskinerne er alt efter udførelse og i overensstemmelse med de fra ordren kendte driftsforhold udstyret med forskellige rulningslejevarianter. De respektive typer er opført på maskinens smøreskilt. Ved omretterdrift indbygges der normalt et isoleret leje på NDE-siden. Der findes følgende varianter af rulningslejer: Tabel 3-3 Rulningslejevarianter Udførelse Vandret konstruktion, koblingsudgang Vandret konstruktion, til øgede tværkræfter, f.eks. ved remudgang Lodret konstruktion, akselhøjde 315, koblingsudgang Lodret konstruktion, akselhøjde Rulningsleje DE-side: Forseglet kugleleje som fast leje NDE-side: Forseglet kugleleje som løst leje med aksiale trykfjedre DE-side: Cylinderrulleleje som løst leje NDE-side: Forseglet kugleleje som fast leje DE-side: Forseglet kugleleje som fast leje NDE-side: Forseglet kugleleje som løst leje med aksiale trykfjedre DE-side: Parring vinkelkontaktkugleleje / Forseglet kugleleje som fast leje NDE-side: Forseglet kugleleje som løst leje med aksiale trykfjedre Maskinen er ikke egnet til remdrev i standardudførelsen. Følgen kan være skader på maskinen. Automatisk eftersmøreanordning (valgfri) Rulningslejerne er valgfrit udstyret med en automatisk eftersmøreanordning. Rulningslejerne forsynes via eftersmøreanordningen portionsvist med nyt fedt i indstillelige tidsintervaller. Rulningslejeudførelse for "Øget beskyttelsesgrad" (tilvalg) Gennem anbringelse af et fedtforkammer, der er lejret foran den egentlige lejeindsats, opnås en forbedret tætning af lejeindsatserne mod indtrængen af støv og vand. Selv om det samme fedt af praktiske grunde anvendes i begge tilfælde, betegnes fedtet i overensstemmelse med de forskellige funktioner som "smørefedt" og "tætningsfedt". Opbygning Det ydre lejedæksel danner sammen med lejehuset samlekammeret for gammelt smørefedt og med labyrinttætningsringen (valgfri) fedtforkammeret for tætningsfedt. I det udvendige lejedæksel findes også den anden smørenippel med fedtkanalen til indpresning af tætningsfedtet. Fedtforkammeret er over for smørefedt-samlekammeret tætnet ved hjælp af en V-ring/V-ring-filtring-kombination for at forhindre, at det i forkammeret indpressede tætningsfedt trænger ind i samlekammeret. Det tætningsfedt, som er i fedtforkammeret, løber langsomt ud af labyrinten under driften og tætner labyrinten hhv. fjerner eventuelt støv, der er trængt ind, og binder støv, der sidder udvendigt. 26 Driftsvejledning 01/2019

27 Beskrivelse Klemkasse Følgende klemkasser bliver alt efter maskinens udførelse taget i brug til kabeltilslutningen: Klemkasse Bemærkning Indsats GT640 Kun til netmaskiner Ikke til eksplosionsbeskyttede udførelser 1XB1621 1XB XB1631 1XB7730 Ikke til eksplosionsbeskyttede udførelser 1XB7731 Ikke til eksplosionsbeskyttede udførelser 1XB XB7740 Ikke til eksplosionsbeskyttede udførelser 1XB7750 Alt efter klemkasse og -udførelse er det muligt at dreje klemkassen ±90 svarende til tilslutningsretningen. Flytningen til den anden motorside er kun mulig ved hjælp af servicecentret. Hvis du efterfølgende ønsker en ombygning til en anden klemkasse, bedes du kontakte servicecentret (Side 169). Se også Drejning af klemkasse (Side 80) Klemkasse (Side 76) Henvisning Yderligere oplysninger hertil findes i kataloget D81.8 i kapitlet 2. Ekstraudstyr I overensstemmelse med ordren kan forskelligt ekstraudstyr som f.eks. temperaturfølere til f.eks. lejeovervågning eller til viklingsovervågning være installeret eller monteret. Stilstandsvarme (valgfrit) Maskinen er udstyret med en stilstandsvarme. Tilslutningsdataene findes på et ekstra skilt på maskinen. Driftsvejledning 01/

28 Beskrivelse 28 Driftsvejledning 01/2019

29 Forberedelse til anvendelse 4 God planlægning og forberedelse af maskinens anvendelse er vigtige forudsætninger for en enkel og korrekt installation, sikker drift og tilgængelighed af maskinen med henblik på vedligeholdelse og istandsættelse. I dette kapitel får du at vide, hvad du skal være opmærksom på ved projekteringen af dit anlæg i forhold til denne maskine, og hvad du bør forberede før levering af maskinen. 4.1 Sikkerhedsrelevante aspekter ved anlægsprojekteringen Der udgår restrisici fra maskinen. Disse er beskrevet i kapitlet "Sikkerhedsanvisninger" (Side 15) eller i de tematisk tildelte afsnit. Sørg for en sikker drift af maskinen inden for dit anlæg gennem passende sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. afdækninger, afspærringer, mærkninger osv. 4.2 Overhold driftsart Overhold maskinens driftsart. Undgå overhastigheder og dermed skader på maskinen ved hjælp af en egnet styring. 4.3 Sikring af køling Kontrollér, at maskinen og/eller et evt. monteret eksternt ventilatoraggregat køles via køleluftstrømmen på indsatsstedet: Køleluften kan uhindret strømme til og fra. Ventilatorens fulde kapacitet opnås kun, når luften frit kan strømme til løbehjulet. Overhold den frie afstand i henhold til målskitsen. Varm afgangsluft må ikke indsuges igen. Ved en lodret konstruktionsform med luftindgang oppefra skal luftindgangsåbningerne være beskyttet mod indtrængen af fremmedlegemer og vand. Se også Tilslutning af ekstern ventilatormotor (Side 96) Driftsvejledning 01/

30 Forberedelse til anvendelse 4.4 Pladsbehov 4.4 Pladsbehov Sørg for, at der på maskinens opstillingssted er plads nok til luftindgangen (A). Planlæg nok plads på maskinens driftssted, så den eksterne ventilator evt. kan demonteres og monteres på stedet. Det krævede pladsbehov findes i følgende tabel: Tabel 4-1 Pladsbehov for ekstern ventilator Type 1LN.-3A -. 1MN.-3A -. 1LN.-3B -. 1MN.-3B -. 1LN.-4A -. 1MN.-4A -. 1LN.-4B -. 1MN.-4B -. Pladsbehov for ventilation for den eksterne ventilator Pladsbehov for demontering/ montering af den eksterne ventilator 50 mm 210 mm 50 mm 210 mm 80 mm 240 mm 80 mm 240 mm Planlæg nok plads på maskinens driftssted, så vandkøleren evt. kan demonteres og monteres på stedet. Det krævede pladsbehov findes i følgende tabel: Tabel 4-2 Pladsbehov for demontering/montering af vandkøleren Type 1LN.-3A -. 1MN.-3A -. 1LN.-3B -. 1MN.-3B -. Pladsbehov / frirum A 950 mm 1000 mm 30 Driftsvejledning 01/2019

31 Forberedelse til anvendelse 4.5 Projektering af kølekredsløb og kølemiddelforsyning Type 1LN.-4A -. 1MN.-4A -. 1LN.-4B -. 1MN.-4B -. Pladsbehov / frirum A 1100 mm 1200 mm 4.5 Projektering af kølekredsløb og kølemiddelforsyning Valg af materiale til kølekredsløbet For at opnå en optimal levetid for kølesystemet skal der anvendes et lukket hhv. et halvåbent kølekredsløb i rustfrit stål eller akryl-butadien-styrol (ABS). Anvend rustfrit stål eller stål (S235JR) til kølekredsløbsledninger og fittings. Driftsvejledning 01/

32 Forberedelse til anvendelse 4.5 Projektering af kølekredsløb og kølemiddelforsyning Tryk og trykdifferencer i kølekredsløbet Det tilladte maks. overtryk i kølelegemet og dermed i kølekredsløbet kan findes på luft-vandkøleren og i den tilhørende driftsvejledning. Hvis der anvendes en pumpe, som overskrider dette maksimale tryk, skal det sikres på anlægssiden, at det maksimale tryk ikke overskrides. Vælg en så lav trykdifference som muligt mellem kølemiddel i frem- og returløbet, så pumperne kan anvendes med en flad karakteristik. Maskintype Volumenstrøm ± 10 % 1LN.-3A -. 1MN.-3A -. 1LN.-3B -. 1LN.-4A -. 1MN.-3B -. 1MN.-4A -. 1LN.-4B -. 1MN.-4B -. [l/min] Tryktab til ferskvand [bar] 115 0, , ,3 Tryktabet er afhængigt af maskintypen. Maskintypen er angivet på mærkepladen. Anvend ved fare for frost kølevand som er egnet til denne temperatur og tilsat frostbeskyttelsesmiddel. Ved tilsætning af frostbeskyttelsesmidler øges tryktabet Kølekredsløbets komponenter og materialer I den efterfølgende tabel er der oplistet forskellige materialer og komponenter, som han optræde eller er forbudt i et kølekredsløb. Tabel 4-3 Et kølekredsløbs materialer og komponenter Materiale Komponent Bemærkning Zink Ledning, armatur Anvend ikke komponenter af zink. Messing Ledning, armatur Kan anvendes i lukkede kølekredsløb med inhibitor. Kobber Ledning, armatur Kan kun anvendes i lukkede kølekredsløb med inhibitor. Etablér et skillested, f.eks. apparaternes tilslutningsslange mellem kølelegemet og kobberpåmonteringsdelen. Stål (f.eks. S235JR) Ledning Tilladt i lukkede kølekredsløb med inhibitorer eller frostbeskyttelsesmiddel. Kontrollér oxiddannelsen, anvend i den forbindelse f.eks. et skueglas. Støbt stål, støbejern Ledning, motorer Kan anvendes i lukkede kølekredsløb. Anvend sier og returskyllefiltre; anvend en Fe-udskiller ved kølesystemer af rustfrit stål. Højtlegeret stål gruppe 1 (V2A) Ledning, armatur Kan anvendes til brugs- eller postevand med et kloridindhold < 250 ppm. 32 Driftsvejledning 01/2019

33 Forberedelse til anvendelse 4.6 Kølemiddelspecifikation Materiale Komponent Bemærkning Højtlegeret stål gruppe 2 (V4A) Installation af forskellige materialer ("blandet installation") PVC Ledning, armatur Ledning, armatur Ledning, armatur, slanger Kan anvendes til brugs- eller postevand med et kloridindhold < 500 ppm. Anvend ikke blandet installation. Anvend ikke komponenter af PVC. Slanger Reducér slangerne til et minimum under apparattilslutningen. Anvend ikke slanger som hovedledning til hele systemet. Anbefaling: EPDM-slanger med elektrisk modstand > 10 9 Ω, f.eks. "Semperflex FKD" fra firmaet Semperit eller "DEMITTEL" af PE / EPDM fra firmaet Telle. Pakninger Armaturer, ledninger Anvend pakninger af fluorgummi iht. DIN ISO 1629, AFM34, EPDM (anbefalet). Slangetilslutninger Overgang fra ledning til slange Fastgør slangetilslutningerne med klemmefatningen iht. EN Potentialudligning på kølekredsløbets komponenter Sæt en potentialudligning på alle komponenter i kølesystemet (motor, omformer rørsystem osv.). Udfør potentialudligningen med en kobberskinne eller en kobbertråd med passende ledertværsnit. Dermed forhindrer du elektrokemiske processer. 4.6 Kølemiddelspecifikation Generelle krav til kølemidlet Kølemidlet skal hele tiden opfylde de efterfølgende krav. Grundlaget for kølemidlet er filtreret brugs-/postevand af følgende kvalitet. Fint vand Specifik ledningsevne Fordampningsrest < 30 μs/cm < 20 mg/l VÆR OPMÆRKSOM Høj kloridandel i brugsvandet I henhold til 98/83/EF må brugsvand indehold en kloridandel på op til 250 mg/l. Denne værdi er for høj til kølelegemerne, uden inhibitorer kan kølelegemet blive ødelagt. Anvend inhibitorer, hvis brugsvandet har en for høj kloridandel. Driftsvejledning 01/

34 Forberedelse til anvendelse 4.6 Kølemiddelspecifikation For bedre at kunne forstå det her angivne anbefalede kølemiddel oplistes der i den efterfølgende tabel et par problemer, som kan optræde, hvis denne anbefaling ikke følges. Tabel 4-4 Stoffer, som kan ødelægge kølesystemet Kølemidlets egenskab hhv. overskridelse af grænseværdi Havvand Vand ved overholdelse af grænseværdierne Iltandel Klorider Sulfater Faste stoffer (f.eks. sand) Samlet hårdhed Ledningsevne Biologisk forurening Olierester Mekaniske forureninger Mangelfuld potentialudligning Foranstaltning Der må ikke anvendes havvand. Anvend inhibitorer/frostbeskyttelsesmidler med den passende andel. Sæt en overtryksventil i kølekredsløbet. Anvend et lukket kølekredsløb. Sæt en overtryksventil i kølekredsløbet. Anvend inhibitorer/frostbeskyttelsesmidler med den passende andel. Anvend inhibitorer/frostbeskyttelsesmidler med den passende andel. Fortynd kølemidlet med afioniseret vand, indtil grænseværdien er nået. Skyl kølekredsløbet uden omformer og motor. Anvend en smudsfanger, f.eks. en si, et finfilter. Anvend inhibitorer/frostbeskyttelsesmidler med den passende andel. Forsyn alle kølekredsløbets komponenter med en potentialudligning. Anvend biocider. Anvend en smudsfanger, f.eks. en si, et finfilter. Anvend inhibitorer/frostbeskyttelsesmidler med den passende andel. Skyl kølekredsløbet uden omformer og motor. Skyl kølekredsløbet uden omformer og motor. Anvend en smudsfanger, f.eks. en si, et finfilter. Forsyn alle kølekredsløbets komponenter med en potentialudligning. Se også Inhibitorer, forstbeskyttelse, biocider (Side 36) VÆR OPMÆRKSOM Korrosion ved utilstrækkelig kølevandskvalitet Kølermaterialerne er valgt iht. den kølevandskvalitet, som luft-vand-køleren er bestilt til. Ved andre vandforhold kan køleren ikke uden videre benyttes. Luft-vand-køleren kan korrodere og svigte ved uegnet kølevandskvalitet. Den kemiske sammensætning af kølevandet skal svare til projekteringsoplysningerne. Hvis kølevandskvaliteten afviger fra de for ordren gældende betingelser, bedes du kontakte Service Center. Vær opmærksom på de anbefalede vandkvalitet i driftsvejledningen for luft-vand-køleren. 34 Driftsvejledning 01/2019

35 Forberedelse til anvendelse 4.6 Kølemiddelspecifikation VÆR OPMÆRKSOM Overopvarmning af maskinen ved tilsætningsstoffer i kølevandet Tilsætningsstoffer til frost- eller korrosionsbeskyttelse kan forringe varmetransporten. Maskinen kan overophedes. Brug kun maskinen med den kontraktligt aftalte kølevandskvalitet. Se også Service og support (Side 169) Kølemiddelspecifikation Ferskvand / behandlet havvand / industrivand ph-værdi 6, Klorioner Cl - < 3000 mg/l 2- Sulfationer SO 4 < 3000 mg/l Sulfidioner S 2- < 1 mg/l + Nitrationer NO 3 < 50 mg/l Jern Fe 3+ < 1 mg/l Ferromanganioner Fe 3+ Mn 2+ < 50 mg/l + Ammoniak NH 3, ammonium NH 4 < 15 mg/l Opløste stoffer < 340 mg/l Carbonhårdhed < 0,9 mmol/l (5 dh) Samlet hårdhed < 1,8 mmol/l (10 dh) Elektrisk ledeevne < μs/cm Kornstørrelse af medførte dele (sand) < 0,1 mm Biologisk begroning resistent dh = tysk hårdhedsgrad for vand Se også Inhibitorer, forstbeskyttelse, biocider (Side 36) Driftsvejledning 01/

36 Forberedelse til anvendelse 4.6 Kølemiddelspecifikation Inhibitorer, forstbeskyttelse, biocider Følgende frostbeskyttelsesmidler, inhibitorer og biocider kan anvendes i kølekredsløb af rustfrit stål: Tabel 4-5 Oversigt over anvendelse af kølemiddeladditiver Inhibitor uden frostbeskyttelsesvirkning Anvendt middel Ikke nødvendigt Frostbeskyttelse Antifrogen N: 20 % < X 45 % En andel på 45 % bevirker en frostbeskyttelse ned til -15 C. Biocid * Frostbeskyttelse + biocid * Antifrogen L: 25 % < X 48 % En andel på 48 % bevirker en frostbeskyttelse ned til -15 C. Varidos FSK: 20 % < X 45 % En andel på 45 % bevirker en frostbeskyttelse ned til -15 C. Ja Antifrogen N, min. mængde 20 % Antifrogen L, min. mængde 30 % Varidos FSK, min. mængde 30 % Ved anvendelse af frostbeskyttelsesmidlet Antifrogen N >20 % er der en tilstrækkelig biocidvirkning forhånden. Ved Antifrogen L og Varidos FSK er det nødvendigt med 30 % for at opnå den samme virkning. Skal især overholdes Inhibitor 0,2... 0,25 % volumenandel! Ved Antifrogen L er det nødvendigt med en højere koncentration for at opnå samme frostbeskyttelse som ved Antifrogen N Kølekredsløb med åben trykudligningsbeholder * Virkning med henblik på vækst af mikroorganismer Inhibitor uden frostbeskyttelsesvirkning Hvis der anvendes inhibitorer uden frostbeskyttelsesvirkning, må der ikke være magnesiumcarbonat i kølemidlet/vandet. Anvend kun inhibitoren NALCO TRAC100 fra firmaet Nalco i et blandingsforhold på 0,2 % til 0,25 %. For at kontrollere inhibitorkoncentrationen kan der bestilles de såkaldte Control Kits hos Nalco. 36 Driftsvejledning 01/2019

37 Forberedelse til anvendelse 4.6 Kølemiddelspecifikation Frostbeskyttelsesmiddel Alle frostbeskyttelsesmidler indeholder korrosionsbeskyttelsesinhibitorer, som beskytter kølesystemet permanent mod korrosion. Ovennævnte midler kan anvendes som frostbeskyttelsesmiddel. VÆR OPMÆRKSOM Korrosiv virkende blanding Påfyld frostbeskyttelsesmiddel i overensstemmelse med den mindste andel, eftersom blandingen ellers har en korrosiv virkning. Kølesystemet kan blive beskadiget. Bland ikke inhibitorerne og frostbeskyttelsesmidlet med hinanden. Biocider Lukkede kølekredsløb med blødt vand ( dh > 4) er sårbart over for mikrober. Ved brugsvandssystemer med klor er faren for korrosion, som skyldes mikrober, så godt som udelukket. Ved tilsætning af den pågældende mængde frostbeskyttelsesmiddel kan bakterierne ikke længere overleve. Følgende mikrober kan opstå: Slimdannende bakterier Korrosive bakterier Bakterier som aflejrer jern Et egnet biocid retter sig efter typen af mikroberne. Det anbefales at udføre en vandanalyse mindst en gang om året for at beregne kolonitallet. Egnede biocider kan f.eks fås. hos Nalco. Henvisning Bestemmelse af biocidet Typen af bakterierne bestemmer biocidet. Frostbeskyttelsesmidlerne har allerede en biocid virkning ved den foroven angivne minimumskoncentration. Tilpas doseringen og kompatibiliteten i forhold til den efter behov anvendte inhibitor i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Bland ikke biocider og frostbeskyttelsesmidlet med hinanden. Driftsvejledning 01/

38 Forberedelse til anvendelse 4.7 Latch-kredsløb for ekstern ventilatormotor Reducering af køleydelse Hvis der anvendes frostbeskyttelsesmidler, skal man overholde faktoren for køleydelsesreduceringen, der afhænger koncentrationen af frostbeskyttelsesmidlet. Se følgende tabel: Frostbeskyttelsesmiddel Koncentration Faktor for køleydelsesreducering Antifrogen N Varidos FSK Antifrogen L Antifrogen N/Varidos FSK ethylenglykol Antifrogen L propylenglykol Henvisning Ordrespecifikke aftaler 20 % 0 % 25 % 0 % 30 % 0 % 35 % 2 % 40 % 4 % 45 % 5 % Ordrespecifikke aftaler med henblik på kølevandsspecifikationen kan afvige fra den nævnte kølevandsspecifikation. 4.7 Latch-kredsløb for ekstern ventilatormotor Latch-kredsløb for ekstern ventilatormotor Ved maskiner med ekstern ventilator skal der anvendes et latch-kredsløb, der forhindrer tilkobling og drift af hovedmaskinen, når den eksterne ventilator ikke er i drift. Se også Tilslutning af ekstern ventilatormotor (Side 96) 4.8 Termisk motorværn Maskinen er udstyret med måleteknik til direkte overvågning af motortemperaturen for at beskytte maskinen mod overbelastning under drift. Der skal fanbringes et passende kredsløb til overvågning. 38 Driftsvejledning 01/2019

39 Forberedelse til anvendelse 4.9 Termisk motorværn med koldledere (option) 4.9 Termisk motorværn med koldledere (option) Maskinen er udstyret med koldledere til direkte overvågning af motortemperaturen for at beskytte maskinen mod overbelastning under drift. Der skal forudses et passende kredsløb til overvågning Låsekobling til automatisk eftersmøreanordning (valgfrit) Eftersmøring er kun tilladt, mens akslen drejer. Anvend derfor en låsekobling ved maskiner med automatisk eftersmøreanordning, som forhindrer, eftersmøreanordningen er i drift, når maskinen står stille Latch-kredsløb for stilstandsvarme Hvis stilstandsvarmen benyttes med maskinen i gang, kan der opstå for høje temperaturer i maskinen. Indsæt et latch-kredsløb, der slår stilstandsvarmen fra ved tilkobling af maskinen. Tænd for stilstandsvarmen først efter slukningen af maskinen. Se også Sikkerhedshenvisninger angående driften (Side 115) 4.12 Konstruktionstype IM B5 med støttefod Maskinen med kontruktionstype IM B5 skal desuden understøttes med en støttefod på NDEsiden. Støttefoden er ikke inkluderet i leveringen. Sørg for en tilstrækkeligt dimensioneret støttefod med tilsvarende fasthed. Støttefoden skal kunne bære hele maskinvægten. Maskinens vægt findes på mærkepladen, data vedrørende geometrien findes på måltegningen. På undersiden af maskinen befinder der sig en gevindboring M36, hvor støttefoden kan fastgøres. ADVARSEL Fare på grund af manglende støtte på NDE-siden Hvis maskinen ikke støttes på NDE-siden, kan flangen ikke holde maskinens vægt. Maskinen eller dele af den kunne løsne sig. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Sørg for en tilstrækkeligt dimensioneret støttefod. Driftsvejledning 01/

40 Forberedelse til anvendelse 4.13 Støjemissioner 4.13 Støjemissioner Støjemissioner Maskinen kan under drift nå op på et støjniveau, der ikke er tilladt på arbejdspladser. Følgerne kan være høreskader. Sørg for at sikre dig, at der ikke opholder sig personer i området med øget støjemission under maskinens drift. Sørg for en sikker drift af maskinen inden for dit anlæg gennem støjdæmpende foranstaltninger. Følgende foranstaltninger kan være støjdæmpende. Afdækninger Lydisoleringer Foranstaltninger til beskyttelse af hørelsen Grænseværdier for omdrejningstal For høje omdrejningstal kan føre til ødelæggelse af maskinen. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Sørg for at styringen forhindrer drift over det tilladte omdrejningstal. Overhold omdrejningstalangivelserne på mærkepladen Spændings- og frekvenssvingninger ved netdrift Hvis ikke der er angivet andet på mærkepladen, svarer det tilladte spændings- og frekvensudsving til område B i IEC / EN Afvigende tilladte udsving er angivet på mærkepladen. Anvend maskinen i permanent drift i område A. Drift i længere tid i område B anbefales ikke: En overskridelse af de tillade tolerancer for spænding og frekvens kan medføre ikke-tilladt kraftig opvarmning af viklingen. Følgen kan på lang sigt være skader på viklingen. Begræns sådanne undtagelser med henblik på de i den forbindelse optrædende værdier samt varigheden og hyppigheden af disse hændelser. Træf så vidt muligt korrigerende foranstaltninger inden for en rimelig tid, f.eks. en nedsættelse af effekten. På den måde er det muligt at undgå en forringelse af maskinens levetid på grund af termisk ældning Fasesynkronisering ved netomkobling Ved omkobling til et andet forsyningsnet med anden faseplacering kan der opstå skader på maskinen. Faserne skal være synkrone ved omkoblingen. Anvend egnede foranstaltninger med henblik på fasesynkronisering. 40 Driftsvejledning 01/2019

41 Forberedelse til anvendelse 4.17 Systemegenfrekvenser 4.17 Systemegenfrekvenser Maskinsættet kan blive beskadiget som følge af for kraftige svingninger og systemresonanser. Projektér og tilpas systemet af fundament og maskinsæt, så der ikke kan opstå systemresonanser, hvorved de tilladte svingningsværdier overskrides. Svingningsværdierne iht. ISO må ikke overskrides Torsionsbelastning af akselledningen Ved forstyrrelser i den elektriske tilslutning under driften kan der opstå for høje luftspaltemomenter, der kan føre til ekstra mekaniske torsionsbelastninger af akselledningen. Henvisning Den anlægsprojekterende er ansvarlig for hele akselledningen. ADVARSEL Torsionsbelastninger af akselledningen Ved forkert projektering kan de mekaniske torsionsbelastninger af akselledningen føre til ødelæggelse af maskinen. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Bemærk projekteringsdataene, når anlægget planlægges. Henvisning Yderligere oplysninger hertil findes i kataloget D81.8 i kapitlet Transport Sikkerhedsanvisninger angående transport Vær ved alt arbejde på maskinen opmærksom på følgende: Overhold de generelle sikkerhedshenvisninger. Overhold de gældende nationale forskrifter og de branchespecifikke forskrifter. Ved anvendelse af maskinen i den Europæiske Union skal kravene i EN vedr. sikker drift af elektriske anlæg overholdes. Driftsvejledning 01/

42 Forberedelse til anvendelse 4.19 Transport Her findes de påkrævede informationer til hensigtsmæssig anhugning, hævning og transport af maskinen, f.eks. vægt, tyngdepunkter og anhugningspunkter: Maskinmåltegning med tilhørende forklaringer Transportanvisninger Mærkeplade og løfteskilt, hvis de forefindes. Stykliste til forsendelse Emballage Fare som følge af uhensigtsmæssig hævning og transport. Væltende eller nedfaldende transportgods kan medføre dødsulykker, alvorlige kvæstelser eller betydelige materielle skader. Følg sikkerhedsanvisningerne: Udfør alt arbejde med omtanke og omhu. Følg de mulige anvisninger i fragtbrevet. Overholdt alt transportarbejde, og opbevar i forbindelse med opbevaring håndteringsmarkeringerne i kolliene i henhold til ISO 780. Anvend kun korrekt dimensioneret løftegrej, transportgrej og industritrucks. Fare som følge af uhensigtsmæssige stød og løft Sørg for at have adgang til egnet løftegrej. Anhug kun transportgodset på de pågældende anhugningselementer og/eller mærkede steder. Anhugningspunkterne er ikke beregnet til ekstra belastninger. Brug wireførings- eller spredeanordninger. Hvis der ikke fremgår andet af transportanvisningerne, transporteres maskinen i sit naturlige transportleje. Fare som følge af beskadigede anhugningspunkter Kontroller maskinens anhugningspunkter, f.eks. sjækler, løfteøjer eller ringskruer, for skader. Udskift anhugningspunkterne, hvis de er beskadigede. Sørg inden anvendelsen for, at anhugningspunkterne er ordentlig fastgjort. Lejeskader ved rystelser Alt efter dens udformning er maskinen udstyret med en rotorholdeanordning. Hvis rotorholdeanordningen ikke anvendes, kan lejerne beskadiges ved rystelser under transporten eller under oplagringen. Transportér altid maskinen med den monterede rotorholdeanordning. Fjern først rotorholdeanordningen så sent som muligt, f.eks. før påsætningen af udgangselementer eller indbygning i anlægget. 42 Driftsvejledning 01/2019

43 Forberedelse til anvendelse 4.19 Transport Hvis der hos kunden allerede er monteret komponenter, f.eks. kobling eller remskive, kan lejerne beskadiges under transport. Sørg i så fald for en selvstændig rotorholdeanordning hos kunden. Beskyt maskinen mod kraftige radiale rystelser bed deponeringen, eftersom rotorholdeanordningen ikke kan absorbere disse rystelser fuldstændigt. Afmonter kun rotorholdeanordningen i lodret stilling. Ved transport i vandret stilling skal rotoren fikseres, før maskinen flyttes. Lodrette maskiner kan leveres vandret fra fabrikken. Fare, hvis maskinen falder ned Maskinens anhugningspunkter er kun dimensioneret til maskinens vægt. Hvis et maskinsæt løftes og transporteres på en enkelt maskine, kan anhugningspunkterne gå i stykker. Maskinen/ maskinsættet kan falde ned. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Løft ikke maskinsæt ved at hænge på enkeltmaskinerne. Anvend kun de dertil egnede anordninger, f.eks. åbninger eller løfteøjer i grundpladerne til transport af maskinsæt. Vær opmærksom på løfteanordningens bæreevne. Fare pga. brud på anhugningspunkterne Ved lave temperaturer kan materialet til maskinens anhugningspunkter blive sprøde. Anhugningspunkterne kan rives løs ved løft og transport, og maskinen kan falde ned. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Løft maskinen i anhugningspunkterne kun ved temperaturer over -20 C. Opvarm anhugningspunkterne fagligt korrekt Kontrol af leverance Leverancen er sammensat individuelt. Kontrollér straks efter modtagelse af leverancen, om leveringsomfanget stemmer overens med varens ledsagende dokumenter. Intet ansvar for mangler, der reklameres efterfølgende. Reklamer straks over synlige transportskader hos leverandøren. Reklamer straks over synlige mangler eller ufuldstændig leverance hos til ansvarlige kontaktperson. Driftsvejledningen er en integreret del af leveringsomfanget og skal opbevares tilgængeligt. Driftsvejledning 01/

44 Forberedelse til anvendelse 4.19 Transport Rotoren sikres Alt efter dens udformning er maskinen udstyret med en rotorholdeanordning. Den beskytter lejerne mod skader som følge af rystelser under transport og opbevaring. VÆR OPMÆRKSOM Rystelser under transport Hvis rotorholdeanordningen ikke anvendes, kan maskinen beskadiges ved vibrationer under transporten. Materielle skader kan være følgen. Hvis maskinen er udstyret med en rotorholdeanordning, skal maskinen altid transporteres med denne. Rotorholdeanordningen skal være monteret under transporten. Fjern først denne rotorholdeanordning før påtrækningen af drivelementet. Maskiner i lodret udformning: Afmonter kun rotorholdeanordningen i lodret stilling. Ved transport i vandret stilling skal rotoren fikseres, før maskinen flyttes. Lodrette maskiner kan leveres vandret fra fabrikken. 44 Driftsvejledning 01/2019

45 Forberedelse til anvendelse 4.19 Transport Alternativ rotorsikring Hvis maskinen transporteres efter påsætning af drivelementet, skal rotoren fastgøres aksialt med andre egnede foranstaltninger. 1 Hylster 2 Akselskrue og skive Billede 4-1 Rotorens aksialfiksering Gevind i akselende M20 M24 M30 Tilspændingsmoment 80 Nm 150 Nm 230 Nm Tilspændingsmomenter for andre typer af rotorsikring Gevindet i akselenden er et referencepunkt for rotorens masse. Deraf får man den nødvendige forspændekraft til aksial fastgørelse af rotoren. Gevind i akselende M20 M24 M30 Forspændekraft 20 kn 30 kn 40 kn Aksial forspændekraft for andre typer af rotorsikring Henvisning Opbevaring af rotorholdeanordning Opbevar altid rotorholdeanordningen. Den skal sættes på igen ved en eventuel afmontering og ny transport. Driftsvejledning 01/

46 Forberedelse til anvendelse 4.20 Oplagring Løft og transport af maskinen Når adapterflange eller adapterplader er en del af leveringsomfanget, skal disse løftes og transporteres separat. Motorens hejse- og løftetilbehør er ikke dimensioneret til at løfte motoren med monterede adapterflanger eller adapterplader. Overhold oplysningerne på løfteskiltet eller i de tekniske data, når maskinen skal løftes: Overhold den angivne spredevinkel. Undlad at overskride den maksimale acceleration og hastighed, som er angivet på løfteskiltet, når maskinen skal løftes. Løft maskinen uden rykvise bevægelser. Acceleration a 0,4 g 4 m/s 2 Hastighed v 20 m/min Anvend ved løft kun det anhugningspunkter, som er anbragt på statorhuset eller lejeskjoldet. Henvisning Sæt maskinen i en forhøjet og sikker position For at få nem og risikofri adgang til maskinens underside skal maskinen sættes i en forhøjet og sikker position. FARE Ophold under hængende byrder Hvis løfte- eller lastoptagelsesmidler svigter, kan maskinen falde ned. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Ophold dig ikke under eller i umiddelbar nærhed af den løftede maskine Oplagring Indlagring af maskinen Hvis maskinen ikke opstilles og anvendes efter leveringen, skal den deponeres iht. forskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM Stilstandsskader pga. ukorrekt deponering Ved forkert oplagring er der fare for stilstandsskader på lejerne. Følgerne kan være lagringsmærker og korrosion. Følg forskrifterne mhp. deponering. 46 Driftsvejledning 01/2019

47 Forberedelse til anvendelse 4.20 Oplagring Forudsætninger og forberedelser Varer må kun oplagres i ubeskadiget emballage. Varer i beskadiget emballage skal pakkes ud. Varerne skal oplagres korrekt efter varetype. Reparer skader på emballagen før oplagring, for så vidt at dette er nødvendigt for en korrekt oplagring. Generelle retningslinjer for oplagring Maskinen skal så vidt muligt oplagres i et lagerrum. Oplagringsstedet skal generelt opfylde følgende betingelser: Vælg et vandret, oversvømmelsessikkert, vibrationsfrit (v eff 0,2 mm/s) og tørt oplagringssted med tilstrækkelig plads. Oplagringsstedet skal være godt ventileret samt støv- og frostfrit. Sørg for beskyttelse mod ekstreme vejrforhold. Sørg for stabile temperaturforhold i området fra 10 C til 50 C hhv. 50 F til 120 F. Ved fare for dugdannelse skal rumtemperaturen ligge ca. 10 K over udetemperaturen. Temperaturen må ikke komme under 20 C. Den relative luftfugtighed skal være lavere end 60%. Underlaget på oplagringsstedet skal være tilstrækkelig fast. Den maks. tilladte gulvbelastning eller belastning pr. lagerfag må ikke overskrides. Den omgivende luft må ikke indeholde aggressive gasser. Beskyt maskinen mod stød, slag og fugt. Stil maskiner, udstyr og kasser på paller, bjælker eller fundamenter for at beskytte mod grundfugt og vand. Sørg for, at luftcirkulationen under det oplagrede gods ikke er hæmmet. Læg afstandstømmer mellem afdækningerne og maskinen. Afdækninger eller presenninger må ikke nå ned til underlaget hele vejen rundt. Udendørs opbevaring Ved deponering i det fri skal deponeringsstedet desuden opfylde følgende betingelser: Underlaget skal være tilstrækkelig fast. Sørg for, at maskinen ikke kan synke ned i jorden. Afdækninger eller presenninger til beskyttelse mod vejret må ikke berøre overfladen på det oplagrede gods. Ellers hæmmes luftcirkulationen under det oplagrede gods. Driftsvejledning 01/

48 Forberedelse til anvendelse 4.20 Oplagring Beskyttelse mod fugt Hvis der ikke er nogen tør lagerplads til rådighed, skal maskinen beskyttes mod fugtighed på følgende måde: Pak maskinen ind i materiale, der optager fugtighed. Pak maskinen ind i folie: Placér en fugtighedsindikator i folien. Læg tørremiddel i folien. Emballér maskinen, så den er lufttæt. Inspicer maskinen regelmæssigt. VÆR OPMÆRKSOM Ukorrekt deponering eller transport Ved ukorrekt deponering eller transport kan der opstå opbevaringsskader. Sørg for at sikre rotoren ved maskiner, der er leveret med en rotorholdeanordning, i overensstemmelse med oplysningerne om transport (Side 44). Beskyt maskinen mod kraftige radiale rystelser bed deponeringen, eftersom rotorholdeanordningen ikke kan absorbere disse rystelser fuldstændigt. Hvis der hos kunden allerede er monteret komponenter, f.eks. kobling eller remskive, kan lejerne beskadiges under transport. Sørg i så fald for en selvstændig rotorholdeanordning hos kunden. Langtidsoplagring Hvis maskinen oplagres i en periode over seks måneder, skal du kontrollere maskinens tilstand hver sjette måned. Maskinen skal, så vidt muligt indpakket, oplagres ifølge retningslinjerne i kapitlet "Oplagring (Side 46)". Kontrollér maskinen for beskadigelser. Udfør det nødvendige vedligeholdelsesarbejde. Sørg gennem egnede oplagringsbetingelser for, at der ikke kan dannes kondensvand i maskinen. Hvis maskinen ikke er indpakket i folie, skal viklingerne konstant varmes lidt, f.eks. med en stilstandsvarme hvis den findes, og sørg for luftcirkulation i lagerrummet. Oplagring over tre måneder Eftersmør maskinen hvert andet år under oplagring. 1. Pak maskinen ud. 2. Fjern rotorholdeanordningen, hvis den forefindes. 48 Driftsvejledning 01/2019

49 Forberedelse til anvendelse 4.20 Oplagring 3. Ved oplagring i mere end to år, skal der eftersmøres med drejende rotor med dobbelt smøremængde ifølge smøreskiltet. Så fordeler fedtet sig jævnt og fugter alle overflader. Korrosionsskader undgås. VÆR OPMÆRKSOM Rulningslejeskader Den samme eller næsten samme hvileposition for rulningslejerne kan medføre skader på disse. Drej rotoren fem omdrejninger igennem med hånden hver tredje måned. Sørg for, at rulningslejet har en anden hvileposition efter drejning af rotoren end før drejning. Benyt i den forbindelse pasfederen som referencepunkt, hvis den findes. 4. Forny korrosionsbeskyttelsen. 5. Sæt rotorholdeanordningen på igen, hvis den findes. 6. Pak maskinen ind igen Beskyttelse af kølevandskredsløb ved oplagring Frostbeskyttelse Ved levering er maskinen ikke påfyldt kølevand, så der ikke opstår frostskader. Beskyttelse af kølekredsløb mod korrosion Hvis maskinen allerede har været i drift og igen oplagres eller tages ud af drift, skal kølekredsløbet beskyttes mod korrosion. Følg også anvisningerne i kølerproducentens driftsvejledning. 1. Tøm kølevandskanalerne helt. Blæs dem for en sikkerheds skyld igennem med luft, så de er helt tomme. 2. Skyl kølevandskanalerne med rustbeskyttende emulsion for at undgå rust Beskyttelse af maskinen mod korrosion Hvis maskinen oplagres under tørre forhold, skal du træffe nedenstående foranstaltninger mod korrosion. Oplagring indtil seks måneder: Forsyn alle tilgængelige blanke dele som f.eks. fri akselende, flange eller maskinfødder med et beskyttelsesovertræk. Oplagring over seks måneder: Påfør langtidsvirkende korrosionsbeskyttelse på alle tilgængelige blanke dele. Inspicér maskinen regelmæssigt og forny korrosionsbeskyttelseslaget efter behov. Notér den udførte konservering, så den kan fjernes før en senere idriftsættelse. Driftsvejledning 01/

50 Forberedelse til anvendelse 4.21 Drift på omretter 4.21 Drift på omretter Det følgende kapitel er kun relevant, hvis maskinen blev bestilt til drift med omformer. Henvisning På bestillingsnumrene kan man se, om maskinen er bestilt til drift med omformer. På den 6. plads i bestillingsnummeret står så cifrene 1, 2, 3 eller Netform VÆR OPMÆRKSOM Asymmetrisk spændingsbelastning ved drift med TN-nettet i deltakobling Ved drift med TN-nettet i deltakobling med en jordet fase kan der opstå en asymmetrisk spændingsbelastning af maskinviklingen. Det kan resultere i en viklingsskade. Undlad at bruge maskinen ved et TN-net med en jordet fase. VÆR OPMÆRKSOM Kortslutning til jord ved drift ved IT-nettet I tilfælde af jordslutning under drift ved IT-nettet belastes isoleringen for stærkt. Det kan resultere i en viklingsskade. Afslut processen om muligt inden for to timer. Afhjælp fejlårsagen. Indsæt en jordslutningsovervågning Indgangsspænding for omretter Isoleringssystemet for SIMOTICS-maskiner opfylder grundlæggende kravene i forbindelse med belastningskategori C (IVIC C = kraftig). I tilfælde af at der optræder højere spændingsspidser end der må optræde iht. IVIC C, skal du kontakte din Siemens-partner. Ved netspænding (indgangsspænding for omretter) på op til maks. 480 V og drift af en SINAMICS G/SINAMICS S-omformer med ureguleret/reguleret forsyning: Overhold retningslinjerne for motor- og omretterprojektering. Ved netspænding (indgangsspænding for omretter) på mere ned 480 V er motorer, som anvendes til omretterdrift, udstyret med et tilsvarende isoleringssystem. I forbindelse med anvendelse af en omretter fra en anden producent: Overhold grænserne for de tilladte spændingsspidser iht. IEC i overensstemmelse med belastningskategori C afhængigt af den pågældende netspænding (indgangsspænding for omretter) og motorisoleringssystemet. 50 Driftsvejledning 01/2019

51 Forberedelse til anvendelse 4.21 Drift på omretter VÆR OPMÆRKSOM Materielle skader pga. for høj tilslutningsspænding Hvis tilslutningsspændingen for isoleringssystemet er for højt, bliver isoleringssystemet beskadiget. Følgen kan være at maskinen bliver totalskadet. Overhold de spidsspændinger, som er påkrævet i de ovennævnte retningslinjer Reduktion af lejestrømme Med følgende foranstaltninger kan du reducere lejestrømmene: Sørg for, at der er kontakt over et stort areal. Massive kobberledninger er ikke egnede til højfrekvensjording på grund af strømfortrængningseffekten. Potentialeudligningsledninger: Anvend potentialeudligningsledninger: Mellem motor og arbejdsmaskine Mellem motor og omretter Mellem klemkassen og højfrekvens-jordingsstedet ved motorhuset. Valg og tilslutning af kabel: Anvend så vidt muligt symmetrisk opbyggede, skærmede forbindelsesledninger. Skærmfletværket, der er opbygget af så mange enkeltledere som muligt, skal have en god elektrisk ledningsevne. Flettede skærme af kobber eller aluminium er velegnede. Skærmtilslutningen sker på begge sider af motor og omretter. Udfør kontakten over et stort areal for god afledning af højfrekvent strøm: Som 360 -kontaktering ved omretteren Ved motoren f.eks. med EMC-forskruninger ved kabelindføringerne. Driftsvejledning 01/

52 Forberedelse til anvendelse 4.21 Drift på omretter Hvis kabelskærmen er kontakteret som beskrevet, udgør den den krævede potentialeudligning mellem motorhuset og omretteren. I et sådant tilfælde er en separat højfrekvens-potentialeudligning ikke nødvendig. Koncentrisk kobber- eller aluminiumskærm Stålarmering Hvis kabelskærmen på grund af særlige grænsebetingelser ikke kan kontakteres (tilstrækkeligt), er den krævede potentialeudligning ikke givet. Brug i dette tilfælde en separat højfrekvens-potentialeudligning: Mellem motorhuset og omretterens beskyttelsesjord-skinne. Mellem motorhus og arbejdsmaskine Udfør den separate højfrekvens-potentialeudligning hhv. med flettede kobberfladbånd og højfrekvens-litzetråde. Sørg for, at der er kontakt over et stort areal. Nettets opbygning For målrettet reduktion af lejestrømme er det nødvendigt at betragte det samlede system bestående af motor, omretter og arbejdsmaskine. Følgende foranstaltninger understøtter reduktionen af lejestrømme og hjælper med at undgå skader: Opbyg et gnidningsfrit sammenkoblet jordingssystem med lav impedans i hele anlægget. Anvend common mode-filter (dæmpningskerner) på omretterudgangen. Valg og dimensionering foretages af Siemens-salgspartneren. Begræns spændingsstigningen ved at benytte udgangsfiltre. Udgangsfiltre dæmper oversvingningsandelene i udgangsspændingen. Henvisning Omretterdokumentation Driftsvejledningen til omretteren er ikke en integreret del af denne dokumentation. Se også projekteringsinformationerne til omretteren Isolerede lejer ved drift på omretter Hvis maskinen anvendes på en lavspændingsomformer, monteres der et isoleret leje og en omdrejningstalbegrænser med isoleret leje (option) på NDE-siden. Vær opmærksom på skiltene på maskinen vedrørende lejeisolering og mulige brokoblinger. 52 Driftsvejledning 01/2019

53 Forberedelse til anvendelse 4.21 Drift på omretter 1 Arbejdsmaskine 4 Isoleret leje 2 Motor 5 Isoleret tachomontering 3 Kobling Billede 4-2 Principbillede enkeltdrev VÆR OPMÆRKSOM Lejeskader Lejeisoleringen må ikke brokobles. Der kan opstå lejeskader som følgende af ledningsstrøm. Lejeisoleringen må ikke brokobles ved efterfølgende monteringsarbejder, f.eks. under montering af et automatisk smøresystem eller en ikke-isoleret vibrationsføler. Kontakt servicecenteret ved behov. Tandemdrev Hvis to motorer er koblet efter hinanden som såkaldt "tandemdrev", skal du montere en isoleret kobling mellem motorerne. 1 Arbejdsmaskine 4 Isoleret leje 2 Motor 5 Isoleret tachomontering 3 Kobling 6 Isoleret kobling Billede 4-3 Principbillede tandemdrev VÆR OPMÆRKSOM Lejeskader Hvis der ikke anvendes en isoleret kobling mellem tandemdrevets motorer, kan der på grund af lejestrømme. Skader på lejerne på DE-siden i begge motorer kan være følgen. Anvend en isoleret kobling for at forbinde motorerne. Driftsvejledning 01/

54 Forberedelse til anvendelse 4.21 Drift på omretter Se også Service og support (Side 169) Omretterdrift på jordet net VÆR OPMÆRKSOM Skader fra jordledningsstrømme Ved drift af maskinen på en omretter med strømbegrænsning uden jordafledningsovervågning kan der i tilfælde af en jordafledning på udgangssiden forekomme jordledningsstrømme op til det 1,7-dobbelte af den udvendige ledningsstrøm. Hverken jordledninger med normalt dimensionerede tilslutningsledninger med flere ledninger eller jordledningstilslutningssteder for normale klemkasser er egnet til dette. Materielle skader kan være følgen. Læg en tilstrækkeligt dimensioneret jordledning. Slut jordledningen til jordklemmen på motorhuset. 54 Driftsvejledning 01/2019

55 Montering Sikkerhedsoplysninger vedr. montering Vær ved alt arbejde på maskinen opmærksom på følgende: Overhold de generelle sikkerhedshenvisninger. Overhold de gældende nationale forskrifter og de branchespecifikke forskrifter. Ved anvendelse af maskinen i den Europæiske Union skal kravene i EN vedr. sikker drift af elektriske anlæg overholdes. Se også Sikkerhedsanvisninger (Side 15) Person- og tingskade på grund af uegnet fastgørelsesmateriale Hvis der vælges skruer med en forkert styrkeklasse, eller skruerne spændes med et forkert tilspændingsmoment, kan de knække eller løsne sig. Maskinen bevæger sig, og lejerne kan blive beskadiget. Rotoren kan slå maskinhuset i stykker, og maskindele kan blive slynget væk. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Overhold de krævede styrkeklasser for skrueforbindelserne. Tilspænd skrueforbindelserne med de angivne tilspændingsmomenter. Person- og tingskade på grund af forkert positionering af maskinen Hvis maskinen ikke er positioneret rigtigt, opstår der spændinger i fastgøringsdelene. Skruer kan løsne sig eller knække, maskinen bevæger sig, og maskindele kan blive slynget væk. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Positionér maskinen omhyggeligt i forhold til arbejdsmaskinen. Tingskade på grund af ukyndig håndtering Påbygningsdele som f.eks. temperaturfølere eller omdrejningsfølere er anbragt på maskinen og kan blive revet af eller ødelagt ved uhensigtsmæssig behandling. Dette kan føre til fejlfunktioner og tilmed totalskade på maskinen. Brug efter behov egnede opstigningshjælpemidler, når du udfører monteringsarbejde på maskinen. Træd ikke på ledninger eller påbygningsdele under monteringsarbejdet. Brug ikke påbygningsdele som opstigningshjælpemiddel. Driftsvejledning 01/

56 Montering 5.2 Forberedelse af montering Skader på påbygningsdele på grund af høje temperaturer. Under drift bliver maskinens dele varme. Komponenter hos kunden som f.eks. ledninger, der ikke er af varmebestandigt materiale, kan blive beskadiget pga. de høje temperaturer. Temperaturfølsomme dele må ikke hvile mod eller fastgøres på maskinens komponenter. Brug kun varmebestandige påbygningsdele. Tilslutningsledninger, kabel- og ledningsindføringer skal være egnede til anvendelsesområdet. Tab af overensstemmelsen med de europæiske direktiver Maskinen lever op til de europæiske direktiver i den tilstand, den leveres i. Egne ændringer eller ombygninger på maskinen fører til tab at overensstemmelsen med de europæiske direktiver og tab af en tilsvarende garantiydelse. 5.2 Forberedelse af montering Forudsætninger for montering Før påbegyndelse af monteringsarbejdet skal følgende forudsætninger være opfyldt: Denne drifts- og monteringsvejledning er tilgængelig for personalet. Maskinen står klar til montering på monteringsstedet i udpakket tilstand. Mål viklingens isolationsmodstand før monteringsarbejderne påbegyndes. Hvis isolationsmodstanden ligger under den foreskrevne værdi, skal du iværksætte passende afhjælpende foranstaltninger. For at kunne udføre de afhjælpende foranstaltninger skal maskinen muligvis afmonteres og transporteres igen Isolationsmodstand og polarisationsindeks Ved at måle isolationsmodstand og polarisationsindeks (PI) får du informationer om maskinens tilstand. Kontrollér derfor isolationsmodstanden og polarisationsindekset på følgende tidspunkter: Før første start af en maskine Efter længere oplagring eller stilstandstid I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde Derved får du følgende informationer om viklingsisolationens tilstand: Har spolehovedisoleringen ledende tilsmudsning? Har viklingsisoleringen optaget fugt? 56 Driftsvejledning 01/2019

57 Montering 5.2 Forberedelse af montering Derudover kan du træffe beslutninger om idriftsættelse af maskinen eller om evt. nødvendige foranstaltninger såsom rengøring og/eller tørring af viklingen: Kan maskinen tages i drift? Er der behov for rengøring eller tørring? Detaljerede informationer om kontrol og grænseværdier finder du her: "Kontrol af isolationsmodstand og polarisationsindeks" (Side 57) Kontrol af isolationsmodstand og polarisationsindeks ADVARSEL Farlig spænding på klemmerne Under og umiddelbart efter målingen af statorviklingens isolationsmodstand eller polarisationsindeks (PI) har klemmerne til dels farlige spændinger. Ved berøring kan dødsulykker, svære kvæstelser eller materielle skader kan være følgen. Ved evt. tilsluttede netledninger skal det sikres, at der ikke kan påføres netspænding. Aflad viklingen efter målingen, indtil risikoen er udelukket, f.eks. med følgende foranstaltninger: Forbind tilslutningsklemmerne med jordpotentialet, indtil ladningsspændingen er faldet til ufarlige værdier. Tilslut tilslutningskablet. Måling af isolationsmodstand 1. Se betjeningsvejledningen til isolationsmåleren, inden isolationsmålingen påbegyndes. 2. Kortslut temperatursensorernes ledninger, før der tilsluttes prøvespænding. Hvis der kun tilsluttes prøvespænding til én af temperatursensorens tilslutningersklemmer, ødelægges temperatursensoren. 3. Kontroller, at der ikke er tilsluttet nogen netledninger. 4. Mål viklingstemperaturen og viklingens isolationsmodstand mod maskinhuset. Viklingstemperaturen må ikke overstige 40 C ved målingen. Omregn de målte isolationsmodstande efter formlen til en referencetemperatur på 40 C. Dermed er det muligt at sammenligne med de angivne minimumsværdier. 5. Aflæs isolationsmodstanden 1 min efter påføring af målespændingen. Driftsvejledning 01/

58 Montering 5.2 Forberedelse af montering Grænseværdier for statorviklingens isolationsmodstand Den følgende tabel angiver målespændingen samt isolationsmodstandens grænseværdier Disse værdier svarer til anbefalingerne fra IEEE Tabel 5-1 Statorviklingens isolationsmodstand ved 40 C U N V U målesp. V U R C MΩ 1000 U (maks. 1000) < U (maks. 2500) 5000 < U (maks. 5000) U > (maks ) U N = dimensioneringsspænding, se mærkeplade U målesp. = DC-målespænding R C = mindsteisolationsmodstand ved referencetemperatur 40 C Omregning til referencetemperatur Ved måling med andre viklingstemperaturer end 40 C skal måleværdien omregnes til referencetemperaturen 40 C efter følgende ligninger fra IEEE (1) (2) R C = K T R T K T = (0,5) (40-T)/10 R C Isoleringsmodstand omregnet til 40 C referencetemperatur K T Temperaturkoefficient efter ligning (2) R T Målt isoleringsmodstand ved måle- / viklingstemperatur T i C 40 Referencetemperatur i C 10 Halvering / fordobling af isoleringsmodstanden med 10 K T Måle- / viklingstemperatur i C Herved lægges en fordobling eller halvering af isoleringsmodstanden til grund ved en temperaturforandring på 10 K. For hver 10 K temperaturstigning halveres isolationsmodstanden. For hver 10 K temperaturfald fordobles modstanden. Ved en viklingstemperatur på ca. 25 C udgør minimumsisolationsmodstandene dermed 20 MΩ (U 1000 V) hhv. 300 MΩ (U > 1000 V). Værdierne gælder for hele viklingen mod jord. Ved måling af enkelte ledninger gælder de dobbelte minimumsværdier. Tørre viklinger, der er som nye, har isolationsmodstande mellem MΩ, evt. også højere værdier. Når isolationsmodstanden ligger i nærheden af mindsteværdien, kan det skyldes fugtighed og/eller tilsmudsning. Viklingens størrelse, dimensioneringsspændingen og andre kendetegn påvirker isolationsmodstanden og skal evt. inddrages i overvejelserne ved fastlæggelse af foranstaltninger. I driftstiden kan viklingernes isolationsmodstand påvirkes af miljø- og driftsindvirkninger. Beregn den kritiske værdi for isolationsmodstanden alt efter dimensioneringsspænding ved at multiplicere dimensioneringsspændingen (kv) med den specifikke kritiske modstandsværdi. Omregn værdien til den aktuelle viklingstemperatur på måletidspunktet, se foregående tabel. 58 Driftsvejledning 01/2019

59 Montering 5.2 Forberedelse af montering Måling af polarisationsindeks 1. For at bestemme polarisationsindekset skal isolationsmodstandene måles efter 1 min og 10 min. 2. Indsæt de målte værdier i forholdet: PI = R Isol 10 min / R Isol 1 min Mange måleapparater viser disse værdier automatisk efter udløbet af måletiderne. Ved isolationsmodstande på > 5000 MΩ er målingen af PI ikke længere udsagnsgivende og inddrages derfor ikke længere i vurderingen. R (10 min) / R (1 min) 2 Evaluering Isolering i god modstand < 2 Afhængig af isoleringens samlede diagnose VÆR OPMÆRKSOM Beskadigelse af isoleringen Hvis den kritiske isolationsmodstand nås eller underskrides, kan skader på isoleringen og spændingsoverslag være følgen. Kontakt servicecenteret (Side 169). Hvis den målte værdi ligger tæt på den kritiske værdi, skal isolationsmodstanden i den følgende tid kontrolleres med kortere intervaller. Grænseværdier for stilstandsvarmens isolationsmodstand Stilstandsvarmens isolationsmodstand mod maskinkabinettet bør ved måling med DC 500 V ikke komme under værdien 1 MΩ Forberedelse af tilslutningsflader (IM B3) Sørg for, at fundamentets flader er plane og frie for smuds. Henvisning Unterlagsplader Til en defineret lejeflade kan du hos Service Center bestille underlagsplader (tilvalg L31). Kontrollér fodhulsmålene. Se også Service og support (Side 169) Driftsvejledning 01/

60 Montering 5.3 Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Forberedelse af tilslutningsflade ved flangefastgørelse Rengør flangen inden opstilling og sørg for, at flangefladerne er plane og frie for smuds. Kontrollér flangegeometrien Forberedelse af tilslutningsflade til vægfastgørelse Sørg for, at vægfladen er plan og fri for urenheder. Kontrollér fodhulsmålene. Understøt maskinen nedefter, f.eks. ved hjælp af en vægliste, eller brug stifter. 5.3 Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Forudsætninger for korrekt positionering og sikker fastgørelse Korrekt positionering og sikker fastgørelse kræver en detaljeret fagviden om følgende nødvendige foranstaltninger: Fundamentforberedelse Koblingsvalg og -montering Måling af radialt kast og aksialt kast Positionering af maskinen Hvis du ikke er bekendt med de nødvendige foranstaltninger og arbejdsskridt, kan du gøre brug af dit Service Center (Side 169) og bede dem påtage sig opgaven. 60 Driftsvejledning 01/2019

61 Montering 5.3 Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Kontrol af lastoptagelsesmidler Kontrollér lastoptagelsesmidler som f.eks. lastøjer, løfteøjer eller ringbolte og løftemidler, før du løfter maskinen: Kontrollér de lastoptagelsesmidler, der er anbragt på maskinen, for mulige skader. Udskift lastoptagelsesmidler, hvis de er beskadiget. Kontrollér før brug, om lastoptagelsesmidlerne er forsvarligt fastgjort. Brug kun godkendte, ubeskadigede og tilstrækkeligt dimensionerede løftemidler til at løfte maskinen. Kontrollér løftemidlerne, før de benyttes. ADVARSEL Maskinen kan falde ned Hvis lastoptagelsesmidler og løftemidler er beskadiget eller ikke er fastgjort korrekt, kan maskinen falde ned under løft. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Kontrollér lastoptagelsesmidler og løftemidler, før de benyttes Fjernelse af rotorholdeanordning Hvis der er en rotorholdeanordning på maskinen, skal den fjernes så sent som muligt, f.eks. før påtrækning af udgangs-/drivelementet Fjernelse af rotorholdeanordning ved maskiner i lodret konstruktion VÆR OPMÆRKSOM Demontering af rotorholdeanordning i vandret position Hvis du afmonterer rotorholdeanordningen, mens maskinen har vandret position, kan lejet blive beskadiget. Afmonter kun rotorholdeanordningen, mens maskinen har lodret stilling. VÆR OPMÆRKSOM Sådan lægges maskinen ned uden rotorholdeanordning Hvis rotorholdeanordningen ikke er anbragt, kan lejet blive beskadiget, når maskinen lægges ned. Fikser rotoren, før maskinen lægges ned i vandret position. Driftsvejledning 01/

62 Montering 5.3 Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Henvisning Opbevaring af rotorholdeanordning Opbevar altid rotorholdeanordningen. Den skal sættes på igen ved en eventuel afmontering og ny transport Fjernelse af korrosionsbeskyttelse Bearbejdede, metalliske, blanke flader på motoren, såsom akselende, pasfeder, fod- og flangeflader er behandlet med korrosionsbeskyttelsesmiddel. 1. Fjern dette korrosionsbeskyttelseslag fra motorens monteringsflader ved at tørre dem af med en sugende klud eller papir. VÆR OPMÆRKSOM Skader på maskinoverfladen Hvis der anvendes genstande af metal som skrabere, spartler eller pladestykker til at fjerne korrosionsbeskyttelsen, kan det medføre skader på maskindelenes overflader. 2. Smør derefter igen en smule olie på de blanke flader Montering af udgangselementer Afbalanceringstype Rotoren er dynamisk afbalanceret. Ved akselender med pasfedere fremgår afbalanceringstypen af følgende mærkning på forsiden af akselendens DE-side: Mærket "H" angiver afbalancering med halv pasfeder. Mærket "F" angiver afbalancering med hel pasfeder. Billede 5-1 Afbalanceringstype på DE-siden 62 Driftsvejledning 01/2019

63 Montering 5.3 Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Påsætning af udgangselementer Forudsætninger: Dimensioneringen af koblingen/udgangselementet skal være egnet til det aktuelle driftstilfælde. Bemærk koblingsproducentens retningslinjer. Sørg for, at udgangselementets afbalanceringstype er korrekt, svarende til rotorens afbalancering. Brug kun færdigborede, afbalancerede udgangselementer. Kontrollér boringsdiameteren og afbalanceringstilstanden før påsætning. Rengør akselenden grundigt. Påsætning: Varm udgangselementerne op før påsætning for at udvide dem. Vælg temperaturdifferencen for opvarmningen efter koblingsdiameter, pasning og materiale. Følg koblingsproducentens oplysninger. Træk kun udgangselementerne på og af med en egnet anordning. Træk udgangselementet på i et træk via forsidegevindhullet i akslen eller ved at skubbe det på manuelt. Undgå hammerslag for ikke at beskadige lejerne. Akselender med pasfeder For at bevare afbalanceringsklassen har du følgende muligheder: Hvis udgangselementet ved afbalanceringstype "H" er kortere end pasfederen, skal du fjerne den del af pasfederen, der rager ud af akselkontur og udgangselement, eller der skal sikres masseudligning. Hvis udgangselementet påsættes til akselskulderen, skal du ved afbalancering af koblingen tage højde for den del af koblingsnoten, der ikke er udfyldt af pasfederen. Ved alle firpolede maskiner med en frekvens 60 Hz gælder følgende: Pasfederen skal forsynes med skulder, hvis koblingsnavet er kortere end pasfederen. Koblingshalvdelens tyngdepunkt bør være inden for akselendens længde. Den anvendte kobling skal være forberedt til systemafbalancering. Maskinens polantal kan findes på mærkepladen på 10. i motortypen. Firpolede maskiner er markeret med et "B" på denne plads. Fare pga. udslynget pasfeder Pasfederen er kun sikret mod at falde ud under transporten. Ved drift uden påtrukne udgangselementer, så som kobling osv. kan pasfederen blive slynget ud. Dødsulykker eller svære kvæstelser samt materielle skader kan være følgen. Motoren må kun sættes i gang med påtrukket udgangselement. Pasfederen skal sikres til prøvedrift eller idriftsættelse uden udtagningselement med et egnet sikringselement. Vær i den forbindelse opmærksom på maskinens afbalanceringstype. Driftsvejledning 01/

64 Montering 5.3 Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Løft og transport For at løfte og transportere maskinen sikkert skal følgende forudsætninger være opfyldt: Personalet skal have de nødvendige kvalifikationer til styring af kraner og kørsel med gaffeltrucks. Hvis maskinen er emballeret, skal kassen og transportstativet afhængigt af størrelse, vægt og lokale forhold, løftes med en kran med løftestropper eller med en gaffeltruck. Anvend en gaffeltruck eller kran, der er egnet til lasten. Brug godkendte, ubeskadigede og tilstrækkeligt dimensionerede wireførings- eller spredeanordninger til at løfte maskinen. Kontrollér løftanordningen inden brug. Maskinens vægt er angivet på mærkepladen. Ret dig efter oplysningerne på løfteskiltet, når maskinen skal løftes. Overhold den angivne spredevinkel. Undlad at overskride den maksimale acceleration og hastighed, som er angivet på løfteskiltet, når maskinen skal løftes. Løft maskinen uden rykvise bevægelser. Acceleration a 0,4 g ( 4 m/s 2 ) Hastighed v 20 m/min ADVARSEL Transport ved afvigende konstruktionstype Hvis maskinen ikke transporteres eller løftes på en passende måde, kan maskinen vælte, glide i løfteanordningen eller falde ned. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Anvend kun de lastoptagningsmidler, som er anbragt på statorhuset. Anvend lastoptagningsmidlerne efter maskinens position. Brug kun egnede wireførings- eller spredeanordninger. ADVARSEL Tyngdepunktet befinder sig ikke i midten Hvis tyndepunktet for en last ikke ligger mellem anhugningsstederne, kan maskinen vælte under transport eller løft, eller glide i eller falde fra løfteanordningen. Dødsulykker, svære kvæstelser eller materielle skader kan være følgen. Vær opmærksom på evt. håndteringshenvisninger på maskinen ved alle former for transportarbejde. Vær opmærksom på den ulige belastning af stropperne eller løftebåndene og på løfteanordningens bæreevne. Maskinen må kun transporteres eller løftes i overensstemmelse med tyngdepunktets position. Hvis tyngdepunktet ikke er i midten mellem anhugningsstederne, skal løftekrogen placeres over tyngdepunktet ved løft. 64 Driftsvejledning 01/2019

65 Montering 5.3 Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Henvisning Sæt maskinen i en forhøjet og sikker position For at få nem og risikofri adgang til maskinens underside skal maskinen sættes i en forhøjet og sikker position. FARE Ophold under hængende byrder Hvis løfte- eller lastoptagelsesmidler svigter, kan maskinen falde ned. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Ophold dig ikke under eller i umiddelbar nærhed af den løftede maskine Nedsætning af maskine Forudsætninger Før maskinen sættes ned på anvendelsesstedet, skal følgende forudsætninger være opfyldt: Tilslutningsfladerne er rene. Korrosionsbeskyttelseslaget på tilslutningsfladerne er fjernet, f.eks. på maskinfødder, flange,... Der er ikke kondensvand i maskinen. Nedsætning af maskine Sæt maskinen langsomt og forsigtigt ned på anvendelsesstedet, undgå stød. Se også Aftapning af kondensvand (Side 66) Driftsvejledning 01/

66 Montering 5.3 Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Aftapning af kondensvand Under følgende betingelser kan der samle sig kondensvand i maskinen: Store udsving i omgivelsestemperaturen, f.eks. direkte sollys og høj luftfugtighed Periodisk drift og/eller varierende belastning under drift VÆR OPMÆRKSOM Skader på grund af kondensvand Hvis statorviklingen er fugtig, falder statorviklingens isolationsmodstand. Følgende spændingsoverslag, som kan ødelægge viklingen. Desuden kan der på grund af kondensvand dannes rust i maskinen. Sørg for at lade kondensvandet løbe ud. Vandudløbshullerne er afhængigt af opstilling placeret forneden: Lad kondensvandet løbe af ved vandret opstilling I lejeskjoldet på DE-siden er der i det nederste område eller over for eftersmøringsanordningen anbragt et vandudløbshul, som evt. er lukket med en lukkeskrue. Billede 5-2 Kondensvandsudløb ved vertikal opstilling 66 Driftsvejledning 01/2019

67 Montering 5.3 Løft og positionering af maskinen på anvendelsesstedet Lad kondensvandet løbe af ved horisontal opstilling Vandudløbsboringerne er placeret på undersiden i standerhuset og evt. lukket med lukkeskruer. Billede 5-3 Kondensvandsudløb ved horisontal opstilling For at aftappe kondensvandet skal man gøre følgende: 1. Fjern lukkeskruerne, så kondensvandet kan løbe ud. 2. Sæt derefter lukkeskruerne i igen. VÆR OPMÆRKSOM Beskyttelsesgrad reduceres Hvis låseskruen fjernes, reduceres beskyttelsesgraden nominelt til IP Grov positionering af maskine Forudsætning Udgangselementet som f.eks. en koblingshalvdel er allerede trukket på. Grov positionering af maskine For vandret positionering skal maskinen forskydes sideværts på fundamentet. Sørg for at bevare den aksiale position. Driftsvejledning 01/

68 Montering 5.4 Montering af maskine 5.4 Montering af maskine Forudsætninger for en rolig, vibrationsfri driftsgang Forudsætninger for en rolig, vibrationsfri driftsgang: Stabil fundamentudformning Nøjagtig positionering af maskinen Korrekt afbalancering af de dele, der skal trækkes på akselenden Overholdelse af vibrationshastighederne iht. ISO Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM B3/IM B35) 1. Tag højde for eventuelle forskrifter for positionering af arbejdsmaskinen og fra koblingsproducenten. 2. Justér maskiner med koblingsdrift sådan til arbejdsmaskinen, at akslernes midterlinjer i driftsvarm tilstand forløber uden parallel- eller vinkelforskydning. Derved undgås ekstra kraftpåvirkninger af lejerne under drift. I tilfælde af en forskellig termisk vækst af motor og drevet maskine skal der kobles i kold tilstand med en pågældende justeringsforskydning. Justeringsforskydningen, som skal indstilles i kold tilstand, skal beregnes og fastsættes af den systemansvarlige. 3. For lodret positionering (x 0) skal der lægges tynde plader på et stort område under maskinfødderne. Begræns antallet af plader mest muligt, og benyt så få stablede mellemlæg som muligt. Derved undgår du også, at maskinerne kommer i spænd. Brug de eksisterende gevind til udrykkerskruer for at hæve maskinen et stykke. Især ved høje motoromdrejningstal, eller ved anvendelse af faste koblinger, har akslens afbalanceringstilstand (fuldkile- eller halvkileafbalancering) og positioneringsfejl først og fremmest indvirkning på lejernes levetid. 68 Driftsvejledning 01/2019

69 Montering 5.4 Montering af maskine 4. Sørg ved positioneringen for, at der er en ensartet omløbende aksial spalte (y 0) ved koblingen. 5. Fastgør maskinen på fundamentet. Valget af fastgørelseselementer afhænger af fundamentet og påhviler den driftsansvarlige for anlægget. 1 Anbringelse af plader under motoren ved positionering af denne 2 Laserpositionering Billede 5-4 Principbillede: Positionering af maskinen i forhold til arbejdsmaskine Tabel 5-2 Tilladte afvigelser ved positionering af maskinen med elastisk kobling Max. omdrejningstal n max Max. parallelforskydning x Max. vinkelforskydning y n max 1500 min -1 x max = 0,08 mm y max = 0,08 mm / 100 mm D 1500 min -1 < n max 3600 min -1 x max = 0,05 mm y max = 0,05 mm / 100 mm D Henvisning Maskinudvidelse Ved positioneringen skal du tage hensyn til maskinens udvidelse på grund af opvarmningen. Se også Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser (Side 171) Driftsvejledning 01/

70 Montering 5.4 Montering af maskine Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM B5) Standardflangen er udstyret med en centrering. Pasningsvalget for arbejdsmaskinens modflange påhviler systemproducenten eller den driftsansvarlige for anlægget. Henvisning Hvis maskinen ikke har en standardflange, skal maskinen positioneres passende i forhold til arbejdsmaskinen. Fremgangsmåde Maskinaksen skal være vandret under løft, og flangen skal være positioneret parallelt med modflangen, så dele ikke kan klemmes eller komme i spænd. Ellers kan der opstå skader på centreringen. 1. Smør centrerflangen med monteringspasta for at lette arbejdsprocessen. 2. Skru tre gevindtappe, der er fordelt på omkredsen i ca trin, ind i arbejdsmaskinens flangegevind. Gevindtappene skal hjælpe ved positioneringen. 3. Positionér maskinen koaksialt med arbejdsmaskinen, så den lige netop ikke ligger an. Sæt maskinen langsomt ned, så centreringen ikke beskadiges. 4. Drej efter behov maskinen i den rigtige position, så flangeboringerne ligger centreret over gevindboringerne. 5. Sæt maskinen helt an mod modflangen, så den ligger komplet an. 6. Fikser maskinen med flangefastgørelsesskruer, og udskift gevindtappene til sidst. Se også Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser (Side 171) På undersiden af maskinen befinder der sig en gevindboring M36, hvor støttefoden kan fastgøres. Monter støttefoden således, at der ikke kan forekomme yderligere mekaniske spændinger i huset. ADVARSEL Mekaniske spændinger Hvis der forekommer yderligere mekaniske spændinger i huset, fordi støttefoden er fastgjort forkert, kan maskinen blive beskadiget. Maskinen eller dele heraf kan løsne sig under driften. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Monter støttefoden således, at der ikke kan forekomme yderligere mekaniske spændinger i huset. 70 Driftsvejledning 01/2019

71 Montering 5.4 Montering af maskine Positionering og fastgørelse af maskine i forhold til arbejdsmaskine (IM V1, IM V10) Standardflangen er udstyret med en centrering. Pasningsvalget for arbejdsmaskinens modflange påhviler systemproducenten eller den driftsansvarlige for anlægget. Henvisning Hvis maskinen ikke har en standardflange, skal maskinen positioneres passende i forhold til arbejdsmaskinen. Fremgangsmåde Maskinaksen skal være lodret under løft, og flangen skal være positioneret parallelt med modflangen, så dele ikke kan klemmes eller komme i spænd. Ellers kan der opstå skader på centreringen. 1. Smør centrerflangen med monteringspasta for at lette arbejdsprocessen. 2. Skru to gevindtappe ind i arbejdsmaskinens flangegevind på sider, der ligger over for hinanden. Gevindtappene skal hjælpe ved positioneringen. 3. Sæt maskinen langsomt ned over arbejdsmaskinen i centreringen, så den lige netop ikke ligger på. Hvis den sættes ned for hurtigt, kan centreringen beskadiges. 4. Drej efter behov maskinen i den rigtige position, så flangeboringerne ligger centreret over gevindboringerne. 5. Sæt maskinen helt ned på modflangen, så den ligger på med hele fladen, og fjern gevindtappene. 6. Fikser maskinen med flangefastgørelsesskruerne. Se også Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser (Side 171) Positioneringsnøjagtighed Den elektriske maskines og arbejdsmaskinens akslers koaksialitet må ikke overskride en diameter på 0,05 mm Aksial- og radialkræfter De tilladte værdier for aksial- og radialkræfter kan man få oplyst hos Siemens Service Center (Side 169) eller slå dem efter i kataloget til maskinerne. Driftsvejledning 01/

72 Montering 5.5 Tilslutning af kølevandsforsyning VÆR OPMÆRKSOM Leje- eller akselskader Store udgangsbelastninger og deres tyngdepunktspositioner uden for akselenderne kan medføre resonansdrift. Resultatet kan være leje- og akselskader. Overhold de tilladte belastninger for kræfterne på akselenden ifølge katalog- eller projekteringsdataene. Henvisning Yderligere oplysninger hertil findes i kataloget D81.8 i kapitlet Tilslutning af kølevandsforsyning Dokumentation Følg henvisningerne i kølerproducentens driftsvejledning. VÆR OPMÆRKSOM Overophedning af maskinen Hvis kølevandet ikke kan strømme frit, køles maskinen ikke korrekt. Maskinen overopheder. Følgen kan være alt lige fra materielle skader til totalskade. Afmonter flangeafdækningspladen. Indsæt pakningerne korrekt. Tilslutning af kølevandsforsyning Tilslutningsflangernes placering, udformning og størrelse er fastlagt på målskitsen. Hvis tilslutningssiden skal ændres, kan køleren og afdækningsskærmen flyttes tilsvarende. Afhængigt af maskintypen findes der forskellige tilslutningsflanger. Maskintype 1LN.-3A -. / 1LM.-3A -. 1LN.-3B -. / 1LM.-3B -. 1LN.-4A -. / 1LM.-4A -. 1LN.-4B -. / 1LM.-4B -. Tilslutningsflange EN1092-1/11/DN32/PN16 EN1092-1/11/DN50/PN16 72 Driftsvejledning 01/2019

73 Montering 5.5 Tilslutning af kølevandsforsyning 1. Vælg materialer til ledningerne med den nødvendige kemiske bestandighed i overensstemmelse med vandforholdene. Desuden skal du være opmærksom på trykbelastningen og foreneligheden med kølermaterialerne. 2. Anvend fleksible vandslanger. Dermed undgå du mekaniske spændinger på tilslutningerne som følge af maskinens termisk betingede udvidelse i højden. 3. Udlæg og understøt vandledningerne, så der ikke forekommer utilladelige belastninger og vibrationer på tilslutningsflangerne. Anbring så vidt muligt ledningerne, så køleren kan afmonteres med færdigt opstillet maskine. Den hertil nødvendige afmonteringsplads fremgår af maskinens målskitse. 4. Afmonter flangeafdækningspladen. 5. Indsæt pakningerne korrekt. 6. Skyl ledningerne inden tilslutningen for at fjerne aflejringer og fremmedlegemer. 7. Hvis der kan være snavs og fremmedlegemer i kølevandet, skal der indsættes egnede filtre i kølevandstilledningen. 8. Forbind kølevandsledningerne med flangerne. Fyldning og udluftning af køler 1. Efter udførelse af flangeforbindelserne skal køleren fyldes med vand med åbnet udluftningsskrue, til al luft er fortrængt fra køleren. VÆR OPMÆRKSOM Overophedning af maskinen Hvis der er luft i kølesystemet, køles maskinen ikke korrekt. Maskinen overopheder. Følgen kan være alt lige fra materielle skader til totalskade. Sørg for, at der ikke er luft i kølesystemet. 2. Skru derefter udluftningsskruen fast igen. Kontrollér kølevandsforsyningen for tæthed vha. en trykkontrol. Maks. kontroltryk må herved ikke overskrides. Oplysninger om dette findes på køletypeskiltet eller i kølerens driftsvejledning. Efter ombygning Tætningen mellem kabinetforsatsen og køleren hhv. kabinetforsatsen og afdækningsskærmen skal være garanteret. Maskine tages ikke i drift straks Når maskinen ikke sættes i drift efterfølgende, skal der evt. sørges for korrosions- og frostbeskyttelse. Driftsvejledning 01/

74 Montering 5.5 Tilslutning af kølevandsforsyning VÆR OPMÆRKSOM Udluftning af kølekanaler Hvis kølekanalerne ikke er helt fyldt med vand, er en tilstrækkelig køling af maskinen ikke garanteret. Maskinen kan overophedes. Udluft kølekanalerne ved påfyldningen. Fyld kølekanalerne fuldstændigt med vand. 74 Driftsvejledning 01/2019

75 Elektrisk tilslutning Sikkerhedsoplysninger om den elektriske tilslutning Vær ved alt arbejde på maskinen opmærksom på følgende: Overhold de generelle sikkerhedshenvisninger. (Side 15) Overhold de gældende nationale forskrifter og de branchespecifikke forskrifter. Ved anvendelse af maskinen i den Europæiske Union skal kravene i EN vedr. sikker drift af elektriske anlæg overholdes. Materielle skader på grund af tilslutningsdele, som løsner sig. Hvis du bruger fastgørelseselementer, der er fremstillet af et forkert materiale, eller som fastgøres med et forkert tilspændingsmoment, kan strømovergangen forhindres, eller tilslutningsdele kan løsne sig. Dette kan medføre materielle skader på maskinen eller tilmed svigt, samt indirekte materielle skader på anlægget som følge af maskinsvigt. Tilspænd skrueforbindelserne med de angivne tilspændingsmomenter. Overhold de evt. krævede materialer for fastgørelseselementer. Kontrollér forbindelsesstederne ved inspektioner. Se også Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser (Side 171) Henvisning Servicecenter Hvis du har brug for hjælp til den elektriske tilslutning af maskinen, skal du henvende dig til servicecenteret (Side 169). 6.2 Grundregler Generelt gælder følgende for den elektriske tilslutning: Etablér en sikker beskyttelseslederforbindelse, inden arbejdet påbebegyndes. Tilslutningsledningerne kan tætnes og fastgøres på klemkassens kabelindføring. Læg tilslutningsledningerne og især jordledningen fritliggende i klemkassen, og på en måde, så man undgår, at der skures hul på ledningsisoleringen. Driftsvejledning 01/

76 Elektrisk tilslutning 6.3 Klemkasse Tilslut maskinen således, at der bevares en permanent, sikker elektrisk forbindelse. Undgå udstående trådender. Læg og fastgør de eksternt tilførte hjælpeledninger adskilt fra hovedledningen. Til det formål er der evt. elementer med spændebånd. Ved høj luftfugtighed eller opstilling udendørs kan der løbe vanddråber nedad kabelisoleringen og på den måde trænge ind i motoren via kabelforskruningen og kabelindføringen. Hvis kablet føres med en drypsløjfe, ender fugtigheden ikke på kabelføringen i klemkassen, men drypper af inden da. Billede 6-1 Drypsløjfe 6.3 Klemkasse Alt efter udførelse kan der være monteret forskellige klemkasser på maskinen. Alt efter klemkasse er det muligt med forskellige kabelindføringer og muligheder for kabeltilslutning. Den klemkasse, der er monteret på maskinen, kan du identificere via afbildningerne i de følgende kapitler. 76 Driftsvejledning 01/2019

77 Elektrisk tilslutning 6.3 Klemkasse Klemkasse 1XB1621 Billede 6-2 Klemkasse 1XB1621 Tilslutningsledningerne føres ind i klemkassen 1XB1621 via kabelforskruninger med gevindboringer 2 x M80 x 2 og 2 x M25 x 1,5. Kabelforskruningerne er ikke en del af standardleveringen. Udførelsen med løgringstætning er valgfri. Flere informationer finder du her: Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med kabelforskruning (Side 89) Tilslut kablet uden kabelsko (Side 91) Tilslut kablet med kabelsko (Side 90) Se også Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med løgringstætning (Side 88) Klemkasse 1XB1631 Billede 6-3 Klemkasse 1XB1631 Driftsvejledning 01/

78 Elektrisk tilslutning 6.3 Klemkasse Tilslutningsledningerne føres ind i klemkassen 1XB1631 via kabelforskruninger med gevindboringer 4 x M80 x 2 og 2 x M25 x 1,5. Kabelforskruningerne er ikke en del af standardleveringen. Udførelsen med løgringstætning er valgfri. Flere informationer finder du her: Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med kabelforskruning (Side 89) Tilslut kablet uden kabelsko (Side 91) Tilslut kablet med kabelsko (Side 90) Se også Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med løgringstætning (Side 88) Klemkasse 1XB7730 I klemkassen 1XB7730 kan der kun tilsluttes en treådret strømledning. Billede 6-4 Klemkasse 1XB7730 Tilslutningsledningerne indføres via kabelforskruninger med gevindboringer 1 x M72 x 2 og 3 x M25 x 1,5 i klemkassen 1XB7730. Kabelforskruningerne er ikke en del af standardleveringen. Flere informationer finder du her: Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med kabelforskruning (Side 89) Tilslut kablet med kabelsko (Side 90) Tilslut kablet uden kabelsko (Side 91) 78 Driftsvejledning 01/2019

79 Elektrisk tilslutning 6.3 Klemkasse Klemkasse 1XB7731 Billede 6-5 Klemkasse 1XB7731 Tilslutningsledningerne indføres via kabelforskruninger med gevindboringer 2 x M72 x 2 und 3 x M25 x 1,5 i klemkassen 1XB7731. Kabelforskruningerne er ikke en del af standardleveringen. Flere informationer finder du her: Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med kabelforskruning (Side 89) Tilslut kablet med kabelsko (Side 90) Tilslut kablet uden kabelsko (Side 91) Klemkasse 1XB7740 Billede 6-6 Klemkasse 1XB7740 Tilslutningsledningerne indføres via kabelforskruninger med gevindboringer 4 x M80 x 2 und 3 x M25 x 1,5 i klemkassen 1XB7740. Kabelforskruningerne er ikke en del af standardleveringen. Driftsvejledning 01/

80 Elektrisk tilslutning 6.3 Klemkasse Flere informationer finder du her: Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med kabelforskruning (Side 89) Tilslut kablet med kabelsko (Side 90) Tilslut kablet uden kabelsko (Side 91) Klemkasse 1XB7750 Billede 6-7 Klemkasse 1XB7750 Tilslutningsledningerne indføres via kabelforskruninger med gevindboringer 8 x M72 x 2 und 3 x M25 x 1,5 i klemkassen 1XB7750. Kabelforskruningerne er ikke en del af standardleveringen. Flere informationer finder du her: Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med kabelforskruning (Side 89) Tilslut kablet med kabelsko (Side 90) Tilslut kablet uden kabelsko (Side 91) Drejning af klemkasse Alt efter klemkasse og -udførelse kan du dreje klemkassen ±90 svarende til tilslutningsretningen. Flytningen til den anden motorside er kun mulig ved hjælp af servicecentret (Side 169). Hvis du ønsker at dreje andre end de ovennævnte klemkasser, bedes du kontakte servicecentret. 80 Driftsvejledning 01/2019

81 Elektrisk tilslutning 6.3 Klemkasse Drejningen af klemkassen er afhængig af antallet og tværsnittet af de interne statorledninger samt klemkassetype: 1XB7730 Du kan dreje klemkassen ±90 med monterede interne statorledninger. 1XB7731 Ved seks eller færre ledninger kan du dreje klemkassen ±90 med monterede statorledninger. Ved flere end seks ledninger kan du demontere de interne statorledninger inden drejningen. 1XB7740 Ved 12 eller færre ledninger og mindre tværsnit kan du dreje klemkassen ±90 med monterede statorledninger. Ved mere end 12 ledninger eller ved ledninger med et tværsnit på mere end 50 mm² skal du afmontere de interne statorledninger inden drejningen. 1XB7750 Demontér de interne statorledninger inden drejningen. Drej klemkassen med monterede statorledninger 1. Kontrollér, at motoren er spændingsløs. 2. Løsn dækselforskruningen ved at løsne to diagonale skruer og sikre dækslet med to diagonalt iskruede gevindstænger M10. Løsn derefter de to andre skruer, og løft dækslet af klemkassen. Klemkassedækslet er meget tungt. Vær især opmærksom på, at det ikke falder ned ved placering i siden. 3. Hvis motoren allerede er tilsluttet: Afmontér strømforsyningens ledninger. Løsn kabelindføringens forskruning. Træk ledningerne ud igennem åbningen. 4. Løsn jordslutningsbåndene på to sider af klemkassens underdel. 5. Løsn underdelens forskruninger med konsollen eller valgfrit kabelkanalen. 6. Skru to ringskruer diagonalt ind i M10-gevindene i hjørnerne. Løft klemkassekabinettet en smule med kranen. 7. Drej klemkassen ±90 i den ønskede retning. Sæt klemkassen forsigtigt ned. Pas på ikke at beskadige tætningen i den forbindelse. 8. Skru klemkassen sammen med konsollen/kabelkanalen (4 x M16, tilspændingsmoment 170 Nm). Driftsvejledning 01/

82 Elektrisk tilslutning 6.3 Klemkasse 9. Fastgør jordslutningsbåndene på klemkassens underdel og konsol hhv. kabelkanal: Fjern propperne på de to gevind M8 på konsollen hhv. kabelkanalen, som efter drejningen ligger nærmest. Slib overfladen rundt om boringerne således, at jordingsbåndene har metallisk kontakt. Fastgør herefter de to bånd ved klemkasseunderdelen og konsollen hhv. kabelkanalen (4 x M8, tilspændingsmoment 11 Nm). Beskyt de blanke steder omkring kontakten med korrosionsbeskyttelse. 10.Tilslut (igen) strømforsyningens ledninger. Yderligere informationer: Tilslutning af jordingsleder (Side 85) Indføring og lægning af kabler... Tilslutning af kabler Drej de to diagonalt placerede gevindstænger, og skub dækslet på disse stænger. Pas på ikke at beskadige tætningen i den forbindelse. 12.Fastgør de to frie forskruninger, og stram skruerne håndfast. 13.Fjern gevindstængerne, og spænd de to andre skruer. 14.Spænd alle skruer fast (4 x M10, tilspændingsmoment på 40 Nm). Drej klemkassen med afmonterede statorledninger 1. Kontrollér, at motoren er spændingsløs. 2. Løsn dækselforskruningen ved at løsne to diagonale skruer og sikre dækslet med to diagonalt iskruede gevindstænger M10. Løsn derefter de to andre skruer, og løft dækslet af klemkassen. Klemkassedækslet er meget tungt. Vær især opmærksom på, at det ikke falder ned ved placering i siden. 3. Hvis motoren allerede er tilsluttet: Afmontér strømforsyningens ledninger. Løsn kabelindføringens forskruning. Træk ledningerne ud igennem åbningen. 4. Løsn de interne statorledningers forskruninger, valgfrit også ved stjernepunktet. 5. Løsn jordslutningsbåndene på to sider af klemkassens underdel. 6. Løsn underdelens forskruninger med konsollen eller valgfrit kabelkanalen. 7. Skru to ringskruer diagonalt ind i M10-gevindene i hjørnerne. Løft klemkassekabinettet en smule med kranen. 8. Drej klemkassen ±90 i den ønskede retning. Sæt klemkassen forsigtigt ned. Pas på ikke at beskadige tætningen i den forbindelse. 9. Skru klemkassen sammen med konsollen/kabelkanalen (4 x M16, tilspændingsmoment 170 Nm). 82 Driftsvejledning 01/2019

83 Elektrisk tilslutning 6.3 Klemkasse 10.Fastgør jordslutningsbåndene ved klemkassens underdel og konsollen/kabelkanalen: Fjern propperne på de to gevind M8 på konsollen/kabelkanalen, som efter drejningen ligger nærmest. Slib overfladen rundt om boringerne således, at jordingsbåndene har metallisk kontakt. Fastgør herefter de to bånd ved klemkasseunderdelen og konsollen/kabelkanalen (4 x M8, tilspændingsmoment 11 Nm). Beskyt de blanke steder omkring kontakten med korrosionsbeskyttelse. 11.Tilslut ledningerne iht. diagrammet på dækslets inderside (M12, tilspændingsmoment 20 Nm). Overhold minimumsluftafstandene. Yderligere informationer: Minimale luftafstande (Side 94) 12.Tilslut (igen) strømforsyningens ledninger. Yderligere informationer: Tilslutning af jordingsleder (Side 85) Indføring og lægning af kabler... Tilslutning af kabler Drej de to diagonalt placerede gevindstænger, og skub dækslet på disse stænger. Pas på ikke at beskadige tætningen i den forbindelse. 14.Fastgør de to frie forskruninger, og stram skruerne håndfast. 15.Fjern gevindstængerne, og spænd de to andre skruer. 16.Spænd alle skruer fast (4 x M10, tilspændingsmoment på 40 Nm). Se også Tilslut kablet med kabelsko (Side 90) Tilslut kablet uden kabelsko (Side 91) Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med kabelforskruning (Side 89) Montering og afmontering af klemkasse Sikr klemkassedækslet under afmonteringen eller monteringen af diagonalt placerede gevindstænger M10 mod at falde ned. Afmontering af klemkassse 1. Løsn de to diagonale skruer på klemkassedækslet, og udskift dem med gevindstænger. 2. Løsn de to andre skruer. 3. Træk klemkassedækslet forsigtig af over gevindstængerne. Driftsvejledning 01/

84 Elektrisk tilslutning 6.4 Forberedelse Montering af klemkasse 1. Skru to gevindstænger diagonalt på klemkasseunderdelen. 2. Skub klemkassedækslet ført over gevindstængerne på klemkasseunderdelen. 3. Skru skruerne håndfast i den ledige huller. 4. Løsn de gevindstængerne. 5. Spænd de fire skruer fast M10, tilspændingsmoment på 40 Nm. 6.4 Forberedelse Klemmebetegnelse Ved klemmebetegnelserne iht. IEC / EN gælder følgende definitioner for trefasestrømmaskiner: Tabel 6-1 Klemmebetegnelser med 1U1-1 som eksempel 1 U 1-1 Betegnelse x Karakteristik for poltildeling ved polomkobbelbare maskiner i passende omfang. Et lavere tal modsvarer et lavere omdrejningstal. Særligt tilfælde for delt vikling. x Fasebetegnelse U, V, W x Kodetal for viklingsbegyndelse (1) eller viklingsende (2) hhv. ved mere end en tilslutning pr. vikling x Ekstra kodetal, hvis en tilslutning med parallelle stikledninger er obligatorisk ved flere klemmer, der ellers ville have samme kodetal Valg af kabler Tag hensyn til følgende kriterier ved valg af tilslutningsledninger: Dimensioneringsstrømstyrke Dimensioneringsspænding Eventuelt servicefaktor Anlægsafhængige betingelser, f.eks. omgivelsestemperatur, lægningsmåde, kabeltværsnit betinget af nødvendig kabellængde osv. Projekteringshenvisninger Krav iht. IEC/EN Dimensionering for føring af kabelbundter f.eks. iht. DIN VDE 0298 del 4 eller IEC Driftsvejledning 01/2019

85 Elektrisk tilslutning 6.4 Forberedelse Tilslutning af jordingsleder Maskinens jordingsledertværsnit skal stemme overens med opstillingsbestemmelserne, f.eks. iht. IEC Yderledertværsnit S mm² Jordingsledertværsnit mm² På statorhuset er der på det afmærkede tilslutningssted for jordingslederen en sekskantskrue med fjederring og spændeskive. Jordingslederen kan tilsluttes på følgende måder: Med flertrådede ledere med kabelsko Med fladbånd med passende udformet lederende Alternativt kan du tilslutte jordingslederen uden kabelsko via en klemplade på det afmærkede tilslutningssted. Tilslutning af jordingsleder Brug de mærkede tilslutningsklemmer til jordingslederen i klemkassen. Sørg for, at tilslutningsfladen er kontaktblank og beskyttet mod korrosion med et egnet middel, f.eks. med syrefast vaseline. Placer fjederring og spændeskive under skruehovedet. Driftsvejledning 01/

86 Elektrisk tilslutning 6.4 Forberedelse Kontrollér, at den maksimalt tilladte klemtykkelse på 10 mm for kabelskoen/fladbåndet ikke overskrides. Fastgør klemskruen i henhold til den efterfølgende tabel. Indskruningsdybde og tilspændingsmoment er forskellige for anvendelse af kabelsko eller jordklemmer. Ved anvendelse af kabelsko Ved anvendelse af jordklemmer Skrue Indskruningsdybde Tilspændingsmoment M6 > 6 mm 8 Nm M8 > 8 mm 20 Nm M12 x 25 > 16 mm 38 Nm M16 x 35 > 20 mm 92 Nm M6 > 9 mm 8 Nm M8 > 12 mm 20 Nm M10 > 15 mm 40 Nm M12 > 18 mm 70 Nm M16 > 20 mm 170 Nm Se også Drift på omretter (Side 100) Tilslutning uden klemkasse Hvis maskinen er blevet bestilt med ledninger, der er ført ud, dvs. uden klemkasse, skal der udføres en faglig korrekt tilslutning i en ekstern klemkasse. ADVARSEL Ukorrekt teknisk dimensionering Hvis de tekniske angivelser ikke overholdes under tilslutning, f.eks. kapslingsklasse, min. luftafstande eller krybestrækninger, kan der optræde fejl. Disse fejl kan direkte eller indirekte medføre ulykker med dødelig udgang, alvorlige kvæstelser eller materielle skader. Sørg for, at den eksterne klemkasse er dimensioneret i overensstemmelse med oplysningerne på mærkepladen og er egnet til den pågældende anvendelse. 86 Driftsvejledning 01/2019

87 Elektrisk tilslutning 6.4 Forberedelse Tilslutning af maskine for en bestemt omdrejningsretning Hvis maskinen har en akselende eller to akselender med forskellige diametre, er omdrejningsretningen set mod endefladen af den eneste eller den tykkeste akselende defineret på følgende måde: Hvis du tilslutter netledningerne med fasefølgen L1, L2, L3 til U, V, W, hhv. ifølge NEMA til T 1 T 2 T 3 medfører dette en drejning med uret (højregang). Hvis du bytter om på to tilslutninger, f.eks. tilslutter L1, L2, L3 til W, V, U, hhv. i henhold til NEMA til T 2 T 1 T 3 medfører dette en drejning mod uret (venstregang). Maskiner, der kun må køre i en bestemt omdrejningsretning, har på mærkepladen angivet en retningspil og klemmebetegnelserne i den nødvendige fasefølge. Kontrollér oplysninger inden tilslutning af fødeledningerne fra nettet. VÆR OPMÆRKSOM Forkert omdrejningsretning Hvis maskinen drives anderledes end bestilt og/eller med forkert omdrejningsretning, køles den ikke tilstrækkeligt. Dette kan medføre maskinskader. Vær opmærksom på retningsangivelser på mærkepladen Uboret indføringsplade Hvis kabelindføringspladen er uboret, kan kabelforskruningernes antal og størrelse tilpasses anvendelsesforholdene. 1. Skru kabelindføringspladen af. 2. Bor det nødvendige antal huller, eller skær gevind i den ønskede størrelse i kabelindføringspladen. Pladetykkelsen er valgt, så der ved gevindskæring opnås et tilstrækkeligt antal skruegange. Det er kundens eget ansvar, at indføringspladen stadig har den nødvendige styrke efter gevindboring. 3. Monter kabelindføringspladen og kablerne med kabelforskruningerne på klemkasserne. Driftsvejledning 01/

88 Elektrisk tilslutning 6.5 Indføring og lægning af kabler 6.5 Indføring og lægning af kabler Tabel 6-2 Klemkasse GT640 1XB1621 1XB1631 1XB7730 1XB7731 1XB7740 1XB7750 Tilslutningsteknik (med kabelsko/kabelskoløs tilslutning) Forbindelse Med kabelsko (Side 90) Kabelskoløs (Side 91) Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med løgringstætning Klemkasserne 1XB1621, 1XB1631 kan valgfrit være udstyret med en løgringstætning. Tilslutningsledningen tætnes på indføringsstedet med en udskærelig tætningsindsats og fikseres ved hjælp af en trækaflastning. Indføring af kabler i klemkassen og tilslutning Klemkassen er åbnet, og kablet er tilskåret til den rigtige længde og afisoleret. Sørg for, at kabeltilslutningen ikke påvirkes af ydre kræfter. Billede 6-8 Trækaflastning og tætningsindsats Følg denne fremgangsmåde for at tilslutte kablerne: 1. Skru trækaflastningsoverdelen 3 af, og løsn fastgørelsesskruerne til trækaflastningsunderdelen 2. Trækaflastningsanordningen kan placeres i eller uden for klemkassen. Du kan evt. flytte trækaflastningsanordningen. 2. Udskær tætningsindsatsen 1, så dens åbning er 1 til 3 mm mindre end ledningsdiameteren. 3. Træk tætningsindsatsen over kabelenden. 88 Driftsvejledning 01/2019

89 Elektrisk tilslutning 6.5 Indføring og lægning af kabler 4. Klargør kabelenden alt efter benyttet kabel og anvendelsestilfælde, f.eks. med kabelsko. 5. Tilslut kabelenderne til klemmerne i overensstemmelse med ledningsdiagrammet. Ledningsdiagrammet findes i klemkassens dæksel. Yderligere informationer hertil findes i kapitlet "Tilslutning af kabler...". 6. Ledningsdiameteren kan evt. tilpasses ved at vikle egnet tætningsbånd på i området ved tætningsindsatsen. Skub tætningsindsatsen på det beviklede stykke. 7. Indsæt ledningen med påsat tætningsindsats i studsåbningen. Skru trækaflastningsspændebåndet sammen, når ledningen sidder koncentrisk i studsåbningen. 8. Fastgør trækaflastningsspændebåndet. 9. Spænd klemskruerne til trækaflastningsspændebåndet, så den nødvendige klemvirkning opnås, og ledningsisoleringen ikke beskadiges. Hertil anbefales et tilspændingsmoment på 5 Nm. 10.Efterspænd klemskruerne efter 24 timer. ADVARSEL Beskadigelse af isoleringen Hvis klemskruerne til trækaflastningsbåndene spændes for hårdt, kan isoleringen blive beskadiget. Beskadigelser på isoleringen kan føre til spændingsoverslag. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Spænd klemskruerne til trækaflastningsspændebåndet med det angivne tilspændingsmoment Kablet føres ind i klemkassen 1XB... med kabelforskruning Tilslutningsledningerne indføres via en udskiftelig kabelindføringsplade/-studs i klemkassen. Kabelindføringspladen er boret standardmæssigt. Kabelforskruningerne er ikke en del af standardleveringen. Kabelindføringspladen kan drejes 180. Tabel 6-3 Udførelser kabelindføringsplade Klemkasse Standard Kabelindføringsplade boret med 1XB x M80 x x M25 x 1,5 1XB x M80 x x M25 x 1,5 1XB x M72 x x M25 x 1,5 1XB x M72 x x M25 x 1,5 1XB x M80 x x M25 x 1,5 1XB x M72 x x M25 x 1,5 Eksplosionsbeskyttet udførelse / option L01 Uboret Driftsvejledning 01/

90 Elektrisk tilslutning 6.5 Indføring og lægning af kabler Før kabel ind i klemkassen Følg denne fremgangsmåde for at føre kablerne ind i klemkassen: 1. Skru kabelindføringspladen af. 2. Bor det nødvendige antal huller, eller skær gevind i den ønskede størrelse i kabelindføringspladen. Sørg for, at kabelindføringspladen efter boringen kan monteres og har tilstrækkelig stivhed. 3. Monter de nødvendige kabelforskruninger. 4. Før kablerne gennem kabelforskruningerne. 5. Monter kabelindføringspladen med de monterede kabler på klemkassen. 6. Tilslut kabelenderne til klemmerne i overensstemmelse med ledningsdiagrammet. Ledningsdiagrammet findes i klemkassens dæksel. Yderligere informationer hertil findes i kapitlet "Tilslutning af kabler..." Trækning af kabler Før kablet iht. IEC / EN Anvend EMC-kabelforskruninger for fast førte ledninger. EMC-kabelforskruningerne skrues ind i den afskruelige indføringsplades gevindboringer. Brug afskærmede ledninger, hvis skærm via EMC-kabelforskruninger forbindes ledende over et stort areal med maskinens klemkasse. Hvis der er monteret tilslutningsskinner af aluminium, skal der lægges en spændeskive af stål mellem kabelskoen og tilslutningsskinnen. Dermed forhindres kontaktkorrosion. Placér fritliggende tilslutningsledninger i klemkassen således, at beskyttelseslederen er trukket med overlængde og ledningstrådenes isolering ikke kan beskadiges. Tilslut ikke-benyttede gennemføringer med en metallisk låseskrue. På den måde opnår du en højfrekvenstæt afskærmning Tilslut kablet med kabelsko 1. Vælg kabelsko passende til det krævede ledertværsnit og hhv. fastgørelsesskruer og boltstørrelse. Informationer om maksimalt ledertværsnit for den pågældende standardklemkasseudførelse findes i kataloget. En skråplacering af tilførselsledningerne er kun tilladt, når de krævede minimale luftafstande overholdes. 2. Afisoler lederenderne, så den resterende isolering næsten når kabelskoen 1. Tilslut kun én leder pr. kabelsko. 90 Driftsvejledning 01/2019

91 Elektrisk tilslutning 6.5 Indføring og lægning af kabler 3. Fastgør kabelskoen fagligt korrekt på lederenden, f.eks. ved klemning. Billede 6-9 Tilslutning med kabelsko og fastgørelsesskrue (principbillede) 4. Isolér evt. kabelskokapslingerne for at bevare minimumsluftafstandene og krybestrækningen. 5. Sæt kabelskoen på klemmestøtten. Vær opmærksom på placeringen af den evt. forhåndenværende koblingsbøjle. Ved klemkasse 1XB7740 og 1XB7750 sættes kabelskoen på strømskinnen. 6. Tilspænd fastgørelseselementet 2 med det korrekte tilspændingsmoment: Fastgørelseselement Fastgørelsesskrue M12 Fastgørelsesskruer M16 Fastgørelsesmøtrikker M12 Tilspændingsmoment 20 Nm 40 Nm 20 Nm Henvisning Yderligere oplysninger hertil findes i kataloget D81.8 i kapitlet Tilslut kablet uden kabelsko Hvis det ønskes ved ordreafgivelse, kan der være monteret klemmebånd, der er egnede til tilslutning af fin- eller flertrådede ledere uden anvendelse af endemuffer. Hvis der anvendes endemuffer, skal de gøres fast på ledningsenden med en korrekt presforbindelse med strømføringsevne, før der foretages tilslutning. VÆR OPMÆRKSOM Overopvarmning af lederenderne Hvis lederenden ikke omsluttes rigtigt af endemuffen og er klemt sammen med den, kan der ske overopvarmning. Brug kun en lederende pr. endemuffe. Fastgør endemuffen fagligt korrekt. Tilslut kun en lederende pr. klemme. Driftsvejledning 01/

92 Elektrisk tilslutning 6.5 Indføring og lægning af kabler Fremgangsmåde Overhold minimumsafstandene og krybestrækningerne under tilslutningen. 1. Åbn klemkassen, og tilskær kablet til den rigtige længde. Klemmebåndet på klemkasserne 1XB7730 / 1XB7731 kan kun optage ledninger op til 185 mm². 2. Klargør kabelenden alt efter benyttet kabel og anvendelsestilfælde. Kabeltilslutningen må ikke påvirkes af ydre kræfter. 3. Afisoler lederenderne, så den resterende isolering næsten når klemmebåndet. 4. Sørg alt efter lederstørrelse for korrekt placeing af klemmebøjlerne 3, 4. Læg kablet i klemmebøjlerne. Stram klemmøtrikkerne 5 med tilspændingsmomentet iht. følgende tabel: Klemkasse GT640 / 1XB1621 / 1XB1631 / 1XB1634 1XB7730 / 1XB7731 1XB7740 / 1XB7750 Tilspændingsmoment 8 Nm 4 Nm 8 Nm Billede 6-10 Tilslutning med klemmebøjler (principbillede) 5. Hvis du har løsnet klemskruen 2, skal den strammes igen med følgende drejningsmoment Klemkasse 1XB1621 / 1XB1631 / 1XB1634 Tilspændingsmoment 40 Nm GT640 / 1XB7730 / 1XB7731 / 1XB7740 / 1XB Nm Ved klemkasserne GT640, 1XB7730 og 1XB7731 fastgøres klemmelegemet 1 med en klemmemøtrik M12 på klemmestøttens gevindbolte med 20 Nm. 92 Driftsvejledning 01/2019

93 Elektrisk tilslutning 6.5 Indføring og lægning af kabler Anvendelse af aluminiumdele Hvis der anvendes aluminiumsledere, skal du desuden være opmærksom på følgende: Brug kun kabelsko, der er egnede til tilslutning af aluminiumsledere. Fjern oxidbelægningen på kontaktstederne på lederen og/eller på modstykket, før aluminiumlederen anbringes. Anvend i den forbindelse en børste eller en fil. Smør straks derefter kontaktstederne med neutral vaseline. På den måde forhindres ny oxidation. VÆR OPMÆRKSOM Kontakttrykbetinget flydning af aluminium Aluminium flyder på grund af kontakttrykket efter monteringen. Derved kan forbindelsen med klemmøtrikkerne løsne sig. Overgangsmodstanden forøges og strømovergangen hindres. Dette kan resultere i en brand eller materielle skader på maskinen samt svigt såvel som materielle skader på anlægget som følge af maskinsvigt. Efterspænd klemmøtrikkerne efter ca. 24 timer og igen efter ca. fire uger. Sørg i den forbindelse for, at klemmerne er gjort spændingsfri. Ved klemkassetype 1XB7.. med tilslutningsskinner af aluminium er det også muligt at tilslutte kobberledninger med kobberkabelsko Anvendelse af enlederkabel VÆR OPMÆRKSOM Høje temperaturer fra inducerede hvirvelstrømme Ved høje strømme og ved brug af flere enleder- i stedet for flerlederkabler kan der i kabelindføringernes område opstå høje temperaturer fra inducerede hvirvelstrømme. Følgen kan være lige fra materielle skader til maskinudfald. Efter ibrugtagningen skal det sikres, at temperaturgrænserne for de tilsluttede netledninger ikke overskrides driftsmæssigt. Som følge af ændrede indføringsbetingelser og ændrede kabelindføringsplader kan denne temperatureffekt reduceres efter aftale med producenten. Anvend en kabelindføringsplade af ikke-jernmetal Intern potentialudligning Mellem jordingsklemmen i klemkassehuset og maskinhuset fungerer klemkassens fastgørelsesskruer som jordledningsforbindelse. Mellem klemkassedæksel og klemkassehus fungerer dækselfastgørelsesskruerne som potentialudligning. Driftsvejledning 01/

94 Elektrisk tilslutning 6.5 Indføring og lægning af kabler En særlig udvendig jordforbindelse er kun monteret ekstra, hvis der f.eks. er monteret planpakninger uden ekstra støtte. Sørg for, at alle potentialudligningstiltag forbliver effektive under monteringsarbejde Trinløs anlægsflade for tætningen i klemkassedækslet Klemkassedækslets tætning dannes af klemkassehuset og kabelindføringselementet. Sørg derfor for korrekt positionering for at sikre tætningen og dermed beskyttelsesgraden. Positionér kabelindføringsstudsen/kabelindføringspladen i forhold til klemkassehuset, så tætningsfladen mellem klemkassen og klemkassedækslet udgør et niveau. Der må ikke være trin i tætningsområdet Minimale luftafstande Kontroller efter den fagligt korrekte montering, om de minimale luftafstande mellem ikkeisolerede dele overholdes. Vær opmærksom på udstående trådender. Tabel 6-4 Minimumsluftafstand afhængigt af den effektive værdi af vekselspændingen U eff Effektiv værdi for vekselspænding U eff 500 V 630 V 800 V 1000 V 1250 V Minimal luftafstand 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm Værdierne gælder for en opstillingshøjde på op til 2000 m. Under beregningen af de nødvendige mindsteluftafstande må spændingsværdien i tabellen forøges med faktoren 1,1, så der tages hensyn til dimensionerede spændingsområde under den generelle anvendelse. 94 Driftsvejledning 01/2019

95 Elektrisk tilslutning 6.6 Tilslutning af hjælpestrømkredse Afslutning af tilslutningsarbejde 1. Kontrollér følgende, inden klemkassen lukkes: De elektriske tilslutninger i klemkassen er udført og tilspændt med det rigtige tilspændingsmoment i henhold til oplysningerne i de foregående afsnit. Fjern ikke-anvendte skruer og fastgørelseselementer. Maskinen er tilsluttet i overensstemmelse med den foreskrevne omdrejningsretning. Det indvendige af klemkassen er rent og fri for ledningsrester, snavs og fremmedlegemer. Alle klemkassens tætninger og tætningsflader er ubeskadiget og i en forsvarlig tilstand. Ubenyttede indføringer er lukket, og lukkeelementerne er skruet fast i, dvs., de kun kan løsnes med værktøj. Tilslutningsledningerne er placeret fritliggende. Ledningsisoleringen kan ikke beskadiges under driften. 2. Luk klemkassen med dækselfastgørelsesskruerne, se kapitel Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser. Se også Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser (Side 171) Montering og afmontering af klemkasse (Side 83) 6.6 Tilslutning af hjælpestrømkredse Valg af kabler Tag hensyn til følgende kriterier ved valg af tilslutningsledninger til hjælpestrømkredsene: Dimensioneringsstrømstyrke Dimensioneringsspænding Anlægsafhængige betingelser, f.eks. omgivelsestemperatur, lægningsmåde, kabeltværsnit betinget af nødvendig kabellængde osv. Krav iht. IEC/EN Driftsvejledning 01/

96 Elektrisk tilslutning 6.6 Tilslutning af hjælpestrømkredse Indføring af kabler i hjælpeklemkassen og lægning De nødvendige oplysninger om tilslutning af hjælpestrømkredsen findes på klemplanen på indersiden af det pågældende hjælpeklemme- og klemkassedæksel. Til tilslutning af hjælpestrømkredsene er der evt. monteret en klemrække i hovedklemkassen. Den krævede afisoleringslængde ved ledere til hjælpeklemmer ligger alt efter klemmetype i området fra 6 til 9 mm. Ved korrekt længde rækker lederen indtil anslag i klemmen, og ledningsisoleringen rækker samtidigt indtil klemmens kontaktdel. Tilpasning af kabelforskruninger Til indføring af tilslutningsledningerne er der over en rektangulær udskæring i klemkassehuset en påskruet plade. Normalt leveres pladen med gevindboringer og kabelforskruninger. 1. Åbn hjælpeklemkassen, og skru kabelindføringspladen af. Alt efter klemkassens udførelse befinder kabelindføringspladen sig under en stålpladeskærm. 2. Bor ved uboret udførelse evt. det nødvendige antal huller, eller skær gevind i den ønskede størrelse til kabelforskruningen i kabelindføringspladen. 3. Mærk om nødvendigt kablerne til den senere tildeling. 4. Træk kablerne gennem kabelforskruningerne og kabelindføringspladen, og tilslut kablerne. 5. Monter kabelindføringspladen. 6. Sørg for, at tætningen på kabelforskruningernes indføringsstuds er sikret i overensstemmelse med beskyttelsesgraden Tilslutning af ekstern ventilatormotor 1. Følg anvisningerne i driftsvejledningen til den eksterne ventilatormotor ved arbejder på den eksterne ventilator. 2. Tilslut den eksterne ventilatormotor i henhold til klemmeplanen i den eksterne ventilators klemkasse. Vær opmærksom på angivelserne på effektmærkaten. 3. Kontrollér følgende: Netspændingen og netfrekvensen stemmer overens med angivelserne på mærkepladen. De planlagte tilslutningsledningers tværsnit er under iagttagelse af de relevante opstillingsbestemmelser tilpasset til motorens dimensioneringsstrøm. 4. Tilslut jordledningen til jordledningstilslutningen. 5. Etabler de andre elektriske tilslutninger i henhold til ledningsdiagrammet. 6. Hvis den eksterne ventilator leveres med påmonteret stik, skal du kontrollere, om stikkets benkonfiguration stemmer overens med hunstikkets benkonfiguration. 7. Afslut arbejdet på den eksterne ventilators klemkasse, se "Afslutning af tilslutingsarbejde i hjælpeklemkassen" (Side 98). 96 Driftsvejledning 01/2019

97 Elektrisk tilslutning 6.6 Tilslutning af hjælpestrømkredse Kontrol af omdrejningsretning Den eksterne ventilators drejeretning er angives som drejeretningspil på ventilatorkappen eller som tilslutningsbetegnelse på det eksterne ventilatoraggregats mærkeplade. Kontrollér drejeretningen. Afhængigt af udførelsen kan ventilatorhjulet ses gennem luftindgangsåbningen i den eksterne ventilatormotors ventilatorkappe. Den eksterne ventilators omdrejningsretning skal stemme overens med angivelsen. Hvis omdrejningsretningen er forkert, skal du bytte om på 2 netledere i den eksterne ventilatormotors klemkasse Tilslutning af statorviklingens temperaturovervåning For at overvåge statorviklingen mod termisk overbelastning er der monteret termperaturfølere i statorviklingen. Temperaturfølerens tilslutningsledninger er afhængigt af udførelsen ført hen til hoved- eller hjælpeklemkassen. Klemmernes funktion og belægning findes i det pågældende ledningsdiagram. ADVARSEL Fare som følge af elektrisk stød Isoleringen af temperaturfølerne til viklingsovervågningen er udført hen til viklingen iht. kravene for grundlæggende isolering. Temperaturfølernes tilslutninger er berøringssikre i klemkassen og har ingen sikker adskillelse. I tilfælde af en fejl kan der derfor være farlig spænding på målefølerledningen, som kan medføre død, alvorlige kvæstelser og materielle skader, hvis den berøres. Sørg om nødvendigt for ekstra foranstaltninger for at overholde kravene i IEC hhv. IEC mod "Fare som følge af elektrisk stød" under tilslutning af temperaturfølerne til en ekstern temperaturovervågning. Driftsvejledning 01/

98 Elektrisk tilslutning 6.6 Tilslutning af hjælpestrømkredse Afslutning af tilslutningsarbejde i hjælpeklemkassen 1. Kontrollér følgende, inden hjælpeklemkassen lukkes: Ledningerne er tilsluttet i henhold til klemmeplan. Ledningerne er placeret fritliggende, ledningsisoleringen bliver ikke beskadiget. Det indvendige af klemkassen er rent og fri for ledningsrester, snavs og fremmedlegemer. Kabelforskruningernes dele er strammet forsvarligt og er egnede mht. beskyttelsesgrad, ledningslægningsmåde, tilladt ledningsdiameter osv. og monteret forskriftsmæssigt. Gevindene i tilslutningspladen er lukket med kabel- og ledningsindføringer, gevindadaptere eller lukkepropper, der garanterer den pågældende beskyttelsesgrad. Ubenyttede indføringer er lukkede. Lukkeelementerne er skruet fast i og kun kan løsnes med værktøj. Alle klemkassens tætninger og tætningsflader er i en forsvarlig tilstand. Klemskruerne til eventuelle skrueklemmer er spændt forsvarligt, også hvis de er ubenyttede. 2. Luk hjælpeklemkassen med det tilhørende dæksel. Tilspændingsmomentet for dækslets fastgørelsesskruer findes i kapitlet "Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser (Side 171)". 98 Driftsvejledning 01/2019

99 Idriftsættelse 7 Vær ved alt arbejde på maskinen opmærksom på følgende: Overhold de generelle sikkerhedshenvisninger. Overhold de gældende forskrifter i opstillingslandet og de branchespecifikke forskrifter. Ved anvendelse af maskinen i den Europæiske Union skal kravene i EN vedr. sikker drift af elektriske anlæg overholdes. Se også Sikkerhedsanvisninger (Side 15) 7.1 Kontroller før idriftsættelse Efter korrekt udført montering og inden idriftsættelse af anlægget skal følgende kontrolleres: Henvisning Kontroller før idriftsættelse Den følgende liste over kontroller før idriftsættelse kan ikke være fuldstændig. Yderligere kontroller er i givet fald påkrævet i overensstemmelse med de særlige anlægsspecifikke betingelser. Maskinen er ikke beskadiget. Maskinen er monteret og positioneret korrekt, og udgangselementerne er afbalanceret og indstillet rigtigt. Alle fastgørelsesskruer, forbindelseselementer og elektriske tilslutninger er spændt med de foreskrevne tilspændingsmomenter. Driftsbetingelserne stemmer overens med de fastsatte data i henhold til den tekniske dokumentation, f.eks. vedrørende beskyttelsesgrad, omgivelsestemperatur,... Bevægelige dele som f.eks. koblingen kan bevæges frit. Alle foranstaltninger til beskyttelse mod berøring med bevægelige og spændingsførende dele er gennemført. Pasfederen skal sikres med et egnet sikringselement inden prøvedrift eller idriftsættelse uden kraftoverføringselementer. Tag i den forbindelse hensyn til maskinens afbalanceringstype. Driftsvejledning 01/

100 Idriftsættelse 7.2 Drift på omretter Anden akselende Når den anden akselende ikke anvendes: Sikr pasfederen mod at blive slynget ud, og sørg for, at den ved rotorafbalanceringstype "H" (almindelig udførelse) er reduceret til 60 % af massen. Sikr den ubenyttede akselende med afdækninger mod berøring. Køling Kontrollér, om maskinens køling er sikret for idriftsættelsen. Kølevandsforsyning Kølevandsforsyningen er tilsluttet og driftsklar. Kølevandsforsyningen er tilkoblet. Dataene hertil er angivet på mærkepladen. Kølevand stilles til rådighed i den projekterede kvalitet og mængde. Vandkølingen er tilkoblet. Dataene hertil er angivet på mærkepladen. Kølevandet anvendes med den projekterede kvalitet. Lejeisoleringen er udført i overensstemmelse med skiltningen. Elektrisk tilslutning Jordings- og potentialudligningsforbindelser er udført korrekt. Maskinen er tilsluttet i overensstemmelse med den fastsatte omdrejningsretning. Via en korrekt udformet styring og omdrejningstalsovervågning er det sikret, at der ikke kan aktiveres højere omdrejningstal end tilladt i de tekniske data. Sammenlign i den forbindelse dataene på mærkepladen eller evt. den anlægsspecifikke dokumentation. Minimumsisolationsmodstandene er overholdt. De minimale luftstrækninger er overholdt. Det eventuelle ekstraudstyr til maskinovervågning er tilsluttet korrekt og funktionsdygtigt. Eventuelle bremser eller returløbsspærrer fungerer perfekt. På overvågningsudstyret er værdierne for "advarsel" og "frakobling" indstillet. 7.2 Drift på omretter Det følgende kapitel er kun relevant, hvis maskinen blev bestilt til drift med omformer. Henvisning På bestillingsnumrene kan man se, om maskinen er bestilt til drift med omformer. På den 6. plads i bestillingsnummeret står så cifrene 1, 2, 3 eller Driftsvejledning 01/2019

101 Idriftsættelse 7.3 Måling af isolationsmodstanden før idriftsættelsen Drift på omretter Hvis motorudformningen kræver en speciel omdrettertildeling, er der tilsvarende ekstraoplysninger på mærkepladen. Omretteren er korrekt parametreret. Parametreringsdataene findes på maskinens mærkeplade. Oplysninger om parametrene findes i driftsvejledningen til omretteren. Det eksisterende ekstraudstyr til maskinovervågning er korrekt tilsluttet og funktionsdygtigt. Ved kontinuerlig drift kan det angivne grænseomdrejningstal n max ikke overskrides, og grænseomdrejningstallet n min kan ikke underskrides. Den tilladte opkøringstid til grænseomdrejningstallet n min afhænger af de valgte parametre. ADVARSEL Farlig spænding gennem omretteren Så længe den forsynende omretter ikke er frakoblet, eller omretterens mellemkreds ikke er afladet, kan der også ved stillestående rotor tilføres elektrisk spænding på motorklemmerne. Alt efter omrettertype er spændingen op til V. Sørg for, at de fem sikkerhedsregler (Side 15) overholdes inden arrbejde på motoren. 7.3 Måling af isolationsmodstanden før idriftsættelsen Ved at måle isolationsmodstand og polarisationsindeks (PI) får du informationer om maskinens tilstand. Kontrollér derfor isolationsmodstanden og polarisationsindekset på følgende tidspunkter: Før første start af en maskine Efter længere oplagring eller stilstandstid I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde Derved får du følgende informationer om viklingsisolationens tilstand: Har spolehovedisoleringen ledende tilsmudsning? Har viklingsisoleringen optaget fugt? Derudover kan du træffe beslutninger om idriftsættelse af maskinen eller om evt. nødvendige foranstaltninger såsom rengøring og/eller tørring af viklingen: Kan maskinen tages i drift? Er der behov for rengøring eller tørring? Detaljerede informationer om kontrol og grænseværdier finder du her: "Kontrol af isolationsmodstand og polarisationsindeks" (Side 57) Driftsvejledning 01/

102 Idriftsættelse 7.4 Smøring af rulningslejer før idriftsættelse 7.4 Smøring af rulningslejer før idriftsættelse De følgende oplysninger forudsætter, at de fastsatte oplagringsbetingelser blev overholdt. Generelle retningslinjer Vær i forbindelse med eftersmøringen opmærksom på oplysningerne på smøreskiltet. Eftersmør portionsvis. I den forbindelse skal akslen dreje, så fedtet fordeles i lejerne. Eftersmøring af rulningslejer før idriftsættelse Hvis der er mere end ét og mindre end fire år mellem udlevering og idriftsættelse: Eftersmør rulningslejerne med den dobbelte fedtmængde ifølge smøreskiltet. Kontrollér samtidig lejetemperaturen, så vidt det er muligt. Smøring af rulningslejerne igen inden idriftsættelse Under følgende betingelser skal rulningslejerne smøres igen: Hvis maskinen har været oplagret i mere end fire år: Hvis maskinen ikke var oplagret i overensstemmelse med retningslinjerne i kapitlet "Oplagring". Fremgangsmåde 1. Afmonter lejer, eftersmøringsrør, smørenipler og lejedæksler. 2. Vask det gamle fedt ud. 3. Kontrollér lejerne inden den nye smøring. Montér evt. nye lejer. 4. Smør lejerne, og saml lejekomponenterne igen. Se også Eftersmøringsintervaller og fedttyper for drift af rulningslejer (Side 129) Driftspauser (Side 117) Transport (Side 41) 7.5 Indstil automatisk eftersmøreanordning Eftersmøreprocessen sker afhængigt af den eksterne spænding ved eftersmøreanordningen. Indstil tidsintervallet og eftersmøremængden ved den automatiske eftersmøreanordning inden idriftsættelsen. Bemærk eftersmøreanordningens driftsvejledning vedrørende drift og udskiftning af fedtpatroner. 102 Driftsvejledning 01/2019

103 Idriftsættelse 7.6 Idriftsættelse af ekstern ventilator Se også Låsekobling til automatisk eftersmøreanordning (valgfrit) (Side 39) 7.6 Idriftsættelse af ekstern ventilator Den eksterne ventilator sikrer køling uafhængigt af hovedmaskinens omdrejningstal og omdrejningsretning. Den eksterne ventilator er kun egnet til en omdrejningsretning. Kontroller før første prøvekørsel Udfør følgende kontroller før første prøvekørsel: Den eksterne ventilator er korrekt monteret og positioneret. Ventilatorhjulet kører frit. Alle fastgørelseselementer og de elektriske tilslutninger er spændt forsvarligt. Jordings-/potentialudligningsforbindelser er udført korrekt til nettet. Luftstrømmen er ikke hæmmet eller afbrudt af spjæld, afdækninger e.l. Ved åbent kølekredsløb har køleluften kun et lavt støvindhold og kun svagt kemisk aggressiv. Alle foranstaltninger til berøringsbeskyttelse for bevægede eller spændingsførende dele er gennemført. Gennemførelse af prøvekørsel 1. Slå den eksterne ventilator kortvarigt til og fra igen. 2. Sammenlign herunder den eksterne ventilators omdrejningsretning med angivelse af drejeretning. Den eksterne ventilators drejeretning er angives som drejeretningspil på ventilatorkappen eller som tilslutningsbetegnelse på det eksterne ventilatoraggregats mærkeplade. Afhængigt af udførelsen kan ventilatorhjulet ses gennem luftindgangsåbningen i den eksterne ventilatormotors ventilatorkappe. 3. Hvis omdrejningsretningen er forkert, skal du bytte om på 2 netledere i den eksterne ventilatormotors klemkasse. Driftsvejledning 01/

104 Idriftsættelse 7.7 Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturen 7.7 Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturen Før idriftsættelse Hvis maskinen er udstyret med lejetermometre, skal man inden den første maskinkørsel indstille temperaturværdien for frakobling på overvågningsudstyret. Tabel 7-1 Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturerne før idriftsættelse Indstillingsværdi Temperatur Advarsel 115 Frakobling 120 C Normal drift Find frem til lejernes maksimale driftstemperatur T drift under hensyntagen til omgivelsestemperaturen, lejernes belastning og anlæggets påvirkning på motoren i C. Indstil værdierne for frakobling og advarsel svarende til driftstemperatur T drift. Tabel 7-2 Indstillingsværdier for overvågning af lejetemperaturer Indstillingsværdi Temperatur Advarsel T drift + 5 K 115 C Frakobling T drift + 10 K 120 C 7.8 Indstillingsværdier for overvågning af viklingstemperaturen Før idriftsættelse Inden den første maskinkørsel indstilles temperaturværdien for frakoblingen på overvågningsudstyret. Tabel 7-3 Indstillingsværdier ved idriftsættelse Indstillingsværdi Temperatur Advarsel 170 C Frakobling 180 C Normal drift 1. Mål viklingens normale driftstemperatur T drift på opstillingsstedet i C. 2. Indstil værdierne for frakobling af advarsel iht. driftstemperatur T drift. 104 Driftsvejledning 01/2019

105 Idriftsættelse 7.9 Prøvekørsel Tabel 7-4 Indstillingsværdier under normal drift Indstillingsværdi Temperatur ved isolationsklasse 180(H) Advarsel T drift + 10 K 170 C Frakobling T drift + 15 K 180 C 7.9 Prøvekørsel Foretag en prøvekørsel efter montagen eller revisioner: 1. Start maskinen op uden belastning. Slut i den forbindelse effektafbryderen, og slå den ikke fra for tidligt. Kontrollér, om den har en rolig gang. Begræns startfrakoblingerne ved lavt omdrejningstal i forbindelse med kontrol af omdrejningsretning eller kontrol til et absolut minimum. Lad maskinen decelerere før genindkobling. 2. Slå de eksisterende køleindretninger til, når maskinen kører mekanisk korrekt. Fortsæt med at observere maskinen et stykke tid i tomgang. 3. Belast maskinen, når driftsgangen er i orden. VÆR OPMÆRKSOM Termisk overbelastning af motorer på netdrift Opstartstiden påvirkes ud over modmomentet også betydeligt af de træghedsmomenter, der skal accelereres. Under opstarten på nettet er motorens strømbelastning meget højere end den dimensionerede strøm. Derved kan der opstå en termisk overbelastning. Motoren kan blive beskadiget. Vær derfor opmærksom på følgende under opstarten: Hold med opstartstiden og antallet af de på hinanden følgende opstarter. Overhold den angivne grænseværdier hhv. opstartsbetingelser i kataloget eller i ordredokumentationen. Driftsvejledning 01/

106 Idriftsættelse 7.10 Frakobling 4. Kontrollér og protokollér følgende under prøvekørslen: Kontrollér, om den har en rolig gang. Protokollér værdierne for spænding, strøm og effekt. Protokollér så vidt muligt også de pågældende værdier for arbejdsmaskinen. Kontrollér lejernes temperaturer og statorviklingen, indtil det konstante punkt er nået, så vidt dette er muligt med det eksisterende måleudstyr. Kontroller den mekaniske driftsgang for støj eller svingninger på lejer og lejeskjolde. 5. Frakobl maskinen ved urolig gang eller unormal støj. Find årsagen under udløbet. Hvis den mekaniske driftsgang bliver bedre umiddelbart efter, at maskinen er slået fra, er magnetiske eller elektriske årsager i spil. Hvis det mekaniske løb ikke bliver bedre efter frakoblingen, er det tale om mekaniske årsager, f.eks.: - Ubalance for den elektriske maskine eller arbejdsmaskinen - Utilstrækkelig justering af maskinsættet - Drift af maskinen i systemresonans. System = motor, grundstel, fundament,... VÆR OPMÆRKSOM Ødelæggelse af maskinen Hvis svingningsværdierne under drift i henhold til DIN ISO ikke overholdes, kan maskinen blive ødelagt. Overhold svingningsværdierne under drift i henhold til DIN ISO Henvisning Yderligere oplysninger hertil findes i kataloget D81.8 i kapitlet Frakobling Hvis den pågældende styring ikke udføres automatisk, skal du slå en eventuel stilstandsvarme til i driftspauserne. Derved undgås dannelse af kondensvand. Tænd for stilstandsvarmen tidligst to timer efter frakobling af maskinen. Dermed undgås skader på viklingsisoleringen. 106 Driftsvejledning 01/2019

107 Idriftsættelse 7.11 Indstilling af motorparametre på omformeren 7.11 Indstilling af motorparametre på omformeren Valget af motortypen er beregnet til forindstilling af specifikke motorparametre og optimering af driftsreaktionen. Hvis der vælges en forkert motortype, kan der medføre uønskede driftstilstande som f.eks. forøgede støjemissioner. Ved brug af omformeren SINAMICS G120/G150 eller SINAMICS S120/S150 kan motorparametrene indstilles via STARTER eller "Advanced Operating Panel" AOP30. Ved brug af omformeren SINAMICS G120P kan motorparametrene indstilles via "Intelligent Operator Panel" (IOP). Henvisning Forudindstillet rumvisermodulation ved SINAMICS S omformere I modsætning til SINAMICS G omformere er rumvisermodulationen forudindstillet ved SINAMICS S. Rumvisermodulationen kan manuelt ændres til optimerede pulsmønstre til SIMOTICS FD motorer, hvis applikationen tillader det. SINAMICS parametren er p1802 = 19 i STARTER og i AOP Vælg motortype og motordata i programmet "STARTER" Forudsætninger Motoren er tilsluttet til omformeren og driftsklar. Omformeren skal mindst have softwareversion 4.6. Softwaren STARTER version med SSP er installeret på en computer og forbundet med omformeren. Ved omformer SINAMICS G120P skal du bruge SSP V4.6. Programmet "STARTER" er startet. Du befinder sig i dialogmasken "Konfiguration". Vælg motorparametre 1. Indtast et navn for motoren i feltet "Motor Name". Det er lettere at tilordne motoren senere, hvis den har et entydigt navn. 2. Vælg optionen "Indtast motordata". Driftsvejledning 01/

108 Idriftsættelse 7.11 Indstilling af motorparametre på omformeren 3. Vælg i feltet "Motortype" posten "[14] SIMOTICS FD-asynkronmotorserie". Billede 7-1 Valg af motortype 4. Bekræft dine indtastninger med "Videre". 108 Driftsvejledning 01/2019

109 Idriftsættelse 7.11 Indstilling af motorparametre på omformeren 5. Indtast i tabellen "Motordata" i spalten "Værdi" de pågældende data for motoren. Værdierne for parameter p304...p311 kan findes på motorens mærkeplade. Værdien for parameteren p335 (motorkøletype) kan findes i motorens bestillingsnummer: Motorens bestillingsnummer Køletype Parameter p335 1LL1 IC01 0 1LP1 IC06 1 1LM1 / 1MM1 IC LQ1 / 1MQ1 IC LH1 / 1MH1 IC71W 6 1LN1 / 1MN1 IC86W 6 Billede 7-2 Indtastning af motordata 6. Bekræft dine indtastninger med "Videre". Driftsvejledning 01/

110 Idriftsættelse 7.11 Indstilling af motorparametre på omformeren Idriftsættelse ved omformeren SINAMICS S/G via AOP30 I AOP30 navigeres der som følger: Navigér inden for valgfelterne med <F2> og <F3>. I indtastningsfelterne kan den ønskede værdi enten indtastes direkte eller vælges fra en liste. Aktivér valget med <F5>. 110 Driftsvejledning 01/2019

111 Idriftsættelse 7.11 Indstilling af motorparametre på omformeren Valg af motortype og motordata via AOP30 1. Vælg motorstandarden og motortypen i dialogmasken. Som motortype skal man vælge posten "SIMOTICS FD-asynkronmotorserie". 2. Indtast motorparametrene. Værdierne for parameter p304...p311 kan findes på motorens mærkeplade. Værdien for parameteren p335 (motorkøletype) kan findes i motorens bestillingsnummer: Motorens bestillingsnummer Køletype Parameter p335 1LL1 IC01 0 1LP1 IC06 1 1LM1 / 1MM1 IC LQ1 / 1MQ1 IC LH1 / 1MH1 IC71W 6 1LN1 / 1MN1 IC86W 6 Driftsvejledning 01/

112 Idriftsættelse 7.11 Indstilling af motorparametre på omformeren 3. Afslut indtastningen af motordatene ved at vælge feltet "Videre", og aktivér dette valgt med <F5>. 112 Driftsvejledning 01/2019

113 Idriftsættelse 7.11 Indstilling af motorparametre på omformeren Idriftsættelse ved omformeren SINAMICS G120P via IOP For betjening og observation samt idriftsættelse indeholder SINAMICS G120P i skabsdøren betjeningsfeltet "Intelligent Operator Panel" (IOP). Hermed kan motorparametrene indstilles 1. Vælg assistenten "Basisidriftsættelse". Kun hermed kan usædvanlige frekvenser såsom 50,39 Hz eller 100 Hz indtastes. 2. Vælg reguleringstypen "Omdrejningstalregulering". 3. Vælg "SIMOTICS FD" som motortype. Dermed forudindstilles specifikke motorparametre til optimering af driftsegenskaberne. 4. Indtast typeskiltdataene. Motorspænding Motorstrøm Dimensioneringsydelse Dimensioneringsydelsesfaktor cos φ Motoromdrejningstal De optimerede pulsmønstre aktiveres automatisk, så snart motortypen "SIMOTICS FD" vælges (p300=14). Driftsvejledning 01/

114 Idriftsættelse 7.11 Indstilling af motorparametre på omformeren 114 Driftsvejledning 01/2019

115 Drift Sikkerhedshenvisninger angående driften Vær ved alt arbejde på maskinen opmærksom på følgende: Overhold de generelle sikkerhedshenvisninger. Overhold de gældende nationale forskrifter og de branchespecifikke forskrifter. Ved anvendelse af maskinen i den Europæiske Union skal kravene i EN vedr. sikker drift af elektriske anlæg overholdes. Se også Sikkerhedsanvisninger (Side 15) Fare som følge af roterende dele Roterende dele er forbundet med fare. Hvis afdækningerne fjernes, er der ikke længere nogen berøringsbeskyttelse mod roterende dele. Berøring af roterende dele kan medføre dødsfald, alvorlig kvæstelse og materielle skader. Kontrollér, at alle afdækninger er lukkede under driften. Hvis afdækninger skal fjernes, skal maskinen først kobles spændingsfri. Overhold de "fem sikkerhedsregler". Afdækningerne må først fjernes, når de roterende dele er fuldstændigt standsede. Fare som følge af spændingsførende dele Spændingsførende dele udgør en fare. Hvis afdækningerne fjernes, er der ikke længere nogen berøringsbeskyttelse mod spændingsførende dele. Når man nærmer sig spændingsførende dele, kan minimumsluft- og krybeafstandene eventuelt underskrides. Berøring eller at nærme sig kan medføre dødsfald, alvorlig kvæstelse og materielle skader. Kontrollér, at alle afdækninger er lukkede under driften. Hvis afdækninger skal fjernes, skal maskinen først kobles spændingsfri. Overhold de "fem sikkerhedsregler". Hold altid kabelkasserne lukkede under driften. Klemkasser må kun være åbne, når maskinen står stille og er spændingsfri. Driftsvejledning 01/

116 Drift 8.1 Sikkerhedshenvisninger angående driften Forstyrrelser under driften Følgende ændringer i forhold til den normale drift viser, at maskinens funktion er forringet. Højere effektforbrug, temperaturer eller svingninger. Ualmindelig støj eller lugt. Udløsning af overvågningsanordningerne. Disse ændringer kan medføre fejl, som indirekte eller direkte kan medføre dødsfald, svære kvæstelser eller materielle skader. Kontakt servicepersonalet med det samme. I tvivlstilfælde skal maskinen slukkes med det samme under overholdelse af de anlægsspecifikke sikkerhedsbetingelser. Skader på grund af kondensvand Ved periodisk drift eller varierende belastning kan luftfugtighed kondensere indvendigt i maskinen. Der kan dannes kondensvand indvendigt i maskinen. Fugtighed kan forringe viklingsisoleringen eller medføre materielle skader som korrosion. Sørg for, at kondensvand kan løbe frit væk. Fare for forbrændinger på varme overflader Enkelte maskindele kan blive varme under driften. Berøring kan medføre forbrændinger. Maskindelene må ikke berøres under driften. Lad maskinen køle af, inden du begynder at arbejde på den. Tjek delenes temperatur, før du berører dem. Brug ved behov egnede værnemidler. For høje maskintemperaturer på grund af tilkoblet varme Hvis stilstandsvarmen benyttes, når maskinen kører, kan der opstå forhøjede temperaturer i maskinen. Det kan medføre tingskade. Sørg for, at stilstandsvarmen er slået fra, før maskinen tilkobles. Brug kun stilstandsvarmen, når maskinen er slået fra. 116 Driftsvejledning 01/2019

117 Drift 8.2 Tilkobling af maskine 8.2 Tilkobling af maskine 1. Start så vidt muligt maskinen uden belastning, og kontrollér at den har en rolig gang. 2. Belast maskinen, når driftsgangen er i orden. VÆR OPMÆRKSOM Termisk overbelastning af motorer på netdrift Opstartstiden påvirkes ud over modmomentet også betydeligt af de træghedsmomenter, der skal accelereres. Under opstarten på nettet er motorens strømbelastning meget højere end den dimensionerede strøm. Derved kan der opstå en termisk overbelastning. Motoren kan blive beskadiget. Vær derfor opmærksom på følgende under opstarten: Hold med opstartstiden og antallet af de på hinanden følgende opstarter. Overhold den angivne grænseværdier hhv. opstartsbetingelser i kataloget eller i ordredokumentationen. 3. Kontrollér lejernes og statorviklingens temperaturer, så vidt dette er muligt med de forhåndenværende måleanordninger. 8.3 Eftersmøring af rulningslejer Vær i forbindelse med eftersmøring af rulningslejer opmærksom på oplysningerne på smøreskiltet. 8.4 Driftspauser En driftspause er en tidsmæssigt begrænset driftsafbrydelse, hvor maskinen står stille og forbliver på anvendelsesstedet. Ved driftspauser under normale omgivelsesbetingelser, f.eks. ingen eksternt indvirkende vibrationer på den stillestående maskine, ingen forøget korrosionsbelastning osv. er de efterfølgende foranstaltninger generelt nødvendige. VÆR OPMÆRKSOM Skader fra ukorrekt oplagring Der kan opstå skader i motoren ved ukorrekt oplagring. Hvis maskinen tages ud af drift i over 12 måneder, skal der gennemføres egnet korrosionsbeskyttelses-, konserverings-, emballerings- og tørringsarbejde. Se også Transport (Side 41) Idriftsættelse (Side 99) Driftsvejledning 01/

118 Drift 8.4 Driftspauser Forebyggelse af frost- og korrosionsskader i kølesystemet For at undgå korrosions- og frostskader skal alt vand tappes af kølesystemet. Derefter skal kølesystemet blæses tørt. Hvis det ikke er muligt at tømme kølesystemet på grund af et standby-krav med kortfristet idriftsættelse, skal kølekredsløbet beskyttes mod frost- og korrosionsskader. Bland i så fald egnede tilsætningsstoffer i kølevandet. VÆR OPMÆRKSOM Forringelse af varmetransporten Tilsætninger som frost- og korrosionsbeskyttelsesmidler kan forringe varmetransporten. Brug kun motoren med den kontraktligt aftalte vandskvalitet. For at undgå aflejringer skal kølevandskredsløbet så forblive i drift. For sikkert at kunne udelukke tildugning og/eller kondensdannelse inde i maskinen bør stilstandsvarmen også forblive tilkoblet (hvis den er installeret) Forebyggelse af tildugning/kondensdannelse i maskinen Hvis den pågældende styring ikke udføres automatisk, skal du slå en eventuel stilstandsvarme til i driftspauserne. Derved undgås dannelse af kondensvand. Tænd for stilstandsvarmen tidligst to timer efter frakobling af maskinen. Dermed undgås skader på viklingsisoleringen Forebyggelse af stilstandsskader på rulningslejet I længere driftspauser kan samme eller næsten samme hvileposition for rulningslejerne føre til stilstandsskader som f.eks. lagringsmærker eller korrosionsdannelse. Ved driftspauser skal maskinen tages i drift mindst en gang om måneden i et kort stykke tid. Lad rotoren rotere adskillige gange. Hvis maskinen er koblet fra arbejdsmaskinen og er sikret med en rotorholdeanordning, skal denne fjernes før drejning af rotoren eller for idriftsættelse. Sørg for, at rulningslejerne har en anden hvileposition efter drejning end før drejning. Benyt pasfederen eller koblingshalvdelen som reference. Bemærk informationerne i kapitlet "Idriftsættelse" ved ny idriftsættelse. Se også Idriftsættelse (Side 99) 118 Driftsvejledning 01/2019

119 Drift 8.5 Driftsafbrydelse af maskinen Måling af isolationsmodstanden efter længere tids stilstand Ved at måle isolationsmodstand og polarisationsindeks (PI) får du informationer om maskinens tilstand. Kontrollér derfor isolationsmodstanden og polarisationsindekset på følgende tidspunkter: Før første start af en maskine Efter længere oplagring eller stilstandstid I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde Derved får du følgende informationer om viklingsisolationens tilstand: Har spolehovedisoleringen ledende tilsmudsning? Har viklingsisoleringen optaget fugt? Derudover kan du træffe beslutninger om idriftsættelse af maskinen eller om evt. nødvendige foranstaltninger såsom rengøring og/eller tørring af viklingen: Kan maskinen tages i drift? Er der behov for rengøring eller tørring? Detaljerede informationer om kontrol og grænseværdier finder du her: "Kontrol af isolationsmodstand og polarisationsindeks" (Side 57) 8.5 Driftsafbrydelse af maskinen VÆR OPMÆRKSOM Stilstandskader ved længerevarende driftsafbrydelse Hvis maskinen tages ud af drift i mere end seks måneder, skal de nødvendige foranstaltninger til konservering og oplagring gennemføres. Ellers kan der opstå materielle skader på maskinen. Notér driftsafbrydelsen. Disse optegnelser er nyttige ved ny idriftsættelse. 8.6 Frakobling af ekstern ventilator Slå ikke den eksterne ventilator fra straks efter frakobling af maskinen. Vent, til maskinen er kølet af. Derved undgås ophobning af restvarme. 8.7 Frakobling af vandkøling Slå vandkølingen fra efter frakobling af maskinen. Hvis kølevandet løber mens maskinen er standset, kan der dannes kondensvand indvendig i maskinen. Slå først vandkølingen fra, når maskinen er afkølet. Derved undgås ophobning af restvarme. Driftsvejledning 01/

120 Drift 8.8 Ny idriftsættelse af maskinen 8.8 Ny idriftsættelse af maskinen Gå frem på følgende måde, når maskinen tages i drift igen: Gennemgå optegnelserne om driftsafbrydelsen, og ophæv de trufne foranstaltninger til konservering og oplagring. Gennemfør de foranstaltninger, der er anført i kapitlet "Idriftsættelse". Se også Idriftsættelse (Side 99) 8.9 Genindkobling efter nødstop Kontroller maskinen, inden arbejdsmaskinen tages i brug igen efter nødstop. Eliminer alle årsager, der har ført til nødstop 8.10 Forstyrrelser Eftersyn ved forstyrrelser Naturkatastrofer eller usædvanlige driftsbetingelser som f.eks. overbelastning eller kortslutning udgør forstyrrelser og kan udsætte maskinen for elektriske eller mekaniske belastninger, der er for store. Foretag straks et eftersyn efter sådanne forstyrrelser. Eliminer årsagen i henhold til de nævnte afhjælpende foranstaltninger. Afhjælp også de beskadigelser, der er opstået på maskinen. 120 Driftsvejledning 01/2019

121 Drift 8.10 Forstyrrelser Elektriske forstyrrelser Henvisning Hvis motoren drives på en omretter, skal du også være opmærksom på omretterens driftsvejledning, hvis der er elektriske forstyrrelser. Tabel 8-1 Elektriske forstyrrelser Motor starter ikke Motor starter med besvær Brummende lyd ved start Brummende lyd under drift Kraftig opvarmning i tomgang Kraftig opvarmning ved belastning Kraftig opvarmning af enkelte viklingsafsnit Mulige årsager Afhjælpende foranstaltninger X X X X Overbelastning Nedsæt belastningen. X Afbrydelse i fase i tilførselsledningen Kontrollér afbrydere og tilførselsledninger. X X X X Afbrydelse i fase i tilførselsledningen efter tilkobling Kontrollér afbrydere og tilførselsledninger. X Netspænding for lav, frekvens for høj Kontrollér netforholdene. X Netspænding for høj, frekvens for lav Kontrollér netforholdene. X X X X X Statorvikling fejlkoblet Kontrollér viklingens kobling i klemkassen. X X X X Vindingskortslutning eller fasekortslutning i statorviklingen X Forkert omdrejningsretning Kontrollér tilslutningen. Bestem viklingsmodstandene og isolationsmodstandene. Reparer dem efter aftale med producenten Mekaniske forstyrrelser I den følgende tabel finder du mulige årsager og afhjælpende foranstaltninger mod forstyrrelser fra mekaniske indvirkninger. Tabel 8-2 Mekaniske forstyrrelser Slibende støj Kraftig opvarmning Radiale svingninger Aksiale svingninger Mulige fejlårsager Afhjælpende foranstaltninger X Roterende dele slæber Find frem til årsagen, og efterjuster delene. X Rotoren ude af balance Tag rotoren ud, og afbalancér den. X Rotor urund, aksel bøjet Kontakt servicecenter. Driftsvejledning 01/

122 Drift 8.10 Forstyrrelser Slibende støj Kraftig opvarmning Radiale svingninger Aksiale svingninger Mulige fejlårsager Afhjælpende foranstaltninger X X Mangelfuld justering Juster maskinsættet, og kontrollér koblingen. 1) X Tilkoblet maskine ude af balance Afbalancér den tilkoblede maskine. X Stødbevægelser fra den tilkoblede maskine Undersøg den tilkoblede maskine. X X Resonans fra det samlede system bestående af motor og fundament Afstiv fundamentet efter aftale med servicecenteret. X X Forandringer i fundamentet Find årsagen til forandringerne, og afhjælp disse. Positionér maskinen igen. X Lufttilførsel nedsat, evt. forkert omdrejningsretning for ventilatoren Kontrollér luftvejene, rengør maskinen. X X Urolig gang i drevet Sørg for, at drevet fungerer korrekt. 1) Tag hensyn til eventuelle forandringer under opvarmning Fejl ved luft-vand-køler I den følgende tabel finder du mulige årsager og afhjælpende foranstaltninger mod forstyrrelser på vandkølede maskiner. Tabel 8-3 Forstyrrelser på kølesystemet Kraftig opvarmning Vand løber ud Mulige årsager Afhjælpende foranstaltninger X Køling nedsat Kontrollér kølevandsgennemstrømningen, og forøg om nødvendigt kølevandsmængden X Kølevandsmængde for lille Rengør luft-vand-køleren. X Tilløbstemperatur for høj Indstil den rigtige tilløbstemperatur. X Kølevandsforsyning slået fra Slå kølevandsforsyningen til. X Kølevand indeholder frost- eller korrosionsbeskyttende tilsætningsmidler X X Kølevandsrør defekte / kølevandstilslutning defekt Brug kølevand i den aftalte kvalitet. Find det utætte sted, og tætn det, eller kontakt producenten. 122 Driftsvejledning 01/2019

123 Drift 8.10 Forstyrrelser Forstyrrelser på den eksterne ventilator I den følgende tabel finder du mulige årsager og afhjælpende foranstaltninger mod forstyrrelser på maskiner med ekstern ventilation. Tabel 8-4 Forstyrrelser på kølesystemet Kraftig opvarmning ved belastning X Mulige årsager Ekstern ventilator har forkert omdrejningsretning Afhjælpende foranstaltninger Kontrollér den eksterne ventilators tilslutning. X Ekstern ventilator kører ikke Kontrollér den eksterne ventilator og dennes tilslutning. X Lufttilførsel formindsket Kontrollér luftvejene, rengør maskinen. Driftsvejledning 01/

124 Drift 8.10 Forstyrrelser Forstyrrelser på rulningslejet Beskadigelser på rulningslejer kan være vanskelige at identificere. Udskift rulningslejet i tilfælde af tvivl. Andre lejeudførelser må kun bruges efter aftale med producenten. Tabel 8-5 Forstyrrelser på rulningslejet Lejet er for varmt Lejet piber Lejet banker Mulig årsag Afhjælpende foranstaltninger X Kobling trykker Positionér maskinen mere nøjagtigt. X Remspænding for stor Reducer remspændingen. X Leje tilsmudset Rengør eller udskift lejet. Kontrollér tætningerne! X Høj omgivelsestemperatur Brug egnet højtemperaturfedt. X X Smøring utilstrækkelig Smør efter forskrift. X X Leje monteret skævt Monter lejet fagligt korrekt. X X Lejespil for lille Kontakt servicecenteret. X Lejespil for stort Kontakt servicecenteret. X X Leje er korroderet Udskift lejet. Kontrollér tætningerne! X For meget fedt i lejet Fjern overskydende fedt. X Forkert fedt i lejet Anvend det rigtige fedt. X Skarpe steder i løbebanen Udskift lejet. X Lagringsmærker Udskift lejet. Undgå vibrationer i stilstand. 124 Driftsvejledning 01/2019

125 Vedligeholdelse 9 Ved omhyggelig og regelmæssig vedligeholdelse, eftersyn og gennemgange kan fejl opdages og afhjælpes i tide. Dermed undgås følgeskader. Da driftsforholdene varierer meget, kan der her kun anføres generelle tidsfrister ved fejlfri drift. Tilpas derfor vedligeholdelsesintervallerne til de lokale forhold (snavs, tilkoblingshyppighed, belastning osv.). Vær ved alt arbejde på maskinen opmærksom på følgende: Overhold de generelle sikkerhedshenvisninger. Overhold de gældende nationale forskrifter og de branchespecifikke forskrifter. Ved anvendelse af maskinen i den Europæiske Union skal kravene i EN vedr. sikker drift af elektriske anlæg overholdes. Se også Sikkerhedsanvisninger (Side 15) Henvisning Kontakt servicecenteret (Side 169), hvis du har brug for hjælp ved eftersyn, vedligeholdelse eller idriftsættelse. 9.1 Eftersyn og vedligeholdelse Sikkerhedsanvisninger, der gælder for eftersyn og vedligeholdelse Fare som følge af spændingsførende dele Spændingsførende dele udgør en fare. Hvis afdækningerne fjernes, er der ikke længere nogen berøringsbeskyttelse mod spændingsførende dele. Når man nærmer sig spændingsførende dele, kan minimumsluft- og krybeafstandene eventuelt underskrides. Berøring eller at nærme sig kan medføre dødsfald, alvorlig kvæstelse og materielle skader. Tag maskinen ud af drift. Kobl maskinen spændingsfri. Overhold de "5 sikkerhedsregler". Åbn klemkasserne kun, når maskinen står stille og er spændingsfri. Driftsvejledning 01/

126 Vedligeholdelse 9.1 Eftersyn og vedligeholdelse Fare som følge af roterende dele Roterende dele er forbundet med fare. Hvis afdækningerne fjernes, er der ikke længere nogen berøringsbeskyttelse mod roterende dele. Berøring af roterende dele kan medføre dødsfald, alvorlig kvæstelse og materielle skader. Tag maskinen ud af drift før reparationsarbejder, og sørg for at sikre mod genindkobling. Afdækningerne må først fjernes, når de roterende dele er fuldstændigt standsede. Fare for forbrændinger på grund af varme overflader Enkelte maskindele kan opvarmes under driften og køler langsomt af efter frakoblingen. Fare for forbrænding ved berøring af varme overflader. Lad maskinen køle af, inden du begynder at udføre vedligeholdelses- og reparationsarbejder på den. Tjek delenes temperatur, før du berører dem. Brug ved behov egnede værnemidler. Skader, hvis maskine ikke vedligeholdes Hvis maskinen ikke vedligeholdes, kan den tage skade. Der kan opstå driftsfejl, som indirekte eller direkte kan medføre dødsfald, svære kvæstelser eller materielle skader. Maskinen skal vedligeholdes inden for de angivne vedligeholdelsesintervaller. Skader på grund af fremmedlegemer i maskinen I forbindelse med reparationsarbejder kan fremmedlegemer såsom snavs, værktøj og løse dele som f.eks. skruer blive liggende i maskinen. Dette kan medføre kortslutning, nedsat køleydelse eller forøget driftsstøj. Maskinen kan tage skade. Sørg for, at ingen fremmedlegemer bliver liggende i og på maskinen. Fastgør løse komponenter igen efter arbejderne. Fjern snavs grundigt Måling af isolationsmodstand i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde Ved at måle isolationsmodstand og polarisationsindeks (PI) får du informationer om maskinens tilstand. Kontrollér derfor isolationsmodstanden og polarisationsindekset på følgende tidspunkter: Før første start af en maskine Efter længere oplagring eller stilstandstid I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde 126 Driftsvejledning 01/2019

127 Vedligeholdelse 9.1 Eftersyn og vedligeholdelse Derved får du følgende informationer om viklingsisolationens tilstand: Har spolehovedisoleringen ledende tilsmudsning? Har viklingsisoleringen optaget fugt? Derudover kan du træffe beslutninger om idriftsættelse af maskinen eller om evt. nødvendige foranstaltninger såsom rengøring og/eller tørring af viklingen: Kan maskinen tages i drift? Er der behov for rengøring eller tørring? Detaljerede informationer om kontrol og grænseværdier finder du her: "Kontrol af isolationsmodstand og polarisationsindeks" (Side 57) Eftersyn ved forstyrrelser Naturkatastrofer eller usædvanlige driftsbetingelser som f.eks. overbelastning eller kortslutning udgør forstyrrelser og kan udsætte maskinen for elektriske eller mekaniske belastninger, der er for store. Foretag straks et eftersyn efter sådanne forstyrrelser Første eftersyn efter montering eller istandsættelse Udfør følgende kontroller efter ca. 500 driftstimer, dog senest efter 6 måneder efter idriftsættelsen: Tabel 9-1 Kontroller efter montering eller istandsættelse Kontrol I drift I stilstand De elektriske karakteristiske størrelser overholdes. X De tilladte temperaturer på lejerne overskrides ikke (Side 104). X Maskinens driftsgang og driftsstøj er ikke forværret. X Der har ikke været revner eller nedsynkninger i fundamentet. (*) X X (*) Disse kontroller kan udføres i drift eller ved stilstand. Det kan være nødvendigt med yderligere kontroller i overensstemmelse med de anlægsspecifikke forhold. VÆR OPMÆRKSOM Maskinskader Hvis du konstaterer utilladelige afvigelser fra den normale tilstand ved eftersynet, skal de straks afhjælpes. Ellers kan følgen være skader på maskinen. Driftsvejledning 01/

128 Vedligeholdelse 9.1 Eftersyn og vedligeholdelse Hovedeftersyn Kontrollér, om opstillingsbetingelserne overholdes. Vi anbefaler at udføre følgende kontroller efter ca driftstimer, dog senest efter to år: Tabel 9-2 Kontroller ved hovedeftersyn Kontrol I drift I stilstand De elektriske karakteristiske størrelser overholdes. X De tilladte temperaturer på lejerne overskrides ikke (Side 104). X Maskinens driftsgang og driftsstøj er ikke forværret. X Der har ikke været revner eller nedsynkninger i fundamentet. (*) X X Maskinernes positionering ligger inden for de tilladte tolerancer. X Alle fastgørelsesskruer til mekaniske og til elektriske forbindelser er spændt forsvarligt. Alle potentialtilslutninger, jordforbindelser og skærmanlæg sidder korrekt og har de rigtige kontaktforbindelser. Viklingernes isolationsmodstande er tilstrækkeligt store X En evt. lejeisolering er udført i henhold til skiltningen. X Ledninger og isoleringsdele er i en forsvarlig tilstand og har ingen misfarvninger. (*) Disse kontroller kan udføres ved stilstand eller evt. i drift. X X X VÆR OPMÆRKSOM Maskinskader Hvis du konstaterer utilladelige afvigelser fra den normale tilstand ved eftersynet, skal de straks afhjælpes. Ellers kan følgen være skader på maskinen. Se også Indstillingsværdier for overvågning af viklingstemperaturen (Side 104) Kontrol af kølesystem Kontrollér kølesystemets tilstand, mens maskinen står stille: Kølesystemet er i en god tilstand. Trykfaldet mellem indtag og afgang er ikke væsentligt forøget Inspektion af kølesystemet Kontrollér ved hver inspektion, om der har dannet sig en vandpyt under maskinen. Find årsagen: Det kan i den forbindelse dreje sig om kondensvand eller om en lækage i kølesystemet. Kontrollér evt. lækvandselektroden. Kontakt efter behov dit servicecenter (Side 169). 128 Driftsvejledning 01/2019

129 Vedligeholdelse 9.1 Eftersyn og vedligeholdelse Eftersyn og vedligeholdelse af stilstandsvarmen Stilstandsvarmen er vedligeholdelsesfri. Hvis den er defekt, skal man henvende sig til Service Center (Side 169) Vurdering af rulningslejer Ved vurdering af rulningslejer er det som regel ikke nødvendigt at adskille maskinerne. En adskillelse bliver først nødvendig, når lejerne skal udskiftes. Et rulningslejes tilstand kan vurderes vha. en lejesvingningsanalyse. Måleværdierne leverer indikationer og kan vurderes af specialister. Kontakt i den forbindelse Service Center Rulningsleje med automatisk eftersmøreanordning Rulningslejerne forsynes tiden med nyt fedt vha. en eftersmøringsanordning. Udskift fedtpatronerne rettidigt. Bemærk eftersmøreanordningens driftsvejledning vedrørende udskiftning af fedtpatronerne. Se også Låsekobling til automatisk eftersmøreanordning (valgfrit) (Side 39) Brug kun det fedt, som er angivet på typeskiltet Eftersmøringsintervaller og fedttyper for drift af rulningslejer De angivne smøredata gælder for de anførte data på mærkepladen og for smørefedter af høj kvalitet i henhold til oplysningerne i denne driftsvejledning. Disse fedtstoffer overgår kravene ifølge DIN und ISO væsentligt og tillader dermed de fastsatte smørefrister. Førstegangssmøring Det angivne smørefedt på smøreskiltet vælges efter de kendte driftsforhold ved ordreafgivelsen og anvendes til førstegangssmøringen. Kriterier for valg af rulningslejefedt Til standardanvendelser uden specielle krav er kvalitetssmørefedt som ISO L X BDEA3 tilladt iht. ISO samt K3K 20 iht. DIN med lithiumsæbe tilladt som fortykningsmiddel og en øvre anvendelsestemperatur på minimum +130 C / +266 F. De tekniske data for rulningslejefedtet skal være egnet til anvendelsen. Anvend kun fedt, som nævnes på smøretypeskiltet. Driftsvejledning 01/

130 Vedligeholdelse 9.1 Eftersyn og vedligeholdelse Hvis driftsforholdene afviger fra de nævnte forhold, må du kun anvende en anden type smørefedt efter kontakt med producenten. Ved anvendelse af smørefedttyper, der ikke er angivet på smøreskiltet, er det ikke sikkert, at de kan anvendes sammen med hele systemet. Hvis du benytter smørefedttyper, der evt. kun opfylder minimumskravene ifølge DIN eller ISO , skal du halvere eller tilpasse smøreintervallerne. Kontakt producenten i tilfælde af tvivl. Hvis du blander forskellige smørefedttyper, forringes smøreegenskaberne. Materielle skader kan være følgen. En garanti for bestemte typer smørefedts blandbarhed kan kun gives af fedtproducenten. Smørefedtet skal opfylde de kriterier, der er anført i den følgende tabel, og være tilpasset til anvendelsesbetingelserne. Hvis andre specielle smørefedttyper er nævnt på smøretypeskiltet, gælder afvigende kriterier. Tabel 9-3 Kriterier for valg af rulningslejefedt Kriterier Standard Egenskab, parameter Enhed Baseolietype - Mineralolie - Fortykningsmiddel - Lithium - Konsistens ifølge NLGI-klasse DIN "3" for lodret og vandret udformning "2" alternativt for vandret udformning ved reduceret smørefrist Brugstemperaturområde - Mindst -20 C C C Dråbepunkt DIN ISO 2176 Mindst +180 C C Baseolieviskositet DIN Ca. 100 mm²/s ved 40 C Ca. 10 mm²/s ved 100 C Additiver - Antioxidation (AO), Anti-Wear (AW) Ingen faste smøremidler Alternativ: Extreme-pressure (EP) kun efter aftale med fedt- og lejeproducent FE9-test: A/1500/6000 DIN /-2 F10 50 h ved +130 C F h ved +130 C Egenskaber over for vand DIN eller 1 ved prøvetemperatur +90 C - Korrosionsvirkning på kobber DIN eller 1 ved prøvetemperatur +120 C Korr. Korrosionsbeskyttelsesgrad (EM COR) Indhold af faste fremmede stoffer > 25 μm Lejeegnethed Omdrejningstal-parameter nxdm DIN / ISO mm²/s 0-0 Korr. DIN <10 mg/kg mg/kg - Egnethed for de indbyggede motorlejer, tætninger og foreliggende omdrejningstal - H - mm/min 130 Driftsvejledning 01/2019

131 Vedligeholdelse 9.1 Eftersyn og vedligeholdelse Anbefalede rulningslejefedter På grund af de tekniske egenskaber anbefales følgende rulningslejefedter af høj kvalitet til lodrette og vandrette motorudformninger for standardanvendelser: Tabel 9-4 Rulningslejefedter til lodrette og vandrette udformninger Producent Fedttype Shell Gadus S2 V100 3 ExxonMobil/Esso BP Fuchs Unirex N3 Energrease LS3 Renolit H443 HD88 Lubcon Turmoplex 3 Addinol LM 3 EP FAG Arcanol Multi 3 Til motorer med vandret udformning kan du alternativt anvende smørefedter med NLGIklasse 2. Dog reduceres smøreintervallet i så fald med 20%. Tabel 9-5 Alternative smørefedter med NLGI-klasse 2 til motorer med vandret udformning Producent Fedttype Shell Gadus S2 V100 2 ExxonMobil/Esso Unirex N2 BP Energrease LS2 Castrol Longtime PD2 Lubcon Turmogrease L 802 EP plus Shell Retinax LX2 FAG Arcanol Multi 2 Smøredata Følgende data findes på maskinens smøreskilt: Eftersmøringsintervaller i driftstimer Fedteftersmøringsmængde i gram Fedttype Frister for fedtskift Fristerne for fedtskift i denne driftsvejledning og eftersmøringsfristerne på skiltene gælder for følgende betingelser: Normal belastning Drift med omdrejningstal i henhold til skiltets data Vibrationssvag gang Driftsvejledning 01/

132 Vedligeholdelse 9.1 Eftersyn og vedligeholdelse Neutral omgivende luft Rulningslejefedt af høj kvalitet Ved ugunstige driftsforhold kan intervallerne for eftersmøring forkortes efter aftale med producenten. Eftersmøring af rulningslejer Smør rulningslejerne senest efter 12 måneder uafhængigt af driftstimerne. Eftersmøringsintervallerne for rulningslejerne afviger fra maskinens eftersynsintervaller. Hvis eftersmøringsintervallerne ikke overholdes, kan følgen være skader på rulningslejet. Vær i forbindelse med eftersmøringen opmærksom på oplysningerne på smøreskiltet. 1. Rengør smøreniplerne. 2. Drej akslen under eftersmøringsprocessen for at fordele det nye fedt i lejerne. Motorer, som anvendes på omretteren: Smør efter ved lavt eller middel omdrejningstal, (n min = 250 o/min, n maks. = 3600 o/min) for at sikre en tilstrækkelig ensartet smøring. ADVARSEL Fare for kvæstelser pga. roterende dele Under eftersmøringen skal akslen dreje. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Vær opmærksom på alle roterende dele ved eftersmøring. 3. Pres egnet fedt og fedtmængde ind portionsvis i henhold til smøreskiltet og oplysningerne i denne driftsvejledning, maks. 50 g for hvert 30. minut. Rulningslejetemperaturen stiger først mærkbart og falder så igen til normalværdien, når det overskydende fedt er blevet fortrængt fra lejet. Det brugte fedt samler sig uden for lejet i et fedtrum. Smøring af rulningslejer før idriftsættelse Ved korrekt deponering over længere tid inden idriftsættelsen forekommer der normalt ingen forringelse af smørefedtet i lejerne inden for de første to år. Eftersmør lejerne med dobbelt mængde smørefedt ved idriftsættelsen. Herunder skal akslen dreje for at opnå en fedtudskiftning i lejet. Overhold informationerne om langtidsoplagring Tætning af rulningslejer (tilvalg "Øget beskyttelsesgrad") Eftersmøring af fedtforkammer For at opnå en optimal tætning af rulningslejet og en sikker tætning af labyrintfugerne mod efterfølgende fedt, er det nødvendigt at eftersmøre fedtforkammeret regelmæssigt. Fremgangsmåden er som ved smørefedt. Tætningseffekten under drift er optimal, så længe der stadig skubbes relativt rent fedt ud i ringe mængde. 132 Driftsvejledning 01/2019

133 Vedligeholdelse 9.1 Eftersyn og vedligeholdelse Eftersmøringsintervaller De nødvendige eftersmøringsintervaller bestemmes i det væsentlige af omgivelsernes tilsmudsning og af maskinens indkoblingstid. Derfor kan de også kun fastlægges under hensyntagen til de pågældende driftsbetingelser. Sørg for, at tætningens not hele tiden er fyldt med fedt Rengøring af luft-vand-køler Rengør luft-vand-køleren som beskrevet i kølerproducentens driftsvejledning. Der finder du de fastsatte betingelser og de mulige rengøringsmåder. Kølerproducentens vejledning Vedligeholdelse af ekstern ventilator ADVARSEL Kvæstelser som følge af roterende eller spændingsførende dele Elektriske dele står under farlig elektrisk spænding. Ved at komme i berøring med disse er der fare for dødsulykker, alvorlige kvæstelser eller materielle skader. Afbryd den eksterne ventilator fra nettet før påbegyndelse af vedligeholdelsesarbejde, især før åbning af klemkassen. Husk at sikre apparatet mod genindkobling. Vedligeholdelse af ekstern ventilator Den eksterne ventilators funktion kan dog hæmmes af snavs- og støvaflejringer på løbehjul og motor, især i spalten mellem løbehjul og indstrømningsdyse. Fjern snavs- og støvaflejringer med regelmæssige intervaller, alt efter lokal tilsmudsning. Sørg for en ensartet rengøring af løbehjulet, da uregelmæssige aflejringer kan føre til ubalance. Kun når luften kan strømme frit til løbehjulet, opnås den fulde kapacitet. I aksial retning skal der overholdes en fri afstand på mindst 1 x indstrømningsdiameter. Mellem løbehjulet og indstrømningsdysen skal der være en ensartet spalte hele vejen rundt. Vedligeholdelse af ekstern ventilator Kontrollér af og til den eksterne ventilatormotor visuelt, og foretag altid elektrisk og mekanisk kontrol ved udskiftning af rulningslejerne. Udskift den eksterne ventilatormotors selvsmørende rulningslejer senest efter driftstimer eller efter fem år. Driftsvejledning 01/

134 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse Udbedring af lakskader Hvis lakken er beskadiget, skal lakskaderne udbedres. Dermed er korrosionsbeskyttelsen garanteret. Henvisning Lakopbygning Kontakt Service Center (Side 169), før du udbedrer lakskader. Der får du flere informationer om korrekt lakopbygning og udbedring af lakskader Vedligeholdelse af klemkasser Forudsætning Maskinen er spændingsfri. Kontrol af klemkasse Kontrollér regelmæssigt klemkasserne for tæthed, ubeskadiget isolering og faste tilslutningsforbindelser. Hvis der er trængt støv eller fugt ind i klemkassen, skal klemkassen og især isolatorerne rengøres eller tørres. Kontrollér tætningerne og tætningsfladerne, og eliminer årsagen til utætheden. Kontrollér isolatorer, tilslutningsdele og ledningsforbindelser i klemkassen. Udskift de beskadigede komponenter. ADVARSEL Fare for kortslutning Beskadigede komponenter kan føre til kortslutninger. Dette kan medføre dødsulykker, alvorlige kvæstelser og materielle skader. Udskift beskadigede komponenter. 9.2 Istandsættelse Vær ved alt arbejde på maskinen opmærksom på følgende: Overhold de generelle sikkerhedshenvisninger. Overhold de gældende nationale forskrifter og de branchespecifikke forskrifter. Ved anvendelse af maskinen i den Europæiske Union skal kravene i EN vedr. sikker drift af elektriske anlæg overholdes. 134 Driftsvejledning 01/2019

135 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse Se også Sikkerhedsanvisninger (Side 15) Iagttag for en evt. nødvendig transport af maskinen kapitlet Transport Forberedelse af istandsættelsesarbejde Tegningerne og komponentlisterne indeholder ikke detaljerede oplysninger om fastgørelseselementers og komponenters type og dimensioner. Sørg derfor ved afmonteringen for at fastlægge komponenternes tildeling, og mærk dem med henblik på senere montering. Dokumentér delenes tildeling, så den oprindelige tilstand kan genetableres. Brug egnede anordninger til afmonteringen. Sørg for, at komponenterne før afmontering sikres mod at falde ned, f.eks. ved at erstatte fastgørelseselementerne med ekstra lange skruer, gevindbolte e.l. Derved bæres den pågældende del efter aftrykningen. Centreringerne i akselenderne har bagudforskudte gevind. Brug egnede lastoptagelsesmidler alt efter rotorvægt og belastningsanordning. Fare pga. nedfaldende rotor Ringbolte ifølge DIN 580 er uegnede til påhængning af rotoren. Rotoren kan falde ned. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Brug egnede lastoptagelsesmidler alt efter rotorvægt og belastningsanordning. Maskinskader på grund af fagligt ukorrekt reparationsarbejde Ved ukorrekt istandsættelsesarbejde kan maskinen tage skade. Der kan indtræde skader og/ eller driftsforstyrrelser, som indirekte eller direkte kan medføre dødsfald, svære kvæstelser eller materielle skader. Afmonter og monter maskinen korrekt. Brug kun egnede værktøjer og anordninger. Udskift straks beskadigede komponenter. Kontakt servicecenteret (Side 169) ved behov. Fare på grund en rotor, som falder ud. I lodret maskinstilling kan rotoren falde ud, mens der arbejdes på styrelejet. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Understøt eller aflast rotoren ved arbejde i lodret maskinstilling. Driftsvejledning 01/

136 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse Skruer med precote-lag Motoren kan tildes udstyres med skruer med precote-lag. For at kunne sikre korrekt fastgørelse med skruer, skal der anvendes nye skruer med precote-lag ved monteringen/ istandsættelsen. Det er også muligt at anvende normale skruer med et skruesikringsmiddel såsom Loctite Ekstern ventilator Udskiftning af ekstern ventilator Hvis den eksterne ventilator er defekt, skal man henvende sig til Service Center (Side 169) Ekstern ventilator Den eksterne ventilator er monteret aksialt på NDE-siden i kabinetpåsatsen. Afmontér hele den eksterne ventilator med henblik på udskiftning. Afmontering ADVARSEL Roterende eller spændingsførende dele Elektriske dele på den eksterne ventilatormotor står under farlig elektrisk spænding. Ved berøring kan dødsulykker, svære kvæstelser eller materielle skader være følgen. 1. Afbryd den eksterne ventilatormotor fra nettet, før arbejdet på ventilatoren påbegyndes. 2. Husk at sikre apparatet mod genindkobling. 3. Vent, indtil den eksterne ventilator står stille, før du fortsætter med arbejdet. 1. Sørg for at sikre den eksterne ventilator mod at falde ned, før arbejdet påbegyndes. 2. Løsn fastgørelsesskruerne, som holder monteringspladen på kabinetpåsatsen. 3. Træk den eksterne ventilator forsigtigt med ventilatorhjulet aksialt ud af kabinetpåsatsen. 4. Pas godt på alle fastgørelseselementer, så de er klar til senere montering. Montering Monteringen af den eksterne ventilator skal udføres i omvendt rækkefølge. 1. Sørg for at tætne monteringspladen med en flydende pakning for at opretholde beskyttelsesgraden. 2. Sæt den eksterne ventilator aksialt på i kabinetpåsatsen, og spænd fastgørelseselementerne. 136 Driftsvejledning 01/2019

137 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse 3. Sørg for, at fastgørelseselementerne ikke beskadiges og er monteret rigtigt. 4. Vær opmærksom på, at dysen er justeret centrisk i forhold til ventilatorhjulet. For at kontrollere eller justere dysen kan man anvende revisionsåbningerne i siden. Sørg for at tætne revisionsåbningernes dæksler med en flydende pakning for at opretholde beskyttelsesgraden. Se også Tætning af maskine (Side 146) Justering af ekstern ventilator Kontrollér, at der er en ensartet spalte mellem ventilatorhjulet og indstrømningsdysen på mindst 2 mm hele vejen rundt. Vær opmærksom på, at dysen er justeret centrisk i forhold til ventilatorhjulet. For at justere skal dysen fastgørelsesskruer løsnes, og dysen skal justeres centrisk i forhold til ventilatorhjulet. Driftsvejledning 01/

138 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse Rulningsleje Afmontering af rulningsleje Forberedelse Afmonter fedttilføringer, stødimpulsmålesteder og evt. monterede instrumenter på DEsiden og NDE-siden. Akselenden på DE-siden skal gøres frit tilgængelig. Fjern koblingen. Henvisning Principbilleder af de enkelte komponenttildelinger findes i kapitlet "Reservedele (Side 147)". Fremgangsmåde 1. Fjern lejefastgørelsens komponenter. Fjern det ydre lejedæksel. Hvis den forefindes: Afmontér V-ringen (Side 138). Afmonter labyrinttætningsringen (kun ved tilvalget "Øget beskyttelsesgrad") (Side 139). Sørg for, at det indre lejedæksel ikke længere er fastgjort til lejehuset eller lejeskjoldet. Der kan være trykfjedre i det indre lejedæksel. Understøt rotoren for afmontering af lejehus/lejeskjold. Fjern i givet fald lejehuset fra lejeskjoldet. Afmonter lejeskjoldet. Alt efter akselhøjde, rulningslejetype og -udførelse er der tale om en lejehovedudførelse eller en lejehusudførelse. Fjern sikringsringen på akslen eller gevindtappen, afhængigt af udførelse. 2. Træk rulningslejet af sammen med centrifugalskiven Afmonter V-ring Alt efter udførelse er der monteret en V-ring. V-ringen skal udskiftes, hvis der kommer usædvanlig meget fedt ud af rulningslejet, eller hvis V-ringen har synlige skader. Billede 9-1 Afmonter V-ringen 138 Driftsvejledning 01/2019

139 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse 1. Mærk komponenterne for korrekt montering. 2. Træk V-ringen 1 af akslen sammen med det ydre lejedæksel eller med egnet værktøj. Afmontering af beskyttelsesring ved beskyttelsesgrad IP56 Ved beskyttelsesgrad IP56 er der foran V-ringen til den ydre lejetætning monteret en beskyttelsesring 2. Beskyttelsesringen skal ikke fjernes ved afmontering af lejeindsatsen. Træk beskyttelsesringen af akslen sammen med V-ringen og det ydre lejedæksel eller lejeskjold. Se også Montering af V-ring (Side 141) Afmontering af labyrinttætningsring Henvisning Ved tilvalget "Øget beskyttelsesgrad" er maskinen på DE-siden og på NDE-siden udstyret med en labyrinttætningsring. Før afmontering af rulningslejet skal labyrinttætningsringen fjernes. Labyrinttætningsringen 3 er fastgjort med tre gevindtappe, der er sikret med klæbemiddel som f.eks. Loctite 243, som kan løsnes. Billede 9-2 Afmontering labyrinttætningsring (principbillede) 1. Mærk lejeindsatsernes komponenter for korrekt samling. 2. Fjern beskyttelsesmalingen på akslen foran labyrinttætningsringen. 3. Drej de tre radialt placerede gevindtappe til aksial fiksering af ringen ud. Driftsvejledning 01/

140 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse 4. Skru egnede bolte eller skruer i de radiale gevind for aftrækning. Vær opmærksom på indskruningslængden for at undgå fastklemning på akslen og/eller beskadigelse af gevindene. 5. Opvarm labyrinttætningsringen under aftrækningen. Se også Montering af labyrinttætningsring (Side 142) Montering af rulningslejer Sørg altid for størst mulig omhu og renlighed ved indbygning og under montering af rulningslejet. Sørg for at samle komponenterne i den rigtige rækkefølge. Fastgør alle komponenter med de angivne tilspændingsmomenter (Side 171). Henvisning Yderligere informationer om montering af rulningslejet findes i kataloget eller i producentinformationerne fra rulningslejeproducenten. Fremgangsmåde 1. Udskift beskadigede komponenter. 2. Fjern snavs på komponenterne. Fjern fedtrester og rester af tætningsmiddel eller flydende skruesikring. 3. Forbered lejesæderne: Smør det indvendige ringsæde med lidt olie. Smør det udvendige ringsæde med fedt smørestof, som f.eks. med Altemp Q NB 50. Skub det indvendige lejedæksel på akslen. 4. Opvarm rulningslejet. 5. Skub det opvarmede rulningsleje på akslen ved inderringen. Undgå slag, da lejet ellers beskadiges. 6. Sørg for, at rulningslejet ligger an mod akselskulderen eller mod det andet leje. 7. Fyld lejet, så det flugter med kanten, med det foreskrevne smørefedt i overensstemmelse med smøretypeskiltet. 8. Opvarm centrifugalskiven, og skub den på akslen. 9. Fastgør lejet med en sikringsring eller akselmøtrik alt efter udførelsen. 10.Understøt rotoren for montering af lejehus eller lejeskjold. 11.Anvend et egnet tætningsmiddel til samlingen. 12.Monter lejeskjoldet eller lejehuset sammen med lejeskjoldet. 140 Driftsvejledning 01/2019

141 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse 13.Indbyg det ydre lejedæksel, hvis det findes. 14.Monter tætningselementerne: Hvis den forefindes: V-ring (Side 141) Labyrinttætningsring (specialudførelse) (Side 142) Montering af V-ring Forudsætning Rulningslejet er allerede monteret. Montering af V-ring 1. Smør den aksiale tætningsflade med fedt. Akselpasningen skal ikke smøres. 1 V-ring 2 Monteringshjælpeskive 3 Beskyttelsesring Billede 9-3 Montering af V-ring 2. Skub V-ringen 1 på akslen ved hjælp af montagehjælpeskiven 2. Den korrekte aksiale stilling for V-ringen er nået, når endeflade er i niveau med V-ringens yderkant. Montering af beskyttelsesring ved kapslingsklasse IP56 Ved kapslingsklasse IP56 er V-ringen til den ydre lejetætning udstyret med en beskyttelsesring 3 forrest af metal i lejedækslet. 1. Skub beskyttelsesringen på akslen. 2. Kontrollér, om ringen stadig har den nødvendige forspænding. Udskift efter behov beskyttelsesringen. 3. Positionér beskyttelsesringen, så en af de to langsgående slidser mødes med den tilsvarende vandafløbsslids forneden i lejedækselkraven/lejeskjoldet. Driftsvejledning 01/

142 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse Montering af V-ring (tilvalg "Øget beskyttelsesgrad") Labyrinttætningsringens fedtforkammer garanterer sammen med V-ringen overholdelsen af beskyttelsesgraden IP65. Ved montering af V-ringen gås frem på samme måde som ved montering af labyrintringen. 1. Smør den aksiale tætningsflade med fedt. Akselpasningen skal ikke smøres. 2. Skub V-ringen 2 på akslen. Den korrekte aksiale stilling for V-ringen ved udførelse med fedtforkammer er nået, når V- ringen sidder ca. 0,2 mm bag akselskulderens kant. Denne position opstår ved monteringen af labyrinttætningsringen. 1 Filtring 2 V-ring Billede Labyrinttætningsring 4 Fedtforkammer Rulningsleje med fedtforkammer (principbillede) Se også Montering af V-ring (Side 141) Montering af labyrinttætningsring Labyrinttætningsringen indsættes som sidste komponent ved montering af rulningslejet. Den sikrer beskyttelsesgraden IP65 og forhindrer indtrængen af snavs og fremmedlegemer i rulningslejet. 1. Forsyn de tre gevindtappe med demonterbart klæbemiddel, f.eks. Loctite 243, og skru dem delvis ind i labyrinttætningsringen. 2. Påfør akslen et korrosionsbeskyttende lag i området ved labyrinttætningsringen. 142 Driftsvejledning 01/2019

143 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse 3. Opvarm labyrinttætningsringen. Skub labyrinttætningsringen på gevindtappene til ca. 3 mm afstand til lejedækslet, før malingen/klæbemidlet er hærdet. 3mm Billede 9-5 Position for labyrinttætningsringens gevindtappe på det ydre lejedæksel 4. Fikser labyrinttætningsringen ved at dreje gevindtappene ind. Kontrollér herunder med korte aksiale bevægelser, at gevindtapspidserne når ind i akselnoten. Den korrekte aksiale position er givet, når de radialt indskruede gevindtappe når ind i akselnoten Kabinetforsats Henvisning Afmontering af luft-vand-køler Luft-vand-køleren er meget tung. For at forenkle afmonteringen af kabinetforsatsen bør du afmontere den og montere den igen, når arbejdet er afsluttet Af- og påmontering af luft-vand-køleren Afmontering 1. Følg kølerproducentens vejledning: Vejledning luft-vand-køler. 2. Spær tilførsels- og afløbsledningerne, og tøm køleren via tømningsanordningen. 3. Løsn vandledningerne og tilslutningerne for lækvandselektroder, flowmålere osv., hvis sådanne er monteret. 4. Løsn luft-vand-kølerens spændelasker. 5. Skub køleren et stykke ud af kabinetforsatsen. Træk den videre ud med en løfteanordning via løfteøjerne, der nu er tilgængelige. Brug egnede wireførings- eller spredeanordninger. 6. På luft-vand-kølerens styreliste er der to boringer for anhugningssteder, hvor køleren kan hænges på. Sørg for at sikre køleren med en ekstra strop, og træk den ud til midten. Hæng køleren på styrelistens anhugningssted. Driftsvejledning 01/

144 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse 7. Træk luft-vand-køleren ud til over den anden boring, og hæng den på der. 8. Når køleren er trukket helt ud, skal du hænge den på i løfteøjerne på bagsiden og forsigtigt sætte den ned. ADVARSEL Luft-vand-kølerens tilslutningsflanger er ikke egnede til løft eller understøtning Tilslutningsflangerne er ikke stærke nok til at bære tunge byrder. Køleren kan falde ned. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Understøt ikke køleren i tilslutningsflangerne til kølevandsledningerne. Hæng ikke køleren op i dem Montering 1. Løft luft-vand-køleren via løfteøjerne, og skub den ind i kabinetforsatsen. Sørg for at sikre den med et ekstra anhugningssted via styrelistens boring. Kølerens styreliste sikrer den mod at glide til siden, når den skubbes ind. 2. Stram kølerens spændelasker, når luft-vand-køleren er skubbet helt ind. Sørg for at placere spændelasker og kugleskiver rigtigt ved fastgørelsen. 3. Tilslut vandledningerne og tilslutningerne for lækvandselektroder (hvis sådanne er monteret). Udluft køleren via udluftningsanordningen. 4. Åbn tilførsels- og afløbsledningerne Afmontering af kabinetforsats Kabinetforsatsens vægt fremgår af de "Tekniske data og tegninger". 1. Benyt kun de påsvejsede løfteøjer, når kabinetforsatsen løftes og transporteres. 2. Fjern advarselsskiltene på løfteøjerne. Opbevar advarselsskiltene til senere montering. VÆR OPMÆRKSOM Materielle skader Under afmonteringen af kabinetforsatsen ved lodret maskinposition kan tætningen blive beskadiget, afstandsbøsninger kan gå tabt. Afmontér kun kabinetforsatsen, når maskinen har vandret position. Forudsætning Adskil alle påbygnings- og forbindelsesdele, der forhindrer en sikker afmontering af kabinetforsatsen. Løsn potentialudligningsledningerne og fastgørelsesskruerne på statorhuset, før kabinetforsatsen løftes af. 144 Driftsvejledning 01/2019

145 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse Afmontering af kabinetforsats 1. Afmontér sidepladerne på kabinetforsatsen. 2. Løsn fastgørelsesskruerne i kabinetforsatsen til maskinkabinettet. DE-side NDE-side 3. Fjern de eksisterende fastgørelsesdele. 4. Løft kabinetforsatsen af, og sæt den forsigtigt på et egnet sted. 5. Vær opmærksom på, at afstandsbøsningerne tætningen ikke går tabt. 6. Udfør det nødvendige arbejde på maskinen. VÆR OPMÆRKSOM Genstande i statorhuset Hvis der falder genstande ned i statorhuset, kan maskinen blive beskadiget. Sørg for, at der ikke falder genstande ned i statorhuset, når kabinetforsatsen er taget af. VÆR OPMÆRKSOM Skader på lækvandssensoren Hvis kabinetforsatsen stilles lodret, kan lækvandssensoren beskadiges. Stil kun kabinetforsatsen vandret. Sørg for, at lækvandssensoren ikke beskadiges Montering af kabinetforsats VÆR OPMÆRKSOM Materielle skader Under monteringen af kabinetforsatsen ved lodret maskinposition kan tætningen blive beskadiget, afstandsbøsninger kan gå tabt. Montér kun kabinetforsatsen, når maskinen har vandret position. Driftsvejledning 01/

146 Vedligeholdelse 9.2 Istandsættelse DE-side NDE-side 1. Kontrollér, om tætningselementerne samt afstandsbøsningerne er funktionsdygtige og er positioneret rigtigt. Hvis tætningselementerne ikke er i orden, bedes du kontakte servicecenteret med henblik på udskiftning. 2. Sæt kabinetforsatsen ned på afstandsbøsningerne i tætningen på maskinen, og positionér den. 3. Stryg fastgørelsesskruernes gevind med flydende skruesikring, f.eks. med Loctite Spænd fastgørelsesskruerne med de angivne tilspændingsmomenter. De pågældende tilspændingsmomenter er oplistet i kapitlet "Tilspændingsmomenter for skrueforbindelser (Side 171)" under "Tilfælde C". 5. Montér kabinetforsatsens sideplader. 6. Forbind alle tidligere adskilte påbygnings- og forbindelsesdele. 7. Sæt advarselsskiltene på løfteøjerne på plads igen. Se også Service og support (Side 169) Tætning af maskine Sørg altid for størst mulig omhu og renlighed ved indbygning og under montering. Rengør alle blanke deles fuger, f.eks. mellem huse/kabinetter, lejeskjolde og lejeindsatser, og fjern gammelt tætningsmiddel. Stryg blanke deles fuger med ikke-hærdende duroplastisk tætningsmiddel, f.eks. "Hylomar M". Følg producentens brugs- og sikkerhedsanvisninger. Kontrollér alle tætningselementer, f.eks. på klemkasser, for elasticitet, ældning eller beskadigelser, og udskift dem, hvis de ikke længere fungerer effektivt. 146 Driftsvejledning 01/2019

147 Reservedele Bestillingsoplysninger Ved bestilling af reservedele skal man ud over den nøjagtige betegnelse for reservedelene også angive maskintype og maskinens serienummer. Sørg for, at reservedelsbetegnelsen stemmer overens med betegnelsen i reservedelslisterne, og tilføj det tilhørende delnummer. Eksempel Lejeskjold, DE-side (del 5.00) Maskintype 1LN1 Serienummer D Maskintype og serienummer fremgår af skiltet og de tekniske data og er desuden præget på endefladen af akselenden på DE-siden. Henvisning De grafiske fremstillinger i dette kapitel er principbilleder af grundudførelserne. De tjener til at definere reservedelene. Den leverede udførelse kan have detaljer, der afviger fra disse fremstillinger. Data Matrix Code Der sidder en Data Matrix Code på maskinen. Følgende informationer er indeholdt i Data Matrix Code: Maskintype Serienummer Via Data Matrix Code og appen "Siemens Industry Online Support" får du adgang til produktinformationer som driftsvejledninger og certifikaterne til din maskine. Se også Service og support (Side 169) Kvalitetsdokumenter (Side 173) Gængse standarddele kan indkøbes i fri handel, når der tages hensyn til, at det skal være samme udformning, dimensioner, styrkeklasse osv. Driftsvejledning 01/

148 Reservedele 10.2 Reservedelsbestemmelse over internettet 10.2 Reservedelsbestemmelse over internettet Med "Spares on Web" har du mulighed for selv at finde bestillingsnumrene for standardreservedele til motorer hurtigt og nemt. Spares on Web ( Se også Vejledning til Spares on Web ( ) Rulningsleje For bestilling af rulningslejer kræves ud over lejeidentifikationen også den efterstillede identifikation for lejeudførelsen. De er begge angivet på smøreskiltet og i maskinens dokumentation, eller de kan aflæses på det monterede leje. Rulningslejer må kun udskiftes med identiske rulningslejer Hvis der er monteret isolerede rulningslejer, skal der anvendes isolerede rulningslejer af samme type som reservedele. Derved undgår du lejeskader på grund af strømovergang Stilstandsvarme Stilstandsvarmen er påført direkte på viklingen. Stilstandsvarmen kan ikke afmonteres uden at beskadige viklingen. En ny stilstandsvarme må kun installeres af fagfolk fra Siemens Service Center (Side 169). 148 Driftsvejledning 01/2019

149 Reservedele 10.4 Kabinet, stator og rotor 10.4 Kabinet, stator og rotor Billede 10-1 Kabinet, stator og rotor Tabel 10-1 Reservedele til kabinet, stator og rotor Del Beskrivelse 5.41 Plade og dæksel til luftudgangsåbningen 5.49 Husafdækning 8.00 Rotor, komplet 8.20 Statorpladepakke med vikling Statorhus Løfteøjer Klemkasse uden kabelindføring Se også Klemkasse 1XB1621 (Side 154) Klemkasse 1XB1631 (Side 156) Klemkasse 1XB7730 (Side 157) Klemkasse 1XB7731 (Side 158) Driftsvejledning 01/

150 Reservedele 10.4 Kabinet, stator og rotor Klemkasse 1XB7740 (Side 159) Klemkasse 1XB7750 (Side 160) 150 Driftsvejledning 01/2019

151 Reservedele 10.5 Kabinetforsats 10.5 Kabinetforsats Billede 10-2 Kabinetforsats Tabel 10-2 Reservedele til kabinetforsats Del Beskrivelse Luft-vand-kølerkabinet Luft-vand-køleelement Ventilatoraggregat Driftsvejledning 01/

152 Reservedele 10.6 Lejeindsats rulningslejer DE- og NDE-side 10.6 Lejeindsats rulningslejer DE- og NDE-side Billede 10-3 Lejeindsats DE- og NDE-side Tabel 10-3 Reservedele til lejeindsats DE- og NDE-side Del Beskrivelse Del Beskrivelse 3.20 Ydre lejedæksel 4.20 Ydre lejedæksel 3.35 Centrifugalskive 4.35 Centrifugalskive 3.60 Indre lejedæksel 4.60 Indre lejedæksel 5.00 Lejeskjold 6.00 Lejeskjold Lejesæt DE- og NDE-side bestående af følgende komponenter Sporkugleleje (styreleje) Sporkugleleje Akseltætningsring, labyringring (som option) Akseltætningsring Låsering, sikringsring Låsering 152 Driftsvejledning 01/2019

153 Reservedele 10.7 Lejeindsats rulningslejer DE- og NDE-side 10.7 Lejeindsats rulningslejer DE- og NDE-side Følgende beskrivelse gælder for standardudførelsen til IM B3. Den monterede lejetype findes på smøretypeskiltet. Ved andre konstruktionstyper kan lejet være udført anderledes. Fra akselhøjde 400 har de hurtigtkørende motorer lejeindsatser med formindsket diameter i lejehusudførelse. Billede 10-4 Lejeindsats DE- og NDE-side Tabel 10-4 Reservedele til lejeindsats DE- og NDE-side Del Beskrivelse Del Beskrivelse 3.20 Ydre lejedæksel 4.20 Ydre lejedæksel 3.35 Centrifugalskive 4.35 Centrifugalskive 3.60 Indre lejedæksel 4.60 Indre lejedæksel 5.00 Lejeskjold 6.00 Lejeskjold Lejesæt DE- og NDE-side bestående af følgende komponenter Sporkugleleje (styreleje) Sporkugleleje Akseltætningsring, labyringring (som option) Akseltætningsring Låsering, sikringsring Låsering Driftsvejledning 01/

154 Reservedele 10.8 Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB1621 Billede 10-5 Klemkasse 1XB1621 med standardkabelindføring Billede 10-6 Todelt kabelindføring Tabel 10-5 Reservedele til klemkasse 1XB1621 Del Beskrivelse Del Beskrivelse klemkasserne uden kabelindføring består af følgende komponenter: Klemkassehus Klemmestøtter Bæreskinne Klemrække til hjælpestrømkreds Tætning Bøjleklemme komplet 154 Driftsvejledning 01/2019

155 Reservedele 10.8 Klemkasse 1XB1621 Del Beskrivelse Del Beskrivelse Dæksel Koblingsbøjle, trindelt, to boringer Tætning Klemlaske til jordledning Tilslutningsplade med indvendig ledning Tabel 10-6 Yderligere reservedele Del Beskrivelse Del Beskrivelse Indføringsstuds Trækaflastning - underdel Indføringsstuds - overdel Tætning Indføringsstuds - underdel Tætningsindsats til indføring Trækaflastning - overdel Driftsvejledning 01/

156 Reservedele 10.9 Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB1631 Billede 10-7 Klemkasse 1XB1631 Del Beskrivelse Del Beskrivelse Klemkasse komplet med uboret kabelindføringsplade Bøjleklemme komplet Kabelindføringsplade med tætning, uboret Koblingsbøjle, lige med 2 huller Klemstøtte Koblingsbøjle, trindelt med 2 huller 1 Klemkassen kan kun bestilles som én del. Tabel 10-7 Yderligere reservedele til klemkasse 1XB1631 med todelt kabelindføring Del Beskrivelse Del Beskrivelse Indføringsstuds - overdel Trækaflastning - underdel Indføringsstuds - underdel Tætningsindsats til indføring Trækaflastning - overdel 156 Driftsvejledning 01/2019

157 Reservedele Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB7730 Billede 10-8 Hovedklemkasse 1XB7730 Tabel 10-8 Reservedele hovedklemkasse 1XB7730 Del Beskrivelse Del Beskrivelse Klemkasse uden kabelindføring bestående af følgende komponenter Klemkassehus Klemrække til hjælpestrømkreds Tætning Vridningsbeskyttelsesindsats Dæksel Bøjleklemme, komplet Tætning Stjernepunktsforbindelse Tilslutningsplade med indvendig ledning Klemlaske til jordledning Klemstøtte Tabel 10-9 Yderligere reservedele Del Beskrivelse Del Beskrivelse Indføringsplade med tætning Driftsvejledning 01/

158 Reservedele Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB7731 Billede 10-9 Hovedklemkasse 1XB7731 Tabel Reservedele hovedklemkasse 1XB7731 Del Beskrivelse Del Beskrivelse Klemkasse uden kabelindføring bestående af følgende komponenter Klemkassehus Klemrække til hjælpestrømkreds Tætning Vridningsbeskyttelsesindsats Dæksel Bøjleklemme komplet Tætning Stjernepunktsforbindelse Tilslutningsplade med indvendig ledning Koblingsbøjle, lige, to boringer Klemstøtte Klemlaske til jordledning Tabel Yderligere reservedele Del Beskrivelse Del Beskrivelse Indføringsplade med tætning 158 Driftsvejledning 01/2019

159 Reservedele Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB7740 Billede Hovedklemkasse 1XB7740 Tabel Reservedele hovedklemkasse 1XB7740 Del Beskrivelse Del Beskrivelse Klemkasse uden kabelindføring bestående af følgende komponenter Klemkassehus Klemrække til hjælpestrømkreds Tætning Vridningsbeskyttelsesindsats Dæksel Bøjleklemme komplet Tætning Tilslutningsskinne for hovedstrøm Tilslutningsplade med indvendig ledning Stjernepunktsforbindelse Klemstøtte Klemlaske til jordledning Tabel Yderligere reservedele Del Beskrivelse Del Beskrivelse Kabelindføringsplade med tætning Driftsvejledning 01/

160 Reservedele Klemkasse 1XB Klemkasse 1XB7750 Billede Klemkasse 1XB7750 med standardkabelindføring Tabel Klemkasse 1XB7750 Del Beskrivelse Del Beskrivelse Klemkasse komplet med uboret kabelindføringsplade Tilslutningsskinne for hovedstrøm Kabelindføringsplade med tætning, uboret Stjernepunktsforbindelse Bøjleklemme komplet 1 Klemkassen kan kun bestilles som én del. 160 Driftsvejledning 01/2019

161 Reservedele Hjælpeklemkasse 1XB Hjælpeklemkasse 1XB9014 Billede Hjælpeklemkasse 1XB9014 Hjælpeklemkassen kan kun bestilles som en del, der kan ikke skaffes enkelte dele. Kontakt i den forbindelse servicecenteret (Side 169). Driftsvejledning 01/

162 Reservedele Hjælpeklemkasse 1XB Hjælpeklemkasse 1XB9015 Billede Hjælpeklemkasse 1XB9015 Hjælpeklemkassen kan kun bestilles som en del, der kan ikke skaffes enkelte dele. Kontakt i den forbindelse servicecenteret (Side 169). 162 Driftsvejledning 01/2019

163 Reservedele Hjælpeklemkasse 1XB Hjælpeklemkasse 1XB9016 Billede Hjælpeklemkasse 1XB9016 Hjælpeklemkassen kan kun bestilles som en del, der kan ikke skaffes enkelte dele. Kontakt i den forbindelse servicecenteret (Side 169). Driftsvejledning 01/

164 Reservedele Hjælpeklemkasse 1XB Hjælpeklemkasse 1XB302. Billede Hjælpeklemkasse 1XB302. Hjælpeklemkassen kan kun bestilles som en del, der kan ikke skaffes enkelte dele. Kontakt i den forbindelse servicecenteret (Side 169). 164 Driftsvejledning 01/2019

165 Bortskaffelse 11 Beskyttelse af miljøet og en skånsom omgang med ressourcerne er virksomhedsmål, som vi prioriterer højt. En verdensomspændende miljøstyring i henhold til ISO sikrer overholdelse af lovene og sætter høje standarder. Allerede under udviklingen af vores produkter er miljøvenlig udformning, teknisk sikkerhed og beskyttelse af sundheden faste målsætninger. I det følgende kapitel finder du anbefalinger om miljøvenlig bortskaffelse af maskinen og dens komponenter. Følg de lokale forskrifter ved bortskaffelsen. Landespecifikke lovmæssige bestemmelser Maskinen har materialer, som kan genvindes eller genanvendes. Den korrekte sortering af materialerne hjælper med den enkle genanvendelse af vigtige materialer. Overhold de gældende lokale bestemmelser ved bortskaffelse af maskinen eller affald, der opstår i de enkelte faser i livscyklussen. Kontakt venligst de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om bortskaffelse RoHS - Begrænsning af brugen af bestemte farlige stoffer Svarende til RoHS ("Restriction of certain Hazardous Substances" ) erstatter vi efter teknikkens nyeste stade miljøfarlige stoffer med ufarlige. Herunder har sikkerheden i drift og ved håndtering altid højeste prioritet Oplysninger ifølge artikel 33 i REACH-forordningen Produktet indeholder et eller flere produkter, som indeholder følgende stof på kandidatlisten i en koncentration på mere end 0,1 masseprocent CAS-nr , bly På grundlag af de aktuelt foreliggende oplysninger går vi ud fra, at dette stof ikke udgør nogen risiko inden for rammerne af det tilsigtede formål, inkl. bortskaffelsen. Driftsvejledning 01/

166 Bortskaffelse 11.3 Forberedelse af afmontering 11.3 Forberedelse af afmontering Afmontering af maskinen skal foretages og overvåges af kvalificeret personale med den nødvendige fagviden. 1. Kontakt en bortskaffelsesvirksomhed i nærheden af driftsstedet. Aftal, i hvilken kvalitet adskillelsen af maskinen og/eller klargøringen af komponenterne skal ske. 2. Følg de fem sikkerhedsregler (Side 15). 3. Afbryd alle elektriske tilslutninger, og fjern alle kabler. 4. Fjern alle væsker som f.eks. olie og kølevæsker. Saml væskerne separat og bortskaf dem fagligt korrekt. 5. Løsn maskinens fastgørelser. 6. Transportér maskinen til et sted, der er egnet til afmonteringen Adskillelse af maskine Følg en generel, konstruktionstypisk fremgangsmåde ved adskillelse af maskinen. ADVARSEL Maskindele kan falde ned Maskinen består af tunge dele. Disse dele kan falde ned ved adskillelsen. Dødsulykker, svære kvæstelser og materielle skader kan være følgen. Sørg for at sikre maskindele mod at falde ned, inden du løsner dem Bortskaffelse af komponenter Komponenter Maskinerne er især fremstillet af stål samt varierende andele af kobber og aluminium. Metaller betragtes generelt som ubegrænset genanvendelige. Separer komponenterne til genanvendelse efter følgende kategorier: Stål og jern Aluminium Uædle metaller, f.eks. viklinger Viklingsisoleringen forbrændes til aske ved genvinding af kobber. Isoleringsmaterialer Kabler og ledninger Elektronikskrot 166 Driftsvejledning 01/2019

167 Bortskaffelse 11.5 Bortskaffelse af komponenter Hjælpestoffer og kemikalier Separer hjælpestoffer og kemikalier til genanvendelse, f.eks. efter følgende kategorier: Olie Fedt Rengørings- og opløsningsmidler Lakrester Antikorrosionsmidler Kølemiddeladditiver såsom inhibitorer, frostbeskyttelsesmiddel eller biozider Bortskaf de separerede komponenter i henhold til de lokale forskrifter eller via en bortskaffelsesvirksomhed. Dette gælder også for klude og pudsemidler, der har været benyttet til arbejde på maskinen. Emballage Kontakt efter behov en bortskaffelsesvirksomhed. Træemballage til søtransport er fremstillet af imprægneret træ. Følg de lokale forskrifter. Folien til den tætsluttende emballage er en lamineret aluminiumfolie. Den kan bortskaffes ved termisk genvinding. Tilsmudsede folier skal bortskaffes via affaldsforbrændingen. Driftsvejledning 01/

168 Bortskaffelse 11.5 Bortskaffelse af komponenter 168 Driftsvejledning 01/2019

169 Service og support A Tekniske spørgsmål eller yderligere informationer Hvis du har tekniske spørgsmål eller har brug for yderligere informationer, kan du kontakte Technical support ( support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/4868). Hav venligst følgende data parat: Type Serienummer Disse angivelser kan findes på mærkepladen. Kontaktperson Hvis du vil anmode om service på stedet eller har brug for reservedele, kan du kontakte din lokale kontaktperson. Han tager kontakt til den pågældende serviceafdeling. Du kan finde din kontaktperson i databasen over kontaktpersoner: ( Siemens-support på farten Med appen "Siemens Industry Online Support" har du altid og alle steder adgang til over dokumenter til Siemens Industry-produkter. Appen hjælper dig bl.a. på følgende områder: Løsning af problemer ved en projektudførelse Afhjælpning i tilfælde af fejl Udbygning eller ny planlægning af et anlæg Desuden har du adgange til Technical Forum og andre bidrag, som udarbejdes af vores eksperter til dig: FAQs Eksempler på anvendelse Håndbøger Certifikater Produktmeddelelser og meget andet Appen findes til Apple ios, Android og Windows Phone. Driftsvejledning 01/