Tegningsbilag. Entreprise Banebro og stibro Nykøbing Falster Omfartsvej. Marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegningsbilag. Entreprise Banebro og stibro Nykøbing Falster Omfartsvej. Marts 2012"

Transkript

1 Tegningsbilag Entreprise anebro og stibro Nykøbing Falster Omfartsvej Marts 2012

2 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej anebro og stibro Tegningsliste Rev: Dato: Tegn.nr. etegnelse Mål Dato em. Generalnote rbejdsområde og adgangsveje 1:2000 ro nr , OF af sti til kolonihaverne (reg nr ) Oversigtsplan 1:200/1: Underbygning. fsætning og mål Overbygning. fsætning og mål rmering 1:200/1: Rækværk - ro nr , OF af ane, Storstr. - Nykøbing F (reg nr ) Oversigtsplan 1:/1: fsætning og mål 1:/1: rmering 1:/1: Tunneloverside. Fugtisolering. Kabelkasse yggefaser / Indskubningsplan 1:400/1: Montagedetaljer. Princip for montage. 1:/1: Vejautoværn og vejbelægning Ombygning af spor. Tværprofil 1:200 Eksist. bro ved kolonihaverne Hævning af vederlag 1:20/1:10 roer, Standardtegninger Sporbærende bro. Rækværk Skråningsbefæstelse Overgangsplade. Mål og armering fslutning ved hjørner udenfor broen 1: Tegningsliste.doc

3 2 Rev: Dato: Tegn.nr. etegnelse Mål Dato em fslutning ved broende. Kunststofbelægning - Sti, diger og eksist. bassin Sti og diger. Oversigtsplan 1: Sti. Eksisterende forhold 1: Kote- og afsætningsplan. Sti 1: Kote- og afsætningsplan. Sti 1: Kote- og afsætningsplan. Sti og dige 1: Kote- og afsætningsplan. Dige 1: Kote- og afsætningsplan. Dige 1: Jordarbejder ved eksist. bassin 1: Sti. Længdeprofil 1:/1: Sti. Skilte og afmærkning 1: Sti og diger. Normaltværsnit 1: fvanding fvanding St : fvanding St :500 fvanding, Typetegninger og 1.25 m betonbrønd med præfabrikeret brøndbund m nedgangsbrønd med støbt betonkammer 1: : Plastnedløbsbrønd med skæv kegle af plast 1: Sikring af rørudløb i regnvandsbassin med betonkasse og sten. Tilløb til regnvandsbassin fløbsbygværk i regnvandsbassin. Olieudskillerfunktion som dykket afløb 1: : R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\Pdf\ridge\ Tegningsliste.doc

4 KOORDINTSYSTEM: DKTM3/DVR90 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ _generalnote.doc NYKØING FLSTER OMFRTSVEJ Projekt til anlæg anebro og stibro Generalnote Proj. KDC Tegnet. LoK Kontrol. ReJ Godk. PeL Dato Vejdirektoratet Tegn nr.

5 GRUNDLG - N elastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner. anedanmark Vejledning til elastnings- og beregningsgrundlag for broer, Vejdirektoratet, juli rospecifikke Eurocodes inkl. nationale annekser (N) og Tillæg til nationale annekser som er henvist i ovenstående vejledning. Side 2 af 6 MÅL Koter (DVR90), stationer, koordinater (DKTM3), og vejradier er i meter. Øvrige ubenævnte mål er i mm. Vinkler er i nygrader (gon). Stationering (St.) er i meter. STØESKEL mm. Støbeskel må kun udføres som vist på tegninger eller efter tilsynets godkendelse. Støbeskel skal udføres ru iht. EN lle udadgående hjørner affases 20x20mm. RMERINGSSTØD Stød der ikke er vist på tegninger skal udføres med stødlængde svarende til forankringslængden, dog 1,5 x forankringslængden, hvor mere end halvdelen (plader) henholdsvis en tredjedel (bjælker) af alle jern stødes/forankres i samme snit. R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\50610-generalnote.doc

6 Side 3 af 6 DIREKTE FUNDERING Fundament Udrænet Friktions- Effektiv Sætninger Forskydningsstyrke Vinkel kohæsion (forudsatte) - c u,k φ pl,k c k Totale Differens - kn/m 2 Grader kn/m 2 mm mm ro nr. 001, OF af sti til kolonihaverne Vederlag * ro nr. 002, UF af Nykøbing Falster Omfartsvej undplade ** *: Under forudsætning af at der under udgravningskontrollen verificeres at der er tale om moræneler **: Kan ifb. Udgravningskontrollen hæves til 30 såfremt der generelt er moræneler i stedet for smeltevandsler. GRUSFYLD Friktionsvinkel Uensformighedstal φ pl,k U=d 60 /d 10 Grader - K% Komprimeringsgrad (Vibration) T ETON (Konstruktionsopdeling) Konstruktionsdel Stibro: rodæk Endevederlag anebro: Endevægge Fløje Montagekonsoller Profileringsbeton anebro: Dækplade undplade Overgangsplader Kantbjælker Miljøklasse i ht. DS 411 E Eksponeringsklasse i ht. EN 206 XD2, XD3, XS3, XF4, X3 XD1, XS1, XS2, XF2, XF3, X2 Stibro: Fundamenter M XC2, XC3, XC4, XF1, X1 Renselag P X0XC1 Miljøklasserne er forkortet: E M P Ekstra aggressiv ggressiv Moderat Passiv R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\50610-generalnote.doc

7 Side 4 af 6 SLP RMERING Identifikation 1) f yk (MPa) Styrke Duktilitet Forankring Koldbukning f yck (MPa) Klasse i ht. DS jk (%) (f t /f y ) k 3) Svejselighed Klasse i ht. DS208 2 f 5) R relativ ribbe areal Ø 12 mm D Ø 12 mm D R 2) ,0 1, ,5Ø 2,25Ø Y ,0 1,08 0,8 0,056 3Ø 6Ø F 4) ) 8,0 1,08 0,8 0,056 3Ø 6Ø SV 6) ,6 0,056 3Ø 6Ø hæfte 1) Signatur er anvendt på tegninger. 2) Konstruktionsstål (S235). Værdien gælder for Ø 16 mm. 3) Som bukkediameter (D) anvendes en dorn, der er 1,5 gange den værdi, der er dokumenteret ved bøjeprøvning iht. DS/EN 80 fvigelser fra skemaets bukkediametre, nødvendiggjort af konstruktive hensyn, er angivet på armeringstegningerne. Tilbagebukning er kun tilladt hvis det er dokumenteret at armeringen forsat opfylder de angivne krav efter tilbagebukning. 4) Rustfri armering (F) skal leveres som en af følgende kvaliteter: , , , eller iht. DS/EN ) Relativ ribbe areal fr beregnes iht. DS/EN ISO ) Svejste armeringsnet iht. DS/EN 80. R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\50610-generalnote.doc

8 Side 5 af 6 ETON Komponent Ref. i Miljøklasse Egenskab Enhed M E eton 8.1 Kontrolklasse - Skærpet Skærpet Skærpet 1) CEM I (HS/E/ 2) CEM I (HS/E/ 2) Type - CEM I Cement CEM I (HS/L/ 2) CEM I (HS/L/ 2) Styrkeklasse, Min. MPa 42,5 42,5 42,5 Tilslag Miljøklasse - M 11) E Groft tilslag Fint tilslag Fibre 22) etonsammensætning og frisk beton Hærdnet beton Dæklag Noter til betonskema Sortering Kategori G c 85/20 eller G c 90/15 Indhold af finstof Kategori 20) f 1,5 Lette korn under 2400 kg/m 3 Maks. 2) % 5,0 1,0 Lette korn under 2500 kg/m 3 Ingen bestemmelse Ingen bestemmelse Ingen bestemmelse 2) % 1,0 Kritisk absorption, Maks. 3)4)5) % 2,5 1,1 1,1 Reaktionsfähiger flint 3)7) Maks. % ccelereret mørtelprismeekspansion, Maks. 3)6) længde % /antal dage 0,2 /14 dage 0,1 /14 dage 0,1 /14 dage Stenstørrelse mm Min. 25 og Maks. 32 Sortering Kategori GF85 Indhold af finstof kategori f 3 Humusindhold - Lysere end standardfarven Kemisk svind, Maks. 5)8)9) ml/kg 0,3 0,3 0,2 Reaktive korn, Maks. 5)8)9) vol-% 2,0 2,0 1,0 Mørtelprismeekspansion Længde % 0,1 0,1 0,1 Maks. 5)8)9) /antal uger /8 uger /8 uger /20 uger ccelereret mørtelprismeekspansion Længde % 0,2 0,1 0,1 Maks. 6)8) /antal dage /14 dage /14 dage /14 dage Type Trækstyrke min. kn/mm Længde/diameterforhold Min v/c-forhold Maks. 10) - 0,55 0,45 0,40 Cementindhold, Min. kg/m etonfillerindhold, Min. kg/m F/C-forhold, Min-Maks. 21) - 0,10-0,33 0,10-0,33 0,10-0,33 MS/C-forhold, Maks. - 0,06 0,06 0,06 Chloridindholdsklasse 12)13) - Cl 0,2 Cl 0,1 Cl 0,1 Indhold af ækv. alkali (ekskl. bidrag fra FMS) Maks. 12) kg/m 3 v/60 vol- % mørtel 3,0 3,0 3,0 Luftindhold i frisk beton 14) Min. vol-% 4,5 4,5 4,5 Sætmål mm Fiberindhold, Min. kg/m Styrkeklasse, Min. 15)16) - C25 C35 C40 Luftindhold i hærdnet 17)18) beton, Min. vol-% 3,5 3,5 3,5 fstandsfaktor, Maks. mm -1-0,20 0,20 Frostprøvning 17)19) - - God God Konsistensændring mm estemmelse skal foretages ved forprøvning Luftindholdsændring % estemmelse skal foretages ved forprøvning Styrkeudvikling MPa estemmelse skal foretages ved forprøvning Varmeudvikling kj/kg estemmelse skal foretages ved forprøvning Dæklag, Min mm ) Foreskrevet dæklag, Min. mm ) Udtørringsbeskyttelse Produktionsegenskaber Efterbehandling Modenhedstimer ) Hvis der er risiko for sulfatangreb skal cementen i miljøklasse M klassificeres med høj sulfatbestandighed. 2) Indhold af lette korn skal bestemmes på groft tilslag med mikroporøs flint. Mikroporøs flint omfatter både porøs chalcedon-flint og opal-flint. 3) En af de tre alternative egenskaber skal dokumenteres ved metode 5, 6 eller 7. R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\50610-generalnote.doc

9 Side 6 af 6 4) Kritisk absorption bestemmes for de 10 % af materialet, der er flint med korndensitet over 2400 kg/m 3, og som har den største absorption. Indhold af korn mindre end 4 mm indgår ikke i prøvningen. Hvis korn mindre end 4 mm udgør mere end 5 %, skal fraktionen mindre end 4 mm undersøges for alkalikiselreaktivitet efter de metoder, som er angivet for fint tilslag. 5) Denne metode kan kun anvendes for tilslag med mikroporøs flint. Mikroporøs flint omfatter både porøs chalcedon-flint og opal-flint. 6) Denne metode kan ikke anvendes for tilslag med mikroporøs flint. 7) Denne metode kan kun anvendes for tilslag indvundet i Nordsøen. 8) En af de fire alternative egenskaber skal dokumenteres [se bemærkning note 3]. Gennemsnittet af de seneste 3 prøvningsresultater skal opfylde kravene. 9) Indhold af korn større end 4 mm indgår ikke i prøvningen. Indhold større end 4 mm må ikke overstige 5 %. 10) Ved bestemmelse af v/c-forhold medregnes mikrosilica med aktivitetsfaktoren 2,0 og flyveaske med aktivitetsfaktoren 0,5. 11) Der kan anvendes sand fra miljøklasse P til moderat miljøklasse, såfremt der anvendes lavalkalicement mærket E eller L, og det totale indhold af ækv. alkaliindhold i beton er mindre end 1,8 kg/m 3. 12) Ved beregning skal deklarerede maks. værdier for de enkelte delmaterialer anvendes. 13) Der må ikke tilsættes klorid til armeret beton. For uarmeret beton er kloridklassen Cl 1,0 %, og hvis der anvendes spændarmering i moderat miljøklasse skal kloridklassen skærpes til Cl 0,1. 14) Luftindhold skal etableres ved brug af et luftindblandende tilsætningsstof. Krav til luftindhold kan fraviges for konstruktionsdele, der ifølge S ikke udsættes for frost. 15) De anførte styrkeklasser er minimumsværdier for armeret beton. S kan indeholde krav om højere styrkeklasser. 16) Eftervisning af styrkeklasse sker på grundlag af trykstyrkeprøvning. Prøvningsresultatet fremkommer som gennemsnittet af 2 støbte Ø150/300 mm cylindre prøvet ved 28 modenhedsdøgn. Prøvningsresultatet kan alternativt fremkomme ved prøvning af støbte prøvelegemer med anden geometri, jf. DS/EN ) Krav til enten frostprøvning eller luftporeanalyse skal opfyldes: Kravet kan fraviges for konstruktionsdele, der ifølge S ikke udsættes for frost. Kravet skal dokumenteres opfyldt ved normal transporttids afslutning og efter pumpe, hvis en sådan anvendes. 18) Luftporeanalysen omfatter analyse på tre prøveemner (støbte/udborede/udsavede), hvor der fra hvert emne skal fremstilles overflade til prøvningen på min mm 2. 19) Frostprøvning iht. SS ) Indhold af finstof. 21) Flyveaske-cement forholdet 22) Fibre må kun tilsættes, såfremt dette er specificeret i udbudsmaterialet. Eventuelle fibre skal leveres og dokumenteres iht. DS 2426 (inkl. nneks R) samt DS/EN :2006 og DS/EN /Z:2007 (stålfibre) og DS/EN :2006 og DS/EN /Z:2007 (polymerfibre). 23) På overside af uisolerede dæk skal dæklaget være min 60 mm (65 5 mm). 24) Den maksimalt tilladelige stenstørrelse tilhørende Profileringsbeton er 8 mm. R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\50610-generalnote.doc

10 "bi" "bm" "bi" 8mo 408 8m 12ap "bm" Eh 8f 8mv 12an 8mr 12bt 8mn 12bm 12br 406 8me 12bc 12am 12bk 12 12y "ao" 8m 8f 12an 8mr 8mq 406 8mx 8mn 12br "af" 8me "ap" 12bc "ao" 8fh 8fh 8mc 12bł 12bł 12bs 12k 12k SkovalØen 12u 12u 35f 13b b "az" Stubbekł bingvej dgangsvej 404b Til Kł benhavn "ap" 35e 35e Lat= N H Lon= E 3.46 Ny ledning Tillłb til bassin "GF" SkovalØen 2.29 Oml gning af Tingsted haverne Dige bassin nedl gges ro 3.20, Stibro, St X X X X Eksisterende X dgangsvej h ves Regnvandsbassin 1 Midlertidigt ekspropieret areal Forlagt Tingsted 13c 13c Eksist. bro ved kolonihaverne ro 3.10, anebro, St haven Regnvandsbassin "GF" Erstatningsbassin, Guldborgsund Spildevand /S dgangsvej Omfartsvej, Hldv. 501 Faunapassage Forlagt Tingsted Stubbekł bingvej r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ rbejdsomr de og adgangsveje anebro og stibro 1:2000 PeL LoK PRINT DTO: 02-MR :19 N Signatur: rbejdsomr de, entreprise banebro og stibro dgangsvej Stłjsk rm (entreprise ) M M

11 r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn SGLL ROWLL R kv rk C - Stibro L Kunststof- bel gning Tr krłr ł FCDE, 1: St N PL 160 til vejafvanding Pl 160 CL Nykł bing Falster Om fartsvej St PL 160 PL 160 til vejafvanding Stenfyldt fuge, se tegn St UF St OF St g KL 150 KL 150 ST ST ST a=1.5 1: R=392 a=2 Frihł jde >4.835 m 4.21 a=2 R= a=1.5 R jord Eksist. terr n Skr ningsbekl dning // // Vejautov rn // ~ // Friktionsfyld TV RSNIT -, 1: Skr nings- beskyttelse (Konstruktionsl ngde) L NGDESNIT -, 1: NOTE: Vejautov rn ops ttes af totalentreprenłren. * Stationering for Omfartsvej oplyses af totalentreprenłren. Fortovsfliser, overside i flugt med terr n SIGNTURER: ł425 Plastnedlłbsbrłnd ł315 spulebrłnd flłbsrist p plastnedlłbsbrłnd, se VD tegn. nr Dr n mm fvanding PL160 * Kombiledning KL 150 Tilfyldningsgr nse St St R=10 R=8 St St St St St St St R=8 R=10 St R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN St St St NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ ro nr , OF af sti til kolonihaverne, (reg nr ) Oversigtsplan 1:200, 1:50 ReJ LoK PeL M PLN, 1: St PRINT DTO:

12 120 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL 1730 CL endevederlag N CL Nykł bing Falster Om fartsvej CL endevederlag X= Y= g g CL sti X= Y= X= Y= g UNDERST TNING, FS TNINGSTEL X= X= Y= K3 Y= Rustfri st lplade, t= 3 mm fastgjort til overbygning 200 K CL- endeunderstłtning CL- lejer UNDERYGNING, PLN, 1: 260 DETLJE 1, 1: NOTE: Lejer: 1, 3 Frie bev gelige lejer: Min. lodret last SLS: 2.2 MN ULS: 3.2 MN Vinkeldrejning 5/0 radian CL endevederlag nord 2, 4 Sidestyret lejer mod bev gelse vinkelret p brol ngderetning: Lodret last som leje 1 og 3 og min. vandret last SLS: 0.25 MN ULS: 0.35 MN Vinkeldrejning 5/0 radian Flłjender mod syd ligger i et cirkelslag i henhold til stiprojekt. Detalje CL bro 920 Ved lejeudskiftning placeres donkraft 500 mm fra lejemidpunkt LEJEPLCERING; 1: N, NV S, SV N, NV S, SV 300 el gnings- niveau // 400 K r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn mm renselag 2200 ROENDE, 1:20 SNIT -, 1:20 SNIT -, 1: NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ ro nr , OF af sti til kolonihaverne, (reg nr ) Underbygning. fs tning og m l Se tegn. ReJ LoK PeL M PRINT DTO:

13 25 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL X= Y= X= Y= CL endevederlag N CL Nykł bing Falster Om fartsvej CL endevederlag Klar til stłbning L ngdeprofil jf. tegn X= Y= X= Y= X= Y= X= Y= X= Y= CL sti C X= Y= X= Y= X= Y= CL endeunderstłtning PILH JDE, 1:200 CL endeunderstłtning X= Y= X= Y= ł80 mm PEL-kabelrłr X= Y= C X= Y= X= Y= X= Y= X= Y= X= Y= PEL-kabelrłr fłres ned og ud i siden. fsluttes i yderrabat 6 m fra CL-endeunderstłtning i dybde 0.8 m under endeligt terr n. Kunststof- bel gning 50 OVERYGNING, PLN, 1: 3000 vinkelret broende DETLJE 1, 1: fald p overside konsol mm renselag NOTE: lle udadg ende synlige hjłrner affases med 20x20 mm trekantlister, s fremt andet ikke er anfłrt. fs tningstabel til overbygning udarbejdes efter n rmere aftale med entreprenłren. Overside kantbj lke ligger i et cirkelslag. SNIT -, 1: (var.) (var.) (var.) (var.) Relative koter til overside bel gning Relative koter til overside beton Detalje r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn PEL ł80mm kabelrłr Relative koter til underside beton NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ ro nr , OF af sti til kolonihaverne, (reg nr ) Overbygning. fs tning og m l Se tegn. TV RSNIT, SNIT -, 1:20 TV RSNIT, SNIT C-C, 1:20 ReJ LoK PeL M PRINT DTO:

14 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL jl. Y12/200 Y12/200 Y12/200, l=1500 Y20/150 Y16/200 jl. Y12/200 Y12/200 jl. Y12/200 ** Y16/300 Y16/200 S Y16/200 S 2500 Y16/200 2 Y25 2 Y25 jl. Y20/150 Y16/200 // 1500 Y16/150 Y16/ S 1500 Y20/150 os, us Y16/150 Y16/150 nederst jl. Y16/200 Y16/200 RMERING I ENDEVEDERLG, 1:50 TV RSNIT, 1:20 * ** Supplerende armering Y20/375, L=24 m, os, us jl. Y12/ p str kning 0-3 m fra broende, resten Y12/ jl. Y12/ jl. Y12/ jl. Y12/200 3 Y12, L=2,200m Y12/200 S 3 Y12, L=3,000m Y jl. Y16/ Y16 2 Y16 jl. Y16/ jl. Y12/ jl. Y12/150 jl. Y12/150 Y12/150 S 4 Y16 2 Y16 5 Y16 3 Y12 3 Y jl. 2 Y10/ RMERING I ROENDE, 1: jl. Y12/ jl. Y10, 3 stk. 400 jl. Y10, 3 stk. 400 jl. Y10, 3 stk. Normalarmering R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN RMERING I FL JV G, 1:20 DETLJE 1, 1:20 DETLJE GEOMETRI 1, 1:20 // NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ ro nr , OF af sti til kolonihaverne, (reg nr ) rmering 1:200, 1:50 ReJ LoK PeL M PRINT DTO:

15 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL Tilpasses Detalje 2 Detalje 1 OPSTLT, 1:10 olte ikke vist 12x60 60 Pl. 110x160x Huller ł15 Scepter 12x NOTE: M l: lle uben vnte m l er i mm Udfyldning 10x SNIT -, 1: St lkvaliteter: lt st larbejde udfłres iht. DS/EN olte ISO efter DS/EN 20898/1 og 20898/2 Fodplader S275JR i henhold til DS/EN 25 vrigt st l S235JR i henhold til DS/EN 25 Svejsning: Udfłres som słmklasse C iht. DS/EN Pl. 30x60x12 a4 a4 Pl. 30x60x M12 Overfladebehandling: lt st l varmforzinkes jf., etonbroer, afs. 9. roautov rn og r kv rker. Vejregler, dec Detailm l til r kv rk udarbejdes efter n rmere aftale med entreprenłren. 12x60 M10 młtrik M10 duporing Underlagsskive 30x11x3 Neoprenskive 29x19x2. 70 shore 60 Fodplade pl. 110x160x Pl. 60x12 a4 a Rustfast 4-70 kl beanker M12 som HILTI HIT HY 150 HS eller tilsvarende produkt. Indboringsl ngde = 120 mm. Tr kprłves til 12 kn. 150 DETLJE 1, 1:2 DETLJE 2, 1:2 el gning R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SNIT -, 1: NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ ro nr , OF af sti til kolonihaverne, (reg nr ) R kv rk ReJ LoK PeL M PRINT DTO:

16 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL 140 mm skinner Sveller Var. ballasttykkelse Stabilt grus SO mm underballast C - bro L Dr nrende // * * 4790 // Dr n 1) 200 mm muld Flłjv g Jord C - planlagt spor L min. 900 C - eksist. spor L Indd kning ** 25 // // Dr n Friktionsfyld L NGDESNIT -, 1: SG II 1) mm ikke komprimeret afretningsgrus Vejopbygning, se note 300 mm bundsikring Se tegn (bundplade 10 fald mod łst) * Se note TV RSNIT -, 1: Trug Trug Rabat Kł rebane Kł rebane Rabat N a=2 a= PL 160 C a=2 Lodrette fortovsfliser CL-planlagt spor KL a=2 NOTE: Vejopbygning: udfłres i anden entreprise, i denne entreprise udfłres: G 0 i var. tykkelse 40mm M 20 mm Fugtisolering type IVa. Dr nrende i dybdelinie. Klemskinne som vist p tegn (Vejopbygning er vist med tykkelse 120 mm). 1) fvanding se tegning fvanding. Friktionsfyldets trappeprofil udfłres iht. N Ved kantbj lkernes ender udfłres plateau er for at sikre hensigtsm ssige adgangsforhold til ikke-offentlige arealer g Dr n etableres efter indskubning. Ca. km Ca. km CL-eksist. spor OF St. ca Ca. km * fstand 750 mm kan variere 75 mm iht. totalentreprenłrens vejdesign. fstandsholder p v g og flłje ops ttes af hovedentreprenłr. Resten ops ttes af totalentreprenłr. ** Den angivne kote er vejledende og skal endeligt oplyses af totalentreprenłren. For tv rsnit C-C se tegn Grłfternes placering er vejledende.grłfterne anl gges iht. NI-6-3, ilag 3, dybde=500 mm. Punktfundament se tegn SIGNTURER: ł425 Plastnedlłbsbrłnd flłbsrist p plastnedlłbsbrłnd, se VD tegn. nr Dr n mm a=1.5 C a=1.5 fvanding PL160 Kombiledning KL 150 Grłft iht. NI-6-3 Tilfyldningsgr nse R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN R NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ ro nr , OF af ane, Storstr. - Nykłbing F (reg nr ) Oversigtsplan 1:, 1:50 PLN, 1: 5000 KDC LoK ReJ M PRINT DTO:

17 N R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL CL Nykł bing F. Om fartsvej X= Y= X= Y= NOTE: Overside af flłjv gge udfłres med 50 tv rfald mod jord. Koter angivet i banebroens endelige position Vedr. montagekonsol se tegn // 3.32 // Relative koter til os konstruktionsbeton Drypn se // // 1500 se tegn Relative koter til us konstruktionsbeton L NGDESNIT -, 1: TV RSNIT, 1:50 10 Yderside Inderside SNIT -, 1:50 DETLJE 1, 1: CL anebro Detalje 1 10 t=400 X= Y= X= Y= / 1 / // / t=700 se snit - t= r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ ro nr , OF af ane, Storstr. - Nykłbing F (reg nr ) fs tning og m l 1:, 1:50 KDC LoK ReJ M PLN, 1: SNIT -, 1: PRINT DTO:

18 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL 4500 Y16/ Y16/ jl. Y16/ Y16/ Y16/ 7 Y20* Y16/200, L=1300 Y25/* Y20/ Y16/150 // 950 2x3 Y16 V garmering V garmering Y16/ 600 Y16/ Y16/ stk. bjl. Y16/150 6 stk. bjl. Y12/450 Y25/ V garmering 2x3 Y16 ekstra // 850 V garmering jl. Y16/200 jl. Y16/ Y20/ 1200 Y25/ Y20/ TV RSNIT, 1:50 Y16/150** * Fłres ind i v ggen, L=1 fra US d k Y16/150 bjl. Y25/ 800 jl. Y25/ 4700 Y16/150*** Y25/* 1350 // Y16/, L=2200 S / // x3 Y16 ekstra / E / E Y16/150 9 stk. bjl. Y12/ Y25/ Y25/ L NGDESNIT, 1:50 * rmeringsjernenes stłd udfłres i flere snit. ** Dog Y16/ p ydersiden i de nederste 1800 mm over stłbeskel. *** Dog Y16/ i en afstand af 1500 mm fra v ggen. Y16/150 Y16/150 TV RSNIT, EKSTR RMERING; 1: Y12/ CL Nykł bing F. Om fartsvej HENVISNINGER: Vedr. armering i montagekonsol, se tegning nr Vedr. armering i overgangsplade, se tegning nr Hvor ikke andet er anfłrt g lder armeringen i snit - ligeledes for snit C-C Y12/200 CL Y12/ Y16/ Y20/* Y16/150 Y16/150 Y16/ Y20/* Y16/ Y16/ CL anebro Var. 700 SNIT E-E, INDSN VRING F V G, 1:20 Y16/150 Y16/ Y20/* Y16/ Y16/ Y16/150 0 Y16/150 Y16/ // 0 2x3 Y16 ekstra Y20/ SNIT -, ST TTEMUR, 1: R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN C PLN, 1: C Y16/150 Y16/150 Y16/150 Y16/** // 2x3 Y16 ekstra 850 Y16/** // 2x3 Y16 ekstra Y20/ Y16/ Y20/ Y20/ SNIT -, ST TTEMUR, 1:50 Y16/ NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ ro nr , OF af ane, Storstr. - Nykłbing F (reg nr ) rmering KDC LoK ReJ M 1:, 1:50 * ** Y16/ i snit C-C Y16/150 i snit - og C-C PRINT DTO:

19 30 13 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL 30 Fugemasse type, 20x20 mm itumenfuge p kl bebrydende bundlag Standard betonelement Fugeb nd 60 Pl Fugemasse type, Silikonefuge Slaganker som HILTI HKDR, med s tskrue M10/4-80, c-c=200 mm. Under sp ndskive monteres Korrex isolator el. tilsvarende Klemskinne, se detalje. Udspyer ł50 x 3 mm, rustfri syrefast pr mm // // 20 R=5 Folie (kl bebrydende, elastisk), kl bes ikke til underlag. 5 fald mod broenden Polymerbitumenplade (topmembran) Rustfrit finmasket net som rottesikring ST ESKEL, PRINCIP, 1:20 DRYPN SE, 1:2 Polymerbitumenplade (bundmembran) Epoxy harpiksgrunder Y8/ R KELKSSE, 1: Fugemasse type, 20x20 mm. itumenfuge p kl bebrydende bundlag. Y8/ R 1:4 Omstłbes med specialmłrtel Y8/ R 1: eskyttelsesbeton 60 mm beskyttelsesbeton Młrtelpude af svindfri specialmłrtel, evt. konstruktionsbeton Y16/500 1: ffasning 40x40 hjłrner afrundes ved slibning PRINCIPIEL DETLJE TILH RENDE FUGTISOLERING, 1: Stłbeskel mellem v g og d k R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN Stritter R7 af syrefast rustfrit st l, l=500. S ttedybde 200 mm. Stritter R7 af syrefast rustfrit st l, l=500. S ttedybde 200 mm NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ Tynd isolation Tynd isolation ro nr , OF af ane, Storstr. - Nykłbing F (reg nr ) Tunneloverside. Fugtisolering. Kabelkasse. Se tegn. DETLJE 1, 1:5 DETLJE 2, 1:5 KDC LoK ReJ M PRINT DTO:

20 yggegrube dgang til byggegrube etableres af anden entreprenłr R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL CL Etsporet bane Forslag til udformning af stibroen byggegrube 60 m midlertidigt l gtehegn mod bane Sugespidser i hver side CL eksist. spor 5000 Min a=1,5 Gr debrłnd (permanent) ialt 5 stk. i hver side yggegrube Udgravning, se tegn Stibro CL bro ~14000 CL Omfartsvej ~23700 ST ST Terr nkote ~ 2,5m CLOmfartsvej dgangsvej fald 1:10 ~ Gr debrłnd (permanent) pr. ca. 15 m, ialt 5 stk. i hver side ~ m midlertidigt l gtehegn mod bane Stłbeniveau ~ -2,63m FSE 1, 1:400 FSE 2, 1:400 1a yggegrube og tłrholdelses foranstaltninger udfłres af entreprenłr. 1b Udfłrelse af bro. 1c Udgravning for indskubning af bro. 1d Etablering af midlertidige fundamenter og skinnesystem (fjernes efter brug) 2a Opgravning af eksisterende skinner, sveller, balllast, underballast, str kningskabler, m.v. 2b Indskubning af bro til endelig position. NOTE: Der er en trykledning langs top af sydlig udgravningsprofil, se tegn CL Tunnel SO Terr n ~ 2,5 Vejprofil Terr n ~ 2, a=2 a=1.5 aksebj lke PL 40x0 Terr n ~ -2,63 aksebj lke PL 40x mm SG II real til tłrholdelsesanl g r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn FSE 3, 1:400 SNIT -, 1: 3a Tilfyldning omkring bro. 3b Etablering af dr n, afvanding m.v. 3c Retablering af skinner, sveller, balllast, str kningskabler og beskyttelsesskinner. Typisk muligt snit i skubbespor, fłr tv rskubning NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ ro nr , OF af ane, Storstr. - Nykłbing F (reg nr ) yggefaser 1:400, 1: KDC/PeL MKa ReJ M PRINT DTO:

21 N R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL CL Nykł bing Falster Om fartsvej 1500 // 1 CL Skubbespor CL Skubbespor 600 V garmering CL skubbespor Y16/150 V g jl. Y16/150 1 NOTE: Vedr. snit i skubbespor under tv rskubning, se tegn Donkraft 1 Donkraft 5 Donkraftene dimensioneres efter nedenst ende tabel: Donkraft 2 Donkraft 6 CL anebro Donkraft 3 Donkraft 7 Donkraft 4 Donkraft V garmering jl. Y16/ Y undplade // Y25 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN FUK NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ PLN, 1: MONTGEKONSOL, 1:20 Entreprenłren er ansvarlig for endelig udformning inkl. armering. rmering i v g og bundplade ikke vist. ro nr , OF af ane, Storstr. - Nykłbing F (reg nr ) Montagedetaljer. Princip for montage KDC LoK ReJ M 1:, 1: PRINT DTO:

22 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL CL v g Kl beankre Y20 Indstłbningsl ngde 250 mm * fstandsholdere for st lautov rn N CL Skubbespor 6000 CL Nykł bing Falster Om fartsvej Inderside autov rn CL Skubbespor 1 17x fstand melem bł jler CL anebro DETLJE 1, 1:10 * Se note G 0 40 mm M 20 mm 10 mm fugtisolering undplade 1:3 3000* 200 mm G mm SG II 200 mm S Grusfyld Dr n af porłst materiale som Leca sten, t=50 mm SNIT -, OPYGNING F VEJEL GNING, 1:50 * p bygv rkets łstlige side 1:3 1: : NOTE: Montage af autov rn iht. afstandsholdere udfłres af totalentreprenłren. Den viste fastgłrelse er principiel og vil blive projekteret af totalentreprenłren. Fastgłrelse etableres p endev gge og flłjv gge. R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ ro nr , OF af ane, Storstr. - Nykłbing F (reg nr ) Vejautov rn og vejbel gning Se tegn. PLN, 1: KDC LoK ReJ M PRINT DTO:

23 Snit -: 1:50 min min C - planlagt spor L C - bro L C - eksist. spor L Eksisterende tracø Overgangszone SO Overgangszone Eksisterende tracø SO SO 384 (UIC60 Dm) 350 (Sk rver) 300 (Underballast) a=2.0 a= a= a=1.5 a=1.5 Muldlag, 200 mm Muldlag, 200 mm R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ dgn Krav til ny banetracø NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ ro nr , OF af ane, Storstr. - Nykłbing F (reg nr ) Ombygning af spor. Tv rprofil 1:200 KL KL KE M PRINT DTO:

24 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL Overbygning CL stibro/fundament Stiens niveau ~ a=2 Sk ring ~ OPSTLT, EKSIST. FUNDMENT, 1:20 TV RSNIT -, EKSIST. FUNDMENT, 1: CL stibro/fundament ~ Stiens niveau Grovbeton* Overbygning a=2 C C P stłbt vinge udkraget 500 mm a=2 Udgravning Y10 Den łverste dorn p det eksist. fundament fjernes Kl beanker Y12/500* S ttedybde = // 140 / 150 jl. Y8/ // ~300 ~ Ru stłbeskel Kl beanker Y12/500 L=300 S ttedybde = 150 // ~500 ~ P stłbt vinge Grovbeton NOTE: Entreprenłren er ansvarlig for overbygningens b reevne under h vningen. Det angivne lłsningsforslag er under foruds tning af, at vederlaget h ves max. 500 mm. Samtlige angivne m l er vejledende, og skal verificeres ved opm ling p stedet. łjlearmering kan efter entreprenłrens valg udfłres som lukkede- eller U-błjler OPSTLT, PLNLGT FUNDMENT, 1:20 * Grovbeton udstłbes for at modvirke erosion, samt at understłtte den p stłbte vinge. Grovbeton udstłbes umiddelbart efter udgravning, og skal tilbageholdes ud mod vandlłbet, samt til siderne. TV RSNIT -, PLNLGT FUNDMENT, 1:10 TV RSNIT C-C, PLNLGT FUNDMENT, 1:10 * Kl beankre udfłres forskudt R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ Eksist. bro ved kolonihaverne H vning af vederlag KDC LoK ReJ M 1:20, 1: PRINT DTO:

25 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ dgn SGLL ROWLL 200 Scepterafstand, se projekttegn Sv rt gevindrłr 32 max. 500 Middelsv r gevindrłr 32 Middelsv rt gevindrłr 32 mm. M 6 rustfri pinolskrue med indv. 6-kt. hul. Middelsv rt gevindrłr 25 mm. l=320 M 6 rustfri pinolskrue med indv. 6-kt hul mod banen Fastgłrelse af rłr til scepter: Montage af sceptre: verste rłr fastgłres til samtlige sceptre, medens łvrige rłr kun fastgłres en gang mellem hvert ekspansionsstykke og til endesceptre. Sceptrene skal monteres s ledes at rłremnerne kan placeres parallelt med kantbj lkens (d kelementernes) overside og yderside. ukket plade L x 315 x 5 mm stłdes med 5 mm mellemrum ved scepter Scepterne skal v re lodrette. St lkvaliteter: St l til sceptre, rłr, sparkeplader og fodplader skal leveres som S235JR eller bedre i h.t. DS/EN 25 DETLJE EKSPNSIONSSMLING, 1:5 44 hul i scepter Middelsv re gevindrłr i h.t. DS 540. Pinolskruer, młtrikker og skiver skal leveres som Syrefast st l werkstoff nr jf. DIN OPSTLT, 1: Svejsning (jf. DS 412): Słmme mellem sceptre og fodplader, słmklasse C. Svejsning udfłres som elektrisk lysbuesvejsning Overfladebehandling: Varmforzinkes til klasse i h.t. DS/ISO 1459 og mm kobberledning M10 bolte Rundjern med M10 gevind indv. Dette g lder ogs dele med godstykkelse < 5 mm Detalje a 4 Langhul ł10 x 20 OVERSTROPNING, 1:5 verste rłr DETLJE, 1: mm hul Pl. x 50 x R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ dgn Scepter 70 x 20 mm Fodplade 150 x 150 x 15 mm Kontrolleret for lagdeling - % UK 135 Rustfast M8 bolt Huller i plader udfłres som lodret langhul ł10 x 20 mm NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ 20 Sporb rende bro 15 DETLJE SCEPTER, 1: FODPLDE 1: SCEPTER, 1:5 M12 Młtrik med underlagsskive Rustfast syrefast st l, 4 styrkeklasse 70 M12 Gevindst nger Rustfast, syrefast st l 4.Styrkeklasse 70 fastgłres med UPT UK 3 EP M12 kl bepatron R kv rk KDC LoK ReJ M Se tegning PRINT DTO:

26 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SGLL ROWLL mm SF-sten 40 mm grus 80 mm cementstabiliseret grus 800 Uarmeret beton type M R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ DGN SKR NINGSEF STELSE, 1: NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ Skr ningsbef stelse KDC LoK ReJ M Se tegning PRINT DTO:

27 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ dgn NOTE: 1) For bro nr. 002 anebro er tykkelsen reduceret til 250 mm og der anvendes dorne. 1) For bro nr. 001 Stibro er der en recess ved broafslutning p 20x mm og ikke armeringsjern ved tilslutning mellem bro og s tningsplade vinkelret broende fald p overside konsol 300 1) 50 mm renselag OVERGNGSPLDE, M L, 1:20 Y12/200, l=1500 Y12/200 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ jl. Y12/200 Y16/200 Y12/200 Overgangsplade. M l og armering. Se tegning OVERGNGSPLDE, RMERING, 1:20 LoK KDC ReJ M PRINT DTO:

28 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ dgn Kłrebaneflise x625x800 Inderside Kantbj lke 460 3Y16, l=0 Stabilt grus 460 jl. R10/70 Grovbeton 3Y16, l=0 Yderside Kantbj lke fvandingsrłr type VL uden fals 600x53x0, DS , udstłbes med beton, se S SNIT -,1:20 SNIT -,1:20 Vedr. indstłbte bolte, Kłrebaneyderscepter flise Fundament for Kantbj lke Se projekttegn OS fundament for ydersceptre Kote svarende til OS kantbj lke. R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ dgn Dybdelinie NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ mm renselag fslutning ved hjłrner udenfor broen 1:10 FSLUTNING VED HJ RNER UDENFOR ROEN, 1:50 Idet der principielt skal udfłres en bel gningsog aflłbsm ssig afslutning som vist, skal tilpasning til aktuelle forhold p regnes. FUNDMENT FOR YDERSCEPTER, 1:20 LoK KDC ReJ M PRINT DTO:

29 Polymerbitumen lu-plade 3 x Sp ndingsfordeler Stryges med tynd isolering 250 Slidlag relag SG Stenfyldt fuge som Thorma joint 35x320 Udfłres efter udl gning af vejbel gning Kunststofbel gning fłres ned p "lodret" flade 20 x 20 mm Elastisk fugemasse og Polyethylenskum. Udfłres efter kunststofbel gning. 50 mm renselag Dr n af porłst materiale som Leca sten pr Profilsk ret h rd mineraluld FSLUTNING, ROENDE, 1:10 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ dgn 300 mm S NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ 3000 vinkelret broende fslutning ved broende Kunststofbel gning - stenfyldt fuge Se tegning EL GNINGSFSLUTNING, 1:50 ReJ LoK ReJ M PRINT DTO:

30 Til Kł benhavn N SkovallØen Dige Dige Eksist. stibro Stibro.0 r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn Nyomfartsvej ane NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ Overkł rsel anebro og stibro Sti og diger - Oversigtsplan 1:0 CRF CRF CaK M PRINT DTO: 02-MR :47

31 Noter: Vedrłrende ledninger, se ledningsplan. N SkovalØen r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ anebro og stibro Sti. Eksisterende forhold CRF CRF CaK M 1: PRINT DTO: 02-MR :53

32 N r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ anebro og stibro Kote- og afs tningsplan. Sti. CRF CRF CaK M 1: PRINT DTO: 02-MR :37

33 r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ Kote- og afs tningsplan. Sti. anebro og stibro 1:200 CRF CRF CaK M PRINT DTO: 02-MR :39 N

34 r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ anebro og stibro Kote- og afs tningsplan. Sti og dige. 1:200 CRF CRF CaK M PRINT DTO: 02-MR :20 N

35 r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ Kote- og afs tningsplan. Dige anebro og stibro 1:200 CRF CRF CaK M PRINT DTO: 02-MR :25 N

36 r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ Kote- og afs tningsplan. Dige anebro og stibro 1:200 CRF CRF CaK M PRINT DTO: 02-MR :31 N

37 Snit Eksist. sti = Eksisterende regnvandsbassin R jordsplanum for entreprise Omtrentlig r jordsplanum for entreprise CL stibro =1,5 CL eksist. banebro 5 0 N cm lag sediment Snit - Sti R jordsplanum for entreprise Eksisterende regnvandsbassin Omtrentlig r jordsplanum for entreprise Sti 5 CL, omfartsvej Se snit =2 = ,09 8, r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ anebro og stibro Jordarbejder ved eksist. bassin 1:500 CRF CRF CaK M PRINT DTO: 02-MR :37

38 KOTE (DVR90) STI 5 5 X L NGDEPROFIL R = m R = 2000 m R = 2000 m R = m R = 600 m R = -600 m KURVE ND R = 13 m R = 20 m R = -355 m R = 355 m R = -10 m R = -10 m TERR N VEJ r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn STTIONERING NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ anebro og stibro Sti. L ngdeprofil 1:/1:0 CRF CRF CaK M PRINT DTO: 02-MR :37

39 O N , r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ anebro og stibro Sti. Skilte og afm rkning 1:500 CRF CRF CaK M PRINT DTO: 02-MR :33

40 Noter: Muldtykkelse = 10 cm K = Koblingshłjde = minimal overbygningstykkelse L = L ngdeprofilreference Uben vnte m l er i m Signatur: Leret vejgrus Stiforbindelse ved stibro Grussti Diger C L C L C L Sti 0 Kronekant 5.00 Kronekant Var Var. Sti NORMLTV RSNIT Yderrabat Yderrabat NORMLTV RSNIT P fyldning a=2 K 20 a=2 NORMLTV RSNIT 0.30 a=2 a=2 P fyldning a= a=2 Kote f rdigvej L Kote dige Var. L Var. K r:\projects\glo\22\22201\cd\draw\ dgn Kote f rdigvej L NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ anebro og stibro Sti og diger. Normaltv rsnit CRF CRF CaK M 1: PRINT DTO: 02-MR :30

41 g V > 501 > > > Tingsted > > > Signatur: V V VD_01 GF_R1 Lukket ledning med faldretning Dr nledning med faldretning (KL) Dr nledning med faldretning (D) Entreprisegr nse nnulleret ledning Eksisterende regnvandsledning Eksisterende dr nledning rłndnummer VD GF nummerering Note: fvanding af brokonstruktioner, se brotegningener Presse-/ modtagegrube Foringsrłr rłnd med kłrebane-/fortovsd ksel rłnd med betond ksel Nedlłbsbrłnd Eksisterende brłnd > Dige VD_01 DK: -1,39 K: -3,10 VD_02 DK: -1,56 K: -3, > 12bc Omfartsvej, Hldv > 12bł Tilkobling til afvandingssystem udfłres af anden entreprenłr ł 400pt o/oo > >rłnd s ttes p eksisterende b700 ledning Tilkobling til afvandingssystem udfłres af anden entreprenłr SkovalØen, Hldv. 501 > > > > GF_R1 DK: 3,34 K: 1, ł 700bt - 1,0 o/oo GF_R3 DK: 3,88 K: 1,18 Pilotrłrsboring ł 710pt o/oo GF_R4 DK: 3,14 K: 1, ł 700bt o/oo R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ anebro og stibro fvanding St HJO CGW PS M 1: PRINT DTO:

42 Kronekant 2.20 m V Signatur: Lukket ledning med faldretning Presse-/ modtagegrube > V V VD_01 GF_R1 Dr nledning med faldretning (KL) Dr nledning med faldretning (D) Entreprisegr nse nnulleret ledning Eksisterende regnvandsledning Eksisterende dr nledning rłndnummer VD GF nummerering Foringsrłr rłnd med kłrebane-/fortovsd ksel rłnd med betond ksel Nedlłbsbrłnd Eksisterende brłnd ł 700bt o/oo Omfartsvej, Hldv Tingsted 2.0 Note: fvanding af brokonstruktioner, se brotegningener 5.0 VD_02 DK: -1,56 K: -3, ł 400pt o/oo ł 710pt o/oo 2.0 Tilkobling til afvandingssystem udfłres af anden entreprenł r GF_R4 DK: 3,14 K: 1, ł 700bt o/oo GF_R5 TK: 3,39 DK: 2,89 K: 0, m - ł 700bt o/oo 404b GF_R6 TK: 2,50 DK: 2,00 K: 0,86 GF_R7 TK: 2,32 DK: 1,82 K: 0, ł 700bt o/oo K:0, GF bassin undareal 1028 m undkote 0.09 m Dgl. vandspejl 0.89 m Max. vandspejl 1.59 m Kronekant m 2.0 Overlł b - 19m - ł 250PL- 30 o/oo K:1,59 K:1,03 K:0,89 K:0,84 flł b - 19m - ł 160PL- 2.5 o/oo 1.0 > > > 1.0 > 2.0 R:\Projects\GLO\22\22201\CD\Draw\ dgn NYK ING FLSTER OMFRTSVEJ anebro og stibro fvanding St HJO CGW PS M 1:500 GF_R3 DK: 3,88 K: 1, PRINT DTO:

43

44

45

46 a=2 300 D h flłbsniveau Sten 150/200 mm 300 Fundament 200 Snit - * 0 Fundament L Geotekstil rmering: Y10/200 i begge retninger og i 2 lag Stłdjern: Y10/200 Hvor bassinbund ligger mere end 400 mm under aflłbsniveau, stensikres skr ningen til 500 mm under aflłbsniveau. 300 assinbund Hulrum i lagets nederste halvdel udfyldes med rtesten 200 b 200 Snit - Dimensioner p bygv rket bestemt efter ledningsdimension Lednings-ygb rkets ygv rkets ygv rkets diameter indv. breddeindv. l ngde indv hłjde D L h Ved pr fabrikeret bygv rk kan fundament udelades * Pkt. opgivet i afs tningstabel ved st. og afstand fra centerlinien Tekst ndret SOKR DUC NP Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godk. 500 *. V:\Data\Diverse\afv_type\26603.dgn FVNDING Uben vnte m l er i mm 500 TYPETEGNING Plan Sikring af rłrudlłb i regnvandsbassin med betonkasse og sten Tillłb til regnvandsbassin 1:50 Proj. Tegnet Kontrol. Godk. Dato SCK LN HCJ W

47

48 Vejdirektoratet har lokalkontorer i alborg, Fløng, Herlev, Herning, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. PROJEKTKONTOR ØST Gladsaxe Ringvej Herlev Telefon Telefax vejdirektoratet.dk