UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE"

Transkript

1 Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

2 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS BROTEKNISK BESKRIVELSE Revision 0 Dato 2012 Udarbejdet af Lotte Høj Hulsbæk, Kristian Albert Jakobsen Kontrolleret af Lotte Høj Hulsbæk Godkendt af Hans Henrik Ebsen Christensen Beskrivelse Broteknisk beskrivelse til VVM-undersøgelse ISBN (NET) Ref. H KRAJ Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Sammenfatning Etape Linjeføring Nord/Midt (NM) Linjeføring Syd (S) Etape Linjeføring Nord (N) Linjeføring Midt (M) Linjeføring Syd (S) Etape 3, Fælles (F) 7 3 Forudsætninger for den brotekniske undersøgelse Projekteringsforudsætninger Vejtværsnit og øvrig vejgeometri Tværprofil Øvrige geometriske forhold Placering af understøtninger for nye broer Placering af autoværn, støjskærm mm Banebroer, afstandskrav Krav til frihøjder Æstetisk koncept Dalbroer Nye vejoverføringer Nye stioverføringer Ny faunaoverføring 15 4 Eksisterende bygværker Tilstandsscreeninger Bæreevnescreeninger 16 5 Anlægsarbejder for bygværker Etape 1, linjeføring Nord/Midt Overføringer Underføringer Etape 1, linjeføring Syd Overføringer Underføringer Etape 2, linjeføring Nord Overføringer Underføringer Etape 2, linjeføring Midt Overføringer Underføringer Etape 2, linjeføring Syd Overføringer Underføringer Etape 3, Fælles Overføringer Underføringer Afvanding på overføringer Arealanalyse Geoteknik Ledninger Udførelsesmetoder Anlægstakt og anlægsprogram 61

4 Trafikafvikling på skærende veje/stier under arbejdets udførelse Trafikafvikling på eksisterende rute 26 i tilknytning til bygværker Miljømæssige konsekvenser 62 6 Varianter Indledning Variant Y-anlæg Overføringer Underføringer Variant Trompet Overføringer Underføringer MTV 2+1 strækning udføres med overkørbar midterrabat 72 7 Anlægsoverslag Forudsætninger Dalbroer Anvendte m 2 -priser Etape 1, linjeføring Nord/Midt Etape 1, linjeføring Syd Etape 2, linjeføring Nord Etape 2, linjeføring Midt Etape 2, linjeføring Syd Etape 3, linjeføring Fælles Samlede anlægsoverslag Varianter Variant Y-anlæg Variant Trompet MTV 2+1 strækning udføres med overkørbar midterrabat 84 8 Videre undersøgelser 85 9 Baggrundsmateriale 86 BILAG Bilag 9.1 Tegningsliste og Brotegninger Bilag 9.2 Notat for udformning af bygværker i sammenhæng med VVM undersøgelsen på rute 26 Aarhus Viborg Bilag 9.3 VVM rute 26 skitsering bygværker

5 1 1 INDLEDNING I januar 2009 blev der reserveret midler til VVM-undersøgelse for udbygning af rute 26 mellem Århus og Viborg. I september 2009 blev der indgået aftale om at gennemføre VVM-undersøgelse på delstrækningerne Viborg V - Rødkærsbro (strækning 1 og 2) og Søbyvad - E45 (strækning 6). Det er på den baggrund, at Vejdirektoratet har undersøgt konsekvenserne af en udbygning af ca. 5 km eksisterende vej fra Viborg S Rødkærsbro til 4-sporet vej, samt etablering af ca. 6 km ny motortrafikvej ved Viborg (Viborg V Viborg S) og ca. 21 km ny motorvej/motortrafikvej ved Aarhus (Søbyvad E45). Denne brotekniske beskrivelse indeholder et skitseprojekt for bygværkerne til udbygningen af rute 26 på strækningen Søbyvad Aarhus (strækning 6). Beskrivelsen indeholder også en vurdering af bygværker, som indgår i varianterne. Nærværende VVM-undersøgelse er gennemført i perioden og resultaterne er afrapporteret i en række rapporter, de vigtigste baggrundsrapporter er i denne sammenhæng: Udbygning af rute 26 Viborg V-Rødkærsbro. VVM-redegørelse - Vejteknisk beskrivelse. Vejdirektoratet Udbygning af rute 26 Søbyvad-Aarhus. VVM-redegørelse - Vejteknisk beskrivelse. Vejdirektoratet Udbygning af rute 26 Viborg V-Rødkærsbro. VVM-redegørelse - Broteknisk beskrivelse. Vejdirektoratet "Udbygning af rute 26 Søbyvad-Aarhus. VVM-redegørelse - Broteknisk beskrivelse." Vejdirektoratet (nærværende rapport) "Udbygning af rute 26 Viborg V-Rødkærsbro. VVM-redegørelse Miljøvurdering, Rapport 399." Vejdirektoratet "Udbygning af rute 26 Søbyvad-Aarhus. VVM-redegørelse Miljøvurdering, Rapport 403." Vejdirektoratet "Udbygning af rute 26 Viborg V-Rødkærsbro. VVM-redegørelse Landskab, Rapport 400." Vejdirektoratet "Udbygning af rute 26 Søbyvad-Aarhus. VVM-redegørelse Landskab, Rapport 404." Vejdirektoratet "Udbygning af rute 26 Viborg V-Rødkærsbro. VVM-redegørelse Arealforhold, Rapport 401." Vejdirektoratet "Udbygning af rute 26 Søbyvad-Aarhus. VVM-redegørelse Arealforhold, Rapport 405." Vejdirektoratet "Udbygning af rute 26 Viborg V-Rødkærsbro. VVM-redegørelse Afvandingsteknisk beskrivelse." Vejdirektoratet "Udbygning af rute 26 Søbyvad-Aarhus. VVM-redegørelse Afvandingsteknisk beskrivelse. Vejdirektoratet Nærværende rapport skal ses i sammenhæng med de øvrige tekniske rapporter for VVMundersøgelsen. Der vil være emner, som er fælles for flere af rapporternes respektive fagområder, hvorfor der på sådanne punkter vil være referencer til de øvrige rapporter. Nærværende brotekniske beskrivelse, den vejtekniske beskrivelse, den afvandingstekniske beskrivelse samt den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet for Vejdirektoratet af Rambøll Danmark A/S (Rambøll).

6 2 2 SAMMENFATNING Den brotekniske beskrivelse omhandler anlæg af nye bygværker og ombygning af eksisterende bygværker, der indgår i VVM-undersøgelsen for strækning 6 fra Søbyvad til E45 ved Aarhus. På strækningen anlægges ca. 21 km ny motorvej/motortrafikvej. På strækning 6 indgår der i VVM undersøgelsen tre mulige linjeføringer, som er navngivet linjeføring Nord, linjeføring Midt og linjeføring Syd, som vist på Figur Linjeføring Nord og Midt er sammenfaldende på etape 1 fra km 38 ca. km 46, og på etape 3 er alle tre linjeføringer sammenfaldende fra ca. km 57 frem til afslutningen på strækningen ca. km 60 på den anden side af tilslutningsanlægget ved Tilst på E45. Linjeføringen for etape 3 er sammenfaldende med den eksisterende rute 26. På de øvrige etaper er der tale om nye linjeføringer. På etape 1 udføres 2+1 motortrafikvej (MTV), dog forberedes alle overføringer for 2+2 MTV. På etape 2 og 3 udføres 2+2 motorvej (MV). Figur : Oversigt over etaper på Strækning Etape Linjeføring Nord/Midt (NM) På etape 1, hvor linjeføring Nord og Midt er sammenfaldende, indgår i alt 4 nye overføringer. I Tabel 2-1 er vist en oversigt over overføringerne. Et. St. Betegnelse Brotype Vejtype Bredde Bemærkning mellem skråningsfødder [-] [km] [-] [-] [-] [m] [-] 1 40/137 OF af Møgelbyvej 2-fags bro MTV 25, /847 OF af Sporup Kirkevej 2-fags bro MTV 25, /171 OF af Skanderborgvej 3-fags bro MV ,5 TSA (Til- og frakørselsramper føres under OF) 1 45/231 OF af Farrevej sti 2-fags bro MV ,0 Tabel 2-1 Oversigt, nye overføringer på etape 1, linjeføring Nord og Midt Blandt de 4 nye overføringer indgår et enkelt bygværk OF af Skanderborgvej i et tilslutningsanlæg. På etape 1 er der endvidere i alt 5 nye underføringer, heraf 2 dalbroer, UF af Gjern Å og UF af Gelbæk. I Tabel 2-2 er vist en oversigt over underføringerne.

7 3 Et. St. Betegnelse Brotype Vejtype Bredde Bemærkning mellem autoværn [-] [km] [-] [-] [-] [m] [-] 1 38/928-39/ /789- UF af Gjern Å 11-fags bro MTV 1+1 UF af Gelbæk 6-fags bro MTV / /506 UF af Voldby Bæk Tunnelramme 1 42/825 UF af Begtrup Bæk Tunnelramme 1 45/960 UF af Sjellevej Tunnelramme MTV 19,5 2+1 MTV 19,5 2+1 MV ,0 16,8 Dalbro, længde ca. 600 m 16,8 Dalbro, længde ca. 230 m Tabel 2-2 Oversigt, nye underføringer på strækning 6 etape 1, linjeføring Nord og Midt Linjeføring Syd (S) På strækning 6, etape 1 indgår for linjeføring Syd 4 nye overføringer og 4 nye underføringer. I Tabel 2-3 er vist en oversigt over overføringerne og i Tabel 2-4 er vist de nye underføringer. OF af Skanderborgvej er en del af et tilslutningsanlæg. UF af Gjern Å og UF af Gelbæk og Rampes Møllevej er større dalbroer. Et. St. Betegnelse Brotype Vejtype Bredde Bemærkning mellem skråningsfødder [-] [km] [-] [-] [-] [m] [-] 1 38/271 OF af Nårupvej 2-fags bro MTV /967 OF af Møgelbyvej 2-fags bro MTV /651 OF af Sporup Kirkevej 2-fags bro MTV /518 OF af Skanderborgvej 2-fags bro MV ,5 TSA (Til- og frakørselsramper føres under OF) Tabel 2-3 Oversigt, nye overføringer etape 1 linjeføring Syd 25,0 25,0 25,0 Et. St. Betegnelse Brotype Vejtype Bredde Bemærkning mellem autoværn [-] [km] [-] [-] [-] [m] [-] 1 38/954-39/ /319- UF af Gjern Å 7-fags bro MTV 1+1 UF af Gelbæk og 3-fags bro 41/925 Rampes Møllevej 1 43/251 UF af Begtrup Bæk Tunnelramme 1 45/300 UF af Farrevej sti Tunnelramme MTV 1+1 MTV 19,5 2+1 MV ,0 Tabel 2-4 Oversigt, nye underføringer etape 1 linjeføring Syd 16,8 Dalbro, længde ca. 585 m 16,8 Dalbro, længde ca. 205 m Til- og frakørselsramper føres over UF

8 4 2.2 Etape Linjeføring Nord (N) På etape 2 er der på linjeføring Nord 8 nye overføringer og 8 nye underføringer. I Tabel 2-5 og Tabel 2-6 er vist en oversigt over bygværkerne. OF af Stillingvej og UF af sti under rampe indgår i tilslutningsanlægget ved Stillingvej. Et. St. Betegnelse Brotype Vejtype Bredde Bemærkning mellem skråningsfødder [-] [km] [-] [-] [-] [m] [-] 2 47/803 OF af Viborgvej 4-fags bro MV ,0 2 48/932 OF af Fuglsangvej 2-fags bro MV ,0 2 50/500- OF af faunapassage Rammebro MV ,0 50/ /639 OF af Elhøjvej sti 2-fags bro MV ,0 2 51/661 OF af Kirkevejen 2-fags bro MV ,0 2 52/426 OF af Skjoldhøjvej sti 2-fags bro MV ,0 2 54/425 OF af Eshøjvej 2-fags bro MV ,5 Tilkørselsrampe fra TSA Stillingvej føres under OF 2 55/294 OF af Stillingvej 2-fags bro MV ,7 TSA (Tilkørselsrampe føres under OF) Tabel 2-5 Oversigt, nye overføringer på etape 2, linjeføring Nord Et. St. Betegnelse Brotype Vejtype Bredde Bemærkning mellem autoværn [-] [km] [-] [-] [-] [m] [-] 2 50/321 UF af Fajstrup Bæk Tunnelramme 2 51/608 UF af Elhøj Bæk Tunnelramme 2 Ca. UF af Elhøj Bæk under Tunnelramme 51/800 Kirkevejen 2 52/700 UF af faunapassage. Tunnelramme Sydvest for Harris MV ,0 MV ,0 VEJ ,0 MV ,0 2 Ca. 55/347 UF af sti under rampe ved TSA Stillingvej 2 56/190 UF af faunapassage øst for Sabro Krat skov 2 53/800 UF af V. tilløb til Lilleåen Tunnelramme MV ,0 2 54/042 UF af Viborgvej 3-fags bro MV ,0 Tunnelramme Tunnelramme Rampe 10,0 TSA Stillingvej MV ,0 Tabel 2-6 Oversigt, nye underføringer på etape 2, linjeføring Nord

9 Linjeføring Midt (M) På etape 2 har linjeføring Midt 5 nye overføringer og 7 nye underføringer. Bygværkerne fremgår af Tabel 2-7 og Tabel 2-8. OF af Stillingvej og UF af sti under rampe indgår i tilslutningsanlægget ved Stillingvej. Et. St. Betegnelse Brotype Vejtype Bredde Bemærkning mellem skråningsfødder [-] [km] [-] [-] [-] [m] [-] 2 47/000 OF af faunapassage øst for Voldby og Rammebro MV ,0 Voldby Østergård 2 48/664 OF af Fuglsangsvej 2-fags bro MV ,0 2 52/101 OF af Poppelgårdsvej 2-fags bro MV ,0 2 53/523 OF af Eshøjvej 2-fags bro MV ,0 2 54/854 OF af Stillingvej 2-fags bro MV ,7 TSA (Tilkørselsrampe føres under OF) Tabel 2-7 Oversigt, nye overføringer på etape 2, linjeføring Midt Et. St. Betegnelse Brotype Vejtype Bredde Bemærkning mellem autoværn [-] [km] [-] [-] [-] [m] [-] 2 48/711 UF af vandløb ved Fajstrup Nederskov Tunnelramme MV ,0 2 50/641 UF af Lyngballevej sti Tunnelramme MV ,0 2 50/710 UF af tilløb til Lading Tunnelramme MV ,0 Sø. Øst for Fajstrup Nederskov 2 50/830 UF af tilløb til Lading Sø. Øst for Fajstrup Nederskov 2 52/800 UF af faunapassage øst for Lading Sø / syd for Lilleå 2 54/200 UF af faunapassage 2 Ca. 54/920 ved Sabro Bjørnkjær UF af Sti under rampe ved TSA Stillingvej Tunnelramme Tunnelramme Tunnelramme Tunnelramme MV ,0 MV ,0 Tabel 2-8 Oversigt, nye underføringer på etape 2, linjeføring Midt MV ,0 Til- og frakørselsrampe fra TSA Stillingvej føres over UF Rampe 10,0 TSA Stillingvej

10 Linjeføring Syd (S) På etape 2, linjeføring Syd indgår 7 nye overføringer og 6 nye underføringer. Bygværkerne fremgår af Tabel 2-9 og Tabel OF af Stillingvej og UF af sti under rampe er en del af et tilslutningsanlæg ved Stillingvej. Et. St. Betegnelse Brotype Vejtype Bredde Bemærkning mellem skråningsfødder [-] [km] [-] [-] [-] [m] [-] 2 47/211 OF af Sjellevej 2-fags bro MV ,0 2 48/100 OF af faunapassage mellem Lyngballe skov Rammebro MV ,0 nord for vejen og Sjelle hede syd herfor 2 50/717 OF af Skyttehusvej sti 2-fags bro MV ,0 2 51/294 OF af Skivholmevej sti 2-fags bro MV ,0 2 52/178 OF af Ladingvej 2-fags bro MV ,0 2 53/868 OF af Eshøjvej 2-fags bro MV ,0 2 55/198 OF af Stillingvej 2-fags bro MV ,7 TSA (Til- og frakørselsramper føres under OF) Tabel 2-9 Oversigt, nye overføringer etape 2, linjeføring Syd Et. St. Betegnelse Brotype Vejtype Bredde Bemærkning mellem autoværn [-] [km] [-] [-] [-] [m] [-] Skov 2 51/727 UF af Høløkken Bæk, 2 52/775 53/000 øst for Skivholme Skov UF af Borum Møllebæk og Bakkevej sti 2 54/500 UF af faunapassage 2 Ca. 55/266 ved Sabro Bjørnkær UF af sti under rampe ved TSA Stillingvej MV ,0 MV ,0 MV ,0 2 49/356 UF af Lyngballevej Tunnelramme 2 50/100 UF af faunapassage Tunnelramme Syd for Skivholme Tunnelramme 3-fags bro MV ,0 Dalbro, der udføres som tvillingebroer. Længde ca. 225 m. Tunnelramme MV ,3 Tunnelramme Tabel 2-10 Oversigt, nye underføringer etape 2, linjeføring Syd Rampe 10,0 TSA Stillingvej

11 7 2.3 Etape 3, Fælles (F) På etape 3 er de tre linjeføringer sammenfaldende og desuden sammenfaldende med den eksisterende rute 26. Bygværkerne på etapen fremgår af Tabel 2-11 og Tabel På strækningen er der i alt 3 eksisterende overføringer og 6 underføringer, hvoraf 4 er eksisterende og 2 er nye. UF af H-VEJ 407, Viborgvej indgår i et tilslutningsanlæg. Ved de eksisterende bygværker er forkortede bronumre inkluderet. F.eks. er forkortet til De forkortede bronumre er anvendt i resten af beskrivelsen. Et. St. (Km) Betegnelse Brotype Vejtype Bredde Bemærkning mellem skråningsfødder [-] [km] [-] [-] [-] [m] [-] 3 58/055 Bro , OF af K-VEJ 4692, Kærsvinget 3 59/015 Bro , OF af H- VEJ 407, Viborgvej 3 (177/625) Bro , OF af K- VEJ 2410, Gl. Viborgvej Tabel 2-11 Oversigt, nye overføringer etape 3, fælles 2-fags bro MV ,0 3-fags bro MV ,0 2-fags bro MV ,0 Eksisterende bygværk udskiftes. Eksisterende bygværk udskiftes. TSA (Til- og frakørselsramper fra TSA føres under og med over OF) Eksisterende bro bevares I Tabel 2-12 er vist en oversigt over underføringerne. Et. St. Betegnelse Brotype Vejtype Bredde Bemærkning mellem autoværn [-] [km] [-] [-] [-] [m] [-] 3 59/543 Bro , UF af Markvej 3 59/642 Bro , UF af Jernbane 3 (176/570) Bro , UF af Jernbane, Aarhus - Randers 3 (176/620) Bro , UF af K- VANDL. 25, Yderup bæk 3 (177/625) UF af vestlig rampe under GL. Viborgvej 3 (177/625) UF af østlig rampe under GL. Viborgvej Bueformet elementtunnel Bueformet elementtunnel Bueformet elementtunnel Ø3500 Betonrør Tunnelramme Tunnelramme Tabel 2-12 Oversigt, nye underføringer etape 3, fælles MV 2+2, ramper MV 2+2, ramper MV ,1 MV ,8 VEJ 1+1 9,0 VEJ 1+1 9,0 60,6 Eksisterende bygværk sideudvides. Til- og frakørselsramper fra TSA E45 føres over UF 48,2 Eksisterende bygværk sideudvides. Til- og frakørselsramper fra TSA E45 føres over UF Eksisterende bygværk sideudvides. Til- og frakørselsramper fra TSA E45 føres over UF Eksisterende bygværk sideudvides. Til- og frakørselsramper fra TSA E45 føres over UF Nyt bygværk ved den vestlige ende af OF af Gl. Viborgvej. Nyt bygværk ved den østlige ende af OF af Gl. Viborgvej.

12 8 3 FORUDSÆTNINGER FOR DEN BROTEKNISKE UNDER- SØGELSE Den brotekniske del af VVM-undersøgelsen omfatter alle bygværker på strækningen med lysvidde større end 2,0 m regnet parallelt med motorvejen (jf. Vejreglernes / Danbro s definition på en bro). Følgende er behandlet i den brotekniske del: Vurdering af fritrumsprofil, herunder frihøjde og placering af vejautoværn omkring brosøjler (overføringer) og langs nødspor (underføringer, overføringer) For nye broer og broer, der udskiftes: Indarbejdelse af æstetisk koncept, som fastlagt ifm. projektet Funderingsforhold for brounderbygning Afvanding af brodæk Placering af evt. støjskærme på broer 3.1 Projekteringsforudsætninger Regelgrundlag Gældende vejregler og banenormer mm. er forudsat anvendt, herunder: Broer, Vejledning til belastnings- og beregningsgrundlag, Vejdirektoratet, Juli 2010 BN1-59-4, Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner, Banedanmark Vejregler for vejes geometri under og over broer, Vejdirektoratet November 1998 Opsætning af broautoværn og rækværker, Vejdirektoratet Juli 2006 Opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land, Vejdirektoratet Juli 2006 Danbro-manual 5 Særeftersyn vedr. vurdering af levetider/restlevetider for fugtisolering og beton Krav til broernes bæreevne Nye broer projekteres svarende til gældende projekteringsregler. Eventuelle interimsbroer dimensioneres svarende til klasse 50 i normal passage, dvs. svarende til færdselslovens grænsekøretøjer. Funderingsforhold Der er ikke foretaget geotekniske forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af VVMredegørelsen. Der er taget udgangspunkt i de funderingsoplysninger, som foreligger for de eksisterende broer. For nye broer er funderingsforholdene skønnet ud fra tilgængelige oplysninger. På alle brosteder, hvor der sker nyanlæg eller ombygning af bygværkerne vil der i den efterfølgende fase blive iværksat supplerende geotekniske undersøgelser til endelig fastlæggelse af funderingsform og geotekniske styrkeparametre. Ledninger Ledninger ved brosteder er ikke behandlet særskilt. Der er udarbejdet ledningsplaner i tilknytning til den vejtekniske undersøgelse.

13 9 3.2 Vejtværsnit og øvrig vejgeometri Tværprofil I undersøgelsen er der taget udgangspunkt i tværsnittene vist på Figur og Figur Der henvises til den vejtekniske beskrivelse for en nærmere beskrivelse af tværprofilerne. På Figur og Figur er vist tværprofiler anvendt for de lange dalbroer. Figur : Tværprofil for 2+1 motortrafikvej (90 km/t) på etape 1. Figur : Tværprofil for 4-sporet motorvej (130 km/t) på etape 2 og 3.

14 10 Figur : Tværprofil for 1+1 motortrafikvej (90 km/t) på dalbroer på etape 1. Figur : Tværprofil for 4-sporet motorvej (130 km/t) på dalbroer på etape Øvrige geometriske forhold Placering af understøtninger for nye broer For alle nye overføringer, der udføres som 2-fags broer forudsættes mellemunderstøtningerne placeret centralt i midterrabatten, idet krav til oversigtsforhold og stopsigte som udgangspunkt er overholdt. Mindre afvigelser herfra i detailprojekteringen vil ikke være et problem broteknisk set og vil ikke ændre på konklusionerne i denne undersøgelse Placering af autoværn, støjskærm mm. Nye overføringer: Afstanden mellem vejautoværnets forkanter er i midterrabatten 2 m, se Figur og Figur Når der placeres en søjle i midterrabatten forudsættes vejautoværnets forkant placeret i en afstand til forside af understøtning på minimum 0,60 m, svarende til et stift autoværn (W1). I forbindelse med VVM-undersøgelsen er det bekræftet, at der er leverandører til et stålautoværn med denne arbejdsbredde. Opmærksomheden skal dog henledes på, at det trafiksikkerhedsmæssigt ikke er hensigtsmæssigt at kombinere en hastighed på 130 km/t med et stift autoværn. Underføringer på motortrafikvej: Forkant af broautoværnet placeres i afstanden 2,0 m fra kørebanekant. Det betyder at yderrabatten føres med over bygværket, se Figur

15 11 Underføringer på motorvej: Forkant af broautoværnet placeres i afstanden 3,0 m fra kørebanekant, således at nødspor samt opkant føres med hen over bygværkerne, se Figur Når der etableres støjskærm på nye underføringer forudsættes, at afstanden fra forkant autoværn (B-profil) til forkant støjskærm er 1,3 m Banebroer, afstandskrav For underføringer af banestrækninger skal reglerne for fritrumsprofiler i BN iagttages og respekteres. I den forbindelse skal det noteres, at en sideudvidelse af brodækket, som afstedkommer en sideudvidelse af broens underbygning, af Banedanmark principielt betragtes som en strukturel ombygning, der kræver godkendelse af Trafikstyrelsen, såfremt reglerne (afstandskrav til understøtninger) i ovennævnte banenorm ikke på forhånd er opfyldte. 3.3 Krav til frihøjder For overføringer på den undersøgte strækning er minimumskravet til frihøjden 4,63 m. Der skal bemærkes, at kravet på 4,63 m kun gælder helt nye broer og fremkommer på følgende vis: Tillæg på +0,10 m for sne og fremtidig belægningsforøgelse, +0,03 m for udførelsestolerancer for underside brodæk hhv. overside belægning af den underførte vej. Kravet anvendes også ved udskiftning af eksisterende broer og eksisterende overbygninger, idet der som ovenfor skal tages højde for belægningens tilstand under broen. 3.4 Æstetisk koncept Det æstetiske koncept for broerne fremgår af "Notat for udformning af bygværker i sammenhæng med VVM undersøgelse på Rute 26 Aarhus - Viborg", udarbejdet af den æstetiske rådgiver for bygværkerne. Det æstetiske notat behandler både den aktuelle strækning Søbyvad Aarhus, og strækningen Viborg V Rødkærsbro. De æstetiske konsulenter har arbejdet med koncept for dalbroer, nye vej- og stioverføringer samt en overføring af en faunapassage. Det æstetiske koncept for bygværkerne er ikke indarbejdet i skitseprojektet for vej- og stioverføringerne, der ligger som bilag 9.2 til denne rapport. De arkitektoniske tiltag, der forslås i det æstetiske notat er indeholdt i de udarbejdede anlægsoverslag for bygværkerne. I de efterfølgende afsnit er der vist nogle udsnit af tegninger udarbejdet af den æstetiske rådgiver, og konceptet er kort beskrevet. Der henvises til det æstetiske notat for en mere uddybende beskrivelse af konceptet Dalbroer Tegningerne for dalbroerne er udarbejdet af den æstetiske rådgiver og er vedlagt i tegningsbilag 9.3 til den brotekniske rapport. Der findes dalbroer på alle tre linjeføringer i nærheden af Søbyvad. Dalbroerne har forskellige faglængder og søjlehøjder afhængigt at terrænets udformning og lokaliteter med beskyttet natur. Fælles for alle dalbroerne er, at overbygningen udføres som en kassedrager. Nogle af dragerne er - afhængigt af faglængderne - udført med vouter svarende til en forøgelse af dragernes højde nærmest søjlerne. Figur viser dalbroen over Gjern Å, etape 1 på linjeføring Nord/Midt, hvoraf det fremgår, at drageren omkring de midterste mellemsøjler har en forøget tværsnitshøjde. I dette tilfælde er der alene udført vouter omkring de midterste mellemsøjlerne ved de længste fag. Ved de øvrige kortere fag er konstruktionshøjden konstant.

16 12 Figur : Dalbro, UF af Gjern Å, etape 1 på linjeføring Nord/Midt. Opstalt. På Figur er der til venstre vist et snit i drageren ved søjler i sidefag og til højre et snit i drageren med voute ved midtersøjler hvoraf det fremgår, at tværsnitshøjden er forøget betydeligt. Kassedrageren er udført med udkragede vinger, der er understøttet af tværgående ribber. Søjlerne er udformet som 6-kantede, og bredde og tykkelse af søjlen varierer over længden af søjlen. Søjlens udformning er forskellig afhængigt af om dragerens højde er konstant eller varierer, se nedenstående figur. Ved de midterste understøtninger, hvor tværsnittet er højest indsnævres søjlebredden i højden og er smallest ved toppen af søjlen, hvor drager og søjletop støbes sammen. Ydersøjlernes form følger i toppen konturerne af den nederste del af kassedrageren, hvor den er højest, således at knækket placeres i tilnærmelsesvis samme højde. De yderste mellemsøjler udføres med lejer. Figur : Dalbro, UF af Gjern Å, etape 1 på linjeføring Nord/Midt. T.v. snit i drager ved mellemsøjle i sidefag. T.h. snit i drager ved midtersøjle. Der henvises til tegninger og afsnit 5 for beskrivelse af de øvrige dalbroer.

17 Nye vejoverføringer Nye overføringer udføres som 2-fags broer. Brodækket udføres med et pladetværsnit, hvor undersiden afskæres skråt op mod kantbjælkerne. Mellemsøjlernes form ved toppen af søjlen følger linjen, der dannes af udkragningernes skrå underside. Søjlens tværsnit indsnævres til en minimal bredde ved toppen af søjlen, som vist på Figur Bredden af toppen af søjlen varierer afhængigt af bredden af brodækket. En opstalt er vist på Figur Figur : Koncept for overføring, udformning af brotværsnit og understøtninger. Figur : Koncept for overføring, opstalt. I forbindelse med fastlæggelse af det æstetiske koncept har den æstetiske rådgiver taget udgangspunkt i OF af Poppelgårdsvej. Der henvises til det æstetiske notat i bilag 9.2 og tegninger i bilag 9.3.

18 Nye stioverføringer Nye stioverføringer udføres som trugformede brodæk, udformningen af tværsnittet er vist på Figur Højden af de to vanger varierer med størst højde over mellemunderstøtningen og mindst højde ved endelejelinjerne, se Figur Mellemunderstøtningen udføres i beton som to søjleben med skrå yder- og inderside. Ydersiden er parallel med ydersiden af vangen. Gelænderet på toppen af vangerne udføres i rustfrit rundstål. Figur : Koncept for stioverføring, udformning af brotværsnit og understøtninger. Figur : Koncept for stioverføring, opstalt. I forbindelse med fastlæggelse af koncept har den æstetiske rådgiver skitseret på OF af Skivholme sti, der henvises til det æstetiske notat inkl. bilag.

19 Ny faunaoverføring Den æstetiske rådgiver har bearbejdet den bredde faunapassage, som føres over vejen for alle tre linjeføringer på etape 2. Bygværket udføres som en rammebro med en mellemvæg. De to endevægge udføres skrå. Broen udføres med jorddække på 1 m og en bredde som svarer til en fri passage hen over bygværket på 50 m. Langs brodækkets kanter er brodækket udformet som en vinge med skrå underside. Visualisering og længdesnit for faunaoverføringen er vist på Figur og Figur Figur : Koncept for overføring af faunapassage. Figur : Koncept for overføring af faunapassage, længdesnit.

20 16 4 EKSISTERENDE BYGVÆRKER Den i VVM-undersøgelsen betragtede strækning omfatter de i Tabel 4-1 anførte bygværker. Str. St. (Km) Bro nr. Betegnelse Brotype Byggeår 6 58/ OF af K-VEJ 4692, 3-fags betonbro, forspændt 1992 Kærsvinget 6 59/ UF af Markvej Bueformet elementtunnel 1991 E45 (176/570) / UF af Jernbane, Aarhus Randers UF af Jernbane, Aarhus Randers E45 (176/620) UF af K-VANDL. 25, Yderup bæk E45 59/ OF af H-VEJ 407, Viborgvej (6) E45 (177/625) OF af K-VEJ 2410, Gl. Viborgvej Bueformet elementtunnel 1991 Bueformet elementtunnel 1992 Ø3500 betonrør fags betonbro, forspændt fags betonbro, forspændt 1991 Tabel 4-1: Oversigt over eksisterende broer omfattet af VVM-undersøgelsen I tabellen er der for de enkelte bygværker anført eksisterende kilometrering for bygværkerne på E45 og stationeringen for bygværkerne på rute 26 benyttet i VVM-analysen. 4.1 Tilstandsscreeninger Der er ikke udført tilstandsscreeninger af eksisterende bygværker, da det først på et sent tidspunkt i VVM-fasen blev besluttet, hvorledes tilslutningsanlægget ved E45 skulle udformes, hvilket betød at det først på et sent tidspunkt stod klart, at bygværkerne skulle inkluderes i VVM en. På baggrund af bygværkernes unge alder må det formodes, at tilstanden er god og fugtisoleringen kan forventes at have en levetid på 20 år endnu. 4.2 Bæreevnescreeninger Der er ikke udført bæreevnescreeninger af eksisterende bygværker. Begrundelsen er den samme som nævnt i afsnittet omkring tilstandsscreeninger.

21 17 5 ANLÆGSARBEJDER FOR BYGVÆRKER I nedenstående Tabel 5-1 er vist, hvorledes anlægsarbejder på de tre alternative linjeføringer fordeler sig. Betegnelse Etape 1 Etape 2 Etape 3 N/M S N M S F Nye overføringer Nye stioverføringer Dalbroer Nye underføringer Nye stiunderføringer Sideudvidelser 4 Bygværker i alt Tabel 5-1: Anlægsarbejder på strækning 6, linjeføring Nord, Midt og Syd. Efterfølgende gennemgås bygværkerne enkeltvis, først overføringer dernæst underføringer. 5.1 Etape 1, linjeføring Nord/Midt Overføringer Overføringer på linjeføring Nord/Midt, etape 1 er vist i Tabel 5-2. I tabellen angiver den anførte bredde afstanden mellem autoværn på den overførte vej. St. Betegnelse Brotype Bredde mellem autoværn [m] Der er udarbejdet tegninger for udvalgte overføringer, disse er vedlagt i Bilag 9.1. Tegningsbilaget indeholder en oversigtplan samt en opstalt og et tværsnit for hver af overføringerne. Tegningerne er udført med henblik på at kunne fastlægge overføringernes geometri på et niveau svarende til et skitseprojekt. Der er lavet en model af hver af de optegnede overføringer. I den forbindelse er det bl.a. kontrolleret at krav til frihøjder er overholdt. Den geometriske udformning som den fremgår af tegningerne ligger sammen med overslagsberegninger til grund for anlægsoverslaget. Længde [m] Skæring [ ] 40/137 OF af Møgelbyvej 2-fags bro 10,0 45,5 90,0 41/847 OF af Sporup Kirkevej 2-fags bro 10,0 62,6 109,5 Bemærkninger 44/171 OF af Skanderborgvej 3-fags bro 14,3 104,1 119,5 TSA (Til- og frakørselsramper føres under OF) 45/231 OF af Farrevej sti 2-fags bro 4,0 58,6 91,6 Tabel 5-2: Overføringer ved Aarhus N OF af Møgelbyvej (NM) Bygværket udføres som 2-fags betonbro med tværsnit bestående af en bred pladelignende drager med vingeformede udkragninger, som vist på Figur Afstand mellem autoværn er 10 m. Skæringen mellem den underførte motortrafikvej og den overførte Møgelbyvej er 90 grader, hvilket resulterer i en brolængde på ca. 46 m. Bygværket er ikke tegnet op, men udformningen af broen tilsvarende Møgelbyvej på linjeføring Syd.

22 18 Figur : OF af Møgelbyvej. Tværsnit Udførelse Det forudsættes, at Møgelbyvej lukkes i anlægsperioden. OF af Sporup Kirkevej (NM) Bygværket udføres som 2-fags betonbro med tværsnit bestående af en bred pladelignende drager med vingeformede udkragninger, som vist på Figur Afstand mellem autoværn er 10 m. Skæringen mellem den underførte motortrafikvej og den overførte Sporup Kirkevej er ca. 110 grader, hvilket resulterer i en brolængde på ca. 63 m. Bygværket er ikke tegnet op, men udformningen af broen svarer til det vist på syd ved Sporup Kirkevej. En opstalt herfra er vist på Figur Figur : OF af Sporup Kirkevej. Opstalt Figur : OF af Sporup Kirkevej. Tværsnit Udførelse Det forudsættes, at Sporup Kirkevej lukkes i anlægsperioden. OF af Skanderborgvej (NM) En opstalt af bygværket er vist på Figur Bygværket udføres som 3-fags betonbro med tværsnit bestående af en drager med vingeformede udkragninger, som vist på Figur Afstand mellem autoværn er 14,3 m, der er ført cykelsti over broen. Skæringen mellem den under-

23 19 førte motortrafikvej og den overførte Skanderborgvej er ca. 105 grader, hvilket resulterer i en brolængde på ca. 104 m. En plan, opstalt og tværsnit er vist på tegningerne på tegn. nr NM-101 og NM Figur : OF af Skanderborgvej. Opstalt Figur : OF af Skanderborgvej. Tværsnit Udførelse Det forudsættes, at der anlægges en interimsvej forbi byggepladsen i anlægsperioden, således at trafikken på Skanderborgvej kan opretholdes. Udgifter til interimsvej er inkluderet i anlægsoverslaget. OF af Farrevej sti (NM) En opstalt af bygværket er vist på Figur Bygværket udføres som 2-fags betonbro med tværsnit bestående af en drager med vingeformede udkragninger, som vist på Figur Afstand mellem rækværk er 4 m. Skæringen mellem den underførte motorvej og den overførte Farrevej sti er ca. 92 grader, hvilket resulterer i en brolængde på ca. 58,6 m. En plan, opstalt og tværsnit er vist på tegningerne på tegn. nr NM-101 og NM Figur : OF af Farrevej sti. Opstalt Figur : OF af Farrevej sti. Tværsnit Udførelse Det forudsættes, at Farrevej sti lukkes i anlægsperioden.

24 Underføringer Underføringer for linjeføring nord/midt på etape 1 er vist i Tabel 5-3. I tabellen angiver fri bredde den totale lysvidde mellem endevægge/endevederlag i den overførte vejs længderetning, og længde dækker udstrækningen af bygværket i passagens længderetning. For dalbroer angiver fri bredde den maksimale faglængde for broen. St. Betegnelse Brotype Bredde mellem autoværn [m] 38/962- UF af Gjern Å 11-fags 39/562 bro 40/795-41/023 42/506 UF af Voldby Bæk Tunnelramme 42/825 UF af Begtrup Bæk Tunnelramme 45/960 UF af Sjellevej Tunnelramme Fri bredde [m] Skæring [ ] Læng de [m] 16,8 96,0 90,0 600,0 Dalbro UF af Gelbæk 6-fags bro 16,8 42,0 90,0 227,5 Dalbro Tabel 5-3. Etape 1, linjeføring Nord/Midt. Underføringer. 19,5 10,0 90,0 20,5 19,5 10,0 111,2 22,0 27,0 12,5 94,3 28,1 Bemærkninger UF af Gjern Å (MN) Bygværket er en 600 m lang dalbro over Gjern Å. En opstalt af bygværket er vist på Figur Broen udføres som en kassedrager i forspændt beton med 11 fag med varierede længde. Broen opføres med 3 centrale fag, hvor hovedfaget spænder over selve åen, og med 4 kortere fag i hver side. De lange fag er hhv. ca. 72 m og 96 m. De korte fag er hhv. ca. 48 m og 36 m. De centrale fag udføres med vouter. Kassetværsnittet udføres med vingeformede udkragninger. Afstand mellem autoværn er 16,8 m. Søjlerne er som vist på Figur Afstand fra terræn til overside brodæk er på det højeste sted ca. 28 m. De to midterste søjler støbes sammen med drageren, ved de øvrige søjler og ved endevederlaget understøttes drageren på lejer. Der etableres en mekanisk fugekonstruktion ved begge broender til optagelse af længdebevægelserne. Broens tracé ligger i konstant kurve (radius = 2300 m) i hele broens længde. Tværprofil for dalbroen er vist på Figur , se side 10. Bygværket forudsættes pælefunderet. Længdefaldet på broen er ca. 5, hvilket kræver, at der indstøbes tætsiddende afløb og etableres kunstige rendestensfald. Det bør i detailprojekteringsfasen tilstræbes at forøge længdefaldet. Afvanding af broen kan ske til regnvandsbassiner i bunden af dalen, hvilket giver mulighed for at føre overfladevand ned langs søjler, hvormed man undgår at skulle lede alt overfladevand til broender. Oversigtsplan, opstalt og tværsnit er vist på arkitekttegning nr. 1NM(610)01 og (610)(611)03. Figur : UF af Gjern Å. Opstalt.

25 21 Figur : UF af Gjern Å. T.v. snit i drager ved mellemsøjle i sidefag. T.h. snit i drager ved midtersøjle. Udførelse Broens overbygning tænkes udført ved fri frembygning for de centrale fags vedkommende, mens sidefagene tænkes udført fag- eller sektionsvist på stillads fra terræn eller ved hjælp af stilladsdragere, der kan spænde fra søjle til søjle. I den efterfølgende fase bør en alternativ løsning med tilnærmelsesvist ensartede faglængder og konstant tværsnitshøjde undersøges, da en sådan løsning giver mulighed for at udføre broen ved taktvis fremskubning fra den ene broende, eftersom vejen det pågældende sted ligger med konstant radius i planen. En metode som er kendt fra etableringen af tvillinge-dalbroerne over Funder Ådal. UF af Gelbæk (MN) Bygværket er en 227,5 m lang dalbro over Gelbæk. En opstalt af bygværket er vist på Figur Broen udføres som en forspændt betonkassedrager over 6-fag med vingeformede udkragninger og konstant tværsnitshøjde. Tværsnittet er vist på Figur De lange midterfag er ca. 42 m og endefag er ca. 31,5 m. Søjlerne er som vist på Figur udformet som 6-kantede, og bredde og tykkelse af søjlen varierer over længden af søjlen. Afstand fra terræn til overside brodæk er på det højeste sted ca. 11 m. På tegningen 2NM(612)01 er der vist lejer på toppen af alle søjler, men det forventes at den midterste søjle udføres uden lejer, således at broen her fastholdes mod længdebevægelse midt på broen. Ved de øvrige søjler og ved endevederlaget understøttes brodækket på lejer. Der etableres en mekanisk fugekonstruktion ved broender, til optagelse af længdebevægelser. Broens tracé ligger i konstant kurve (radius = m) i hele broens længde. Afstand mellem autoværn er 16,8 m. Tværprofil for dalbroen er vist på Figur , se side 10. Bygværket forudsættes pælefunderet. Broens længdefald er ca. 2, hvilket kræver, at der etableres tætliggende afløb og kunstigt rendestensfald. I den kommende fase bør det tilstræbes at øge længdefaldet på broen for at forbedre afvandingsforholdene. Afvanding kan ligeledes ske til regnvandsbassiner i bunden af dalen, og det er dermed en mulighed at føre overfladevand ned langs søjler, så man undgår at føre vandet helt til broender. Oversigtsplan, opstalt og tværsnit er vist på arkitekttegning nr. 2NM(612)01 og (612)(613)(628)03.

26 BROTEKNISK BESKRIVELSE 22 Figur : UF af Gelbæk. Opstalt. Figur : UF af Gelbæk. Snit i drager ved mellemsøjle. Udførelse Broens overbygning tænkes udført sektionsvist på stillads fra terræn, da højden over terræn er relativt begrænset (under 10 m). De ensartede spændvidder gør det endvidere muligt at genanvende stilladset. UF af Voldby Bæk (MN) Faunapassagen er en type A2 våd underføring med banketter til hjortevildt (rådyr), hvilket kræver en minimum frihøjde på 4,0 m. Bygværket er forudsat udført som en slapt armeret betontunnel med lodrette vægge. Et tværsnit i bygværket kan ses på Figur Bygværket har en fri bredde på 10,0 m. Den overførte vej er ved skæringen med Voldby Bæk en 2+1 motortrafikvej, hvilket betyder, at afstanden mellem autoværn på den overførte vej er 19,5 m. Det er forudsat, at vandløbet forlægges, så skæring med den overførte vej bliver vinkelret, og underføringen dermed bliver så kort som muligt. Bygværket forudsættes pælefunderet. Figur : UF af Voldby Bæk. Tværsnit med banketter til hjortevildt.

27 23 UF af Begtrup Bæk (MN) Beskrivelsen for UF af Voldby Bæk (MN) gælder også for dette bygværk, se ovenfor. UF af Sjellevej (MN) Bygværket forudsættes udført som en slapt armeret betontunnel med lodrette vægge. Bygværket har en fri bredde på 12,5 m. Motortrafikvejen er ved skæringen med Sjellevej en 2+2 motortrafikvej, hvilket betyder, at afstanden med autoværn på den overførte vej er 27,0 m. Skæringen mellem den overførte motortrafikvej og den underførte vej er 94,3 grader. Frihøjden er 4,33 m. Bygværket fungerer også som type B1 tør faunapassage, idet der anlægges 1,5 m grøn banket i den ene side, se Figur Figur : UF af Sjellevej. Tværsnit med 1,5 m banket til fauna. 5.2 Etape 1, linjeføring Syd Overføringer Overføringer på linjeføring Syd, etape 1 er vist i Tabel 5-4. I tabellen angiver den anførte bredde afstanden mellem autoværn på den overførte vej. St. Betegnelse Brotype Bredde mellem autoværn [m] Længde [m] Skæring [ ] 38/271 OF af Nårupvej 2-fags bro 12,0 49,0 88,6 40/967 OF af Møgelbyvej 2-fags bro 10,0 53,2 67,2 42/651 OF af Sporup Kirkevej 2-fags bro 10,0 48,9 94,8 Bemærkninger 44/518 OF af Skanderborgvej 3-fags bro 14,3 95,9 119,5 TSA (Til- og frakørselsramper føres under OF) Tabel 5-4. Etape 1, linjeføring Syd. Overføringer. OF af Nårupvej (S) En opstalt af bygværket er vist på Figur Bygværket udføres som 2-fags bro betonbro med tværsnit bestående af en bred pladelignede drager med vingeformede udkragninger, som vist på Figur Afstand mellem autoværn er 12,0 m. Skæringen mellem den underførte motorvej og Nårupvej er ca. 89 grader, hvilket resulterer i en brolængde på ca. 49,0 m.

28 24 Figur : OF af Nårupvej. Opstalt. Figur : OF af Nårupvej. Tværsnit Udførelse Det forudsættes, at der anlægges en interimsvej forbi byggepladsen i anlægsperioden, således at trafikken på Nårupvej kan opretholdes. Udgifter til interimsvej er inkluderet i anlægsoverslaget. OF af Møgelbyvej (S) En opstalt af bygværket er vist på Figur Bygværket udføres som 2-fags bro betonbro med tværsnit bestående af en drager med vingeformede udkragninger, som vist på Figur Afstand mellem autoværn er 10,0 m. Skæringen mellem den underførte motorvej og den overførte Møgelbyvej er ca. 67 grader, hvilket resulterer i en brolængde på ca. 53,0 m. En plan, opstalt og tværsnit er vist på tegningerne på tegn. nr S-101 og S-102. Figur : OF af Møgelbyvej. Opstalt Figur : OF af Møgelbyvej. Tværsnit Udførelse Det er forudsat, at der lukkes for trafik på Møgelbyvej i anlægsperioden for det nye bygværk.

29 25 OF af Sporup Kirkevej (S) En opstalt af bygværket er vist på Figur Bygværket udføres som 2-fags bro betonbro med tværsnit bestående af en bred pladelignende drager med vingeformede udkragninger, som vist på Figur Afstand mellem autoværn er 10,0 m. Skæringen mellem den underførte motorvej og den overførte Sporup Kirkevej er ca. 95 grader, hvilket resulterer i en brolængde på ca. 49,0 m. En plan, opstalt og tværsnit er vist på tegningerne på tegn. nr S-101 og S-102. Figur : OF af Sporup Kirkevej. Opstalt Figur : OF af Sporup Kirkevej. Tværsnit Udførelse Det forudsættes, at Sporup Kirkevej lukkes for trafik i anlægsperioden. OF af Skanderborgvej (S) Bygværket udføres som 3-fags bro betonbro med tværsnit bestående af en bred pladelignende drager med vingeformede udkragninger, som vist på Figur Afstand mellem autoværn er 14,3 m. Der føres en cykelsti over broen. Skæringen mellem den underførte motorvej og den overførte Skanderborgvej er ca. 120 grader, hvilket resulterer i en brolængde på ca. 96 m. Bygværket er ikke tegnet op for linjeføring Syd, men udformningen af broen samt tilslutningsanlægget svarer til det vist på Nord og Midt ved Skanderborgvej. Figur : OF af Skanderborgvej. Tværsnit Udførelse Det forudsættes, at der anlægges en interimsvej forbi byggepladsen i anlægsperioden, således at trafikken på Skanderborgvej kan opretholdes.

30 Underføringer Underføringer på linjeføring Syd, etape 1 er vist i Tabel 5-5. I tabellen angiver længden den totale lysvidde mellem endevægge/endevederlag i den overførte vejs længderetning, og bredden dækker udstrækningen af bygværket i passagens længderetning. For dalbroer angiver fri bredde den maksimale faglængde for broen. St. Betegnelse Brotype Bredde mellem autoværn [m] 39/688 38/954-41/319-41/925 Fri bredde [m] Skæring [ ] læng de [m] UF af Gjern Å 7-fags bro 16,8 90,0 90,0 585,0 Dalbro UF af Gelbæk og Rampes Møllevej 43/251 UF af Begtrup Bæk Tunnelramme 45/300 UF af Farrevej sti Tunnelramme Tabel 5-5. Etape 1, linjeføring Syd. Underføringer. 3-fags bro 16,8 90,0 90,0 202,5 Dalbro 19,5 10,0 90,0 20,5 Bemærkninger 27,0 6,5 120,9 34,0 (Inkl. faunapassage) UF af Gjern Å (S) Bygværket er en 585 m lang dalbro over Gjern Å. En opstalt af bygværket er vist på Figur Bygværket udføres som en kassedrager i forspændt beton over 7 fag med vingeformede udkragninger. Tværsnittet er vist på Figur De 5 midterfag er ca. 90 m lange og endefag er ca. 67,5 m. Brodækket er foreslået udført med vouter ved alle mellemsøjler. Afstand mellem autoværn er 16,8 m. Søjlerne er som vist på Figur udformet som 6-kantede, og bredde og tykkelse af søjlen varierer over længden af søjlen. Afstand fra terræn til overside brodæk er på det højeste sted ca. 26 m. På tegning 1S(611)01 er der vist lejer på toppen af alle søjler. Det forventes dog, at søjletoppen støbes sammen med drageren for to af de midterste understøtninger, således at overbygningen fastholdes mod længdebevægelse midt på broen. Ved de øvrige søjler og ved endevederlaget understøttes drageren på lejer. Der etableres mekaniske fuger ved broender. Broens tracé ligger i konstant kurve (radius = 4500 m) i hele broens længde. Tværprofil for dalbroen er vist på Figur , se side 10. Bygværket forudsættes pælefunderet. Broens længdefald er ca. 10. Som for UF af Gjern Å (NM) kan overfladevand føres til regnvandsbassiner i bunden af dalen. Oversigtsplan, opstalt og tværsnit er vist på arkitekttegning nr. 1S(611)01 og (610)(611)03. Figur : UF af Gjern Å. Opstalt.

31 27 Figur : UF af Gjern Å. T.v. snit i drager i fagmidte. T.h. snit i drager ved mellemsøjle. Udførelse Broens overbygning tænkes udført ved fri frembygning, alternativt ved fag-eller sektionsvis støbning på stillads. Det bør også her overvejes, om broens tværsnit og spændvidder kan udformes således at taktvis fremskubning fra den ene broende kan anvendes, idet forudsætningen om konstant kurveradius i planen er til stede. UF af Gelbæk og Rampes Møllevej (S) Bygværket er en 202,5 m lang dalbro over Gelbæk og Rampes Møllevej. En opstalt af bygværket er vist på Figur Bygværket udføres som en kassedrager i forspændt beton over 3 fag med vingeformede udkragninger. Tværsnittet er vist på Figur Midterfaget er ca. 90 m og sidefagene er ca. 56,3 m lange. Brodækket udføres med vouter op mod begge mellemsøjler. Afstand mellem autoværn er 16,8 m. Tværprofil for dalbroen er vist på Figur , se side 10. Søjlerne er som vist på Figur udformet som 6-kantede, og bredde og tykkelse af søjlen varierer over længden af søjlen. Afstand fra terræn til overside brodæk er ca. 20 m på det højeste sted. Overbygningen tænkes støbt sammen med søjletoppe, således at alene anvendes lejer ved endevederlag. Der skal desuden som beskrevet ved de øvrige dalbroer etableres mekaniske fuger ved broender. Bygværket forudsættes pælefunderet. Broens længdefald er ca. 5. I dette tilfælde er det nødvendigt at føre overfladevand til motorvejens afvandingssystem ved broender, da det ikke er muligt at lede til recipient i bunden af dalen. Om muligt bør det i en senere fase tilstræbes at forøge længdefaldet vejen henover broen. Oversigtsplan, opstalt og tværsnit er vist på arkitekttegning nr. 2S(613)01 og (612)(613)(628)03.

32 BROTEKNISK BESKRIVELSE 28 Figur : UF af Gelbæk og Rampes Møllevej. Opstalt. Figur : UF af Gelbæk og Rampes Møllevej. Tværsnit i drager ved mellemsøjle. Udførelse Broens overbygning tænkes udført ved fri frembygning, alternativt ved støbning på stillads fra terræn. UF af Begtrup Bæk (S) Bygværket er det samme som på linjeføring Nord/Midt. Faunapassagen er en type A2 våd underføring med banketter til hjortevildt (rådyr). Frihøjden skal minimum være 4,0 m. Bygværket er forudsat udført som en slapt armeret betontunnel med lodrette vægge. Bygværket har en fri bredde på 10,0 m. Motortrafikvejen er ved skæringen med Begtrup Bæk en 2+1 motortrafikvej. Det betyder, at afstanden med autoværn på den overførte vej er 19,5 m. Det er forudsat, at vandløbet forlægges, så skæring med den overførte vej bliver vinkelret, og underføringen dermed bliver så kort som muligt. Bygværket forudsættes pælefunderet. UF af Farrevej sti (S) Bygværket er forudsat udført som en slapt armeret betontunnel med lodrette vægge. Bygværket har en fri bredde på 6,5 m, heraf er de 1,5 m ubefæstet banket, der fungerer som faunapassage. Afstanden med autoværn på den overførte vej er 27,0 m. Skæringen mellem den overførte motorvej og den underførte sti/faunapassage er ca. 121 grader, hvilket resulterer i en længde på 34,0 m. Frihøjden skal minimum være 2,53 m.

33 Etape 2, linjeføring Nord Overføringer Overføringer på linjeføring Nord, etape 2 er vist i Tabel 5-6. I tabellen angiver den anførte bredde afstanden mellem autoværn på den overførte vej. St. Betegnelse Brotype Bredde mellem autoværn [m] Længde [m] Skæring [ ] 47/803 OF af Viborgvej 4-fags bro 14,0 206,1 162,3 48/932 OF af Fuglsangvej 2-fags bro 11,5 64,2 111,2 50/500- OF af faunapassage Rammebro 50,0 31, /600 50/639 OF af Elhøjvej sti 2-fags bro 4,0 62,8 109,9 51/661 OF af Kirkevejen 2-fags bro 10,0 60,3 101,7 52/426 OF af Skjoldhøjvej sti 2-fags bro 4,0 64,2 113,2 Bemærkninger 54/425 OF af Eshøjvej 2-fags bro 10,0 75,9 61,7 Tilkørselsrampe fra TSA Stillngvej føres under OF 55/294 OF af Stillingvej 2-fags bro 14,3 77,5 103,4 TSA. Tilkørselsrampe føres under OF Tabel 5-6. Etape 2, linjeføring Nord. Overføringer. OF af Viborgvej (N) En opstalt af bygværket er vist på Figur Bygværket udføres som 4-fags betonbro med tværsnit bestående af en plade med skrå undersider, som vist på Figur Afstand mellem autoværn er 13,6 m. Broens skæring er 162,3 grader, hvilket resulterer i en stor brolængde på ca. 206 m. Den meget skrå skæring betyder, at spændene bliver relativt lange og understøtningslinjerne skæve. Derfor udformes tværsnittet som et pladetværsnit med korte skrå afskæringer på undersiden op mod kantbjælkerne. Derudover må det forventes at tværsnittet skal tværforspændes over mellemunderstøtningerne. Broen udføres med mekaniske fuger ved broender. En plan, opstalt og tværsnit er vist på tegningerne på tegn. nr N-101 og N-102. Figur : OF af Viborgvej. Opstalt. Figur : OF af Viborgvej. Tværsnit

34 30 Udførelse Det forudsættes, at der anlægges en interimsvej forbi byggepladsen i anlægsperioden, således at trafikken på Viborgvej opretholdes. Udgifter til interimsvej er inkluderet i anlægsoverslaget. OF af Fuglsangvej (N) En opstalt af bygværket er vist på Figur Bygværket udføres som 2-fags bro betonbro med tværsnit bestående af en pladelignende drager med vingeformede udkragninger, som vist på Figur Afstand mellem autoværn er 11,5 m. Skæringen mellem den underførte motorvej og den overførte Fuglsangsvej er ca. 112 grader, hvilket resulterer i en brolængde på 64,2 m. En plan, opstalt og tværsnit er vist på tegningerne på tegn. nr N-101 og N-102. Figur : OF af Fuglsangvej. Opstalt Figur : OF af Fuglsangvej. Tværsnit Udførelse Det forudsættes, at der lukkes for trafikken på Fuglsangvej i anlægsperioden for det nye bygværk. OF af faunapassage (N) Bygværket udføres som en tunnelramme med en mellemunderstøtning i midterrabatten. Den fri passage hen over broen er 50 m. Broen forudsættes udført med 1,0 m jorddække hen over broen. Den fri bredde mellem endevæggene er 30 m, og dermed er der 1,5 m fra forkant autoværn til forside af tunnelvæg. Skæringen mellem den underførte og overførte vej forudsættes at være vinkelret. Et tværsnit og længdesnit af bygværket er vist på Figur og Figur En plan, opstalt og tværsnit er vist på tegningerne på tegn. nr N-101 og N-102. Figur : OF af faunapassage. Tværsnit

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS AFVANDINGSTEKNISK BESKRIVELSE 2012

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS AFVANDINGSTEKNISK BESKRIVELSE 2012 Til Vejdirektoratet Dokumenttype VVM-redegørelse, Afvandingsteknisk beskrivelse - 2012 Dato Februar, 2012 Lokalitet Rute 26, Søbyvad Aarhus, strækning 6 ISBN e-isbn: 9788770606448 UDBYGNING AF RUTE 26

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Vejteknisk rapport Dato Januar 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Revision [xx] Dato 2012-01-31 Udarbejdet

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Revision 0 Dato 2012 Udarbejdet

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V-RØDKÆRSBRO VEJTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V-RØDKÆRSBRO VEJTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Vejteknisk rapport Dato Januar 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V-RØDKÆRSBRO VEJTEKNISK BESKRIVELSE VIBORG V-RØDKÆRSBRO VEJTEKNISK BESKRIVELSE Revision [xx] Dato 2012-01-31

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Anlægsbeskrivelse. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Anlægsbeskrivelse Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 27.02.2014 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Peter Falk Larsen, Carl Jensen Krogh Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011 Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1 marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11 September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 11 Bygningsbeskrivelse, pakke 8 UF af Funder Ådal Funder Ådal fører rute 15 over Silkeborgvej, Hørbylundevej,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev. 1 Generelle forudsætninger for skitseprojektet. Skitseprojektet omfatter følgende ydelser: Memo Titel Forudsætningsnotat Dato 9 marts 2009 Til Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Peter Raaschou COWI A/S Nørretorv 14 DK-4100 Ringsted Denmark Tel +45 45 97 19 00 Fax +45 45 97

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

12810.201 Næstved Nordlig Omfartsvej. Orienteringsmøde for bydende, tirsdag d. 2. dec. 2014

12810.201 Næstved Nordlig Omfartsvej. Orienteringsmøde for bydende, tirsdag d. 2. dec. 2014 12810.201 Næstved Nordlig Omfartsvej Orienteringsmøde for bydende, tirsdag d. 2. dec. 2014 Program kl. 10 12 - Velkomst og præsentation - Udbudsmateriale og rettelsesblade - Overordnet gennemgang af strækning

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Orienteringsmøde 17. sept. 2014 Program Velkomst og præsentation Gennemgang af 6717.001 Gennemgang af

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13 September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 13 UF af Gudenåen, Gudenåbroen, vest Bygværket fører motorvej 70 (Km 211,596) over Gudenåen og de tilstødende

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, 2, 3, 4 og 5. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. september 2012 12/04297-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.102 Landskabsbroer

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

2 MINUS 1 VEJ ALLINGKÆRVEJ TEKNISK BESKRIVELSE

2 MINUS 1 VEJ ALLINGKÆRVEJ TEKNISK BESKRIVELSE Til Norddjurs Kommune Dokumenttype Teknisk rapport Dato November 2015 2 MINUS 1 VEJ ALLINGKÆRVEJ TEKNISK BESKRIVELSE ALLINGKÆRVEJ TEKNISK BESKRIVELSE Revision 1 Dato 2015-11-04 Udarbejdet af APO Kontrolleret

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume NOTAT Projekt Aarhus Letbane, Standsningssted ved Thorsager Kunde Aarhus Letbane Notat nr. 1 Dato 2015-11-19 Til Fra Henrik Scharling Bernberg Stine Baldus Gæmelke Anlægsbeskrivelse Dette notat giver en

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer)

Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder Eksempel på præsentation (borgermøde) Udvikling i præsentationer (animationer) Tendenser (miljø) Eksempler på en præsentationer ved borgermøder VVM-redegørelsens

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner Teknisk Meddelelse Nr. 67 / 06.11.2014 Potentialudligning af broer og konstruktioner Denne meddelelse indeholder reglerne for hvorledes nye og eksisterende broer og konstruktioner skal potentialudlignes.

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Designmanual for fauna- og stibroer

Designmanual for fauna- og stibroer Designmanual for fauna- og stibroer Stibro ved Gubsø Faunabro ved Nordskoven/ Nyløkkevej Fauna- og stibro ved Dyrehaven 6620 + 25 Funder - Låsby 6620.R20 Dyrehaven - Nyløkkevej - Gubsø Faunapassage ved

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Svar: De øverste og nederste flanger skal jf. projektmaterialet udskæres uden knæk. Der er knæk pr. 1m på kroppladerne.

Svar: De øverste og nederste flanger skal jf. projektmaterialet udskæres uden knæk. Der er knæk pr. 1m på kroppladerne. Til de bydende Bropakke HN-2010-08, Bro 14-0-071 Udskiftning af stibro ved Jægersborg Station STIBRO VED JÆGERSBORG STATOIN. UDSENDELSE NR. 2 TIL DE BY- DENDE Hermed meddeles på vegne af bygherren, Vejdirektoratet,

Læs mere

Sænkning af Tallerupvej i Tommerup st.

Sænkning af Tallerupvej i Tommerup st. Assens Kommune Sænkning af Tallerupvej i Tommerup st. Skitseprojekt november 2008 Udgivelsesdato : 5. november 2008 Projekt : 21.2973.01 Udarbejdet : René Kaas Larsen Kontrolleret : Gunner Krusborg Godkendt

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 INDHOLD AKR HISTORIE AKR BROER, TIDLIGERE FORSØG BYGHERRER / RÅDGIVERE FORSØG VOSNÆSVEJ 13 betonsygdomme

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Spagetti-anlæg, Jyllingevej. Frederikssundmotorvejens 1. etape

Spagetti-anlæg, Jyllingevej. Frederikssundmotorvejens 1. etape Spagetti-anlæg, Jyllingevej Frederikssundmotorvejens 1. etape Lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 Frederikssundmotorvejen Tidsplan Forår 2010 Beplantning

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Tidsplan og anlægsoverslag. -Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Tidsplan og anlægsoverslag. -Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Tidsplan og anlægsoverslag -Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-8-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-102-8

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør

Læs mere

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474 Notat Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat INDHOLD 7. december 2015 Projekt nr. 221991 Dokument nr. 1217725157 Version 2 Udarbejdet af: GULD Kontrolleret af: POU Godkendt af: ASO

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2005

Naturkvalitetsplan 2005 Naturkvalitetsplan 2005 Prioritering af spærringer ARHUS AMT O NaturogMiljø 1 Prioritering af spærringer Prioritering af spærringer og områder I Regionplan for Århus Amt 2005 er de væsentligste spredningskorridorer

Læs mere

Støj- og vindafskærmning

Støj- og vindafskærmning VEJUDSTYR Støj- og vindafskærmning langs Skærup-Vejle N Motorvejen Udbygningen af E45 Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle N har længe været et trafikalt mål og et politisk ønske. Strækningen er den

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

DANSK BETONDAG 2015. Züblin A/S 1 BROER PÅ KØBENHAVN RINGSTED BANEN TP 40 C TP 50 PROJEKT INTRODUKTION E W-BRO-10 OVERFØRING AF VESTMOTORVEJEN

DANSK BETONDAG 2015. Züblin A/S 1 BROER PÅ KØBENHAVN RINGSTED BANEN TP 40 C TP 50 PROJEKT INTRODUKTION E W-BRO-10 OVERFØRING AF VESTMOTORVEJEN DANSK BETONDAG 2015 BROER PÅ KØBENHAVN RINGSTED BANEN A PROJEKT INTRODUKTION B TP 40 C TP 50 D W-BRO-05 E W-BRO-10 F OVERFØRING AF VESTMOTORVEJEN OVERFØRING AF BEDSTEDVEJ 2 1 A PROJEKT INTRODUKTION PROJEKT

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2 DATO 20.02.201 2 DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

RIBE OMFARTSVEJ VVM-REDEGØRELSE

RIBE OMFARTSVEJ VVM-REDEGØRELSE DECEMBER 2014 VEJDIREKTORATET RIBE OMFARTSVEJ VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 VEJDIREKTORATET

Læs mere

Ny bane over Vestfyn - skitseprojektering i forbindelse med VVM

Ny bane over Vestfyn - skitseprojektering i forbindelse med VVM DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juli 2014 14/09219-5 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Ny bane over Vestfyn - skitseprojektering i forbindelse med VVM Opgavebeskrivelse juli 2014 Niels Juels

Læs mere

Jernbanebro over Vejle Fjord - skitseprojektering i forbindelse med VVM

Jernbanebro over Vejle Fjord - skitseprojektering i forbindelse med VVM Dato 11. juli 2014 Sagsbehandler Rasmus Larsen Mail rl@vd.dk Telefon 7244 3630 Dokument 14/08340-7 Side 1/11 Jernbanebro over Vejle Fjord - skitseprojektering i forbindelse med VVM Opgavebeskrivelse juli

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

BALLERUP OG FURESØ KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT

BALLERUP OG FURESØ KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT Bro nr. 48 (Ballerup) Bro nr. 42 (Furesø) Bringevej, UF af Jonstrup Å Udarbejdet af : Broconsult a/s Sankt Peders Stræde 4A Bredgade 11 4000 Roskilde 7400 Herning Tlf. 46 32 22 55 Tlf. 97 21 02 77 Dokument

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2. DANSK BETONFORENING DEN 3. OKTOBER 213 ERIK STOKLUND LARSEN UDDRAG FRA ET SÆREFTERSYN 1 Formål: at udføre en screening af mindre broer opført i perioden 196-1986 VD-undersøgelse

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Designmanual for Gudenåbroen. 66 Herning - Århus 6620 Funder - Hårup

Designmanual for Gudenåbroen. 66 Herning - Århus 6620 Funder - Hårup Designmanual for Gudenåbroen 66 Herning - Århus 6620 Funder - Hårup Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL Maj 2011 Gudenåbroen Længde: 350 m Stationeringspunkt for vederlag: ca. 35 376 ca. 35 726 Gudenåbroen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03..2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03..2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03..2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER AUTO BILAG-AUTO-6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Vu rderi n g af al tern ati ver ti l VVM - u n dersøgel se af en n y ban e over Vejl e Fjord

Vu rderi n g af al tern ati ver ti l VVM - u n dersøgel se af en n y ban e over Vejl e Fjord Dato April 2015 Sagsbehandler Rasmus Larsen Mail rl@vd.dk Telefon 7244 3630 Dokument 15/03669-6 Side 1 / 12 Vu rderi n g af al tern ati ver ti l VVM - u n dersøgel se af en n y ban e over Vejl e Fjord

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

1.0 Projektbeskrivelse

1.0 Projektbeskrivelse Åben Vand i Rønde Forord Den selvejende institution Åben vand blev stiftet i 1996, med det formål at tilføre kunstværker af høj kvalitet til borgerne i den daværende Rønde kommune (nu Syddjurs Kommune),

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vestvold øst ruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vestvold øst ruten Nuværende forhold Vestvold øst ruten er en sydlig og østligforlængelse af Vestvoldruten, der har sit sydlige endepunkt i Hvidovre

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

NOTAT. Undersøgelsen fra Danmarks Vindmølleforening er vedlagt til orientering.

NOTAT. Undersøgelsen fra Danmarks Vindmølleforening er vedlagt til orientering. SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Notat om vindmøller til kommuneplanen sagen Dato: 03. maj 2013 Sagsbeh.: aga Sagsnr.: 11/18046 Der er foretaget en forundersøgelse af muligheden for at placere

Læs mere

Teknisk notat. Bro 118, Nielstrupvej, UF af Syltemade Å Projektforslag. 16. december 2015 Vores reference: 21.2922.06

Teknisk notat. Bro 118, Nielstrupvej, UF af Syltemade Å Projektforslag. 16. december 2015 Vores reference: 21.2922.06 Teknisk notat Sweco Danmark A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Bro 118, Nielstrupvej, UF af Syltemade Å Projektforslag. 16. december

Læs mere

Hovedprojekt Østlig fordelingsvej og Stenlængegårdsvej Dato: 2011-02-16 Tegningsliste Rev. dato: 2011-03-17. Titel

Hovedprojekt Østlig fordelingsvej og Stenlængegårdsvej Dato: 2011-02-16 Tegningsliste Rev. dato: 2011-03-17. Titel Hovedprojekt Østlig og Stenlængegårdsvej Dato: NØF-0009-01 Side 1 af 9 NØF-0009-01 NØF-0009 Tegningsliste - 2011-03-10 Oversigtsplaner NØF-1001 NØF-1000 Oversigtsplan 1:15.000 NØF-1100 NØF-1100 Oversigtsplan

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5.

VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. januar 2015 Dato Marts 2015 Dokument 15/00422-3 Vejdirektoratet Niels Juels Gade

Læs mere