Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007"

Transkript

1 KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N D E C E M B E R indoor-outdoor Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007 Temadag og Årsmøde finder sted hhv. den 24. og 25. marts 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg. Dagsorden i.h.t. DKF s love. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være Dansk Kano og Kajak Forbund i hænde senest den 1. januar. Forslagsret har bestyrelsen, den elite-ansvarlige/udvalgene og klubberne. Af Hanne Bloch Kontoret lukket Pga. internt strategimøde er kontoret lukket mandag d. 11. december. Udmeldelse Mariager Kajakklub har udmeldt sig af DKF med virkning fra 31. december Af Hanne Bloch Sea Challenge Fyn Sea Challenge Fyn er overgået til at være en selvejende institution. DKF er repræsenteret i bestyrelsen af BBUformand Peter Nielsen. Bestyrelsen består ud over Peter Nielsen af repræsentanter fra DFfR og Sport Event Fyn. H av ka j a k : Guidet kajaktur til den Tyrkiske Middelhavskyst > side 3 H a v k a j a k : Havkajakhøring i Århus > s i d e 4-5 S e k reta r i a t : Terminslisten 2007, ind- og udland > s i d e 5 Kajakpolo: Holbæk Kajak Klub godt på vej og med stor succes > side 6-7

2 K A N O & K A J A K N Y H E D S M A G A S I N D E C E M B E R SEKRETARIAT Workshop Københavns Kajakkreds og SLF-kredsen inviterer til workshop i Hvidovre d. 9. december. Find invitationen i kalenderen. Sekretariatet KANO & KAJAK Udgives af Dansk Kano og Kajak Forbund Ansvarshavende Ole Tikjøb I redaktionen Flemming Agner Jørgensen Annoncer DKF s kontor Tlf Forbundssekretær Hanne Bloch Tlf Chefkonsulent Christian Jacobsen Tlf: Invitationer Vinterræs Husk at Kajakklubben Neptun afholder det 3. løb i Vinterræs søndag d. 3. December. kl i Amager Strandpark. Mere information kan findes her vinter.asp. Årets sidste Kajakpolo Camp afholdes søndag d. 17/12 i Stege. Invitation se: dk/dkf/kajakpolo/camps/invitationherrerstege.pdf Danmarksmesterskaber i Kajakergometer 2006 Mesterskaberne finder sted den 6. januar 2007 i Rødovre Centrum. Se invitationen i kalenderen. Tilskudsmuligheder Ejere af spilleautomater, skal som følge af gældende spillelovgivning anvende en del af overskuddet på almenvelgørende formål. DKF er bekendt med, at nogle klubber får tilskud til materiel på denne måde, så kontakt den lokale spillehal og hør om eventuelle muligheder for tilskud. På dette link kan du finde en fortegnelse over medlemmerne af Dansk Automat Brancheforening: Breddekonsulent Flemming Agner Jørgensen Tlf Kajakpolokonsulent Pernille Hasløv Tlf Sportskoordinator Morten Rodtwitt Tlf: Deadline Næste nummer udkommer 1. februar Materialedeadline 25. januar. Dansk Kano & Kajak Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion Brøndby Mandag fredag

3 K A N O & K A J A K N Y H E D S M A G A S I N D E C E M B E R SEKRETARIAT Foreningskontingent 2007 På årsmødet den 26. marts 2006 blev kontingentet fastsat til: Grundgebyr pr. klub kr ,00 + kr. 65,00 pr. aktivt medlem. Nye klubber er kontingentfrie i det kalenderår, hvori de indmelder sig i forbundet, men betaler et indmeldelsesgebyr på kr ,00. Antallet af aktive medlemmer fremgår af klubbernes indberetning af medlemstal pr. 1/ til Danmarks Idræts Forbund, og opkrævning er netop udsendt til klubberne med mail. Betalingsfristen er 31. januar Er fristen ikke overholdt, har klubben ikke stemmeret på årsmødet den 25. marts Af Hanne Bloch KALENDEREN DECEMBER, 2006 Periode Arrangement Sted 03/dec Havneræs i Jylland Ry Roklub 03/dec Vinterræs København 09/dec Workshop Hvidovre 17/dec Kajakpolocamp Stege JANUAR, 2007 Periode Arrangement Sted 06/jan Ergometer DM Rødovre Centret 6-7-dec Eurocup 2007 Odense Universitets Svømmehal 07/jan Havneræs i Jylland Gudenaa Randers 14/dec Polostævne Stege 19/dec Polostævne Hillerød 20/dec Polostævne Kastrup 21/jan Vinterræs København 28/dec Polostævne Gentofte HAVKAJAK Guidet kajaktur til den Tyrkiske Middelhavskyst Uge Sidste efterår var jeg i Tyrkiet for at ro kajak. Det var en utrolig stor oplevelse, og jeg har fået mange kontakter. Jeg arrangerer derfor igen en tur i samarbejde med Apollo rejser og Bougainville Travel i Kas. Turen er ikke sværere end at alle, som ror kajak herhjemme, kan være med. Turen indeholder ikke egentlig undervisning, selv om jeg nok ikke kan lade være. Sidste år var vandtemperaturen 23 grader og luften 26 grader! Turens program Dag 1: Fly til Dalaman og transfer til Kas (hotel). Dag 2,3,4,5,6, masser af kajakroning i Kas og Kekovaområdet med øde strande og sunkne byer. Afhængig af deltagernes erfaring og lyst vil der være mulighed for at vælge at ro indeneller udenskærs. Vi har frokosten med i kajakken og spiser aftensmad på små lokale restauranter. Pris: ca kr/pers. Prisen dækker Fly, transfers til hotellet samt overnatning m/morgenmad. Al mad, mens vi er på tur, kajakker og udstyr samt dansk guide er ikke inklusiv, men vi er i færd med at indhente tilbud p.t. Vil du vide mere kontakt Ole Larsen inden 1. februar 2007 på tlf: eller Af Ole Larsen Foto: Ole Larsen 3

4 K A N O & K A J A K N Y H E D S B R E V D E C E M B E R HAVKAJAK Havkajakhøring i Århus Forbundet har gennem flere år forsøgt at udvikle tilbud, aktiviteter og uddannelse for netop denne aktivitet. Desværre er det ikke lykkedes at ramme helt i plet, og for at få et relevant og tidsaktuelt indblik i hvad det er denne gruppe roere ønsker, inviterede DKF i november landets havkajakinteresserede klubber til at deltage i en høring i Århus. Klik her for DKF s debatoplæg Interessen herfor var stor, og de godt 40 fremmødte fra 23 klubber havde efter en kort introduktion hele aftenen til rådighed til at komme med ris, ros, ideer og gode råd til de deltagende repræsentanter fra DKF s bestyrelse, udvalg og ansatte. En del af debatten er her gengivet, naturligvis i en stærkt forkortet form. Skulle nogle citater være upræcise, skyldes det, at referenten selv deltog i diskussionen. Kristian, Viborg: Vi savner, at DKF udbyder kurser, som udvikler roernes færdigheder. DKF kunne godt være rokursusarrangør. Ønskerne til uddannelsesområdet var mange, men den største interesse havde ønsket om mere rotekniske undervisningstilbud fra centralt hold. DKF: vores uddannelsestilbud tager primært sigte mod uddannelse af klubbernes instruktører, men høringens utvetydige ønske om, at DKF også skal tilbyde rokurser blev taget til efterretning og vil indgå i de overvejelser, DKF s ledelse har mht. det fremtidige havkajakarbejde i forbundet. Jørgen, Flensborg: DKF s kurser er gode, de gør klubberne selvhjulpne. Dette er også hensigten, idet kursernes målgruppe er roere, der allerede har et højt færdighedsniveau. DKF vil dog inddrage ønskerne om flere kursustyper i det fremtidige arbejde. Per, Skive: Det er vigtigt, at DKF bruger og følger havkajaksamrådets retningslinier. Havkajaksamrådets retningslinier vejer tungt i den måde, DKF arbejde med havkajakken på, men også EPP (European Paddle Pass) vil, med den rette tilpasning, både kunne give havkajakaktiviteterne et løft samt efterkomme ønskerne om en certificering af egne rofærdigheder. Dette kræver dog, at der kommer mere fart i certificeringen af instruktører. Til dato har der kun været afholdt et af de kurser, der løfter udøverne fra det almindelige instruktørniveau i DKF og op til det, der svarer til havkajaksamrådets niveau. Dette kan skyldes, at kurset gemmer sig under betegnelsen T1. DKF: Vi vil i den revision af kursusmaterialet der foregår nu, søge at tage højde for, at beskrivelsen ikke er klar nok. Ligeledes kan det komme på tale at udbyde eksamener for de roere, der allerede har færdighederne, sådan som Erik fra Strømmen foreslog. Thorkil, Flensborg: Jeg savner DM i havkajak, hvor fokus ikke kun er på at ro men også på andre færdigheder. DKF: Af friluftspolitiske årsager har DKF ikke arrangeret DM, og ligeledes afholdt sig fra at klassificere havkajak i forhold til eksempelvis konkurrencer. Med DKF s øgede engagement i Sea Challenge Fyn vil dette løb fremover, i endnu højere grad, være særdeles attraktivt for DKF s medlemmer. Ikke mindst dem der ror havkajak. Organisationen bag løbet har nu fået en selvstændig bestyrelse, hvor DKF har sæde. Ud over nogle rent økonomiske fordele skulle dette gerne betyde, at løbet udvikles på en måde, der kan tilfredsstille de roere, der deltager fra DKF s klubber. Høringen kan samtidig tjene som inspiration til, at DKF tager fat på DM igen. Dette kan måske også give anledning til, at DKF må fastsætte retningslinier for, hvad en havkajak er (skrogform, volumen, længde etc.). Uffe Vallensbæk: Det handler også om, at havkajak skal være en accepteret og anerkendt aktivitet i egen klub. Det har virket i Vallensbæk, som næste år tilbyder instruktion kun i havkajak. Endnu et af de mange væsentlige emner på høringen, men et af de mere væsentlige punkter er den indflydelse, de havkajakinteresserede klubmedlemmer kan og bør udøve hjemme i deres egne klubber. En stor indflydelse i egen klub vil uden tvivl smitte af på de beslutninger, der træffes på DKF s Årsmøde. Det være sig både satningsmæssigt og økonomisk. Lars, Næstved: Kunne man ikke oprette et udvalg i lighed med polo. Dette har været drøftet tidligere i DKF, og der blev denne aften nedsat et udvalg under Børne- og Breddeudvalget med havkajak som område. Gruppen består af 2 medlemmer af BBU og 3 af havkajakhøringens deltagere. Efterfølgende er det første møde aftalt i december, og der vil senere komme yderligere oplysninger. Peter, Århus FDF havkajak: Kan I ikke lave en ønskeseddel, hvor klubberne 4

5 K A N O & K A J A K N Y H E D S B R E V D E C E M B E R kan skrive til DKF, hvad de ønsker sig af aktiviteter. Ideen er taget op. Skriv ideer og ønsker og send dem til: Fra høringen kom bl.a. ideen: Peter U ønsker, at der laves en online hitliste, hvor ø-erobringer registreres (erobring = at have roet rundt om en ø). Han ønsker sig også forskellige bånd (= erkendelser af at man har klaret en udfordring fx et mærke ved Fyn rundt, Sjælland rundt, Jyske Østkyst etc.) Lars, Næstved foreslår løb baseret på geocaching. Som det fremgår, kom debatten vidt omkring, og der blev ikke samlet konkluderet på mødet. Efterfølgende har DKF sammenfattet en liste over ideer og ønsker: Gør havkajak og havkajakaktivitet mere synlig i DKF. Tilbyd roerkurser og oplevelseskurser på mange niveauer. Arranger træf og rejser. Tilrettelæg instruktøruddannelsen mere efter havkajakkernes behov. Fremskynd arbejdet med EPP/havkajakroer-certifikaterne. Etabler en arbejdsgruppe til at tage sig af havkajak. Gruppen samles i december og tager fat på ovenstående liste og de mange nye ideer, som DKF s medlemmer opfodres til fortsat at indsende. Links Af Flemming Agner Jørgensen / Christian Jacobsen SEKRETARIAT Terminslisten KORTBANE: 21-22/4 Testregatta, Bagsværd Sø 19-20/5 Maribo Regatta, Maribo 2-3/6 Bagsværd Regatta, Gladsaxe 24/6 Silkeborg Sprintregatta, Silkeborg 24/6 Danske Bank Cup, Sorø 6-8/7 DM, kortbane, Brabrand Sø, Århus Kajak Samvirke 21-22/7 SUC i Danmark, Bagsværd Sø 11-12/8 Københavnsmesterskaber, Bagsværd Sø 1-2/9 Åbne Jyske Mesterskaber, Holstebro 2/9 Danske Bank Cup, Vallensbæk 15/9 Åbne Fynske Mesterskaber, Odense INTERNATIONALE REGATTAER: 4-6/5 World Cup, Zagreb, Kroatien 18-20/5 World Cup, Szeged, Ungarn 1-3/6 World Cup, Gerardmer, Frankrig 15-17/6 Bochum Regatta, Tyskland 28/6 1/7 EM, Pontevedra, Spanien 27-29/7 Junior VM, Racise, Tjekkiet 4-5/8 Nordiske Mesterskaber Ungdom og Junior, Sverige 8-12/8 VM, Duisburg, Tyskland 23-26/8 OL test event, Beijing, Kina 30/8 2/9 EM U18 + U23, Beograd, Serbien MARATHON: 28/4 Nordic Open Marathon, Maribo 6/5 Handelsbanken Paradisløbet, Silkeborg 19/5 Maribo Marathon 16/6 Åben Jyske Mesterskaber, Struer 23/6 Sorø Marathon 28/7 Amager Strandpark Rundt /8 Thurø Rundt + Åbne Fynske Mesterskaber, Svendborg 18-19/8 DM, maraton, Bagsværd Sø, /8 Susåløbet, Næstved 25/8 Kronborgløbet 25/8 Vendelboløbet, Aalborg 8-9/9 Tour de Gudenå 22/9 Mølleåens Blå Bånd INTERNATIONALE MARATHONLØB: 26-27/5 Nordiske Mesterskaber, Norge 9-10/6 World Cup /7 EM, Slovakiet 8-9/9 VM, Györ, Ungarn, senior + junior TRIMLØB: 19/5 Maribo Marathon 23/6 Sorø Marathon 19/8 Vordingborg Kajaktrim 26/8 Kanojak Trim Esrum Sø KAJAKPOLO: 12-13/5 DT1 1. runde i Danmarksturneringen 9-10/6 DT2-2. runde i Danmarksturneringen 11-12/8 DT3-3. runde i Danmarksturneringen 1-2/9 DT4 4. runde i Danmarksturneringen 27-28/10 DT5 - Danmarksmesterskab INTERNATIONAL KAJAKPOLO: 6-7/1 Euro Cup, Odense 28-29/4 Niedersachen Pokal, Gøttingen 5-6/5 Chareleroi, Belgien 26-28/5 Deutschland Cup, Essen 23-24/6 Kielerwoche/ Flanders Cup 21-22/7 Skovshoved Open 4-5/8 Veurne, Belgien 11-12/8 De Paddle, Belgien 25-26/8 Ieper 12-19/9 EM, Thury-Harcourt, Frankrig 5

6 K A N O & K A J A K N Y H E D S B R E V D E C E M B E R KAJAKPOLO Tak for lån af DKF s kajakpoloudstyr. For fem år siden var jeg på DKF s grundkursus 1. En del af dette kursusforløb var blandt andet en introduktion til mange af de forskellige genrer, som kano- og kajaksporten i Danmark har at tilbyde. Det var her jeg for første gang stiftede bekendtskab med kajakpolo, og jeg var momentant storsolgt til sporten. Det virkede som om, at alt hvad jeg syntes var sjovt inden for sport, var forenet i denne ene genre. Der var den tætte kontakt til vand, boldspillet, holdspillet, aggressiviteten, tempoet og sidst men ikke mindst håndtering af kajakken. Jeg var ikke et sekund i tvivl om mulighederne inden for kajakpolo. Foruden at den selvfølgelig bliver brugt som en direkte målrettet sport - hvor det er alle finesserne omkring kajakpolospillet som forædles og finpudses til det ypperligste resultat foreligger - så har denne kajakgenre, for mig at se, en helt uovertruffen måde at introducere al anden kajaksport på. Ved indlæring af nyt er det altid rart, at det foregår i en afslappet atmosfære, tilsat en masse skæg og ballade. Polokajakkerne er et fantastisk godt instrument til, gennem leg, at formidle glæden ved at være på vandet og beskæftige sig med fysisk aktivitet. Det er en god indfaldsvinkel til mere traditionelle kajakgenrer som tur/havkajak, da man gennem legen i kajakpolo, utroligt hurtigt bliver dus med det mørke og kolde vand, og herigennem hurtigere lærer at tage vandfaldene med et smil. Fortroligheden med det våde element kommer prompte, og al angst for vandet svinder hurtigt. Og det er lige netop, hvad der er brug for, hvis man efterfølgende ønsker at ro kap/tur/havkajak. Det er så meget nemmere, at lære folk kajaksportens ædle kunst, hvis der ingen nervøsitet er at spore. Alle personer uanset alder, kan have glæde af kajakpolo, for uanset om man er ung eller gammel, så er legens parametre et kæmpe plus, når der skal læres nyt eller hvis evt. gammel vandskræk skal fortrænges. Men når det er sagt, så er jeg ej heller et sekund i tvivl om, at kajakpolo har en meget stor tiltrækningseffekt på ungdommen især, som jo gerne higer efter ekstremsport, tempo og dynamik. I Holbæk Kajak Klub, har vi desværre gennem længere tid haft en skæv aldersfor- deling i den aldrende ende. Dette skyldes til dels, at det er blevet meget populært med havkajak blandt det mere modne klientel. Jeg er sikker på, at kajakpoloen vil kunne være en medvirkende faktor til at rette op på denne skævvridning. Så det har været med alle disse tanker, at jeg gennem en årrække har spekuleret i, at vi i Holbæk Kajak Klub burde anskaffe os polokajakker. Men det er jo en kæmpe investering, og ikke umiddelbart noget der var budgetteret med i HKK. Og som det jo som oftest er med nye tiltag, så følger der jo altid en vis portion skepsis og reaktionære holdninger med i kølvandet. Et af de helt store spørgsmål var, om der skulle investeres i udstyr først, og så efterfølgende opsøges personer til at bruge udstyret - eller omvendt. Men det siger jo næsten sig selv, at det er umådeligt svært at sælge en sådan ide om kajakpolo til andre, når man kun har, nå ja en ide. Men så var det så heldigt, at jeg gennem DKF fik fat på vores kajakpolokonsulent Pernille Hasløv, som kunne fortælle mig, at DKF havde besluttet at investere penge i et komplet kajakpolosæt til ti personer. Og yderligere til HKK s store held viste det sig, at vi kunne låne dette kajakpolosæt fra juni til september i år. Det har været en virkelig fornøjelse at kunne starte kajakpolo op på lånebasis, og sideløbende hermed skrabe penge ind ved forskellige fonde og tilskudsordninger. Det har betydet, at vi uden en kæmpe startinvestering, har haft lejlighed til at starte kajakpolo op i klubben, før vi havde økonomien til selv at investere, og så gennem sommeren har kunnet se, at det bestemt er en sport med stort potentiale i HKK. Det kan kun anbefales at bejle til DKF om lån af deres udstyr, hvis man går med tanker om at starte kajakpolo op, og pengene i klubben måske er lidt for små til selv at finansiere en sådan opstart. Foto: øverst - Kilde: Ungdommens Hus, nederst - Peter Christensen, HKK Kajakpoloprocessen har nu været i gang i HKK i næsten et år. Startende med de første spæde ansøgninger om midler til en realisering af kajakpolo i HKK, og til at vi i dag selv råder over udstyr til seks 6

7 K A N O & K A J A K N Y H E D S B R E V D E C E M B E R personer. Det er stadigvæk - og har hele tiden været - en hård kamp om likvide midler til denne sport, og der er stadigvæk et langt stykke vej endnu. Men det er en kanon sjov sport, og det er utroligt at opleve, hvor stort et boost det har givet klubben. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at investeringen betaler sig i form af stigende medlemstal især blandt ungdommen. Vi er i HKK nu nået så langt, at vi har meldt det første hold til i Øst-turneringen, og det er vores intention at føre dette hold videre til DK-turneringen i 2. division. Sideløbende hermed vil vi opstarte et børne/juniorhold og hvem ved, måske et pige/dame hold. Så til alle de klubber i landet, som tøvende ser til fra sidelinien, og måske tænker ved sig selv kunne kajakpolo måske være noget for os - til alle jer er der kun at sige JA. For det er med sikkerhed den bedste investering, man kan gøre for klubben i dag, hvis man har mod på at bryde traditionerne og bejle til et generelt mere ungt publikum. Og Foto: Poul Vilhelmsen, NORD har I brug for hjælp, vejledning eller andre informationer omkring kajakpolo, så er det ligetil og nemt, for vi har i DKFregi en fantastisk kajakpolokonsulent i Pernille Hasløv. Men ud over Pernille Hasløvs store hjælp, så er der også klubberne imellem en utrolig smittende iværksætter ånd, for at synliggøre og udbrede denne genre af kajaksporten. Det gør, at afstanden fra helt nye får i folden og til topeliten Foto: Andreas Vind, HKK af udøverne her i landet, er utrolig lille. Og i den forbindelse er det bestemt passende også at rette en stor tak til Holtes liga hold Team Pack Tech generelt og til Peter Sørensen i særdeleshed, for hans hjælp i forbindelse med opstart af kajakpolo i Holbæk. Mange tak. Af Jimmy Fonager Justesen, Holbæk Sov godt på Scandic og kør med rabat over Storebælt! Overnatning inkl. stor morgenbuffet fra kr. 325,- pr. person i delt dobbeltværelse (excl.brobillet). Spar 40% på hjemtursbilletten over Storebælt, når du checker ud på hotellet! Tilbudet er gældende i Læs mere og reservér på 7

8 Spar tid og penge med Danske Ekstra en pakke med alt det, en bank kan gøre for at lette din hverdag. For 25 kr. om måneden har du bl.a. mulighed for at få Visa/Dankort Danske American Express Card Danske MasterCard Basis kredit attraktive rentesatser personlig rådgivning Danske Netbank og e-boks vekslet valuta uden gebyr Kortstop-aftale. Før vi tilbyder kort og kredit, skal vi vurdere din økonomi. Kom ind og få en gratis smagsprøve på Danske Ekstra 8

DKF forventer i 2008 at kunne tilbyde 3 nye uddannelser. En instruktøruddannelse, og en kajakpolotræneruddannelse.

DKF forventer i 2008 at kunne tilbyde 3 nye uddannelser. En instruktøruddannelse, og en kajakpolotræneruddannelse. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N J U L I 2 0 0 7 Arbejdet med DKF s nye uddannelser iværksat indoor-outdoor DKF forventer i 2008 at kunne tilbyde 3 nye

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

Det (næsten) ubenyttede tilbud

Det (næsten) ubenyttede tilbud KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N N O V E M B E R 2 0 0 6 Det (næsten) ubenyttede tilbud Dansk Kano og Kajak Forbund har gennem flere omgange udbudt såkaldte

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære læser Børne og Breddeudvalget byder DKF s medlemmer velkommen

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

KANO & KAJAK Nyhedsmagasin

KANO & KAJAK Nyhedsmagasin KANO & KAJAK Nyhedsmagasin marts 2008 Euro Paddle Pass i 2008. Gældende for de klubber under DKF der ønsker at tilslutte sig ordningen Sådan gør du i overgangsperioden 1. Alle roere der pr. 31/12-07 var

Læs mere

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer,

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer, KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N N O V E M B E R 2 0 0 7 Brug din breddekonsulent brug dit forbund! Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller

Læs mere

Kano- og kajakklubben NORD. Bestyrelsens beretning for 2016

Kano- og kajakklubben NORD. Bestyrelsens beretning for 2016 Kano- og kajakklubben NORD 2016 Endnu et godt år i Nord! Med masser af aktiviteter På vandet! Børn og Unge Dame K2/K4 Hold for kræftramte Begynderhold havkajak Store Legedag Støt Brysterne Klubture Nords

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere:

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Idrættens hus, Brøndby Peter Nielsen (),, Peter Unold (PU), Ene Lindharth (EL), Rune Mortensen (RM), Gorm Rønved

Læs mere

I weekenden den 27. 28. oktober blev det afsluttende stævne i Danmarksturneringen

I weekenden den 27. 28. oktober blev det afsluttende stævne i Danmarksturneringen KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N D E C E M B E R 2 0 0 7 Danske mesterskaber i kajakpolo 2007 indoor-outdoor I weekenden den 27. 28. oktober blev det

Læs mere

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Om Klubben Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Korsør Roklub er en forening beliggende i Korsør. Roklubbens historie strækker sig mere end 100 år tilbage. Aktiviteterne er baseret på to grupper,

Læs mere

KANO & KAJAK. Dansprint ApS hovedsponsor for DKF

KANO & KAJAK. Dansprint ApS hovedsponsor for DKF KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N A P R I L 2 0 0 7 indoor-outdoor Dansprint ApS hovedsponsor for DKF Med to eksterne samarbejdspartnere; Schaumann Properties

Læs mere

Baggrund for strategi 2014-2020

Baggrund for strategi 2014-2020 Debatoplæg Temadag og Årsmøde 22.- 23. marts 2014 1 Baggrund for strategi 2014-2020 I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 28. marts 2007 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Jan Munkholm, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Peter Nielsen, Nanna Ilmer, Finn Larsen

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

RESULTATER STØT BRYSTERNE, 8. oktober. STANDERSTRYGNINGSLØB, 1. oktober. MØLLEÅENS BLÅ BÅND, 24. september

RESULTATER STØT BRYSTERNE, 8. oktober. STANDERSTRYGNINGSLØB, 1. oktober. MØLLEÅENS BLÅ BÅND, 24. september RESULTATER 2011 STØT BRYSTERNE, 8. oktober Damer, K1, K2, K4, kap, tur, hav, 12 km Nr. 4: Bettina Markussen 01:08:57 Nr. 29: Pernille Christensen 01:31:52 STANDERSTRYGNINGSLØB, 1. oktober K2 stafetløb:

Læs mere

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009.

Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Havkajakroernes Medlemsundersøgelse 2009. Der er 158 der har været inde på hjemmesiden og udfyldt spørgeskemaet. Mange har svaret på alle spørgsmål, men nogle har sprunget enkelte spørgsmål over, og andre

Læs mere

Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015

Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015 Generalforsamling 12. april 2015 1 Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015 Bestyrelsen har holdt 9 møder i perioden. Referater fra bestyrelsens møder er tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09 Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Referat DKF Bestyrelsen Fredag 28. aug. 2009 Kl. 17.00 Lørdag 29. aug. 17.00 Idrættens Hus, Morten Frost Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN),

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 AGENDA FROKOST OG VELKOMST MÅL OG VISIONER SIKKERHED TRÆNING REGATTAER SÆSONOVERSIGT ØKONOMI BÅDFORDELING KAPRONINGSUDVALG HÅNDTERING AF BÅDE OG INDSTILLINGER KAPRONING

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Derfor er vi her! Formandens beretning, e12

Derfor er vi her! Formandens beretning, e12 Derfor er vi her! Formandens beretning, e12 Sportslige aktiviteter Mesterskabsmedaljer til klubben DM Sprint Sølv K1 U14 2500m Jonas Hall-Andersen Sølv K1 U14 500m Jonas Hall-Andersen Bronze K2 U16 2500m

Læs mere

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m.

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. 1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007/www.europaddlepass.dk På

Læs mere

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010

Intro aften for nye medlemmer. www.cmasdivers.dk. Revision: 21-08-2010 Intro aften for nye medlemmer 2015 www.cmasdivers.dk Revision: 21-08-2010 Bestyrelse og instruktører Formand Næstformand Kasserer Martin Hampen Christensen Tim Jakobsen Kim Winckler Pedersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Vi afholder workshops i: Kerteminde Kajakklub den 9. marts kl. 12.00 16.00 Marinaen, 5300 Kerteminde.

Vi afholder workshops i: Kerteminde Kajakklub den 9. marts kl. 12.00 16.00 Marinaen, 5300 Kerteminde. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N F E B R U A R 2 0 0 8 Kom godt i gang med sæsonen 2008 indoor-outdoor Hvis du går og trænger til ny inspiration til

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

RESULTATER 2012. STØT BRYSTERNE, 6. oktober. STANDERSTRYGNINGSLØB, 29. september. DKF MARATON CUP - turbåd. MØLLEÅENS BLÅ BÅND, 22.

RESULTATER 2012. STØT BRYSTERNE, 6. oktober. STANDERSTRYGNINGSLØB, 29. september. DKF MARATON CUP - turbåd. MØLLEÅENS BLÅ BÅND, 22. RESULTATER 2012 STØT BRYSTERNE, 6. oktober Damer, K1, K2 kap, tur, hav, 12 km Nr. 6: Bettina Markussen 01:07:29 Nr. 20: Anette Vingborg 01:23:24 Nr. 22: Annette Møller 01:23:27 STANDERSTRYGNINGSLØB, 29.

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

361 Nyhedsbrev #20, juli måned 2011

361 Nyhedsbrev #20, juli måned 2011 361 Nyhedsbrev #20, juli måned 2011 Den evigt ungdommelige klub fylder 60 år! I år fylder 361 Kano- & Kajakklub 60 år. TRES ÅR! Trods den høje alder er klubben stadig i fuldt vigør og har bevaret ungdommens

Læs mere

TEORI for kajakroere på styrmandskursus.

TEORI for kajakroere på styrmandskursus. TEORI for kajakroere på styrmandskursus. Ansvar og reglement, roområde Styreteknik Materiel Knob Organisation-DKF Der skelnes ikke mellem tur og havkajak i undervisningen Roklubbens kajak roområde. Definitioner

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012.

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012. Mødeholder: Rene Mødeleder: Axel Fraværende: Amanda 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt Referat bestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012. 3. Orientering fra formanden

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 Deltagere:, Kajakklubben Viking; Marianne Nissen og Finn Herrik, MKC; Max Kayak og Jørn Maler Jensen, HEI; Claus Iversen og Tayo Lill Andreasen, Skjold; Morten

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Europa Mesterskaber på kortbane i svømning

Europa Mesterskaber på kortbane i svømning Europa Mesterskaber på kortbane i svømning 2007 Debrecen, Ungarn 13. - 16. december Europa Mesterskaber på kortbane i svømning 2007 Stærkt dansk hold klar til EM i svømning på kortbane i Ungarn De seks

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund har hermed den store fornøjelse at invitere klubledere, klubmedlemmer m.fl. til årets store Teamdag og Årsmøde.

Dansk Kano og Kajak Forbund har hermed den store fornøjelse at invitere klubledere, klubmedlemmer m.fl. til årets store Teamdag og Årsmøde. Idrættens hus Brøndby Stadion 20 DK.-2605 Brøndby Danmark Tlf. +45 43262094 Fax.+45 43262095 dkf@kano - kajak.dk www.kano - kajak.dk Brøndby d. 6. februar 2012 INVITATION Dansk Kano og Kajak Forbund har

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Rammeaftale Vedr. uddannelsessamarbejde. Dansk Kano og Kajak Forbund (omtales herefter DKF ) Havkajaksamrådet

Rammeaftale Vedr. uddannelsessamarbejde. Dansk Kano og Kajak Forbund (omtales herefter DKF ) Havkajaksamrådet Rammeaftale Vedr. uddannelsessamarbejde Mellem Dansk Kano og Kajak Forbund (omtales herefter DKF ) og Havkajaksamrådet Herunder: Folkehøjskolernes Forening i Danmark Efterskoleforeningen Ungdomsringen

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Referat DKF. Hotel Scandic, Roskilde

Referat DKF. Hotel Scandic, Roskilde Mødegruppe: Årsmøde Dato: 26. marts 2006 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Roskilde Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Mogens Kragh, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna Ilmer, Finn

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Dansk Svømmeunions 100 års jubilæum i 2007

Dansk Svømmeunions 100 års jubilæum i 2007 Dansk Svømmeunions 100 års jubilæum i 2007 1907-2007 Program for jubilæumsåret 2007 Dansk Svømme- og Livrednings Forbund stiftedes den 6. april 1907. Således kan Dansk Svømmeunion i 2007 fejre 100 års

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmødet

Referat af Bestyrelsesmødet Side 1 Referat af Bestyrelsesmødet Dato: 25. november 2015 Tid: 18.30-21.20 Sted: SR Deltagere:., Bodil, Peter R., Marius, Connie, Andreas, Hans-Henrik, Holger, Klavs, Jens, Sofie og Jan. Afbud: Preben

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark

Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Skole- og institutionsaftale Vedr. brug af DKF s instruktør- og roeruddannelse (EPP) i Danmark Side 1 af 5 Mellem (Omtales herefter institutionen) og Dansk Kano & Kajak Forbund (Omtales herefter DKF )

Læs mere

165.000 kr. uddeles nu

165.000 kr. uddeles nu KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N M A R T S 2 0 0 7 165.000 kr. uddeles nu indoor-outdoor Pigeprojekt, Træningssamlinger, Klubudvikling, Ældre/Pensionister,

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Dagsorden Riffelsektions møde

Dagsorden Riffelsektions møde Dagsorden Riffelsektions møde TID: Onsdag den 8. april 18.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Hugo Andresen(HA), Mikael Green(MG).

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Regatta Gladsaxe Kano og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- & Kajakklub Gladsaxe Kano og Kajakklub

Regatta Gladsaxe Kano og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- & Kajakklub Gladsaxe Kano og Kajakklub Regatta Gladsaxe Kano og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- & Kajakklub Gladsaxe Kano og Kajakklub DANMARKSMESTERSKABER I KANO & KAJAK På Bagsværd Sø 23-25. Juli 2010 Dansk Kano & Kajak Forbund og Regatta

Læs mere

DRC Testregatta den oktober 2016 og testinformation angående ergometer test den 15. oktober 2016

DRC Testregatta den oktober 2016 og testinformation angående ergometer test den 15. oktober 2016 DRC Testregatta den 1. - 2. oktober 2016 og testinformation angående ergometer test den 15. oktober 2016 Rammer for afholdelse af testregatta på Bagsværd Sø Sidste frist for ordinær tilmelding: onsdag

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009

DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009 1 Dansk Kano- og Kajak Forbund og Odense Kajakklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009 Lørdag den 5. september og Søndag den 6. september På Odense Kanal

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 2 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for Rope Skipping Søndag den 25. oktober 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2015 16. april 2015 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Lørdag den 18. april 2015 kl. 10:00. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Danske mesterskaber 2012

Danske mesterskaber 2012 Dansk Forening for Rosport afholder sammen med Københavns Regattaforening Danske mesterskaber 2012 Danmarksmesterskaber Forbundsmesterskaber Juniormesterskaber TU - Cup Finale Invitation På Bagsværd Sø

Læs mere

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00

LIVREDNING. Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 LIVREDNING Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Lørdag den 21. maj 2016 kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

UV-rugby årsmøde Søndag den 6 Juni 2004 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Rødovre Sportsdykkerklubs lokaler (På adressen Islevbrovej 39, 2610 Rødovre)

UV-rugby årsmøde Søndag den 6 Juni 2004 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Rødovre Sportsdykkerklubs lokaler (På adressen Islevbrovej 39, 2610 Rødovre) UV-rugby årsmøde Søndag den 6 Juni 2004 kl. 13.00 Mødet blev afholdt i Rødovre Sportsdykkerklubs lokaler (På adressen Islevbrovej 39, 2610 Rødovre) Dagsorden: Valg af dirigent Henrik B. Nielsen Formandens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund og Kajakklubben Pagaj har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Dansk Kano og Kajak Forbund og Kajakklubben Pagaj har hermed fornøjelsen at indbyde til: Dansk Kano og Kajak Forbund og Kajakklubben Pagaj har hermed fornøjelsen at indbyde til: Danmarksmesterskaber i kano og kajak på kortbane på Holstebro Rostadion 1. 3. juli 2005 Løbsudskrivning er i henhold

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

August Nyhedsbrev til DBf s distrikter, klubber og andre interesserede

August Nyhedsbrev til DBf s distrikter, klubber og andre interesserede August 2017 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Nyhedsbrev til DBf s distrikter, klubber og andre interesserede Tak for en herlig festival og

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

DM I Marathon 2011. Kano og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- & Kajakklub Gladsaxe Kano og Kajakklub

DM I Marathon 2011. Kano og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- & Kajakklub Gladsaxe Kano og Kajakklub DM I Marathon 2011 Regatta DANMARKS Gladsaxe ROSTADION Bagsværd Sø 3.& 4. September Dansk Kano- og Kajak Forbund og Regatta Gladsaxe indbyder til Regatta Gladsaxe og Dansk Kano og Kajak Forbund inviterer

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Referat: Ad 1) Valg af referent og ordstyrer Referent: Carsten L. Buus (Viking) Ordstyrer: Erik Madsen (Viking) Ad 2) Præsentation af

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT Møde om: Klubudviklings udvalgs møde Deltagere: Morten Jensen, William Bond, Susanne Fløe og Thomas Johansen Afbud: Karin Olsen og Kasper Mølgaard Dato:

Læs mere

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Atletikudvalget har revideret klubbens tilskudsregler, så den enkelte aktive uanset niveau kan se, hvad den pågældende kan forvente sig af klubben, men i lige så høj

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015

Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015 Mødet blev afholdt i Nykøbing F. Bridgeklub. Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015 Til stede: Benny Jakobsen og Hanne Hartmann (Bridgeklubben Præstø), Karin Bech og Jørgen Lyngså Larsen (Faxe

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ.

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ. DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej 189 8930 Randers NØ. Fremmødte: Joakim Bank Lauridsen, Niels Madsen Kloster, Thomas Rasmussen, Kasper Hornby,

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227.

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227. NYHEDSARKIV 2012 31.december 2012 - NYTÅRSKUR Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30 Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur. Kl. ca. 12 er der

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag den 3. juli 2012. I klubben

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag den 3. juli 2012. I klubben Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag den 3. juli 2012. I klubben Mødeholder: Kurt Mødeleder: Kurt (Rene) Fraværende: Ole, Rene 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt med en

Læs mere

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted:

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Idrættens Hus, Morten Frost Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere