Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007"

Transkript

1 KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N D E C E M B E R indoor-outdoor Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007 Temadag og Årsmøde finder sted hhv. den 24. og 25. marts 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg. Dagsorden i.h.t. DKF s love. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være Dansk Kano og Kajak Forbund i hænde senest den 1. januar. Forslagsret har bestyrelsen, den elite-ansvarlige/udvalgene og klubberne. Af Hanne Bloch Kontoret lukket Pga. internt strategimøde er kontoret lukket mandag d. 11. december. Udmeldelse Mariager Kajakklub har udmeldt sig af DKF med virkning fra 31. december Af Hanne Bloch Sea Challenge Fyn Sea Challenge Fyn er overgået til at være en selvejende institution. DKF er repræsenteret i bestyrelsen af BBUformand Peter Nielsen. Bestyrelsen består ud over Peter Nielsen af repræsentanter fra DFfR og Sport Event Fyn. H av ka j a k : Guidet kajaktur til den Tyrkiske Middelhavskyst > side 3 H a v k a j a k : Havkajakhøring i Århus > s i d e 4-5 S e k reta r i a t : Terminslisten 2007, ind- og udland > s i d e 5 Kajakpolo: Holbæk Kajak Klub godt på vej og med stor succes > side 6-7

2 K A N O & K A J A K N Y H E D S M A G A S I N D E C E M B E R SEKRETARIAT Workshop Københavns Kajakkreds og SLF-kredsen inviterer til workshop i Hvidovre d. 9. december. Find invitationen i kalenderen. Sekretariatet KANO & KAJAK Udgives af Dansk Kano og Kajak Forbund Ansvarshavende Ole Tikjøb I redaktionen Flemming Agner Jørgensen Annoncer DKF s kontor Tlf Forbundssekretær Hanne Bloch Tlf Chefkonsulent Christian Jacobsen Tlf: Invitationer Vinterræs Husk at Kajakklubben Neptun afholder det 3. løb i Vinterræs søndag d. 3. December. kl i Amager Strandpark. Mere information kan findes her vinter.asp. Årets sidste Kajakpolo Camp afholdes søndag d. 17/12 i Stege. Invitation se: dk/dkf/kajakpolo/camps/invitationherrerstege.pdf Danmarksmesterskaber i Kajakergometer 2006 Mesterskaberne finder sted den 6. januar 2007 i Rødovre Centrum. Se invitationen i kalenderen. Tilskudsmuligheder Ejere af spilleautomater, skal som følge af gældende spillelovgivning anvende en del af overskuddet på almenvelgørende formål. DKF er bekendt med, at nogle klubber får tilskud til materiel på denne måde, så kontakt den lokale spillehal og hør om eventuelle muligheder for tilskud. På dette link kan du finde en fortegnelse over medlemmerne af Dansk Automat Brancheforening: Breddekonsulent Flemming Agner Jørgensen Tlf Kajakpolokonsulent Pernille Hasløv Tlf Sportskoordinator Morten Rodtwitt Tlf: Deadline Næste nummer udkommer 1. februar Materialedeadline 25. januar. Dansk Kano & Kajak Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion Brøndby Mandag fredag

3 K A N O & K A J A K N Y H E D S M A G A S I N D E C E M B E R SEKRETARIAT Foreningskontingent 2007 På årsmødet den 26. marts 2006 blev kontingentet fastsat til: Grundgebyr pr. klub kr ,00 + kr. 65,00 pr. aktivt medlem. Nye klubber er kontingentfrie i det kalenderår, hvori de indmelder sig i forbundet, men betaler et indmeldelsesgebyr på kr ,00. Antallet af aktive medlemmer fremgår af klubbernes indberetning af medlemstal pr. 1/ til Danmarks Idræts Forbund, og opkrævning er netop udsendt til klubberne med mail. Betalingsfristen er 31. januar Er fristen ikke overholdt, har klubben ikke stemmeret på årsmødet den 25. marts Af Hanne Bloch KALENDEREN DECEMBER, 2006 Periode Arrangement Sted 03/dec Havneræs i Jylland Ry Roklub 03/dec Vinterræs København 09/dec Workshop Hvidovre 17/dec Kajakpolocamp Stege JANUAR, 2007 Periode Arrangement Sted 06/jan Ergometer DM Rødovre Centret 6-7-dec Eurocup 2007 Odense Universitets Svømmehal 07/jan Havneræs i Jylland Gudenaa Randers 14/dec Polostævne Stege 19/dec Polostævne Hillerød 20/dec Polostævne Kastrup 21/jan Vinterræs København 28/dec Polostævne Gentofte HAVKAJAK Guidet kajaktur til den Tyrkiske Middelhavskyst Uge Sidste efterår var jeg i Tyrkiet for at ro kajak. Det var en utrolig stor oplevelse, og jeg har fået mange kontakter. Jeg arrangerer derfor igen en tur i samarbejde med Apollo rejser og Bougainville Travel i Kas. Turen er ikke sværere end at alle, som ror kajak herhjemme, kan være med. Turen indeholder ikke egentlig undervisning, selv om jeg nok ikke kan lade være. Sidste år var vandtemperaturen 23 grader og luften 26 grader! Turens program Dag 1: Fly til Dalaman og transfer til Kas (hotel). Dag 2,3,4,5,6, masser af kajakroning i Kas og Kekovaområdet med øde strande og sunkne byer. Afhængig af deltagernes erfaring og lyst vil der være mulighed for at vælge at ro indeneller udenskærs. Vi har frokosten med i kajakken og spiser aftensmad på små lokale restauranter. Pris: ca kr/pers. Prisen dækker Fly, transfers til hotellet samt overnatning m/morgenmad. Al mad, mens vi er på tur, kajakker og udstyr samt dansk guide er ikke inklusiv, men vi er i færd med at indhente tilbud p.t. Vil du vide mere kontakt Ole Larsen inden 1. februar 2007 på tlf: eller Af Ole Larsen Foto: Ole Larsen 3

4 K A N O & K A J A K N Y H E D S B R E V D E C E M B E R HAVKAJAK Havkajakhøring i Århus Forbundet har gennem flere år forsøgt at udvikle tilbud, aktiviteter og uddannelse for netop denne aktivitet. Desværre er det ikke lykkedes at ramme helt i plet, og for at få et relevant og tidsaktuelt indblik i hvad det er denne gruppe roere ønsker, inviterede DKF i november landets havkajakinteresserede klubber til at deltage i en høring i Århus. Klik her for DKF s debatoplæg Interessen herfor var stor, og de godt 40 fremmødte fra 23 klubber havde efter en kort introduktion hele aftenen til rådighed til at komme med ris, ros, ideer og gode råd til de deltagende repræsentanter fra DKF s bestyrelse, udvalg og ansatte. En del af debatten er her gengivet, naturligvis i en stærkt forkortet form. Skulle nogle citater være upræcise, skyldes det, at referenten selv deltog i diskussionen. Kristian, Viborg: Vi savner, at DKF udbyder kurser, som udvikler roernes færdigheder. DKF kunne godt være rokursusarrangør. Ønskerne til uddannelsesområdet var mange, men den største interesse havde ønsket om mere rotekniske undervisningstilbud fra centralt hold. DKF: vores uddannelsestilbud tager primært sigte mod uddannelse af klubbernes instruktører, men høringens utvetydige ønske om, at DKF også skal tilbyde rokurser blev taget til efterretning og vil indgå i de overvejelser, DKF s ledelse har mht. det fremtidige havkajakarbejde i forbundet. Jørgen, Flensborg: DKF s kurser er gode, de gør klubberne selvhjulpne. Dette er også hensigten, idet kursernes målgruppe er roere, der allerede har et højt færdighedsniveau. DKF vil dog inddrage ønskerne om flere kursustyper i det fremtidige arbejde. Per, Skive: Det er vigtigt, at DKF bruger og følger havkajaksamrådets retningslinier. Havkajaksamrådets retningslinier vejer tungt i den måde, DKF arbejde med havkajakken på, men også EPP (European Paddle Pass) vil, med den rette tilpasning, både kunne give havkajakaktiviteterne et løft samt efterkomme ønskerne om en certificering af egne rofærdigheder. Dette kræver dog, at der kommer mere fart i certificeringen af instruktører. Til dato har der kun været afholdt et af de kurser, der løfter udøverne fra det almindelige instruktørniveau i DKF og op til det, der svarer til havkajaksamrådets niveau. Dette kan skyldes, at kurset gemmer sig under betegnelsen T1. DKF: Vi vil i den revision af kursusmaterialet der foregår nu, søge at tage højde for, at beskrivelsen ikke er klar nok. Ligeledes kan det komme på tale at udbyde eksamener for de roere, der allerede har færdighederne, sådan som Erik fra Strømmen foreslog. Thorkil, Flensborg: Jeg savner DM i havkajak, hvor fokus ikke kun er på at ro men også på andre færdigheder. DKF: Af friluftspolitiske årsager har DKF ikke arrangeret DM, og ligeledes afholdt sig fra at klassificere havkajak i forhold til eksempelvis konkurrencer. Med DKF s øgede engagement i Sea Challenge Fyn vil dette løb fremover, i endnu højere grad, være særdeles attraktivt for DKF s medlemmer. Ikke mindst dem der ror havkajak. Organisationen bag løbet har nu fået en selvstændig bestyrelse, hvor DKF har sæde. Ud over nogle rent økonomiske fordele skulle dette gerne betyde, at løbet udvikles på en måde, der kan tilfredsstille de roere, der deltager fra DKF s klubber. Høringen kan samtidig tjene som inspiration til, at DKF tager fat på DM igen. Dette kan måske også give anledning til, at DKF må fastsætte retningslinier for, hvad en havkajak er (skrogform, volumen, længde etc.). Uffe Vallensbæk: Det handler også om, at havkajak skal være en accepteret og anerkendt aktivitet i egen klub. Det har virket i Vallensbæk, som næste år tilbyder instruktion kun i havkajak. Endnu et af de mange væsentlige emner på høringen, men et af de mere væsentlige punkter er den indflydelse, de havkajakinteresserede klubmedlemmer kan og bør udøve hjemme i deres egne klubber. En stor indflydelse i egen klub vil uden tvivl smitte af på de beslutninger, der træffes på DKF s Årsmøde. Det være sig både satningsmæssigt og økonomisk. Lars, Næstved: Kunne man ikke oprette et udvalg i lighed med polo. Dette har været drøftet tidligere i DKF, og der blev denne aften nedsat et udvalg under Børne- og Breddeudvalget med havkajak som område. Gruppen består af 2 medlemmer af BBU og 3 af havkajakhøringens deltagere. Efterfølgende er det første møde aftalt i december, og der vil senere komme yderligere oplysninger. Peter, Århus FDF havkajak: Kan I ikke lave en ønskeseddel, hvor klubberne 4

5 K A N O & K A J A K N Y H E D S B R E V D E C E M B E R kan skrive til DKF, hvad de ønsker sig af aktiviteter. Ideen er taget op. Skriv ideer og ønsker og send dem til: Fra høringen kom bl.a. ideen: Peter U ønsker, at der laves en online hitliste, hvor ø-erobringer registreres (erobring = at have roet rundt om en ø). Han ønsker sig også forskellige bånd (= erkendelser af at man har klaret en udfordring fx et mærke ved Fyn rundt, Sjælland rundt, Jyske Østkyst etc.) Lars, Næstved foreslår løb baseret på geocaching. Som det fremgår, kom debatten vidt omkring, og der blev ikke samlet konkluderet på mødet. Efterfølgende har DKF sammenfattet en liste over ideer og ønsker: Gør havkajak og havkajakaktivitet mere synlig i DKF. Tilbyd roerkurser og oplevelseskurser på mange niveauer. Arranger træf og rejser. Tilrettelæg instruktøruddannelsen mere efter havkajakkernes behov. Fremskynd arbejdet med EPP/havkajakroer-certifikaterne. Etabler en arbejdsgruppe til at tage sig af havkajak. Gruppen samles i december og tager fat på ovenstående liste og de mange nye ideer, som DKF s medlemmer opfodres til fortsat at indsende. Links Af Flemming Agner Jørgensen / Christian Jacobsen SEKRETARIAT Terminslisten KORTBANE: 21-22/4 Testregatta, Bagsværd Sø 19-20/5 Maribo Regatta, Maribo 2-3/6 Bagsværd Regatta, Gladsaxe 24/6 Silkeborg Sprintregatta, Silkeborg 24/6 Danske Bank Cup, Sorø 6-8/7 DM, kortbane, Brabrand Sø, Århus Kajak Samvirke 21-22/7 SUC i Danmark, Bagsværd Sø 11-12/8 Københavnsmesterskaber, Bagsværd Sø 1-2/9 Åbne Jyske Mesterskaber, Holstebro 2/9 Danske Bank Cup, Vallensbæk 15/9 Åbne Fynske Mesterskaber, Odense INTERNATIONALE REGATTAER: 4-6/5 World Cup, Zagreb, Kroatien 18-20/5 World Cup, Szeged, Ungarn 1-3/6 World Cup, Gerardmer, Frankrig 15-17/6 Bochum Regatta, Tyskland 28/6 1/7 EM, Pontevedra, Spanien 27-29/7 Junior VM, Racise, Tjekkiet 4-5/8 Nordiske Mesterskaber Ungdom og Junior, Sverige 8-12/8 VM, Duisburg, Tyskland 23-26/8 OL test event, Beijing, Kina 30/8 2/9 EM U18 + U23, Beograd, Serbien MARATHON: 28/4 Nordic Open Marathon, Maribo 6/5 Handelsbanken Paradisløbet, Silkeborg 19/5 Maribo Marathon 16/6 Åben Jyske Mesterskaber, Struer 23/6 Sorø Marathon 28/7 Amager Strandpark Rundt /8 Thurø Rundt + Åbne Fynske Mesterskaber, Svendborg 18-19/8 DM, maraton, Bagsværd Sø, /8 Susåløbet, Næstved 25/8 Kronborgløbet 25/8 Vendelboløbet, Aalborg 8-9/9 Tour de Gudenå 22/9 Mølleåens Blå Bånd INTERNATIONALE MARATHONLØB: 26-27/5 Nordiske Mesterskaber, Norge 9-10/6 World Cup /7 EM, Slovakiet 8-9/9 VM, Györ, Ungarn, senior + junior TRIMLØB: 19/5 Maribo Marathon 23/6 Sorø Marathon 19/8 Vordingborg Kajaktrim 26/8 Kanojak Trim Esrum Sø KAJAKPOLO: 12-13/5 DT1 1. runde i Danmarksturneringen 9-10/6 DT2-2. runde i Danmarksturneringen 11-12/8 DT3-3. runde i Danmarksturneringen 1-2/9 DT4 4. runde i Danmarksturneringen 27-28/10 DT5 - Danmarksmesterskab INTERNATIONAL KAJAKPOLO: 6-7/1 Euro Cup, Odense 28-29/4 Niedersachen Pokal, Gøttingen 5-6/5 Chareleroi, Belgien 26-28/5 Deutschland Cup, Essen 23-24/6 Kielerwoche/ Flanders Cup 21-22/7 Skovshoved Open 4-5/8 Veurne, Belgien 11-12/8 De Paddle, Belgien 25-26/8 Ieper 12-19/9 EM, Thury-Harcourt, Frankrig 5

6 K A N O & K A J A K N Y H E D S B R E V D E C E M B E R KAJAKPOLO Tak for lån af DKF s kajakpoloudstyr. For fem år siden var jeg på DKF s grundkursus 1. En del af dette kursusforløb var blandt andet en introduktion til mange af de forskellige genrer, som kano- og kajaksporten i Danmark har at tilbyde. Det var her jeg for første gang stiftede bekendtskab med kajakpolo, og jeg var momentant storsolgt til sporten. Det virkede som om, at alt hvad jeg syntes var sjovt inden for sport, var forenet i denne ene genre. Der var den tætte kontakt til vand, boldspillet, holdspillet, aggressiviteten, tempoet og sidst men ikke mindst håndtering af kajakken. Jeg var ikke et sekund i tvivl om mulighederne inden for kajakpolo. Foruden at den selvfølgelig bliver brugt som en direkte målrettet sport - hvor det er alle finesserne omkring kajakpolospillet som forædles og finpudses til det ypperligste resultat foreligger - så har denne kajakgenre, for mig at se, en helt uovertruffen måde at introducere al anden kajaksport på. Ved indlæring af nyt er det altid rart, at det foregår i en afslappet atmosfære, tilsat en masse skæg og ballade. Polokajakkerne er et fantastisk godt instrument til, gennem leg, at formidle glæden ved at være på vandet og beskæftige sig med fysisk aktivitet. Det er en god indfaldsvinkel til mere traditionelle kajakgenrer som tur/havkajak, da man gennem legen i kajakpolo, utroligt hurtigt bliver dus med det mørke og kolde vand, og herigennem hurtigere lærer at tage vandfaldene med et smil. Fortroligheden med det våde element kommer prompte, og al angst for vandet svinder hurtigt. Og det er lige netop, hvad der er brug for, hvis man efterfølgende ønsker at ro kap/tur/havkajak. Det er så meget nemmere, at lære folk kajaksportens ædle kunst, hvis der ingen nervøsitet er at spore. Alle personer uanset alder, kan have glæde af kajakpolo, for uanset om man er ung eller gammel, så er legens parametre et kæmpe plus, når der skal læres nyt eller hvis evt. gammel vandskræk skal fortrænges. Men når det er sagt, så er jeg ej heller et sekund i tvivl om, at kajakpolo har en meget stor tiltrækningseffekt på ungdommen især, som jo gerne higer efter ekstremsport, tempo og dynamik. I Holbæk Kajak Klub, har vi desværre gennem længere tid haft en skæv aldersfor- deling i den aldrende ende. Dette skyldes til dels, at det er blevet meget populært med havkajak blandt det mere modne klientel. Jeg er sikker på, at kajakpoloen vil kunne være en medvirkende faktor til at rette op på denne skævvridning. Så det har været med alle disse tanker, at jeg gennem en årrække har spekuleret i, at vi i Holbæk Kajak Klub burde anskaffe os polokajakker. Men det er jo en kæmpe investering, og ikke umiddelbart noget der var budgetteret med i HKK. Og som det jo som oftest er med nye tiltag, så følger der jo altid en vis portion skepsis og reaktionære holdninger med i kølvandet. Et af de helt store spørgsmål var, om der skulle investeres i udstyr først, og så efterfølgende opsøges personer til at bruge udstyret - eller omvendt. Men det siger jo næsten sig selv, at det er umådeligt svært at sælge en sådan ide om kajakpolo til andre, når man kun har, nå ja en ide. Men så var det så heldigt, at jeg gennem DKF fik fat på vores kajakpolokonsulent Pernille Hasløv, som kunne fortælle mig, at DKF havde besluttet at investere penge i et komplet kajakpolosæt til ti personer. Og yderligere til HKK s store held viste det sig, at vi kunne låne dette kajakpolosæt fra juni til september i år. Det har været en virkelig fornøjelse at kunne starte kajakpolo op på lånebasis, og sideløbende hermed skrabe penge ind ved forskellige fonde og tilskudsordninger. Det har betydet, at vi uden en kæmpe startinvestering, har haft lejlighed til at starte kajakpolo op i klubben, før vi havde økonomien til selv at investere, og så gennem sommeren har kunnet se, at det bestemt er en sport med stort potentiale i HKK. Det kan kun anbefales at bejle til DKF om lån af deres udstyr, hvis man går med tanker om at starte kajakpolo op, og pengene i klubben måske er lidt for små til selv at finansiere en sådan opstart. Foto: øverst - Kilde: Ungdommens Hus, nederst - Peter Christensen, HKK Kajakpoloprocessen har nu været i gang i HKK i næsten et år. Startende med de første spæde ansøgninger om midler til en realisering af kajakpolo i HKK, og til at vi i dag selv råder over udstyr til seks 6

7 K A N O & K A J A K N Y H E D S B R E V D E C E M B E R personer. Det er stadigvæk - og har hele tiden været - en hård kamp om likvide midler til denne sport, og der er stadigvæk et langt stykke vej endnu. Men det er en kanon sjov sport, og det er utroligt at opleve, hvor stort et boost det har givet klubben. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at investeringen betaler sig i form af stigende medlemstal især blandt ungdommen. Vi er i HKK nu nået så langt, at vi har meldt det første hold til i Øst-turneringen, og det er vores intention at føre dette hold videre til DK-turneringen i 2. division. Sideløbende hermed vil vi opstarte et børne/juniorhold og hvem ved, måske et pige/dame hold. Så til alle de klubber i landet, som tøvende ser til fra sidelinien, og måske tænker ved sig selv kunne kajakpolo måske være noget for os - til alle jer er der kun at sige JA. For det er med sikkerhed den bedste investering, man kan gøre for klubben i dag, hvis man har mod på at bryde traditionerne og bejle til et generelt mere ungt publikum. Og Foto: Poul Vilhelmsen, NORD har I brug for hjælp, vejledning eller andre informationer omkring kajakpolo, så er det ligetil og nemt, for vi har i DKFregi en fantastisk kajakpolokonsulent i Pernille Hasløv. Men ud over Pernille Hasløvs store hjælp, så er der også klubberne imellem en utrolig smittende iværksætter ånd, for at synliggøre og udbrede denne genre af kajaksporten. Det gør, at afstanden fra helt nye får i folden og til topeliten Foto: Andreas Vind, HKK af udøverne her i landet, er utrolig lille. Og i den forbindelse er det bestemt passende også at rette en stor tak til Holtes liga hold Team Pack Tech generelt og til Peter Sørensen i særdeleshed, for hans hjælp i forbindelse med opstart af kajakpolo i Holbæk. Mange tak. Af Jimmy Fonager Justesen, Holbæk Sov godt på Scandic og kør med rabat over Storebælt! Overnatning inkl. stor morgenbuffet fra kr. 325,- pr. person i delt dobbeltværelse (excl.brobillet). Spar 40% på hjemtursbilletten over Storebælt, når du checker ud på hotellet! Tilbudet er gældende i Læs mere og reservér på 7

8 Spar tid og penge med Danske Ekstra en pakke med alt det, en bank kan gøre for at lette din hverdag. For 25 kr. om måneden har du bl.a. mulighed for at få Visa/Dankort Danske American Express Card Danske MasterCard Basis kredit attraktive rentesatser personlig rådgivning Danske Netbank og e-boks vekslet valuta uden gebyr Kortstop-aftale. Før vi tilbyder kort og kredit, skal vi vurdere din økonomi. Kom ind og få en gratis smagsprøve på Danske Ekstra 8

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer,

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer, KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N N O V E M B E R 2 0 0 7 Brug din breddekonsulent brug dit forbund! Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Dansprint Tour 2002 Bød på mange spændende løb Skandinavisk Rafting Klub Ny klub optaget i DKF Årsmødet svingede vognstangen

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Marts 2010 nr. 1. Adam Spliid DUBAI SET FRA EN SURFSKI OG... TALENTET ANNEMIA NÅR DANMARK VISER TÆNDER DANMARK RUNDT I HAVKAJAK

Marts 2010 nr. 1. Adam Spliid DUBAI SET FRA EN SURFSKI OG... TALENTET ANNEMIA NÅR DANMARK VISER TÆNDER DANMARK RUNDT I HAVKAJAK Marts 2010 nr. 1 DUBAI Adam Spliid på skolebænken SET FRA EN SURFSKI OG... TALENTET ANNEMIA NÅR DANMARK VISER TÆNDER DANMARK RUNDT I HAVKAJAK indhold Garmin 310xt Sea Challenge Anmeldelse 16 Fyn 2010 19

Læs mere

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere.

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 515 - marts 2013 Generalforsamling 2013 Grøn Klub Jeppes Fond støtter unge kaproere Slut med o-løb for denne sæson Officialkursus Operation ren sø 2013 Komgodt-i-gang-igen

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Side 2 www.silkeborg-kajakklub.org Nr. 1, April 2015 Indhold Side Formanden har ordet 4 Årets Idrætsleder 6 Årets Talent 6 Nyt fra bådpladsudvalget 8 Husk at betale dit kontigent

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Bueskydning BLEV GREBET AF BUEN EN SMUK BRONZE. Bueskydning Danmark / Marts 2014. Bueskydning Danmark. Medlemsblad for

Bueskydning BLEV GREBET AF BUEN EN SMUK BRONZE. Bueskydning Danmark / Marts 2014. Bueskydning Danmark. Medlemsblad for Medlemsblad for Bueskydning Danmark Bueskydning Bueskydning Danmark / Marts 2014 BLEV GREBET AF BUEN EN SMUK BRONZE TEAM SPIRIT VINDER SOMMERSKYDNING 2014 LEDER Bueskydning Danmark Brøndby Stadion 20 2605

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring

FIRMAIDRÆT. Futsal. Alderen er ingen hindring FIRMAIDRÆT Futsal. Alderen er ingen hindring Formandsmøde. Kvinderne på talerstolen 6 Årets leder startede som brokkerøv 8 Invitation til Åbne aktiviteter i DFIF 16 Nr. 1 Januar 2007 Magasinet fra LEDER

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere