Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006"

Transkript

1 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Grønlands Hjemmestyre

2 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov Landstingets behandling af Forslag til Finanslov a. Bilag 1 4 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for c. Bemærkninger til tekstanmærkninger Budgetbidrag til godkendte ændringer til Forslag til Finanslov Landstingets 1. behandling af Forslag til Finanslov a. Landsstyremedlemmet for Finansers forelæggelsesnotat (14. februar 2006) Landstingets 2. behandling af Forslag til Finanslov a. Landstingets finansudvalgs betænkning (16. marts 2006) 112 b. Landsstyremedlemmet for Finansers svarnotat (18. marts 2006) Landstingets 3. behandling af Forslag til Finanslov a. Landstingets finansudvalgs (tillægs-)betænkning (22. marts 2006) 452 b. Landsstyremedlemmet for Finansers svarnotat (23. marts 2006) 480 2

3 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov a. Bilag 1 4 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for c. Bemærkninger til tekstanmærkninger 12 3

4 AS Missingersuutit Bilag 1, Bevillingsoversigt, ændringsforslag til Landstingets 3. behandling af FFL 2006 ÆF Budgetoverslagsår Nr. Konto Kontotekst (Mio.kr.) (Mio.kr.) (Mio.kr.) Tema 1 Tekniske og budgetneutrale ændringer D Økonomidirektoratet, administration ,0 0,0 0, T Reserve til merudgifter på det kommunale område ,5-0,5-0, T Budgetregulering, administration ,0 0,0 0, T Reserve centralisering af skat ,0 0,0 0, D Skattedirektoratet, administration ,0 0,0 0, L Barselsdagpenge 0 0,0 0,0 0, D Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kommunerne 0 0,0 0,0 0, T Forebyggende virksomhed 0 0,0 0,0 0, D Sundhedsdistrikter, lægebetjening 0 0,0 0,0 0, D Folkeskolens afsluttende prøver 0 0,0 0,0 0, D Hjemmestyrets skoler 0 0,0 0,0 0, D Universitetsparken/"Ilimmarfik" 0 0,0 0,0 0, T Særydelse, rejseudgifter, mm., USF 0 0,0 0,0 0, T Andre tilskud til kultur 0 0,0 0,0 0, D Grønlands Fiskerilicenskontrol ,3 0,3 0, T Indhandlingstilskud, sælskind 0 0,0 0,0 0, T Rentebærende udlån ,8-0,8-0, T Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen ,5 0,5 0, T Vareforsyning 0 0,0 0,0 0, D Udvikling af kunsthåndværk, husflid og skindprodukter 0 0,0 0,0 0, D Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning 0 0,0 0,0 0, D Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, gadebelysning ,5 0,5 0, D Bygningsmyndigheden 0 0,0 0,0 0, D Radioforvaltningen, drift, administration 0 0,0 0,0 0, I Restanceudlån, husleje, afdrag 0 0,0 0,0 0, T Overgangsreserve - trafikstruktur 0 0,0 0,0 0, T GLV, Mittarfeqarfiit, reduktion af passagerafgifter ,0 0,0 0, I Statens kompensation for passagerafgifter ,0 0,0 0, A Udisponerede anlægsreserver 0 0,0 0,0 0, A Omrokeringsreserve ,0 0,0 0, I Salg af udlejningsejendomme 0 0,0 0,0 0, A Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer ,0 0,0 0, A Anlægsreserve til boligformål 0 0,0 0,0 0, A Nyt IT-system til skat ,0 0,0 0, A Erhvervsuddannelsesområdet 0 0,0 0,0 0, A Kommunale skoler ,0 0,0 0, A Kollegiebyggeri ,0 0,0 0, A Særlig renovering 0 0,0 0,0 0, A Støttet kommunalt udlejningsbyggeri 0 0,0 0,0 0, A Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri 0 0,0 0,0 0, A Udbygning af landingsbanestruktur ,0 0,0 0, A Landingsbane i Paamiut ,0 0,0 0,0 Tema 3 Merudgiftsønsker T Hjælp til jordskælvsofre i Pakistan ,0 0,0 0, T Driftsreserven 0 0,0 0,0 0, T Driftsreserven ,4-0,2 0, D Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål ,8 0,8 0, T Tilskud til grønlandske aviser og NCB-afgifter ,4 0,2 0, I Grønlands Radio - KNR, afdrag ,6 0,0 0, I Grønlands Radio - KNR, renter ,1 0,0 0, T Driftsreserven ,8-0,8 0, T Driftsreserven ,0 0,0 0, T Driftsreserven ,7 0,0 0,0 Tema 5 Merindtægter og imødegåelse af for store olieprisstigninger på verdensmarkedet I Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber ,0 18,0 18, I Nettorenter ,7-19,9-19, T Driftsreserven ,7 1,9 1,9 Tema 7 Nye ændringsforslag T Vandkraft forundersøgelser ,0 0,0 0, A Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån ,0 0,0 0,0 Finansudvalgets ændringsforslag til 3. Behandling A Udisponerede anlægsreserver ,4 0,0 0, A Omrokeringsreserve 0-3,3-3,0-4, A Ældreinstitutioner ,7 3,0 4,0 Landsstyrets Ændringsforslag til 3. behandling D Tilsynsrådet for kommunerne ,2 0,2 0, T Driftsreserven ,2-0,2-0, T Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats 0 0,0 0,0 0, D Vidtgående specialundervisning i folkeskolen 0 0,0 0,0 0, D Administrations- og projektudgifter vedr. boligstøtte 0 0,0 0,0 0, A Havneanlæg 0 0,0 0,0 0,0 4

5 Landsstyrets yderligere ændringsforslag til 3. Behandling A Udbygning af landingsbanestruktur 0 2,5 3,0 0, A Omrokeringsreserve 0-2,5-3,0-0,5 5

6 Bilag 2, tekstanmærkninger Bilag 2, Tekstanmærkninger, ændringsforslag til Landstingets 2. og 3. behandling af FFL Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen Aktivitetsområde 30 Nr. 55 Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kommunerne Landsstyret bemyndiges til at hensætte beløb svarende til ikke refunderede bevillinger, så refusion kan ske i efterfølgende finansår. Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst Aktivitetsområde ÆNDRINGSFORSLAG NR. 99 Fremsat af repræsentanterne for Siumut s og Inuit Ataqatigiit s Landstings grupper ifølge Landstingets forretningsorden 33, stk. 1. Det foreslås, at følgende tekstanmærkning, som vedtaget ved ændringsforslag nr. 72, ved 2. behandlingen af FFL 2006 den udtages af finansloven: Til hovedkonto Reserve til fiskeriudviklingspulje Landsstyret bemyndiges til at udmønte bevillingen som tilskud til anskaffelse af et nyt fiskefartøj, såfremt følgende kriterier er opfyldt fra de personer/selskaber, som ansøger om tilskud fra denne hovedkonto: 1. Ansøgeren skal dokumentere, at han enten allerede har eller vil kunne opnå licens til det fiskeri indenfor det kystnære segment, hvortil fartøjet ønskes anvendt. 2. Ansøgeren skal dokumentere, at have rådighed over en kapital som udgør minimum 10% af den samlede anskaffelsessum. 3. Ansøgeren skal dokumentere, at have tilsagn fra fremmed finansieringskilde, som udgør minimum 70 % af den samlede anskaffelsessum. 4. Ansøgeren må hverken direkte eller indirekte være finansieret af en helt eller delvis hjemmestyreejet virksomhed. Ligesom helt eller delvis hjemmestyreejede virksomheder ikke må besidde nogen bestemmende indflydelse i ansøgerens virksomhed. 5. Ansøgeren skal erklære sig indforstået med, at Hjemmestyret som betingelse for tilskuddet betinger sig, at fartøjet ikke kan afhændes indenfor de første 10 år fra fartøjet er leveret, uden at Hjemmestyrets tilladelse hertil foreligger. 6

7 Bilag 2, tekstanmærkninger Såfremt ovenstående kriterier er opfyldt kan Landsstyret beslutte, at der ydes et tilskud til anskaffelsessummen som udgør fra % af anskaffelsessummen. Tilskud ydes fortrinsvis til ansøgere, som ønsker at anskaffe et større fartøj til det kystnære hellefiskefiskeri eller kombinationsfiskeri og fortrinsvis til fartøjer bygget i stål. Det foreslås i stedet at følgende tekstanmærkning godkendes: Til hovedkonto Reserve til fiskeriudviklingspulje Landsstyret bemyndiges til at udmønte bevillingen som tilskud til anskaffelse af et nyt fiskefartøj, såfremt følgende kriterier er opfyldt fra de personer/selskaber, som ansøger om tilskud fra denne hovedkonto: 1. Ansøgeren skal dokumentere, at han enten allerede har eller vil kunne opnå licens til det fiskeri indenfor det kystnære segment, hvortil fartøjet ønskes anvendt. 2. Ansøgeren skal dokumentere, at have rådighed over en kapital som udgør minimum 10% af den samlede anskaffelsessum. 3. Ansøgeren skal dokumentere, at have tilsagn fra fremmed finansieringskilde, som udgør minimum 70 % af den samlede anskaffelsessum. 4. Ansøgeren skal erklære sig indforstået med, at Hjemmestyret som betingelse for tilskuddet betinger sig, at fartøjet ikke kan afhændes indenfor de første 10 år fra fartøjet er leveret, uden at Hjemmestyrets tilladelse hertil foreligger. Såfremt ovenstående kriterier er opfyldt kan Landsstyret beslutte, at der ydes et tilskud til anskaffelsessummen som udgør fra % af anskaffelsessummen. Tilskud ydes fortrinsvis til ansøgere, som ønsker at anskaffe et større fartøj til det kystnære hellefiskefiskeri eller kombinationsfiskeri og fortrinsvis til fartøjer bygget i stål. Nr. 57 Til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) Som følge af landbrugserhvervets ønske om selv at medvirke til finansiering af foderkreditter fsøges følgende tilføjelse til tekstanmærkning til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) optaget som nr. 3: Nr. 3. Landsstyret bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet lånebeløb på indtil 7,0 millioner. kr. på nedenfor anførte vilkår: Garanti kan stilles som sikkerhed for lån opnået i bank, sparekasse, i Vestnordenfonden eller i en kombination af disse. Garantien skal have samme løbetid som det underliggende lån, som maksimalt kan være 1½ år. 7

8 Bilag 2, tekstanmærkninger Lånet kan alene bruges til at finansiering af grovvareindkøb af følgende: Kraftfoder til får, gødning og kalk samt såsæd til foder- og grøntsagsproduktion. Der kan maksimalt stilles garanti for 50 % af lånebeløbet. Lånet skal være ydet på markedsmæssige vilkår, dog med en maksimal løbetid på 1½ år og med udløb i Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive erhvervsmæssig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt. Det er en betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig- og økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre. Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige lånebeløb, idet garantistillelsen ikke omfatter långivers pålignede renter og gebyrer. Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Aktivitetsområde Nr. 58 Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Kunsthåndværk og udvikling af skindprodukter Landsstyret bemyndiges til indenfor bevillingsrammen for at indgå ét- eller flerårige servicekontrakter med en eller flere virksomheder eller institutioner om gennemførelse af udviklingsaktiviteter i relation til husflidsproduktion. Det kan eksempelvis være uddannelsesinitiativer, udvikling af nye produkter og design, samt markedsføringstiltag til åbning af nye markeder. Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer - Aktivitetsområde Nr. 59 Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Radioforvaltningen, drift, administration Landsstyret bemyndiges til at opkræve gebyrer for udstedelse af tilladelse til frekvensanvendelse, for radioprøver og for udstedelse af certifikater og kaldesignaler samt for registrering af data, jævnfør anordning nr. 38 af 23. januar 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser samt Bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland i

9 Bilag 2, tekstanmærkninger Nr. 60 Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Overgangsreserve - trafikstruktur Landsstyret bemyndiges til med godkendelse af Landstingets Finansudvalg at indgå aftaler for 2006 med operatører om udførelse af offentlig flytrafik og skibspassagersejlads indenfor bevillingsrammen for Nr. 61 Til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsområdet. Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 8.: Nr. 8. Lån og tilskud ydes på baggrund af en boligs støtteberettigede boligareal. Beregningen foretages ved måling i den enkelte bolig fra ydersiden af ydervægge og tag, og fra midten af lejlighedsskel. Tagetage og kælder medregnes i det omfang, der er foretaget indretning til beboelse. Gavle indgår i beregningen som et halvt lejlighedsskel. Trapper i boligen medregnes i hver af de etager, som trappen betjener. Fælles entre, trapper og repos, der er beliggende indenfor den opvarmede klimaskærm medregnes forholdsmæssigt dog maksimalt med 10,5 m² svarende til 10 % af det maksimale låneberettigede areal på 105 m². Depotrum, udhuse og terrasser medregnes ikke, medmindre de umiddelbart kan isoleres og inddrages i det beboelige areal. Nr. 62 Til hovedkonto Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri Efter sidste afsnit tilføjes: Landsstyret bemyndiges til at oprette 1 andelsboligforening pr. genopført ejendom, alternativt at oprette foreninger, der opfører mere end en ejendom. Landsstyret bemyndiges endvidere til at indtræde i de rettigheder og forpligtelser, som der påhviler generalforsamlingen og bestyrelsen i de oprettede andelsboligforeninger. Denne ret ophører ved overdragelse af de enkelte andelsboliger til de kommende andelshavere. Landsstyret er indtil overdragelsen af de enkelte ejendomme bemyndiget til at foretage alle de forretningsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at sanere den eksisterende bebyggelse samt opføre og overdrage de nyopførte ejendomme. Bemyndigelsen omfatter desuden retten til at optage byggefinansiering, kvittere for lånetilsagn, indgå entreprisekontrakter og foretage endelig finansiering fra bank- eller realkreditinstitut. Landsstyret er bemyndiget til at tilbyde de nuværende lejere fortrinsstilling som andelshavere i de nyopførte ejendomme. Er der ikke et tilstrækkeligt antal forhenværende lejere, der ønsker at blive andelshavere, kan Landsstyret tilbyde egne ansatte at blive andelshavere. Er samtlige andele herefter ikke overdraget til nye andelshavere, kan Landsstyret frit tilbyde personer, der er indtegnet på en venteliste at blive andelshavere. Såfremt ikke alle andele kan overdrages til nye andelshavere, bemyndiges Landsstyret til at forblive som andelshaver og udleje andelsboligen på vilkår som almindelig udlejningsbolig. 9

10 Bilag 2, tekstanmærkninger Landsstyret er endvidere bemyndiget til at gennemføre de forannævnte etablerings-, drifts- og finansieringstiltag, såfremt der opføres ejerboligforeninger i stedet for andelsboligforeninger, ligesom Landsstyret er bemyndiget til at omdanne andelsboligforeningerne i ejerforeninger inden de afhændes eller overdrages. Nr. 93 Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Havneanlæg Landsstyret bemyndiges til, med finansudvalgets godkendelse, at igangsætte forundersøgelser og projektering af havneanlæg for perioden Igangsættelse af forundersøgelser og projektering af havneanlæg vil skulle finansieres, med finansudvalgets godkendelse, ved en bevillingsrokering til nærværende hovedkonto fra en aflysning eller en afslutning af eksisterende anlægsprojekter indtægtsført på hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden. Nr. 63 Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 8: Nr. 8. Landsstyret bemyndiges til at godkende omdannelse af andelsboliger, hvortil der er ydet lån fra Landskassen til ejerboliger. Bemyndigelsen gælder såfremt der opnås enighed med kommunen, som den anden långiver, om vilkårene for omdannelsen. Ved omdannelse skal følgende model anvendes: En ansøgning fra en andelsboligforening om omdannelse til ejerboliger skal have tilslutning fra samtlige af foreningens medlemmer. Andelsboligforeningens indfrielse af de offentlige lån sker efter en af følgende metoder: a) De offentlige lån skal indfries til det fremskrevne beløb, dog således at det offentlige fortsat yder et lån på 40 % af de regulerede opførelsesomkostninger dog maksimalt med kr. pr. m² og maksimalt for 105 m² boligareal. Det offentlige lån, der ydes med halvdelen af Landskassen og halvdelen af kommunalbestyrelsen, er rente- og afdragsfrit i 15 år, hvorefter det afvikles som en annuitet over 10 år med en forrentning på 3 % plus diskontoen på tidspunktet for lånets første termin. Lånet fremskrives ikke i den rente- og afdragsfri periode. b) De offentlige lån indfries kontant til kurs pari. Dvs. der sker ikke en fremskrivning. Eventuelle transaktionsomkostninger i forbindelse med rådgivning, advokat, skøder, pantebreve, stempling mv. skal udredes af de enkelte kommende ejere. De enkelte andelshavere kan afkræves en sikkerhed på op til kr. til dækning af det offentliges sagsomkostninger, såfremt omdannelsen ikke gennemføres. 10

11 Bilag 2, tekstanmærkninger Nr. 94 Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 9: Nr. 9. Landsstyret bemyndiges til at anvende provenu som følge af omdannelse af andelsboliger, hvortil der er ydet lån fra Landskassen til ejerboliger, jf. nr. 8 til udlån til nye andelsboliger eller 10/40/50 byggeri. 11

12 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger, ændringsforslag til Landstingets 2. og 3. behandling af FFL Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen Aktivitetsområde 30 Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kommunerne Tekstanmærkningen ønskes medtaget, da der er en træghed mellem kommunernes opgørelse og forbrug på handicapforsorg i Grønland og anmodning og godkendelse af refusion. Tekstanmærkningen er ny. Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst Aktivitetsområde Til hovedkonto Reserve til fiskeriudviklingspulje Bestemmelserne i tekstanmærkningen skal opfattes som midlertidige, således at disse erstattes af de betingelser for tilskud, som skal indeholdes i den nødvendige særlovgivning for fiskeriudviklingspuljen. Ordningen ønskes at omfatte fiskeriet i hele Grønland. Tekstanmærkningen er ny. Til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) Som følge af landbrugserhvervets ønske om selv at medvirke til finansiering af foderkreditter fsøges følgende tilføjelse til tekstanmærkning til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) optaget som nr. 3: Nr. 3. Tekstanmærkningen giver Landsstyret bemyndigelse til udstedelse af garantier og sætter samtidig en maksimal ramme for det samlede garantibeløb i finansåret. Hidtil har erhvervet anvendt en del af bevillingerne i erhvervstøtteordningen til køb af grovvarer, hvor erhvervet i forbindelse med det næstfølgende års slagtning samlet set typisk har afregnet lånet tilbage med op til 95% af hovedstolen. I forbindelse med de planlagte besparelserne i finansloven for 2006 og de næstfølgende år på erhvervsstøtteordningen giver foderkreditterne det problem, at væsentlige dele af den samlede 12

13 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger udlånsbevilling vil blive båndlagt til disse kreditter. Dette er uhensigtsmæssigt, hvorfor der er behov for at ændre rammerne, så erhvervet i højere grad får en markedsorienteret finansiering af sin drift. Dette kan ske ved, at finansiere grovvarekøbet i en bank, hvor det vurderes nødvendigt med en landskassegaranti for max. 50 % af lånebeløbet. En sådan model er kendt fra visse lån til turismeerhvervet og de landbaserede erhverv. Her er det erfaringen, at der er ganske små tab for landskassen, idet finansieringsinstitutterne selv bærer en risiko ved lånet og derfor foretager en individuel kreditvurdering. Den her foreslåede garantistillelse vil frigøre midler til anlægsprojekter inden for landbrugserhvervet, så den reducerede bevilling til erhvervsstøtten rækker længere og primært gives til udviklingsformål. Der planlægges fremsat forslag om en ændring af landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug på Landstingets efterårssamling 2006, som direkte vil indarbejde garantistillelsesadgangen i selve forordningen. Der er af rent praktiske årsager dog allerede nu behov for at skabe muligheden for at give den foreslåede garanti, idet næste grovvarekøb skal foretages i løbet af sommeren Vedtagelsen af nærværende tekstanmærkning vil indebære, at erhvervsstøtteforordningens 16, der hjemler ydelse af rentebærende lån til anskaffelse af foder og såsæd, ikke vil blive bragt i anvendelse i forhold til den enkelte landbruger i Idet denne enten er henvist til at finansiere sine grovvareindkøb selv eller gennem nærværende tekstanmærknings bestemmelse. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke kan gives, pengeinstitutter eller andre finansieringskilder til foderkreditter ydet i 2006 efter nærværende tekstanmærkning, trækningsret i forbindelse med slagtningen i efteråret 2006, forud for erhvervsstøtten. Dette skal ses som en konsekvens af, at foderkreditter ydet af erhvervsstøtten i 2005 forventes indfriet i forbindelse med slagtningen i Det følger af Økonomidirektoratet budgetregulativet fra 2002, at Landsstyret ved nye tekstanmærkninger, hvor der ønskes garantistillelse og herved forpligter Hjemmestyret, indhenter en økonomisk og juridisk vurdering fra uvildige eksperter, når sagen anses for at have væsentlig betydning,. Med den her foreslåede konstruktion er det indarbejdet som en direkte betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig og økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre. Dette vil i praksis ske gennem følgende tre vurderinger. For det første skal Konsulenttjenesten for Landbrug komme med en landbrugsfaglig og driftsøkonomisk vurdering i forhold til den enkelte låntager. For det andet vil det pengeinstitut, som formidler lånet naturligt selv anlægge en kreditvurdering, idet det selv hæfter for halvdelen af lånebeløbet. For det tredje vil erhvervsstøtteforvaltningen foretage en vurdering i forhold til låntagers samlede engagement med erhvervsstøtten. 13

14 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger Tekstanmærkningen er ny. Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Aktivitetsområde Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Kunsthåndværk og udvikling af skindprodukter Hovedkontoen har blandt andet til formål at medvirke til at fremme innovation omkring skindprodukter og dermed bidrage til at udnytte det erhvervsmæssige potentiale på dette område, blandt andet via udvikling af design samt målrettede uddannelses- og markedsføringstiltag. Tekstanmærkningen indebærer, at Landsstyret kan indgå ét- eller flerårige servicekontrakter om løft af udviklingsopgaver vedrørende husflidsproduktion, udvikling af nye produkter eller design mv. med en eller flere virksomheder eller institutioner. Landsstyret kan endvidere indgå ét eller flerårige serviceaftaler omkring gennemførelse af markedsføringstiltag til åbning af nye markeder. Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2005 i redigeret form. Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer - Aktivitetsområde Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Radioforvaltningen, drift, administration Gebyrerne skal dække driften af Radioforvaltningens tilsyn med overholdelse af anordningen og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf samt udgifter, der kan henføres til tilsynsopgaverne. Tekstanmærkningen er ny. Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Overgangsreserve - trafikstruktur Tekstanmærkningen er optaget som følge af en anmodning fra Landstingets Finansudvalg, der har ønsket at godkende aftalerne med operatører om udførelse af offentlig flytrafik og skibspassagersejlads indenfor bevillingsrammen for Tekstanmærkningen er ny. 14

15 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger Til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsområdet. Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 8.: Nr. 8. For at sikre korrekt udmøntning af lån og tilskud på boligområdet præciseres en ensartet opmåling af det støtteberettigende boligareal, der netop er kendetegnet ved, at det hverken følger netto- eller bruttoetagearealet. Tekstanmærkningen er ny. Til hovedkonto Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri Følgende tilføjes som andensidste afsnit: Formålet med bemyndigelsen er at sikre, at Landsstyret kan etablere et antal andelsboligforeninger eller ejerforeninger, der kan stå for hele bygge- og anlægsprocessen. Det er i den forbindelse vigtigt, at Landsstyret både som generalforsamling, bestyrelse og eneste andelshaver henholdsvis ejer i foreningerne, er bemyndiget til at træffe alle nødvendige beslutninger omkring projektering, udbud og opførelse af ejendommene. Derudover at træffe beslutninger omkring finansiering og optagelse af såvel byggekredit som endelig finansiering, og at være solo prokurist og bemyndiget til at træffe enhver driftsmæssig og afhændelsesmæssig beslutning. Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Havneanlæg Tekstanmærkningen søges optaget for at give mulighed for i løbet af 2006, såfremt der afsluttes projekter med mindreforbrug eller der aflyses projekter, at allokere midler til forundersøgelser og projektering af havneanlæg. Landstinget skal på FM 2006 behandle en redegørelse om udbygning af havnene i Grønland. Nærværende tekstanmærkning giver mulighed for at afsætte midler til forundersøgelser og projektering, såfremt Landstinget under debatten om nævnte redegørelse tilslutter sig en udbygning af havnene. Tekstanmærkningen er ny. Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 8: Nr. 8. Landsstyret finder, at muligheden for at omdanne andelsboliger til ejerboliger ikke bør vente på en revision af landstingsforordningen om andelsboliger, som forventes at ligge klar til FM Kravet om 100 % tilslutning er for at beskytte et eventuelt mindretal og sikre, at de kan forblive som andelshavere på de vilkår, som andelsboligforeningen var stiftet på. 15

16 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger Omdannelse tager udgangspunkt i en allerede kendt boligform, nemlig 10/40/50 boligfinansieringsordningen og»lejer til ejer«. Ved omdannelsen stilles de således, at den var omdannet efter lejer til ejer men finansieret efter 10/40/50 modellen. Dette indebar f.eks. at medens en andelsbolig støttes med lån på op til kr. fra Landskassen så ville en ejerbolig efter 10/40/50 maksimalt kunne opnå Landskasse lån på kr. Tekstanmærkningen er ny. Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 9: Nr. 9. Landsstyret kan således genanvende provenuet fra omdannelse af andelsboliger til ejerboliger til andet boligbyggeri. Det er en forudsætning, at både landskassen og kommunerne anvender deres provenu til andet boligbyggeri. Tekstanmærkningen er ny. 16

17 2. Budgetbidrag til godkendte ændringer til Forslag til Finanslov

18 Tilsynsrådet for kommunerne Budgetspecifikation ÆF 2006 BO 2007 BO 2008 BO kr mio. kr Nettoudgift 200 0,2 0,2 0,2 Følgende nye tekst søges indarbejdet: Tilsynsrådet for kommunerne er nedsat i henhold til Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. (Styrelsesloven). Hovedkontoen dækker rejse- og opholdsudgifter og vederlag for medlemmer af Tilsynsrådet. Tilsynsrådet har normalt kun holdt møder som indebærer rejser hvert andet år. Øvrige møder forudsættes at finde sted i Nuuk. Tilsynsrådet ønsker nu, at styrke tilsynet med kommunerne. I tilsynsfunktionen indgår legalitetskontrol og rådgivning som varetages af Landsstyret Indenrigskontor. Landsstyrets Indenrigskontor fungerer ligeledes som sekretariat for Tilsynsrådet. Tilsynsrådet finder det vigtigt at styrke dialogen med kommunerne, således at kommunerne støttes i sine funktioner. Tilsynsrådet finder endvidere, at rådet aktivt skal bidrage til at den kommende struktur på kommuneområdet gennemføres bedst muligt. Tilsynsrådet vurderer at mødeaktiviteten på dette grundlag vil øges. 18

19 Hjælp til jordskælvsofre i Pakistan Budgetspecifikation ÆF 2006 BO 2007 BO 2008 BO kr mio. kr Nettoudgift 344 0,0 0,0 0,0 Pakistan blev i 2005 ramt af en jordskælvskatastrofe. Mange mennesker er omkommet, og der er behov for en omfattende hjælpeindsats i de berørte områder. Kalaallit Røde Kors-iat har søgt et tilskud svarende til det beløb på kr., som organisationen har indsamlet i Grønland. Bevillingen udbetales til Kalaallit Røde Kors-iat, der har ansvaret for at formidle den samlede hjælp fra Grønland videre til ofrene for jordskælvet i Pakistan. 19

20 Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber (Indtægtsbevilling) Budgetspecifikation ÆF 2006 BO 2007 BO 2008 BO kr mio. kr Nettoindtægt ,0 18,0 18,0 Følgende afsnit indsættes: I Hjemmestyrets servicekontrakt med KNI A/S er der aftalt et overskudsmål på 18 mio. kr. i KNI A/S s energidivision. Overskuddet skal blandt andet dække udbyttebetalingen til Hjemmestyret. Såfremt råolieprisen i 2006 fortsat bliver ca. 66 $ pr. tønde, svarende til det nuværende prisniveau og overskuddet i KNI A/S s energidivision fastholdes på 18 mio. kr. vil forbrugerne i 2006 samlet set opleve prisstigninger på niveauet 53 mio. kr. Det foreslås, at overskuddet i KNI A/S energidivision reduceres med 18 mio. kr. til 0 kr. Det forventes herefter, at udbyttebetalingen fra KNI A/S tilsvarende vil blive reduceret med 18 mio. kr. til 2 mio. kr. Prisstigningerne for forbrugerne af olieprodukter vil blive reduceret til 35 mio. kr. årligt, hvilket svarer til at prisstigningen kan reduceres med ca. 10 øre pr. liter. Følgende afsnit udgår: Hjemmestyret har i 2005 købt 28,4% af aktierne i Pisiffik A/S fra KNI A/S for kr. KNI A/S har efterfølgende udloddet et kontant beløb til Grønlands Hjemmestyre, der svarer til salgsprovenuet. Købet af aktierne har dermed været budgetneutralt for Grønlands Hjemmestyre. Landsstyret udtalte på den ordinære generalforsamling i KNI A/S i 2005, at Hjemmestyret i 2006 forventer et udbytte på over 20 mio. kr. i 2006, hvis overførslen af Pisiffik-aktierne til Grønlands Hjemmestyre medfører en nedsættelse af skattebetalingen fra KNI A/S. Desuden udtalte Landsstyret, at provenuet fra salg af aktierne i Pisiffik A/S til medarbejderne forventes overført til Grønlands Hjemmestyre i form af udbytte. På grund af generel usikkerhed om udbytterne fra selskaberne, er der ikke indarbejdet en forhøjelse af indtægtsbevillingen som følge af de nævnte forventninger vedrørende KNI A/S. 20

Oplæg til Landsstyret

Oplæg til Landsstyret NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Ad dagsordenens punkt Oplæg

Læs mere

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen bestået

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 01 Landstingets Formandsskab 01 01 01 D Landstingets Bureau 21.358.000 1.018.000 22.376.000 09-11-2007 Landstinget 01 10 10 D Landstinget 34.121.000-1.018.000 33.103.000 09-11-2007 Landstinget 10 Landsstyrets

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 FM 2012/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2011 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 aktivitetsområde 50: Til hovedkonto 10.13.41 Erhvervsfremme og hovedkonto 10.13.43 Indfrielse af garantier for lån Landsstyret

Læs mere

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 a. Bilag 1 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for 2004 c. Bemærkninger til tekstanmærkningerne

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 12. november 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 (Afgivet til lovforslagets 3. behandling) Landstingets Finansudvalg har under

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006

FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006 FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006 Grønlands Hjemmestyre - marts 2007 INDHOLD SIDE 1. Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2006 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Hjemmestyres

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2007 på 783.901.000

Læs mere

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8

Svar: Der skal henvises til besvarelsen under spørgsmål 1. 2/8 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014 FM 2015/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2014 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på lån til opførelse, istandsættelse, udvidelse og forbedring af

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2006 på 775.431.000

Læs mere

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01.

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: 16. januar 2005 01.31.06/05-00095 Landsstyret FORTROLIG Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens formand tilstilles formanden for det største parti i landstinget udenfor landsstyresamarbejdet.

Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens formand tilstilles formanden for det største parti i landstinget udenfor landsstyresamarbejdet. Bilag 2 Side l TEKSTANMÆRKNINGER Landstingets formand - Aktivitetsområde 01-09. Til hovedkonto 01.01.10 (10.01). Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens formand tilstilles formanden for det

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19

Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19 FL 2003 Tekstanmærkninger Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti, samt

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

ressort bo 00 bo 01 bo 02 DAU-saldo ( ) (1,7) (1,7) (1,7)

ressort bo 00 bo 01 bo 02 DAU-saldo ( ) (1,7) (1,7) (1,7) ressort bo 00 bo 01 bo 02 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration 22.558.000 13.01.01 OK 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration 22.558.000 (1.450.000) (1,7) (1,7) (1,7)50.01.01 OK

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december 2004 01.31.06/04-00088 Orientering

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7

09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7 09. november 2009 RETTELSESBLAD EM 2009/7 Forslag til Finanslov 2010 (Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser) Svarnotat 2. behandling Jeg vil gerne takke Finansudvalget for dets betænkning, som Naalakkersuisut

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser Aktivitetsområde 20-24

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser Aktivitetsområde 20-24 TB 2010 Naalakkersuisut aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til på Inatsisartuts vegne, at godkende anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer i lov om finansiel stabilitet, lov

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Status og visioner på boligområdet

Status og visioner på boligområdet Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Minister of Housing, Infrastructure and Mineral Resources Status og visioner på

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 7. januar 2008 01.31.06/07-00305 Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE LANDSKASSENS REGNSKAB 2007 BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning...3 Oversigt over bevilling og regnskab for 2007...4 Sammenstilling af regnskabsår 2005, 2006 og 2007... 12 01

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09 LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09 01.01.01 Landstingets Bureau 20.446.000 2.500.000 01.01.01 Landstingets Bureau 500.000 23.446.000 01.10.10 Landstinget 12.768.000 (500.000) 12.268.000 LANDSSTYREFORMANDEN

Læs mere

Afvigelser på de enkelte konti

Afvigelser på de enkelte konti Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2005 Bilag 7 April 2006 Afvigelser på de enkelte konti I dette bilag gives forklaring på afvigelserne

Læs mere

17. november 2015 EM2015/7 TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016

17. november 2015 EM2015/7 TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2016 17. november 2015 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2016 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20-27

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20-27 FL 2008 Bilag 2, tekstanmærkninger Landsstyret - Aktivitetsområde 10-89 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 GRØNLANDS HJEMMESTYRE ØKONOMI OG PERSONALESTYRELSEN LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 4 Godkendelse af landskassens regnskab 4 Beretning for 2008 5

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 x 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

FL 2002 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19. Bilag 2 Side 1

FL 2002 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19. Bilag 2 Side 1 Side 1 FL 2002 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti,

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Ulloq/Dato: 4. november 2003

Ulloq/Dato: 4. november 2003 Inatsisartut Aningaasaqarner mut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: 4. november 2003 03/01.36.02.06-32 J.nr.: Orientering

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2014 2015 2016 2017 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. --------

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2014 2015 2016 2017 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 Inatsisartuts Formandskab 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 01 Fællesudgifter 27.527.000 27,5 27,5 27,5 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau

Læs mere

Forslag til LANDSTINGS- FINANSLOV for 2006

Forslag til LANDSTINGS- FINANSLOV for 2006 Forslag til LANDSTINGS- FINANSLOV for 2006 Grønlands Hjemmestyre Forslag til LandstingsFinanslov 2006 Udarbejdet af Grønlands Hjemmestyre side Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 3-73 Bilag 1: Bevillingsoversigt

Læs mere

Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER. Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov om fiskeri.

Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER. Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov om fiskeri. Kalaallit Nunaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER 13. februar 2008 Sags.nr. 01.36.01.29 Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov

Læs mere

6. Årsager til registrering af anlægsmidler i Anlægs- og Renoveringsfonden...14

6. Årsager til registrering af anlægsmidler i Anlægs- og Renoveringsfonden...14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Redegørelsens opbygning...2 3. Formålet med fonden...3 4. Forudsætninger...4 4.1. Aflyste projekter...7 4.2. Afsluttede projekter...7 5. Projekter i Anlægs- og

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen.

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2013 2014 2015 2016 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. --------

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2013 2014 2015 2016 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 81.870.000 81,6 81,6 81,6 01 Inatsisartuts Formandskab 81.870.000 81,6 81,6 81,6 01 01 Fællesudgifter 26.949.000 26,9 26,9 26,9 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Bloktilskudsaftale 2006 Tre bilag kan hentes nederst på siden.

Bloktilskudsaftale 2006 Tre bilag kan hentes nederst på siden. Bloktilskudsaftale 2006 Tre bilag kan hentes nederst på siden. AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 foreslår

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Finanspolitisk holdbarhed Overordnede rammer for samfundsudviklingen Aktuelle konjunkturer Udviklingen i indtægter og udgifter

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Dette lovforslag indebærer en ajourføring af 9 i landstingslov om stempelafgift. Ajourføringen

Læs mere

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det.

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det. 1 Oplæg til Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Indledning Som bekendt har IMAK s bestyrelse skrevet til samtlige landtingsmedlemmer og landsstyret efter, at landsstyrets forslag

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere