Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006"

Transkript

1 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Grønlands Hjemmestyre

2 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov Landstingets behandling af Forslag til Finanslov a. Bilag 1 4 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for c. Bemærkninger til tekstanmærkninger Budgetbidrag til godkendte ændringer til Forslag til Finanslov Landstingets 1. behandling af Forslag til Finanslov a. Landsstyremedlemmet for Finansers forelæggelsesnotat (14. februar 2006) Landstingets 2. behandling af Forslag til Finanslov a. Landstingets finansudvalgs betænkning (16. marts 2006) 112 b. Landsstyremedlemmet for Finansers svarnotat (18. marts 2006) Landstingets 3. behandling af Forslag til Finanslov a. Landstingets finansudvalgs (tillægs-)betænkning (22. marts 2006) 452 b. Landsstyremedlemmet for Finansers svarnotat (23. marts 2006) 480 2

3 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov a. Bilag 1 4 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for c. Bemærkninger til tekstanmærkninger 12 3

4 AS Missingersuutit Bilag 1, Bevillingsoversigt, ændringsforslag til Landstingets 3. behandling af FFL 2006 ÆF Budgetoverslagsår Nr. Konto Kontotekst (Mio.kr.) (Mio.kr.) (Mio.kr.) Tema 1 Tekniske og budgetneutrale ændringer D Økonomidirektoratet, administration ,0 0,0 0, T Reserve til merudgifter på det kommunale område ,5-0,5-0, T Budgetregulering, administration ,0 0,0 0, T Reserve centralisering af skat ,0 0,0 0, D Skattedirektoratet, administration ,0 0,0 0, L Barselsdagpenge 0 0,0 0,0 0, D Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kommunerne 0 0,0 0,0 0, T Forebyggende virksomhed 0 0,0 0,0 0, D Sundhedsdistrikter, lægebetjening 0 0,0 0,0 0, D Folkeskolens afsluttende prøver 0 0,0 0,0 0, D Hjemmestyrets skoler 0 0,0 0,0 0, D Universitetsparken/"Ilimmarfik" 0 0,0 0,0 0, T Særydelse, rejseudgifter, mm., USF 0 0,0 0,0 0, T Andre tilskud til kultur 0 0,0 0,0 0, D Grønlands Fiskerilicenskontrol ,3 0,3 0, T Indhandlingstilskud, sælskind 0 0,0 0,0 0, T Rentebærende udlån ,8-0,8-0, T Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen ,5 0,5 0, T Vareforsyning 0 0,0 0,0 0, D Udvikling af kunsthåndværk, husflid og skindprodukter 0 0,0 0,0 0, D Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning 0 0,0 0,0 0, D Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, gadebelysning ,5 0,5 0, D Bygningsmyndigheden 0 0,0 0,0 0, D Radioforvaltningen, drift, administration 0 0,0 0,0 0, I Restanceudlån, husleje, afdrag 0 0,0 0,0 0, T Overgangsreserve - trafikstruktur 0 0,0 0,0 0, T GLV, Mittarfeqarfiit, reduktion af passagerafgifter ,0 0,0 0, I Statens kompensation for passagerafgifter ,0 0,0 0, A Udisponerede anlægsreserver 0 0,0 0,0 0, A Omrokeringsreserve ,0 0,0 0, I Salg af udlejningsejendomme 0 0,0 0,0 0, A Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer ,0 0,0 0, A Anlægsreserve til boligformål 0 0,0 0,0 0, A Nyt IT-system til skat ,0 0,0 0, A Erhvervsuddannelsesområdet 0 0,0 0,0 0, A Kommunale skoler ,0 0,0 0, A Kollegiebyggeri ,0 0,0 0, A Særlig renovering 0 0,0 0,0 0, A Støttet kommunalt udlejningsbyggeri 0 0,0 0,0 0, A Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri 0 0,0 0,0 0, A Udbygning af landingsbanestruktur ,0 0,0 0, A Landingsbane i Paamiut ,0 0,0 0,0 Tema 3 Merudgiftsønsker T Hjælp til jordskælvsofre i Pakistan ,0 0,0 0, T Driftsreserven 0 0,0 0,0 0, T Driftsreserven ,4-0,2 0, D Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål ,8 0,8 0, T Tilskud til grønlandske aviser og NCB-afgifter ,4 0,2 0, I Grønlands Radio - KNR, afdrag ,6 0,0 0, I Grønlands Radio - KNR, renter ,1 0,0 0, T Driftsreserven ,8-0,8 0, T Driftsreserven ,0 0,0 0, T Driftsreserven ,7 0,0 0,0 Tema 5 Merindtægter og imødegåelse af for store olieprisstigninger på verdensmarkedet I Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber ,0 18,0 18, I Nettorenter ,7-19,9-19, T Driftsreserven ,7 1,9 1,9 Tema 7 Nye ændringsforslag T Vandkraft forundersøgelser ,0 0,0 0, A Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån ,0 0,0 0,0 Finansudvalgets ændringsforslag til 3. Behandling A Udisponerede anlægsreserver ,4 0,0 0, A Omrokeringsreserve 0-3,3-3,0-4, A Ældreinstitutioner ,7 3,0 4,0 Landsstyrets Ændringsforslag til 3. behandling D Tilsynsrådet for kommunerne ,2 0,2 0, T Driftsreserven ,2-0,2-0, T Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats 0 0,0 0,0 0, D Vidtgående specialundervisning i folkeskolen 0 0,0 0,0 0, D Administrations- og projektudgifter vedr. boligstøtte 0 0,0 0,0 0, A Havneanlæg 0 0,0 0,0 0,0 4

5 Landsstyrets yderligere ændringsforslag til 3. Behandling A Udbygning af landingsbanestruktur 0 2,5 3,0 0, A Omrokeringsreserve 0-2,5-3,0-0,5 5

6 Bilag 2, tekstanmærkninger Bilag 2, Tekstanmærkninger, ændringsforslag til Landstingets 2. og 3. behandling af FFL Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen Aktivitetsområde 30 Nr. 55 Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kommunerne Landsstyret bemyndiges til at hensætte beløb svarende til ikke refunderede bevillinger, så refusion kan ske i efterfølgende finansår. Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst Aktivitetsområde ÆNDRINGSFORSLAG NR. 99 Fremsat af repræsentanterne for Siumut s og Inuit Ataqatigiit s Landstings grupper ifølge Landstingets forretningsorden 33, stk. 1. Det foreslås, at følgende tekstanmærkning, som vedtaget ved ændringsforslag nr. 72, ved 2. behandlingen af FFL 2006 den udtages af finansloven: Til hovedkonto Reserve til fiskeriudviklingspulje Landsstyret bemyndiges til at udmønte bevillingen som tilskud til anskaffelse af et nyt fiskefartøj, såfremt følgende kriterier er opfyldt fra de personer/selskaber, som ansøger om tilskud fra denne hovedkonto: 1. Ansøgeren skal dokumentere, at han enten allerede har eller vil kunne opnå licens til det fiskeri indenfor det kystnære segment, hvortil fartøjet ønskes anvendt. 2. Ansøgeren skal dokumentere, at have rådighed over en kapital som udgør minimum 10% af den samlede anskaffelsessum. 3. Ansøgeren skal dokumentere, at have tilsagn fra fremmed finansieringskilde, som udgør minimum 70 % af den samlede anskaffelsessum. 4. Ansøgeren må hverken direkte eller indirekte være finansieret af en helt eller delvis hjemmestyreejet virksomhed. Ligesom helt eller delvis hjemmestyreejede virksomheder ikke må besidde nogen bestemmende indflydelse i ansøgerens virksomhed. 5. Ansøgeren skal erklære sig indforstået med, at Hjemmestyret som betingelse for tilskuddet betinger sig, at fartøjet ikke kan afhændes indenfor de første 10 år fra fartøjet er leveret, uden at Hjemmestyrets tilladelse hertil foreligger. 6

7 Bilag 2, tekstanmærkninger Såfremt ovenstående kriterier er opfyldt kan Landsstyret beslutte, at der ydes et tilskud til anskaffelsessummen som udgør fra % af anskaffelsessummen. Tilskud ydes fortrinsvis til ansøgere, som ønsker at anskaffe et større fartøj til det kystnære hellefiskefiskeri eller kombinationsfiskeri og fortrinsvis til fartøjer bygget i stål. Det foreslås i stedet at følgende tekstanmærkning godkendes: Til hovedkonto Reserve til fiskeriudviklingspulje Landsstyret bemyndiges til at udmønte bevillingen som tilskud til anskaffelse af et nyt fiskefartøj, såfremt følgende kriterier er opfyldt fra de personer/selskaber, som ansøger om tilskud fra denne hovedkonto: 1. Ansøgeren skal dokumentere, at han enten allerede har eller vil kunne opnå licens til det fiskeri indenfor det kystnære segment, hvortil fartøjet ønskes anvendt. 2. Ansøgeren skal dokumentere, at have rådighed over en kapital som udgør minimum 10% af den samlede anskaffelsessum. 3. Ansøgeren skal dokumentere, at have tilsagn fra fremmed finansieringskilde, som udgør minimum 70 % af den samlede anskaffelsessum. 4. Ansøgeren skal erklære sig indforstået med, at Hjemmestyret som betingelse for tilskuddet betinger sig, at fartøjet ikke kan afhændes indenfor de første 10 år fra fartøjet er leveret, uden at Hjemmestyrets tilladelse hertil foreligger. Såfremt ovenstående kriterier er opfyldt kan Landsstyret beslutte, at der ydes et tilskud til anskaffelsessummen som udgør fra % af anskaffelsessummen. Tilskud ydes fortrinsvis til ansøgere, som ønsker at anskaffe et større fartøj til det kystnære hellefiskefiskeri eller kombinationsfiskeri og fortrinsvis til fartøjer bygget i stål. Nr. 57 Til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) Som følge af landbrugserhvervets ønske om selv at medvirke til finansiering af foderkreditter fsøges følgende tilføjelse til tekstanmærkning til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) optaget som nr. 3: Nr. 3. Landsstyret bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet lånebeløb på indtil 7,0 millioner. kr. på nedenfor anførte vilkår: Garanti kan stilles som sikkerhed for lån opnået i bank, sparekasse, i Vestnordenfonden eller i en kombination af disse. Garantien skal have samme løbetid som det underliggende lån, som maksimalt kan være 1½ år. 7

8 Bilag 2, tekstanmærkninger Lånet kan alene bruges til at finansiering af grovvareindkøb af følgende: Kraftfoder til får, gødning og kalk samt såsæd til foder- og grøntsagsproduktion. Der kan maksimalt stilles garanti for 50 % af lånebeløbet. Lånet skal være ydet på markedsmæssige vilkår, dog med en maksimal løbetid på 1½ år og med udløb i Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive erhvervsmæssig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt. Det er en betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig- og økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre. Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige lånebeløb, idet garantistillelsen ikke omfatter långivers pålignede renter og gebyrer. Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Aktivitetsområde Nr. 58 Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Kunsthåndværk og udvikling af skindprodukter Landsstyret bemyndiges til indenfor bevillingsrammen for at indgå ét- eller flerårige servicekontrakter med en eller flere virksomheder eller institutioner om gennemførelse af udviklingsaktiviteter i relation til husflidsproduktion. Det kan eksempelvis være uddannelsesinitiativer, udvikling af nye produkter og design, samt markedsføringstiltag til åbning af nye markeder. Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer - Aktivitetsområde Nr. 59 Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Radioforvaltningen, drift, administration Landsstyret bemyndiges til at opkræve gebyrer for udstedelse af tilladelse til frekvensanvendelse, for radioprøver og for udstedelse af certifikater og kaldesignaler samt for registrering af data, jævnfør anordning nr. 38 af 23. januar 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser samt Bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland i

9 Bilag 2, tekstanmærkninger Nr. 60 Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Overgangsreserve - trafikstruktur Landsstyret bemyndiges til med godkendelse af Landstingets Finansudvalg at indgå aftaler for 2006 med operatører om udførelse af offentlig flytrafik og skibspassagersejlads indenfor bevillingsrammen for Nr. 61 Til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsområdet. Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 8.: Nr. 8. Lån og tilskud ydes på baggrund af en boligs støtteberettigede boligareal. Beregningen foretages ved måling i den enkelte bolig fra ydersiden af ydervægge og tag, og fra midten af lejlighedsskel. Tagetage og kælder medregnes i det omfang, der er foretaget indretning til beboelse. Gavle indgår i beregningen som et halvt lejlighedsskel. Trapper i boligen medregnes i hver af de etager, som trappen betjener. Fælles entre, trapper og repos, der er beliggende indenfor den opvarmede klimaskærm medregnes forholdsmæssigt dog maksimalt med 10,5 m² svarende til 10 % af det maksimale låneberettigede areal på 105 m². Depotrum, udhuse og terrasser medregnes ikke, medmindre de umiddelbart kan isoleres og inddrages i det beboelige areal. Nr. 62 Til hovedkonto Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri Efter sidste afsnit tilføjes: Landsstyret bemyndiges til at oprette 1 andelsboligforening pr. genopført ejendom, alternativt at oprette foreninger, der opfører mere end en ejendom. Landsstyret bemyndiges endvidere til at indtræde i de rettigheder og forpligtelser, som der påhviler generalforsamlingen og bestyrelsen i de oprettede andelsboligforeninger. Denne ret ophører ved overdragelse af de enkelte andelsboliger til de kommende andelshavere. Landsstyret er indtil overdragelsen af de enkelte ejendomme bemyndiget til at foretage alle de forretningsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at sanere den eksisterende bebyggelse samt opføre og overdrage de nyopførte ejendomme. Bemyndigelsen omfatter desuden retten til at optage byggefinansiering, kvittere for lånetilsagn, indgå entreprisekontrakter og foretage endelig finansiering fra bank- eller realkreditinstitut. Landsstyret er bemyndiget til at tilbyde de nuværende lejere fortrinsstilling som andelshavere i de nyopførte ejendomme. Er der ikke et tilstrækkeligt antal forhenværende lejere, der ønsker at blive andelshavere, kan Landsstyret tilbyde egne ansatte at blive andelshavere. Er samtlige andele herefter ikke overdraget til nye andelshavere, kan Landsstyret frit tilbyde personer, der er indtegnet på en venteliste at blive andelshavere. Såfremt ikke alle andele kan overdrages til nye andelshavere, bemyndiges Landsstyret til at forblive som andelshaver og udleje andelsboligen på vilkår som almindelig udlejningsbolig. 9

10 Bilag 2, tekstanmærkninger Landsstyret er endvidere bemyndiget til at gennemføre de forannævnte etablerings-, drifts- og finansieringstiltag, såfremt der opføres ejerboligforeninger i stedet for andelsboligforeninger, ligesom Landsstyret er bemyndiget til at omdanne andelsboligforeningerne i ejerforeninger inden de afhændes eller overdrages. Nr. 93 Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Havneanlæg Landsstyret bemyndiges til, med finansudvalgets godkendelse, at igangsætte forundersøgelser og projektering af havneanlæg for perioden Igangsættelse af forundersøgelser og projektering af havneanlæg vil skulle finansieres, med finansudvalgets godkendelse, ved en bevillingsrokering til nærværende hovedkonto fra en aflysning eller en afslutning af eksisterende anlægsprojekter indtægtsført på hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden. Nr. 63 Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 8: Nr. 8. Landsstyret bemyndiges til at godkende omdannelse af andelsboliger, hvortil der er ydet lån fra Landskassen til ejerboliger. Bemyndigelsen gælder såfremt der opnås enighed med kommunen, som den anden långiver, om vilkårene for omdannelsen. Ved omdannelse skal følgende model anvendes: En ansøgning fra en andelsboligforening om omdannelse til ejerboliger skal have tilslutning fra samtlige af foreningens medlemmer. Andelsboligforeningens indfrielse af de offentlige lån sker efter en af følgende metoder: a) De offentlige lån skal indfries til det fremskrevne beløb, dog således at det offentlige fortsat yder et lån på 40 % af de regulerede opførelsesomkostninger dog maksimalt med kr. pr. m² og maksimalt for 105 m² boligareal. Det offentlige lån, der ydes med halvdelen af Landskassen og halvdelen af kommunalbestyrelsen, er rente- og afdragsfrit i 15 år, hvorefter det afvikles som en annuitet over 10 år med en forrentning på 3 % plus diskontoen på tidspunktet for lånets første termin. Lånet fremskrives ikke i den rente- og afdragsfri periode. b) De offentlige lån indfries kontant til kurs pari. Dvs. der sker ikke en fremskrivning. Eventuelle transaktionsomkostninger i forbindelse med rådgivning, advokat, skøder, pantebreve, stempling mv. skal udredes af de enkelte kommende ejere. De enkelte andelshavere kan afkræves en sikkerhed på op til kr. til dækning af det offentliges sagsomkostninger, såfremt omdannelsen ikke gennemføres. 10

11 Bilag 2, tekstanmærkninger Nr. 94 Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 9: Nr. 9. Landsstyret bemyndiges til at anvende provenu som følge af omdannelse af andelsboliger, hvortil der er ydet lån fra Landskassen til ejerboliger, jf. nr. 8 til udlån til nye andelsboliger eller 10/40/50 byggeri. 11

12 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger, ændringsforslag til Landstingets 2. og 3. behandling af FFL Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen Aktivitetsområde 30 Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kommunerne Tekstanmærkningen ønskes medtaget, da der er en træghed mellem kommunernes opgørelse og forbrug på handicapforsorg i Grønland og anmodning og godkendelse af refusion. Tekstanmærkningen er ny. Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst Aktivitetsområde Til hovedkonto Reserve til fiskeriudviklingspulje Bestemmelserne i tekstanmærkningen skal opfattes som midlertidige, således at disse erstattes af de betingelser for tilskud, som skal indeholdes i den nødvendige særlovgivning for fiskeriudviklingspuljen. Ordningen ønskes at omfatte fiskeriet i hele Grønland. Tekstanmærkningen er ny. Til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) Som følge af landbrugserhvervets ønske om selv at medvirke til finansiering af foderkreditter fsøges følgende tilføjelse til tekstanmærkning til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) optaget som nr. 3: Nr. 3. Tekstanmærkningen giver Landsstyret bemyndigelse til udstedelse af garantier og sætter samtidig en maksimal ramme for det samlede garantibeløb i finansåret. Hidtil har erhvervet anvendt en del af bevillingerne i erhvervstøtteordningen til køb af grovvarer, hvor erhvervet i forbindelse med det næstfølgende års slagtning samlet set typisk har afregnet lånet tilbage med op til 95% af hovedstolen. I forbindelse med de planlagte besparelserne i finansloven for 2006 og de næstfølgende år på erhvervsstøtteordningen giver foderkreditterne det problem, at væsentlige dele af den samlede 12

13 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger udlånsbevilling vil blive båndlagt til disse kreditter. Dette er uhensigtsmæssigt, hvorfor der er behov for at ændre rammerne, så erhvervet i højere grad får en markedsorienteret finansiering af sin drift. Dette kan ske ved, at finansiere grovvarekøbet i en bank, hvor det vurderes nødvendigt med en landskassegaranti for max. 50 % af lånebeløbet. En sådan model er kendt fra visse lån til turismeerhvervet og de landbaserede erhverv. Her er det erfaringen, at der er ganske små tab for landskassen, idet finansieringsinstitutterne selv bærer en risiko ved lånet og derfor foretager en individuel kreditvurdering. Den her foreslåede garantistillelse vil frigøre midler til anlægsprojekter inden for landbrugserhvervet, så den reducerede bevilling til erhvervsstøtten rækker længere og primært gives til udviklingsformål. Der planlægges fremsat forslag om en ændring af landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug på Landstingets efterårssamling 2006, som direkte vil indarbejde garantistillelsesadgangen i selve forordningen. Der er af rent praktiske årsager dog allerede nu behov for at skabe muligheden for at give den foreslåede garanti, idet næste grovvarekøb skal foretages i løbet af sommeren Vedtagelsen af nærværende tekstanmærkning vil indebære, at erhvervsstøtteforordningens 16, der hjemler ydelse af rentebærende lån til anskaffelse af foder og såsæd, ikke vil blive bragt i anvendelse i forhold til den enkelte landbruger i Idet denne enten er henvist til at finansiere sine grovvareindkøb selv eller gennem nærværende tekstanmærknings bestemmelse. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke kan gives, pengeinstitutter eller andre finansieringskilder til foderkreditter ydet i 2006 efter nærværende tekstanmærkning, trækningsret i forbindelse med slagtningen i efteråret 2006, forud for erhvervsstøtten. Dette skal ses som en konsekvens af, at foderkreditter ydet af erhvervsstøtten i 2005 forventes indfriet i forbindelse med slagtningen i Det følger af Økonomidirektoratet budgetregulativet fra 2002, at Landsstyret ved nye tekstanmærkninger, hvor der ønskes garantistillelse og herved forpligter Hjemmestyret, indhenter en økonomisk og juridisk vurdering fra uvildige eksperter, når sagen anses for at have væsentlig betydning,. Med den her foreslåede konstruktion er det indarbejdet som en direkte betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig og økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre. Dette vil i praksis ske gennem følgende tre vurderinger. For det første skal Konsulenttjenesten for Landbrug komme med en landbrugsfaglig og driftsøkonomisk vurdering i forhold til den enkelte låntager. For det andet vil det pengeinstitut, som formidler lånet naturligt selv anlægge en kreditvurdering, idet det selv hæfter for halvdelen af lånebeløbet. For det tredje vil erhvervsstøtteforvaltningen foretage en vurdering i forhold til låntagers samlede engagement med erhvervsstøtten. 13

14 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger Tekstanmærkningen er ny. Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Aktivitetsområde Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Kunsthåndværk og udvikling af skindprodukter Hovedkontoen har blandt andet til formål at medvirke til at fremme innovation omkring skindprodukter og dermed bidrage til at udnytte det erhvervsmæssige potentiale på dette område, blandt andet via udvikling af design samt målrettede uddannelses- og markedsføringstiltag. Tekstanmærkningen indebærer, at Landsstyret kan indgå ét- eller flerårige servicekontrakter om løft af udviklingsopgaver vedrørende husflidsproduktion, udvikling af nye produkter eller design mv. med en eller flere virksomheder eller institutioner. Landsstyret kan endvidere indgå ét eller flerårige serviceaftaler omkring gennemførelse af markedsføringstiltag til åbning af nye markeder. Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2005 i redigeret form. Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer - Aktivitetsområde Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Radioforvaltningen, drift, administration Gebyrerne skal dække driften af Radioforvaltningens tilsyn med overholdelse af anordningen og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf samt udgifter, der kan henføres til tilsynsopgaverne. Tekstanmærkningen er ny. Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Overgangsreserve - trafikstruktur Tekstanmærkningen er optaget som følge af en anmodning fra Landstingets Finansudvalg, der har ønsket at godkende aftalerne med operatører om udførelse af offentlig flytrafik og skibspassagersejlads indenfor bevillingsrammen for Tekstanmærkningen er ny. 14

15 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger Til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsområdet. Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 8.: Nr. 8. For at sikre korrekt udmøntning af lån og tilskud på boligområdet præciseres en ensartet opmåling af det støtteberettigende boligareal, der netop er kendetegnet ved, at det hverken følger netto- eller bruttoetagearealet. Tekstanmærkningen er ny. Til hovedkonto Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri Følgende tilføjes som andensidste afsnit: Formålet med bemyndigelsen er at sikre, at Landsstyret kan etablere et antal andelsboligforeninger eller ejerforeninger, der kan stå for hele bygge- og anlægsprocessen. Det er i den forbindelse vigtigt, at Landsstyret både som generalforsamling, bestyrelse og eneste andelshaver henholdsvis ejer i foreningerne, er bemyndiget til at træffe alle nødvendige beslutninger omkring projektering, udbud og opførelse af ejendommene. Derudover at træffe beslutninger omkring finansiering og optagelse af såvel byggekredit som endelig finansiering, og at være solo prokurist og bemyndiget til at træffe enhver driftsmæssig og afhændelsesmæssig beslutning. Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Havneanlæg Tekstanmærkningen søges optaget for at give mulighed for i løbet af 2006, såfremt der afsluttes projekter med mindreforbrug eller der aflyses projekter, at allokere midler til forundersøgelser og projektering af havneanlæg. Landstinget skal på FM 2006 behandle en redegørelse om udbygning af havnene i Grønland. Nærværende tekstanmærkning giver mulighed for at afsætte midler til forundersøgelser og projektering, såfremt Landstinget under debatten om nævnte redegørelse tilslutter sig en udbygning af havnene. Tekstanmærkningen er ny. Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 8: Nr. 8. Landsstyret finder, at muligheden for at omdanne andelsboliger til ejerboliger ikke bør vente på en revision af landstingsforordningen om andelsboliger, som forventes at ligge klar til FM Kravet om 100 % tilslutning er for at beskytte et eventuelt mindretal og sikre, at de kan forblive som andelshavere på de vilkår, som andelsboligforeningen var stiftet på. 15

16 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger Omdannelse tager udgangspunkt i en allerede kendt boligform, nemlig 10/40/50 boligfinansieringsordningen og»lejer til ejer«. Ved omdannelsen stilles de således, at den var omdannet efter lejer til ejer men finansieret efter 10/40/50 modellen. Dette indebar f.eks. at medens en andelsbolig støttes med lån på op til kr. fra Landskassen så ville en ejerbolig efter 10/40/50 maksimalt kunne opnå Landskasse lån på kr. Tekstanmærkningen er ny. Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 9: Nr. 9. Landsstyret kan således genanvende provenuet fra omdannelse af andelsboliger til ejerboliger til andet boligbyggeri. Det er en forudsætning, at både landskassen og kommunerne anvender deres provenu til andet boligbyggeri. Tekstanmærkningen er ny. 16

17 2. Budgetbidrag til godkendte ændringer til Forslag til Finanslov

18 Tilsynsrådet for kommunerne Budgetspecifikation ÆF 2006 BO 2007 BO 2008 BO kr mio. kr Nettoudgift 200 0,2 0,2 0,2 Følgende nye tekst søges indarbejdet: Tilsynsrådet for kommunerne er nedsat i henhold til Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. (Styrelsesloven). Hovedkontoen dækker rejse- og opholdsudgifter og vederlag for medlemmer af Tilsynsrådet. Tilsynsrådet har normalt kun holdt møder som indebærer rejser hvert andet år. Øvrige møder forudsættes at finde sted i Nuuk. Tilsynsrådet ønsker nu, at styrke tilsynet med kommunerne. I tilsynsfunktionen indgår legalitetskontrol og rådgivning som varetages af Landsstyret Indenrigskontor. Landsstyrets Indenrigskontor fungerer ligeledes som sekretariat for Tilsynsrådet. Tilsynsrådet finder det vigtigt at styrke dialogen med kommunerne, således at kommunerne støttes i sine funktioner. Tilsynsrådet finder endvidere, at rådet aktivt skal bidrage til at den kommende struktur på kommuneområdet gennemføres bedst muligt. Tilsynsrådet vurderer at mødeaktiviteten på dette grundlag vil øges. 18

19 Hjælp til jordskælvsofre i Pakistan Budgetspecifikation ÆF 2006 BO 2007 BO 2008 BO kr mio. kr Nettoudgift 344 0,0 0,0 0,0 Pakistan blev i 2005 ramt af en jordskælvskatastrofe. Mange mennesker er omkommet, og der er behov for en omfattende hjælpeindsats i de berørte områder. Kalaallit Røde Kors-iat har søgt et tilskud svarende til det beløb på kr., som organisationen har indsamlet i Grønland. Bevillingen udbetales til Kalaallit Røde Kors-iat, der har ansvaret for at formidle den samlede hjælp fra Grønland videre til ofrene for jordskælvet i Pakistan. 19

20 Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber (Indtægtsbevilling) Budgetspecifikation ÆF 2006 BO 2007 BO 2008 BO kr mio. kr Nettoindtægt ,0 18,0 18,0 Følgende afsnit indsættes: I Hjemmestyrets servicekontrakt med KNI A/S er der aftalt et overskudsmål på 18 mio. kr. i KNI A/S s energidivision. Overskuddet skal blandt andet dække udbyttebetalingen til Hjemmestyret. Såfremt råolieprisen i 2006 fortsat bliver ca. 66 $ pr. tønde, svarende til det nuværende prisniveau og overskuddet i KNI A/S s energidivision fastholdes på 18 mio. kr. vil forbrugerne i 2006 samlet set opleve prisstigninger på niveauet 53 mio. kr. Det foreslås, at overskuddet i KNI A/S energidivision reduceres med 18 mio. kr. til 0 kr. Det forventes herefter, at udbyttebetalingen fra KNI A/S tilsvarende vil blive reduceret med 18 mio. kr. til 2 mio. kr. Prisstigningerne for forbrugerne af olieprodukter vil blive reduceret til 35 mio. kr. årligt, hvilket svarer til at prisstigningen kan reduceres med ca. 10 øre pr. liter. Følgende afsnit udgår: Hjemmestyret har i 2005 købt 28,4% af aktierne i Pisiffik A/S fra KNI A/S for kr. KNI A/S har efterfølgende udloddet et kontant beløb til Grønlands Hjemmestyre, der svarer til salgsprovenuet. Købet af aktierne har dermed været budgetneutralt for Grønlands Hjemmestyre. Landsstyret udtalte på den ordinære generalforsamling i KNI A/S i 2005, at Hjemmestyret i 2006 forventer et udbytte på over 20 mio. kr. i 2006, hvis overførslen af Pisiffik-aktierne til Grønlands Hjemmestyre medfører en nedsættelse af skattebetalingen fra KNI A/S. Desuden udtalte Landsstyret, at provenuet fra salg af aktierne i Pisiffik A/S til medarbejderne forventes overført til Grønlands Hjemmestyre i form af udbytte. På grund af generel usikkerhed om udbytterne fra selskaberne, er der ikke indarbejdet en forhøjelse af indtægtsbevillingen som følge af de nævnte forventninger vedrørende KNI A/S. 20

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser Aktivitetsområde 20-24

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser Aktivitetsområde 20-24 TB 2010 Naalakkersuisut aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til på Inatsisartuts vegne, at godkende anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer i lov om finansiel stabilitet, lov

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: På Forårssamlingen 2004 fremlagde Landsstyret Teleredegørelse for Grønland

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE LANDSKASSENS REGNSKAB 2013 BILAG GRØNLANDS SELVSTYRE INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning... 2 Oversigt over bevilling og regnskab for 2013... 3 Sammenstilling af regnskabsår 2011, 2012 og 2013... 11 01

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009

Strategioplæg. Greenland Venture A/S. Marts 2009 Strategioplæg Greenland Venture A/S Marts 2009 3 4 Forord Dette strategioplæg beskriver baggrunden for udvikling af virksomheden Greenland Venture A/S. I oplægget er der lagt vægt på at skabe den samlede

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere