Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006"

Transkript

1 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Grønlands Hjemmestyre

2 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov Landstingets behandling af Forslag til Finanslov a. Bilag 1 4 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for c. Bemærkninger til tekstanmærkninger Budgetbidrag til godkendte ændringer til Forslag til Finanslov Landstingets 1. behandling af Forslag til Finanslov a. Landsstyremedlemmet for Finansers forelæggelsesnotat (14. februar 2006) Landstingets 2. behandling af Forslag til Finanslov a. Landstingets finansudvalgs betænkning (16. marts 2006) 112 b. Landsstyremedlemmet for Finansers svarnotat (18. marts 2006) Landstingets 3. behandling af Forslag til Finanslov a. Landstingets finansudvalgs (tillægs-)betænkning (22. marts 2006) 452 b. Landsstyremedlemmet for Finansers svarnotat (23. marts 2006) 480 2

3 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov a. Bilag 1 4 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for c. Bemærkninger til tekstanmærkninger 12 3

4 AS Missingersuutit Bilag 1, Bevillingsoversigt, ændringsforslag til Landstingets 3. behandling af FFL 2006 ÆF Budgetoverslagsår Nr. Konto Kontotekst (Mio.kr.) (Mio.kr.) (Mio.kr.) Tema 1 Tekniske og budgetneutrale ændringer D Økonomidirektoratet, administration ,0 0,0 0, T Reserve til merudgifter på det kommunale område ,5-0,5-0, T Budgetregulering, administration ,0 0,0 0, T Reserve centralisering af skat ,0 0,0 0, D Skattedirektoratet, administration ,0 0,0 0, L Barselsdagpenge 0 0,0 0,0 0, D Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kommunerne 0 0,0 0,0 0, T Forebyggende virksomhed 0 0,0 0,0 0, D Sundhedsdistrikter, lægebetjening 0 0,0 0,0 0, D Folkeskolens afsluttende prøver 0 0,0 0,0 0, D Hjemmestyrets skoler 0 0,0 0,0 0, D Universitetsparken/"Ilimmarfik" 0 0,0 0,0 0, T Særydelse, rejseudgifter, mm., USF 0 0,0 0,0 0, T Andre tilskud til kultur 0 0,0 0,0 0, D Grønlands Fiskerilicenskontrol ,3 0,3 0, T Indhandlingstilskud, sælskind 0 0,0 0,0 0, T Rentebærende udlån ,8-0,8-0, T Indfrielse af garantier for lån til grovvarekøb til fåreavlen ,5 0,5 0, T Vareforsyning 0 0,0 0,0 0, D Udvikling af kunsthåndværk, husflid og skindprodukter 0 0,0 0,0 0, D Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning 0 0,0 0,0 0, D Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, gadebelysning ,5 0,5 0, D Bygningsmyndigheden 0 0,0 0,0 0, D Radioforvaltningen, drift, administration 0 0,0 0,0 0, I Restanceudlån, husleje, afdrag 0 0,0 0,0 0, T Overgangsreserve - trafikstruktur 0 0,0 0,0 0, T GLV, Mittarfeqarfiit, reduktion af passagerafgifter ,0 0,0 0, I Statens kompensation for passagerafgifter ,0 0,0 0, A Udisponerede anlægsreserver 0 0,0 0,0 0, A Omrokeringsreserve ,0 0,0 0, I Salg af udlejningsejendomme 0 0,0 0,0 0, A Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer ,0 0,0 0, A Anlægsreserve til boligformål 0 0,0 0,0 0, A Nyt IT-system til skat ,0 0,0 0, A Erhvervsuddannelsesområdet 0 0,0 0,0 0, A Kommunale skoler ,0 0,0 0, A Kollegiebyggeri ,0 0,0 0, A Særlig renovering 0 0,0 0,0 0, A Støttet kommunalt udlejningsbyggeri 0 0,0 0,0 0, A Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri 0 0,0 0,0 0, A Udbygning af landingsbanestruktur ,0 0,0 0, A Landingsbane i Paamiut ,0 0,0 0,0 Tema 3 Merudgiftsønsker T Hjælp til jordskælvsofre i Pakistan ,0 0,0 0, T Driftsreserven 0 0,0 0,0 0, T Driftsreserven ,4-0,2 0, D Fællesudgifter, landsdækkende sundhedsformål ,8 0,8 0, T Tilskud til grønlandske aviser og NCB-afgifter ,4 0,2 0, I Grønlands Radio - KNR, afdrag ,6 0,0 0, I Grønlands Radio - KNR, renter ,1 0,0 0, T Driftsreserven ,8-0,8 0, T Driftsreserven ,0 0,0 0, T Driftsreserven ,7 0,0 0,0 Tema 5 Merindtægter og imødegåelse af for store olieprisstigninger på verdensmarkedet I Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber ,0 18,0 18, I Nettorenter ,7-19,9-19, T Driftsreserven ,7 1,9 1,9 Tema 7 Nye ændringsforslag T Vandkraft forundersøgelser ,0 0,0 0, A Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån ,0 0,0 0,0 Finansudvalgets ændringsforslag til 3. Behandling A Udisponerede anlægsreserver ,4 0,0 0, A Omrokeringsreserve 0-3,3-3,0-4, A Ældreinstitutioner ,7 3,0 4,0 Landsstyrets Ændringsforslag til 3. behandling D Tilsynsrådet for kommunerne ,2 0,2 0, T Driftsreserven ,2-0,2-0, T Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats 0 0,0 0,0 0, D Vidtgående specialundervisning i folkeskolen 0 0,0 0,0 0, D Administrations- og projektudgifter vedr. boligstøtte 0 0,0 0,0 0, A Havneanlæg 0 0,0 0,0 0,0 4

5 Landsstyrets yderligere ændringsforslag til 3. Behandling A Udbygning af landingsbanestruktur 0 2,5 3,0 0, A Omrokeringsreserve 0-2,5-3,0-0,5 5

6 Bilag 2, tekstanmærkninger Bilag 2, Tekstanmærkninger, ændringsforslag til Landstingets 2. og 3. behandling af FFL Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen Aktivitetsområde 30 Nr. 55 Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kommunerne Landsstyret bemyndiges til at hensætte beløb svarende til ikke refunderede bevillinger, så refusion kan ske i efterfølgende finansår. Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst Aktivitetsområde ÆNDRINGSFORSLAG NR. 99 Fremsat af repræsentanterne for Siumut s og Inuit Ataqatigiit s Landstings grupper ifølge Landstingets forretningsorden 33, stk. 1. Det foreslås, at følgende tekstanmærkning, som vedtaget ved ændringsforslag nr. 72, ved 2. behandlingen af FFL 2006 den udtages af finansloven: Til hovedkonto Reserve til fiskeriudviklingspulje Landsstyret bemyndiges til at udmønte bevillingen som tilskud til anskaffelse af et nyt fiskefartøj, såfremt følgende kriterier er opfyldt fra de personer/selskaber, som ansøger om tilskud fra denne hovedkonto: 1. Ansøgeren skal dokumentere, at han enten allerede har eller vil kunne opnå licens til det fiskeri indenfor det kystnære segment, hvortil fartøjet ønskes anvendt. 2. Ansøgeren skal dokumentere, at have rådighed over en kapital som udgør minimum 10% af den samlede anskaffelsessum. 3. Ansøgeren skal dokumentere, at have tilsagn fra fremmed finansieringskilde, som udgør minimum 70 % af den samlede anskaffelsessum. 4. Ansøgeren må hverken direkte eller indirekte være finansieret af en helt eller delvis hjemmestyreejet virksomhed. Ligesom helt eller delvis hjemmestyreejede virksomheder ikke må besidde nogen bestemmende indflydelse i ansøgerens virksomhed. 5. Ansøgeren skal erklære sig indforstået med, at Hjemmestyret som betingelse for tilskuddet betinger sig, at fartøjet ikke kan afhændes indenfor de første 10 år fra fartøjet er leveret, uden at Hjemmestyrets tilladelse hertil foreligger. 6

7 Bilag 2, tekstanmærkninger Såfremt ovenstående kriterier er opfyldt kan Landsstyret beslutte, at der ydes et tilskud til anskaffelsessummen som udgør fra % af anskaffelsessummen. Tilskud ydes fortrinsvis til ansøgere, som ønsker at anskaffe et større fartøj til det kystnære hellefiskefiskeri eller kombinationsfiskeri og fortrinsvis til fartøjer bygget i stål. Det foreslås i stedet at følgende tekstanmærkning godkendes: Til hovedkonto Reserve til fiskeriudviklingspulje Landsstyret bemyndiges til at udmønte bevillingen som tilskud til anskaffelse af et nyt fiskefartøj, såfremt følgende kriterier er opfyldt fra de personer/selskaber, som ansøger om tilskud fra denne hovedkonto: 1. Ansøgeren skal dokumentere, at han enten allerede har eller vil kunne opnå licens til det fiskeri indenfor det kystnære segment, hvortil fartøjet ønskes anvendt. 2. Ansøgeren skal dokumentere, at have rådighed over en kapital som udgør minimum 10% af den samlede anskaffelsessum. 3. Ansøgeren skal dokumentere, at have tilsagn fra fremmed finansieringskilde, som udgør minimum 70 % af den samlede anskaffelsessum. 4. Ansøgeren skal erklære sig indforstået med, at Hjemmestyret som betingelse for tilskuddet betinger sig, at fartøjet ikke kan afhændes indenfor de første 10 år fra fartøjet er leveret, uden at Hjemmestyrets tilladelse hertil foreligger. Såfremt ovenstående kriterier er opfyldt kan Landsstyret beslutte, at der ydes et tilskud til anskaffelsessummen som udgør fra % af anskaffelsessummen. Tilskud ydes fortrinsvis til ansøgere, som ønsker at anskaffe et større fartøj til det kystnære hellefiskefiskeri eller kombinationsfiskeri og fortrinsvis til fartøjer bygget i stål. Nr. 57 Til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) Som følge af landbrugserhvervets ønske om selv at medvirke til finansiering af foderkreditter fsøges følgende tilføjelse til tekstanmærkning til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) optaget som nr. 3: Nr. 3. Landsstyret bemyndiges til at udstede garantier for lån til fåreholdere for et samlet lånebeløb på indtil 7,0 millioner. kr. på nedenfor anførte vilkår: Garanti kan stilles som sikkerhed for lån opnået i bank, sparekasse, i Vestnordenfonden eller i en kombination af disse. Garantien skal have samme løbetid som det underliggende lån, som maksimalt kan være 1½ år. 7

8 Bilag 2, tekstanmærkninger Lånet kan alene bruges til at finansiering af grovvareindkøb af følgende: Kraftfoder til får, gødning og kalk samt såsæd til foder- og grøntsagsproduktion. Der kan maksimalt stilles garanti for 50 % af lånebeløbet. Lånet skal være ydet på markedsmæssige vilkår, dog med en maksimal løbetid på 1½ år og med udløb i Garanti for lån kan stilles for personer og virksomheder, der har ret til at drive erhvervsmæssig fåreavl i Grønland på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt. Det er en betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig- og økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre. Ved garantistillelse udgør Landskassens hæftelse samme forholdsmæssige del af den til enhver tid værende restgæld, som det garanterede beløb udgjorde af det oprindelige lånebeløb, idet garantistillelsen ikke omfatter långivers pålignede renter og gebyrer. Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Aktivitetsområde Nr. 58 Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Kunsthåndværk og udvikling af skindprodukter Landsstyret bemyndiges til indenfor bevillingsrammen for at indgå ét- eller flerårige servicekontrakter med en eller flere virksomheder eller institutioner om gennemførelse af udviklingsaktiviteter i relation til husflidsproduktion. Det kan eksempelvis være uddannelsesinitiativer, udvikling af nye produkter og design, samt markedsføringstiltag til åbning af nye markeder. Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer - Aktivitetsområde Nr. 59 Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Radioforvaltningen, drift, administration Landsstyret bemyndiges til at opkræve gebyrer for udstedelse af tilladelse til frekvensanvendelse, for radioprøver og for udstedelse af certifikater og kaldesignaler samt for registrering af data, jævnfør anordning nr. 38 af 23. januar 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser samt Bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland i

9 Bilag 2, tekstanmærkninger Nr. 60 Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Overgangsreserve - trafikstruktur Landsstyret bemyndiges til med godkendelse af Landstingets Finansudvalg at indgå aftaler for 2006 med operatører om udførelse af offentlig flytrafik og skibspassagersejlads indenfor bevillingsrammen for Nr. 61 Til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsområdet. Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 8.: Nr. 8. Lån og tilskud ydes på baggrund af en boligs støtteberettigede boligareal. Beregningen foretages ved måling i den enkelte bolig fra ydersiden af ydervægge og tag, og fra midten af lejlighedsskel. Tagetage og kælder medregnes i det omfang, der er foretaget indretning til beboelse. Gavle indgår i beregningen som et halvt lejlighedsskel. Trapper i boligen medregnes i hver af de etager, som trappen betjener. Fælles entre, trapper og repos, der er beliggende indenfor den opvarmede klimaskærm medregnes forholdsmæssigt dog maksimalt med 10,5 m² svarende til 10 % af det maksimale låneberettigede areal på 105 m². Depotrum, udhuse og terrasser medregnes ikke, medmindre de umiddelbart kan isoleres og inddrages i det beboelige areal. Nr. 62 Til hovedkonto Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri Efter sidste afsnit tilføjes: Landsstyret bemyndiges til at oprette 1 andelsboligforening pr. genopført ejendom, alternativt at oprette foreninger, der opfører mere end en ejendom. Landsstyret bemyndiges endvidere til at indtræde i de rettigheder og forpligtelser, som der påhviler generalforsamlingen og bestyrelsen i de oprettede andelsboligforeninger. Denne ret ophører ved overdragelse af de enkelte andelsboliger til de kommende andelshavere. Landsstyret er indtil overdragelsen af de enkelte ejendomme bemyndiget til at foretage alle de forretningsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at sanere den eksisterende bebyggelse samt opføre og overdrage de nyopførte ejendomme. Bemyndigelsen omfatter desuden retten til at optage byggefinansiering, kvittere for lånetilsagn, indgå entreprisekontrakter og foretage endelig finansiering fra bank- eller realkreditinstitut. Landsstyret er bemyndiget til at tilbyde de nuværende lejere fortrinsstilling som andelshavere i de nyopførte ejendomme. Er der ikke et tilstrækkeligt antal forhenværende lejere, der ønsker at blive andelshavere, kan Landsstyret tilbyde egne ansatte at blive andelshavere. Er samtlige andele herefter ikke overdraget til nye andelshavere, kan Landsstyret frit tilbyde personer, der er indtegnet på en venteliste at blive andelshavere. Såfremt ikke alle andele kan overdrages til nye andelshavere, bemyndiges Landsstyret til at forblive som andelshaver og udleje andelsboligen på vilkår som almindelig udlejningsbolig. 9

10 Bilag 2, tekstanmærkninger Landsstyret er endvidere bemyndiget til at gennemføre de forannævnte etablerings-, drifts- og finansieringstiltag, såfremt der opføres ejerboligforeninger i stedet for andelsboligforeninger, ligesom Landsstyret er bemyndiget til at omdanne andelsboligforeningerne i ejerforeninger inden de afhændes eller overdrages. Nr. 93 Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Havneanlæg Landsstyret bemyndiges til, med finansudvalgets godkendelse, at igangsætte forundersøgelser og projektering af havneanlæg for perioden Igangsættelse af forundersøgelser og projektering af havneanlæg vil skulle finansieres, med finansudvalgets godkendelse, ved en bevillingsrokering til nærværende hovedkonto fra en aflysning eller en afslutning af eksisterende anlægsprojekter indtægtsført på hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og Renoveringsfonden. Nr. 63 Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 8: Nr. 8. Landsstyret bemyndiges til at godkende omdannelse af andelsboliger, hvortil der er ydet lån fra Landskassen til ejerboliger. Bemyndigelsen gælder såfremt der opnås enighed med kommunen, som den anden långiver, om vilkårene for omdannelsen. Ved omdannelse skal følgende model anvendes: En ansøgning fra en andelsboligforening om omdannelse til ejerboliger skal have tilslutning fra samtlige af foreningens medlemmer. Andelsboligforeningens indfrielse af de offentlige lån sker efter en af følgende metoder: a) De offentlige lån skal indfries til det fremskrevne beløb, dog således at det offentlige fortsat yder et lån på 40 % af de regulerede opførelsesomkostninger dog maksimalt med kr. pr. m² og maksimalt for 105 m² boligareal. Det offentlige lån, der ydes med halvdelen af Landskassen og halvdelen af kommunalbestyrelsen, er rente- og afdragsfrit i 15 år, hvorefter det afvikles som en annuitet over 10 år med en forrentning på 3 % plus diskontoen på tidspunktet for lånets første termin. Lånet fremskrives ikke i den rente- og afdragsfri periode. b) De offentlige lån indfries kontant til kurs pari. Dvs. der sker ikke en fremskrivning. Eventuelle transaktionsomkostninger i forbindelse med rådgivning, advokat, skøder, pantebreve, stempling mv. skal udredes af de enkelte kommende ejere. De enkelte andelshavere kan afkræves en sikkerhed på op til kr. til dækning af det offentliges sagsomkostninger, såfremt omdannelsen ikke gennemføres. 10

11 Bilag 2, tekstanmærkninger Nr. 94 Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 9: Nr. 9. Landsstyret bemyndiges til at anvende provenu som følge af omdannelse af andelsboliger, hvortil der er ydet lån fra Landskassen til ejerboliger, jf. nr. 8 til udlån til nye andelsboliger eller 10/40/50 byggeri. 11

12 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger, ændringsforslag til Landstingets 2. og 3. behandling af FFL Landsstyremedlemmet for Familier og Justitsvæsen Aktivitetsområde 30 Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Handicapforsorg i Grønland og Danmark samt forsøgsudlægning til kommunerne Tekstanmærkningen ønskes medtaget, da der er en træghed mellem kommunernes opgørelse og forbrug på handicapforsorg i Grønland og anmodning og godkendelse af refusion. Tekstanmærkningen er ny. Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst Aktivitetsområde Til hovedkonto Reserve til fiskeriudviklingspulje Bestemmelserne i tekstanmærkningen skal opfattes som midlertidige, således at disse erstattes af de betingelser for tilskud, som skal indeholdes i den nødvendige særlovgivning for fiskeriudviklingspuljen. Ordningen ønskes at omfatte fiskeriet i hele Grønland. Tekstanmærkningen er ny. Til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) Som følge af landbrugserhvervets ønske om selv at medvirke til finansiering af foderkreditter fsøges følgende tilføjelse til tekstanmærkning til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtteordningen (ESU) optaget som nr. 3: Nr. 3. Tekstanmærkningen giver Landsstyret bemyndigelse til udstedelse af garantier og sætter samtidig en maksimal ramme for det samlede garantibeløb i finansåret. Hidtil har erhvervet anvendt en del af bevillingerne i erhvervstøtteordningen til køb af grovvarer, hvor erhvervet i forbindelse med det næstfølgende års slagtning samlet set typisk har afregnet lånet tilbage med op til 95% af hovedstolen. I forbindelse med de planlagte besparelserne i finansloven for 2006 og de næstfølgende år på erhvervsstøtteordningen giver foderkreditterne det problem, at væsentlige dele af den samlede 12

13 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger udlånsbevilling vil blive båndlagt til disse kreditter. Dette er uhensigtsmæssigt, hvorfor der er behov for at ændre rammerne, så erhvervet i højere grad får en markedsorienteret finansiering af sin drift. Dette kan ske ved, at finansiere grovvarekøbet i en bank, hvor det vurderes nødvendigt med en landskassegaranti for max. 50 % af lånebeløbet. En sådan model er kendt fra visse lån til turismeerhvervet og de landbaserede erhverv. Her er det erfaringen, at der er ganske små tab for landskassen, idet finansieringsinstitutterne selv bærer en risiko ved lånet og derfor foretager en individuel kreditvurdering. Den her foreslåede garantistillelse vil frigøre midler til anlægsprojekter inden for landbrugserhvervet, så den reducerede bevilling til erhvervsstøtten rækker længere og primært gives til udviklingsformål. Der planlægges fremsat forslag om en ændring af landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug på Landstingets efterårssamling 2006, som direkte vil indarbejde garantistillelsesadgangen i selve forordningen. Der er af rent praktiske årsager dog allerede nu behov for at skabe muligheden for at give den foreslåede garanti, idet næste grovvarekøb skal foretages i løbet af sommeren Vedtagelsen af nærværende tekstanmærkning vil indebære, at erhvervsstøtteforordningens 16, der hjemler ydelse af rentebærende lån til anskaffelse af foder og såsæd, ikke vil blive bragt i anvendelse i forhold til den enkelte landbruger i Idet denne enten er henvist til at finansiere sine grovvareindkøb selv eller gennem nærværende tekstanmærknings bestemmelse. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke kan gives, pengeinstitutter eller andre finansieringskilder til foderkreditter ydet i 2006 efter nærværende tekstanmærkning, trækningsret i forbindelse med slagtningen i efteråret 2006, forud for erhvervsstøtten. Dette skal ses som en konsekvens af, at foderkreditter ydet af erhvervsstøtten i 2005 forventes indfriet i forbindelse med slagtningen i Det følger af Økonomidirektoratet budgetregulativet fra 2002, at Landsstyret ved nye tekstanmærkninger, hvor der ønskes garantistillelse og herved forpligter Hjemmestyret, indhenter en økonomisk og juridisk vurdering fra uvildige eksperter, når sagen anses for at have væsentlig betydning,. Med den her foreslåede konstruktion er det indarbejdet som en direkte betingelse for garantistillelse, at låntagningen efter en landbrugsfaglig og økonomisk vurdering er hensigtsmæssig at gennemføre. Dette vil i praksis ske gennem følgende tre vurderinger. For det første skal Konsulenttjenesten for Landbrug komme med en landbrugsfaglig og driftsøkonomisk vurdering i forhold til den enkelte låntager. For det andet vil det pengeinstitut, som formidler lånet naturligt selv anlægge en kreditvurdering, idet det selv hæfter for halvdelen af lånebeløbet. For det tredje vil erhvervsstøtteforvaltningen foretage en vurdering i forhold til låntagers samlede engagement med erhvervsstøtten. 13

14 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger Tekstanmærkningen er ny. Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked Aktivitetsområde Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Kunsthåndværk og udvikling af skindprodukter Hovedkontoen har blandt andet til formål at medvirke til at fremme innovation omkring skindprodukter og dermed bidrage til at udnytte det erhvervsmæssige potentiale på dette område, blandt andet via udvikling af design samt målrettede uddannelses- og markedsføringstiltag. Tekstanmærkningen indebærer, at Landsstyret kan indgå ét- eller flerårige servicekontrakter om løft af udviklingsopgaver vedrørende husflidsproduktion, udvikling af nye produkter eller design mv. med en eller flere virksomheder eller institutioner. Landsstyret kan endvidere indgå ét eller flerårige serviceaftaler omkring gennemførelse af markedsføringstiltag til åbning af nye markeder. Tekstanmærkningen er videreført fra FL 2005 i redigeret form. Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer - Aktivitetsområde Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Radioforvaltningen, drift, administration Gebyrerne skal dække driften af Radioforvaltningens tilsyn med overholdelse af anordningen og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf samt udgifter, der kan henføres til tilsynsopgaverne. Tekstanmærkningen er ny. Følgende tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Overgangsreserve - trafikstruktur Tekstanmærkningen er optaget som følge af en anmodning fra Landstingets Finansudvalg, der har ønsket at godkende aftalerne med operatører om udførelse af offentlig flytrafik og skibspassagersejlads indenfor bevillingsrammen for Tekstanmærkningen er ny. 14

15 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger Til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsområdet. Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 8.: Nr. 8. For at sikre korrekt udmøntning af lån og tilskud på boligområdet præciseres en ensartet opmåling af det støtteberettigende boligareal, der netop er kendetegnet ved, at det hverken følger netto- eller bruttoetagearealet. Tekstanmærkningen er ny. Til hovedkonto Sanering af udlejningsboliger og opførelse af privat nybyggeri Følgende tilføjes som andensidste afsnit: Formålet med bemyndigelsen er at sikre, at Landsstyret kan etablere et antal andelsboligforeninger eller ejerforeninger, der kan stå for hele bygge- og anlægsprocessen. Det er i den forbindelse vigtigt, at Landsstyret både som generalforsamling, bestyrelse og eneste andelshaver henholdsvis ejer i foreningerne, er bemyndiget til at træffe alle nødvendige beslutninger omkring projektering, udbud og opførelse af ejendommene. Derudover at træffe beslutninger omkring finansiering og optagelse af såvel byggekredit som endelig finansiering, og at være solo prokurist og bemyndiget til at træffe enhver driftsmæssig og afhændelsesmæssig beslutning. Følgende ny tekstanmærkning søges optaget: Til hovedkonto Havneanlæg Tekstanmærkningen søges optaget for at give mulighed for i løbet af 2006, såfremt der afsluttes projekter med mindreforbrug eller der aflyses projekter, at allokere midler til forundersøgelser og projektering af havneanlæg. Landstinget skal på FM 2006 behandle en redegørelse om udbygning af havnene i Grønland. Nærværende tekstanmærkning giver mulighed for at afsætte midler til forundersøgelser og projektering, såfremt Landstinget under debatten om nævnte redegørelse tilslutter sig en udbygning af havnene. Tekstanmærkningen er ny. Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 8: Nr. 8. Landsstyret finder, at muligheden for at omdanne andelsboliger til ejerboliger ikke bør vente på en revision af landstingsforordningen om andelsboliger, som forventes at ligge klar til FM Kravet om 100 % tilslutning er for at beskytte et eventuelt mindretal og sikre, at de kan forblive som andelshavere på de vilkår, som andelsboligforeningen var stiftet på. 15

16 Bemærkninger til bilag 2, tekstanmærkninger Omdannelse tager udgangspunkt i en allerede kendt boligform, nemlig 10/40/50 boligfinansieringsordningen og»lejer til ejer«. Ved omdannelsen stilles de således, at den var omdannet efter lejer til ejer men finansieret efter 10/40/50 modellen. Dette indebar f.eks. at medens en andelsbolig støttes med lån på op til kr. fra Landskassen så ville en ejerbolig efter 10/40/50 maksimalt kunne opnå Landskasse lån på kr. Tekstanmærkningen er ny. Til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Følgende ny tekstanmærkning søges optaget som nr. 9: Nr. 9. Landsstyret kan således genanvende provenuet fra omdannelse af andelsboliger til ejerboliger til andet boligbyggeri. Det er en forudsætning, at både landskassen og kommunerne anvender deres provenu til andet boligbyggeri. Tekstanmærkningen er ny. 16

17 2. Budgetbidrag til godkendte ændringer til Forslag til Finanslov

18 Tilsynsrådet for kommunerne Budgetspecifikation ÆF 2006 BO 2007 BO 2008 BO kr mio. kr Nettoudgift 200 0,2 0,2 0,2 Følgende nye tekst søges indarbejdet: Tilsynsrådet for kommunerne er nedsat i henhold til Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. (Styrelsesloven). Hovedkontoen dækker rejse- og opholdsudgifter og vederlag for medlemmer af Tilsynsrådet. Tilsynsrådet har normalt kun holdt møder som indebærer rejser hvert andet år. Øvrige møder forudsættes at finde sted i Nuuk. Tilsynsrådet ønsker nu, at styrke tilsynet med kommunerne. I tilsynsfunktionen indgår legalitetskontrol og rådgivning som varetages af Landsstyret Indenrigskontor. Landsstyrets Indenrigskontor fungerer ligeledes som sekretariat for Tilsynsrådet. Tilsynsrådet finder det vigtigt at styrke dialogen med kommunerne, således at kommunerne støttes i sine funktioner. Tilsynsrådet finder endvidere, at rådet aktivt skal bidrage til at den kommende struktur på kommuneområdet gennemføres bedst muligt. Tilsynsrådet vurderer at mødeaktiviteten på dette grundlag vil øges. 18

19 Hjælp til jordskælvsofre i Pakistan Budgetspecifikation ÆF 2006 BO 2007 BO 2008 BO kr mio. kr Nettoudgift 344 0,0 0,0 0,0 Pakistan blev i 2005 ramt af en jordskælvskatastrofe. Mange mennesker er omkommet, og der er behov for en omfattende hjælpeindsats i de berørte områder. Kalaallit Røde Kors-iat har søgt et tilskud svarende til det beløb på kr., som organisationen har indsamlet i Grønland. Bevillingen udbetales til Kalaallit Røde Kors-iat, der har ansvaret for at formidle den samlede hjælp fra Grønland videre til ofrene for jordskælvet i Pakistan. 19

20 Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber (Indtægtsbevilling) Budgetspecifikation ÆF 2006 BO 2007 BO 2008 BO kr mio. kr Nettoindtægt ,0 18,0 18,0 Følgende afsnit indsættes: I Hjemmestyrets servicekontrakt med KNI A/S er der aftalt et overskudsmål på 18 mio. kr. i KNI A/S s energidivision. Overskuddet skal blandt andet dække udbyttebetalingen til Hjemmestyret. Såfremt råolieprisen i 2006 fortsat bliver ca. 66 $ pr. tønde, svarende til det nuværende prisniveau og overskuddet i KNI A/S s energidivision fastholdes på 18 mio. kr. vil forbrugerne i 2006 samlet set opleve prisstigninger på niveauet 53 mio. kr. Det foreslås, at overskuddet i KNI A/S energidivision reduceres med 18 mio. kr. til 0 kr. Det forventes herefter, at udbyttebetalingen fra KNI A/S tilsvarende vil blive reduceret med 18 mio. kr. til 2 mio. kr. Prisstigningerne for forbrugerne af olieprodukter vil blive reduceret til 35 mio. kr. årligt, hvilket svarer til at prisstigningen kan reduceres med ca. 10 øre pr. liter. Følgende afsnit udgår: Hjemmestyret har i 2005 købt 28,4% af aktierne i Pisiffik A/S fra KNI A/S for kr. KNI A/S har efterfølgende udloddet et kontant beløb til Grønlands Hjemmestyre, der svarer til salgsprovenuet. Købet af aktierne har dermed været budgetneutralt for Grønlands Hjemmestyre. Landsstyret udtalte på den ordinære generalforsamling i KNI A/S i 2005, at Hjemmestyret i 2006 forventer et udbytte på over 20 mio. kr. i 2006, hvis overførslen af Pisiffik-aktierne til Grønlands Hjemmestyre medfører en nedsættelse af skattebetalingen fra KNI A/S. Desuden udtalte Landsstyret, at provenuet fra salg af aktierne i Pisiffik A/S til medarbejderne forventes overført til Grønlands Hjemmestyre i form af udbytte. På grund af generel usikkerhed om udbytterne fra selskaberne, er der ikke indarbejdet en forhøjelse af indtægtsbevillingen som følge af de nævnte forventninger vedrørende KNI A/S. 20

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 aktivitetsområde 50: Til hovedkonto 10.13.41 Erhvervsfremme og hovedkonto 10.13.43 Indfrielse af garantier for lån Landsstyret

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19

Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19 FL 2003 Tekstanmærkninger Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti, samt

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 x 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE LANDSKASSENS REGNSKAB 2007 BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning...3 Oversigt over bevilling og regnskab for 2007...4 Sammenstilling af regnskabsår 2005, 2006 og 2007... 12 01

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser Aktivitetsområde 20-24

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser Aktivitetsområde 20-24 TB 2010 Naalakkersuisut aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til på Inatsisartuts vegne, at godkende anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer i lov om finansiel stabilitet, lov

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20-27

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20-27 FL 2008 Bilag 2, tekstanmærkninger Landsstyret - Aktivitetsområde 10-89 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2012 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker?

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Målsætninger: Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Konkrete tiltag: Præsentation af tiltag, herunder

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel Vores bolig! Finansiering af andelsboliger et teksteksempel 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

Læs mere

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. januar 2008 FM 2008/43 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget vil erstatte den gældende landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. Den gældende

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte 1. Denne lov har til formål at bidrage til Grønlands selvforsyning samt fremme

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

22. december 2006 FM2007/21

22. december 2006 FM2007/21 22. december 2006 FM2007/21 Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering. I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene 13. september 2006 EM 2006/44 Rettelsesblad (erstatter forslag dateret den 10. august 2006) Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere