Vores bolig! Boligfinansiering:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50"

Transkript

1 Vores bolig! Boligfinansiering:

2 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Boligfinansiering:

3 Forord Det er med stor glæde, jeg kan offentliggøre nærværende informationshæfte, der tilhører serien Vores Bolig!. Det er Landsstyrets politik, at borgerne skal have adgang til aktuel og relevant information. Det er min forventning, at min administration med denne forbedring af det offentliges oplysnings- og informationsservice dækker det behov, der har været på boligområdet. Serien består i alt af 4 informationshæfter, der omhandler Boligfinansiering Andelsboliger Finansiering af andelsboliger Fra lejer til ejer De 4 informationshæfter, er opbygget som trin for trin vejledning, hvor de mest almindelige spørgsmål forsøges besvares, ligesom hæfterne indeholder en række eksempler. Såfremt du har behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte min administration eller se på Direktoratet for Boliger og Infrastruktur s hjemmeside på Med venlig hilsen Jørgen Wæver Johansen Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Vores bolig! Boligfinansiering:

4 Indholdsfortegnelse Indledning Opførelse af boliger Istandsættelser og forbedringer finansiering til opførelse af boliger Finansiering: Et eksempel Tilbagebetaling Ansøgeren skal være yderst opmærksom på, Ansøgningsproceduren trin for trin Ansøgning om offentlige lån Byggeriet igangsættes Udbetaling af offentlige lån finansiering til istandsættelser og forbedringer af private boliger Finansiering Eksempel, hvor ansøgeren udfører forbedringer for kr Tilbagebetaling Ansøgeren skal være yderst opmærksom på Ansøgningsproceduren trin for trin Ansøgning om offentligt lån Arbejdet igangsættes Udbetaling af det offentlige lån Lovgivning m.v Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering. 13 Yderligere oplysninger Finansiering af boliger på 105 m² Finansiering af boliger på 125 m² Finansiering af boliger på 150 m² Vores bolig! Boligfinansiering:

5 Indledning er en boligfinansieringsordning, hvor Hjemmestyret og kommunen kan yde lån til opførelse af boliger, og hvor Hjemmestyret kan yde lån til istandsættelser og forbedringer af privatejede boliger. Lånene er rente- og afdragsfri i 20 år, hvorefter de skal afdrages over 15 år. Opførelse af boliger Til opførelse af boliger yder Hjemmestyret og kommunen tilsammen lån på 40 % af opførelsesudgifterne. Der kan ydes anlægslån til såvel enkeltpersoner som virksomheder og selskaber. Boligerne kan opføres som flerfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse eller enfamilie- og dobbelthuse. Boligerne kan anvendes til privat bolig, udlejning eller til personaleboliger. Istandsættelser og forbedringer Hjemmestyret yder desuden lån på 40 % af de samlede omkostninger til istandsættelser og forbedringer af eksisterende private boliger. Dette lån kan kun søges af private boligejere. Nedenfor beskrives de to muligheder for boligfinansiering, og ansøgningsproceduren gennemgås. Vores bolig! Boligfinansiering:

6 finansiering til opførelse af boliger henviser til den procentvise fordeling af finansieringen af de samlede opførelsesudgifter. Finansiering: De samlede opførelsesudgifter finansieres sådan: 10% - ydes som indskud fra ansøgeren 40% - ydes som lån delt mellem Hjemmestyret og kommunen. Lånet er rente- og afdragsfrit i 20 år 50% - optages af ansøgeren som et realkredit- eller banklån Hjemmestyret og kommunen kan maksimalt yde lån til 105 m² af et boligareal, uanset om boligen er større, og maksimalt til en samlet opførelsesudgift på kr. pr m², uanset om boligen er dyrere. Ansøgeren finansierer selv yderligere opførelsesudgifter. Hjemmestyret og kommunen yder hver især maksimalt et lån på kr. Ansøgeren kan derfor maksimalt modtage offentlige lån på kr. Hvis Hjemmestyret eller kommunen ikke har mulighed for at yde sin halvdel af lånet, kan den anden part yde hele det offentlige lån. De offentlige lån kommer først til udbetaling, når boligen er godkendt til ibrugtagning, og ansøgeren kan fremvise et registreret pantebrev. Det vil sige, at ansøgeren selv skal afholde alle udgifter, mens byggeriet står på. Afholdelse af udgifter under byggeriet sker typisk ved, at ansøgeren optager en byggekredit i banken. 6 Vores bolig! Boligfinansiering:

7 Et eksempel Ansøgeren bygger et hus på 105 m ² à kr./m ² (i alt kr.) 10% eget indskud 105 X kr. X 10% = kr. 20% som lån fra Hjemmestyret 105 X kr. X 20% = kr. 20% som lån fra kommunen 105 X kr. X 20% = kr. 50% som et realkredit- eller banklån 105 X X 50% = kr kr Se flere eksempler på fordeling af finansiering på Tilbagebetaling De offentlige lån er rente- og afdragsfri i de første 20 år efter datoen for ibrugtagningstilladelsen. Herefter afvikles lånene over de næste 15 år med en forrentning svarende til Nationalbankens diskonto plus 3 %. Ansøgeren skal være yderst opmærksom på, At der først må indgås bindende kontrakt, og byggeriet først må igangsættes, når Hjemmestyret og kommunen har givet ansøgeren endeligt, skriftligt tilsagn om lån. Vores bolig! Boligfinansiering:

8 Ansøgningsproceduren trin for trin Ansøgning om offentlige lån 1. Ansøgeren søger kommunen om en foreløbig arealtildeling. 2. Ansøgeren udarbejder et programoplæg med oplysninger om antal boliger og boligareal, samt indhenter tilbud på byggeriet med et overslag over udgifterne. Ansøgeren kan med fordel inddrage en professionel byggerådgiver på dette tidspunkt i ansøgningsprocessen. 3. Ansøgeren skaffer dokumentation for egen finansiering på 10 % af opførelsesudgifterne. Ansøgeren dokumenterer, at den resterende del af opførelsesudgifterne på 50 % kan finansieres af ansøgeren selv, f.eks. ved optagelse af banklån, realkreditlån eller via en anden finansieringskilde. 4. Ansøgning om boligfinansiering sendes til både Hjemmestyret og kommunen. Følgende skal vedlægges ansøgningen: Programoplæg med oplysninger om antallet af boliger og boligareal. Et overslag over de forventede udgifter til byggeriet. Overslaget skal vise, hvordan udgifterne fordeles år for år. De samlede opførelsesudgifter indeholder udgifter til projektering, håndværkerudgifter, byggelånsrenter, intern byggemodning, byggeadministration samt stempelafgifter. Foreløbigt tilsagn om arealtildeling fra kommunen. Dokumentation for ansøgerens egen andel af finansieringen (10% indskud og 50% lån). Hjemmestyret og kommunen behandler hver for sig ansøgningen og meddeler om og hvornår lånene kan bevilliges. Ansøgninger kan indsendes løbende, det vil sige hele året rundt. 8 Vores bolig! Boligfinansiering:

9 Byggeriet igangsættes 5. Hvis Hjemmestyret og kommunen giver tilsagn om lån, skal ansøgeren ansøge om endelig arealtildeling hos kommunen. Den endelige arealtildeling er en forudsætning for, at der kan ansøges om støbe-, grave- og byggetilladelse hos kommunen. Først når der er givet tilsagn om offentlige lån, kan byggeriet igangsættes. 6. Ansøger afholder selv alle udgifter, mens byggeriet står på. Udbetaling af offentlige lån 1. Efter byggeriets afslutning indsender ansøgeren: a. dokumentation for, at byggeriet er godkendt til ibrugtagning, b. uafhængigt byggeregnskab, det vil sige et byggeregnskab, som er underskrevet eller stemplet af enten byggerådgiver eller bank, og c. registeret pantebrev. Dokumenterne sendes både til Hjemmestyret og kommunen. Herefter kommer lånene fra Hjemmestyret og kommunen til udbetaling. Anlægsaktiviteten skal være påbegyndt inden 2 år og afsluttet samt ibrugtaget inden 3 år efter udstedelse af tilsagnsskrivelsen om offentlige lån. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel. Vores bolig! Boligfinansiering:

10 finansiering til istandsættelser og forbedringer af private boliger Hjemmestyret kan yde rente- og afdragsfri lån til privatpersoner, til forbedringer og istandsættelser af eksisterende privatejede boliger. Eksempelvis kan lånet ydes til kloakering, efterisolering, trykvand, ny sanitet, nye vinduer, nyt tag og mindre moderniseringer. Der ydes ikke lån til fx at udskifte et funktionelt køkken med et nyere køkken eller til at foretage større tilbygninger. Finansiering De samlede udgifter til istandsættelser og forbedringer finansieres sådan: 40% - ydes som et rente- og afdragsfrit lån fra Hjemmestyret. 60% - afholdes af ansøgeren selv som egenkapital, optagelse af bank- eller realkreditlån eller en kombination heraf. Hjemmestyrets maksimale lån på kr., svarer til 40 % af en samlet udgift på kr. Det vil sige, at hvis udgifterne til istandsættelser eller forbedringer overstiger kr., må ansøgeren selv finansiere de ekstra udgifter. Ansøgeren afholder selv alle udgifter til arbejdet, mens istandsættelsen eller forbedringen udføres. Afholdelse af udgifter til arbejdet under istandsættelsen sker typisk ved, at ansøgeren optager en byggekredit i banken. Eksempel, hvor ansøgeren udfører forbedringer for kr. Lån fra Hjemmestyret 40% X kr. = kr. Ansøgernes andel 60% X kr. = kr. Ikke støtteberettigede udgifter, som ansøgeren selv skal afholde kr kr. = kr. Det vil sige, at ansøgeren selv afholder udgifter for kr. og opnår lån fra Hjemmestyret på kr. 10 Vores bolig! Boligfinansiering:

11 Tilbagebetaling Hjemmestyrets lån ydes som et rente- og afdragsfrit lån. Lånet forfalder til betaling ved bodeling, konkurs og ejerskifte, med mindre Landsstyret bestemmer andet. Ansøgeren skal være yderst opmærksom på At der først må indgås bindende kontrakt, og arbejdet først må igangsættes, når Hjemmestyret har givet ansøgeren endeligt, skriftligt tilsagn om lån. Vores bolig! Boligfinansiering:

12 Ansøgningsproceduren trin for trin Ansøgning om offentligt lån 1. Ansøgeren indsender en ansøgning om lån til istandsættelser og forbedringer til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Ansøgningen skal vedlægges følgende dokumentation: Beskrivelse af den planlagte istandsættelse/forbedring. Oplysninger om de forventede omkostninger ved arbejdet. Dokumentation for hvordan ansøgerens selv afholder sin andel af de samlede istandsættelses- og forbedringsudgifter. Ansøgninger kan indsendes løbende, dvs. hele året rundt. Arbejdet igangsættes 2. Hvis Hjemmestyret giver tilsagn om lån til istandsættelsen/forbedringen, kan arbejdet begynde. 3. Ansøger afholder selv alle udgifter, mens istandsættelsen eller forbedringen udføres. Udbetaling af det offentlige lån 4. Lånet kommer til udbetaling, når ansøgeren har indsendt registreret pantebrev og uafhængigt byggeregnskab, det vil sige et byggeregnskab, som er underskrevet eller stemplet af enten byggerådgiver eller bank. Anlægsaktiviteten skal være påbegyndt inden 2 år og afsluttet samt ibrugtaget inden 3 år efter udstedelse af tilsagnsskrivelsen. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel. 12 Vores bolig! Boligfinansiering:

13 Lovgivning m.v. Lovgivningen kan hentes på Direktoratet for Boliger og Infrastrukturs hjemmeside: Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 21. maj 2002 ændret ved landstingsforordning nr. 5 af 15. april 2003 Læs også om forskellen på de forskellige boligfinansieringsordninger og se eksempler på fordeling af finansiering på Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: Grønlands Hjemmestyre Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Boligsektionen Box Nuuk Tlf.: Fax: Vores bolig! Boligfinansiering:

14 Antal m ² Pris m ² Opførelsespris pr. bolig i alt 10% Eget indskud 20% Lån fra Hj.styret 20% Lån fra kommunen 50% Realkreditlån Opførelsesprisen er antal kvm X pris pr. kvm Eget indskud er 10 % af opførelsesprisen Lån fra Hjemmestyret og kommunen udgør 20 % af opførelsesprisen fra hver, dog maksimalt kr. fra kommunen og kr. fra Hjemmestyret. Realkreditlånet er minimum 50 % af opførelsesprisen. 14 Vores bolig! Boligfinansiering:

15 Finansiering af boliger på 105 m ² kr kr kr Realkreditlån Lån fra kommunen kr kr kr Lån fra Hjemmestyret Eget indskud kr kr kr kr kr kr/kvm kr/kvm kr/kvm Finansiering af boliger på 125 m ² kr kr kr Realkreditlån Lån fra kommunen kr kr kr Lån fra Hjemmestyret Eget indskud kr kr kr kr kr kr/kvm kr/kvm kr/kvm Vores bolig! Boligfinansiering:

16 Finansiering af boliger på 150 m ² kr kr kr Realkreditlån Lån fra kommunen kr kr kr Lån fra Hjemmestyret Eget indskud kr kr kr kr kr kr/kvm kr/kvm kr/kvm 16 Vores bolig! Boligfinansiering:

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere