Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Side 6 Gråzonesprog Side 7 Læserne spø r Tal fra Sprogcenter Vejle Side 8 TRIB - Traumatiserede i Beskæftigelse Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Af: Arne Sigtenbjerggaard, 1. viceborgmester Formand for Børne- og Familieudvalget Sprogcenter Vejles opgave er at undervise voksne udlændinge i det danske sprog og i danske kultur- og samfundsforhold. Det er en stor og vigtig opgave, der skal løftes til samfundets og kommunens bedste med behørig respekt for og i samarbejde med den enkelte udlænding. Udlændinge i Danmark, det være sig flygtninge, familiesammenførte eller arbejdstagere, skal ses som en ressource, der kan tilføre det danske samfund nye og ønskværdige kompetencer, ligesom de er med til at skabe fortsat økonomisk vækst. En vigtig forudsætning for at kunne deltage på lige fod med danskerne på arbejdsmarkedet er at kunne tale og forstå det danske sprog samt at vide noget om, hvordan samfundet fungerer. Endvidere er kendskab til det danske arbejdsmarked og dets mange uskrevne regler af stor vigtighed. At udlændinge i Danmark er en ressource oplever vi tydeligt i disse år med den store mangel på arbejdskraft. Ved nysgerrighed får vi indblik i andre kulturer, vi kan opnå en ny dynamik i samfundet, og vi kan forhåbentlig opnå glæde ved mangfoldigheden. I dette første nummer af nyhedsbrevet ser vi, hvor forskellig udlændingegruppen er på Sprogcentret; nogle kommer langvejs fra som flygtninge, andre kommer fra EU-lande, og langt de fleste er i arbejde, deltid eller fuldtid, mens de lærer dansk. Forudsætningerne for at lære er uhyre forskellige, og vi ved, at især flygtningegrupperne og disses familier skal have tid, dette gælder ikke mindst dem, der er traumatiserede. Sprogcentret sender lærere til virksomheder, så medarbejderne kan lære dansk der; over 100 udenlandske pendlere kommer på Sprogcentret, fortrinsvis om aftenen, for at lære dansk der. Og til de stadig danske hænder har Sprogcentret i samarbejde med Vejle Kommunes Jobcenter indtil videre fået bevilget 3 forløb af Integrationsministeriets pulje til arbejdsmarkedsdansk. Sammen med andre tiltag bliver de langvarigt ledige på denne måde bragt nærmere arbejdsmarkedet. Jeg hilser med glæde Sprogcentrets initiativ med nyhedsbrevet i dialog velkommen, som hermed udkommer for første gang. Tanken er, at det skal udkomme hvert kvartal, og at det bliver en væsentlig information til både kommunale og ikke-kommunale samarbejdspartnere.

2 Opgangstider på godt og ondt Af: Dorthe Nielsen, forstander Et sprogcenter er en uddannelsesinstitution, hvor kursisterne kommer fra hele verden. De repræsenterer alle hudfarver, kulturer, religioner og sprog. Og de kommer for at lære det danske sprog og lære om danske kultur- og samfundsforhold. Årsagerne til, at udlændinge kommer til Danmark, er mange, eksempelvis arbejde, giftermål, flugt, studier, forelskelse, tilfældigheder. Og opholdets længde er forskellig; nogle bliver her resten af deres dage, andre er her en kort periode som for eksempel en udvekslingsstudent. På denne baggrund er et sprogcenter en institution, hvor der er mulighed for at opleve et strejf af globaliseringen i praksis i Danmark. Netop i det sidste år er mange udlændinge kommet til Danmark, fordi landet er inde i et økonomisk opsving, hvor der er et stort behov for arbejdskraft, som den danske befolkning ikke selv er i stand til at dække. Samtidig er vi omgivet af lande, hvor der er stor arbejdsløshed. Danmark for at arbejde fra mandag morgen til torsdag aften. Både arbejdstagere og arbejdsgivere finder hurtigt ud af, at det er nødvendigt med danskundervisning for at kunne klare den løbende kommunikation, men Danskuddannelsesloven omfatter ikke denne store og voksende gruppe, og det er til gene for virksomhederne. Mod betaling har Sprogcenter Vejle oprettet mange aftenhold til denne gruppe af kursister. De kommer fulde af motivation, vil så hurtigt som muligt lære noget mundtlig dansk, som de straks kan anvende på arbejdspladsen. De kender alle arbejdsmarkedets krav og vort samfunds opbygning er ikke ubekendt for dem. Her kan nås resultater. Man tænker måske, at denne nye udenlandske arbejdskraft hurtigt vil rejse hjem igen, hvis opsvinget mister pusten, men fra tidligere perioder med brug for udenlandsk arbejdskraft ved vi, at en stor del af dem vil slå sig ned i Danmark med familie. I opgangstider og dermed trange tider for kursusudbydere kan der ske to ting: man kan forstærke samarbejdet på tværs, eller man kan indgå i konkurrencestridigheder, hvor man fristes til at misbruge eksisterende lovgivning. Men al erfaring viser, at samarbejde skal der til, ikke blot for kursusudbydernes skyld, men også for især kursisternes skyld. Den eksisterende lovgivning bør rettes til, og de positive samarbejdskræfter bør bruges til at udvikle danskundervisningstilbud, der er skræddersyet denne nye kursistgruppe, som både kan og vil, og som vi har så hårdt brug for. Opgangstider og lav arbejdsløshed betyder trange vilkår for voksenuddannelsesinstitutioner; folk går på arbejde og har ikke tid til efteruddannelse; og virksomhederne har så travlt, at de ikke kan undvære folk til kursusdeltagelse. På Sprogcenter Vejle mærker vi tydeligt, at tilgangen til dagundervisningen har været dalende, men til gengæld er aftenundervisningen blomstret, idet mange vælger at lære dansk efter arbejdstid. Med samfundsbriller på må man sige, at hele situationen er meget positiv. Men alt er imidlertid ikke idel lykke, for pludselig opdager man huller i lovgivningen. For eksempel har mange af de nye udenlandske arbejdstagere ikke ret til danskundervisning, selv om de er EU-borgere og betaler skat i Danmark. De kører til Kolofon Ansvarshavende redaktør: Dorthe Nielsen Layout: Niels Dalager Tryk: ELBO Grafisk Oplag:500 Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. 2

3 D-a-n-s-k på For de medarbejdere, der ønsker at gøre en ekstra indsats for at lære dansk tilbydes undervisning en ekstra dag hver uge, ligesom der også har været tilrettelagt intensive sommerkurser i perioder, hvor der traditionelt set ikke er helt så travlt på virksomheden som til daglig. Som international anerkendt virksomhed tiltrækker Lego hvert år udenlandske medarbejdere, der flytter til Danmark for at arbejde i kortere eller længere tid. Selvom koncernsproget på Lego er engelsk, ønsker virksomheden at støtte op om de udenlandske medarbejdere, der ønsker at lære dansk. Blandt de udenlandske medarbejdere er de fleste da også af den mening, at det danske sprog er nøglen til det danske samfund og et vigtigt middel til at få et så tilfredsstillende ophold i Danmark som muligt. Medarbejdere på LEGO er travle mennesker, så for at gøre det så let som muligt for dem at deltage i danskundervisningen finder den sted i Legos lokaler i Billund i umiddelbar forlængelse af arbejdstiden en fast dag om ugen. Selve undervisningen står Sprogcenter Vejle for, idet 2 lærere tilrettelægger en undervisning, der dækker alle sproglige niveauer fra den nyankomne medarbejder på begyndertrinnet til den mere erfarne medarbejder, der er i gang med at forberede sig til afsluttende prøve. Undervisningen er i langt de fleste tilfælde gratis for både medarbejderne og for Lego. Det skyldes, at alle udlændinge med opholdstilladelse og Folkeregisteradresse i Danmark har ret til danskuddannelse indenfor de første 3 år af deres ophold i Danmark. Undervisningen finansieres af den enkeltes bopælskommune, der dog kan opkræve et gebyr for hvert af danskuddannelsernes i alt 6 moduler. LEGO har valgt at betale disse gebyrer, når den enkelte medarbejder består en modultest. På den måde har alle lige muligheder for at deltage i danskundervisningen. Herudover har LEGO i flere tilfælde bakket op om enkelte medarbejdere med særlige behov, eller hvor retten til danskuddannelse er udløbet, og betalt for deres danskundervisning. Det gode samarbejde mellem LEGO og Sprogcenter Vejle har fungeret efter ovennævnte model i snart fire år. Tal fra Sprogcenter Vejle Prøvedeltagere 2007 Deltagere i de afsluttende prøver 2007 henholdsvis sommer og vinter PD1 PD2 PD3 SP I alt Sommer Vinter Kursisternes fordeling på danskuddannelser december 2007 DU1 DU2 DU3 Pendlere I alt Antal %

4 Klar til den sidste eksamen! Af: Anne Vind Andersen, jobguide I morgen er der eksamen, og efter den håber Fahia Abdi Hassan på at kunne kalde sig Klinikassistent. Vejen har været lang, men hos tandlægerne ved den Kommunale tandpleje i Nyborg er stemningen munter, og alle er optimistiske på Fahias vegne. Hun skal nok klare det denne gang! Sidste gang dumpede Fahia til stor forundring for alle. Denne gang tager chefen med hende til prøven, så han er sikker på, at alt går rigtigt til. Men det gode ved, at hun dumpede var jo, at vi så fik lov at beholde hende et halvt år mere. Og det har vi været rigtig glade for, siger cheftandlæge Jørgen Bergmann. Fahia har været ansat som elev på klinikken siden marts 2006, og der er sket meget på det halvandet år. Fagligt, sprogligt og personligt. I starten var det svært at forstå det hele. Jeg sad mest og lyttede og prøvede at finde ud af, hvad de sagde, når de snakkede hurtigt. men nu synes jeg ikke, det er så svært længere. Vi laver meget sjov, og det er dejligt at kunne snakke med. Fahia forstår ikke ordet nej. Det har hun simpelthen ikke lært. Måske har hun alligevel gået for kort tid på Sprogskole Ordene kommer med et glimt i øjet fra tandlæge Anne Røjskær, som Fahia er fast assistent for. Vi sidder og taler om, at Fahia faktisk søgte elevpladsen 7 gange, før hun blev ansat. I starten fik jeg slet ikke svar, når jeg søgte. Da jeg så kom herhen og spurgte, sagde de, at jeg nok ikke kunne klare trapperne på grund af mit ben. Jeg sagde, at det kunne jeg sagtens. Jeg kan bare ikke løbe.. Efter flere negative svar, måtte Fahia i første omgang nøjes med skolepraktik, så hun rejste med toget fra Nyborg til Tandlægehøjskolen i København hver dag igennem et helt år. Måske var der nogen, der troede, at jeg ikke kunne klare det fordi jeg har dårligt ben og 4 børn men jeg blev ikke hjemme én eneste dag i det år. Samtidig søgte hun stadig elevpraktikplads i Nyborg. Og hun var vedholdende. Der skulle flere besøg, telefonopringninger og ansøgninger til og et chefskifte på klinikken, men så lykkedes det altså 7. gang! Vedholdenhed er blot en af mange vigtige kompetencer, som Fahia har eller har udviklet for at klare livet i Danmark. Hun kom alene med sin ældste datter hertil på flugt fra borgerkrigen i Somalia i Efter ca. et års ventetid kom også hendes mand og de to yngste børn. Hun og hendes mand gik begge på Sprogcenter Vejle, på afdelingen i Fredericia, hvor de boede på det tidspunkt. Her blev deres fjerde barn også født, og efter endt barselsorlov var Fahia klar til at komme videre. Med en matematisk studentereksamen fra Somalia har Fahia hele tiden haft ambitioner om at tage en uddannelse i Danmark. Også dengang måtte hun være vedholdende og insisterende, for hun fik tilbudt invalidepension fra sin sagsbehandler, hvilket hun ikke var interesseret i. Jeg vidste at jeg ville arbejde, og at jeg bare skulle finde noget, som jeg kan klare, selvom jeg har et stift ben. Jeg studerede mulighederne og fandt frem til, at klinikassistent ville passe godt til mig. Og så blev det heldigvis sådan, fortæller Fahia. Hvad er så det bedste ved at arbejde som klinikassistent? Det er kontakten med mennesker. Med børn og forældre, med de forskellige patienter. Det er dejligt med den tætte kontakt og dejligt at kunne hjælpe. Fahia får en flot udtalelse med sig fra Klinikken, og tandlæge Anne Røjskær giver de sidste tips og gode råd med på vejen inden eksamen i morgen. Tonen er humoristisk, men der er også lidt vemod at spore over, at det nu er slut med at arbejde her. På klinikken er der p.t. ikke mulighed for ansættelse. Men Fahia er optimistisk. Jeg tror på, at jeg nok skal finde arbejde. Jeg håber det!! Det er meget vigtigt for mig at arbejde og vise, at jeg kan noget. Og det er vigtigt for mig at vise mine børn, at tingene lykkes, når man arbejder for det. Min mand har også et job, som han er glad for, og det betyder meget. Jeg håber også, at det lykkes for mig. I vores familie hjælper vi hinanden og vi tror på fremtiden. 4

5 Gratis danskkurser for virksomheder Sprogcenter Vejle har fra starten af 2008 fået del i forsøgsmidler fra Integrationsministeriet. I efteråret 2007 lancerede integrationsministeriet en ny pulje under betegnelsen Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Fra denne pulje ansøges om midler til kurser i arbejdsmarkedsdansk for udlændinge på op til 70 lektioner. Der er afsat ca. 20 millioner kroner til udvikling af nye danskkurser frem til og med Vi ved, at der ude på virksomhederne er rigtig mange udenlandske medarbejdere, der gerne vil forbedre deres dansk, så arbejdsdagen med arbejdsgivere og kolleger kan klares uden alt for mange sproglige problemer og misforståelser. Med Integrationsministeriet initiativ er der lagt op til, at der kan tilrettelægges fleksible og virksomhedstilpassede kurser for helt ned til 6 deltagere per hold. Undervisningen er gratis og sprogcentret står for al kontakt til ministeriet. Det er også værd at bemærke, at ansøgninger behandles indenfor maksimalt en måned. Rigtig mange virksomheder har således chancen for at få etableret danskundervisning for deres udenlandske medarbejdere. Betingelserne for at komme i betragtning er blot, at medarbejderne skal være ansat hos en dansk arbejdsgiver, være kortuddannede eller ufaglærte og være tilmeldt folkeregistret. På Sprogcenter Vejle vil vi i den kommende tid forsøge at skabe kontakt til virksomheder, der er interesserede i at få tilrettelagt gratis danskkurser for deres udenlandske medarbejdere, men interesserede virksomheder er naturligvis meget velkomne til selv at kontakte sprogcentret. Sprogcenter Vejle har foreløbig modtaget tilsagn om støtte på knap kr.. Disse penge skal fordeles på 3 separate kurser. 2 forløb er målrettet i alt 20 yngre kvinder, mens 1 forløb gennemføres for ca. 10 sygedagpengemodtagere. Alle tre kurser er blevet til i samarbejde med Jobcentret og knytter an til den indsats, der allerede er sat i værk for disse grupper. Kontaktperson: Bettina Fynholt Pedersen Tlf eller 5

6 Gråzonesprog Af: Jette Guldborg Schønning og Anne-Marie Hatami-Rezania, lærere i dansk som andetsprog Når tosprogede skal tage en uddannelse, kan det såkaldte gråzonesprog komme til at ligge som en forståelsesmæssig barriere mellem det almene sprog og det nye fagsprog. For nylig har Integrationsministeriet udsendt en rapport (se nedenfor) om muligheder og barrierer for tosprogede, der kommer med en danskuddannelse fra et sprogcenter og skal fortsætte på en erhvervsuddannelse på AMU eller EUD. En af de største barrierer er manglende ordforråd. Det er ikke de regulære fagord, der er problemet. Til ethvert fag hører en række fagspecifikke ord og udtryk, som er nye for alle, også for modersmålstalende. Den egentlige barriere er det såkaldte førfaglige gråzonesprog. Groft sagt er gråzonesproget det ordforråd, som forstås og anvendes af alle danskere, men som for tosprogede er ukendt og derfor en ekstra barriere i forsøget på at lære fagordene. Til illustration af dette nævnes der i rapporten et eksempel, hvor en lærer introducerer begreber som et kvadrat og et rektangel med udgangspunkt i ordet firkant, som alle, men ikke alle med dansk som andetsprog, forstår. Sidstnævnte kender godt begrebet, men ikke det danske ord for det. Andre dåseåbnere kunne være linie, hjørne, flade, længde etc. Selvom danskere kender dem, er de ofte fremmede for tosprogede, og er således en barriere for forståelsen. Mængden af gråzoneord er meget stor. Således viser en norsk undersøgelse, at der fx i en geografibog fra folkeskolen med et totalt antal ord på er almene ord, fagord og ikke mindre end førfaglige gråzoneord. Gråzoneordene er velkendte for de fleste modersmålstalende elever og studerende på forhånd. Underviserne på de faglige uddannelser opfatter dem ikke som nye/ukendte ord og forklarer dem derfor ikke. Disse bliver derimod ofte brugt til at forklare nye fagord med, og det er problematisk, fordi gråzoneordene ofte er ukendte for deltagere med dansk som andetsprog, som på den måde skal lære nyt gennem andet nyt. Problematikken forstærkes af, at, at man når man skal gætte et ord på et fremmedsprog, så gør man det ofte ud fra lydstrategier: Hvad lyder det som om, det kunne betyde? Som modersmålstalende bevæger vi os meget mere inden for betydningsfelter, når vi skal gætte. Hvad kan dette ord betyde inden for denne sammenhæng? Vi associerer kun til én bestemt form for bakker, når vi hører ordet i geografisammenhæng, og til en anden, når det handler om køkken/kantine. For en tosproget kan det skabe forvirring, hvis man kun kender ordet i den ene betydning og skal forstå det i en anden. Rapportens forfattere understreger vigtigheden af, at denne type undervisning støttes af praksisbaseret læring og læringsrum, hvor konteksten er klar og konkret for kursisterne. Og udover at supplere med særlig dansksproglig støtte, der har fokus på gråzonesproget og fremme af for- forståelse fremfor reparation - er det også nødvendigt for faglærerne på fx. AMU/EUD at imødekomme de sproglige udfordringer. Vi mener, at rapporten har stor relevans for alle, der beskæftiger sig med undervisning, vejledning og integration af personer med dansk som 2.sprog særligt fordi behovet for en fagspecifik indsats allerede ses. Hvis du vil vide mere, anbefaler vi at læse rapporten: Muligheder og barrierer en undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser, af Karen Lund, Ellen Bertelsen og Marianne Søgaard Sørensen. Der er netop kommet endnu en rapport om overgangen fra studieprøve til videregående uddannelser: Fra studieprøven til de videregående uddannelser. En undersøgelse af de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer, af Karen Lund og Ellen Bertelsen. Rapporterne kan downloades gratis på Integrationsministeriets hjemmeside: eller købes i bogform på 6

7 Læserne spø r Hvor længe kan man modtage danskundervisning på sprogcentret? Alle udlændinge med opholdstilladelse og Folkeregisteradresse i Danmark har ret til at modtage danskundervisning indenfor en periode på 3 år. Det betyder dog ikke, at den enkelte udlænding kan gå på sprogcenter i samfulde 3 år. En person, der gennemfører et komplet danskuddannelsesforløb på sprogcentret fra begynderniveau til afsluttende prøve, kan maksimalt få 1,2 årsværks undervisning. Får analfabeter og universitetsuddannede undervisning sammen? Det vil ikke ske på Sprogcenter Vejle. Danskundervisningen på sprogcentret er inddelt i 3 danskuddannelser, hvor danskuddannelse 1 er for analfabeter, danskuddannelse 2 er for personer med en kort uddannelsesbaggrund, mens danskuddannelse 3 er for personer med en lang videregående uddannelse bag sig. Der er selvfølgelig forskel på målene for undervisningen på de tre danskuddannelser. Kursisterne på danskuddannelse 3 opnår selvsagt et væsentligt højere niveau end kursisterne på danskuddannelse 1 forskellen er særlig markant indenfor kursisternes læse- og skrivefærdigheder. Der er samtidig også forskel på, hvordan undervisningen bedst tilrettelægges for kursisterne på de forskellige danskuddannelser. På Sprogcenter Vejle har vi så mange kursister, at vi ikke har problemer med at udbyde undervisning, hvor kursisterne på de enkelte hold har nogenlunde samme niveau og forudsætninger for at lære dansk. Hvor hurtigt kan man lære dansk? Det kan man ikke give noget præcist svar på, da det afhænger af en række forhold i relation til den enkelte. Det spiller ind, hvilken uddannelsesmæssig baggrund, man kommer med. Jo mere uddannelsesvant man er, jo hurtigere lærer man som hovedregel også dansk. At lære et nyt sprog er hårdt arbejde, hvor indsatsen normalt kan aflæses direkte på resultatet jo større indsats man investerer i at lære dansk, jo hurtigere lærer man og jo bedre bliver man. Motivation er måske den allervigtigste faktor. Det er helt afgørende, at man har et reelt formål med at lære det danske sprog, og at man opsøger mulighederne for at få brugt sproget i det daglige. Langt de fleste kursister kan klare sig på dansk i enkle dagligdags situationer både på arbejde og i fritiden efter de første 6 måneder på sprogcentret. Har du spørgsmål om danskundervisning, så send en mail til og vi vil bringe svaret i næste nr. af i dialog. Tal fra Sprogcenter Vejle Kursistsammensætning Kategorifordeling december 2007 Integrationslov med ydelse 23 Integrationslov uden ydelse 65 Selvforsørgere 201 Aktiv beskæftigelsesindsats 53 Pendlere 106 Kursister i alt 448 De største nationer december 2007 Tyrkiet 7 Rusland 8 Serbien og Montenegro 9 Kina 15 Bosnien/Hercegovina 16 Thailand 18 Irak 22 Afghanistan 22 Polen 57 Tyskland 85 Øvrige nationer 167 I alt 448 7

8 TRIB Traumatiserede i Beskæftigelse Det skønnes, at ca % af flygtninge i Danmark er traumatiserede i en eller anden grad. De lider af PTSD (posttraumatisk stress disorder), og for nylig viste en undersøgelse, at en stor del af de kriminelle børn og unge af flygtninge er børn af traumatiserede forældre, hvilket i deres opvækst har medført omsorgssvigt. De 5 delprojekter er forankret på Sprogcenter Vejle, Svendborg Sprogcenter, Synergaia Rehabilitering, Roskilde Sprogcenter og Etnisk Rådgivningscenter, NOOR, i København. Hvert delprojekt etablerer samarbejdsaftaler med relevante lokale aktører; i Vejle er der konkret etableret samarbejde med Jobcentret og CETT, Center for Traume- og Torturoverlevere. TRIB er et udviklingsprojekt finansieret af Integrationsministeriet og bestående af 5 delprojekter i samarbejde med UC2, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet. Projektet løber i perioden Udgangspunktet er, at vi tror, at mange traumatiserede kan og gerne vil arbejde, og at arbejdet og vejen derhen kan blive del af en rehabiliterende proces. Vi har desuden erfaring for, at små skridt, tid, tryghed og sammenhæng mellem indsatserne er vejen frem. Vejen til målet tager måske længere tid end for andre, men det skal fastholdes. De tiltag, som delprojektet i Vejle vil afprøve og udvikle, er: Afdækningsværktøjer Tilpassede danskundervisningsforløb og dansk-på-arbejde Velegnede vejlednings- og praktikforløb Tværfagligt samarbejde mellem sprogcenter, jobcenter og CETT Samarbejde med virksomheder. 1. marts starter 8 deltagere på projektet. I alt regner vi med at ca. 25 personer vil komme igennem forløbet. Klostergade Vejle Tlf SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Vores mission er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At skabe et motiverende og engagerende læringsmiljø At understøtte kursisternes deltagelse

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 Punkt 4. Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 2015-016886 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering Sprogcenter Aalborgs Årsrapport 2014. kl.

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Tilsyn med danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl. Rapport Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1. december 2016 1 Indhold 1. Indledning:... 3 2. Udviklingen på området siden

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 3. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I Formål med IKV Den enkelte kursists sproglige og faglige færdigheder og kvalifikationer er afdækket og kendt forud

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Model for danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet udbudt af Center for Internationalisering

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2012) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE BRUGERUNDERSØGELSE AF DANSKUDDANNELSERNE Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet December 2012 KOLOFON Af Mette Kjærgaard Thomsen, Luise Jarl og Hassan Oueitti For Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

FAKTAARK. Integration og udenlandske arbejdstagere

FAKTAARK. Integration og udenlandske arbejdstagere FAKTAARK Dato: 22. august 2008 Kontor: Integrationsafdelingen J.nr.: 2008/4112-13 Sagsbeh.: CHH FAKTAARK Integration og udenlandske arbejdstagere Målgrupper og målsætninger Alene i perioden 2002 2007 er

Læs mere

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher UCplus jobpakker er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher Transport Køkken Bygge/Anlæg Detail/Service Rengøring Pleje/Omsorg UCplus jobpakker UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job

Læs mere

SprogcenterVejle....i dialog med verden

SprogcenterVejle....i dialog med verden SprogcenterVejle...i dialog med verden Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse og kommuner Dato: 28. juni 2004 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: jel Fil-navn: Info.3/2004

Læs mere

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Manglende bilag) AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Bilag 1 N O T A T Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup den 3.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 772 af 10/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1871 af

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Nyhedsbreve om projektet

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Nyhedsbreve om projektet JANUAR M ARTS 2012 1. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Hvad vil vi med projektet? - formålet 2 Målet

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner

Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og centerkommuner Dato: 9. oktober2003 Kontor: 1. integrationskontor J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger

Forstanderkonference 6. oktober Charlotte Hamburger Forstanderkonference 6. oktober 2010 Charlotte Hamburger Den politiske dagsorden Vækst => behov for kvalificeret arbejdskraft => behov for sammenhæng mellem indvandring & integration Integration fra dag

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Sprogcenter Nordsjællands kerneopgave

Sprogcenter Nordsjællands kerneopgave Sprogcenter Nordsjællands kerneopgave er at tilbyde danskundervisning i et læringsmiljø, der med udgangspunkt i kursistens forudsætninger, mål og behov giver kursisten et sprogligt, samfundsmæssigt og

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr 1128 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr.2017-14168 Senere ændringer

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE

MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE MAJ 2017 STRATEGI FOR DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KOLDING KOMMUNE Det danske sprog er en væsentlig kilde til at kunne begå sig i Danmark og blive en aktiv del af arbejdsmarkedet og samfundet.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU

Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Viden om og erfaringer med uddannelse og undervisning af tosprogede inden for FVU, avu og AMU VEU-konferencen d. 12. december 2013 Knud Dal, Centerchef AMU

Læs mere

Bilag 2. Kursistantallet varierede over de enkelte måneder mellem 1.750 og 2.250.

Bilag 2. Kursistantallet varierede over de enkelte måneder mellem 1.750 og 2.250. Bilag 2 1. Aktuel status for Århus Kommunes Sprogcenters virksomhed I dag løses danskundervisningsopgaven af Århus Kommunes Sprogcenter. Det sker på grundlag af mål fastsat i Århus Kommunes integrationspolitik

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 2. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

Sprogundervisning. Baggrund. Årskursister

Sprogundervisning. Baggrund. Årskursister Sprogundervisning Baggrund Siden 2005, hvor Regionskommunen indgik en driftsoverenskomst med daværende Bornholms Erhvervsskolen om Danskuddannelserne har Danskuddannelserne udviklet sig markant i størrelse.

Læs mere