Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Side 6 Gråzonesprog Side 7 Læserne spø r Tal fra Sprogcenter Vejle Side 8 TRIB - Traumatiserede i Beskæftigelse Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Af: Arne Sigtenbjerggaard, 1. viceborgmester Formand for Børne- og Familieudvalget Sprogcenter Vejles opgave er at undervise voksne udlændinge i det danske sprog og i danske kultur- og samfundsforhold. Det er en stor og vigtig opgave, der skal løftes til samfundets og kommunens bedste med behørig respekt for og i samarbejde med den enkelte udlænding. Udlændinge i Danmark, det være sig flygtninge, familiesammenførte eller arbejdstagere, skal ses som en ressource, der kan tilføre det danske samfund nye og ønskværdige kompetencer, ligesom de er med til at skabe fortsat økonomisk vækst. En vigtig forudsætning for at kunne deltage på lige fod med danskerne på arbejdsmarkedet er at kunne tale og forstå det danske sprog samt at vide noget om, hvordan samfundet fungerer. Endvidere er kendskab til det danske arbejdsmarked og dets mange uskrevne regler af stor vigtighed. At udlændinge i Danmark er en ressource oplever vi tydeligt i disse år med den store mangel på arbejdskraft. Ved nysgerrighed får vi indblik i andre kulturer, vi kan opnå en ny dynamik i samfundet, og vi kan forhåbentlig opnå glæde ved mangfoldigheden. I dette første nummer af nyhedsbrevet ser vi, hvor forskellig udlændingegruppen er på Sprogcentret; nogle kommer langvejs fra som flygtninge, andre kommer fra EU-lande, og langt de fleste er i arbejde, deltid eller fuldtid, mens de lærer dansk. Forudsætningerne for at lære er uhyre forskellige, og vi ved, at især flygtningegrupperne og disses familier skal have tid, dette gælder ikke mindst dem, der er traumatiserede. Sprogcentret sender lærere til virksomheder, så medarbejderne kan lære dansk der; over 100 udenlandske pendlere kommer på Sprogcentret, fortrinsvis om aftenen, for at lære dansk der. Og til de stadig danske hænder har Sprogcentret i samarbejde med Vejle Kommunes Jobcenter indtil videre fået bevilget 3 forløb af Integrationsministeriets pulje til arbejdsmarkedsdansk. Sammen med andre tiltag bliver de langvarigt ledige på denne måde bragt nærmere arbejdsmarkedet. Jeg hilser med glæde Sprogcentrets initiativ med nyhedsbrevet i dialog velkommen, som hermed udkommer for første gang. Tanken er, at det skal udkomme hvert kvartal, og at det bliver en væsentlig information til både kommunale og ikke-kommunale samarbejdspartnere.

2 Opgangstider på godt og ondt Af: Dorthe Nielsen, forstander Et sprogcenter er en uddannelsesinstitution, hvor kursisterne kommer fra hele verden. De repræsenterer alle hudfarver, kulturer, religioner og sprog. Og de kommer for at lære det danske sprog og lære om danske kultur- og samfundsforhold. Årsagerne til, at udlændinge kommer til Danmark, er mange, eksempelvis arbejde, giftermål, flugt, studier, forelskelse, tilfældigheder. Og opholdets længde er forskellig; nogle bliver her resten af deres dage, andre er her en kort periode som for eksempel en udvekslingsstudent. På denne baggrund er et sprogcenter en institution, hvor der er mulighed for at opleve et strejf af globaliseringen i praksis i Danmark. Netop i det sidste år er mange udlændinge kommet til Danmark, fordi landet er inde i et økonomisk opsving, hvor der er et stort behov for arbejdskraft, som den danske befolkning ikke selv er i stand til at dække. Samtidig er vi omgivet af lande, hvor der er stor arbejdsløshed. Danmark for at arbejde fra mandag morgen til torsdag aften. Både arbejdstagere og arbejdsgivere finder hurtigt ud af, at det er nødvendigt med danskundervisning for at kunne klare den løbende kommunikation, men Danskuddannelsesloven omfatter ikke denne store og voksende gruppe, og det er til gene for virksomhederne. Mod betaling har Sprogcenter Vejle oprettet mange aftenhold til denne gruppe af kursister. De kommer fulde af motivation, vil så hurtigt som muligt lære noget mundtlig dansk, som de straks kan anvende på arbejdspladsen. De kender alle arbejdsmarkedets krav og vort samfunds opbygning er ikke ubekendt for dem. Her kan nås resultater. Man tænker måske, at denne nye udenlandske arbejdskraft hurtigt vil rejse hjem igen, hvis opsvinget mister pusten, men fra tidligere perioder med brug for udenlandsk arbejdskraft ved vi, at en stor del af dem vil slå sig ned i Danmark med familie. I opgangstider og dermed trange tider for kursusudbydere kan der ske to ting: man kan forstærke samarbejdet på tværs, eller man kan indgå i konkurrencestridigheder, hvor man fristes til at misbruge eksisterende lovgivning. Men al erfaring viser, at samarbejde skal der til, ikke blot for kursusudbydernes skyld, men også for især kursisternes skyld. Den eksisterende lovgivning bør rettes til, og de positive samarbejdskræfter bør bruges til at udvikle danskundervisningstilbud, der er skræddersyet denne nye kursistgruppe, som både kan og vil, og som vi har så hårdt brug for. Opgangstider og lav arbejdsløshed betyder trange vilkår for voksenuddannelsesinstitutioner; folk går på arbejde og har ikke tid til efteruddannelse; og virksomhederne har så travlt, at de ikke kan undvære folk til kursusdeltagelse. På Sprogcenter Vejle mærker vi tydeligt, at tilgangen til dagundervisningen har været dalende, men til gengæld er aftenundervisningen blomstret, idet mange vælger at lære dansk efter arbejdstid. Med samfundsbriller på må man sige, at hele situationen er meget positiv. Men alt er imidlertid ikke idel lykke, for pludselig opdager man huller i lovgivningen. For eksempel har mange af de nye udenlandske arbejdstagere ikke ret til danskundervisning, selv om de er EU-borgere og betaler skat i Danmark. De kører til Kolofon Ansvarshavende redaktør: Dorthe Nielsen Layout: Niels Dalager Tryk: ELBO Grafisk Oplag:500 Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. 2

3 D-a-n-s-k på For de medarbejdere, der ønsker at gøre en ekstra indsats for at lære dansk tilbydes undervisning en ekstra dag hver uge, ligesom der også har været tilrettelagt intensive sommerkurser i perioder, hvor der traditionelt set ikke er helt så travlt på virksomheden som til daglig. Som international anerkendt virksomhed tiltrækker Lego hvert år udenlandske medarbejdere, der flytter til Danmark for at arbejde i kortere eller længere tid. Selvom koncernsproget på Lego er engelsk, ønsker virksomheden at støtte op om de udenlandske medarbejdere, der ønsker at lære dansk. Blandt de udenlandske medarbejdere er de fleste da også af den mening, at det danske sprog er nøglen til det danske samfund og et vigtigt middel til at få et så tilfredsstillende ophold i Danmark som muligt. Medarbejdere på LEGO er travle mennesker, så for at gøre det så let som muligt for dem at deltage i danskundervisningen finder den sted i Legos lokaler i Billund i umiddelbar forlængelse af arbejdstiden en fast dag om ugen. Selve undervisningen står Sprogcenter Vejle for, idet 2 lærere tilrettelægger en undervisning, der dækker alle sproglige niveauer fra den nyankomne medarbejder på begyndertrinnet til den mere erfarne medarbejder, der er i gang med at forberede sig til afsluttende prøve. Undervisningen er i langt de fleste tilfælde gratis for både medarbejderne og for Lego. Det skyldes, at alle udlændinge med opholdstilladelse og Folkeregisteradresse i Danmark har ret til danskuddannelse indenfor de første 3 år af deres ophold i Danmark. Undervisningen finansieres af den enkeltes bopælskommune, der dog kan opkræve et gebyr for hvert af danskuddannelsernes i alt 6 moduler. LEGO har valgt at betale disse gebyrer, når den enkelte medarbejder består en modultest. På den måde har alle lige muligheder for at deltage i danskundervisningen. Herudover har LEGO i flere tilfælde bakket op om enkelte medarbejdere med særlige behov, eller hvor retten til danskuddannelse er udløbet, og betalt for deres danskundervisning. Det gode samarbejde mellem LEGO og Sprogcenter Vejle har fungeret efter ovennævnte model i snart fire år. Tal fra Sprogcenter Vejle Prøvedeltagere 2007 Deltagere i de afsluttende prøver 2007 henholdsvis sommer og vinter PD1 PD2 PD3 SP I alt Sommer Vinter Kursisternes fordeling på danskuddannelser december 2007 DU1 DU2 DU3 Pendlere I alt Antal %

4 Klar til den sidste eksamen! Af: Anne Vind Andersen, jobguide I morgen er der eksamen, og efter den håber Fahia Abdi Hassan på at kunne kalde sig Klinikassistent. Vejen har været lang, men hos tandlægerne ved den Kommunale tandpleje i Nyborg er stemningen munter, og alle er optimistiske på Fahias vegne. Hun skal nok klare det denne gang! Sidste gang dumpede Fahia til stor forundring for alle. Denne gang tager chefen med hende til prøven, så han er sikker på, at alt går rigtigt til. Men det gode ved, at hun dumpede var jo, at vi så fik lov at beholde hende et halvt år mere. Og det har vi været rigtig glade for, siger cheftandlæge Jørgen Bergmann. Fahia har været ansat som elev på klinikken siden marts 2006, og der er sket meget på det halvandet år. Fagligt, sprogligt og personligt. I starten var det svært at forstå det hele. Jeg sad mest og lyttede og prøvede at finde ud af, hvad de sagde, når de snakkede hurtigt. men nu synes jeg ikke, det er så svært længere. Vi laver meget sjov, og det er dejligt at kunne snakke med. Fahia forstår ikke ordet nej. Det har hun simpelthen ikke lært. Måske har hun alligevel gået for kort tid på Sprogskole Ordene kommer med et glimt i øjet fra tandlæge Anne Røjskær, som Fahia er fast assistent for. Vi sidder og taler om, at Fahia faktisk søgte elevpladsen 7 gange, før hun blev ansat. I starten fik jeg slet ikke svar, når jeg søgte. Da jeg så kom herhen og spurgte, sagde de, at jeg nok ikke kunne klare trapperne på grund af mit ben. Jeg sagde, at det kunne jeg sagtens. Jeg kan bare ikke løbe.. Efter flere negative svar, måtte Fahia i første omgang nøjes med skolepraktik, så hun rejste med toget fra Nyborg til Tandlægehøjskolen i København hver dag igennem et helt år. Måske var der nogen, der troede, at jeg ikke kunne klare det fordi jeg har dårligt ben og 4 børn men jeg blev ikke hjemme én eneste dag i det år. Samtidig søgte hun stadig elevpraktikplads i Nyborg. Og hun var vedholdende. Der skulle flere besøg, telefonopringninger og ansøgninger til og et chefskifte på klinikken, men så lykkedes det altså 7. gang! Vedholdenhed er blot en af mange vigtige kompetencer, som Fahia har eller har udviklet for at klare livet i Danmark. Hun kom alene med sin ældste datter hertil på flugt fra borgerkrigen i Somalia i Efter ca. et års ventetid kom også hendes mand og de to yngste børn. Hun og hendes mand gik begge på Sprogcenter Vejle, på afdelingen i Fredericia, hvor de boede på det tidspunkt. Her blev deres fjerde barn også født, og efter endt barselsorlov var Fahia klar til at komme videre. Med en matematisk studentereksamen fra Somalia har Fahia hele tiden haft ambitioner om at tage en uddannelse i Danmark. Også dengang måtte hun være vedholdende og insisterende, for hun fik tilbudt invalidepension fra sin sagsbehandler, hvilket hun ikke var interesseret i. Jeg vidste at jeg ville arbejde, og at jeg bare skulle finde noget, som jeg kan klare, selvom jeg har et stift ben. Jeg studerede mulighederne og fandt frem til, at klinikassistent ville passe godt til mig. Og så blev det heldigvis sådan, fortæller Fahia. Hvad er så det bedste ved at arbejde som klinikassistent? Det er kontakten med mennesker. Med børn og forældre, med de forskellige patienter. Det er dejligt med den tætte kontakt og dejligt at kunne hjælpe. Fahia får en flot udtalelse med sig fra Klinikken, og tandlæge Anne Røjskær giver de sidste tips og gode råd med på vejen inden eksamen i morgen. Tonen er humoristisk, men der er også lidt vemod at spore over, at det nu er slut med at arbejde her. På klinikken er der p.t. ikke mulighed for ansættelse. Men Fahia er optimistisk. Jeg tror på, at jeg nok skal finde arbejde. Jeg håber det!! Det er meget vigtigt for mig at arbejde og vise, at jeg kan noget. Og det er vigtigt for mig at vise mine børn, at tingene lykkes, når man arbejder for det. Min mand har også et job, som han er glad for, og det betyder meget. Jeg håber også, at det lykkes for mig. I vores familie hjælper vi hinanden og vi tror på fremtiden. 4

5 Gratis danskkurser for virksomheder Sprogcenter Vejle har fra starten af 2008 fået del i forsøgsmidler fra Integrationsministeriet. I efteråret 2007 lancerede integrationsministeriet en ny pulje under betegnelsen Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Fra denne pulje ansøges om midler til kurser i arbejdsmarkedsdansk for udlændinge på op til 70 lektioner. Der er afsat ca. 20 millioner kroner til udvikling af nye danskkurser frem til og med Vi ved, at der ude på virksomhederne er rigtig mange udenlandske medarbejdere, der gerne vil forbedre deres dansk, så arbejdsdagen med arbejdsgivere og kolleger kan klares uden alt for mange sproglige problemer og misforståelser. Med Integrationsministeriet initiativ er der lagt op til, at der kan tilrettelægges fleksible og virksomhedstilpassede kurser for helt ned til 6 deltagere per hold. Undervisningen er gratis og sprogcentret står for al kontakt til ministeriet. Det er også værd at bemærke, at ansøgninger behandles indenfor maksimalt en måned. Rigtig mange virksomheder har således chancen for at få etableret danskundervisning for deres udenlandske medarbejdere. Betingelserne for at komme i betragtning er blot, at medarbejderne skal være ansat hos en dansk arbejdsgiver, være kortuddannede eller ufaglærte og være tilmeldt folkeregistret. På Sprogcenter Vejle vil vi i den kommende tid forsøge at skabe kontakt til virksomheder, der er interesserede i at få tilrettelagt gratis danskkurser for deres udenlandske medarbejdere, men interesserede virksomheder er naturligvis meget velkomne til selv at kontakte sprogcentret. Sprogcenter Vejle har foreløbig modtaget tilsagn om støtte på knap kr.. Disse penge skal fordeles på 3 separate kurser. 2 forløb er målrettet i alt 20 yngre kvinder, mens 1 forløb gennemføres for ca. 10 sygedagpengemodtagere. Alle tre kurser er blevet til i samarbejde med Jobcentret og knytter an til den indsats, der allerede er sat i værk for disse grupper. Kontaktperson: Bettina Fynholt Pedersen Tlf eller 5

6 Gråzonesprog Af: Jette Guldborg Schønning og Anne-Marie Hatami-Rezania, lærere i dansk som andetsprog Når tosprogede skal tage en uddannelse, kan det såkaldte gråzonesprog komme til at ligge som en forståelsesmæssig barriere mellem det almene sprog og det nye fagsprog. For nylig har Integrationsministeriet udsendt en rapport (se nedenfor) om muligheder og barrierer for tosprogede, der kommer med en danskuddannelse fra et sprogcenter og skal fortsætte på en erhvervsuddannelse på AMU eller EUD. En af de største barrierer er manglende ordforråd. Det er ikke de regulære fagord, der er problemet. Til ethvert fag hører en række fagspecifikke ord og udtryk, som er nye for alle, også for modersmålstalende. Den egentlige barriere er det såkaldte førfaglige gråzonesprog. Groft sagt er gråzonesproget det ordforråd, som forstås og anvendes af alle danskere, men som for tosprogede er ukendt og derfor en ekstra barriere i forsøget på at lære fagordene. Til illustration af dette nævnes der i rapporten et eksempel, hvor en lærer introducerer begreber som et kvadrat og et rektangel med udgangspunkt i ordet firkant, som alle, men ikke alle med dansk som andetsprog, forstår. Sidstnævnte kender godt begrebet, men ikke det danske ord for det. Andre dåseåbnere kunne være linie, hjørne, flade, længde etc. Selvom danskere kender dem, er de ofte fremmede for tosprogede, og er således en barriere for forståelsen. Mængden af gråzoneord er meget stor. Således viser en norsk undersøgelse, at der fx i en geografibog fra folkeskolen med et totalt antal ord på er almene ord, fagord og ikke mindre end førfaglige gråzoneord. Gråzoneordene er velkendte for de fleste modersmålstalende elever og studerende på forhånd. Underviserne på de faglige uddannelser opfatter dem ikke som nye/ukendte ord og forklarer dem derfor ikke. Disse bliver derimod ofte brugt til at forklare nye fagord med, og det er problematisk, fordi gråzoneordene ofte er ukendte for deltagere med dansk som andetsprog, som på den måde skal lære nyt gennem andet nyt. Problematikken forstærkes af, at, at man når man skal gætte et ord på et fremmedsprog, så gør man det ofte ud fra lydstrategier: Hvad lyder det som om, det kunne betyde? Som modersmålstalende bevæger vi os meget mere inden for betydningsfelter, når vi skal gætte. Hvad kan dette ord betyde inden for denne sammenhæng? Vi associerer kun til én bestemt form for bakker, når vi hører ordet i geografisammenhæng, og til en anden, når det handler om køkken/kantine. For en tosproget kan det skabe forvirring, hvis man kun kender ordet i den ene betydning og skal forstå det i en anden. Rapportens forfattere understreger vigtigheden af, at denne type undervisning støttes af praksisbaseret læring og læringsrum, hvor konteksten er klar og konkret for kursisterne. Og udover at supplere med særlig dansksproglig støtte, der har fokus på gråzonesproget og fremme af for- forståelse fremfor reparation - er det også nødvendigt for faglærerne på fx. AMU/EUD at imødekomme de sproglige udfordringer. Vi mener, at rapporten har stor relevans for alle, der beskæftiger sig med undervisning, vejledning og integration af personer med dansk som 2.sprog særligt fordi behovet for en fagspecifik indsats allerede ses. Hvis du vil vide mere, anbefaler vi at læse rapporten: Muligheder og barrierer en undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser, af Karen Lund, Ellen Bertelsen og Marianne Søgaard Sørensen. Der er netop kommet endnu en rapport om overgangen fra studieprøve til videregående uddannelser: Fra studieprøven til de videregående uddannelser. En undersøgelse af de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer, af Karen Lund og Ellen Bertelsen. Rapporterne kan downloades gratis på Integrationsministeriets hjemmeside: eller købes i bogform på 6

7 Læserne spø r Hvor længe kan man modtage danskundervisning på sprogcentret? Alle udlændinge med opholdstilladelse og Folkeregisteradresse i Danmark har ret til at modtage danskundervisning indenfor en periode på 3 år. Det betyder dog ikke, at den enkelte udlænding kan gå på sprogcenter i samfulde 3 år. En person, der gennemfører et komplet danskuddannelsesforløb på sprogcentret fra begynderniveau til afsluttende prøve, kan maksimalt få 1,2 årsværks undervisning. Får analfabeter og universitetsuddannede undervisning sammen? Det vil ikke ske på Sprogcenter Vejle. Danskundervisningen på sprogcentret er inddelt i 3 danskuddannelser, hvor danskuddannelse 1 er for analfabeter, danskuddannelse 2 er for personer med en kort uddannelsesbaggrund, mens danskuddannelse 3 er for personer med en lang videregående uddannelse bag sig. Der er selvfølgelig forskel på målene for undervisningen på de tre danskuddannelser. Kursisterne på danskuddannelse 3 opnår selvsagt et væsentligt højere niveau end kursisterne på danskuddannelse 1 forskellen er særlig markant indenfor kursisternes læse- og skrivefærdigheder. Der er samtidig også forskel på, hvordan undervisningen bedst tilrettelægges for kursisterne på de forskellige danskuddannelser. På Sprogcenter Vejle har vi så mange kursister, at vi ikke har problemer med at udbyde undervisning, hvor kursisterne på de enkelte hold har nogenlunde samme niveau og forudsætninger for at lære dansk. Hvor hurtigt kan man lære dansk? Det kan man ikke give noget præcist svar på, da det afhænger af en række forhold i relation til den enkelte. Det spiller ind, hvilken uddannelsesmæssig baggrund, man kommer med. Jo mere uddannelsesvant man er, jo hurtigere lærer man som hovedregel også dansk. At lære et nyt sprog er hårdt arbejde, hvor indsatsen normalt kan aflæses direkte på resultatet jo større indsats man investerer i at lære dansk, jo hurtigere lærer man og jo bedre bliver man. Motivation er måske den allervigtigste faktor. Det er helt afgørende, at man har et reelt formål med at lære det danske sprog, og at man opsøger mulighederne for at få brugt sproget i det daglige. Langt de fleste kursister kan klare sig på dansk i enkle dagligdags situationer både på arbejde og i fritiden efter de første 6 måneder på sprogcentret. Har du spørgsmål om danskundervisning, så send en mail til og vi vil bringe svaret i næste nr. af i dialog. Tal fra Sprogcenter Vejle Kursistsammensætning Kategorifordeling december 2007 Integrationslov med ydelse 23 Integrationslov uden ydelse 65 Selvforsørgere 201 Aktiv beskæftigelsesindsats 53 Pendlere 106 Kursister i alt 448 De største nationer december 2007 Tyrkiet 7 Rusland 8 Serbien og Montenegro 9 Kina 15 Bosnien/Hercegovina 16 Thailand 18 Irak 22 Afghanistan 22 Polen 57 Tyskland 85 Øvrige nationer 167 I alt 448 7

8 TRIB Traumatiserede i Beskæftigelse Det skønnes, at ca % af flygtninge i Danmark er traumatiserede i en eller anden grad. De lider af PTSD (posttraumatisk stress disorder), og for nylig viste en undersøgelse, at en stor del af de kriminelle børn og unge af flygtninge er børn af traumatiserede forældre, hvilket i deres opvækst har medført omsorgssvigt. De 5 delprojekter er forankret på Sprogcenter Vejle, Svendborg Sprogcenter, Synergaia Rehabilitering, Roskilde Sprogcenter og Etnisk Rådgivningscenter, NOOR, i København. Hvert delprojekt etablerer samarbejdsaftaler med relevante lokale aktører; i Vejle er der konkret etableret samarbejde med Jobcentret og CETT, Center for Traume- og Torturoverlevere. TRIB er et udviklingsprojekt finansieret af Integrationsministeriet og bestående af 5 delprojekter i samarbejde med UC2, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet. Projektet løber i perioden Udgangspunktet er, at vi tror, at mange traumatiserede kan og gerne vil arbejde, og at arbejdet og vejen derhen kan blive del af en rehabiliterende proces. Vi har desuden erfaring for, at små skridt, tid, tryghed og sammenhæng mellem indsatserne er vejen frem. Vejen til målet tager måske længere tid end for andre, men det skal fastholdes. De tiltag, som delprojektet i Vejle vil afprøve og udvikle, er: Afdækningsværktøjer Tilpassede danskundervisningsforløb og dansk-på-arbejde Velegnede vejlednings- og praktikforløb Tværfagligt samarbejde mellem sprogcenter, jobcenter og CETT Samarbejde med virksomheder. 1. marts starter 8 deltagere på projektet. I alt regner vi med at ca. 25 personer vil komme igennem forløbet. Klostergade Vejle Tlf SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

SprogcenterVejle....i dialog med verden

SprogcenterVejle....i dialog med verden SprogcenterVejle...i dialog med verden Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Indhold. Borgmesteren lykønskede de første bydelsmødre. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 5 marts 2009. Side 2 Læserne spø r

Indhold. Borgmesteren lykønskede de første bydelsmødre. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 5 marts 2009. Side 2 Læserne spø r Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 5 marts 2009 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Endelig ret til danskuddannelse for EU-grænsependlere på lige fod med andre udlændinge Fakta om løntabsgodtgørelse

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

Sproget som vejen til faglig læring inden for vård- och omsorgsprogrammet Fokus på sprog, læring og pædagogisk praksis

Sproget som vejen til faglig læring inden for vård- och omsorgsprogrammet Fokus på sprog, læring og pædagogisk praksis Vård- och omsorgsprogrammet för vuxna Universitätsholmens Gymnasieskola. 5.2. 2014 Sproget som vejen til faglig læring inden for vård- och omsorgsprogrammet Fokus på sprog, læring og pædagogisk praksis

Læs mere

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010 Indhold Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Side 2 Sprogcenter Fredericia i nye lokaler Side 4 De statskontrollerede prøver i dansk Side

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge juni 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 1 Intro-dansk Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 2 Indhold Indledning side 3 Undervisningens formål og mål

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev Svend Brandt Forstander Svend Brandt møder hele verden hver dag Det er en gave at være forstander på Sprogcentret

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har

Læs mere

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver Årsberetning 2010 Målsætninger Resultater Perspektiver Indhold Et positivt 2010 3 Målsætninger 3 Undervisning 3 Danskuddannelse 1 3 Danskuddannelse 2 4 Danskuddannelse 3 4 Forberedende Voksenundervisning

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovtidende A Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 2 c, stk. 4, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 5, 11, stk. 3,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

- tanker om at lære dansk på arbejdspladsen

- tanker om at lære dansk på arbejdspladsen - tanker om at lære dansk på arbejdspladsen Kolofon: Udgivere: KAD - Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark SiD - Specialarbejderforbundet i Danmark LVU Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere Redaktionsgruppe:

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014. Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014. Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014 Indhold Side 1 Man skal deltage Side 4 Danskuddannelse1 = Dansk Og Dannelse Side 6 Besøg på Carlsberg Side 7 At hæmme eller fremme

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling

Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling Nordisk Alfabetiseringskonference 2010 LO skolen i Helsingør, 22. 24. september 2010 Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling Karen Lund Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 1 Indholdsfortegnelse: Side SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere