Kriterier for landdistriktspuljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriterier for landdistriktspuljen"

Transkript

1 Bosætning og Erhverv samt Fynslands indstilling til projekter, der har ansøgt Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje anden ansøgningsrunde 2015 Kriterier for landdistriktspuljen 1. Understøtte landsbyernes særkende og skaber ny identitet 2. Fremmer og understøtter dannelse af netværk og partnerskab på tværs af virksomheder, borgere, foreninger og kommunen 3. Understøtter indsatsområderne i udviklingsstrategien 4. graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering Projekt Resumé og uddrag af projekt Budget i alt Egen finansiering/ Ekstern finansiering Lokal erhvervsudvikling via GIR ( Gruppen for Innovativ Rådgivning Tyge Mortensen på vegne af GIR-gruppen V. Aaby For at imødekomme behovet for udvikling i sit eget lokalområde har man i Bøgebjerg lokalområde startet en erhvervstænketank op kaldet GIR gruppen. Formålet er at virke som katalysator for den lokale erhvervsudvikling. GIR står for Gruppen for Innovativ Rådgivning. Ideen er at samle lokale grupper af personer som har netværk og evne til at hjælpe ideer og fastlåste virksomheder videre, samt evner at motivere til nye lokale samarbejder og udviklingsprojekter. Gruppen skal sammensættes af lokale - med lokale. Det er ideen at den opstartede GIR gruppe i kr. Frivilligt arbejde - medlemmer af den kreative tænketank arbejder gratis. Ansøgt beløb Fynslands indstilling Bosætning og Erhvervs indstilling kr. 0 kr. Bosætning og Erhverv finder projektet interessant, men i lyset af, at der er begrænsede midler tilrådighed gives der afslag til projektet. Der er dog mulighed for, at kommunens erhvervskonsulent kan indgå i dialog med Gruppen for Innovativ Rådgivning, og give sparring til projektet. Endelig indstilling 1

2 Bøgebjerg udbygges, med hjælp fra innovationsekspert og facilitator, Tyge Mortensen. Samt at erfaringerne fra Bøgebjerg spredes til andre lokalsamfund i kommunen. Projektet forløber i følgende 2 faser: Hundeskov/legeplads i Nr. Broby Nr. Broby Lokalråd 1. Bøgebjerg GIR gruppen etablerer permanent en lokalplatform/mødested (evt. Bøgebjerghallens lokaler) og opbygger lille effektiv frivillig organisation som kontaktled der via hjemmeside og pressemeddelelser informerer områdets lokale befolkning om de igangsatte aktiviteter. (Januar-juni 2016) a. Gruppen består i dag af Peter Marschall Opfinder/erhvervsleder, Erik Kjær Sørensen Logistikchef/senior iværksætter, Mentor Kelani tømmerfirmaejer. Thorben Hansen (tidl. driftschef ISS). b. Tyge Mortensen er gruppens facilitator og igangsætter i opstartsperioden på min 6 mdr. 2. Tyge Mortensen faciliterer og arbejde videre med etablering af andre GIR grupper på baggrund af Bøgebjerggruppens erfaringer i kommunens øvrige lokalsamfund efter fælles aftale. (August-december 2016) Nr. Broby lokalråd vil etablere en hundeskov ved Broby Fritidscenter. I samarbejde med FMK Park har lokalrådet fået stillet et område ved fritidscenteret til rådighed til en indhegnet hundeskov/legeplads. Mange borgere i Nr. Broby har længe haft et ønske om et indhegnet område hvor hunde kan færdes frit i mindre skov og åbent område uden gene for andre borgere. Hertil skal der indkøbes og opstilles et højt trådhegn på længde ca meter. Hundevennerne i området vil forestå kr. Egen finansiering kr. Frivilligt arbejde kr kr. 0 kr. Der er Bosætning er Erhvervs vurdering, at projektet ikke ligger inden for kriterierne for landdistriktspuljen. Det indstilles, at der gives afslag til projektet. Dog vurderes, at der er brug for at løse et behov i Nr. Brobyområdet, idet der er langt til den nærmeste hundelufterskov. Faaborg-Midtfyn kommunes landskabsafdeling går derfor i dialog 2

3 Sundhedshappening i Rolfhallen Forum Ferritslev- Rolfsted opsætningen såfremt der kan finansieres et hegn. Projektet ses som positivt tiltag for alle i området så hundeluftere kan lade sin hund frit løbe i et afgrænset indhegnet område og ikke på gader og stier. Motion, mad og sundhedsarrangement, i Rolfhallen, med det formål at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at have fokus på sundhed kr. Egen finansiering består af frivillig arbejdskraft kr. og ansøgninger til erhvervslivet i lokalområdet kr. med Nr. Broby lokalråd om realisering af projektet kr. 0 kr. Det er Bosætning og Erhvervs vurdering, at tilskud til finansiering af dagsarrangementer ikke kan finansieres via Landdistriktspuljen. Bosætning og Erhverv anderkender det gode formål om at bringe synlighed omkring emnet og lægge nye aktiviteter ind i hallen. Derfor foreslås at man går samen med Rolfhallen om at søge halmodellens udviklingspulje. Bosætning og Erhverv indstiller, at følge Fynslands indstilling og give afslag til projektet. Renovering af Aktivitetshus Brugerhuset Varmestuen Nr. Søby Renovering af brugerhuset Varmestuen i Nr. Søby, med nye vinduer og hulmursisolering, for at reducerer udgifter til varmeregning kr. Egen finansiering kr. Har ansøgt Fionia Fond om kr kr. 0 kr. Det har ikke været praksis for Landdistriktspuljen, at støtte projekter vedr. renovering opgaver i aktivitets- og forsamlingshuse, da midlerne i puljen ikke rækker til denne type projekter og puljen primært har til hensigt at støtte nye tiltag. Derfor indstiller Bosætning og Erhverv, at følge Fynslands indstilling og give afslag til projektet. Haastrup Forsamlingshus Haastrup Forsamlingshus Renovering af forsamlingshus, udskiftning af dør, og tagrende samt reparation af fuger. Budgettet for vores planlagte aktiviteter ser således ud: Udskiftning af døre Udskiftning af yderdør af Frivillig arbejdskraft kr kr. 0 kr. Det har ikke været praksis for Landdistriktspuljen, at støtte projekter vedr. renovering opgaver i aktivitets- og forsamlingshuse, da midlerne i puljen ikke rækker til 3

4 plast med sideparti: kr. excl. moms Udskiftning af dørramme uden glas og beslag umalet; 2975 kr. excl. moms (nødudgangsdør) Udskiftning af døre ca. 18 timer a 380, kr. i timen kr. excl. moms Her vil de 18 timer kunne finansieres ved frivilligt arbejde Udskiftning af tagrender. Gamle tagrender nedtages og fjernes, ny opsættes Pris 14561, kr. excl moms Det er her aftalt at arbejdet med afmontering og fjernelse af gamle tagrender kan foregå ved frivilligt arbejde. (anslået værdi kr.) Reparation af fuger Total omfugning: kr. excl moms Kun fugning, hvor vi selv fræser de gamle fuger ud , kr. excl. Moms denne type projekter og puljen primært har til hensigt at støtte nye tiltag. Derfor indstiller Bosætning og Erhverv, at følge Fynslands indstilling og give afslag til projektet. Grundvig-Kold som omdrejningspunkt for besøgsmål Rudme lokalråd Det lyder måske lidt fantast agtigt, men det kunne nu være sjovt at gøre en hidtil uudtalt historisk kendsgerning på vores egn, til en ny attraktion, et nyt brand, en stærk identitet og/eller erhvervsfremmeprojekt. Samlet: kr. Budget: Det er intentionen at hyre de to samme kunstnere fra Cuba. Det er også 1740 kr kr. 0 kr. Det er Bosætning og Erhverv vurdering, at hvis projektet skal indgå i branding af Faaborg-Midtfyn bør aktiviteter ud over opsætning af en statue af Kresten Kold beskrives 4

5 Men jeg tror det kan lykkedes. Ideen er at rejse en statue af Kresten Kold. Han skal fuldende det projekt der blev startet sidste år, da vi i Rudme rejste en skulptur af Grundtvig. Om nogen har Kresten Kold sat sit præg på egnen. At forene Grundtvig-statuen med en statue af den Grundtvig-Koldske bevægelses anden hovedskikkelse Kresten Kold, der i 1851 oprettede den første højskole i Ryslinge er for at fuldende bevægelsens udtryk. Ud over den første Ryslinge Højskole, virkede Kresten Kold som en væsentlig katalysator for oprettelsen af mange af kommunens ældste friskoler. Håbet er at fortællingen om Grundtvig og Kold kan blive en fælles fortælling for Faaborg-Midtfyn Kommune. I sin tid formåede den Grundtvigske bevægelse at tænke nyt over kulturelle, politiske og økonomiske spørgsmål, og den blev på denne måde en afgørende samfundsdannende kraft. Ved at lægge sig i forlængelse af denne rige og initiativrige Grundtvigske tradition på Fyn håber Galleri Svinestien og Landsbyhøjskolen at inspirere til drøftelse og nytænkning af de store udfordringer, nutidens samfund står overfor. Den brandingmæssige påvirkning Da Kresten Kold og den grundtvigske bevægelse i mange henseende har taget sit historisk nationale afsæt her fra denne del af Danmark, vil fortællingen om Grundtvig og Kold og Faaborg-Midtfyn kunne brandes for næsten ingen midler. Jeg ved ikke hvad brandingen af Faaborg-Midtfyn kommune som det fynske Toscana koster, men jeg er meningen at samle penge ind fra forskellige kanaler. Pt har vi lokalt i Rudme samlet 1740 kr. ind specifikt til statuen. Så der mangler meget endnu. Målet er at de skal komme til Danmark i april måned, hvis vi har penge til billetten og statuen til den tid. Ellers bliver det året efter. Transport udgift (to flybilletter) kr. Materialer kr. Kunstnerhonorar (prisen for skulpturen) kr. Kost og logi kr. tydeligere Bosætning og Erhvervs foreslår, at projektet arbejder hen imod at få afklaret om fortællingen omkring Kresten Kold og den grundtvigske bevægelse skal indgå som en del af den midtfynske egnsprofil. Dette kan ske ved at indgå i forløbet omkring by og egnsprofiler for Midtfyn. Da dette forløb lige er igangsat forslås, at projektet holdes i bero, til der forelægger en afklaring af dette, hvorefter projektet evt. kan genfremsendes. Bosætning og Erhverv indstiller på baggrund heraf, at give afslag til projektet. 5

6 sikker på at branding af Det Grundtvig Koldske Fyn, vil sælge sig selv for relativt få midler. Da historien er autentisk. Og hvis den får lov til i ro og fred at vokse nedefra, så kan det blive et nyt stærkt brand. Belysning af V. Aabys varetegn Bøgebjerg Lokalråd Med projektet ønskes at få belyst granitfugl på plads ud til Svendborgvej. Granitfugl skal hæves 40 cm, for at gøre den mere synlig for de vejfarende og synliggøres med en belysning der følger Faaborg-Midtfyn Kommunes gadelys, og gøres til byens vartegn. Der er maj 2015 indgået aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om, at strømforsyningen kan tilsluttes gadelys i Skadegaardsparken kr. Ikke oplyst kr kr Bosætning og Erhverv anderkender, at projektet kan have betydning for forskønnelse og forbedring af det samlede visuelle indtryk af V. Aaby. Det vurderes dog vigtig for realisering af projektet, at der er lokal medfinansiering, i og med at det kan være svært at hente ekstern medfinansiering til lige netop denne type af projekter. Da det er oplyst, at der ikke indgår lokal medfinansiering vurderes, i lyset af de samlede midler der er til rådighed, at det ikke er landdistriktspuljens opgave, at finansierer hele realiseringen af projektet. Bosætning og Erhverv indstiller, at der gives afslag til projektet. Nye faciliteter i landskabsbyen NY Stenderup Ny Stenderup beboerforening Ny Stenderup beboerforening har i flere år været optaget af, hvordan vi skaber de bedste rammer for fællesskab i et lille lokalsamfund som vores. Vi har arbejdet for at forskønne vores by og område til glæde for os selv og for de mange der køre igennem. I det sidste år, har vi i samarbejde med Faaborg Midtfyn kommune og rådgivningsfirmaet MOVE arbejdet på en handleplan for Ny Stenderup, som fremtidens "Landsskabsby". Den blev præsenteret for borgerne 5. oktober Under hele forløbet har der især været fokus kr. Tilsagn om støtte fra pulje på kr. Frivilligt arbejde kr. Der arbejdes på ansøgninger kr kr. Bosætning og Erhverv anderkender beboerne arbejde med en handleplan for Ny Stenderup, og vurderer det vigtigt, at understøtte konkrete handlinger og tiltag, der kan fastholde og udbygge den positive udvikling beboerne i Ny Stenderup har igangsat, for at skabe en ny identitet for deres lokalområde. Bosætning og Erhverv indstiller, at der gives støtte på kr. til realisering af projektet omkring Tilsagn på kr. 6

7 på udvikling af byens "Torv", og nye anvendelsesmuligheder for tomme grunde (i forbindelse med nedrivninger). Byens "torv" er et område som i dag primært består af en petanquebane og lidt havemøbler, men som i fremtiden gerne skulle kunne rumme aktivitets muligheder for alle aldre. Vi har for nuværende 5. tomme grunde. byens torv. Et af områdets store ønsker er, at få etableret en eller flere faciliteter, som skal kunne udvide sæsonen, være møde sted og give læ for vejret. I forbindelse med byens "torv" også til mindre opbevaring og i forbindelse med en af de tomme grunde er fokus på buspassagerer og cykelturister. Oprindelig var planen, at indkøbe en "standard" bjælke hytte til byens "torv" uden noget særligt fokus på, at den skulle kunne bruges af en bred kreds i lokalområdet, men også for eksempelvis cykelturister. Men som arbejdet med handleplanen er skredet frem er der kommet et større udsyn, ønsker, ideer og ambitionerne til, hvad en sådanne facilitet skal kunne rumme. Det gælder både i forhold til rummelighed, men også design og der er kommet fokus på, at faciliteterne skal åbnes op for andre brugere end lokalområdet. Vi ønsker derfor, at søge om midler til udvikling af konkret modeller for de to faciliteter, så vi både sikre sammenhænge/identitet, men også sikre en bred anvendelse. Vores ambition er, at vi kan skabe en proces 7

8 lokalt, så vi både skaber ejerskab til faciliteterne, men også kan være med til at inspirere andre små bysamfund. Realiseringen af projektet - ikke kun udviklingsarbejdet, men i lige så højgrad selve etableringen/bygningen er afgørende for os. Vi har derfor allerede ansøgt midler for selve realiseringen af faciliteterne. Vi arbejder ud fra at skaffe midler til materialer, idet lokalområdet selv ønsker at stå for byggeriet, det giver fælleskab og sammenhold. Dernæst gør det realisereingen mere realistisk. Aktivitetsplads i Haastrup Haastrup Udviklingsråd Vi ansøger derfor om midler til, at vi kan engagere et firma i udviklingen af de to modeller. Udviklingsarbejdet skal resultere i et tegningssæt der muliggøre en realiseringen, både i forhold til evt. myndighedsgodkendelse og selve opførelsen. Der ønskes at skabe et nyt område som henvender sig til børn, bl.a. bestående af rytmiske instrumenter, så de har deres egne aktiviteter, når forældre træner i aktiviteter for voksne. Et samlingspunkt hvor der er aktiviteter og udfordringer på tværs af alle aldre. Med projektet sættes fokus på de unges sundhed og trivsel og ønsker, - et sted som motivere til udendørs bevægelse og samvær der kan motivere kommende børnefamilier til at bosætte sig i området. Aktivitetspladsen i Haastrup supplere de eksisterende aktiviteter det handler om at skabe attraktive levevilkår i vort lokalområde Tilbud fra Tress på Aktivitetsplads ,00 kr. Ex moms Tilbud fra Percussion Play 3 stk. udendørs rytme instrumenter ,00 kr. Ex moms Fald underlag tilbud Millinge maskinstation ,00 kr. Ex moms Udgravning til faldunderlag og udlægning mm, Eget frivilligarbejde 300 timer á 100 kr ,00kr. Eget arbejde kr. Egen restfinansiering kr. Flg. puljer er ansøgt og afventer svar. Lokale & Anlægsfonden kr. LAG SØM kr kr kr. Haastrup Udviklingsråd og beboerne i Haastrup har gennem de seneste år arbejdet med forskellige initiativer og tiltag, der dels forskønner byen, og skaber aktivitet for beboer og turister. Aktivitetspladsen i Haastrup supplerer de eksisterende aktiviteter og kan medvirke til at motivere kommende børnefamilier til at bosætte sig i området. Bosætning og Erhverv indstiller, at der gives tilskud på kr. Tilsagn på kr. Samlet: ,00 kr. Ex moms 8

9 Streetkultur - Gadeidræt i Brobyværk Brobyværkhallen Projektet går ud på at skabe optimale rammer for at udvikle streetkultur gadeidræt i Brobyværk. Der skal anlægges en skaterbane, og en BMX- og MTB-cykelbane ved siden af Brobyværkhallen, som ligger centralt i Brobyværk. Og der søges Landdistriktspuljen om midler, til at anlægge en BMX- og MTB-cykelbane. Det overordnede mål, er at gøre lokalområdet i Brobyværk attraktivt, og skabe nogle udendørs og let tilgængelige faciliteter, der kan være med til at skabe relationer og aktiviteter på tværs af social og etnisk baggrund, på tværs af køn og generationer i nærområdet. Projektet er udsprunget af et samarbejde mellem; Brobyværkhallen, Broby IF, Brobyskolerne, Faaborg Midt-fyn Ungdomssk ole, Broby Fritidscenter og lokalråd. Hele projektet kr. Anlæg af BMX og MTB bane kr. Arbejdskraft og maskiner kr kr. til Anlæg af BMX og MTB bane kr. Det er Bosætning og Erhverv vurdering, at anlæg af BMX og MTB bane understøtter projektet omkring modernisering af Brobyværkhallen. Det udbygger både bevægelsesmulighederne for elever på Brobyskolerne og ungdomsskolen, brugere af Brobyværkhallen, samt BMX og MTB udøvere uden for de organiserede foreninger. Banen ligger i tæt tilknytning til både hal og skole, og centralt placeret i byen og bliver derved et aktiv for Brobyværk. Bosætning og Erhverv indstiller, at der gives tilsagn om støtte på kr. Tilsagn på kr. Ryslinge udvikling APS Ryslinge Lokalråd Ansøgning om midler til nystiftet selskab Ryslinge Udvikling APS Selskabets formål er almennyttigt til brug ved udvikling af Ryslinge by og omegn. Selskabet vil understøtte byens forenings- og fritidsliv og fremme samspillet omkring kulturarv, natur, byens fortsatte fornyelse og forskønnelse. Kapitalen i udviklingsfonden skal bruges til at stille garanti ved projekter omhandlende byforskønnelse, oprydning, igangsætning af aktiviteter m.m. Egentlige driftsmidler til brug for selskabet samt udbygning af udviklingsfondens kapital skal tilvejebringes Ikke oplyst? kr kr. Juridisk kontor har i kommentering af projektet udtalt, at hvis Faaborg- Midtfyn Kommune skal kunne støtte et selskab, skal selskabet alene varetage opgaver, der også kan varetages af kommunen. Bosætning og Erhverv bemærker, at ansøgningen alene har til hensigt at skaffe kapital til stiftelse af et selskab, og det kan være svært at sikre, at selskabet alene varetager opgaver, der kan også kan varetages af kommunen. Støtter kommune Indstilling om politisk drøftelse af om det ligger inden for landdistriktspuljens formål, at støtte lokale udviklingsfonde. 9

10 ved indsamlinger, donationer og sponsorrater, samt udbytte af selskabets aktiviteter. Selskabets drift søges finansieres og udbygget ved indsamlinger, donationer, sponsorater, offentlige tilskud, udbytte af selskabets aktiviteter m.v. Selskabets indskudskapital er kr. som lokalrådet søger støtte til. Der stilles sikkerhed for, at den kommunale bevilling noteres som ansvarlig kapital der tilbagebetales ved selskabets eventuelle opløsning. derimod konkret aktiviteter, har vi bedre mulighed for at sikre, at disse har et formål, der har en kommunal interesse Endvidere bemærkes, at der med etablering af et selskab, der har til formål at understøtte byens forenings- og fritidsliv, fremme samspillet omkring kulturarv og natur, samt byens fortsatte fornyelse og forskønnelse, gives mulighed for, at afprøve et tiltag hvor et lokalråd kan gå nye veje til at kunne understøtte udvikling af et lokalområde. Dette bygger videre på et godt og konstruktiv samarbejde med Ryslinge lokalråd, der bygger på tillid og dialog, og hvor lokalrådets projekter og tiltag hidtil har ligget i tråd med kommunens udviklingstiltag. Bosætning og Erhverv ser positivt på, at der afprøves mulighed for at understøtte, at borgerne fremadrettet tager mere initiativ og ansvar for udvikling af deres eget lokalområde. Ses der positivt på ansøgningen foreslås, at følge Fynslands indstilling om tilsagn på kr. Bosætning og Erhverv indstiller, at der tages en politisk drøftelse af, om der ønskes at give støtte til et selskab under de givne forudsætninger. Ses der positivt på ansøgningen foreslås, at følge Fynslands indstilling om tilsagn på kr. 10

11 Musikscene/skovhytte Gislev Børneskov Gislev Lokalråd Musikscenen/skovhytten indgår som en del af den helhedsplan for anvendelse af Gislev Børneskov, der er udarbejdet i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommunes Parkafdeling, landsskabsarkitekt Land og byens borgere. Helhedsplanen blev finansieret af Faaborg-Midtfyn Kommune med tilskud fra Parkafdelingen og Landdistriktspuljen i 2012 samlet kr. Et delelement i helhedsplanen vedr. etablering af stier og aktiviteter omkring søen i Børneskoven er efterfølgende blevet realiseret med støtte på kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje Endvidere er helhedsplanen benyttet til at indgå samarbejde med Center for Aktiv Indsats i Gislev. Samlet pris for projektet er oplyst til at være ca. 2,3 mio. kr. Finansiering af projektet forventes realiseret via ansøgninger til diverse fonde kr kr. Bosætning og Erhverv bemærker, at sagen blev forelagt til behandling på Lokalsamfunds- og Planudvalgets møde i oktober. Her blev sagen udskudt, da udvalget ønskede Fynsland indstilling til projektet. Fynsland har indstillet, at projektet indstilles støtte via landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde 2015 på i alt kr. Bosætning og Erhverv vurderer, at et tilskud er en tilkendegivelse af Gislevborgernes målrettede arbejde med en langsigtet plan for Børneskoven. På baggrund af midler tilrådighed i puljen indstiller Bosætning og Erhverv, at projektet tildeles støtte på samlet kr. Tilsagn på kr. Ved første ansøgningsrunde af Faaborg- Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje i 2015, blev ansøgning om et samlet tilskud på kr. til ingeniørtegninger og beregninger hertil udskudt for en nærmere afklaring af brug og drift. Gislev Lokalråd har efterfølgende fremsendt en revideret projektbeskrivelse. Her redegør de for, at der vil blive etableret en folkevalgt 11

12 forening, hvis formål er på et almennyttig grundlag, at drive scene/skovhytte samt vedligeholde de omkringliggende arealer, når projektet er færdig. Endvidere er der tilkendegivelser fra en række af områdets kulturforeninger og institutioner om brug af faciliteten, når denne er etableret 12

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi

Læs mere

Sæt kommunen i GIR. Tænketanken Bøgebjerg (1. GIR)

Sæt kommunen i GIR. Tænketanken Bøgebjerg (1. GIR) Sæt kommunen i GIR Tænketanken Bøgebjerg (1. GIR) Lokalsamfundenes behov Vi bør selv, i hvert lokalsamfund, kunne øve indflydelse på vores egen udvikling og velfærd. Ingen kommer og gør det for os. Rugekasser

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014

Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014 Årsmøde / Repræsentantskabsmøde de 18. marts 2014 Beretning for perioden 26.2. 2013 til 18.3. 2014 Bestyrelsen konstituering på møde 4.3.2013 - formand Gunnar Landtved - næstformand: Steen Outzen - kasserer:

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Ansøgt beløb. Fynsland indstilling Ridebane hegn 54.175 kr. Indstilling 20.000 kr. Kultur og Naturformidling ved hjælp at QRkoder

Ansøgt beløb. Fynsland indstilling Ridebane hegn 54.175 kr. Indstilling 20.000 kr. Kultur og Naturformidling ved hjælp at QRkoder indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2012 Ansøger Årslev/Sdr. Nærå Rideklub Lokalrådet for Horne Land Naturstyrelsen Fyn Lokalrådet

Læs mere

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Udarbejdet af: Sagsnummer.: Johanne Holten Dato: 28-04-2014 Version nr.: 3 00.22.00-P00-1-14 Indledning og baggrund Lokalsamfunds- og Planudvalget er

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING

VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014 INDHOLD Generelle oplysninger 3 Hvad kan du søge til? 3 Hvem kan søge? 4 Praktisk vejledning - hvordan søger

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d.

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d. Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål og udviklingspulje 2009 Ansøgere Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Januar-ansøgningsrunden Multihuset Højgaard søger i august underskudsgarant

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016.

Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016. Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016. Lykken vokser på vor egen ager og kan ikke plukkes i fremmede haver, dette skrev Douglas Jerrold. En sætning som jeg synes står meget godt for det arbejde der

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 2 Oplysninger om den lokale aktionsgruppe Årstal, som indberetningen vedrører: 2009 Navn på lokal aktionsgruppe: Type af lokale aktionsgruppe:

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Rammerne for udvikling af lokalsamfund stedets betydning forskellige kapitalformer - integrerende entreprenører

Rammerne for udvikling af lokalsamfund stedets betydning forskellige kapitalformer - integrerende entreprenører Rammerne for udvikling af lokalsamfund stedets betydning forskellige kapitalformer - integrerende entreprenører Resume af Hanne Tanvig, Skov og Landskab, Københavns Universitet spændende oplæg på Ildsjælekonferencen

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS

Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 25. oktober 2015 Udbygningsprojektet The Next Level, ARoS Indstillingen omhandler igangsætning af tekniskøkonomisk analyse

Læs mere

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn.

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. Pkt.nr. 7 Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. 323372 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til ansøgningerne,

Læs mere

Der ansøges samlet tilskud fra landdistriktspuljen på 178.402 kr. Materialer til isolering

Der ansøges samlet tilskud fra landdistriktspuljen på 178.402 kr. Materialer til isolering Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 2. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Ansøger 1 Faaborg Amatørfiskerforening

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Til Følgegruppen. Natursti: Referat fra 2. følgegruppemøde. Vedlagt følger referat fra mødet.

Til Følgegruppen. Natursti: Referat fra 2. følgegruppemøde. Vedlagt følger referat fra mødet. Til Følgegruppen SKOV- OG NATURSTYRELSEN Fyn J.nr. Ref. abo Den 9. oktober 2009 Natursti: Referat fra 2. følgegruppemøde Vedlagt følger referat fra mødet. Tidsplan og dermed detailplanlægning af borgerinddragelsesprocessen

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Formandsberetning 2016

Formandsberetning 2016 Formandsberetning 2016 Som tidligere år var bestyrelsens første opgave efter generalforsamlingen, at afholde Ørslevs Dialogmødet d. 24.02.2015. Her var 30 borgere mødt frem for at møde vores dialogudvalg,

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Projekt: Halmodellens energioptimeringspulje Ansøgt: 16-03-2016 (Puljecenter + Hjemmeside) Status: Vurderet - Materiale ok ID #: 80-2

Projekt: Halmodellens energioptimeringspulje Ansøgt: 16-03-2016 (Puljecenter + Hjemmeside) Status: Vurderet - Materiale ok ID #: 80-2 Ansøgt: 16-03-2016 (Puljecenter + Hjemmeside) ID #: 80-2 le@elmerdahl.dk Horne Hallen CVR-nr. 62989718 Lars El merdahl Telefon 24235980 Mobil 24235980 Udskiftning af elastiske fuger i ydervæg-elementer

Læs mere

Referat fra møde i Landsbyforum den 29. august 2011

Referat fra møde i Landsbyforum den 29. august 2011 Referat fra møde i Landsbyforum den 29. august 2011 Deltagere: Henriette Wandborg (Lørslev m.fl.) Helle Jakobsen (Horne-Asdal) Jørgen Jensen (Bindslev) Kirsten Walther(Mosbjerg-Tolne) Per Harfeld, Byrådet

Læs mere

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund LOGO kommer Version 01 13. august 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, september 2012 INDHOLD Indledning 3 Hvilke projekter støttes? 3 Geografi sk fordeling af VE-midlerne 3 Hvordan ansøger

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn

Udviklingsplan for. Gludsted. Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Udviklingsplan for Gludsted Landsbyforeningen for Gludsted & Omegn Oktober 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 101 51 A3 101 Museum Sønderjylland

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til AKA-puljen, april 2015 edoc: 2015-004200-4

Oversigt over ansøgninger til AKA-puljen, april 2015 edoc: 2015-004200-4 Oversigt over ansøgninger til AKA-puljen, april 2015 edoc: 2015-004200-4 Nr. Telte og andre faciliteter til samling 1 Egense Telt til lokale arrangementer 2015-017784 Projektet omhandler indkøb af festtelt.

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Fornyelse i Forsamlingshuset

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Fornyelse i Forsamlingshuset VokslevBladet Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk UDGAVE NR. 34 - JUNI 2013 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. Fornyelse i Forsamlingshuset Som fortalt

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Ansøgninger til LANDDISTRIKTSPULJEN

Ansøgninger til LANDDISTRIKTSPULJEN Ansøgninger til LANDDISTRIKTSPULJEN Turup o Forskønnelse ved gadekæret i Turup Ørsted o Samlingshave i Ørsted Jordløse o Skilte og beplantning i Jordløse Brydegård o Samlingssted i Brydegård Dreslette/Snave

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

REFERAT. Billedkunstrådet

REFERAT. Billedkunstrådet REFERAT Billedkunstrådet mandag d. 31. august 2015 kl. 09:00 Lemtorpskolen Mødet hævet kl. 11:00 Deltagere og afbud: Amanda Christensen Gerd Rathje Klavs Weiss Kristian Tikøb Lars Olsson Michael Bank Christoffersen

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

Projektbeskrivelse Endagsfestival/Spray Paint The Walls

Projektbeskrivelse Endagsfestival/Spray Paint The Walls Titel Endagsfestival/Subkulturelt undergrunds-event på Rådhusgårdens Parkeringsplads. Lørdag d. 1. September 2012. Projektets baggrund Vi har tidligere med succes haft strandfest da vi gerne ville udnytte

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Idrættens ønsker om nye faciliteter, og samarbejdet med Sorø Kommune i 2012/13. Indhold: 1) Formål. 2)

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger Fundraising - i Red Barnets lokalforeninger VEJLEDNING 2 3 Fundraising i lokalforeningerne - Hvorfor og hvordan? Denne lille tekst giver inspiration og retningslinjer til, hvordan du og din lokalforening

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

Udviklingsstrategi I Faaborg-Midtfyn

Udviklingsstrategi I Faaborg-Midtfyn Udviklingsstrategi I Faaborg-Midtfyn Ringe Sammen skal vi skabe det bedste sted at bo og drive virksomhed Vi skal sammen tiltrække 2000 flere borgere inden 2030 Vi skal sammen tiltrække 2000 flere borgere

Læs mere

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Videomøllen modtog støtte tidligere på året, (Se ansøgning nedenfor)

Læs mere

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1 Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Budgetaftale 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017

Budgetaftale 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017 Økonomi & Effekt Holbæk, den 14. april 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017 Til igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017 giver vi et overblik over aftaler for budgetterne 2016

Læs mere

Projektet er placeret i Nordisk Park, Vinkelvej 22 i Viborg i tilknytning til Gymnastik- og Idrætshøjskolen og atletikstadion på østsiden af Søndersø.

Projektet er placeret i Nordisk Park, Vinkelvej 22 i Viborg i tilknytning til Gymnastik- og Idrætshøjskolen og atletikstadion på østsiden af Søndersø. Statusnotat White Water Viborg Status pr. 1. aug. 2015 Projektet er placeret i Nordisk Park, Vinkelvej 22 i Viborg i tilknytning til Gymnastik- og Idrætshøjskolen og atletikstadion på østsiden af Søndersø.

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordinger Et pilotprojekt med Landdistrikernes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Løgumkloster, Ølgod og Ørbæk. PROJEKTBESKRIVELSE FORÅRET 2012

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

SKOVBYSKOVEN ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB

SKOVBYSKOVEN ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB Til Skanderborg Kommune Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg Skovby Vandværk Skovby 25. maj 2012 SKOVBYSKOVEN ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB Projektforum Galten-Skovby og Skovby Vandværk anmoder hermed Skanderborg

Læs mere