KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering"

Transkript

1 KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

2 Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % ph-værdi I dette område er væksten af skimmelsvampe mest udpræget Temperatur i C p Næringsstoffer Skimmelsvampe i bygninger Vækstbetingelser for skimmelsvampe Mikroorganismer som svampe og bakterier er en naturlig del af vores umiddelbare omgivelser og tåles normalt af mennesker uden, at vi udviser særlige reaktioner. Men overstiger koncentrationen af skimmelsvampe et bestemt niveau, kan det resultere i svære sundhedsmæssige problemer. Faktorer som fugt, mængden af næringsstoffer, temperatur og ph-værdi er afgørende for væksten af skimmelsvampe. Skimmelsvampe vokser allerede ved en relativ fugtighed på 70 % og dermed også på materialer og flader, der ikke er synligt våde. Alt hvad der kræves er, at der er tilstrækkelig fugt på overfladen. Selvom den vigtigste faktor er fugt, skal de øvrige forudsætninger som temperatur og næringsstoffer også være opfyldt over et bestemt tidsrum for, at der kan ske en vækst af skimmelsvampe. Skimmelsvampe kan kun vokse i et bestemt temperaturområde, der dog er relativt bredt og spænder fra ca. 0 til 55 C. Når det drejer sig om mængden af næringsstoffer gælder det, at skimmelsvampe kan bruge en lang række materialer som næringsgrundlag. Det kan for eksempel være cellulose, træ, tapeter, klæbestoffer og dispersionsmalinger. Derudover har ph-værdien også indflydelse på risikoen for angreb. Det optimale vækstområde ligger ved 5 7, de fleste svampe vokser dog allerede i området 3 9. Svampene vokser som regel ikke i alkaliske områder. 2

3 Risiko for skimmelsvampevækst Bedømmelseskriterium Lav risiko Middel risiko Høj risiko Størrelsen på den synligt angrebne flade 0,5 m 2 0,5 3 m 2 > 3 m 2 Angrebets dybde Overfladisk < 0,5 cm > 0,5 cm Rummets anvendelse Rum, der ikke bruges ret meget Bolig- og arbejdsrum Hospitaler, børnehaver, plejehjem, skoler, opbevaringsrum til levnedsmidler Risiko for spredning af sporer ved sanering Indretning, der er nem at fjerne. Der forventes ingen støvudvikling. Muligt at undgå spredning af sporer Mekanisk fjernelse af større flader påkrævet Brugerens sundhedstilstand God til meget god Gennemsnitlig Syge, allergikere, mennesker med et svækket immunforsvar Korrekt sanering og forebyggelse En forudsætning for en holdbar sanering af skimmelsvampeskader er, at årsagen til angrebet fjernes. Kun på den måde kan man forbygge et nyt angreb. Bekæmpelse af symptomerne alene er som regel kun en midlertidig løsning. Bekæmpelse af årsagerne til skimmesvampeangreb betyder først og fremmest, at man skal undgå fugt og fugtige bygningsdele, sikre korrekt udluftning og opvarmning og udbedre fugtskader og mangler ved bygningen. Holdbar skimmelsanering er altid ensbetydende med, at årsagen skal fjernes og skaden udbedres. Der skal i hvert enkelt tilfælde tages passende foranstaltninger for istandsættelsen. Mycal -skimmelsaneringssystemet fra KEIM består af forskellige enkeltprodukter, der kan kombineres og dermed give individuelt tilpassede saneringsmuligheder. Korrekt sanering kræver tilpassede systemer Derudover skal de flader, der er angrebet med skimmelsvamp, sættes korrekt i stand. Her bør man undgå at bruge biocider indendørs, da disse produkter ofte udgør en større sundhedsfare end det mikrobielle angreb. Generelt gælder det ved sanering af skimmelsvampeskader at angrebne flader og bygningsdele ikke skal behandles, men derimod udskiftes. 3

4 KEIM Mycal Skimmelsaneringssystem hydroaktiv - mineralsk - biocidfri KEIM Mycal -Fix Binding af sporer Silikatisk forbehandlingsmiddel til binding af svampesporer Sporespredning udgør den største risikofaktor ved udbedring af skader, da spredningen af sporerne både udgør en fare for personen, der udbedrer skaden, og for brugerne af rummet. Og samtidig er sporespredningen ofte årsag til følgeskader på grund af sekundær kontamination. Derfor skal spredning af sporer ved sanering af overflader med skimmelsvampeangreb undgås. KEIM Mycal -Fix binder sporerne på overfladen af byggematerialerne. KEIM Mycal -Fix skal påføres, før de vægdele, der er angrebet af skimmelsvamp, fjernes. Den høje ph-værdi virker derudover hæmmende på skimmelvæksten. VIGTIGT: Bygningsmaterialer, der er beskadiget af skimmel, skal, når de er taget ned, bortskaffes på sikker vis. Byggematerialer, der er belastet med skimmelsvampe, hører under kategorien farlige stoffer. KEIM Mycal -Fix anvendes også som grundering til KEIM Mycal -CS plader. 4 KEIM Mycal -Ex Skimmelfjerner Vandbaseret grundering til forbehandling af mikrobielt belastede eller restbelastede overflader indendørs En grundig rengøring af skimmelbelastede flader er en forudsætning for en holdbar sanering. KEIM Mycal -Ex er baseret på et oxideringsmiddel og udgør et miljøvenligt alternativ til produkter, der indeholder klor eller biocider. Høj oxiderende effekt Ingen skadelige restprodukter efter reaktion Reagerer til vand Klorfri Høj diffusionsevne KEIM Mycal -Top Skimmelsaneringsmaling Højt specialiseret silikatfarve til indendørs brug, der indeholder flere virkninger mod skimmelsvampeangreb Almindelige malinger på markedet til skimmelsanering indeholder altid kun et virkningsprincip: Skimmelbeskyttelsesmalinger med specielle aktive stoffer (fx fungicider) er ofte byggefysikalsk mangelfulde (ingen fugtregulering). Produkter, der byggefysikalsk er meget gode, som eksempelvis silikatfarve, har man indtil nu ikke kunnet få med ekstra beskyttelsesmekanismer. KEIM Mycal -Top sætter her en ny standard: Den store diffusionsåbenhed og de fugtregulerende egenskaber sørger for tørre vægge og forhindrer dermed en af hovedforudsætningerne for væksten af skimmelsvampe, nemlig fugt. Den høje alkalitet i KEIM Mycal -Top modvirker nye angreb. Det er dokumenteret, at den uorganiske opbygning ikke giver næringsstoffer til dannelse af skimmelsvampe Via det tilførte naturligt antimikrobielt virkende mineral indeholder KEIM Mycal -Top en ekstra beskyttelse mod angreb. Fotokatalytisk aktive pigmenter nedbryder derudover skadelige stoffer. Egnet til allergikere (ifølge testcertifikat fra T V)

5 KEIM Mycal -Por Specialkalkpuds Mineralsk specialkalkpuds til indendørs brug KEIM Mycal -CS plader Calciumsilikatplade Let kalcium-silikatplade til forhøjelse af vægoverfladens temperatur KEIM Mycal -CS plader Anvendelse KEIM Mycal -CS plade skæres til med sav efter behov. Minimeringen af fugt er et af de vigtigste mål i kampen mod skimmelsvampeangreb. Derfor skal malingsunderlaget særligt ved angreb på større flader have god sorptionsevne og være fugtregulerende. KEIM Mycal -Por har god sorptionsevne, er kapillaraktiv og fugtregulerende. optager overskydende fugt fra rumluften, og afgiver hurtigt fugten igen (minimerer risikoen for kondensation). Den høje alkalitet skaber et ekstra alkalidepot. Mørtelgruppe CS I Kornstørrelse 0 0,6 mm kan også anvendes til klæbning og armering af KEIM Mycal -CS plader (indvendig isolering) Ved relevante bygningsmæssige forhold kan det være nødvendigt at øge overfladetemperaturen på indvendige vægge for at sikre en holdbar skimmelsanering. Mineralske, lette kalciumsilikatplader Ikke brændbar A1 iht. DIN 4102 Forhindrer kondensvand og dermed at der dannes skimmel Kan også anvendes til forbedring af varmeisoleringen indendørs Pladestørrelse 62,5 x 100 cm Pladetykkelse 25 mm KEIM Mycal -CS isoleringskile til minimering af varmebroer ved lofter og vægge og som visuel udligning af samlinger. KEIM Mycal -CS lysningsplade til området omkring vindues- og dørlysninger. Vådgør pladernes klæbeflade med ca. 1,0 l vand pr. plade. Påfør KEIM Mycal -Por med en tandspartel på hele fladen på den netop grunderede plade (vådt-i-vådt). Tryk derefter pladerne ind på underlaget med et let tryk og positionér dem. Sæt isoleringspladerne forskudt i forhold til hinanden. Anvend fugetætningsbånd eller kantisoleringsstrimler til samlingsfugerne. Ved behov anvendes CS-isoleringskile og CS-lysningsplader. Efter klæbning grundes pladerne, der vender ind i rummet, med KEIM Mycal - Fix, hvorefter de skal tørre. Påfør KEIM Mycal -Por på fladen på de grundede plader og indlejr armeringsvæv. Tørretiden skal overholdes. Puds med KEIM Mycal -Por, og påfør KEIM Mycal -Top to gange. 5

6 KEIM Mycal -Top Garanteret effektiv KEIM Mycal -Top s særlige egenskaber bekræftes af tests fra neutrale prøvningsinstitutter. Det gælder udover egenskaber som byggefysik og allergikervenlighed naturligvis også særligt effekten mod skimmelsvampe. I forbindelse med en test efter EN ISO 846 blev det af det tyske institut MPA Bremen dokumenteret, at KEIM Mycal - Top udviser en kraftig fungistatisk effekt (har en kraftig hæmmende effekt over for skimmel) og det uden tilsætning af giftige biocider! Nedenstående billeder viser, hvordan KEIM Mycal -Top reagerer i forhold til en klassisk indendørs-dispersionsmaling. Dispersionsmaling svampeangreb KEIM Mycal -Top svampefri Opbevaring af maling i kultur uden aktiv smitte med svampesporer Opbevaring af maling i kultur uden aktiv smitte med svampesporer Efter 11 dage kan der ses en tydelig svampevækst i dispersionsmalingen. Det er også tydeligt, at kanterne i farveprøven er overvokset med svampe. Skålen med KEIM Mycal -Top viser efter samme periode (11 dage) ingen spor af svampeangreb både kulturen og farveprøven er fri for svampe. 6

7 I et andet forsøg blev prøver af dispersionsmaling og KEIM Mycal -Top inficeret med de mest hyppige skimmelsvampetyper, nemlig Aspergillus niger og Penicillium funiculosum og opbevaret ved en luft-fugtighed på over 95 % i 3 uger. Resultaterne taler for sig selv: Væksten af svampe i kulturen går uhindret over på prøvestykket. I umiddelbar nærhed af prøvestykket ses en massiv svampevækst, mens selve prøvestykket ikke er angrebet. Dispersionsmaling svampeangreb KEIM Mycal -Top svampefri 50 % af overfladen er angrebet. De mørke svampetråde ses tydeligt. På overfladen er det heller ikke muligt at se svampevækst under et mikroskop. 7

8 Systemløsninger afhængig af risikoen for svampeangreb Næringsstofmængde Fugtbelastning ph-værdi Temperatur Trin 1: Lav risiko KEIM Mycal - Fix sporbinder Ex skimmelfjerner Top farve Mineralsk farve, antimikrobielt virkende mineral, fotokatalyse Diffusionsåben, fugtregulerende farve Alkalitet virker hæmmende på skimmel Trin 2: Middel risiko KEIM Mycal - Fix sporbinder Ex skimmelfjerner Por specialkalkpuds Top farve Mineralsk farve, antimikrobielt virkende mineral, fotokatalyse Sorptionsevne, mineralsk puds og farve, fugtighedsbuffer og alkalidepot Alkalitet virker hæmmende på skimmel Trin 3: Høj risiko KEIM Mycal - Fix sporbinder Ex skimmelfjerner Por specialkalkpuds CS-plade klimaplade Top farve Mineralsk farve, antimikrobielt virkende mineral, fotokatalyse Sorptionsevne, Mineralsk puds, fugtighedsbuffer og alkaliedepot Alkalitet virker hæmmende på skimmel Forhøjelse af vægoverfladens temperatur reducerer risikoen for angreb KEIM Skandinavia A/S Tel Stand 07/2011 dänisch

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning.

Læs mere

Tak, fordi du har valgt Hempel

Tak, fordi du har valgt Hempel - Tak, fordi du har valgt Hempel Velkommen til Hempels Den Lille Søstærke, som du kan bruge som en hjælp til enhver maleopgave. Denne manual giver dig ikke kun oplysninger om hele vores sortiment, men

Læs mere

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT

12 3 4 5 66.4 7 7.5 8 8.2 8.4 9 10 11. esha AQUA-QUICK-TEST - HURTIGT, ENKELT OG SIKKERT MULTITEST (I SEKS DELE) TIL ØKONOMISK, PRAKTISK OG ENKEL KONTROL AF VANDKVALITETEN. Sundt vand = sunde planter og fisk Planter og fisk i akvarier og havedamme er helt afhængige af en god vandkvalitet.

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere