Alternative. behandlingsformer. U) o. (U -c C 'q) -V o

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alternative. behandlingsformer. U) o. (U -c C 'q) -V o"

Transkript

1 Alternative behandlingsformer (U -c C 'q) U) o -V o I en ny serie om udvalgte alternative behandlingsformer lagde LIV & SJAL i sidste nummer ud med NLP. Dennegang fokuserer vi p6 den mere og mere udbredte Kranio-Sakral Terapi, efterfolgende kaldet KST. Terapien tager udgangspunkt i kraniet og korsbenet (sacrum) og har en dybt afspendende virkning p6 centralnervesystem, muskler og bindevev. Den aktiverer ressourcer og genoperetter balance, i bedste fald i b6de krop og psyke.

2 I lrren om anatomi opdeles kroppen i systemer, som alle pivirker hinanden. KST's primrre formil er at skabe harmoni mellem systemerne. Terapien fokuserer pi bide centralnervesystemet, som bestir af hjernen og rygmarven, og pi det autonome nervesystem bestiende af en rakke nerver fra centralnervesystemet. Tat forbundne hermed er membranerne, som holder hjernen pi plads i forhold til kranieknogler og korsben samt til spinalvesken, der cirkulerer rundt i centralnervesystemet. Spinalvrsken s6rger for, at hjernecellerne ffu nrring, den udskiller af{ald og centralnervesystemet i et rytmisk flow. Dette flow forplanter sig til resten af kroppen og kan merkes som en bestemt puls af en trenet KSTterapeut. Den kranio-sakrale puls kaldes populeft for "livets 6ndedret", fordi den karakteriserer en persons vitalitet. Blide tryk Ved hjrlp af terapeutens blide tryk kan kroppen i mange tilfelde selv rette ubalancer i muskler, membraner, bindevev med mere ud fra den filosofi, at nir kroppen modtager de rigtige signaler, vil den heale og styrke sig selv. Ikke mindst b6rn er sterkt modtagelige for sidanne signaler. Under en beh andlingffigc.res sp ndinger i leddene mellem knoglerne i kraniet og i membranerne. Yderligere reguleres KST-pulsens rytme. Derved fjernes fysiske og psykiske blokeringer, og den /gede vrskegennemstrgmning styrker centralnervesystemet og forbedrer tilforslen afblod til hierncn. Netop svrekket blodtilforsel kan forirsage hovedpine ogi elle r afkrrftelse. Det sidste giver en fplelse af vat i hovedet. KST kan lette eller fjerne de symptomer ved at forbedre blodcirkulationen. Ligeledes i modsatte tilfrlde, hvor der for meget blod til hjernen, si man fhr voldsom hovedpine, fordi tilbagestr6mningen er lor svag. Den positive virkning af KST er af spendinger i leddene mellem knoglerne, afspanding af de membraner, som holder hjernen pi plads og forbedring afbide spinalvasken og blodets cirkulation. Rent psykisk giver terapien mulighed for, at traumer og blokeringer kommer ud i dagens lys efter at KST anvendes til: 1/ Hovedpine { Hormonbalance / Stress / Motorisk udvikling hos born / Muskelspending 1/ Depression / Piskesmeld V Sovnbesver / Koncentration og indlering y' Astma V Sovnbesvar / Menstruationssmerter { Kabespanding og bidfunktion y' DSrlig fordtjelse V m.m. wwwlivogsjael.dk 19

3 Alternative beha ndlingsformer have sprerret for en frit strpmmende bevrgelse mellem krop, f6lelser, sanser og intellekt. Meditativ dos En behandling varer circa en time og starter med en samtale, hvor du beskriver, hvad der er galt. Derefter ligger du fuldt pikhdt pi en briks og kommer ved behandlerens blide af primrrt kranie, nakke og korsben hurtigt til at slappe helt af. Milet er en slags meditativ hvor du dels hjrlpes af med fysiske ubalancer, dels bringes tet pi underbevidstheden, som derved fhr mulighed for at komme af med psykiske belastninger. Med specielle greb og smi tryk merker behandleren din KST-puls og hjrlper kroppen af med sprndinger og svagheder. Nogle kun ento behandlinger, i reglen er tre-fire tilstrakkeligt. Dog kan jevnlige behandlinger over et par mineder vrre ngdvendige for stprre lidelser. Terapeutens holdning er at stoppe, hvis der ikke er mrerkbar bedrins efter tre behandlinger. SAdan opstod terapien Omkring ir 1900 eksperimenterede \Tilliam Sutherland, amerikansk lrege og osteopat (medicinsk-manuel behandler) med sit eget kranie og fandt ud af, at det ikke som hidtil formodet bestod af en fast knoglemasse, men af 22 forskeliige knogler, og at blokering af en eller flere knogler gjorde ham skidt tilpas og nedsatte diverse funktioner i kroppen. Han gjorde videre den opdagelse, at korrekt indedrct er for alle kropsfunktioner, og at en sarlig puls arbejder i kroppen. Den, der f6rer spinalvesken rundt. Fprste gang spinalvrsken er nrvnt pi skrift er i en 4000 ir gammel kinesisk tekst, som omtaler behandlerens opgave som "kunsten at lytte sig frem." Stanley Rosenberg Andre amerikanske osteopater gik videre med Sutherlands teorier. og osteopaten John Upledger udviklede i 1970'erne den KST-terapi, der siden er blevet den hurtigst voksende kropsterapi i USA og som blev bragt til Danmark i 1985 af StanleyRosenberg. Siden John Upledgers gennembrud med terapien er der udkommet 10 lerebgger og skrevet ca. 40 videnskabelige afhandlinger. En sarlig markant afhandling kom fra Viola M. Fryman, amerikansk lage og KST-behandler, som beskrev vellykket behandling af sprdborn med misdannelser. og leremesrer Stanley Rosenberg er en central skikkelse inden for KST, som han introducerede i Danmark i 1986 efter uddannelse i sit hjemland USA. Hans baggrund er hpjst usedvaniig, idet han var universitetsuddannet i litteratur og teater, da han kom til for at undervise pa Statens Teaterskole. "I treningen af skuespillere arbejdede jeg meget med kropsbevegelse og satte mig derfor ind i musklernes og knoglernes opbygning," fortaller Stanley Rosenberg. 'Jeg blev gift med en dansk skuespillerinde, og si sker der det, at hun fik den id6 at melde sig til et massagekursus. 'Ja, hvorfor ikke?" sagde jeg og besluttede at fglge med. I nogle ir havde jeg dyrket den aktionbetonede kropsdisciplin Thi Chi, si pt kurset fandt jeg massage lidt for langsom. Imidlertid havde jeg hbrt om Rolfingmetoden, en speciel dybtgiende massage, og den uddannede jeg mig si i pi kurser pi Rolf Institute i USA. Min interesse for kropsterapi tog helt over, og jeg fortsatte med KST-studier pi Upledger-Instituttet. I de fglgende itr har jeg fulgt op med kurser hos en suveren dygtig fransk KST-behandler Alain G6hin." Stanley Rosenbergs spring fra teater til terapi fandt sted i 1914, og efter sine grundige studier ibnede han klinik i i 1986, siden udvidet med klinik i Silkeborg. Begge steder tilbydes KST, massage efter Ida P. Rolf-metoden, Bindevaevsmassage efter Rosenbergs eget koncept. Desuden ansigtsl4ftning uden kniv. (Det sidste bragte LIV & SJ'EL en artikel om i augustnummeret 2008.) I Ugeskrift for Leger 2005 opfordrede zjenlage Helena Bergkvist til, at KST tages ind som et tilskudsberettiget tilbud, og at uddannelsen bliver en overbygning for fysioterapeuter. Desverre er intet i den rotninn clzat andnrr 2O

4 "Grundlaget for KST blev jo skabt i USA af legen \Tilliam Sutherland, og terapien er anerkendt i dele afden amerikanske legeverden. Det samme grelder desvrrre ikke for danske legeq som i reglen holder sig til recepter og operationer og ikke arbejder med manuelle teknikker. For mig er det essentielle i KST at opni en bedre funktion i centralnervesystemet, som ligesom hormonsystemet i den grad pivirker vores fysiske og psykiske tilstand." En stor del af klienterne pi Rosenbergs klinikker lider af stress, og han nevner, at ifqlge nylige er 25% af b4rn og 50 af voksne plaget afkronisk stress. Greis Greisen,60 ir: "Jeg var slemt plaget af smerter i fodderne.tradepuderne var hevede, og jeg kunne ikke bevege taerne. Lege og fysioterapeut erklerede, at det m6tte jeg nok lere at leve med, men jeg horte sd om KST og gik til Stanley Rosenberg. Efter 6n behandling vendte bevegeligheden i teerne tilbage, hevelserne svandt lidt ind og smerterne aftog.to behandlinger mere har hjulpet yderligere, og jeg er overbevist om, at symptomerne vil forsvinde helt med endnu et par besog p6 klinikkenj' Udbredt stress "Stress er en urgammel overlevelsesmekanisme, som satter krop og sind i alarmtilstand for at imgdegi en eventuel farlig situation. Hos moderne mennesker tror vi, at stress hrenger sammen med for stort arbejdspres, som ikke efterfglges af tilstrrekkelig lang afsprnding, hvor ressourcerne kan genopbygges. Det er delvis korrekt, men ved kronisk stress tror KST-terapeuter, at det skyldes ubalancer i muskelog knoglesystemer, som trykker pi nefvefne. Og n&r vi er stressede, spender vi iser i nakken. Derved kan en meget vigtig nerve - vagusnerven - komme i klemme i leddet mellem hovedet og nakken. Frigorelse sker smertefrit og i reglen meget hurtigt med KST. Samtidig sker der en merkbar forbedring af blodcirkulationen til hjernen. Et andet mil for KST-behandling kan vare hormonsystemet. Hypofitsen, vores overordnede kirtel, sidder i bunden af kraniet i nogle bindevevsmembraner. Spending i de membraner kan nedsette blodtilfprsel til en del afkirtlen og skabe ubalance i produktionen af de hormoner, som regulerer andre kirtler i kroppen.

5 Alternative behandlingsformer E d Slip af med Jetlag Stanley Rosenbergs tip ti I gor-det-selv-behandling af jetlag: "Tryk pegefinger og langemand fra begge hender mod nederste del af knoglen bag arerne - ud for oreflipperne. :d tnilzlzot nlirio on centimeter nedad, dog stadig p6 knoglen. Bliv ved ca. et minut. Flyt s6 de f ire f innersnidqpr til midtvejs mellem arerrte og pres dem h6rdt sammen og rnd mod kraniet i 15. sekunder. Gentag behandling et par gange med nogle timers mellemrum. " Vi har haft gunstige resultater med behandling af blandt andet mensrruationsproblemer, af humorsvingninger under menopausen og i nogle tilfelde barnloshed." I lobet af vores samtale bemerker Stanley Rosenberg, at jeg spender i keberne. Han har si evig ret, og han viser mig, hvad der kan gpres ved det. Med to fingre i min mund trykker han pi hver sin side af ganen i overmunden. Nogen forskel har jeg dog ikke kunnet mmke, men skaden er nok si sejlivet, at der mi flere behandlinger til. Jeg fgler mig frisrer, for jeg er ikke i tvivl om, at jeg sidder over for en yderst erfaren kapacitet. KST-uddannelse Pi Stanley Rosenberg Institut uddannes KST-behandlere pi kurser i sivel K6benhavn som i Silkeborg. Uddannelsen varer lr/z Lr, men kan deles op over en hngere periode, hvis man samtidig skal passe et job. "Ca. 270 om iret tager vores begynderkursus, og herafvelger vi 2J tll at tage det fulde uddannelsesfodgb. De fleste kursister er i forvejen fysioterapeuter eller zoneterapeuter, nogle er foraldre med et svagt barn, de brcnder for at hjrlpe, men vi oplever ogsi, at mennesker med en helt anden profession og et om ar skifte bane melder sig. Med hensyn til behandling af b6rn kan Stanley Rosenberg berette, at en amerikansk osteopat fandt frem til, at mange b6rn med adfrrds- og udviklingsproblemer i reglen havde det samme belastede kraniemgnster, og det kan afhjalpes med den KSTteknik, der afbalancerer knoglerne i kraniet. "Vi har srrdeles gode erfaringer med bprn, der for eksempel er hyperaktive eller det stik modsatte. Jeg f6lger ngje tilbagemelding fra kolleger og kan berette, at der er gledelige resukater med KST-behandling af med diagnosen DAMP og autisme." Hos sin franske leremesrer Alain G6- hin har Stanley Rosenberg suppleret sin kunnen med en overbygning til KST kaldt Social Engagement Protocol, en effektiv sammenscrnrng af specielle teknikker. "Den er - kombineret med KST - unik i sin evne til at lpfte folk fra srress og depression til en tilstand af klarhed, ro og ibenhed. Alt i alt en starkt forbedret folelsesmessig tilstand." Social Engagement Prorocol har endvidere vist sig at kunne hjaelpe mennesker med tinnitus og m6niere. H6- reinstituttet i Alborg gennemfprte i 2OO3 et projekt, hvor ti personer med en af disse hpreskader gennemgik behandlingen. Ni fik det bedre. Stanley Rosenberg har skrevet en larebog i KST plus bpgerne "Aldrig mere stiv nakke" og "Aldrig mere ondt i ryggen" fra eget forlag. 22 wwwlivogsjael.dk

6 " T\^+ A^-.1^+^.^A-1, ^r^ rjut uuusle teu5kdu, vl har trl at helbrede vores liv, er os selv." Neale. D. Walsch Anne Wegeberg Jeg fandt en helt ny verden Anne \(egeberg, registreret alternativ behandler (R.A.B.) med zonccerapi og KSt er uddannet cand. comm. og arbejdede I 24 6,r med medier og kommunikation. Men da hun fik en multiallergisk s6n, blev det vigtigste for hende at skabe en hverdag, der kunne hjelpe ham. 'Jeg satsede iherdigt pi sund, Bkologisk kost og helbredende urter og blev optaget af spirituel tankegang. Derfor fqhe yeg mig mere og mere udenfor i den mandeverden, jeg befandt mig i pi mit job, jeg savnede at kunne tale med nogen om mine sande interesser. Sidelgbende med arbejdet tog jeg si uddannelse i zoneterapi og drpmte om at gore det til min levevej. En dag hk jeg lige med 6r modet og sagde min stilling op. Fqr jeg kunne gi i gang som behandler, mitte jeg dog desverre gennem en sygdomsperiode, fordi min konstant fortravlede tilvrrelse havde kbrt mig helt ned," fortrller Anne \Wegeberg. Hun kom sig takket vere total hvile, ture i skoven, legeurter, akupunktur og deltagelse i sangeren Lars Muhls f6rste gralsrejse til Montsegur i Frankri e. Gledelige oplevelser Siden har hun uddannet sig i KST og Reikihealing og har i dag behand- Iingscentret "Energikilden" i Roskilde, som hun deler med blandt ander en akupunkt6r og en psykorerapeut. "Det blev en helt ny verden for mig, og jeg ghder mig hver morgen til dagens udfordringer. En helt speciel glzrde for mig er de gode resultater, jeg har med KST-behandling af Blandt andet af med kolik. Lidelsen rammer iser enten for tidligt fpdte, hos hvem tarmsystem og centralnervesystem ikke er fuldr udviklede. Eller born der har f8et kraniet klemt under fodslen. Det kan medfgre, at de bliver sprndt op i hele systemet, og at bindevrv vokser skevt sammen. Ganen kan derved ogsi blive sprndt op, de fir svrert ved at sume og kan fi ondt i fordpjelsen." Anne berette r om 14 uger gamle Mille, der som mange kolikbbrn skreg konstant. "Hendes mor Onskede zoneterapi, og det gav jeg si, men det var f4rst, da jeg afsluttede med lidt KST-berpring af pigens hoved, at hun pludselig holdt op med at skrige. Moderen blev si overveldet, at hun bestilte en KSTbehandling til sig selv, og lille Mille beh6vede kun to behandlinger mere, si var kolikken vek. Vidundedig oplevelse. " En anden nylig ghde har for Anne vrret vellykket KST-behandling af 15-irige Lerke, som var godt tret af at slis med sin ordblindhed i skolen. 'Jeg konstaterede skavhed i ryg og nakke og behandlede Lrerke over en periode pi fire mineder, hvor jeg l6snede bindevev og alle spandinger i kroppen fra fbdderne og hele vejen op. Samtidig var jeg opmrrksom pi det faktum, at ordblindhed kan skyldes nedsat blodcirkulation til baghovedet, hvor synsfeltet sidder. Lerkes KST-puls var d6d i den ene side af hovedet, men ved at fh bevegelse i kraniets knogler og Oget blodtilfprslen Iik hun mere og mere styr pi lresning og regning, og efter afsluttet behandling er hun sluppet helt af med sit handicap." swww.energikilden.dk 23

Hypnose, som supplement i behandlingen af AD/HD og nærliggende lidelser

Hypnose, som supplement i behandlingen af AD/HD og nærliggende lidelser Hypnose, som supplement i behandlingen af AD/HD og nærliggende lidelser Skyd genvej gennem sindet og find ro og selvværd En artikel om hypnose anvendt som supplement til den almindelige behandling af børn,

Læs mere

A.L.T. AnsigtsLøftningsTeknik

A.L.T. AnsigtsLøftningsTeknik S ta n l e y R o s e n b e r g I n s t i t u t A.L.T. AnsigtsLøftningsTeknik Behagelig ansigtsmassage, der gør dig naturlig smuk - og giver liv til dit ansigt! Hvad er A.L.T.? Et ALT-forløb består af 6

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

zoneconnection TFT forløser traumer Brug de nye medier Anette leder efter det ene sekund Vind ny bog Nogen læser hænder Mette læser fødder

zoneconnection TFT forløser traumer Brug de nye medier Anette leder efter det ene sekund Vind ny bog Nogen læser hænder Mette læser fødder ZoneConnection Terapeutforening zoneconnection - terapeutforeningen - årgang 12 - nr. 5-201 4 Styrk din vibration Tag et iskoldt bad Vind ny bog Brug de nye medier Nogen læser hænder Mette læser fødder

Læs mere

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

I ivs h i sto ri efo rta' I I i n g e r. RECOVERY gennem forandring af

I ivs h i sto ri efo rta' I I i n g e r. RECOVERY gennem forandring af Ballerup Seminariet, fortr 2OO8 Synopsis far mundtlig eksamen i Kultur og Aktivitets fag: DANSK RECOVERY gennem forandring af I ivs h i sto ri efo rta' I I i n g e r Studerende: Preben Meilvang Hold: O4C

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 Betty Moore-Hafter Jade Barbee Carna Zacharias-Miller Lynne Shaner 2010 www.eftfree.net Photo: SilverEnergie

Læs mere

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD 1 Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD Hvad voksne med diagnosen ADHD og forældre til børn med diagnosen ADHD har brug for at vide om ikke-medicinsk behandling Læs om fiskeolie, kost og

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Anni og overgivelsen /// 5 Mirza og drømmene /// 15 Fakta om drømmetydning /// 21 Sundhedsautorisation

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og

Læs mere

Om afstresning fokus på kroppen

Om afstresning fokus på kroppen Om afstresning fokus på kroppen Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter jeg fokus på

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder

Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder De utilpassede Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder Erfaringer, observationer og casefortællinger fra Handicapidrættens Videnscenters projekt: Voksne mænd med ADHD, 2012-2013 De utilpassede

Læs mere

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre

energicentre eller chakraer. Kanalisering af den healende energi kan ske enten ved at holde hænderne direkte på kroppen eller helt uden at røre Healing Healing har sine rødder i shamanismen. Den måde naturfolkene overalt på kloden har plejet det syge på, er grundlæggende vidt forskelligt fra den moderne kliniske måde at gøre det på. Grænserne

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Vi har klaret krisen bedre end frygtet.

Vi har klaret krisen bedre end frygtet. Statsminister Lars Lskke Rasmussens tale ved Folketingets fibning tirsdag den 5. oktober 2010 Det talte ord grelder For to ir siden truede den globale finanskrise med at valte Danmark. Nu er vi ved at

Læs mere

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører ISSN 1903-4121 3 x Mit massørliv: Thøger Pauli Mads Chr. Jensen Martin Albæk Birte Lajer: Få fod på persondataloven Skolemassage: Massage mod mobning Tema: Stress af med musik FDFM ønsker alle en rigtig

Læs mere

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST Tlf. 70 27 13 20 Frivillighedscentret Peter Bangsvej 1, G, 3. 2000 Frederiksberg C e-mail: kk@angstforeningen www.angstforeningen.dk Sygekassernes Helsefond Kognitiv terapi

Læs mere

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN?

HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? HVORDAN SKABER DU STÆRKE BØRN? af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog

Læs mere

Der mangler forskning på området, og

Der mangler forskning på området, og Kronik Velkommen til ledighedsstress Helle Alsted Denne kronik sætter fokus på et stort, men desværre særdeles overset problem i vores samfund, nemlig ledighedsstress. Min hensigt er at sætte problematikken

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Intro. Før indlæggelse

Intro. Før indlæggelse Intro I 2009 var jeg indlagt i en periode på knapt 2 mdr på Brøndbylund. Under den sidste del af indlæggelsen havde jeg en meget dygtig psykiatrisk overlæge som læge. Jeg fik den bedst tænkelige behandling

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere