Klima-, Energi- og Bygningsudvalget KEB Alm.del Bilag 190 Offentligt DANSK ENERGIINDUSTRI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 190 Offentligt DANSK ENERGIINDUSTRI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR"

Transkript

1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget KEB Alm.del Bilag 190 Offentligt DANSK ENERGIINDUSTRI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR

2 2 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR SAMMEN HAR VI ENERGI TIL MERE Den danske energiindustri fylder. Den fylder i eksporten, den fylder i beskæftigelsen, og den fylder heldigvis mindre og mindre i det danske CO2-aftryk. Det kan være, at vi typisk opfatter os selv som el-, varme- eller gassektor, olie- og gasudvinding eller producenter af energiteknologi. Men offshoreklyngen i Esbjerg servicerer lystigt både vind og olie. Energieffektivisering er en kompetence i både forsyningsselskaber og hos producenter af energiteknologi, og de danske spidskompetencer med energihandel rækker bredt ud i sektoren. Vi kan være stolte af den industri, der er vokset ud af konstant udvikling og fokus på omkostninger. Men rammerne skal være rigtige, for at nye investeringer kan fastholde den massive værdiskabelse for Danmark. Quartz+Co har for DI Energi og Dansk Energi afdækket energiindustriens udvikling, fra oliekrisen viste vores sårbarhed. Siden da er der sket meget, og i dag stammer hver femte krone af vores vareeksport fra energiindustrien, alt i mens vores energisystem er i gang med en markant grøn omstilling. Vi bidrager gerne til, at energiindustrien som erhverv kan skabe yderligere værdi for Danmark. Det kræver, at den politisk også ses som et erhverv. For en ting er, at vi som energiselskaber leverer el altid til konkurrencedygtige priser og dermed gode rammer for det øvrige erhvervsliv. Noget andet er, at danskere tjener til dagen og vejen i den samlede industri, som dermed er et stort aktiv for samfundet i sig selv. Det er den anden del af ligningen, som vi som en del af energiindustrien gerne vil sætte fokus på. Her er der nemlig et massivt potentiale for samfundet. Sammen har vi energi til mere. Poul Arne Nielsen Formand for Dansk Energi HVEM ER ENERGI- INDUSTRIEN? Energiindustrien rækker ud over kernen i el- og varmesektoren: ¼ El- og varmeproduktion ¼ ¼ Distributions- og transmissionsvirksomheder ¼ ¼ Handel- og detailvirksomhed indenfor el og gas Men også en række andre vægtige områder: ¼ Olie- og gasproducenter ¼ Energiteknologivirksomheder ¼ Servicevirksomheder med energi som område FOR ALLE GRAFIKKER I PJECEN GÆLDER DET, AT DE ER FRA QUARTZ+CO-RAPPORTEN ENERGISEKTORENS HISTORISKE OMSTILLING OG BETYDNING FOR DANMARK (2015), MED MINDRE AT ANDET ER NÆVNT I EN NOTE.

3 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR 3 EVNEN TIL AT OMSTILLE ET DANSK SÆRKENDE Uanset om det er oliekrise, fund af råstoffer i Nordsøen eller nødvendigheden af en grøn omstilling, så har den danske energiindustri formået at omstille sig, samtidig med at der hele tiden er fokus på omkostningerne. Det er ikke tilfældigt, at olieforbruget på kraftværkerne over et par årtier blev reduceret med 97% det banede vejen for nogen af verdens mest energieffektive kulkraftvarmeværker. Tilsvarende fik naturgassen fra Nordsøen en stor rolle i el- og varmesystemet, da den danske udvinding kom i gang. 81% Årlig brændselsforbrug i el- og varmeproduktion PROCENT AF SAMLET BRÆNDSELSFORBRUG 2% 34% 18% I det seneste årti har der været en eksplosiv vækst i vedvarende energi, hvor brugen af vindkraft og biomasse har bragt vores CO2-udslip nedad. 16% 1% 2% 5% 40% OLIE KUL OG KOKS NATURGAS AFFALD, IKKE BIONEDBRYDELIGT VEDVARENDE ENERGI FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR 1973 Oliekrisen rammer Danmark 1979 DONG og Dansk Undergrunds Consortium indgår første naturgaskontrakt 1985 Firkløveret (K, V, CD og KrF) pålægger elselskaberne at bygge 100 MW vindmøller inden For første gang i moderne tid er Danmark nettoselvforsynende med energi 1999 Den store decemberstorm sætter skub i beslutningen om at kabellægge elnettet 2002 Herningværket omstilles som det første centrale værk i Danmark til bæredygtig biomasse 2006 Første aftale mellem energisektor og stat om energieffektivisering 2007 Energiteknologi udgør for første gang 10% af den danske vareeksport 2014 Vindrekord over 39% af dansk el over året produceres med vind

4 4 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR SÅ MEGET FYLDER VI I SAMFUNDET Den danske energiindustri er geografisk spredt ud over landet med i alt ansatte. Det er stort set det samme som antallet af ansatte i landbrug og gartnerier tilsammen. Energiindustriens beskæftigelse i Danmark ANTAL ANSATTE I ~ ENERGISEKTOREN ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE RÅDGIVENDE INGENIØRER ENERGIINDUSTRIEN ENERGIINDUSTRIEN: ET EKSPORT- EVENTYR Danmark eksporterede energi teknologi for 68 mia. kr. i 2013 det svarer næsten til den samlede eksport fra hele medicinalindustrien. Hvis man inkluderer råstofeksport hvor eksporten af el alene i 2013 udgjorde 2,6 mia. kr. er energiindustrien et af Danmarks største eksporterhverv med en vareeksport på 125 mia. kr. Hver femte krone af Danmarks vareeksport kom fra energiindustrien i Dansk eksport i 2013 MILLIARDER KRONER ENERGIINDUSTRIEN GRØN TEKNOLOGI ØVRIG TEKNOLOGI RÅSTOFFER 125

5 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR 5 ENERGIEFFEKTIV PRODUKTION = EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI Energiteknologi er en eksportvare i vækst til gavn for Danmark. Den danske styrkeposition indenfor energieffektivisering afstedkommer betydelig eksport ude i verden ofte med afsæt i produkter, som har virket på det danske hjemmemarked. På den måde fører dansk energieffektivitet til eksport. Den vækst er afgørende for, at energiindustrien fortsat leverer i en tid med færre råvarer fra Nordsøen og faldende oliepriser. Energisektoren har reduceret CO2, så udledningen er faldet med hele 41,3% i perioden 1990 til Dermed går sektoren forrest, da Danmarks samlede CO2-udleding er faldet med lidt over 30%. EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI MILLIARDER KRONER I LØBENDE PRISER GRØN TEKNOLOGI ØVRIG TEKNOLOGI % P.A % Så meget er omsætningen af energiteknologi og services vokset med årligt de seneste fem år trods krisen. DANSKE VIRKSOMHEDER skaber flere produkter pr. energienhed end industrien i andre lande. Derfor er energiintensiteten i hele den danske økonomi altså energiforbruget i forhold til produktionen helt i bund på europæisk plan. Vi er faktisk godt 39% mindre energiintensive end gennemsnittet i de 28 EU-lande.

6 6 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR MANGE DANSKE STYRKE- POSITIONER PÅ ENERGI Jobs i energiindustrien er en afgørende brik i fremtidens beskæftigelse i Danmark. Dels producerer vi videnintensive produkter, som kan matche det høje danske kompetence- og lønniveau, dels sker det på markeder i fortsat vækst verden over. Man kan faktisk pege på i hvert fald seks vigtige kompetenceplatforme i energiindustrien, hvor Danmark skiller sig ud ved at have gode forudsætninger for vækst og jobs. Her er udvikling og omkostningsreduktion også forudsætninger for, at vi fortsat står os godt i konkurrencen. 1. VINDENERGI Der er beskæftigede og eksport for 49 mia. kr. om året fra den danske vindenergibranche. Heraf flere selskaber som er markedsledere på deres felt. 1 n DONG Energy er verdens største havvindmølleudvikler målt på installeret kapacitet globalt Vattenfall er nummer to n Siemens Wind Power er verdens største havvindmølleproducent, efterfulgt af Vestas målt på globalt installeret kapacitet 2. KRAFTVÆRKER OG FJERNVARME Eksport til fjernvarme er på 5 mia. kr. om året, og læg dertil komponenter og service til kraftværker. Der er over beskæftigede med fjernvarmenet. Danmark har nogle af verdens mest energieffektive kraftvarmeværker 93% virkningsgrad på Avedøreværkets blok 2 91% virkningsgrad på Nordjyllandsværket 38% gennemsnitlig virkningsgrad, hvis der kun produceres el 1 NOTE: DE 49 MIA. KR. INKLUDERER BÅDE ENERGITEKNOLOGI OG SERVICES TIL FORSKEL FRA TALLET PÅ SIDE 4.

7 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR 7 3. OLIE- OG GASUDVINDING Alene i Esbjerg er der 250 energirelaterede virksomheder med i alt ansatte, som servicerer især olie- og gasindustrien, men også den øvrige offshorebranche. 4. ENERGIOPTIMERING En række danske leverandører af energioptimerende teknologi som pumper, termostater og meget andet er centrale for eksporten. Handelsbalance på råstoffer til energiproduktion 1 KRONER PR. INDBYGGER DANMARK STORBRITANNIEN HOLLAND SVERIGE EU-15 TYSKLAND FREMTIDENS STYRKEPOSITIONER? Afsættet er det hjemmemarked, som har rod i energiselskabernes betydelige forpligtigelse til at sikre energibesparelser. Alene i 2013 var den rammen om reduktioner svarende til husstandes energiforbrug. Energibesparelser giver stor værdi til erhvervslivet 2 MIO. KR. (2013) INVESTERING VÆRDI AF BESPARELSEN OVER TID 5. Smartgrid Danmark er på forkant med forsknings- og udviklingsprojekter relateret til smartgrid. Med 3,3 mio. fjernaflæste målere i alle hjem i 2020 kan de rette rammer skabe basis for massiv udvikling. Potentialet er stort: Der blev investeret 260 mia. kr. i smartgrid-teknologi på verdensplan i Det forventes at vokse med 7% om året til 400 mia. kr. i BIOENERGI Danmark er på forkant med at bruge bæredygtig biomasse til energiproduktion det fortrænger kul i store mængder. Med biobrændstof-produktion med enzymer, fokus på genanvendelse af eksempelvis affald og meget andet, er der tegning til en ny styrkeposition. Potentialet er stort: Den globale produktion af bioenergi forventes at vokse med 40% fra 2011 til 2035 det giver ny plads til dansk energiteknologi. 1 NOTE: INKLUDERER KUL, KOKS OG BRIKETTER, GAS, EL SAMT RÅ MINERALOLIER OG PRODUKTER DERAF. 2 KILDE: DANSK ENERGI

8 8 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR EL & VARME ET ENERGISYSTEM PÅ FORKANT Det danske energisystem blev i december 2013 kåret af World Economic Forum som bedst til både vækst skabelse og forsyningssikkerhed i EU. Med strøm i stikkontakten 99,997% af tiden i snit og stabil varme i radiatoren, så er den danske energisektor godt kørende. Det er blot en blandt mange indikationer på, at vores el- og varmesektor er på forkant internationalt. Her følger lidt flere: ELPRIS I DEN LAVE ENDE FOR VIRKSOMHEDER Den danske elpris er i den lave ende for industri i EU. Industriens elafgifter til proces blev sænket til EU s minimumssats med vækstpakken i 2013, hvilket modvirker en stigning i PSO-betalingen. Husholdningernes elpris uden afgifter er blandt de laveste i EU, men Europas højeste samlet set grundet vores europarekord i elbeskatning. Virksomhedernes ( MWh) elpriser KRONER PR. kwh (2. HALVÅR 2012) 0,28 0,13 0,38 0,79 0,14 0,15 0,49 0,78 0,06 0,15 0,48 0,69 AFGIFTER INKLUSIV PSO TRANSMISSION OG DISTRIBUTION RÅ ELPRIS 1 SAMLET PRIS TYSKLAND STORBRITANNIEN EU-28 DANMARK HOLLAND SVERIGE 0,24 0,12 0,65 0,02 0,10 0,55 0,04 0,10 0,29 0,43 0,31 0,45 STABIL FORSYNING Det danske energisystem er kendetegnet ved tårnhøj sikkerhed i leveringen af energi. Tag el. Her lægger Danmark flot til med et lavt, gennemsnitligt antal afbrudsminutter til fordel for industri, forretningsdrivende og private. Tårnhøj forsyningssikkerhed i Danmark GENNEMSNITLIGT ANTAL AFBRUDTE MINUTTER (2012) DANMARK TYSKLAND HOLLAND STORBRITANNIEN SVERIGE EU NOTE: RÅ ELPRIS ER DEFINERET SOM ELPRIS EKSKL. NETOMKOSTNINGER, PSO-BETALING, SKATTER OG AFGIFTER.

9 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR 9 ENERGIEFFEKTIVITET HELT I TOP FOR DANSK INDUSTRI Danmark er et af Europas absolut mest energieffektive lande vores energiintensitet er 39% lavere end EU s gennemsnit. Det drives især af vores industri, som bruger hele 44% mindre energi per produceret enhed end EU-gennemsnittet. ENERGISEKTOREN ER FORREST I OMSTILLINGEN VÆK FRA CO2-TUNG PRODUKTION Danmarks CO2-udledning er faldet betydeligt med 30% fra 1990 til Energisektoren er omdrejningspunkt i den udvikling, og sektorens CO2-udledning faldt med hele 41,3% i samme periode. Industriens energiintensitet KG OLIEÆKVIVALENT PR. EUR1000 (2005-PRISER) Udvikling i energisektorens drivhusgasudledning pr. capita 1 INDEKS, ÅR 1990 = SVERIGE -26,9% HOLLAND -20,3% EU-28-17,9% TYSKLAND -1,8% 44% STORBRITANNIEN -27,6% DANMARK -9,5% HOLLAND SVERIGE EU-28 STORBRITANNIEN TYSKLAND DANMARK NOTE: VARIATIONEN I DE DANSKE TAL SKYLDES, AT TALLET ER FØLSOMT OVERFOR IMPORT/EKSPORT AF ENERGI, HVILKET DOG IKKE SKYGGER FOR DEN NEDADGÅENDE TREND EL & VARME

10 10 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR VIDEREUDVIKLING KRÆVER INVESTERINGER Den danske grønne omstilling er banebrydende på mange områder. En af dem er, at vi skal erstatte fossile brændsler med primært el, hvad enten vi taler transport, opvarmning eller industrien. På den måde kan vedvarende energi fra vind og sol erstatte olie og andre fossile brændsler flere og flere steder i vores energiforbrug. Den basale energiproduktion og infrastruktur UDVIKLING I ANLÆGSAKTIVER (MILLIARDER KRONER) HANDEL OG DETAILSALG TRANSMISSION OG DISTRIBUTION PRODUKTION -0,5% P.A. Her står Danmark med særlige udfordringer, da strømmen selvfølgelig vil komme, som vinden blæser. Den evne til at håndtere ikke-regulerbar energi er noget, som skal være en dansk spidskompentence efterhånden, som vi får skabt større værdi af vores grønnere og grønnere strøm % Den samlede andel af vedvarende energi i den danske elproduktion er voksende, og 71% af vores vedvarende energi er ikke-regulerbar. Det vil kræve investeringer hele vejen fra produktion over transport via elnettet og til forbruget i elbiler, varmepumper, industriproduktionen eller rundt om i husene. Desværre gør de aktuelle rammer for regulering af eldistributionen, at investeringerne udebliver. Da der ikke kan opnås en ordentlig, risikojusteret forrentning af nye investeringer, så kigger vi ind i et efterslæb på 4 mia. kr. i 2020 på investeringer alene i elnettet. Det sker på et tidspunkt, hvor man politisk ønsker at bruge el til meget mere i opvarmning, transport og industrien. Det hænger ikke sammen, og derfor må man politisk se eldistribution som et investeringsobjekt. Tilsvarende vil investeringerne i elproduktion også falde, og samlet set tyder Quartz+Cos analyser på, at aktivmassen vil skrumpe med hele fem procent på bare 10 år netop som vi er i gang med en omlægning af energisektoren. Det er en udfordring, som skal håndteres

11 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR 11 Sammenligning af vedvarende energi-andel i elproduktion (2012) 58,3% 48,0% REGULERBAR ANDEL 1 (PROCENT) IKKE-REGULERBAR ANDEL (PROCENT) ANDEL AF VEDVARENDE ENERGI I ELPRODUKTIONEN (PROCENT) 29% 93% 23,7% 23,4% 71% 64% 48% 12,2% 12,1% 7% 36% 52% 53% 59% 47% 41% SVERIGE DANMARK EU-27 TYSKLAND STORBRITANNIEN HOLLAND INVESTERINGSGAB PÅ 4 MIA. KR. I 2020 Elnettet er omdrejningspunktet i vores grønne omstilling, hvor el skal bruges til meget mere. Men alene med de nuværende opgaver skal eldistributørerne investere mere for at forberede elnettet til fremtiden. Det aktuelle niveau for investeringer er ikke nok. Beregninger viser, at med investeringer som i 2013 vil værdien af elnettet falde med over 4 mia. kr. i årene frem til Det svarer til knap 10% af elnettets samlede værdi. Læg dertil at selvsamme elnet forventes at løse nye opgaver med ikke-regulerbar vedvarende energi. Der vil blive investeret for lidt i elnettet frem mod SUMMEREDE INVESTERINGER, MIO. KR., NØDVENDIGT INVESTERINGSNIVEAU, HVIS VÆRDIEN SKAL HOLDES EFTERSLÆB SAMLEDE INVESTERIN- GER FREMTIDIGE INVESTERINGER PÅ 2013-NIVEAU 4 MIA. KR. 1 NOTE: REGULERBAR VEDVARENDE ENERGI INKLUDERER: VANDKRAFT OG BIOMASSE. IKKE-REGULERBAR VEDVARENDE ENERGI: SOLENERGI, VINDENERGI, GEOTERMI OG BØLGEENERGI. 2 KILDE: DANSK ENERGI

12 ET VÆSENTLIGT ERHVERV: ENERGIINDUSTRIEN Energiindustrien er i sig selv af afgørende betydning for Danmark, både hvad angår arbejdspladser, omsætning og eksport. Så ud over at levere gode rammevilkår med stabil, billig og stadigt grønnere energi til resten af samfundet, så er industrien også vigtig for Danmark i sig selv. Derfor er der brug for at indtænke energiindustrien som erhverv, når der laves rammer, og når man forhåbentlig har politiske ambitioner på industriens vegne. Det kræver konstant udvikling, løbende reduktion af omkostninger og offensiv tænkning politisk såvel som kommercielt for at vi kan fastholde den flotte position, hvor hver femte, danske krone fra vareeksport kommer fra energiindustrien. Vores ambitioner for energiindustrien bør derfor hvile på følgende fire grundpiller: ¼ Fortsat stort økonomisk bidrag til samfundet fra energiindustrien ¼ Fastholdelse af konkurrencedygtige priser for energikunderne ¼ Høj forsyningssikkerhed med stadigt mere vedvarende energi og elektrificering ¼ Ressourceeffektivitet i alle led, så vi fortsat forbedrer energiintensiteten i det danske samfund og gavner klimaet Det er kun muligt at levere på de ambitioner, hvis vi har de rigtige rammer. De skal skabes af branchen selv i et konstruktivt samarbejde med det politiske niveau, som også er afgørende for sektorens muligheder. Sammen har vi energi til mere. DANSK ENERGI VODROFFSVEJ FREDERIKSBERG C DESIGN: ESSENSEN TRYK: LITOTRYK

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT Den 6. oktober 2016 Henrik Poulsen, CEO Konference: Energi til vækst Energisektoren har tre opgaver i et moderne samfund 1. Levere stabil energi til en konkurrencedygtig

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK

ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK 10 VEJE 01 SÅDAN FÅR VI ENERGI TIL MERE 2 TRE BYGGESTEN TIL FREMTIDENS ENERGIPOLITIK 6 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK SÅDAN FÅR VI ENERGI TIL

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

10 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR

10 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR 1 1 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR 2 1 MYTE: Det er elselskabernes skyld, at forbrugernes pris på el er høj 56 pct. af den danske elpris for private husstande udgøres af skatter og afgifter. Faktisk

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Principoplæg til Kommune Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Hvordan kan Kommune være frontløber med ny teknologi, spare forbrugerne penge og få en fossilfri varme- og elforsyning på samme

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENS HISTORISKE OMSTILLING OG BETYDNING FOR DANMARK

ENERGIINDUSTRIENS HISTORISKE OMSTILLING OG BETYDNING FOR DANMARK QUARTZ+CO RYESGADE 3A 2200 COPENHAGEN N DENMARK Til rette vedkommende +45 33 17 00 00 WWW.QUARTZCO.COM 24. februar 2015 ENERGIINDUSTRIENS HISTORISKE OMSTILLING OG BETYDNING FOR DANMARK I forbindelse med

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Analyse af Energikommissionens anbefalinger En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet

Analyse af Energikommissionens anbefalinger En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet Analyse af Energikommissionens anbefalinger ------------------------- En survey blandt IDAs medlemmer, der er beskæftiget på energiområdet April 2017 Tabel 1: Energikommissionen anbefaler, at forsyningssikkerhed

Læs mere

100 % vedvarende energi til bygninger

100 % vedvarende energi til bygninger 100 % vedvarende energi til bygninger Niels Duedahl, adm. direktør Gør visioner til virkelighed SE s vision SE vil skabe de bedste totale kundeoplevelser indenfor energi & klima samt kommunikation og samtidig

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

ANBEFALINGER/KOMMENTARER TIL EU s ENERGIUNIONSPAKKE. Jørgen Skovmose Madsen

ANBEFALINGER/KOMMENTARER TIL EU s ENERGIUNIONSPAKKE. Jørgen Skovmose Madsen Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 413 Offentligt ANBEFALINGER/KOMMENTARER TIL EU s ENERGIUNIONSPAKKE Jørgen Skovmose Madsen Hvorfor Energiunion? EU importerer dagligt energi for mere end 8 mia.

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Behovet for reduktioner i drivhusgasudslippet og den hjemlige danske indsats

Behovet for reduktioner i drivhusgasudslippet og den hjemlige danske indsats Behovet for reduktioner i drivhusgasudslippet og den hjemlige danske indsats Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd for 92-gruppen Klimakrav til reduktioner IPCC udmeldte i 2007 et behov for reduktioner

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

VELKOMMEN TIL DI ENERGI

VELKOMMEN TIL DI ENERGI VELKOMMEN TIL DI ENERGI ENERGISEKTOREN GENNEM 40 ÅR ENERGIBRANCHENS UDVIKLING DANMARK SOM FØRENDE LAND ENERGIBRANCHENS FREMTID ENERGISEKTOREN GENNEM 40 ÅR ENERGIBRANCHENS UDVIKLING DANMARK SOM FØRENDE

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Mange åbne ender Bedre integration mellem el-, gas-

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Udfordringen består i prisen Hvor stor er

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

VÆKST OG MILJØ I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV

VÆKST OG MILJØ I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VÆKST OG MILJØ I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV MILJØSTRATEGISK ÅRSMØDE 2015 07/12/15 Hansen Economics VÆKST: TRENDEN ER LAVERE Samme i andre lande, også Vesteuropa, EU15 INVESTERINGSKVOTE, VÆKST OG LEDIGHED

Læs mere

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene Sekretariatsleder, DI Bioenergi Gastekniske Dage Billund, 24. maj 2017 Photo: 2 Agenda Introduktion EU s 2030 målsætninger i Danmark Udfordringer i ikke-kvote

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Politisk konsensus om 2050 2035: El og varme baseres på VE Hvad er fossilfrihed? 1. Danmark

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

To chefkonsulenter til direktionssekretariatet Bestyrelsesbetjening og Strategi

To chefkonsulenter til direktionssekretariatet Bestyrelsesbetjening og Strategi Stillings- og personprofil To chefkonsulenter til direktionssekretariatet Bestyrelsesbetjening og Strategi Januar 2016 Opdragsgiver Dansk Energi Adresse Dansk Energi Vodroffsvej 59 1900 Frederiksberg www.danskenergi.dk

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2015

Klima- og miljøregnskab 2015 Klima- og miljøregnskab 2015 Status på vej mod 65% -reduktion Siden lanceringen af Nykredits klima- og miljøstrategi frem mod 2020 er vi i Nykredit nået knap halvdelen af vejen i forhold til den interne

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05 Det danske eksempel" vejen til en energieffektiv og klimavenlig økonomi Februar 29 Erfaringerne fra Danmark viser, at det gennem en vedholdende, aktiv energipolitisk satsning på øget energieffektivitet

Læs mere

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 256 Offentligt Fjernvarme Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen Indblik Frederiksberg 17. oktober 2014 Danske el-net foran stor investeringspukkel Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen De danske elnet leverede i 2013 en rekordhøj stabilitet.

Læs mere

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft DISCLAIMER: Disse elprisscenarier er lavet vha. en matematisk model Balmorel som bygger på en lang række usikre antagelser om den fremtidige udvikling i produktion, forbrug og transmission. Dansk Energi

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Vind og kul, fordele og ulemper. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Vind og kul, fordele og ulemper Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Vision Danmark har rigtig gode muligheder for at gå forrest med helt at udfase brugen af fossile brændsler - også kul En total afkobling

Læs mere

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 7 Vision og mål 8 Investeringsområder 8 Investeringskriterier

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere