10 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR"

Transkript

1 1 1 punkterede myter OM DEN DANSKE ELSEKTOR

2 2 1 MYTE: Det er elselskabernes skyld, at forbrugernes pris på el er høj 56 pct. af den danske elpris for private husstande udgøres af skatter og afgifter. Faktisk beskattes el tre gange så hårdt som fyringsolie og diesel per forbrugt enhed energi. Det er langt overvejende den danske stats europarekord i elbeskatning, som gør, at den almindelige dansker oplever høje elpriser. 1% 8% 6% 4% 2% kilde: eurostat 212 figur 1.1 // Andel af afgifter i elprisen for private husstande i 21 Europamestre i elbeskatning Danskernes elforbrug beskattes meget hårdt. 56 pct. af elprisen for en almindelig husstand er skatter og afgifter. Det er endda uden den såkaldte PSO-betaling (cirka 8 pct. af den samlede pris), som går til at omstille Danmark til fremtidens vedvarende energiforsyning. % UK finland holland sverige tyskland danmark skatter og afgifter den rene elpris Kr/gj kilde: dansk energi 212 figur 1.2 // Afgifter og PSO i kroner per Gigajoule Tårnhøj elafgift fremmer fossile brændsler Gøres de politisk besluttede omkostninger ved energiforbruget op per produceret enhed energi, så bliver el ramt tre gange så hårdt som eksempelvis fyringsolie, naturgas eller diesel. 1 5 el i husstande blyfri benzin naturgas fyringsolie (gasolie) diesel (let) fjernvarme (kul) Skævvridningen i forhold til diesel og benzin bliver tilmed større med det nye energiforlig trods intentionen om, at der skal bruges mere el i transportsektoren. energi- og co 2 -afgift mv. pso ny forsyningssikkerhedsafgift MOMS af afgifter ceur/kwh kilde: eurostat figur 1.3 // Elprisen for private husstande i 211 Elbeskatning gør dansk el dyr Sammenligner vi med de relevante nabolande, er det i høj grad den massive beskatning, som gør, at den danske elpris bliver høj for danskerne. 1 5 DANMARK TYSKLAND SVERIGE HOLLAND UK FINLAND REN ELPRIS SKATTER OG AFGIFTER MOMS Det er klart, at den hårde beskatning af el gør det mindre attraktivt at bruge varmepumper og elbiler, selv om man fra politisk hold taler varmt for begge dele.

3 3 2 MYTE: de danske husholdninger bliver pelset af elselskaberne Den rene elpris for husstanden det vil sige uden skatter og afgifter er lavere i Danmark end i flere nabolande. Derudover er kvaliteten helt i top. Danske husejere anser strøm for en selvfølge, hvilket nok skyldes, at vi har noget nær europarekord i kvalitet og leveringssikkerhed. figur 2.1 // Den rene elpris for private husstande i 211 Konkurrencedygtig pris på el uden afgifter Kigger man kun på den rene elpris prisen på strømmen, fra den bliver produceret, til den kommer ud af stikkontakten så er vi internationalt konkurrencedygtige. Faktisk skaffede elselskaberne danskerne billigere strøm i 211, end det var tilfældet i nabolandene. ceur/kwh kilde: eurostat finland danmark holland sverige tyskland uk figur 2.2 // Betaling til net og regional transmission pr. 1. januar (Husholdningskunder) øre/kwh 28 kilde: dansk energi 212 Stabil pris for at få el til stikkontakten Umiddelbart har netbetalingen til elselskaberne været svagt stigende over de seneste år. Men en væsentlig del af tarifferne skyldes politiske beslutninger så som kabellægning ved nybebyggelser og luftledninger, som skal graves i jorden såkaldt nødvendige nyinvesteringer samt den politisk bestemte indsats for at spare energi. Det giver samfundsøkonomisk god mening, men kræver selvfølgelig investeringer. Korrigeres der for disse politisk besluttede udgifter, er netbetalingen svagt faldende over tid FASTE PRISER (24-priser) FASTE KORRIGEREDE PRISER figur 2.3 // gennemsnitlig årlig Afbrudsvarighed pr. kunde i 21 minutter 12 kilde: council of european energy regulators 212 Kvaliteten er helt i top Det er helt afgørende for kunderne, at der rent faktisk er strøm i stikkontakten, når den skal bruges. Derfor er afbrudsstatistik et centralt mål for kvaliteten af elsektorens leverancer. Her er Danmark i absolut topklasse og det i en sådan grad, at vi danskere tager det fuldstændig for givet, at der er strøm i kontakten ingen data danmark tyskland holland uk sverige finland

4 4 3 MYTE: Elselskaberne gør det dyrere at drive forretning i Danmark Danske virksomheder har glæde af prisdygtig strøm af høj kvalitet. Der er faktisk milliader af kroner til forskel i forhold til den gennemsnitlige pris i EU. Samtidig spiller elselskaberne en vigtig rolle ved at effektivisere energiforbruget hos erhvervslivet. Det er en politisk aftalt opgave, som hjælper samfundet, og kunderne er tilmed rigtig tilfredse med den måde, hvorpå opgaven løses. ceur/kwh kilde: EUROSTAT 212 OG DANSK ENERGI finland sverige danmark uk tyskland holland figur 3.1 // Prisen på el til erhvervslivet Konkurrencedygtig el til virksomhederne De danske virksomheder får en vare af høj kvalitet til en pris, som er konkurrencedygtig med de fleste nabolande. Sammenlignes virksomhedernes pris over perioden eksklusiv refunderbare udgifter som moms er Danmark billigere end flere af de nabolande, som vi sammenligner os med. mio.dkk eu27 kilde: eurostat 211 og dansk energi tyskland figur 3.2 // Årlig gevinst for dansk erhvervsliv i fht. EU27 og Tyskland Forbedret konkurrenceevne Hvis det samlede danske erhvervsliv skulle betale, hvad der svarer til gennemsnitsprisen i Europa for sin el, så ville det koste dem 2 mia. kr. mere om året. Var det tilsvarende i Tyskland, at der skulle betales, er differencen helt oppe på 3,5 mia. kr. Den prisdygtige el styrker altså konkurrenceevnen for danske virksomheder. forskel i elprisen forskel i afgifter kilde: ea energianalyse, niras og viegand og maagøe 212 meget tilfredse tilfredse mindre tilfredse slet ikke tilfrede ved ikke/ikke relevant figur 3.3 // Danske virksomheders tilfredshed med energispareindsatsen Erhvervslivet værdsætter energibesparelser Elselskaberne og den øvrige energisektor gør en stor indsats for at spare på energien. I 211 sparede elselskaberne, hvad der svarer til de københavnske husstandes elforbrug og over 6 pct. af det sker i erhvervslivet. Det forbedrer konkurrenceevnen. Den indsats værdsættes og de berørte virksomheder er tilfredse med den service, som de oplever.

5 4 myte: Elkunderne er sure og aner ikke, hvem deres elselskab er 5 Danskerne kender deres elselskab. De er altså ikke i tvivl om, hvem der sørger for, at der kommer strøm ud af stikkontakten. Den service værdsættes. Selv om nogle aktører gerne vil give indtryk af, at utilfredsheden er stor så er fakta, at danskerne er tilfredse med deres elselskab. figur 4.1 // Ved du, hvilket elselskab du har derhjemme? Danskerne kender deres elselskab Spørger man danskerne, så er de ikke i tvivl. Elkunderne ved godt, hvem de har som elselskab derhjemme. Langt over 8 pct. af danskerne har indsigt i, hvem der sørger for el i deres stikkontakter døgnet rundt. 1% 8% 6% 4% kilde: userneeds for dansk energi 21 og 211 2% % ja nej figur 4.2 // Hvor tilfreds er du med dit elselskab? og de er tilfredse Spørger man til, om de er tilfredse, så er 78 pct. af forbrugerne tilfredse eller meget tilfredse med deres elselskab. Kun meget få er utilfredse med det selskab, som leverer deres strøm. 8% 6% 4% 2% kilde: userneeds for dansk energi 211 % meget tilfreds tilfreds Utilfreds meget Utilfreds ved ikke figur 4.3 // Kunderne bruger mulighederne og er tilfredse God kontakt til elselskaberne Skal danskerne have kontakt med deres elselskab, så er det overvejende indtryk, at man er glad for behandlingen. Endvidere bruger størstedelen af kunderne de mange muligheder for selvbetjening, som elselskaberne stiller til rådighed. Kundetilfredsheden er kontinuerligt i fokus for elsektoren. 8% 6% 4% 2% kilde: userneeds for dansk energi 211 % Tilfreds eller meget tilfreds med behandlingen ved henvendelse Kunder der bruger muligheder for selvbetjening mindst en gang årligt

6 6 5 myte: Der er ingen konkurrence i elsektoren Ofte hævdes det, at der ikke er nok konkurrence om elkunderne. Faktum er, at udbuddet af produkter er massivt. Men kundens gevinst ved at bruge tid på et skifte er bare ikke stor nok, hvilket er politisk bestemt. Det er typisk et par hundrede kroner for en husstand og det er ikke nok. Gennemsigtigheden på markedet er også i top, hvilket koster på overskueligheden. Ønsker kunden et simpelt produkt, så står en bred vifte af leverandører klar. Prøv blot at taste dit postnummer ind på udbuddet er meget stort, og det er nemt at skifte selskab. kilde: elpristavlen 212 o mrd. 1-2 mrd. 3-4 mrd. 5-6 mrd. figur 5.1 // Massiv variation i produkterne på markedet Variabel pris Variable prisprodukter fordelt på bindingsperioder et bredt udvalg af muligheder. Sammenlagt er der cirka 9 produkter af denne type på markedet. fremtid (næste år og frem) 6 mrd. og derunder over 6-12 mrd. over mrd. over 24 mrd. Fast pris Fast prisprodukter fordelt på leveringsperioder også her er der et bredt udvalg af muligheder. Sammenlagt er der cirka 6 produkter af denne type på markedet. uden klima certificeret vedvarende energi co 2 -kvote annulleret investering ny ve co 2 -kvote reduktion Klimaprodukter Der er også mange forskellige typer produkter til kunden, som gerne vil tilgodese klimaet. Sammenlagt er der cirka 5 produkter af denne type på markedet. kilde: figur 5.2 // Stor gennemsigtighed på Elpristavlen.dk Få et hav af tilbud på elpristavlen.dk Det oplagte værktøj for en almindelig husstand til at få indblik i mulighederne på markedet er via Med få klik og indtastninger fås et klart overblik over de mange muligheder på markedet.

7 4 2 6 MYTE: Det er svært at skifte elleverandør 7 Det siges, at elselskaberne skaber barrierer for at holde på kunderne. Faktum er, at danskerne er helt på det rene med, at de kan skifte elselskab. Spørger man på europæisk plan dem, der har gjort forsøget, så er det lettere at finde en ny leverandør i Danmark set i forhold til nabolandene. figur 6.1 // Er du klar over, at man kan skifte elleverandør? Danskerne ved, at de kan skifte elleverandør Spørger man danskerne, er de ikke i tvivl. Ni ud af ti danskere ved, at de kan skifte elselskab, hvis de ønsker det. ja kilde: userneeds 211 nej figur 6.2 // Spørger man dem, der har skiftet eller forsøgt så er det ikke svært i Danmark og vil man skifte, er det let Det opfattes altovervejende som let at skifte elselskab i Danmark, hvis man spørger dem, der har forsøgt at skifte elleverandør. Tal fra EU- Kommissionen viser, at sammenlignet med vores nabolande, så har danskerne gode erfaringer med at få en anden elleverandør og ingen danskere svarer, at det var så svært, at de gav op. 1% 8% 6% 4% kilde: eu-kommisionen nov 21 2% % tyskland holland finland uk sverige danmark har skiftet, nemt prøvede, men intet bedre tilbud skiftede, men det var svært prøvede, men for svært ved ikke/andet

8 8 7 MYTE: Netselskaberne behøver ikke at skære i deres omkostninger Er det virkelig korrekt, at netselskaberne ikke behøver at fokusere på udgifterne? Nej år for år har de danske netselskaber høvlet af deres omkostninger. Betyder det bare flere penge i lommen? Nej den stramme regulering mindsker indtægtsrammerne for selskaberne år for år, så de lavere omkostninger kommer forbrugerne til gode. mio. kr. kilde: dansk energi figur 7.1 // Udviklingen i netselskabernes driftsomkostninger (LØBENDE PRISER) Netselskaberne slanker sig markant De danske elnetselskaber har i høj grad effektiviseret sig over de seneste år. Med den øgede konkurrence på elmarkedet er der barberet mange hundrede millioner kroner af de driftsomkostninger, som selskaberne har indflydelse på. INDEKS 1 8 kilde: dansk energi 211 figur 7.2 // Udviklingen i selskabernes driftsomkostninger (26 = indeks 1) Omkostningerne er bragt ned Elselskabernes fokus på lavere omkostninger har haft tydelig effekt, uanset om der måles per ansat, per km net eller på størrelsen af nettet. Retningen er ikke til at tage fejl af omkostninger/ansat omkostninger/netvolumen omkostninger/km net mio. kr kilde: dansk energi baseret på energitilsynet figur 7.3 // Akkumuleret permanent reduktion i netselskabernes indtægtsrammer (løbende priser) Kunderne mærker forskellen De danske kunder mærker, at elselskaberne har fokus på omkostninger. Således er netselskabernes politisk bestemte ramme for, hvor meget de må opkræve for at transportere el, blevet reduceret med en halv mia. kr. over fem år.

9 8 myte: Energiselskaberne bruger kun grøn energi som vinduespynt 9 Energiselskaberne er omdrejningspunktet for den grønne omstilling. Vi har en effektiv kraftvarme-produktion, andelen af vedvarende energi vokser år for år, og vi går forrest, når det gælder energieffektivisering. Resultatet er til at få øje på. Eksempelvis er CO 2 -udledningen fra elforbruget faldet markant i Danmark. figur 8.1 // Vedvarende energis andel af energiinput til elproduktion og transport 25% kilde: energistyrelsen 211 Elproduktionen bliver grønnere Det er ikke kun i de politiske skåltaler, at dansk elproduktion er blevet mere grøn. Energiselskaberne gør nemlig noget ved det. Faktum er, at andelen af vedvarende energi er støt stigende og nu udgør over 25 pct. af elproduktionen. Det tal vil vokse markant i de kommende år og står i skærende kontrast til transportsektoren, hvor man politisk ikke har gjort en forskel i forhold til at omstille væk fra fossile brændsler. 2% 15% 1% 5% % ve s andel af energiforsyningen i transportsektoren ve s andel i elproduktionen figur 8.2 // CO 2 -udledning per produceret enhed el gco 2 /kwh kilde: energinet.dk 212 det giver resultater Effekten af den øgede andel af vedvarende energi i elproduktionen giver resultater. Per produceret kwh er der sket et markant fald i udledningen af CO 2. Den danske grønne omstilling er i fuld gang på energiområdet co 2 -udledning per produceret enhed el figur 8.3 // PROCENT EL SAMPRODUCERET MED VARME I 21 Optimal udnyttelse af brændslerne Selv om vindstrøm og anden vedvarende energi fylder mere og mere, så er der stadig fossile brændsler i elproduktionen. Her er Danmark dog også i front, da langt det meste af vores el kommer fra samproduktion med varme. Det giver tårnhøje effektivitetsgrader i forhold til at udnytte brændslerne og medvirker dermed til at gøre den danske elproduktion langt mere klimavenlig. 5% 4% 3% 2% 1% % kilde: eurostat 212 uk sverige tyskland holland finland danmark

10 1 MYTE: Elselskaberne er 9 ikke innovative Elselskaberne skaber forudsætninger for vækst ved værdiskabende og innovativ rådgivning, brug af vedvarende energi og prisdygtige elpriser. Allerede i dag er den danske energiforskning klart bedst til at tiltrække EU-midler til Danmark. Og vi er i gang med at bygge fremtidens elnet i det omfang det økonomisk giver mening. 6% 5% 4% 3% 2% 1% % kilde: forsknings- og innovationsstyrelsen 211 figur 9.1 // Danmarks andel af EU s forskningsmidler fordelt på sektorer Energiforskning bedst i kampen om EU-midler Der er hård kamp om EU-midlerne til forskning. Ikke desto mindre tiltrækker dansk energiforskning en markant større andel af de relevante EU-midler hjem set i forhold til de andre forskningsområder. Det understreger, at dansk energiforskning er så relevant, at den kan stå sig i den internationale konkurrence. Tilmed er erhvervets egenfinansiering også i top, hvilket viser, at forskningen ofte har kommercielt potentiale. informations- og kommunikationsteknologi miljø (herunder klimaændringer) sundhed fødevarer, landbrug, fiskeri og biovidenskab energi mio. kr kilde: dansk energi figur 9.2 // OFFENTLIGE MIDLER TIL ENERGIFORSKNING FORDELT PÅ EVENTUEL MEDFINANSIERING Dansk energiforskning er interessant Det danske politiske system har fået øjnene op for potentialet i energiforskningen. Derfor investeres der flere offentlige kroner i dag og de danske energiselskaber bidrager i betydelig grad med midler til en række projekter. Som det fremgår af den røde del af figur 9.2 har energiselskaberne over de seneste 1 år bidraget til den stigende forskningsaktivitet. medfinansieret af energiselskaber øvrige projekter antal (1. stk) kilde: dansk energi figur 9.3 // Fjernaflæste målere en forudsætning for Smart Grid Fremtidens elnet skal gøres muligt Danske politikere ønsker, at el især vindstrøm skal benyttes til mange flere ting i fremtiden så som transport og opvarmning. Det kræver et intelligent elnet såkaldt smart grid som blandt andet skal baseres på fjernaflæsning af elmålerne. Dermed bliver elnettet klargjort i forbrugernes ende til at møde fremtidens udfordringer. fjernaflæsning ultimo året fjernaflæsning besluttet i kommende år

11 myte: Elselskaberne bidrager ikke 1 til den danske samfundsudvikling 11 De danske elselskaber bidrager ikke bare med arbejdspladser og indenlandsk omsætning. Vi skaber eksportkroner ved eleksport, og forbedrer den danske konkurrenceevne ved en massiv energispareindsats. Det er ikke kun via jobs og eksport, at vi bidrager til at udvikle Danmark. For eksempel nyder flere og flere danskere godt af, at elselskaberne skaber konkurrence på bredbåndsmarkedet ved som eneste vægtige markedsaktør at udrulle fremtidssikret bredbånd via fiber. figur 1.1 // nettoeksporten af strøms bidrag til betalingsbalancen Dansk el varmer på betalingsbalancen År for år bidrager den danske elproduktion til at trække penge hjem til Danmark. Eksporten er klart størst i tørre vintre, hvor mængden af billig strøm fra norske og svenske vandkraftværker er begrænset. mio. dkk kilde: energistyrelsen figur 1.2 // Udviklingen i elselskabernes realiserede energibesparelser Energibesparelser gør en forskel I Danmark er energiselskaberne pålagt at finde energibesparelser i både erhvervsliv og boliger. For erhvervslivet betyder det lavere energiforbrug og dermed bedre konkurrenceevne. I dag spares der, hvad der svarer til de københavnske husstandes elforbrug, og forpligtigelsen vokser markant i de kommende år til fordel for samfundsøkonomien. mwh kilde: dansk energis indberetning til energistyrelsen figur 1.3 // Vækst i antal solgte abonnementer på bredbåndsteknologier Fremtidssikret bredbånd i hastig vækst Der har længe manglet konkurrence på bredbåndsmarkedet. Med elselskabernes investeringer i fremtidens bredbånd via fiber, så sker der noget og kundevandringerne viser med al tydelighed, at markedet er i opbrud. Det giver lavere priser og ved udgangen af 211 havde ca danskere en fiberforbindelse. De høje båndbredder på fibernettet giver også danskerne og dansk erhvervsliv et væld af nye muligheder via internettet. 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% kilde: erhvervsstyrelsen 212 xdsl kabelmodem fiber

12 Design: ESSENSEN.com fotos: colourbox.dk maj 212 DANSK ENERGI ROSENØRNS ALLÉ FREDERIKSBERG

ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK

ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK ENERGI TIL MERE 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK 10 VEJE 01 SÅDAN FÅR VI ENERGI TIL MERE 2 TRE BYGGESTEN TIL FREMTIDENS ENERGIPOLITIK 6 10 VEJE TIL EN NY DANSK ENERGIPOLITIK SÅDAN FÅR VI ENERGI TIL

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 190 Offentligt DANSK ENERGIINDUSTRI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 190 Offentligt DANSK ENERGIINDUSTRI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 190 Offentligt DANSK ENERGIINDUSTRI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR 2 DANSK ENERGI: FRA OLIEKRISE TIL EKSPORTEVENTYR SAMMEN HAR VI ENERGI

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

FØLG STRØMMEN. Din elguide

FØLG STRØMMEN. Din elguide FØLG STRØMMEN Din elguide 2 DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN DANSK ENERGI FØLG STRØMMEN 3 HVORFOR SKAL DU FØLGE STRØMMEN? Vores energisystem undergår en kolossal grøn forvandling. Det giver dig som forbruger

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen

Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen Indblik Frederiksberg 17. oktober 2014 Danske el-net foran stor investeringspukkel Af chefkonsulent Jens Zoëga Hansen og konsulent Holger N. Jensen De danske elnet leverede i 2013 en rekordhøj stabilitet.

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaber og Energinet.dk Peder Ø. Andreasen, Adm. direktør Energinet.dk Trends i udviklingen der påvirker værdien af et Smart

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

100 % vedvarende energi til bygninger

100 % vedvarende energi til bygninger 100 % vedvarende energi til bygninger Niels Duedahl, adm. direktør Gør visioner til virkelighed SE s vision SE vil skabe de bedste totale kundeoplevelser indenfor energi & klima samt kommunikation og samtidig

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Mange åbne ender Bedre integration mellem el-, gas-

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Pressemeddelelse Vismandsrapport om energi- og klimapolitik, bilbeskatning samt affald Materialet er klausuleret til torsdag den 28. februar 2013 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Energiselskaberne, energieffektivitet og innovation

Energiselskaberne, energieffektivitet og innovation Energiselskaberne, energieffektivitet og innovation Anders Stouge, vicedirektør 20. november 2012 20-11-2012 side 1 Andes Stouge Agenda 1. Dansk Energi hvor er vi på vej hen? 2. Nye vinde ændringer sker

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Afgi%er og *lskud mv. på energiområdet. Energifonden Summer School Sorø den 30. august 2013 Jens Holger Helbo Hansen

Afgi%er og *lskud mv. på energiområdet. Energifonden Summer School Sorø den 30. august 2013 Jens Holger Helbo Hansen Afgi%er og *lskud mv. på energiområdet Energifonden Summer School Sorø den 30. august 2013 Jens Holger Helbo Hansen Generelt højt dansk skafetryk Placering I EU Land Ska2er I pct. af BNP I 2011 1 Danmark

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 - For beslutningstagere i energi- og transportsektoren DATO: 19-20 August STED: Comwell Sorø inviteres til Energifondens Summer School fordi du er Du blandt dem, der har

Læs mere

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT Den 6. oktober 2016 Henrik Poulsen, CEO Konference: Energi til vækst Energisektoren har tre opgaver i et moderne samfund 1. Levere stabil energi til en konkurrencedygtig

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt. Export( 2011)

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt. Export( 2011) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Export( 2011) Eksporteret licens AfMICHAEL STENVEI Offentliggjort 29.02.12 kl. 16:40 Danskproduceret vindstrøm satte rekord i

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23.

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. november 2015 Præsentation af Klimarådet Klimarådet skal bidrage med uafhængig

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Den Store Energiomstilling. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Den Store Energiomstilling. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Den Store Energiomstilling Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Den Store Energiomstilling 4 grunde til energiomstillingen 1. Modvirke klimaforandringerne 2. Fremtidssikre forsyningssikkerheden 3. Danske

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el Sekretariatet for Energitilsynet post@energitilsynet.dk Dok. ansvarlig: HGB Sekretær: Sagsnr: 2003-209 Doknr: d2012-6272-3.0 31-08-2012 Dansk Energis kommentarer til Energitilsynets analyse af konkurrencen

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO 1. Indledning PSO-afgiften blev indført i forbindelse med aftale om

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir Samspil med det intelligente elsystem Lara Aagaard, Adm.dir Ind med vind og biomasse 3 Elektrificering CO2 2 VE Mindre energiforbrug 1 Ren el og fjernvarme Ud med olie og gas Det åbenbare mod 2020 Vind

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere