program for Alsgadekvarteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "program for Alsgadekvarteret"

Transkript

1 program for Alsgadekvarteret Tværgående forbindelse og mødested Ophold, leg, tryg og lokal stemning er nøgleordene i fornyelsen af kvarteret mellem Enghave Station og Enghaveparken. Det skabes gennem en tværgående forbindelse i kvarteret med muligheder for små pauser på hjørnerne og et mødested ved den lokale skole.

2 Lokale beboere og interessenter har udformet planerne for fornyelsen af kvarteret i samarbejde med Områdefornyelsen Vesterbro Indhold Indledning 3 Formål 3 Vision 3 Baggrund og mål 4 Succeskriterier for projektet 4 Projektafgrænsning 4 Alsgadekvarteret i dag 5 Alsgadekvarteret i fremtiden 6 Indgangene fra Vester Fælledvej 8 Forpladsen ved Vesterbro Svømmehal 10 Krydset ved Angelgade og Slesvigsgade 12 Byrumsinstallation skaber liv og bevægelse Krydset ved Alsgade og Dannevirkegade 14 Kvarterets centrum - Krydset i Alsgade og Slesvigsgade 15 Baggrundsoplysninger 19 2 Beboerne har plantet solsikker i vejbedene

3 fornyelse af alsgadekvarteret Indledning Programmet er udarbejdet i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og kvarterets beboere, brugere og aktører, der udgør en lokal arbejdsgruppe for den fysiske indsats i Alsgadekvarteret. Formål Fornyelsen af Alsgadekvarteret på Vesterbro skal understrege og styrke den øst/vestgående forbindelse gennem kvarteret, så beboere og daglige brugere for muligheder for ophold og oplevelser på deres vej gennem kvarteret. Samtidig skal oplevelsen af tryghed i kvarteret styrkes. Områdefornyelsen Centrale Vesterbro har som formål løfte Vesterbro til Københavnerniveau og skabe en mangfoldig, sammenhængende og tryg by (jvf. Politik for udsatte byområder). Uudnyttede kvadrameter skal gøres attraktive, så vesterbroerne får mest muligt ud af bydelens sparsomme plads. De udsatte byområder udvikles som led i Områdefornyelsen, så de hænger naturligt sammen med resten af byen og er præget af bæredygtig arkitektur og byrum med varierende funktion (Kvarterplan, Områdefornyelsen Centrale Vesterbro ). Vision Visionen for fornyelsen er at skabe et kvarter, der bedre afspejler det lokale liv. Hvis vi ser frem til tiden efter fornyelsen er der en hjemlig stemning i kvarteret og beboere og brugere opleveler en visuel sammenhæng. Det er attraktivt og hyggeligt at færdes gennem kvarteret. Mange bruger mødestedet ved skolen til en kort pause, sidde og snakke med vennerne, eller tager aftenkaffen med og sætter sig. Når kvarterets mange institutionsbørn går gennem gaderne i store flokke, kan de spise formiddagsfrugten på forpladsen foran svømmehallen eller tage en hurtig klatretur på det sjove hegn ved skolehjørnet. Efter skolens lukketid kan kvarterets unge og beboere i alle aldre indtage byrummet. Skoleeleverne holder læsetime på den pædagogiske markør, der markerer grænsen mellem skolegård og byrum og plejehjemsbeboerne fra Bryggergården betragter livet i krydset fra en bænk ved kioskhjørnet. Mere belysning og flere øjne på gaden gør oplevelsen af kvarteret i aften- og nattetimerne tryggere. Om natten får kvarteret lov til at hvile roligt. Kvarteret kan skifte karaktér. Fra at summe af trafik og aktivitet morgen og eftermiddag i hverdagene, kan kvarteret også være beboernes kolonihave med mulighed for at slå sig ned og mødes på tværs af kvarterets karréer. Beboerne har lyst til at komme ud af baggårdene. Sammen med lokale beboere bliver der bygget en grøn midlertidig oase i krydset ved skolen. 3

4 Baggrund og mål Udviklingen rundt om kvarteret har taget fart inden for de seneste år. Kvarteret er et udpræget boligområde, mens skole, institutioner og Vesterbro Svømmehal trækker mange daglige brugere, der har sin gang i kvarteret. Når eftermiddagens liv er forbi, oplever mange at kvarteret er mørkt og lidt utrygt at færdes i, særligt på grund af bygningernes lukkede facader og manglende liv og lys. Målet er at udnytte kvadratmeterne på udvalgte arealer og hjørner til ophold og aktivitet, så de i højere grad er til glæde for kvarterets mange brugere og beboere. Det væsentligt at arbejde med de eksisterede kvaliteter i kvarteret, og tilføje muligheder for ophold, aktivitet i varierende skala og oplevelser - skabe gode rammer for et varieret lokalt byliv, hvilket ligger i tråd med Metropol for mennesker. Bedre forhold for et varieret byliv og rekreativt ophold kan medvirke til at gøre oplevelsen af at færdes gennem kvarteret tryggere. Målet er også at inddrage enkelte parkeringspladser, så de bidrager med ekstra kvadratmeter. Særligt ved skolen vil det øge elevernes og andre brugeres muligheder for brug af byrummet, og bidrage til en oplevelse af et mødested og byrum. Succeskriterier for projektet - Der er etableret en visuel/indretningsmæssig sammenhæng på den øst/vestgående forbindelse tværs gennem kvarteret i projektområdet. - De udpegede hjørner/arealer i projektområde byder på visuelle oplevelser og inviterer til ophold, aktivitet eller begge dele. - Anlægget skal påbegyndes forår Projektafgrænsning Fornyelsen af Alsgadekvarteret tager udgangspunkt i en vest/østgående forbindelse i kvarteret fra Vester Fælledvej til Enghavevej via Alsgade og Angelgade (se tegning). På forbindelsen skal en række hjørner og arealer indrettes. De er tegnet ind på tegningen, og er beskrevet i det efterfølgende. Projektafgrænsningen er valgt af arbejdsgruppen, fordi den imødekommer beboerne og brugernes gennemgående ønske om at skabe et tryggere byrum i i gaderne rundt om Bryggergården. Kortet viser det tværgående forløb i Alsgadekvarteret, hvor den fysiske indsats skal udføres. Cirklerne indikerer de forskellige hjørner/arealer, der skal fornyes. Ny Carlsberg vej Ejderstedgade Slesvigsgade Dannevirkegade Carlsberg Vesterfælledvej Alsgade Enghavevej Vesterbro Angelgade 4 Projektafgrænsning Sønder Boulevard

5 Alsgadekvarteret i dag Eksisterende fysiske forhold i kvarteret som helhed Kvarteret er kendetegnet ved dets ensartede røde murstensbygninger og karréstruktur. Se evt. egenartsanalyse for uddybning. Mennesker og funktion (byliv) Alsgadekvarteret er primært beboelseskvarter, hvor hverdagens brugere spiller en stor rolle for kvarterets liv. Kvarteret rummer bl.a. en svømmehal og Enghave Kirke, mens over 700 skoleelever fra Vesterbro Ny Skole og børn fra syv institutioner dagligt færdes i området. Gader og byrum har primært funktion af gennemgang. Flere af kvarterets unge holder dog til i krydset ved Kiosk 21 og hjørnet overfor ved Bryggergården, hvor de har deres lokale base. Kvarteret adskiller sig fra resten af Vesterbro ved en højere koncentration af beboere med lav indkomst og med indvandrerbaggrund. Samtidig bor og færdes mange børnefamilier i kvarteret. Fysik (arkitektur/landskab) Bryggergården, et alment byggeri fra 1974, skiller sig arkitektonisk ud fra resten af kvarterets bebyggelse, og sætter et markant præg på oplevelsen af byrummet. Bygningens lukkede facader og betonnicher på hjørnerne skaber et byrum, som beboere og brugere oplever som utrygt og mørkt om aftenen. Manglende aktivitet i gadebilledet er med til at forstærke denne oplevelse. Mobilitet (trafik, tilgængelighed, parkering) Der er anlagt skråparkering i hele kvarteret. Derfor har hjørnerne store udposninger og flere andre steder med uudnyttede kvadratmeter. For fodgængere er kvarteret behageligt at bevæge sig igennem med brede fortove og sigtbare hjørner. Sammenhæng (fysiske mentale forbindelser) Beboere og brugere søger ud af kvarteret til omkringliggende rekreative områder som Enghaveparken, Sdr. Boulevard og Carlsberg. De omkringliggende områder er under massiv udvikling. Carlsberg bygger et 30 etagers hus med 88 boliger overfor Angelgade og planlægger i alt 3000 nye boliger i området og Billedtekst Carlsberg Station. Et byggeri, der markant ændrer kvarterets skyline og kan ændre trafikflows i kvarteret i form af flere, der går, cykler eller kører igennem eller opholder sig der. Enghave Station lukker ned, hvilket skaber mulighed for nye funktioner syd for Alsgadekvarteret. Samtidig bliver Enghaveparken fornyet. Beplantning Ensidige trærækker i gaderne understreger den overordnede karréstruktur og de lange lige gadeforløb. Omkring de særlige bygninger (skolen, kirken, evt. svømmehalskarréen) er der i varierende grad etableret en anden beplantningstype ( blomsterbede, buske, hække, enkelte træer o.lign.) Der er i forbindelse med en nyere tablering af skråparkering plantet nye træer i gaderne, hvor nogle af plantningerne i nogen grad underordner sig den eksisterende trærækkestruktur, mens andre (særligt i krydset Alsgade/Dannevirkegade) ikke følger den eksisterende struktur. Hjørnebedene er sået til af frøblandinger og solsikker og har et mere vildt udtryk. Midlertidig afgrænsning af skolegården mod Alsgade giver plads til leg og ophold. 5

6 Alsgadekvarteret i fremtiden Ønsker og krav til de enkelte projektet i sin helhed samt de enkelte projektområder Foruden de førstkommende ønsker og krav til projektet i sin helhed, vil der på de næste sider beskrives registreringer af hvert enkelt areal/hjørne på forbindelsen og krav og ønsker til fornyelsen. Ønsker og krav til projektet i sin helhed Ønsker: En forbindelse gennem kvarteret med flere mindre stop, der danner ramme for byliv efter lukketid En tilbagelænet og hjemlig/lokal stemning. Løsningerne i de enkelte byrum ønskes tilpasset det enkelte hjørnes karakter og omgivelser, eksempelvis om der er sol/skygge, areal, naboernes oplevelse af byrummet. Overfladerne skal så vidt muligt være permeable. De forskellige hjørner/arealer gennem forbindelsen har varierende funktioner for alle aldersgrupper, såsom mulighed for ophold, aktivitet og grønt. Forbindelsen skal indrettes med en indbyrdes genkendelighed i enten materialer eller indretning, som skaber en samlet identitet gennem kvarteret. Løsningerne i indretning og materialevalg skal være robuste i forhold til daglig brug og slid, samt være mulige at vedligeholde i samspil med københavner identiteten (jvf. Københavns Kommunes designma nual). De grønne bede og træer i kvarteret skal bevares eller erstattes. Projektet skal kunne løses inden for den økonomiske ramme. Ny Carlsberg vej Ejderstedgade Slesvigsgade Dannevirkegade Carlsberg Vesterfælledvej Alsgade Enghavevej Vesterbro Angelgade 6 Sønder Boulevard

7 De mange børn. der færdes i kvarteret afspejler kvarterets skole og mange børneinstitutioner. Beboere og brugere er med til at idéudvikle om fornyelsen af deres kvarter. 7

8 Indgangene fra vester fælledvej Sådan ser det ud nu: Ønsker og krav til fornyelsen Mennesker og funktion Begge overkørsler fungerer som indgangsparti til Alsgadekvarteret. I Angelgade særligt for brugere af svømmehallen. På hjørnet af Alsgade ligger Café Bryggeriet, der har udeservering og skaber byliv i sommerhalvåret og muligheden for at sætte sig ned. Ønsker: Overgangene opleves inviterende og trygge at passere særligt for fodgængere og cyklister. Indgangene markerer visuelt sammenhængen med resten af forbindelsen gennem kvarteret. Hjørnerne opleves som utrygge at passere i aften- og nattetimerne, da facaderne på Bryggergården er mørke og lukkede. Særligt i Alsgade, hvor betonnicherne gør det svært at se, om der står nogen bagved. Fysik Bryggergårdens betonmure, delvist lukkede facader og betonnicher i hjørnet på ved Alsgade skaber afvisende og mørkt miljø om aftenen og natten. Belysning i Bryggergårdens nicher eller rettet mod Bryggergården. Mobilitet Fortovet er ført igennem hele vejen over Angelgade og Slesvigsgade for at sænke farten på bilisterne. Alsgade bruges som gennemkørselsgade for biler fra Vesterfælledvej til Enghavevej. Tilgængeligheden må ikke forringes og overkørslen skal bevares. Sammenhæng Alsgade og Angelgade er gennemgangsruter i kvarteret, til og fra Carlsberg med lokale indkøbsmuligheder og rekreative områder. Carlsbergområdet bebygges med plads til flere tusinde nye beboere og brugere. Derfor er det forventeligt, at flere vil færdes gennem kvarteret i bil, på cykel og til fods. I Angelgade trækker svømmehallen mange brugere fra den omkringliggende by. 8 Indgangen til Alsgade fra Vester Fælledvej.

9 Vi Indgangene fra vester fælledvej Indgangen til Alsgade fra Vester Fælledvej Indgangen til Angelgade fra Vester Fælledvej Vesterfælledvej Vesterfælledvej Café Bryggeriet Café Bryggeriet Vesterfælledvej Vesterfælledvej Bryggergården Bryggergården Alsgade Alsgade Angelgade Bryggergården Bryggergården Vigtige forbinde Indgangen til Angelgade fra Vester Fælledvej. 9

10 Forpladsen ved vesterbro svømmehal Sådan er det ud nu: Ønsker og krav til fornyelsen: Mennesker og funktion Omkring 180 børn og 250 øvrige gæster bruger dagligt pladsen. Skoleklasser bliver læsset af busser og bruger også arealet som ventested. Om aftenen og om morgenen er der mange faste brugere, der ankommer til svømmehallen. Forpladsen bør primært indrettes med svømmehallens brugere i alle aldre som målgruppe. Opholdsmuligheder: et sted, hvor det er muligt at tage en pause, spise madpakken og vente på svømmemakkeren eller bussen. Fysik Pladsen fremstår som en udpræget transitplads, der har et slidt og lidt rodet udtryk med spredt cykelparkering og ubrugte arealer, der gør pladsen svær at aflæse. Chausséstensbelægning på hele fladen markerer og afgrænser arealet fra fortovet, hvilket lægger op til at arbejde med arealet som et lille rekreativt byrum. Mobilitet Der er cykelstativer placeret centralt på arealet og langs muren, men de ubrugte kvadratmeter betyder at cykler parkeres spredt på arealet. Især i morgen og aftentimerne er forpladsen fyldt op med cykler. Der er levnet plads til at mange kan vente på og passere via forpladsen. Der er en handicap p-pladse, men der mangler handicapadgang ind til svømmehallen. Ønsker: Handicapadgang/sliske ind til svømmehallen En p-plads kan evt. inddrages til cykelparkering. En mulighed er, at inddrage handicap p-pladsen, da her er mere sollys, og flytte den til den anden ende af forpladsen. Cykelparkeringen samles/omrokeres, så der skabes plads til opholds/venterum. Cykelparkeringspladserne på den nuværende plads skal genetableres i det færdige byrum, hvis muligt gerne endnu flere. Der skal indtænkes plads til af- og påstigning fra to busser på forpladsen. Sammenhæng Med Carlsberg Byen og Carlsberg Station kan Vesterbro Svømmehal forvente flere brugere og mere trafik forbi svømmehallen. 10

11 Busser standser her Forpladsen ved vesterbro svømmehal Bryggergården Svømmehal Indgang Eksisterende cykelparkering Adgang fra handicap parkering Angelgade Pladsen foran svømmehallen bliver primært brugt til cykelparkering og af- og pålæsning fra busser med skoleklasser. 11

12 Krydset ved Angelgade og Slesvigsgade Sådan ser det ud Nu Ønsker og krav til fornyelsen Mennesker og funktion Krydset er også gennemgangsvej for de omkring 300 børn, der dagligt går til og fra fritidshjem og klub i Angelgade nr. 2. Generelt færdes mange grupper fra kvarterets børneinstitutioner gennem krydset. Mulighed for ophold af kortere varighed. I morgen- og eftermiddagstimerne bliver hjørnet i Slesvigsgade ind mod Bryggergården benyttet som vente- og henteplads for to udflytterbørnehaver og myldrer med forældre, børn og cykler., der afleverer og henter børn i til børnehavebussen. Fysik Området er kendetegnet ved de røde karréer, Bryggergårdens arkitektur og københavnerfortove. På hjørnet ved Slien er der etableret et bed med såede blomster og en midlertidig siddemulighed. Mobilitet To busser med skovbørnehavebørn henter og afleverer børn på hjørnet langs Bryggergården i Slesvigsgade. Busserne parkerer ofte foran bil p-pladserne, hvilket kortvarigt kan skabe noget kaos. Samtidig er det forbindelsesled gennem kvarteret for mange institutionsbørn. Element der binder den tværgående forbindelse visuelt sammen. Enten på hjørnet mod Bryggergården eller på den modsatte side ind mod Slien. Ønsker: Let adgang til busser i Slesvigsgade. Hvis muligt kan busserne evt. henvises til at parkere ved svømmehallens forplads. Sammenhæng Krydset er et vigtigt forbindelsesled i den tværgående forbindelse gennem kvarteret og i den nord/sydgående retning, hvor krydset leder både til det rekreative Sdr. Boulevard og den nuværende Enghave St., samt ned til Enghaveparken. 12 Afhentning ved en udføytterbørnehavebus.

13 Krydset ved Angelgade og Slesvigsgade Fritidshjem Bryggergården Slesvigsgade Busser standser her Angelgade Vigtige forbindelser En uofficiel bænk bygget af de lokale spejdere. Hjørnet af Dannevirkegade og Slesvigsgade ved Bryggergården. 13

14 Krydset i Alsgade/Dannevirkegade Sådan er det ud nu: Ønsker og krav til fornyelsen: Mennesker og funktion Krydset bliver brugt til gennemgang, men flere af bedene bliver beplantet og passet af lokale beboere, som en del af projektet Blomstrende By. I sommerhalvåret er der derfor aktivitet ved bedene, og generelt et lokalt ejerskab fra beboerne i kvarteret. Mulighed for at tage en pause på et af hjørnerne og nyde det grønne kryds. Fritidshjemmet Krudtuglen ligger tæt på krydset i Dannevirkegade, og derfor er der dagligt mange børn, der færdes i krydset. Fysik Krydset har hjørnebede på alle fire hjørner med et vildtvoksende udtryk, hvilket beboerne oplever giver stor herlighedsværdi til stedet. Krydset er omkranset af beboelselsejendomme med affasede vægge ud mod fortovet, hvoraf de to der vender mod vest er uden vinduer. Der ligger et vaskeri på det sydøstvendte hjørne. Ønsker: Opholdsmulighed i mindre skala på kanten af bedene. Bedene skal bevares. Mobilitet Bilister kører igennem krydset fra Enghavevej for at komme til Sdr. Boulevard. Flere institutioner går gennem krydset ad Dannevirkegade for at komme til og fra Sdr. Boulevard og Enghaveparken. Ønsker: Fokus på oversigtsforhold for trafikanter. Sammenhæng Krydset forbinder Sdr. Boulevard og Enghaveparken, samt Enghavevej og Vester Fælledvej/Carlsberg Byen. 14 Blomstrende by hjørne med udsigt til Alsgade.

15 Krydset ved Alsgade og Dannevirkegade Krudtuglen Alsgade Dannevirkegade Krydset ved Alsgade og Dannevirkegade. 15

16 Kvarterets centrum - Krydset i Alsgade og Slesvigsgade: Sådan ser det ud nu: Ønsker og krav til fornyelsen: Mennesker og funktion Krydset ved Alsgade og Slesvigsgade fungerer som kvarterets centrum. Her er en mangfoldighed af brugere med forskellige behov. Om morgenen myldrer krydset af forældre og børn, der bliver afleveret på Vesterbro Ny Skole og institutioner. Om eftermiddagen åbner Kiosk 21, hvilket tiltrækker mere liv til krydset, bl.a. skolebørn og unge, der hænger ud på trappestenen. Om eftermiddagen og aftenen fungerer hjørnet ved Bryggergården som opholdssted for flere af kvarterets unge drenge. Her kan de stå i læ i betonnicherne, men har ingen steder at sidde. Flere brugere og beboere oplever dog Bryggergårdens hjørne som utrygt og mørkt i aftentimerne. Det forskelligartede liv med børn, voksne og unge, der gør krydset til et centrum om dagen, er væk om aftenen. Her mangler der generelt byliv og øjne på gaden. Ønsker: På hjørnet ind mod Vesterbro Ny Skole ønskes et byrum, der fungerer som skolegård om dagen og som lokalt mødested eftermiddag og aften, hvor også unge og voksne kan indtage byrummet. Skolebørnene er den primære målgruppe for hjørnet ved skolen i dagstimerne, men det er et stort lokalt ønske, at det også imødekommer unge og voksnes behov for ophold efter fritidshjemmets lukketid. Mulighed for ophold i mindre skala ved Kiosk 21. Byrummet ved skolen indrettes multifunktionelt med mulighed for ophold og aktivitet i mindre skala. Den pædagogiske markør, der afgrænser skolegården udformes, så den indbyder til multifunktionel aktivitet: sidde, hoppe, lege, undervisning. Fysik I krydset mødes skolegårdets hjørne med gitterhegn med Bryggergårdens arkitektur, Kiosk 21 s butiksfacade og de karakteristiske røde murstensbygninger. Altanerne ud mod krydset bryder de ensartede facader og giver fornemmelsen af lokalt liv. I krydset er der et lille højdepunkt og kig til alle fire udgange af kvarteret. I Bryggergården er der kontorfunktion og selskabslokale ud mod gaden, mens skolens facader også er lukkede og slukkede efter fyraften. Det underbygger oplevelsen af utryghed ved at færdes i krydset aften og nat, samt manglen på øjne på gaden, som arbejdsgruppen efterspørger. Der er placeret et el-skab i skellet mellem skolegård og fortov i Alsgade Ganglinjen på det østvendte hjørne overfor skolen leder direkte over i et grusbed. Ønsker: Krydsets funktion som centrum ønskes yderligere understreget. Belysning, evt. parklampe på hjørnet ved skolen. Mere beplantning på hjørnet ved Vesterbro Ny Skole P-pladsen nord for grusarealet i Slesvigsgade kan inddrages til cykelparkering. Grusbedet med et træ på hjørnet i Slesvigsgade ind mod skolen kan inddrages i løsningen, evt. med mulighed for ophold eller ved at beplante bedet/ grusarealet yderligere. Skraldespande ved hjørnet ved skolen. Etablering af pædagogisk markør, der erstatter gitterhegnet, med multifunktionelle funktioner, der tydeligt markerer grænsen mellem skolegård og byrum/fortov. Belysning i nicherne på Bryggergården. Opholdsmulighed i mindre skala på hjørnet ved Kiosken. Det østvendte hjørne overfor skolen befæstes ud mod gaden, så ganglinjen naturligt ledes over til fortovet ved Vesterbro Ny Skole. 16

17 Kvarterets centrum - Krydset i Alsgade og Slesvigsgade Sådan ser det ud nu: Ønsker og krav til fornyelsen: Mobilitet Krydset er knudepunkt for morgentrafik, hvor børn og voksne passerer krydset. På dette tidspunkt er særligt hjørnet ind mod skolen fyldt op af parkerede cykler, samt børn og voksne på farten. I løbet af dagen færdes ofte større grupper af børn fra institutioner gennem krydset, men skolebørnene færdes i krydset om eftermiddagen til og fra skole og fritidshjem/klub. Der er etableret ca. 30 cykel p-pladser rundt om gitterhegnet ved skolen. Disse er meget brugte, da de ligger tæt på indgangen. Der er dog også cykelstativer ned langs skolens mur i Alsgade, der står delvist ubenyttede. Striben af P-pladser langs med skolen bliver brugt til kiss n ride zone af skolebørnenes forældre. Dvs. en del biler standser op og kører igen. Fladen i krydset er hævet og sigtbarheden på hjørnerne er god. Dog virker Alsgade mellem Slesvigsgade og Vester Fælledvej som en korridor med mure til begge sider og bred vej. Brugere og beboere oplever, at bilister speeder op gennem denne strækning og oplever biltrafiken som utryg. Ønsker: Inddrag tre P-pladser foran skolen i Alsgade i det endelige byrum for at skabe mere plads til ophold og lægge en dæmper på trafikken. Inddrag en skråparkeringsplads i Slesvigsgade til cykelparkering. Alsgade fra Vester Fælledvej til Slesvigsgade gøres til 30 km. Zone ved etablering af en hævet flade ved Ejderstedsgade. Cykelparkeringen ved skolens nuværende hegn flyttes/erstattes i den nye løsning. Der skal indrettes et areal til kiss n ride i Alsgade foran skolen på minimum 4 parallel p-pladsers længde, dvs. 24 meter. Alternativt kan der være Kiss n ride i Ejderstedsgade. Ved en evt. hævet flade i krydset ved Ejderstedsgade skal der indtænkes, at biler nemt skal kunne bakke ud fra skråparkeringen i Alsgade. Der kører dagligt i gennemsnit 800 biler på denne strækning, hvilket er for mange til at ændre status til opholdog leg. Der er ind- og udkørsel fra P-kælderen under Bryggergården overfor skolen i Alsgade. Parkeringsbelægningsprocenten er kun ml om aftenen i Alsgade langs skolen og lidt højere i hele kvarteret. Dsv. der står en del ubenyttede P-pladser også om aftenen. Sammenhæng Krydset forbinder Sdr. Boulevard og Enghaveparken, samt Enghavevej og Vester Fælledvej/Carlsberg Byen. 17

18 Kvarterets centrum - Krydset i Alsgade og Slesvigsgade Skolegård Opbevaringsbygning Skole Slesvigsgade Ganglinje skal respekteres Eksisterende indgang Eksisterende hegn Alsgade Bryggergården Kiosk 21 Vigtige forbindelser 18

19 Baggrundsoplysninger Egenartsanalyse Der er udarbejdet egenartsanalyse, se bilag. Byrumstopologi Projektområdet betragtes som transitrum/forbindelse, jf. København Kommunes designpolitik. Planforhold og myndigheder Lokalplan Området er ikke lokalplanlagt. Beskyttelslinjer og fredninger Området er ikke omfattet beskyttelseslinjer og fredninger. Bæredygtighed og klimatilpasning I Skybrudsplanen er Slesvigsgade og Alsgade er udpeget som grønne veje. Ejerforhold Vejene i projektområdet er offentlig vej. Byrummet på hjørnet ved skolen kommer til at gå ind på Vesterbro Ny Skoles matrikel ( Børne- og Ungdomsforvaltningens matrikel). Her skal udarbejdes driftsaftale mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og skolen. Evt. belysning i nicherne på Bryggergården går ind på 3B s matrikel. Her skal udarbejdes driftsaftale med 3B. Organisering Områdefornyelsen Centrale Vesterbro er projektejer. Center for Udførelse af Anlægsprojekter er bygherre. Arbejdsgruppe med lokale beboere og aktører inddrages i udviklingen af projektet. Politik Projektet er del målene for Kvarterplanen for Områdefornyelsen Centrale Vesterbro og Politik for udsat by. Brugere Området anvendes af beboere i kvarteret, samt af brugere af kvarterets institutioner. Mange passerer igennem kvarteret på vej til Enghave St., Carlsberg Byen, Rema 1000 og Enghaveparken. Interessenter og omverdensinddragelse Områdefornyelsen har afholdt fire workshops med lokale beboere brugere og interessenter med idéudvikling af projektet, afgrænsning og prioritering af indsatser. Områdefornyelsen har opsøgt beboere og brugere i kvarteret ved udendørs arrangementer, og gennem dialogmøder med udvalgte interessenter. Interessenter: Beboere og brugere af kvarteret, Vesterbro Ny Skole/BUF, Fritidshjemmet UNO, Vesterbro Svømmehal, Bryggergården/3B, Børneinstitutioner i kvarteret og Værestedet Fisken Tilgrænsende projekter Fornyelsen af Enghaveparken, Carlsberg Byen, Trafikprojekt på Vester Fælledvej, Lokalplan og nye funktioner ved Enghave St. (se også side 5). Kommunikation Områdefornyelsen Centrale Vesterbro informerer og inddrager gennem arbejdgruppemøder, information i kvarteret og gennem lokale medier. Risici Projektet lægger op til at fjerne P-pladser i kvarteret, hvilket endnu ikke er politisk godkendt. Der skal indgås dristsaftale med 3B angående belysning, der sættes op på Bryggergården. Drift Hvis projektet gennemføres bliver der øget drift i forhold til kraldespande og vedligeholdelse af byrumsinventar. Tillæg til programmet Som del af et midlertidigt trafik- og byrumsforsøg, er hegnet på skolehjørnet allerede fjernet. Der er etableret en midlertidig afgrænsning i stedet. Erfaringen fra byrumsforsøget skal efter dialog med Områdefornyelsen indgå i dispositionsforslaget. Der er afholdt tegneworkshops med en gruppe børn fra fritidshjemmet og på Bryggergårdens fritidsklub. Værestedet Fisken har i samarbejde med Områdefornyelsen foretaget en interviewundersøgelse med unge, der bor i kvarteret om deres ønsker og behov. 19

20 Foto: Københavns Kommune Layout/grafik: Byens Fysik August 2015

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV

Sikre Skoleveje. Projektpakke 2010-IV Sikre Skoleveje Projektpakke 2010-IV Anlægsprojekter for følgende skoler: Vigerslev Alle Skole Hillerødgade Skole Rådmandsgade Skole Utterslev Skole Frejaskolen Peder Lykke Skolen Den Classenske Legatskole

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. ET GRØNNERE BRYGGEN Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. GRØNNE BYRUM PÅ BRYGGEN Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 27.03-14 Sagsnr. 10.3939 FACADE OPLÆG FARUM HOVEDGADE I BESKRIVELSE Nyt byggeri i Farum På Farum Hovedgade foreslås opførsel af nyt byggeri indeholdende både butikker og boliger.

Læs mere

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 BILAG 3 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave.

Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. BILAG 2 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Alsgadekarréen ALSGADE 2-4, DANNEVIRKEGADE 1-13, NY CARLSBERGVEJ 27-29 OG ENGHAVEVEJ 56-64 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 3 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Mødesteder, bænke og trivsel

Mødesteder, bænke og trivsel Mødesteder, bænke og trivsel Brug erfaringerne fra arkitekters brugerundersøgelser, når du vil forbedre uderummet. Overgangen mellem huse og uderum kræver fx særlig opmærksomhed, hvis du vil skabe liv

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Workshop om udvikling af Byparken

Workshop om udvikling af Byparken Referat Workshop om udvikling af Byparken [Vælg datoen] Ørestad City, Sejlhuset, den 28. maj 2013 kl. 19.00 21.00 Oplægsholdere: Referenter: Facilitator: Antal deltagere: Bilag: Mikala Berg Dueholm, bestyrelsesformand

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Beslutning beslutning FÆLLES FÆLLES GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gade 2-12, Lange Müllers Gade 20- Otto 22, Landskronagade Mallings Gade 2-12, 57-67 Lange

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER UDEAREALER AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-19.45 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.40 kl. 18.40 kl. 19.00 kl. 19.20 kl. 19.45 Gennemgang af aftenens

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning De nye byrum ved Svendborg Havn -konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Svendborg Havn Havnen i Svendborg er et attraktivt

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi Best case eksempler byens showroom Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi VOX POP & SHOWROOM Hvad: To initiativer der giver os viden og skaber opmærksom på problematikken. VOX POP Hvad:

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST Udarbejdet af Kristian Mousten, bachelor i landskabsarkitektur for A/B Tagenshave, Tagensvej 30-38, 2200 København N, matrikel 5863 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Side 3

Læs mere

Baldersgade 2-4, 8 og 10, Dagmarsgade 41, Ægirsgade 1-23 og Nørrebrogade 190-194

Baldersgade 2-4, 8 og 10, Dagmarsgade 41, Ægirsgade 1-23 og Nørrebrogade 190-194 Bilag 5 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Baldersgade 2-4, 8 og 10, Dagmarsgade 41, Ægirsgade 1-23 og Nørrebrogade 190-194 Borgerrepræsentationen har XX. YYY 2015 truffet byfornyelsesbeslutning om indretning

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

IDEE TIL BYENS FORM INDLEDNING STEDET NU

IDEE TIL BYENS FORM INDLEDNING STEDET NU IDEE TIL BYENS FORM INDLEDNING Århus er en by hvor pulsen er høj. Her er byens stemningsfulde kvarterer og ældre bygninger med til at skabe et grundlag for en by der er i udvikling og har blikket rettet

Læs mere

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand.

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand. Friområde Vandareal Visuel barriere Bygningsfront Udsigt Markant byrum og rumligt forløb Markant byrum og rumligt forløb vand Vartegn Sigtelinie Bydelsgrænse 1:20.000 0 500 m Overordnede rumlige træk.

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE BESLUTNING

FÆLLES GÅRDHAVE BESLUTNING BILAG 1 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads Skt. Kjelds Plads 1-5, Skt. Kjelds Gade 23-33, Ourøgade 19-33, Bryggervangen 12-24 Borgerrepræsentationen har XX. XX 20XX truffet

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Frb Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg

Frb Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg PER KRUSE Frb Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg 8.3.2011 Som ejer af Nyvej 5 så er mine kommentarer til den nye høring og 1. cykel og beplantnings plan vedr- lokalplan 169m Jeg må sige, at jeg er chokeret

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO

CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO 13 CE 0 N RE TS 2 R KU MAR N 4. KO 1 I R. EN K D 0 0 DE 0 Ø. 3 L SM I N T P IO O T A ND PIR I V NS I TIL M KO Lokaludvalg er lokale forsamlinger, der skal fungere som bindeled

Læs mere

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade Områ 1 Pladsdannelse ved Sønrga og Freriksga A Pladsdannelsen set fra Sønrga Freriksga Nyt træ og evt. bænk Plads med grus og sidmulighed Belægning r afviger fra kørebanen i samme udstrækning som i dag,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

RUM, NÆRHED OG UBEGRÆNSET FRIHED

RUM, NÆRHED OG UBEGRÆNSET FRIHED RUM, NÆRHED OG UBEGRÆNSET FRIHED I Aarhus Ø går drømmen om by og natur lige uden for hoveddøren i opfyldelse. Her leves livet side om side med havet, skoven og byen. Her er du i gåafstand til alt. Her

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 29. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Konceptpapir 1 Med dette konceptpapir ønsker bestyrelsen for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver, at præsentere sine visioner for anvendelsen af Lersøgrøftarealet,

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade 15 (tidligere tom

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Grøndalsparken Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580333 Grøndalsparken er beliggende i kommunens nordlige distrikt. Parken løber som et langt bånd mellem jernbanestrækninger og veje fra

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Idekatalog Masterplan for Sæby

Idekatalog Masterplan for Sæby IDEKATALOG MASTERPLAN FOR SÆBY Idekatalog Masterplan for Sæby Idekatalog fra Sæby Havns Beboerforening for området Sæby Havn, Strandgade, Klostergyden, Den gamle fabriksgrund, Nordstranden og Søndre strand

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en hundesvømmehal på ejendommen matr. nr. 11b, Sæby By, Sæby, beliggende Sæbyvej 17, 4270 Høng.

Landzonetilladelse. Tilladelse til at etablere en hundesvømmehal på ejendommen matr. nr. 11b, Sæby By, Sæby, beliggende Sæbyvej 17, 4270 Høng. Returadresse: Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg Tim Theiss Axen Sæbyvej 17 4270 Høng DATO 29. april 2016 SAGSNR. 326-2016-9598 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at etablere en hundesvømmehal

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere