FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift Frivilligcenter Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød"

Transkript

1 årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD

2 Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf Ansvarshavende Centerleder Anette Nielsen Layout og grafisk produktion Kirsten Bang Jensen Skribenter Anette Nielsen og Dorte Kappelgaard Foto/illustrationer Frivilligcenter Hillerød og HillerødPosten Oplag 500 eksemplarer Redaktionen afsluttet d. 15. marts Mobilisering af frivillige en hjertesag Kapacitetsudvikling i sociale foreninger Hvor står de sociale foreninger? Parametre for foreningsudvikling Hvor skal frivilligcentret sætte ind? 2011: Fokus på kapacitetsudvikling i sociale foreninger Workshops Faglig sparring Andre kapacitetsudviklende tiltag Projekt Frivillig Mikkel fik bevis på sit engagement Karin hjælper, når nogen trænger Frivillig fredag - En uge i frivillighedens tegn Indtryk fra lyrikcafé på Kulturnatten Politikere i praktik i foreningslivet Kaffemøde på rådhuset Psykisk sårbarhed og frivillige i psykiatrien Andre samarbejdsprojekter Selvhjælp, aktivitetsgrupper og råd & vejledning Selvhjælp Hillerød - videreudvikling og konsolidering Netværk og samarbejde om selvhjælps- og aktivitetsgrupper Igangsætteruddannelse Åbne cafémøder - hjælp til selvhjælp Aktivitets- og selvorganiserende grupper Mamma Mia den internationale mødregruppe Råd og vejledning 2011 i overblik Hvor mange benytter sig af frivilligcentret? Medlemsforeninger 2011: 92 foreninger og grupper Bestyrelse, frivillige og ansatte Særlige aktiviteter PR og markedsføring Frivilligcenter Hillerøds finansieringsgrundlag Bevillinger i 2011 Kort og godt om Frivilligcenter Hillerød Det gør vi! Frivilligcentrets tilbud til medlemsforeninger og -grupper Frivilligcentrets tilbud til kommunens borgere Det vil vi! Frivilligcenter Hillerøds vision og mission: Vores værdigrundlag 2012: Foreningsudvikling, jobspot og kommunal frivillighed Kapacitetsudvikling af sociale foreninger Frivilligjobspot - en kampagne Kommunal frivillighed Generel information 2

3 Forord Med det europæiske Frivillighedsår 2011 fik Danmark en national frivillighedsdag under navnet Frivillig Fredag. Målet var ud over at give anerkendelse til det frivillige arbejde, der foregår i idrætslivet, kulturen og på det sociale område, at motivere til at skabe endnu mere frivillighed. Fordi det skaber tryghed og styrker vores lokalsamfund, når vi og tager et medansvar for hinanden. Og fordi det frivillige engagement giver mening både for de, som yder, og for de, som nyder godt af de mange aktiviteter, den rådgivning, det samvær og den støtte, der bliver tilbudt. Frivillighedsåret og Frivillig Fredag blev også fejret og markeret i Hillerød. Både på Torvet, på psykiatriske institutioner, i frivilligcenteret, på rådhuset og rundt omkring i foreninger tog lokalpolitikere, foreninger, kommunalt ansatte og Hillerødborgere del i festligheder og dialogmøder om foreninger og frivillighed. Vi fik etableret et samarbejde med Hillerød Posten i form af voxpops om frivillige, og i forbindelse med Frivillig Fredag blev der udarbejdet en lille film omkring eventen Frivillige i psykiatrien. En event der i øvrigt blev præsenteret på Frivilligrådets afslutningskonference for Frivillighedsåret i januar I løbet af året blev der iværksat en perlerække af vigtige initiativer og samarbejdsrelationer rundt om i foreningslivet og i regi af frivilligcenteret. I Frivilligcenter Hillerød skærpede vi vores fokus yderligere på at støtte arbejdet og udviklingen i de sociale foreninger og selvorganiserede grupper med særligt fokus på organisationsudvikling og inddragelse af flere frivillige. Med de mange foreninger, grupper og aktiviteter, der udfolder sig i og omkring frivilligcenteret, er det umuligt at nævne alt det, der foregår. Årsskriftet er et vidnesbyrd om mangfoldigheden i de mange sociale foreningsinitiativer og de særlige events, der kom til at præge frivilligcenterets arbejdsindsats i 2011 i et samarbejde med mere end 50 forskellige foreninger i Hillerød og omegn. Årsskriftet uddeles ved generalforsamlingen den 22. marts 2012 og giver sammen med bestyrelsens beretning et samlet billede af de aktiviteter og de udfordringer, der har præget Anette Nielsen, Centerleder Projektmedarbejder Dorte Kappelgaard står tv. for centerleder Anette Nielsen forud for generalforsamlingen

4 Mobilisering af frivillige en hjertesag Kapacitetsudvikling i sociale foreninger I 2011 har kapacitetsudvikling i sociale foreninger været et nøgleord for frivilligcentret. Baggrunden er, at vi gerne vil se flere mennesker i Hillerød involvere sig lokalt og socialt. Det styrker den lokale sammenhængskraft, når folk engagerer sig i en social sag, og så kan frivillige foreninger og initiativer ofte bidrage med nye perspektiver og stor opfindsomhed i forhold til de behov og muligheder, der eksisterer på det sociale område. Desuden ser vi den glæde og livskvalitet og det fællesskab, som et sådant engagement giver de mange frivillige. Hvis folk skal gå aktivt ind i foreningslivet og blive ved med at brænde for en sag, er det både vigtigt, at mulighederne for at engagere sig er synlige, og at de frivillige trives i foreningen. Udfordringen er ikke blot at rekruttere flere hænder men i højere grad at kunne håndtere og integrere flere forskellige hænder i en lokal forening. Traditioner og svingende menneskelige ressourcer i de lokale sociale og sygdomsbekæmpende foreninger kan gøre det til en udfordring at gribe mulighederne i at arbejde med nye former for frivillighed. Det kan handle om ad hoc -frivillige, gymnasieelever eller mennesker uden kendskab til foreningen, som kan bidrage med de manglende kompetencer inden for f.eks. it, PR, organisering, praktisk hjælp eller menneskeligt nærvær. Foreningerne må arbejde aktivt for at tage imod og lede de nye frivillige. Derfor søgte - og fik - vi midler fra Socialministeriet til at styrke frivilligcentrets kapacitet i Med ansættelsen af en projektmedarbejder med faglige kvalifikationer på området har vi kunnet styrke indsatsen for at give de lokale foreninger kvalificeret støtte på tre områder: Ledelse af frivillige Hvervning af nye frivillige Synliggørelse af foreningens sag og arbejde Det skete - og sker - gennem tre indsatsområder, nemlig tilbud om: Kvalificerede workshops og kurser Faglig sparring til den enkelte forening Fælles synlighed Hvor står de sociale foreninger? Som grundlag for projektet og indsatsen iværksatte vi en lille undersøgelse i form af en baseline for at dokumentere nogle af de muligheder, udfordringer og behov, der eksisterer

5 i sociale foreninger i Hillerød i dag. Undersøgelsen skulle være med til at kvalificere og målrette indsatsen i forhold til kapacitetsudvikling i foreningerne. Vi interviewede ti bestyrelsesformænd og tovholdere fra syv meget forskellige sociale foreninger og en selvorganiserende gruppe om bl.a. deres organisering, aktiviteter, ønsker og udfordringer. Undersøgelsen tydeliggjorde både den eksisterende mangfoldighed og kvaliteten af aktiviteter i de pågældende foreninger - ligesom den forstærkede vores billede af det store potentiale, der ligger i det frivillige sociale område lokalt. Samtidig blev det endnu engang slået fast, hvor vigtigt det er, at udviklingen i den enkelte forening sker på dens egne præmisser med afsæt i de ressourcer, der er til stede. Parametre for foreningsudvikling Undersøgelsen har hjulpet os til at indkredse nogle af de parametre, der indvirker på, hvordan en social forening eller gruppe arbejder med mobilisering af frivillige, og hvilke områder det derfor er oplagt at sætte fokus på i vores arbejde med at støtte foreninger i kapacitetsudvikling. Dette kan sammenfattes i følgende tre spørgsmål: 1. Hvem er de frivillige? Det er afgørende for en forenings arbejde og aktiviteter, hvilken baggrund bestyrelsesmedlemmerne/de frivillige har: Om de selv er brugere, er pårørende til brugere, har en faglig baggrund inden for feltet eller er helt udefrakommende i forhold til foreningens sag. I foreninger med flere typer frivilligbaggrunde komplementerer disse ofte hinanden. Fx kan brugerfrivillighed give brugerne en oplevelse af ejerskab og meningsfuldhed. Brugerfrivillige og pårørendefrivillige kan dele ud af egne erfaringer. Faglige frivillige (fx sygeplejersker i en patientforening) kan opkvalificere vidensformidlingen i foreningen og styrke samspillet med kommunens ansatte. Og nye udefrakommende frivillige kan bidrage med ekstra kræfter og med kompetencer, der ikke direkte er knyttet til sagen, fx kommunikation eller organisering. 2. Hvilken funktion har bestyrelsen/tovholderen? Leder bestyrelsesmedlemmerne selv alle arrangementer og tager alle initiativer? Er det også dem, der sætter stole frem og laver kaffe? Eller bruger de tid og ressourcer på at finde og lede andre frivillige? Det har indflydelse på, hvor stort et arbejde, man kan udføre, og hvor sårbart det er, hvis en ildsjæl forsvinder. 3. Hvor bevidste er man om, hvilke frivillige og kompetencer der er behov for? Jo mere konkret opgaverne er defineret, og jo mere strategisk de bliver kommunikeret ud til potentielle frivillige, fx gennem personlig opfordring og frivilligjobopslag, des lettere er det at få engageret nye frivillige. Hvor skal frivilligcentret sætte ind? Hvervning af nye frivillige, større inddragelse af brugere og medlemmer og udvikling af PR-materialer var nogle af de temaer, der blev fremhævet som behov, man gerne så frivilligcentret sætte ind i forhold til. Disse samt andre nævnte temaer danner grundlaget for frivilligcentrets tilbud om workshops, faglig sparring og synliggørende arrangementer på tværs af foreningerne i 2011 og Workshops, kurser og faglig sparring er blandt de mange aktiviteter, Frivilligcenter Hillerød tilbyder.

6 Mobilisering af frivillige en hjertesag Workshop med Rie Skårhøj i september: Hvervning af frivillige. Der var stor intensitet og nerve blandt de fremmødte. 2011: Fokus på kapacitetsudvikling i sociale foreninger I 2011 har vi styrket indsatsen med foreningsudvikling i form af workshops og faglig sparring. Workshops Gennem faglige workshops har frivilligcentret i 2011 sat fokus på ledelse Workshops Antal deltagere Antal foreninger og grupper Ind i hjertet af din forening d. 27. april At skabe motiverende rammer d. 30. maj Hvervning af frivillige d. 29. august Det gode samarbejde d. 10. oktober 9 8 af frivillige og hvervning af nye frivillige. Disse workshops har både givet redskaber til at styrke forskellige sider af foreningsarbejdet og været en mulighed for at mødes, udveksle erfaringer og inspirere hinanden. Hovedparten af deltagerne kom fra sociale grupper og foreninger, men også kulturelle foreninger og idrætsforeninger har været repræsenteret. 6

7 Faglig sparring Den faglige sparring til sociale grupper og foreninger fyldte mest i efteråret. Frivilligcentret mødtes med bestyrelser og tovholdere fra en række foreninger og fungerede som en mur at spille bold op ad på flere områder: Der var temaer i spil som det at afklare rollefordeling i bestyrelsen, at definere områder, som nye frivillige kunne arbejde med, at udforme frivilligjobopslag, at fremme teamtænkning, at prioritere mellem arbejdsområder, at styrke det interne samarbejde etc. Nogle af de foreninger, som modtog faglig sparring i løbet af året, var Kræftens Bekæmpelse i Hillerød, Dansk Blindesamfund Nordsjælland, Landsforeningen Autisme, Brugerbutikken på Hillerød Hospital, Ungdommens Røde Kors i Hillerød/Gribskov, SIND Nordsjælland, Bisiddergruppen Nordsjælland, Amnesty International Nordsjælland, HSP-foreningen, Lungeforeningen og Astma Allergi Nordsjælland. Projekt Frivillig Andre kapacitetsudviklende tiltag Vi har givet uformel faglig sparring til og/eller holdt foredrag om frivillighed på enkelte kommunale institutioner, hvor man enten har eller ønsker at få frivillige engageret, hhv. plejecentre og Hillerød Bibliotek. Vi ser det som oplagt for frivilligcentret at bidrage til at videreformidle nogle af foreningslivets erfaringer med opfindsom, medinddragende og bæredygtig frivillighed til kommunale institutioner. Flere andre aktiviteter i frivilligcentret er også en del af kapacitetsudviklingen i (især sociale) foreninger: Løbende har vi hjulpet nye lokalforeninger igang - både med lokaler, organisering og synlighed - særligt de sygdomsbekæmpende foreninger, men også foreninger som Børns Voksenvenner, der som en af de få foreninger benyttede muligheden for at få sparring på deres ansøgning til 18-midler. Projekt Frivillig er et landsdækkende initiativ, som giver unge på ungdomsuddannelser mulighed for at få et bevis, hvis de arbejder frivilligt i en forening i mindst 20 timer. I efteråret 2011 stillede frivilligcentret en arbejdsplads til rådighed for Charlotte Lykke, regionskoordinator i Projekt Frivillig i Nordsjælland, en dag om ugen. I denne periode fik vi skabt kontakt til studievejlederne på alle uddannelsesinstitutionerne i Hillerød. De er hovedkræfterne i at motivere de unge til at gå ind i frivilligt arbejde. Sammen med Projekt Frivillig har vi over for foreninger sat fokus på mulighederne i at engagere unge frivillige. Vi har desuden besøgt Frederiksborg Amtsgymnasium, SOPU (hvor bl.a. social- og sundhedshjælpere bliver uddannet) og Erhvervsskolen Nordsjælland. Her er vi blevet mødt med en overvældende interesse fra de unge for at engagere sig frivilligt. Den største udfordring er faktisk behovet for flere konkrete frivilligjobs, der matcher det, de unge kan og vil byde ind med. Her har de sociale foreninger en særlig udfordring i at tænke de unge kræfter ind, f.eks. i forbindelse med større eller mindre arrangementer, børnepasning i forbindelse med en selvhjælpsgruppe eller et foredrag, afvikling af en synlighedsevent, fysisk aktivitet, PR-materiale eller fællesskab med en gruppe ældre borgere. En håndfuld koblinger mellem foreninger og unge er blevet skabt i Vi håber på yderligere positiv udvikling på dette felt, når der er høstet flere erfaringer, og flere foreninger bliver opmærksomme på mulighederne i at engagere unge i foreningsarbejdet. Læs om Mikkel Thorsen, Hillerød, på næste side. 7

8 Mobilisering af frivillige en hjertesag Mikkel Thorsen er en af de få i Hillerød, der har fået et frivilligbevis. Her står han med centerleder Anette Nielsen og koordinator Charlotte Lykke. Mikkel fik bevis på sit engagement 20-årige Mikkel Thorsen har fået et håndgribeligt bevis på alle de timer, han har brugt som frivillig. Han opfordrer flere til at gøre det samme Mikkel Thorsen bruger hellere fritiden på at hjælpe til i håndboldklubben end på at sidde ved kassen i det lokalesupermarked og tjene lommepenge til biografture. Det engagement har han netop fået bevis på et bevis han kan bruge, når han skal søge jobs og uddannelse i fremtiden ( ) Formanden i håndboldklubben præsenterede mig for beviset, og jeg syntes, det lød som en god idé. Så en kammerat og jeg printede beviset ud fra hjemmesiden, udfyldte det og fik det underskrevet. Det var super let, fortæller han. Flere unge som frivillige Mikkel Thorsen har brugt omkring 250 timer af sit liv på frivilligt arbejde som træner for et U9-hold og som U14-træner på håndboldskolen i to sommerferier. Beviset på det frivillige arbejde har han blandt andet brugt i sin ansøgning om at blive lærervikar på den tidligere Kulsvierskole. Det er en ekstra bonus, at jeg har været træner det giver lige lidt ekstra at kunne skrive det på cv et. Jeg kan bevise, at jeg har lederegenskaber og tager ansvar. Jeg kan også mærke, det har givet mig noget som lærervikar det har ikke skræmt mig at skulle stå foran alle eleverne, når nu jeg er vant til at styre 20 unge spillere, der dribler rundt på banen på én gang. ( ) Hillerødposten d. 30. august 2011 (gengivet i forkortet udgave) HillerødPosten og Frivilligcenter Hillerød samarbejdede om at markere frivillighedsåret 2011 med en række voxpops med frivillige. De små interviews blev bragt i avisen hen over efteråret. En af de personer, der blev interviewet, var Karin Persson fra Røde Kors lokalafdeling i Hillerød. Vi bringer en forkortet version af interviewet. Karin hjælper, når nogen trænger I anledningen af Frivillighedens år 2011 møder Hillerød Posten nogle af de frivillige her i kommunen. I denne uge er 68-årige Karin Persson i spotlyset ( ) Hvordan blev du frivillig? - Da jeg gik på efterløn, blev jeg klar over, at jeg måtte finde noget, der kunne erstatte mine mange arbejdstimer som sygeplejerske i Københavns Kommune. Valget faldt tilfældigvis på Dansk Røde Kors, som netop sammen med ledelsen på Hillerød Hospital havde besluttet at starte en sygehusbesøgstjeneste op. Hvor meget tid bruger du på det? - Det er svært at sige, men det er mange timer om ugen. Hvad giver det dig at være frivillig? - Det fylder mine dage med indhold og aktivitet. Der er ikke mange dage, hvor jeg ikke har en aftale eller opgave, jeg skal løse. Jeg får et stort netværk, som kan være nyttigt på mange måder. Jeg kan lide at få ting til at fungere, og jeg bliver glad, når mine patientstøtter og besøgsvenner fortæller gode oplevelser fra deres frivillige arbejde. Jeg ved, at hvis der ikke er en leder af de forskellige aktiviteter, så vil det let smuldre rent organisatorisk. 12. september 2011, HillerødPosten 8

9 Frivillig Fredag: En uge i frivillighedens tegn Den 30. september 2011 blev en fantastisk smuk dag i hele Danmark med sol, sensommer og Frivillig Fredag. Socialministeriet havde ophøjet dagen til national frivillighedsdag i anledning af, at 2011 var udnævnt til europæisk år for frivilligt arbejde. Tanken var, at man landet over kunne opleve lokal frivillighed og medborgerskab i alle afskygninger. I Hillerød varede festlighederne en hel uge med kulturnat i frivilligcentret, politikere i praktik i foreningslivet og på selve Frivillig Fredag et kaffemøde for kommunale medarbejdere og foreningsrepræsentanter på rådhuset samt et større arrangement om psykisk sårbarhed og frivillige i psykiatrien på Torvet. Indtryk fra lyrikcafé på Kulturnatten Poetiske oplæsninger ved foreningsfolk og forfattere, legende musik, kaffe, rødvin og efterårsfarver. Kulturnatten i Frivilligcenter Hillerød var et sammensurium af indtryk og udtryk. Borgercaféen, der er centrum for Frivilligcenter Hillerøds aktiviteter, er blevet omdannet til lyrikcafé med scene på gulvet, grønne duge, perler og ståltråd, garn, stearinlys og efterårsfarver. Der hænger foreningsbrochurer på tørresnore langs en sort væg. Levende lys i kandelabre skaber stemning, og i caféen i hjørnet kan man købe vin, kaffe, kage, chokolade m.v. En kvinde stiller sig op og læser to digte - hurtigt, men med vægt. De handler om at få det bedste ud af livet på trods af svære omstændigheder, der aldrig bliver nævnt - de ligger bare som et bagtæppe for livet i nuet. Da hun har afsluttet oplæsningen og går ned til sin stol, rækker hun spontant armene i vejret og udbryder med et glimt i øjet, Jeg vandt! En ven fra samme forening giver hende et knus. En anden foreningsaktiv beskriver mødet med en astmatiker, som har det dårligt og får hjælp i mødet med de frivillige. To frivillige fra Ventilen læser digte op, som brugere i foreningens mødested for ensomme unge, har skrevet. Der er digte om at tage blodtryk på folk, psykisk sårbarhed, gigt, gymnastik for ældre, fællesskabet i en selvhjælpsgruppe og meget andet. Mellem digtene spilles der cello og klaver. Der er sat højttalere og flytbare ord op ved indgangen, så poesien kan ses og høres på lang afstand. Flere og flere mennesker i kulturnatten kommer ind forbi og får et par digte med på vejen. I løbet af aftenen læser forfatterne Lotte Petri og Carsten Müller Nielsen fra Hillerød op af egne udgivelser. De to lokale forfattere har været med til at give sparring til de foreningsaktive i deres skriveproces. Senere på aftenen er der koncert ved grupperne Take us to your leader og Støv. Tilbage står indtrykket af en aften med engagement, fortællinger og fællesskab på tværs af udtryksformer og fællesskaber i Hillerød. 9

10 Frivillig Fredag: En uge i frivillighedens tegn Politikere i praktik i foreningslivet Ni lokalpolitikere fra Hillerød Kommune greb chancen og meldte sig i frivillighedens navn som praktikanter i Hillerøds foreninger. Der var 15 foreninger som bød ind med bud på praktikker og meget forskellige forløb afhængig af, hvilke sider af deres forening, de ønskede at fremhæve og engagere politikerne i. De deltagende politikere fik en unik mulighed for at opleve foreningsarbejdet i aktion ved at møde de mange frivillige og de brugere, der har gavn af frivilligheden. Idéen med praktikken var også at bidrage til at øge lokalpolitikernes viden om og indsigt i foreningernes store arbejde, så de forstår vigtigheden af at prioritere den støtte og anerkendelse, der skal til, for at frivilligheden og et aktivt civilsamfund kan blomstre. Af Maria Vestergaard, lokalpolitiker i Hillerød I tirsdags var jeg i praktik hos Bisiddergruppen Nordsjælland/Økonomisk Råd & Vejledning og Advokatvagten. Jeg blev mødt af en varme og en åbenhed, man sjældent ser. Det var ildsjæle, der på hver sin måde bidrager til at gøre livet lettere og bedre for almindelige borgere hver eneste dag. Hvis nogen kan betegnes hverdagens helte, så er det dem, de frivillige. Den viden, jeg nu har fået, har givet mig en masse at tænke over. Det er dejligt at se, at selvom folk har nået pensionsalderen, har de stadig et udbredt livsmod og lyst til at hjælpe deres medborgere til en bedre hverdag. Alle mennesker kan på et tidspunkt få behov for vejledning af både økonomisk og retslig art. Selv små afklaringer på væsentlige spørgsmål kan gøre en kæmpe forskel. Skal man til samtale hos f.eks. kommunen, kan det ligeledes være en stor hjælp og en uvurderlig støtte at have en bisidder med. Disse tre funktioner findes i Frivilligcenter Hillerød, og alle gør de deres til at forbedre hverdagen for borgerne. Det kan jeg kun have meget stor respekt for. En politisk vandhund i praktik som snorkeldykker - skrevet og redigeret af Lotte og Michael fra dykkerklubben Søhesten. Tirsdag aften den 11. oktober fik Søhestens snorkelafdeling besøg af lokalpolitiker Jesper Skovdal Christiansen. Stedet var naturligvis Hillerød Svømmehal. Unge mennesker fra år, ca. 30 stykker, mødte op til træning. Jesper var spændt og glad, mens vi kort præsenterede ham, og snakken gik lystigt blandt de unge. Helt uanfægtet af besøget sprang alle i vandet og gik i gang på trænernes kommando. Jesper fik udstyret på: maske, snorkel og et par finner og var ellers i gang. Super freeesh ingen betænkeligheder, han gik på med krum hals. Jesper havde selv efterfølgende følgende kommentarer til besøget: For mig var det bare en dejlig aften. Selvom jeg nok må erkende, at jeg var godt brugt efter to timers dykke-øvelser, tovtrækning i vandet, blæse luft i spanden på 4 m dybde og ikke mindst undervandsrugby, så var det en rigtig god fornemmelse i krop og sind bagefter. I er heldige, at I har sådan en velfungerende dykkerklub med frivillige ledere, der brænder for dykning og arbejdet med børn og unge mennesker. Det er et smittende og dejligt fællesskab. Jeg synes også, jeg var heldig, at jeg havnede hos jer og blev taget så godt imod. Det skal I have tak for. 10

11 Kaffemøde på rådhuset Der blev udvekslet mange informationer og erfaringer mellem foreningsaktive og kommunens ansatte på kaffemødet. Frivillig Fredag blev anledningen til det første uformelle kaffemøde mellem repræsentanter for de frivillige sociale foreninger og Hillerød kommunes ansatte. Idéen med kaffemødet på Hillerød Rådhus var, at de kommunale medarbejdere og de mange frivillige foreninger i Hillerød skal mødes personligt og lære hinanden at kende. Omkring 80 medarbejdere og sagsbehandlere, som daglig er i kontakt med kommunens borgere, tog sig tid til at få en snak med nogle af de mange frivillige foreningsrepræsentanter, der var mødt op. 26 foreninger var repræsenteret på kaffemødet. De frivillige foreninger spiller en vigtig rolle for den lokale velfærd ved at tilbyde aktiviteter, rådgivning og ikke mindst personligt netværk. Derfor er foreninger og frivillige initiativer oplagte samarbejdspartnere for kommunen. Kommunens ansatte kan, hvis ellers de kender til foreningerne og deres tilbud, videregive information og kontaktoplysninger til de borgere, der måtte have behov for rådgivning, samvær og støtte fra ligestillede gennem foreningslivet. Patientforeningsnetværket og frivilligcentret havde sammen taget initiativ til og organiseret kaffemødet, blandt andet ved at sørge for, at foreningerne kunne byde på en velbrygget kop kaffe fra Kalles mobile kaffebar. Både foreningslivet og kommunen havde kun positive tilbagemeldinger på denne form for møde - som vi forventer at gentage i Følgende foreninger medvirkede til kaffemøde på Rådhuset: Gigtforeningen, Bedre psykiatri, IT-Cafeen fra Frivilligcenter Hillerød, Dansk Blindesamfund, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen Autisme, ADHD-foreningen, Angstforeningen, Børns Voksenvenner, Astma-Allergi Nordsjælland, Styrk din Krop, Brystkræftgruppen - Kræftcentret, Bisiddergruppen Nordsjælland, Depressionsforeningen, Mamma Mia (Hillerøds Internationale Mødregruppe), Hillerød Motionsvenner, Økonomisk Råd & Vejledning, Osteoporoseforeningen, SIND Nordsjælland, Ventilen, Café Samvær, Hjerteforeningen, Ønskefonden, HSP-Foreningen for Særligt Sensitive Mennesker og Frivilligcenter Hillerød. 11

12 Frivillig Fredag: En uge i frivillighedens tegn Psykisk sårbarhed og frivillige i psykiatrien FRIVILLIG I PSYKIATRIEN DEN 30. SEPTEMBER 2011 FEJRER VI FRIVILLIG FREDAG PÅ TORVET I HILLERØD KL MØD DE FRIVILLIGE FORENINGER FOR MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER HØR, HVORDAN DU SOM FRIVILLIG KAN GØRE EN FORSKEL Den Boligsociale Fond TALER V. POUL NYRUP RASMUSSEN & BORGMESTER KIRSTEN JENSEN Hvordan kan du og jeg gøre en forskel for mennesker i Hillerød, der er psykisk sårbare eller syge? Sådan lød oplægget, da otte frivillige foreninger sammen med Poul Nyrup Rasmussen, borgmester Kirsten Jensen og en række af Hillerøds frivillige ildsjæle benyttede Frivillig Fredag til at invitere til åbent hus og dialog på Torvet i Hillerød. Selv om temaet kan synes tungt, blev dialogen på Torvet en fest solen skinnede som på en sommerdag, stemningen var i top og arrangementet tiltrak masser af nysgerrige mennesker i løbet af de par timer, som arrangementet varede. Otte forskellige foreninger havde sat hinanden stævne foranlediget af et projekt, som Den Boligsociale Fond og SIND Nordsjælland havde fået bevilliget penge til fra den særlige pulje, som var oprettet i forbindelse med frivillighedsåret i EU. De to foreninger kontaktede frivilligcentret for at få hjælp til at mobilisere andre foreninger, der arbejder for og med psykisk sårbare som målgruppe. Formålet var at skabe synlighed om foreningerne og forhåbentlig at mobilisere flere frivillige kræfter. Otte foreninger valgte at deltage i samarbejdet, som kom til at fungere over al forventning i kraft af de mange ressourcer, som de otte foreninger tilsammen rummer. Jan Sjursen, bl.a. formand for Rådet for Socialt Udsatte og bosat i Hillerød, bandt som konferencier arrangementet sammen på smukkeste vis med både faktuelle, sjove og faglige input undervejs, Derudover var arrangementet præget af musik, taler og lækker kage. Følgende foreninger deltog i samarbejdet: SIND Hillerød Den Boligsociale Fond Landsforeningen Autisme PERSONLIGE HISTORIER FRA NOGLE AF HILLERØDS FRIVILLIGE ILDSJÆLE JANN SJURSEN, FORMAND FOR RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE, BYDER VELKOMMEN VI BYDER PÅ KAFFE & KAGE! VELKOMMEN TIL ÅBENT HUS KL SIND-huset Milnersvej 13B Orion Kulturhuset Københavnsvej 33 Kulturhus Trollesbro Værestedet Slangerupgade 60 BEDRE PSYKIATRI Frivilligcenter Angstforeningen Pårørende til Spiseforstyrrede LAP Depressionsforeningen Bedre psykiatri Kulturhuset Orion Socialpsykiatriens værested Trollesbro H I L L E R Ø D Åbent hus og dialog i september på Torvet med indlæg fra Poul Nyrup Rasmussen blandt mange. 12

13 Andre samarbejdsprojekter Kunstdagene 2011 Frivilligcentret husede i 2011 en udstilling i løbet af Kunstdagene i april. Husets åbne ateliergrupper (Klatmalerne og Åbent atelier) samt en af aftenskolernes grupper udstillede egne værker. Patientforeninger i samarbejde om sundhedscafé Samarbejdet på tværs af patientforeninger om en åben sundhedscafé for kvinder i Hillerød Øst startede i 2010 og fortsatte med yderligere fire cafémøder i Sundhedscaféen bestod af uformelle temamøder med gymnastik og bevægelse efterfulgt af et temaoplæg arrangeret af en af de medvirkende sygdomsbekæmpende foreninger. Formålet var at give kvinder i Østbyen mulighed for at få input og viden om sundhed, forebyggelse og livskvalitet gennem en række lokale cafémøder. Rammen var beboernes hus Brohuset og stilen uformel og hyggelig, da det var tanken at skabe grobund for, at kvinderne kunne møde hinanden og opdage de muligheder, stedet rummer. De medvirkende foreninger var: Kræftens Bekæmpelse i Hillerød, Gigtforeningen Nordsjælland, Astma og Allergi Nordsjælland, Hjerteforeningen i Hillerød og Diabetesforeningen i Hillerød. Seniorsurfdag - Vis internettet til en ven Tag et familiemedlem, en ven eller bekendt, som endnu ikke er bruger af internettet med til åbent hus i Frivilligcentret, på Hillerød Bibliotek eller på Grønnegadecentret! Sådan lød opfordringen, da IT-caféen i frivilligcentret sammen med de øvrige aktører holdt åbent hus den 7. oktober for byens ældre borgere. Hensigten var, at flere ældre ved venners eller families hjælp blev introduceret til de mange muligheder på internettet. Ca. 25 personer lagde vejen forbi frivilligcentret. De nye brugere fik surfet og skypet med glæde og fascination. Lilian, en aktiv senior og IT-kyndig frivillig i IT-caféen demonstrerede, hvordan hun dagligt kommunikerer gratis via Skype - og med levende billeder - med sin søn i Japan og sin datter i Paris. Førstehjælpskurser Røde Kors i Hillerød og frivilligcentret har gennem de senere år tilbudt op til flere førstehjælpskurser om året. Kurserne har været et større tilløbsstykke både pga. kvalitet og pris. Fra 2011 er det desværre slut med tilskud fra Beredskabsstyrelsen til de borgerrettede kurser, hvilket har medfødt en fordobling af deltagerbetalingen. Alligevel lykkedes det at tilbyde og afholde tre førstehjælpskurser i grundlæggende førstehjælp. I alt 43 personer deltog på de tre kurser. Vi ønsker at fortsætte med at tilbyde Hillerøds borgere mulighed for at lære grundlæggende førstehjælp. 13

14 Selvhjælp, aktivitetsgrupper og råd & vejledning Selvhjælp Hillerød - videreudvikling og konsolidering På selvhjælpsområdet har vi i 2011 valgt at støtte de lokale sociale foreninger, selvorganiserende grupper og borgeres arbejde og udvikling af selvhjælpsgrupper/rådgivningsinitiativer i Hillerød. Denne prioritering skyldes dels økonomi dels evalueringen af selvhjælpsprojektet Vi har således valgt at betragte indsatsen på selvhjælpsområdet, som en samlet del af det arbejde vi i laver gennem kapacitetsudviklingsprojektet. Vi fokuserer derfor på aktiviteter i forbindelse med udvikling af selvhjælpsgrupper i regi af foreninger, støtte til rekruttering/uddannelse af igangsættere/ tovholdere og deltagere samt øget synlighed. Der var i forskellige forenings- og selvorganiserede tilbud om selvhjælp- og aktivitetsgrupper i centret. Netværk og samarbejde om selvhjælps- og aktivitetsgrupper I januar 2011 inviterede frivilligcentret til et informations- og dialogmøde med igangsættere og tovholdere i de mange grupper, som mødtes i huset. 18 grupper og foreninger var repræsenteret på mødet hvor der var bred opbakning til, at frivilligcentret tog initiativ til at facilitere et netværk blandt igangsættere og tovholdere. Der var desuden stor interesse for tilbud om supervision. Efterfølgende har frivilligcentret inviteret til to møder for igangsættere og tovholdere hvoraf det ene lagde op til at indlede et samarbejde med Psykologforeningen Nordsjælland bl.a. om tilbud om supervision. Desværre var der ikke tilstrækkelig opbakning til mødet, så vi valgte at aflyse mødet og har ikke efterfølgende taget tråden op i forhold til supervision. Igangsætteruddannelse Frivilligcentret fik i 2011 penge fra Uddannelsespuljen til sammen med frivilligcentret i Græsted og Rudersdal at afholde et igangsætterkursus for nye såvel som erfarne igangsættere af selvhjælpsgrupper. Kurset blev afholdt som et tredages kursus i Hillerød med deltagere fra de tre centre. Kursuslederne var psykolog, Athina Delskov og Ole Maymann i Græsted. Der var 25 deltagere på kurset heraf tre deltagere fra foreninger i Hillerød. Åbne cafémøder - hjælp til selvhjælp I løbet af 2011 har sygdoms- og/eller sociale foreninger arrangeret en række cafémøder, der også er at betragte som selvhjælpsaktivitet. Udgangspunktet er erfaringsudveksling blandt ligestillede målrettet mennesker, der er direkte berørte eller pårørende til et menneske med en kronisk lidelse, psykisk sårbare eller en livstruende sygdom. Cafémøderne er som hovedregel åbne og med oplægsholdere, der lægger op til en temadrøftelse. I 2011 afholdt følgende foreninger ugentlige eller månedlige cafémøder: ADHD-foreningen - dels for unge med ADHD dels for pårørende, Hjerteforeningen inviterede til 14

15 Hjertecaféer. Café Samvær, målrettet førtidspensionister, langtidssygemeldte og ledige i fleksjob samt OCD-foreningen. Lunge Klubben i Hillerød etablerede i 2011 et tilbud om fælles fysisk aktivitet koblet med efterfølgende socialt samvær i Frivilligcentret. Aktivitets- og selvorganiserende grupper Frivilligcentret har siden sin start lagt hus til og støttet op om en række aktivitetsgrupper der har en aktivitet som omdrejningspunkt for socialt samvær og hjælp til selvhjælp. I 2011 fejrede cykelgruppen Frihjul tre-års fødseldag med kagecykel, kaffe og skovtur for de omkring 50 cyklister, der er faste medlemmer af gruppen. Det er fantastisk at se den entusiasme og energi, der stråler fra cykelholdet både før og efter en god cykeltur i naturen rundt om Hillerød. It caféen er også blevet et centralt samlingspunkt, hvor særligt ældre borgere i byen, får hjælp til selvhjælp på it-området. Hvis nogen tror at IT skaber isolation i hjemmet, kan de godt tro om. Flere hundrede borgere har i 2011 hentet hjælp, støtte og inspiration hos de it-kyndige frivillige, der hver uge står til rådighed med støtte og råd til PC en, brugen af internettet og ikke mindst en introduktion til de sociale medier. Forenings- og selvorganiserende selvhjælps- og netværksgrupper OCD- foreningen (Obssessive Compulsive disorder) Cafémøder for berørte såvel som pårørende Angstforeningen Selvhjælpsgrupper for mennesker med angst. Man skal tilmeldes en gruppe for at deltage Depressionsforeningen Åbne selvhjælpsgrupper for voksne og unge med depression eller pårørende Lungeforeningen Åndehuldet: en selvhjælpsgruppe for mennesker med kroniske lungeproblemer Hillerød Lunge Klub: træning og socialt samvær for alle med svage lunger Whiplashforeningen Åben selvhjælpsgruppe for mennesker ramt af piskesmæld og pårørende PTU Polio, trafik og ulykkes ofre En selvhjælpsgruppe for berørte. Nye grupper oprettes efter aftale Scleroseforeningen Vennegruppe for unge med sclerose. Åben gruppe for berørte unge og pårørende Landsforeningen Autisme Nordsjælland Netværksgrupper for forældre til børn og unge med autisme ADHD foreningen Nordsjælland Cafémøder for voksne med ADHD Cafemøder for unge med ADHD HSP foreningen - særligt sensitive mennesker Selvhjælpsgrupper etableres efter behov og interesse ME netværksgruppe (kronisk lidelse der påvirker nerveimmun- og hormonsystem) Åben netværksgruppe AA - Anonyme Alkoholikere Et fællesskab for anonyme alkoholikere, der støtter hinanden i at komme ud af alkoholmisbrug. Månedlige åbne møder Mindfulness En selvhjælpsgruppe der mødes om at praktisere mindfulness Skift i livsvilkår - genfind dine ressourcer (to grupper) Selvhjælpsgruppe, der arbejder med personlig udvikling nye medlemmer optages efter aftale Mamma Mia - International Mødregruppe En åben gruppe målrettet vordende og nybagte mødre Aktivitetsog netværksgrupper Sangcafé - hver anden tirsdag fra kl Cykelgruppen Frihjul - hver torsdag fra kl Motionsvennerne hver tirsdag fra kl Åbent atelier hver tirsdag fra kl søndag Slægtskabsgruppen afholder månedlige møder om mandagen Engelskgruppen mødes en gang pr. mdr. Café Samvær - månedlige cafémøder med socialt samvær, snak og foredrag. Målgruppe: alle borgere, der er langtidssygemeldte, på førtidspension eller ledige i fleksjobs It-caféen - hver onsdag er it-dag i Frivilligcentret. Workshops og åben rådgivning Vi mistede en ildsjæl... Ellen Ingerslev var med sine 94 år frivilligcentrets ældste engagerede. Hun var sammen med Poul Verner Nielsen initiativtager til Sangcaféen og havde ud over et stort engagement i sang og musik et hjerte, der brændte for flygtninges vilkår i Danmark. Ellen døde i december 2011 og hun er savnet af mange. 15

16 Selvhjælp, aktivitetsgrupper og råd & vejledning Mamma Mia - den internationale mødregruppe I 2011 fik vi formuleret et grundlag for den videre organisering af Mamma Mia den internationale mødregruppe. En arbejdsgruppe udfærdigede et koncept, der skal hjælpe fremtidige tovholdere og værtinder med deres arbejde og ansvar ift. gruppen og frivilligcentret. I 2011 deltog i alt 27 mødre med deres babyer på et forårs- og efterårshold i Mamma Mia gruppen. Der har været fire værtinder involveret, og for første gang fik Mamma Mia gruppen også en bedstemor i form af en moden kvinde, som sammen med en eller to yngre værtinder (med babyer på armen), har stået i spidsen for planlægning og afvikling af møderne. Hvert hold bestod af ca. 10 mødegange med forskellige temaer og aktiviteter på dagsordnen. Et alternativ til den traditionelle mødregruppe Ifølge flere af de danske mødre tilbyder Mamma Mia noget andet end de traditionelle mødregrupper. Fokus er naturligvis på babyer og moderskab. Det særlige ved samværet Mamma Mia er, at det er præget af en nysgerrighed og åbenhed, der får alle til at føle sig velkomne. Flere af kvinderne er højgravide og førstegangsfødende, når de starter i gruppen og efterfølgende er tilbagemeldingen, at det faktisk har været en stor hjælp for dem at kunne forberede sig lidt på den lille ny, ved at komme i gruppen og tale med de mødre, der har deres babyer med. Det mangfoldige moderskab En anden positiv feedback til Mamma Mia gruppen er, at der her er tale om et integrationsprojekt, der går to veje forstået på den måde, at alle lærer af og om hinanden, f.eks. når russiske, nigerianske og danske kvinder har sunget vuggeviser fra hvert deres hjemland. Aktiviteterne har handlet om alt fra besøg og rundvisning på biblioteket, besøg af en sundhedsplejerske, besøg af pladsanvisningen, til workshops om at fremstille legetøj, scrapbog med barnets historie, barnevognsgymnastik, babyrytmik og meget mere. 16

17 Råd og vejledning Hver tirsdag er der mulighed for at få hjælp, råd og vejledning i Frivilligcenter Hillerød fra en gruppe mennesker, der med deres faglige baggrund og personlige engagement hjælper medborgere på vej enten som bisidder, ved økonomisk råd & vejledning eller gennem advokathjælp. Bisidderne skaber sammen med Frivilligcentret rammen for mødet med advokaten og samtidig mulighed for at udbrede kendskabet til deres tilbud om at hjælpe en medborger ved en svær samtale i mødet med det offentlige. Økonomisk råd og vejledning I Økonomisk råd og vejledning kan borgere få økonomisk hjælp til selvhjælp-temaerne spænder fra budgetlægning til ændring af forskudsopgørelsen. Den finder sted i frivilligcentret på tirsdage kl Advokathjælpen i Hillerød Hillerøds advokater giver gennem et samarbejde i advokatforeningen gratis og anonym retshjælp hver tirsdag mellem kl i frivilligcentret. Her kan alle borgere møde op og få en personlig snak om den medbragte problemstilling. Bisidderne Bisiddergruppen Nordsjælland tilbyder et (eller flere) forberedende møde(r), et følgeskab og et par ekstra øjne og øre ved møder hos offentlige myndigheder, i banken, hos lægen o.l. Bisidderne tager imod borgere hver tirsdag kl Alternativt kan bisidderne kontaktes på: eller tlf Indtryk fra Økonomisk råd & vejledning En af de frivillige fortæller om sine erfaringer fra Økonomisk råd & vejledning: Der er ikke to sager der er ens. Der er pensionisten, som ikke kan betale sin varmeregning, og der er familien, som ikke kan få afhændet deres flere millioner kr. villa, fordi ændringer i deres økonomiske situation gør, at den skal sælges. De fleste, der kommer, har økonomiske problemer. De kan ikke overskue deres økonomi, og meget ofte er der fast ejendom involveret, som de ikke kan få afhændet. Mange er selvsagt personligt berørt over deres situation, især hvis de samtidig har været gennem skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom. Selvom det meget handler om folks gældsproblemer, kommer der også enkelte specielt yngre, for at blive klædt på til at kunne gennemskue, hvad de kan sætte sig for i forbindelse med huskøb, inden de går til møde i pengeinstituttet. Generelt så vi da gerne, at gruppen af yngre, der henvender sig, blev større. 17

18 2011 i overblik Hvor mange benytter sig af frivilligcentret? Registrerede brugere i Besøg i alt Alder: år år Køn: Kvinder Mænd Registrerede brugere i Aktivitet: Møder Foredrag Selvhjælpsgruppe Advokathjælp Netværks- og aktivitetsgrupper Økonomisk råd og vejledning 52 Frivillige Medlems foreninger 2011: 92 foreninger og grupper ADHD Nordsjælland AFS Nordsjælland Amnesty International, Hillerød og Allerød Angstforeningen Astma Allergiforeningen Nordsjælland. Bedre psykiatri Bisiddergruppen Nordsjælland Blå Kors Genbrug Brugerbutikken Brystkræftgruppen for Nordsjælland Børns Voksenvenner Hillerød Cafe Samvær Cykelgruppen Frihjul Dagfari Danmarks Lungeforening / Åndehullet Danmarks Naturfredningsforening Dansk Blindesamfund Nordsjælland Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk Dansk Havedamsforening Dansk Præmaturforening, lokal afd. Nordsjælland Dansk Røde Kors, Hillerød Den Boligsociale Fonds Frivillige Den Folkelige Tænketank Depressionsforeningen - lokalgruppe Hillerød Diabetesforeningen i Hillerød DGI Nordsjælland Engelsk læse og tale gruppe Foreningen NORDEN Fotosenior klubben Frederikshave Beboerforeningen Frederiksborg Fotoklub Gigtforeningen Hillerød Grafisk Pensionist og Efterlønsklub Gørløse Seniormotion Handiklubben Hillerød grænseforening Hillerød Kunstforening Hillerød Kvindekrisecenter Hillerød Motionsvenner Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) Hjerteforeningen Lokalkomite Hillerød HSP Foreningen Hønisserne Høreforeningen, Hillerød Lokalafd. Kirkens Korshær, Hillerød Klatmalerne Klaverfabrikken Kræftens Bekæmpelse Hillerød Landsforeningen Autisme Kredsforening Nordsjælland Landsforeningen for Marfan Syndrom Landsforeningen LEV - Hillerød Kommunekreds LAP Nordsjælland LO Faglige Seniorer Sektion 2 Læsegruppen PEGASUS Læsekreds Gospel Læsekredsen Dansk Læsekredsen Tirsdag Make-A-Wish Ønskefonden region 1 Mindfulness gruppen Nyreforeningen Nordsjælland OCD Foreningen Nordsjælland Osteoporoseforeningen Hillerød Ordblinde/Dysleksiforeningen, Hillerød Patientforeningen lungekræft Psykologer i Frederiksborgkredsen PTU. Polio, ofre i en trafikulykke & andre Ulykkesofre end i trafikken. Sangcaféen Sathya Sai Baba Centeret i Hillerød Scleroseforeningen for Allerød, Furesø, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner. SIND Hillerød/Allerød Lokalforening SIND Nordsjælland Kreds Skakklubben Hillerød Slægtsforskningsgruppen Sophienborg Gruppen Stomiforeningen COPA Stressforeningen Styrk din krop Team Overgang (TO) TIMOK Dansk-serbisk forening Torsdagsgruppen Udviklingshæmmedes Frb. Kreds -ULF Venneklubben for yngre scleroseramte og pårørende Ventilen Hillerød Vævekredsen Whiplash foreningen Hillerød Ældre hjælper Ældre Ældre i bevægelse Ældre Sagen Hillerød Lokalkomité Østbyens pensionistklub Hillerød Lunge klub Haveselskabet, Nordsjælland Afdeling Ungdommens Røde Kors 18

19 Bestyrelse, frivillige og ansatte Centrets bestyrelse Bestyrelsen blev konstitueret efter generalforsamlingen i marts 2011, hvor 26 stemmeberettigede medlemmer ud af 56 medlemmer var repræsenteret ved 45 deltagere. Inge Engel Christensen, formand for bestyrelsen ved generalforsamlingen Bestyrelsen for Frivilligcentret bestod i 2011 af følgende personer: Inge Engel Christensen, Røde Kors (formand), Jørgen Nielsen, HSI (næstformand), Steen Moestrup LAP (kasserer), Nils Anker Kofoed, Diabetesforeningen (bestyrelsesmedlem) og Peter Andersen, Den folkelige tænketank (bestyrelsesmedlem), Christina Høi (suppleant), Torben Juhl, Bisiddergruppen (suppleant) og Jytte Behrendtz, Hjerteforeningen (intern revisor). I januar 2012 meddelte Steen Moestrup efter længere tids sygefravær, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Jytte Behrendtz overtog herefter hvervet som kasserer for resten af perioden. Centrets ansatte og frivillige Frivilligcenter Hillerød havde i 2011 et sekretariat bestående af ansatte medarbejdere og en gruppe kernefrivillige, som udfører opgaver, der er centrale for frivilligcentrets liv og hverdag. Medarbejdergruppen bestod i 2011 af følgende personer: Centerleder og antropolog Anette Nielsen er ansat 37 timer ugentligt. Sociolog Dorte Kappelgaard er ansat som projektmedarbejder til at arbejde målrettet med frivilligcentrets kerneydelser i et udviklingsprojekt 30 timer om ugen. Administrativ medarbejder, Lou Jarness Pedersen er ansat i fleksjob på 20 timer og primært beskæftiget med bogføring, regnskaber, medlemsregistrering og foreningsdatabase. Fra maj til november 2011 havde vi kommunikationsmedarbejder Grit Feldsted Radich ansat 37 timer ugentligt i et job med løntilskud. Richard Haagensen er it-ansvarlig og -konsulent og får et beskedent honorar for sit arbejde. Frivilligcentret havde et praktikforløb af knap to måneders varighed, hvor grafiker Karina Gyldenlund bl.a. layoutede plakater for en række foreninger. 19

20 2011 i overblik Poul Verner Nielsen, Dorthe Nielsen, Jytte Behrendtz, Zoe Asta, og Erna Svendsen har gennem 2011 bidraget med forskellige administrative funktioner som frivillige i sekretariatet. Zoe Asta overlod ansvaret som webmaster til Grit efter sommerferien, da Zoe rejste til Grønland for at arbejde som bibliotekar. Mette Bødker og Trine Orbitz har stillet sig til rådighed som grafikere ved siden af en fuldt booket arbejdskalender. Uden de frivilliges engagement, bidrag og virke var det ikke muligt at drive frivilligcentret. Særlige aktiviteter Som en tak til bestyrelsen, frivillige og medarbejdere i centret, og som en anerkendelse af de mange frivillige og bestyrelsesmedlemmer, som er engageret i frivilligcentrets medlemsforeninger og grupper, skabte frivilligcentret rammerne om en hyggelig sommermiddag i juni måned med akkompagnement af den svingende musiker Jesper Gilbert på guitar. I oktober 2011 var det Frivilligcenter Hillerøds tur til at være vært for en årlig inspirationsdag, hvor frivilligcentrene fra Græsted, Næstved og Hillerød mødes og udveksler erfaringer, denne gang blandt sekretariaternes ansatte og frivillige. Der var en inspirerende drøftelse af organisering, roller og ansvar i sekretariaterne. Frivilligcentret afholdt i december en samarbejdsworkshop for sekretariatet, som blev ledt af Steen Clausen fra Diapraxis i Hillerød. Formålet var at videreudvikle det gode samarbejde og styrke bevidstheden om fælles værdier, fokus og retning. PR og markedsføring I 2011 fik vi mulighed for at ansætte en kommunikationsmedarbejder i knap seks måneder. I den forbindelse fik vi udarbejdet en kommunikationsstrategi, som giver et overblik over, hvordan frivilligcentret arbejder med kommunikation i dag og hvilke ønsker, der er for fremtiden. Det er dog en vedvarende udfordring, at vores ressourcer og kapacitet svinger afhængigt af de personer, vi har til rådighed i centret. Der er ingen tvivl om, at frivilligcentret er blevet eksponeret i de lokale aviser, på hjemmesider og rundt om i kommunen. Vi har ikke tal på omtalerne, men en stor scrapbog vidner om de mange artikler, presseomtaler og annoncer. Bevillinger i 2011 Metro Schrøder Fonden Hillerød kommune Frivilligcenter Hillerøds finanseringsgrundlag Frivilligcenter Hillerød fik i 2011 økonomisk støtte fra Socialministeriet Grundfinansieringspuljen til Frivilligcentre i Danmark (FRIG) samt den krævede medfinansiering fra kommunen på mindst 50 %. Herudover har vi fået bevillinger fra Socialministeriets PUF-midler til de to projekter Samarbejde om mobilisering af frivillige og Selvhjælp Hillerød videreudvikling og konsolidering i Vi har desuden fået økonomisk støtte via uddannelsespuljen til finansiering af et igangsætterkursus for igangsættere af selvhjælpsgrupper i samarbejde med Frivilligcenter Græsted og Frivilligcenter Rudersdal. Af private midler modtog frivilligcentret støtte fra Metro Schrøder Fonden til Mamma Mia, den internationale mødregruppe. Frivilligcenter Hillerød Socialministeriet 20

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem FRIVILLIGCENTER NYHEDSBREV NR 2 MARTS HILLERØD 2013 Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om relevante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige område. Nyhedsbrevet udsendes via

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

Årsskrift 2010. Frivilligcenter Hillerød. Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød

Årsskrift 2010. Frivilligcenter Hillerød. Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød Årsskrift 2010 Frivilligcenter Hillerød Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C 3400 Hillerød Tlf: 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2014. TallShips Fredericia 2014. Lidt stemningsbilleder fra TallShips Fredericia den 30. maj til 1. juni: Foto: Peer S.

Nyhedsbrev juni 2014. TallShips Fredericia 2014. Lidt stemningsbilleder fra TallShips Fredericia den 30. maj til 1. juni: Foto: Peer S. Nyhedsbrev juni 2014 TallShips Fredericia 2014 Lidt stemningsbilleder fra TallShips Fredericia den 30. maj til 1. juni: Foto: Peer S. Hansen 1 TRIVSELSPILOTER BROBYGNING Nu foldes TrivselsPilot-metoden

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød Generalforsamling 2011

Frivilligcenter Hillerød Generalforsamling 2011 Frivilligcenter Hillerød Generalforsamling 2011 31. marts, 2011 Kl. 19.00 Hillerød Referent: Deltagere: Anette Nielsen Ingelise Biering fra Astma og Allergiforeningen, Hanne Seider fra Bisiddergruppen

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Nyt i Frivilligcenteret

Nyt i Frivilligcenteret Nyt i Frivilligcenteret Nye medarbejdere Projektkoordinator for projekt Selvhjælp Vores nye projektkoordinator for selvhjælp Anders B. Jeppesen har mange spændende tanker om selvhjælp og glæder sig til

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2/2017

NYHEDSBREV NR. 2/2017 NYHEDSBREV NR. 2/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om vores nye brochure og vores nye hjemmeside. Endvidere om grupper på vej herunder Trivselsgrupper for børn og unge (skoleelever). Selvhjælp

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Nyhedsbrev november 2014

Nyhedsbrev november 2014 Nyhedsbrev november 2014 Nyt fra FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) Grundfinansiering for 2015 er på plads! Efter en hektisk aften og formiddag er det nu endelig lykkes FriSe at få bekræftet fra

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Definition af et frivilligcenter

Definition af et frivilligcenter Definition af et frivilligcenter Et frivilligcenter arbejder lokalt, og almindeligvis dækker frivilligcentret en kommune. Der findes ca. 50 F.C i Danmark og 7 nye er på vej. Det er socialministeriets vision

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240 kr. Ledelse - nogle overordnede perspektiver Ledelse - to veje Udfører

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere