Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ"

Transkript

1 Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1

2 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler, selvhjælpsgrupper eller videreformidling af kontakt til relevante samarbejdspartnere. I 2012 modtog 135 borgere 330 individuelle samtaler og rådgivninger hos Aabenraa Selvhjælp, og i 2013 var antallet af samtaler steget til 625 fordelt på 200 borgere. Alene i første kvartal af 2014 har flere end 100 borgere modtaget mere end 200 individuelle samtaler, gruppeforløb eller anden rådgivning. Behovet for vore ydelser er dermed kraftigt stigende. Efter kontanthjælpsreformen har vi fx registreret en kraftig vækst i behovet for økonomisk rådgivning blandt kommunens borgere. Selvhjælps-gruppernes indhold og rammer skifter efter behov. Aabenraa Selvhjælp evner således at tilpasse sine tilbud til det omgivende samfund. Derved bliver Aabenraa Selvhjælp et unikt tilbud til borgere og kommune. 2

3 Vi er her for dem, der ikke har andre steder at gå hen plus alle de andre. Det er i dag blevet sværere at være, og de individuelle samtaler er en stor del af vort arbejde. Mange, både yngre og ældre, henvender sig, fordi dagligdagen synes uoverskuelig. Borgeren kan ikke se sig ud af de personlige og/eller økonomiske problemstillinger som er opstået pga. langtidssygdom, arbejdsløshed, skilsmisse mm. Mange kontakter ikke relevante instanser rettidigt (undgåelsesadfærd), og derved forværres situationen for den enkelte. Flere borgere efterlyser en fast kontaktperson i kommunen. Aabenraa Selvhjælp kan tilbyde de borgere, der har brug for at blive lyttet til, samtaler med samme frivillig over en længere periode. Når borgeren henvender sig til os med en problemstilling, forsøger vi først og fremmest at hjælpe vedkommende med at få et overblik over situationen og har derefter fokus på at styrke hans/hendes handlemuligheder fremadrettet. Fire historier dagligdagen i Aabenraa Selvhjælp: En 24-årig ung kvinde henvender sig til Aabenraa Selvhjælp og har symptomer på psykiske følger efter seksuelt misbrug i barndommen. Den unge kvinde har brug for psykologhjælp, men der er to års ventetid på behandling. Selvhjælp tilbyder kvinden et længerevarende samtaleforløb. En 39-årig depressiv borger har brug for enkeltydelser til medicinhjælp. Grundet borgerens tilstand har han ikke det nødvendige overblik og overskud til at udfylde skemaer og indhente dokumentation for sine økonomiske forhold. Borgeren får en bisidder fra Aabenraa Selvhjælp og et tilbud om individuelle samtaler. En ung mand i 20 erne med ADHD har flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig og har haft svært ved at holde på jobs. Han har brug for hjælp til strukturering af hverdagen.. Den unge mand får tildelt en frivillig bisidder og mentor samt et tilbud om at deltage i en ADHD-selvhjælpsgruppe. En moden kvinde henvender sig et år efter sin mands død til Aabenraa Selvhjælp. Hverdagen er stadig svær at komme igennem, og hun oplever at sidde fast i sorgen. Kvinden vælger at deltage i tilbuddet om en selvhjælpsgruppe for mennesker i krise. 3

4 Vort mål er, at den enkelte borger selv bliver bevidst om egne behov og problemstillinger i forhold til egen situation og dermed bliver i stand til at handle fremadrettet. Det giver gevinst for borgeren her og nu og på længere sigt er der en samfundsøkonomisk gevinst. Dette understøttes af følgende citat fra Sundhedsstyrelsens rapport Fremme af mental sundhed (2008): Det tyder desuden på, at fremme af mental sundhed på sigt kan reducere forekomsten og forbedre forløbet af en række fysiske og psykiske sygdomme. Dertil kommer, at nedsat mental sundhed efter alt at dømme koster samfundet store summer fx i form af sygefravær og tabt arbejdsfortjeneste. Metoden Det centrale for selvhjælpsmetoden er ganske enkelt lytning. Aabenraa Selvhjælp yder ikke terapi eller behandling; vi lytter og vi er der for borgeren. Borgeren har selv ansvaret for egen bedring. Dette sker i takt med, at han eller hun bliver bedre til, vha. af Selvhjælp er en anerkendt og effektiv metode, der giver alle mennesker mulighed for, gensidigt og på lige fod, at dele erfaringer om det, der er svært lige nu. Selvhjælpsgrupper består af 4-8 deltagere og en frivillig igangsætter, som mødes om en fælles livsudfordring, fx sygdom, ensomhed, sorg eller skilsmisse. Deltagelse i gruppen mindsker den uoverskuelige følelse af at stå alene om et problem. I stedet opbygges handlekraft og en stærk tro på vi, sammen med andre, kan skabe positive livsforandringer. Selvhjælp skaber livskvalitet og er sundhedsfremmende. Metoden er en stor ressource for velfærden og kan spille en central rolle i kommunernes lokale sundhedsarbejde. Selvhjælp eksisterer 40 steder i landet men potentialet er langt større. (Kilde: Frise Frivilligcentre og Selvhjælp, - og i flere tilfælde endda virker forebyggende. refleksion, at sætte ord på egen situation. Metoden har afsæt i teorien om, at de fleste mennesker er i stand til at hjælpe sig selv, hvis de blot får støtte i processen eksempelvis når den frivillige eller andre gruppemedlemmer i lignende situation stiller afklarende spørgsmål. Ydermere virker det helende i sig selv alene dét at blive lyttet til (Carl Rogers, 1979). På baggrund heraf, er det givet, at Aabenraa Selvhjælps arbejde har en effekt 4

5 Tryghed for borgeren Aabenraa Selvhjælp dokumenterer kun de data, der er nødvendige for at holde kontakten til borgeren. Når borgeren samtidig bliver mødt af frivillige, der virker i kraft af personlig engagement, skaber det grobund for tryghed og mere umiddelbar opnåelse af tillid. Der gives kun oplysninger videre til anden instans ved underretningspligt samt anonymiserede, kvantitative data - såsom antal af kvinder og mænd, alder, overordnede problemstillinger mv. Sidstnævnte data ønskes af Socialministeriet. De frivillige Der er ca. 30 engagerede frivillige hos Aabenraa Selvhjælp i forskellige aldre og med vidt forskellige baggrunde, det være sig pt.: private erhvervsfolk, undervisere, efterlønnere, socialrådgivere, SOSU er, pædagoger, mm. Fælles for dem alle er, at de er ressourcestærke mennesker med personligt overskud, og at de er af den overbevisning, at det nytter at investere tid i andre mennesker. Udover at være et medmenneskeligt etisk anliggende, skaber de frivillige rent faktisk social kapital. Følgende krav stilles til de frivillige: Ren børne- og straffeattest Deltagelse i relevante kurser forud for opstart (kommunikation, kriser mv.) Mentorforløb med ældre frivillig Løbende deltagelse i erfaringsbaseret supervision Løbende deltagelse i kvalifikationskursus Underskrivelse af samarbejdsaftale, tavshedspligt og indberetningspligt Deltagelse i årlige FUS-samtaler (frivillig udviklingssamtale) Frivillig-ånden baserer sig på, at man giver den del af sin tid, man har lyst og overskud til, hvorfor det varierer meget, hvor meget tid den enkelte investerer i det frivillige arbejde 5

6 Aabenraa Selvhjælps organisation og daglige drift Aabenraa Selvhjælp er en selvejende institution med en bestyrelse på syv medlemmer plus to suppleanter samt et repræsentantskab, der består af frivillige fra institutionen. Huset finansieres af støtte fra PUF-puljen (Socialministeriet), kommunen samt fonde og legatydere. Huset ledes til dagligt af en ansat leder med en sundhedsfaglig kandidatuddannelse samt to fleksjobbere på tilsammen 24 ugentlige timer. Aabenraa Selvhjælp har siden 1999 været en etableret del af Aabenraa Kommune. Aabenraa Selvhjælp ønsker nu at få mulighed til at arbejde fremadrettet, hvilket kræver et økonomisk fundament. For yderligere oplysninger henvises til årsberetningen for Selvhjælpens arbejde. Aabenraa Selvhjælp og samarbejdspartnere i Selvhjælpen har udover de individuelle tiltag pt. følgende tiltag i gang: Selvhjælps-gruppe for voksne med eksistentielle problemstilinger (Selvhjælp) Selvhjælpsgruppe for selvmords-ramte børn( Nefos) Selvhjælpsgruppe for seksuelt krænkede Selvhjælpsgruppe for unge med ADHD( ADHD-foreningen) Cafe-tilbud (SIND) Netværks-gruppe for diabetikere Netværksgruppe for pårørende til misbrugere (Selvhjælp) Netværksgruppe Hjerterum Økonomisk rådgivning tilbydes tillige hver tirsdag. 6

7 Kommunens fordele ved at støtte vort arbejde Aabenraa Selvhjælp er en vigtig aktør i samskabelse af velfærd, idet Aabenraa Selvhjælp både arbejder sundhedsfremmende og forebyggende. Selvhjælpens tilbud er gratis for alle. Aabenraa Selvhjælp yder sit bidrag til, at den sociale kapital øges, idet meget netværksarbejdet er initieret af Selvhjælpen til gavn for borgerne og kommunen. Aabenraa kommunes fordele ved at støtte vort arbejde som supplement til kommunens tilbud er derfor åbenlyse og mange. Det kan nævnes: Et lokalt samarbejde med Aabenraa Selvhjælp er en mulighed for den fornyelse, der er nødvendig for at udvikle velfærden i kommunen. Har Aabenraa Selvhjælp en fremtid? Det vil altid være mennesker med hjertet på rette sted, som har lyst at hjælpe andre. Men vi har stadig brug for politisk og økonomisk støtte for at kunne løfte vores del af det medborgerlige ansvar. For at Aabenraa Selvhjælp kan fortsætte det gode arbejde for kommunens borgere, forudsætter det imidlertid en sikring af husets fundament; husets ledende og organiserende kræfter og de kernefrivillige, der ønsker at hellige deres tid til at igangsætte og videreudvikle husets tilbud. 7

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2014. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus Årsberetning 2014 1 Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning

1. Foreningens formål. 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus. 4. Formandens beretning Årsberetning 2013 1 Årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælp Aarhus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælp Aarhus 4. Formandens beretning 5. Grupper

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum.

Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Fra gaden til drømmehjemmet - med borgeren i centrum. Kirkens Korshærs herberg, Benediktsgade 23, 5000 Odense c Tlf. nr: 66 12 15 93 Redaktør: Jan LP Billedmateriale: Maj-Britt Boa. Kirkens Korshærs herberg

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere