Årsskrift Frivilligcenter Hillerød. Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift 2010. Frivilligcenter Hillerød. Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød"

Transkript

1 Årsskrift 2010 Frivilligcenter Hillerød Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C 3400 Hillerød Tlf:

2 Indhold & indledning Indholdsfortegnelse til Årsskrift 2010 Indledning 3 Støtte til frivillige 4 Workshops, kurser og udvikling Selvhjælp en ny vej frem for borgere i Hillerød 7 Oversigt over grupper Tostrenget indsats Mamma Mia en international mødregruppe Grupper på vej Læring i projektet Samarbejdsaktiviteter i omkring og på tværs af Frivilligcenteret 11 Kunstdagene Sy så det nytter Børnekulturdagene Privillig job messe Projekt Frivillig Førstehjælpskurser Kulturnatten Samarbejde på tværs af patientforeningerne Hjertecafe Sundhedscafe i Brohuset Råd og vejledning 15 Advokathjælpen Bisiddergruppen Økonomisk råd og vejledning Brugerregistrering Medlemsoversigt 2010 Bestyrelsen, frivillige og ansatte 17 Frivilligcenterets finansieringsgrundlag 19 Kort og godt om Frivilligcenteret 20 Det gør vi Tilbud til foreningerne Tilbud til borgerne Vision og mission 22 Vores værdigrundlag 23 Bliv medlem 2

3 Indledning 2010 blev skudt i gang med en Nytårskur for medlemmer, ansatte og venner af centeret den første fredag i januar. Det var utroligt positivt at opleve den store opbakning og stemning omkring arrangementet, hvor der blev gjort status og de første planer og aktiviteter for året der skulle komme lagt frem. En stemning og støtte, der har præget 2010, hvor huset har emmet af stadig flere aktiviteter, som foreninger og selvorganiserende grupper afholder: møder, foredrag, selvhjælp og meget mere. Frivilligcenterets aktiviteter er, som det vil fremgå af dette årsskrift, i højere grad blevet målrettede de mennesker, der er engagerede i foreningslivet og i sociale grupper for og med andre: de frivillige, der gennem en forening, gruppe eller som borger, stiller deres ressourcer, viden og kræfter til rådighed for en sag eller for andre menneskers udfoldelsesmuligheder og ve og vel. Vi har prioriterede at fremme samarbejdsaktiviteter og netværk - en samlet kurs, som vi vil skærpe yderligere i med projektet Samarbejde om mobilisering af frivillige i Hillerød - som det lykkedes at få midler til i I Frivilligcenteret har vi gennem de sidste to år arbejdet med at udvikle og udbrede kendskabet til selvhjælp i Hillerød gennem projektet: Selvhjælp en ny vej frem for borger i Hillerød. Et projekt der også har fyldt en del i centerets opgave portefølje og aktivitetsgrundlag i Vi håber, at årsskriftet giver et indtryk af Frivilligcenter Hillerød dels som et væksthus og platform for det aktive foreningsliv dels som et ressourcested, der særligt støtter udviklingen af det frivillige sociale arbejde i Hillerød. Årsskriftet udleveres ved generalforsamlingen den og giver sammen med bestyrelsens beretning et samlet billede af udfordringer og aktiviteter i Anette Nielsen, centerleder 3

4 4Støtte til frivillige Tilbud til de frivillige ildsjæle Inspiration til bestyrelsesmedlemmer, ledere, tovholdere og igangsættere i foreningslivet netværks- og selvhjælpsgrupper I Frivilligcenter Hillerød ønskede vi i 2010 at sætte yderligere fokus på foreningsstøtte og udvikling ved at afsætte ressourcer til arbejdet med at støtte særligt de sociale foreningers arbejde og aktiviteter. Vi havde et ønske om at gøre foreningerne mere opmærksomme på de muligheder, der ligger i FcH s foreningsservice og konsulentværktøjerne, som kan bidrage til foreningsudvikling og kapacitetsopbygning i de enkelte foreninger. Et arbejde der dog kræver flere ressourcer i centeret. Heldigvis lykkedes det i 2010 at skaffe en toårig projektbevilling fra Socialministeriet til at intensivere arbejdet med foreningsudvikling og mobilisering af frivillige. Workshop for Dansk Blindesamfunds bestyrelse: Engagerende og effektive møder og arrangementer. I 2010 kom der endelig gang i Frivilligcenter Hillerøds foreningsværktøjskasser udviklet i regi af vores landsforening gennem Med udgangspunkt i Værktøjskasse nr. 6 faciliterede vi en workshop for Dansk Blindesamfunds bestyrelse (12 personer), som havde til formål at give bestyrelsen ideer til at skabe engagerende og effektive bestyrelsesmøder. Det blev en spændende og lærerig workshop for alle parter. En særlig udfordring var det, ikke at bruge slides eller andre visuelle udtryksformer. Workshoppen blev fulgt op af to møder, hvor der blev arbejdet med at omsætte idéerne i praksis. Kassererens opgaver og ansvar i forhold til økonomi og bogholderi i foreningsregi og praksis. I april afholdt Frivilligcenteret en workshop for 10 foreningsaktive fra syv forskellige foreninger/grupper, der var engageret i bestyrelsesarbejde som bestyrelsesmedlem og/eller kasserer. Jytte Behrendtz og Susanne Sylvest der begge er kyndige ud i regnskab og bogholderi stod for planlægning og afvikling af workshoppen. Kursets indhold var bygget op af et materiale, som vi havde fået, fra Frivilligcenteret i Næstved. Kurset bestod dels i en introduktion til en enkel regnskabsmodel i Excel regneark velegnet til mindre foreninger dels i en mulighed for at arbejde med regnskabsmodellen i praksis. Alle deltagerne fik udleverede regnskabsprogrammet på en USB-nøgle.

5 Workshop i Regneark/Excel for foreningsfolket introduktion til de grundlæggende funktioner. Efter kurset om for kassererens opgaver og ansvar i forhold til økonomi, bogholderi og foreningsregi udbød Richard Haagensen i regi af IT-caféen en grundlæggende introduktion til regneark/excel over fem gange i april/maj. Syv personer deltog. IT-café It-caféens frivillige (Preben Tolversen, Kurt Andersen, Richard Haagensen og Maria Nellemann) tilbød fem grundlæggende introduktionsworkshops for nybegyndere, et grundkursus i Word, Internet og , Nem ID & Eboks og et kursus i Facebook og andre sociale medier. Hver onsdag gennem hele 2010 har der været åben rådgivning mellem kl og ca. 120 personer har haft glæde af denne service, hvor der er mulighed for at få hjælp og sparring til brug af PC og printer. Flere foreningsaktive medlemmer har benyttet sig af de mange muligheder, der er, for at få hjælp og støtte ved tastaturet. Vi vil opfordre til, at flere benytter dette tilbud. Forslag til temaer, der kan støtte foreningsarbejdet er meget velkomne. Udviklingsworkshops Med støtte fra Uddannelsespuljen udbød vi to udviklingsworkshops for frivillige i januar og februar 2010: Kommunikation og basal konflikthåndtering samt Fra trælse til spændende møder når vi vil noget forskelligt. Steen Clausen og Lene Holmsgaard, fra Diapraxis i Hillerød, faciliterede begge workshops, der lagde op til dels at styrke de frivillige personligt i deres arbejde, som ansvarlig tovholdere eller igangsættere for grupper dels styrke samarbejdet på tværs af grupper/foreninger samt sammenhængskraften i Frivilligcenteret. Der var deltagere på begge workshops. I oktober og november 2010 fortsatte vi samarbejdet med Steen og Lene, på frivillig basis, da de tilbød at fortsætte som facilitatorer for yderligere to udviklingsworkshops for frivillige under overskrifterne: Kommunikation, forskellighed og konflikthåndtering samt At hjælpe til selvhjælp. Endnu engang var der fuld opbakning til begge workshops med knap 30 deltagere på hver. Der er ingen tvivl om at Steen og Lene formår at skabe en ramme og form, som appellerer bredt med høj grad af deltagelse, dialog og velkommenhed. Hermed en kæmpe tak for jeres bidrag, vi håber samarbejdet vil fortsætte i

6 Kunsten at passe på sig selv For de frivillige ildsjæle udbød vi en todages workshop i november i samarbejde med Røde Kors og Brugerbutikken på Hillerød Hospital. Titlen var: Kunsten at passe på sig selv og mærke sine personlige/faglige grænser og begrænsninger - et dubleringskursus under uddannelsespuljen, hvilket betød, at puljen betalte underviserne mens Frivilligcenteret stod for rammerne og maden. Der var 15 deltagere i workshoppen. Workshoppen blev ledet på en overraskende musikalsk og legende måde af Trine Jensen og Christoffer Larsen. Det blev to meget inspirerende dage, hvor alle deltagere gav udtryk for at høste stor selvindsigt og læring gennem meget fin coaching og supervision. Coaching I november-december indgik Frivilligcenteret et lille samarbejde med coach Pia Lintrup, der tilbød en eller flere coachingsessioner til alle interesserede frivillige og medarbejdere i frivilligcenteret. Pia tilbød coaching for at gøre brug af den ID Lifecoachuddannelse, hun netop havde afsluttet og for at hjælpe andre mennesker med deres udvikling og mål i livet. 6

7 Selvhjælp en ny vej frem for borgere i Hillerød Frivilligcenter Hillerød afsluttede ved udgangen af 2010 det toårige udviklingsprojekt: Selvhjælp en ny vej frem for borgere i Hillerød. Cathrine Sort var projektleder i 2010, og Gudrun Qvist bidrog som konsulent i 2009 og de første tre mdr. af Tostrenget indsats Formålet var at implementere projektet som en tostrenget indsats. Med det mente vi, at der dels skulle skabes samarbejde med foreninger i Hillerød, der har eller ønsker at etablere selvhjælpsgrupper dels skulle der arbejdes for at etablere nye selvhjælpsgrupper i regi af Frivilligcenteret, hvor der endnu ikke var foreningsbasis for en selvhjælpsgruppe. selvhjælp Den tostrengede indsats var på den ene side inspireret af de mange selvhjælpsprojekter landet over og udsprang på den anden side af Frivilligcenterets egen praksis og formål, der har fokus på foreningsstøtte og udvikling. Vi havde med projektet også besluttet os for, at den gængse målgruppe for selvhjælp typisk kvinder i alderen skulle udfordres. Der skulle gerne være selvhjælpsgrupper, der også appellerede til andre målgrupper: yngre kvinder, mænd og etniske minoriteter. Ved projektafslutningen blev der afholdt tre fokusgruppeinterviews med henholdsvis 1) igangsættere af selvhjælps- og aktivitetsgrupper 2) igangsættere i foreningsgrupper og 3) deltagere i aktivitets- og selvhjælpsgrupper i regi af frivilligcenteret. Det var opløftende at høre de mange positive tilbagemeldinger: Deltagerne i grupperne, priste i særlig grad de meget engagerede tovholdere/igangsættere af de respektive grupper. Der er ingen tvivl om, at igangsætternes/ tovholdernes indsats og engagement er en afgørende faktor for gruppernes fundament, trivsel og udvikling. Igangsætterne fra samtlige grupper understregede rammerne i centeret som afgørende for deres arbejde herunder de muligheder, der blev tilbudt dem i form af kurser, workshop, netværk, supervision og støtte om end det langt fra var noget, alle gjorde lige meget brug af. Der er skabt samarbejde med en række foreninger, som nu holder til i frivilligcenteret. De kører deres egne grupper men de har stort set alle givet udtryk for, at det gør en forskel, at de har disse rammer, hvor de kan få støtte til netværk og samarbejde om arrangementer, synlighed og mulighed for at deltage i uddannelse, kurser og supervision. 7

8 Foreninger der tilbyder selvhjælp: Stressforeningen Angstforeningen Depressionsforeningen Lungeforeningen/Åndehuldet Whiplashforeningen PTU Polio, trafik og ulykkesoffre Scleroseforeningen /Vennegruppe for unge med sclerose Ordblindeforeningen ADHD foreningen Selvhjælps- og aktivitetsgrupper i regi af FcH Skilsmissegruppen Mandegruppen Overvægt/Slank Indefra Skift i livsvilkår genfind dine ressourcer (to grupper) Mamma Mia International Mødregruppe Mødregruppe på Sophienborgskolen Pigegruppe på Sophienborgskolen Mindfulnessgruppen Særligt sensitive mennesker Åbne aktivitets- og netværksgrupper i regi af FcH Sangcafé hver anden tirsdag fra kl Cykelgruppen Frihjul hver torsdag fra kl Motionsvennerne hver tirsdag fra kl Åbent atelier - hver tirsdag fra kl Slægtskabsgruppen afholder månedlige møder om mandagen Engelskgruppen mødes én gang om måneden Café Samvær Månedlig cafémøder med socialt samvær og foredrag. Målgruppe: alle borgere der er langtidssygemeldte, på førtidspension eller ledige i fleksjobs IT-caféen hver onsdag er ITdag i Frivilligcenteret. Workshops og åben rådgivning I 2010 blev 9 selvhjælpsgrupper forsøgt etableret i regi af Frivilligcenteres grupper, der enten tog udgangspunkt i en aktivitet eller en problemstilling. Der er ingen tvivl om, at det er en stor udfordring at få en selvhjælpsgruppe til at fungere. Flere grupper kom op at stå, men valgte efter kort tid at lukke ned igen. Sådan er det med selvhjælpsgrupper - nogle etableres og fungerer i halve og hele år, mens andre opløses igen efter få måneder. Ud over selvhjælpsgrupperne huser Frivilligcenteret en række åbne aktivitetsgrupper, der alle er organiseret som selvorgansierende grupper med en eller flere tovholdere, der skaber de formelle rammer om aktiviteten. De mange frivillige igansættere og tovholderer har lagt et stort stykke arbejde og engagement. Vi vil gerne sige tusinde tak for jeres store indsats, som bliver værdsat i højeste grad af de mange brugere og deltagere i grupperne. 8

9 Mamma Mia den international mødregruppe En gruppe, der i særlig grad udfordrede den gængse målgruppe var en mødregruppe, der arbejder for integration i lifthøjde. Et koncept der blev importeret fra Svendborg. Der var to grupper i henholdsvis foråret og efteråret. I alt 20 kvinder og deres babyer fik glæde af initiativet, som blev løftet på fineste vis af fire værtinder, der stod bag planlægning og afholdelse af de sociale møder. På de fleste møder var der inviteret en oplægsholder med, fra musikskolen, sundhedsplejen, tandlægen o.l. For at rekruttere de nybagte mødre fik vi etableret et fint samarbejde med sundhedsplejerskerne i Hillerød Kommune, der velvilligt har mangfoldiggjort og bakket op om projektet, ikke mindst blandt mødre med anden etnisk baggrund end dansk, der i særlig grad har vist sig at have behov for netværket. Metro Schrøder fonden støttede projektet i Grupper på vej Oprettelsen af to grupper Mindfulness og Særlige sensitive mennesker understregede også, at temaet er afgørende for, om selvhjælp fænger hos de yngre kvinder. Begge disse grupper blev startet op med et foredrag ved en fagperson på området, som trak fulde huse til. Der blev endvidere eksperimenteret med et bredere samarbejde med Hillerød Kommune og en placering af selvhjælpsgrupper andre steder i byen. Gennem et samarbejde med Sophienborg skole og en brobygger i Hillerød Kommune bidrog selvhjælpsprojektet til rekrutteringen af to igangsættere til to grupper: henholdsvis en mødregruppe og en pigegruppe med fysisk mødested på Sophienborgskolen. Begge grupper startede op med en del begyndervanskeligheder, og det er fortsat en udfordring at få defineret formen på de to grupper. 9

10 I løbet af 2009/2010 har 30 personer deltaget i et igangsætterkursus på 1-2 dage. Der blev afholdt to kurser årligt. En del af deltagerne var eller blev efterfølgende aktive igangsættere i foreningsgrupperne og frivilligcenterets selvhjælpsgrupper. I 2010 blev der lavet en håndbog for supervision, og Gudrun og Cathrine gennemførte fem supervisionsmøder primært med igangsættere fra Frivilligcenterets egne grupper, men også igangsættere fra foreningerne deltog. Læring i projektet Projektet har resulteret i at vi i frivilligcenteret har fået skærpet opmærksomheden på, hvad der er vores kerneydelser og kompetencer. Den tostrengede indsats gav en afklaring af, at Frivilligcenteret ikke selv skal være aktør på selvhjælpsområdet - men, at vi ønsker at udvikle vores rolle som facilitator af og konsulenter på selvhjælpsområdet. Med andre ord vil det fremtidige arbejde være en mere enstrenget indsats, hvor der fokuseres på at understøtte foreningerne og de selvorganiserende grupper i deres arbejde med selvhjælp, netværkssamarbejde og meget gerne i nye samarbejder med kommunen og andre institutioner. Foregår selvhjælpen i regi af en forening er der potentielt en stor ekspertise at trække på og grobund for en (større grad af) forankring og fremtidig bæredygtighed for selvhjælpsgruppernes eksistens og videre udvikling. Ved udgangen af 2010 fik vi tildelt kr over de næste to år fra Socialministeriet. Disse midler vil blive anvendt i overensstemmelse med denne prioritering. 10

11 Samarbejdsaktiviteter i - omkring og på tværs af Frivilligcenteret Kunstdagene 2010 Frivilligcenteret var med på Kunstdagene i april. En gruppe malerglade mennesker arrangerede et par hyggelige dage med udstilling af årets værker fra det Åbne Atelier og Klatmalerne. Der var mulighed for at købe kaffe/kage og lidt musisk underholdning. Sy så det nytter - En sy marton på nål og tråd Symaskinerne summede ihærdigt derud af i de tre dage i april, hvor ca. 20 ihærdige kvinder producerede tøj til Røde Kors Nørkleprogram, hvor tøj løbende udsendes til samfund ramt af katastrofer og nød samt til mangelsamfund. De yngste deltagere var to piger på 13 år de ældste et par glade piger på omkring 86 år. Sidstnævnte var i øvrigt med alle tre dage. Stemningen var rigtig god, Kedelhuset den perfekte ramme, stoffet, der skulle sys, var klargjort, og der blev produceret 215 stk. unika-tøj. Utroligt, at gamle lagner, kjoler, stofrester m.m., kan blive til kreativt, pænt og brugbart tøj. Dét er virkelig genbrug, som kan glæde giverne - de der syr og de der modtager tøjet! Som opvarmning til symaratonen havde Røde Kors og frivilligcenteret arrangeret et foredrag under titlen: Hjælp så det nytter foredrag og lysbilleder fra verdens brændpunkter. Her fortalte tidligere udrykningsleder hos Falck, Carsten Pontoppidan om sit arbejde som udsendt med Røde Kors i nogen af verdens brændpunkter,. Samarbejde & netværk Børnekulturdagene frivillige alle brugere af Frivilligcenteret på forskellige måder, lagde den juni deres arbejdskraft og engagement i en madbod til Børnekulturdagene i Kulturaksen omkring Frivilligcenteret. Det blev to fantastiske dage med høj sol og masser af børn, der konsumerede store mængder popcorn, sandwich og kager. Der blev omsat for knap kr kr. med et beskedent overskud på i alt kr. 3500, da vi holdt fast i filosofien om rimelige priser for alle. En kæmpe tak skal her lyde til alle jer, der bidrog med smil og en stor arbejdsindsats. Frivillig-job-messer : Frivilligt arbejde lokalt hvorfor det? Jeg gør en forskel for den, jeg hjælper. Jeg bruger mine faglige og/eller personlige kompetencer og så giver det mening i mit liv Så enkelt er svaret oftest fra de mange mennesker, som i dag er engageret i frivilligt socialt arbejde i Hillerød og mange andre steder i landet. Frivilligcenteret tog initiativ til to fyraftensmøder i marts og april, der skulle sætte fokus på forskellige og aktuelle muligheder for at engagere sig i frivilligt socialt arbejde her og nu. Seks foreninger, ud over Frivilligcenteret selv, bød ind med jobs og personlige historier om deres engagement og foreningsarbejde, med det formål at hverve nye kræfter til deres forening. Det blev et par spændende møder men desværre med et begrænset fremmøde af potentielle frivillige. Vi fortsætter disse tiltag i 2011 men under andre former, da vi er overbeviste om, at der er masser af potentielle frivillige blandt Hillerøds borgere, der ikke kender de mange muligheder der faktisk eksisterer. 11

12 Projekt Frivillig I juni var frivilligcenteret vært for et møde mellem Charlotte Lykke, regional koordinator for Projekt Frivillig i Nordsjælland, og foreningsrepræsentanter fra både idræt, kultur og de sociale foreninger. Der var 24 deltagere til introduktionsmødet, hvor Charlotte introducerede Projekt Frivillig. Det har fokus på at fremme frivillighedskultur blandt unge på ungdomsuddannelser i Danmark ved at opfordre dem til at involvere sig aktivt i lokalsamfundet gennem frivilligt arbejde. Alle elever, der engagerer sig, kan få et bevis for deres indsats, som de kan vedlægge eksamensbeviset. Et par unge fra målgruppen gav deres bud på, hvad et godt frivilligjob kunne være. I de deltagende foreninger var der stor interesse for projektet, men også en smule skepsis i forhold til, hvorvidt de kan honorere de unges forventninger og finde de ressourcer, det kræver at involvere unge i kortere forløb på mindst 20 timer. Ved udgangen af 2010/starten af 2011 har projektet efterhånden fået godt tag i de unges interesse for at bidrage. Der mangler dog frivilligjobs lokalt, så hermed en opfordring til at tænke i de unges kræfter, hvis jeres forening mangler hænder/kræfter til en afgrænset opgave. Se mere på eller kontakt Charlotte Lykke på tlf I oktober besøgte frivilligcenteret sammen med FDF, Folkemuseet og LanParty foreningen Frederiksborg Gymnasium for at få en første dialog om Projekt frivillig og komme med eksempler på frivilligjobs. Vi havde desuden jobannoncer med fra Fair Trade butikken og Røde Kors. Vi blev positivt modtaget, og den umiddelbare interesse samlede sig i første omgang om de mange Røde Kors- tilbud. Frivilligcenter Hillerød fortsætter samarbejdet med Projekt Frivillig og vi vil særligt arbejde for, at støtte de foreninger, der ønsker at benytte sig af de frivillige kræfter og muligheder, der ligger i de unges engagement i Førsthjælpskurser Røde Kors afviklede tre førstehjælpskurser i samarbejde med Frivilligcenteret i 2010 med et gennemsnit på 22 deltagere. Det var et stort tilløbsstykke, ikke mindst fordi prisen har været yderst rimelig i kraft af et tilskud til de borgerrettede kurser fra Beredskabsstyrelsen. Et tilskud, der desværre falder bort i Bent Kauffmann, formand for Røde Kors, stod for levende og engageret undervisning på alle tre kurser. 12

13 Kulturnatten 2010 Foreningskultur mennesker og netværk om en fælles sag. At forening sig gennem foreningslivet og netværksgrupper er et velkendt fænomen i Hillerød om sociale, kulturelle eller idrætslige interesser og aktiviteter. Frivilligcenteret er en af flere platforme, der understøtter disse fællesskaber og engagement. Sådan lød oplægget til Kulturnatten i Frivilligcenteret/Kulturværkstedet, hvor godt 40 engagerede mennesker fra 16 forskellige foreninger satte Hillerøds borgere i stævne for at inspirere og fortælle om deres sag og personlige engagement gennem ord og billeder. Gennem Foreningspaletten i Frivilligcenteret kunne man høre forskellige indslag, præsentationer, filmklip og diskussioner med de foreningsaktive, og to gange i løbet af aftenen var der mulighed for at tage på skattejagt i kulturnatten med geocaching. Der blev spillede skak og taget billeder med professionel lyssætning. Henrik Nielsen fra Fredensborg Fotoklub og Jørgen Jørgensen fra Frivilligcenteret fik i 11. time sammensat et diasshow om Frivilligcenterets aktiviteter og virke, som blev vist på væggen over bibliotekets vinduer. Alle gjorde deres bidrag til at omdanne plænen udenfor Frivilligcenteret til en hyggelig ramme og platform for dialog. Vi kunne have ønsket os flere besøgende, særligt i Foreningspaletten. Vi vil til Kulturnatten i 2011 genoverveje, om der skal helt andre aktiviteter til for at tiltrække Hillerød borgernes opmærksomhed på sådan en aften. Samarbejde på tværs af patientforeningerne: I 2010 blev samarbejdet på tværs af patientforeningerne særligt fokuseret omkring Sundhedscafeen i Brohuset i Hillerød Øst. Astma og allergiforbundet og Gigtforeningen i Nordsjælland arrangerede dog også et velbesøgt foredrag om Mindfulness meditation samt et dialogmøde med foreningen Arabiske kvinder og børn, hvor forebyggelse og lindring af gigt og astma/allergi var på dagsordenen. Ingelise Berring og Evy Lauersen har begge lagt et særligt stort arbejde og engagement i at skabe dialog og samarbejde med de arabiske kvinder i Hillerød øst. Hjertecafé i Frivilligcenteret er blevet en fast månedlig begivenhed i Hjerteforeningen. Syv cafémøder blev det til i 2010 med forskellige temaer på programmet omkring hjerterelaterede sygdomme og forebyggelse. Forud for foredragene tilbydes alle borgere en personlig snak med en hjertesygeplejerske. 13

14 Sundhedscafé i Brohuset Sundhedscaféen i Brohuset i Hillerød Øst er et initiativ på tværs af seks sociale og patientforeninger i Hillerød, Brohuset og Frivilligcenteret. Formålet har været, og er, at give kvinder i Østbyen og særligt beboere i Kongens vænget 1 og 2 - mulighed for at få input og viden lokalt om sundhed, forebyggelse og livskvalitet gennem otte caféarrangementer fra oktober 2010 til maj Rammen er social og hyggelig, da tanken også er at skabe grobund for at møde andre kvinder lokalt i beboernes hus, Brohuset, og opdage de muligheder huset rummer. Alle kvinder over 15 år er velkomne. Sundhedscaféen arrangeres som uformelle cafémøder, der indledes med motion, som alle kan deltage i, og som løsner op for både krop, sjæl og latter. Efterfølgende byder Brohuset på kaffe/ te og brød mens frivillige repræsentanter fra de respektive foreninger på skift byder op med et tema i regi af Kræftens bekæmpelse, Gigtforeningen, Astma og allergiforeningen, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen. De tre første cafémøder omhandlede mere generelle temaer om kost og egenomsorg. I skrivende stund har der været afholdt seks café arrangementer. Opbakningen har været svingende lokalt, og det har vist sig at være en større udfordring at engagere kvinder på tværs ved sådanne arrangementer. Deltagerskaren har været både etnisk danske- og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, hvilket har givet en del udfordringer omkring børnepasning og sprog. Gruppen vil evaluere samarbejdet og formen,når den sidste café er afholdt i maj

15 Råd og vejledning Advokathjælpen i Hillerød. Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp hver tirsdag mellem kl i frivilligcenteret. Her kan alle borgere møde op og få en personlig snak om den medbragte problemstilling. I 2010 registrerede 566 borgere et besøg hos advokathjælpen. Bisiddergruppen Nordsjælland tilbyder et (eller flere) forberedende møde(r), et følgeskab og et par ekstra øjne og øre ved møder hos offentlige myndigheder. Bisidderne tager imod borgere hver tirsdag kl i forbindelse med advokathjælpen, hvor de byder på en kop kaffe, mens man evt. venter. Der er mulighed for at lave en aftale med en bisidder. Alternativt kan bisidderne kontaktes på: eller tlf Få Økonomisk råd og vejledning et tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp I efteråret 2010 blev forarbejdet gjort og kimene lagt til dette frivillige initiativ. En gruppe mennesker med baggrund i bankverdenen, revision eller økonomi stiller deres viden og hjælp til rådighed for medborgere, der har brug for en uformel snak om økonomi, budgetlægning, hjælp til at forstå årsopgørelsen, hjælp med overblik over økonomi ved dødsfald, m.v. i det hele taget små og store spørgsmål om din økonomi og budgetlægning. Træffetid er alle tirsdage fra kl RÅD OG VEJLEDNING Registrerede brugere i 2010 Besøg i alt 5723 Alder: år år Køn Kvinder 3873 Mænd 1625 Aktivitet Besøg 128 Møder 719 Foredrag 407 Info 57 Selvhjælpsgruppe 431 Advokathjælp 566 IT-café 331 Netværks- og aktivitetsgrupper 2216 Frivillige

16 Medlemmer i 2010: 58 personlige støttemedlemmer og 61 foreninger og grupper: ADHD Nordsjælland AFS Nordsjælland Aktivitetsgruppen Social Samvær Amnesty International, Hillerød og Allerød Angstforeningen Astma Allergiforeningen N ordsjælland. Bedre psykiatri Bisiddergruppen Nordsjælland Cafe Samvær Cykelgruppen Frihjul Dansk - Serbisk kultur - og sportsforening Millennium Dansk Blindesamfund Nordsjælland Dansk Handicapforbund Hillerød Afdeling Dansk Havedams forening Dansk Røde Kors, Hillerød Dansk Tamilsk Forum Den Boligsociale Fonds Frivillige Den Folkelige Tænketank Depressionsforeningen - lokalgruppe Hillerød 16 Diabetesforeningen i Hillerød Engelsk læse og tale gruppe Fotosenior klubben Frederikshave Beboerforeningen Gigtforeningen Hillerød Gørløse Seniormotion Handiklubben Hillerød grænseforening Hillerød Kunstforening Hillerød Kvindekrisecenter Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) Hjernesagen i Nordsjælland Hjerteforeningen Lokalkomite Hillerød Hovedpineforeningen Kirkens Korshær, Hillerød Klatmalerne Klaverfabrikken & MUG Kulturhuset Oasen Landsforeningen for Marfan Syndrom LAP Nordsjælland - Landsorganisationen af nuværende og tidligere psykiatribrugere i Nordsjælland Læsekredsen Dansk Migrænikerforbundet Nyreforeningen Ordblinde/Dysleksiforeningen, Hillerød Patientforeningen lungekræft Psykologer i Frederiksborg kredsen PTU (Polio, (Trafikulykke & andre Ulykkesofre end i trafikken) Sathya Sai Baba Centeret i Hillerød SIND Frederiksborg Kreds SIND Hillerød/Allerød Lokalforening Slægtsforskningsgruppen Spastikerforeningen Nordsjælland Stressforeningen Styrk din krop Team Overgang (TO) Venneklubben for yngre scleroseramte og pårørende Ventilen Hillerød Vævekredsen Whiplash foreningen Ældre hjælper Ældre Ældre i bevægelse Ældre Sagen Hillerød Lokalkomité

17 Bestyrelse, frivillige og ansatte Centerets bestyrelse Bestyrelsen blev konstitueret efter generalforsamlingen i marts 2010, hvor 26 stemmeberettigede medlemmer ud af 56 medlemmer var repræsenteret ved 45 deltagere. Hillerød Kommunes just tiltrådte direktør for Job, Social og Sundhed, Vibeke Abel, kom på besøg inden generalforsamlingen for at få en dialog med foreningslivet og give sit perspektiv på et godt samarbejde med foreningslivet. Bestyrelsen for Frivilligcenteret bestod i 2010 af følgende personer: Inge Engel Christensen, Røde Kors (Formand), Jørgen Nielsen, HSI (næstformand), Steen Moestrup LAP (Kasserer), Nils Anker Kofoed, Diabetesforeningen (bestyrelsesmedlem), Peter Andersen, Den folkelige tænketank (bestyrelsesmedlem), Ole Petersen, Fotosenior (suppleant), Ole Hagman, SIND (suppleant) og Jytte Behrendtz (Hjerteforeningen) intern revisor. Centerets ansatte og frivillige Frivilligcenter Hillerød havde i 2010 et sekretariat bestående af ansatte medarbejdere, medarbejdere med specifikke konsulent funktioner og en gruppe kerne frivillige, som udfører vitale opgaver for at få centeret og hverdagen til at fungere. I løbet af 2010 fik vi udviklet en organisering og struktur for dette arbejde, som var nødvendig når Frivilligcenteret voksede sig til en arbejdsplads med flere og forskellige medarbejdere. Vi fik også udarbejdet en praksishåndbog for hverdagens opgaver og funktioner, så det i fremtiden bliver nemmere at træde ind i centeret og bestride opgaver i sekretariatet. bestyrelse, FRIVILLIGE... I starten af 2010 deltog de fire ansatte medarbejdere i et coachingforløb, hvor der blev formuleret et team charter for samarbejdet. Vi vil arbejde videre med team chartret i 2011 i forhold til hele sekretariatet. Medarbejdergruppen bestod i 2010 af følgende personer: Centerleder, Anette Nielsen på fuld tid, administrativ medarbejder, Lou Jarness Pedersen, på 20 timer, Cathrine Sort, projektleder for selvhjælp, 30 timer/ugen til udgangen af december 2010, Richard Haagensen overtog det ansvar for sekretariatets PC er og netværk i 2010, som tidligere blev varetaget af Per Hemmingsen, på konsulent basis. Gudrun Qvist var tilknyttet selvhjælp som konsulent de første tre måneder Poul Verner Nielsen, Dorthe Nielsen, Jytte Behrendtz, Mette Bødker, Zoe Asta, Jørgen Jørgensen, Richard Haagensen og Erna Svendsen var faste frivillige i sekretariatet gennem Vi vil gerne her benytte lejligheden til at sige en ekstra stor tak til jer, uden jeres indsats og engagement var det ikke muligt at drive det center, vi har i dag. Vi havde fornøjelsen af at huse tre praktikforløb af en måneders varighed: Githa Würtz Christiansen, Erica Goodwin og Gitte Jensen. Githa var involveret i selvhjælpsprojektet, og Erica leverede en særligt stor indsats med udarbejdelse af ansøgningen om midler til projektet: Samarbejde om mobilisering af frivillige i Hillerød. Gitte Jensen lagde en stor indsats i vores reception og administration gennem i alt fem måneder i praktik og en forlænget arbejdsprøvning. Også en stor tak til jeres indsats. 17

18 Frivilligcenter Hillerød blev i 2010 desuden godkendt som samfundstjenestested af Kriminalforsorgen, Afdelingen i Nordsjælland. Vi modtog dog ingen i samfundstjeneste i PR og markedsføring Vi har gennem 2010 fortsat haft fornøjelsen af at samarbejde med vores grafiker Mette. Med stor ildhu og professionalisme har hun sørget for at farvelægge og indpakke de mange aktiviteter og tilbud på smukkeste vis gennem foldere, aktivitetsoversigter, plakater og annoncer. I 2010 udarbejdede vi en kalender for 2011 med billeder fra 2010, som blev uddelt til vores Nytårskur i januar Der er primært blevet arbejdet på Frivilligcenterets eget materiale og de mange fælles tiltag og fælles annoncering. Vi ønsker os flere ressourcer på dette område i 2011, da der er behov for det ikke kun i frivilligcenteret men også hos vores medlemmer. Der er ingen tvivl om at frivilligcenteret er blevet eksponeret i de lokale aviser, på hjemmesider og rundt om i kommunen. Vi har ikke tal på omtalerne men en stor scrapbog, der vidner om de mange artikler, presseomtaler og annoncer. Sociale begivehender for frivillige og medarbejdere I 2010 blev alle frivillige og medarbejdere i sekretariatet og igangsættere/tovholdere for selvhjælps- og aktivitetsgrupperne inviteret til en sommerudflugt til Frivilligcenter Græsted. Det blev en hyggelig og inspirerende dag hvor der blev udvekslet erfaringer og givet inspiration til nye måder og samarbejde. Planen var et genvisit fra medarbejdere og frivillige fra Græsted i efteråret, men det er nu udskudt til foråret Som en tak til bestyrelse, frivillige og medarbejdere i centeret afholdt Frivilligcenteret en julemiddag, som dette år bl.a. bestod af et underholdende musisk indslag med Jesper Gilbert på svingende guitar. Ved denne begivenhed fik vi udviklet vores helt egen Frivilligcenter Hillerød Sangbog, der indeholder de første 150 meget forskellige festlige og folkelige sange. Den blev indviet og godkendt på festligste vis. 18

19 Frivilligcenter Hillerøds finansieringsgrundlag Frivilligcenter Hillerød fik i 2010 økonomisk støtte fra Socialministeriet Grundfinansieringspuljen til Frivilligcentre i Danmark FRIG. En pulje, vi fremover er sikret, når vi årligt dokumenterer antallet af medlemmer og omfanget af forskellige kerneydelser. Herud over har vi fået midler fra PUF gennem en to-årig bevilling 2009/2010 dels til selvhjælpsprojektet dels til Frivilligcenter Hillerøds kerneaktiviteter. Vi har desuden fået økonomisk støtte via uddannelsespuljen til finansiering af kurset Kunsten at passe på sig selv. Af private midler har vi i 2010 fået midler fra TrygFonden også bevilliget over en toårig periode til vores selvhjælpsarbejde samt fra Metro Schrøder Fonden der støttede Mamma Mia den intenationale mødregruppe. Bevillinger i 2010 GRUNDLAG Frise Landsorganisationen for frivilligcenter og selvhjælp Frivilligcenter Hillerød er medlem af Frise, sammen med godt 50 andre frivilligcentre i Danmark. Frise bidrager med en fundemental indsats i forhold til frivilligcenternes position og udvikling, fagligt, politisk og økonomisk. Frivilligcenteret bidrager med to repræsentanter til et bestyrelsesudvalg i Frise, der bla. har arbejdet med ansættelses- og lønforhold i Frivilligcenteren på landsplan. Centerleder, Anette Nielsen deltager i frivilligcenterudvalget, der arbejder med aktuelle temaer og faglige problemstillinger. Et særligt tema i 2010 har været, at udforme nyt kommunikationsmateriale for frivilligcenteren generelt i Danmark. Dette arbejde vil fremgå under Frivillighedsåret i FINANSIERINGS-

20 20kort og godt Kort og godt om Frivilligcentret Frivilligcenter Hillerød blev etableret som forening i 2005 ved en stiftende generalforsamling blandt Hillerøds primære sociale foreninger. Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe, som sikrede midler fra den daværende udviklingspulje for frivilligcentre i Danmark under Socialministeriet. Frivilligcenter Hillerød blev herefter fysisk en realitet i foråret 2007, hvor centeret åbnede dørene til Kulturværkstedet. Frivilligcenteret har siden parallelt med kommunen stået for booking af lokaler i Kulturværkstedet og den daglige trivsel og funktion af huset. Frivilligcenteret er en forening af foreninger der samler foreningslivet og udgør en platform for foreningslivets udfoldelse og udvikling i Hillerød. Frivilligcenter Hillerød har i starten af 2011 ca. 60 medlemmer og ledes af en bestyrelse på fem medlemmer og to suppleanter, der repræsenterer forskellige foreninger i Hillerød. De vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen ansætter centerlederen. Centeret er organiseret som et lille sekretariat, der har to faste medarbejdere, en centerleder og en administrativ medarbejder, samt en gruppe dedikerede frivillige, som beskrevet ovenfor. Fra marts 2011 er der ansat en toårig projektmedarbejder på 30 timer pr. uge, Dorte Kappelgaard, til at arbejde målrettet med Frivilligcenterets kerneydelser i et udviklingsprojekt. Det gør vi: Som interesseorganisation understøtter og repræsenterer Frivilligcenter Hillerød de lokale frivillige sociale foreninger. Frivilligcentret fungerer som et naturligt bindeled mellem medlemsforeningerne, mellem foreningslivet og kommunen og mellem foreninger og borgere, der enten ønsker at arbejde frivilligt eller at gøre brug af foreningernes tilbud om støtte og aktiviteter. Samtidig arbejder vi aktivt for at støtte udviklingen af det frivillige sociale arbejde, og er agtpågivende over for, hvordan frivilligheden udvikler sig - alt sammen med solid lokal forankring. Frivilligcentrets tilbud til foreningerne: Praktisk hjælp med lokalebooking og organisering Faglig sparring og netværksdannelse Kurser og seminarer Synlighed i form af presseomtale, udarbejdelse af foldere og opslag Hjælp til start af nye projekter/aktiviteter herunder selvhjælp Vidensbank Rekruttering af nye frivillige Frivilligcentrets tilbud til kommunens borgere: Hjælp til at finde eller skabe relevante sociale tilbud. Kontakt til relevante foreninger Afholdelse af inspirerende arrangementer, der bidrager til udvikling af det sociale og kulturelle liv i kommunen Mulighed for at arbejde frivilligt og aktivt indgå i frivilligcentrets udvikling

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39

Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Dagsorden for idéudviklingsmødet om Frivillig Fredag og uge 39 Velkomst og hvem er vi her i dag? Hvad er formålet med Frivillig Fredag? Flash back til 2012 Frivillig Fredag-praktik Social gadekunst et

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem FRIVILLIGCENTER NYHEDSBREV NR 2 MARTS HILLERØD 2013 Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om relevante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige område. Nyhedsbrevet udsendes via

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød Generalforsamling 2011

Frivilligcenter Hillerød Generalforsamling 2011 Frivilligcenter Hillerød Generalforsamling 2011 31. marts, 2011 Kl. 19.00 Hillerød Referent: Deltagere: Anette Nielsen Ingelise Biering fra Astma og Allergiforeningen, Hanne Seider fra Bisiddergruppen

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Nyhedsbrev november 2014

Nyhedsbrev november 2014 Nyhedsbrev november 2014 Nyt fra FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) Grundfinansiering for 2015 er på plads! Efter en hektisk aften og formiddag er det nu endelig lykkes FriSe at få bekræftet fra

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2014. TallShips Fredericia 2014. Lidt stemningsbilleder fra TallShips Fredericia den 30. maj til 1. juni: Foto: Peer S.

Nyhedsbrev juni 2014. TallShips Fredericia 2014. Lidt stemningsbilleder fra TallShips Fredericia den 30. maj til 1. juni: Foto: Peer S. Nyhedsbrev juni 2014 TallShips Fredericia 2014 Lidt stemningsbilleder fra TallShips Fredericia den 30. maj til 1. juni: Foto: Peer S. Hansen 1 TRIVSELSPILOTER BROBYGNING Nu foldes TrivselsPilot-metoden

Læs mere

Nyt i Frivilligcenteret

Nyt i Frivilligcenteret Nyt i Frivilligcenteret Nye medarbejdere Projektkoordinator for projekt Selvhjælp Vores nye projektkoordinator for selvhjælp Anders B. Jeppesen har mange spændende tanker om selvhjælp og glæder sig til

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD

FRIVILLIGCENTER HILLERØD FRIVILLIGCENTER HILLERØD Bestyrelsens nyhedsbrev Nr. 1 (april 2006) Frivilligcenter Hillerød Indhold Velkommen 1 Stiftende generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød 2 Frivilligcenter Hillerøds lokale

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening Oversigt August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening September Uge 39 Vindue for en forening Fredag d. 27. september Frivillig Fredag Oktober Torsdag den 3. oktober Infomøde om

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Definition af et frivilligcenter

Definition af et frivilligcenter Definition af et frivilligcenter Et frivilligcenter arbejder lokalt, og almindeligvis dækker frivilligcentret en kommune. Der findes ca. 50 F.C i Danmark og 7 nye er på vej. Det er socialministeriets vision

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger?

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Præsentationsrunde Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU WWW.GRIBHVERDAGEN.NU HIT MED HISTORIEN GRIB HVERDAGEN! 12. JANUAR 2010 BELLA CENTER Hver dag landet rundt søsættes nye initiativer på det personalepolitiske område. Kom og fortæl historien om jeres flagskib

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk Årsrapport 2013 FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk 1 Marts 2014 Denne årsrapport er en redegørelse til generalforsamlingen om de aktiviteter FrivilligCenter

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Klædt på til. Hjertecaféer

Klædt på til. Hjertecaféer Klædt på til Hjertecaféer Kort om hjertecaféer En hjertecafé er et mødested for hjertepatienter og/eller pårørende til hjertesyge. Her er I med til at skabe et trygt miljø, hvor man kan få en uforpligtende

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Frivilligcenter ODENSE ÅRSBERETNING Frivilligcenter Odense

Frivilligcenter ODENSE ÅRSBERETNING Frivilligcenter Odense ÅRSBERETNING 2015 Odense Årsberetning side 2 25 ÅRS JUBILÆUM, FRIVILLIGT FOLKEMØDE, DIALOGMØDE OG BORGERNES HUS er blot nogle af overskrifterne der prægede 2015 på Frivilligcentret. Et år i udviklingens

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Nyhedsbrev september 2013 FRIVILLIGHEDSCHARTERET CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

Nyhedsbrev september 2013 FRIVILLIGHEDSCHARTERET CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Nørre Port, Fredericia Foto: Charlotte S. Mikkelsen Nyhedsbrev september 2013 Sommeren synger på sidste vers, og efteråret står for døren. Vi glæder os til de mange spændende ting, som er på programmet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev efterår 2015 Penge til flyverkursus Bestyrelsen besluttede i efteråret 2014, at der skulle oprettes et Flyverkorps i Lænken. Hvis der opstår situationer i en forening,

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Årsberetning 2013 Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte

Årsberetning 2013 Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte Årsberetning 2013 Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte Indledning 2013 har været endnu et godt og travlt år i Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte. Der har været fokus på at udvikle nye aktiviteter samt

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

NYHEDSBREV. 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni. Uge 24 2015 12. juni 2015

NYHEDSBREV. 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni. Uge 24 2015 12. juni 2015 Ny NYHEDSBREV Uge 24 2015 12. juni 2015 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni 2. Nyt ansøgningsskema til kompetenceudvikling 3. Undervisningsmidler ny procedure 4. Hold- og opgavefordeling:

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Marts Årsberetning og regnskab 2014

Marts Årsberetning og regnskab 2014 Marts 2015 Årsberetning og regnskab 2014 1 Frivilligcenter og Selvhjælp Nordfyn F c N Adelgade 119 B 5400 Bogense Bestyrelse pr. 25.3.2015: Formand Chr. Madsen Jensen Tlf. 60 81 12 15 Fax 64 81 37 40 kontakt@frivilligcenternordfyn.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Navn (valggruppe/forening) Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen),

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere