Årsskrift Frivilligcenter Hillerød. Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift 2010. Frivilligcenter Hillerød. Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød"

Transkript

1 Årsskrift 2010 Frivilligcenter Hillerød Et væksthus for foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i Hillerød Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C 3400 Hillerød Tlf:

2 Indhold & indledning Indholdsfortegnelse til Årsskrift 2010 Indledning 3 Støtte til frivillige 4 Workshops, kurser og udvikling Selvhjælp en ny vej frem for borgere i Hillerød 7 Oversigt over grupper Tostrenget indsats Mamma Mia en international mødregruppe Grupper på vej Læring i projektet Samarbejdsaktiviteter i omkring og på tværs af Frivilligcenteret 11 Kunstdagene Sy så det nytter Børnekulturdagene Privillig job messe Projekt Frivillig Førstehjælpskurser Kulturnatten Samarbejde på tværs af patientforeningerne Hjertecafe Sundhedscafe i Brohuset Råd og vejledning 15 Advokathjælpen Bisiddergruppen Økonomisk råd og vejledning Brugerregistrering Medlemsoversigt 2010 Bestyrelsen, frivillige og ansatte 17 Frivilligcenterets finansieringsgrundlag 19 Kort og godt om Frivilligcenteret 20 Det gør vi Tilbud til foreningerne Tilbud til borgerne Vision og mission 22 Vores værdigrundlag 23 Bliv medlem 2

3 Indledning 2010 blev skudt i gang med en Nytårskur for medlemmer, ansatte og venner af centeret den første fredag i januar. Det var utroligt positivt at opleve den store opbakning og stemning omkring arrangementet, hvor der blev gjort status og de første planer og aktiviteter for året der skulle komme lagt frem. En stemning og støtte, der har præget 2010, hvor huset har emmet af stadig flere aktiviteter, som foreninger og selvorganiserende grupper afholder: møder, foredrag, selvhjælp og meget mere. Frivilligcenterets aktiviteter er, som det vil fremgå af dette årsskrift, i højere grad blevet målrettede de mennesker, der er engagerede i foreningslivet og i sociale grupper for og med andre: de frivillige, der gennem en forening, gruppe eller som borger, stiller deres ressourcer, viden og kræfter til rådighed for en sag eller for andre menneskers udfoldelsesmuligheder og ve og vel. Vi har prioriterede at fremme samarbejdsaktiviteter og netværk - en samlet kurs, som vi vil skærpe yderligere i med projektet Samarbejde om mobilisering af frivillige i Hillerød - som det lykkedes at få midler til i I Frivilligcenteret har vi gennem de sidste to år arbejdet med at udvikle og udbrede kendskabet til selvhjælp i Hillerød gennem projektet: Selvhjælp en ny vej frem for borger i Hillerød. Et projekt der også har fyldt en del i centerets opgave portefølje og aktivitetsgrundlag i Vi håber, at årsskriftet giver et indtryk af Frivilligcenter Hillerød dels som et væksthus og platform for det aktive foreningsliv dels som et ressourcested, der særligt støtter udviklingen af det frivillige sociale arbejde i Hillerød. Årsskriftet udleveres ved generalforsamlingen den og giver sammen med bestyrelsens beretning et samlet billede af udfordringer og aktiviteter i Anette Nielsen, centerleder 3

4 4Støtte til frivillige Tilbud til de frivillige ildsjæle Inspiration til bestyrelsesmedlemmer, ledere, tovholdere og igangsættere i foreningslivet netværks- og selvhjælpsgrupper I Frivilligcenter Hillerød ønskede vi i 2010 at sætte yderligere fokus på foreningsstøtte og udvikling ved at afsætte ressourcer til arbejdet med at støtte særligt de sociale foreningers arbejde og aktiviteter. Vi havde et ønske om at gøre foreningerne mere opmærksomme på de muligheder, der ligger i FcH s foreningsservice og konsulentværktøjerne, som kan bidrage til foreningsudvikling og kapacitetsopbygning i de enkelte foreninger. Et arbejde der dog kræver flere ressourcer i centeret. Heldigvis lykkedes det i 2010 at skaffe en toårig projektbevilling fra Socialministeriet til at intensivere arbejdet med foreningsudvikling og mobilisering af frivillige. Workshop for Dansk Blindesamfunds bestyrelse: Engagerende og effektive møder og arrangementer. I 2010 kom der endelig gang i Frivilligcenter Hillerøds foreningsværktøjskasser udviklet i regi af vores landsforening gennem Med udgangspunkt i Værktøjskasse nr. 6 faciliterede vi en workshop for Dansk Blindesamfunds bestyrelse (12 personer), som havde til formål at give bestyrelsen ideer til at skabe engagerende og effektive bestyrelsesmøder. Det blev en spændende og lærerig workshop for alle parter. En særlig udfordring var det, ikke at bruge slides eller andre visuelle udtryksformer. Workshoppen blev fulgt op af to møder, hvor der blev arbejdet med at omsætte idéerne i praksis. Kassererens opgaver og ansvar i forhold til økonomi og bogholderi i foreningsregi og praksis. I april afholdt Frivilligcenteret en workshop for 10 foreningsaktive fra syv forskellige foreninger/grupper, der var engageret i bestyrelsesarbejde som bestyrelsesmedlem og/eller kasserer. Jytte Behrendtz og Susanne Sylvest der begge er kyndige ud i regnskab og bogholderi stod for planlægning og afvikling af workshoppen. Kursets indhold var bygget op af et materiale, som vi havde fået, fra Frivilligcenteret i Næstved. Kurset bestod dels i en introduktion til en enkel regnskabsmodel i Excel regneark velegnet til mindre foreninger dels i en mulighed for at arbejde med regnskabsmodellen i praksis. Alle deltagerne fik udleverede regnskabsprogrammet på en USB-nøgle.

5 Workshop i Regneark/Excel for foreningsfolket introduktion til de grundlæggende funktioner. Efter kurset om for kassererens opgaver og ansvar i forhold til økonomi, bogholderi og foreningsregi udbød Richard Haagensen i regi af IT-caféen en grundlæggende introduktion til regneark/excel over fem gange i april/maj. Syv personer deltog. IT-café It-caféens frivillige (Preben Tolversen, Kurt Andersen, Richard Haagensen og Maria Nellemann) tilbød fem grundlæggende introduktionsworkshops for nybegyndere, et grundkursus i Word, Internet og , Nem ID & Eboks og et kursus i Facebook og andre sociale medier. Hver onsdag gennem hele 2010 har der været åben rådgivning mellem kl og ca. 120 personer har haft glæde af denne service, hvor der er mulighed for at få hjælp og sparring til brug af PC og printer. Flere foreningsaktive medlemmer har benyttet sig af de mange muligheder, der er, for at få hjælp og støtte ved tastaturet. Vi vil opfordre til, at flere benytter dette tilbud. Forslag til temaer, der kan støtte foreningsarbejdet er meget velkomne. Udviklingsworkshops Med støtte fra Uddannelsespuljen udbød vi to udviklingsworkshops for frivillige i januar og februar 2010: Kommunikation og basal konflikthåndtering samt Fra trælse til spændende møder når vi vil noget forskelligt. Steen Clausen og Lene Holmsgaard, fra Diapraxis i Hillerød, faciliterede begge workshops, der lagde op til dels at styrke de frivillige personligt i deres arbejde, som ansvarlig tovholdere eller igangsættere for grupper dels styrke samarbejdet på tværs af grupper/foreninger samt sammenhængskraften i Frivilligcenteret. Der var deltagere på begge workshops. I oktober og november 2010 fortsatte vi samarbejdet med Steen og Lene, på frivillig basis, da de tilbød at fortsætte som facilitatorer for yderligere to udviklingsworkshops for frivillige under overskrifterne: Kommunikation, forskellighed og konflikthåndtering samt At hjælpe til selvhjælp. Endnu engang var der fuld opbakning til begge workshops med knap 30 deltagere på hver. Der er ingen tvivl om at Steen og Lene formår at skabe en ramme og form, som appellerer bredt med høj grad af deltagelse, dialog og velkommenhed. Hermed en kæmpe tak for jeres bidrag, vi håber samarbejdet vil fortsætte i

6 Kunsten at passe på sig selv For de frivillige ildsjæle udbød vi en todages workshop i november i samarbejde med Røde Kors og Brugerbutikken på Hillerød Hospital. Titlen var: Kunsten at passe på sig selv og mærke sine personlige/faglige grænser og begrænsninger - et dubleringskursus under uddannelsespuljen, hvilket betød, at puljen betalte underviserne mens Frivilligcenteret stod for rammerne og maden. Der var 15 deltagere i workshoppen. Workshoppen blev ledet på en overraskende musikalsk og legende måde af Trine Jensen og Christoffer Larsen. Det blev to meget inspirerende dage, hvor alle deltagere gav udtryk for at høste stor selvindsigt og læring gennem meget fin coaching og supervision. Coaching I november-december indgik Frivilligcenteret et lille samarbejde med coach Pia Lintrup, der tilbød en eller flere coachingsessioner til alle interesserede frivillige og medarbejdere i frivilligcenteret. Pia tilbød coaching for at gøre brug af den ID Lifecoachuddannelse, hun netop havde afsluttet og for at hjælpe andre mennesker med deres udvikling og mål i livet. 6

7 Selvhjælp en ny vej frem for borgere i Hillerød Frivilligcenter Hillerød afsluttede ved udgangen af 2010 det toårige udviklingsprojekt: Selvhjælp en ny vej frem for borgere i Hillerød. Cathrine Sort var projektleder i 2010, og Gudrun Qvist bidrog som konsulent i 2009 og de første tre mdr. af Tostrenget indsats Formålet var at implementere projektet som en tostrenget indsats. Med det mente vi, at der dels skulle skabes samarbejde med foreninger i Hillerød, der har eller ønsker at etablere selvhjælpsgrupper dels skulle der arbejdes for at etablere nye selvhjælpsgrupper i regi af Frivilligcenteret, hvor der endnu ikke var foreningsbasis for en selvhjælpsgruppe. selvhjælp Den tostrengede indsats var på den ene side inspireret af de mange selvhjælpsprojekter landet over og udsprang på den anden side af Frivilligcenterets egen praksis og formål, der har fokus på foreningsstøtte og udvikling. Vi havde med projektet også besluttet os for, at den gængse målgruppe for selvhjælp typisk kvinder i alderen skulle udfordres. Der skulle gerne være selvhjælpsgrupper, der også appellerede til andre målgrupper: yngre kvinder, mænd og etniske minoriteter. Ved projektafslutningen blev der afholdt tre fokusgruppeinterviews med henholdsvis 1) igangsættere af selvhjælps- og aktivitetsgrupper 2) igangsættere i foreningsgrupper og 3) deltagere i aktivitets- og selvhjælpsgrupper i regi af frivilligcenteret. Det var opløftende at høre de mange positive tilbagemeldinger: Deltagerne i grupperne, priste i særlig grad de meget engagerede tovholdere/igangsættere af de respektive grupper. Der er ingen tvivl om, at igangsætternes/ tovholdernes indsats og engagement er en afgørende faktor for gruppernes fundament, trivsel og udvikling. Igangsætterne fra samtlige grupper understregede rammerne i centeret som afgørende for deres arbejde herunder de muligheder, der blev tilbudt dem i form af kurser, workshop, netværk, supervision og støtte om end det langt fra var noget, alle gjorde lige meget brug af. Der er skabt samarbejde med en række foreninger, som nu holder til i frivilligcenteret. De kører deres egne grupper men de har stort set alle givet udtryk for, at det gør en forskel, at de har disse rammer, hvor de kan få støtte til netværk og samarbejde om arrangementer, synlighed og mulighed for at deltage i uddannelse, kurser og supervision. 7

8 Foreninger der tilbyder selvhjælp: Stressforeningen Angstforeningen Depressionsforeningen Lungeforeningen/Åndehuldet Whiplashforeningen PTU Polio, trafik og ulykkesoffre Scleroseforeningen /Vennegruppe for unge med sclerose Ordblindeforeningen ADHD foreningen Selvhjælps- og aktivitetsgrupper i regi af FcH Skilsmissegruppen Mandegruppen Overvægt/Slank Indefra Skift i livsvilkår genfind dine ressourcer (to grupper) Mamma Mia International Mødregruppe Mødregruppe på Sophienborgskolen Pigegruppe på Sophienborgskolen Mindfulnessgruppen Særligt sensitive mennesker Åbne aktivitets- og netværksgrupper i regi af FcH Sangcafé hver anden tirsdag fra kl Cykelgruppen Frihjul hver torsdag fra kl Motionsvennerne hver tirsdag fra kl Åbent atelier - hver tirsdag fra kl Slægtskabsgruppen afholder månedlige møder om mandagen Engelskgruppen mødes én gang om måneden Café Samvær Månedlig cafémøder med socialt samvær og foredrag. Målgruppe: alle borgere der er langtidssygemeldte, på førtidspension eller ledige i fleksjobs IT-caféen hver onsdag er ITdag i Frivilligcenteret. Workshops og åben rådgivning I 2010 blev 9 selvhjælpsgrupper forsøgt etableret i regi af Frivilligcenteres grupper, der enten tog udgangspunkt i en aktivitet eller en problemstilling. Der er ingen tvivl om, at det er en stor udfordring at få en selvhjælpsgruppe til at fungere. Flere grupper kom op at stå, men valgte efter kort tid at lukke ned igen. Sådan er det med selvhjælpsgrupper - nogle etableres og fungerer i halve og hele år, mens andre opløses igen efter få måneder. Ud over selvhjælpsgrupperne huser Frivilligcenteret en række åbne aktivitetsgrupper, der alle er organiseret som selvorgansierende grupper med en eller flere tovholdere, der skaber de formelle rammer om aktiviteten. De mange frivillige igansættere og tovholderer har lagt et stort stykke arbejde og engagement. Vi vil gerne sige tusinde tak for jeres store indsats, som bliver værdsat i højeste grad af de mange brugere og deltagere i grupperne. 8

9 Mamma Mia den international mødregruppe En gruppe, der i særlig grad udfordrede den gængse målgruppe var en mødregruppe, der arbejder for integration i lifthøjde. Et koncept der blev importeret fra Svendborg. Der var to grupper i henholdsvis foråret og efteråret. I alt 20 kvinder og deres babyer fik glæde af initiativet, som blev løftet på fineste vis af fire værtinder, der stod bag planlægning og afholdelse af de sociale møder. På de fleste møder var der inviteret en oplægsholder med, fra musikskolen, sundhedsplejen, tandlægen o.l. For at rekruttere de nybagte mødre fik vi etableret et fint samarbejde med sundhedsplejerskerne i Hillerød Kommune, der velvilligt har mangfoldiggjort og bakket op om projektet, ikke mindst blandt mødre med anden etnisk baggrund end dansk, der i særlig grad har vist sig at have behov for netværket. Metro Schrøder fonden støttede projektet i Grupper på vej Oprettelsen af to grupper Mindfulness og Særlige sensitive mennesker understregede også, at temaet er afgørende for, om selvhjælp fænger hos de yngre kvinder. Begge disse grupper blev startet op med et foredrag ved en fagperson på området, som trak fulde huse til. Der blev endvidere eksperimenteret med et bredere samarbejde med Hillerød Kommune og en placering af selvhjælpsgrupper andre steder i byen. Gennem et samarbejde med Sophienborg skole og en brobygger i Hillerød Kommune bidrog selvhjælpsprojektet til rekrutteringen af to igangsættere til to grupper: henholdsvis en mødregruppe og en pigegruppe med fysisk mødested på Sophienborgskolen. Begge grupper startede op med en del begyndervanskeligheder, og det er fortsat en udfordring at få defineret formen på de to grupper. 9

10 I løbet af 2009/2010 har 30 personer deltaget i et igangsætterkursus på 1-2 dage. Der blev afholdt to kurser årligt. En del af deltagerne var eller blev efterfølgende aktive igangsættere i foreningsgrupperne og frivilligcenterets selvhjælpsgrupper. I 2010 blev der lavet en håndbog for supervision, og Gudrun og Cathrine gennemførte fem supervisionsmøder primært med igangsættere fra Frivilligcenterets egne grupper, men også igangsættere fra foreningerne deltog. Læring i projektet Projektet har resulteret i at vi i frivilligcenteret har fået skærpet opmærksomheden på, hvad der er vores kerneydelser og kompetencer. Den tostrengede indsats gav en afklaring af, at Frivilligcenteret ikke selv skal være aktør på selvhjælpsområdet - men, at vi ønsker at udvikle vores rolle som facilitator af og konsulenter på selvhjælpsområdet. Med andre ord vil det fremtidige arbejde være en mere enstrenget indsats, hvor der fokuseres på at understøtte foreningerne og de selvorganiserende grupper i deres arbejde med selvhjælp, netværkssamarbejde og meget gerne i nye samarbejder med kommunen og andre institutioner. Foregår selvhjælpen i regi af en forening er der potentielt en stor ekspertise at trække på og grobund for en (større grad af) forankring og fremtidig bæredygtighed for selvhjælpsgruppernes eksistens og videre udvikling. Ved udgangen af 2010 fik vi tildelt kr over de næste to år fra Socialministeriet. Disse midler vil blive anvendt i overensstemmelse med denne prioritering. 10

11 Samarbejdsaktiviteter i - omkring og på tværs af Frivilligcenteret Kunstdagene 2010 Frivilligcenteret var med på Kunstdagene i april. En gruppe malerglade mennesker arrangerede et par hyggelige dage med udstilling af årets værker fra det Åbne Atelier og Klatmalerne. Der var mulighed for at købe kaffe/kage og lidt musisk underholdning. Sy så det nytter - En sy marton på nål og tråd Symaskinerne summede ihærdigt derud af i de tre dage i april, hvor ca. 20 ihærdige kvinder producerede tøj til Røde Kors Nørkleprogram, hvor tøj løbende udsendes til samfund ramt af katastrofer og nød samt til mangelsamfund. De yngste deltagere var to piger på 13 år de ældste et par glade piger på omkring 86 år. Sidstnævnte var i øvrigt med alle tre dage. Stemningen var rigtig god, Kedelhuset den perfekte ramme, stoffet, der skulle sys, var klargjort, og der blev produceret 215 stk. unika-tøj. Utroligt, at gamle lagner, kjoler, stofrester m.m., kan blive til kreativt, pænt og brugbart tøj. Dét er virkelig genbrug, som kan glæde giverne - de der syr og de der modtager tøjet! Som opvarmning til symaratonen havde Røde Kors og frivilligcenteret arrangeret et foredrag under titlen: Hjælp så det nytter foredrag og lysbilleder fra verdens brændpunkter. Her fortalte tidligere udrykningsleder hos Falck, Carsten Pontoppidan om sit arbejde som udsendt med Røde Kors i nogen af verdens brændpunkter,. Samarbejde & netværk Børnekulturdagene frivillige alle brugere af Frivilligcenteret på forskellige måder, lagde den juni deres arbejdskraft og engagement i en madbod til Børnekulturdagene i Kulturaksen omkring Frivilligcenteret. Det blev to fantastiske dage med høj sol og masser af børn, der konsumerede store mængder popcorn, sandwich og kager. Der blev omsat for knap kr kr. med et beskedent overskud på i alt kr. 3500, da vi holdt fast i filosofien om rimelige priser for alle. En kæmpe tak skal her lyde til alle jer, der bidrog med smil og en stor arbejdsindsats. Frivillig-job-messer : Frivilligt arbejde lokalt hvorfor det? Jeg gør en forskel for den, jeg hjælper. Jeg bruger mine faglige og/eller personlige kompetencer og så giver det mening i mit liv Så enkelt er svaret oftest fra de mange mennesker, som i dag er engageret i frivilligt socialt arbejde i Hillerød og mange andre steder i landet. Frivilligcenteret tog initiativ til to fyraftensmøder i marts og april, der skulle sætte fokus på forskellige og aktuelle muligheder for at engagere sig i frivilligt socialt arbejde her og nu. Seks foreninger, ud over Frivilligcenteret selv, bød ind med jobs og personlige historier om deres engagement og foreningsarbejde, med det formål at hverve nye kræfter til deres forening. Det blev et par spændende møder men desværre med et begrænset fremmøde af potentielle frivillige. Vi fortsætter disse tiltag i 2011 men under andre former, da vi er overbeviste om, at der er masser af potentielle frivillige blandt Hillerøds borgere, der ikke kender de mange muligheder der faktisk eksisterer. 11

12 Projekt Frivillig I juni var frivilligcenteret vært for et møde mellem Charlotte Lykke, regional koordinator for Projekt Frivillig i Nordsjælland, og foreningsrepræsentanter fra både idræt, kultur og de sociale foreninger. Der var 24 deltagere til introduktionsmødet, hvor Charlotte introducerede Projekt Frivillig. Det har fokus på at fremme frivillighedskultur blandt unge på ungdomsuddannelser i Danmark ved at opfordre dem til at involvere sig aktivt i lokalsamfundet gennem frivilligt arbejde. Alle elever, der engagerer sig, kan få et bevis for deres indsats, som de kan vedlægge eksamensbeviset. Et par unge fra målgruppen gav deres bud på, hvad et godt frivilligjob kunne være. I de deltagende foreninger var der stor interesse for projektet, men også en smule skepsis i forhold til, hvorvidt de kan honorere de unges forventninger og finde de ressourcer, det kræver at involvere unge i kortere forløb på mindst 20 timer. Ved udgangen af 2010/starten af 2011 har projektet efterhånden fået godt tag i de unges interesse for at bidrage. Der mangler dog frivilligjobs lokalt, så hermed en opfordring til at tænke i de unges kræfter, hvis jeres forening mangler hænder/kræfter til en afgrænset opgave. Se mere på eller kontakt Charlotte Lykke på tlf I oktober besøgte frivilligcenteret sammen med FDF, Folkemuseet og LanParty foreningen Frederiksborg Gymnasium for at få en første dialog om Projekt frivillig og komme med eksempler på frivilligjobs. Vi havde desuden jobannoncer med fra Fair Trade butikken og Røde Kors. Vi blev positivt modtaget, og den umiddelbare interesse samlede sig i første omgang om de mange Røde Kors- tilbud. Frivilligcenter Hillerød fortsætter samarbejdet med Projekt Frivillig og vi vil særligt arbejde for, at støtte de foreninger, der ønsker at benytte sig af de frivillige kræfter og muligheder, der ligger i de unges engagement i Førsthjælpskurser Røde Kors afviklede tre førstehjælpskurser i samarbejde med Frivilligcenteret i 2010 med et gennemsnit på 22 deltagere. Det var et stort tilløbsstykke, ikke mindst fordi prisen har været yderst rimelig i kraft af et tilskud til de borgerrettede kurser fra Beredskabsstyrelsen. Et tilskud, der desværre falder bort i Bent Kauffmann, formand for Røde Kors, stod for levende og engageret undervisning på alle tre kurser. 12

13 Kulturnatten 2010 Foreningskultur mennesker og netværk om en fælles sag. At forening sig gennem foreningslivet og netværksgrupper er et velkendt fænomen i Hillerød om sociale, kulturelle eller idrætslige interesser og aktiviteter. Frivilligcenteret er en af flere platforme, der understøtter disse fællesskaber og engagement. Sådan lød oplægget til Kulturnatten i Frivilligcenteret/Kulturværkstedet, hvor godt 40 engagerede mennesker fra 16 forskellige foreninger satte Hillerøds borgere i stævne for at inspirere og fortælle om deres sag og personlige engagement gennem ord og billeder. Gennem Foreningspaletten i Frivilligcenteret kunne man høre forskellige indslag, præsentationer, filmklip og diskussioner med de foreningsaktive, og to gange i løbet af aftenen var der mulighed for at tage på skattejagt i kulturnatten med geocaching. Der blev spillede skak og taget billeder med professionel lyssætning. Henrik Nielsen fra Fredensborg Fotoklub og Jørgen Jørgensen fra Frivilligcenteret fik i 11. time sammensat et diasshow om Frivilligcenterets aktiviteter og virke, som blev vist på væggen over bibliotekets vinduer. Alle gjorde deres bidrag til at omdanne plænen udenfor Frivilligcenteret til en hyggelig ramme og platform for dialog. Vi kunne have ønsket os flere besøgende, særligt i Foreningspaletten. Vi vil til Kulturnatten i 2011 genoverveje, om der skal helt andre aktiviteter til for at tiltrække Hillerød borgernes opmærksomhed på sådan en aften. Samarbejde på tværs af patientforeningerne: I 2010 blev samarbejdet på tværs af patientforeningerne særligt fokuseret omkring Sundhedscafeen i Brohuset i Hillerød Øst. Astma og allergiforbundet og Gigtforeningen i Nordsjælland arrangerede dog også et velbesøgt foredrag om Mindfulness meditation samt et dialogmøde med foreningen Arabiske kvinder og børn, hvor forebyggelse og lindring af gigt og astma/allergi var på dagsordenen. Ingelise Berring og Evy Lauersen har begge lagt et særligt stort arbejde og engagement i at skabe dialog og samarbejde med de arabiske kvinder i Hillerød øst. Hjertecafé i Frivilligcenteret er blevet en fast månedlig begivenhed i Hjerteforeningen. Syv cafémøder blev det til i 2010 med forskellige temaer på programmet omkring hjerterelaterede sygdomme og forebyggelse. Forud for foredragene tilbydes alle borgere en personlig snak med en hjertesygeplejerske. 13

14 Sundhedscafé i Brohuset Sundhedscaféen i Brohuset i Hillerød Øst er et initiativ på tværs af seks sociale og patientforeninger i Hillerød, Brohuset og Frivilligcenteret. Formålet har været, og er, at give kvinder i Østbyen og særligt beboere i Kongens vænget 1 og 2 - mulighed for at få input og viden lokalt om sundhed, forebyggelse og livskvalitet gennem otte caféarrangementer fra oktober 2010 til maj Rammen er social og hyggelig, da tanken også er at skabe grobund for at møde andre kvinder lokalt i beboernes hus, Brohuset, og opdage de muligheder huset rummer. Alle kvinder over 15 år er velkomne. Sundhedscaféen arrangeres som uformelle cafémøder, der indledes med motion, som alle kan deltage i, og som løsner op for både krop, sjæl og latter. Efterfølgende byder Brohuset på kaffe/ te og brød mens frivillige repræsentanter fra de respektive foreninger på skift byder op med et tema i regi af Kræftens bekæmpelse, Gigtforeningen, Astma og allergiforeningen, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen. De tre første cafémøder omhandlede mere generelle temaer om kost og egenomsorg. I skrivende stund har der været afholdt seks café arrangementer. Opbakningen har været svingende lokalt, og det har vist sig at være en større udfordring at engagere kvinder på tværs ved sådanne arrangementer. Deltagerskaren har været både etnisk danske- og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, hvilket har givet en del udfordringer omkring børnepasning og sprog. Gruppen vil evaluere samarbejdet og formen,når den sidste café er afholdt i maj

15 Råd og vejledning Advokathjælpen i Hillerød. Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp hver tirsdag mellem kl i frivilligcenteret. Her kan alle borgere møde op og få en personlig snak om den medbragte problemstilling. I 2010 registrerede 566 borgere et besøg hos advokathjælpen. Bisiddergruppen Nordsjælland tilbyder et (eller flere) forberedende møde(r), et følgeskab og et par ekstra øjne og øre ved møder hos offentlige myndigheder. Bisidderne tager imod borgere hver tirsdag kl i forbindelse med advokathjælpen, hvor de byder på en kop kaffe, mens man evt. venter. Der er mulighed for at lave en aftale med en bisidder. Alternativt kan bisidderne kontaktes på: eller tlf Få Økonomisk råd og vejledning et tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp I efteråret 2010 blev forarbejdet gjort og kimene lagt til dette frivillige initiativ. En gruppe mennesker med baggrund i bankverdenen, revision eller økonomi stiller deres viden og hjælp til rådighed for medborgere, der har brug for en uformel snak om økonomi, budgetlægning, hjælp til at forstå årsopgørelsen, hjælp med overblik over økonomi ved dødsfald, m.v. i det hele taget små og store spørgsmål om din økonomi og budgetlægning. Træffetid er alle tirsdage fra kl RÅD OG VEJLEDNING Registrerede brugere i 2010 Besøg i alt 5723 Alder: år år Køn Kvinder 3873 Mænd 1625 Aktivitet Besøg 128 Møder 719 Foredrag 407 Info 57 Selvhjælpsgruppe 431 Advokathjælp 566 IT-café 331 Netværks- og aktivitetsgrupper 2216 Frivillige

16 Medlemmer i 2010: 58 personlige støttemedlemmer og 61 foreninger og grupper: ADHD Nordsjælland AFS Nordsjælland Aktivitetsgruppen Social Samvær Amnesty International, Hillerød og Allerød Angstforeningen Astma Allergiforeningen N ordsjælland. Bedre psykiatri Bisiddergruppen Nordsjælland Cafe Samvær Cykelgruppen Frihjul Dansk - Serbisk kultur - og sportsforening Millennium Dansk Blindesamfund Nordsjælland Dansk Handicapforbund Hillerød Afdeling Dansk Havedams forening Dansk Røde Kors, Hillerød Dansk Tamilsk Forum Den Boligsociale Fonds Frivillige Den Folkelige Tænketank Depressionsforeningen - lokalgruppe Hillerød 16 Diabetesforeningen i Hillerød Engelsk læse og tale gruppe Fotosenior klubben Frederikshave Beboerforeningen Gigtforeningen Hillerød Gørløse Seniormotion Handiklubben Hillerød grænseforening Hillerød Kunstforening Hillerød Kvindekrisecenter Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) Hjernesagen i Nordsjælland Hjerteforeningen Lokalkomite Hillerød Hovedpineforeningen Kirkens Korshær, Hillerød Klatmalerne Klaverfabrikken & MUG Kulturhuset Oasen Landsforeningen for Marfan Syndrom LAP Nordsjælland - Landsorganisationen af nuværende og tidligere psykiatribrugere i Nordsjælland Læsekredsen Dansk Migrænikerforbundet Nyreforeningen Ordblinde/Dysleksiforeningen, Hillerød Patientforeningen lungekræft Psykologer i Frederiksborg kredsen PTU (Polio, (Trafikulykke & andre Ulykkesofre end i trafikken) Sathya Sai Baba Centeret i Hillerød SIND Frederiksborg Kreds SIND Hillerød/Allerød Lokalforening Slægtsforskningsgruppen Spastikerforeningen Nordsjælland Stressforeningen Styrk din krop Team Overgang (TO) Venneklubben for yngre scleroseramte og pårørende Ventilen Hillerød Vævekredsen Whiplash foreningen Ældre hjælper Ældre Ældre i bevægelse Ældre Sagen Hillerød Lokalkomité

17 Bestyrelse, frivillige og ansatte Centerets bestyrelse Bestyrelsen blev konstitueret efter generalforsamlingen i marts 2010, hvor 26 stemmeberettigede medlemmer ud af 56 medlemmer var repræsenteret ved 45 deltagere. Hillerød Kommunes just tiltrådte direktør for Job, Social og Sundhed, Vibeke Abel, kom på besøg inden generalforsamlingen for at få en dialog med foreningslivet og give sit perspektiv på et godt samarbejde med foreningslivet. Bestyrelsen for Frivilligcenteret bestod i 2010 af følgende personer: Inge Engel Christensen, Røde Kors (Formand), Jørgen Nielsen, HSI (næstformand), Steen Moestrup LAP (Kasserer), Nils Anker Kofoed, Diabetesforeningen (bestyrelsesmedlem), Peter Andersen, Den folkelige tænketank (bestyrelsesmedlem), Ole Petersen, Fotosenior (suppleant), Ole Hagman, SIND (suppleant) og Jytte Behrendtz (Hjerteforeningen) intern revisor. Centerets ansatte og frivillige Frivilligcenter Hillerød havde i 2010 et sekretariat bestående af ansatte medarbejdere, medarbejdere med specifikke konsulent funktioner og en gruppe kerne frivillige, som udfører vitale opgaver for at få centeret og hverdagen til at fungere. I løbet af 2010 fik vi udviklet en organisering og struktur for dette arbejde, som var nødvendig når Frivilligcenteret voksede sig til en arbejdsplads med flere og forskellige medarbejdere. Vi fik også udarbejdet en praksishåndbog for hverdagens opgaver og funktioner, så det i fremtiden bliver nemmere at træde ind i centeret og bestride opgaver i sekretariatet. bestyrelse, FRIVILLIGE... I starten af 2010 deltog de fire ansatte medarbejdere i et coachingforløb, hvor der blev formuleret et team charter for samarbejdet. Vi vil arbejde videre med team chartret i 2011 i forhold til hele sekretariatet. Medarbejdergruppen bestod i 2010 af følgende personer: Centerleder, Anette Nielsen på fuld tid, administrativ medarbejder, Lou Jarness Pedersen, på 20 timer, Cathrine Sort, projektleder for selvhjælp, 30 timer/ugen til udgangen af december 2010, Richard Haagensen overtog det ansvar for sekretariatets PC er og netværk i 2010, som tidligere blev varetaget af Per Hemmingsen, på konsulent basis. Gudrun Qvist var tilknyttet selvhjælp som konsulent de første tre måneder Poul Verner Nielsen, Dorthe Nielsen, Jytte Behrendtz, Mette Bødker, Zoe Asta, Jørgen Jørgensen, Richard Haagensen og Erna Svendsen var faste frivillige i sekretariatet gennem Vi vil gerne her benytte lejligheden til at sige en ekstra stor tak til jer, uden jeres indsats og engagement var det ikke muligt at drive det center, vi har i dag. Vi havde fornøjelsen af at huse tre praktikforløb af en måneders varighed: Githa Würtz Christiansen, Erica Goodwin og Gitte Jensen. Githa var involveret i selvhjælpsprojektet, og Erica leverede en særligt stor indsats med udarbejdelse af ansøgningen om midler til projektet: Samarbejde om mobilisering af frivillige i Hillerød. Gitte Jensen lagde en stor indsats i vores reception og administration gennem i alt fem måneder i praktik og en forlænget arbejdsprøvning. Også en stor tak til jeres indsats. 17

18 Frivilligcenter Hillerød blev i 2010 desuden godkendt som samfundstjenestested af Kriminalforsorgen, Afdelingen i Nordsjælland. Vi modtog dog ingen i samfundstjeneste i PR og markedsføring Vi har gennem 2010 fortsat haft fornøjelsen af at samarbejde med vores grafiker Mette. Med stor ildhu og professionalisme har hun sørget for at farvelægge og indpakke de mange aktiviteter og tilbud på smukkeste vis gennem foldere, aktivitetsoversigter, plakater og annoncer. I 2010 udarbejdede vi en kalender for 2011 med billeder fra 2010, som blev uddelt til vores Nytårskur i januar Der er primært blevet arbejdet på Frivilligcenterets eget materiale og de mange fælles tiltag og fælles annoncering. Vi ønsker os flere ressourcer på dette område i 2011, da der er behov for det ikke kun i frivilligcenteret men også hos vores medlemmer. Der er ingen tvivl om at frivilligcenteret er blevet eksponeret i de lokale aviser, på hjemmesider og rundt om i kommunen. Vi har ikke tal på omtalerne men en stor scrapbog, der vidner om de mange artikler, presseomtaler og annoncer. Sociale begivehender for frivillige og medarbejdere I 2010 blev alle frivillige og medarbejdere i sekretariatet og igangsættere/tovholdere for selvhjælps- og aktivitetsgrupperne inviteret til en sommerudflugt til Frivilligcenter Græsted. Det blev en hyggelig og inspirerende dag hvor der blev udvekslet erfaringer og givet inspiration til nye måder og samarbejde. Planen var et genvisit fra medarbejdere og frivillige fra Græsted i efteråret, men det er nu udskudt til foråret Som en tak til bestyrelse, frivillige og medarbejdere i centeret afholdt Frivilligcenteret en julemiddag, som dette år bl.a. bestod af et underholdende musisk indslag med Jesper Gilbert på svingende guitar. Ved denne begivenhed fik vi udviklet vores helt egen Frivilligcenter Hillerød Sangbog, der indeholder de første 150 meget forskellige festlige og folkelige sange. Den blev indviet og godkendt på festligste vis. 18

19 Frivilligcenter Hillerøds finansieringsgrundlag Frivilligcenter Hillerød fik i 2010 økonomisk støtte fra Socialministeriet Grundfinansieringspuljen til Frivilligcentre i Danmark FRIG. En pulje, vi fremover er sikret, når vi årligt dokumenterer antallet af medlemmer og omfanget af forskellige kerneydelser. Herud over har vi fået midler fra PUF gennem en to-årig bevilling 2009/2010 dels til selvhjælpsprojektet dels til Frivilligcenter Hillerøds kerneaktiviteter. Vi har desuden fået økonomisk støtte via uddannelsespuljen til finansiering af kurset Kunsten at passe på sig selv. Af private midler har vi i 2010 fået midler fra TrygFonden også bevilliget over en toårig periode til vores selvhjælpsarbejde samt fra Metro Schrøder Fonden der støttede Mamma Mia den intenationale mødregruppe. Bevillinger i 2010 GRUNDLAG Frise Landsorganisationen for frivilligcenter og selvhjælp Frivilligcenter Hillerød er medlem af Frise, sammen med godt 50 andre frivilligcentre i Danmark. Frise bidrager med en fundemental indsats i forhold til frivilligcenternes position og udvikling, fagligt, politisk og økonomisk. Frivilligcenteret bidrager med to repræsentanter til et bestyrelsesudvalg i Frise, der bla. har arbejdet med ansættelses- og lønforhold i Frivilligcenteren på landsplan. Centerleder, Anette Nielsen deltager i frivilligcenterudvalget, der arbejder med aktuelle temaer og faglige problemstillinger. Et særligt tema i 2010 har været, at udforme nyt kommunikationsmateriale for frivilligcenteren generelt i Danmark. Dette arbejde vil fremgå under Frivillighedsåret i FINANSIERINGS-

20 20kort og godt Kort og godt om Frivilligcentret Frivilligcenter Hillerød blev etableret som forening i 2005 ved en stiftende generalforsamling blandt Hillerøds primære sociale foreninger. Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe, som sikrede midler fra den daværende udviklingspulje for frivilligcentre i Danmark under Socialministeriet. Frivilligcenter Hillerød blev herefter fysisk en realitet i foråret 2007, hvor centeret åbnede dørene til Kulturværkstedet. Frivilligcenteret har siden parallelt med kommunen stået for booking af lokaler i Kulturværkstedet og den daglige trivsel og funktion af huset. Frivilligcenteret er en forening af foreninger der samler foreningslivet og udgør en platform for foreningslivets udfoldelse og udvikling i Hillerød. Frivilligcenter Hillerød har i starten af 2011 ca. 60 medlemmer og ledes af en bestyrelse på fem medlemmer og to suppleanter, der repræsenterer forskellige foreninger i Hillerød. De vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen ansætter centerlederen. Centeret er organiseret som et lille sekretariat, der har to faste medarbejdere, en centerleder og en administrativ medarbejder, samt en gruppe dedikerede frivillige, som beskrevet ovenfor. Fra marts 2011 er der ansat en toårig projektmedarbejder på 30 timer pr. uge, Dorte Kappelgaard, til at arbejde målrettet med Frivilligcenterets kerneydelser i et udviklingsprojekt. Det gør vi: Som interesseorganisation understøtter og repræsenterer Frivilligcenter Hillerød de lokale frivillige sociale foreninger. Frivilligcentret fungerer som et naturligt bindeled mellem medlemsforeningerne, mellem foreningslivet og kommunen og mellem foreninger og borgere, der enten ønsker at arbejde frivilligt eller at gøre brug af foreningernes tilbud om støtte og aktiviteter. Samtidig arbejder vi aktivt for at støtte udviklingen af det frivillige sociale arbejde, og er agtpågivende over for, hvordan frivilligheden udvikler sig - alt sammen med solid lokal forankring. Frivilligcentrets tilbud til foreningerne: Praktisk hjælp med lokalebooking og organisering Faglig sparring og netværksdannelse Kurser og seminarer Synlighed i form af presseomtale, udarbejdelse af foldere og opslag Hjælp til start af nye projekter/aktiviteter herunder selvhjælp Vidensbank Rekruttering af nye frivillige Frivilligcentrets tilbud til kommunens borgere: Hjælp til at finde eller skabe relevante sociale tilbud. Kontakt til relevante foreninger Afholdelse af inspirerende arrangementer, der bidrager til udvikling af det sociale og kulturelle liv i kommunen Mulighed for at arbejde frivilligt og aktivt indgå i frivilligcentrets udvikling

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD

FRIVILLIGCENTER HILLERØD FRIVILLIGCENTER HILLERØD Bestyrelsens nyhedsbrev Nr. 1 (april 2006) Frivilligcenter Hillerød Indhold Velkommen 1 Stiftende generalforsamling i Frivilligcenter Hillerød 2 Frivilligcenter Hillerøds lokale

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk

Årsrapport 2013. FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk Årsrapport 2013 FrivilligCenter Greve Greveager 9 2670 Greve Tlf. 43600054 Mail: kontor@fcgreve.dk 1 Marts 2014 Denne årsrapport er en redegørelse til generalforsamlingen om de aktiviteter FrivilligCenter

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

27. 30. september 2012

27. 30. september 2012 Ballerupstjernens program for Frivilligdagene i Ballerup Social- og Integrationsministeriet har atter i år lagt op til afholdelse af Frivillig Fredag. Frivilligrådet under ministeriet har oprettet et sekretariat

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement

Administration af andelsbolig - og ejerforeninger. Tillid Nærvær Engagement Administration af andelsbolig - og ejerforeninger Tillid Nærvær Engagement EN NÆRVÆRENDE VIRKSOMHED Boligadministratorerne er et mellemstort administrationsfirma, med en størrelse der gør, at vi kan drage

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs.

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere