Network Consultancy Statens DataNet (SDN)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Network Consultancy Statens DataNet (SDN)"

Transkript

1 Network Consultancy Statens DataNet (SDN) Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og optimering af it-infrastrukturen er en kompleks proces. Alle it-elementer indgår: Netværk, serverplatform, sikkerhed, kommunikation, dataudveksling, beredskab osv. Ved at inddrage Network Consultancy i denne proces fungerer vi som garant for overblik og optimal teknologianvendelse. For at underbygge dette har vi opbygget en lang række ydelser og besidder en bred vifte af kompetencer inden for Statens DataNet (SDN): - Statens DataNet (SDN) SDN åbner mulighed for at virksomheden via en opkobling kan få adgang til intranettet og til de offentlige og private databaser - Hovedidé for opkobling til Statens DataNet og SDN - Fixed Wireless Access (FWA) Trådløs adgang til Statens DataNet - IP-telefoni - Signflow e-job Hvis du vil optimere arbejdsgangen med jobansøgninger - Signflow Fakturahåndtering Hvis du vil optimere håndteringen af leverandørfaktura - Signflow Henvendelsesstyring Hvis du vil optimere arbejdsgangen med eksterne henvendelser Network Consultancy er en afdeling af specialister inden for de forskellige discipliner, som skal anvendes til at sikre en optimal infrastruktur og systemintegration. Afdelingen henvender sig især til it-professionelle som har brug for rådgivning, sparring eller levering af konkrete ydelser og spænder over analyse, design, implementering, optimering og projektledelse.

2 SDN - Statens DataNet Intranet Intranet anvendes i dag i meget stor udstrækning når interesseorganisationer som Banker, Kreditforeninger og Kommuner kobler sig sammen i netværk, således også alle stats-institutioner, der er opkoblet til SDN Statslige og andre offentlige institutioner har næsten alle adgang til internettet. De har som led i udførelsen af deres daglige opgaver, behov for adgang til både offentlige og private databaser. Statens Intranet kombinerer dette ved at institutionen via én opkobling kan få adgang til begge dele. Applikationsejerne af SCR/SCL, CPR, politiets systemer mv. kræver et meget højt sikkerhedsniveau, og internettet kan derfor endnu ikke anvendes til disse systemer uden etablering af et ekstra sikkerhedsniveau. Lovgivningen på området er dog i den seneste periode moderniseret, således at internettet gerne må anvendes ved adgang til disse databaser hvis der anvendes VPN, dvs. kryptering og genkendelse af afsender og modtager. Denne teknologi er imidlertid ikke implementeret i forbindelse med ret mange offentlige databaser endnu. Årsagen til de høje krav er, at data ikke må kunne opsnappes af hackere på internettet. User/password i nogle af de gamle systemer sendes i klar tekst og hvis dette opsnappes på internettet, ville en hacker kunne logge ind til disse databaser. Da langt de fleste statslige institutioner anvender faste forbindelser til SDN kan disse kommunikere indbyrdes, uden at datatrafikken kommer ud på internettet, hvilket vil forhindre hackere i at opsnappe s og anden trafik. Der er derfor ikke behov for, og ej heller lovgivningsmæssige krav til for eksempel kryptering på Statens Intranet, da det er et lukket net. CSC har i langt de fleste tilfælde leveret institutionernes routere på de faste linier konfigureret med firewallfiltre, der sikrer mod de fleste hackerangreb. CSC overvåger alle routere og kommunikationslinier, og kontakter Tele Danmark såfremt der er fejl på linien og har udskiftningsservice på alle standard-routere og VPNenheder. Stor båndbredde til internettet De fleste institutioner med faste forbindelser til CSC benytter også denne forbindelse som adgang til internettet. CSC er for tiden opkoblet med en kapacitet på 3 uafhængige linier på hver 34 Mbps til forskellige eksterne internetpunkter. Denne kapacitet vil løbende blive udvidet i takt med stigende trafikmængder. Adgang til EU's intranet TESTA II Via SDNs kommunikationsknudepunkt til EU's intranet TESTAII er der mulighed for adgang til en række forskellige informationssystemer i Europa. Services ved valg af netværksløsning hos CSC Det er altid muligt at ringe til vor Help Desk i forbindelse med behov for vejledning og support samt diverse fejlmeldinger. Det er altid muligt at få en professionel vurdering af belastningen på de faste linier eller eventuelt selv følge med i belastningen på linien via et specielt etableret webinterface. Herved vil man selv kunne planlægge opgraderinger, og følge med internetanvendelsens udvikling.

3 SDN - Statens DataNet - Intranet Om CSC CSC hjælper kunder med at opnå strategiske mål gennem brug af informationsteknologi. CSC har de kompetencer, der er nødvendige for at kunne levere præcis de løsninger, der giver kunderne mulighed for at håndtere ændringer i markedet, fokusere på kerneforretningen, samarbejde med partnere og kunder samt forbedre driften af deres virksomhed. I CSC råder vi over eksperter med praktisk erfaring fra en lang række brancher og har derfor de bedste forudsætninger for at forstå kundernes situation. Og som leverandøruafhængig kan vi levere løsninger, der imødekommer hver enkelt kundes unikke behov. I mere end 45 år har private og offentlige kunder verden over betroet opgaver som outsourcing af forretningsprocesser og informationssystemer, systemintegration og rådgivning til CSC Hvis linien i en periode bliver overbelastet, og man ikke kan få en hurtigere linie i tide, er der mulighed for at prioritere trafikken, således at kommunikationen til udvalgte servere og applikationer kan prioriteres over almindelig internettrafik, filoverførsler og eventuelle downloads. Mulighed for at etablere parallelle 2 Mbps forbindelser via det eksisterende routerudstyr med load balancing på linierne, hvor nedbrud på den ene linie normalt ikke vil berøre den anden. Yderligere muligheder Kryptering En SDN-leverance åbner mulighed for etablering af kryptering, såfremt det ønskes. Det vil sikre, at det heller ikke for teleteknikere er muligt, at opsnappe data i kabelnettet. Adgangssikkerhed Firewallfiltre kan udvides med Establish filtre, der sikrer yderligere mod hackerangreb, eller CSC kan levere reelle firewalls, der prismæssigt og sikkerhedsmæssigt passer til både mindre og større institutioner. Hjemmearbejdspladser og sikkerhed ADSL er i dag blevet en populær opkobling, også til hjemmearbejdspladser hvilket dog giver et sikkerhedsproblem. SDN kan løse dette problem ved at levere en VPN-løsning, der imødegår de sikkerhedsmæssige problemer i forhold til ADSL løsninger til hjemmearbejdspladser Hvorfor vælge CSC som kommunikationspartner? Fordi vi: tilbyder at overvåge forbindelsen mellem virksomhedens kommunikationspartnere, så dataoverførslen sker sikkert. CSC har de fornødne værktøjer og erfaringer til at fejlsøge på netværk og har løsningen, når der skal anskaffes egen firewall med support-beredskab og remote overvågning fra CSC. har døgnovervågning på vores kommunikationslinier og tilhørende udstyr, 365 dage om året. tilbyder konsulentbistand, når du skal have analyseret og kortlagt din edb-anvendelse, netværkskonfiguration og sikkerhedspolitik. har stor erfaring med sikkerhedsanalyse og design af sikre netværk. CSC forbedrer løbende SDN - Statens Intranet CSC har hele tiden fokus på mulighederne for at forbedre Statens Intranet. Blandt andet påtænkes det i indeværende år at etablere en stor central firewall funktion, der vil kunne tilbydes alle fast opkoblede SDN-kunder. Denne funktion vil muligvis blive udbygget med Intrusion Detection på netværket, således at hackerforsøg logges og alarmerer CSCs overvågningspersonale, så det er muligt hurtigt at advare kunden, at fange hackeren og at afbryde forbindelsen til hackeren øjeblikkeligt. Desuden er der aktuelle planer om at kunne tilbyde trådløs Direct Link forbindelse til vore SDN-kunder med en båndbredde fra 2 til 622 Mbps via en installeret antenne. Serviceniveauet er på 24 timer x 365 dage årligt. CSC står naturligvis til rådighed for en uddybning af kompetencer og priser. Kontakt venligst

4 Hovedidé for opkobling til Statens Intranet og SDN SDN bygger bro mellem internetteknologi og eksisterende systemer baseret på andre teknologier fx SNA/SNI verdenen. Som fælles knudepunkt for statsinstitutionerne er det derfor et sikkert net, der kører uafhængigt af internettet, og der er mulighed for at køre differentieret sikkerhed mellem institutionerne. Med én kommunikationsforbindelse til CSC via en kobberbaseret eller prisbillig trådløs FWA netværkstilslutning får man: Adgang til applikationer og services hertil, fx. SLS, SKS, PENSAB, Navision Stat, CPR, Told*Skat, Tinglysningssystemet, CRM mv. Adgang til Internettet og net-tjenester som fx administration af IP-numre. Adgang til SDN-tjenester som filoverførsler til PBS, Jyske Bank, BG-Bank, BEC, KMD mfl. Adgang til andre net, fx TESTA (EU-net) og DOIPEI (Den Offentlige Indkøbs-portal) og generel terminalgennemstilling til eksterne databaser. Endvidere får man: Adgang til fælles tjenester/web-servere. IP-telefoni via Statens DataNet er en oplagt mulighed mellem statens institutioner. Mulighed for prisbillige redundante forbindelser alternativt fremført. Statens Datanet leverer nu også kommunikationsforbindelser til institutionernes egen infrastruktur. Det gælder både løsninger baseret på fiber, kobber, FWA, MPLS og ADSL. CSC står naturligvis til rådighed for en uddybning af kompetencer og priser. Kontakt venligst

5 SDN - Statens DataNet Fixed Wireless Access - FWA Med adgang til Statens DataNet via Fixed Wireless Access er det muligt at få stor båndbredde til internettet, applikationer, filoverførsler mv. Ved etablering af FWA linier sikres høj oppetid, konkurrencedygtige priser, fleksibilitet, og båndbredde fra Mbps Trådløs adgang til Statens DataNet med FWA Den generelle udvikling indenfor informationsteknologien har i de senere år skabt et stort behov for større båndbredde og høj stabilitet på de kommunikationslinier, der anvendes til opkobling til internettet, applikationer, filoverførsel og lignende. Der er et stigende behov for et højt serviceniveau, hurtig etablering og fleksibilitet til ændring af hastighed på linierne. Desuden er der stor efterspørgsel på driftsaftaler, der omfatter den samlede kommunikationsløsning på virksomhedens infrastruktur. CSC har stor erfaring med at udbyde sikre linier med høj oppetid og professionel support, og kan desuden yderligere tilbyde adgang til Statens DataNet (SDN) via en trådløs FWAforbindelse, der også kan etableres som en redundant løsning. FWA giver mulighed for at leve op til de krav fremtiden stiller til båndbredde, fleksibilitet, sikkerhed og stabilitet ligesom prisen er konkurrencedygtig. Hvad er FWA til SDN? FWA til SDN er et koncept, der er baseret på anvendelse af en trådløs punkt-til-multipunkt løsning, der er forbundet til SDN via fiberforbindelser. Den trådløse forbindelse skabes gennem en parabol på virksomheden, der peger mod en central basestation, der dækker 360 o i en radius på ca. 6 km. Sikkerhed Trådløse forbindelser leveret med FWA er sikre, idet de pågældende frekvenser er licensbeskyttede. Med en FWA-baseret forbindelse er udstyret specialiseret og anvender en leverandørspecifik luftprotokol, hvilket hindrer fjendtlig indtrængen og aflytning. For at aflytte eller opsnappe data kræver det adgang til detaljerede oplysninger om den tekniske opsætning. Endvidere har udstyret indbygget kryptering for at øge sikkerheden, og det er muligt at sikre forbindelsen yderligere med en stærkere kryptering, ved at lade forbindelsen indgå i et Virtuelt Privat Netværk (VPN). Alt i alt tilbyder FWA et sikkerhedsniveau, der ligger langt over hvad der i dag tilbydes i kablede netværk. Tekniske specifikationer FWA løsningen er etableret med følgende specifikationer: Frekvensområde 26GHz Redundant backbone Garanteret oppetid 99,5% Døgnovervågning på linier og routerudstyr Leveringstid er standard 20 arbejdsdage - kan dog afkortes helt ned til 5 arbejdsdage Opgradering kan ske med et par dages varsel efter etablering SDN/FWA kan leveres med 2-1oo Mbps båndbredde.

6 SDN - Statens DataNet - Fixed Wireless Access - FWA Hvor kan FWA med fordel anvendes? FWA kan med fordel anvendes i følgende situationer: Som et alternativ til den faste linie til SDN. Såvel oprettelsespris som abonnement er lavere med FWA end med faste linier (2-155 Mbps). Som alternativ fremføring for at opnå optimal redundans. FWA kan anvendes enten som primær eller som sekundær linie i kombination med en fast linie. Som prisbillig backup med høj tilgængelighed. I situationer hvor kunden ønsker singlepoint-of-contact. SDN kunde SDN kunde SDN kunde FWA FWA Fast linie (primær eller sekundær) Statens DataNet Statens DataNet FWA SDN kunde SDN kunde CSC står naturligvis til rådighed for en uddybning af kompetencer og priser inden for FWA. Kontakt venligst Om CSC CSC hjælper kunder med at opnå strategiske mål gennem brug af informationsteknologi. CSC har de kompetencer, der er nødvendige for at kunne levere præcis de løsninger, der giver kunderne mulighed for at håndtere ændringer i markedet, fokusere på kerneforretningen, samarbejde med partnere og kunder samt forbedre driften af deres virksomhed. I CSC råder vi over eksperter med praktisk erfaring fra en lang række brancher og har derfor de bedste forudsætninger for at forstå kundernes situation. Og som leverandøruafhængig kan vi levere løsninger, der imødekommer hver enkelt kundes unikke behov. I mere end 45 år har private og offentlige kunder verden over betroet opgaver som outsourcing af forretningsprocesser og informationssystemer, systemintegration og rådgivning til CSC Parabol hos kunde Antenne på basestation

7 SDN - Statens DataNet IP-telefoni Med adgang til Statens DataNet via Fixed Wireless Access er det muligt at få stor båndbredde til internettet, applikationer, filoverførsler mv. Ved etablering af FWA linier sikres høj oppetid, konkurrencedygtige priser, fleksibilitet, og båndbredde fra Mbps Både leverandørerne af IP-telefoni, konsulentfirmaerne der rådgiver om løsningerne, ITmagasiner og ugeblade omtaler nu eksem-pler på firmaer, der har opnået positive resul-tater, indtil videre i hvert fald teknisk set. Den primære motivation er i dag dog stadig økonomien, hvilket klart fremgår af de informationer der kommer fra de involverede firmaer. Det er klart at der er tekniske udfordringer, men der findes i dag løsninger på dem alle, men økonomisk er det klart, at ikke alle, får noget ud af en omlægning. For andre ser det imidlertid ud til at det økonomiske regnestykke efter en meget kort periode vil være positivt. Selv store investeringer kan for nogle betale sig på ca. 18 måneder. De der kan se frem til hurtige pay-back situationer, er dem der har: spredte filialer over det meste af landet mange telefonanlæg og som i forvejen har datakommunikationsforbindelser mellem filialer. Banker er fx. indlysende eksempler på firma-er, der med fordel kan se på IP-telefoni som en mulighed for at spare penge. Mange statsinstitutioner har også mange spredte institutioner. Her er den største fordel at de enkelte ministerområder kan tale IPtelefoni indbyrdes, og dermed spare på telefonafgifter til et teleselskab. Alle stats-institutioner der er koblet på et sådant fælles net, vil umiddelbart kunne anvende dette til IP-telefoni. Prisudviklingen på netværksområdet, samt tidens øgede krav til båndbredde generelt har betydet at rigtig mange ministerier og styrelser har investeret i kraftige datalinier, og mange har i dag en vis overkapacitet. Denne overkapacitet i kombination med at der på netværket etableres Quality of Service, OoS, gør at de enkelte ministerområder, kan etablere IP-telefoni indbyrdes. Det kan i første omgang etableres ved blot at udbygge eksisterende telefonanlæg med en IP-gateway. De mindre institutioner i den geografiske periferi kan så omlægges til IP-telefoniløsninger uden telefoncentral, altså med IPtelefoner på hvert skrivebord. IP-telefoner kræver en Call-server, som så typisk placeres ved ministerområdets telefoncentral. Ved disse begrænsede ændringer opnås den største økonomiske effekt. Når der til IPtelefonerne er knyttet nye services der efterspørges, kan man successivt udskifte de almindelige telefoner. CSC står naturligvis til rådighed for en uddybning af problemstillingen. Kontakt venligst IP-telefoni Koncern IT Alm. telefoni Her kommer netværk som SDN og lignende ind og kan blive en stor fordel. S D N IP-telefoni Koncern IT Alm. telefoni IP-telefoni Alm. telefoni Koncern IT

8 SDN SignFlow e-job Digitalisering i den offentlige forvaltning. SignFlow er et elektronisk blanket- og workflow system, der anvendes til digitalisering af eksterne og interne arbejdsgange. Tag endnu et skridt med SignFlow e-job og automatisér arbejdsgangen omkring ansættelse af nye medarbejdere. Hvis du vil optimere arbejdsgangen med jobansøgninger! Med SignFlow e-job er det muligt at digitalisere arbejdsgangen ved behandling af jobansøgninger. SignFlow e-job håndterer scanning af traditionelle jobansøgninger, modtagelse af jobansøgninger via hjemmesiden og pr. . Med digitalisering af alle ansøgninger ensrettes det interne behandlingsmedie, og derigennem optimeres håndteringen af jobansøgninger. De personer der behandler ansøgningerne får alle informationer stillet til rådighed digitalt, og med søge-, grupperings-, og kvalificeringsfaciliteter opnås der optimalt overblik. Samtidig automatiseres en række standardskrivelser som eksempelvis kvittering for modtagelse af ansøgning. Kort om teknikken SignFlow e-job er browserbaseret, og kan derfor benyttes af alle de medarbejdere i organisationen, der skal have adgang hertil. Den digitale kommunikation med jobansøgerne kan foregå via , via hjemmesiden og med anvendelse af kryptering og digital signatur, hvor dette ønskes. Funktionalitet Standardbreve SignFlow e-job understøtter skabeloner, således at standardskrivelser kan genereres automatisk. Medier SignFlow e-job tilbyder modtagelse af jobansøgninger, som er indsendt via og hjemmeside eller som scannede dokumenter (visse forudsætninger skal være opfyldt). Rettigheder Med oprettelse af ansættelsesudvalg sikres, at kun relevante personer har adgang til de enkelte jobansøgninger. Logning Der foretages samlet logning af alle handlinger og al kommunikation. Digital signatur SignFlow e-job tilbyder håndtering af digitalt signerede ansøgninger (Option). Integration SignFlow e-job kan integreres med eksisterende fagsystemer, herunder ESDH (Option). Ansættelse Udvalg SDN SignFlow E-job E - j o b S D N S i g n F l o w HR Godkendelse Job Stillingsopslag annoncering Modtagelse af ansøgninger Kvalificering af ansøgninger Indkaldelse samtale Gennemførsel af samtale Konklusion Arkivering Kvittering Indkaldelse Ansættelses kontrakt Afslag

9 SDN Signflow e-job Om CSC CSC hjælper kunder med at opnå strategiske mål gennem brug af informationsteknologi. CSC har de kompetencer, der er nødvendige for at kunne levere præcis de løsninger, der giver kunderne mulighed for at håndtere ændringer i markedet, fokusere på kerneforretningen, samarbejde med partnere og kunder samt forbedre driften af deres virksomhed. I CSC råder vi over eksperter med praktisk erfaring fra en lang række brancher og har derfor de bedste forudsætninger for at forstå kundernes situation. Og som leverandøruafhængig kan vi levere løsninger, der imødekommer hver enkelt kundes unikke behov. I mere end 45 år har private og offentlige kunder verden over betroet opgaver som outsourcing af forretningsprocesser og informationssystemer, systemintegration og rådgivning til CSC Fordele Automatisk generering af standardskrivelser, som eksempelvis kvittering for modtagelse af jobansøgning, indkaldelse til samtale og ansættelsesbreve / afslag. Dette giver en væsentlig tidsbesparelse. Digitalisering af ansøgningerne giver mulighed for, at alle relevante personer automatisk har adgang til jobansøgningerne. Ressourcer til kopiering og distribution kan derved minimeres. Ansøgninger stilles digitalt til rådighed for ansættelsesudvalget løbende. Hvis det ønskes kan læsning og kvalificering af ansøgninger således ske løbende. Digitaliseringen giver søge- og grupperingsfaciliteter, og den konsekvente registrering bevirker, at ingen korrespondance går tabt. Den digitale kommunikation betyder, at der for alle elektroniske ansøgninger ikke skal bruges tid på brevhåndtering, og heller ikke ved skrivelser til ansøger. Den øgede digitale kommunikation giver porto og papirbesparelse. Stillingsopslag vedligeholdes automatisk som en integreret del af hjemmesiden (Option). Der kan vælges CPR nummer opslag til hjælp ved profilering af jobansøgninger (Option). Systemspecifikation Drift af løsningen CSC sørger for drift og vedligehold af løsningen. Datasikkerhed Al datatrafik krypteres så følsomme informationer sikres. Klientkrav Løsningen afvikles i Internet Explorer version 5.0 og frem. Digital Signatur Løsningen understøtter certifikater efter behov. Hvis du er interesseret i en SignFlow E-jobløsning eller har brug for flere informationer kan du kontakte Ann Wichmann på telefon eller benytte vores SignFlow generelt SignFlow er et elektronisk blanket og workflow system, der anvendes til digitalisering af eksterne og interne arbejdsgange. SignFlow, som indeholder mulighed for anvendelse af digital signatur, benyttes i mere end 140 kommuner og en række statslige myndigheder.

10 SDN SignFlow Fakturahåndtering Hvis du vil optimere håndtering af leverandørfaktura! SDN SignFlow er et workflow system, der er ideelt til at optimere håndtering af leverandørfakturaer. Fakturaer skal modtages, godkendes i et eller flere led, eventuelt holdes op mod planlagt indkøb, konteres, betales og arkiveres. Når processen digitaliseres med SDN SignFlow opnås en lang række fordele. o Elektronisk rettighedsstyring betyder, at den enkelte leverandørfaktura kun er tilgængelig for den ønskede personkreds. o Integration med indkøbssystem betyder at faktureret køb svarer til forventet køb. o Integration til ERP bevirker, at fakturaer bliver bogført, og at faktura og kreditorpostering sammenknyttes, så fakturabilledet er direkte tilgængelig fra ERP Håndtering af leverandørfakturaer er omfattende og tidskrævende. Med OIOXML er alle indkøbsfakturaer i det offentlige digitaliseret, og dermed er grundlaget skabt for at optimere denne proces. Fordele ved digitaliserede leverandørfakturaer: o Digital behandling af leverandørfakturaer giver kortere gennemløbstid, så godkendelse kan ske i alle led, samtidig med at man kan opnå rettidig betaling. o Digitalisering af fakturaer giver overblik såvel centralt som decentralt. o Let adgang til historik betyder hurtig søgning på tværs af arkiver. o Logning giver dokumentation for alle handlinger i fakturaens livsforløb. o Godkendelsesregler og attestationshierarki bevirker at organisationens formulerede forretningsregler efterleves. o Understøtter digital signatur. o Ferie- og fraværsregistrering bevirker, at fakturaer ikke står stille i flowet. o Bevillinger kan benyttes til at registrere projektøkonomi med midlertidig justering af attestationsbeføjelser. o Kontrolregler giver mulighed for at overvåge økonomiske indsatsområder. o Advisering gør brugeren opmærksom på emner i indbakken, og minder om tidsfrister. Signflow generelt SignFlow er et elektronisk blanket- og workflow system, der anvendes til digitalisering af eksterne og interne arbejdsgange. Udbygget med dedikerede moduler til registrering og fortolkning af OIOXML, samt med integration til ERP, er SignFlow et ideelt system til at digitalisere fakturaprocessen, og derigennem opnå markante fordele. SignFlow, der indeholder mulighed for anvendelse af digital signatur, benyttes i mere end 140 kommuner og i en række statslige myndigheder. Hvis du er interesseret i en Fakturahåndteringsløsning eller har brug for flere informationer kan du kontakte Ann Wichmann på telefon eller benytte vores

11 SD SDN SignFlow Henvendelsesstyring Digitalisering i den offentlige forvaltning kan forbedre betjeningen af borgere og virksomheder. SignFlow er et elektronisk blanket- og workflowsystem, der anvendes til digitalisering og effektivisering af eksterne- og interne arbejdsgange. SDN SignFlow henvendelsesstyring Vil du optimere arbejdsgangen med eksterne henvendelser? Med SignFlow er det muligt at digitalisere arbejdsgangen ved behandling af henvendelser fra borgere, virksomheder, m.m. SignFlow håndterer scanning af papirbaserede henvendelser, modtagelse af henvendelser via hjemmesiden og pr. . Med digitalisering af henvendelser ensrettes det interne behandlingsmedie, og derigennem optimeres håndteringen. De personer der behandler henvendelserne, får alle informationer stillet til rådighed digitalt, og med søge- og kategoriseringsfaciliteter opnås der optimalt overblik. Samtidig automatiseres en række standardskrivelser, som eksempelvis kvittering for modtagelse af henvendelsen. Kort om SignFlow SignFlow er browserbaseret, og kan derfor benyttes af alle de medarbejdere i organisationen, der skal have adgang hertil. Medarbejdere i organisationen kan tildeles roller og rettigheder i forhold til forskellige typer af henvendelser. Således sikres at kun de der skal behandle henvendelsen får adgang til sagen. Den digitale kommunikation med den der har afsendt henvendelsen kan foregå via , via hjemmesiden og med anvendelse af kryptering og digital signatur, hvor dette ønskes. SignFlow er et elektronisk blanket og workflow system, der anvendes til digitalisering af eksterne og interne arbejdsgange. SignFlow benyttes i mere end 140 kommuner og en række statslige myndigheder. SYSTEM X XML P & T MailServer SignFlow Henvendelse styring Web server FESD / ESH

12 Om CSC CSC hjælper kunder med at opnå strategiske mål gennem brug af informationsteknologi. CSC har de kompetencer, der er nødvendige for at kunne levere præcis de løsninger, der giver kunderne mulighed for at håndtere ændringer i markedet, fokusere på kerneforretningen, samarbejde med partnere og kunder samt forbedre driften af deres virksomhed. I CSC råder vi over eksperter med praktisk erfaring fra en lang række brancher og har derfor de bedste forudsætninger for at forstå kundernes situation. Og som leverandøruafhængig kan vi levere løsninger, der imødekommer hver enkelt kundes unikke behov. I mere end 45 år har private og offentlige kunder verden over betroet opgaver som outsourcing af forretningsprocesser og informationssystemer, systemintegration og rådgivning til CSC SDN SignFlow Henvendelsesstyring Fordele Automatisk generering af standardskrivelser, som eksempelvis kvittering for modtagelse. Dette giver en væsentlig tids- og portobesparelse. SignFlow understøtter skabeloner, således at standardskrivelser kan genereres automatisk. Digitalisering af henvendelser giver mulighed for, at alle relevante personer automatisk har adgang til disse. SignFlow modtager henvendelser, som er indsendt via e- mail og hjemmeside eller som scannede dokumenter. Ressourcer til kopiering og distribution kan derved minimeres. Digitaliseringen giver søge- og kategoriseringsfaciliteter, og den konsekvente registrering bevirker, at ingen korrespondance går tabt. Den digitale kommunikation betyder, at der for alle elektroniske henvendelser ikke skal bruges tid på brevhåndtering, og heller ikke ved skrivelser til afsenderen. Der foretages samlet logning af alle handlinger og al kommunikation. Dette bevirker at alle hændelser i behandlingsforløbet er registreret, så det ligger fast hvem der har foretaget hvad og hvornår. Løsningen kan sikre ansvarsstyring og håndtere tidskrav til sagsbehandling og interne rykkerprocedurer. I tilfælde hvor en sagsbehandling er forbundet med gebyrbetaling kan systemet kontrollere, at betaling er foretaget inden sagsbehandling iværksættes. Løsningen kan give statistikgrundlag til opfølgning og dokumentation Løsningen kan tilpasses efter type af henvendelse og behandlingsforløb. SignFlow kan integreres med eksisterende fagsystemer, herunder ESDH og Navision- Stat. Drift af løsningen CSC sørger for drift og vedligeholdelse af løsningen. Datasikkerhed Al datatrafik krypteres så følsomme informationer sikres. Klientkrav Løsningen afvikles i Internet Explorer version 5.0 og frem. Digital Signatur Løsningen understøtter certifikater efter behov. Om CSC, Logiva og SignFlow CSC og Logiva A/S har indgået samarbejdsaftale om SignFlow, som Logiva har udviklet. Tilsammen behersker vi digital signatur, workflow, skanning og integration, ligesom vi har stærke kompetencer indenfor automatisk informationsstyring. Hvis du er interesseret i en SignFlow løsning eller har brug for flere informationer kan du kontakte Karsten Hansen på telefon / mobil eller benytte vores

Statens Intranet. Koncern

Statens Intranet. Koncern CSC Proprietary 6360/6419 SDN Statens Intranet 12/03 1 Koncern Infrastruktur Lokation 1 Lokation 2 Fast linie MPLS Koncern IT Statens Intranet CSC/SDN FWA Fiber VMData KMD Andre Lokation 3 Lokation 4 CSC

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem:

Titelblad. Denne rapport har til formål at analysere og besvare visse dele af det initierende problem: Titelblad Titel: IP- telefoni Projektperiode: 06/10 2003 19/12 2003 Projektgruppe: 318D Storgruppe: 0335 Afleveringsdato: 15/12 2003 Vejleder: Henning Karlby Opponent gruppe: 307D/E Udarbejdet af: Uffe

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere

Netcompany og den offentlige sektor > Sammen gør vi Danmark dygtigere Netcompany og den offentlige sektor Sammen gør vi Danmark dygtigere Paradigmeskift ift leverancer af offentlig IT Modenhed på vej op Digitaliseringen af den offentlige sektor er i en særdeles spændende

Læs mere

Cloud Computing & Multisourcing

Cloud Computing & Multisourcing November 2010 TDC Hosting whitepaper omkring Cloud Computing & Multisourcing Exceptional technology but human inside Indhold 1. Intro Multisourcing og Cloud Computing.. 2. Definition af Multisourcing...

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser

UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE. Kompetencer og ydelser UNIFIED COMMUNICATION Styrk virksomhedens kommunikation med de rette IT-værktøjer IT INFRASTRUCTURE Har din virksomhed en sund infrastruktur? Kompetencer og ydelser Dansupport hjælper dig til den optimale

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere