HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS."

Transkript

1 HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt om, hvorfor vi har valgt at gøre, som vi gør. Her følger information om, hvorfor vi vælger at gøre, som vi gør i Uglebo på udvalgte områder. Her beskrives nogle af de pædagogiske tanker og overvejelser, som ligger bag vores valg af praksis. Tankerne her er beskrevet via prosa(fortællende), og derfor er henvisninger til teoretikere som underbygger/kritiserer vore valg bevidst udeladt. Du kan bl.a. læse om: 1: Personaletimer; hvordan vi vælger at bruge de timer vi til rådighed.(side 2) 2: Hensynet til børnene først, derefter på forældre, også ved aflevering og afhentning af børn. (side 2) 3: Årgangsopdelte børnegrupper, set fra et pædagogfagligt og udviklingsperspektiv. (side 3) 1 4: Kostpolitikken, herunder børnenes mulighed for at spise når de er sultne og alligevel opleve måltidets socialisering via faste måltider for alle. (side 4) 5: Privat legetøj hvorfor er det godt for nogle børn at kunne have legetøj med i børnehave. (side 5) 6: Temaer og valg af pædagogiske aktiviteter.(side 7) 7: Hygiejne, derfor gør vi som vi gør.(side 9) 8: Arrangementer, (side 10) 9: Børneintra, nyhedsbreve og information. (side 11) 10: Økonomisk prioritering. (side 11). 1

2 Ad 1: Brug af personaletimer: Antallet af personaletimer vi har til rådighed er naturligvis afhængig af, hvor mange børn vi har indskrevet i børnehaven. I Uglebo har vi bevidst valgt at have mest personale i de timer, hvor her er flest børn. Dette er naturligvis for at kunne tilgodese jeres børns behov for stabil voksenkontakt, kram, nærhed, smil, opmuntring, udviklingshjælp og opmærksomhed i videst muligt omfang. Jeres børn er her mange timer og engagerede og nærværende voksne fremmer børns udviklingsmuligheder. Derfor er her flest voksne, når her er flest børn, og dermed flest voksne, når i er væk herfra. Den prioritering betyder naturligvis færre voksne om morgenen og om eftermiddagen. Det betyder også, du indimellem kan opleve, at her er få voksne om morgenen, da morgenfremmødet (børn som kommer inden kl. 7.30) varierer meget og fra dag til dag, uden at følge et fast mønster. Når vi dagligt i en uge eller to oplever, at børnefremmødet er ændret, så ændrer vi straks på personalets mødetider (og ser stort på overenskomster, som siger, at man skal kende sin mødetid 6 uger frem). Det samme sker om eftermiddagen. Vi tilstræber at udarbejde mødeplanerne, så der er fast personale i hver afdeling fra kl eller 16. Det synes vi, at vi i vidt omfang lykkes godt med. Hos os møder der et personalemedlem kl. 6, som låser døre op, tænder lys og musik, tager stole ned fra bordene, varmer brød og dækker bord, tænder infoskærme, tager telefon, tømmer opvaskemaskiner og siger VELKOMMEN til de første børn. Den næste personale møder kl og den tredje kl Det sidste tidspunkt ændres ofte i vintermånederne til kl 7 eller 7.15, da mange forældre bruger længere tid på transport i vintermånederne. 2 Kl. 16 er der to personaler tilbage i Uglebo. De tager sig af børnene, fejer garderober og stuer, rydder op, starter opvaskemaskiner, giver informationer til forældre, siger farvel, slukker og lukker i Uglebo. Om der er to eller tre personaler fra kl. 16, kl eller varierer efter børnefremmødet, og igen gør det sig gældende, at børnene generelt er her lidt længere i vinterperioderne pga. forældrenes øgede transporttid. Ad 2: Hensynet til børnene først. Når vi åbner og frem til vi er tre personaler har vi følgende strategi: En voksen bliver ved morgenmadsbordet og sikrer ro, kontakt, morgenhygge og stabilitet her, og den anden voksne går til og fra bordet og hjælper med at vinke m.m. Hvis et barn ønsker vinkehjælp af den voksne, som har bordvagt må barn og forældre indimellem tåle, at barnet så sidder hos den som har bordvagt og vinker derfra, således at roen ved bordet bevares..og oftest vil I opleve at de voksne lige kan skifte bordvagt/ vinkevagt, så vi derved kan tilgodese det enkelte barns behov. Vi ved, at når personalet hele tiden bevæger sig rundt på stuen og hjælper børn alle mulige steder, så bliver børnene urolige og ukoncentrerede. Omvendt ved vi at voksne som er i gang med aktiviteter med børnene fremmer ro og koncentration hos børnene, derfor har vi en bordvagt om morgenen og: 2

3 Når børn og personale er fordelt på afdelingerne, mellem kl og vil I derfor opleve, at den voksne ikke nødvendigvis forlader sin aktivitet med en børnegruppe for at hjælpe med et enkelt barn, men barnet må komme til voksen for at få støtte eller hjælp.eller måske kan barnet få hjælp af en kammerat. Og igen har vi samme fremgangsmåde om eftermiddagen. Den voksne bliver ofte ved børnegruppen frem for at tale med enkelte forældre..og som ved alt andet her i livet er der mange undtagelser. Ad 3: Årgangsopdelte afdelinger. Børnene i Uglebo er i årgangsopdelte afdelinger de fleste timer af dagen. De fleste dage fra kl Når børnene er i årgangs/aldersopdelte afdelinger er legetøj, bøger, spil, materialer og indretning i vid udstrækning valgt for at tilgodese den enkelte aldersgruppes behov. Søskendes tætte relationer og børnenes venskaber værner vi samtidig rigtig meget om, derfor må børnene naturligvis gerne være/lege på hinandens grupper, deltage i aktiviteter på tværs af stuerne og spise hos kammerater o.l. Det sker altid i samarbejde mellem børnene og mellem børn og personale. Børnene er i sammen i alle aldre både morgen og aften, al den tid vi er på legepladen og når vi har fredagsgymnastik samt i projekter på tværs af huset og i ferieperioderne. For os giver årgangs opdelte afdelinger følgende fordele: Vi har mulighed for at have en indkøringsafdeling, Reden, hvor vore yngste børn i fred og ro kan vænne sig til at være en del af en større enhed, og hvor deres kammerater er på samme udviklingsniveau.. Her er tid og ro til at lære at gå i børnehave, være en del af en lidt større børnegruppe end i dagplejen, blive selvhjulpen, sove til middag, blive renlig, opleve flere medarbejdere på gruppen o.l. Her er ansat en pædagog, som er videreuddannet som Sproglig Vejleder, som foretager de obligatoriske sprogscreeninger. En pædagog fra Reden følger barnet, når barnet skifter til næste aldersgruppe (Uglehulen), og den samme pædagog følger barnet videre på Springbrættet. På den måde har alle børn en primærvoksen, som følger dem gennem hele deres børnehave tid. Samtidig udnytter vi pædagogernes specialkompetencer og videreuddannelse fuldt ud, til gavn for børnenes udvikling og læring. Vi har valgt at bruge vore personaleressourcer således, vi har lidt flere personaletimer pr. barn på Reden, end på de øvrige grupper. 3 Aldersopdelte grupper gør, at vi kan tilgodese de behov for udfordringer og stimulering, som alle børn har hele dagen. Vi kan imødegå at vore 4-årige føler sig klemt mellem de ældste og de yngste børn. Vi har en pædagog som er uddannet Motorisk Vejleder. Dennes kompetencer anvender vi til at lave motoriske screeninger af vore 4 årige børn.(uglehulen) og denne pædagog er altid på gruppen med de 4 årige. Vi har voksne med specielle kompetencer i forhold til at udfordre vore ældste børn, som vi udnytter på Springbrættet. 3

4 Samarbejdet omkring overgang til skolen bliver tættere og mere kvalificeret for jeres børn, da det er de samme fagpersoner som har samarbejdet omkring dette i flere år. Det er dem som planlægger, evaluerer og videreudvikler samarbejde, overgangsskemaer o.l. At det er de samme fagpersoner fra Uglebo og Glamsbjergskolen, som gør dette i en årrække giver udvikling, da de får fælles sprog at udvikle deres arbejde fra. Børn lærer rigtig meget af børn når de voksne har sat nogle stabile rammer for deres samvær. Den læring, der er børnene imellem, vil vi gerne styrke ved at give dem mulighed for at være i alderssvarende/årgangsopdelte grupper. Børnene går, gennem hele deres børnehavetid, på samme afdeling som de kammerater de skal gå i skole med, hvilket styrker deres venskaber, sociale relationer, tolerance overfor hinanden, deres hjælpsomhed og dermed inklusion. I forældre er på gruppe/afdeling med de forældre I vil møde, også når jeres børn starter i skole, hvilket styrker jeres kendskab til hinanden, og forhåbentlig vil I alle bidrage til, at Uglebo forbliver et dejligt udviklings- og værested for både børn og forældre. Når der er mange børn (>12-14 børn) på en årgang, deler vi dem i mindre grupper med faste primærvoksne. Ad 4: Kostpolitik 4 Bestyrelsen og forældrene har sammen udarbejdet en kostpolitk i Bestyrelsen holdt et specielt tilrettelagt forældremøde, hvor de i samarbejde med de fremmødte forældre blev besluttet at minemere børnenes sukkerindtag. Personalet i Uglebo er af den overbevisning, at 3-6 årige børn har et meget lille råderum til tomme kalorier (sukkerindtag). For I forældre kan administrere mængden af indtag af sukker, sætter vi i Uglebo rammerne for, hvad jeres børn i dagligdagen indtager, når de opholder sig i børnehaven. Disse rammer gælder både for den forældrebetalte eftermiddagsmad vi serverer dagligt, og som retningslinjer for, hvad det er acceptabelt at komme i barnets madpakker, samt for hvordan vi fejrer fødselsdage. Se i øvrigt i Kostpolitikken. Herudover har bestyrelsen lavet et idehæfte med inspiration til, hvordan man kan lave sunde og varierede traktementer til børnefødselsdage. Disse hæfter er på alle afdelinger. Spørg eventuelt personalet efter dem. I børnehaven har vi valgt, at det er muligt for børnene at spise når de har lyst. Vi ved, at vi alle skal have sund og lødig kost for at fungere optimalt. Vi ved, at vi alle har forskellige døgnrytmer og forskellige måder vore kroppe fungerer på. Nogle mennesker spiser meget morgenmad, andre meget lidt, nogle spiser meget frugt/grønt, andre meget lidt, nogle drikker meget vand, andre mindre osv. Sådan har børn det også. Derfor 4

5 har de naturligvis forskellige behov for mad og drikke. Derfor giver vi børnene mulighed for at tage mad fra madpakken og drikke vand hele tiden. Vi ved, at børn er i stand til at mærke når de er sultne og tørstige. Vi ved, at børn som anerkendes bliver børn med godt selvværd. Vi synes, det er anerkendelse af børn at tro på at de er i stand til at mærke sult og tørst og lade dem spise og drikke efter behov. Vi tror på, vi kan modgå, at børnene udvikler fedme, når de har mulighed for at spise, når de føler sult. Mange små måltider er sundt for alle. Forældre bruger ofte madpakken som en kærlig hilsen til deres barn, vi vil gerne lade børnene modtage denne hilsen, når de har behov for det. Når vi, indimellem, oplever et barn bruger madpakken som trøst, er det personalets pligt at tage vare om de uopfyldte behov barnet har, så mad ikke bliver trøst. På alle afdelinger er der faste spiseborde, hvor børnene spiser uden for de fastlagte måltider. Selvom børnene kan spise, når de har lyst, er der fælles frokost og eftermiddagsmad for alle børn på afdelingen. Overalt i verden er måltidet en samlende oplevelse. Det gælder også i børnehaven. Alle børn spiser frokost og eftermiddagsmad i deres primærgruppe eller fælles i afdelingen. Dette er for at alle børn lærer at være en del af et fællesskab, at kunne begå sig ved middags-og frokostborde med mange mennesker samlet, at lære at bidrage til fælleskabet, lytte til andre, indgå i sociale relationer, respektere andre børn og deres holdninger, madsmag o.l. Vi øver altid at sidde og spise ordentligt ved bordet, så almindelig dansk bordskik øves/læres af dem som ikke kender til dette. Når vi spiser eftermiddagsmad er der daglig, planlagt sprogstimulering. Det kan være historiefortælling, højtlæsning, leg med rim og remser, huskelege, eventyrfortælling, lytte øvelser og meget mere. Når vi skal på længere ture ud af huset, opfordres børnene til at tage en hurtig mad inden vi går. Når børnene går på Springbrættet, øver de gradvist det, kun at spise en gang i løbet af formiddagen, så deres maver vænnes til at tilpasse sig en skolerytme. Du kan læse mere under kostpolitik på vores hjemmeside. 5 Ad 5: Privat legetøj i børnehaven. I Uglebo må dit barn gerne have privat legetøj med hver dag. Dette har vi valgt ud fra følgende viden: Børn som anerkendes, som netop den de er, udvikler selvværd, tro på egne evner, bidrager til fællesskaber samt respekterer andre mennesker og deres grænser og behov. Nogle børn bruger sut som små, nogle børn har en nusser når de skal sove, nogle børn sover med lyset tændt, nogle i mørke. Nogle børn er tidligt renlige, andre sent, nogle taler tidligt, andre sent osv. Sådan er vi heldigvis alle forskellige. Nogle børn har brug for den tryghed de oplever ved at have legetøj, bamser, en sut, en nusser, en bog eller lignende med i børnehave. Den anerkendelse som det enkelte barn har behov for, vil vi gerne bidrage til at give det, og den tryghed det enkelte barn har behov for vil vi gerne give det. Trygheden er for nogle 5

6 børn at have privat legetøj med i børnehave. Derfor har børnene mulighed for at have privat legetøj med i Uglebo. Vores legetøjspolitik siger at barnets private legetøj ikke må være større, end at det kan være på barnets garderobeplads eller i barnets skuffe. Dette er for at her skal være plads til alle børn, hele tiden. Når børnene bliver lidt ældre, oftest mens de går på Reden, har de ikke længere behov for den tryghed som det private legetøj/bamser/ nussere o.l. giver. Alligevel synes vi, der er god grund til at lade alle børn have mulighed for at have privat legetøj med fordi: Vi oplever at børn leger andre/nye lege, når de har privat legetøj med. Børn har legetøj derhjemme som børnehaven ikke har. Når børn har fået nyt legetøj vil de ofte meget gerne lege med det sammen med deres kammerater. Deres kammerater er i børnehaven, så er det jo dejligt, set fra et barneperspektiv, at det må have sit legetøj med i Uglebo. Vi oplever at nogle børn, især dem på Springbrættet, laver aftaler med kammeraterne om: hvis du tager din XX-legetøj med i morgen, så tager jeg mit med og så kan vi lege sammen. Den måde at lave aftaler med hinanden på, vil vi gerne støtte. De børn som har privat legetøj med bestemmer over det, og samtidig skal de øvrige børn have lov at låne det. Det er naturligvis hele tiden en balance som personalet er bevidste om. Når legetøjet ligger på barnets garderobeplads eller i barnets skuffe, er det forbudt for de øvrige børn at tage det. De må kun lege med det, når de har fået lov af ejeren. Denne er til gengæld forpligtet til at låne legetøjet ud til alle. Legetøjet kan have helle på garderobepladsen, når ejeren ikke længere kan holde til, at andre leger med det. At låne sit legetøj ud til andre, det er for nogle børn meget svært og noget de skal have hjælpe til opøve. Det hjælper personalet dem med. Det tager tid. For nogle børn adskillige måneder, og for andre børn er det aldrig et problem. Heldigvis er vi forskellige, og i Uglebo kan barnet få individuel hjælp og støtte til sin udvikling, også når det gælder at lære at låne sit legetøj ud og lade andre børns legetøj ligge på garderobepladsen, når det ligger i helle der. 6 Det kan være svært for børn (og forældre), hvis deres private legetøj bliver væk i børnehaven eller hvis det går i stykker. Det har vi stor respekt for, og samtidig ved vi, at det er en læreproces barnet skal igennem. Det kan være hårdt, og der kan være mange forskellige læringer. Nogle lærer at lægge deres legetøj på deres plads ( helle ) efter endt brug, nogle lærer at lede efter det, for nogle er det ligegyldigt at få det med hjem og andre lærer at lade deres private legetøj blive hjemme, fordi det er dyrebart legetøj for dem. Sådan er vi alle forskellige -også jeres børn. En anden læring sker, hvis legetøjet går i stykker. Nogle græder og skælder ud, andre er ligeglade og for nogle er læringen, at alt privat legetøj bliver i hjemmet. Hvad der er rigtigt for det enkelte barn er forskelligt. Personalet er altid parat til at hjælpe barnet på vej gennem netop sin læring. Alle forældre er naturligvis velkomne til at bestemme, om deres barn må have privat legetøj med i børnehaven og påtage sig det forældreansvar. Ethvert barn vil naturligvis forsøge at påvirke forældres beslutning, når I forbyder jeres barn at have privat legetøj med. Det er en helt naturlig og sund reaktion. Det er en naturlig reaktion (som kan være højlydt og vedvarende!) og når reaktionen er ovre vil børnene respektere jeres beslutning, -når bare den samme beslutning gælder hver dag. 6

7 I børnehaven påtager vi os intet ansvar for legetøj, som er bortkommet eller gået itu. Bortkommet legetøj er det barnets ansvar at finde, i samarbejde med forældrene. Når personalet rydder det sidste op om aftenen, finder vi ofte bortkommet legetøj. Når der er navn i/på barnets legetø, ligger vi det på barnets afdeling eller garderobeplads. Indimellem oplever vi et barn forsøger at købe sig til venskaber, til at bestemme o.l., ved at have bestemt legetøj med. Når det sker arbejder vi meget med det i børnehavne, snakker med barnet/børnene om det, finder nye løsninger sammen med dem. Ligeledes orienterer og samarbejder vi altid jer forældre om, hvordan vi løser dette problem for netop jeres barn. Vi ved, at det kan være svært for jer forældre at sige nej, når jeres barn ønsker at have legetøj med i børnehavne, og I ikke synes om det. Vi hjælper jer meget gerne med at løse det dilemma/forældreansvar, dog uden at vi ændrer legetøjspolitikken. Hvis i ønsker det, afholder vi naturligvis gerne samtaler eller laver coachingforløb også om dette emne. Ad 6: Sådan vælger vi aktiviteter. Vi ønsker at børn som går i Uglebo er: livsglade, selvstændige individer med selvværd, nysgerrighed og gå-på-mod, som mestrer livet og har lyst til at bidrage til livet i Uglebo og i familien(det omgivende samfund). 7 Når vi vælger temaer for de aktiviteter vi ønsker at jeres børn skal være en del af, tager vi udgangspunkt i vores faglige tilgang, til hvilken læring børn har behov for, hvad der er børnenes interesser, hvad der optager de aktuelle børnegrupper og i det omgivende samfund. Hvert år udarbejder vi et årshjul for vore aktiviteter. Når vi samtidig tager udgangspunkt i børnenes aktuelle interesser og behov, samt hvad der sker i det omgivende samfund, er det naturligvis ikke altid at emnerne for vores fælles pædagogiske temaer stadig er aktuelle, når vi planlægger et helt år i forvejen. Meget kan ændre sig i løbet af et år, derfor er vores årsplaner vejledende og vi forbeholder os ret til ændringer. Vi oplever indimellem politikkere og chefer iværksætter tværkommunale udviklingsprojekter, som vi skal deltage i, og som bryder ind i vore årsplaner. Vi er underlagt et lovgrundlag for vores arbejde, nemlig: Lov om pædagogiske Læreplaner (http://www.uvm.dk/uddannelser/dagtilbudsomraadet/fakta-om-dagtilbud/paedagogiske-laereplaner-fordagtilbud) samt Assens kommunes dagtilbudspolitik, Det er naturligvis de overordnede rammer for vores daglige pædagogiske arbejde, hertil kommer det, at vi hele tiden holder os a jour med den pædagogfaglige viden og udvikling, hjerneforskning, sundhedsforskning o.l. som har betydning for de overordnede tilgange vi har til vores daglige virke, til gavn for jeres børns liv og vores samarbejde med jer forældre. 7

8 Når vi vælger altid at have kreative materialer som papir, sakse, farver, tusser, skriveredskaber, magneter, Lego, ++-ere puslespil o.l. tilgængelige for jeres børn, er det, fordi vi ved, at det at kunne udtrykke sig kreativt, har betydning for barnets forestillingsevne og fantasi samt sproglige udvikling. At arbejde med de her nævnte materialer udvikler også øje-håndkoordination, finmotorik, materialekendskab, farvelære, samarbejde med andre og en masse andre færdigheder til glæde og gavn både her og nu og til fremme af mestring af livet. At bøger og puslespil er tilgængelige på alle afdelinger hele tiden er et andet bevidst valg. Her udvikles både sproglige-, skrive- og læsefærdigheder, fantasi, omverdens bevidsthed, kognition og matematiske færdigheder samt øje-håndkoordination til glæde og gavn for livet her og nu og for barnets liv fremover. Alle afdelinger har bevidst valgt at have et rum, hvor grov motorisk udfoldelse her er hovedaktiviteten. Vores store fælles Motorikrum anvendes naturligvis mest af børnene på Uglehulen, men alle har adgang til det. Motorisk udvikling samt den fysiske bevidsthed og mestring som motorisk leg bidrager med, har stor betydning for barnets glæde og selvværd her og nu. Herudover bidrager motorisk sikkerhed bl.a. til at barnet kan: blive selvhjulpen m.h.t. af-og påklædning, kunne sidde på en stol, holde på en blyant, læse/skrive på en linje, kende forskel på højre/venstre, begå sig i trafikken, deltage i fælleslege og en masse andet som gør at man mestrer livet og har overskud til kognitiv læring. Herudover bidrager motorisk udvikling og glæden ved fysisk udfoldelse til et sundt liv. I vores motorikrum leges en masse lege som har en meget stor social dimension. I de motoriske lege udvikles venskaber og fælles lege i meget høj grad, og det sker ofte uden indblanding fra voksne. Børnene er i rummene alene, og leger her uden at være overvåget af voksne hele tiden. Børnene oplever, at de har helle fra voksen. Venskaber udvikles og egne og andre grænser afprøves, og børnene henter så hjælp fra voksne når de har behov for det (og de voksne blander sig i børnenes aktivitet, når de anser det for nødvendigt). Denne tilgang er bevidst valgt for at styrke børnenes venskaber og forståelse for hinanden. 8 Indimellem deltager voksne i motorikrummene, og dermed ændres rummenes funktion for børnene. De ved at de er overvågede og leger dermed anderledes eller den voksne laver motorikbaner, og det er dermed bevidst, voksenstyrede motoriske udfordringer, som står øverst på dagsordenen. It er en naturlig del af barnets liv og udvikling. Også i Uglebo. Her har alle afdelinger en IPad og en bærbar pc-er. Disse bruges i varieret mængde, både til i fællesskab at finde information, spille udvalgte læringsspil, tegne, fotografere, dokumentere, og i det hele taget arbejde/lege med disse medier. Brug af disse medier er voksenstyrede, og vores primære fokus er, at alle børn skal sikres adgang til at mestre brugen af disse medier. Dette forudsætter, at personalet har kendskab til brug af disse. På legepladsen er der masser af plads, både til stille ro, grovmotoriske udfoldelser, finmotorisk udvikling, mulighed for at følge årets gang i naturen, sansepåvirkning, fri leg og udvikling af andre færdigheder end indendørs. Vi prioriterer børnene er udendørs dagligt, da vi tror på, at frisk luft og grovmotorisk udfoldelse fremmer det gode børneliv og børnenes sundhed. Vi tilstræber at der hver dag er mindst en planlagt pædagogisk aktivitet på legepladsen efter frokost, hvor vi alle er ude. Dette er ofte en social leg som to mand frem for en enke, banke bøf, alle mine kyllinger kom hjem o.l. Disse lege foregår oftest på den del af legepladsen, som ligger mod Glamsbjergskolen.. Andre gange er det leg med vand, sanglege, cykelræs o.l. som styres af de voksne og de fleste uger laves 8

9 der mad over bål som en planlagt pædagogisk aktivitet. Det er bevidst valgt at aktivitetstilbuddene er så forskellige. Børnene deltager frivilligt og i det omfang de er socialt og motorisk modne til det. Bål mad er valgt ud fra et ønske om at give børnene nye sanseoplevelser og muligheden for at lære om elementet ild og er for alle børn i Uglebo; andre aktiviteter er valgt ud fra et motorisk/grovmotorisk eller socialt sigte. Personalet vælger at igangsætte aktiviteter ud fra en interesse/ønske hos børnene ud fra et læringsperspektiv eller ud fra et inklusionsperspektiv. Den overvejende del af børnenes aktiviteter på legepladsen er dog fri leg, hvor børnene udvikler og videreudvikler motoriske færdigheder, sanseoplevelser, sociale relationer og sociale færdigheder, udvider egne grænser, får kendskab til naturen, udvikler livsglæde og meget mere. Alt sammen i et samspil med både børn og voksne. Når børnene leger fri leg, er der altid voksne til stede, som ser ud som de er gårdvagter. Deres arbejde er at hjælpe og støtte de børn, som har behov for det, trøste nogle som får en bule eller skramme, hjælpe med legetøj som driller så en leg kan fortsætte, støtte børnene i at skabe sociale relationer, hjælpe børn på toilettet, sætte grænser for børnene når de overskrider almindelig god opførsel, anerkende børnene når de udfordrer sig selv, snakke med børnene, give særlig opmærksomhed til nogle som har det svært o.l. som fremmer børnenes tryghed udvikling og læring. Ad 7: Hygiejne At vaske hænder, tørre sig om munden efter et måltid, pudse næse, rede sit hår og selv tørre sig efter toiletbesøg er alt sammen færdigheder, som skal læres. Både ud fra et hygiejne perspektiv, og ud fra et omverdens perspektiv. (Børn, som er rene og velsoignerede, opfattes umiddelbart mere tiltalende af deres omverden, end børn som er beskidte og usoignerede). 9 Dette lærer børn udelukkende ved øvelse, øvelse og øvelse og når både forældre og børnehave finder dette naturligt og øver det med dem hele tiden. I børnehaven arbejder vi med: At vaske hænder efter toiletbesøg, hver gang. o Når børnene går på Reden, er der altid en voksen, som sikrer at det sker. o Når børnene går på Uglehulen, er der ofte en voksen, som sikrer det sker, efter have aftørret barnet efter toiletbesøg. I løbet af barnets år på Uglehulen begynder det selv at gå på toilet, og det er derfor ikke altid muligt at sikre at barnet har vasket hænder, hvis vi ikke har observeret at barnet har været afsted. Nøjagtig som det sker derhjemme. o Når barnet går på Springbrættet, er der ofte en voksen som spørger, om barnet har vasket hænder, og ser efter på hænderne (dufter til dem)om dette faktisk er sket. Når børnene går på Springbrættet går de oftest på toilet, uden at en voksen ved det, og derfor er det ikke altid muligt at spørge til håndhygiejnen. Når børn har den alder bør det næsten være automatiseret at vaske hænder efter toiletbesøg. (og inden de hjælper med madlavning og inden de spiser). 9

10 Herudover arbejder vi med at børnene vasker hænder, når de kommer ind fra at have leget udenfor, og altid inden vi spiser. Hvor høj grad af kontrol vi udøver i forhold til håndhygiejnen i den forbindelse varierer efter barnets alder, som beskrevet ovenfor. Når børnene er beskidte efter et måltid opfordrer vi dem (og hjælper de yngste) til at vaske sig om munden, så de ser velsoignerede ud. For nogle børn er dette helt naturligt, og for andre er det da helt hen i vejret som en dreng utrykte det. Vi har desuden håndsprit på alle afdelinger, så børnene kan afspritte deres hænder, når de har nyst, pudset næse o.l. Dette er for at mindske smitterisikoen i børnehaven. Hver dag afsprittes dørgerigter, toiletter, dørhåndtag samt alle spisebordene efter frokost. Det sker mens børnene er på legepladsen. Dette sker ligeledes for at mindske smitterisikoen blandt børnene. Ad 8: Arrangementer: Når vi og bestyrelsen holder arrangementer i børnehaven er det meget betydende for jeres barn at I forældre deltager. Herved viser I jeres barn at børnehaven og barnets liv netop dér er betydende, og at barnets liv, udvikling, kammerater og personalet er vigtige, også for jer. I fremmer derved jeres barns selvværd, selvopfattelse og læring, og barnets mulighed for at mestre det at være en del af et socialt fællesskab. 10 I løbet af et arrangement i børnehaven indgår nogle aktiviteter og oftest et måltid. Vi synes det er naturligt at vi spiser sammen, det er en del af den danske kultur (og af næsten alle kulturer i verden), og derfor også en del af den kultur vi gerne vil være med til at videregive til jeres børn. Det er en forudsætning at I forældre oplever vore arrangementer som hyggelige, for at I ønsker at deltage. Nogle forældre og børn hygger sig ved at deltage i de aktiviteter vi tilbyder, og ved at udføre de arbejdsopgaver vi skal udført. Nogle forældre hygger sig ved at forberede mad sammen. Netop for at der er aktiviteter, hvor alle føler de kan bidrage og synes det er hyggeligt er vore arrangementer forskellige og oftest med et måltid i løbet af arrangementet. Bedsteforældredag er en af vore traditioner. At bedsteforældre har mulighed for at komme i børnehaven en dag, er en stor glæde for mange bedsteforældre og for ALLE børnebørn. Vi ved, at mange bedsteforældre går på arbejde, og vi ved, at rigtig mange gerne tager en hel eller halv feriedag for at komme til bedsteforældredag. Bedsteforældredag i Uglebo er altid en fredag, så bedsteforældrene har mulighed for at besøge/blive hos børn og børnebørn, hvis de kommer langvejs fra. Datoen for bedsteforældredag er altid annonceret (på Børneinta) i god tid i forvejen, så bedsteforældrene har mulighed for at holde fri/ferie. 10

11 Det er super fint for barnet, hvis der kommer én bedsteforældre, der behøver ikke komme 3-6 bedsteforældre selvom, barnet måske har så mange. Hvis et barn ikke har bedsteforældre, kan en nabo, en anden slægtning eller bedstevennens bedsteforældre måske også påtage sig bedsteforældrerollen for en dag. Hvis det sker, at et enkelt barn ikke har nogle bedsteforældre, eller ikke er blevet adopteret for en dag af en anden bedsteforældre tager, personalet sig altid særligt af disse børn den dag. Andre arrangementer som vi håber og forventer I deltager i: Lygtefest, afslutning for kommende skolebørn (for forældre til disse), sommerfest, arbejdsdage, generalforsamling, bestyrelsens arrangementer, og I er altid velkomne til at deltage i udflugter, i kirken til jul, til fastelavnsfest, til jeres børns fødselsdage o.l. Og I er naturligvis altid velkomne til at deltage i vores hverdagsliv. Vi tilpasser naturligvis altid, antallet af personalemedlemmers tilstedeværelse i forhold til antallet af fremmødte til arrangementerne og hensynet til at have tilstrækkelig personaledækning i vores hverdag. Hvis vi er nødt til at prioritere, er vores førsteprioritet at jeres børn har en god hverdag, da det er i hverdagen at barnets liv, tryghed, venskaber og læring primært finder sted, og fester og arrangementer er ekstragevinster. Vi glæder os til at se jer ALLE til vore kommende arrangementer og tager gerne imod ideer til andre arrangementer. 9: Børneintra, nyhedsbreve og information. Assens kommune har en digitaliseringsstrategi for kommunen og en detaljeret strategi for Børn-og Ungeområdet, nemlig Didaktisk digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole. 11 Strategierne indeholder oplysninger om digitale udviklingsstrategier, ønsker, muligheder og pålæg for området frem til Den væsentligste del af strategien beskriver de udviklingsmuligheder, vi skal tilbyde børn at stifte bekendtskab med, så børnene er klar til at møde fremtidens krav i alt fald i et digitaliseringsperspektiv. En del af denne kommunale strategi er: at med udgangen af 2013 er al kommunikation med forældrene digital. Disse retningslinjer er vi pålagt at arbejde under. Derfor er nyhedsbreve og oplysninger om aktiviteter i hverdagen, komme-gå moduler o.l. udelukkende digitale både nu og i fremtiden, og vi håber, at alle forældre tager denne form til sig som et gode. Forældrene har mulighed for at være opdateret om nyeste tiltag i Uglebo hele tiden. Det er en forventning vi har til jer forældre og samtidig ønsker vi aldrig, at digitalisering skal mindske den menneskelige kontakt mellem børn, personale og forældre. At vi alle har en nær, nærværende og direkte kontakt med hinanden, er altafgørende for børns mulighed for at forstå sammenhænge, være, leve, le, sanse, lære sociale spilleregler at kende, indgå i forpligtende fællesskaber og udvikle sig til hele mennesker, også i en digital tidsalder. 11

12 10: Økonomisk prioritering. Når vi er en kommunal børnehave, har vi naturligvis en forpligtigelse til at forbruge vore økonomiske midler med omtanke. Dette sker i samarbejde med bestyrelsen. Budgettet tildeles os som en pose penge ud fra antallet af indskrevne børn i Uglebo. Flere børn giver flere midler, og omvendt. Vi har, i Uglebo, bevidst prioriteret at have meget og veluddannet pædagogisk personale. Det koster naturligvis nogle penge. Omvendt finder vi, det absolut væsentligste bidrag til børns udvikling og læring er at jeres børn har fastansat, stabile og pædagogisk uddannet og fagligt opdateret personale omkring sig dagen lang. De midler vi så har at prioritere herudover skal dække alt: rengøring, vedligehold, forplejning, papirvarer, anskaffelser, forsikringer, græsslåning, snerydning og alt mulig andet. Når noget går i stykker, træer vælter efter en storm, der udøves hærværk, legeredskaber kasserers efter en legepladsvurdering (som vi også betaler af vores budget), vi skal have nyt sand i sandkasserne, kloakkerne stopper o.l., personalet skal videreuddannes, der arrangeres udflugter o.l., så er det vores eget budget, som skal dække det. Der er i Assens kommune en selvrisiko på kr når her sker hærværk/ødelæggelser på legeplads og bygninger, så vi dækker vi desværre alle ting selv. Derfor søger vi indimellem jer forældres hjælp, når der skal bygges nyt, males, graves, renoveres o.l., således sparer vi håndværkerudgifterne, og her kan blive mere indbydende for jeres børn, jer og personalet i hverdagen. 12 Den indvendige bygningsrenovering er vi ikke selv herrer over, og den standard, som er i Uglebo, er den politikkerne i Assens kommune hidtil har prioriteret som værende tilfredsstillende for børn i Uglebo, desværre. Vi har dog indimellem malet og flyttet en væg/bygget lidt om for egne midler, når vi har vurderet, at her trængte for meget. På legepladsen er bestyrelsen p.t. (december 2013) i gang med at søge legater, så vi kan få nogle nye, større legeredskaber på legepladsen. Det er tiltrængt, og vi håber, via legater, at kunne forøge det beløb vi har til indkøb af legeredskaber. Både bestyrelse og personale er meget opmærksomme på at legepladsen trænger til et nyt stort legeredskab. Mens vi venter på dette, er vi glade for, at den nyeste faglige forskning på dagtilbudsområdet siger at: de legeredskaber som udvikler børns kreativitet og fantasi mest er mobile og multifunktionelle, ex. mælkekasser og rafter. (Danmarks Pædagogiske Universitet 2013, Grethe Kragh-Müller). Det med mælkekasserne lever vi helt op til, og ser jo også at de anvendes kreativt overalt, dagligt. Også på legepladsen søger vi, via konkrete opgaver og via arbejdsdage, om forældrenes hjælp til renovering og vedligehold. Vi er meget glade for den hjælp vi får, da hjælpen i sidste ende kommer jeres børn til gode. For at have så mange midler som muligt til pædagogisk veluddannet personale i børnehaven, har vi ansat Jytte i seniorordning til praktiske opgaver, hvori hun også inddrager enkelte børn. Denne ansættelse er udgiftsneutral for os. Herudover har vi ansat Lisbeth til at varetage mindre pedelopgaver. Lisbeth er ansat 12

13 med løntilskud, og har også enkelte børn med i sit arbejde, når det er muligt. Dette for at imødegå udgifter til håndværkere til små-reparationer, fejning af legepladsen o.l

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Årsplan for Egernstuen 2012-13:

Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplanen indeholder de emner, som vi på stuen har valgt at skulle arbejde med ud fra de 6 læreplanstemaer. I årsplanen findes der praktiske informationer om hvordan hverdagen

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2010...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2010...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2010...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2010...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV... UDVIKLINGSPLAN (LÆREPLANER) 2010 OG 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LUKKEDAGE 2010...3 2. AKTIVITETSOVERSIGT 2010...3 3. LÆREPLANER...4 4. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD...6 5. BØRNEMILJØLOV...6 6. KONTRAKTER...7

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Nyhedsbrev for Juni/Juli

Nyhedsbrev for Juni/Juli Nyhedsbrev for Juni/Juli Kære Forældre Så er vi klar til sommer og sol i skrivende stund er der dejligt vejr, så vi håber bare, det må fortsætte. Inden vi er helt klar til at gå på sommerferie, så får

Læs mere