HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS."

Transkript

1 HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt om, hvorfor vi har valgt at gøre, som vi gør. Her følger information om, hvorfor vi vælger at gøre, som vi gør i Uglebo på udvalgte områder. Her beskrives nogle af de pædagogiske tanker og overvejelser, som ligger bag vores valg af praksis. Tankerne her er beskrevet via prosa(fortællende), og derfor er henvisninger til teoretikere som underbygger/kritiserer vore valg bevidst udeladt. Du kan bl.a. læse om: 1: Personaletimer; hvordan vi vælger at bruge de timer vi til rådighed.(side 2) 2: Hensynet til børnene først, derefter på forældre, også ved aflevering og afhentning af børn. (side 2) 3: Årgangsopdelte børnegrupper, set fra et pædagogfagligt og udviklingsperspektiv. (side 3) 1 4: Kostpolitikken, herunder børnenes mulighed for at spise når de er sultne og alligevel opleve måltidets socialisering via faste måltider for alle. (side 4) 5: Privat legetøj hvorfor er det godt for nogle børn at kunne have legetøj med i børnehave. (side 5) 6: Temaer og valg af pædagogiske aktiviteter.(side 7) 7: Hygiejne, derfor gør vi som vi gør.(side 9) 8: Arrangementer, (side 10) 9: Børneintra, nyhedsbreve og information. (side 11) 10: Økonomisk prioritering. (side 11). 1

2 Ad 1: Brug af personaletimer: Antallet af personaletimer vi har til rådighed er naturligvis afhængig af, hvor mange børn vi har indskrevet i børnehaven. I Uglebo har vi bevidst valgt at have mest personale i de timer, hvor her er flest børn. Dette er naturligvis for at kunne tilgodese jeres børns behov for stabil voksenkontakt, kram, nærhed, smil, opmuntring, udviklingshjælp og opmærksomhed i videst muligt omfang. Jeres børn er her mange timer og engagerede og nærværende voksne fremmer børns udviklingsmuligheder. Derfor er her flest voksne, når her er flest børn, og dermed flest voksne, når i er væk herfra. Den prioritering betyder naturligvis færre voksne om morgenen og om eftermiddagen. Det betyder også, du indimellem kan opleve, at her er få voksne om morgenen, da morgenfremmødet (børn som kommer inden kl. 7.30) varierer meget og fra dag til dag, uden at følge et fast mønster. Når vi dagligt i en uge eller to oplever, at børnefremmødet er ændret, så ændrer vi straks på personalets mødetider (og ser stort på overenskomster, som siger, at man skal kende sin mødetid 6 uger frem). Det samme sker om eftermiddagen. Vi tilstræber at udarbejde mødeplanerne, så der er fast personale i hver afdeling fra kl eller 16. Det synes vi, at vi i vidt omfang lykkes godt med. Hos os møder der et personalemedlem kl. 6, som låser døre op, tænder lys og musik, tager stole ned fra bordene, varmer brød og dækker bord, tænder infoskærme, tager telefon, tømmer opvaskemaskiner og siger VELKOMMEN til de første børn. Den næste personale møder kl og den tredje kl Det sidste tidspunkt ændres ofte i vintermånederne til kl 7 eller 7.15, da mange forældre bruger længere tid på transport i vintermånederne. 2 Kl. 16 er der to personaler tilbage i Uglebo. De tager sig af børnene, fejer garderober og stuer, rydder op, starter opvaskemaskiner, giver informationer til forældre, siger farvel, slukker og lukker i Uglebo. Om der er to eller tre personaler fra kl. 16, kl eller varierer efter børnefremmødet, og igen gør det sig gældende, at børnene generelt er her lidt længere i vinterperioderne pga. forældrenes øgede transporttid. Ad 2: Hensynet til børnene først. Når vi åbner og frem til vi er tre personaler har vi følgende strategi: En voksen bliver ved morgenmadsbordet og sikrer ro, kontakt, morgenhygge og stabilitet her, og den anden voksne går til og fra bordet og hjælper med at vinke m.m. Hvis et barn ønsker vinkehjælp af den voksne, som har bordvagt må barn og forældre indimellem tåle, at barnet så sidder hos den som har bordvagt og vinker derfra, således at roen ved bordet bevares..og oftest vil I opleve at de voksne lige kan skifte bordvagt/ vinkevagt, så vi derved kan tilgodese det enkelte barns behov. Vi ved, at når personalet hele tiden bevæger sig rundt på stuen og hjælper børn alle mulige steder, så bliver børnene urolige og ukoncentrerede. Omvendt ved vi at voksne som er i gang med aktiviteter med børnene fremmer ro og koncentration hos børnene, derfor har vi en bordvagt om morgenen og: 2

3 Når børn og personale er fordelt på afdelingerne, mellem kl og vil I derfor opleve, at den voksne ikke nødvendigvis forlader sin aktivitet med en børnegruppe for at hjælpe med et enkelt barn, men barnet må komme til voksen for at få støtte eller hjælp.eller måske kan barnet få hjælp af en kammerat. Og igen har vi samme fremgangsmåde om eftermiddagen. Den voksne bliver ofte ved børnegruppen frem for at tale med enkelte forældre..og som ved alt andet her i livet er der mange undtagelser. Ad 3: Årgangsopdelte afdelinger. Børnene i Uglebo er i årgangsopdelte afdelinger de fleste timer af dagen. De fleste dage fra kl Når børnene er i årgangs/aldersopdelte afdelinger er legetøj, bøger, spil, materialer og indretning i vid udstrækning valgt for at tilgodese den enkelte aldersgruppes behov. Søskendes tætte relationer og børnenes venskaber værner vi samtidig rigtig meget om, derfor må børnene naturligvis gerne være/lege på hinandens grupper, deltage i aktiviteter på tværs af stuerne og spise hos kammerater o.l. Det sker altid i samarbejde mellem børnene og mellem børn og personale. Børnene er i sammen i alle aldre både morgen og aften, al den tid vi er på legepladen og når vi har fredagsgymnastik samt i projekter på tværs af huset og i ferieperioderne. For os giver årgangs opdelte afdelinger følgende fordele: Vi har mulighed for at have en indkøringsafdeling, Reden, hvor vore yngste børn i fred og ro kan vænne sig til at være en del af en større enhed, og hvor deres kammerater er på samme udviklingsniveau.. Her er tid og ro til at lære at gå i børnehave, være en del af en lidt større børnegruppe end i dagplejen, blive selvhjulpen, sove til middag, blive renlig, opleve flere medarbejdere på gruppen o.l. Her er ansat en pædagog, som er videreuddannet som Sproglig Vejleder, som foretager de obligatoriske sprogscreeninger. En pædagog fra Reden følger barnet, når barnet skifter til næste aldersgruppe (Uglehulen), og den samme pædagog følger barnet videre på Springbrættet. På den måde har alle børn en primærvoksen, som følger dem gennem hele deres børnehave tid. Samtidig udnytter vi pædagogernes specialkompetencer og videreuddannelse fuldt ud, til gavn for børnenes udvikling og læring. Vi har valgt at bruge vore personaleressourcer således, vi har lidt flere personaletimer pr. barn på Reden, end på de øvrige grupper. 3 Aldersopdelte grupper gør, at vi kan tilgodese de behov for udfordringer og stimulering, som alle børn har hele dagen. Vi kan imødegå at vore 4-årige føler sig klemt mellem de ældste og de yngste børn. Vi har en pædagog som er uddannet Motorisk Vejleder. Dennes kompetencer anvender vi til at lave motoriske screeninger af vore 4 årige børn.(uglehulen) og denne pædagog er altid på gruppen med de 4 årige. Vi har voksne med specielle kompetencer i forhold til at udfordre vore ældste børn, som vi udnytter på Springbrættet. 3

4 Samarbejdet omkring overgang til skolen bliver tættere og mere kvalificeret for jeres børn, da det er de samme fagpersoner som har samarbejdet omkring dette i flere år. Det er dem som planlægger, evaluerer og videreudvikler samarbejde, overgangsskemaer o.l. At det er de samme fagpersoner fra Uglebo og Glamsbjergskolen, som gør dette i en årrække giver udvikling, da de får fælles sprog at udvikle deres arbejde fra. Børn lærer rigtig meget af børn når de voksne har sat nogle stabile rammer for deres samvær. Den læring, der er børnene imellem, vil vi gerne styrke ved at give dem mulighed for at være i alderssvarende/årgangsopdelte grupper. Børnene går, gennem hele deres børnehavetid, på samme afdeling som de kammerater de skal gå i skole med, hvilket styrker deres venskaber, sociale relationer, tolerance overfor hinanden, deres hjælpsomhed og dermed inklusion. I forældre er på gruppe/afdeling med de forældre I vil møde, også når jeres børn starter i skole, hvilket styrker jeres kendskab til hinanden, og forhåbentlig vil I alle bidrage til, at Uglebo forbliver et dejligt udviklings- og værested for både børn og forældre. Når der er mange børn (>12-14 børn) på en årgang, deler vi dem i mindre grupper med faste primærvoksne. Ad 4: Kostpolitik 4 Bestyrelsen og forældrene har sammen udarbejdet en kostpolitk i Bestyrelsen holdt et specielt tilrettelagt forældremøde, hvor de i samarbejde med de fremmødte forældre blev besluttet at minemere børnenes sukkerindtag. Personalet i Uglebo er af den overbevisning, at 3-6 årige børn har et meget lille råderum til tomme kalorier (sukkerindtag). For I forældre kan administrere mængden af indtag af sukker, sætter vi i Uglebo rammerne for, hvad jeres børn i dagligdagen indtager, når de opholder sig i børnehaven. Disse rammer gælder både for den forældrebetalte eftermiddagsmad vi serverer dagligt, og som retningslinjer for, hvad det er acceptabelt at komme i barnets madpakker, samt for hvordan vi fejrer fødselsdage. Se i øvrigt i Kostpolitikken. Herudover har bestyrelsen lavet et idehæfte med inspiration til, hvordan man kan lave sunde og varierede traktementer til børnefødselsdage. Disse hæfter er på alle afdelinger. Spørg eventuelt personalet efter dem. I børnehaven har vi valgt, at det er muligt for børnene at spise når de har lyst. Vi ved, at vi alle skal have sund og lødig kost for at fungere optimalt. Vi ved, at vi alle har forskellige døgnrytmer og forskellige måder vore kroppe fungerer på. Nogle mennesker spiser meget morgenmad, andre meget lidt, nogle spiser meget frugt/grønt, andre meget lidt, nogle drikker meget vand, andre mindre osv. Sådan har børn det også. Derfor 4

5 har de naturligvis forskellige behov for mad og drikke. Derfor giver vi børnene mulighed for at tage mad fra madpakken og drikke vand hele tiden. Vi ved, at børn er i stand til at mærke når de er sultne og tørstige. Vi ved, at børn som anerkendes bliver børn med godt selvværd. Vi synes, det er anerkendelse af børn at tro på at de er i stand til at mærke sult og tørst og lade dem spise og drikke efter behov. Vi tror på, vi kan modgå, at børnene udvikler fedme, når de har mulighed for at spise, når de føler sult. Mange små måltider er sundt for alle. Forældre bruger ofte madpakken som en kærlig hilsen til deres barn, vi vil gerne lade børnene modtage denne hilsen, når de har behov for det. Når vi, indimellem, oplever et barn bruger madpakken som trøst, er det personalets pligt at tage vare om de uopfyldte behov barnet har, så mad ikke bliver trøst. På alle afdelinger er der faste spiseborde, hvor børnene spiser uden for de fastlagte måltider. Selvom børnene kan spise, når de har lyst, er der fælles frokost og eftermiddagsmad for alle børn på afdelingen. Overalt i verden er måltidet en samlende oplevelse. Det gælder også i børnehaven. Alle børn spiser frokost og eftermiddagsmad i deres primærgruppe eller fælles i afdelingen. Dette er for at alle børn lærer at være en del af et fællesskab, at kunne begå sig ved middags-og frokostborde med mange mennesker samlet, at lære at bidrage til fælleskabet, lytte til andre, indgå i sociale relationer, respektere andre børn og deres holdninger, madsmag o.l. Vi øver altid at sidde og spise ordentligt ved bordet, så almindelig dansk bordskik øves/læres af dem som ikke kender til dette. Når vi spiser eftermiddagsmad er der daglig, planlagt sprogstimulering. Det kan være historiefortælling, højtlæsning, leg med rim og remser, huskelege, eventyrfortælling, lytte øvelser og meget mere. Når vi skal på længere ture ud af huset, opfordres børnene til at tage en hurtig mad inden vi går. Når børnene går på Springbrættet, øver de gradvist det, kun at spise en gang i løbet af formiddagen, så deres maver vænnes til at tilpasse sig en skolerytme. Du kan læse mere under kostpolitik på vores hjemmeside. 5 Ad 5: Privat legetøj i børnehaven. I Uglebo må dit barn gerne have privat legetøj med hver dag. Dette har vi valgt ud fra følgende viden: Børn som anerkendes, som netop den de er, udvikler selvværd, tro på egne evner, bidrager til fællesskaber samt respekterer andre mennesker og deres grænser og behov. Nogle børn bruger sut som små, nogle børn har en nusser når de skal sove, nogle børn sover med lyset tændt, nogle i mørke. Nogle børn er tidligt renlige, andre sent, nogle taler tidligt, andre sent osv. Sådan er vi heldigvis alle forskellige. Nogle børn har brug for den tryghed de oplever ved at have legetøj, bamser, en sut, en nusser, en bog eller lignende med i børnehave. Den anerkendelse som det enkelte barn har behov for, vil vi gerne bidrage til at give det, og den tryghed det enkelte barn har behov for vil vi gerne give det. Trygheden er for nogle 5

6 børn at have privat legetøj med i børnehave. Derfor har børnene mulighed for at have privat legetøj med i Uglebo. Vores legetøjspolitik siger at barnets private legetøj ikke må være større, end at det kan være på barnets garderobeplads eller i barnets skuffe. Dette er for at her skal være plads til alle børn, hele tiden. Når børnene bliver lidt ældre, oftest mens de går på Reden, har de ikke længere behov for den tryghed som det private legetøj/bamser/ nussere o.l. giver. Alligevel synes vi, der er god grund til at lade alle børn have mulighed for at have privat legetøj med fordi: Vi oplever at børn leger andre/nye lege, når de har privat legetøj med. Børn har legetøj derhjemme som børnehaven ikke har. Når børn har fået nyt legetøj vil de ofte meget gerne lege med det sammen med deres kammerater. Deres kammerater er i børnehaven, så er det jo dejligt, set fra et barneperspektiv, at det må have sit legetøj med i Uglebo. Vi oplever at nogle børn, især dem på Springbrættet, laver aftaler med kammeraterne om: hvis du tager din XX-legetøj med i morgen, så tager jeg mit med og så kan vi lege sammen. Den måde at lave aftaler med hinanden på, vil vi gerne støtte. De børn som har privat legetøj med bestemmer over det, og samtidig skal de øvrige børn have lov at låne det. Det er naturligvis hele tiden en balance som personalet er bevidste om. Når legetøjet ligger på barnets garderobeplads eller i barnets skuffe, er det forbudt for de øvrige børn at tage det. De må kun lege med det, når de har fået lov af ejeren. Denne er til gengæld forpligtet til at låne legetøjet ud til alle. Legetøjet kan have helle på garderobepladsen, når ejeren ikke længere kan holde til, at andre leger med det. At låne sit legetøj ud til andre, det er for nogle børn meget svært og noget de skal have hjælpe til opøve. Det hjælper personalet dem med. Det tager tid. For nogle børn adskillige måneder, og for andre børn er det aldrig et problem. Heldigvis er vi forskellige, og i Uglebo kan barnet få individuel hjælp og støtte til sin udvikling, også når det gælder at lære at låne sit legetøj ud og lade andre børns legetøj ligge på garderobepladsen, når det ligger i helle der. 6 Det kan være svært for børn (og forældre), hvis deres private legetøj bliver væk i børnehaven eller hvis det går i stykker. Det har vi stor respekt for, og samtidig ved vi, at det er en læreproces barnet skal igennem. Det kan være hårdt, og der kan være mange forskellige læringer. Nogle lærer at lægge deres legetøj på deres plads ( helle ) efter endt brug, nogle lærer at lede efter det, for nogle er det ligegyldigt at få det med hjem og andre lærer at lade deres private legetøj blive hjemme, fordi det er dyrebart legetøj for dem. Sådan er vi alle forskellige -også jeres børn. En anden læring sker, hvis legetøjet går i stykker. Nogle græder og skælder ud, andre er ligeglade og for nogle er læringen, at alt privat legetøj bliver i hjemmet. Hvad der er rigtigt for det enkelte barn er forskelligt. Personalet er altid parat til at hjælpe barnet på vej gennem netop sin læring. Alle forældre er naturligvis velkomne til at bestemme, om deres barn må have privat legetøj med i børnehaven og påtage sig det forældreansvar. Ethvert barn vil naturligvis forsøge at påvirke forældres beslutning, når I forbyder jeres barn at have privat legetøj med. Det er en helt naturlig og sund reaktion. Det er en naturlig reaktion (som kan være højlydt og vedvarende!) og når reaktionen er ovre vil børnene respektere jeres beslutning, -når bare den samme beslutning gælder hver dag. 6

7 I børnehaven påtager vi os intet ansvar for legetøj, som er bortkommet eller gået itu. Bortkommet legetøj er det barnets ansvar at finde, i samarbejde med forældrene. Når personalet rydder det sidste op om aftenen, finder vi ofte bortkommet legetøj. Når der er navn i/på barnets legetø, ligger vi det på barnets afdeling eller garderobeplads. Indimellem oplever vi et barn forsøger at købe sig til venskaber, til at bestemme o.l., ved at have bestemt legetøj med. Når det sker arbejder vi meget med det i børnehavne, snakker med barnet/børnene om det, finder nye løsninger sammen med dem. Ligeledes orienterer og samarbejder vi altid jer forældre om, hvordan vi løser dette problem for netop jeres barn. Vi ved, at det kan være svært for jer forældre at sige nej, når jeres barn ønsker at have legetøj med i børnehavne, og I ikke synes om det. Vi hjælper jer meget gerne med at løse det dilemma/forældreansvar, dog uden at vi ændrer legetøjspolitikken. Hvis i ønsker det, afholder vi naturligvis gerne samtaler eller laver coachingforløb også om dette emne. Ad 6: Sådan vælger vi aktiviteter. Vi ønsker at børn som går i Uglebo er: livsglade, selvstændige individer med selvværd, nysgerrighed og gå-på-mod, som mestrer livet og har lyst til at bidrage til livet i Uglebo og i familien(det omgivende samfund). 7 Når vi vælger temaer for de aktiviteter vi ønsker at jeres børn skal være en del af, tager vi udgangspunkt i vores faglige tilgang, til hvilken læring børn har behov for, hvad der er børnenes interesser, hvad der optager de aktuelle børnegrupper og i det omgivende samfund. Hvert år udarbejder vi et årshjul for vore aktiviteter. Når vi samtidig tager udgangspunkt i børnenes aktuelle interesser og behov, samt hvad der sker i det omgivende samfund, er det naturligvis ikke altid at emnerne for vores fælles pædagogiske temaer stadig er aktuelle, når vi planlægger et helt år i forvejen. Meget kan ændre sig i løbet af et år, derfor er vores årsplaner vejledende og vi forbeholder os ret til ændringer. Vi oplever indimellem politikkere og chefer iværksætter tværkommunale udviklingsprojekter, som vi skal deltage i, og som bryder ind i vore årsplaner. Vi er underlagt et lovgrundlag for vores arbejde, nemlig: Lov om pædagogiske Læreplaner ( samt Assens kommunes dagtilbudspolitik, Det er naturligvis de overordnede rammer for vores daglige pædagogiske arbejde, hertil kommer det, at vi hele tiden holder os a jour med den pædagogfaglige viden og udvikling, hjerneforskning, sundhedsforskning o.l. som har betydning for de overordnede tilgange vi har til vores daglige virke, til gavn for jeres børns liv og vores samarbejde med jer forældre. 7

8 Når vi vælger altid at have kreative materialer som papir, sakse, farver, tusser, skriveredskaber, magneter, Lego, ++-ere puslespil o.l. tilgængelige for jeres børn, er det, fordi vi ved, at det at kunne udtrykke sig kreativt, har betydning for barnets forestillingsevne og fantasi samt sproglige udvikling. At arbejde med de her nævnte materialer udvikler også øje-håndkoordination, finmotorik, materialekendskab, farvelære, samarbejde med andre og en masse andre færdigheder til glæde og gavn både her og nu og til fremme af mestring af livet. At bøger og puslespil er tilgængelige på alle afdelinger hele tiden er et andet bevidst valg. Her udvikles både sproglige-, skrive- og læsefærdigheder, fantasi, omverdens bevidsthed, kognition og matematiske færdigheder samt øje-håndkoordination til glæde og gavn for livet her og nu og for barnets liv fremover. Alle afdelinger har bevidst valgt at have et rum, hvor grov motorisk udfoldelse her er hovedaktiviteten. Vores store fælles Motorikrum anvendes naturligvis mest af børnene på Uglehulen, men alle har adgang til det. Motorisk udvikling samt den fysiske bevidsthed og mestring som motorisk leg bidrager med, har stor betydning for barnets glæde og selvværd her og nu. Herudover bidrager motorisk sikkerhed bl.a. til at barnet kan: blive selvhjulpen m.h.t. af-og påklædning, kunne sidde på en stol, holde på en blyant, læse/skrive på en linje, kende forskel på højre/venstre, begå sig i trafikken, deltage i fælleslege og en masse andet som gør at man mestrer livet og har overskud til kognitiv læring. Herudover bidrager motorisk udvikling og glæden ved fysisk udfoldelse til et sundt liv. I vores motorikrum leges en masse lege som har en meget stor social dimension. I de motoriske lege udvikles venskaber og fælles lege i meget høj grad, og det sker ofte uden indblanding fra voksne. Børnene er i rummene alene, og leger her uden at være overvåget af voksne hele tiden. Børnene oplever, at de har helle fra voksen. Venskaber udvikles og egne og andre grænser afprøves, og børnene henter så hjælp fra voksne når de har behov for det (og de voksne blander sig i børnenes aktivitet, når de anser det for nødvendigt). Denne tilgang er bevidst valgt for at styrke børnenes venskaber og forståelse for hinanden. 8 Indimellem deltager voksne i motorikrummene, og dermed ændres rummenes funktion for børnene. De ved at de er overvågede og leger dermed anderledes eller den voksne laver motorikbaner, og det er dermed bevidst, voksenstyrede motoriske udfordringer, som står øverst på dagsordenen. It er en naturlig del af barnets liv og udvikling. Også i Uglebo. Her har alle afdelinger en IPad og en bærbar pc-er. Disse bruges i varieret mængde, både til i fællesskab at finde information, spille udvalgte læringsspil, tegne, fotografere, dokumentere, og i det hele taget arbejde/lege med disse medier. Brug af disse medier er voksenstyrede, og vores primære fokus er, at alle børn skal sikres adgang til at mestre brugen af disse medier. Dette forudsætter, at personalet har kendskab til brug af disse. På legepladsen er der masser af plads, både til stille ro, grovmotoriske udfoldelser, finmotorisk udvikling, mulighed for at følge årets gang i naturen, sansepåvirkning, fri leg og udvikling af andre færdigheder end indendørs. Vi prioriterer børnene er udendørs dagligt, da vi tror på, at frisk luft og grovmotorisk udfoldelse fremmer det gode børneliv og børnenes sundhed. Vi tilstræber at der hver dag er mindst en planlagt pædagogisk aktivitet på legepladsen efter frokost, hvor vi alle er ude. Dette er ofte en social leg som to mand frem for en enke, banke bøf, alle mine kyllinger kom hjem o.l. Disse lege foregår oftest på den del af legepladsen, som ligger mod Glamsbjergskolen.. Andre gange er det leg med vand, sanglege, cykelræs o.l. som styres af de voksne og de fleste uger laves 8

9 der mad over bål som en planlagt pædagogisk aktivitet. Det er bevidst valgt at aktivitetstilbuddene er så forskellige. Børnene deltager frivilligt og i det omfang de er socialt og motorisk modne til det. Bål mad er valgt ud fra et ønske om at give børnene nye sanseoplevelser og muligheden for at lære om elementet ild og er for alle børn i Uglebo; andre aktiviteter er valgt ud fra et motorisk/grovmotorisk eller socialt sigte. Personalet vælger at igangsætte aktiviteter ud fra en interesse/ønske hos børnene ud fra et læringsperspektiv eller ud fra et inklusionsperspektiv. Den overvejende del af børnenes aktiviteter på legepladsen er dog fri leg, hvor børnene udvikler og videreudvikler motoriske færdigheder, sanseoplevelser, sociale relationer og sociale færdigheder, udvider egne grænser, får kendskab til naturen, udvikler livsglæde og meget mere. Alt sammen i et samspil med både børn og voksne. Når børnene leger fri leg, er der altid voksne til stede, som ser ud som de er gårdvagter. Deres arbejde er at hjælpe og støtte de børn, som har behov for det, trøste nogle som får en bule eller skramme, hjælpe med legetøj som driller så en leg kan fortsætte, støtte børnene i at skabe sociale relationer, hjælpe børn på toilettet, sætte grænser for børnene når de overskrider almindelig god opførsel, anerkende børnene når de udfordrer sig selv, snakke med børnene, give særlig opmærksomhed til nogle som har det svært o.l. som fremmer børnenes tryghed udvikling og læring. Ad 7: Hygiejne At vaske hænder, tørre sig om munden efter et måltid, pudse næse, rede sit hår og selv tørre sig efter toiletbesøg er alt sammen færdigheder, som skal læres. Både ud fra et hygiejne perspektiv, og ud fra et omverdens perspektiv. (Børn, som er rene og velsoignerede, opfattes umiddelbart mere tiltalende af deres omverden, end børn som er beskidte og usoignerede). 9 Dette lærer børn udelukkende ved øvelse, øvelse og øvelse og når både forældre og børnehave finder dette naturligt og øver det med dem hele tiden. I børnehaven arbejder vi med: At vaske hænder efter toiletbesøg, hver gang. o Når børnene går på Reden, er der altid en voksen, som sikrer at det sker. o Når børnene går på Uglehulen, er der ofte en voksen, som sikrer det sker, efter have aftørret barnet efter toiletbesøg. I løbet af barnets år på Uglehulen begynder det selv at gå på toilet, og det er derfor ikke altid muligt at sikre at barnet har vasket hænder, hvis vi ikke har observeret at barnet har været afsted. Nøjagtig som det sker derhjemme. o Når barnet går på Springbrættet, er der ofte en voksen som spørger, om barnet har vasket hænder, og ser efter på hænderne (dufter til dem)om dette faktisk er sket. Når børnene går på Springbrættet går de oftest på toilet, uden at en voksen ved det, og derfor er det ikke altid muligt at spørge til håndhygiejnen. Når børn har den alder bør det næsten være automatiseret at vaske hænder efter toiletbesøg. (og inden de hjælper med madlavning og inden de spiser). 9

10 Herudover arbejder vi med at børnene vasker hænder, når de kommer ind fra at have leget udenfor, og altid inden vi spiser. Hvor høj grad af kontrol vi udøver i forhold til håndhygiejnen i den forbindelse varierer efter barnets alder, som beskrevet ovenfor. Når børnene er beskidte efter et måltid opfordrer vi dem (og hjælper de yngste) til at vaske sig om munden, så de ser velsoignerede ud. For nogle børn er dette helt naturligt, og for andre er det da helt hen i vejret som en dreng utrykte det. Vi har desuden håndsprit på alle afdelinger, så børnene kan afspritte deres hænder, når de har nyst, pudset næse o.l. Dette er for at mindske smitterisikoen i børnehaven. Hver dag afsprittes dørgerigter, toiletter, dørhåndtag samt alle spisebordene efter frokost. Det sker mens børnene er på legepladsen. Dette sker ligeledes for at mindske smitterisikoen blandt børnene. Ad 8: Arrangementer: Når vi og bestyrelsen holder arrangementer i børnehaven er det meget betydende for jeres barn at I forældre deltager. Herved viser I jeres barn at børnehaven og barnets liv netop dér er betydende, og at barnets liv, udvikling, kammerater og personalet er vigtige, også for jer. I fremmer derved jeres barns selvværd, selvopfattelse og læring, og barnets mulighed for at mestre det at være en del af et socialt fællesskab. 10 I løbet af et arrangement i børnehaven indgår nogle aktiviteter og oftest et måltid. Vi synes det er naturligt at vi spiser sammen, det er en del af den danske kultur (og af næsten alle kulturer i verden), og derfor også en del af den kultur vi gerne vil være med til at videregive til jeres børn. Det er en forudsætning at I forældre oplever vore arrangementer som hyggelige, for at I ønsker at deltage. Nogle forældre og børn hygger sig ved at deltage i de aktiviteter vi tilbyder, og ved at udføre de arbejdsopgaver vi skal udført. Nogle forældre hygger sig ved at forberede mad sammen. Netop for at der er aktiviteter, hvor alle føler de kan bidrage og synes det er hyggeligt er vore arrangementer forskellige og oftest med et måltid i løbet af arrangementet. Bedsteforældredag er en af vore traditioner. At bedsteforældre har mulighed for at komme i børnehaven en dag, er en stor glæde for mange bedsteforældre og for ALLE børnebørn. Vi ved, at mange bedsteforældre går på arbejde, og vi ved, at rigtig mange gerne tager en hel eller halv feriedag for at komme til bedsteforældredag. Bedsteforældredag i Uglebo er altid en fredag, så bedsteforældrene har mulighed for at besøge/blive hos børn og børnebørn, hvis de kommer langvejs fra. Datoen for bedsteforældredag er altid annonceret (på Børneinta) i god tid i forvejen, så bedsteforældrene har mulighed for at holde fri/ferie. 10

11 Det er super fint for barnet, hvis der kommer én bedsteforældre, der behøver ikke komme 3-6 bedsteforældre selvom, barnet måske har så mange. Hvis et barn ikke har bedsteforældre, kan en nabo, en anden slægtning eller bedstevennens bedsteforældre måske også påtage sig bedsteforældrerollen for en dag. Hvis det sker, at et enkelt barn ikke har nogle bedsteforældre, eller ikke er blevet adopteret for en dag af en anden bedsteforældre tager, personalet sig altid særligt af disse børn den dag. Andre arrangementer som vi håber og forventer I deltager i: Lygtefest, afslutning for kommende skolebørn (for forældre til disse), sommerfest, arbejdsdage, generalforsamling, bestyrelsens arrangementer, og I er altid velkomne til at deltage i udflugter, i kirken til jul, til fastelavnsfest, til jeres børns fødselsdage o.l. Og I er naturligvis altid velkomne til at deltage i vores hverdagsliv. Vi tilpasser naturligvis altid, antallet af personalemedlemmers tilstedeværelse i forhold til antallet af fremmødte til arrangementerne og hensynet til at have tilstrækkelig personaledækning i vores hverdag. Hvis vi er nødt til at prioritere, er vores førsteprioritet at jeres børn har en god hverdag, da det er i hverdagen at barnets liv, tryghed, venskaber og læring primært finder sted, og fester og arrangementer er ekstragevinster. Vi glæder os til at se jer ALLE til vore kommende arrangementer og tager gerne imod ideer til andre arrangementer. 9: Børneintra, nyhedsbreve og information. Assens kommune har en digitaliseringsstrategi for kommunen og en detaljeret strategi for Børn-og Ungeområdet, nemlig Didaktisk digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skole. 11 Strategierne indeholder oplysninger om digitale udviklingsstrategier, ønsker, muligheder og pålæg for området frem til Den væsentligste del af strategien beskriver de udviklingsmuligheder, vi skal tilbyde børn at stifte bekendtskab med, så børnene er klar til at møde fremtidens krav i alt fald i et digitaliseringsperspektiv. En del af denne kommunale strategi er: at med udgangen af 2013 er al kommunikation med forældrene digital. Disse retningslinjer er vi pålagt at arbejde under. Derfor er nyhedsbreve og oplysninger om aktiviteter i hverdagen, komme-gå moduler o.l. udelukkende digitale både nu og i fremtiden, og vi håber, at alle forældre tager denne form til sig som et gode. Forældrene har mulighed for at være opdateret om nyeste tiltag i Uglebo hele tiden. Det er en forventning vi har til jer forældre og samtidig ønsker vi aldrig, at digitalisering skal mindske den menneskelige kontakt mellem børn, personale og forældre. At vi alle har en nær, nærværende og direkte kontakt med hinanden, er altafgørende for børns mulighed for at forstå sammenhænge, være, leve, le, sanse, lære sociale spilleregler at kende, indgå i forpligtende fællesskaber og udvikle sig til hele mennesker, også i en digital tidsalder. 11

12 10: Økonomisk prioritering. Når vi er en kommunal børnehave, har vi naturligvis en forpligtigelse til at forbruge vore økonomiske midler med omtanke. Dette sker i samarbejde med bestyrelsen. Budgettet tildeles os som en pose penge ud fra antallet af indskrevne børn i Uglebo. Flere børn giver flere midler, og omvendt. Vi har, i Uglebo, bevidst prioriteret at have meget og veluddannet pædagogisk personale. Det koster naturligvis nogle penge. Omvendt finder vi, det absolut væsentligste bidrag til børns udvikling og læring er at jeres børn har fastansat, stabile og pædagogisk uddannet og fagligt opdateret personale omkring sig dagen lang. De midler vi så har at prioritere herudover skal dække alt: rengøring, vedligehold, forplejning, papirvarer, anskaffelser, forsikringer, græsslåning, snerydning og alt mulig andet. Når noget går i stykker, træer vælter efter en storm, der udøves hærværk, legeredskaber kasserers efter en legepladsvurdering (som vi også betaler af vores budget), vi skal have nyt sand i sandkasserne, kloakkerne stopper o.l., personalet skal videreuddannes, der arrangeres udflugter o.l., så er det vores eget budget, som skal dække det. Der er i Assens kommune en selvrisiko på kr når her sker hærværk/ødelæggelser på legeplads og bygninger, så vi dækker vi desværre alle ting selv. Derfor søger vi indimellem jer forældres hjælp, når der skal bygges nyt, males, graves, renoveres o.l., således sparer vi håndværkerudgifterne, og her kan blive mere indbydende for jeres børn, jer og personalet i hverdagen. 12 Den indvendige bygningsrenovering er vi ikke selv herrer over, og den standard, som er i Uglebo, er den politikkerne i Assens kommune hidtil har prioriteret som værende tilfredsstillende for børn i Uglebo, desværre. Vi har dog indimellem malet og flyttet en væg/bygget lidt om for egne midler, når vi har vurderet, at her trængte for meget. På legepladsen er bestyrelsen p.t. (december 2013) i gang med at søge legater, så vi kan få nogle nye, større legeredskaber på legepladsen. Det er tiltrængt, og vi håber, via legater, at kunne forøge det beløb vi har til indkøb af legeredskaber. Både bestyrelse og personale er meget opmærksomme på at legepladsen trænger til et nyt stort legeredskab. Mens vi venter på dette, er vi glade for, at den nyeste faglige forskning på dagtilbudsområdet siger at: de legeredskaber som udvikler børns kreativitet og fantasi mest er mobile og multifunktionelle, ex. mælkekasser og rafter. (Danmarks Pædagogiske Universitet 2013, Grethe Kragh-Müller). Det med mælkekasserne lever vi helt op til, og ser jo også at de anvendes kreativt overalt, dagligt. Også på legepladsen søger vi, via konkrete opgaver og via arbejdsdage, om forældrenes hjælp til renovering og vedligehold. Vi er meget glade for den hjælp vi får, da hjælpen i sidste ende kommer jeres børn til gode. For at have så mange midler som muligt til pædagogisk veluddannet personale i børnehaven, har vi ansat Jytte i seniorordning til praktiske opgaver, hvori hun også inddrager enkelte børn. Denne ansættelse er udgiftsneutral for os. Herudover har vi ansat Lisbeth til at varetage mindre pedelopgaver. Lisbeth er ansat 12

13 med løntilskud, og har også enkelte børn med i sit arbejde, når det er muligt. Dette for at imødegå udgifter til håndværkere til små-reparationer, fejning af legepladsen o.l

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Velkommen til Troldestuen

Velkommen til Troldestuen Velkommen til Troldestuen Hej og velkommen til Troldestuen. Så er det tid til at dit barn skal på Troldestuen. Vi glæder os til at lære jeres barn bedre at kende, samt håber på og glæder os til et godt

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker Forældrefolder Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Velkommen til Hækkemosen Opstart Vi vil gerne have,at I ringer og aftaler et besøg i børnehaven inden I starter, så I kan se børnehaven,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Arbejdet med førskole i Sneglehuset

Arbejdet med førskole i Sneglehuset Arbejdet med førskole i Sneglehuset Den Gode Overgang Vejle Kommune SNEGLEHUSET \\Vejle.dk\nvk\BU\ Dagtilbud\ Aldersint. Inst. Sneglehuset\Lene og Ebbas mappe\politikker\arbejdet med førskole i Sneglehuset.docx

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Læreplan For Børnehaven

Læreplan For Børnehaven Læreplan For ehaven Barnets alsidige personlige udvikling Får kendskab til sig selv og udfolder sig som en unik og alsidig person Føler sig betydningsfuld og anerkendt som person Blive selvstændig og selvhjulpen

Læs mere

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade.

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Børnehaven Bredstrupsgades lokale sundhedspolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem personale og forældrebestyrelse. Sundhedspolitikken har sit udgangspunkt

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Velkommen til Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Esbønderup Børnehus Børnehuset er kommunal og opført i 1972, den er beliggende i et villakvarter i et lille landsbysamfund i Gribskov kommune.

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset

Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Børnemiljøvurdering Lørslev Friskole & Børnecenter Børnehaven Mariehuset Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn Børnehusene Team Høngs kost- og bevægelsespolitik For vuggestuer - dagplejere og børnehaver Sunde børn er glade børn Børn, der oplever glæden ved at spise sund mad og bevæge sig, trives og udvikler sunde

Læs mere