Din brugermanual HUMAX CX-1201C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: er et varemærke tilhørende Telenor Conax AS. 'Dolby' og double-d-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratorie. ** Tak, fordi du købte en HUMAX digital kabelmodtager. Læs denne brugerhåndbog omhyggeligt, så du kan installere, anvende og vedligeholde modtageren sikkert og med maksimal ydeevne. Opbevar denne brugerhåndbog i nærheden af modtageren. DA 1 Bemærkning ** Læs denne håndbog omhyggeligt, og sørg for, at du forstår instruktionerne. Kontroller af sikkerhedsmæssige årsager, hvad resultatet af hver handling vil være. Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Overalt i denne håndbog skal du være særlig opmærksom på følgende mærkater, der angiver farlige situationer. ** Advarsel ** Angiver en farlig situation, der hvis den ikke undgås, kan resultere i (alvorlig) beskadigelse. ** Forholdsregel ** Angiver en situation, der hvis den ikke undgås, kan beskadige udstyret og andre apparater. ** Bemærk ** Angiver, at der er yderligere oplysninger til brugeren for at gøre opmærksom på mulige problemer og vigtige oplysninger, der kan hjælpe brugeren med at forstå, bruge og vedligeholde installationen. ** ** Fjern ikke dækslet (eller bagstykket), da det kan medføre elektrisk stød. Der er ingen brugerservicerbare dele i apparatet. Lad al servicering udføre af kvalificeret servicepersonale. ** Dette symbol angiver farlig spænding i produktet, hvilket betyder, at der er fare for elektrisk stød eller personskade. ** Dette symbol angiver, at der er vigtige instruktioner vedrørende produktet. DA 2 Sikkerhed og advarsler ** Denne digitale kabelmodtager er fremstillet, så den overholder internationale sikkerhedsstandarder. Læs følgende sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt. ** Sikkerhedsinstruktioner og -forholdsregler ** 1. LYSNET ** V jævnstrøm 50/60 Hz Betjen udelukkende produktet fra den type strømkilde, der er angivet på etiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, kan du kontakte det lokale elselskab. Tag stikket til modtageren ud af lysnetkontakten, før du starter på vedligeholdelse eller installationsprocedurer ** 2. OVERBELASTNING ** Sørg for ikke at overbelaste en vægkontakt, forlængerledning eller adapter, da dette kan resultere i brand eller elektrisk stød. ** 3. VÆSKER ** Modtageren må ikke udsættes for væsker i form af dryp eller stænk. Endvidere må du ikke anbringe objekter, der er fyldt med væsker, f.eks. vaser, på apparatet. ** 4. RENGØRING ** Tag stikket til modtageren ud af vægkontakten inden rengøring. Brug en let fugtet klud (ingen opløsningsmidler) til at aftørre modtageren. ** 5. VENTILATION ** Sprækkerne øverst på modtageren må ikke dækkes, da det forhindrer korrekt luftafkøling af enheden. Anbring ikke modtageren på bløde møbler eller tæpper. Undgå at stable elektronisk udstyr oven på modtageren. ** 6. TILBEHØR ** Undgå at bruge ikke-understøttet tilbehør, da dette kan være farligt eller medføre beskadigelse af modtageren. ** 7. TILSLUTNING TIL KABEL-TV-SIGNAL OG TV ** Tilslut alle komponenter, før du tilslutter strømstik til kontakten i væggen. Sluk altid for STB (Set-Top-Box), tv og andre komponenter, før du tilslutter eller frakobler kabler. DA 3 Sikkerhed og advarsler ** 8. PLACERING ** Anbring modtageren indendørs for at undgå, at den udsættes for lynnedslag, regn eller sol. Anbring den ikke i nærheden af radiatorer eller andre varmesystemer. Sørg for, at der er mindst 10 cm til eventuelle apparater, der er modtagelige for elektromagnetisk påvirkning f. eks. et tv eller en vcr. Bloker ikke disse frie områder med objekter, og anbring ikke produktet på en seng, sofa, et tæppe eller anden lignende overflade. Hvis du anbringer produktet på en hylde eller bogreol, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig ventilation, og at du har fulgt producentens instruktioner vedrørende montering. Anbring ikke produktet på en ustabil udtrækshylde, stand, et stativ, en arm eller et bord, hvorfra det kan falde ned. Et produkt, der falder ned, kan forårsage alvorlig skade på et barn eller en voksen samt alvorlig beskadigelse af apparatet. ** 9. LYNNEDSLAG, STORM eller IKKE I BRUG ** Tag stikket fra modtageren ud af vægkontakten, og tag antennestikket ud under torden, eller hvis den efterlades uovervåget eller ubenyttet i længere tid. Dette vil forhindre beskadigelse af enheden forårsaget af lynnedslag og strømudfald. ** 10.IRRELEVANTE OBJEKTER ** Stik ikke noget i enhedens åbninger, hvor disse kan berøre farlige spændingspunkter eller beskadige delene. ** 11.UDSKIFTNING AF DELE ** Når der kræves erstatningsdele, skal du sørge for, at serviceteknikeren bruger erstatningsdele, der er angivet af producenten, eller dele, der har de samme karakteristika som den originale del. Uautoriseret udskiftning kan medføre yderligere beskadigelse af enheden. ** ** Advarsel ** 1. Følg disse anvisninger, hvis du vil undgå at beskadige strømledning og stik. Undgå at modificere strømledningen eller stikket på uforsvarlig vis. Undgå at bøje eller vride strømledningen for meget. Sørg for at holde i stikket, når du trækker det ud af kontakten. Hold strømledninger så langt væk som muligt fra varmeapparater, så du undgår, at vinylen smelter. 2. Følg disse anvisninger, Hvis du ikke følger dem, kan det medføre elektrisk stød. Åbn ikke apparatets chassis. Stik ikke metalgenstande eller brændbare objekter ind i produktet. Rør ikke ved strømstikket med våde hænder. Tag strømstikket ud af kontakten i tilfælde af tordenvejr. 3. Brug ikke produktet, når det ikke fungerer. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, når det er defekt, kan der ske alvorlig beskadigelse på det. Den lokale forhandler, hvis produktet ikke fungerer. 4. Stik ikke metal eller metal- eller fremmedlegemer ind i sprækken til smartkort. Dette kan medføre beskadigelse af STB'en og reducere dens levetid. DA 4 Indhold ** 1.

3 Før du bruger modtageren ** DA7 DA7 DA8 DA9 DA10 DA12 ** 1. 1 Pakkens indhold 1.2 Frontpanel 1.3 Bagpanel 1.4 Fjernbetjening 2. Opsætning 2.1 Tilslutning af antennen 2.2 Tænd for apparatet 3. Installationsguide 3.1 Sprog 3.2 Indstilling for land 3. 3 Automatisk søgning 3.4 Tidsindstilling 4. Grundlæggende betjening 4.1 Skift kanal 4.2 Lydstyrke 4.3 Frys billede 4.4 Skift sprog på undertekster 4.5 Skift sprog på lyden 4.6 Programoplysninger (informationsskærmen) 4.7 Valgliste 5. Kanalliste 5.1 Visning og skift af kanalliste 5.2 Ændring af kanallistegruppe 5.3 Rediger kanaler 5.4 Rediger favoritkanaler 5. 5 Kanalændringstilstand 6. Programguide 6.1 Visning af programguideoplysninger 6.2 Søgning efter et program 6.3 Visning af reserveret program DA12 DA13 DA14 ** DA14 DA14 DA14 DA15 DA16 ** DA16 DA16 DA16 DA16 DA17 DA17 DA19 DA21 ** DA21 DA22 DA23 DA25 DA28 DA29 ** DA29 DA31 DA32 DA 5 Indhold ** 7. Angivelse af indstillinger 7.1 Forældrekontrol 7.2 Indstilling af sprog 7.3 Tidsindstilling 7.4 Reservation 7.5 A/V-kontrol 7.6 Diverse indstillinger 8. Installation 8.1 Automatisk søgning 8.2 Manuel søgning 8. 3 Lineær søgning 8.4 Standardindstillinger 9. Softwareopgradering 9.1 OTA (Over the Air) 10. Systemoplysninger 10.1 Status 10.2 Signalsøgning 10.3 Betinget adgang (Conax) 11. Spil 12. Menuoversigt 13. Fejlfinding 13.1 Fejlfinding 13.2 Fejlmeddelelse 14. Specifikation 15. Ordliste 16. Service og support DA34 ** DA34 DA36 DA37 DA39 DA39 DA41 DA42 ** DA42 DA43 DA44 DA46 DA47 ** DA47 DA50 ** DA50 DA50 DA51 DA52 DA53 DA54 ** DA54 DA55 DA56 DA58 DA59 DA 6 1. Før du bruger modtageren ** Dette kapitel indeholder en detaljeret vejledning i brug af produktet og dets tilbehør. 1.1 Pakkens indhold Kontroller alt indhold i pakken, før du begynder at bruge modtageren. ** ** ** ** Fjernbetjening (1) Brugerhåndbog (1) Batterier (2) Bemærk: Da der kan opstå fejl, hvis fjernbetjeningen er uden batterier i længere tid, skal du sørge for, at der altid er batterier i fjernbetjeningen. DA 7 1. Før du bruger modtageren ** 1.2 Frontpanel ** ** 1. STANDBYINDIKATOR ** Lampen lyser rødt, når produktet er i standbytilstand. Lampen lyser grønt, når produktet er i drift. ** 2. SPRÆKKE TIL SMARTKORT ** Sprække til smartkort. DA 8 ** ** 1.3 Bagpanel ** ** 1. CABLE IN ** Et stik, der bruges til at tilslutte et KABEL-inputstik på STB'en. ** 2. CABLE OUT ** Et stik, der bruges til at tilslutte et KABEL-inputstik på STB'en som en loop-through. ** 3. S/PDIF ** Udgang til tilslutning af en digital forstærker. ** 4. TV SCART ** Stik til et TV SCART-kabel. DA 9 1.Før du bruger modtageren ** 1.4 Fjernbetjening ** 1. SOURCE 2. TV/RADIO 3. NUMERISKE TASTER 4. LIST 5. BACK 6. PILETASTER 7. OPT+ (OPTION) 8. LYDSPOR 9. CH-/CH+ og PAGE-/PAGE+ 10. MENU 11. G (Game - Spil) 12. STANDBY 13. GUIDE 14. EXIT 15. OK 16. FRYS BILLEDE 17. UNDERTEKST 18. V-/V+ 19. i (INFORMATION) 20. MUTE DA 10 ** ** 1. SOURCE ** 11. G (Game - Spil) ** Vælger mellem tv- og kabelmodtager som inputkilde. ** Viser spillet. ** 12.STANDBY ** 2. TV/RADIO ** Skifter mellem tv- og radiotilstand. ** Skifter mellem tilstandene I funktion og Standby. ** 3. NUMERISKE TASTER ** 13.GUIDE ** Vælger et tv-/radiokanalnummer eller et menunummer. ** Viser programguiden. ** 14.EXIT ** 4. LIST ** Viser kanallisten. ** Afslutter hovedmenuen eller guideskærmen. ** 5. BACK ** 15.OK ** Returnerer til den foregående menu og skærm. ** Vælger en menu eller bekræfter den valgte handling. Og viser kanallisten under visningen af et program. ** 6. PILETASTER ** Skifter kanal eller flytter markøren op, ned, til venstre eller til højre i menuerne. ** 16.FRYS BILLEDE ** Fastlåser det tv-skærmbillede, du er ved at se. Afspiller lyd kontinuerligt. ** 7. OPT+ (OPTION) ** 17.UNDERTEKST ** Viser kanalattributter under visningen af et program. ** Skifter sprog på undertekster. ** 18.V-/V+ ** 8. LYDSPOR ** Regulerer lydstyrken. ** Viser lydsporet. ** 19.i (INFORMATION) ** 9. CH-/CH+ og PAGE-/PAGE+ ** Skifter kanal eller side. ** Viser oplysninger om kanalen og programmet. ** 10.MENU ** 20.MUTE ** Viser hovedmenuen. ** Slukker midlertidigt for lyden. Dvs. den midlertidigt aktiverer/deaktiverer lyden. ** DA Opsætning ** I dette kapitel beskrives det, hvordan du opsætter modtageren. Vælg den procedure, der passer bedst til dine krav. Bemærk: Hvis du støder på prg;tte programmet. 4.4 Skift sprog på undertekster Hvis det aktuelle program har undertekstoplysninger, kan du vælge sprog på undertekster. 1. Tryk på knappen UNDERTEKSTER listen over sprog på undertekster. for at få vist 2. Vælg det ønskede sprog på undertekster ved brug af knappen, og tryk på knappen OK. Derefter vises undertekster på det valgte sprog nederst på skærmen. 3. Vælg OFF på listen over sprog på undertekster, hvis du ønsker, at der ikke skal vises undertekster på skærmen. Bemærk: Du kan vælge et standardsprog på undertekster ved at vælge MENU Systemindstillinger - Indstilling af sprog - Undertekstsprog. DA 16 ** ** 4.5 Skift sprog på lyden Hvis det aktuelle program er tilgængeligt på flere sprog, kan du vælge det sprog, du ønsker at lytte til. 1. Tryk på knappen LYDSPOR lydspor. for at få vist listen over, 2. Vælg det ønskede lydsprog ved brug af knappen hvis du vil skifte lyden straks. 3. Vælg lydens retning (venstre, højre, stereo) ved knappen. Bemærk: Du kan vælge et standardsprog på undertekst ved at vælge MENU Systemindstillinger - Indstilling af sprog - Lydsprog. 4.6 Programoplysninger (informationsskærmen) Der vises altid programoplysninger i et bestemt tidsrum, når du skifter kanal. Du kan få vist programoplysninger ved at trykke på knappen i, mens du ser et program. Tryk på knappen EXIT, hvis du vil skjule informationsskærmen. DA Grundlæggende betjening ** 1. Generelle oplysninger Der vises følgende generelle oplysninger på skærmen. ** 1. Kanalnummer og -navn 2. Programnavn 3. Ikoner ** Vises kun, hvis programmet er reserveret. Viser forældrekontrolniveau. Det angiver mindstealderen, som programmet er egnet for. ** Vises kun, hvis kanalen er en låst kanal. ** Vises kun, hvis kanalen er en kodet kanal. ** Vises kun, hvis undertekstoplysninger er tilgængelige.

4 ** Vises kun, hvis der er teletextoplysninger. ** Vises kun, hvis programmet udsendes i Dolby Digital. 4. Den aktuelle tid 5. Detaljerede programoplysninger: Vises, hvis der findes detaljerede programoplysninger. 6. Kanalændringstilstand og -listenavn: Hvis du vælger Zap indenfor den aktuelle kanalliste ved at vælge MENU - Rediger kanaler - Kanalvælger. Kanalvælgerikonet vises, og den valgte kanalliste vises. 7. Programsendetidspunktet and forløbsindikator: Viser programtider og forløbsbjælke. 8. Næste programoplysninger: Vises, hvis de næste programoplysninger er angivet. Tryk på knappen for at få vist de næste programoplysninger. Bemærk: Hvis der ikke er tilgængelige programoplysninger, vises der ingen programoplysninger. DA 18 ** ** 2. Detaljerede programoplysninger Du kan få vist detaljerede oplysninger om det aktuelle program. Tryk på knappen i informationsskærmen, så du kan se de detaljerede oplysninger. Bemærk: Tryk på knappen i oplysninger. igen, når du vil skjule boksen med, Nu vises Hvis programoplysningerne fylder mere end en side, kan du bruge knappen til at flytte til den foregående eller næste side. 4.7 Valgliste Du kan få vist og bekræfte detaljerede oplysninger om den aktuelle kanal og ændre oplysningerne, hvis det er nødvendigt. Bemærk: Tryk på knappen OPT+, mens kanallisten vises, hvis du ønsker at se valglisten. Derefter udføres følgende funktioner i valglisten på den kanal, hvor markøren er placeret. 1. Tilføj en kanal til favoritgruppen Du kan straks tilføje aktuelle kanaler til favoritgruppen. Du kan også tilføje en kanal til flere favoritgrupper. 1. Tryk på knappen OPT+., og tryk på 2. Vælg Favorit ved brug af knappen knappen OK eller. 3. Vælg Favoritgruppe ved brug af knappen, og tryk på knappen OK for at gemme oplysningerne om favoritgruppen. 4. Tryk på knappen OK igen på den valgte favoritgruppe for at fravælge kanalen. 5. Flyt til den overordnede menu ved brug af knappen Ændringerne gemmes automatisk. Bemærk: Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om, hvordan du ændrer navn på favoritgruppen, og hvordan du registrerer favoritkanaler for alle kanaler, henvises du til kapitel 5.. DA Grundlæggende betjening ** 2. Lås en kanal, eller lås en kanal op Du kan låse den aktuelle kanal eller låse den op, mens du ser et program. ** 1. Tryk på knappen OPT+., og tryk på, og tryk på, og tryk på 2. Vælg Lås ved brug af knappen knappen OK eller. 3. Vælg Lås ved brug af knappen knappen OK. 4. Vælg Lås op ved brug af knappen knappen OK. 5. Du bliver bedt om at angive din adgangskode. Angiv din adgangskode, når du vil låse kanalen op. 6. Flyt til den overordnede menu ved brug af knappen Ændringerne gemmes automatisk.. Bemærk: Når du skifter til den låste kanal, skal du angive adgangskoden for at se et program. 3. Slet en kanal Du kan slette den aktuelle kanal, mens du ser et program. 1. Tryk på knappen OPT+., og tryk på 2. Vælg Slet ved brug af knappen knappen OK eller. 3. Vælg Ja for at bekræfte valget, og tryk på knappen OK. 4. Angiv adgangskode ved brug af de NUMERISKE (0~9) taster for at slette den aktuelle kanal og flytte til den næste kanal. DA Kanalliste ** Der er tre typer kanallister, så det er nemt og hurtigt at foretage kanalsøgning. TV En liste over alle tv-kanaler med 2 undergrupper: Den ene er sorteret efter kanalnummer, og den anden er sorteret efter kanalens navn. En liste over alle radiokanaler med 2 undergrupper: Den ene er sorteret efter kanalnummer. Den anden er sorteret efter kanalens navn. En liste over favoritkanaler med 5 undergrupper, som du kan arrangere efter din egen private smag. Radio Favorit ** 5.1 Visning og skift af kanalliste Du kan få vist kanallisten ved brug af knappen LIST kanallisten. og du kan skifte til andre kanaler på 1. Tryk på knappen LIST, mens du ser et program for at få vist den valgte kanalliste. 2. Vælg den ønskede kanal ved brug af knappen tryk på knappen OK for at skifte kanal., og 3. Indtast kanalnummeret direkte ved brug af de NUMERISKE (0-9) taster for at flytte markøren direkte til den ønskede kanal. Tryk derefter på knappen OK for at skifte til de valgte kanal. 4. Vælg On ved at vælge MENU - Systemindstillinger Diverse - Mulighed på ka-liste for at få vist krypteringsikonet på kanallisten. Vælg Off ved at vælge MENU - Systemindstillinger Diverse - Mulighed på ka-liste for kun at få vist kanallisten uden krypteringsikonet. ** Bemærk: Hvis der er flere kanaler, skal du trykke på knappen PAGE-/PAGE+ kanal. Når du trykker på knappen TV/RADIO tv- og radiokanallisten. for at flytte efter, mens kanallisten vises, skifter kanallisten mellem DA Kanalliste ** 5.2 Ændring af kanallistegruppe Du kan vælge kanalliste efter gruppe. 1. Tryk på knappen gruppelisten., mens kanallisten vises, for at få vist 2. Vælg den ønskede kanalgruppe ved brug af knappen for at få vist dens undergrupper. 3. Tryk på knappen OK eller, vælg den ønskede undergruppe ved brug af knappen, og tryk derefter på knappen OK. 4. Kanallisten for den valgte undergruppe vises. Bemærk: Afhængig af din konfiguration kan der være en undergruppe til kanallisten Favorit. Og afhængig af resultatet af kanalsøgningen kan der være en undergruppe til kanallisten Kryptering. Hvis der er valgt Zap indenfor den aktuelle kanalliste under MENU - Rediger kanaler Kanalvælger, kan du kun skifte program på den valgte kanalliste ved brug af CH-/CH+, mens du ser et program. ** DA 22 ** ** 5.3 Rediger kanaler Du kan redigere alle kanaler eller hver kanal efter kanallistegruppe. 1. Tryk på knappen MENU., og, 2. Vælg Rediger kanaler ved brug af knappen tryk på knappen OK eller. 3. Vælg Rediger kanallister ved brug af knappen og tryk på knappen OK eller. 4. Du bliver bedt om at angive din adgangskode. Angiv din adgangskode ved brug af de NUMERISKE (0~9)taster. Bemærk: Tryk på knappen BACK eller for at gemme ændringerne og vende tilbage den foregående menu, tryk på knappen MENU eller EXIT for at afslutte menuskærmen. Du kan nemt flytte rundt i alle menuer ved brug af den NUMERISKE (0~9) tast, der er knyttet til hver menu.

5 Tryk på MENU i denne rækkefølge på fjernbetjeningen for at vælge Rediger kanallister i menuen. 1. Vælg en kanalgruppe Du kan vælge den kanallistegruppe, der skal redigeres. TV eller radio og undergrupper fra kanalsøgning for krypterede kanallister er medtaget som kanallistegrupper. 1. Tryk på knappen OK kanallistegruppen. eller i gruppen for at få vist 2. Vælg den ønskede kanallistegruppe ved brug af knappen, og tryk på knappen OK. Bemærk: Tryk på knappen TV/RADIO for at flytte direkte til TV eller radiokanallisten. Hvis du vil redigere favoritkanallister, skal du vælge MENU - Rediger kanaler - Rediger favoritkanaler. DA Kanalliste ** 2. Slet en kanal Du kan slette en eller flere kanaler. 1. Flyt markøren til kanallisten ved brug af knappen 2. Vælg den ønskede kanal, og tryk derefter på knappen OK for at slette kanalen/kanalerne. Du kan vælge flere kanaler. 3. Vælg Slet højre side ved brug af knappen knappen OK., og tryk på. 3. Lås kanaler/lås kanaler op Du kan låse en eller flere kanaler, og du kan låse dem op. 1. Flyt markøren til kanallisten ved brug af knappen. 2. Vælg den ønskede kanal, og tryk derefter på knappen OK for at låse kanaler/låse kanaler op. Du kan vælge flere kanaler. 3. Vælg Lås i højre side ved brug af knappen derefter på knappen OK., og tryk Bemærk: Kun hvis der vælges låste kanaler, eller alle kanaler er låst, ændres, Lås til Lås op. Når du trykker på Lås op, ændres låste kanaler til ulåste kanaler. Angiv adgangskode ved brug af de NUMERISKE (0~9) taster for at se låste kanaler. ** 4. Vælg/Fravælg alle kanaler Du kan vælge/fravælge alle kanaler på en gang. 1. Vælg Vælg alle i højre side, og tryk på knappen OK 2. Vælg Fravælg alt i højre side, og tryk på knappen OK for at vælge alle kanaler. for at fravælge alle valgte kanaler. DA 24 ** ** 5.4 Rediger favoritkanaler Du kan redigere favoritkanalen eller favoritkanallisten. 1. Tryk på knappen MENU., og 2. Vælg Rediger kanaler ved brug af knappen tryk på knappen OK. 3. Vælg Rediger favoritkanaler ved brug af knappen, og tryk på knappen OK eller. kan nemt flytte alle menupunkter ved brug af de numeriske taster, der er knyttet til hver menu. Tryk på MENU i denne rækkefølge på fjernbetjeningen for at vælge Rediger favoritkanaler i menuen. ** Knapperne til redigering af favoritkanallisten er beskrevet i følgende tabel. ** ** Tilføj ** Tilføjer favoritkanal. ** Fjern ** Fjerner fra favoritkanal. ** TV/Radio ** Skifter mellem tv- og radiokanalliste. ** Fav.-gruppe ** Skifter favoritkanallistegruppe. ** Flyt ** Omarrangerer rækkefølgen af kanallister i favoritkanallisten. ** Omdøb ** Omdøber favoritkanallisten ** Sorter ** Sorterer kanaler efter nummer eller navn på alle tv-/radiokanallister. ** Fravælg alt Fravælg alle valgte kanaler DA Kanalliste ** 1. Tilføj/fjern favoritkanaler Du kan tilføje favoritkanaler til en bestemt favoritkanalliste, eller du kan fjerne de tilføjede favoritkanaler fra listen. 1. Vælg Favoritgruppe ved brug af. 2. Vælg de ønskede kanaler på alle tv-/radiokanallister, og tryk på for at tilføje favoritkanaler. 3. Vælg de ønskede kanaler på favoritkanallisten, og tryk på for at fjerne favoritkanaler Bemærk: Du kan skifte mellem tv- og radiokanallisten ved brug af knappen TV/Radio eller på fjernbetjeningen. 2. Flyt favoritkanaler Du kan flytte favoritkanaler til de ønskede placeringer på favoritkanallisten. 1. Vælg Favoritgruppe ved brug af. 2. Vælg den ønskede kanal, der skal flyttes på kanallisten, og tryk på knappen OK. 3. Vælg, og tryk på knappen OK. 4. Flyt markøren til den ønskede placering ved brug af knappen, og tryk på knappen OK. 5. De valgte kanaler flyttes til den ønskede placering, du valgte. 3. Omdøb en favoritkanalliste Du kan omdøbe favoritkanallister. 1. Vælg Favoritgruppe for at omdøbe ved brug af 2. Vælg, og tryk på knappen OK.. 3. Angiv navnet på favoritkanallisten ved brug af det tastatur, der vises på skærmen. DA 26 ** ** 4. Når du er færdig med at angive navnet på favoritkanallisten, skal du vælge OK, og trykke på knappen OK. 4. Yderligere funktioner Yderligere funktioner giver mange nyttige funktioner, der er nødvendige, når du vil tilføje favoritkanaler. ** Skift mellem tv- og radiokanalliste ** Du kan ikke alene tilføje tvkanaler men også radiokanaler til favoritkanallisten. Tryk på ændre alle kanallister til tv- eller radiokanaler. for at på Bemærk: Du kan også skifte til tv- eller radiokanaler ved at trykke på knappen TV/RADIO fjernbetjeningen. ** Vælg en favoritkanalliste Du kan vælge den ønskede favoritkanalliste, du vil redigere. Tryk på for at få vist favoritkanallisten. Vælg derefter den ønskede kanalliste ved brug af knappen, og tryk på knappen OK. Sorter en kanalliste Du kan sortere alle tv- eller radiokanallister efter kanalnummer eller -navn, så det bliver nemt at foretage søgning efter favoritkanaler. Hvis kanallister sorteres efter kanalnummer, vises. Når du trykker på denne knap, sorteres alle kanallister efter navn. Hvis kanallister sorteres efter kanalnavn, ændres, til. Tryk på denne knap, hvis du vil sortere kanaler efter nummer. ** Fravælg alle valgte kanaler Tryk på knappen for at fravælge alle valgte kanaler. DA Kanalliste ** 5.5 Kanalændringstilstand Du kan enten ændre kanalen i gruppen eller i hele grupper, mens du ser et program. 1. Tryk på knappen MENU., og tryk 2. Vælg Kanalvælger ved brug af knappen på knappen OK eller. 3. Vælg Alle kanaler eller Zap indenfor den aktuelle kanalliste ved brug af knappen, og tryk på knappen OK. ** Bemærk: Når Zap indenfor den aktuelle kanalliste i Favoritgruppen er valgt, kan du kun skifte kanal inden for den aktuelle kanalliste. Hvis du vil skifte kanal i en anden kanalliste, hvor den aktuelle kanalliste ikke findes, skal du skifte kanalliste eller vælge indstillingen Alle kanaler.

6 DA Programguide ** Programguiden viser programoplysninger om hver kanal baseret på dato og klokkeslæt. Du kan også planlægge visningstiderne ved brug af oplysningerne her Visning af programguideoplysninger Du kan få vist programoplysninger om alle kanaler. 1. Tryk på knappen GUIDE. 2. Flyt til foregående eller næste program i samme kanal ved brug af knappen. 3. Flyt til en anden kanal ved brug af knappen. Hvis der er flere kanaler, skal du bruge knappen PAGE-/PAGE+ til at flytte til kanalerne sidevis. Du kan også angive det ønskede kanalnummer ved brug af de NUMERISKE (0-9) taster på fjernbetjeningen for at flytte direkte til kanalen. 4. Vælg det ønskede program, og tryk på knappen OK. Derefter kan du se programmet, hvis det vises nu, eller du kan reservere det, hvis det er det følgende program. 5. Tryk på knappen i kanal. det valgte program for at få vist Udvidede oplysninger for den valgte ** 1. Visning af guideoplysninger efter grupper Du kan få vist programoplysninger for den ønskede kanalliste efter grupper. 1. Tryk på knappen GUIDE. 2. Tryk på den Røde knap for at få vist kanallistegruppe. 3. Vælg den ønskede kanallistegruppe ved brug af knappen for at få vist den rette undergruppe. 4. Flyt markøren til undergruppen ved brug af knappen, vælg den ønskede undergruppe ved brug af knappen, og tryk derefter på knappen OK. 5. Programguiden for den valgte kanalliste vises. DA Programguide ** 2. Visning af programoplysninger ved brug af tidsindikatoren Du kan hurtigt søge efter den ønskede tidszone ved brug af tidsindikatoren. 1. Tryk på knappen GUIDE., 2. Tryk på den Grønne knap for at få vist Tidsindikator. 3. Vælg knappen Tidsindikator ved brug af knappen og tryk på knappen OK for at flytte det ønskede tidsrum. Hvis du trykker på knappen gentagne gange, gentages den samme handling. 4. Hver knap fungerer således. Nu Flytter til det aktuelle program. Flytter til det foregående program eller 30 minutter tilbage. Flytter til den næste program eller 30 minutter frem. Flytter 2 timer tilbage. Flytter 2 timer frem. Dag Flytter en dag tilbage. Dag Flytter en dag frem., og tryk på knappen OK for at afslutte tidsindikatoren. 5. Vælg knappen Bemærk: Guiden giver programoplysninger fra den foregående dag og de næste 7 dage. 3. Reservation (Reservation af et program) Du kan reservere det ønskede program automatisk ved at vælge det planlagte program, og derefter trykke på knappen OK. 1. Vælg det ønskede program, og tryk på knappen OK Følgende meddelelse vises. 2. Vælg Ja, og tryk på knappen OK for at reservere programmet. Når en reservation er fuldført, vises ikonet på det reserverede program. 3. Vælg Nej, og tryk på knappen OK reservere programmet., hvis du ikke vil. 4. Hvis kanalen er låst, forældrekontrolleret eller begrænset mht. visningstidspunkt, bliver du bedt om at angive adgangskode. Angiv din adgangskode for at fuldføre reservationen. DA 30 ** ** 6.2 Søgning efter et program Du kan nemt finde det ønskede program efter programnavn eller genre. 1. Tryk på knappen GUIDE. 2. Tryk på den Blå knap for at få vist skærmen Søg. 3. Angiv programnavnet direkte ved brug af det tastatur, der vises på skærmen. 4. Når du er færdig med at indtaste programnavnet, skal du vælge knappen Søg, og trykke på knappen OK. 5. Hvis du vælger det ønskede program blandt søgeresultaterne på skærmen og trykker på knappen OK, kan du se programmet, hvis det er i gang, eller du kan reservere det, hvis det er planlagt (det efterfølgende program). 6. Vælg Efter type, og tryk på knappen OK efter programmet efter genre. for at søge. 7. Tryk på knappen GUIDE. 2. Tryk på den knap for at få vist skærmen Plan. 3. af en programreservation 1. Ret gentagelsesintervallet ved brug af knappen. Valgmulighederne er Én gang, Daglig og Ugentlig. 4. Vælg knappen Slet, og tryk på knappen OK 5. Vælg knappen Annuller, og tryk på knappen OK 6. at annullere redigeringen. for at fuldføre redigeringen. DA 32 ** ** 2. Tilføjelse af en reservation 1. navn vises automatisk efter kanalnummer. 2. Vælg knappen Gem, og tryk på knappen OK 6. kanalen er låst eller begrænset mht. at fuldføre indtastningen. for at annullere reservationen. DA kan også ændre din adgangskode. 1. Tryk på knappen MENU.,, og 2. der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at angive din adgangskode, skal du angive adgangskoden ved brug af de NUMERISKE (0~9) taster. 1. Angivelse af aldersgrænse Aldersgrænse gør det muligt at blokere programmer i henhold til den alder, du angiver. 1. Vælg Aldersgrænse ved brug af knappen på knappen OK eller. 2. Vælg den ønskede alder ved brug af knappen tryk på knappen OK., og tryk, og DA 34 ** ** Se alle Spær alle Alle programmer kan ses, da der ikke er angivet nogen aldersgrænse. Programmerne er blokeret for børn under 7 år. Programmerne er blokeret for børn under 12 år. Programmerne er blokeret for børn under 15 år. Programmerne er blokeret for børn under 18 år. Alle programmer er blokeret uden hensyntagen til aldersgrænse. Bemærk: Du skal angive din adgangskode for at kunne se det program, der er blokeret mht. aldersgrænse. 2. Angivelse af tilladt visningstidspunkt Du kan blokere programmer i henhold til et bestemt visningstidspunkt for alle kanaler. 1. Vælg Tillad tidsstyring ved brug af knappen tryk på knappen OK eller., og 2. Vælg at aktivere eller deaktivere Tillad tidsstyring ved brug af knappen, og tryk på knappen OK eller. ** Deaktiver Du kan se programmerne, når du har lyst, uden hensyntagen til tidsstyring. Aktiver Du kan kun se programmerne i det tidsrum, der er angivet af tidsstyringen. 3. Når du har valgt Aktiver, skal du angive start- og sluttidspunkter ved brug af de NUMERISKE (0~9) taster og trykke på knappen OK. 4. Hvis du ønsker at annullere det angivne tidspunkt, skal du vælge knappen Annuller, og trykke på knappen OK. Bemærk: Så snart indstillingen er angivet, kan du kun se programmer i det tidsrum, der er angivet ved hjælp af tidsstyringen. Eller du kan angive din adgangskode, hvis du vil se et program uden for det angivne tidsrum.

7 DA Angivelse af indstillinger ** 3. Skift adgangskode Du kan ændre den eksisterende adgangskode. 1. Vælg Skift adgangskode ved brug af knappen og tryk på knappen OK eller. 2. Angiv Ny adgangskode ved brug af de NUMERISKE (0~9) taster, og tryk på knappen OK. 3. Angiv den nye adgangskode igen for at bekræfte under Bekræft adgangskode, og tryk på knappen OK., Bemærk: Standardadgangskoden er "0000". Hvis du har glemt din adgangskode, kan du kontakte den lokale forhandler. 7.2 Indstilling af sprog Du kan angive sprog for menuer, lyd og undertekster. 1. Tryk på knappen MENU.,, 2. Vælg Indstilling af sprog ved brug af knappen og tryk på knappen OK eller. 1. Menu/Lyd/Undertekstsprog Du kan angive sprog for menuer, lyd og undertekster. Standardsproget er engelsk. 1. Vælg Menu/Lyd/Undertekstsprog ved brug af knappen 2. Tryk på knappen OK eller 3. Vælg det ønskede sprog ved brug af knappen. for at få vist listen over tilgængelige sprog., og tryk på knappen OK 2. Lydprioritering Du kan vælge lydprioritering. 1. Vælg Lydprioritering ved brug af knappen 2. Tryk på OK **.. eller for at få vist indstillingen Sprog eller Dolby Digital. 3. Vælg den ønskede indstilling, og tryk på knappen OK Sprog ** ** Du kan se programmer på det valgte sprog. Du kan lytte til lyd i Dolby Digital-tilstand. Men hvis du vælger Dolby Digital, kan du ikke ændre lydsproget. Dolby Digital DA 36 ** ** 3. Undertekstvisning Du kan vælge, om der skal vises undertekster, hvis de findes. 1. Vælg Undertekstvisning ved brug af knappen 2. Tryk på knappen OK **.. eller for at få vist indstillingerne Auto eller Manuel. 3. Vælg den ønskede indstilling, og tryk på knappen OK Auto Manuel Undertekster vises automatisk på det fordefinerede undertekstsprog. Undertekster vises på dette sprog, når du vælger sprog på undertekster ved at trykke på knappen UNDERTEKSTER på fjernbetjeningen. 4. Undertekstskrift Du kan vælge undertekstskrift. 1. Vælg Undertekstskrift ved brug af knappen 2. Tryk på knappen OK **.. eller for at få vist indstillingerne Variabel eller Fast. 3. Vælg den ønskede indstilling, og tryk på knappen OK Variabel Fast Bruger en undertekstskrift, der kan justeres vandret. Bruger en fast undertekstskrift. 7.3 Tidsindstilling Du kan angive den aktuelle tid og tidspunkt for tænd/sluk. 1. Tryk på knappen MENU.,, og tryk 2. Vælg Tidsindstilling ved brug af knappen på knappen OK eller. DA Angivelse af indstillinger ** 1. Angivelse af aktuel tid Du kan angive GMT-afvigelse for det aktuelle tidspunkt. 1. Vælg Afvigelse fra GMT ved brug af knappen. 2. Tryk på knappen OK eller for at få vist GMT -listen. GMT-afvigelsen kan angives fra 30 minutter til 1 time. 3. Vælg det ønskede punkt., og tryk på knappen OK Bemærk: Det aktuelle klokkeslæt angives automatisk, når GMT-afvigelsen ændres. 2. Kontrol tændt Du kan angive det tidspunkt, hvor apparatet automatisk skal tændes. 1. Vælg Kontrol tændt ved brug af knappen på knappen OK eller. **, og tryk 2. Vælg enten Aktiver eller Deaktiver for Kontrol tændt. Aktiver Bruger Kontrol tændt og angiver Tændingstid. Deaktiver Kontrol tændt bruges ikke. 3. Hvis Aktiver er valgt, skal du angive Kanalnr. og Tid ved brug af de NUMERISKE (0~9),taster og trykke på knappen OK button. 3. Kontrol slukket Du kan angive det tidspunkt, hvor apparatet automatisk skal slukkes. 1. Vælg Kontrol slukket ved brug af knappen, og tryk på knappen OK eller. 2. Vælg enten Aktiver eller Deaktiver af Kontrol slukket ved brug af knappen knappen OK **, og tryk på Aktiver Kontrol slukket bruges og slukningstidspunkt angives. Deaktiver Kontrol slukket bruges ikke. DA 38 ** ** 3. Hvis Aktiver er valgt, skal du angive tidspunktet ved brug af de NUMERISKE (0~9), taster og trykke på knappen OK. Bemærk: Så snart Kontrol tændt eller Kontrol slukket er angivet, gentages det hver dag. 7.4 Reservation Du kan reservere visning af et program på et ønsket tidspunkt. 1. Tryk på knappen MENU., 2. Vælg Plan ved brug af knappen knappen OK eller. og tryk på 4. Listen over reserverede programmer vises på skærmen. Hvis du vil redigere den eksisterende reservation, skal du vælge den ønskede reservation og trykke på knappen OK. Hvis du vil tilføje en ny reservation, skal du vælge en tom liste og trykke på knappen OK. Bemærk: Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om reservationer, henvises du til kapitel 6.3 Visning af reserveret program. 7.5 A/V-kontrol Du kan angive Audio- eller Video-udgang. 1. Tryk på knappen MENU., 2. Vælg AV-kontrol ved brug af knappen knappen OK eller., og tryk på 1. TV - SCART Du kan angive TV SCARTudgang. 1. Vælg TV-SCART ved brug af knappen og tryk på knappen OK eller. 2. Vælg en af CVBS/RGB -indstillingerne ved brug af knappen., og tryk på knappen OK DA Angivelse af indstillinger ** 2. Audio udgang Angiv audioudgang. 1. Vælg Audio udgang ved brug af knappen, og tryk på knappen OK. eller. 2. Vælg en af indstillingerne Stereo eller Mono ved brug af knappen Bemærk: Hvis du vælger Mono, vil lyden være blødere end ved Stereo. 3. Skærmforhold Du kan vælge bredde/højde-forhold for dit tv. 1. Vælg Skærmstørrelse ved brug af knappen, og tryk på knappen OK eller. 2. Vælg en af indstillingerne 4:3 eller 16:9 ved brug af knappen., og tryk på knappen OK Bemærk: Hvis der er 2 valgmuligheder, kan du skifte indstilling på et bestemt tidspunkt ved brug af knappen OK.Når du trykker på knappen OK skifter skærmstørrelsen mellem 4:3 og 16:9. 4. Visningsformat Du kan vælge visningsformat i henhold til tv'ets skærmstørrelse. 1. Vælg Visningsformat ved brug af knappen, og tryk på knappen OK eller. 2. Hvis skærmstørrelsen er angivet til 4:3, kan du vælge mellem Auto/Letter box/center visn. ved brug af knappen og trykke på knappen OK 3. Hvis skærmstørrelsen er angivet til 16:9, kan du vælge mellem Auto/Pillar box/fuld visn. ved brug af knappen og trykke på knappen OK DA 40 ** ** 7.6 Diverse indstillinger 1. Tryk på knappen MENU., 2. Vælg Diverse ved brug af knappen knappen OK eller., og tryk på 1. Informationsskærmens visning Du kan angive, hvor længe informationsboksen skal vises, når du skifter kanal.

8 1. Vælg Informationsskærmens visning ved brug af knappen eller. 2. Vælg en værdi mellem 1og 20 sekunder ved brug af knappen, og tryk på knappen OK, og tryk på knappen OK Bemærk: Hvis du vælger Deaktiver, vises informationsskærmen ikke, når du skifter kanal. 2. OSD transparens Du kan angive transparens for ODS (On Screen Display - skærmvisning). 1. Vælg OSD transparens ved brug af knappen, og tryk på knappen OK eller. 2. Vælg en af indstillingerne Deaktiver/25/50/75 ved brug af knappen OK. **, og tryk på knappen Deaktiver 25, 50, 75 ** Helt uigennemsigtig Jo større tal, desto mere transparent er skærmen. 3. Valg på kanallisten Du kan vælge krypteringsikon på kanallisten. 1. Vælg Valg af krypteringsikon på kanallisten ved brug af knappen knappen OK eller. 2. Vælg en af indstillingerne On/Off ved brug af knappen **, og trykke på., og tryk på knappen OK On Off Krypteringsikonet vises på kanallisten. Krypteringsikonet vises på kanallisten. DA Installation ** I dette kapitel beskrives det, hvordan du søger efter kanaler og en række andre procedurer. 8.1 Automatisk søgning Hvis modtageren har en antenne eller et tv tilsluttet, kan du automatisk søge efter kanaler uden at angive yderligere oplysninger. 1. Vælg knappen MENU., og tryk på 2. Vælg Installation ved brug af knappen knappen OK eller. 3. Vælg Automatisk kanalsøgning i installationsmenuen ved brug af knappen, og tryk på knappen OK eller. 4. Modtageren begynder automatisk at søge efter kanaler. ** Søg Vent, mens modtageren søger efter kanaler. Dette kan tage nogle minutter. 1. Under søgningen står markøren på Stop. Hvis du derfor trykker på knappen OK under søgningen, stoppes handlingen, og kun de kanaler, der er fundet indtil videre, vises. 2. Hvis søgningen fuldføres, og kanalen ikke findes, skal du trykke på knappen OK og prøve at nulstille søgningen igen. 3. Du kan slette unødvendige kanaler fra de søgte kanaler. Vælg de kanaler, du ønsker at slette, og tryk på knappen OK.Vælg derefter Slet og tryk på knappen OK. Hvis du vil slette alle kanaler, skal du vælge knappen Vælg alle at vælge alle kanaler, vælg Slet, og tryk på knappen OK. 4. Når du har fuldført kanalsøgningen og slettet unødvendige kanaler, skal du vælge knappen Gem for at gemme ændringerne. DA 42 ** ** 8.2 Manuel søgning Du kan søge efter kanaler manuelt efter søgeparametre, hvis du kender MUX-oplysningerne. 1. Frekvens 1. Vælg Frekvens ved brug af knappen knappen OK eller., og tryk på 2. Du kan angive en frekvens mellem 47 og 862 MHz. 2. Symbolrate Vælg Symbolrate ved brug af knappen, og tryk på knappen OK eller. Du kan angive værdien direkte, hvis du vælger Brugerdefineret. 3. Konstellation 1. Vælg Konstellation ved brug af knappen på knappen OK eller., og tryk 2. Vælg en konstellation på mellem 16-QAM og 256-QAM. DA Installation ** 4. Netværkssøgning 1. Vælg Netværkssøgning ved brug af knappen tryk på knappen OK eller., og 2. Vælg enten Aktiver eller Deaktiver, og tryk på knappen OK. Vælg Aktiver for at køre netværkssøgningen. 5. Søg Du kan angive indstillingen og begynde søgningen. 1. Vælg Søg og tryk på knappen OK for at starte manuel søgning. 2. Den næste procedure er den samme som den, der bruges ved automatisk søgning. Se under Automatisk søgning. 8.3 Lineær søgning Du kan søge efter kanaler ved at angive et interval med frekvenser og andre parametre. Dette vi være mere praktisk end manuel søgning, når du søger efter flere kanaler. 1. Startfrekvens og Slutfrekvens 1. Vælg Start-/Slutfrekvens ved brug af knappen og tryk på knappen OK eller. 2. Angiv den start- og slutfrekvens, hvorfra den lineære søgning starter og slutter, så du kan angive det frekvensområde, der skal gennemsøges., DA 44 ** ** 2. Trin 1. Vælg Trin ved brug af knappen knappen OK eller., og tryk på 2. Angiv den trinfrekvens, der skal tilføjes til startfrekvensen. Modtageren vil søge efter kanaler fra den øgede frekvens efter den trinvise frekvens. Hvis du ikke kender værdien, skal du vælge Automatisk. ** 3. Konstellation 1. Vælg Konstellation ved brug af knappen på knappen OK eller., og tryk 2. Vælg en konstellation på mellem 16-QAM og 256-QAM. 4. Netværkssøgning 1. Vælg Netværkssøgning ved brug af knappen tryk på knappen OK eller., og 2. Vælg enten Aktiver eller Deaktiver, og tryk på knappen OK. Vælg Aktiver for at køre netværkssøgningen. ** 5. Tilføj symbolrate 1. Vælg Tilføj symbolrate ved brug af knappen tryk på knappen OK eller. 2. Vælg symbolraten ved brug af knappen knappen OK., og, og tryk på 3. De valgte symbolrater vises. Modtageren søger efter kanaler, der har de symbolrater, du har valgt DA Installation ** 8.4 Standardindstillinger Hvis du vælger Standardindstillinger, gendannes standardindstillingerne i modtageren. Advarsel: Bemærk, at så snart du har valgt Standardindstillinger, vil alle data, f.eks. antenneindstillinger, kanallister og brugerdefinerede data blive slettet. Sådan gendannes fabriksindstillingerne: 1. Tryk på knappen MENU., og tryk på 2. Vælg Installation ved brug af knappen knappen OK eller. 3. Angiv Adgangskode ved brug af de NUMERISKE (0~9) taster. 4. Vælg Standardindstillinger ved brug af knappen og tryk på knappen OK eller., 5. Vælg Ja, og tryk på knappen OK for at gendanne alle fabriksindstillinger. Vælg Nej, og tryk på knappen OK eller BACK (Tilbage) for at vende tilbage til den foregående menu. 6. Bekræft dit valg igen for at starte indlæsning af standardindstillinger. Angiv Adgangskode ved brug af de NUMERISKE (0~9) taster for at udføre gendannelsen. 7. Når standardindstillingerne er gendannet, skal du trykke på knappen OK for automatisk at køre guiden Installation. Når standardindstillingerne er gendannet, vises installationsguiden automatisk, hvilket gør kanalsøgningen nemmere. Hvis du ønsker detaljerede oplysninger vedrørende installationsguiden, henvises du til.

9 DA Softwareopgradering ** Hvis du ønsker, at dette produkt fortsat skal fungere korrekt, er det vigtigt at have den nyeste software. De seneste nyheder og softwareversioner kan du finde på Humax's website Det anbefales, at du regelmæssigt kontrollerer, om der er softwareopgraderinger. Det anbefales, at du regelmæssigt kontrollerer, om der er softwareopgraderinger. 9.1 OTA (Over the Air) OTA, en forkortelse af over-the-air, betyder at softwaren kan downloades, men at producenten forbeholder sig ret til at beslutte, hvornår og hvor den frigives over antennesystemet. OTA (Over the Air) er blot en alternativ metode til download af softwareversioner. Dog forbeholder producenten sig ret til at beslutte, hvornår og hvor denne softwareopdatering kan finde sted ved at "beame" de nyeste softwareversioner via antennesystemer. Bemærk, at OTA kun findes i visse geografiske regioner, hovedsageligt pga. at forskellige antenner har forskellige Footprints (områder, hvor signalet kan modtages). Softwareopdateringen vil kun finde sted under følgende betingelser. ** 1. Udstyret skal have det rette loader-software. Forholdsregel: Bemærk, at hvis du ikke har normal loader-software, er det ikke sikkert, at udstyret opdateres eller fungerer efter softwareopdateringen. 2. Producenten beslutter at frigive software-download via et bestemt antennesystem. 3. Udstyret skal "tunes" korrekt til den samme antenne, som den producenten bruger. 4. Opgrader softwaren, når kvaliteten af den modtagne signalstyrke er høj. Hvis vejret ikke er så godt, at kvaliteten af den modtagne signalstyrke ikke kan anbefales, skal du udføre softwareopgraderingen senere. ** Forholdsregel: Sørg for, at der er tændt for strømmen, og at stikket forbliver i kontakten under softwareopdateringen. Hvis strømmen er slukket under softwareopdateringen, kan det medføre uoprettelig beskadigelse af produktet. Sørg for ikke at trække signalledningen ud under softwareopdateringen. Opdateringen kan blive afbrudt, og det er ikke sikkert, at produktet fungerer. ** Bemærk: Produktet fungerer slet ikke under softwareopdateringen. Det kan tage 5-10 minutter at opdatere softwaren. Reservationer fungerer ikke under softwareopdateringer. DA Softwareopgradering ** 1. Hvis der findes ny software, når apparatet tændes 1. Der vises en meddelelse, der adviserer dig om, at der er fundet ny software. 2. Vælg Ja, og tryk på knappen OK for at opdatere softwaren. 3. Download af ny software starter. Vent, indtil opdateringen er fuldført. 4. Når softwareopdateringen er fuldført, slukkes udstyret automatisk og tændes igen. 2. Hvis du vil opdatere softwaren fra menuen 1. Tryk på knappen MENU., og tryk på 2. Vælg Installation ved brug af knappen knappen OK eller. 3. Angiv Adgangskode ved brug af de NUMERISKE (0~9) taster. 4. Vælg Softwareopgradering ved brug af knappen og tryk på knappen OK eller., 3. Hvis der findes en ny version af softwaren, mens du ser et program 1. Der vises en meddelelse, der adviserer dig om, at der er fundet ny software. 2. Vælg Ja og tryk på knappen OK for at starte opdateringen. Vælg Nej og tryk på knappen OK at vende tilbage til den foregående menu. for 4. Hvis du bruger Automatisk opdatering Du kan indstille produktet til at finde HUMAX-softwareopdateringssite og opdatere softwaren automatisk. 1. Vælg Automatisk fra skærmen Softwareopdatering ved brug af knappen, og tryk på knappen OK eller. DA 48 ** ** 2. Automatisk søgning efter ny software. Vælg Stop og tryk på knappen OK for at afslutte søgningen. 3. Når der findes softwareopdateringer, vises følgende resultat. Hvis der ikke automatisk findes ny software, kan du bruge Manuel opdatering. 4. Vælg Ja, og tryk på knappen OK for at starte opdateringen. Vælg Nej, og tryk på knappen OK for at vende tilbage til den foregående menu uden at opdatere. 5. Når softwareopdateringen er fuldført, slukkes udstyret automatisk og tændes igen. 5. Manuel opdatering Du kan kun udføre en manuel opdatering, hvis du kender MUX-oplysningerne for softwareopdateringen. 1. Vælg Manuel i menuskærmen Softwareopdatering ved brug af knappen, og tryk på knappen OK eller. 2. Angiv den frekvens, softwareopdateringen foregår på. 3. Vælg symbolrate. Du kan angive værdien ved at angive den specifikke værdi ved at vælge Brugerdefineret. 4. Vælg konstellation. Hvis du ikke kender disse oplysninger, kan du vælge Automatisk. Bemærk: Du angiver parametre for Manuel opdatering på samme måde, som du angiver parametre for Manuel kanalsøgning. 5. Vælg Søg, og tryk på knappen OK software. for at søge efter 6. Softwaren vises, uanset om der er ny software eller ej. Hvis der ikke er ny software, skal du trykke på knappen OK for at vende tilbage til menuen Manuel opdatering. 7. Vælg Ja og tryk på knappen OK for at starte opdateringen. Vælg Nej og tryk på knappen OK at vende tilbage til den foregående menu. for 8. Softwareopdateringen udføres. Vent, til den er fuldført. 9. Når softwareopdateringen er fuldført, slukkes udstyret automatisk og tændes igen. DA Systemoplysninger ** Du kan få vist alle oplysninger vedrørende systemet, signalstyrke og den fælles brugerflade. 1. Tryk på knappen MENU., og tryk på 2. Vælg System ved brug af knappen knappen OK eller Status Du kan få vist systemoplysninger. 1. Vælg Status ved brug af knappen knappen OK eller., og tryk på 2. Bekræft oplysningerne om Hardware version, Software version, Loader version, System ID, Opdateringsdato Signalsøgning Du kan få vist signalstyrken og signalkvaliteten. 1. Vælg Systemsøgning ved brug af knappen tryk på knappen OK eller., og 2. Vis oplysninger om kanalens signalstyrke og -kvalitet grafisk og som en procentsats. DA 50 ** ** 10.3 Betinget adgang (Conax) 1. Bestilling Dette er til IPPV og vil være reserveret, indtil softwaren er opdateret. Når markøren er placeret på denne menu, vil der ikke ske noget, selv efter at du foretager et valg. ** 2. Abonnementstatus Denne menu viser den autoriserede liste over Conax-kanaler i smartkortet. 3. Aktivitetsstatus Denne menu viser, hvilke kanaler der er bestilt ved brug af PPV. 4. Skift kortets PIN Denne menu giver dig adgang til kortet i smartkortet eller til at ændre PIN-koden, når du ser Conax-krypterede kanaler.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 5. Tilladelsesniveau I denne menu kan du angive et autorisationsniveau for at se Conax-krypterede kanaler. Fælles brugerflade Denne modtager indeholder ikke denne funktion. Hvis du vil se aktiviteter, der ligger ud over det tilladte niveau, skal du angive PIN-koden til smartkortet. DA Spil ** Dette produkt indeholder forskellige spil til underholdningsformål. ** 1. Tryk på knappen MENU., og tryk på knappen OK eller. og OK. 2. Vælg Spil ved brug af knappen ** 3. I henhold til instruktionerne på skærmen, kan du spille ved brug af Bemærk: Tryk på knappen EXIT eller BACK for at afslutte spillet. DA Menuoversigt ** DA Fejlfinding ** 13.1 Fejlfinding Før du kontakter det lokale servicecenter, skal du sørge for at følge disse instruktioner. Hvis produktet ikke fungerer normalt, efter at du har fuldført følgende fejlfinding, skal du kontakte den lokale forhandler eller det lokale servicecenter. ** 1. Der vises ingen meddelelser på frontpanelet, eller der er ingen strøm til produktet ** - Kontroller strømkablet, og kontroller, at det er sat i en fungerende kontakt i væggen. - Kontroller, at der er tændt for strømmen. 2. Sørg for, at AV-kablet er sat ordentligt i tv'et. Sørg for, at antenneindstillingen er korrekt. - Kontroller tv'ets lysstyrke. - Kontroller, at kanalen er i luften. 3. Kontroller, at tv og produktet ikke står på Mute. - Tryk på knappen Audio for at skifte lydsporstype. 5. Fjernbetjeningen fungerer ikke ** - Hvis du vil kontrollere udstyret ved at betjene det med fjernbetjeningen, skal fjernbetjeningens lysudsendende ende pege direkte mod den modtagende del af modtageren. - Kontroller batteriet i fjernbetjeningen. 6. Reservationen er utilgængelig ** - Kontroller, at reservationen ikke overlapper med en anden reservation. - Kontroller, om der er slukket for strømmen. 7. Krypterede kanaler er utilgængelige ** - Kontroller, at der er sat korrekt smartkort i apparatet. - Kontroller, at der er sat korrekt smartkort i apparatet, og sæt det korrekt i igen. - Kontroller, om smartkortet er beskadiget. DA 54 ** ** 13.2 Fejlmeddelelse Fejlmeddelelse Denne kanal er ikke tilgængelig. Mulige årsager Kanalen udsender et signal, men der er ingen lyd eller skærmbillede. Kanalen kan være slettet af firmaet, der sender den Kanalen er beregnet til udsendelse af data. Denne kanal er kodet. Smartkortet er ikke sat i. Der er isat forkert smartkort. Smartkortet er ikke sat korrekt i. Kanalen kan ikke ses på den normale måde. Sæt smartkortet i. Sæt et egnet smartkort i. Træk smartkortet ud, og stik det i igen. Udskift smartkortet. Tryk på knappen Audio for at bekræfte, om kanalen har lyd. Hvad kan du gøre Undersøg, om kanalen aktuelt er i luften ** Smartkortet er itu. Lyden er ikke tilgængelig. Kanalen udsender et signal men ingen lyd. DA Specifikation ** Tuner og kanal Inputstik Frekvensområde Inputimpedans Signalniveau Demodulation Inputsymbolhastighed Konstellation MPEG Transport Stream A/V-afkodning Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC Transport Stream-specifikation Profilniveau MPEG2 15 Mbit/s maks. 4:3, 16:9, Letter Box 720x576, 720x480 MPEG/MusiCam lag I og II enkeltkanal/dobbeltkanal/joint stereo/stereo 32, 44,1 og 48 khz IEC-type, IEC , hunstik 47 MHz til 862 MHz til +15 dbm QAM Ms/s 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM Inputhastighed Billedformat Skærmopløsning Audioafkodning Audio-funktion Sampling Hukommelse Flashhukommelse Grafik (MPEG) DRAM EEPROM 2 MB 16 MB 8 KB DA 56 ** ** A/V og data ind/ud TV SCART -videoudgang (CVBS, RGB) Audio-udgang (Opløsning: 20 bit, DAC, Max, 2 Vrms) Strømforsyning Indgangsspænding Type V jævnstrøm 50/60 Hz SMPS strømforbrug. 10 W 5W Separat intern beskyttelsessikring Input er beskyttet ved lynnedslag Fysiske specifikationer Størrelse 215 x 41 x 158 mm ca 1,0 Kg 0 til + 45 Maksimalt Standby-strøm Protection Vægt (netto) Betjeningstemperatur Opbevaringsfugtighed 5 % ~ 95 % RH (ikke-kondenserende) DA Ordliste ** Programguide (Elektronisk programguide, EPG) En elektronisk programguide (EPG), der leveres sammen med udsendelsen til en bestemt OP bemærk, at hver station eventuelt udfylder EPG'en forskelligt, så forskelle i EPG er ikke nødvendigvis modtagerfejl. ** Frekvens Antallet af cyklusser eller aktiviteter pr. sekund, hvilket udtrykkes i Hertz-enheder. ** FTA (Free-To-Air) En ikke-kodet udsendelse, der kan ses uden yderligere betaling til en serviceudbyder. ** Hi- Fi (High Fidelity) Karakteristika for lydenheder, der kan afspille alle lydfrekvenser, der er i området 16 Hz til 20 KHz, ensartet fra den lave frekvens til den høje frekvens. Undertiden bruges det til at angive god kvalitet for en lydenhed f.eks. for en stereobåndoptager. ** OSD (On Screen Display) En funktion, der bruges til at vise oplysninger om den skærm, som brugeren skal anvende, eller de oplysninger, som brugeren skal have kendskab til, direkte på skærmen. OSD-oplysninger omfatter lysstyrke, kontrast, tuning, RGB-justering og skærmstørrelse og positioner (øverst, venstre, bredde og højde) osv. ** OTA (Over The Air) Betyder, at softwaren downloades, med det forbehold, at producenten beslutter, hvornår og hvor den frigives. ** SCART A 21-bensstik, der bruges til tilslutning af dette produkt, video og tv. Også kaldet Euro- eller Peritel-stik. DA Service og support ** Du kan få oplysninger, f.eks. en fejlfindingsguide, softwareopgraderinger og retningslinjer vedrørende produktsupport fra følgende websites og opkaldscenter (Hotline). I tilfælde af problemer bedes du først kontakte din lokale forhandler. Website og ** Hjemmeside humaxarabia.com Engelsk Tysk Arabisk ** HCSA (Humax Customer Service Area) Download af software, information og tekniske spørgsmål og svar com/deutsch/hcsa/ Engelsk Tysk ** (tekniske spørgsmål og svar) Europa og Nordafrika Tyskland Mellemøsten Asien og øvrige område DA Service og support ** Opkaldscenter ** Humax Opkaldscenter - Mellemøsten (Dubai, UAE) Tlf: +971 (0) (åben: 9:00 20:00 / lukket fredag)

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager 305041 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager

TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager TRIAX C-HD417 CX Digital kabel-tv modtager 305042 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2 Indholdsfortegnelse Licens... 2 Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere