TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager"

Transkript

1 TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv modtager

2 Licens Manufactured under license from Dolby Laboratories. 2

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5 Oversigt... 6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort... 6 Bagpanel... 6 Isætning af fjernbetjeningens batterier... 7 Fjernbetjening og forklaring... 8 Brug af fjernbetjening... 9 Hurtigt i gang Daglig brug Sådan bruges menuerne Menu oversigt Redigering af kanaler Favoritlister Brug af Timer funktion Timer programmering med EPG Brugertilpasning af modtageren Sprog Region Skærmindstillinger Adgangskontrol Lås/lås op for kanaler Ændre PIN-kode Kanalsøgning Auto søgning Manuel søgning Udvidet søgning Kopier kanaldata via USB Andre indstillinger Software opdatering via USB Tekniske oplysninger Programkortet Fejlfinding Ordliste Tekniske specifikationer Producent Konformitetserklæring

4 Sikkerhedsoplysninger Installer og brug modtageren i overensstemmelse med nedenstående sikkerhedsanvisninger for at undgå brand, elektrisk stød eller skader på personer eller udstyr. Lysnet V AC 50/60Hz. Modtageren må kun benytte den på mærket angivne strømkilde. Frakobl modtagerens netledning ved at tage fat i netstikket og ikke i ledningen. Brug kun stikkontakter der er opsat af autoriserede fagfolk. Placering Sæt modtageren på et fast, jævnt underlag ved en let tilgængelig stik-kontakt og anbring netledningen så den ikke kommer i klemme eller bliver trådt på. Sæt aldrig modtageren oven på eller under andre elektroniske enheder. Sæt aldrig modtageren i nærheden af eller over en radiator eller anden varmekilde samt på steder med stærkt sollys eller meget støv. Ventilation Sæt aldrig modtageren et lukket sted, f.eks. et skab uden god ventilation. Sæt ikke genstande oven på modtageren da dette vil forhindre den nødvendige luftcirkulation. Væsker, varme m.m. Udsæt ikke modtageren for vand eller fugt, og stil aldrig væskefyldte genstande såsom vaser på modtageren. Sæt ikke varme eller brændende genstande såsom stearinlys oven på modtageren. Uvejr Ved tordenvejr eller hvis modtageren ikke bruges i længere perioder bør modtageren frakobles lysnettet og parabolen. Ekstraudstyr Brug aldrig tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten af modtageren. Service Modtageren må kun åbnes af autoriserede fagfolk. Rengøring Modtageren må ikke blive våd, derfor den skal rengøres med en tør klud. Du skal straks trække netstikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret reparatør hvis: der er fejl på netledning eller tænd/sluk afbryder der er løbet væske i apparatet apparatet ikke virker apparatets ydre er kraftigt beskadiget 4

5 Modtagerens funktion er at modtage ikke-kodede (free-to-air) og kodede digitale programmer. Enhver anden brug kan medføre materiel skade og måske også personskade, samt bortfald af garantien. Fabrikanten kan på ingen måde drages til ansvar for skader forvoldt på modtageren som følge af ukorrekt brug, eller at sikkerhedsinstruktionerne ikke følges. Bortskaffelse af batterier og modtager I den Europæiske Union viser denne etiket, at dette produkt ikke må kasseres sammen med husholdningsaffald. Derfor må hverken udtjente batterier eller modtageren under nogen som helst omstændigheder bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. De skal i stedet indleveres på en genbrugsplads til videre miljørigtig affaldshåndtering 5

6 Oversigt Frontpanel inkl. CA-modul og programkort Bagpanel Bemærk Brug de vejledninger der følger med tv, video, dvd-optager/-afspiller, HIFI anlæg til at finde de rigtige stik på de pågældende apparater. 6

7 Isætning af fjernbetjeningens batterier Fjernbetjeningen bruger 2 AAA batterier. Du skal være opmærksom på følgende i forbindelse med batterierne: Vær omhyggelig med at sætte batterierne rigtigt i (+/-) samt at lukke dækslet omhyggeligt da forkert isætning kan føre til batterilækage og korrosion, hvilket kan beskadige fjernbetjeningen. Sørg altid for at udskifte svage batterier og anvend ikke gamle og nye batterier sammen. Anvend ikke forskellige typer batterier sammen, som f.eks. alkaline- og manganbatterier. Gamle batterier kan blive utætte og skade fjernbetjeningen, derfor bør batterierne tages ud af fjernbetjeningen hvis modtageren ikke bruges i længere perioder. Børn bør ikke lege med batterierne da de kan indeholde giftstoffer. Desuden kan børn komme til at sluge batterierne. 7

8 Fjernbetjening og forklaring : Tænder og slukker boksen fra standby 0-9 : Vælger kanal-, tal- eller bogstavindtastning FAV : Vælge mellem favoritlister RECALL : Skifter tilbage til forrige kanal Rød/Grøn/ Gul/Blå : Multifunktionstaster CH+ : Skifter til næste kanal/bevæger markøren op ad CH- : Skifter til forrige kanal/bevæger markøren ned ad V- : Dæmper lydstyrken/bevæger markøren til venstre V+ : Øger lydstyrken/bevæger markøren til højre OK : Bekræfter valget i menuen BACK : Forlader menupunkt eller menu/ Afbryder en igangværende Timer EPG : Åbner den elektroniske programguide som viser en oversigt over tv-programmerne MENU : Viser hovedmenuen på tv-skærmen INFO : Giver informationer om den aktuelle udsendelse : (Mute). Slukker/tænder for lyden TEXT : Tekst-tv TV/R : Skifte mellem tv og radio AUDIO : Vælge lydspor SUB : Vælge undertekster. 8

9 Brug af fjernbetjening Du bruger de følgende knapper på fjernbetjeningen til at bevæge dig rundt i modtagerens menuer på tv-skærmen. Åbner hovedmenuen / vender tilbage til hovedmenuen fra undermenuerne. Flytter markøren / vælger menuer eller indstillingspunkter. Flytter markøren / vælger blandt et udvalg af alternativer. Åbner menuen. Gemmer og går tilbage til foregående menu / i hovedmenuen afslutter knappen menusystemet og går tilbage til den normale billedskærm. Infolinjen nederst i billedet viser hvilke knapper på fjernbetjeningen samt hvad du kan bruge knapperne til i forbindelse med indstillingen af de enkelte punkter i undermenuerne. 9

10 Hurtigt i gang 1 Tænd for tv og kabel-tv modtager Brug dine fjernbetjeninger til at tænde for tv og kabel-tv modtager. 2 Startbillede Følg de instruktioner der kommer på skærmen. 3 Vælg sprog og land 4 Data til kanalsøgning Hvis din kabel-tv operatør har udleveret en USB nøgle, sætter du den i USB stikket på modtagerens bagside og trykker på OK knappen for at starte selve kanalsøgningen. Informationen på USB nøglen bliver brugt til kanalsøgningen. 10

11 Bemærk Du skal også trykke på OK knappen for at starte kanalsøgningen, selvom du ikke har sat en USB nøgle i modtageren. Modtageren bruger de grundindstillinger der er angivet under menupunktet Udvidet søgning til kanalsøgningen. 5 Kanalsøgning Kanalsøgningen kan vare flere minutter. Når søgningen er afsluttet bliver resultatet af søgningen vist. Tryk på OK knappen for at fortsætte. 6 Klar til brug Nu er modtageren klar til brug. Tryk på OK knappen for at begynde at se tv. 11

12 Daglig brug Tænd og sluk for kabel-tv modtageren Tænd og sluk på Standby knappen enten på modtageren eller på fjernbetjeningen. eller Vælg en kanal eller eller Med CH+/CH- knapperne eller talknapperne kan du skifte kanal. Trykker du på OK knappen får du vist kanallisten hvor du vælger kanal med CH+/CH- knapperne og derefter trykker på OK for at vælge kanalen og se den. Du kan bruge RECALL knappen til at skifte mellem den nuværende og den sidst sete kanal. Juster lyden eller Med V+/V- knapperne kan du regulere lydstyrken. Brug (Mute) knappen til at slå lyden til eller fra med. Skift mellem tv og radio Vis infobanner Tryk på TV/R knappen for at skifte mellem tv og radio. Tryk på OK for at åbne tv- eller radiolisten. Brug INFO knappen til at vise infobanneret. Banneret giver information om: kanalnavn, kanalnr., aktuelle og næste udsendelse og aktuelle tidspunkt. 12

13 To tryk på INFO knappen giver mere detaljeret info om udsendelsen. Tryk igen for at fjerne info. Bemærk Infobanneret vises automatisk hver gang du skifter kanal. Få vist undertekster Brug SUB knappen til at få vist undertekst hvis den pågældende udsendelse tilbyder det, eller til at slå viste undertekster fra. Ved at trykke på SUB knappen kan du bladre mellem de undertekstsprog som kanalen tilbyder. Bemærk Det er kun muligt at vælge et undertekstsprog hvis der tilbydes flere sprog på kanalen. Se tekst-tv 1 Skift til tekst-tv Med TEXT knappen kan du få adgang til tekst-tv. 2 Vælg side Brug tal-knapperne eller CH+/CHknapperne til at vælge side med. 13

14 3 Tilbage til udsendelsen i fjernsynet Tryk på TEXT knappen for at komme tilbage til den aktuelle udsendelse. Bruge Elektronisk Program Guide (EPG) 1 Skift til EPG Med EPG knappen kan du få vist programvinduet. Programoversigten giver oplysninger om fx start- og sluttidspunkter, udsendelsesnavn samt indhold af udsendelser for alle tilgængelige udsendelser. Det er ikke alle programudbydere der sender disse informationer. 2 Sortere oplysningerne Med de farvede knapper kan du gøre følgende i programvinduet: Rød: Sortere på kanalnummer. Grøn: Sortere på tidspunktet for alle kanaler. Gul: Sortere på udsendelsernes navne. Blå: Lave en Timer programmering for en udsendelse du har valgt i listen. 3 Bladre frem og tilbage Med V-/V+ knapperne kan du bladre frem eller tilbage i programoversigten. Hvis du har sorteret på kanalnummeret bladrer du en kanal frem eller tilbage med V-/V+ knapperne. 14

15 4 Vælg en udsendelse Brug CH+/CH- knapperne til at vælge en udsendelse i oversigten. Bemærk Trykker du OK til den valgte udsendelse begynder du straks at se den pågældende udsendelse. 5 Se detaljer om en udsendelse Via INFO knappen kan du få vist mere information om den udsendelse du har markeret i oversigten. 6 Tilbage til udsendelsen i fjernsynet Favoritkanaler Brug EPG knappen for at komme tilbage til udsendelsen. FAV knappen får du hurtig adgang til dine favoritlister. Det første tryk på FAV knappen viser hvilken liste du sidst har brugt. Tryk på FAV knappen for at bladre mellem dine favoritlister. Tryk på OK for at åbne favoritlisten. 15

16 Brug CH+/CH- knapperne til at vælge kanal og tryk derefter på OK for at vælge kanalen og forlade listen. Bemærk Bruger du, efter valg af favoritliste og kanal, CH+/CH- knapperne for at skifte kanal, skal du være klar over at du kun skifter mellem de kanaler du har i den valgte favorit-liste. Tryk på TV/R knappen for få fat i den fulde tv- eller radioliste. Audio Med AUDIO knappen kan du, hvis en kanal tilbyder det, vælge et andet lydsprog. Tryk på AUDIO knappen for at bladre mellem de tilbudte sprog. 16

17 Sådan bruges menuerne Via modtagerens hovedmenu har du adgang til undermenuer hvor du kan ændre på modtagerens forskellige indstillinger af kanaler, sprog, lås, kanalsøgning m.m. Du bevæger dig rundt i menuerne ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen som vist i de følgende fem handlinger: 1 Vis hovedmenuen Hovedmenuen giver adgang til 5 menuer. 2 Vælg menu Når du har valgt en menu og bekræftet med OK, fortsætter du til undermenuerne. 3 Vælg undermenu Efter valget af en undermenu fortsætter du til indstillingen af de enkelte punkter i menuen. 17

18 4 Vælg eller indstil a Vælg et underpunkt og bekræft med OK for at komme at komme ind under punktet. Vælg hvilken indstilling du vil have. Tryk på BACK knappen for at gemme og komme tilbage til det foregående vindue. b Indtast de ønskede oplysninger. 5 Tilbage til fjernsynet Tryk på BACK knappen til du er helt ude af menuerne og kan se tv. 18

19 Menu oversigt Hovedmenuen indeholder følgende menuer og undermenuer: Menuer Kanalredigering Timer Indstillinger Systeminfo Kortinfo Undermenuer Sprog Region Skærmindstillinger Adgangskontrol Kanalsøgning Andre indstillinger Conax Embedded CA 19

20 Redigering af kanaler Via Kanalredigering i hovedmenuen har du mulighed for at slette kanaler, ændre kanalernes navne samt lave og ændre listerne med dine favoritkanaler. Infolinjen i Kanalredigering viser hvilke ændringer du kan lave samt hvilke knapper på fjernbetjeningen du skal bruge i forbindelse med redigering af kanalerne i kanallisten. Knapper Rød/Slet Grøn/Spring over Gul/Vis kanallister Blå/Omdøb Beskrivelse Sletter den valgte kanal fra listen. Markerer at kanalen skal springes over når du zapper gennem kanallisten. Viser de forskellige kanallister, dvs. tv- og radiokanaler samt favoritlister. Det er her du får adgang til at lave dine egne favoritlister. Se efterfølgende afsnit. Du kan give den valgte kanal et nyt navn. Favoritlister I Kanalredigering kommer du via den Gule knap til vinduet Aktiv kanalliste. Her kan du vælge en favoritliste og trykke på den Blå knap for at redigere listen. Alle seks favoritlister (A-F) vises hvis du trykker på den Røde knap. 20

21 I redigeringsvinduet kan du vælge en kanal ad gangen i kanallisten til venstre og med OK knappen flytte den over i favoritlisten til højre. Ved at flytte markøren over i favoritlisten får du mulighed for at flytte rundt på kanalerne med OK knappen og CH+/CH- knapperne samt fjerne kanaler fra listen med 0 knappen. 21

22 Brug af Timer funktion Via Timer i hovedmenuen har du mulighed for at bestemme start- og sluktidspunkter for modtageren. Du kan bruge denne funktion når du f.eks. skal optage en udsendelse på din video- eller dvd-optager. Husk du skal indstille Timeren på både modtageren og videoeller dvd-optageren. Du kan også bruge funktionen til at starte og slukke boksen til en bestemt tid hver dag eller til at skifte over til en anden kanal på et bestemt tidspunkt. Kanal Dato Start Timer Stop Timer Gentag Vælg hvilken kanal modtageren skal starte med. Indtast dato og årstal for hvilken dag modtageren skal tænde. Indtast tidspunktet for hvornår modtageren skal tænde. Indtast tidspunktet for hvornår modtageren skal slukke. Vælg om du vil gentage denne Timer bestilling. Der er tre valgmuligheder. Timer programmering med EPG Du kan bruge programguiden (EPG) til hurtigt og nemt at oprette en Timer bestilling i Timer listen: Vælg den udsendelse som du vil optage eller starte modtageren med i EPG listen. 22

23 Tryk på den Blå knap for at oprette en Timer bestilling. Du kommer nu automatisk over i Timer vinduet hvor alle felter vil være udfyldt med kanal, dato og tidspunkter for udsendelsen. Det eneste du evt. skal ændre på er om du vil gentage bestillingen. Tryk på OK for at gemme bestillingen. 23

24 Brugertilpasning af modtageren Via Indstilling i hovedmenuen får du adgang til seks undermenuer som giver dig mulighed for at brugertilpasse modtageren, dvs. bestemme hvilke kanaler du vil modtage, hvilket sprog du vil have i menuerne, hvilke kanaler der skal låses, skærmformat osv. Sprog Menu Første lydsprog Andet lydsprog Første undertekstsprog Andet undertekstsprog Vælg det sprog du ønsker menuerne skal bruge. Vælg dit foretrukne sprog for udsendelser der sendes med flere lydspor. Hvis en udsendelse ikke sendes på dit foretrukne lydsprog vælger du her hvilket sprog du dernæst foretrækker. Vælg hvilket sprog du gerne vil have vist underteksterne i for udsendelser der sendes med undertekster på flere sprog. Vælg det sprog du gerne vil have underteksterne vist i hvis udsendelsen ikke sendes med undertekster i dit foretrukne sprog. 24

25 Region Land Vælg det land modtageren befinder sig i. Tidszone Sommertid Vælg hvilken tidszone modtageren befinder sig i forhold til GMT (Greenwich Mean Time). Vælg om sommertid skal slås til eller fra. Hvis sommertid er slået til bliver der lagt en time til GMT tiden. Skærmindstillinger Tv-skærmtilslutning Vælg den måde du har forbundet modtager og tv. Der er tre valgmuligheder: HDMI, SCART og Component. Afhængig af hvilken af de tre muligheder du har valgt får du forskellige valgmuligheder for Tv-skærmopløsning og Farve. HDMI Valgmuligheder for skærmopløsning: 576i, 576p, 720p, 1080i. Valgmuligheder for farvesystem: RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:4:2. 25

26 Tv-skærmopløsning Farve SCART Skærmopløsning: 576i. Ingen valgmuligheder. Farvesystem: RGB. Ingen valgmuligheder. Component Valgmuligheder for skærmopløsning: 576p, 720p, 1080i. Farvesystem: YPbPr. Ingen valgmuligheder. Du har mulighed for at vælge en af de skærmopløsninger som passer med den skærmtilslutning du har valgt til dit tv. Afhængig af hvilken skærmtilslutning du har valgt får du forskellige muligheder for at vælge farvesystem. Tv-skærmformat Her kan du vælge hvilket skærmformat der passer til dit tv, 4:3 eller 16:9. Billedformat Lydforsinkelse Digital lyd Her har du mulighed for at vælge mellem forskellige billedeformater. Valgmulighederne afhænger hvilket skærmformat du har valgt. Hvis du har valgt 4:3 anbefaler vi at du vælger Letter Box, og hvis du har valgt 16:9 anbefaler vi at du vælger Sorte kanter. Har du tilsluttet et surround sound anlæg så kan der være en forsinkelse af billedet i forhold til lyden. Her har du mulighed for at vælge en forsinkelse af lyden, så den kommer til at passe med billedet. Vælg hvilket digitalt lydformat du ønsker at benytte, PCM eller Dolby Digital. Adgangskontrol Lås/lås op for kanaler Ændre PIN-kode Vælg Lås/lås op for kanaler. Se efterfølgende afsnit. Vælg Ændre PIN-kode. Se efterfølgende afsnit. 26

27 Indstillinger Modtager Vælg om adgangen til menuen Indstillinger skal være låst så du skal indtaste din PIN-kode for at åbne menuen. Vælg om modtageren skal være låst så du skal indtaste din PIN-kode hver gang du starter modtageren fra standby. Lås/lås op for kanaler Via Kanallås kan du vælge hvilke kanaler du ønsker skal være låst så du skal indtaste din PIN-kode inden du kan se de pågældende kanaler. Vælg den kanal i kanallisten du ønsker at låse og tryk på OK for låse den. Den låste kanal markeres med en nøgle i listen. Du kan kun låse kanalerne en ad gangen. Ændre PIN-kode PIN-kode Ny PIN-kode Bekræft PIN-kode Indtast din PIN-kode. Fabriksindstillingen af PIN-kode: 0000 Indtast ny PIN-kode. Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte den. 27

28 Kanalsøgning Via Kanalsøgning har du mulighed for at vælge mellem autosøgning, manuel søgning eller avanceret søgning når du skal søge efter kanaler. LCN Auto søgning Manuel søgning Udvidet søgning Kopier kanaldata via USB Vælg om du vil have logisk kanalnummerering slået til eller fra, dvs. om du vil have kanalerne sorteret automatisk i en logisk rækkefølge eller om rækkefølgen skal være tilfældig. Vælg Auto søgning. Se efterfølgende afsnit. Vælg Manuel søgning. Se efterfølgende afsnit. Vælg Udvidet søgning. Se efterfølgende afsnit. Vælg Kopier kanaldata via USB. Se efterfølgende afsnit. Auto søgning Operatør Vælg hvilken kabel-tv operatør som din kabel-tv forening bruger. Hvis din kabel-tv operatør ikke findes i listen kan du med de knapper der er vist i infolinjen tilføje din operatør samt hvilken frekvens, symbolrate og modulation operatøren bruger. 28

29 Netværkssøgning Vælg om du vil eller ikke vil modtage kanaltransmissionsdata fra din kabel-tv forening. Infolinjen i Auto search viser hvilke knapper på fjernbetjeningen du skal bruge til at tilføje en ny kabel-tv operatør. Knapper OK Rød/Slet Grøn/Tilføj Gul/Rediger Blå/Omdøb Beskrivelse Starter kanalsøgningen Sletter den valgte kabel-tv operatør fra listen. Tilføjer en ny kabel-tv operatør. Via Rediger kan du tilføje eller ændre kabel-tv operatørens frekvens, symbolrate og modulation. Du kan give den valgte kabel-tv operatør et nyt navn. Manuel søgning Frekvens Symbolrate Modulation Netværk Indtast med seks cifre den frekvens du vil søge på. Indtast med fire cifre den symbolrate du vil bruge. Vælg hvilken modulation du ønsker. Der er fem valgmuligheder. Vælg om du vil eller ikke vil modtage kanaltransmissionsdata fra din kabel-tv forening. Du starter søgningen ved at trykke på OK knappen. Kanalens signalkvalitet bliver vist lige over infolinjen. 29

30 Udvidet søgning Start frekvens Stop frekvens Frekvens spring Indtast med seks cifre den frekvens du vil søge fra. Indtast med seks cifre den frekvens du vil søge til. Vælg hvor stort frekvensspringet skal være. Du har fire valgmuligheder, 0,5 8. Symbolrate 1 Indtast med fire cifre symbolrate 1. Symbolrate 2 Indtast med fire cifre symbolrate 2. Symbolrate 3 Indtast med fire cifre symbolrate 3. Symbolrate 4 Indtast med fire cifre symbolrate 4. Modulation Vælg modulation. Du har seks valgmuligheder, Auto Netværk Vælg om du vil eller ikke vil modtage kanaltransmissionsdata fra din kabel-tv forening. Du starter søgningen ved at trykke på OK knappen. Kanalens signalkvalitet bliver vist lige over infolinjen. Kopier kanaldata via USB Ved hjælp af Kopier kanaldata via USB kan du overføre lister over kanaler og kabel-tv udbydere til eller fra din modtager og til andre modtagere. 30

31 Kopier kanalliste til USB enhed Indlæs kanalliste fra USB enhed Kopier operatørliste til USB enhed Indlæs operatørliste fra USB enhed Kopierer kanallisten til den USB nøgle du har sat i USB stikket på modtageren. Kopierer kanallisten fra den USB nøgle du har sat i USB stikket til modtageren. Kopierer listen af udbydere til den USB nøgle du har sat i USB stikket på modtageren. Kopierer listen af udbydere fra den USB nøgle du har sat i USB stikket til modtageren. Andre indstillinger Transparens Bannertid OTC software opdatering Lavt standby forbrug Fabriksindstilling Vælg hvorvidt menuer og info-banner skal være gennemsigtige eller ej. Vælg hvor længe du vil have info-banneret vist på skærmen hver gang du skifter kanal. Info-banneret kan maksimalt vises i 10 sekunder. Vælg OTC software opdatering, hvorefter modtagerens software vil blive opdateret hvis din kabel-tv operatør har lagt ny software ud. Hvis der ikke er nogen ny software får du en meddelelse om at der ikke er nogen nye opdateringer. Vælg hvorvidt du vil have et lavt strømforbrug når modtageren står i standby. Hvis du vælger Til skal du være opmærksom på at gennemsløjfningen fra antennestikket ANT in til antennestikket ANT out på modtageren ikke vil være aktiv. Vælg Fabriksindstilling hvis du ønsker at gendanne modtagerens fabriksindstillinger. Der bliver vist en advarsel som du skal bekræfte med OK hvis du ønsker at gendanne fabriksindstillingerne. 31

32 Software opdatering via USB Ud over at opdatere software via kabelanlægget er det også mulig at opdatere modtageren med ny software ved at kopiere ny software fra hjemmesiden over på en USB nøgle. Den fil som du skal kopiere fra hjemmesiden over på USB nøglen er en.img fil. Denne.img fil skal anbringes i USB nøglens rod, dvs. den må ikke anbringes i en mappe som du har lavet på USB nøglen, og der må ikke være andre.img filer på USB nøglen. For at opdatere modtageren med filen på USB nøglen skal du gøre følgende: Tænd for modtageren så du har billede på dit tv. Tag strømmen fra modtageren, dvs. sluk modtageren ved stikkontakten. Indsæt USB nøglen i USB stikket på modtagerens bagside. Tænd for modtageren ved stikkontakten. Følgende billede kommer frem på skærmen: Når opdateringen er afsluttet bliver du bedt om at fjerne USB nøglen samt genstarte modtageren, dvs. at du igen skal slukke modtageren ved stikkontakten, for derefter at tænde igen og starte modtageren. 32

33 Tekniske oplysninger Via Systeminfo i hovedmenuen kan du få oplysninger om hvilke software og hardware versioner der er i brug i modtageren, hvilket kan være vigtigt at vide hvis du skal tale med en tekniker om modtageren. Produkt ID Bootloader version Software version Hardware version Serienummer Viser modelnummeret på modtageren. Viser versionsnummeret på modtagerens loader. Viser versionsnummeret på modtagerens software. Viser versionsnummeret på modtagerens hardware. Viser serienummeret på modtageren. 33

34 Programkortet Via Kortinfo i hovedmenuen får du adgang til oplysninger om det Conax programkort du har sat i modtageren for at kunne se kodede-/betalingskanaler. Conax kortet har følgende menu med yderligere informationer og valgmuligheder: Abonnementsstatus Tokens status Begivenhedsstatus Ændre CA PIN-kode Modenhedsvurdering Om Conax CA Her kan du se hvad status er på dit abonnement, hvilke kanalgrupper du har adgang til og om dit kort er blevet opdateret. Her kan du se status på hvor mange tokens du har til f.eks. at købe film fra en filmkanal som du ikke har abonnement til. Her kan du se hvilke specielle begivenheder som du har købt adgang til. Her kan du ændre din PIN-kode til selve Conax kortet. Her kan du bestemme en aldersgrænse for de kanaler kortet giver adgang til. Her finder du oplysninger om kortnummer, software version m.m. 34

35 Fejlfinding Problem Årsag Løsning Ingen funktion Netledningen er ikke tilsluttet korrekt. Fjernbetjeningen virker ikke Batterierne er ikke sat rigtigt i. Hverken lyd eller billede, men modtagerens menufunktion er tilgængelig Kanal har fået ny frekvens Dårligt billede, billedpixelering, lydstop Intet billede, ingen lyd, signalstyrken vises men ingen signalkvalitet Batterierne er ved at være brugt op. Fjernbetjeningen er ikke rettet mod det rigtige sted. Intet signal Dårligt stik eller kabel Dårligt stik eller kabel Tilslut netledningen korrekt. Sæt batterierne rigtigt i. Sæt nye batterier i. Ret fjernbetjeningen mod boksens frontpanel og sørg for at der ikke er noget der blokerer mellem fjernbetjeningen og boksen. Undersøg om du har tilsluttet antennekablet fra modtageren til dit stik fra fællesantenneanlægget. Slet kanalen og lav en ny automatisk kanalsøgning. Undersøg om kabel eller antennestik er i stykker. Hvis det ikke er tilfældet skal du kontakte din fællesantenneforening/operatør. Undersøg om kabel eller antennestik er i stykker. Hvis det ikke er tilfældet skal du kontakte din fællesantenneforening/operatør. 35

36 Ordliste AC Analog DC Cinch stik Digital Dolby Digitsl DVB EPG HDMI Koaksialkabel MPEG-2 MPEG-4 MUX OSD QAM Scart Surround Alternating Current. Vekselstrøm. Signaler, der ikke er konverteret til tal. Analoge signaler varierer mens digitale signaler har specifikke numeriske værdier. Direct Current. Jævnstrøm. Koaksial stik der bruges til tilslutning af tv eller stereoanlæg Signaler der er konverteret til numeriske værdier Et system til surround sound med op til seks kanaler udviklet af Dolby Laboratories. Digital Video Broadcasting. En digital, universal transmissionsteknik til billede, grafik, lyd og tekst. Electronic Programme Guide. Programguide der giver oplysninger om programindhold og startog sluttidspunkter for alle tilgængelige programmer. Det er ikke alle programudbydere der sender disse informationer. High Definition Multimedia Interface. Stik på tv, dvd- og videooptagere m.m. til transmission af lyd- og billedsignaler. HDMI overfører signalerne digitalt Forbindelseskabel mellem kabelantennestikket og modtageren. International standard for komprimering af digitale lyd- og videosignaler i forbindelse med overførsel af disse signaler. Videreudvikling af MPEG-2. MPEG-4 komprimerer lyd- og billedsignaler endnu mere end MPEG-2. Multiplexer. Bruges til at overføre flere lavhastighedskanaler i en fælles kanal med høj hastighed. On Screen Display. Skærmbillede-menu-betjening, dvs. at selve betjeningen af apparatet sker igennem billeder på tv-skærmen. Quadrature Amplitude Modulation. QAM er en metode til at omsætte digitale signaler i et kabel-tv system. Stik på tv, dvd- og videomodtagere m.m. til transmission af lydog billedsignaler. Et system som giver realistiske, tredimensionelle lydfelter, der er meget virkelighedstro, ved hjælp af flere højtalere placeret rundt 36

37 Swap funktion VCR VTR om tilhøreren. Skift mellem det aktuelle og den senest sete kanal. Video Cassette Recorder. Videobåndoptager. Video Tape Recorder. Videobåndoptager. 37

38 Tekniske specifikationer Tuner og kanaler Indgangsstik IEC 169-2, hun Frekvensområde 47 til 862 MHz Indgangsimpedans 75 ohm, ubalanceret Demodulation QAM 16 / 32 / 64 / 128 / 256 Symbolrate Msym/s MPEG transportstream A/V dekoder Transportstream MPEG-2 / IEC Profilniveau MPEG-2 MPEG-4/H.264 MP og HP niveau 4.1 Inddata hastighed Max. 100 Mbit/s Aspektforhold 4:3 / 16:9 Audio dekoder MPEG Layer I & II, valgfri Dolby Digital, DTS eller AAC Sampling hastighed 32, 44,1, og 48 MHz A/V data in/ud Audio stik Video stik HDMI stik v. 1.2 L/R analog, koaksial SPDIF HDMI, Scart. Billedopløsning: 576i, 576p, 720p, 1080i Processor og hukommelse Flash hukommelse 4 Mbyte DDR hukommelse: 96 Mbyte CPU STI 7101 Strømforsyning Indgangsspænding Strømforbrug Type Standby strømforbrug 230 VAC +/- 15% / 12 VDC Max. 10 W Ekstern netadapter Max. 0,5 W 38

39 Producent Kære kunde. Skulle du løbe ind i tekniske problemer som din autoriserede forhandler ikke kan løse så er du velkommen til at kontakte os. Triax A/S Bjørnkærvej Hornsyld Danmark Konformitetserklæring Producenten erklærer hermed at dette produkt overholder følgende retningslinier og normer: Lavspændingsregulativet 73/23/EEC EN Retningslinier for EMC 89/336/EEC EN EN EN EN Svend Kristiansen Quality Manager Triax A/S Bjørnkærvej Hornsyld Danmark 39

40 A 40

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100

Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Digital HDTV-Satellit receiver FaVal Mercury HS 100 Brugervejledning Digital HDTV receiver med USB interface, PVR funktion og HDMI tilslutning Version 1.0.1_02-08.2010 DK Indhold 1. Symbolforklaring...

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4

Brugervejledning. Digital HDTV-box til kabel-tv HD 104 C MPEG2 / MPEG4 Brugervejledning HD 104 C Digital HDTV-box til kabel-tv MPEG2 / MPEG4 Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer HDTV-boxen. Æsken skal indeholde: 1 digital

Læs mere

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv Brugervejledning HD PVR ST Digital HD PVR-modtager til satellit-tv MPEG / MPEG Kom hurtigt i gang Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer modtageren. Æsken skal indeholde:

Læs mere

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER

SMT-S7140. Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 Brugervejledning DAN DIGITAL SATELLITRECEIVER SMT-S7140 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Denne Tv-box er blevet fremstillet med henblik på at overholde internationale sikkerhedsstandarder. Læs omhyggeligt

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager 305210 Brugervejledning Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S

Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Betjeningsvejledning MEDIAMASTER 9802 S Nokia erklærer hermed, at denne digitale modtager, Mediamaster 9802 S, er i overensstemmelse med væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Læs mere

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual

THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live www.thomsonstb.net Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Udstyr

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

TRIAX 2C-237. Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface. Betjeningsvejledning 06-2012A. Varenr. 305028

TRIAX 2C-237. Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface. Betjeningsvejledning 06-2012A. Varenr. 305028 TRIAX 2C-237 Digital HDTV Twin kabelmodtager med common interface Varenr. 305028 06-2012A Betjeningsvejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generelt... 3 Vær med til at værne om miljøet... 3 Sikkerheds-

Læs mere

Introduktion. Indholdsfortegnelse

Introduktion. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Kære kunde, Tak fordi du har købt en HDTV satellitmodtager. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om placering installation, justering brug, rengøringen og bortskaffelse

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

eventyr og spænding Brugsanvisning

eventyr og spænding Brugsanvisning N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side

Læs mere

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-optager. Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-optager Brugsanvisning BXR-HD+ Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere