INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE"

Transkript

1 BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål at skabe flere og bedre job og støtte op om innovation og viden i Danmarks regioner. I de regionale vækstforumsekretariater sidder der repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, de faglige organisationer og politikere kort sagt repræsentanter, som arbejder med de regionale forhold og har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der skal til for at skabe vækst i regionen.

2 BLIV KLOG PÅ EU-FONDE SPILLEVEJLEDNING Spilforløb 1 time til introduktion + dobbelttime til at afvikle spillet SÅDAN SPILLER I: 1. time Baggrundsmateriale til rollespil: Viden til vækst YouTube International Community YouTube - Fashion Accelerator Det regionale setup Gennemgang af det regionale set-up og de regionale vækstforas rolle. Diskussion af kronikken, som har været bragt i Jyllands Posten Viden til vækst i Danmark og de socioøkonomiske oplysninger fra jeres region. Eleverne bliver forberedt på spillet og får deres roller udleveret. SÅDAN SPILLER I: Dobbelttime Bordene i klassen sættes i en hestesko med plads til for formand for vækstforum for bordenden. 1. time Eleverne har forberedt sig på deres rolle. Evt. organiseret speeddating med lydsignal eks. 5 min. forberedelse/6x(3+2) min. snak hhv. summen/10 min. opsummering De går rundt mellem hinanden eller sidder og arbejder i tilstødende grupperum eller på gangen. Alle elever skal vide hvor hinanden er, så de med udgangspunkt i deres kort kan forsøge at danne alliancer. Der vil også være deltagere, der skal få journalisten Regionsekspressen til at dække netop deres vinkel. De enkelte projektejere skal både forberede den præsentation, de skal lave på vækstforummødet og samtidig har de inden mødet mulighed for at påvirke de enkelte medlemmer af vækstforum. Pause 2. time Projekterne motiverer deres ansøgninger på tre minutter Journalisten præsenterer sin historie på tre minutter Diskussion i vækstforum mellem medlemmerne i 15 minutter projekterne, journalist og lobbyist er tilhørere. Afstemning der deles sedler ud og hvert medlem af vækstforum har to stemmer. Der kan ikke gives støtte for mere end 50 mio. kr. og det kan derfor ende med, at kun et enkelt projekt modtager støtte. De sidste fem minutter bruges til en kort evaluering af spillet hvad har I lært af spillet?

3 BLIV KLOG PÅ EU-FONDE LÆRERVEJLEDNING Rollespillet kan spilles som optakt til besøg af EU s Roadshow eller som et almindeligt led i undervisning i samfundsfag, hvorved kendskabet til det regionale set-up og EU s Strukturfonde styrkes. Med spillet får de unge en fornemmelse af, hvordan forskellige interesser spiller ind på de politiske valg, der bliver truffet, når mange interessenter med forskellige holdninger skal blive enige. Spillet har ikke en facitliste, og der er ikke noget resultat, som er mere rigtigt end et andet. Resultatet kommer helt til at afhænge af elevernes diskussionslyst, og hvor gode de er til at argumentere for netop deres sag. Ved at bruge spillet får eleverne et indblik i, hvilke strategier, der bliver arbejdet med regionalt i Danmark for at skabe vækst. De får et indblik i brug af EU s strukturfondsmidler, de danske vækstforas rolle og hvilke projekter man regner med kan skabe vækst og job i Danmark. Spillet kræver ikke det store kendskab til EU eller de regionale vækstforumsekretariater. Med de forskellige roller er spillet lige til at gå til. Spillet vil forandre sig fra region til region, da eleverne inden spillet påbegyndes får udleveret en oversigt over de regionale socioøkonomiske udfordringer på områderne innovation, iværksætteri og uddannelse. ROLLER: Projektejer - Hold Fast (søger om 20 mio. kr.) Projektejer - Start-projektet (søger om 35 mio. kr.) Projektejer Eldrevne transport løsninger (søger om 15 mio. kr.) Projektejer - International Community (søger om 15 mio. kr.) Projektejer - Medico-klynge (søger om 35 mio. kr.) Journalist Lobbyist Formand for vækstforum (Regionsrådet) Borgmester i FF (Regionsrådet) Borgmester i EE (Regionsrådet) Repræsentant for lange videregående uddannelser (Regionsrådet) Repræsentant for korte og mellem videregående uddannelser (Regionsrådet) Dansk Arbejdsgiverforening (Regionsrådet)

4 ROLLER ROLLE: REPRÆSENTANT DANSK ARBEJDSGIVERFORENING ROLLE: JOURNALIST REGIONSEKSPRESSEN ROLLE: LOBBYIST PR-BUREAU Dansk Arbejdsgiverforening, DA, er hovedorganisation for 13 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked. Som interesseorganisation er det DA s formål at påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig. Mere end virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og byggeri er medlem af DA. Du/I er meget interesseret i projektet Start, da det vil give en masse af jeres små medlemmer adgang til rådgivning, som de ellers ikke vil have mulighed for at købe sig til. I skal forsøge at overbevise regionsrådsrepræsentanten om, at det vil tjene regionen bedst, hvis projektet Start bliver støttet. Regionsekspressen er den største avis i regionen, og I har læsere i alle kommuner. I har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig i de små kommuner og en god fornemmelse af, hvor der kan være brug for at gøre en ekstra indsats for at sikre en velafbalanceret region. I har særligt fokus på regionens udkantsområder og har ved flere lejligheder påpeget, at der godt kunne gøres en ekstra indsats for at forsøge at skabe større arbejdspladser i yderområder og dermed sikre liv, at folk bliver boende, og det vil være muligt at bevare de lokale skoler. I har tidligere med en positiv vinkel dækket idéen om en medico-klynge i EE. Du/I skal op til mødet i Vækstforum skrive en artikel, som tager stilling til de forskellige projekter. Jeres artikel skal sandsynliggøre, at det vil være bedst at vælge et bestemt projekt frem for de andre. Du/I er påvirkede af, at debatten om energieffektiviseringer er oppe i tiden og er derfor meget positive i forhold til projektet ELDREVNE TRANS- PORTLØSNINGER. Du arbejder i et dansk PR-bureau og er hyret af et medicinalfirma, der kan have fordel af etablering af en medicoklynge (en gruppe af virksomheder, der arbejder sammen om at udvikle nye produkter til sundhedssektoren), da det vil give mulighed for en række af deres underleverandører kan etablere sig i regionen. Du skal tage kontakt til journalist på Regionsekspressen og få ham til at skrive en historie om alle de arbejdspladser, der vil blive skabt med medicoklyngen, og hvor mange nye virksomheder det vil trække til regionen.

5 ROLLER ROLLE: POLITIKER BORGMESTER FF ROLLE: POLITIKER BORGMESTER EE ROLLE: REPRÆSENTANT LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FF er en væsentlig større by en EE og er placeret tættere på motorvejen og dermed lettere at komme til og fra. Du er opmærksom på, at Regionsekspressen har skrevet positivt om medico-klyngens placering i EE. Som borgmester synes du selve idéen om en medico-klynge er stor, du synes bare ikke den skal placeres i EE, men i FF, hvor du er borgmester. Du skal argumentere for, at FF er et langt bedre bud i forhold til placering af en medicoklynge. Du vil skulle tage kontakt til Regionsekspressen og de politiske medlemmer af Vækstforum. EE er en væsentlig mindre by en FF og er placeret længere fra motorvejen og dermed sværere at komme til og fra. Borgmesteren i EE er helt rolig. Han fornemmer efter den positive artikel i Regionsekspressen, at hvis der kommer en ny medico-klynge, så vil den blive placeret i EE og det er han overbevist om, at der gør. Du skal overbevise projektejeren for Medicoklyngen om, at han i sit oplæg over for det regionale vækstforummøde skal nævne, at det allerede er besluttet, hvor klyngen skal have sit hovedsæde, selv om du godt ved, at det ikke er rigtigt. I politik gælder alle kneb De lange videregående uddannelser har en interesse i at være med i samarbejder mellem den offentlige og private sektor. Samtidig er der også en interesse i op til mødet at kunne blive ved med at tiltrække relevant udenlandsk arbejdskraft til de lange videregående uddannelser. I løbet af de seneste år er der eksempler på, at det er lykkes at tiltrække virkelige kapaciteter på forskningsområdet, men det har ikke været muligt at holde på dem, fordi de og deres familier ikke har kunnet finde sig til rette i Danmark. Du skal derfor arbejde for, at projektet International Community får støtte. Du skal særlig prøve at overbevise det røde og det grønne medlem af vækstforum om, at projektet kunne være godt at støtte. Du ved at det blå medlem allerede støtter projektet.

6 ROLLER ROLLE: FORMAND VÆKSTFORUM/REGIONSRÅD ROLLE: REPRÆSENTANT UNGDOMSUDDANNELSERNE Regionsrådet har længe arbejdet på at gøre regionen interessant for medicoindustrien for at tiltrække flere arbejdspladser inden for området. Det er også i et vist omfang kommet til udtryk i de strategier og handlingsplaner, der er udarbejdet i det regionale vækstforum. Det er dog ikke alle i det regionale vækstforum, som er helt enige i den strategi. Du skal overbevise journalisten fra Regionsekspressen om, at det er en god idé at støtte en medicoklynge i regionen derudover har du på fornemmelsen, at særligt medlemmet for de røde i det regionale vækstforum er meget mere interesserede i at støtte ungdomsuddannelsesprojektet Hold Fast og International Community, måske i kunne indgå i en alliance. Ungdomsuddannelserne er underlagt et krav om, at 90% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I har et stort problem med frafald og er ikke entydigt helt klar over, hvad det skyldes. I har derfor brug for, at projektet Hold Fast bliver gennemført for, at I kan knække kurven og finde ud af, hvordan det skal kunne lykkes at leve op til regeringens målsætning. Du skal overbevise det grønne og det blå medlem af regionsrådet om, at det på baggrund af de socioøkonomiske tal er nødvendigt at prioritere projektet HOLD FAST.

7 ROLLER ROLLE: POLITIKER I REGIONSRÅDET ROLLE: POLITIKER I REGIONSRÅDET ROLLE: POLITIKER I REGIONSRÅDET MEDLEM FOR DE RØDE MEDLEM FOR DE BLÅ MEDLEM FOR DE GRØNNE Den røde gruppe har længe ment, at fokus i det regionale vækstforum har været for meget på erhvervslivet, iværksætteri og innovation. Gruppen er af den klare mening, at det bedste for regionen lige nu vil være at arbejde målrettet med uddannelse og derfor er projektet Hold Fast en oplagt mulighed. Du skal på baggrund af tallene fra den socioøkonomiske analyse få journalisten fra Regionsekspressen til at skrive en artikel om, hvor vigtigt det er, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse og samtidig tale med Borgmester fra EE om muligheden af, i forbindelse med Hold Fast, at placere en ny afdeling i byen. Det vil føre til mere end 30 nye arbejdspladser. Den blå gruppe har de sidste mange år kæmpet for at sikre bedre vilkår for erhvervslivet og vil gerne sikre ideelle forhold til de nye virksomheder de såkaldte iværksættere. Gruppen vil gerne sikre, at virksomheder har adgang til veluddannet arbejdskraft, der lever op til kravene i et videnssamfund. Du skal derfor prøve at overbevise journalisten fra Regionsekspressen om, at mange små nye vækstvirksomheder vil styrke den regionale økonomi. Du er samtidig af den overbevisning, at alle unge skal have en uddannelse og derfor en varm fortaler for HOLD FAST. Den grønne gruppe er meget optaget af hele bæredygtighedstanken både i fødevarer, energi, turisme etc. De mener, at netop bæredygtighed skal tænkes ind i alle de projekter, som kommer i betragtning ift. midler fra EU s Strukturfonde. Derfor synes den grønne gruppe også godt om El-bilsprojektet, fordi det kan være med til at afdække, hvilke barrierer der er ift. at få flere danskere til at købe og køre i en el-bil. Du skal kæmpe for, at der kun gives midler til el-bilsprojektet, og at man gemmer de resterende midler til, der kommer projekter, som støtter op om hele bæredygtighedstankegangen.

8 ROLLE: PROJEKTEJER INTRODUKTION TIL ELDREVNE TRANSPORTLØSNINGER Nyt designprojekt skal gøre el-bilen til kommerciel og miljømæssig succes Hvad kan få folk til at købe en elbil i stedet for en benzinsluger? Kan byerne planlægges, så det bliver mere fristende at vælge elbiler? Og hvordan indretter vi opladningen af elbilerne, så vi udnytter den vedvarende energi maksimalt? Et stort nyt design- og innovationsprojekt skal give svarene. Virksomhederne vil sammen med en forskergruppe - inddrage alle relevante målgrupper og interessenter for at forstå, hvilke behov de forskellige brugergrupper har i forhold til at udvikle, designe og markedsføre bilen. På den baggrund vil professionelle designere og Designskolens studerende komme med bud på designløsninger, som kan forbedre det økologiske kredsløb omkring elbilen. Det kan f.eks. dreje sig om design af opladningsplatforme, kommunikationsløsninger mellem elbilen og energileverandøren eller en ny bilindretning, som forvandler bilen fra bare at være et transportmiddel til at blive en arbejdsplads eller dagligstue. Den almindelige forbruger er ofte bedre end selv de bedste reklamefolk til at ramme essensen af, hvad der skal til for at sælge en vare. Derfor vil der løbende blive holdt designcamps og anvendt metoder som fx brugerskabt reklame for at få de fremtidige brugere på banen. Formålet med projektet er at skabe og anvende innovationsmetoder, der kan styrke og forbedre udvikling og design af de delsystemer og rammebetingelser, som er afgørende for udbredelse og anvendelse af elbilen i Danmark. Projektet skal med andre ord øge elbil-projektets forretningsmæssige træfsikkerhed. Målgruppen for udbredelse og anvendelse af projektets metoder er alle virksomheder med forbindelse til el-bilens værdikæde eller til brugeren af elbilen - det kan være underleverandører, produktion af bilen, tilpasning, salg, opladning og diverse services. ROLLE: PROJEKTEJER HOLD FAST Hold Fast skal få unge til at tage springet fra folkeskole til ungdomsuddannelse og ende med et eksamensbevis i hånden. Regeringens mål er, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i Hold Fast tager fat i de unge, der har den største risiko for frafald - allerede fra folkeskolen og til den unge har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektets formål er med ungdomsvejledere som bindeled gennem mentorordninger, indslusningsordninger, introduktionsforløb og opsamlingskurser at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er tale om en længerevarende indsats, som gennemføres af 176 institutioner i et bredt partnerskab mellem ungdomsuddannelser, kommuner, produktionsskoler og UU er. Der udvikles og implementeres en bred vifte af forskelligartede indsatser, som tilsammen udgør et fintmasket net, der kan medvirke til at fastholde den sårbare ungegruppe på trods af dens forskellighed. Projektet drager nytte af de institutionsoverskridende samarbejdsflader både vertikalt, ved forankring i lokale konsortier, og horisontalt gennem videndeling og erfaringsudveksling på tværs af regionerne. Betydningen af det brede samarbejde mellem samtlige aktører i projektet om en massiv indsats kan ikke overvurderes, hvilket bl.a. understøttes af en nyere undersøgelse, som viser, at 25 % af de 28-årige uden ungdomsuddannelse står uden for arbejdsmarkedet i en tid med mere end fuld beskæftigelse. Såfremt erhvervslivet skal kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft i fremtiden, kan vi ikke undvære disse unge på arbejdsmarkedet. Skal vi sikre, at de er til rådighed på arbejdsmarkedet skal vi hindre, at de falder fra uddannelsessystemet første gang. Projektet søger om 20 mio. kr. Projektet søger om 15 mio. kr.

9 ROLLE: PROJEKTEJER INTERNATIONAL COMMUNITY ROLLE: PROJEKTEJER MEDICO KLYNGE Nyt designprojekt skal gøre el-bilen til kommerciel og miljømæssig succes Målet med projektet er på den ene side at lette modtagelse og integrationen af udenlandsk arbejdskraft, og på den anden side at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet. For at opnå målene søsættes der en bred vifte af initiativer, som udspringer af et samarbejde mellem erhvervslivet, private og kommunale initiativer. Dermed er projektet forankret bredt og baseret på reelle behov og efterspørgsel. I oktober 2008 afholdte International Community en workshop for at finde ud af, hvad der skal til for at få internationale medarbejdere til at blive og føle sig som en del af det danske samfund. Resultatet af workshoppen har allerede nu givet mere en 500 internationale medarbejdere og danskere, som har lyst til at være en del af en international atmosfære, et indblik i det danske samfund og den danske kultur. Internationale medarbejdere og danskere, der tidligere har været udstationeret skal gennem konceptet Global Cross Match udvide omgangskredsen. Konceptet er udviklet af International Community og en form for speed-dating, hvor internationale medarbejdere fire gange om året kan møde danskere, udveksle erfaringer og danne nye venskaber. International Community holder en række informationsmøder med Skat, Udlændingestyrelsen, Borgerservice, Statsforvaltningen og Sundhedsvæsenet. Her kan de internationale medarbejdere få generel information om et givent emne og samtidig få svar på tvivlsspørgsmål og udveksle erfaringer indbyrdes med hinanden. Den aktive deltagelse fra kommunerne og erhvervsserviceenhederne i styregruppen og de enkelte projektgrupper sikrer øget engagement, ansvarlighed og ejerskab blandt ledere og medarbejdere, som arbejder med projektet. Dermed forankres de forandringer, som projektet medfører i den enkelte kommune og erhvervsserviceenhed og sikres, at disse forandringer er vedvarende. Projektet søger om 15 mio. kr. Opfindelsen af et nyt sårplejeprodukt vil måske se anderledes ud og nå et større marked, hvis DTU, en fransk læge eller en amerikansk sygeplejerske blev taget med på råd. Medico Innovation skal skabe optimale rammer for innovationssamarbejde mellem forskere, sundhedsfagligt personale og virksomheder Medico klynge skal styrke Danmarks innovationsevne inden for medtechsektoren gennem øget samarbejde mellem sundhedssektoren, universiteter og medico virksomheder. Danmark har en betydelig erhvervsmæssig styrkeposition inden for medicoindustrien, men oplever hård konkurrence fra medtech virksomheder i blandt andet Tyskland, USA og Japan. Projektet er inspireret af succesfulde udenlandske klynger og skal skabe de mest optimale rammer for innovation i et samspil mellem forskere, brugere og virksomheder. Flere studier viser, at virksomheder i klynger opnår øget innovation, højere produktivitet, flere patenter, tættere forbindelse mellem forskning og erhvervsliv og kortere vej fra idé til marked. En væsentlig ydelse for Medico klyngen er at udvikle og drive offentlig-private innovationspartnerskaber, hvor private medicotekniske virksomheder, universiteter og hospitaler sammen udvikler nye innovative idéer og koncepter inden for sundhedsområdet. Klyngens overordnede formål er at skabe vækst. Projektet vil gennem innovation fostre nye virksomheder og øge brug af innovation i små og mellemstore virksomheder. Samspil mellem forskning, industri og brugere samt fokus på innovationskulturen vil på sigt sikre Danmark et højere vidensniveau. Det vil også gavne de større medicovirksomheder. Projektet Medico klyngen vil aktivt påvirke vækstvilkårene for danske SMV er (små og mellemstore virksomheder) inden for det medicotekniske område. Indsatsen vil forbedre konkurrenceevnen og præstationerne ved at styrke rammebetingelserne for virksomhedernes konkurrenceevne. Projektet søger om 35 mio. kr..

10 ROLLE: PROJEKTEJER START-PROJEKTET Iværksættere med vækstambitioner kan støde på svære forhindringer, når de vil etablere sig. Men med START-projektet hjælper erfarne konsulenter de nystartede virksomheder med at styre uden om nogle af de barrierer, der dukker op. Hvis START-projektet vurderer, at der er vækstpotentiale, vejleder de gratis iværksætteren om, hvilken konsulentbistand der kan tilføre kompetencer og udvikling. Derefter betaler de en del af de eksterne konsulenttimer. Iværksættervirksomheder med mindre end seks måneder på bagen kan få betalt 85 procent af op til kroner til ekstern rådgivning. Virksomheder i driftsfasen, som har mellem et halvt og tre år bag sig, kan få finansieret 50 procent af rådgivning for op til kroner. På den måde har iværksættervirksomhederne råd til ekstern bistand, som de ellers ville have fravalgt, eller til at få mere kompetent rådgivning, end de ellers ville have fået. Rådgivningen kan for eksempel handle om salg, patenter, eksport og muligheder for at skaffe mere kapital. START-projektet giver også iværksætterne mulighed for at deltage i vækstgrupper, hvor de gennem erfaringsudveksling og faglige oplæg fra rådgivere kan blive klogere på en række forretningsområder. Iværksætternetværk kan desuden søge penge til at købe eksterne oplægsholdere. Fælles for alle tilbud i START-projektet er, at de kun er målrettet virksomheder, der har reelle muligheder for at vokse. Tilbuddet gælder både for detailforretninger, håndværkere og frisørkæder. Kriterierne er, at der skal være ambitioner og et vækstpotentiale - for eksempel gennem et unikt produkt, store markedsmuligheder eller planer om eksport. Projektet søger om 35 mio. kr.

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere