INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING BLIV KLOG PÅ EU-FONDE"

Transkript

1 BLIV KLOG PÅ EU-FONDE INDLEDNING De regionale vækstfora fordeler i perioden årligt 492 mio. kr. fra EU s Regional- og Socialfond de såkaldte EU s Strukturfonde til projekter, der har til formål at skabe flere og bedre job og støtte op om innovation og viden i Danmarks regioner. I de regionale vækstforumsekretariater sidder der repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, de faglige organisationer og politikere kort sagt repræsentanter, som arbejder med de regionale forhold og har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der skal til for at skabe vækst i regionen.

2 BLIV KLOG PÅ EU-FONDE SPILLEVEJLEDNING Spilforløb 1 time til introduktion + dobbelttime til at afvikle spillet SÅDAN SPILLER I: 1. time Baggrundsmateriale til rollespil: Viden til vækst YouTube International Community YouTube - Fashion Accelerator Det regionale setup Gennemgang af det regionale set-up og de regionale vækstforas rolle. Diskussion af kronikken, som har været bragt i Jyllands Posten Viden til vækst i Danmark og de socioøkonomiske oplysninger fra jeres region. Eleverne bliver forberedt på spillet og får deres roller udleveret. SÅDAN SPILLER I: Dobbelttime Bordene i klassen sættes i en hestesko med plads til for formand for vækstforum for bordenden. 1. time Eleverne har forberedt sig på deres rolle. Evt. organiseret speeddating med lydsignal eks. 5 min. forberedelse/6x(3+2) min. snak hhv. summen/10 min. opsummering De går rundt mellem hinanden eller sidder og arbejder i tilstødende grupperum eller på gangen. Alle elever skal vide hvor hinanden er, så de med udgangspunkt i deres kort kan forsøge at danne alliancer. Der vil også være deltagere, der skal få journalisten Regionsekspressen til at dække netop deres vinkel. De enkelte projektejere skal både forberede den præsentation, de skal lave på vækstforummødet og samtidig har de inden mødet mulighed for at påvirke de enkelte medlemmer af vækstforum. Pause 2. time Projekterne motiverer deres ansøgninger på tre minutter Journalisten præsenterer sin historie på tre minutter Diskussion i vækstforum mellem medlemmerne i 15 minutter projekterne, journalist og lobbyist er tilhørere. Afstemning der deles sedler ud og hvert medlem af vækstforum har to stemmer. Der kan ikke gives støtte for mere end 50 mio. kr. og det kan derfor ende med, at kun et enkelt projekt modtager støtte. De sidste fem minutter bruges til en kort evaluering af spillet hvad har I lært af spillet?

3 BLIV KLOG PÅ EU-FONDE LÆRERVEJLEDNING Rollespillet kan spilles som optakt til besøg af EU s Roadshow eller som et almindeligt led i undervisning i samfundsfag, hvorved kendskabet til det regionale set-up og EU s Strukturfonde styrkes. Med spillet får de unge en fornemmelse af, hvordan forskellige interesser spiller ind på de politiske valg, der bliver truffet, når mange interessenter med forskellige holdninger skal blive enige. Spillet har ikke en facitliste, og der er ikke noget resultat, som er mere rigtigt end et andet. Resultatet kommer helt til at afhænge af elevernes diskussionslyst, og hvor gode de er til at argumentere for netop deres sag. Ved at bruge spillet får eleverne et indblik i, hvilke strategier, der bliver arbejdet med regionalt i Danmark for at skabe vækst. De får et indblik i brug af EU s strukturfondsmidler, de danske vækstforas rolle og hvilke projekter man regner med kan skabe vækst og job i Danmark. Spillet kræver ikke det store kendskab til EU eller de regionale vækstforumsekretariater. Med de forskellige roller er spillet lige til at gå til. Spillet vil forandre sig fra region til region, da eleverne inden spillet påbegyndes får udleveret en oversigt over de regionale socioøkonomiske udfordringer på områderne innovation, iværksætteri og uddannelse. ROLLER: Projektejer - Hold Fast (søger om 20 mio. kr.) Projektejer - Start-projektet (søger om 35 mio. kr.) Projektejer Eldrevne transport løsninger (søger om 15 mio. kr.) Projektejer - International Community (søger om 15 mio. kr.) Projektejer - Medico-klynge (søger om 35 mio. kr.) Journalist Lobbyist Formand for vækstforum (Regionsrådet) Borgmester i FF (Regionsrådet) Borgmester i EE (Regionsrådet) Repræsentant for lange videregående uddannelser (Regionsrådet) Repræsentant for korte og mellem videregående uddannelser (Regionsrådet) Dansk Arbejdsgiverforening (Regionsrådet)

4 ROLLER ROLLE: REPRÆSENTANT DANSK ARBEJDSGIVERFORENING ROLLE: JOURNALIST REGIONSEKSPRESSEN ROLLE: LOBBYIST PR-BUREAU Dansk Arbejdsgiverforening, DA, er hovedorganisation for 13 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked. Som interesseorganisation er det DA s formål at påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig. Mere end virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og byggeri er medlem af DA. Du/I er meget interesseret i projektet Start, da det vil give en masse af jeres små medlemmer adgang til rådgivning, som de ellers ikke vil have mulighed for at købe sig til. I skal forsøge at overbevise regionsrådsrepræsentanten om, at det vil tjene regionen bedst, hvis projektet Start bliver støttet. Regionsekspressen er den største avis i regionen, og I har læsere i alle kommuner. I har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig i de små kommuner og en god fornemmelse af, hvor der kan være brug for at gøre en ekstra indsats for at sikre en velafbalanceret region. I har særligt fokus på regionens udkantsområder og har ved flere lejligheder påpeget, at der godt kunne gøres en ekstra indsats for at forsøge at skabe større arbejdspladser i yderområder og dermed sikre liv, at folk bliver boende, og det vil være muligt at bevare de lokale skoler. I har tidligere med en positiv vinkel dækket idéen om en medico-klynge i EE. Du/I skal op til mødet i Vækstforum skrive en artikel, som tager stilling til de forskellige projekter. Jeres artikel skal sandsynliggøre, at det vil være bedst at vælge et bestemt projekt frem for de andre. Du/I er påvirkede af, at debatten om energieffektiviseringer er oppe i tiden og er derfor meget positive i forhold til projektet ELDREVNE TRANS- PORTLØSNINGER. Du arbejder i et dansk PR-bureau og er hyret af et medicinalfirma, der kan have fordel af etablering af en medicoklynge (en gruppe af virksomheder, der arbejder sammen om at udvikle nye produkter til sundhedssektoren), da det vil give mulighed for en række af deres underleverandører kan etablere sig i regionen. Du skal tage kontakt til journalist på Regionsekspressen og få ham til at skrive en historie om alle de arbejdspladser, der vil blive skabt med medicoklyngen, og hvor mange nye virksomheder det vil trække til regionen.

5 ROLLER ROLLE: POLITIKER BORGMESTER FF ROLLE: POLITIKER BORGMESTER EE ROLLE: REPRÆSENTANT LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FF er en væsentlig større by en EE og er placeret tættere på motorvejen og dermed lettere at komme til og fra. Du er opmærksom på, at Regionsekspressen har skrevet positivt om medico-klyngens placering i EE. Som borgmester synes du selve idéen om en medico-klynge er stor, du synes bare ikke den skal placeres i EE, men i FF, hvor du er borgmester. Du skal argumentere for, at FF er et langt bedre bud i forhold til placering af en medicoklynge. Du vil skulle tage kontakt til Regionsekspressen og de politiske medlemmer af Vækstforum. EE er en væsentlig mindre by en FF og er placeret længere fra motorvejen og dermed sværere at komme til og fra. Borgmesteren i EE er helt rolig. Han fornemmer efter den positive artikel i Regionsekspressen, at hvis der kommer en ny medico-klynge, så vil den blive placeret i EE og det er han overbevist om, at der gør. Du skal overbevise projektejeren for Medicoklyngen om, at han i sit oplæg over for det regionale vækstforummøde skal nævne, at det allerede er besluttet, hvor klyngen skal have sit hovedsæde, selv om du godt ved, at det ikke er rigtigt. I politik gælder alle kneb De lange videregående uddannelser har en interesse i at være med i samarbejder mellem den offentlige og private sektor. Samtidig er der også en interesse i op til mødet at kunne blive ved med at tiltrække relevant udenlandsk arbejdskraft til de lange videregående uddannelser. I løbet af de seneste år er der eksempler på, at det er lykkes at tiltrække virkelige kapaciteter på forskningsområdet, men det har ikke været muligt at holde på dem, fordi de og deres familier ikke har kunnet finde sig til rette i Danmark. Du skal derfor arbejde for, at projektet International Community får støtte. Du skal særlig prøve at overbevise det røde og det grønne medlem af vækstforum om, at projektet kunne være godt at støtte. Du ved at det blå medlem allerede støtter projektet.

6 ROLLER ROLLE: FORMAND VÆKSTFORUM/REGIONSRÅD ROLLE: REPRÆSENTANT UNGDOMSUDDANNELSERNE Regionsrådet har længe arbejdet på at gøre regionen interessant for medicoindustrien for at tiltrække flere arbejdspladser inden for området. Det er også i et vist omfang kommet til udtryk i de strategier og handlingsplaner, der er udarbejdet i det regionale vækstforum. Det er dog ikke alle i det regionale vækstforum, som er helt enige i den strategi. Du skal overbevise journalisten fra Regionsekspressen om, at det er en god idé at støtte en medicoklynge i regionen derudover har du på fornemmelsen, at særligt medlemmet for de røde i det regionale vækstforum er meget mere interesserede i at støtte ungdomsuddannelsesprojektet Hold Fast og International Community, måske i kunne indgå i en alliance. Ungdomsuddannelserne er underlagt et krav om, at 90% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I har et stort problem med frafald og er ikke entydigt helt klar over, hvad det skyldes. I har derfor brug for, at projektet Hold Fast bliver gennemført for, at I kan knække kurven og finde ud af, hvordan det skal kunne lykkes at leve op til regeringens målsætning. Du skal overbevise det grønne og det blå medlem af regionsrådet om, at det på baggrund af de socioøkonomiske tal er nødvendigt at prioritere projektet HOLD FAST.

7 ROLLER ROLLE: POLITIKER I REGIONSRÅDET ROLLE: POLITIKER I REGIONSRÅDET ROLLE: POLITIKER I REGIONSRÅDET MEDLEM FOR DE RØDE MEDLEM FOR DE BLÅ MEDLEM FOR DE GRØNNE Den røde gruppe har længe ment, at fokus i det regionale vækstforum har været for meget på erhvervslivet, iværksætteri og innovation. Gruppen er af den klare mening, at det bedste for regionen lige nu vil være at arbejde målrettet med uddannelse og derfor er projektet Hold Fast en oplagt mulighed. Du skal på baggrund af tallene fra den socioøkonomiske analyse få journalisten fra Regionsekspressen til at skrive en artikel om, hvor vigtigt det er, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse og samtidig tale med Borgmester fra EE om muligheden af, i forbindelse med Hold Fast, at placere en ny afdeling i byen. Det vil føre til mere end 30 nye arbejdspladser. Den blå gruppe har de sidste mange år kæmpet for at sikre bedre vilkår for erhvervslivet og vil gerne sikre ideelle forhold til de nye virksomheder de såkaldte iværksættere. Gruppen vil gerne sikre, at virksomheder har adgang til veluddannet arbejdskraft, der lever op til kravene i et videnssamfund. Du skal derfor prøve at overbevise journalisten fra Regionsekspressen om, at mange små nye vækstvirksomheder vil styrke den regionale økonomi. Du er samtidig af den overbevisning, at alle unge skal have en uddannelse og derfor en varm fortaler for HOLD FAST. Den grønne gruppe er meget optaget af hele bæredygtighedstanken både i fødevarer, energi, turisme etc. De mener, at netop bæredygtighed skal tænkes ind i alle de projekter, som kommer i betragtning ift. midler fra EU s Strukturfonde. Derfor synes den grønne gruppe også godt om El-bilsprojektet, fordi det kan være med til at afdække, hvilke barrierer der er ift. at få flere danskere til at købe og køre i en el-bil. Du skal kæmpe for, at der kun gives midler til el-bilsprojektet, og at man gemmer de resterende midler til, der kommer projekter, som støtter op om hele bæredygtighedstankegangen.

8 ROLLE: PROJEKTEJER INTRODUKTION TIL ELDREVNE TRANSPORTLØSNINGER Nyt designprojekt skal gøre el-bilen til kommerciel og miljømæssig succes Hvad kan få folk til at købe en elbil i stedet for en benzinsluger? Kan byerne planlægges, så det bliver mere fristende at vælge elbiler? Og hvordan indretter vi opladningen af elbilerne, så vi udnytter den vedvarende energi maksimalt? Et stort nyt design- og innovationsprojekt skal give svarene. Virksomhederne vil sammen med en forskergruppe - inddrage alle relevante målgrupper og interessenter for at forstå, hvilke behov de forskellige brugergrupper har i forhold til at udvikle, designe og markedsføre bilen. På den baggrund vil professionelle designere og Designskolens studerende komme med bud på designløsninger, som kan forbedre det økologiske kredsløb omkring elbilen. Det kan f.eks. dreje sig om design af opladningsplatforme, kommunikationsløsninger mellem elbilen og energileverandøren eller en ny bilindretning, som forvandler bilen fra bare at være et transportmiddel til at blive en arbejdsplads eller dagligstue. Den almindelige forbruger er ofte bedre end selv de bedste reklamefolk til at ramme essensen af, hvad der skal til for at sælge en vare. Derfor vil der løbende blive holdt designcamps og anvendt metoder som fx brugerskabt reklame for at få de fremtidige brugere på banen. Formålet med projektet er at skabe og anvende innovationsmetoder, der kan styrke og forbedre udvikling og design af de delsystemer og rammebetingelser, som er afgørende for udbredelse og anvendelse af elbilen i Danmark. Projektet skal med andre ord øge elbil-projektets forretningsmæssige træfsikkerhed. Målgruppen for udbredelse og anvendelse af projektets metoder er alle virksomheder med forbindelse til el-bilens værdikæde eller til brugeren af elbilen - det kan være underleverandører, produktion af bilen, tilpasning, salg, opladning og diverse services. ROLLE: PROJEKTEJER HOLD FAST Hold Fast skal få unge til at tage springet fra folkeskole til ungdomsuddannelse og ende med et eksamensbevis i hånden. Regeringens mål er, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i Hold Fast tager fat i de unge, der har den største risiko for frafald - allerede fra folkeskolen og til den unge har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektets formål er med ungdomsvejledere som bindeled gennem mentorordninger, indslusningsordninger, introduktionsforløb og opsamlingskurser at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er tale om en længerevarende indsats, som gennemføres af 176 institutioner i et bredt partnerskab mellem ungdomsuddannelser, kommuner, produktionsskoler og UU er. Der udvikles og implementeres en bred vifte af forskelligartede indsatser, som tilsammen udgør et fintmasket net, der kan medvirke til at fastholde den sårbare ungegruppe på trods af dens forskellighed. Projektet drager nytte af de institutionsoverskridende samarbejdsflader både vertikalt, ved forankring i lokale konsortier, og horisontalt gennem videndeling og erfaringsudveksling på tværs af regionerne. Betydningen af det brede samarbejde mellem samtlige aktører i projektet om en massiv indsats kan ikke overvurderes, hvilket bl.a. understøttes af en nyere undersøgelse, som viser, at 25 % af de 28-årige uden ungdomsuddannelse står uden for arbejdsmarkedet i en tid med mere end fuld beskæftigelse. Såfremt erhvervslivet skal kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft i fremtiden, kan vi ikke undvære disse unge på arbejdsmarkedet. Skal vi sikre, at de er til rådighed på arbejdsmarkedet skal vi hindre, at de falder fra uddannelsessystemet første gang. Projektet søger om 20 mio. kr. Projektet søger om 15 mio. kr.

9 ROLLE: PROJEKTEJER INTERNATIONAL COMMUNITY ROLLE: PROJEKTEJER MEDICO KLYNGE Nyt designprojekt skal gøre el-bilen til kommerciel og miljømæssig succes Målet med projektet er på den ene side at lette modtagelse og integrationen af udenlandsk arbejdskraft, og på den anden side at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet. For at opnå målene søsættes der en bred vifte af initiativer, som udspringer af et samarbejde mellem erhvervslivet, private og kommunale initiativer. Dermed er projektet forankret bredt og baseret på reelle behov og efterspørgsel. I oktober 2008 afholdte International Community en workshop for at finde ud af, hvad der skal til for at få internationale medarbejdere til at blive og føle sig som en del af det danske samfund. Resultatet af workshoppen har allerede nu givet mere en 500 internationale medarbejdere og danskere, som har lyst til at være en del af en international atmosfære, et indblik i det danske samfund og den danske kultur. Internationale medarbejdere og danskere, der tidligere har været udstationeret skal gennem konceptet Global Cross Match udvide omgangskredsen. Konceptet er udviklet af International Community og en form for speed-dating, hvor internationale medarbejdere fire gange om året kan møde danskere, udveksle erfaringer og danne nye venskaber. International Community holder en række informationsmøder med Skat, Udlændingestyrelsen, Borgerservice, Statsforvaltningen og Sundhedsvæsenet. Her kan de internationale medarbejdere få generel information om et givent emne og samtidig få svar på tvivlsspørgsmål og udveksle erfaringer indbyrdes med hinanden. Den aktive deltagelse fra kommunerne og erhvervsserviceenhederne i styregruppen og de enkelte projektgrupper sikrer øget engagement, ansvarlighed og ejerskab blandt ledere og medarbejdere, som arbejder med projektet. Dermed forankres de forandringer, som projektet medfører i den enkelte kommune og erhvervsserviceenhed og sikres, at disse forandringer er vedvarende. Projektet søger om 15 mio. kr. Opfindelsen af et nyt sårplejeprodukt vil måske se anderledes ud og nå et større marked, hvis DTU, en fransk læge eller en amerikansk sygeplejerske blev taget med på råd. Medico Innovation skal skabe optimale rammer for innovationssamarbejde mellem forskere, sundhedsfagligt personale og virksomheder Medico klynge skal styrke Danmarks innovationsevne inden for medtechsektoren gennem øget samarbejde mellem sundhedssektoren, universiteter og medico virksomheder. Danmark har en betydelig erhvervsmæssig styrkeposition inden for medicoindustrien, men oplever hård konkurrence fra medtech virksomheder i blandt andet Tyskland, USA og Japan. Projektet er inspireret af succesfulde udenlandske klynger og skal skabe de mest optimale rammer for innovation i et samspil mellem forskere, brugere og virksomheder. Flere studier viser, at virksomheder i klynger opnår øget innovation, højere produktivitet, flere patenter, tættere forbindelse mellem forskning og erhvervsliv og kortere vej fra idé til marked. En væsentlig ydelse for Medico klyngen er at udvikle og drive offentlig-private innovationspartnerskaber, hvor private medicotekniske virksomheder, universiteter og hospitaler sammen udvikler nye innovative idéer og koncepter inden for sundhedsområdet. Klyngens overordnede formål er at skabe vækst. Projektet vil gennem innovation fostre nye virksomheder og øge brug af innovation i små og mellemstore virksomheder. Samspil mellem forskning, industri og brugere samt fokus på innovationskulturen vil på sigt sikre Danmark et højere vidensniveau. Det vil også gavne de større medicovirksomheder. Projektet Medico klyngen vil aktivt påvirke vækstvilkårene for danske SMV er (små og mellemstore virksomheder) inden for det medicotekniske område. Indsatsen vil forbedre konkurrenceevnen og præstationerne ved at styrke rammebetingelserne for virksomhedernes konkurrenceevne. Projektet søger om 35 mio. kr..

10 ROLLE: PROJEKTEJER START-PROJEKTET Iværksættere med vækstambitioner kan støde på svære forhindringer, når de vil etablere sig. Men med START-projektet hjælper erfarne konsulenter de nystartede virksomheder med at styre uden om nogle af de barrierer, der dukker op. Hvis START-projektet vurderer, at der er vækstpotentiale, vejleder de gratis iværksætteren om, hvilken konsulentbistand der kan tilføre kompetencer og udvikling. Derefter betaler de en del af de eksterne konsulenttimer. Iværksættervirksomheder med mindre end seks måneder på bagen kan få betalt 85 procent af op til kroner til ekstern rådgivning. Virksomheder i driftsfasen, som har mellem et halvt og tre år bag sig, kan få finansieret 50 procent af rådgivning for op til kroner. På den måde har iværksættervirksomhederne råd til ekstern bistand, som de ellers ville have fravalgt, eller til at få mere kompetent rådgivning, end de ellers ville have fået. Rådgivningen kan for eksempel handle om salg, patenter, eksport og muligheder for at skaffe mere kapital. START-projektet giver også iværksætterne mulighed for at deltage i vækstgrupper, hvor de gennem erfaringsudveksling og faglige oplæg fra rådgivere kan blive klogere på en række forretningsområder. Iværksætternetværk kan desuden søge penge til at købe eksterne oplægsholdere. Fælles for alle tilbud i START-projektet er, at de kun er målrettet virksomheder, der har reelle muligheder for at vokse. Tilbuddet gælder både for detailforretninger, håndværkere og frisørkæder. Kriterierne er, at der skal være ambitioner og et vækstpotentiale - for eksempel gennem et unikt produkt, store markedsmuligheder eller planer om eksport. Projektet søger om 35 mio. kr.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

de regionale midler Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Boulevarden 48, 7100 Vejle

de regionale midler Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Boulevarden 48, 7100 Vejle Bilag 21a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden (23.353.246,00 ) af de konkurrenceudsatte midler ikke de regionale midler (23.353.246,00 )

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite lancering Agenda Baggrund Vision Målgruppe www.medicoapp.dk Indhold Muligheder Community Flere spørgsmål og

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere