AKTIVITETER. Megasatsning Energi og Miljø. - det første år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETER. Megasatsning Energi og Miljø. - det første år"

Transkript

1 AKTIVITETER Megasatsning Energi og Miljø - det første år Vækstforum Maj 2008

2 Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion Vækstforum Midtjylland igangsatte i juni 2007 en megasatsning på energi og miljø. Vision og mål for indsatsen er beskrevet i pjecen Region Midtjylland som Energi- og miljøteknologisk foregangsregion. Her kan man også læse om de seks overordnede indsatsområder. Målene er ambitiøse og kan kun nås, hvis en bred kreds af aktører fra erhvervsliv, forskning, kommuner og regionsrådet bidrager. Vækstforum bidrager selv ved at gå foran med et politisk lederskab. Derudover bidrager Vækstforum ved at indstille konkrete erhvervsrettede aktiviteter til medfinansiering. Nærværende pjece er en oversigt over aktiviteter, som er igangsat i det første år. Der er dels tale om aktiviteter, som Vækstforum selv har taget initiativet til at igangsætte, og dels demonstrationsprojekter, som er blevet igangsat på grundlag af projektidéer fra eksterne aktører. Bagerst i pjecen findes yderlige oplysninger om processen for igangsætning af projekter. Bent Hansen Formand for Vækstforum Midtjylland 2 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år Layout: story2media Fotos: Flemming Nielsen, Vestas, Linde, DAKA-Biodiesel, Grundfos, Ny Vraa Bioenergi

3 Indhold Energiregnskaber og lokale handlingsplaner generations biodiesel til danske biler og busser... 6 Teknologiudvikling i SMVer... 8 Test og afprøvning vind og biomasse Netværk for virksomheder på biomasseområdet Netværk for underleverandører til vindmølleindustrien Navitas Park Fremtidens fjernvarme Fremtidens svømmehal Naturvidenskabernes Hus Brint og brændselsceller H2 Hub Vestjylland Biogasproduktion på basis af engafgrøder Pil som energiafgrøde på miljøfølsomme arealer Klimatopmødet Energikonference Proces for igangsætning af projekter Råd for energi og miljøteknologi udgave, revision 2, nov Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 3

4 Energiregnskaber og lokale handlingsplaner 50% VE i 2025 Det samlede energiforbrug i Region Midtjylland er i dag 154 PJ. Heraf udgør vedvarende energi 37 PJ. I 2025 skal den vedvarende energi udgøre 50% = 77 PJ. Regionens kommuner og Region Midtjylland ønsker et fakta-grundlag for indsatsen inden for vedvarende energi og reduktion af CO 2. Derfor skal der udarbejdes energiregnskaber for den regionale og kommunale energiproduktion og det samlede slutforbrug af energi. Regnskabs-opgørelsen sker ud fra Energistyrelsens standarder, så resultaterne kan sammenlignes både nationalt og regionalt på tværs af kommuner. Regnskaberne er det første skridt på vejen til lokale handlingsplaner. De giver et detaljeret overblik over, hvordan udgangspunktet er med hensyn til VE-forsyning og CO 2 -udslip, og hvad der skal til for at nå de politiske mål, som er sat i gang i regionen og i de enkelte kommuner. I tilknytning til energiregnskaberne udarbejdes der vurderinger af de konkrete muligheder for at øge andelen af vedvarende energi. Det sker ved at opstille en handlingsplan med bud på, hvor langt man kan komme med de forskellige VE-kilder, hvilke teknologier der fx kan benyttes, hvilken tilbagebetalingstid der må påregnes, og hvilke aktører som kan medvirke til at virkeliggøre planen. 4 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

5 Erhvervsmæssige perspektiver Energiregnskaberne er værktøjer, som man kan navigere ud fra med henblik på at stimulere udviklingen inden for de områder, som de lokale handlingsplaner anviser. Erhvervslivet inddrages, når planerne skal virkeliggøres. Der vil ofte blive tale om nye typer erhvervssamarbejde med inddragelse af flere lokale virksomheder. De lokale virksomheder har ofte stærke kompetencer i at udnytte naturressourcer og vedvarende energikilder i nærområdet. Aktører Projektet er et samarbejde mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Energiregnskaber og kursusforløb udføres af et konsortium bestående af PlanEnergi og Samsø Energiakademi. Status Indsamling af data til energiregnskaber påbegyndes i maj Udarbejdelsen af energiregnskaberne færdiggøres i løbet af sommeren Efter færdiggørelse af regnskaberne afholdes en række kursusforløb for kommunerne, hvor der arbejdes med individuelle energistrategier og handlingsplaner for hver kommune. Projektmål Regionale og kommunale handlingsplaner skal vise vejen for at øge andelen af vedvarende energi Energiregnskaber er første skridt på vejen for at kunne lave en handlingsplan, der medvirker til at nå målsætningerner på energi- og miljøområdet Kursusforløbet i udarbejdelse af lokale handlingsplaner skaber overblik over de lokale potentialer i forskellige VE-kilder, giver konkrete bud på finansiering og giver oplæg til inddragelse af befolkning og erhvervsliv Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 5

6 2. generations biodiesel til danske biler og busser 1. GENERATION 1. generations biobrændstoffer er produceret på basis af fx korn og kritiseres således for at belaste udbudet af fødevarer 2. GENERATION 2. generations biobrændstoffer er produceret på basis af affaldsprodukter Daka Biodiesel A.m.b.a. har som den første danske virksomhed etableret et fabriksanlæg til produktion af 2. generations biodiesel. Produktet er baseret på animalsk fedt, som er et affaldsprodukt fra slagterierne og primærlandbruget. Anlægget har en produktionskapacitet på 55 mio. liter biodiesel årligt. Der er animalsk fedt nok i Danmark til, at produktionen kan fordobles, hvilket svarer til ca. fem procent af det danske dieselforbrug. Et storskala demonstrationsprojekt skal nu sikre, at den producerede biodiesel ikke bare eksporteres til udlandet, men bliver brugt i Danmark. Projektet skal i første omgang forsyne samtlige 65 tankstationer i Århus-området med biodiesel. Derudover skal også et antal busselskaber i Region Midtjylland køre på biodiesel, blandt andre De Grønne Busser og Århus Sporveje. Den mængde diesel, som omsættes i projektet, svarer til en tredjedel af det samlede dieselforbrug til transport i Region Midtjylland. 6 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

7 Erhvervsmæssige perspektiver Andelshaverne bag Daka Biodiesel har taget en fremsynet beslutning ved selv at investere 180 mio. kr. i et fabriksanlæg, som kan omdanne affald til et højværdigt brændstof. Med demonstrationsprojektet går Region Midtjylland foran for at understøtte, at der også skabes et marked for det miljøvenlige brændstof i Danmark. For de virksomheder, som producerer biobrændstoffer, har det stor betydning at kunne vise, at produktet anvendes på hjemmemarkedet. Samtidig opnås vigtige erfaringer med lagring, blanding, distribution og anvendelse i stor skala, som vil gøre det mere problemfrit, når der senere skal opskaleres til hele landet. Det er et krav fra EU, at 5,75% af brændstofforbruget senest i 2010 skal være baseret på biobrændstoffer GOD MILJØPROFIL Et biobrændstofs miljøprofil påvirkes blandt andet af hvor meget energi der bruges i produktionsprocessen. En uvildig livscyklusanalyse viser, at biodiesel produceret på basis af slagteriaffald har en rigtig god miljøprofil Aktører Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Daka Biodiesel a.m.b.a., samtlige olieselskaber i Danmark og Region Midtjylland. Projektet bakkes op af Landbrugsrådet og FDM. Status Projektet startes op hen over sommeren 2008 og løber til og med Projektmål Frem til 2009 skal følgende implementeres og testes: Tilpasning og udbygning af olieselskabernes distributionsanlæg på Århus Havn, så de kan håndtere opbevaring og iblanding af biodiesel I en forsøgsperiode på ca. 18 måneder erstattes den almindelige dieselolie i et geografisk forsøgsområde med en forsøgsblanding tilsat 5% biodiesel fra Daka Biodiesel Det geografiske forsøgsområde omfatter i projektets første fase ca. 65 tankstationer i Århus Kommune. I projektets anden fase forventes forsøgsområdet udvidet til at omfatte tankstationer i flere kommuner i den østlige del af Region Midtjylland Projektet omfatter ligeledes levering af biodiesel til et antal afgrænsede bilflåder i regionen, fx busselskaber tilknyttet Midttrafik Der gennemføres erfaringsindsamling, test, forbrugerundersøgelser og formidlingsaktiviteter Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 7

8 Teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder Eksempler på teknologiudvikling Teknologiudvikling kan eksempelvis være inden for fremstilling af energiproduktionsudstyr, forarbejdning med henblik på forbedret tilgængelighed, konvertering til andre energimedier samt systemer og processer til lagring af energi Teknologiudviklingsprogrammet er et tilbud til små og mellemstore virksomheder inden for energiområdet samt miljøteknologi i tilknytning til energi. Konsulenter fra Væksthus Midtjylland bistår interesserede virksomheder med afdækning af mulighederne for færdigudvikling af teknologi. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan der tilknyttes en konsulent med den nødvendige specialviden inden for det aktuelle fagområde. Følgende teknologiområder er omfattet af programmet: Energiproduktion ved vedvarende energikilder Energiforbrug/-besparelser generelt Afledte miljøteknologier Ved teknologi forstås metoder, systemer, produkter, processer, maskinel, udstyr, styring, regulering, måling, overvågning mv. Bistanden fra Væksthus Midtjylland er gratis for virksomheden, mens programmet giver 50% i tilskud til den specialiserede rådgivning. 8 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

9 Erhvervsmæssige perspektiver Programmet er rettet mod virksomheder inden for energiområdet. Miljøteknologi er også omfattet i det omfang teknologien er relateret til energiområdet. Med programmet støttes de overordnede mål for megasatsningen inden for energi og miljø gennem mulighed for øget beskæftigelse, øget salg og eksport, øget produkt- og procesinnovation samt udvikling af erhvervsklynger. Målet er, at virksomheder, som deltager i teknologiudviklingsprogrammet opnår bedre økonomiske præstationer i form af eksempelvis større omsætning og eksport, end sammenlignelige virksomheder, der ikke deltager. Aktører Væksthus Midtjylland administrerer ordningen, herunder den økonomiske styring i forhold til de givne bevillinger til programmet. Status Projektet løber foreløbigt i perioden og har som mål, at der udvikles mindst 50 nye teknologiske produkter inden for energi og miljø. Projektmål Tre overordnede teknologiområder fremmes med teknologiudviklingsprogrammet: Eksempler på besparende teknologi Besparende teknologier kan eksempevis være inden for: byggematerialer, varmegenindvinding samt energiudnyttelse inden for industrielle processer og transport Eksempler på afledte miljøteknologier Ny teknologi kan fx begrænse de direkte miljøpåvirkninger, mindske ressourceforbrug, mindske negative påvirkninger af det globale miljø samt nedsætte udledning af næringsstoffer Energiproduktion ved vedvarende energikilder, såsom sol, vind, bølge, jord, luft, geotermisk energi, biomasse, restprodukter, affald mv. Energiforbrug/-besparelser dækker over teknologi til mindskelse af forbruget af energi, hvor energien anvendes dvs. i virksomheder, institutioner, husholdninger og inden for transport Afledte miljøteknologier er afgrænset til miljøteknologi i forbindelse med energiproduktion, hvor vedvarende energikilder kan danne basis Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 9

10 Test og afprøvning - vind og biomasse Det har stor betydning for industrien at kunne teste og afprøve nye produkter. Dette gælder ikke mindst inden for vindkraft og biomasseområdet, hvor regionen har en særlig styrkeposition. De to områder har dog meget forskellige behov. For de etablerede vindmølleproducenter handler testbehovet primært om at få adgang til egnede testområder til afprøvning af nye prototyper, mens der på biomasseområdet er behov for at etablere en organisation, som kan stå for test og certificering. Erhvervsmæssige perspektiver Vindmølleindustrien udgør den største erhvervsklynge i Region Midtjylland. Industriens adgang til testområder for store vindmøller er en væsentlig forudsætning for, at industriens udviklingsaktiviteter kan bibeholdes i regionen. På biomasseområdet har det stor betydning for virksomhederne at få testet og certificeret deres produkter af et uvildigt organ. Både i forhold til virksomhedernes interne produktudvikling, men i særdeleshed fordi dokumentation er afgørende for myndighedsbehandlingen samt for den landbrugsvirksomhed, som investerer i ny energi og miljøteknologi. 10 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

11 Aktører/status Kommunerne i Regionen Midtjylland har i samarbejde med vindmølleindustrien påtaget sig opgaven med at finde egnede testområder for store vindmøller. På biomasseområdet er Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, AgroTech og Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) gået sammen om at etablere et nationalt test- og certificeringscenter for biomasseteknologi i Region Midtjylland. Konsortiet afventer i øjeblikket det nationale udbud af opgaven. Nye områder for testvindmøller Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner har i samarbejde med vindmølleproducenter identificeret to lokaliteter, der nu undersøges nærmere. Norddjurs Kommune arbejder aktivt med at finde egnede områder til testvindmøller og har udpeget to mulige placeringer. Samsø Kommune arbejder aktivt for opstilling af testvindmøller til havs. Holstebro og Randers kommuner er i gang med generel vindmølleplanlægning og undersøger i den forbindelse, om der også findes egnede områder til opstilling af testvindmøller. Testcenter for biomasseteknologi Teknologisk Institut og AgroTech har begge centrale kompetencer vedrørende test og certificering på biomasseområdet. Dertil kommer de forskningsfaglige miljøer på Aarhus Universitet, og at universitet netop har etableret verdens største forsøgsanlæg til biogas og gyllebehandling. Anlægget er designet, så det blandt andet kan bruges til test og afprøvning af udstyr og produkter. Kombinationen betyder, at Region Midtjylland har et særligt potentiale for at huse et nationalt og internationalt testcenter. Indsatsen koordineres af CBMI. Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 11

12 Netværk for virksomheder på biomasseområdet CBMI CBMI er et regionalt teknologicenter for biomasse og miljøteknologi. CBMI er hjemmehørende i forskerparken Agro Business Park Et internationalt innovativt netværk mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner er under etablering. Netværket har som omdrejningspunkt biomasse til energiudnyttelse. Formålet med netværket er at styrke de deltagende virksomheders innovation og udvikling, uddannelse og kompetenceudvikling, muligheder for samarbejder mellem virksomheder samt mellem virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Netværket skal desuden skabe nye forretningsområder og eksportmuligheder for virksomhederne. Erhvervsmæssige perspektiver Netværket skal styrke vidensformidlingen til virksomhederne og samarbejdet mellem virksomhederne. Netværket skal bistå virksomhederne med kontakt til forsknings- og uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt med henblik på at fremme innovation og udvikling af nye processer, produkter og services. Deltagende virksomheder i netværket vil også få hjælp til udredning af finansieringsmuligheder for forsknings- og udviklingsprojekter. 12 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

13 AGRO BUSINESS PARK Agro Business Park rummer mere end 20 vidensbaserede virksomheder med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet som nærmeste nabo og samarbejdspartner Aktører Det regionale teknologicenter Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) er den centrale aktør i projektet sammen med konsortiepartnerne i centret: Agro Business Park, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, AgroTech A/S samt Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Status Projektet løber fra og er en udbygning af det nationale netværk, som CBMI er ved at opbygge. Styrkeposition i Region Midtjylland Landbrug og landbrugsrelaterede erhverv spiller fortsat en central rolle, når det gælder beskæftigelse, omsætning og eksport. I Region Midtjylland er 22% af arbejdsstyrken beskæftiget inden for fødevarer, energi og miljø. Teknologier til produktion af vedvarende energi ud fra biomasser samt håndteringen og udnyttelsen af husdyrgødning har et verdensmarked på mia. kr. Den danske eksport af energirådgivning og miljøteknologi er ca. 50 mia. kr. BIOMASSE OG AFFALD Biomassenetværket fokuserer på : teknologier til håndtering af biomasse, herunder husdyrgødning, afgrøder samt landbrugets og industriens affaldsprodukter konvertering til vedvarende energi miljøhensyn og udnyttelse af næringsstoffer Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 13

14 Netværk for underleverandører i vindmølleindustrien ØGET VINDFOKUS Der er særlige, regionale forudsætninger på området, idet Region Midtjylland erhvervsmæssigt står stærkt på vindmølleområdet med både verdensførende vindmølleproducenter - herunder Vestas og Siemens - samt et stort antal underleverandører i regionen Region Midtjylland støtter et nyt initiativ inden for vindmøllebranchen, der samler et innovativt netværk af underleverandører til vindmølleproduktion. Netværket har til formål at styrke samarbejdet mellem underleverandørerne samt mellem underleverandører og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Vindmølleindustrien vil ansætte en koordinator til at stå for den praktiske gennemførelse af netværkssamarbejdet og konkrete aktiviteter. Konkrete tiltag kan for eksempel være: samarbejdsaftaler vedrørende forskning, udvikling og studiepraktik udvikling af uddannelsestilbud sommercamps eller lignende aktiviteter for studerende 14 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

15 SAMARBEJDE MELLEM UNDERLEVERANDØRER Erhvervsmæssige perspektiver Netværket for underleverandører skal bidrage til styrket innovation hos underleverandørerne, reducere rekrutteringsproblemer i forhold til kvalificeret arbejdskraft og øge kompetenceudviklingen internt i virksomhederne. Endvidere skal netværket understøtte virksomhedernes bestræbelser på at kunne påtage sig større systemleverancer til danske og udenlandske vindmølleproducenter. Samlet set vil netværket stille virksomhederne stærkere i den globale konkurrence. Aktører Fra Vindmølleindustriens brancheforening er ca. 10 virksomheder med fra start, og det antal forventes udvidet løbende. Alene i Region Midtjylland er der 65 virksomheder, som er medlemmer af Vindmølleindustrien, og som er potentielle medlemskandidater. Der forventes et samarbejde med Ingeniørhøjskolen i Århus, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, herunder RISØ. Der skal iværksættes aktiviteter, som sætter fokus på de udfordringer, som underleverandørerne står overfor, og som ruster disse til at håndtere de fremtidige udfordringer FORSKNING & UDDANNELSE Indsatsen skal medvirke til opklassificering af medarbejderne i underleverandørvirksomhederne, forbedre rekrutteringsmulighederne for nye medarbejdere samt styrke forsknings- og udviklingsaktiviteterne på området Status Projektet løber i perioden 2008 til og med Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 15

16 Navitas Park PARK FOR ENERGI- SEKTOREN Navitas Park bliver en forskerpark på m2 forbeholdt virksomheder inden for eller med stærke relationer til energisektoren En bred kreds af aktører på tværs af industri, uddannelse, forskning og udvikling samt offentlige myndigheder med base i det midtjyske har som ambition at få etableret et nyt innovationscenter kaldet Navitas Park. Det er målet at skabe et åbent og levende innovationsmiljø, hvor erhvervsfolk, forskere, undervisere og studerende samarbejder. Et miljø, hvor grænserne mellem privat innovation, offentlig forskning og fremtidsorienteret uddannelse brydes ned i et åbent, kreativt og dynamisk campus-miljø. Erhvervsmæssige perspektiver Det er en klar målsætning, at Navitas Park formår at blive en national platform og dynamo inden for udvikling og anvendelse af energiteknologi. 16 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

17 De foreløbige indsatsområder for Navitas Park er: 1. Uddannelse og forskning. Nye fag om vindenergi på ingeniøruddannelserne. Flere forskere til Aarhus Universitet. Højt specialiseret efteruddannelse af ingeniører til vindmølleindustrien mv. 2. Energiforskerpark med tilhørende projekthotel, studentervæksthus og test- og afprøvningsfaciliteter. Etablering af en forskerpark forbeholdt virksomheder inden for/ med stærke relationer til energisektoren. 3. Matchmaking mellem industrien og de offentlige videninstitutioner. Etablering af en matchmakingorganisation på energiområdet med det formål at sikre en effektfuld brobygning mellem erhvervslivet og forskningen og udviklingen i offentligt regi. 4. Opførelse af et større sammenhængende byggeri med henblik på udlejning af lejemål til virksomheder inden for energisektoren. ÅRHUS HAVN Navitas Park vil fysisk blive lokaliseret i Århus på Århus Havn med udspring på den Nordlige Bastion og Pier 2 Aktører Århus Kommune er den primære aktør i etableringen af Navitas Park. Status Navitas Park indgår som et element i hele udviklingen af havneområdet i Århus. Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 17

18 Fremtidens fjernvarme BÆREDYGTIGT BOLIGOMRÅDE Det nye boligområde, som skal forsynes med bæredygtig fjernvarme, hedder Ring Søpark og vil, når det er færdigudviklet, rumme huse Brædstrup Fjernvarme vil etablere et bæredygtigt fjernvarmesystem i et nyt boligkvarter det første i verden af sin art. Ved at integrere det nuværende kraftvarmeværk med forskellige vedvarende energikilder, bliver det nye fjernvarmesystem i stand til at håndtere de svingende energimængder fra eksempelvis vind og sol m2 solfangere supplerer allerede i dag det nuværende fjernvarmesystem i Brædstrup. Det betyder, at omkring 10% af fjernvarmebehovet dækkes af solvarme. Den andel øges med yderligere solvarme fra fællesanlæg og fra anlæg på nye huse, hvor hele tagbelægningen er solvarmefanger. Når projektet er fuldt gennemført, vil op til huse have en bæredygtig fjernvarmeforsyning. 18 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

19 Erhvervsmæssige perspektiver Fjernvarmen har været en stor succes i Danmark og er den væsentligste årsag til, at det danske energisystem hører til blandt de mest energieffektive i verden. Udviklingen af nye standarder for boligbyggeri betyder dog, at der skal tænkes nyt, hvis den danske succeshistorie på fjernvarmeområdet skal fortsætte, og den betydelige eksport til udlandet bibeholdes. Projektet vil være med til at udvikle effektive solvarme-, varmepumpe- og fjernvarmeløsninger. Udfordringerne berører mange felter. Der skal blandt andet skabes integrering af forskellige varmekilder ind i fjernvarmesystemet, systemkomponenter skal optimeres, og solvarmeanlæg skal indpasses i arkitektur i huse og i landskabet. PÅSKEINDFLYTNING 2009 Brædstrup Fjernvarme planlægger, at de første energibevidste beboere i Ring SøPark kan flytte ind ved påsketid 2009 Aktører Andelsselskabet Brædstrup Fjernvarme samarbejder med rådgivningsvirksomhederne PlanEnergi og Rambøll samt produktionsvirksomhederne Solarcap, Arcon Solvarme, Danfoss og Advansor. Horsens Kommune er også inddraget i projektet. Status Brædstrup har verdens 3. største solvarmeanlæg med m2 solfangere. Erfaringerne fra opbygningen af dette anlæg er fundament for projektet, der i første omgang vil omfatte 300 boliger og en række institutioner. Brædstrup Fjernvarme forventer at have påbegyndt implementeringen af projektet i forbindelse med klimatopmødet i november Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 19

20 Fremtidens svømmehal FLERE TYPER VEDVARENDE ENERGI Projektet kombinerer forskellige energiteknologier såsom solceller, varmepumper, solfangere, fjernvarmeproduktion og luftvarme En ny svømmehal på Egmonthøjskolen i Hou skal opvarmes ved hjælp af havvand og bruge havvand i bassinerne. Projektet skal afklare mulighederne for at sammensætte forskellige energikilder så effektivt som muligt. Udover varmepumper, der skal trække varme ud af havvandet, kan det være solfangere og solceller, der skal kombineres med det eksisterende el- og fjernvarmenet. For eksempel kan man bruge overskuds-el fra vindmøller til at drive varmepumperne, fordi de i princippet kan køre, når det er mest fordelagtigt - på alle tider af døgnet og året. Projektet har også som et selvstændigt formål at dokumentere den opnåede energireduktion, reducere miljøbelastning i det færdige byggeri og skabe sammenhæng med det øvrige energiforsyningssystem. 20 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

21 Erhvervsmæssige perspektiver Projektets erfaringer vil kunne bruges i en række andre svømmehaller herhjemme og i udlandet. Idéen med at opvarme havvand er ny i dansk sammenhæng, og projektet rummer gode muligheder for at kombinere energiteknologier på en ny måde gennem blandt andet afprøvning af styringsmekanismer dels i forhold til at styre det indkomne havvand og dels i forhold til at styre samspillet med det lokale el- og fjernvarmenet. SALTVANDSBASSINER Svømmehaller med havvand er kendt fra Tyskland og Sverige, men der findes p.t. ingen i Danmark. Dog findes der nogle få saltvandsbassiner Aktører Egmonthøjskolens projekt inddrager en række af regionens virksomheder, deriblandt Dantherm Air Handling i Skive og Grundfos i Bjerringbro. Herudover deltager Teknologisk Institut, Johnson Controls Denmark, Arcon Solvarme, Jysk Svømmebads Teknik, Boulstrup- Hou Kraftvarmeværk samt KK-Electronic. Status På baggrund af en afholdt arkitektkonkurrence projekteres byggeriet i 2009 med påbegyndt opførelse 1. marts Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 21

22 Naturvidenskabernes Hus SYNLIGE INSTALLATIONER Bygningen Naturvidenskabernes Hus skal have synlige installationer det vil sige, at installationer til el, vand, ventilation, fjernvarmeinstallationer med videre vil være fuldt synlig Naturvidenskaberne Hus i Bjerringbro er et demonstrationsprojekt for energi og miljø, der har særlig fokus på teknologier til energioptimering. Huset bliver en rund bygning på m2 i fire etager og skal være et laboratorium for eksperimenter med naturfagsundervisning fra 0. klasse til og med sidste gymnasiale udddannelsesår 3.g. Det planlagte Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro kommer til at synliggøre sin energiforsyning for de besøgende og på den måde bidrage til at skærpe offentlighedens interesse for naturvidenskab. Normalt er lys, varme og ventilation ikke noget, som man spekulerer synderligt over, når man er gæst et nyt sted. Det kommer gæster og studerende i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro dog til, for både teknikrum og de tekniske installationer i forbindelse med husets energiforsyning vil blive udstillet og være en del af oplevelsen for de besøgende. 22 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

23 Erhvervsmæssige perspektiver Naturvidenskabernes Hus har som mål at udvikle nye redskaber og koncepter for undervisning og efteruddannelse i naturvidenskabelige fag og skal samarbejde med undervisningsinstitutioner og virksomheder om at udvikle, planlægge og gennemføre undervisning og efteruddannelse. Naturvidenskabernes Hus skal styrke lærernes kompetencer i de naturvidenskabelige fag og gøre børn og unge bevidste om og interesserede i disse fag. Huset skal gennem sin virksomhed gøre det in at beskæftige sig med naturvidenskabelige fag i grundskolen, på de gymnasiale ungdomsuddannelser og senere ved valg af karriere-vej. Aktører Fonden Naturvidenskabernes Hus samarbejder med virksomhederne Danfoss Varmepumper, Dantherm, Grundfos, HS Hansen, Lauritz Knudsen, Window Master samt Center for Interactive Spaces, ISIS Katrinebjerg om projektet. BÆREDYGTIG ENERGI Temaet i undervisningen i Naturvidenskabenes Hus vil være energi og bæredygtighed et godt samspil med selve bygningen, som er bæredygtig i sin opbygning med flere forskellige energiforsyninger Status Opførelsen af Naturvidenskabernes Hus er i gang. Byggeriet forventes afsluttet foråret 2009 med endelig implementering af projektet i efteråret Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år 23

24 Brint og brændselsceller HIRC Hydrogen Innovation & Research Centre er et videncenter for brint, der arbejder for at generere forskellige brintaktiviteter i Danmark. Formålet er at fremme udviklingsmulighederne for brint- og brændselscelleteknologi, herunder samspillet med andre vedvarende energiteknologier Region Midtjylland understøtter en række aktiviteter på brint og brændselscelleområdet. Flere af disse aktiviteter tager udgangspunkt i videnscentret HIRC i Herning. HIRC driver blandt andet et demonstratorium til fremvisning af brintteknologi, hvor man som gæst kan få et indblik i teknologiens muligheder. Herudover afholder HIRC en række netværksaktiviteter for virksomheder og vidensinstitutioner og fungerer som igangsætter i konkrete demonstrationsprojekter. Senest har Region Midtjylland understøttet HIRCs arbejde med at få etableret en national konference for brint og brændselsceller. Region Midtjylland understøtter også HIRCs arbejde med at igangsætte et større internationalt projekt vedrørende udviklingen af brinttog. Som en del af projektet vil Lemvigbanen blive den første togstrækning i verden, der fungerer som teststrækning for brinttog. Strækningen mellem Vemb og Thyborøn er optimal til afprøvning af et brintteknologisk tog, fordi den ligger i den yderste ende af jernbanenettet. Hermed vil driftsmæssig forstyrrelse 24 Region Midtjylland - Megasatsning Energi og Miljø - Det første år

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til forberedelse af megasatsning på energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 27. februar 2007 Punkt nr. 10 Udvikling og implementering

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projekt biomasse på kommuneniveau Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 10 Region Midtjylland Regional Udvikling Skotttenborg

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Resume projektansøgning Energisystemet i Danmark står overfor en række udfordringer i forbindelse

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

VE-Net. Et højteknologisk energi-netværk. VE-Net

VE-Net. Et højteknologisk energi-netværk. VE-Net Et højteknologisk energi-netværk Hvad er? Kan man samle den danske forsknings- og udviklingsindsats indenfor vedvarende energi? Eva Ryberg M. Sc. Sekretariatsleder Fra central til decentral energiproduktion

Læs mere

Energi- og miljøteknologisk foregangsregion

Energi- og miljøteknologisk foregangsregion Region Midtjylland som Energi- og miljøteknologisk foregangsregion Vision og mål for en fælles regional indsats Vækstforum April 2008 Layout: story2media Foto: Flemming Nielsen, Niels Aage Skovbo 2 Region

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation. Teknologicenter med globalt perspektiv

Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation. Teknologicenter med globalt perspektiv Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation Teknologicenter med globalt perspektiv Indholdsfortegnelse Resultatorienteret netværk 4 Energi, miljø og klima 6 Invitation til samarbejde 8 Projekter

Læs mere

Skitse over mødeaktiviteter i MIDT.Energistrategi. Mødenummerering til venstre i figuren refererer til møder senere i dokumentet.

Skitse over mødeaktiviteter i MIDT.Energistrategi. Mødenummerering til venstre i figuren refererer til møder senere i dokumentet. Arbejdsplan - Vest Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Mobil +45 61667828 jlo@planenergi.dk Dato: 5/6 2014 Den samlede procesplan for hele MIDT-Energistrategi projektet er beskrevet nærmere i notatet Procesplan

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Kommissorium for. FN's Klimakonference 2009 En fælles plan for den midtjyske region

Kommissorium for. FN's Klimakonference 2009 En fælles plan for den midtjyske region Kommissorium for FN's Klimakonference 2009 En fælles plan for den midtjyske region Indhold Indhold... 2 1. Projektets baggrund og problemstilling... 3 2. Projektets formål og mål... 3 3. Aktivitetstyper...

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning Strategisk energiplanlægning Dansk Fjernvarme ERFA-MØDE 11. juni 2013 Jørgen Krarup www.regionmidtjylland.dk 2 www.regionmidtjylland.dk Programmet 1. Hvorfor SEP? 2. Hvad er SEP? 3. Forudsætninger for

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

1. Etablering af en energi-forskerpark med tilhørende projekthotel, testfacilitet og studentervæksthus via udbud

1. Etablering af en energi-forskerpark med tilhørende projekthotel, testfacilitet og studentervæksthus via udbud Notat Til: Til: Den 9. maj 2007 Indstilling af projekter som led i realiseringen af Navitas Park - et innovationscenter for energi og energiteknologi Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 AKTIVITETER Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 Vækstforum Juni 2010 Region Midtjylland satser stort på energi- og miljøteknologi Inden 2025 vil halvdelen af det samlede energiforbrug her i regionen

Læs mere

Teknologiudviklingsprogram inden for megasatsningen energi og miljø. Resumé

Teknologiudviklingsprogram inden for megasatsningen energi og miljø. Resumé 17 1-30-76-39-07 7. Teknologiudviklingsprogram inden for megasatsningen energi og miljø Resumé Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 et program for udmøntning af megasatsningen inden for energi

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar 2016 Udbygning med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Foreningen for Danske Biogasanlæg Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs

Læs mere

Energi- og miljøteknologisk foregangsregion

Energi- og miljøteknologisk foregangsregion HANDLINGSPLAN Region Midtjylland som Energi- og miljøteknologisk foregangsregion Vækstforums handlingsplan 2009-2012 Vækstforum Marts 2009 Forord Vækstforum Midtjylland er et partnerskab mellem kommuner,

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

H2 HUB VESTJYLLAND BRINT STANDER PROJEKT Slutrapport december 2008

H2 HUB VESTJYLLAND BRINT STANDER PROJEKT Slutrapport december 2008 H2 HUB VESTJYLLAND BRINT STANDER PROJEKT Slutrapport december 2008 PROJEKTET ER UDFØRT AF: PROJEKTET ER STØTTET AF: Indledning I efteråret 2007 ansøgte Hydrogen Innovation Research Centre (HIRC) sammen

Læs mere

Slutafrapportering februar 2013

Slutafrapportering februar 2013 Slutafrapportering februar 2013 Vedrørende Center for Energiteknologier på AUHIH Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december 2012 Journalnummer: 130763910

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Cleantech Dag 2010. - Efter COP15 og Finanskrisen. 15. Marts 2010 v/lars Rohold. Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV

Cleantech Dag 2010. - Efter COP15 og Finanskrisen. 15. Marts 2010 v/lars Rohold. Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV Tel +45 7020 3666 Fax +45 3880 8235 Email cambi@cambi.dk Cleantech Dag 2010 - Efter COP15 og Finanskrisen 15. Marts 2010 v/lars Rohold FORSKELLIGE STØTTEORDNINGER

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø

Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Til Vækstforum, Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Ansøgning om støtte til projekt Naturvidenskabernes Hus demonstrationsprojekt for energi og miljø Ansøger: Fonden Naturvidenskabernes Hus Baldersvej

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Det grønne guld. Danmarks Vækstråds anbefalinger. erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes.

Det grønne guld. Danmarks Vækstråds anbefalinger. erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes. Det grønne guld Danmarks Vækstråds anbefalinger til, hvordan det erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes Factbook December 2007 Factbook 1 Indledning o

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Seminar: Seminar: Biomass af biomasse partnerships Jan and Bünger opportunities in Denmark Termisk omsætning EUDP/Energistyrelsen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere