SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang"

Transkript

1 SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar årgang

2 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes Led og knoglestruktur, som sættes på prøve Et følsomt fordøjelsessystem NY Royal Canin lancerer det første skræddersyede ernæringsprogram kun til Schæferhunde fra hvalpealderen og gennem resten af deres liv. Fra vækstperioden af har Schæferhunden særligt følsomme punkter, som det er vigtigt at tage hensyn til. German Shepherd junior og adult er det eneste ernæringsprogram, som tager højde for alle disse punkter og gør det muligt for hunden på bedste måde at opbygge et sundt helbred, hele livet igennem. Fra 5 til 15 måneder Over 15 måneder Maksimal fordøjelsessikkerhed takket være proteiner af meget høj kvalitet, udvalgt på grund af deres høje optagelighed. Beskyttelse af led og knoglestruktur ved hjælp af chondroitin og glucosamin. Styrkelse af hudbarrieren og sikring af blank pels med en kombination af vitaminer og aminosyrer. foto : Jean-Michel Labat - 09/2005. SIZE HEALTH NUTRITION TM Fås hos dyrehandlere.

3 INDHOLD SCHÆFERHUNDEN ISSN årgang Nr. 1-2, januar-februar 2007 Oplag: Tryk: Elbo Grafi sk A/S Udgivet af: Schæferhundeklubben for Danmark Skolevej 42A 5690 Tommerup Tlf Fax Tlf. tid: Mandag kl samt tirsdag, torsdag og fredag kl Redaktion og annonceekspedition: Redaktør: Lotte Albret Hellestedvej 14, Hellested 4652 Hårlev. Tlf Overordnede bladansvar: Hovedbestyrelsen Korrektur: Asa Garodkin Udgivelsesplan 2007: Schæferhunden udkommer 10 gange om året (to gange i december). Bladet udkommer ikke i januar, juli og november. Fra afl evering til postvæsenet går der ca. 1 uge, før bladet er ude hos medlemmerne. Nr. Deadline Aflevering til postvæsenet /1 12/2 3 20/2 19/3 4 20/3 16/4 5 20/4 21/5 6 20/5 25/ /7 20/8 9 20/8 17/ /9 15/10 11 (HAS) 01/10 19/ /11 10/12 Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen. Udebliver medlemsbladet, skal man i første omgang rette henvendelse til sit lokale postkontor. Giver dette ikke resultat, rettes henvendelse til klubbens sekretariat, som står for adresselisterne - ikke til redaktionen. Annoncepriser 2007: 1/1 side (inkl. indersider og bagside) kr ,00 3/4 side (184x195 mm) kr ,00 2/3 side (184x170 mm) kr ,00 1/2 side tværformat (184x129 mm) kr ,00 1/3 side (184x83 mm) kr ,00 1/4 side (90x129 mm) kr. 950,00 1/8 side (90x62,5 mm) kr. 575,00 1/16 side (90x29,5 mm) kr. 325,00 Rubrikannoncer max. 7 linier kr. 165,00 Pr. ekstra linie kr. 20,00 Kennelannonce - 9 ordinære numre pr. kalenderår: Enkelt (kun tekst) kr. 800,00 Dobbelt (inkl. logo og /eller foto) kr ,00 Alle priser er excl. moms incl. 4-farver I dette nummer Leder...4 Dagsorden til Repræsentantskabsmøde Personlige...6 Debatsiderne...8 Tips og tricks fra Hundeskolen...10 Junior Nyt - Nyt fra Ungdomsudvalget...11 Landsformandens beretning for Avlsrådets beretning for Brugshunderådets beretning for Regnskab Juleskuet i Slagelse - resultater og billeder...24 DM/VM-udtagelse i Grindsted resultater...26 mini-tema: Schæferhundeklubben i det nye årtusinde...28 Sporhunde-DM indlæg fra Kreds 84-Skovbo...30 Adresselisten...32 Nyt fra Hovedbestyrelsen...33 Nyt fra Avlsrådet...36 Kommende avlskåringer...36 Anmeldte brugsprøver...37 Kenneloversigten...38 Rubrikannoncer...42 Avlshanner...43 Arrangementskalender Kredsannoncer...46 Forsidebillede: Godt Nytår! I skrivende stund er årets første sne faldet, og så er det jo nærliggende at bringe et dejligt billede af en schæferhund i et vinterlandskab. Redaktøren ønsker alle et godt og dejligt nyt år Billedet er venligst udlånt af Joan Serritzlev 9 Schæferhunden. nr januar-februar

4 LEDER Læg sjælen i Schæferhundeklubbens fremtid Valgt til HB Det var med stor overraskelse, at jeg på repræsentantskabsmødet i 2006 blev foreslået og valgt til Schæferhundeklubbens Hovedbestyrelse som sekretær. En situation, som kom meget bag på mig, og som jeg skulle reagere hurtigt på. Da mit hjerte bankede for at gøre en indsats for vor klub, og min interesse lå i ungdomsarbejdet i klubben, valgte jeg, da jeg blev foreslået, at oplyse repræsentantskabet om mine interesser for ungdomsarbejdet. Dette var derfor grundlaget for mig til at blive valgt ind i Hovedbestyrelsen. Skår i glæden Arbejdsfordelingen i HB blev ændret i forhold til det, jeg havde sagt ja til på repræsentantskabsmødet. Det var en meget stor skuffelse for mig, at man efter min mening tilsidesatte dels det, der var mine intentioner ved at blive valgt til HB, og dels min opfattelse af, hvorfor jeg blev valgt. Men jeg måtte acceptere flertallet i HB, som ønskede det anderledes. Det turbulente arbejde i HB Arbejdsfordelingen i HB blev, at jeg var valgt som sekretær for HB, og andre opgaver fik jeg ikke tildelt. Derfor gjorde jeg det arbejde, som pladsen indebar, at skrive referater fra HB-møder m.v. Jeg har forsøgt at referere det, der blev sagt og vedtaget på møderne, således at referaterne blev mere fyldestgørende, hvilket repræsentantskabet havde ønsket. Når jeg i skrivende stund ser tilbage på mit arbejde i HB og de opgaver, jeg har fået tildelt, ja, så er jeg noget overrasket og skuffet, men det har sin naturlige forklaring, idet jeg ikke fik andre opgaver. Mine tilbud om at hjælpe har der ikke været behov for. Der har, i årets løb, ikke været mange positive sager til behandling eller nye tiltag, ej heller visioner, men kun personsager, personfnidder, strafudmålinger, klagesager, dårligt samarbejde, dårligt klima. Det har været forfærdeligt, som ny, at skulle igennem dette år og endvidere opleve, at et helt brugshunderåd forlader ledelsen i vor klub. Jeg har derfor foreslået på seneste HB-møde, at det ville være en god beslutning, at alle i HB stillede deres mandat til rådighed på det kommende repræsentantskabsmøde, således at der kan komme personer i HB, som vil lægge mere arbejde og ikke mindst mere åbenhed i vor klub. Vi må se fremad og lægge fortiden bag os Jeg tror, at der skal arbejde til for at få lagt vejen for vor klub i den rigtige retning igen, det være sig arbejde med tabet af medlemmer, sponsorer, annoncører, klubbens ansigt ud- og indadtil. Er det nogle enkelte strukturændringer, der skal til i klubben? Vi må genskabe tillid og ærlighed mellem medlemmer, kredse og ledelse i vor klub, som er grundpillerne i enhver forening. Det at have flere høvdinge eller grupperinger i en og samme forening, vil ikke bidrage til noget positivt i fremtiden. Vi må derfor have en stærk, åben og arbejdsom ledelse, som har sjælen med i klubbens fremtid, således at alle interesser bliver tilgodeset, og vi alle igen kan samarbejde om vores fælles interesse - schæferhunden. Med ønsket om et godt 2007 og et konstruktivt og sobert repræsentantskabsmøde. Med venlig hilsen Annemarie Mortensen Sekretær i Hovedbestyrelsen 4 Schæferhunden. nr januar-februar 2007

5 REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2007 Repræsentantskabsmødet 2007 Søndag d. 25. marts 2007 kl i Marienlyst-Centret, Windelsvej 138, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeoptællere. 3. Landsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Avlsrådsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 5. Brugshunderådets beretning fremlægges til godkendelse. 6. a. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. b. Kassererens forelæggelse af budget for 2007 til godkendelse. 7. Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse). 8. Valg i henhold til lovenes 16. a. Valg af landsformand (på valg er Peter M. Larsen) b. Valg af kasserer (på valg er Bent Andersen) c. Valg af to suppleanter til Hovedbestyrelsen (på valg er Karin Dederding og Lotte Albret) d. Valg af tre avlsrådsmedlemmer (på valg er Karsten Sonne Andersen, Mona Bech Sørensen og Else Loft) e. Valg af to suppleanter til Avlsrådet (på valg er Per Frost og Rainer Laursen) f. Valg af brugshunderådsformand (1 år) g. Valg af to medlemmer til Brugshunderådet (1 år) h. Valg af tre medlemmer til Brugshunderådet (2 år) i. Valg af to suppleanter til Brugshunderådet (på valg er Lars Bo Jensen og Jens Hyldvang) 9. Godkendelse af revisor. 10. Eventuelt. På Hovedbestyrelsens vegne Peter M. Larsen/landsformand Stemmesedler udleveres kun ved fremvisning af gyldigt medlemsbevis. Medlemmer kan ved tilmelding til sekretariatet senest den 5. marts 2007 overvære repræsentantskabsmødet som tilhørere. Gyldigt medlemsbevis SKAL forevises ved indgangen. Af hensyn til indcheckning skal såvel kredsrepræsentanter som tilhørere senest d. 12. marts 2007 forudbestille og betale frokostbilletter pris 150 kr. pr. person inkl. 1 øl eller vand. Schæferhunden. nr januar-februar

6 PERSONLIGE Ove Frederiksen 70 år Ove Frederiksen På en af årets sidste dage - lørdag den 30. december 2006, kunne en af kredsens medlemmer fejre sin 70 års fødselsdag, nemlig Ove Frederiksen. Ove kræver vist ingen nærmere præsentation, men en lille opsummering af hans lange karriere i klubben viser vist med al ønskelig tydelighed hans dedikering til schæferhundesagen. Ove blev medlem af Schæferhundeklubben den 1. juni 1970, og han er rent faktisk det medlem, der har den 6. længste anciennitet i vores kreds i dag. På Ove s generalieblad står der bl.a. også, at han - tro det eller lad være - har været avlsvejleder. Det var i starten af hans schæferhundekarriere. Siden da gik det i retning af brugshundesporten. Ove har haft mange hunde i sin tid i klubben, og i øjeblikket går han igen og sysler med lidt opdræt i sin lille kennel - Peterlysen. Af alle de hunde, han har haft, så er der vel egentlig en, som vi alle husker, og det var Ove s kulsorte hanhund Beo. En dejlig stor og temperamentsfuld han, hvor netop temperamentet ofte satte Ove s ukuelige tålmodighed på prøve. Ove og Beo deltog i mange konkurrencer og opnåede da også udmærkede resultater. Efterfølgende hunde har han opnået endnu bedre resultater med, men af en eller anden grund er det Ove/Beo-konstellationen, der har hæftet sig hos mange. Ove har deltaget 2 gange i Sporhunde-DM og 3 gange i DM for BHP3-hunde - senest i 2006, hvor han deltog med en hund, han selv har "produceret" i Kennel Peterlysen. Flot gået. Ove har på kredsplan beklædt stort set alle poster. Han har været medlem af bestyrelsen og siddet i brugshundeudvalget i flere omgange. Der sidder han i øvrigt igen, idet han netop er trådt ind i BHU igen. Han har også været træner i kredsen i mange år - en stilling han stadig besidder. Der har aldrig været tvivl om, hvad Ove s hjertesag er - nemlig schæferhunden og ikke mindst klublivet i Kreds 2-Amager. Ove har altid været at finde imellem hjælperne til Kreds 2 s mange arrangementer. Hvis tiden har tilladt det, har han altid beredvilligt stillet op, uanset hvad "jobbeskrivelsen" end har været. Når det gjaldt kredsen, så har han altid været klar. Ingen tvivl om at Ove s engagement i schæferhundesagen ikke kun har været Ove s egen lille hobby - han er blevet bakket op i tykt og tyndt af sin kone Annie, der følger Ove til alle arrangementer i både ind- og udland. Hun er et omvandrende leksikon omkring hunde, hundeførere og resultater. De to er et klart bevis på, at det er meget vigtigt i et ægteskab at have en klart defineret respekt og forståelse for hinandens interesser. Kreds 2 ønsker Ove hjerteligt tillykke med de 70 år. På trods af alderen virker det ikke, som om Ove er ved at tackle af, og vi regner da med, at vi kan få glæde af din enorme viden i årene fremover. Henning Visholm Formand Kreds 2-Amager En stor og hjertelig tak for al den venlige opmærksomhed i forbindelse med min 50 års fødselsdag. Det var helt overvældende og varmede utroligt meget! Mange hilsener Lotte, redaktør Georg Gurk fylder 60 år Georg Gurk fylder 60 år den 11. februar. Georg har været en del af billedet i Schæferhundeklubben i mange år. Han er medstifter af Kreds 20-Odder og har varetaget tjansen som kasserer, bestyrelsesmedlem og har siddet på formandsstolen 2 gange. I dag kan man møde Georg som almindeligt medlem. Georg har i mange år haft kennelen Kennel Georg-Gurk s. I 1987 købte han stammoderen til kennelen, Ninja vom Schleuder-Sitz (indavl 4-4 Mutz v.d. Pelztierfarm) i Tyskland. Ninja blev avlskåret i både Danmark og Tyskland i kl. 1. Ninja blev desuden kredsmester i BHP1. Flot af en ny kennelejer! Georg fik lov til at blive passivt medlem af kredsen i Slesvig, og det blev siden til mange konkurrencer og fester. Georg har ved flere lejligheder deltaget i Junior Cup en i Slesvig, og engang var det lige ved at lykkes at vinde med en af avlstæverne, 6 Schæferhunden. nr januar-februar 2007

7 PERSONLIGE Georg Gurk med Georg Gurks Honda - vinder i SchH 2 i Slesvig Junior Cup 1999 Honda, som dog ikke mente, at hun skulle slippe, da du gav kommandoen. Men i 1999 lykkedes det jer at vinde Cup en flot! Georg har selv bragt 7 hunde gennem prøve- og avlskåringssystemet, og vi håber, at det må blive til mange flere gode hunde. Som flere gangs hvalpekøbere hos Georg kan vi kun sige, vi er meget tilfredse med vores hunde. De har alle været livlige og nemme at træne med. Vi ved, de har fået den bedste opvækst og trygge rammer hos en seriøs avler og nu også god ven. Man går aldrig forgæves til Georg, og det er blevet til mange hyggelige timer. Georg har altid sat en ære i at bevare linierne efter Mutz v.d. Pelztierfarm, og gen- nem sin avl er det blevet til Ninja vom Schleuder-Sitz, hendes datter Georg Gurks Foxi, som er mor til Honda (BHP3), Inja (BHP1) og Jaco (BHP3). Honda blev mor til Georg Gurks Nelli (BHP2). Den sidst tilkomne tæve, Xara, hvis mor er Inja, er for ung til prøver endnu, men hun har Mutz i blodet fra både faderen Hill vom Farbenspiel og moderen Inja. Så det bliver spændende at se, hvordan hun klarer sig - og hvordan hendes hvalpe klarer sig. Vi og mange andre ved jo, at du sætter din ære ind på, at også højavlshundene skal være rigtige brugshunde. Blandt andet derfor har du også søgt at bevare linierne efter Mutz. Vi håber, at du bliver ved med at være aktiv i schæferhundeavlen i mange år endnu, og at vi får mange hyggelige timer sammen. Til slut et stort tillykke med de 60 år. Hilsen Brian og Louise Vedholm Mindeord - Hans Holm Nekrolog over Hans Holm, der døde den 7. november 2006 Det var med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om, at en god hundeven gennem mange år var død efter længere tids svær sygdom. Hans Holm blev 76 år gammel. Gennem årene i Schæferhundeklubben har Hans hjulpet rigtigt mange nye såvel som gamle hundeførere, især på sporet, som var hans favoritdisciplin. Hans elskede at se en hund gå et flot spor - han var altid hjælpsom med oplæring og med at lægge spor rundt om i det ganske land. Hans var også klar, hvis der manglede en hjælpende hånd til et arrangement, hvis træningspladsen trængte til en kærlig hånd, eller klubhuset trængte til en reparation. Så tog Hans straks fat uanset vejr og vind, for - som han altid sagde: Der er ikke noget, der hedder dårligt vejr, kun forkert påklædning. Hans var af den gamle skole, og her gik holdene på rad og række. At Hans havde været i militæret kunne ses og høres på hans kommandoer til holdtræningen. Men lige så streng, han kunne give sine kommandoer, lige så blød om hjertet var han. Vi er mange, der skylder Hans en stor tak, fordi vi måtte lære dig at kende. Tak for de mange timer, vi har tilbragt sammen med dig. Vi ved også, at du var afholdt af dine nærmeste, her tænkes på din hustru Connie, dine børn Jette, Ib, Lisa, dine svigerbørn, børnebørn og oldebørn. I din families dødsannonce i avisen stod der så rammende ord - ord, der indeholdt alt det, som du var, for alle os, der kendte dig: Et hjerte af guld holdt op at slå. To flittige hænder gik langsomt i stå. Da tappert må vi trøsten finde, ved elskede Hans evige minde. Med disse ord vil jeg slutte. Hans, tak fordi du lod os komme ind til dig. Æret været dit minde. På vennernes vegne Kirsten og Poul Granslev, Kreds 12-Aarhus P Professionelt figurantudstyr og brugshundeartikler samt beklædning Tlf Importør af Gappay i Danmark R Gappay Schæferhunden. nr januar-februar

8 DEBATSIDERNE Debatsiderne Debatindlæg skal være af bred almen interesse og må ikke virke anstødelige, indeholde personangreb, have et racistisk eller æreskrænkende indhold eller virke mod Schæferhundeklubbens interesser. Indlæg skal være redaktøren i hænde senest 14 dage før redaktionsfrist. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg på mere end 450 ord. En oplevelse - om træningsmetoder Ved det nyligt overståede VM s kammeratskabsaften oplevede jeg en kvinde, som følte sig nødsaget til at flytte bord under middagen. Historien er: Under den almindelige snak henover bordet faldt talen på nogle af de forskellige ekvipager, der indtil da havde været i aktion på stadion, og på den frejdighed, disse udviste. Jeg er af den overbevisning, at så længe dommerne ikke lægger mere vægt på, at hundene skal udvise (mere) frejdighed under øvelserne, så får man også hundeførere, der træner, så hundene kan øvelserne, men ikke nødvendigvis udviser en frejdighed, som jeg personligt ville ønske at kunne opleve også til DM og VM. Kvinden, som sad ved samme bord, mente, at frejdigheden jo altid falder, når man bruger el(-halsbånd) til at korrigere hunden med. Efter hendes eget udsagn har hun tit konstateret, at dette er tilfældet også på egne hunde. Endvidere mente hun, at hvis man vil deltage i DM og VM, så er man nødt til at bruge el som et redskab i træningen, men at det er vigtigt at bruge det rigtigt, ellers kan man ødelægge hunden fuldstændigt. Jeg spurgte ikke ind til, hvordan man bruger el-halsbånd rigtigt. Indtil da prøvede jeg at ignorere kvindens udsagn om at bruge el-halsbånd, men fandt kvindens stadige udsagn om, at det er i orden og nødvendigt at bruge el, ganske provokerende: Dels er el-halsbånd forbudt ved lov i Danmark, dels ligger det mig meget fjernt at pine hunde og for den sags skyld andre dyr. Jeg forsøgte at undgå en diskussion ved at sige, at vi aldrig ville blive enige, men kvinden blev ved at stille spørgsmål om min holdning og min måde at træne på. Til sidst fortalte jeg på en pæn måde om min holdning. Kvinden (og hendes ledsager) tog derefter deres service og flyttede til et andet bord med en bemærkning til mig om held og lykke med træningen jeg hørte godt ironien Jeg er forundret over at opleve et menneske prale af at træne hund med el-halsbånd, og over, at det er til helt fremmede. Jeg fortolker kvindens udsagn som om, at det er en fuldstændig almindelig og accepteret metode på grund af den selvfølgelighed, der lå i hendes måde at udtrykke sig på. Jeg er forhåbentlig ikke det eneste medlem af Schæferhundeklubben, som tager afstand fra sådanne metoder udover at det også er ulovligt Eva Bülow Nielsen Spragelselille, 16. oktober 2006 Mere om træningsmetoder Jeg ønsker at bidrage med et læserbrev til debatten om træningsmetoder og fremsender hermed mit bidrag: Vores klubblad har gennem den seneste tid lagt spalteplads til artikler og læserbreve omkring de populære tv-udsendelser om hundetræning/-opdragelse og træningsmetoder som helhed. Debatten har været interessant og medført nogle tips og tricks fra Hundeskolen som jeg håber, vil fortsætte. Debatten har dog en tendens til at blive meget firkantet, og særligt læserbrevene har til tider haft en vinkel, som minder mig mest om gammelt nag mellem udstillingshundefolket og sportshundefolket. Vi hører på den ene side om de tyraniske fascister, der gennem fysisk og psykisk overbelastning lader deres frustrationer gå ud over hunden under dække af lederskab. På den anden side står en sekt af frelste klikkerkulier, som føjer hundene. På trods af tilsagn om andet forsøger begge parter at omvende hinanden, så den endegyldige sandhed kan blive kendt og udbredt. Begge grupper refererer til forskellige dokumenterede undersøgelser af adfærden hos hunde, ulve og flokdyr som helhed. Adfærd er dog ikke matematik, med én objektiv løsning. Adfærdsstudier bygger på statistiske hypoteser og efterprøvning af disse, hvilket vil sige, at vi kan finde dét svar, vi søger, hvis vi vælger vores metode og referencer med omhu. Et adfærdsstudie er med andre ord mere præget af observatorens kulturelle tilgang end af aktørernes handlinger. Personligt er jeg af den overbevisning, at dem, der vil have hjælp til træningen, selv magter at søge den. Måske skulle vi hellere hver især kigge indad og være enige om, at hvis både hund og fører er glade og tilfredse med præstationerne, kan det ikke være helt galt det, de laver. Mit eget personlige adfærdsstudie viser, at når to parter diskuterer tredje parts hundetræning eller øvrige præstationer for den sags skyld, tjener det to formål: 1) at fremhæve egne præstationer og søge bekræftelse herfor, og 2) at nedgøre tredje part på baggrund af misundelse, had eller lignende motiver. Min hypotese siger mig så, at denne adfærd også gælder, når debatten ikke er personlig, men løftet ind i et større forum som generel diskussion. Om de anvendte afstraffelsesmetoder er dyremishandling kan alligevel ikke afgøres i en debat. Sådanne afgørelser skal træffes af nogle kyndige, som forhåbentlig kommer på banen ved at foretage anmeldelse/indberetning af konkrete tilfælde. Rygter og overleverede 8 Schæferhunden. nr januar-februar 2007

9 DEBATSIDERNE historier er oftest usandheder og overdrivelser, som mistænkeliggør og dømmer personer og grupper uden mulighed for appel. Dette skaber unødigt splid og bekymring i hele organisationen, som kunne have været undgået, hvis episoderne i stedet var blevet behandlet hos de rette myndigheder. Min opfordring er derfor: Lad være at pege fingre, indberet mistanker om mishandling, så det kan blive be- eller afkræftet, og lad os andre passe vores træning. Brian Holmboe Kreds 14-Herning, 28. december 2006 Redaktørens note: Brian Holmboes indlæg rører ved to vigtige støttepiller i vort samfund: det juridiske og det moralske. Det er korrekt, at tilfælde af dyremishandling skal og bør anmeldes til de relevante myndigheder. Men som redaktør mener jeg godt, at man kan debattere de moralske aspekter ved hundehold og hundetræning. Uden at gå i mere teoretiske dybder vil jeg vove den påstand, at det meste - måske endda vor hele - lovgivning er baseret på og udspringer af moralske normer og værdier. Og disse flytter sig kontinuerligt og påvirker derfor ny lovgivning. Det, der var acceptabelt - både moralsk og juridisk - for 100, 50 eller 25 år siden, er det måske ikke mere. Og hvad enten man kan lide det eller ej, er såkaldte rygter, sladder, anekdoter og vandrehistorier en del af det, der holder os sammen socialt - en måde at forme vore holdninger på og holde hinanden i skak på rent moralsk. Så det er utopi at tro, at sladder og rygter kan udryddes. Vi kan også godt have en idé om, at vores blad kun skal handle om schæferhunde. Men det er en illusion at tro, at vi kan undgå at diskutere præmisserne for hundeholdet med hinanden - for det er trods alt mennesker, der har hundene og administrerer deres liv. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at fortsætte debatten og lade alle stemmer blive hørt, så vore holdninger kan formes i en konstruktiv ånd og med input fra mange forskellige sider. Hold fokus på schæferhundens ve og vel og grav ikke flere grøfter ved at opdele medlemmerne og deres synspunkter i stereotype grupperinger - en sag er alligevel aldrig et spørgsmål om enten-eller. Gid debatten må fortsætte i denne ånd. Og læs også denne måneds mini-tema om Schæferhundeklubbens fremtid - for den diskussion hænger også sammen med den måde, vi har og træner hund på. Hvorfor blev det en schæferhund? Vi er et ægtepar på Fyn, som holder MEGET af hund. Først havde vi i 13 år en collie-han, Vabber (lidt af en rundkørsel), den skulle kun have reglerne fortalt én gang, og det var det. Ingen udfordring, bare en hund, der lystrede, ud i det ekstreme. Så gik han bort, og jeg begyndte at tænke på at kombinere hundetræning med noget, jeg kunne bruge som sportsgren/hobby. Året efter faldt valget på Norsk Elghund Grå. Spidshunderacerne er kendt for at være de mest besværlige at dressere (lydighedsmæssigt), og inden for de racer er Norsk Elghund Grå den værste - puha, vi fik kam til vores hår. Fordelen ved Norsk Elghund Grå er, at de er de suverænt bedste sporhunde, og det fik vi da også bevist. Bagdelen ved racen er, at der er avlet på dem, der gø r mest og højst, og det er ikke smart, når man bor i et villakvarter. De kan ikke gå løs, og så er der lige det lydighedsmæssige. (PS. De er på ingen måde aggressive). Vi fik så Anebo s Elmer, en hanhund med meget temperament, og året efter en tæve, Elgdalen s Chilli, en blid og kærlig hund. Begge fik vi trænet op til det, de kunne nå i Danmark, nemlig at de begge blev: DKCH, DKSCH og KLBCH. Elmer har nok Danmarksrekorden i 1000 m spor i skov med passage af 3 åer, nemlig 12 min. Så gik Elmer desværre bort den 22/ , og så skulle jeg derefter finde ud af, hvad der så skulle ske. Efter noget tids roden rundt i min viden/ erfaring og på internettet, så faldt valget på en schæferhund. Og hvorfor så det? Jo, den er forholdsvis nem at træne lydighedsmæssigt. Det er en forholdsvis god sporhund. Og så har den så mange andre kvaliteter, der kan bygges videre på. Så jeg/vi smuttede 4 gange til Frederikssund, til Kennel Chade s. Første gang for at undersøge forholdene, hvad var det for mennesker, hvordan var forældredyrene, temperament osv. I det hele taget - havde de tjek på det? Hvalpene var kun 11 dage gamle på det tidspunkt. Anden gang var for at spotte kuldet, 1 han, 3 tæver - dér så jeg allerede min kommende hund. Tredje gang for at udvælge den hund, det nu skulle være - meget rart, at man kan vælge hundens navn selv, en service, der ikke er i alle kenneler. Og fjerde gang Selvfølgelig skal det være en schæferhund! Når man ser dette billede af lille Simone og Skovhyttens Cora på 7 mdr., der får sig en lur sammen i sofaen hjemme i Frederiksværk, så kan man da godt forstå, at det skal være en schæferhund! Indsendt af Vibe Lenthe, Kreds 55-Furesø. for at hente hvalpen. Det var prikken over i et, en måneds venten forløses. Og hvad har vi så fået?: Vi har fået verdens bedste hund, som vi forventer os meget af, nemlig Chade s Cheka. Må lykken stå os bi, men det er jo nok ikke nødvendigt. Jeg/vi forventer os meget af den hund, så lad os nu se, jeg/vi tror på det. Følg med i Cheka s færden på: Med venlig hilsen Michael Krog, Kreds 9-Odense Schæferhunden. nr januar-februar

10 TRÆNINGSTIPS TIPS & TRICKS fra Hundeskolen Der findes lige så mange måder at træne hund på, som der findes hunde og mennesker Nogle principper og idéer passer til nogen og nogle til andre. Derfor skal denne klumme ikke opfattes som andet end inspiration. Tricks indøves for sjov men også fordi, jo flere ting hunden lærer, jo lettere har den ved at lære nyt! Flere TIPS & TRICKS følger i næste nummer! På et tidspunkt kan det være nødvendigt at erstatte target stick en med en bold eller en boldkanon, så du får den sidste fart i fremadsendelsen, som Satoris Cannon på billedet. Bolden er en stærk og op-driftende belønning, som kan få nogle hunde til at gå i spænding, så de ikke sætter sig helt ned eller sætter sig meget langsomt. Satoris Iammy her har dog bagdelen solidt plantet i underlaget. Når hunden er god til genstandene hjemme, er det tid til at afprøve det ude på sporet. Satoris Znilde går model. A - SPORTRÆNING Genstande Når hvalpen skal lære genstande, er der rigtig mange måder at gøre det på. Man kan fx starte det op hjemme i stuen. Tag nogle forskellige genstande, et krus med guf og evt. en klikker til hjælp, hvis din hund er "klikket". Sæt dig på gulvet sammen med hvalpen og læg en genstand på gulvet. Når hvalpen snuser til den, siger du "dæk", stille og roligt, klikker og/eller roser, giver guf og tager genstanden. Hvis hvalpen ikke er skrap til dæk-kommandoen, kan du fx hjælpe den med hånden oven på genstanden, som du ellers ville hjælpe den til at dække. Prøv alle mulige forskellige genstande, og det er meget vigtigt at sørge for, at hvalpen er i forskellige positioner. Hunde lærer i billeder, og den skal jo ikke kun kunne dække på genstanden med front imod dig. Når hunden er god til genstandene hjemme, tager du det med ud i verden. Du starter med at øve dem ligesom hjemme i stuen. Når hunden kan det, lægger du genstandene på sporet. Første gang hunden møder en genstand og sætter snuden på, kan du klikke og/eller rose den og derefter få den til at dække på genstanden. Du giver den så guf, mens den ligger ned. Når du har gjort det nogle gange, så burde den begynde at lægge sig ned af sig selv, når den møder genstanden. Gør den ikke det, kan du hjælpe den med en kommando, når den sætter snuden på genstanden. Når den ligger på genstanden, venter du længere og længere tid med at klikke/rose og begynder at tage genstanden op inden belønningen. B - LYDIGHED Sit Når hvalpen skal lære sit, går det som regel lettest, hvis du øver "tid" og "afstand" hver for sig. Det betyder, at du starter med gradvist at øge tiden, hvor hvalpen sidder, inden belønning, og først når den kan blive siddende uden at tabe tålmodigheden, begynder du at bevæge dig. 10 Schæferhunden. nr januar-februar 2007

11 Start med at bevæge dig stille og roligt rundt om hvalpen. Først når den kan det, begynder du at gå længere og længere væk. Laver hvalpen fejl, er du gået for hurtigt frem. Når hvalpen kan sitte på kommando, er det en god idé kun at belønne "sit" med godbidder og ikke med bolden. Bolden er en stærk og "opdriftende" belønning, som kan få nogle hunde til at gå i spænding, så den ikke sætter sig helt ned eller sætter sig meget langsomt. TRICK Target stick & Fremadsendelse Du har lært hvalpen at røre ved pinden på kommando. Nu kan du begynde at bruge det til noget. Sammen med hvalpen sætter du pinden der, hvor du ville lægge bolden til fremadsendelse. Gå nogle meter tilbage, vend front mod pinden og giv kommandoen "fremad" & "pind" (eller hvad du nu bruger som kommando til at røre pinden). Hvalpen ved jo ikke, hvad "fremad" betyder, men den ved, hvad "pind" betyder, og løber hen for at røre den, og du klikker og/eller belønner den. Øg gradvis afstanden og vent med kommando "pind", til hvalpen nærmer sig pinden. Husk at øve på forskellige pladser og husk, at efter et stykke tid skal hvalpen ikke se, at du sætter pinden. En af fordelene ved dette er, at hvalpen lærer at udføre en handling efter kommando "fremad", og når den er ude på en god afstand, begynder du nogle gange at erstatte kommandoen "pind" med "dæk" og klikker og/eller belønner den. Hvis hvalpen ikke dækker, men rører pinden uden kommando, prøver du bare igen. En anden fordel er, at hvalpen kun belønnes, når den har udført fremadsendelsen tilfredsstillende, og den kan fx ikke løbe "igennem" kommandoen "dæk" og tage bolden. Når den kan udføre øvelsen korrekt, dækker eller rører pinden på kommando, kan det være nødvendigt at erstatte pinden med en bold eller en boldkanon, så du får den sidste fart i fremadsendelsen. Men du har nu en konfliktfri fremadsendelse med afdækning, når du vil have det. Kurset henvender sig til alle ungdomsmedlemmer fra år. Undervisningen foregår på et letforståeligt engelsk. Sted: Rørup skole, Gelstedvej 14, 5560 Årup. Vi skal bo på skolen, der ligger som nabo til Kreds 26 s træningsplads. Antal deltagere: max. 15 deltagere med hund + ubegrænset antal tilskuere. Tilmelding med hund efter først-til-mølle princippet. Nærmere informationer mht. program følger senere, men vi kan allerede nu meddele, at der bliver forskellige kurser, man kan melde sig til, bl.a. hundesprog, spor, lydighed, C-arbejde, udstilling, klikkertræning, hundemassage, førstehjælp m.m. Der sendes indbydelse ud til alle ung- JUNIORSIDERNE Ungdomsweekend d april i Kreds 26-Vestfyn Klikkerkursus med FCI-verdensmester Ismael de Vos, Belgien Pris: 300 kr. til dækning af overnatning og mad (prisen er den samme, uanset om man deltager med eller uden hund) Tilmeldingsblanket hentes på Ungdomssiden klubbens hjemmeside: Tilmeldingen sendes senest d. 10/4 til: Karina Pedersen Morbærhaven Albertslund tlf.: Ungdomslejren 2007 Hvornår: Uge 28, mandag d. 9. juli lørdag d. 14. juli Hvor: Hjemmeværnsskolen, Nymindegabslejren, Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel Deltagere: For alle ungdomsmedlemmer fra år Pris: 1200 kr. domsmedlemmer senere, og der kommer mere her i Schæferhunden i majnummeret. Yderligere oplysninger vedr. ungdomslejren til: Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup, tlf: eller Karin Christiansen, tlf.: , Junior-DM 2007 Dato: 25/ Dommer: Gunner Jensen Sted: Kreds 25-Nordfyn Junior-DM afholdes som en prøve, hvor der kan tilmeldes i Beg, SL, BHP og SPH. Tilmelding: Karina Pedersen, Morbærhaven 8-41, 2620 Albertslund, tlf.: Schæferhunden. nr januar-februar 2007

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

Schæferhunden. Invitation til Hovedavlsskuet. Hvalpetrænerkursus - del 2. Ledige stillinger - VM 2006. Pinseskuet

Schæferhunden. Invitation til Hovedavlsskuet. Hvalpetrænerkursus - del 2. Ledige stillinger - VM 2006. Pinseskuet Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 6 juni 2005 32. årgang Invitation til Hovedavlsskuet Hvalpetrænerkursus - del 2 Ledige stillinger - VM 2006 Pinseskuet - - - - D jurs Gruppen

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Nr. 3-4. Marts - april 2014 42. årgang

Nr. 3-4. Marts - april 2014 42. årgang Nr. 3-4 Marts - april 2014 42. årgang Schæferhunden FIBERKOST- Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde Kromix Fiberkost sind knusprige, hochverdauliche Kroketten für den aktiven Hund. Die ausgesuchten

Læs mere

SCHÆFERHUNDEN. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang NR. 9. SEPTEMBER 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Nr. 3. marts 2008. 36. årgang. Schæferhunden

Nr. 3. marts 2008. 36. årgang. Schæferhunden Nr. 3. marts 2008. 36. årgang Schæferhunden Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes Led og knoglestruktur, som sættes på prøve Et

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark Tidsskrift for bæredygtig økonomi 83. årgang Nummer 3 juli 2013 Bladet Hvem har ret til at lave vores penge? Uffe Madsen Side 4 Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Skrevet 1934. Aktuelt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere