SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang"

Transkript

1 SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar årgang

2 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes Led og knoglestruktur, som sættes på prøve Et følsomt fordøjelsessystem NY Royal Canin lancerer det første skræddersyede ernæringsprogram kun til Schæferhunde fra hvalpealderen og gennem resten af deres liv. Fra vækstperioden af har Schæferhunden særligt følsomme punkter, som det er vigtigt at tage hensyn til. German Shepherd junior og adult er det eneste ernæringsprogram, som tager højde for alle disse punkter og gør det muligt for hunden på bedste måde at opbygge et sundt helbred, hele livet igennem. Fra 5 til 15 måneder Over 15 måneder Maksimal fordøjelsessikkerhed takket være proteiner af meget høj kvalitet, udvalgt på grund af deres høje optagelighed. Beskyttelse af led og knoglestruktur ved hjælp af chondroitin og glucosamin. Styrkelse af hudbarrieren og sikring af blank pels med en kombination af vitaminer og aminosyrer. foto : Jean-Michel Labat - 09/2005. SIZE HEALTH NUTRITION TM Fås hos dyrehandlere.

3 INDHOLD SCHÆFERHUNDEN ISSN årgang Nr. 1-2, januar-februar 2007 Oplag: Tryk: Elbo Grafi sk A/S Udgivet af: Schæferhundeklubben for Danmark Skolevej 42A 5690 Tommerup Tlf Fax Tlf. tid: Mandag kl samt tirsdag, torsdag og fredag kl Redaktion og annonceekspedition: Redaktør: Lotte Albret Hellestedvej 14, Hellested 4652 Hårlev. Tlf Overordnede bladansvar: Hovedbestyrelsen Korrektur: Asa Garodkin Udgivelsesplan 2007: Schæferhunden udkommer 10 gange om året (to gange i december). Bladet udkommer ikke i januar, juli og november. Fra afl evering til postvæsenet går der ca. 1 uge, før bladet er ude hos medlemmerne. Nr. Deadline Aflevering til postvæsenet /1 12/2 3 20/2 19/3 4 20/3 16/4 5 20/4 21/5 6 20/5 25/ /7 20/8 9 20/8 17/ /9 15/10 11 (HAS) 01/10 19/ /11 10/12 Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen. Udebliver medlemsbladet, skal man i første omgang rette henvendelse til sit lokale postkontor. Giver dette ikke resultat, rettes henvendelse til klubbens sekretariat, som står for adresselisterne - ikke til redaktionen. Annoncepriser 2007: 1/1 side (inkl. indersider og bagside) kr ,00 3/4 side (184x195 mm) kr ,00 2/3 side (184x170 mm) kr ,00 1/2 side tværformat (184x129 mm) kr ,00 1/3 side (184x83 mm) kr ,00 1/4 side (90x129 mm) kr. 950,00 1/8 side (90x62,5 mm) kr. 575,00 1/16 side (90x29,5 mm) kr. 325,00 Rubrikannoncer max. 7 linier kr. 165,00 Pr. ekstra linie kr. 20,00 Kennelannonce - 9 ordinære numre pr. kalenderår: Enkelt (kun tekst) kr. 800,00 Dobbelt (inkl. logo og /eller foto) kr ,00 Alle priser er excl. moms incl. 4-farver I dette nummer Leder...4 Dagsorden til Repræsentantskabsmøde Personlige...6 Debatsiderne...8 Tips og tricks fra Hundeskolen...10 Junior Nyt - Nyt fra Ungdomsudvalget...11 Landsformandens beretning for Avlsrådets beretning for Brugshunderådets beretning for Regnskab Juleskuet i Slagelse - resultater og billeder...24 DM/VM-udtagelse i Grindsted resultater...26 mini-tema: Schæferhundeklubben i det nye årtusinde...28 Sporhunde-DM indlæg fra Kreds 84-Skovbo...30 Adresselisten...32 Nyt fra Hovedbestyrelsen...33 Nyt fra Avlsrådet...36 Kommende avlskåringer...36 Anmeldte brugsprøver...37 Kenneloversigten...38 Rubrikannoncer...42 Avlshanner...43 Arrangementskalender Kredsannoncer...46 Forsidebillede: Godt Nytår! I skrivende stund er årets første sne faldet, og så er det jo nærliggende at bringe et dejligt billede af en schæferhund i et vinterlandskab. Redaktøren ønsker alle et godt og dejligt nyt år Billedet er venligst udlånt af Joan Serritzlev 9 Schæferhunden. nr januar-februar

4 LEDER Læg sjælen i Schæferhundeklubbens fremtid Valgt til HB Det var med stor overraskelse, at jeg på repræsentantskabsmødet i 2006 blev foreslået og valgt til Schæferhundeklubbens Hovedbestyrelse som sekretær. En situation, som kom meget bag på mig, og som jeg skulle reagere hurtigt på. Da mit hjerte bankede for at gøre en indsats for vor klub, og min interesse lå i ungdomsarbejdet i klubben, valgte jeg, da jeg blev foreslået, at oplyse repræsentantskabet om mine interesser for ungdomsarbejdet. Dette var derfor grundlaget for mig til at blive valgt ind i Hovedbestyrelsen. Skår i glæden Arbejdsfordelingen i HB blev ændret i forhold til det, jeg havde sagt ja til på repræsentantskabsmødet. Det var en meget stor skuffelse for mig, at man efter min mening tilsidesatte dels det, der var mine intentioner ved at blive valgt til HB, og dels min opfattelse af, hvorfor jeg blev valgt. Men jeg måtte acceptere flertallet i HB, som ønskede det anderledes. Det turbulente arbejde i HB Arbejdsfordelingen i HB blev, at jeg var valgt som sekretær for HB, og andre opgaver fik jeg ikke tildelt. Derfor gjorde jeg det arbejde, som pladsen indebar, at skrive referater fra HB-møder m.v. Jeg har forsøgt at referere det, der blev sagt og vedtaget på møderne, således at referaterne blev mere fyldestgørende, hvilket repræsentantskabet havde ønsket. Når jeg i skrivende stund ser tilbage på mit arbejde i HB og de opgaver, jeg har fået tildelt, ja, så er jeg noget overrasket og skuffet, men det har sin naturlige forklaring, idet jeg ikke fik andre opgaver. Mine tilbud om at hjælpe har der ikke været behov for. Der har, i årets løb, ikke været mange positive sager til behandling eller nye tiltag, ej heller visioner, men kun personsager, personfnidder, strafudmålinger, klagesager, dårligt samarbejde, dårligt klima. Det har været forfærdeligt, som ny, at skulle igennem dette år og endvidere opleve, at et helt brugshunderåd forlader ledelsen i vor klub. Jeg har derfor foreslået på seneste HB-møde, at det ville være en god beslutning, at alle i HB stillede deres mandat til rådighed på det kommende repræsentantskabsmøde, således at der kan komme personer i HB, som vil lægge mere arbejde og ikke mindst mere åbenhed i vor klub. Vi må se fremad og lægge fortiden bag os Jeg tror, at der skal arbejde til for at få lagt vejen for vor klub i den rigtige retning igen, det være sig arbejde med tabet af medlemmer, sponsorer, annoncører, klubbens ansigt ud- og indadtil. Er det nogle enkelte strukturændringer, der skal til i klubben? Vi må genskabe tillid og ærlighed mellem medlemmer, kredse og ledelse i vor klub, som er grundpillerne i enhver forening. Det at have flere høvdinge eller grupperinger i en og samme forening, vil ikke bidrage til noget positivt i fremtiden. Vi må derfor have en stærk, åben og arbejdsom ledelse, som har sjælen med i klubbens fremtid, således at alle interesser bliver tilgodeset, og vi alle igen kan samarbejde om vores fælles interesse - schæferhunden. Med ønsket om et godt 2007 og et konstruktivt og sobert repræsentantskabsmøde. Med venlig hilsen Annemarie Mortensen Sekretær i Hovedbestyrelsen 4 Schæferhunden. nr januar-februar 2007

5 REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2007 Repræsentantskabsmødet 2007 Søndag d. 25. marts 2007 kl i Marienlyst-Centret, Windelsvej 138, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeoptællere. 3. Landsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Avlsrådsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 5. Brugshunderådets beretning fremlægges til godkendelse. 6. a. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. b. Kassererens forelæggelse af budget for 2007 til godkendelse. 7. Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse). 8. Valg i henhold til lovenes 16. a. Valg af landsformand (på valg er Peter M. Larsen) b. Valg af kasserer (på valg er Bent Andersen) c. Valg af to suppleanter til Hovedbestyrelsen (på valg er Karin Dederding og Lotte Albret) d. Valg af tre avlsrådsmedlemmer (på valg er Karsten Sonne Andersen, Mona Bech Sørensen og Else Loft) e. Valg af to suppleanter til Avlsrådet (på valg er Per Frost og Rainer Laursen) f. Valg af brugshunderådsformand (1 år) g. Valg af to medlemmer til Brugshunderådet (1 år) h. Valg af tre medlemmer til Brugshunderådet (2 år) i. Valg af to suppleanter til Brugshunderådet (på valg er Lars Bo Jensen og Jens Hyldvang) 9. Godkendelse af revisor. 10. Eventuelt. På Hovedbestyrelsens vegne Peter M. Larsen/landsformand Stemmesedler udleveres kun ved fremvisning af gyldigt medlemsbevis. Medlemmer kan ved tilmelding til sekretariatet senest den 5. marts 2007 overvære repræsentantskabsmødet som tilhørere. Gyldigt medlemsbevis SKAL forevises ved indgangen. Af hensyn til indcheckning skal såvel kredsrepræsentanter som tilhørere senest d. 12. marts 2007 forudbestille og betale frokostbilletter pris 150 kr. pr. person inkl. 1 øl eller vand. Schæferhunden. nr januar-februar

6 PERSONLIGE Ove Frederiksen 70 år Ove Frederiksen På en af årets sidste dage - lørdag den 30. december 2006, kunne en af kredsens medlemmer fejre sin 70 års fødselsdag, nemlig Ove Frederiksen. Ove kræver vist ingen nærmere præsentation, men en lille opsummering af hans lange karriere i klubben viser vist med al ønskelig tydelighed hans dedikering til schæferhundesagen. Ove blev medlem af Schæferhundeklubben den 1. juni 1970, og han er rent faktisk det medlem, der har den 6. længste anciennitet i vores kreds i dag. På Ove s generalieblad står der bl.a. også, at han - tro det eller lad være - har været avlsvejleder. Det var i starten af hans schæferhundekarriere. Siden da gik det i retning af brugshundesporten. Ove har haft mange hunde i sin tid i klubben, og i øjeblikket går han igen og sysler med lidt opdræt i sin lille kennel - Peterlysen. Af alle de hunde, han har haft, så er der vel egentlig en, som vi alle husker, og det var Ove s kulsorte hanhund Beo. En dejlig stor og temperamentsfuld han, hvor netop temperamentet ofte satte Ove s ukuelige tålmodighed på prøve. Ove og Beo deltog i mange konkurrencer og opnåede da også udmærkede resultater. Efterfølgende hunde har han opnået endnu bedre resultater med, men af en eller anden grund er det Ove/Beo-konstellationen, der har hæftet sig hos mange. Ove har deltaget 2 gange i Sporhunde-DM og 3 gange i DM for BHP3-hunde - senest i 2006, hvor han deltog med en hund, han selv har "produceret" i Kennel Peterlysen. Flot gået. Ove har på kredsplan beklædt stort set alle poster. Han har været medlem af bestyrelsen og siddet i brugshundeudvalget i flere omgange. Der sidder han i øvrigt igen, idet han netop er trådt ind i BHU igen. Han har også været træner i kredsen i mange år - en stilling han stadig besidder. Der har aldrig været tvivl om, hvad Ove s hjertesag er - nemlig schæferhunden og ikke mindst klublivet i Kreds 2-Amager. Ove har altid været at finde imellem hjælperne til Kreds 2 s mange arrangementer. Hvis tiden har tilladt det, har han altid beredvilligt stillet op, uanset hvad "jobbeskrivelsen" end har været. Når det gjaldt kredsen, så har han altid været klar. Ingen tvivl om at Ove s engagement i schæferhundesagen ikke kun har været Ove s egen lille hobby - han er blevet bakket op i tykt og tyndt af sin kone Annie, der følger Ove til alle arrangementer i både ind- og udland. Hun er et omvandrende leksikon omkring hunde, hundeførere og resultater. De to er et klart bevis på, at det er meget vigtigt i et ægteskab at have en klart defineret respekt og forståelse for hinandens interesser. Kreds 2 ønsker Ove hjerteligt tillykke med de 70 år. På trods af alderen virker det ikke, som om Ove er ved at tackle af, og vi regner da med, at vi kan få glæde af din enorme viden i årene fremover. Henning Visholm Formand Kreds 2-Amager En stor og hjertelig tak for al den venlige opmærksomhed i forbindelse med min 50 års fødselsdag. Det var helt overvældende og varmede utroligt meget! Mange hilsener Lotte, redaktør Georg Gurk fylder 60 år Georg Gurk fylder 60 år den 11. februar. Georg har været en del af billedet i Schæferhundeklubben i mange år. Han er medstifter af Kreds 20-Odder og har varetaget tjansen som kasserer, bestyrelsesmedlem og har siddet på formandsstolen 2 gange. I dag kan man møde Georg som almindeligt medlem. Georg har i mange år haft kennelen Kennel Georg-Gurk s. I 1987 købte han stammoderen til kennelen, Ninja vom Schleuder-Sitz (indavl 4-4 Mutz v.d. Pelztierfarm) i Tyskland. Ninja blev avlskåret i både Danmark og Tyskland i kl. 1. Ninja blev desuden kredsmester i BHP1. Flot af en ny kennelejer! Georg fik lov til at blive passivt medlem af kredsen i Slesvig, og det blev siden til mange konkurrencer og fester. Georg har ved flere lejligheder deltaget i Junior Cup en i Slesvig, og engang var det lige ved at lykkes at vinde med en af avlstæverne, 6 Schæferhunden. nr januar-februar 2007

7 PERSONLIGE Georg Gurk med Georg Gurks Honda - vinder i SchH 2 i Slesvig Junior Cup 1999 Honda, som dog ikke mente, at hun skulle slippe, da du gav kommandoen. Men i 1999 lykkedes det jer at vinde Cup en flot! Georg har selv bragt 7 hunde gennem prøve- og avlskåringssystemet, og vi håber, at det må blive til mange flere gode hunde. Som flere gangs hvalpekøbere hos Georg kan vi kun sige, vi er meget tilfredse med vores hunde. De har alle været livlige og nemme at træne med. Vi ved, de har fået den bedste opvækst og trygge rammer hos en seriøs avler og nu også god ven. Man går aldrig forgæves til Georg, og det er blevet til mange hyggelige timer. Georg har altid sat en ære i at bevare linierne efter Mutz v.d. Pelztierfarm, og gen- nem sin avl er det blevet til Ninja vom Schleuder-Sitz, hendes datter Georg Gurks Foxi, som er mor til Honda (BHP3), Inja (BHP1) og Jaco (BHP3). Honda blev mor til Georg Gurks Nelli (BHP2). Den sidst tilkomne tæve, Xara, hvis mor er Inja, er for ung til prøver endnu, men hun har Mutz i blodet fra både faderen Hill vom Farbenspiel og moderen Inja. Så det bliver spændende at se, hvordan hun klarer sig - og hvordan hendes hvalpe klarer sig. Vi og mange andre ved jo, at du sætter din ære ind på, at også højavlshundene skal være rigtige brugshunde. Blandt andet derfor har du også søgt at bevare linierne efter Mutz. Vi håber, at du bliver ved med at være aktiv i schæferhundeavlen i mange år endnu, og at vi får mange hyggelige timer sammen. Til slut et stort tillykke med de 60 år. Hilsen Brian og Louise Vedholm Mindeord - Hans Holm Nekrolog over Hans Holm, der døde den 7. november 2006 Det var med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om, at en god hundeven gennem mange år var død efter længere tids svær sygdom. Hans Holm blev 76 år gammel. Gennem årene i Schæferhundeklubben har Hans hjulpet rigtigt mange nye såvel som gamle hundeførere, især på sporet, som var hans favoritdisciplin. Hans elskede at se en hund gå et flot spor - han var altid hjælpsom med oplæring og med at lægge spor rundt om i det ganske land. Hans var også klar, hvis der manglede en hjælpende hånd til et arrangement, hvis træningspladsen trængte til en kærlig hånd, eller klubhuset trængte til en reparation. Så tog Hans straks fat uanset vejr og vind, for - som han altid sagde: Der er ikke noget, der hedder dårligt vejr, kun forkert påklædning. Hans var af den gamle skole, og her gik holdene på rad og række. At Hans havde været i militæret kunne ses og høres på hans kommandoer til holdtræningen. Men lige så streng, han kunne give sine kommandoer, lige så blød om hjertet var han. Vi er mange, der skylder Hans en stor tak, fordi vi måtte lære dig at kende. Tak for de mange timer, vi har tilbragt sammen med dig. Vi ved også, at du var afholdt af dine nærmeste, her tænkes på din hustru Connie, dine børn Jette, Ib, Lisa, dine svigerbørn, børnebørn og oldebørn. I din families dødsannonce i avisen stod der så rammende ord - ord, der indeholdt alt det, som du var, for alle os, der kendte dig: Et hjerte af guld holdt op at slå. To flittige hænder gik langsomt i stå. Da tappert må vi trøsten finde, ved elskede Hans evige minde. Med disse ord vil jeg slutte. Hans, tak fordi du lod os komme ind til dig. Æret været dit minde. På vennernes vegne Kirsten og Poul Granslev, Kreds 12-Aarhus P Professionelt figurantudstyr og brugshundeartikler samt beklædning Tlf Importør af Gappay i Danmark R Gappay Schæferhunden. nr januar-februar

8 DEBATSIDERNE Debatsiderne Debatindlæg skal være af bred almen interesse og må ikke virke anstødelige, indeholde personangreb, have et racistisk eller æreskrænkende indhold eller virke mod Schæferhundeklubbens interesser. Indlæg skal være redaktøren i hænde senest 14 dage før redaktionsfrist. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg på mere end 450 ord. En oplevelse - om træningsmetoder Ved det nyligt overståede VM s kammeratskabsaften oplevede jeg en kvinde, som følte sig nødsaget til at flytte bord under middagen. Historien er: Under den almindelige snak henover bordet faldt talen på nogle af de forskellige ekvipager, der indtil da havde været i aktion på stadion, og på den frejdighed, disse udviste. Jeg er af den overbevisning, at så længe dommerne ikke lægger mere vægt på, at hundene skal udvise (mere) frejdighed under øvelserne, så får man også hundeførere, der træner, så hundene kan øvelserne, men ikke nødvendigvis udviser en frejdighed, som jeg personligt ville ønske at kunne opleve også til DM og VM. Kvinden, som sad ved samme bord, mente, at frejdigheden jo altid falder, når man bruger el(-halsbånd) til at korrigere hunden med. Efter hendes eget udsagn har hun tit konstateret, at dette er tilfældet også på egne hunde. Endvidere mente hun, at hvis man vil deltage i DM og VM, så er man nødt til at bruge el som et redskab i træningen, men at det er vigtigt at bruge det rigtigt, ellers kan man ødelægge hunden fuldstændigt. Jeg spurgte ikke ind til, hvordan man bruger el-halsbånd rigtigt. Indtil da prøvede jeg at ignorere kvindens udsagn om at bruge el-halsbånd, men fandt kvindens stadige udsagn om, at det er i orden og nødvendigt at bruge el, ganske provokerende: Dels er el-halsbånd forbudt ved lov i Danmark, dels ligger det mig meget fjernt at pine hunde og for den sags skyld andre dyr. Jeg forsøgte at undgå en diskussion ved at sige, at vi aldrig ville blive enige, men kvinden blev ved at stille spørgsmål om min holdning og min måde at træne på. Til sidst fortalte jeg på en pæn måde om min holdning. Kvinden (og hendes ledsager) tog derefter deres service og flyttede til et andet bord med en bemærkning til mig om held og lykke med træningen jeg hørte godt ironien Jeg er forundret over at opleve et menneske prale af at træne hund med el-halsbånd, og over, at det er til helt fremmede. Jeg fortolker kvindens udsagn som om, at det er en fuldstændig almindelig og accepteret metode på grund af den selvfølgelighed, der lå i hendes måde at udtrykke sig på. Jeg er forhåbentlig ikke det eneste medlem af Schæferhundeklubben, som tager afstand fra sådanne metoder udover at det også er ulovligt Eva Bülow Nielsen Spragelselille, 16. oktober 2006 Mere om træningsmetoder Jeg ønsker at bidrage med et læserbrev til debatten om træningsmetoder og fremsender hermed mit bidrag: Vores klubblad har gennem den seneste tid lagt spalteplads til artikler og læserbreve omkring de populære tv-udsendelser om hundetræning/-opdragelse og træningsmetoder som helhed. Debatten har været interessant og medført nogle tips og tricks fra Hundeskolen som jeg håber, vil fortsætte. Debatten har dog en tendens til at blive meget firkantet, og særligt læserbrevene har til tider haft en vinkel, som minder mig mest om gammelt nag mellem udstillingshundefolket og sportshundefolket. Vi hører på den ene side om de tyraniske fascister, der gennem fysisk og psykisk overbelastning lader deres frustrationer gå ud over hunden under dække af lederskab. På den anden side står en sekt af frelste klikkerkulier, som føjer hundene. På trods af tilsagn om andet forsøger begge parter at omvende hinanden, så den endegyldige sandhed kan blive kendt og udbredt. Begge grupper refererer til forskellige dokumenterede undersøgelser af adfærden hos hunde, ulve og flokdyr som helhed. Adfærd er dog ikke matematik, med én objektiv løsning. Adfærdsstudier bygger på statistiske hypoteser og efterprøvning af disse, hvilket vil sige, at vi kan finde dét svar, vi søger, hvis vi vælger vores metode og referencer med omhu. Et adfærdsstudie er med andre ord mere præget af observatorens kulturelle tilgang end af aktørernes handlinger. Personligt er jeg af den overbevisning, at dem, der vil have hjælp til træningen, selv magter at søge den. Måske skulle vi hellere hver især kigge indad og være enige om, at hvis både hund og fører er glade og tilfredse med præstationerne, kan det ikke være helt galt det, de laver. Mit eget personlige adfærdsstudie viser, at når to parter diskuterer tredje parts hundetræning eller øvrige præstationer for den sags skyld, tjener det to formål: 1) at fremhæve egne præstationer og søge bekræftelse herfor, og 2) at nedgøre tredje part på baggrund af misundelse, had eller lignende motiver. Min hypotese siger mig så, at denne adfærd også gælder, når debatten ikke er personlig, men løftet ind i et større forum som generel diskussion. Om de anvendte afstraffelsesmetoder er dyremishandling kan alligevel ikke afgøres i en debat. Sådanne afgørelser skal træffes af nogle kyndige, som forhåbentlig kommer på banen ved at foretage anmeldelse/indberetning af konkrete tilfælde. Rygter og overleverede 8 Schæferhunden. nr januar-februar 2007

9 DEBATSIDERNE historier er oftest usandheder og overdrivelser, som mistænkeliggør og dømmer personer og grupper uden mulighed for appel. Dette skaber unødigt splid og bekymring i hele organisationen, som kunne have været undgået, hvis episoderne i stedet var blevet behandlet hos de rette myndigheder. Min opfordring er derfor: Lad være at pege fingre, indberet mistanker om mishandling, så det kan blive be- eller afkræftet, og lad os andre passe vores træning. Brian Holmboe Kreds 14-Herning, 28. december 2006 Redaktørens note: Brian Holmboes indlæg rører ved to vigtige støttepiller i vort samfund: det juridiske og det moralske. Det er korrekt, at tilfælde af dyremishandling skal og bør anmeldes til de relevante myndigheder. Men som redaktør mener jeg godt, at man kan debattere de moralske aspekter ved hundehold og hundetræning. Uden at gå i mere teoretiske dybder vil jeg vove den påstand, at det meste - måske endda vor hele - lovgivning er baseret på og udspringer af moralske normer og værdier. Og disse flytter sig kontinuerligt og påvirker derfor ny lovgivning. Det, der var acceptabelt - både moralsk og juridisk - for 100, 50 eller 25 år siden, er det måske ikke mere. Og hvad enten man kan lide det eller ej, er såkaldte rygter, sladder, anekdoter og vandrehistorier en del af det, der holder os sammen socialt - en måde at forme vore holdninger på og holde hinanden i skak på rent moralsk. Så det er utopi at tro, at sladder og rygter kan udryddes. Vi kan også godt have en idé om, at vores blad kun skal handle om schæferhunde. Men det er en illusion at tro, at vi kan undgå at diskutere præmisserne for hundeholdet med hinanden - for det er trods alt mennesker, der har hundene og administrerer deres liv. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at fortsætte debatten og lade alle stemmer blive hørt, så vore holdninger kan formes i en konstruktiv ånd og med input fra mange forskellige sider. Hold fokus på schæferhundens ve og vel og grav ikke flere grøfter ved at opdele medlemmerne og deres synspunkter i stereotype grupperinger - en sag er alligevel aldrig et spørgsmål om enten-eller. Gid debatten må fortsætte i denne ånd. Og læs også denne måneds mini-tema om Schæferhundeklubbens fremtid - for den diskussion hænger også sammen med den måde, vi har og træner hund på. Hvorfor blev det en schæferhund? Vi er et ægtepar på Fyn, som holder MEGET af hund. Først havde vi i 13 år en collie-han, Vabber (lidt af en rundkørsel), den skulle kun have reglerne fortalt én gang, og det var det. Ingen udfordring, bare en hund, der lystrede, ud i det ekstreme. Så gik han bort, og jeg begyndte at tænke på at kombinere hundetræning med noget, jeg kunne bruge som sportsgren/hobby. Året efter faldt valget på Norsk Elghund Grå. Spidshunderacerne er kendt for at være de mest besværlige at dressere (lydighedsmæssigt), og inden for de racer er Norsk Elghund Grå den værste - puha, vi fik kam til vores hår. Fordelen ved Norsk Elghund Grå er, at de er de suverænt bedste sporhunde, og det fik vi da også bevist. Bagdelen ved racen er, at der er avlet på dem, der gø r mest og højst, og det er ikke smart, når man bor i et villakvarter. De kan ikke gå løs, og så er der lige det lydighedsmæssige. (PS. De er på ingen måde aggressive). Vi fik så Anebo s Elmer, en hanhund med meget temperament, og året efter en tæve, Elgdalen s Chilli, en blid og kærlig hund. Begge fik vi trænet op til det, de kunne nå i Danmark, nemlig at de begge blev: DKCH, DKSCH og KLBCH. Elmer har nok Danmarksrekorden i 1000 m spor i skov med passage af 3 åer, nemlig 12 min. Så gik Elmer desværre bort den 22/ , og så skulle jeg derefter finde ud af, hvad der så skulle ske. Efter noget tids roden rundt i min viden/ erfaring og på internettet, så faldt valget på en schæferhund. Og hvorfor så det? Jo, den er forholdsvis nem at træne lydighedsmæssigt. Det er en forholdsvis god sporhund. Og så har den så mange andre kvaliteter, der kan bygges videre på. Så jeg/vi smuttede 4 gange til Frederikssund, til Kennel Chade s. Første gang for at undersøge forholdene, hvad var det for mennesker, hvordan var forældredyrene, temperament osv. I det hele taget - havde de tjek på det? Hvalpene var kun 11 dage gamle på det tidspunkt. Anden gang var for at spotte kuldet, 1 han, 3 tæver - dér så jeg allerede min kommende hund. Tredje gang for at udvælge den hund, det nu skulle være - meget rart, at man kan vælge hundens navn selv, en service, der ikke er i alle kenneler. Og fjerde gang Selvfølgelig skal det være en schæferhund! Når man ser dette billede af lille Simone og Skovhyttens Cora på 7 mdr., der får sig en lur sammen i sofaen hjemme i Frederiksværk, så kan man da godt forstå, at det skal være en schæferhund! Indsendt af Vibe Lenthe, Kreds 55-Furesø. for at hente hvalpen. Det var prikken over i et, en måneds venten forløses. Og hvad har vi så fået?: Vi har fået verdens bedste hund, som vi forventer os meget af, nemlig Chade s Cheka. Må lykken stå os bi, men det er jo nok ikke nødvendigt. Jeg/vi forventer os meget af den hund, så lad os nu se, jeg/vi tror på det. Følg med i Cheka s færden på: Med venlig hilsen Michael Krog, Kreds 9-Odense Schæferhunden. nr januar-februar

10 TRÆNINGSTIPS TIPS & TRICKS fra Hundeskolen Der findes lige så mange måder at træne hund på, som der findes hunde og mennesker Nogle principper og idéer passer til nogen og nogle til andre. Derfor skal denne klumme ikke opfattes som andet end inspiration. Tricks indøves for sjov men også fordi, jo flere ting hunden lærer, jo lettere har den ved at lære nyt! Flere TIPS & TRICKS følger i næste nummer! På et tidspunkt kan det være nødvendigt at erstatte target stick en med en bold eller en boldkanon, så du får den sidste fart i fremadsendelsen, som Satoris Cannon på billedet. Bolden er en stærk og op-driftende belønning, som kan få nogle hunde til at gå i spænding, så de ikke sætter sig helt ned eller sætter sig meget langsomt. Satoris Iammy her har dog bagdelen solidt plantet i underlaget. Når hunden er god til genstandene hjemme, er det tid til at afprøve det ude på sporet. Satoris Znilde går model. A - SPORTRÆNING Genstande Når hvalpen skal lære genstande, er der rigtig mange måder at gøre det på. Man kan fx starte det op hjemme i stuen. Tag nogle forskellige genstande, et krus med guf og evt. en klikker til hjælp, hvis din hund er "klikket". Sæt dig på gulvet sammen med hvalpen og læg en genstand på gulvet. Når hvalpen snuser til den, siger du "dæk", stille og roligt, klikker og/eller roser, giver guf og tager genstanden. Hvis hvalpen ikke er skrap til dæk-kommandoen, kan du fx hjælpe den med hånden oven på genstanden, som du ellers ville hjælpe den til at dække. Prøv alle mulige forskellige genstande, og det er meget vigtigt at sørge for, at hvalpen er i forskellige positioner. Hunde lærer i billeder, og den skal jo ikke kun kunne dække på genstanden med front imod dig. Når hunden er god til genstandene hjemme, tager du det med ud i verden. Du starter med at øve dem ligesom hjemme i stuen. Når hunden kan det, lægger du genstandene på sporet. Første gang hunden møder en genstand og sætter snuden på, kan du klikke og/eller rose den og derefter få den til at dække på genstanden. Du giver den så guf, mens den ligger ned. Når du har gjort det nogle gange, så burde den begynde at lægge sig ned af sig selv, når den møder genstanden. Gør den ikke det, kan du hjælpe den med en kommando, når den sætter snuden på genstanden. Når den ligger på genstanden, venter du længere og længere tid med at klikke/rose og begynder at tage genstanden op inden belønningen. B - LYDIGHED Sit Når hvalpen skal lære sit, går det som regel lettest, hvis du øver "tid" og "afstand" hver for sig. Det betyder, at du starter med gradvist at øge tiden, hvor hvalpen sidder, inden belønning, og først når den kan blive siddende uden at tabe tålmodigheden, begynder du at bevæge dig. 10 Schæferhunden. nr januar-februar 2007

11 Start med at bevæge dig stille og roligt rundt om hvalpen. Først når den kan det, begynder du at gå længere og længere væk. Laver hvalpen fejl, er du gået for hurtigt frem. Når hvalpen kan sitte på kommando, er det en god idé kun at belønne "sit" med godbidder og ikke med bolden. Bolden er en stærk og "opdriftende" belønning, som kan få nogle hunde til at gå i spænding, så den ikke sætter sig helt ned eller sætter sig meget langsomt. TRICK Target stick & Fremadsendelse Du har lært hvalpen at røre ved pinden på kommando. Nu kan du begynde at bruge det til noget. Sammen med hvalpen sætter du pinden der, hvor du ville lægge bolden til fremadsendelse. Gå nogle meter tilbage, vend front mod pinden og giv kommandoen "fremad" & "pind" (eller hvad du nu bruger som kommando til at røre pinden). Hvalpen ved jo ikke, hvad "fremad" betyder, men den ved, hvad "pind" betyder, og løber hen for at røre den, og du klikker og/eller belønner den. Øg gradvis afstanden og vent med kommando "pind", til hvalpen nærmer sig pinden. Husk at øve på forskellige pladser og husk, at efter et stykke tid skal hvalpen ikke se, at du sætter pinden. En af fordelene ved dette er, at hvalpen lærer at udføre en handling efter kommando "fremad", og når den er ude på en god afstand, begynder du nogle gange at erstatte kommandoen "pind" med "dæk" og klikker og/eller belønner den. Hvis hvalpen ikke dækker, men rører pinden uden kommando, prøver du bare igen. En anden fordel er, at hvalpen kun belønnes, når den har udført fremadsendelsen tilfredsstillende, og den kan fx ikke løbe "igennem" kommandoen "dæk" og tage bolden. Når den kan udføre øvelsen korrekt, dækker eller rører pinden på kommando, kan det være nødvendigt at erstatte pinden med en bold eller en boldkanon, så du får den sidste fart i fremadsendelsen. Men du har nu en konfliktfri fremadsendelse med afdækning, når du vil have det. Kurset henvender sig til alle ungdomsmedlemmer fra år. Undervisningen foregår på et letforståeligt engelsk. Sted: Rørup skole, Gelstedvej 14, 5560 Årup. Vi skal bo på skolen, der ligger som nabo til Kreds 26 s træningsplads. Antal deltagere: max. 15 deltagere med hund + ubegrænset antal tilskuere. Tilmelding med hund efter først-til-mølle princippet. Nærmere informationer mht. program følger senere, men vi kan allerede nu meddele, at der bliver forskellige kurser, man kan melde sig til, bl.a. hundesprog, spor, lydighed, C-arbejde, udstilling, klikkertræning, hundemassage, førstehjælp m.m. Der sendes indbydelse ud til alle ung- JUNIORSIDERNE Ungdomsweekend d april i Kreds 26-Vestfyn Klikkerkursus med FCI-verdensmester Ismael de Vos, Belgien Pris: 300 kr. til dækning af overnatning og mad (prisen er den samme, uanset om man deltager med eller uden hund) Tilmeldingsblanket hentes på Ungdomssiden klubbens hjemmeside: Tilmeldingen sendes senest d. 10/4 til: Karina Pedersen Morbærhaven Albertslund tlf.: Ungdomslejren 2007 Hvornår: Uge 28, mandag d. 9. juli lørdag d. 14. juli Hvor: Hjemmeværnsskolen, Nymindegabslejren, Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel Deltagere: For alle ungdomsmedlemmer fra år Pris: 1200 kr. domsmedlemmer senere, og der kommer mere her i Schæferhunden i majnummeret. Yderligere oplysninger vedr. ungdomslejren til: Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup, tlf: eller Karin Christiansen, tlf.: , Junior-DM 2007 Dato: 25/ Dommer: Gunner Jensen Sted: Kreds 25-Nordfyn Junior-DM afholdes som en prøve, hvor der kan tilmeldes i Beg, SL, BHP og SPH. Tilmelding: Karina Pedersen, Morbærhaven 8-41, 2620 Albertslund, tlf.: Schæferhunden. nr januar-februar 2007

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Tilstede: Referent: Karin Christiansen (KC), Allan Chr. Andersen (ACA), Bent Andersen (BA), Jørgen U. Sørensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013.

Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. 1 Formandens beretning til Generalforsamlingen d. 5/2 2013. Årsnål for 2012 I 2012 skulle 2stk. 25 års jubilæumsnåle uddeles og det var til henholdsvis Kurt Nielsen og til Birte Carlebo. Nålene vil blive

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C

Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Repræsentantskabsmøde 25. marts 2012 Marienlyst Centret, Windelsvej 138, 5000 Odense C Velkommen ved Landsformand Poul Meineche Der blev afholdt 1 minuts stilhed for afdøde medlemmer Hædring af nye æresmedlemmer:

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Organisation:... 3 3. Klubbens formål:... 3 4. Medlemskab:... 4 5. Familiemedlemmer:... 4 6. Ungdomsmedlemmer:... 4 7. Folkepensionister/invalidepensionister:...

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Jeg kan sagtens følge Jørgen i hans reaktion i forhold til, hvis det har noget på sig at der holdes kurser i brugen af ulovlige træningsmetoder.

Jeg kan sagtens følge Jørgen i hans reaktion i forhold til, hvis det har noget på sig at der holdes kurser i brugen af ulovlige træningsmetoder. Emne: SV: Debatoplæg Kære Alle Jeg kan sagtens følge Jørgen i hans reaktion i forhold til, hvis det har noget på sig at der holdes kurser i brugen af ulovlige træningsmetoder. Jeg vil bede de personer

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 HERMED INDKALDES TIL KREDS 4 ROSKILDE S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING 2015 HERMED INDKALDES TIL KREDS 4 ROSKILDE S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 2015 HERMED INDKALDES TIL KREDS 4 ROSKILDE S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Dato : Torsdag den 5. februar 2015 Tid : Kl. 19.30. Sted : Klubhuset, Darupvang 15, 4000 Roskilde Dagsorden iflg.

Læs mere

Landsformand Poul Meineche (PM) bød velkommen og bad forsamlingen holde et minuts stilhed for afdøde medlemmer.

Landsformand Poul Meineche (PM) bød velkommen og bad forsamlingen holde et minuts stilhed for afdøde medlemmer. Referat Repræsentantskabsmøde søndag d. 22.3.2015 "Huset" Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. Landsformand Poul Meineche (PM) bød velkommen og bad forsamlingen holde et minuts stilhed for afdøde medlemmer.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt.

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt. Årgang 2, Nummer 1 Nyheds- og infobrev! 1. Kvartal 2008 Så er det igen blevet tid for nyheder og generel information fra Brugshunderådet. Oplagt når vi ligeledes er startet på et nyt år Nyhedsbrevet er,

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere