SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang"

Transkript

1 SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar årgang

2 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes Led og knoglestruktur, som sættes på prøve Et følsomt fordøjelsessystem NY Royal Canin lancerer det første skræddersyede ernæringsprogram kun til Schæferhunde fra hvalpealderen og gennem resten af deres liv. Fra vækstperioden af har Schæferhunden særligt følsomme punkter, som det er vigtigt at tage hensyn til. German Shepherd junior og adult er det eneste ernæringsprogram, som tager højde for alle disse punkter og gør det muligt for hunden på bedste måde at opbygge et sundt helbred, hele livet igennem. Fra 5 til 15 måneder Over 15 måneder Maksimal fordøjelsessikkerhed takket være proteiner af meget høj kvalitet, udvalgt på grund af deres høje optagelighed. Beskyttelse af led og knoglestruktur ved hjælp af chondroitin og glucosamin. Styrkelse af hudbarrieren og sikring af blank pels med en kombination af vitaminer og aminosyrer. foto : Jean-Michel Labat - 09/2005. SIZE HEALTH NUTRITION TM Fås hos dyrehandlere.

3 INDHOLD SCHÆFERHUNDEN ISSN årgang Nr. 1-2, januar-februar 2007 Oplag: Tryk: Elbo Grafi sk A/S Udgivet af: Schæferhundeklubben for Danmark Skolevej 42A 5690 Tommerup Tlf Fax Tlf. tid: Mandag kl samt tirsdag, torsdag og fredag kl Redaktion og annonceekspedition: Redaktør: Lotte Albret Hellestedvej 14, Hellested 4652 Hårlev. Tlf Overordnede bladansvar: Hovedbestyrelsen Korrektur: Asa Garodkin Udgivelsesplan 2007: Schæferhunden udkommer 10 gange om året (to gange i december). Bladet udkommer ikke i januar, juli og november. Fra afl evering til postvæsenet går der ca. 1 uge, før bladet er ude hos medlemmerne. Nr. Deadline Aflevering til postvæsenet /1 12/2 3 20/2 19/3 4 20/3 16/4 5 20/4 21/5 6 20/5 25/ /7 20/8 9 20/8 17/ /9 15/10 11 (HAS) 01/10 19/ /11 10/12 Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen. Udebliver medlemsbladet, skal man i første omgang rette henvendelse til sit lokale postkontor. Giver dette ikke resultat, rettes henvendelse til klubbens sekretariat, som står for adresselisterne - ikke til redaktionen. Annoncepriser 2007: 1/1 side (inkl. indersider og bagside) kr ,00 3/4 side (184x195 mm) kr ,00 2/3 side (184x170 mm) kr ,00 1/2 side tværformat (184x129 mm) kr ,00 1/3 side (184x83 mm) kr ,00 1/4 side (90x129 mm) kr. 950,00 1/8 side (90x62,5 mm) kr. 575,00 1/16 side (90x29,5 mm) kr. 325,00 Rubrikannoncer max. 7 linier kr. 165,00 Pr. ekstra linie kr. 20,00 Kennelannonce - 9 ordinære numre pr. kalenderår: Enkelt (kun tekst) kr. 800,00 Dobbelt (inkl. logo og /eller foto) kr ,00 Alle priser er excl. moms incl. 4-farver I dette nummer Leder...4 Dagsorden til Repræsentantskabsmøde Personlige...6 Debatsiderne...8 Tips og tricks fra Hundeskolen...10 Junior Nyt - Nyt fra Ungdomsudvalget...11 Landsformandens beretning for Avlsrådets beretning for Brugshunderådets beretning for Regnskab Juleskuet i Slagelse - resultater og billeder...24 DM/VM-udtagelse i Grindsted resultater...26 mini-tema: Schæferhundeklubben i det nye årtusinde...28 Sporhunde-DM indlæg fra Kreds 84-Skovbo...30 Adresselisten...32 Nyt fra Hovedbestyrelsen...33 Nyt fra Avlsrådet...36 Kommende avlskåringer...36 Anmeldte brugsprøver...37 Kenneloversigten...38 Rubrikannoncer...42 Avlshanner...43 Arrangementskalender Kredsannoncer...46 Forsidebillede: Godt Nytår! I skrivende stund er årets første sne faldet, og så er det jo nærliggende at bringe et dejligt billede af en schæferhund i et vinterlandskab. Redaktøren ønsker alle et godt og dejligt nyt år Billedet er venligst udlånt af Joan Serritzlev 9 Schæferhunden. nr januar-februar

4 LEDER Læg sjælen i Schæferhundeklubbens fremtid Valgt til HB Det var med stor overraskelse, at jeg på repræsentantskabsmødet i 2006 blev foreslået og valgt til Schæferhundeklubbens Hovedbestyrelse som sekretær. En situation, som kom meget bag på mig, og som jeg skulle reagere hurtigt på. Da mit hjerte bankede for at gøre en indsats for vor klub, og min interesse lå i ungdomsarbejdet i klubben, valgte jeg, da jeg blev foreslået, at oplyse repræsentantskabet om mine interesser for ungdomsarbejdet. Dette var derfor grundlaget for mig til at blive valgt ind i Hovedbestyrelsen. Skår i glæden Arbejdsfordelingen i HB blev ændret i forhold til det, jeg havde sagt ja til på repræsentantskabsmødet. Det var en meget stor skuffelse for mig, at man efter min mening tilsidesatte dels det, der var mine intentioner ved at blive valgt til HB, og dels min opfattelse af, hvorfor jeg blev valgt. Men jeg måtte acceptere flertallet i HB, som ønskede det anderledes. Det turbulente arbejde i HB Arbejdsfordelingen i HB blev, at jeg var valgt som sekretær for HB, og andre opgaver fik jeg ikke tildelt. Derfor gjorde jeg det arbejde, som pladsen indebar, at skrive referater fra HB-møder m.v. Jeg har forsøgt at referere det, der blev sagt og vedtaget på møderne, således at referaterne blev mere fyldestgørende, hvilket repræsentantskabet havde ønsket. Når jeg i skrivende stund ser tilbage på mit arbejde i HB og de opgaver, jeg har fået tildelt, ja, så er jeg noget overrasket og skuffet, men det har sin naturlige forklaring, idet jeg ikke fik andre opgaver. Mine tilbud om at hjælpe har der ikke været behov for. Der har, i årets løb, ikke været mange positive sager til behandling eller nye tiltag, ej heller visioner, men kun personsager, personfnidder, strafudmålinger, klagesager, dårligt samarbejde, dårligt klima. Det har været forfærdeligt, som ny, at skulle igennem dette år og endvidere opleve, at et helt brugshunderåd forlader ledelsen i vor klub. Jeg har derfor foreslået på seneste HB-møde, at det ville være en god beslutning, at alle i HB stillede deres mandat til rådighed på det kommende repræsentantskabsmøde, således at der kan komme personer i HB, som vil lægge mere arbejde og ikke mindst mere åbenhed i vor klub. Vi må se fremad og lægge fortiden bag os Jeg tror, at der skal arbejde til for at få lagt vejen for vor klub i den rigtige retning igen, det være sig arbejde med tabet af medlemmer, sponsorer, annoncører, klubbens ansigt ud- og indadtil. Er det nogle enkelte strukturændringer, der skal til i klubben? Vi må genskabe tillid og ærlighed mellem medlemmer, kredse og ledelse i vor klub, som er grundpillerne i enhver forening. Det at have flere høvdinge eller grupperinger i en og samme forening, vil ikke bidrage til noget positivt i fremtiden. Vi må derfor have en stærk, åben og arbejdsom ledelse, som har sjælen med i klubbens fremtid, således at alle interesser bliver tilgodeset, og vi alle igen kan samarbejde om vores fælles interesse - schæferhunden. Med ønsket om et godt 2007 og et konstruktivt og sobert repræsentantskabsmøde. Med venlig hilsen Annemarie Mortensen Sekretær i Hovedbestyrelsen 4 Schæferhunden. nr januar-februar 2007

5 REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2007 Repræsentantskabsmødet 2007 Søndag d. 25. marts 2007 kl i Marienlyst-Centret, Windelsvej 138, Odense C Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeoptællere. 3. Landsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 4. Avlsrådsformandens beretning fremlægges til godkendelse. 5. Brugshunderådets beretning fremlægges til godkendelse. 6. a. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. b. Kassererens forelæggelse af budget for 2007 til godkendelse. 7. Indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest 5 uger før mødets afholdelse). 8. Valg i henhold til lovenes 16. a. Valg af landsformand (på valg er Peter M. Larsen) b. Valg af kasserer (på valg er Bent Andersen) c. Valg af to suppleanter til Hovedbestyrelsen (på valg er Karin Dederding og Lotte Albret) d. Valg af tre avlsrådsmedlemmer (på valg er Karsten Sonne Andersen, Mona Bech Sørensen og Else Loft) e. Valg af to suppleanter til Avlsrådet (på valg er Per Frost og Rainer Laursen) f. Valg af brugshunderådsformand (1 år) g. Valg af to medlemmer til Brugshunderådet (1 år) h. Valg af tre medlemmer til Brugshunderådet (2 år) i. Valg af to suppleanter til Brugshunderådet (på valg er Lars Bo Jensen og Jens Hyldvang) 9. Godkendelse af revisor. 10. Eventuelt. På Hovedbestyrelsens vegne Peter M. Larsen/landsformand Stemmesedler udleveres kun ved fremvisning af gyldigt medlemsbevis. Medlemmer kan ved tilmelding til sekretariatet senest den 5. marts 2007 overvære repræsentantskabsmødet som tilhørere. Gyldigt medlemsbevis SKAL forevises ved indgangen. Af hensyn til indcheckning skal såvel kredsrepræsentanter som tilhørere senest d. 12. marts 2007 forudbestille og betale frokostbilletter pris 150 kr. pr. person inkl. 1 øl eller vand. Schæferhunden. nr januar-februar

6 PERSONLIGE Ove Frederiksen 70 år Ove Frederiksen På en af årets sidste dage - lørdag den 30. december 2006, kunne en af kredsens medlemmer fejre sin 70 års fødselsdag, nemlig Ove Frederiksen. Ove kræver vist ingen nærmere præsentation, men en lille opsummering af hans lange karriere i klubben viser vist med al ønskelig tydelighed hans dedikering til schæferhundesagen. Ove blev medlem af Schæferhundeklubben den 1. juni 1970, og han er rent faktisk det medlem, der har den 6. længste anciennitet i vores kreds i dag. På Ove s generalieblad står der bl.a. også, at han - tro det eller lad være - har været avlsvejleder. Det var i starten af hans schæferhundekarriere. Siden da gik det i retning af brugshundesporten. Ove har haft mange hunde i sin tid i klubben, og i øjeblikket går han igen og sysler med lidt opdræt i sin lille kennel - Peterlysen. Af alle de hunde, han har haft, så er der vel egentlig en, som vi alle husker, og det var Ove s kulsorte hanhund Beo. En dejlig stor og temperamentsfuld han, hvor netop temperamentet ofte satte Ove s ukuelige tålmodighed på prøve. Ove og Beo deltog i mange konkurrencer og opnåede da også udmærkede resultater. Efterfølgende hunde har han opnået endnu bedre resultater med, men af en eller anden grund er det Ove/Beo-konstellationen, der har hæftet sig hos mange. Ove har deltaget 2 gange i Sporhunde-DM og 3 gange i DM for BHP3-hunde - senest i 2006, hvor han deltog med en hund, han selv har "produceret" i Kennel Peterlysen. Flot gået. Ove har på kredsplan beklædt stort set alle poster. Han har været medlem af bestyrelsen og siddet i brugshundeudvalget i flere omgange. Der sidder han i øvrigt igen, idet han netop er trådt ind i BHU igen. Han har også været træner i kredsen i mange år - en stilling han stadig besidder. Der har aldrig været tvivl om, hvad Ove s hjertesag er - nemlig schæferhunden og ikke mindst klublivet i Kreds 2-Amager. Ove har altid været at finde imellem hjælperne til Kreds 2 s mange arrangementer. Hvis tiden har tilladt det, har han altid beredvilligt stillet op, uanset hvad "jobbeskrivelsen" end har været. Når det gjaldt kredsen, så har han altid været klar. Ingen tvivl om at Ove s engagement i schæferhundesagen ikke kun har været Ove s egen lille hobby - han er blevet bakket op i tykt og tyndt af sin kone Annie, der følger Ove til alle arrangementer i både ind- og udland. Hun er et omvandrende leksikon omkring hunde, hundeførere og resultater. De to er et klart bevis på, at det er meget vigtigt i et ægteskab at have en klart defineret respekt og forståelse for hinandens interesser. Kreds 2 ønsker Ove hjerteligt tillykke med de 70 år. På trods af alderen virker det ikke, som om Ove er ved at tackle af, og vi regner da med, at vi kan få glæde af din enorme viden i årene fremover. Henning Visholm Formand Kreds 2-Amager En stor og hjertelig tak for al den venlige opmærksomhed i forbindelse med min 50 års fødselsdag. Det var helt overvældende og varmede utroligt meget! Mange hilsener Lotte, redaktør Georg Gurk fylder 60 år Georg Gurk fylder 60 år den 11. februar. Georg har været en del af billedet i Schæferhundeklubben i mange år. Han er medstifter af Kreds 20-Odder og har varetaget tjansen som kasserer, bestyrelsesmedlem og har siddet på formandsstolen 2 gange. I dag kan man møde Georg som almindeligt medlem. Georg har i mange år haft kennelen Kennel Georg-Gurk s. I 1987 købte han stammoderen til kennelen, Ninja vom Schleuder-Sitz (indavl 4-4 Mutz v.d. Pelztierfarm) i Tyskland. Ninja blev avlskåret i både Danmark og Tyskland i kl. 1. Ninja blev desuden kredsmester i BHP1. Flot af en ny kennelejer! Georg fik lov til at blive passivt medlem af kredsen i Slesvig, og det blev siden til mange konkurrencer og fester. Georg har ved flere lejligheder deltaget i Junior Cup en i Slesvig, og engang var det lige ved at lykkes at vinde med en af avlstæverne, 6 Schæferhunden. nr januar-februar 2007

7 PERSONLIGE Georg Gurk med Georg Gurks Honda - vinder i SchH 2 i Slesvig Junior Cup 1999 Honda, som dog ikke mente, at hun skulle slippe, da du gav kommandoen. Men i 1999 lykkedes det jer at vinde Cup en flot! Georg har selv bragt 7 hunde gennem prøve- og avlskåringssystemet, og vi håber, at det må blive til mange flere gode hunde. Som flere gangs hvalpekøbere hos Georg kan vi kun sige, vi er meget tilfredse med vores hunde. De har alle været livlige og nemme at træne med. Vi ved, de har fået den bedste opvækst og trygge rammer hos en seriøs avler og nu også god ven. Man går aldrig forgæves til Georg, og det er blevet til mange hyggelige timer. Georg har altid sat en ære i at bevare linierne efter Mutz v.d. Pelztierfarm, og gen- nem sin avl er det blevet til Ninja vom Schleuder-Sitz, hendes datter Georg Gurks Foxi, som er mor til Honda (BHP3), Inja (BHP1) og Jaco (BHP3). Honda blev mor til Georg Gurks Nelli (BHP2). Den sidst tilkomne tæve, Xara, hvis mor er Inja, er for ung til prøver endnu, men hun har Mutz i blodet fra både faderen Hill vom Farbenspiel og moderen Inja. Så det bliver spændende at se, hvordan hun klarer sig - og hvordan hendes hvalpe klarer sig. Vi og mange andre ved jo, at du sætter din ære ind på, at også højavlshundene skal være rigtige brugshunde. Blandt andet derfor har du også søgt at bevare linierne efter Mutz. Vi håber, at du bliver ved med at være aktiv i schæferhundeavlen i mange år endnu, og at vi får mange hyggelige timer sammen. Til slut et stort tillykke med de 60 år. Hilsen Brian og Louise Vedholm Mindeord - Hans Holm Nekrolog over Hans Holm, der døde den 7. november 2006 Det var med stor sorg, at vi modtog meddelelsen om, at en god hundeven gennem mange år var død efter længere tids svær sygdom. Hans Holm blev 76 år gammel. Gennem årene i Schæferhundeklubben har Hans hjulpet rigtigt mange nye såvel som gamle hundeførere, især på sporet, som var hans favoritdisciplin. Hans elskede at se en hund gå et flot spor - han var altid hjælpsom med oplæring og med at lægge spor rundt om i det ganske land. Hans var også klar, hvis der manglede en hjælpende hånd til et arrangement, hvis træningspladsen trængte til en kærlig hånd, eller klubhuset trængte til en reparation. Så tog Hans straks fat uanset vejr og vind, for - som han altid sagde: Der er ikke noget, der hedder dårligt vejr, kun forkert påklædning. Hans var af den gamle skole, og her gik holdene på rad og række. At Hans havde været i militæret kunne ses og høres på hans kommandoer til holdtræningen. Men lige så streng, han kunne give sine kommandoer, lige så blød om hjertet var han. Vi er mange, der skylder Hans en stor tak, fordi vi måtte lære dig at kende. Tak for de mange timer, vi har tilbragt sammen med dig. Vi ved også, at du var afholdt af dine nærmeste, her tænkes på din hustru Connie, dine børn Jette, Ib, Lisa, dine svigerbørn, børnebørn og oldebørn. I din families dødsannonce i avisen stod der så rammende ord - ord, der indeholdt alt det, som du var, for alle os, der kendte dig: Et hjerte af guld holdt op at slå. To flittige hænder gik langsomt i stå. Da tappert må vi trøsten finde, ved elskede Hans evige minde. Med disse ord vil jeg slutte. Hans, tak fordi du lod os komme ind til dig. Æret været dit minde. På vennernes vegne Kirsten og Poul Granslev, Kreds 12-Aarhus P Professionelt figurantudstyr og brugshundeartikler samt beklædning Tlf Importør af Gappay i Danmark R Gappay Schæferhunden. nr januar-februar

8 DEBATSIDERNE Debatsiderne Debatindlæg skal være af bred almen interesse og må ikke virke anstødelige, indeholde personangreb, have et racistisk eller æreskrænkende indhold eller virke mod Schæferhundeklubbens interesser. Indlæg skal være redaktøren i hænde senest 14 dage før redaktionsfrist. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg på mere end 450 ord. En oplevelse - om træningsmetoder Ved det nyligt overståede VM s kammeratskabsaften oplevede jeg en kvinde, som følte sig nødsaget til at flytte bord under middagen. Historien er: Under den almindelige snak henover bordet faldt talen på nogle af de forskellige ekvipager, der indtil da havde været i aktion på stadion, og på den frejdighed, disse udviste. Jeg er af den overbevisning, at så længe dommerne ikke lægger mere vægt på, at hundene skal udvise (mere) frejdighed under øvelserne, så får man også hundeførere, der træner, så hundene kan øvelserne, men ikke nødvendigvis udviser en frejdighed, som jeg personligt ville ønske at kunne opleve også til DM og VM. Kvinden, som sad ved samme bord, mente, at frejdigheden jo altid falder, når man bruger el(-halsbånd) til at korrigere hunden med. Efter hendes eget udsagn har hun tit konstateret, at dette er tilfældet også på egne hunde. Endvidere mente hun, at hvis man vil deltage i DM og VM, så er man nødt til at bruge el som et redskab i træningen, men at det er vigtigt at bruge det rigtigt, ellers kan man ødelægge hunden fuldstændigt. Jeg spurgte ikke ind til, hvordan man bruger el-halsbånd rigtigt. Indtil da prøvede jeg at ignorere kvindens udsagn om at bruge el-halsbånd, men fandt kvindens stadige udsagn om, at det er i orden og nødvendigt at bruge el, ganske provokerende: Dels er el-halsbånd forbudt ved lov i Danmark, dels ligger det mig meget fjernt at pine hunde og for den sags skyld andre dyr. Jeg forsøgte at undgå en diskussion ved at sige, at vi aldrig ville blive enige, men kvinden blev ved at stille spørgsmål om min holdning og min måde at træne på. Til sidst fortalte jeg på en pæn måde om min holdning. Kvinden (og hendes ledsager) tog derefter deres service og flyttede til et andet bord med en bemærkning til mig om held og lykke med træningen jeg hørte godt ironien Jeg er forundret over at opleve et menneske prale af at træne hund med el-halsbånd, og over, at det er til helt fremmede. Jeg fortolker kvindens udsagn som om, at det er en fuldstændig almindelig og accepteret metode på grund af den selvfølgelighed, der lå i hendes måde at udtrykke sig på. Jeg er forhåbentlig ikke det eneste medlem af Schæferhundeklubben, som tager afstand fra sådanne metoder udover at det også er ulovligt Eva Bülow Nielsen Spragelselille, 16. oktober 2006 Mere om træningsmetoder Jeg ønsker at bidrage med et læserbrev til debatten om træningsmetoder og fremsender hermed mit bidrag: Vores klubblad har gennem den seneste tid lagt spalteplads til artikler og læserbreve omkring de populære tv-udsendelser om hundetræning/-opdragelse og træningsmetoder som helhed. Debatten har været interessant og medført nogle tips og tricks fra Hundeskolen som jeg håber, vil fortsætte. Debatten har dog en tendens til at blive meget firkantet, og særligt læserbrevene har til tider haft en vinkel, som minder mig mest om gammelt nag mellem udstillingshundefolket og sportshundefolket. Vi hører på den ene side om de tyraniske fascister, der gennem fysisk og psykisk overbelastning lader deres frustrationer gå ud over hunden under dække af lederskab. På den anden side står en sekt af frelste klikkerkulier, som føjer hundene. På trods af tilsagn om andet forsøger begge parter at omvende hinanden, så den endegyldige sandhed kan blive kendt og udbredt. Begge grupper refererer til forskellige dokumenterede undersøgelser af adfærden hos hunde, ulve og flokdyr som helhed. Adfærd er dog ikke matematik, med én objektiv løsning. Adfærdsstudier bygger på statistiske hypoteser og efterprøvning af disse, hvilket vil sige, at vi kan finde dét svar, vi søger, hvis vi vælger vores metode og referencer med omhu. Et adfærdsstudie er med andre ord mere præget af observatorens kulturelle tilgang end af aktørernes handlinger. Personligt er jeg af den overbevisning, at dem, der vil have hjælp til træningen, selv magter at søge den. Måske skulle vi hellere hver især kigge indad og være enige om, at hvis både hund og fører er glade og tilfredse med præstationerne, kan det ikke være helt galt det, de laver. Mit eget personlige adfærdsstudie viser, at når to parter diskuterer tredje parts hundetræning eller øvrige præstationer for den sags skyld, tjener det to formål: 1) at fremhæve egne præstationer og søge bekræftelse herfor, og 2) at nedgøre tredje part på baggrund af misundelse, had eller lignende motiver. Min hypotese siger mig så, at denne adfærd også gælder, når debatten ikke er personlig, men løftet ind i et større forum som generel diskussion. Om de anvendte afstraffelsesmetoder er dyremishandling kan alligevel ikke afgøres i en debat. Sådanne afgørelser skal træffes af nogle kyndige, som forhåbentlig kommer på banen ved at foretage anmeldelse/indberetning af konkrete tilfælde. Rygter og overleverede 8 Schæferhunden. nr januar-februar 2007

9 DEBATSIDERNE historier er oftest usandheder og overdrivelser, som mistænkeliggør og dømmer personer og grupper uden mulighed for appel. Dette skaber unødigt splid og bekymring i hele organisationen, som kunne have været undgået, hvis episoderne i stedet var blevet behandlet hos de rette myndigheder. Min opfordring er derfor: Lad være at pege fingre, indberet mistanker om mishandling, så det kan blive be- eller afkræftet, og lad os andre passe vores træning. Brian Holmboe Kreds 14-Herning, 28. december 2006 Redaktørens note: Brian Holmboes indlæg rører ved to vigtige støttepiller i vort samfund: det juridiske og det moralske. Det er korrekt, at tilfælde af dyremishandling skal og bør anmeldes til de relevante myndigheder. Men som redaktør mener jeg godt, at man kan debattere de moralske aspekter ved hundehold og hundetræning. Uden at gå i mere teoretiske dybder vil jeg vove den påstand, at det meste - måske endda vor hele - lovgivning er baseret på og udspringer af moralske normer og værdier. Og disse flytter sig kontinuerligt og påvirker derfor ny lovgivning. Det, der var acceptabelt - både moralsk og juridisk - for 100, 50 eller 25 år siden, er det måske ikke mere. Og hvad enten man kan lide det eller ej, er såkaldte rygter, sladder, anekdoter og vandrehistorier en del af det, der holder os sammen socialt - en måde at forme vore holdninger på og holde hinanden i skak på rent moralsk. Så det er utopi at tro, at sladder og rygter kan udryddes. Vi kan også godt have en idé om, at vores blad kun skal handle om schæferhunde. Men det er en illusion at tro, at vi kan undgå at diskutere præmisserne for hundeholdet med hinanden - for det er trods alt mennesker, der har hundene og administrerer deres liv. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at fortsætte debatten og lade alle stemmer blive hørt, så vore holdninger kan formes i en konstruktiv ånd og med input fra mange forskellige sider. Hold fokus på schæferhundens ve og vel og grav ikke flere grøfter ved at opdele medlemmerne og deres synspunkter i stereotype grupperinger - en sag er alligevel aldrig et spørgsmål om enten-eller. Gid debatten må fortsætte i denne ånd. Og læs også denne måneds mini-tema om Schæferhundeklubbens fremtid - for den diskussion hænger også sammen med den måde, vi har og træner hund på. Hvorfor blev det en schæferhund? Vi er et ægtepar på Fyn, som holder MEGET af hund. Først havde vi i 13 år en collie-han, Vabber (lidt af en rundkørsel), den skulle kun have reglerne fortalt én gang, og det var det. Ingen udfordring, bare en hund, der lystrede, ud i det ekstreme. Så gik han bort, og jeg begyndte at tænke på at kombinere hundetræning med noget, jeg kunne bruge som sportsgren/hobby. Året efter faldt valget på Norsk Elghund Grå. Spidshunderacerne er kendt for at være de mest besværlige at dressere (lydighedsmæssigt), og inden for de racer er Norsk Elghund Grå den værste - puha, vi fik kam til vores hår. Fordelen ved Norsk Elghund Grå er, at de er de suverænt bedste sporhunde, og det fik vi da også bevist. Bagdelen ved racen er, at der er avlet på dem, der gø r mest og højst, og det er ikke smart, når man bor i et villakvarter. De kan ikke gå løs, og så er der lige det lydighedsmæssige. (PS. De er på ingen måde aggressive). Vi fik så Anebo s Elmer, en hanhund med meget temperament, og året efter en tæve, Elgdalen s Chilli, en blid og kærlig hund. Begge fik vi trænet op til det, de kunne nå i Danmark, nemlig at de begge blev: DKCH, DKSCH og KLBCH. Elmer har nok Danmarksrekorden i 1000 m spor i skov med passage af 3 åer, nemlig 12 min. Så gik Elmer desværre bort den 22/ , og så skulle jeg derefter finde ud af, hvad der så skulle ske. Efter noget tids roden rundt i min viden/ erfaring og på internettet, så faldt valget på en schæferhund. Og hvorfor så det? Jo, den er forholdsvis nem at træne lydighedsmæssigt. Det er en forholdsvis god sporhund. Og så har den så mange andre kvaliteter, der kan bygges videre på. Så jeg/vi smuttede 4 gange til Frederikssund, til Kennel Chade s. Første gang for at undersøge forholdene, hvad var det for mennesker, hvordan var forældredyrene, temperament osv. I det hele taget - havde de tjek på det? Hvalpene var kun 11 dage gamle på det tidspunkt. Anden gang var for at spotte kuldet, 1 han, 3 tæver - dér så jeg allerede min kommende hund. Tredje gang for at udvælge den hund, det nu skulle være - meget rart, at man kan vælge hundens navn selv, en service, der ikke er i alle kenneler. Og fjerde gang Selvfølgelig skal det være en schæferhund! Når man ser dette billede af lille Simone og Skovhyttens Cora på 7 mdr., der får sig en lur sammen i sofaen hjemme i Frederiksværk, så kan man da godt forstå, at det skal være en schæferhund! Indsendt af Vibe Lenthe, Kreds 55-Furesø. for at hente hvalpen. Det var prikken over i et, en måneds venten forløses. Og hvad har vi så fået?: Vi har fået verdens bedste hund, som vi forventer os meget af, nemlig Chade s Cheka. Må lykken stå os bi, men det er jo nok ikke nødvendigt. Jeg/vi forventer os meget af den hund, så lad os nu se, jeg/vi tror på det. Følg med i Cheka s færden på: Med venlig hilsen Michael Krog, Kreds 9-Odense Schæferhunden. nr januar-februar

10 TRÆNINGSTIPS TIPS & TRICKS fra Hundeskolen Der findes lige så mange måder at træne hund på, som der findes hunde og mennesker Nogle principper og idéer passer til nogen og nogle til andre. Derfor skal denne klumme ikke opfattes som andet end inspiration. Tricks indøves for sjov men også fordi, jo flere ting hunden lærer, jo lettere har den ved at lære nyt! Flere TIPS & TRICKS følger i næste nummer! På et tidspunkt kan det være nødvendigt at erstatte target stick en med en bold eller en boldkanon, så du får den sidste fart i fremadsendelsen, som Satoris Cannon på billedet. Bolden er en stærk og op-driftende belønning, som kan få nogle hunde til at gå i spænding, så de ikke sætter sig helt ned eller sætter sig meget langsomt. Satoris Iammy her har dog bagdelen solidt plantet i underlaget. Når hunden er god til genstandene hjemme, er det tid til at afprøve det ude på sporet. Satoris Znilde går model. A - SPORTRÆNING Genstande Når hvalpen skal lære genstande, er der rigtig mange måder at gøre det på. Man kan fx starte det op hjemme i stuen. Tag nogle forskellige genstande, et krus med guf og evt. en klikker til hjælp, hvis din hund er "klikket". Sæt dig på gulvet sammen med hvalpen og læg en genstand på gulvet. Når hvalpen snuser til den, siger du "dæk", stille og roligt, klikker og/eller roser, giver guf og tager genstanden. Hvis hvalpen ikke er skrap til dæk-kommandoen, kan du fx hjælpe den med hånden oven på genstanden, som du ellers ville hjælpe den til at dække. Prøv alle mulige forskellige genstande, og det er meget vigtigt at sørge for, at hvalpen er i forskellige positioner. Hunde lærer i billeder, og den skal jo ikke kun kunne dække på genstanden med front imod dig. Når hunden er god til genstandene hjemme, tager du det med ud i verden. Du starter med at øve dem ligesom hjemme i stuen. Når hunden kan det, lægger du genstandene på sporet. Første gang hunden møder en genstand og sætter snuden på, kan du klikke og/eller rose den og derefter få den til at dække på genstanden. Du giver den så guf, mens den ligger ned. Når du har gjort det nogle gange, så burde den begynde at lægge sig ned af sig selv, når den møder genstanden. Gør den ikke det, kan du hjælpe den med en kommando, når den sætter snuden på genstanden. Når den ligger på genstanden, venter du længere og længere tid med at klikke/rose og begynder at tage genstanden op inden belønningen. B - LYDIGHED Sit Når hvalpen skal lære sit, går det som regel lettest, hvis du øver "tid" og "afstand" hver for sig. Det betyder, at du starter med gradvist at øge tiden, hvor hvalpen sidder, inden belønning, og først når den kan blive siddende uden at tabe tålmodigheden, begynder du at bevæge dig. 10 Schæferhunden. nr januar-februar 2007

11 Start med at bevæge dig stille og roligt rundt om hvalpen. Først når den kan det, begynder du at gå længere og længere væk. Laver hvalpen fejl, er du gået for hurtigt frem. Når hvalpen kan sitte på kommando, er det en god idé kun at belønne "sit" med godbidder og ikke med bolden. Bolden er en stærk og "opdriftende" belønning, som kan få nogle hunde til at gå i spænding, så den ikke sætter sig helt ned eller sætter sig meget langsomt. TRICK Target stick & Fremadsendelse Du har lært hvalpen at røre ved pinden på kommando. Nu kan du begynde at bruge det til noget. Sammen med hvalpen sætter du pinden der, hvor du ville lægge bolden til fremadsendelse. Gå nogle meter tilbage, vend front mod pinden og giv kommandoen "fremad" & "pind" (eller hvad du nu bruger som kommando til at røre pinden). Hvalpen ved jo ikke, hvad "fremad" betyder, men den ved, hvad "pind" betyder, og løber hen for at røre den, og du klikker og/eller belønner den. Øg gradvis afstanden og vent med kommando "pind", til hvalpen nærmer sig pinden. Husk at øve på forskellige pladser og husk, at efter et stykke tid skal hvalpen ikke se, at du sætter pinden. En af fordelene ved dette er, at hvalpen lærer at udføre en handling efter kommando "fremad", og når den er ude på en god afstand, begynder du nogle gange at erstatte kommandoen "pind" med "dæk" og klikker og/eller belønner den. Hvis hvalpen ikke dækker, men rører pinden uden kommando, prøver du bare igen. En anden fordel er, at hvalpen kun belønnes, når den har udført fremadsendelsen tilfredsstillende, og den kan fx ikke løbe "igennem" kommandoen "dæk" og tage bolden. Når den kan udføre øvelsen korrekt, dækker eller rører pinden på kommando, kan det være nødvendigt at erstatte pinden med en bold eller en boldkanon, så du får den sidste fart i fremadsendelsen. Men du har nu en konfliktfri fremadsendelse med afdækning, når du vil have det. Kurset henvender sig til alle ungdomsmedlemmer fra år. Undervisningen foregår på et letforståeligt engelsk. Sted: Rørup skole, Gelstedvej 14, 5560 Årup. Vi skal bo på skolen, der ligger som nabo til Kreds 26 s træningsplads. Antal deltagere: max. 15 deltagere med hund + ubegrænset antal tilskuere. Tilmelding med hund efter først-til-mølle princippet. Nærmere informationer mht. program følger senere, men vi kan allerede nu meddele, at der bliver forskellige kurser, man kan melde sig til, bl.a. hundesprog, spor, lydighed, C-arbejde, udstilling, klikkertræning, hundemassage, førstehjælp m.m. Der sendes indbydelse ud til alle ung- JUNIORSIDERNE Ungdomsweekend d april i Kreds 26-Vestfyn Klikkerkursus med FCI-verdensmester Ismael de Vos, Belgien Pris: 300 kr. til dækning af overnatning og mad (prisen er den samme, uanset om man deltager med eller uden hund) Tilmeldingsblanket hentes på Ungdomssiden klubbens hjemmeside: Tilmeldingen sendes senest d. 10/4 til: Karina Pedersen Morbærhaven Albertslund tlf.: Ungdomslejren 2007 Hvornår: Uge 28, mandag d. 9. juli lørdag d. 14. juli Hvor: Hjemmeværnsskolen, Nymindegabslejren, Vesterhavsvej 302, 6830 Nørre Nebel Deltagere: For alle ungdomsmedlemmer fra år Pris: 1200 kr. domsmedlemmer senere, og der kommer mere her i Schæferhunden i majnummeret. Yderligere oplysninger vedr. ungdomslejren til: Iris Sørensen, Rhodesiavej 72, 2770 Kastrup, tlf: eller Karin Christiansen, tlf.: , Junior-DM 2007 Dato: 25/ Dommer: Gunner Jensen Sted: Kreds 25-Nordfyn Junior-DM afholdes som en prøve, hvor der kan tilmeldes i Beg, SL, BHP og SPH. Tilmelding: Karina Pedersen, Morbærhaven 8-41, 2620 Albertslund, tlf.: Schæferhunden. nr januar-februar 2007

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Nr. 2 Juni 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Velkommen til dette nummers udgave af ordet. Nu er sommeren ved at nærme sig, og man kan jo håbe på, at også

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør.

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør. Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør. Deltagere Lene Carlson(LC), Fritz Bennedbæk(FB), Lars Juhl(LJ), Kim Kristoffersen(KK), Henrik Jeberg(HJ), delvist

Læs mere

4) LD skuer og HAS 2017 Kreds forespurgt vedr. afholdelse af HAS 2017 afventer svar.

4) LD skuer og HAS 2017 Kreds forespurgt vedr. afholdelse af HAS 2017 afventer svar. Dagsorden avlsrådsmøde d. 1 juli 2016 kl. 16:00 i Silkeborg Deltagere: Susanne Karlsen, Michael Lumby (med på telefon), Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen & Lena Pichler Bjerre. Leif Jørgensen gik kl.

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Kære kredse. BHR glæder sig til formandsmødet 3 2 2013. Det er afgørende for BHR at, kredsene deltager og påvirker udviklingen i vores fælles klub.

Kære kredse. BHR glæder sig til formandsmødet 3 2 2013. Det er afgørende for BHR at, kredsene deltager og påvirker udviklingen i vores fælles klub. 29. december 2012 Kære kredse BHR har det sidste halve år arbejdet med ideer og tanker, som kan være med til at udvikle vores klub. Hovedtanken med ændringen er at etablere et sammenhold og effektivt arbejdende

Læs mere

Referat HB-møde mandag d. 6.4.2016 kl. 17.00 på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby

Referat HB-møde mandag d. 6.4.2016 kl. 17.00 på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Referat HB-møde mandag d. 6.4.2016 kl. 17.00 på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Agerskov d. 11.04.2016 Til stede: Poul Meineche (PM), Peter Malta Larsen (PML), Bent Andersen

Læs mere

Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 kl på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby

Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 kl på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Agerskov d. 4.12.2016 Referat HB-møde onsdag d. 14. december 2016 kl. 17.00 på Fjeldsted Skov Kro St. Landevej 92, Fjelstedskov, 5592 Ejby Til stede: Poul Meineche (PM), Peter M. Larsen (PML), Bent Andersen

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ad Notam DKK 19/09-1 Revideret udgave af reglement for uddannelse af eksteriørdommere, Ad Notam

Ad Notam DKK 19/09-1 Revideret udgave af reglement for uddannelse af eksteriørdommere, Ad Notam Dagsorden FU-Møde 02/07-2009 Deltagere. Lene Carlson (LC), Erling Mortensen (EM), Kim Kristoffersen (KK) referent. Anne Mette Lynge (AML) deltog som observant. DKK DKK 11/09-5 Hundens Dag i Tivoli., Kim

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende Oktober 2013 Træningsplads og arealer... 2 Indskrivning... 2 Betaling... 2 PRØVER... 3 Kredsens præmieregler/tilskud...

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Tilstede: Referent: Karin Christiansen (KC), Allan Chr. Andersen (ACA), Bent Andersen (BA), Jørgen U. Sørensen

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Velkommen til årets generalforsamling, og traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2016. Først stor tak til Peter, for at vi kan få lov at være her og også

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Nyhedsbrev september 2010

Nyhedsbrev september 2010 Nyhedsbrev september 2010 Formanden har ordet Så er vi for alvor ved at mærke, at kalenderen skriver efterår. Men selv om der både er regn og rusk, er der alligevel stor aktivitet på træningspladsen. Der

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Til stede: Susanne Forsberg Fagerberg, Marianne Christensen, Herdis Aagaard Petersen, Michael Nielsen, Janni Ysbæk-Nielsen, Ole Brydegaard Pedersen, Lisbeth

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere