Kasserere og medlemsadministratorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasserere og medlemsadministratorer"

Transkript

1 Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem, der ikke længere ønsker medlemskab. Du kan også udskrive medlemskort. Eller du kan maile medlemskort direkte til de af jeres medlemmer, der har oplyst en mailadresse. Brugervejledning Her følger en kort brugervejledning til systemet. Øverst på siden er der 5 faner: Forside, Min side, Klub xxx, Foreningsoversigt og Logout. Forside bruges, når du står et andet sted end på forsiden og gerne vil tilbage hertil. Logout bruges, når du er færdig med at bruge systemet, og skal ud af det. Min side og Foreningsoversigt relaterer sig til dit eget medlemskab, og er det samme, som alle menige medlemmer kan se. Vejledningen hertil, som er den samme, som de menige medlemmer får, findes sidst i denne brugervejledning. Det er vigtigt at huske at trykke Gem, hver gang du har rettet i et felt. Klub xxx Dette er selve kasserersystemet, og det er her, du arbejder med jeres egne foreningsmedlemmer opretter/ændrer/sletter mv. Generelt gælder, at forekommer der symboler i en kolonne ud for et medlem, markerer det, at de pågældende oplysninger findes på medlemmet, er feltet tomt, mangler oplysningerne. Du har en række kolonner til rådighed, som du kan sortere medlemslisten efter, ved at trykke øverst på kolonnenavnet. Første gang du trykker, sorterer systemet i stigende orden, trykker du igen, sorteres listen i faldende orden. Ved at taste F3 får du et søgefelt frem, hvor du hurtigt kan søge i listen, hvis du f.eks. kender medlemmets navn eller medlemsnummer.

2 Hvis du stiller dig på kolonneoverskriften, åbner der et lille rullegardin nedenunder, hvor der står Udvidet. Hvis du trykker på udvidet, åbner listen med et udmeld felt på forsiden, men den åbner langsommere, end når du trykker på kolonneoverskriften. Prøv dig frem. I kolonnen er der et kuvertsymbol, som markerer, at der forefindes en mailadresse på medlemmet. Trykker du på symbolet, kan du sende en besked eller et nyhedsbrev til det pågældende medlem. Sætter du flueben i Vedhæft medlemskort, sendes medlemskortet med ud i mailen. Trykker du på symbolet, får du igen en flettefunktion til nyhedsbrev, hvor du kan sætte flueben i Vedhæft medlemskort. Forskellen til ovenfor er, at der nu ryger en af sted til alle de medlemmer, der har en mailadresse. Desuden får de alle et medlemskort, hvis der er et kuvertsymbol i kolonnen Medlemskort. Symboler Over de yderste kolonner til højre findes der 3 symboler. Trykker du på symbolet, får du øjeblikkeligt en medlemsliste ud som Excel fil. Denne fil er stort set identisk med det, du ser på skærmen, dog tilføjet medlemmernes telefonnumre. Denne liste er dannet i web systemet. Trykker du på symbolet får du en udvidet Excel liste med alle de oplysninger, vi har registreret på medlemmerne dog undtaget de sidste 4 cifre i cpr.nummeret. Denne liste modtager du i din mailboks. Listen er dannet direkte i Navision og tager længere tid af producere, da den skal gennemløbe mange rutiner, inden listen er klar. Symbolet er beregnet til oprettelse af nye medlemmer. Når du trykker på ikonet, kommer der en søgemaske frem, hvor du bliver guidet igennem en søgning på, om medlemmet findes i medlemskartoteket i forvejen. Det er meget vigtigt, at du bruger søgefunktionen rigtigt, så vi ikke risikerer, at det samme medlem bliver oprettet med flere medlemsnumre. Det giver nemlig meget store udfordringer, når forbundet skal tilbagebetale dobbeltkontingent, og det giver fejl i udsendelse af Sportsfiskeren. Specielt for foreninger der selv opkræver kontingent Kolonnen Bet. godk. Denne kolonne viser om medlemmet har betalt. viser, at der ikke er registreret en betaling på medlemmet.

3 viser, at der registreret en betaling på medlemmet. Er feltet blankt, er der tidligere registreret en betaling på medlemmet. Disse felter bliver sikkert nemmere at forstå, når der i løbet af januar bliver lagt nye opkrævninger op på alle medlemmer. Når alle betalingsoplysninger nulstilles i januar, vil der i forbindelse med de nye opkrævninger komme en ny kolonne frem. I denne kolonne skal du sætte flueben ved, om medlemmet har betalt. Når du har sat flueben, forsvinder feltet, og efter der er bogført, vil der blive dannet et medlemskort til medlemmet. Omkring sletning, se venligst nedenfor under punktet om Sletning af medlemmer. Specielt for foreninger der er tilsluttet kontingentopkrævning via PBS I den udvidede Excel medlemsliste kan du se hvilke af dine medlemmer, der har betalt kontingent. Oprettelse af nye medlemmer Når du trykker på symbolet åbner en søgemaske, hvor du bliver ledt igennem en søgning på, om medlemmet findes i systemet i forvejen. Til venstre på siden står de muligheder, du har for at søge. Du har som nævnt 3 søgemuligheder. Finder du medlemmet på listen, trykker du på medlemmets nummer eller navn. Nu åbner medlemmets side, hvor du tjekker alle oplysninger, og udfylder de felter, hvor der mangler oplysninger. HUSK altid at tage stilling til kontingenttype i feltet Medlemskab. Opretter du et juniormedlemskab skal fødselsdato eller cpr.nr. altid indtastes. Når du har indtastet alle oplysninger, trykker du på Gem. Denne proces gentages, hvis der skal meldes flere ind på en gang. Ved oprettelse af familiemedlemmer skal du have de enkelte familiemedlemmer knyttet sammen, men de skal selvfølgelig være oprettet enkeltvist i systemet først. Vær obs. på, at den person, som de øvrige knyttes til, er den person, der opkræves kontingent. De øvrige er kontingentfrie. Du skal ind på det enkelte medlems kort, og knytte dem sammen én for én til betaleren. Bogføring i Navision (foregår i sekretariatet) Efter du har gennemført en oprettelse, bliver der nu i Navision dannet et tilbud på

4 medlemmet, som skal udlignes med en indbetaling fra foreningen/medlemmet. Når beløbet er bogført og udlignet, dannes der et medlemskort til medlemmet, som du så kan sende ud via mail, hvis der er en mailadresse at sende til. Sletning af medlemmer I kolonnen Udmeld på forsiden kan du hurtigt slette det enkelte medlem. Du skal bekræfte udmeldelsen inden den effektueres. Feltet Udmeld bliver herefter blankt. Medlemmet bliver stående som medlem resten af året, og forsvinder først fra listen ved årets udgang. Udmeldelse og sletninger skal ske inden den 1. marts i kalenderåret i henhold til forbundets vedtægter. Specielt for foreninger, der selv opkræver, er dette vigtigt, da der efter den 1. marts vil blive opkrævet for alle tilbageværende medlemmer på listen. Så husk venligst at slette i god tid inden den 1. marts. Rettelser på medlemmer Du bevæger dig ind på medlemmets fulde medlemsoplysninger ved at trykke på enten medlemsnummer eller navn. Det ligner dit eget kort, men du har som kasserer et par yderligere funktioner. Den ene er oprettelse og sammenknytning af familiemedlemmer, som beskrevet ovenfor. Bemærk feltet Ophæv familierelation samt søgefeltet, der gør det let og hurtigt at finde de øvrige familiemedlemmer i medlemslisten. Ved oprettelse familierelationer bliver der automatisk lavet et tjek på adressen. Fælles adresse er en forudsætning for sammenknytningen. Rabat Så er der feltet Rabat. Du kan ikke ændre rabatkoden, men du kan bestemme, hvem der betaler for medlemmet. Dette felt bruges f.eks. til kontingentfrie bestyrelsesmedlemmer, opsynsmænd mv., hvor foreningen betaler forbundskontingentet for medlemmet. Du skal være opmærksom på, at feltet nulstilles hvert år ved årets udgang, så du skal straks i det nye år tage stilling til, hvem foreningen i det nye år betaler for, og naturligvis huske at indtaste oplysningerne. Mailadresser Da sikkerheden i systemet er bygget op omkring medlemsnummer og mailadresser er det nødvendigt, at alle medlemmer så vidt muligt har en mailadresse. Du kan som kasserer validere en tom mailadresse, hvilket betyder, at du kan oprette og lave rettelser på et medlem uden, at systemet kræver en mailadresse.

5 Hvis der én gang er tastet en mailadresse ind i feltet, kan det ikke slettes igen. Du kan selvfølgelig rette i det, men feltet kan ikke stå tomt. Medlemmer kan slet ikke komme ind i systemet uden en mailadresse. Det er vigtigt, at der gøres en indsats for at skaffe mailadresser på alle de medlemmer, de er i besiddelse af en. Det vil lette kommunikationen til medlemmerne for både foreningen og forbundet. HUSK altid at trykke GEM, når du har rettet i et felt!

6 Denne information er den samme, som medlemmerne modtager, og er alene vedhæftet til orientering! Medlemsinformation Velkommen til din egen side. Her følger en kort forklaring på de tilgængelige funktioner. Øverst på siden er der 4 faner: Forside, Min side, Foreningsoversigt og Logout. Forside bruges, når du står et andet sted end på forsiden og gerne vil tilbage hertil. Logout bruges, når du er færdig med at anvende systemet, og skal ud af det. Min side Trykker du på Min side kommer en side frem med en kort oversigt med nogle af dine stamoplysninger og en oversigt over dine betalinger. Det er her, du kan se, hvilken/hvilke forening/ er du er medlem af, og hvilke betalinger vi har registreret fra dig. Du kan også på denne side udskrive dit medlemskort, hvis der yderst til højre under Medlemskort optræder et rødt PDF ikon. Trykker du på dit navn, kommer en oversigt frem med alle de oplysninger, vi har registreret på dig i medlemssystemet. De oplysninger, der mangler, beder vi dig venligst udfylde. Dit cpr.nr. vil vi gerne opfordre dig til at oplyse, da vi vil bruge det til adressevask hos cpr.registreret i forbindelse med udsendelse af Sportsfiskeren. Vi får mange eksemplarer af Sportsfiskeren retur med forkert adresse, det er helt unødvendigt, og alt for dyrt. Desuden får flere foreninger tilskud fra kommunen, og til brug herfor, skal de oplyse minimum fødselsdato. på de medlemmer, de søger til. Til din orientering er det kun forbundet, der har registreret og adgang til de sidste 4 cifre i dit cpr.nr. Din forening har ikke adgang til disse oplysninger. Har du oplyst de sidste 4 cifre i dit cpr.nr til din forenings kasserer, kan han naturligvis taste dem ind, men derefter er de skjult. Dit kontonummer er vigtigt, hvis du er medlem af flere foreninger, og derfor måske bliver opkrævet mere end ét forbundskontingent. Det overskydende kontin

7 gent skal du naturligvis have retur, og den billigste måde for forbundet at gøre det på er ved en bankoverførsel direkte til din konto. Det er også her du kan rette din mailadresse og dit password. Det er vigtigt, at du husker dit password, da vi ikke kan se det, og derfor ikke kan hjælpe dig med oplysning herom. Vi kan dog give dig et nyt, og det kan din kasserer også. Du kan også selv bestille et nyt ved hjælp af funktionen Nyt password på forsiden Skal du have ændret dit kontingent, sker det ved henvendelse til din foreningskasserer. Familiekontingent og medlemskort Er du det betalende familiemedlem i et familiekontingent, har du rettigheder til at udskrive medlemskort til alle i familien. Foreningsoversigt Her finder du en oversigt over alle foreninger i forbundet, der optager medlemmer. Du kan sortere foreningerne efter enten Navn eller Postnummer ved at trykke i toppen af den relevante kolonne. Hvis du ønsker at blive medlem af en eller flere af disse foreninger, trykker du på Ikke medlem. Herefter kommer ny side frem, hvor du skal bekræfte med dit Ja. Der afgår herefter en mail til den pågældende forenings kasserer, der vil kontakte dig. Nogle foreninger har ventelister, så der er ingen garanti for, at du kan blive optaget i den pågældende forening. Du kan også i oversigten se, hvilken/hvilke forening/ er du er medlem af. Det er markeret med Medlem. Trykker du på denne, kan du her bede om at blive meldt ud af en forening. Også i dette tilfælde afgår der en mail til den pågældende forenings kasserer, der vil kontakte dig. God fornøjelse!

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning Version 7

Brugervejledning Version 7 Brugervejledning Version 7 Medlemssystem Pointregistrering Placeringslister Kasseapparat Finansbogføring Indhold Hvad er SH-Skytte... 3 Generelt Et hurtigt overblik... 4 Installation og grundlæggende indstillinger...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Divisioner i Blåt Medlem

Divisioner i Blåt Medlem Divisioner i Blåt Medlem Side 1. Hvad er Blåt Medlem 2 2. Medlemsdelen 2 Grupperne 2 Find en enkelt person 2 Lav en liste 3 Divisionsledelsen, divisionshjælpere, udvalg o.l. 5 3. Regnskabsdelen 6 4. Kontingentdelen

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Medlemssystem Version 3, september 2014. Kom godt i gang

KFUM-Spejderne i Danmark Medlemssystem Version 3, september 2014. Kom godt i gang Vejledning til KFUM-Spejdernes medlemssystem efter opdatering. Vi har fået opdateret vores medlemssystemet, og vi har fået flere nye muligheder, som vi vil prøve at beskrive i denne grundlæggende vejledning.

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Figurer...2. Den virtuelle sagsmappe...3. Regelsæt, status og aktiviteter...4. I. Opret en ny sag...7

Figurer...2. Den virtuelle sagsmappe...3. Regelsæt, status og aktiviteter...4. I. Opret en ny sag...7 Figurer...2 Den virtuelle sagsmappe...3 Regelsæt, status og aktiviteter...4 I. Opret en ny sag...7 Trin 1: Kontroller eller opret en ny interessent...9 Interessenter er fælles gods...9 Søg interessent...9

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere