Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere"

Transkript

1 Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten Tilmeldingslisten Opret fravær på en eller flere elever Tilmeld elev Tilmelding med prioriteter Tilmeld klasse Se sendte s Se kontaktbøger Find kontakter Overførsel af elever fra UVvej til Brobygning.NET Brobygning.NET elevernes side

2 Indledning Brobygning.NET er portalen, hvor arbejdet med brobygnings- og introduktionskurser foretages. Arbejdet foregår som et samarbejde mellem UU-centrene og uddannelsesinstitutionerne i de forskellige regioner, idet tilmeldinger til brobygning og introkursus af og til kan gå på tværs af UU-centre. Webportalen indeholder derfor brobygningshold og introduktionskurser for hele regionen. Som UU-vejleder er det dig, der i samarbejde med eleven, står for tilmeldingen til hold. Dette foregår direkte fra Hvert UU-center har en koordinator, som er din kontaktperson, hvis du har brug for hjælp til arbejdet med portalen. Nogle centre har flere koordinatorer. Ligeledes er koordinatoren også kontaktperson for de uddannelsesinstitutioner, som ligger i jeres område. Følgende manual beskriver funktionerne i Brobygning.NET for dig som UU-vejleder. Støder du på problemer er du velkommen til at kontakte din koordinator. God fornøjelse. 2

3 Kom godt i gang Adressen til siden er du skal logge ind med det brugernavn og password, som du har fået af din koordinator. Oplysningerne skal indtastes i nederste højre hjørne på siden: Når du kommer ind på siden kan du altid gå ind og rette dit password under Min konto => Opsætning. Når du logger ind på siden vil dette være det første billede du ser søgeformularen, hvorfra du kan finde frem til hold, som du kan melde elever til, samt de tilmeldinger, der er kommet ind på holdene: 3

4 Dette skærmbillede skal ses som en søgeformular, hvor du skal indtaste de kriterier, som der skal søges på. Læg mærke til, at du i øverste del af søgeformularen under Søgning kan vælge, om der skal søges efter hold eller tilmeldinger. Bemærk også, at søgeformularen ændrer sig alt efter, hvilken en der vælges. Under Visning kan du vælge, hvordan søgeresultatet skal vises som tilmeldinger eller hold. Under Retning kan du vælge, om der kun skal findes hold/tilmeldinger frem på en given indgang. Hvis du ikke vælger noget her, vil der blive søgt på alle indgange. Vælg herefter, hvilken fagtype der skal søges på og et datointerval. Ved at trykke i datofelterne folder der sig en kalender ud, hvorfra der kan vælge dato. Bemærk også, at du har mulighed for at definere søgeværdier i Holdansvarlig, Nøgleord, Klassetrin samt Ungdomsuddannelse. Ved at trykke på det lille spørgsmålstegn udfor Nøgleord kan du får hjælp til, hvordan et nøgleord kan defineres. 4

5 Ved at sætte flueben i Tilmeldinger under Søgning, kommer søgeformularen til at se sådan ud altså med en ekstra linje, hvor der kan søges på grundskole, klasse, CPR-nummer og vejleder: Når du begynder at navigere rundt i programmet, kan du altid finde tilbage til denne søgeformular ved at trykke på menupunktet Søg i den mørkeblå bjælke foroven. Bemærk: Hvis du har foretaget en søgning og har fået vist resultatet og ønsker at foretage en ny søgning, skal du igen trykke på menupunktet Søg. Det nulstiller din søgning og du kan foretage en ny. Du kan også trykke på browserens tilbageknap, men her skal du være 5

6 opmærksom på, at søgningen muligvis ikke bliver helt nulstillet visse søgekriterier kan blive hængende, alt efter hvilken browser der benyttes. Holdlisten En udsøgt liste over hold kan fx se sådan ud: Her kan du se praktiske oplysninger om de forskellige hold du har søgt ud. Øverst i billedet kan du se, hvad der er søgt på. Nederst i billedet kan du bladre videre til de næste sider. Læg desuden mærke til overskriften Status, som fortæller, hvor langt din koordinator er i processen med koordineringen. Statuskoderne betyder følgende: Bekræftet: Der kan ikke foretages flere tilmeldinger. Bekræftet betyder således, at holdet er lukket for tilmeldinger og afholdes 6

7 Aflyst: Der er sandsynligvis ikke kommet nok tilmeldinger til holdet og det må aflyses Planlægges: Holdet planlægges og er dermed åbent for tilmeldinger Koordineres: Koordinator kan fx være i gang med at flytte elever til andre hold, hvis antallet på et givent hold overstiger maks. antal. Det er koordinator, der sætter statuskode på holdet Mangler godkendelse: Holdet er oprettet, men ikke endeligt godkendt af koordinator. Der kan ikke tilmeldes elever til hold med denne status Nedenstående tabel skal være med til at overskueliggøre, hvornår holdet kan blive vist og hvornår der kan oprettes, slettes og rettes tilmeldinger: Status Visning mulig Opret/Slet/Ret tilmelding Mangler godkendelse Ja Nej Planlægges Ja Ja Koordineres Ja Ja* Bekræftet Ja Nej Aflyst Ja Nej Oprettelse af tilmelding kan kun ske til maksimum deltagere for holdet er nået. Dog kan tilmeldingen ske EFTER tilmeldingsfristen er overskredet Bemærk: Hold der er afviklet (slutdato er overskredet) og har status Bekræftet, bliver overført til UVvej dvs. til elevens stamkort under Vejledningsaktiviteter. Via ikonet på holdlisten, som forestiller en blyant, kan der foretages tilmeldinger til holdet. Kør over ikonet med din mus og se, hvad det betyder ikonet vil være nedtonet, hvis tilmeldingsfristen er overskredet. Ikonet med kuverten giver dig mulighed for at sende en mail til den holdansvarlige. 7

8 På holdlisten skal du også lægge mærke til følgende ikoner: Ved at køre henover ikonerne med musen kommer en lille tekst frem, som fortæller, hvad ikonet betyder. I første kolonne er det angivet, om deltagerantallet på holdet er: under min. (minus) over maks. (plus) mellem min. og maks. (flueben) Ikonet der er formet som en person kan du trykke på og få vist de tilmeldte elever på holdet: 8

9 I denne liste kan du sætte flueben helt ude til venstre for eleverne, og derefter vælge menupunktet Eksporter => Eksporter valgte for at få de markerede eksporteret til Excel. Ved at trykke på kuverten helt ude i højre side, kan du skrive en til eleven men kun hvis vedkommende har angivet en adresse. Ellers vil ikonet være nedtonet. Skriv i kontaktbogen Hvis du trykker på ikonet i tilmeldingslisten, som forestiller en tekstboks, kommer du ind på følgende side, hvor du kan oprette en kontakt på den unge i vedkommendes kontaktbog, som kan ses af grundskole, ungdomsuddannelse og UU-vejleder. Beskeden bliver desuden sendt på mail til ungdomsuddannelse og grundskole. Bemærk dog, at du kun kan skrive i kontaktbogen for de elever, som du er vejleder for. Ellers vil ikonet med tekstboksen være nedtonet. 9

10 Udskriv fra holdlisten Når du har holdlisten fremme kan du også vælge at udskrive den eller udskrive et kursushæfte på baggrund af listen. Dette gør du ved at markere de hold, som skal indgå i din holdliste eller kursushæfte: Herefter vælger du menupunktet Udskrifter og dernæst den udskriftsmulighed du har brug for. Du kan også vælge at trykke på menupunktet Eksporter, for at få de markerede hold eksporteret til Excel. Tilmeldingslisten For at søge en tilmeldingsliste frem i Brobygning.NET, skal du huske at sætte markering ved Tilmeldinger i søgeformularen under Visning og evt. Søgning. Du kan også vælge at søge på et bestemt hold, men få vist tilmeldingerne på et hold ved at lave opsætningen således: 10

11 Når du har tilmeldingerne fremme på skærmen ser billedet sådan ud: Her kan du se forskellige oplysninger om holdet. Hvis du kører musen henover den grønne prik ude til højre for holdet kan du se, at dette ikon betyder, at holdet, som tilmeldingen hører til, er bekræftet. De to næste ikoner giver dig mulighed for at rette eller slette en tilmelding dog kun, hvis holdets status tillader det. Tilmeldinger kan ikke rettes og slettes, hvis holdet er bekræftet. Her kan koordinator hjælpe. Ved at trykke på ikonet lige ved siden af, som forestiller en tekstboks, kan du skrive i kontaktbogen for eleven se evt. afsnittet Skriv i kontaktbogen. I tilmeldingslisten kan du ude i venstre side markere tilmeldingerne med et flueben og herefter vælge Udskrifter i menubjælken. Herfra kan du vælge at udskrive listen over de markerede elever med eller uden CPR-nummer. Du kan også vælge at trykke på menupunktet Eksporter for at eksportere de markerede tilmeldinger til Excel. 11

12 Opret fravær på en eller flere elever Fra tilmeldingslisten har du mulighed for at oprette fravær på en eller flere elever. Ved at oprette fravær giver du elevens grundskole og holdansvarlige besked om, at eleven har været fraværende til sit brobygnings- eller introduktionsforløb. Denne oplysning kommer desuden til at ligge i den unges kontaktbog. Denne oplysning kan også registreres i den unges kontaktbog af grundskole og ungdomsuddannelse, alt efter hvem der først får viden om, at eleven er fraværende. Du skal starte med at markere den eller de elever, som du skal oprette fravær for. Dette gøres ved at sætte flueben udfor de ønskede elever i venstre side af listen. Husk igen, at det er meget vigtigt, at det er tilmeldinger du har søgt ud ikke hold. Der kan kun oprettes fravær fra tilmeldingslisten. Herefter trykker du på menupunktet Fravær og ser følgende billede: Her kan du vælge, hvilken dato fraværet har fundet sted, samt vælge fra listen, hvilken fraværstype der er tale om. Desuden kan du knytte en kommentar til fraværet. Herefter trykker du på Gem fravær. BEMÆRK: På denne måde opretter du fravær for alle de unge du har på listen nedenunder. Fra ovenstående side kan du også vælge at oprette fravær på personerne enkeltvis dette gøres ved at trykke på blyanten under Opret/Slet. Når fraværet er oprettet ser billedet sådan ud bemærk at fraværet kan slettes igen ved at trykke på skraldespanden: 12

13 Tilmeld elev På Brobygning.NET kan man tilmelde elever på to måder. Enten via en holdliste eller via Min Konto => Tilmeld elev. Fra holdlisten kan man trykke på ikonet, som forestiller en blyant. Ikonet vil være gråtonet, hvis der ikke kan foretages tilmeldinger til holdet. Herefter vises følgende billede: BEMÆRK: Koordinatoren kan vælge, at der ikke kan foretages tilmeldinger til holdet, hvis det står med status Koordineres. I så fald vil billedet se således ud: Da du foretager tilmeldingen via holdlisten, vil det hold, som du trykkede udfor i holdlisten, være foruddefineret som det eleven skal meldes til. Det kan du selvfølgelig altid ændre ved at slette holdets navn og søge efter et andet. Du søger efter et andet hold ved blot at begynde at taste et andet. Bemærk at der kun søges efter hold, som ligger i det valgte datospænd, som altid vil stå foruddefineret til indeværende skoleår. Datofelterne har dermed ikke noget at gøre med, hvornår eleven skal på brobygning. 13

14 Herefter skal du indtaste elevens CPR-nummer og trykke på Enter elevens oplysninger vil nu fremgå øverst i feltet: Inden tilmeldingen er færdig, skal du vælge et forløb fra listepilen. Ved at trykke på spørgsmålstegnet kan du få hjælp til, hvilket forløb du skal vælge. Afslut med Opret. På nøjagtig samme måde tilmelder du elever fra Min konto => Tilmeld elev. Her vil holdet dog ikke stå foruddefineret, som det gjorde ved tilmelding via holdlisten. Tilmelding med prioriteter Når du tilmelder en elev til et brobygningshold kan du også indberette elevens prioriteter. Bemærk: Det er kun muligt at indberette prioriteter, når der er tale om et hold, som er oprettet med prioriteter dvs. brobygningshold, som har en holdkode, der starter med BM (Brobygning Med prioritet). Vær opmærksom på at en elev kun kan have en enkelt tilmelding i den pågældende periode. Når en elev tilmeldes et hold med prioriteter, bliver de to bjælker under det første hold aktive her kan der så vælges 2. og 3. prioritet: 14

15 Tilmeld klasse Under menupunktet Min Konto finder du Tilmeld klasse. Via denne funktion kan du tilmelde en hel klasse til et hold på en gang. Når du kommer ind på siden skal du først skrive, hvilken skole der er tale om. Herefter findes de klasser, som optræder på skolens skolekode i UVvej. Det vil sige hvis en elev fx går i 9A, men ved en fejl står til at gå i 9AA i UVvej, så vil 9AA også ligge på listen over klasser på skolen. Her er det naturligvis vigtigt at give forvaltningen besked om, at klassebetegnelsen skal rettes for at komme rigtigt ind i UVvej og dernæst rigtigt ind i Brobygning.NET.: 15

16 Ved at trykke på listepilen udfor Valgte klasser folder listen over mulige klasser sig ud. Her kan du trykke på Fravælg alle eller Vælg alle du kan også markere klasserne enkeltvis. De klasser du markerer, kommer med videre i processen. Fortsæt ved at trykke på Hent elever : Du ser nu følgende billede, hvor du i bunden kan vælge/fravælge alle. Bemærk at Brobygning.NET kigger efter de elever, som er overført til programmet hver nat dvs. de elever, som aktuelt står til at gå på skolen i UVvej. Dette sker dog IKKE på testsitet, så her vil du opleve, at der står flere elever på listen, end der går på skolen. Dette bliver løst, når siden lægges i produktion. Tryk herefter på Tilmeld valgte elever : 16

17 I næste billede skal du vælge, hvilket hold eleverne skal meldes til. Husk at holdet skal ligge inden for det datospænd, der står defineret i felterne. Tryk i feltet for at få den lille kalender frem, for at vælge et andet datospænd. Søg derefter efter holdnavnet ved at indtaste navnet på holdet, vælg holdet og vælg hvilket forløb der er tale om. Herefter trykker du på Opret : Når tilmeldingen er oprettet vil du se følgende billede her kan du se, at tilmeldingen er oprettet under fanebladet Status. Bemærk, at siden ikke guider dig væk fra dette billede. For at komme videre på siden kan du fx trykke på Min konto eller Søg. 17

18 18

19 Se sendte s Under menupunktet Min Konto ligger en mulighed, som hedder Sendte s. Her kan du altid se, hvad du har sendt af s fra programmet. Du kan fx vælge at indtaste en datospænd og trykke på Opdater så ser du de s du har afsendt i det valgte interval: I listen kan du også se indholdet i den mail du har sendt fra programmet. Hvis du har sendt en fra programmet med en vedhæftet fil, kan du se navnet på filen i indholdet men du kan ikke åbne den vedhæftede fil. Derfor er der lavet en ny mulighed under Min Konto => Opsætning : 19

20 Ved at sætte flueben ved Sæt mig CC hvor s er vedhæftet et dokument vil du modtage en i din egen mailbox, hvor den sendte fil er vedhæftet. På den måde kan du altid se og finde tilbage til de filer, som er sendt via programmet. Det er helt op til dig selv, hvorvidt du ønsker at benytte denne løsning. Husk at trykke på Gem, hvis du har ændret i overstående billede. I ovenstående billede kan du fx også indsætte en signatur, som altid kommer på de e- mails, som du sender fra systemet såfremt der er flueben i Anvend signatur på s. Også her skal du huske at trykke på Gem, hvis du har foretaget rettelser. 20

21 Se kontaktbøger Under Min konto => Kontaktbogen => Kontaktbøger (sidste 7 dage) kan du se de kontaktbøger, som har fået tilføjet indhold de sidste 7 dage: Ved at trykke på det lille ikon ude til højre, som ligner en tekstboks, kan du se, hvad det er der er blevet oprettet i kontaktbogen og du kan selv tilføje noget i kontaktbogen. Du kan også definere dit eget datospænd i datofelterne og trykke på Opdater, hvorefter alle kontakter oprettet inden for dette interval bliver vist på listen. Find kontakter Under Min konto => Kontakter finder du oplysninger på alle brobygningskontakter i din region. På den måde har du mulighed for hurtigt at finde frem til kontaktoplysninger på en koordinator, ungdomsuddannelse, grundskole eller vejleder i regionen, og maile til vedkommende direkte fra programmet: 21

22 For at maile til en af kontakterne skal du blot trykke på den lille kuvert til højre for personen. Herefter vises følgende billede, hvorfra mailen kan sendes: 22

23 Overførsel af elever fra UVvej til Brobygning.NET Hvis eleven ikke kommer frem med korrekt skole og klasse, når elevens cpr-nummer er indtastet ved tilmelding, kan du søge vedkommende ud i UVvej og herefter vælge Filer => Eksporter data til => Overfør de viste unge til Brobygning.NET. Almindeligvis sker der en automatisk overførsel hver nat. I tilfælde, hvor ændringer straks ønskes tilgængelige i Brobygning.NET, kan ovenstående procedure anvendes. Brobygning.NET elevernes side Som elev skal man ikke logge ind på Brobygning.NET, men blot trykke på den ønskede kommune i landkortet: 23

24 Herefter bliver eleven guidet ind på en søgeformular, som ligner den du selv bruger på Brobygning.NET. I denne søgeformular kan eleven finde frem til de brobygnings- og introduktionstilbud, som ligger i regionen: Når eleven har søgt nogle hold ud, vises en holdliste. Her kan eleven sætte flueben ud for de hold, som vedkommende er interesseret i. Herefter vælges Udskrifter => Kursushæfte, som danner en PDF-fil over de tilbud, som er vinget af: 24

25 Ved at trykke på luppen vises holdbeskrivelsen. På Brobygning.NET findes også menupunkter, som guider eleven ind på og Husk at gøre eleverne opmærksomme på, at de altid kan finde deres tilmeldinger og holdbeskrivelser inde på i holdbeskrivelsen vil de fx kunne finde oplysninger om, hvor og hvornår de skal møde. 25

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for grundskoler

Brug af Brobygning.NET for grundskoler Brug af Brobygning.NET for grundskoler Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdliste... 5 Skriv i kontaktbogen... 6 Tilmeldingsliste... 7 Opret fravær på en eller flere elever... 9 Find elever

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ Portalen har til formål at sikre en hurtig og sikker tilbagemelding på elever, som er udmeldt eller startet på en af følgende inst.: Efterskole, Privatskole, Friskole,

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

Region Sjælland 2013/2014

Region Sjælland 2013/2014 Brobygning.NET i Region Sjælland 2013/2014 - en fælles koordinering for Ungdommens Uddannelsesvejledning uddannelsesinstitutioner, grund- og efterskoler Side 1 27-06-2013 1. Indledning... 3 2. Tidsplan...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

UV-Forum. Konferencesystem for UU ere og Studievalg

UV-Forum. Konferencesystem for UU ere og Studievalg UV-Forum Konferencesystem for UU ere og Studievalg INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvordan logger jeg på?... 4 Hvordan ændrer jeg mine personlige oplysninger?... 4 Hvordan opretter jeg et nyt forum?...

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

HåndOffice Holdopgaver

HåndOffice Holdopgaver HåndOffice Holdopgaver Holdopgaver... 3 Aktiviteter... 3 Opret aktivitet... 4 Aktivitets gentagelser... 8 Deltagere i aktivitet... 10 Oprette opgaver til aktivitet... 10 Send besked til deltagere.... 13

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-03-2018. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

MBridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

MBridge tilmeldingssystem Version Vejledning. MBridge tilmeldingssystem Version 01-11-2018. Vejledning. Indledning... 2 Tilmelding til turnering (spillere)... 2 Slet tilmelding... 5 Opsætning af turneringer (turneringsleder)... 6 Oprettelse af turnering/liste....

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Se ansøgning... 10 Trin-for-trin vejledning til at

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

BRUG AF TILBAGEMELDING.DK

BRUG AF TILBAGEMELDING.DK BRUG AF TILBAGEMELDING.DK 1. Vejledning til brug af tilbagemelding.dk... 2 2. Indberetning for grundskoler... 2 3. Indberetning ved underplacering... 6 4. Indberetning ved cøsaformålskoder (jf. myndighedskrav)...

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping PC version www.playmapping.dk 07-06-2018 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside - opbygning 4 Knap-funktioner 4 Lyseblå felt under

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Åben markedspladsen. Favoritlister Favoritlister Eller klik på fanen FAVORITLISTER Se eksisterende favoritlister Du kan både se dine egne favoritlister

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning)

Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning) Indhold Tilsyn... 3 Om det pædagogiske tilsyn... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Skabeloner... 5 Opret skabelon... 6 Navngiv

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til Jobnet.dk og log ind, klik i den sorte topmenu på Søg i CV er Du har nu to muligheder: 1. Du kan oprette en ny søgning OBS: Vær opmærksom

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Søgeformularen i UVvej

Søgeformularen i UVvej Søgeformularen i UVvej Meget af arbejdet i UVvej starter med en søgning. Det er derfor vigtigt at kende til denne funktion i programmet. Søgefunktionen åbnes ved at trykke på F6. Herefter kommer søgeformularen

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Velkommen til F-CMS & F-shop.

Velkommen til F-CMS & F-shop. Velkommen til F-CMS & F-shop. Quick start til oprettelse af foreningens egen hjemmeside og tilmelding trin for trin. Dette er en beskrivelse i billede og tekstform, som løbende bliver opdateret efter input

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 3 Noter... 3 Faneblade i Trio+... 8 Login...

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Besøg 2 ungdomsuddannelser

Besøg 2 ungdomsuddannelser Besøg 2 ungdomsuddannelser Introkursus i 8. klasse Forældre -/ elevhæfte Elevens navn: Uge: UU-Aalborg, Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg, www.uu-aalborg.com 2 Introkurser i 8. klasse Til eleven: Du skal nu

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

BRUGERMANUAL FLEXSCREEN

BRUGERMANUAL FLEXSCREEN BRUGERMANUAL FLEXSCREEN INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Login...3 Ændre password for en infoskærm...4 Ret tekst på siden...5 Indsæt et billede på siden...6 Opdel skærmen i kasser/bokse...8 Tilføj slide...10

Læs mere

Vejledning til Trio Web

Vejledning til Trio Web Vejledning til Trio Web for lærere OK Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... 4 Dine oplysninger... 5 Dine linjefag... 6 Skift din adgangskode... 6 Dit ugeskema... 7 Dagens vikarskema...

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere