Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen"

Transkript

1 Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015

2 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE TEMA 1: DEN KOMPETENTE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 6 TEMA 2A: FAGLIG OBSERVATION OG DOKUMENTATION... 8 SKOLEPERIODE TEMA 2B: FAGLIG OBSERVATION OG DOKUMENTATION TEMA 3: DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE BORGER TEMA 4: PLEJE OG OMSORG TIL DEN FYSISK SYGE BORGER TEMA 5: PLEJE OG OMSORG TIL DEN PSYKISK SYGE BORGER TEMA 6A: BORGERE MED KRONISKE SYGDOMME SKOLEPERIODE TEMA 6B: BORGERE MED KRONISKE SYGDOMME TEMA 7: LIVETS AFSLUTNING TEMA 8: DEN KOMPETENTE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER I DET KOMPLEKSE BORGERFORLØB SKOLEPERIODE TEMA 9: AFSLUTTENDE PRØVER TRIN SKOLEPERIODE TEMA 11: DEN INDLAGTE PATIENT TEMA 12A: DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB FOR DEN SOMATISK SYGE PATIENT SKOLEPERIODE TEMA 12B: DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB FOR DEN SOMATISK SYGE PATIENT TEMA 13: LIVET MED EN PSYKISK LIDELSE TEMA 14A: DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB FOR DEN PSYKISK SYGE PATIENT/BORGER SKOLEPERIODE TEMA 14B: DET SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB FOR DEN PSYKISK SYGE PATIENT/BORGER TEMA 15: SYGEPLEJE TIL BORGERE MED KOMPLEKSE PROBLEMSTILLINGER I EGET HJEM TEMA 16 A: DEN KOMPETENTE ASSISTENT I ORGANISATIONEN SKOLEPERIODE TEMA 16B: DEN KOMPETENTE SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT I ORGANISATIONEN TEMA 17: AFSLUTTENDE PRØVER TRIN BILAG 1: BORGERBESKRIVELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN BILAG 2: SKABELON OPGAVE OM ARBEJDSMILJØ BILAG 3: SKABELON DEN KOMPETENTE ASSISTENT EN REFLEKSIONSOPGAVE UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

3 Læringsaktiviteter Temaer i social- og sundhedsuddannelsen Trin 1: Social- og sundhedshjælper Tema Titel Varighed Tema 1 Den kompetente social- og sundhedshjælper 3 dage Tema 2A Faglig observation og dokumentation 2 dage Tema 2B Faglig observation og dokumentation 2 dage Tema 3 Den rehabiliterende indsats til den ældre borger 9 dage Tema 4 Pleje og omsorg til den fysisk syge borger 8 dage Tema 5 Pleje og omsorg til den psykisk syge borger 8 dage Tema 6A Borgere med kroniske sygdomme 3 dage Tema 6B Borgere med kroniske sygdomme 8 dage Tema 7 Livets afslutning 4 dage Tema 8 Den professionelle omsorgsperson i det komplekse borgerforløb 8 dage Tema 9 Afsluttende prøver trin 1 3 uger Valgfag* Valgfrit uddannelsesspecifikt fag Engelsk (valgfag)* 2 uger 1 uge (2 uger) I alt 17 uger Skoleperiode 1 Praktik 1 Skoleperiode 2 Praktik 2 1 uge 15 uger 8 uger Ca. 19 uger Tema 1 + 2A Tema 2B A Valgfag 2 uger Skole- Praktik 3 Skoleperiode 3 periode 4 5 uger 4 uger 3 uger Tema 6B+7+8 Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 1 uge Tema 9 UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

4 Trin 2: Social- og sundhedsassistent Tema Titel Varighed Tema 11 Den indlagte patient 5 uger Tema 12A Det sammenhængende patientforløb for den somatisk syge patient 1 uge Tema 12B Det sammenhængende patientforløb for den somatisk syge patient 1 uge Tema 13 Livet med en psykisk lidelse 4 uger Tema 14A Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge patient/borger 1 uger Tema 14B Det sammenhængende patientforløb for den psykisk syge patient/borger 1 uge Tema 15 Sygepleje til borgere med komplekse problemstillinger i eget hjem 4 uger Tema 16A Den kompetente assistent i organisationen 1 uge Tema 16B Den kompetente assistent i organisationen 2 uge Tema 17 Afsluttende prøver trin 2 3 uger Valgfag Valgfrit uddannelsesspecifikt fag Engelsk 1 uge 1 uger 2 uger I alt 32 uger Skoleperiode 5 Praktik 3 Skoleperiode 6 Praktik 4 Skoleperiode 7 Praktik 5 Skoleperiode 8 7 uger 14 uger 8 uger 14 uger 8 uger Ca. 5 uger 17 uger Tema 11+12A Somatik Tema 12B+13+14A Psykiatri Tema 14B A Primær Tema 18B+19 Valgfag 1 uge 1 portfolioopgave i dansk 1 naturfagsdokumentation Valgfag 1 uge Engelsk 1 uge Dokumentations -opgave 1 portfolioopgave i dansk 1 naturfagsdokumentation Valgfrit specialefag 1 uge Engelsk 1 uge Selvvalgt emne (Synopsis+præse ntationsmateriale) 1 portfolioopgave i dansk 1 naturfagsdokumentation UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

5 Læsevejledning til læringsaktiviteter for Trin 1 Læringsaktiviteterne der er beskrevet her, gælder den ordinære erhvervsuddannelse (EUD). Læringsaktiviteter for erhvervsuddannelse for voksne (EUV) er beskrevet i et særskilt dokument. For eleven handler det om, at eleven kan se sig selv i den faglige fremtid som social- og sundhedshjælper. Temaerne 2 og 6 er placeret således, at de lægger op til praktikperioden og afslutter lige efter praktikperioden. I praktikken udarbejder eleven bl.a. en borgerbeskrivelse, som er udgangspunkt for den refleksive og praksisnære undervisning i den efterfølgende skoleperiode. Fagmål der påbegyndes i et tema, tænkes videreført i efterfølgende temaer, indtil det ønskede taksonomiske niveau er nået. Fagene pleje og dokumentation samt rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats udbydes på avanceret og ekspertniveau. Elever kan vælge op til to fag på ekspertniveau. Hvis begge fag vælges på ekspertniveau, følger eleven talentsporet (se tillæg/bilag). Målene for henholdsvis avanceret niveau og ekspertniveau er beskrevet under de aktuelle temaer. Tværfaglig undervisning Formålet med tværfaglig undervisning er at eleverne får mulighed for at løse problemstillinger eller opgaver fra praksis på en realistisk måde, idet man i en sådan løsning vil skulle inddrage forskellige fag. På denne måde understøtter en tværfaglig undervisning at eleverne oplever denne som meningsfuld. Når undervisningen tilrettelægges på tværs af flere fag i uddannelsen, har den fokus både på fagenes egen faglighed og på de sammenhænge, de optræder i inden for uddannelsen og arbejdsfeltet. Når undervisningsforløb tilrettelægges tværfagligt, har eleverne mulighed for at opleve en rummelig arbejdskultur, idet de erfarer, hvordan de i udøvelsen af deres fremtidige opgaver i erhvervene skal indgå i samarbejde med andre, som har en anden faglig baggrund og vinkel. Monofaglig undervisning Formålet med monofaglig undervisning er, at eleverne får mulighed for at fordybe sig i, hvordan et fag bidrager til løsning af en faglig problemstilling. UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

6 Skoleperiode 1 Tema 1: Den kompetente social- og sundhedshjælper Varighed: 3 dage Louise er i dag startet på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Dagen har været god og udfordrende og hun har mødt sit nye hold. Hun kender mange af de andre elever fra grundforløb 2. Underviseren fortalte om uddannelsen. Senere skulle holdet lave samarbejdsøvelser. Louise tænker på, at hun faktisk fik et godt samarbejde med Hanne, som hun ikke har mødt før. Hanne har prøvet mange ting, fordi hun har arbejdet som ufaglært på et plejecenter. Underviseren bad eleverne om at lave en refleksionsøvelse til dagen efter Hvordan kommunikerer jeg non-verbalt med min familie? Louise synes det er svært, men også spændende, at hun skal bruge den virkelige verden til at lære noget, og ikke kun læse i bøgerne. I morgen skal de i klassen lave øvelser i, hvordan man kommunikerer med borgeren. Louise håber, hun kan bruge det hun lærer, når hun i næste uge skal i praktik. I dette tema introduceres eleven til social- og sundhedsuddannelsens trin 1. arbejder med social- og sundhedshjælperens fag- og kompetenceområde i forhold til at blive den kompetente professionelle omsorgsperson. Begrebet fagidentitet introduceres, og eleven arbejder med evnen til at reflektere over egne holdninger i forhold den professionelle praksis, som eleven nu bliver en del af. Kompetencemål for trin 1 er en del af introduktionen. arbejder med skolens hjemmeside - - og finder relevante oplysninger der. I temaet er der fokus på læring og samarbejde både i forhold til kolleger, borgere og pårørende. I et fagligt fællesskab arbejder eleven med non-verbal og verbal kommunikation igennem simulerede, praksisnære øvelser. Den personlige uddannelsesplan udarbejdes i løbet af den første teoriuge. Pædagogiske metoder Der arbejdes med indholdet i kompetencemålene for trin 1 fx via rollespil. arbejder med simulerede praksisnære øvelser, Skills - ud fra sin viden om kommunikation, fx i forhold til aktiv lytning. De praksisnære øvelser kan evt. filmes og anvendes til videre refleksion i det kollaborative fællesskab og understøtte den virtuelle læring. introduceres til refleksionscirklen (www.sosusj.dk). UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

7 I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Psykologi og kommunikation kan anvende viden om hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper til at reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. (Mål 1) kan anvende viden om anerkendende metoder til som social- og sundhedshjælper at kunne anvende en denne tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (Mål 3) kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som socialog sundhedshjælper at kunne kommunikere med borgere og patienter. (Mål 4) UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

8 Tema 2A: Faglig observation og dokumentation Varighed: 2 dage Social- og sundhedshjælperelev Mikkel skal sammen med sin kollega holde indflytningssamtale med Ruth på 81 år, som i sidste uge flyttede ind på Plejecenteret. Mikkel vil gerne høre Ruths livshistorie, så de sammen kan finde nogle aktivitetstilbud. Det er vigtigt for Ruth at holde sig i gang. Mikkel taler med sin vejleder om, hvad han skal observere hos Ruth, mens han afholder samtale med hende. Mikkel aftaler med sin kollega, at han efter samtalen skal dokumentere livshistorien og observationerne i det elektroniske dokumentationssystem og sammen med sin vejleder gennemgå Kirstens medicinliste. Mikkel vil gerne have, at hans gengivelse bliver så præcis som mulig. I dette tema fortsætter eleven arbejdet fra grundforløb 2 med pædagogiske metoder inden for rehabiliteringen, med særligt fokus på den kommende praktik. Der arbejdes med borgerens livshistorie samt hvad det vil sige at arbejde aktiverende og yde egenomsorg. arbejder med forskellige metoder der motiverer borgeren til at bevare aktiv deltagelse i eget liv. arbejder videre med faglig dokumentation, fagsprog og ansvaret som fagperson. Ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning Korrekt håndtering af medicin arbejder eleven med viden om eget ansvar i forhold til borgerens medicinindtag. introduceres til arbejdet med borgerbeskrivelser og observationer hos borgeren i praktikken. I praktikken udarbejder eleven en borgerbeskrivelse, som anvendes i tværfaglige forløb i 2. skoleperiode. Praktikmålene introduceres, og eleven har fokus på forventninger til den kommende praktikperiode. Der arbejdes videre med temaet efter praktik 1. Pædagogiske metoder: Det pædagogiske formål i dette tema er at klæde eleven på til at indsamle data til samt udarbejde en borgerbeskrivelse. Formålet med borgerbeskrivelsen er at bringe praksis, set fra elevens perspektiv, ind i klasserummet, og lade den være en integreret del af undervisningen i skoleperiode 2. Se bilag 1 for skabelon til borgerbeskrivelse. Mindomo anbefales som virtuelt redskab. Ud fra det pædagogiske princip om praksisnær undervisning, skal eleven i praktik 1 ligeledes indsamle data til arbejdet i tema 3, der omhandler arbejdsmiljølovgivning og trivsel på en arbejdsplads. Se bilag 2 for skabelon til opgave om arbejdsmiljø. Der kan arbejdes virtuelt med målene for praktik 1. UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

9 For elever på ekspertniveau lægges der vægt på refleksion for at kunne vurdere og begrunde problemstillinger. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. (Mål 3) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger til at kunne dokumentere udført pleje, evaluere og følge op på pleje i relevante pleje- og handleplaner. (Mål 10) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. (Mål 3) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger, til at kunne deltage i innovative processer i forbindelse med dokumentation af udført pleje, evaluering og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner. (Mål 10) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

10 kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

11 Skoleperiode 2 Tema 2B: Faglig observation og dokumentation Varighed: 2 dage På skoleperiode 2 skal social- og sundhedshjælperelev Mikkel fremlægge sin borgerbeskrivelse for sine elevkammerater. Mikkel har valgt at lave en borgerbeskrivelse af Ruth. Under praktikperioden faldt Ruth på gulvet ved en forflytning, da rollatoren ikke var låst ordentligt. Mikkel har beskrevet forløbet og den utilsigtede hændelse, og håber at kunne få feedback på situationen fra sine elevkammerater. Temaet er en fortsættelse af tema 2A, og indledes med en opsamling af elevens praktikoplevelser samt refleksioner over elevens faglige og personlige læring, relateret til den teoretiske viden. Borgerbeskrivelsen, som er udarbejdet i praktikken, anvendes i et tværfagligt forløb i denne skoleperiode. I temaet arbejdes der med viden om observationer, vigtigheden af at videregive oplysninger og hvordan dokumentation anvendes. Inden for dokumentation arbejder eleven med fagsprog, forskellige dokumentationsformer, håndtering af utilsigtede hændelser, samt social- og sundhedshjælperens ansvar og pligter. Der er i særlig grad fokus på social- og sundhedshjælperens kompetencer. Pædagogiske metoder: Den pædagogiske metode er refleksion over faglig og personlig læring fra praktikken, samt brugen af fagsprog. For EUV-elevens vedkommende inddrages også refleksion over tidligere praksiserfaring. kan med fordel anvende refleksionscirklen og arbejde med videndeling i det kollaborative faglige fællesskab. Kopi af elevernes borgerbeskrivelser kan med fordel indsamles til en idébank til brug i de kommende tværfaglige forløb. I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren kan anvende viden om lovgivning og vejledninger inden for området til videregivelse af oplysninger, overholdelse af tavshedspligt og sikring af patientsikkerhed, herunder forebygge utilsigtede hændelser. (Mål 4) UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

12 kan anvende viden om kravene til faglig dokumentation, herunder sygeplejefaglige optegnelser og relevante dokumentationssystemer til at arbejde i overensstemmelse med gældende regler. (Mål 6) Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. (Mål 3) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger til at kunne dokumentere udført pleje, evaluere og følge op på pleje i relevante pleje- og handleplaner. (Mål 10) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. (Mål 3) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger, til at kunne deltage i innovative processer i forbindelse med dokumentation af udført pleje, evaluering og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner. (Mål 10) UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

13 Tema 3: Den rehabiliterende indsats til den ældre borger. Varighed: 9 dage Social- og sundhedshjælper elev Maria besøger Hans på 81 år, som skal have hjælp til påklædning og servering af morgenmad. Senere skal postkassen tømmes. Der foreligger en plan for Hans medvirken i de forskellige opgaver. Rehabiliteringsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Hans, Maria samt ergo- og fysioterapeuter. Maria har primært til opgave at støtte Hans i hans evne til egenomsorg. Da Maria kommer ind til Hans fortæller han, at han er for træt til at deltage i at lave morgenmad. Maria overvejer, hvordan hun får motiveret Hans til at følge rehabiliteringsplanen. Ved morgenmaden fortæller Hans, at han oplever at rehabiliteringsplanen er for fysisk anstrengende. Hans ønsker derfor at tale med ergoterapeuten igen og spørger om Maria vil kontakte teamet. I temaet arbejdes der både mono- og tværfagligt. I tema 3 er omdrejningspunktet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse til den ældre borger. Temaet belyses ud fra borgerens perspektiv, social- og sundhedshjælperens kompetenceområde samt velfærdssamfundets tilbud og krav. Der sættes fokus på hvordan viden om livsstilsfaktorer kan anvendes i et borgerforløb, f.eks. KRAM-faktorerne. arbejder med at matche borgerens behov med aktivitetstilbud fra kommune, private aktører og frivillige organisationer. Desuden inddrages viden om servicelov og sundhedslov i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper i en politisk styret organisation. reflekterer over betydningen af kommunens kvalitetsstandarder i forhold til bl.a. at kunne planlægge og evaluere praktisk hjælp hos borgeren. arbejder med at anvende viden om og reflektere over praktisk erfaring med arbejdsmiljølovgivning og trivsel på en arbejdsplads. reflekterer over, hvilken betydning det fysiske og psykiske arbejdsmiljø har. Der kan fx arbejdes med kommunikation på arbejdspladsen. Pædagogiske metoder: Der arbejdes monofagligt i temaet, så det enkelte fags identitet træder tydeligt frem, samt tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. s borgerbeskrivelse fra praktik 1 anvendes løbende i elevens arbejde. s arbejde i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde, hvor eleven gennem videndeling og kommunikation er fælles med sine elevkammerater om at foreslå handlinger til løsning af problemer hos borgeren i borgerbeskrivelserne. arbejder skriftligt med de foreslåede handlinger og faglige begrundelser. UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

14 Der kan med fordel arbejdes virtuelt med Google+ eller lignende hjemmesider til udarbejdelse af fælles skriftlige produkter. I et tværfagligt forløb mellem fagene Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, Arbejdsmiljø og ergonomi samt Psykologi og kommunikation arbejder eleverne med problemstillingerne fra arbejdsmiljøopgaven, som de har udarbejdet i praktik 1. Temaet kan afsluttes med en individuel refleksionsøvelse: Hvad har jeg lært i dette tema, og hvad kan jeg bruge det til i den kommende praktik? I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Social- og sundhedssektoren Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver. (Mål 1) kan anvende viden om social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer til at reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. (Mål 2) kan anvende viden om, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb. (Mål 3) Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 8) UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

15 Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at kunne vurdere og begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 8) Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. (Mål 2) kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. (Mål 5) kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne planlægge og evaluere praktisk hjælp. (Mål 6) kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne tilrettelægge og evaluere praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. (Mål 7) UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

16 Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne målrettet motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. (Mål 2) kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. (Mål 3) kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælperen at kunne målrettet vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. (Mål 5) kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne målrettet planlægge og evaluere praktisk hjælp. (Mål 6) kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne deltage i innovative processer for tilrettelæggelse og evaluering af praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. (Mål 7) Psykologi og kommunikation kan anvende viden om egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og fordommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. (Mål 2) kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som socialog sundhedshjælper at kunne kommunikerer med borgere og patienter. (Mål 4) kan anvende viden om kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. (Mål 5) Arbejdsmiljø og ergonomi kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som socialog sundhedshjælper, til at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. (Mål 1) UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

17 kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre social- og sundhedshjælperens arbejdsopgaver. (Mål 3) kan anvende viden om teamsamarbejdets betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen. (Mål 7) UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

18 Tema 4: Pleje og omsorg til den fysisk syge borger Varighed: 8 dage Social- og sundhedshjælperelev Tina kommer ind til Astrid på 89 år. Astrid er for nyligt flyttet ind på plejecenteret. Denne morgen har Astrid svært ved at komme ud af sengen og spørger lidt forvirret, om hun er på vej i seng, eller er på vej op af sengen. Tina bemærker, at der er en kraftig lugt af urin i stuen. Da Tina prøver at hjælpe Astrid op af sengen, bemærker hun at Astrid er varm og blussende. Tina observerer at Astrid virker anderledes. Hun har behov for at drøfte Astrids situation med en kollega I dette tema er der særlig fokus på, at eleven arbejder med en anerkendende, støttende og motiverende tilgang til borgeren. I samarbejdet med den fysisk syge borger tilrettelægges plejen målrettet, så borgerens livskvalitet øges. Med udgangspunkt i viden om det raske menneske, skal eleven kunne identificere symptomer relateret til ændringer i borgerens almene fysiske sundhedstilstand. Der sættes fokus på tidlig opsporing i forhold til nyligt opståede symptomer. Centrale emner vil være anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, immobilitet, febrile tilstande og konfusion. arbejder med at kunne reagere og handle hensigtsmæssigt på observationer hos borgeren. Der er fokus på, at eleven ud fra forandringer i borgerens grundlæggende behov kan vurdere og tilrettelægge målrettet pleje og aktiviteter i et tværfagligt samarbejde. arbejder med hensigtsmæssig brug af kroppens normale bevægelsesmønstre i forhold til forflytning og lejring af borgeren. skal anvende viden om relevant velfærdsteknologi og hjælpemidler. Der reflekteres over hvordan velfærdsteknologi og hjælpemidler kan understøtte borgerens livskvalitet. Pædagogiske metoder: Der arbejdes i temaet monofagligt, således at det enkelte fags identitet træder tydeligt frem samt tværfagligt, så det helhedsorienterede perspektiv i social- og sundhedshjælperens arbejdsområde tydeliggøres. Arbejdsmodellen 1 anvendes som pædagogisk arbejdsmetode i planlægning, udførelse og evaluering af plejeopgaver hos den enkelte borger. Med udgangspunkt i elevernes relevante borgerbeskrivelser sluttes temaet af med et tværfagligt forløb mellem fagene rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, arbejdsmiljø og ergonomi, psykologi og kommunikation, pleje og dokumentation og rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats. Gennem simulerede praksis situationer formidler eleverne deres opnåede viden og færdigheder. F.eks. SOSU Skills: Små værksteder/ workshops. Film/ tegnefilm. Rollespil. UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

19 I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: Pleje og dokumentation Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. (Mål 2) kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin. (Mål 3) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 8) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. (Mål 14) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. (Mål 1) kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder at kunne identificere typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. (Mål 2) UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

20 kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. (Mål 3) kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. (Mål 5) kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at kunne vurdere og begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. (Mål 8) kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. (Mål 9) kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. (Mål 14) Rehabilitering og social- og sundhedsfagligt indsats Præstationsstandard: Avanceret kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. (Mål 8) kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at reflektere over, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet. (Mål 9) Præstationsstandard: Ekspert kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. (Mål 1) kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne målrettet støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. (Mål 8) UDKAST - Læringsaktiviteter SOSU

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere