Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold"

Transkript

1 Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (ekspert niveau)...10 Bedømmelseskriterier for psykologi og kommunikation (Avanceret niveau)...15 Bedømmelseskriterier for rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats (avanceret niveau)...18 Bedømmelseskriterier for rehabilitering og social og sundhedsfaglig indsats (ekspert niveau)...22 Bedømmelseskriterier for social og sundhedssektoren (avanceret niveau)

2 Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper, til at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan relevant arbejdsmiljølovgivning kan anvendes i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper, samt at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Eleven udviser indsigt i, hvordan relevant arbejdsmiljølovgivning kan anvendes i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper, samt at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan relevant arbejdsmiljølovgivning kan anvendes i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper, samt at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan man kan anvende viden om betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og til at kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. Eleven udviser indsigt i, hvordan man kan anvende viden om betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og til at kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan man kan anvende viden om betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og til at kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet. 2

3 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre arbejdsopgaver Eleven udviser en minimal indsigt i, at kunne anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre arbejdsopgaver. Eleven udviser indsigt i, at kunne anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre arbejdsopgaver. Eleven udviser en omfattende indsigt i, at kunne anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre arbejdsopgaver. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker Eleven udviser en minimal indsigt i, selvstændigt at kunne planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. Eleven udviser indsigt i, selvstændigt at kunne planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. Eleven udviser en omfattende indsigt i, selvstændigt at kunne planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis Eleven udviser en minimal indsigt i, at kunne anvende viden om principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis. Eleven udviser indsigt i, at kunne anvende viden om principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis. 3

4 Eleven udviser en omfattende indsigt i, at kunne anvende viden om principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold Eleven udviser en minimal indsigt i, at kunne anvende viden om elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold. Eleven udviser indsigt i, at kunne anvende viden om elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold. Eleven udviser en omfattende indsigt i, at kunne anvende viden om elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold. Mål Karakter Bedømmelseskriterier teamsamarbejdes betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen. Eleven udviser en minimal indsigt i, at kunne anvende viden om teamsamarbejdes betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen. Eleven udviser indsigt i, at kunne anvende viden om teamsamarbejdes betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen. Eleven udviser en omfattende indsigt i, at kunne anvende viden om teamsamarbejdes betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen. 4

5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver Eleven kan demonstrere minimal viden om menneskets grundlæggende behov og har en begrænset forståelse af pleje og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om menneskets grundlæggende behov og demonstrere god indsigt og forståelse af pleje og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om menneskets grundlæggende behov til at kunne udføre pleje og omsorgsopgaver. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan demonstrere minimal viden om tidlig opsporing, borgerens almene sundhedstilstand og aldring og kan vise en begrænset forståelse for ændringer i sundhedstilstanden. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om tidlig opsporing, borgerens almene sundhedstilstand og aldring og kan vise en god forståelse for ændringer i sundhedstilstanden. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om tidlig opsporing, borgerens almene sundhedstilstand og aldring og kan vise en velbegrundet forståelse for ændringer i sundhedstilstanden. sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin Eleven kan demonstrere minimal viden om, hvordan borgeren hjælpes med at indtage medicin ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure. 5

6 Eleven kan demonstrere væsentlig viden om, hvordan borgeren hjælpes med at indtage medicin ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om, hvordan borgeren hjælpes med at indtage medicin ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, KOL, hjerte-karsygdomme og apopleksi til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere Eleven kan demonstrere minimal viden om alderssvækkende borgeres behov, kroniske sygdomme og kan på en begrænset måde planlægge, udføre og evaluere pleje - og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om alderssvækkende borgeres behov, kroniske sygdomme og kan på en god måde planlægge, udføre og evaluere pleje - og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om alderssvækkende borgeres behov, kroniske sygdomme samt planlægge, udføre og evaluere pleje - og omsorgsopgaver på udtømmende vis. Eleven kan demonstrere minimal viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier den basale palliative indsats i den tidlige, sene og Eleven kan demonstrere minimal viden om egen rolle i den basale palliative indsats i forhold til den døende og de pårørende. 6

7 terminale fase til at forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer Eleven kan demonstrere væsentlig viden egen rolle i den basale palliative indsats i forhold til den døende og de pårørende. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om egen rolle i den basale palliative indsats, i forhold til den døende og de pårørende. Mål Karakter Bedømmelseskriterier forskelle på komplekse og ikke- komplekse borgerforløb til at reflektere over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde Eleven kan demonstrere minimal viden om egen rolle i komplekse og ikke-komplekse borgerforløb i det tværfaglige samarbejde. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om egen rolle i komplekse og ikke-komplekse borgerforløb i det tværfaglige samarbejde. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om egen rolle i komplekse og ikke-komplekse borgerforløb i det tværfaglige samarbejde. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes. Eleven kan demonstrere minimal viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer samt på en begrænset måde kunne forklare forebyggelse og afbrydelse af smittespredning og smitteveje. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer samt eleven skal på en god måde kunne forklare forebyggelse og afbrydelse af smittespredning og smitteveje. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer samt eleven skal velbegrundet kunne forklare forebyggelse og afbrydelse af smittespredning og smitteveje.

8 Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Eleven kan demonstrere minimal viden om social og sundhedshjælperens kompetenceområde samt på en begrænset måde anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om social og sundhedshjælperens kompetenceområde samt på en god måde anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om social og sundhedshjælperens kompetenceområde samt anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog på udtømmende vis. Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger til at kunne dokumentere udført pleje, evaluere og følge op på pleje i relevante pleje- og handleplaner Mål 11 Karakter Bedømmelseskriterier psykiske lidelser til at forklare tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd Eleven kan demonstrere minimal viden om principperne for dokumentation samt kan anvende disse begrænset i samarbejde med kolleger. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om principperne for dokumentation samt kan anvende disse på en god måde i samarbejde med kolleger. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om principperne for dokumentation samt kan anvende disse velvalgt og sikkert i samarbejde med kolleger. Eleven kan demonstrere minimal viden om og på en begrænset måde forklare kendetegn på psykiske lidelser. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om og på en god måde forklare kendetegn på psykiske lidelser. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om og forklare kendetegn på psykiske lidelser. 8

9 Mål Karakter Bedømmelseskriterier hvordan konflikter og vold forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom Eleven kan demonstrere minimal viden om forebyggelse af konflikter og vold. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om forebyggelse af konflikter og vold. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om forebyggelse af konflikter og vold. Mål 13 Karakter Bedømmelseskriterier kroniske sygdomme til at kunne foretage systematisk observation og tidlig opsporing Eleven kan demonstrere minimal viden om observation og tidlig opsporing af kroniske sygdomme. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om observation og tidlig opsporing af kroniske sygdomme. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om observation og tidlig opsporing af kroniske sygdomme. Mål 14 Karakter Bedømmelseskriterier forskellige former for demens, herunder borgerens reaktion ved cystitis, smerter og udvikling af delir, til at kunne tilrettelægge pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende Eleven kan demonstrere minimal viden om og målrettet omsorg til borgere med forskellige former for demens og demenslignende symptomer og deres pårørende. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om og målrettet omsorg til borgere med forskellige former for demens og demenslignende symptomer og deres pårørende. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om og målrettet omsorg til borgere med forskellige former for demens og demenslignende symptomer og deres pårørende. 9

10 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (ekspert niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere minimal viden om menneskets grundlæggende behov og har et begrænset overblik og forståelse af pleje og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om menneskets grundlæggende behov og med overblik at kunne demonstrere god indsigt og forståelse af pleje og omsorgsopgaver. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om menneskets grundlæggende behov og med overblik at kunne udføre pleje og omsorgsopgaver. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder at kunne identificere typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og Eleven kan demonstrere minimal viden om tidlig opsporing, borgerens almene sundhedstilstand og aldring og kan vise, herunder minimal identificering af typiske symptomer, og en begrænset forståelse for ændringer i sundhedstilstanden. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om tidlig opsporing, borgerens almene sundhedstilstand og aldring og kan vise, herunder kunne identificere typiske symptomer, og en god forståelse for ændringer i sundhedstilstanden. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om tidlig opsporing, borgerens almene sundhedstilstand og aldring og kan vise, herunder kunne identificere typiske symptomer, og en velbegrundet forståelse for ændringer i sundhedstilstanden. Eleven kan demonstrere minimal viden om, Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure til at kunne vurdere og begrunde opgaver og kompetencer ved medvirken til medicinadministration. 10

11 begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om, Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure til at kunne vurdere og begrunde opgaver og kompetencer ved medvirken til medicinadministration. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om, Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure til at kunne vurdere og begrunde opgaver og kompetencer ved medvirken til medicinadministration. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi til målrettet at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Eleven kan demonstrere minimal viden om alderssvækkende borgeres behov og kroniske sygdomme til målrettet og at kunne planlægge, udføre og evaluere pleje - og omsorgsopgaver på en begrænset måde. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om alderssvækkende borgeres behov og kroniske sygdomme til målrettet at kunne planlægge, udføre og evaluere pleje - og omsorgsopgaver på god måde. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om alderssvækkende borgeres behov og kroniske sygdomme til målrettet at planlægge, udføre og evaluere pleje - og omsorgsopgaver på udtømmende vis. Eleven kan demonstrere minimal viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. 11

12 Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. Mål Karakter Bedømmelseskriterier forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at vurdere og begrunde over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. Eleven kan demonstrere minimal viden om samt vurdering og begrunde af egen rolle i den basale palliative indsats, den døende og de pårørende. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om samt vurdere og begrunde egen rolle i den basale palliative indsats, i forhold til den døende og de pårørende. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om samt vurdere og begrunde egen rolle i den basale palliative indsats, i forhold til den døende og de pårørende. Eleven kan demonstrere minimal viden om samt vurdere og begrunde egen rolle i komplekse og ikke-komplekse borgerforløb i et tværprofessionelt samarbejde. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om samt vurdere og begrunde egen rolle i komplekse og ikke-komplekse borgerforløb i et tværprofessionelt samarbejde Eleven kan demonstrere udtømmende viden om samt vurdere og begrunde egen rolle i komplekse og ikke-komplekse borgerforløb i et tværprofessionelt samarbejde. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at kunne vurdere og begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes Eleven kan demonstrere minimal viden om samt vurdere og begrunde grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer samt på en begrænset måde kunne forklare forebyggelse og afbrydelse af smittespredning og smitteveje. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om samt vurdere og begrunde grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer samt eleven skal på en god måde kunne forklare forebyggelse og afbrydelse af smittespredning og smitteveje.

13 Eleven kan demonstrere udtømmende viden om samt vurdere og begrunde grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer samt eleven skal velbegrundet kunne forklare forebyggelse og afbrydelse af smittespredning og smitteveje. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Eleven kan demonstrere minimal viden om og sikre kvalitet inden for social og sundhedshjælperens kompetenceområde samt på en begrænset måde anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om og sikre kvalitet inden for social og sundhedshjælperens kompetenceområde samt på en god måde anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om og sikre kvalitet inden for social og sundhedshjælperens kompetenceområde samt anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog på udtømmende vis. Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger, til at kunne deltage i innovative processer i forbindelse med dokumentation af udført pleje, evaluering og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner. Eleven kan demonstrere minimal viden om principperne for dokumentation, deltage i innovative processer, evaluering og opfølgning samt kan anvende disse begrænset i samarbejde med kolleger. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om principperne for dokumentation, deltage i innovative processer, evaluering og opfølgning samt kan anvende disse på en god måde i samarbejde med kolleger. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om principperne for dokumentation, deltage i innovative processer, evaluering og opfølgning samt kan anvende disse velvalgt og sikkert i samarbejde med kolleger. Mål 11 Karakter Bedømmelseskriterier psykiske Eleven kan demonstrere minimal viden om og på en begrænset måde identificere tegn på psykiske lidelser. lidelser til at kunne identificere tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om og på en god måde identificere tegn på psykiske lidelser. 13

14 Eleven kan demonstrere udtømmende viden om og identificere tegn på psykiske lidelser. Mål Karakter Bedømmelseskriterier hvordan konflikter og vold målrettet forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. Eleven kan demonstrere minimal viden om forebyggelse af konflikter og vold. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om målrettet forebyggelse af konflikter og vold. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om målrettet forebyggelse af konflikter og vold. Mål 13 Karakter Bedømmelseskriterier kroniske sygdomme, til at kunne vurdere og begrunde systematisk observation og tidlig opsporing. Eleven kan demonstrere minimal viden om samt vurdere og begrunde observation og tidlig opsporing af kroniske sygdomme på minimal acceptabel måde. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om samt vurdere og begrunde observation og tidlig opsporing af kroniske sygdomme på en god måde. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om samt vurdere og begrunde observation og tidlig opsporing af kroniske sygdomme velvalgt og sikkert. Mål 14 Karakter Bedømmelseskriterier forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende. Eleven kan demonstrere minimal viden om og målrettet omsorg til borgere med forskellige former for demens og demenslignende symptomer og deres pårørende. Eleven kan demonstrere væsentlig viden om og målrettet omsorg til borgere med forskellige former for demens og demenslignende symptomer og deres pårørende. Eleven kan demonstrere udtømmende viden om og målrettet omsorg til borgere med forskellige former for demens og demenslignende symptomer og deres pårørende. 14

15 Bedømmelseskriterier for psykologi og kommunikation (Avanceret niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper til at reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis Eleven demonstrerer en begrænset viden om, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven demonstrerer en begrænset kunnen i refleksionen over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som socialog sundhedshjælper. Eleven kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. Eleven demonstrerer omfattende indsigt og viden og forståelse for hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven kan selvstændigt reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og fordommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer Eleven demonstrerer en begrænset kunne i forhold til at reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. Eleven kan selvstændigt reflektere over betydningen, af egne og andres kultur i relation til borgere, pårørende og kolleger Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier anerkende metoder til som social- og sundhedshjælper at kunne anvende en Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan man som social- og sundhedshjælpe anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 15

16 anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan man som socialog sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende go kolleger. Eleven de demonstrerer omfattende indsigt, viden og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælperanvender en anderkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier betydningen af verbal og nonverbal kommunikation med redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som social- og sundhedshjælper at kunne kommunikerer med borgere og patienter Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan i begrænset omfang forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan man som socialog sundhedshjælper kommunikerer med borgere go patienter. Eleven kan forklare betydningen af at anvende verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Eleven demonstrerer omfattende indsigt og viden i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan selvstændigt og voerbevisende forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere pårørende og kolleger. Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse, for hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 16

17 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier sorg og krise til som social- og sundhedshjælper at kunne støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan social og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. Eleven demonstrerer omfattende indsigt og viden i og forståelse for, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. Mål Karakter Bedømmelseskriterier kommunikationsredskaber til at kunne forebygge og håndtere konflikter og vold i arbejdet med demente borgere Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan kommunikation kan anvendes så det forebygger konflikter med den demente samarbejdet med den demente og dennes pårørende og kolleger. Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse, for hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter med den demente, i samarbejde med borgere, pårørende og kolleger. Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter med den demente borgerer i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger 1

18 Bedømmelseskriterier for rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats (avanceret niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan eleven kan anvende viden om borgerens behov i forhold til aktiviteter og kan forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle indsats. Eleven udviser indsigt i, hvordan eleven kan anvende viden om borgerens behov i forhold til aktiviteter og kan forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle indsats. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan eleven kan anvende viden om borgerens behov i forhold til aktiviteter og kan forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle indsats. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om livsstilfaktorernes betydning for sundhedsfremme, kan motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om livsstilfaktorernes betydning for sundhedsfremme, kan motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om livsstilfaktorernes betydning for sundhedsfremme, kan motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af pædagogiske metoder (bl.a. inddragelse af borgernes livshistorie) kan bruges som redskab, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. 18

19 bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af pædagogiske metoder (bl.a. inddragelse af borgernes livshistorie) kan bruges som redskab, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af pædagogiske metoder (bla. inddragelse af borgernes livshistorie) kan bruges som redskab, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om diverse funktionsnedsættelser kan bruges til at kunne forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab, samt forklare hvordan de kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om diverse funktionsnedsættelser kan bruges til at kunne forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab, samt forklare hvordan de kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om diverse funktionsnedsættelser kan bruges til at kunne forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab, samt forklare hvordan de kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats kan bruges i vejledningen om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige 19

20 indsats kan bruges i vejledningen om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats kan bruges i vejledningen om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier håndtering af post, bank og penge og hvordan socialog sundhedshjælperens foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne planlægge og evaluere praktisk hjælp Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan eleven skal anvende viden om håndtering af praktiske opgaver, som post, bank, penge, tøjvask og rengøring, til at kunne planlægge og evaluere de samme opgaver. Eleven udviser indsigt i, hvordan eleven skal anvende viden om håndtering af praktiske opgaver, som post, bank, penge, tøjvask og rengøring, til at kunne planlægge og evaluere de samme opgaver. Eleven udviser en omfattende i, hvordan eleven skal anvende viden om håndtering af praktiske opgaver, som post, bank, penge, tøjvask og rengøring, til at kunne planlægge og evaluere de samme opgaver. Mål Karakter Bedømmelseskriterier borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne tilrettelægge og evaluere praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om inddragelse af borgere, pårørende og frivillige bidrager til tilrettelæggelsen og evalueringen af den praktiske hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om inddragelse af borgere, pårørende og frivillige bidrager til tilrettelæggelsen og evalueringen af den praktiske hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om inddragelse af borgere, pårørende og frivillige bidrager til tilrettelæggelsen og evalueringen af den praktiske hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg. 20

21 Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, til at kunne støtte og motivere denne til at følge træningsplaner. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, til at kunne støtte og motivere denne til at følge træningsplaner. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, til at kunne støtte og motivere denne til at følge træningsplaner. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier relevant velfærdsteknologi til at reflektere over, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om relevant velfærdsteknologi, kan bidrage til refleksion over, hvordan den, med respekt for borgerens opfattelse af livskvaliteten, kan bruges til at fremme borgernes funktionsevne og mestring af hverdagslivet. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om relevant velfærdsteknologi, kan bidrage til refleksion over, hvordan den, med respekt for borgerens opfattelse af livskvaliteten, kan bruges til at fremme borgernes funktionsevne og mestring af hverdagslivet. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om relevant velfærdsteknologi, kan bidrage til refleksion over, hvordan den, med respekt for borgerens opfattelse af livskvaliteten, kan bruges til at fremme borgernes funktionsevne og mestring af hverdagslivet. 21

22 Bedømmelseskriterier for rehabilitering og social og sundhedsfaglig indsats (ekspert niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan eleven kan anvende viden om borgerens behov i forhold til aktiviteter og vurdere / begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle indsats. Eleven udviser indsigt i, hvordan eleven kan anvende viden om borgerens behov i forhold til aktiviteter og vurdere / begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle indsats. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan eleven kan anvende viden om borgerens behov i forhold til aktiviteter og vurdere / begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle indsats. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne målrettet motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om livsstilfaktorernes betydning for sundhedsfremme, målrettet kan motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om livsstilfaktorernes betydning for sundhedsfremme, målrettet kan motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om livsstilfaktorernes betydning for sundhedsfremme, målrettet kan motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg. Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af pædagogiske metoder (bla. inddragelse af borgernes livshistorie)målrettet kan bruges som redskab, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. 22

23 i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af pædagogiske metoder (bla. inddragelse af borgernes livshistorie) målrettet kan bruges som redskab, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af pædagogiske metoder (bla. inddragelse af borgernes livshistorie) målrettet kan bruges som redskab, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan socialog sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om diverse funktionsnedsættelser kan bruges til at kunne vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab, samt forklare hvordan de kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om diverse funktionsnedsættelser kan bruges til at kunne vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab, samt forklare hvordan de kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om diverse funktionsnedsættelser kan bruges til at kunne vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab, samt forklare hvordan de kan arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne målrettet vejlede borgere om kommunale, Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats kan bruges i at kunne vejlede målrettet om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. 23

24 private og frivillige aktivitetstilbud. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats kan bruges i at kunne vejlede målrettet om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om netværkets betydning for borgerens rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats kan bruges i at kunne vejlede målrettet om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier håndtering af post, bank og penge og hvordan socialog sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne målrettet planlægge og evaluere praktisk hjælp Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan eleven skal anvende viden om håndtering af praktiske opgaver, som post, bank, penge, tøjvask og rengøring, til målrettet at kunne planlægge og evaluere de samme opgaver. Eleven udviser indsigt i, hvordan eleven skal anvende viden om håndtering af praktiske opgaver, som post, bank, penge, tøjvask og rengøring, til målrettet at kunne planlægge og evaluere de samme opgaver. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan eleven skal anvende viden om håndtering af praktiske opgaver, som post, bank, penge, tøjvask og rengøring, til målrettet at kunne planlægge og evaluere de samme opgaver. Mål Karakter Bedømmelseskriterier borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne deltage i innovative processer for tilrettelæggelse og evaluering af praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om inddragelse af borgere, pårørende og frivillige og deltagelse i innovative processer, bidrager til tilrettelæggelsen og evalueringen af den praktiske hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om inddragelse af borgere, pårørende og frivillige og deltagelse i innovative processer, bidrager til tilrettelæggelsen og evalueringen af den praktiske hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg. 24

25 Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om inddragelse af borgere, pårørende og frivillige og deltagelse i innovative processer, bidrager til tilrettelæggelsen og evalueringen af den praktiske hjælp ud fra borgerens behov for og evne til egenomsorg. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne målrettet støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, til målrette at kunne støtte og motivere denne til at følge træningsplaner. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, til målrette at kunne støtte og motivere denne til at følge træningsplaner. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgeren, til målrette at kunne støtte og motivere denne til at følge træningsplaner. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier relevant velfærdsteknologi til at vurdere og begrunde, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet. Eleven udviser en minimal indsigt i, hvordan anvendelse af viden om relevant velfærdsteknologi, kan bidrage til at kunne vurdere og begrunde, hvordan den, med respekt for borgerens opfattelse af livskvaliteten, kan bruges til at fremme borgernes funktionsevne og mestring af hverdagslivet. Eleven udviser indsigt i, hvordan anvendelse af viden om relevant velfærdsteknologi, kan bidrage til at kunne vurdere og begrunde, hvordan den, med respekt for borgerens opfattelse af livskvaliteten, kan bruges til at fremme borgernes funktionsevne og mestring af hverdagslivet. Eleven udviser en omfattende indsigt i, hvordan anvendelse af viden om relevant velfærdsteknologi, kan bidrage til at kunne vurdere og begrunde, hvordan den, med respekt for borgerens opfattelse af livskvaliteten, kan bruges til at fremme borgernes funktionsevne og mestring af hverdagslivet. 25

26 Bedømmelseskriterier for social og sundhedssektoren (avanceret niveau) Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver Eleven kan basal viden om social- og sundhedshjælperens arbejde ifølge Serviceloven og Sundhedsloven. Eleven viser indsigt i og forståelse for og kan reflektere over social- og sundhedshjælperens opgaver i primærsektoren. Eleven viser omfattende indsigt og forståelse for social- og sundhedshjælperens opgaver i primærsektoren. Eleven kan indgå i faglig dialog. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer til at reflektere over disses betydning for arbejdet som social og sundhedshjælper Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb. Eleven beskriver konkrete kvalitetsstandarder i en konkret kommune i forhold til borgeren i eksamenscasen. Eleven udtager relevante kvalitetsstandarder og sundhedspolitiske målsætninger i forhold til borgeren i casen. Eleven kan begrunde sine valg i forhold til relevant lovgivning. Eleven reflekterer over relevante kvalitetsstandarder og sundhedspolitiske målsætninger i forhold til borgerens i casen. Eleven begrunder og uddyber sine overvejelser i forhold til relevant lovgivning og ønsket og det politiske ønske om tværfaglighed og sammenhængende borgerforløb. Eleven beskriver social- og sundhedshjælperens pligter i forhold til ansvar og kompetence. Eleven skal kunne redegøre for problemstillingerne i casen. Eleven viser indsigt i og forståelse for social- og sundhedshjælperens ansvar og kompetenceområder og eleven kan reflektere over dette. Eleven kan komme med relevante problemstillinger i forhold til casen. 26

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD 28 10 15 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN...

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015

12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 12-10-2015 Trin 1 Pleje og dokumentation / lof 2015 Faget Pleje og dokumentation Trin 1 Skoleperiode 2: 36 lektioner (9 blokke á 4 lektioner) Skoleperiode 3: 30 lektioner (7 blokke + 2 lektioner) 12-10-2015

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 13. august 2014 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 1 10 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen. Opgave i notesbogen om resurser og krav hos et andet menneske

Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen. Opgave i notesbogen om resurser og krav hos et andet menneske Sosu Trin 1 - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Omsorg og egenomsorg Side 15 Sand/falsk-opgave 1.1 Side 21 Side 21 Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen Opgave i notesbogen om

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Indhold af GF 2- Sosu

Indhold af GF 2- Sosu GF 2 - sosu Indhold af GF 2- Sosu Undervisningen består af valgfag, grundfag, samt et uddannelsesspecifikt fag, og bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesspecifikt

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Gældende fra 1. januar 2014 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE 4 1.1 Praktiske oplysninger om skolen 4 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009

Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009 Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009 Uger fag indhold Materiale: Munksgaards Social og sundhedshjælperbøger nr. 1 (udg. 6), nr. 2 ( udg. 6), nr.

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: August 2014 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt - Palliative felt Definition: har været ansat i afdelingen i en periode og har opøvet større viden og sikkerhed i det palliative felt og tager et større medansvar for afdelingens sygeplejefaglige niveau

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Go d s kriv n in g a f 1. o g 2. p ra k tikp e rio d e i u d d a n n e ls e n til S o c ia l o g s u n d h e d s h jæ lp e r.

Go d s kriv n in g a f 1. o g 2. p ra k tikp e rio d e i u d d a n n e ls e n til S o c ia l o g s u n d h e d s h jæ lp e r. Ba g g ru n d e n PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social- og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Modul 1: Basismodul. Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer

Modul 1: Basismodul. Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer Skoleperiode 1: 10 uger Modul 1: Basismodul Intro til uddannelsen, - fag på trin 1, - læring, læringsstil, læringssyn mm. Sundhedsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets- og praktisk fag Social og samfundsfag

Læs mere