Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00"

Transkript

1 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens beretning... side 2 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 4. Næste års budget 5. Medlemskontingent, der fastsættes for det kommende år 6. Nye forslag. a. Forslag om medlemskab af Danmarks Bridgeforbund, bilag 1. b. Forslag til nye vedtægter, bilag 2. Såfremt generalforsamlingen ikke vedtager pkt. 6 a udgår 3, 6, stk. 5 og midterste del af 16 stk. 3. c. Indkomne forslag, bilag 3. [tilsendt medlemmerne via mail] 7. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem 8. Valg af bestyrelsessuppleant. 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 10. Eventuelt Bestyrelsen

2 Formand/ bestyrelsens beretning 14.april 2011: Årets gang: Vi ansøgte Danske Bank om spillekort 6.maj 2010 og fik 84 sæt. Formanden har her i foråret forespurgt banken igen om vi igen kunne få kort, men fik desværre afslag, da banken ikke længere trykker sponsorkort. Inden sæsonstarten blev 10 af vore borde repareret af Arne og Lars-Ove, tak for det. Udgifter blev delt med Jyderup Bridgeklub. Vi udskiftede samtlige meldekort til 48 melde bokse og vi kan således klare 12 borde med eget materiel. Magasinkasser med låg har vi også fået anskaffet til 3 rækker. I parentes bemærket skulle der måske være sat lås på? I sæsonen har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvilket er helt usædvanligt, men som desværre har vist sig nødvendigt. Det skal nævnes, at alle møder har været afholdt uden udgifter for foreningen. I september konstitution og planlæggelse af nye sæson, samt senere om ændring af vores turneringsregler. Vi besluttede at lukke rækkerne de sidste 5 gange før afslutning i hvert halvår. Hensigten var at forhindre for meget points rytteri mellem rækkerne, som især viste sig at være et problem med 3 rækker. Vi bemærkede, at i B rækken rykkede næsten 75% op og ned hver gang. Jeg har ikke hørt andet end det virker fint med denne nye lukke regel. På sidste generalforsamling i 2010 aftalte vi at klubben skulle fremsætte forslag om at anskaffe bridgemate til nemmere administration af vore turneringer. Forberedelse af forslaget har bestyrelsen naturligvis arbejdet på for at danne et så godt grundlag som muligt for at medlemmerne kan tage stilling. Udstyret, som er det nyeste på markedet, koster til hvert bord kr. og serveren kr. Det vil for 10 borde blive i alt kr. Da klubben ikke har formue af den størrelse har bestyrelsen her i begyndelsen af året spurgt lokale erhvervsdrivende om de ville kunne støtte os økonomisk, såfremt klubben skulle beslutte sig for anskaffelse heraf. Der blev udfærdiget et sponsorbrev, som ligger fremme her ved generalforsamlingen. Mod forventning har der været en særdeles positiv interesse for vort projekt, og vi har pt. sponsorstøtte for 10 bridgemates. Tak til Lars-Ove for den energiske og store indsats for klubben. Vi vil således selv være i stand til at klare resten af finansieringen af klubbens formue. Fordelen ved bridgemate skal lige ridses op. Turnering lægges i et score program, der er et administrationssystem, der kan styre turneringer og skifteplaner. Via serveren får terminalerne (BM) ved hvert bord besked på hvilke kort, der skal spilles og hvilke par der spiller. Ved hvert bord indtastes hvert spils kontrakt og antal stik. Alt sammensendes trådløst til serveren. Når sidste spil er indtastet kan resultatet straks aflæses i score programmet og senere opdateres på hjemmesiden. Ud fra erfaringen (med scoreprogrammet bridgecentral) vil det tage ca. ½ time at oprette turneringen. Efter turneringen skal der ikke foretages nogen form for revision, bortset fra at rette evt. indtastningsfejl i BM. Som det er nu bruger vi meget tid på forberedelse og udregning samt revision af resultater. Løst regnet mellem 3 og 4 timer. Den tid kunne være brugt på en sjovere måde. Her må det være på sin plads at rette en stor tak til Arne og Ina, der trofast har revideret rækkerne, sendt filerne til mig, så jeg kunne opdatere de endelige resultater på hjemmesiden. Der findes adskillige score programmer på internettet, der kan styre og administrere turneringer med bridgemate. Nogle virker og andre gør ikke. Licenser svinger meget. Et program koster 45. Nogle andre $. Formanden har forsøgt sig med et engelsk program "PairsScore". Det udmærker sig ved, at det er meget enkelt at gå til, men ingen hjælpefunktioner eller support. Midt i marts måned har jeg testet programmet med bridgemate og det virker tilsyneladende fint. Programmet koster intet, men forfatteren ser gerne en donation på hans konto for brugen. Side 1 af 2

3 På baggrund af de væsentlige fordele, der vil være ved anskaffelse af bridgemate, både for klubbens medlemmer for at få et hurtigere og mere udførligt resultat, og de væsentlige arbejdsbesparelser, der vil være herved for klubbens bestyrelse, samt i betragtning af de afgivne tilsagn indtil nu fra 11 lokale erhvervsdrivende om sponsorstøtte/ betaling af 10 bridgemate, samt at de resterende udgifter til anskaffelse heraf kunne afholdes af klubbens formue, har klubbens bestyrelse enstemmigt besluttet at anskaffe bridgemate til klubben. Dette enestående tilbud fra de erhvervsdrivende får vi givet ikke igen og det er en unik mulighed, som vi bare måtte udnytte. Sponsorlisten vil blive offentliggjort til starten af næste sæson, hvor vi har lovet, at der kommer reklamer på bridgemate, på hjemmesiden og i nordvestnyt.dk/foreninger, hvor klubben siden nytår har haft adgang til at skrive resultater og give meddelelser. I sponsorarbejdet fik vi også et tilbud fra OK Benzin, som jeg vil nævne overfor generalforsamlingen. De kunne ikke hjælpe os med sponsorering af BM men ville gerne tilbyde os en ordning, med at vi kunne få tilskud på 5 øre for hver liter benzin, vi købte og når medlemmerne etablerede nye aftaler (kreditkort) kunne vi få 200 kr., hvis der blev købt over 500 L benzin indenfor 1 år. Vi skulle også have et banner hængende i lokalet med OK Benzin. Det har vi haft på bestyrelsesmøde og vi takkede nej, da vi mente, at medlemmerne sikkert ikke ville bryde sig om en sådan ordning og det ville give os en ret så besværlig administration. Den 10. februar måtte bestyrelsen træde sammen efter turneringen, da vi følte, at et medlem i den grad var uforskammet over for Lars-Ove og truede med at ville skrive et læserbrev om, at klubbens bestyrelse ikke havde nogen ret til at drøfte spørgsmålet om anskaffelse af bridgemate med lokale virksomheder, før anskaffelse heraf var besluttet på en generalforsamling. (omtalen af personsagen er slettet i udgaven til hjemmesiden) Om medlemssituationen: I efterårssæsonen var vi 44 medlemmer. Vi forsøgte at skabe 2 rækker med hver 4 borde og en 3 bords-række. Det er klubbens målsætning at have 3 rækker med hver 4 borde og 48 medlemmer. Der blev arbejdet på at skaffe 4 medlemmer mere, men det lykkedes ikke, så efter 2 gange og uens turnering med forskellige antal spil, måtte vi ændre det til 2 rækker. En 5 og 6 bords række med de problemer, der er med 3 par, der ikke møder hinanden i hver runde. I foråret udmeldes 4, så vi har et medlemstal på 40 og 2 fem bords rækker, hvilket også er en udmærket fordeling. Vi har spillet 13 gange i efteråret med brug af 57 substitutter eller 10% hjælp. Her 13 gange i foråret, hvor medlemmerne har været mere stabile kun med brug af 21 substitutter eller 4% hjælp. Tak til de trofaste substitutter. For den nye sæson er der således lagt op til anvendelse af bridgemate version 2, som vi selvfølgelig alle skal lære at kende. Derfor planlægger vi en øvelsesturnering, torsdag den 1.september. Håber at medlemmerne tager godt imod den nye teknik. Tak til bestyrelsen og medlemmer, der gør et stort arbejde for klubben. Side 2 af 2

4 , generalforsamling 14.april 2011, dagsorden 3 og 4 Regnskab 2010 Torsdags Bridge I N D T Æ G T E R Budget 2011 INDTÆGTER Kontingent Kaffe salg Renter 1 12 Diverse indtægter Indtægter i alt Årets underskud 26 Indtægter i alt U D G I F T E R Uforudset Kaffe køb Diverse materialer Mad og drikke Vinpræmier Gebyrer 0 8 Diverse 0 0 Udgifter i alt A K T I V E R Nordea Kasse 0 0 Aktiver P A S S I V E R Egenkapital PASSIVER Jyderup den, Kasserer Lars Ove Olsen Regnskab revideret og godkendt d. Regnskabet er revideret og godkendt iflg. underskrevet udgave hos kassereren

5 Bilag 1: Medlemskab af DBf og anvendelse af bridgecentral På sidste generalforsamling aftalte vi, at klubben skulle fremsætte forslag om at klubben blev medlem af Danmarks Bridgeforbund primært af hensyn til benyttelse af bridgemate. Forberedelse af forslaget har bestyrelsen naturligvis arbejdet på for at danne et så godt grundlag som muligt for at medlemmerne kan tage stilling. Danmarks Bridgeforbund (DBf) består af ca. 350 klubber med en samlet medlemsskare på ca Landet er opdelt i 4 kredse, der igen er opdelt i 11 distrikter. Til servicering af medlemmerne har DBf ansat en generalsekretær, der leder sekretariat og bridgeforlag. Hos Bridgeforlaget kan klubben købe alle materialer med 30% rabat, og klubbens medlemmer kan selv handle med 20% rabat. Endvidere modtager medlemmerne Bridgebladet 10 gange om året. Af indholdet kan nævnes, at der er faste sider, hvor eksperter gennemgår forskellige konventioner og giver gode tips til især den almindelige klubspiller, let øvede og til begynderen. Som medlem af DBF får klubben samtidig gratis adgang til bridgecentralen (BC), hvilket er et dansk administrationssystem, der kan styre turneringer og skifteplaner. Programmet kan også styre regnskab for klubben, således at klubbens kasserer kan holde styr på medlemmernes kontingentbetaling samt medlemskartotek. For at vi kan anvende bridgemate, kræver det et score program. Bestyrelsen har truffet beslutning om, at der indføres (fuldt sponsoreret) bridgemates (omtales i bestyrelsens beretning) med anvendelse af et engelsk scoreprogram. Men det vurderes, at bridgecentralen (BC) er bedst anvendelig og effektivt. Efter turnerings afslutning lægges resultater direkte ud på klubbens egen hjemmeside via det trådløse net her i Jyderup Hallen. Resultater vil således være tilgængelige i alle detaljer, inden medlemmerne når hjem. Jens og Arne anvender programmet hver uge i egen bridgeklub igennem flere år og har således en stor erfaring at støtte sig til. Det udvikles og forbedres, så der kommer jævnligt nye versioner. Hvis noget driller har bridgeforbundet gode og hjælpsomme supportpersoner. Efterfølgende anføres de økonomiske aspekter for medlemmerne. Ved DBF medlemskab i forvejen er prisen årligt 50 kr. Nyt medlemskab vil taksten være 270 kr. Første år som ny DBf klub er der 50% rabat eller 135 kr. Ud over disse beløb er der et beskedent beløb til Vestsjællands Distrikt og kreds på 14 kr. Opkrævningen varetages af klubben. Forslag til generalforsamling 14.april 2011, dagsorden 6 a

6 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Sonja Rasmussen blev valgt, takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2. Bestyrelsens/formandens beretning: Jens Lundberg aflagde beretningen, og redegjorde bl.a. for situationen vedr. sponsorkort fra Danske Bank, anskaffelse og vedligeholdelse af materiel, ændring af turneringsreglerne, bestyrelsens beslutning om anskaffelse af bridgemate efter at have modtaget tilsagn fra lokale erhvervsdrivende om betaling af 10 bridgemate, muligheden for anvendelse af et gratis score program til administrationen af bridgemate, en personlig sag vedr. et klubmedlem, samt medlemssituationen. Formandens beretning blev godkendt ( 30 for, 1 imod og 2 stemte ikke) 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab: Lars Ove Olsen forelagde regnskabet, der blev enstemmigt godkendt. 4. Næste års budget: Lars Ove Olsen forelagde budgettet, der blev enstemmigt godkendt. 5. Medlemskontingent, der fastsættes for det kommende år: Lars Ove Olsen oplyste, at bestyrelsen foreslog et kontingent på 2 x 125 kr. + kaffe, hvilket blev enstemmigt godkendt. 6. Nye forslag. a. Forslag om medlemskab af Danmarks Bridgeforbund, bilag 1: Formanden redegjorde for fordelene herved, herunder modtagelse af bridgebladet, supportstøtte til bridgemate og ikke mindst et bedre score program til bridgemate, samt de økonomiske konsekvenser for medlemmerne ved medlemskab (64 kr. årligt for de 21 medlemmer, der allerede er medlem af bridgeforbundet, og 149 kr. for nye medlemmer det første år). Arne Jacobsen støttede forslaget, også for at aflaste bestyrelsens arbejde for klubben. Anders Christensen ville vide, hvad bridgeforbundets direktør fik i løn, hvilket ikke kunne oplyses. Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer for, 4 imod, og 3, der ikke stemte. b. Forslag til nye vedtægter, bilag 2. Såfremt generalforsamlingen ikke vedtager pkt. 6 a udgår 3, 6, stk. 5 og midterste del af 16 stk. 3: På forespørgsel fra Anders Christensen oplyste Per Lund Thoft, at forslaget var udarbejdet med udgangspunkt i Danmarks Bridgeforbunds forslag til standardvedtægter. Forslaget blev vedtaget med 31 stemmer for og 2, der ikke stemte. c. Indkomne forslag: Anders Christensen redegjorde for sin holdning til sagen, og efter en længere diskussion tilsluttede generalforsamlingen sig med 30 stemmer for, 1 imod og 2, der ikke stemte, bestyrelsens brev. 7. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem: Jens Lundberg og Ina Bro-Jørgensen blev genvalgt. 8. Valg af bestyrelsessuppleant: Erik Madsen genvalgt. 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant: Kurt Løkke Sørensen, Else Petersen og Jytte Hangaard genvalgt. 10. Eventuelt: Ingen bemærkninger. Jens Lundberg / Sonja Rasmussen formand / dirigent

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere