TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening"

Transkript

1 TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

2 VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere i HSF-fodboldafdeling. Klubben er en breddeklub, hvor der skal være plads til alle spillere. I de yngste rækker U5-U10 er der ikke niveaudeling af spillere, medmindre det aftales specielt med ungdomsudvalget. Det vigtigste i disse år er, at fastholde spillerne i klubben, så de får en god oplevelse ved fodbolden, samt styrker kammeratskabet i gruppen. I årgangene U5/U6 til og med U10/11 er det muligt at tilmelde hold til turneringer under DGI og JBU i kategorierne uøvede/letøvede og øvede. Holdene skal tilmeldes i den række der bedst matcher deres niveau. I rækkerne U13-U19 kan holdet, hvis der er spillere til det, deles op efter niveau, og holdene kan tilmeldes i rækker der matcher deres niveau. TILMELDING AF HOLD I EN ANDEN ÅRGANG Da det ikke er meningen at HSF skal tage medaljer fra sig selv, skal det forsåvidt undgåes at der tilmeldes i samme række til stævner og turneringer. Det er den yngste årgang, der skal tage kontakt til årgangen over for at få lov til at tilmelde sig i denne årgang. ÅRGANG SAMMENLÆGNING I HSF har vi trods succes svært ved at mønstre 11-mands fodbold i alle årgange. For at give større muligheder lægges årgangene sammen fra U12. Det vil sige at: U12 og U13 lægges sammen, U14 og U15 lægges sammen, U16 og U17 lægges sammen og U18 og U19 tilføjes senior afdellingen. Der kan sagtens være hold i begge årgange, hvis der er tilstrækkeligt med spillere. En spiller kan ikke udmiddelbart skifte årgang, uden forudgående aftale med begge trænere. MÅLSÆTNING Vi skal give alle vores spillere en god oplevelse af fodbold. Vi vil repræsenteres i så god en række som muligt med vores hold. Vi vil tilbyde en sjov og alsidig træning, og gennem kurser løfte niveauet for vores trænere. Der skal være voksne trænere på alle hold. Der skal være plads til alle spillere i klubben. Vi ønsker som idrætsforening at give de bedste forudsætninger til vores medlemmer, der skal være plads til forskellige niveauer i klubben. (uøvede, letøvede og øvede) specielt 3 og 5-mands. 2

3 PRAKTISKE OPLYSNINGER SOM I SKAL BRUGE I JERES DAGLIGE VIRKE KAMPE / JBU På vores hjemmeside: kan I under ikonet fodboldresultater se alle klubbens hold tilmeldt JBU. Find jeres eget hold, og kontroller spilledatoer. Det er vigtigt, hvis I ikke kan spille de pågældende datoer, at vi får meldt afbud eller flyttet kampen. Kontakt kampfordeleren: Leif Jensen, som træffes på: Udeblivelse fra kamp uden afbud koster kr. 500,- så det er vigtigt at melde afbud. Ved hjemmekampe 7- og 11-mands hold skal resultaterne meldes ind til JBU. Det foregår ved at ringe ind på det nummer der står på kampkortet, taste kampens nummer og resultatet. Alle kampkort og holdkort skal gemmes af træneren, hvis der senere opstår tvister, f.eks. omkring ulovlige spillere. KAMPE / DGI På hjemmesiden kan I altid finde hvilke hold, der er tilmeldt DGI. Resultater for kampene kan også findes på hjemmesiden under ikonet DGI fodboldresultater. Ved hjemmekampe 7- og 11-mands hold skal resultaterne meldes ind til DGI. Det foregår ved at ringe ind på det telefonnummer , taste kampens nummer og resultatet. Alle kampkort og holdkort skal gemmes af træneren, hvis der senere opstår tvister, f.eks. omkring ulovlige spillere. Hvis man udebliver fra kampe koster det 300,- igen penge ud af lommen, så det er vigtigt at melde afbud. Tilmelding af hold til landsdelstævner eller lignende vil være for egen regning. DOMMERE Klubben har på nuværende tidspunkt cirka 20 frivillige dommere. De dømmer alle vores 7-mands kampe. Alle 3-mands og 5-mandskampe dømmes af trænere eller forældre. Til alle 11-mandskampe og senior kampe er der påsat dommer fra Randers dommerklub. Dommerstaben i HSF administreres af Steffen Gade / 3

4 HJEMMESIDE OG SOCIALE MEDIER For at få aktivitet på hjemmesiden, vil vi opfordre til at skrive kampreferater, nyheder mm. Kontaktforældre og andre pårørende kan også få et login. Login til hjemmesiden bestilles hos webmaster Steffen Gade / Vedr. brug af sociale medier i de forskellige grupper, f.eks. Facebook, Holdsport og lignende er det vigtigt, at klubben også får adgang til platformen. Vi ser helst at oprettelsen foretages på en HSF profil. F.eks. Steffen Gade vil være behjælpelig omkring dette, hvis der er spørgsmål. INDMELDELSE Alle spillere skal være indmeldt i HSF-fodbold. Når der kommer nye spillere, så giv dem et par træninger, inden de meldes ind. De skal have mulighed for at finde ud af, om det er noget de har lyst til. Indmeldelse kan kun ske via vores hjemmeside: under menupunktet Klubben/medlemskab UDMELDELSE Den udmeldte skal sende en mail til træneren og til klubben kasserer. Det er ikke nok med en mundtlig tilbagemelding til træneren, da der kan blive tvister om, hvornår spilleren er udmeldt. KONTROL AF SPILLERE/SPILLERLISTER Om foråret og om efteråret får trænerne en liste over hvilke spillere der er tilmeldt årgangen listen udleveres af en repræsentant fra ungdomsudvalget, hvis der er nye spillere, som ikke fremgår af listen, meddeler træneren dette til en repræsentant fra ungdomsudvalget. Der skal være betalt kontingent for at kunne spille turneringer og stævner for Hornbæk SF. TURNERINGER Alle hold tilmeldes turneringer via JBU eller DGI, dette gøres i samarbejde med kampfordeleren og ungdomsudvalget. JBU og DGI turneringen betales af klubben. STÆVNER Alle andre turneringer udover JBU og DGI eller stævner er egenbetaling. Ved deltagelse i stævner med varighed over flere dage informeres ungdomsudvalget. Alle hold kan tilmelde sig stævner udover ovennævnte turneringer som klubben betaler. Ved deltagelse i stævner med varighed over flere dage informeres ungdomsudvalget. Vintertræning Der tilbydes vintertræning til de hold der ønsker det. u10 og yngre tilbydes indetræning, mens de ældre ungdomshold tilbydes træning på kunstgræs. u11 og ældre hold kan også tilbydes indetræning, hvis de ikke ønsker træning på 4

5 kunstgræs. Da det kan være svært at få haltider og specielt tider for træning på kunstgræs i Randers Kommune, skal der gives besked til ungdomsudvalget medio september omkring hvilke ønsker de forskellige hold har. Ungdomsudvalget vil derefter bestille tiderne. Vi vil typisk bestille tid i Langåhallen, som derefter fordeles. Bestilling af haltider og kunststofbanen skal altid gå gennem ungdomsudvalget. Vintertræning er indeholdt i det normale kontingent. Holdet kan efter eget ønske tilmelde sig en JBU/DGI turnering. Dette betales af klubben. Stævner derudover er for egen betaling. Det skal være sådan at alle spillere har mulighed for at deltage i en turnering. NYÅRSAPPEL Ved opstart afholdes der nytårsappel på banerne ved klubhuset. Der er som regel en gang let træning og derefter serveres der pølser og sodavand i klubhuset. Tidspunkter meldes ind til ungdomsudvalget, der giver besked til klubhusudvalget. Vi vil gerne ligge så mange nytårsappeller sammen som muligt, dog under hensyn til børnenes alder. F.eks. U6-U8 sidst i marts/primo april, U10 U14 sidst i februar og evt. U15-U19 sidst i januar sammen med senior. AFSLUTNINGER Turneringsstrukturen er lavet således, at turneringerne afsluttes efter hvert forår og hvert efterår. Ved efterårsafslutningen står holdet selv for at arrangere noget, involver gerne forældrene i arbejdet. Afslutningen om efteråret holdes med hele aldersgruppen samlet, og ikke hvert hold for sig selv. Ved forårsafslutningen/sæsonafslutningen ønsker klubben at lave en fælles afslutning for alle årgange. Ved sæsonafslutningen i juni uddeles også pokaler. Pokalerne bestilles hos Poul Kristensen Joe i god tid på eller hos ungdomsudvalget. Hvis et hold bliver kredsvinder eller vinder JM giver klubben pølser eller pizza til holdet. OPFØRSEL/FREMTONING Vi ønsker at vores trænere og ledere, men også forældre, fremstår som et godt eksempel for spillerne. Der skal heppes på spillerne fra eget hold, men der må også godt klappes når modstanderen laver et flot mål. Sproget skal være sobert. Det er tilladt at bede forældre, der ikke forstår dette, om at dæmpe deres sprog. Ukvemsord og opfordringer til hårdt spil er ikke acceptabelt. Det er også vigtigt at træneren udviser»fair Play«overfor kamplederen. En kampleder (som dømmer 5- og 7-mandsfodbold) er ikke uddannet dommer, så lad være med at være kritisk overfor dennes beslutninger. Betragt det som et samarbejde at få kampen afviklet til alles fornøjelse. Se på kamplederen som en»vejleder«eller»hjælper«og brug aldrig kamplederen som undskyldning for et nederlag. Det sender meget dårlige signaler til børnene og vil påvirke deres syn på kamplederen fremover. FAIR PLAY Spillerne skal opdrages til fair play. Dvs. man siger undskyld, hvis man laver et hårdt frispark, og man siger tak for kampen efterfølgende. Man respekterer sin modstander, og spillerne skal lære, at tale pænt til hinanden før, under og efter kampene. 5

6 TIL KAMP Alle spillere bør opleve glæden ved at være til kamp! I HSF efterleves HAK-princippet. Det står for Halvdelen Af Kampen. Det vil sige, at de børn som er med til kamp alle bør spille minimum halvdelen af den kamp de er med til. Udtag ikke 12 spillere til en 7-mands kamp! Det har ingen glæde af. Tag 9 spillere med og skift hyppigt i løbet kampen. Konkurrence er sjovt og børnene vil som regel gerne vinde kampene. Det er fint, men du er garant for at de ikke føler at resultatet er afgørende for oplevelsen. REKVISITTER Der vil være en boldcontainer pr årgang, som indeholder bolde til hver enkelt spiller. Ligeledes udleveres der en nøgle til boldrummet og containeren. Nøglen udleveres hos Poul Kristensen Joe. Derudover vil der også blive udleveret overtrækstrøjer og kegler. Det er trænerens og spillernes opgave at bolde og andre rekvisitter bliver samlet ind efter træning. Ved opstart efter sommerferien og vinterpausen bliver bolde og andre rekvisitter talt op. Antal af bolde, overtrækstrøjer og kegler skal gerne passe med de antal, der tidligere er udleveret. Rekvisitter kan bestilles hos klubbens børne- og ungekonsulent. Rekvisitter byttes mellem de forskellige årgange i august måned, det foregår til opstartsmødet for klubbens trænere. Til alle trænere udleveres en tøjpakke, bestående af træningstøj og jakke, som bruges, specielt når der er kamp. Til trænere der har flere år i klubben, vil der ca. hvert andet år være en opsupplering af tøjpakken. Trænere får tillige et kort, der giver gratis adgang til Randers FC s hjemmekampe. SPILLERTRØJER Der er spillersæt til alle hold. Hvert hold har deres egen taske til tøjet. Ved kampe afhentes tasken i klubhuset. Spillertøjet står i depotet. Holdene sørger selv for vask af tøjet. Der udleveres målmandshandsker til alle hold. Kamptøjet er ikke den enkeltes spillers personlige ejendom, det bruges til turneringer og stævner, det samles altid ind efter brug, så der er styr på antal trøjer/shorts og strømper. TRÆNERKURSER/HÆFTER Klubben bruger som udgangspunkt DBU s hæfter om træning og holdninger til denne. Hæfter udleveres af klubbens børne- og ungekonsulent. Da vi ønsker at vores trænere altid er bedst muligt rustet til deres opgave, er det muligt at deltage i diverse trænerkurser gennem JBU eller DGI. Vi ser helst, at alle vores 11 mands hold ledes af minimum en træner med B1 kursus. Evt. kurser kan ses på JBUs hjemmeside, FORÆLDREINVOLVERING Vi ønsker så tæt et samarbejde med vores forældre som muligt. Brug dem derfor til kampe og til kørsel, til at skiftes til at have frugt med til holdet, til at arrangere forårsafslutning og evt. kampadministration. Få dem så meget med i samarbejdet som muligt. Det er vores erfaring, at de fleste forældre gerne vil hjælpe, hvis de bliver direkte adspurgt. De færreste melder sig selv. 6

7 BØRNE- OG UNGEKONSULENT Skal sikre en tæt kontakt til klubben frivillige trænere til vores 3-5 og 7-mands hold. Er klubbens ansigt udadtil mindst en gang om ugen ved, at være tilstede når der er træning på klubbens anlæg. Forældrene kan komme med ris og ros til klubben og få hjælp til eventuelle spørgsmål. BØRNEATTEST Ungdomsudvalget sikrer, at nye trænere har udfyldt en børneattest. BANER OG OMKLÆDNING Vores plads er begrænset i forhold til det antal spillere, der bruger klubhuset og banerne. Vis derfor hensyn til hinanden. Afvikling af kampe har første prioritet. Hvis man kan se, at der bliver problemer, så adviser holdet der kommer til at mangle pladsen så hurtigt som muligt, så de kan flytte træningen til et andet sted på anlægget. Efter træning og kamp, opfodres alle trænere og spillere til at bruge bagindgangen til omklædningen. Dette er primært for, at slippe for at jord trampes af støvlerne ved hovedindgangen, så det slæbes med ind i indgangen og i klubhuset. Alle tager støvlerne af inden de går ind i omklædningen. Ved bagindgangen er der ligeledes børster og støvlevask. NÅR MAN STOPPER Når man ønsker at stoppe som træner, vil det lette arbejdet for ungdomsudvalget, hvis dette bliver meldt ud i ordentlig tid. Derfor vil vi gerne, at hvis man ønsker at stoppe efter forårssæsonen, så gives besked senest 1/5. Hvis man ønsker at stoppe efter efterårssæsonen, så gives besked senest 1/9. Det giver sportschef/ungdomsudvalg muligheden for at finde nye trænere. HUSK også at aflevere træningstøj og nøgler. SPONSORATER Hvis et hold får et sponsorat til tøj afregnes der 25 % excl moms til klubben, disse sponsorrater aftales igennem ungdomsudvalget. f.eks. et komplet spillersæt koster 4000 kr excl moms. Klubben skal have 5000 kr excl. moms fra sponsor, hvorefter klubben bestiller tøjet hos Sport Direct, og klubben sender en regning til sponsor. Hvis holdet eller gruppen får et pengebeløb fra bedsteforældre eller andre sponsorer bruges denne fordelingsnøgle: Beløb <1000 kr = 100 % holdet > kr = 75 % holdet og 25 % klub > kr = 85 % holdet og 15 % klub > kr = 90 % holdet og 10 % klub 7

8 UDLÆG Har en træner efter aftale med klubben lagt nogle penge ud f.eks. betalt indskud til et stævne o.lign. refunderes pengene kun hvis der medfølger et bilag, som dokumentation på udgiften. OPSPARINGSKONTO Ved optjening af penge i forbindelse diverse arbejdsopgaver, indsættes alle beløb på en HSF administreret konto. Kassereren kan oplyse hvilken konto, der skal anvendes. UNGDOMSUDVALGET Består pt. af 5 medlemmer i sportlige ledelse, herudover stiller hvert hold med en kontaktforældre. Denne bringer feedback til ungdomsudvalget, og skaffer tøj etc. Kontaktforældrene vil også typisk også deltage i ungdomsudvalgsmøderne. Udvalgsarbejdet består i at sætte rammer og målsætning for ungdomsholdene. Dertil kommer det økonomiske overblik, ansættelse af trænere, finde dommere, og andre opgaver hvor vi bedst muligt kan støtte trænerne. Ungdomsudvalget er delt op således at den sportlslige ledelse tager sig af Økonomi Bestyrelsesmøder Børneattester Randers FC kort Haltider Kunststofbane Fordeling af Mascotter Bolddrenge og programsælgere Finde trænere, 7-mandsdommere og koordinering Ungdomsudvalget kan ses på hjemmesiden SPORTSCHEF Fra 1. januar 2013 har HSF, Fodbold ansat en sportschef, der vil sikre en rød tråd gennem 11-mands holdene. Sportschefen vil ligeledes aflaste ungdomsudvalget mht. ansættelse af nye trænere, samt etablere efteruddannelse af trænerne. TURE Hvis man ønsker at tage på udlandsture, arrangeres udlandsturen på tværs af årgange og køn. For at vi kan få så mange hold som muligt afsted sammen. U15 og ældre har mulighed for at tjene penge til udlandsture ved stadionoprydning efter RandersFC s kampe. KONTINGENT Kontingentet opkræves via Conventus på hjemmesiden Der betales med Dankort. 8

9 INFOMØDER Der afholdes årligt to informationsmøder, hvor alle ungdomstrænere bliver inviteret. Hvis der i den mellemlæggende periode er spørgsmål, kan ungdomsudvalget altid kontaktes. Se hjemmesiden GODE TRÆNERRÅD Forbered dig grundigt det er nøglen til et succesfuldt træningspas! Vælg et tema for dagens træning (f.eks. driblinger) - Når I går hjem i dag, har I lært en ny finte Virker øvelsen efter hensigten, så byg videre hvis ikke, så gå tilbage til detaljerne! Saml dine spillere inden I begynder dagens træning og fortæl dem dagens tema - men forklar IKKE i detaljer! Saml dine spillere efter træning og rund træningen af! Lad være at forklare for meget inden du sætter noget i gang. Vis øvelsen først - forklar så vis øvelsen igen og sæt så i gang. Børn lærer bedst med øjnene! Lad ikke uret styre dig det vigtige er om detaljen lykkes! Det er ikke vigtigt, hvor mange øvelser du når. Læg et par frikvarterer ind undervejs i træningen - hvor de kan jonglere, lege tagfat, skyde på mål osv. Fastsæt nogle klare regler for at høre efter f.eks. fløjteregler (2 fløjt = kom hen til mig, 1 fløjt = hold bolden i ro og lyt/kig på mig ) så bliver træningen en glæde for både dig selv og børnene. 9

10

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Trænerstart. Trænerstart. - med bolden i centrum

Trænerstart. Trænerstart. - med bolden i centrum Inspirationshæfte DBU Uddannelse Trænerstart Trænerstart - med bolden i centrum Trænerstart Forord Kære nye træner! Du er førstegangstræner? måske er du sågar nødløsningen på din søns/datters hold? Fortvivl

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Kontaktpersonvejledning

Kontaktpersonvejledning 2015 Kontaktpersonvejledning KONTAKTPERSONVEJLEDNING 2015 1 Indhold Sådan samarbejder du med din lokale SFO/fritidshjem: 3 Vejledning til hele forløbet 7 Vagtplan 8 Checkliste Fremsendes i marts: Kontaktpersonvejledning

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion ÅRGANG 2, NUMMER 1 DATO 30. SEPTEMBER 2013 NYDUN-BREVET NYDUN-BREV NR. 5 Velkommen til NYdun-BREV Formand Andreas Nikolajsen Så starter turneringen endelig! I alle afdelinger har forberedelserne været

Læs mere