OPLÆG TIL MARKEDSFØRING AF SMARTPHONE APP FOR PENGE- OG PENSIONSPANELET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG TIL MARKEDSFØRING AF SMARTPHONE APP FOR PENGE- OG PENSIONSPANELET"

Transkript

1 Kommunikation DMJ 4. semester opgave, gruppe 10 OPLÆG TIL MARKEDSFØRING AF SMARTPHONE APP FOR PENGE- OG PENSIONSPANELET Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen 1

2

3 Skal man opnå maksimal kenskab til sin app, er det vigtigste, at man opnår en top placering i app stores. Så genereres downloads helt automatisk. Lotte Lund Larsen, tidligere digital projektleder for FDB Indledning Privatøkonomi og budgetter opfattes som kedeligt og uinteressant hos mange unge mennesker. Det er blevet et samfundsproblem, som måske skal løses med mere end kommunikation. Vi håber, at vores bud på en kampagnestrategi kan bidrage til en positiv udvikling af samfundsproblemet. Men i dette kampagneoplæg fokuserer vi på, hvordan en kommunikationsindsats kan markedsføre et værktøj, der kan gøre budget og privatøkonomi lettere. Kommunikationskampagnen belyser de fordele, der er ved at bruge en app til privatøkonomi. Og ikke mindst så anerkender den dem, der forsøger at få styr på budgettet. Vi glæder os til at præsentere vores bud på en strategi til markedsføring af Penge- og Pensionspanelets nye smartphone app. 3

4 Indhold SITUATIONSANALYSE 5 AFGRÆNSNING 6 MÅL 7 MÅLGRUPPER 8 KOMMUNIKATIONSFORMER 10 BUDSKABER 12 KOMMUNIKATIONSPRODUKTER 14 KAMPAGNESPOR 14 PRODUKTER OG MEDIEVALG 15 SKITSE TIL HJEMMESIDEN 18 SKITSE TIL ABRIBUS PLAKAT 19 TIMING 20 BUDGET 21 EVALUERING 22 ORGANISERING OG TIDSPLAN 23 MULIGHEDER MED APP EN 26 Det seneste år har 28 pct. oplevet, at udgifterne er større end indtægterne. Det er næsten en fordobling af antallet fra % 4 4. semester opgave gruppe 10 - Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen

5 At kende SIT UDGANGSPUNKT Situationsanalyse Alt for mange har problemer med at få pengene til at slå til. I følge Penge- og Pensionpanelets undersøgelse af danskernes privatøkonomi 1, har 28 pct. det seneste år oplevet, at de private udgifter er større end de tilsvarende indtægter. Samtidig er antallet af danskere, der står registreret i Experians, det tidligere RKI, steget til mere end 5 pct. af den voksne befolkning. Det er naturligvis en alarmerende tilstand, som ønskes forbedret. Det er blandt andet i den forbindelse, at Penge- og Pensionspanelet vil lancere en smartphone app, der skal få de finansielt svage mellem år til at interessere sig for budgettering og privatøkonomi. En fornuftig timing da antallet af smartphones hos danske forbrugere er eksploderet inden for de seneste fem år. Udfordringerne er dog, at hele begrebet privatøkonomi betragtes som kedeligt og uinteressant, og på mange måder er et tabubelagt emne. Samtidig oplever mange udfordringer med budgettet, og forbinder det mest med en handling, der maksimalt foretages én gang om måneden, når lønnen tikker ind på kontoen. Der ligger altså både en udfordring i at skabe interesse og social accept, men også i at fastholde en daglig interesse for privatøkonomi. Når det er sagt, så er situationen også den, at ingen kender til den nye app. Det vil vi ændre med en strategisk kommunikationsindsats. 1 5

6 Hvad er det egentlige KOMMUNIKATIONSPROBLEM? Afgrænsning, udfordring og potentiale Kommunikationsproblemet er at få skabt kendskab til en dansk udgave af app en TrackMySpend. Derfor skal kampagnen belyse de fordele, der er ved app en, og hvordan den som værktøj kan hjælpe til en sundere privatøkonomi. I vores bud på en kommunikationsstrategi afgrænser vi os til at fokusere på markedsføringen af app en. Det er vigtigt at pointere, at vi ikke arbejder målrettet på at løse det økonomiske samfundsproblem, men at det kan blive en bagvedliggende gevinst i kølvandet på kampagnen. Ved at markedsføre app en med konkrete og let forståelige budskaber, kan vi nemlig videregive information om de fordele, der ligger i at have styr på privatøkonomien. I vores markedsføring vil vi også fokusere på, at app en bliver socialt accepteret. Derfor må brug af app en ikke blive synonym med rod i økonomien, men derimod at der udvises ansvarlighed, fordi der er styr på økonomien. Samtidig skal kommunikationen heller ikke symbolisere, at en sund privatøkonomi kan sidestilles med, hvor mange penge man har. At have styr på privatøkonomien betyder hverken, at du er rig eller fattig, men er et udtryk for, om du kan administrere dit rådighedsbeløb. I Penge- og Pensionspanelets minievaluering af app en 1, samt i vores egen research af målgruppen, tegner der sig et stort potentiale. Rigtig mange kan pege på fordele ved at have et opdateret øjebliksbillede af sin privatøkonomi lige ved hånden. Endvidere viser resultaterne i researchen, at en stor del oplever at blive følelsesmæssigt påvirket, når der er rod i økonomien. Mange tilkendegiver ligefrem, at app en kan forbedre tilværelsen for dem både de finansielt svage og dem, som generelt bruger meget energi på at få økonomien til at hænge sammen. Det er blandt andet sådanne salgsargumenter, vi skal have i spil i kommunikationen. 1 Minievalueringen var vedlagt opdraget. 4. semester opgave gruppe 10 - Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen 6

7 Vi sætter REALISTISKE MÅL Mål Penge- og Pensionspanelet har som organisationsmål at fremme forbrugernes viden om finansielle ydelser og produkter på en objektiv måde. Både mål, delmål og succeskriterier for denne kampagne vil gå i spænd med dette overordnede organisationsmål. Videre er alle vores delmål og succeskriterier formuleret på baggrund af nøje beregninger, kommunikationsteoretiske overvejelser og realistiske estimater. Da kun Apple og Google er bekendt med de algoritmer der bestemmer en apps placering i listerne, er vores succeskriterier baseret på estimater fra tidligere resultater fra andre kampagner. 1 Samtidig er antallet af downloads sat ud fra sammenligning med den originale TrackMySpend app, kombineret med en realistisk forventning til det danske marked. 1 FDB lancering af app en Aftensmad. KAMPAGNEMÅL Penge- og Pensionspanelets app skal være den foretrukne danske app til budgettering af privatøkonomien. Målt i den danske App-store. DELMÅL 1 Kampagnen skal skabe kendskabet til app en. DELMÅL 2 Kampagnen skal sikre flest mulige downloads af app en. DELMÅL 3 Kampagnen skal give viden om, at app en er et godt redskab til at styre privatøkonomien. SUCCESKRITERIER Vores aktiviteter skal eksponeres for målgruppen 3-4 gange. Der skal komme nye fans på Penge- og Pensionspanelets Facebook side i løbet af kampagnens fem uger. Den etablerede kampagnehjemmeside skal besøges minimum gange i kampagnens fem uger. SUCCESKRITERIER App en skal downloades minimum gange i kampagnens fem uger. App en skal komme i top 10 over mest downloadede apps i sin kategori, fordi det har en selvforstærkende effekt. SUCCESKRITERIER Minimum eksponeringer i kampagnens fem uger. Kampagnens budskaber skal fanges af målgruppen. App en skal downloades minimum gange i kampagnens fem uger. 7

8 Hvem skal vi KOMMUNIKERE MED? Målgrupper For at opnå de føromtalte mål, må vi ændre adfærd og holdning hos de finansielt svage. Det vil vi gøre ved at kommunikere til de ikke-finansielt svage. Vi mener nemlig ikke, at de finansielt svage vil downloade app en, hvis vi henvender os direkte til dem. De vil enten ikke åbenlyst erkende, at de ikke har styr på økonomien, eller også føler de, at de rent faktisk har fint styr på tallene. Vi ser dem som en usynlig gruppering, der både står for sig selv, men samtidig er en del af en større målgruppe. Derfor ser vi et behov for at markedsføre app en så bredt som muligt. Sammen med Penge- og Pensionspanelets ønske om at fokusere primært på det yngre segment efterlader det os med to målgrupper årige ikke-finansielt svage som vi vil kommunikere direkte til årige finansielt svage som vi ønsker at påvirke gennem de ikke-finansielt svage. Vi har valgt at udvide aldersspændet til i stedet for 18-25, som Penge- og Pensionspanelet ellers hidtil har arbejdet med. Det bygger på tal fra vores research, som viser, at det største antal smartphone ejere findes i aldersgruppen år. Vi får altså en betydeligt større målgruppe ved a udvide målgrupperne med fem år. Hvad ved vi? Vi ved, at unge generelt bliver påvirket meget af, hvordan deres omgangskreds og netværk agerer. I den forbindelse ved vi også, at de ikke-finansielt svage ofte er typer, der er blandt de første til at tage nye idéer til sig. Ved at kommunikere direkte til dem, rammer vi altså en gruppe, som hurtigt vil downloade app en, kvalitetsstemple den og videre influere de finansielt svage til også at hoppe med på vognen semester opgave gruppe 10 - Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen

9 I vores to målgrupper er der naturligvis en række holdnings- og adfærdsmæssige forskelle, men samtidigt også nogle meget centrale fællestræk, som er gunstige for vores kommunikationsindsats: 73 pct. af dem vil ikke forlade deres hjem uden deres smartphone. I gennemsnit har de 30 applikationer på deres smartphone. Netværk og omgangskreds betyder meget for deres beslutningsproces. Det betyder bl.a., at de gerne vil have, at deres venner siger god for en ny app, før de downloader den. I 2012 var der registeret ca. 2,1 mio. smartphones i Danmark. Omkring 70 pct. af disse er ejet af årige, hvilket svarer til ca. 1,5 mio. Om de ikke-finansielt svage årige ved vi: At de har overblik over, hvor mange penge de bruger. At de ikke bruger mere, end de har. At de hurtigt tager nye idéer til sig. Om de finansielt svage ved vi: At de ikke går op i deres privatøkonomi. At de ikke vil stå ved, at de er finansielt svage. At de er langsomme om at tage nye idéer til sig, hvilket betyder, at de skal eksponeres flere gange for en idé, før de tager den til sig. At den retorisk løftede pegefinger, med budskaber som du skal få styr på din økonomi og det kan få fatale konsekvenser for dig, hvis du ikke tager dig sammen, ikke har den store effekt. Hvad stiller det af krav? Vores valg af målgrupper betyder, at vores valg af medier og kanaler først og fremmest skal bestemmes ud fra, hvor de årige befinder sig. Her indgår især webbaserede kanaler og sociale medier, som f.eks. Facebook. Videre sætter målgruppernes karakteristika nogle krav til vores budskaber, som både skal appellere til en bred skare af årige og samtidigt være et opgør med den retorisk løftede pegefinger. I samme ombæring vil vi inden lanceringen gøre brug af en prætest, hvor vi vil teste kommunikationsprodukterne over for specielt målgruppen med de ikke-finansielt svage årige. Selvom vi føler os sikre på, at vores budskaber sagtens kan appellere og ramme bredt, vil det give os muligheden for at foretage ændringer, hvis dette skulle være nødvendigt. Illustrationen her viser den tænkte proces. 9

10 Hvordan kommunikerer MAN MED MÅLGRUPPEN? Kommunikationsformer For at ramme vores to målgrupper vil vi i kommunikationsindsatsen skabe et sammenspil mellem tre kommunikationsformer: Massekommunikation Vi vil ramme bredt og inden for en kort tidsperiode, så flest mulige individer i vores målgrupper bliver eksponeret for vores kommunikationsprodukter. Interpersonel kommunikation Massekommunikationen skal føre til aktivitet internt i målgrupperne, så kampagnen ikke kun består af envejskommunikation fra Penge- og Pensionspanelet. Med interpersonel kommunikation bliver der også kvalitetsstemplet, diskuteret og givet gode råd på kryds og tværs af personerne i målgrupperne. Ukonventionel kommunikation Igennem en PR-indsats hvor vi inkluderer relevante medier, vil vi skabe interesse for app en. På den måde får vi mere omtale, og derved større eksponering. Vi går massivt til værks I vores markedsføring af app en går vi massivt til værks og samler vores markedsføringsaktiviteter over en kort periode. Det gør vi, fordi vi igennem vores research og erfaring ved, at en top 10 placering i henholdsvis Google Play og App Store skaber en selvforstærkende effekt, som genererer flere downloads. Noget der også bekræftes af deltagerne i vores fokusgrupper, der tilkendegiver, at de primært downloader de mest populære apps. Udover at skabe den selvforstærkende effekt, som påvirker antallet af downloads, skaber en massiv markedsføring også en interpersonel kommunikation i vores målgrupper. Med andre ord vil individerne i vores målgrupper dele, tale om og bedømme app en, og på den måde give den et kvalitetstempel, uden at vi beder dem om det. Det er et særligt vigtigt element i vores kampagne, da vi ved, at de finansielt svage årige har ekstra behov for at se deres omgangskreds tage en ny idé til sig, før de selv hopper med på vognen semester opgave gruppe 10 - Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen

11 Illustrationen nedenfor giver et billede af, hvordan den massive eksponering inden for den korte tidsramme vil skabe den selvforstærkende effekt, og derved generere flere downloads. Kampagne start Massiv eksponering Mange downloads inden for kort periode Top 10 på App Store Top 10 på Google Play Flere downloads Vedvarende eksponering 11

12 Hvad fortæller VI MÅLGRUPPEN? Budskaber Vi vælger i denne kampagne at fokusere på positive budskaber, f.eks. fordelene ved at have styr på sin økonomi, frem for det negative, f.eks. konsekvenserne ved at have store forbrugslån. Vores valg bygger på tre overvejelser: I Penge- og Pensionspanelets evaluering af Facebook kampagnen På Røven gives der udtryk for, at kampagnen var et opgør med den tidligere retoriske løftede pegefinger, og at opgøret var en succes. Vi blev i vores fokusgrupper gjort opmærksom på, at brugerne af app en ikke må udstilles som personer, der ikke kan styre sin økonomi og derfor har fået et hjælpeværktøj. Fordele ved at have styr på sin privatøkonomi kan både de ikke-finansielt svage og de finansielt svage relaterer til, og derfor er alle i samme bås. Vi ønsker at fortsætte den tidligere brugte retorik, så kommunikationen fra Penge- og Pensionspanelet fremstår strømlinet. Dog vil vi gerne tage skridtet videre og være endnu mere positive. Fordi kommunikationsvejen til de finansielt svage går gennem de ikke-finansielt svage, arbejder vi med budskaber til én samlet modtagergruppe, nemlig de årige. Derfor kommer budskaberne til at omhandle de fælles fordele, der er ved app en - både for de finansielt svage og de ikke-finansielt svage. Eksempelvis kan vi ikke have et budskab, der handler om at få styr på sin økonomi med app en, når vi kommunikerer til nogen, som måske allerede har styr på økonomien. Imidlertid vil app ens funktioner sagtens kunne have forskellig værdi for de enkelte målgrupper. For de finansielt svage vil det være et simpelt værktøj til at få styr på budget og privatøkonomi, og for de ikkefinansielt svage vil være det måske være det hurtige øjebliksbillede af økonomien, der tillægges som den største værdi ved app en. Budskaberne handler altså udelukkende om at skabe et behov hos den samlede modtagergruppe for at opnå så mange downloads som muligt semester opgave gruppe 10 - Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen

13 Herunder ses vores budskaber til modtagergruppen. Budskaberne skal i nedenstående form ikke opfattes som færdige slogans til kampagnens produkter. Du får et hurtigere og større overblik over din privatøkonomi med app en. Det er socialt acceptabelt at bruge en app til sin privatøkonomi. Din privatøkonomi bliver mere simpel at håndtere med app en. Når du har styr på din privatøkonomi, får du råd til mere. Hver eneste af vores produkter vil ikke nødvendigvis indeholde alle budskaber, men alt i alt vil kampagnen dække hele vejen rundt. Videre dækker hvert budskab over en række underbudskaber, som også vil komme til udtryk i produkterne: 13

14 Strategisk EKSPONERING Kommunikationsprodukter På de følgende produkteksempler, kalder vi app en for TrackMySpend. Det betyder ikke, at vi ikke har et bud på et dansk navn til app en, men at vi antager, at Penge- og Pensionspanelet gerne vil være en del af overvejelserne omkring dette i en styregruppe. Kampagnespor Med kampagnen ønsker vi, at en del af eksponeringen skal foregå, når folk alligevel er i økonomisk tænkende tilstand. Derfor er fokus på de situationer og områder, hvor målgruppen forholder sig til penge. Eksempelvis når de er i banken, handler ind, går i biografen osv. For at ramme bedst muligt har vi defineret følgende spor for kampagnen: semester opgave gruppe 10 - Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen

15 Produkter og medievalg For at give et bedre overblik over de enkelte produkter/aktiviteter i kampagnesporet, har vi nedenfor beskrevet begrundelserne bag, samt hvilken funktion og styrker der findes i produktet/aktiviteten. Hjemmeside Skal bruges som info til app ens funktioner. Skal søgemaskineoptimeres, så den fanger de organiske søgninger. Ifølge googles keyword tool er der mere end månedlige søgninger på udtryk relateret til app en samt hjælp til budget og økonomi. Siden skal indeholde call to action element, infografik og kontaktinfo mm. Se evt. uddybende illustration senere i oplægget. Adwords kampagne Skal sikre flere besøgende på svære søgeord. Nødvendigt at købe sig til plads i søgeresultaterne på søgeord med stor konkurrence. Relevante søgeord bliver til links til hjemmesiden. Kan sikre maksimal trafik på hjemmesiden. Adwords er et konkurrencestærkt værktøj. Kan give gode statestikker. Demovideo Skal vise funktionerne i app en. Lægges på Youtube, hjemmeside og Facebook. Skal skaffe flere besøgende til hjemmesiden. Favoriseres i google og opnår derfor høje placeringer i søgeresultaterne. Biografreklame Skal køre på budskaberne om prioritering og at få råd til mere. Overrepræsentation af unge i de danske biografer. Der er stort fokus på et lærred, Brugerne kan ikke zappe videre. Stor rækkevidde og høj eksponeringsgrad. Call to action element der efterfølgende beder folk om at slukke mobilen. Skal laves i samarbejde med kendis eks. Huxi Bach Uge 42 er valgt hvor der er ekstra mange biografgæster grundet efterårsferie. 15

16 Outdoor (Abribus) Fokus på de fire største byer, hvor koncentrationen af unge er størst. Er ofte placeret steder i bybilledet hvor man sjældent undgår dem. Man konkurrerer umiddelbart ikke med andre. Sikrer en bred eksponering, Stor rækkevide. Stort blikfang. Skal fokusere på forståelige budskaber. Skal indeholde call to action element. Laves i A2 version til uddannelsesinstitutioner. Facebook annoncering Skal henvise til hjemmesiden. Gode segmenteringsmuligheder fordi vi kan vælge modtagerene ud fra forskellige kriterier. Billig pr. henvisning. Kan være netværksskabende. Skal indeholde klare og korte budskaber og evt. med et konkurrenceelement. Penge- og Pensionspanelets nyhedsbrev Er oplagt da der allerede er etableret over 500 kontakter. Skal opfordre til deling i modtagerens netværk. Skal indeholde call to action element. Skal fortælle den gode historie om app en og dens muligheder. Infopakke til bankinstitutter Bankerne er eksperter i privatøkonomi og derfor er de en troværdig afsender af information. Bankerne modtager en kasse med foldere, som kan videregives til kunder. Folderen indeholder information om app en, som et værktøj til en mere simpel privatøkonomi. Intruerende følgebrev medsendes i kassen. Sendes til bankernes hovedkontorer. Info går direkte til de finansielt svage. Aftaler med bankerne er endnu ikke lavet semester opgave gruppe 10 - Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen

17 Facebook siden På Røven Oplagt at fortsætte den nuværende facebookside. Siden versioneres til app-kampagne, der vil skabe fornyet aktivitet. Her er allerede et etableret netværk. Siden integrerer socialt. Siden er netværksskabende, og skaffer mere kendskab til app en. Siden kan bruges som support til spørgsmål og svar. Siden skal indeholde nye konkurrencer. Pressemeddelelser Ideel til at sende gode historier bredt ud. Billig markedsføring hvis udbyttet er stort. Stort potentiale med de rigtigt vinklede historier. Pressemeddelelse 1: Fokuseres på tendenshistorie og app en som case. Sendes ud solo først, derefter bred udsendelse. Til dagblade, lokalaviser og relevante magasiner. Pressemeddelelse 2: Skal være casehistorie om en ung, der oplever forbedret økonomi med app en. Sendes til redaktioner på uddannelsesteder. Pressemeddelelse 3: Skal være en opfølgning på kampagnen med resultater fra evalueringen. Oplagt med caseperson. Sendes ud solo først, derefter bred udsendelse. Til dagblade, lokalaviser og relevante magasiner. I GENNEMSNIT EKSPONERES OVER I LANDETS BIOGRAFER I UGE

18 Produkter KOMMER TIL LIVE Skitse til hjemmeside Hjemmesiden for app en er et essentielt produkt for kampagnen. Vores skitse her fokuserer meget på budskabet om det hurtigere og større økonomiske overblik. Derudover er der nogle call to action elementer til at downloade app en til sin smartphone. Man har også mulighed for at se en demovideo af app ens funktioner. Vi prøver samtidig at skabe troværdighed om app en ved at inddrage Trustpilot score, der indikerer, at andre brugere er tilfredse med produktet semester opgave gruppe 10 - Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen

19 Skitse til abribus plakat Abribus plakater er en stor del af vores budget. Dens store rækkevidde og blikfang sikrer, at vores budskaber er til stede i bybilledet. Vi har tilrettelagt kampagnen med abribusser i de fire største byer, hvor vi ved, at koncentrationen af målgruppen er størst. I denne skitse spiller vi på budskaberne om det fornuftige i at prioritere sine udgifter og om fordelene ved at have økonomisk overblik. Plakaten illustrerer en sistuation, de fleste kvinder kan relatere til. Plakaten vil være én af tre-fire forskellige illustrationer, hvor vi bruger forskellige budskaber. 19

20 Hvordan sikrer vi AT TIDSPLANEN HOLDER? Timing Timingen for kampagnen er helt afgørende for app ens succes. Der er taget højde for, at enkelte aktiviteter kan have anderledes udfald end estimeret, og stadig bidrage til markedsføringen. Eksempelvis afhænger eksponeringsgraden på biografreklamen af om vejret er godt eller skidt, da der er betydeligt flere biografgæster, når det regner. Men eksponeringsgraden i aktiviteten er ikke altafgørende for kampagnens succes. Som beskrevet tidligere, fokuserer kampagnen på en massiv og intens eksponering. Aktiviteterne er nøje planlagt efter en række teoretiske overvejelser i forhold til at skabe kendskab, handling og netværk. Det resulterer i følgende kampagnetiming: Aktivitet Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 App lancering Hjemmeside Adwords Nyhedsbrev Facebookside Facebook annoncer Outdoor Biografspot Presse 1 Presse 2 Banker (sendes) Presse semester opgave gruppe 10 - Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen

21 Hvordan bruges PENGENE BEDST? Budget Budgettet er lavet med priser indhentet fra førende leverandører af de enkelte produkter. Vi kan til enhver tid stå inde for kvaliteten og leveringen af løsningerne. Programmering af hjemmeside Adwords Biografreklame visning * Biograf produktion * Demovideo Outdoor Design af outdoor Facebook annoncer og sponsorering Grafik til Facebook side, hjemmeside og demovideo Pressemeddelelser og tekst til nyhedsbrev og web Design af foldere Porto Produktion af foldere Projektomkostninger Evaluering (herunder analyseinstitut) Juridisk bistand Uforudsete udgifter I alt ekskl. Moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. * Biografreklamerne går i gennemsnit ud til nationale biografgæster. Da aktiviteten ligger i uge 42, er der mulighed for et større antal eksponerede. Selve produktionen at reklamefilmen er budgetteret til kr. hvoraf kr. er afsat til vederlag til kendis. 21

22 Hvad så BAGEFTER? Evaluering Vi vil særligt fokusere på at måle vores succeskriterier i evalueringsprocessen. Er disse opfyldt, er det en indikation på, at vi har nået delmål og dermed også kampagnemålet. Vi opstiller her et evalueringsdesign, som sætter de overordnede rammer for processen: HVAD EVALUERER VI PÅ? HVAD ER FORMÅLET? HVORNÅR EVALUERER VI? HVORDAN EVALUERER VI? UDVÆLGELSESMETODE HVORDAN BEHANDLES DATA? HVORDAN ORIENTERES I? Meninger om kampagnens produkter/aktiviteter er budskabet forståeligt, og er målgruppen blevet eksponeret tilpas mange gange? Viden om kanalvalg har vi valgt de rigtige kanaler ift. målgruppen? At finde ud af om vi har opfyldt vores succeskriterier og delmål. Finde ud af målgruppens holdning til kampagnens budskaber. Ville andre retoriske tilgange have virket bedre? Evaluering på netop overstået kampagne Målgruppen har kampagnen frisk i erindringen. Kvantitative metoder i form af spørgeskemaer på Facebook siden. Statistik på Adwords, Google Analytics, Facebook, downloads og QR koder. Tilfældig udvælgelse af Facebook sidens medlemmer respondenter skal deltage i den kvantitative evaluering for at sikre repræsentativitet. Kvantitativ data systematiseres. Data fra Adwords, Google Analytics, Facebook, downloads og QR koder systematiseres. Evalueringen samles i en rapport, som præsenteres for Penge- og Pensionspanelet. Flere af vores succeskriterier er bygget op omkring data, som er let at måle, f.eks. antal nye Facebook fans og antal downloads. Derfor vil vi fokusere vores kvantitative analyse på at finde ud af den generelle holdning til kampagnen og app en semester opgave gruppe 10 - Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen

23 Det helt STORE PERSPEKTIV Organisering og tidsplan Med nedenstående illustration ønsker vi at give jer en oversigt over, hvilke ressourcer og kompetencer vi skal bruge til vores kampagne, og hvornår disse skal i spil. Styregruppen Består af udvalgte medarbejdere fra Penge- og Pensionspanelet. Har det overordnede ansvar for kampagnen. Projektgruppen Består af en projektleder, samt to projektmedarbejdere og har ansvar for: Strategi og handlingsplan. At holde styregruppen opdateret på kampagnen. At indhente aftaler og tilbud med leverandører. At leverandører som grafikere, filmproducenter, PR-bureau og jurister overholder deres aftaler. Al dialog med leverandører vil foregå mellem projektgruppen og leverandørerne, men styregruppen vil under et statusmøde hver anden uge få en opdatering på, hvordan kampagnearbejdet skrider frem. Nedenfor har vi præsenteret en tidsplan for, hvornår vi regner med, at styregruppen og de forskellige leverandører skal i spil. Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Dialog med styregruppe Indledende møde Status møde Prætest budskaber Produkttest 23

24 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Hjemmeside Idéoplæg til styregruppe Indhente tilbud Godkendelse Produktion Godkendelse Ændringer Færdigt produkt Demovideo Idéoplæg til styregruppe Indhente tilbud Godkendelse Produktion Godkendelse Ændringer Færdigt produkt Biografreklame Idéoplæg til styregruppe Indhente tilbud Godkendelse Produktion Godkendelse Ændringer Færdigt produkt semester opgave gruppe 10 - Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen

25 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Outdoor Idéoplæg til styregruppe Godkendelse Produktion Godkendelse Ændringer Færdigt produkt Foldere Idéoplæg til styregruppe Godkendelse Produktion Godkendelse Ændringer Færdigt produkt Facebook Produktion af ny grafik Godkendt ny grafik Google Adwords Produktion af annonce Pressemeddelelser Historiegenerering Finde PR-bureau Produktion pressemeddelelser 25

26 Hvad siger ANDRE OM APP EN? Muligheder med app en På baggrund af vores research og fokusgrupper har vi fået brugbare tilbagemeldinger, som kunne medtages i udviklingen af den danske version af app en. Dem ønsker vi naturligvis at dele med Penge- og Pensionspanelet i en styregruppe. Vi skal dog pointere, at kommunikationsstrategien ikke fokuserer på idéer om konkrete nyudviklede funktioner, men udelukkende på en direkte versionering af den nuværende australske udgave semester opgave gruppe 10 - Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen

27

28 Kommunikation DMJ 4. semester opgave gruppe 10 Lars Thyregod Jens Hjalte Løgstrup Mads Severinsen

Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort

Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort Indholdsfortegnelse Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort Mål Kampagnemål Delmål Succeskriterier Målgruppe Karakteristika

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott Google Analytics Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott 1 Agenda Basis Analytics Hvem er dine kunder? Find potentialet Rapporteringer Mål på indsatsen Næste version 10 gode råd 2 Hvad er

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

AWORKWebbureau FalkonerAle Frederiksberg Annoncering. AWORK Webbureau

AWORKWebbureau FalkonerAle Frederiksberg Annoncering. AWORK Webbureau AWORKWebbureau FalkonerAle15 2000Frederiksberg smb@awork.dk www.awork.dk 88374788 Annoncering AWORK Webbureau 1 AWORK Webbureau 88375788 smb@awork.dk www.awork. AWORK Annoncering Lidt om medierne Google

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Google AdWords Advanced

Google AdWords Advanced Google AdWords Advanced Novicell Præsenteret af Martin Skøtt 1 Dagens Agenda Quality Score & AdWords basic Struktur & keywords Enhanced kampagner Enheder, planlægning, geografi & mobil. Dynamiske annoncer

Læs mere

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook.

at bestyrelsen bemyndiger administrationen til at videreudvikle Movias strategi for anvendelse af sociale media baseret på facebook. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Stine Bay Michelsen 13 Bemyndigelse vedrørende Movias brug af sociale media Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen

Læs mere

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen Evaluering 2011 Indhold Annonceringsoversigt Facebook Presse Online trafik Effekter af markedsføring Kendskab til julekalenderen Annonceringsoversigt Trykt annoncering Jyllandsposten julemagasin (3. december)

Læs mere

En Facebook-profil er personlig

En Facebook-profil er personlig En Facebook-profil er personlig En Facebook profil er personlig, og man må selvsagt kun have én, hvilket gør Facebook til et unik sted for virksomheder at få kontakt til forbrugerne. Og det er nemt. Din

Læs mere

YouTube-annoncering. Udnyt potentialet

YouTube-annoncering. Udnyt potentialet YouTube-annoncering Udnyt potentialet Kort om mig Martin Trasmundi SEM specialist og digital rådgiver hos IIH Nordic Brænder for YouTube og video markedsføring Taget jagttegn Hvad stor er YouTube? DK s

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester

Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester 07.06.2013-1/1 - REH Kommunikationsuddannelsen Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester Eksamenstermin: Forår 2013 /ordinær Navne: Jesper Munk Jakobsen, Steffan Sønderskov Frostholm, Anders V. Jacobsen

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

OneEyeAlien Kampagne

OneEyeAlien Kampagne OneEyeAlien Kampagne Vi har valgt at gå i dybden med tøjprodukter. Situationsanalyse - Problemer med produktionen. Det kræver en del arbejde at få vare bestilt fra Kina. Man skal have nogle gode kontakter

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Bilbranchen 08.10.2015. Fortroligt dokument og må ikke udleveres til 3. part

Bilbranchen 08.10.2015. Fortroligt dokument og må ikke udleveres til 3. part Bilbranchen 08.10.2015 Agenda Den nye marketingvirkelighed for en dansk nyvognsforhandler, ved Ulrik Drejsig Case ved Anders Bruun fra Hessel Konkrete media og marketingløsninger Spor 1, Ulrik Drejsig

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission.

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission. Velkommen til Google AdWords for begyndere Om IVÆKST - Etableret i 2003 som Firmastart - Offentlig-privat samarbejde Mål: at skabe vækst i nystartede og mindre virksomheder - I 2006 Relanceret - privat

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015

Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Status på www.silkeborg.com kampagnen 2015 Kampagnen har udelukkende været digital med et miks af mediekanalerne: Adwords (50%) Search og bannerannoncering Facebook (10%) RTB (40%) - bannerannoncering

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2014-15 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Markedskommunikation Lærer(e)

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

Digitale kontaktpunkter 2015

Digitale kontaktpunkter 2015 Digitale kontaktpunkter 2015 midspar.dk Jorden rundt 26 gange på 30 skridt Tænk 20 år tilbage I denne lille folder har vi samlet en række facts om de digitale kanaler, Sparekassen anvender i mødet med

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Kvinder Længe Leve blev lanceret af Hjerteforeningen i 2007. Baggrunden var, at hver 3. dødsfald bl.a. danske kvinder skyldes en hjertekarsygdom, og dermed er det den hyppigste dødsårsag

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Kommunikationsindsats i forbindelse med lokaludvalgenes opstillingsmøder

Kommunikationsindsats i forbindelse med lokaludvalgenes opstillingsmøder Kommunikationsstrategi: Kommunikationsindsats i forbindelse med lokaludvalgenes opstillingsmøder 1. Baggrund Der er valg til kommunens 12 lokaludvalg i februar 2014. For at stille op til lokaludvalget

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Fundraising på Facebook. Christian Sophus Ehlers, Social Shake-up, 26. april 2016,

Fundraising på Facebook. Christian Sophus Ehlers, Social Shake-up, 26. april 2016, Fundraising på Facebook Christian Sophus Ehlers, Social Shake-up, 26. april 2016, Christian Sophus Ehlers, Digital kommunikationsrådgiver @ChristianSophus FKN er størst på sociale medier blandt humanitære

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

LogoGuide. Version

LogoGuide. Version LogoGuide Version 1.1 2017 Rejseplanen LogoGuide 2 Dette er Rejseplanens LogoGuide, som har til formål at sikre en sammenhængende og ensartet brug af logoet. Har du spørgsmål til guiden, er du mere end

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening Ram plet med jeres markedsføring Effektiv markedsføring af din skytteforening Skab en effektiv markedsføring og kommunikation af din skytteforening. Koncentration. Sigt. Ram plet. Kom godt i gang med markedsføring

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37 KOMMUNIKATIONSKIT Godt Job-kampagne Lanceres i uge 37 Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, som har lyst til at arbejde som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret. Indledning Jeg ved at halvdelen af mine marketingkroner er spildt jeg ved bare ikke hvilken halvdel! Du har det sikkert på samme måde. Online marketing er en jungle og uigennemskueligt og du har helt ret.

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO 2013 De 8 vigtigste pointer 1. Mere end 90% har minimum én fast kommunikationsmedarbejder og en stor del af disse har en journalistisk baggrund. 2. Der er styr på den overordnede vision. Herefter halter

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

BilagTMU_141203_pkt.20.01

BilagTMU_141203_pkt.20.01 Markedsføring af linje 8A BilagTMU_141203_pkt.20.01 Fakta om 8A 29. marts 2015 lancerer vi en ny A-bus linje. Den kommer til at hedde 8A. 8A følger den nuværende ruteføring for linje 18 mellem Nordhavn

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde Kampagne: Reagér på alvorlige og uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Operate A/S 7. november 2011 Baggrund og udfordringer Indsatsen var nødvendig,

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Guide til LinkedIn. Dos and Don ts på LinkedIn. Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier:

Guide til LinkedIn. Dos and Don ts på LinkedIn. Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier: Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier: Guide til LinkedIn Dos and Don ts på LinkedIn Skrevet af: Line Poulsen, Konsulent i DI Handel Harald Tokerød, Strategisk Digital Rådgiver

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere