Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse"

Transkript

1 Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion Markedsbeskrivelse Målsætning og budget Målgruppe Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler Medievalg og tidsplan Monitorering og effektmåling af markedsføringen Afrunding Introduktion Du er nu nået til den fase, hvor du skal i gang med at markedsføre det mobile koncept, hvilket vil sige at du skal til at udarbejde din markedsføringsplan. Overordnet set kan man beskrive en markedsføringsplan som en plan over dine markedsføringsaktiviteter ift. et givent produkt samt en tidsplan over hvordan og hvornår dine aktiviteter skal føres ud i livet. Helt simplificeret er markedsføringsplanen dit værktøj til at komme frem til den bedste og billigste måde hvorpå du kan markedsføre dit produkt eller koncept. Næst følger en beskrivelse af de trin som en typisk markedsføringsplan består af. Hvert trin afsluttes med en eksemplificering på hvorledes et faktisk koncept ( Find andre versioner af materialet /KU#2) kan markedsføres ved at følge guiden. Eksemplificeringen er markeret med. 2. Markedsbeskrivelse Det første trin i vores markedsføringsplan er markedsbeskrivelsen. Markedsbeskrivelsen består dels af en række interne forhold, primært omkring produktet/konceptet, dels af de eksterne forhold som vedrører konkurrenterne. På den måde får vi et overblik over den eksisterende konkurrence, samt hvorledes vores produkt/koncept er placeret i markedet og hvilke behov vi specielt skal fokusere på i relation til vores markedsføring.

2 Af de interne forhold er nedenstående parametre særligt relevante: - Hvilke(t) koncept(er) vi skal markedsføre o Herunder hvilke egenskaber vi skal lægge særligt vægt på i markedsføringen - Hvilke behov søger vi at dække hos brugeren o Hvordan lige præcis vores koncept dækker nogle specifikke behov - Hvor lang levetid og hvor nyt er vores koncept o Hvilket har stor betydning i forhold til timingen af vores markedsføring samt i forhold til opbygning af kendskabsgraden Intern Analyse Konceptet dækker over en løsning, som har til formål at give læseren af et bestemt materiale muligheden for at finde alternative materialetyper ved scanning af materialet med en smartphone-app. De behov der bliver tilgodeset via konceptet er primært bekvemmelighed og tilgængelighed - dvs. at brugeren ønsker på en nem måde at få oplyst alternative materialer, uanset tid og sted. Den primære målgruppe for konceptet er brugere af biblioteket i og med at konceptet er et bibliotekskoncept. Dog vil ikke-brugerne af biblioteket også være relevant for konceptet, da konceptet ikke nødvendigvis kræver at brugeren frekventerer biblioteket (fysisk) efterfølgende. Da konceptet er helt nyt, vil det naturligvis have en vis levetid (nogle år) og udbredelsen af konceptet vil starte fra et meget lavt niveau og stige i takt med kendskabet til konceptet. Ekstern Analyse Pt. findes der ikke egentlige og direkte konkurrenter på markedet, som er udbredt på nationalt plan, men det er naturligvis noget vi skal være opmærksomme på at holde øje med. Målsætning 3. Målsætning og budget Den vel nok væsentligste parameter i vores markedsføring er vores målsætning.

3 Målsætningen skal gennemsyre alle de aktiviteter vi foretager os og disse skal stå i direkte relation hertil. Jo mere konkret vores målsætning er, jo nemmere bliver det for os at vælge de rigtige aktiviteter og desto lettere bliver det at vurdere om de ting vi sætter i søen er en succes. Den gode målsætning er kendetegnet ved at være målbar og realistisk. En målsætning må stadig gerne være ambitiøs, men skal altså også være opnåelig inden for rammer og tidsrum. Det anbefales altid at opstille en overordnet målsætning, for hvad man vil opnå med kampagnen, samt en række konkrete og kvantificerbare mål, til at sikre at målsætningen gøres konkret og kan føres ud i livet. Målsætning Målsætningen for bibliotekets markedsføringskampagne er først og fremmest at få udbredt applikationen til så mange smartphones i målgruppen som muligt. Dette skal ske igennem en kampagne, der fremhæver de forskellige fordele ved applikationen. Det kvantitative mål for kampagnen er at personer indenfor målgruppen af brugere og 500 personer indenfor målgruppen af ikke-brugere har hentet og dermed prøvet app en. Budget Budgettet består typisk af kampagnespecifikke kroner afsat til markedsføringen samt de interne timer, som skal bruges til at planlægge og eksekvere kampagnen. Budgettet sætter i sidste ende de ultimative rammer for markedsføringen og derfor skal målsætningen og den resterede markedsføringsplan altid sættes i relation til budgettet medmindre der er mulighed for at tilpasse budgettet i forhold til den ønskede markedsføring. Budget Budgettet for markedsføringen af konceptet er kr. samt et internt timetal på timer. 4. Målgruppe En målgruppe er en gruppe af personer, som alle har nogle fællestræk som er relevante ift. markedsføringen. Man siger at det der definerer en målgruppe, er at personerne i målgruppen reagerer ens på de markedsføringstimuli de påvirkes af.

4 For nemhedens skyld tager vi udgangspunkt i de allerede beskrevne Personas, som består af en række ensartede klynger af personer, som har nogle fællestræk ift. handlemønstre vedrørende brugen af biblioteket. I den forbindelse er det vigtige at pointere at en målgruppe ift. et givent koncept sagtens kan bestå af flere grupper af Personas, sålænge at disse Personas forventeligt dels deler nogle behov og dels reagerer ens på vores markedsføringsaktiviteter. Da Personas er opstået på baggrund af nogle kvalitative fællestræk, kan det navnligt ift. medieplanlægningen være vanskeligt at kvantificere målgruppen, når det drejer sig om dækningstal etc. (se senere afsnit). Derfor kan man med fordel gruppere de forskellige Personas ud fra nogle typiske alderstrin, køn etc. (som det fremgår i Markedsføringsmanulens afsnit 4.4), for netop at gøre dem sammenlignelige med forskellige målgruppetal for de enkelte medier. Målgruppe Markedsføringen af dette koncept henvender sig til to målgrupper: Primær målgruppe: Brugere af biblioteket, der besidder en smartphone og som generelt er bevandret ud i det teknologiske typisk den yngre person(17-35 år) med en overvægt af kvinder: Opdrageren, Arbejdsbien og Drive-in brugeren Sekundær målgruppe: Ikke-brugere af biblioteket, der besidder en smartphone og som generelt er bevandret ud i det teknologiske typisk den midaldrende person med en overvægt af mænd: Specielle behov og Køber selv bøger. 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler Det er på dette trin at du skal lægge dig fast på det egentlige indhold af markedsføringsmaterialet, hvordan du fremhæver de væsentligste ting omkring produktet/konceptet, samt i hvilken stil og i hvilken tone du mener at det vil være mest relevant at kommunikere til målgruppen. Hvis du mener at dit produkt/koncept appellere meget til de følelsesmæssige behov, kan det være at du skal slå på det sociale udbytte af at benytte produktet/konceptet. Mener du derimod at produktet/konceptet løser nogle mere praktiske behov, skal du måske overveje at slå mere på de informative selling points(produktets væsentligste egenskaber). Vil du i dialog med en yngre målgruppe, skal sproget nok være lidt friskere og mere direkte end hvis din målgruppe primært består af ældre personer. Findes der allerede produkter/koncepter, som står stærkt på markedet og som ligger tæt op af dit produkt/koncept, var det måske relevant at få nogle andre parametre i spil, således at du skaber en distance til

5 det konkurrerende produkt/koncept og har mulighed for at skabe en differentieret opfattelse og præference for dit produkt/koncept. En uddybning af selling points Som nævnt er selling points de væsentligste egenskaber ud fra et målgruppe-synspunkt - ved et givent produkt/koncept. I det ligger også at selling points for det samme koncept kan være forskellige alt efter hvem man kommunikere til. Eksempelvis kan selling points for den samme bilmodel være hhv. en stor motor og komfort overfor to forskellige grupper af potentielle købere. Man kan sige at selling points er argumentionen overfor en bestemt målgruppe for hvorfor de skal købe eller bruge et givent produkt/koncept. Man skal derfor altid gøre sig overvejelser omkring hvilke produkt- /konceptegenskaber den enkelte målgruppe tillægger størst værdi og bruge disse som argumentationspunkter i markedsføringen. Selling points kan også være nyttige, når man for eksempel skal finde en vinkel på en pressemeddelelse, producere en flyer eller en plakat etc. Øvelsen går igen ud på at finde ud af hvem man ønsker at kommunikere med, hvilken egenskaber ved konceptet som de tillægger størst værdi og bruge disse oplysninger som udgangspunkt i markedsføringen. Det handler om at bevæge sig væk fra konceptets fysiske egenskaber og i stedet beskrive fordelene ved at benytte konceptet, således at vinklingen bliver mere relevant for journalisten, der gerne skulle bringe pressemeddelelsen, og at konceptet bliver så relevant for personerne i målgruppen, at de rent faktisk ønsker at bruge det. Nedenfor findes eksempler på, hvordan dine statements (budskaber) ift. konceptet Find andre versioner af materialet - kan se ud alt efter hvilken Persona, som du ønsker at kommunikere med: Persona Selling points Tone Eksempel på statement Opdrageren Finde alternative versioner Personligt og imødekommende Kunne du tænke dig at læse dine yndlingsbøger digitalt? Arbejdsbien Finde alternative versioner Ungt og friskt Bare fordi bogen ikke står på sin plads, er det ikke ensbetydende med at du ikke kan læse den Videnssøgeren Finde alternative versioner, se reservationer Personligt og informativt Med vores app kan du altid finde og reservere det materiale du har brug for Biblioteksentusiasten Finde alternative versioner Nøgternt og informativt Bibliotekets app indeholder altid vores nyeste materiale Drive-in brugeren Finde alternative versioner, spare tid, Direkte og informativt Med vores app i hånden, bliver det lettere og nemmere at gå på

6 bruge e-reolen Jeg har ikke tid Spare tid, bruge e- reolen Jeg køber selv bøger Prøve materialet inden køb, spare penge Specielle behov Prøve materialet inden køb, spare penge Jeg har ikke behov (Ikke relevant) (mere) Jeg læser ikke bøger (Ikke relevant) Personligt og emotionelt Direkte og argumenterende Direkte og argumenterende biblioteket Gå på biblioteket hjemmefra sofaen så er der også tid til familien Hent vores app til din smartphone og spar penge på dit næste bogkøb Hent vores app til din smartphone og spar penge næste gang du køber faglitteratur Kommunikation med målgruppe Primær målgruppe: Den primære målgruppe består hovedsageligt af yngre kvinder og derfor vil markedsføringsmaterialet i stil og tone være tilpasset disse personer. Argumentationen vil lægge vægt på at beskrive fordelene ved at kunne tjekke om mediet findes i alternative udgaver, samt om mediet findes på biblioteket og om det kan tilgås via e-reolen. Sekundær målgruppe: Den sekundære målgruppe består hovedsageligt af midaldrende mænd og derfor vil stilen og tone være mere direkte og argumentationen vil gå på at det kan spares penge ved at benytte applikationen. I alt markedsføringsmaterialet vil fremgå QR- og SMS-kode for at gøre hentningen af applikationen så tilgængelig som mulig, samt løbende at kunne monitorere på effekten af forskellige medier og kanaler 6. Medievalg og tidsplan Nu er tiden kommet til at du skal træffe en beslutning omkring, hvilke medier du vil benytte i din markedsføring. I markedsføringsmanualen fik du allerede et indblik i hvilke overvejelser du bør gøre dig i forbindelse med valg af medier og der blev givet en række forslag til hvilke medier, der kan være relevante for de forskellige grupper af Personas.

7 Dette afsnit vil derfor primært blive brugt på at give nogle eksempler på hvordan du træffer det rigtige medievalg, samt hvordan du sammensætter en tidsplan for annonceringen på de forskellige medier, så de tilsammen giver den bedste effekt. Medievalg Når man skal i kontakt med en given målgruppe er det selvfølgelig vigtigt at man dels kender målgruppens læse- og medievaner samt kender målgruppens andel på de enkelte medier. Ved at tage udgangspunkt i Personas har vi allerede nok oplysninger omkring vores målgruppe til at vurdere hvilke typer at medier, der vil være relevante. Det vi nu skal vurdere er hvilke specifikke medier vi vil markedsføre os på overfor målgruppen. Er det eksempelvis dameblade, som vi vurdere er bedst til at nå en given målgruppe, skal vi have fundet ud af hvor godt de forskellige dameblad dækker vores målgruppe, samt hvor meget det koster at nå en enkelt person i målgruppen (annoncepris/antal læsere i målgruppen). Disse forhold kan vi afklare ved at kontakte de potentielle medier og få oplyst målgruppetal og priser for annoncering. Medievalg På trods af at konceptet vurderes til at have en længere levetid, ønsker biblioteket at udbrede kendskabet til konceptet via en massiv medieindsats i de første måneder efter lanceringen og dermed styrke effekten af markedsføringen. På den længere bane skal kendskabet til konceptet primært markedsføres internt overfor den primære målgruppe. I valg af medier er der lagt vægt på medier med så stor relevans ift. den primære målgruppe som muligt - primært interne kanaler. Da den sekundære målgruppe ikke bruger biblioteket, vil der overfor denne målgruppe udelukkende blive benyttet de (dyrere) eksterne kanaler - dels annoncering via Politikens trykte avis samt banner på Ingeniørens website, der linker til kampagneside på bibliotekets website. De enkelte medier og allokerede budgetter ser således ud: Primær målgruppe Interne medier: Budget: opsætning etc) Flyers og plakater kr. (grafisk opsætning og print) og 20 timer intern tid (planlægning, Eksterne medier: Budget: 3 x ¼-sides indrykning i damebladet Q kr. (annoncering i alt, ved genbrug af annoncemateriale)

8 Sekundær målgruppe Eksterne medier: Budget: Eksterne medier: Budget: 3 x annoncer i hver af den trykte udgaver af Politiken kr. (annoncering i alt + annonceopsætning) bannervisninger på ing.dk (Ingeniørens website) kr kr. I alt: kr timer intern tid. Derudover skønnes det at der skal bruges ca. 80 interne timer i alt på markedsføringsplaner, intern workshop samt koordinering og styring af aktiviteter. Tidsplan Når du har fundet ud af hvilke medier du vil markedsføre dit koncept igennem, skal du finde ud af hvornår og hvor længe du ønsker at annoncere. Typisk kan du med fordel prioritere en massiv medietilstedeværelse i starten af en kampagne, for at nå så bredt ud som muligt så tidligt som muligt. På den lidt længere bane handler det i videre udstrækning om at skabe en øget synlighed omkring konceptet for de personer, som allerede har hørt om konceptet, men som stadig mangler den sidste overtalelse for at prøve det. I den sidste del af kampagneperioden skrues der ofte også lidt ned for blusset hvad angår annoncering og markedsføring. Udover en tidsplan for selve medieindrykningen, skal du også have gjort dig klart hvilke øvrige aktiviteter og ressourcer, du skal have på plads for at kunne understøtte dine medieaktiviteter samt efterspørgslen efter dit koncept. Det er blandt andet vigtigt at få helt styr på den interne markedsføring før du går i gang med eksekveringen af den eksterne markedsføring. Dine kollegaer skal være klar til at kunne modtage henvendelser omkring konceptet, når dette bliver markedsført og de skal være klar til at udbrede kendskabet til konceptet. Består den interne markedsføring eksempelvis af en workshop, skal du sikre dig at du kan nå at afholde workshoppen før den eksterne markedsføring går i luften. Det samme gøre sig gældende hvis du skal have udarbejdet og trykt en mini-markedsføringsmanual til dine kollegaer; du skal have tid til at trykke, distribuere og vejlede omkring den, før den eksterne markedsføring starter op.

9 Tidsplan for markedsføringsaktiviteter Uge Aktivitet Deadline Ansvarlig 14 - Udarbejdelse af internt markedsføringsmateriale Uge 15 Mona 15 - Udarbejdelse af annoncemateriale med ekstern grafiker Uge 16 Knud - Bookning af annoncer på eksterne medier Uge 15 Knud - Det interne markedsføringsmateriale printes Uge 15 Mona 16 - Planlægning af intern workshop Uge 16 Mona/Knud - Annoncemateriale godkendes Uge 16 Knud 17 - Intern workshop afholdes Uge 17 Mona/Knud+ - Internt markedsføringsmateriale distribueres Uge 17 kollegaer Mona 18 - Markedsføringsmaterialet til biblioteket opsættes Uge 18 Mona - Annoncering i Q begynder (2 uger) Uge 18 Knud - Annoncering i Politiken og på Ing.dk (3 uger) Uge 18 Knud - Monitorering på de forskellige medier begynder Uge 18 - Konceptdag forberedes Uge 19 Knud Mona/Knud 19 - Markedsføring på egne medier fortsætter (2 måneder) Uge 19 Mona - Konceptdag afholdes for interesserede Uge 19 Mona/Knud + kollegaer 20 - Midtvejsevaluering på markedsføring Uge 20 Mona/Knud 28 - Markedsføringen afsluttes Uge 28 Mona/Knud - Slutevaluering og statistik Uge 29 Mona/Knud 7. Monitorering og effektmåling af markedsføringen Løbende monitorering samt effektmåling på markedsføringsaktiviteterne er en væsentlig del af markedsføringen. Den løbende monitorering giver mulighed for at tilpasse sine markedsføringsaktiviteter undervejs i kampagneperioden (justere på budskaber, prioritere enkelte medier ift. andre etc.), mens den endelige effektmåling er pejlemærket for hvorvidt vi har nået vores mål med markedsføringen. Desuden giver målingerne mulighed for at slutevaluere og lære af vores erfaringer ift. fremadrettede og lignende aktiviteter.

10 Monitorering af markedsføring Der skal løbende monitoreres på: - hentning af app en via scanninger af QR-koder - fordelt på de enkelte medier - hentning af app en via via SMS fordelt på de enkelte medier - antal downloadede apps totalt set I forbindelse med slutrapporteringen skal følgende belyses: - Nåede vi vores overordnede målsætning omkring antal downloads? - Hvilke enkelt-aktiviteter præsterede tilfredsstillende og mindre tilfredsstillende ift. den eksterne markedsføring? - Hvordan forløb den interne markedsføring? - Hvilke læringspunkter kan vi tage med i fremtidige og lignende aktiviteter? 8. Afrunding Nærværende Markedsføringsplan skulle gerne sammen med Markedsføringsmanualen gøre dig i stand og give dig lyst til at markedsføre dit næste koncept. Som du dog vil opleve, første gang du giver dig i kast med markedsføringsdisciplinen, er at noget er teori og noget andet er praksis med andre ord kan du kun beherske et fag rigtigt, når du har praktiseret det. Men håbet er at du hvert fald har fået nogle værktøjer og en vis indsigt i markedsføringen, som gør dig i stand til føre dine planer ud i livet. Og skulle du blive i tvivl, kan du altid vende tilbage til såvel Markedsføringsmanualen og Markedsføringsplanen.

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1: Ydelsesbeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

OPGAVER. Opgave 1 er obligatorisk Den skal alle lave. 2. Markedsføring 25 point 3. Budget 25 point

OPGAVER. Opgave 1 er obligatorisk Den skal alle lave. 2. Markedsføring 25 point 3. Budget 25 point Dokumentationsopgave Informationsteknologi & Dansk Der skal særskilt udarbejdes dokumentation, der indgår i den mundtlige afsluttende prøve.. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat..de

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide Uri Duvald Andersen Morten Gjøl 1 Introduktion Uri og Morten er initiativtagere til og har udviklet bogen

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Sammen er vi stærkere!

Sammen er vi stærkere! Sammen er vi stærkere! KlubDanmarks ambition er at skabe et stort netværk af uafhængige fitnesscentre og mindre fitnesskæder. Dagsorden Dl KlubDanmarks netværksmøde Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 10.20 Kl.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Beslutningsdokument vedr. fase 1 i Bibliotekerne på sporet. Den 27. august Århus Kommune. Bibliotekerne på sporet

Beslutningsdokument vedr. fase 1 i Bibliotekerne på sporet. Den 27. august Århus Kommune. Bibliotekerne på sporet Beslutningsdokument vedr. fase 1 i Bibliotekerne på sporet Den 27. august 2010 Bibliotekerne på sporet Formål med projektet For DSB og DSB S-tog gælder følgende formål for deres passagerer: bedre udnyttelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

MediView er en markedsanalyse, specielt udviklet til at undersøge om lanceringen af et nyt medicinsk produkt kører på sporet.

MediView er en markedsanalyse, specielt udviklet til at undersøge om lanceringen af et nyt medicinsk produkt kører på sporet. MEDIVIEW MediView er en markedsanalyse, specielt udviklet til at undersøge om lanceringen af et nyt medicinsk produkt kører på sporet. MediView giver svar på, om dit budskab er opfattet af lægerne, kendskabet

Læs mere

Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler

Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler Notat 21. februar 2011 Sagsbeh: AFP Sagsnr.: 2010-7638 Dokumentnr.: 2010-124243 Dokumentation og Styring Kommunaldirektørområdet Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Tidsplan og Synopsis Samt Spørgsmål

Tidsplan og Synopsis Samt Spørgsmål Tidsplan og Synopsis Samt Spørgsmål Af: Tommy Munk Thomsen TMT_Spørgsmål.indd 1 13/06/13 10.08 Synopsis Opgaven: Afsender: Målgruppe: Kommunikationsstrategi: Distribution af materialet: Farver Fremstilling

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 23129 Brevid. 212402 Ref. GLOL / LC Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne 15. juni 2015 1 Baggrund Byrådet vedtog i september 2013 en handleplan for bæredygtig vandindvinding.

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt Miljøstyrelsen Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt COPENHAGEN 2011 Evaluering af kampagneeffekt FEBRUAR 2011 C O P E N H A G E N A A R H U S S A I G O N INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

AWORKWebbureau FalkonerAle Frederiksberg Annoncering. AWORK Webbureau

AWORKWebbureau FalkonerAle Frederiksberg Annoncering. AWORK Webbureau AWORKWebbureau FalkonerAle15 2000Frederiksberg smb@awork.dk www.awork.dk 88374788 Annoncering AWORK Webbureau 1 AWORK Webbureau 88375788 smb@awork.dk www.awork. AWORK Annoncering Lidt om medierne Google

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Indledning. Konkret markedsføringsplan:

Indledning. Konkret markedsføringsplan: Indledning Indledende research Bibliotekets tilbud Vesthimmerlands biblioteker har 2 mailinglister. En til at informere om voksenarrangementer og en til Ulvetimen nyhedsbrev til børnefamilier, som også

Læs mere

Plan for NTR-kampagne i Danmark

Plan for NTR-kampagne i Danmark Dansk Træbeskyttelse Plan for NTR-kampagne i Danmark Formål Kampagnen har til formål at fremme anvendelse af NTR-mærket træ på det danske marked. Kampagnen er planlagt for en 3 årig periode - 2015 til

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Se sandheden i øjnene...

Se sandheden i øjnene... Se sandheden i øjnene... med 10 hvide løgne om B2B-markedsføring Quick Guide til bedre markedsføring 1Kernen Det er for dyrt at bruge reklamebureau Hvis du skal købe ny bil, kan den billige løsning nu

Læs mere

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010 Selekampagne 2010 Rådet for Sikker Trafik Uge 9-10 2010 Baggrund I 2008 besluttede Rådet for Sikker Trafik (dengang Rådet for Større Færdselssikkerhed) at der skulle køres en 3-årig indsats for at øge

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Facebook annoncering.

Facebook annoncering. Facebook annoncering Martin Bengaard 36 år Gift far til tre børn 15 år med online markedsføring 3½ år i egen virksomhed Mission: at få markedsføring til at give mening! Podcast: startupsnakken.dk SENSE

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Agenda. 1. Baggrunden: 2. Evaluering: Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse. Mediaomtale. Foranalyse Kreativ eksekvering Mediaplan

Agenda. 1. Baggrunden: 2. Evaluering: Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse. Mediaomtale. Foranalyse Kreativ eksekvering Mediaplan BAR - togkampagne Agenda 1. Baggrunden: Foranalyse Kreativ eksekvering Mediaplan 2. Evaluering: Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse Togpassagerer Medarbejdere Mediaomtale Hvor og hvornår Problembaggrund

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

OM AT KOMMUNIKERE MED GRAFIK

OM AT KOMMUNIKERE MED GRAFIK OM AT KOMMUNIKERE MED GRAFIK GRAFISK DESIGN ER KOMMUNIKATION Grafisk design dækker over en blanding af at få noget til at kommunikere et budskab på en overbevisende, funktionel og (formentlig) indbydende

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Søger du efter nye muligheder? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! ...vi hjælper dig! Gode resultater kommer sjældent af sig selv.

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11 AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER 11.03.2015 DE KRITISKE ANTAGELSER ER AFGØRENDE FORMÅL MED OPLÆG Introduktion til forandringsteori: Hvad er en forandringsteori? Og hvad skal den bruges til? Hvordan udarbejder

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents

EVENTS MED PULS FÆLLESSKAB. En Quick-guide til foreningsevents EVENTS MED PULS OG FÆLLESSKAB En Quick-guide til foreningsevents KOM I GANG MED FORENINGSEVENTS! Hvad er en foreningsevent? En foreningsevent kan være et enkeltstående arrangement tilpasset én eller flere

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

BILAG 3 CASEBESKRIVELSE

BILAG 3 CASEBESKRIVELSE BILAG 3 CASEBESKRIVELSE BILAG 3: Casebeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Den gode projektplan. Offentligt medfinansierede projekter.

Den gode projektplan. Offentligt medfinansierede projekter. Den gode projektplan Innovationsagent Kai Ormstrup Jensen fra DELTA vil, med baggrund i InnoBooster programmet, fremvise en projektplan, som giver overblik over de vigtige parametre i projektarbejde. Projektplanen

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele Indholdsfortegnelse: Side 2&3 - Daniel's tekst - Åbenthus rapport I flere dele Kommunikationsproblem Side 2 Brainstorm Side 2 Laswell mv. Side 2-3 Side 4&5 Louis' tekst Kommunikationsproblem Side 4 Kommunikationsmål

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere