BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE"

Transkript

1 BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE

2 Kære lærer! Dette er et spil, der er udviklet til historieundervisningen til klassetrin. Spillet handler om besættelsestiden i Danmark og giver eleverne mulighed for at leve sig ind i, hvordan det er at leve under en krig, hvor mad og andre nødvendigheder er rationerede, og hvor der slås hårdt ned på enhver form for modstand. Spillet kan deles op i tre sektioner: Forberedelse, selve spillet og efterbehandling. Det er designet, så det kan afvikles på fire lektioner. I kan dog vælge at lade forløbet strække sig over længere tid, hvis I ønsker at bruge mere tid på de enkelte opgaver. Sådan bruger du dette materiale Det anbefales, at du læser hele materialet igennem, inden du afvikler det for eleverne. Når du er parat til at spille med eleverne, printer du denne fil og bruger papiret Oversigt til læreren til at holde øje med, hvor langt du er i spillet. Print også arkene med varer, penge og rationeringsmærker og rollebeskrivelserne til eleverne. I oversigten står der, hvilke spørgsmål og opgaver du bør stille eleverne, for at de får det fulde udbytte af undervisningen. God fornøjelse! LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 2

3 Didaktisk baggrund for spillet Besættelsen i Danmark er udviklet med et særligt henblik på, at eleverne skal arbejde med historiske scenarier, sådan som de defineres ud fra de forenklede Fælles Mål. De overordnede mål med denne tilgang til historiefaget er, at eleverne skal gøre sig praktiske erfaringer, opnå indsigt i historiske begivenheder og kunne identificere sig med historiske personligheder. I spillet skal eleverne forestille sig, at de er borgere i den lille (fiktive) stationsby Vimmerslev. Byen er besat af den tyske værnemagt, som har slået sig ned på politistationen. De fleste af eleverne spiller beboere og handlende i byen, mens en håndfuld spiller de tyske soldater. Tyskerne har to opgaver: At bevogte jernbanen, som er essentiel for tyskernes logistik, og at anholde de modstandsfolk, der efter sigende skulle bo i byen. Resten af eleverne, der spiller landsbyens beboere, har hver især en dosmerseddel med ting, som familierne har brug for for at kunne overleve. Desuden har de penge og rationeringsmærker. Nogle af familierne har ikke nok penge i forhold til, hvad de skal bruge, og må skaffe penge på alternativ vis -f.eks. ved at sælge deres rationeringsmærker (hvilket er forbudt) eller ved at stikke modstandsfolk til Værnemagten. Gennem spillet gør eleverne sig førstehåndserfaringer med, hvad penge var værd i 1940 erne, hvad rationeringsmærker var for noget og hvordan krigen spillede ind i forhold til danskernes hverdag. Spillet er kontrafaktisk, hvilket vil sige, at eleverne har mulighed for at lege og udforske universet, og at handle uden at skulle føle sig bundet op på de historiske fakta. Det er lærerens opgave at perspektivere fra elevernes oplevelse til de virkelige hændelser. Læringsmål Målene med undervisningen er, at: Eleverne skal opnå indblik i, hvordan det var at leve i Danmark under besættelsen Eleverne skal kunne identificere sig med både modstandsfolk og de tyske soldater, der var udstationerede i Danmark Eleverne skal opleve, at modstandsfolkene var almindelige mennesker, og nogle gange meget unge. Eleverne ved hvad det vil sige at varer er rationerede LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 3

4 Spørgsmål til elevernes selvevaluering Følgende spørgsmål stilles til eleverne før og efter spillet, så eleverne bliver bevidste om egen læring. Bed eleverne om at skrive eventuelle gæt ned, så de kan sammenligne svarene efter spillet. Hvad ved du om besættelsen i Danmark? 1 Hvad ved du om hvordan det var at bo i Danmark under 2. verdenskrig? 2 Hvad tror du rationering betyder? 3 Hvem tror du modstandsfolkene var? 4 Hvordan tror du, at modstandsfolkene gjorde det svært for besættelsesmagten? LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 4

5 OVERSIGT TIL LÆREREN 1. Introduktion til 2. Verdenskrig Inden du går i gang med at forberede eleverne på selve spillet, er det en god idé at snakke med dem om hvad 2. verdenskrig var, og hvad det ville sige, at Danmark var besat. Du kan starte med at spørge ind til, om eleverne ved, at der engang var krig i Danmark, og om de ved, hvilket land, der startede krigen. Stikord til snak om 2. verdenskrig i Danmark Krigen er ca. 75 år siden Valgfri forberedelse til spillet Her er noget viden om da der var krig i Danmark: Man kunne ikke få mad eller ting fra andre lande end Danmark. Nogle af de ting, som man næsten slet ikke kunne få, var kaffe, chokolade, bomuldstøj og kul, som man skulle bruge for at holde sig varm om vinteren. Danmark var besat fra 1940 til 1945 Tyskland bestemte over Danmark De tyske soldater blev bl.a. kaldt Værnemagten Den danske regering havde overgivet sig Modstandsfolkene gjorde oprør Ting modstandsfolkene gjorde: Klippe telefonledninger over, sprænge jernbaner i stykker Der var mangel på mange almindelige ting, som vi nu om dage er vant til at have. For eksempel sæbe, sukker, brød og smør. Man skulle bruge en slags billet for at købe tingene. Billetterne blev kaldt rationerings- mærker. Tit kunne man ikke få benzin til bilerne, så man måtte køre i heste- vogn i stedet for. Forståelsesspørgsmål Hvor lang tid siden er det, at der var krig i Danmark? Hvad blev de tyske soldater kaldt? Hvad vil det sige at være mod-standsfolk? Kan I nævne nogle ting, som man ikke kunne få meget af under krigen? Kender I nogle ting, som bliver lavet uden for Danmark i dag? (Skriv evt. elevernes forslag op på tavlen). Hvordan tror I jeres liv ville være anderledes uden de ting? LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 5

6 2. Introduktion til Læses op for eleverne: Om spillet læringsspillet Fortæl eleverne, at de skal spille et spil, der hedder Besættelsen i Danmark, som handler om, da Danmark var i krig. I spillet skal de fleste af dem forestille sig, at de er danskere, der bor i den lille by Vimmerslev. Nogle få skal spille den tyske Værnemagt, der har besat byens politistation. Nogle af danskerne er (hemmeligt!) modstandsfolk, og i spillet bliver det Værnemagtens opgave at finde modstandsfolkene og forhøre dem og sætte dem i fængsel. Præsenter eleverne for byen Vimmerslev, og forklar dem hvad spillet går ud på (se boksene). Læs op for eleverne: Om Vimmerslev Vimmerslev er en lille by. Der er en togstation, og det er derfor, at Værnemagten er i byen, for de skal bruge togene til at transportere deres våben. Værnemagten har slået sig ned på politistationen. I Vimmerslev er der disse butikker: Købmand Bager Fiskehandler Slagter Bank I spillet bliver I delt op i tre grupper. Alt efter hvilken gruppe I er i, skal I nå noget forskelligt inden spillet slutter: -Modstandsfolkene: Det er jeres opgave at ødelægge togbanen. Der er klistret 8 stykker tape fast på gulvet, som I skal forestille jer er den jernbane, som I prøver at ødelægge. I må kun fjerne 1 stykke af gangen, og I må ikke blive fanget af Værnemagten, mens I gør det. -Værnemagten: Det er jeres opgave at fange modstandsfolk og forhøre dem, så I kan finde ud af, hvor mange de er og hvem de er. -De almindelige danskere: Under krigen var der mangel på mad. For jer handler hverdagen om ikke at skulle gå sulten i seng. Den familie, I skal spille, får udleveret en dosmerseddel (det er, hvad man kaldte en indkøbsliste dengang). På dosmersedlen står der, hvad I skal købe ind for at have mad nok. Når I får jeres roller udleveret, finder I ud af, hvem I skal spille. Husk: Det er hemmeligt, om I er modstandsfolk,eller om I er almindelige danskere! Hvad skal Værnemagten gøre? Der er forskellige måder, hvorpå Værnemagten kan finde frem til modstandsfolkene. De kan f.eks: Gennemgang af opgaverne med eleverne Det er en god idé at give eleverne konkrete instruktioner i, hvordan de skal løse de tre forskellige opgaver med at spille henholdsvis Værnemagt, modstandsfolk eller almindelige danskere. Snak om det inden de får rollerne udleveret, så eleverne ikke kommer til at røbe sig. Prøv gerne at gennemspille nogle af forslagene med dem. Bestikke folk med penge. Overtale danskere til at arbejde for sig. Forhøre folk, som de tror, ved noget eller som de har set luske rundt i nærheden af jernbanen. True butiksejere med at tage nogle af deres varer eller lukke deres butik, hvis ikke de hjælper med at finde modstandsfolkene. LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 6

7 Hvad skal modstandsfolkene gøre? Hvad skal de almindelige danskere gøre? Modstandsfolkene skal ødelægge jernbanen uden at blive fanget. Det gøres ved at fjerne de 8 stykker malertape, som læreren klistrer fast til gulvet i lokalet, inden spillet går igang. De almindelige danskere skal bare have købt de varer, der står på deres dosmerseddel. Men dette kan ikke lade sig gøre uden at skaffe flere penge eller rationeringsmærker, end de har fået udleveret. Man kan: For at ødelægge jernbanen, bliver modstandsfolkene nødt til at distrahere Værnemagten. Få folk i byen til at snakke med Værnemagten, så de ikke lægger mærke til, at der er nogen i nær- heden af jernbanen. Få overtalt så mange danskere som muligt til at blive mod standsfolk. Hvis der er nok med lemmer af modstandsbevægelsen, har Værnemagten ikke en chance. Tips til læreren om at placere jernbanen Til at repræsentere jernbanen skal du bruge 8 længder maskeringstape, der skal klæbes fast til gulvet i det lokale, hvor I spiller. Det er modstandsfolkenes opgave at fjerne tapelængderne, og Værnemagtens opgave at sørge for, at dette ikke sker. Det er vigtigt, at de 8 strimler maskeringstape, der repræsenterer jernbanen, er placeret så langt fra hinanden, at Værnemagten ikke bare kan postere en vagt og holde jernbanen under opsyn. Stykkerne repræsenterer et længere stykke jernbane, der går gennem terrænet, og virkelighedens Værnemagt havde jo ikke ressourcer til at bevogte skinnerne over det hele. Sælge varer i sin butik. Købe rationeringsmærker (men dette er ulovligt, så man må ikke blive set af politiet!). Sladre om modstandsfolkene til tyskerne mod at få penge. Gå i banken og låne penge. Men husk: De skal betales tilbage igen, inden spillet slutter! Hvad gør man med modstandsfolk, som bliver fanget? Tilfangetagne modstandsfolk og sortbørshajer, der sælger rationeringsmærker, bliver sat i fængsel. I skal på forhånd aftale, hvor byens fængsel findes. Placer et par stole i fængslet. Når man sidder på stolene er man fange og kan ikke undslippe selv. Hvis en anden deltager kommer over og rører ved fangen og siger du er fri, er man sluppet ud af fængslet. Værnemagten vil ikke kunne genkende den undslupne fange uden at vedkommende igen er blevet afsløret eller stukket. De eneste muligheder Værnemagten har i dette spil, er at sætte modstandsfolkene i fængsel. De kan med andre ord ikke henrette eller gøre andre ting, der sætter eleven ud af spillet. Det er vigtigt at instruere eleverne i, at de ikke må blive fysiske over for hinanden. Men man skal som udgangspunkt gøre som Værnemagten siger, da det er dem, der har magten i Vimmerslev. LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 7

8 3. Præsentation af rollerne Nu hvor du har fortalt eleverne om, hvad spillet går ud på, skal de have deres roller. Men inden du deler rollerne ud, skal du præsentere Vimmerslevs borgere Beskrivelse af Vimmerslevs borgere VÆRNEMAGTEN Husk: Udlever kun rollebeskrivelsen til den elev, der skal spille rollen. Ingen andre må se den! FAMILIEN CHRISTIANSEN: Værnemagten har besat Vimmerslevs politigård. Herfra styrer de byen - eller de prøver i hvertfald på det! Pengebeholdning: kr. FAMILIEN HØST-THOMSEN: Købmanden Købmanden er ikke byens rigeste, men han har nogenlunde med penge. Han kender alle i byen godt og er venner med alle. Pengebeholdning: 5 kr. og 90 øre FAMILIEN POULSEN: Bankmanden Bankmanden er byens rigeste og fineste mand. Hans kone og børn hører også til blandt de fineste i byen. De har en tjenestepige, som bor hos dem. Hos bankmanden kan man låne penge. Men husk, at de skal betales tilbage, inden spillet er slut, ellers ender man med at blive sat i fængsel. Pengebeholdning: kr. PETER MØLLER OG AXEL AAGAARD: Politimændene Betjent Møller og Betjent Aagaard har det ikke så let, for Værnemagten vil have, at de skal arbejde for dem. Men hvis de gør det, synes danskerne, at de er forrædere. Det er svært at gøre alle tilfredse. Pengebeholdning: Se de to familier, som politimændene hører til. Tørvegraver Familien Poulsen er byens fattigste. Arbejdet med at grave tørv er rigtig hårdt og giver ikke mange penge. Børnene må også hjælpe til. Pengebeholdning: 30 øre FAMILIEN JOHANSEN: Bageren Før krigen gik det rigtig godt for bageren, men det er blevet svært at skaffe mel og sukker. Nu om dage sælger han mest rugbrød, og det tjener man desværre ikke så godt på. Pengebeholdning: 2 kr. og 10 øre FAMILIEN MØLLER: Fiskehandler Man kan fiske i de danske søer og have, så familien Møller har ikke så svært ved at skaffe fisk. Fisk er det billigste kød man kan få. Pengebeholdning: 3 kr. og 20 øre FAMILIEN AAGAARD: Slagteren Det er blevet svært at skaffe kød, og det bliver hurtigt udsolgt, men Familie Aagaard har stadig nogenlunde med penge. Pengebeholdning: 2 kr. og 10 øre LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 8

9 Bemærk: Ikke alle familierne behøver komme i spil og heller ikke alle roller! Det kommer helt an på, hvor mange elever, der er i klassen. De vigtigste roller er bankmanden og hans familie, købmanden og politibetjentene. Udlever voksenrollerne først. Når eleverne har læst rollerne igennem hver for sig Når eleverne hver især har læst deres roller, bør de gennemgås en ad gangen sammen med læreren for at sikre læseforståelsen. Det er vigtigt, at gennemgangen er individuel, så rollens hemmeligheder ikke bliver afsløret for andre end den spiller, der skal spille den. Hvis du ikke har tid til at nå alle eleverne, bør du fokusere på Værnemagten og modstandsfolkene, da de har de sværeste roller. Hver familie får udleveret: VARER (det står på kortene, hvilke varer, der hører til hvilke butikker) PENGE (det står angivet ud for beskrivelsen af hver familie, hvor mange penge de skal have - se ovenfor) RATIONERINGSMÆRKER (1 ark til hver familie - alle får det samme antal) EN DOSMERSEDDEL (dvs. indkøbsliste) LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 9

10 4. Forberedelse af selve spillet Penge, rationeringsmærker og butikker Når eleverne er færdige med at læse deres roller igennem, skal de finde sammen med resten af deres familie og indrette familiens butik. Udlever arkene. Eleverne klipper penge, rationeringsmærker og varer ud og fordeler de udklippede kort imellem butikkerne, alt efter hvad der står anført på dem. Dette bør gøres samtidig med, at læreren trækker eleverne til side en ad gangen og gennemgår rollerne individuelt. Hvis man har ekstra tid at gøre godt med, kan man evt. hjælpe eleverne med at lave flotte plakater og skilte til deres butikker. Varerne kan laves tredimensionelle ved at man klistrer kortene fast som etiketter på tændstikæsker, papkasser og flasker. Velkommen til hovedgaden Hvis I har plads nok til det, er det oplagt, at Vimmerslev opbygges som en hovedgade, der er flankeret af butikkerne. Hver butik kan være repræsenteret af et bord, hvor de varer, som familien skal sælge, er lagt frem. Det er oplagt at spille selve spillet i en gymnastiksal eller andet stort rum. Om rationeringsmærker (Læses ellers forklares for eleverne) Meningen med rationeringsmærkerne var, at man ville fordele de varer, som der var mangel på, så det ikke kun var de rige, der kunne få fat på ting, som der kun var lidt af. Fordi Danmark havde meget landbrug, var vi ikke særlig hårdt ramt i forhold til mange andre lande. Alligevel betød det, at specielt fattige danskere fik mindre at spise end før krigen, og dette betød, at der var flere, der blev syge. Selvom de fik rationeringsmærkerne udleveret, havde de fattigste danskere alligevel ikke råd til at købe varerne. Derfor endte de tit med at sælge deres rationeringsmærker til rigere folk, hvilket ellers var ulovligt. Under virkelighedens besættelsestid foregik der en del kriminalitet, der havde at gøre med at stjæle rationeringsmærker. I spillet skal I dog lade være med at stjæle fra hinanden. Tjekliste inden spilstart Når alle spillets familier har fået sat deres butikker op, er I ved at være klar til at gå i gang. Du skal sikre dig, at de følgende ting bliver gjort inden spilstart: 1. Sørg for, at hver familie starter ved deres butik, at de er samlet og at de ved, hvor de hører til. Dog skal Værnemagten be- finde sig på den lokale politigård, som de har besat. 2. Gennemgå hver families dosmerseddel (de kan evt. læse det, der står på deres lister højt, for hinanden). 3. Tjek, at hver familie har det rigtige antal penge. 4. Sørg for, at hver butik har de varer, den skal have. 5. Mind eleverne om, at spillet handler om at få købt alt, hvad der står på ens dosmerseddel - samtidig med, at Værnemagten går og leder efter modstandsfolk, der vil ødelægge jernbanen! 6. Forklar eleverne, hvad der sker, hvis man kommer i fængsel. Man kan enten blive sat i fængsel af Værnemagten eller af politiet. LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 10

11 Spilstart (læses op for eleverne) Det er en dejlig sommermorgen i Vimmerslev. Solen skinner fra en skyfri himmel, og fuglene er lige begyndt at vågne. Året er 1943 og Danmark er besat af Tyskland. I den lille by er butikkerne ved at åbne. Markiser bliver rullet ud, skilte stillet frem og dørene slået op på vid gab. En ny dag er i gang. Lad spillet begynde! LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 11

12 5. Afvikling af spillet Tips til at afvikle spillet Som lærer har du en dobbeltrolle: Dels skal du hjælpe eleverne med at komme i gang med de mål, de skal opnå, og dels skal du selv spille en rolle som en dansker, der bor i byen (du vælger en af de roller, der er til overs). Du kan vælge at gå ind og spille med der, hvor der er mest brug for et løft : Hvis Værnemagten har rigtig svært ved at opsøge folkene i byen og tilbyde dem bestikkelse, kan du selv melde dig som stikker og hjælpe dem med deres strategi. Men omvendt kan det også være, at modstandsfolkene ikke kan få et ben til jorden, og så er det her, du må sørge for at hjælpe. Spillet er tilrettelagt til at vare ca. 45 minutter, men hvis du fornemmer, at det enten går i tomgang eller har brug for ekstra tid, står det dig frit for at slutte det enten tidligere eller senere. LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 12

13 6. Når I er færdige med spillet Efter spillet Når du mener spillet er slut, beder du alle eleverne samles i familiernes butikker/ på Politigården igen, ligesom da spillet startede. Det er nu tid til at høre, hvor godt eleverne har klaret sig i spillet. Hvor mange af de ting, der stod på dosmersedlen har hver familie fået købt? Hvem af eleverne var modstandsfolk? Hvor meget af jernbanen fik modstandsfolkene fjernet?»at-rettelse«- ikke forstået. Modstandsfok, der blev fanget Efterbearbejdelse Efter spillet er slut, bør I tage en plenumsamtale om, hvordan spillet har været. I denne samtale bør der være fokus på at bløde op for en eventuel opfattelse af, at rollerne kan opdeles i de gode og de onde. I kan vælge at tage udgangspunkt i spørgsmålene i boksen nedenfor. Det er også vigtigt, at eleverne får luftet følelsen af at være blevet behandlet uretfærdigt og får dem bearbejdet, inden forløbet afsluttes. Hvis der er tid til det, kan du læse teksterne om hvad der siden skete med modstandsfolk og værnemagere op og forholde dem til, hvad der skete i jeres afvikling af spillet. Hvad skete der med de modstandsfolk, der blev pågrebet af tyskerne? Det var rigtig farligt at være modstandsfolk. Hvis man overlevede at blive fanget af tyskerne, blev man forhørt af en særlig gruppe, der hed SS. SS ville finde ud af, om man kendte andre modstandsfolk, som også kunne fanges. Forhørene blev tit meget ubehagelige, og nogle af modstandsfolkene døde under dem. De modstandsfolk, der overlevede forhørene, kom enten i fængsel, eller blev skudt. Nogle gange kunne tyskerne finde på at love, at de ville lade deres fanger leve, hvis de modstandsfolk, der stadig var frie, ville lade være med at lave mere sabotage. Spørgsmål til elevernes oplevelse Hvordan synes I, der spillede almindelige danskere, at det føltes, at der var nogen, der bestemte over jer? Hvordan var det at spille Værnemagten? Var tyskerne ens, eller var de forskellige? Tror I, at Værnemagten var onde? Hvordan var det at spille modstandsfolk? Hvordan var det at spille politiet? Hvis der var nogen af jer, der handlede med eller fik penge af Værnemagten: Hvorfor gjorde I det? Tyskerne havde en særlig slags fængsler, der blev kaldt for koncentrationslejre, eller KZ-lejre. De fleste af de danske modstandsfolk blev sendt i koncentrationslejr. Koncentrationslejrene var rædselsvækkende steder, hvor folk tit døde af sult eller sygdom, og hvor man blev tvunget til hårdt, fysisk arbejde. 1. Hvor mange af jeres modstandsfolk blev fanget? 2. Hvad tror I, der ville være sket med dem i virkeligheden? LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 13

14 Hvad skete der med de danskere, der havde hjulpet Værnemagten? Den 5. maj 1945 tabte Tyskland krigen, og Danmark blev befriet. Efter befrielsen skulle man finde ud af, hvad man skulle gøre med de folk, der havde arbejdet sammen med tyskerne. Folk blev delt ind i tre forskellige grupper: Dem, der havde solgt varer til tyskerne, dem, der havde stukket nogen, og dem, der havde meldt sig ind i Værnemagten. Det værste var, hvis man havde været tysk soldat, og havde været med til at slå danskere ihjel. De folk, der havde solgt varer til tyskerne, blev bedt om at give de penge, de havde tjent, til Danmark. Det gik dog meget værre med stikkerne og dem, der havde arbejdet for tyskerne: 46 af dem blev faktisk dømt til døden. De var allesammen folk, der havde været med til at slå danskere ihjel under krigen Hvor mange danskere i jeres spil samarbejdede med Værnemagten? Hvad tror I, der ville være sket med dem, hvis det havde været i virkeligheden? Synes I, at det var retfærdigt, at man ikke lod folk, der havde handlet med tyskerne, beholde de penge, de havde tjent? Forslag til evaluering af forløbet Bed eleverne stille sig op på en række, hvor dem længst mod højre synes, at de har lært meget af forløbet, og dem, der står længst til venstre synes, de har lært lidt. Spørg ind til enkelte elevers oplevelser. Udvælg elever, der har placeret sig forskelligt på skalaen. Spørg ind til de elever, der placerer sig i yderpositionerne: Hvordan tror de det kan være, at de har lært/ikke har lært noget af forløbet? Kunne de have gjort noget selv? Bed herefter eleverne om at tage deres svar på selvevalueringen frem igen. Læs spørgsmålene op og diskuter dem i plenum. Spørg både om, hvad eleverne havde svaret inden spillet og hvordan de ville svare nu. LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 14

15 Familien Høst-Thomsens dosmerseddel: 2 kilo hvedemel 2 pakker sukker rationeret 3 pakker smør rationeret 200 gram godt oksekød 3 kilo kartofler 2 hvidkål 2 franskbrød rationeret 200 gram spegepølse 1 ost 1/2 kilo kakao ULOVLIGT 6 æg 1 liter sødmælk 1/2 kilo erstatningskaffe (men helst rigtig kaffe) ULOVLIGT 1/2 kilo teerstatning (men helst rigtig te) ULOVLIGT

16 Familien Christiansens dosmerseddel: 1 franskbrød rationeret 1 rugbrød rationeret 1 pakke smør rationeret 1/2 kilo sukker rationeret 1 ost 1 medisterpølse 1 kilo kartofler 1 kilo gulerødder 5 sild 100 gram spegepølse 1 kilo klipfisk

17 Familien Poulsens dosmerseddel: 1 rugbrød rationeret 1 kilo hvedemel 1 kilo sagogryn 1 kilo havregryn 4 sild 1 hvidkål 1 kilo gulerødder 1/2 flaske øl

18 Familien Johansens dosmerseddel: 1 kilo sagogryn 1/2 kilo erstatningskaffe 100 gram spegepølse 1 bakke leverpostej 1 hvidkål 1 kilo gulerødder 2 torsk 1 rugbrød rationeret 1 pakke sukker rationeret 1 pakke smør rationeret 1 håndsæbe rationeret

19 Familien Møllers dosmerseddel: 1 kilo gule ærter 200 gram dårligt oksekød 1 kilo gulerødder 1 hvidkål 1 håndsæbe rationeret 1 liter petroleum rationeret 1 pakke sukker rationeret 1 pakke smør rationeret 1 rugbrød rationeret 1 kilo havregryn 1 liter sødmælk

20 Familien Aagaards dosmerseddel: 1 medisterpølse 1 kilo gulerødder 1 hvidkål 1 pakke smør rationeret Brun sæbe rationeret 1 rugbrød rationeret 1 liter skummetmælk 5 sild 1 deciliter kaffefløde rationeret 1/2 flaske hvidtøl

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Ugebrev. Besættelsen. Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014

Ugebrev. Besættelsen. Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014 Ugebrev Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014 Besættelsen I uge 46 bliver Danmark besat af Tyskerne på ØE, og eleverne få mulighed for at afgøre Danmarks efterkrigsskæbne i et ubekvemt spil, hvor

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning og talforståelse

Lektion 1 Grundliggende regning og talforståelse Lektion 1 Grundliggende regning og talforståelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... På indkøb - brug regnemaskinen... Negative tal... Mest hovedregning... Regn med papir og blyant... Små tal og

Læs mere

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte.

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte. Forholdene i flygtningelejrene: Danmark anbragte flygtningene i beslaglagte skoler, hoteller og haller landet over. Det vakte i foråret 1945 stor vrede i befolkningen. Også en lang række københavnske skoler

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk Eriks Mad og Musik. oktober 00 Brød, boller og bagværk Surdej 0 g gær dl lunkent vand g rugmel eller andet groft mel Rør gæren ud i vandet. Rør / af melet i til en godt klistret dej. Dæk skålen med folie

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler?

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler? POST 1 Køb økologisk. Økologisk landbrug er bedre for miljøet, og der gennemføres hele tiden forsøg for at se, om det også er sundere at spise. På noget kaffe, te, chokolade og bananer er der mærket fairtrade.

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Uge 47 Uddannelse og jobuge. Fra Idé til produkt 2. klasse. Eksempler fra Frederiksberg virksomheder

Uge 47 Uddannelse og jobuge. Fra Idé til produkt 2. klasse. Eksempler fra Frederiksberg virksomheder Uge 47 Uddannelse og jobuge Fra Idé til produkt 2. klasse Eksempler fra Frederiksberg virksomheder Den gode stol Hvem er jeg og hvad er jeg god til? Du er god til mange ting Hvis man spørger folk, hvad

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Børne-og Ungdomsliv 1) Sjippetov: Sjipning alene eller med langt sjippetov, hvor to svinger tovet, var en populær leg bl.a. i skolegården. 1. 2) Legetøjsbiler: Sideløbende med bilens indtog blev små blik-

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Opskrifter på FiguAktiv-måltider

Opskrifter på FiguAktiv-måltider FIGUAKTIV KONCEPT Aloe Vera, FiguAktiv drikkepulver, FiguAktiv urtete, ProBalance FiguAktiv er en forbedring af Figuline, hvor smagen og indholdsstofferne er forbedret. Der er endnu mere B12 vitamin i.

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids.

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Pilleløb For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Formålet med løbet er at virkeliggøre for børnene,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere

Å R H U S S K O V D I V I S I O N

Å R H U S S K O V D I V I S I O N Referat af, mikrogrenmøde 27/08/13 Sted: Holmespejdernes Hytte, Pottemagertoften 203 A, 8270 Højbjerg. Tid: Tirsdag d. 27. august kl. 19-21 Tilstede: Grupper repræsenteret: Giber Å, Erik Den Røde og Holmespejderne.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde

i 1 kop/krus kaffe: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde i 1 kop/krus te: g sukker og ml mælk/ fløde 9%/ fløde 13%/ piskefløde , Kostdagbog Vi vil bede dig skrive kostdagbog i 4 dage. Det er bedst, hvis det er 3 hverdage og 1 week-enddag. Du skal skrive alt ned, hvad du spiser og drikker. Da den mad og drikke, der noteres i skemaet

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Økonomi til Skyggekrigene

Økonomi til Skyggekrigene Økonomi til Skyggekrigene Et rollespilsarrangement arrangeret af Version 3 I FORBINDELSE MED OPDATERING AF RUNER, RITUALER OG ALKYMI TIL VERSION 3 RETTES SÆTTET HER TIL. INDHOLD At tjene penge under spillet:...

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Børne-og Ungdomsliv 1) Yoyo: Yoyoer var en populær legetøjsdille flere gange i løbet af 1900-tallet. 1. 2) Kugleramme: Hjælpemiddel til regning. 3) Børnelommetørklæde: Stoflommetørklæde fra 1950 erne i

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Solgte billet og billetpris gennem årene: ( ) ( )

Solgte billet og billetpris gennem årene: ( ) ( ) Solgte billet og billetpris gennem årene: ( ) ( ) Solgte billet og billetpris gennem årene: 1 Billet 1.1 Kenneth skal på Roskilde Festival Sommeren 2010. En fuld festivalbillet koster 1675 kr. Kenneth

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Portionsstørrelser, hvad har du behov for? G DA og go morgenmad

Portionsstørrelser, hvad har du behov for? G DA og go morgenmad Portionsstørrelser, hvad har du behov for? G DA og go morgenmad # 1 Det er ikke kun, hvad du spiser, men også hvor meget du spiser, og hvor tit, der har betydning for, hvor sund du bliver. For eksempel

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge Side 10 af 28 Navn: Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) 1. Fortællerens første besøg hos hosekræmmeren finder sted for en del år siden i sidste måned i sidste uge 2. Fortællerens første

Læs mere

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Undervisningsmateriale Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Den digitale

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

M-3.41-t; Bjørne, vægt og forskel.

M-3.41-t; Bjørne, vægt og forskel. M-3.41-t; Bjørne, vægt og. Faglige mål: Lektionsmål: Arbejdsform: Materialer: Ord, udtryk og symboler: Vægt At SPØRGE og SVARE i, med, om matematik. At omgås SPROG og REDSKABER i matematik. Addition, Subtraktion

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu

Havefest. Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere. Se menu Havefest Deltagere: Mad: Aktiviteter/underholdning: Indkøbsliste til 6 personer: 6 personer eller flere Se menu Tre konkurrencer: 1. Frisbee Golf 2. Langdistance pusterørsskydning 3. Avisstafet Grill-

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere