BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE"

Transkript

1 BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE

2 Kære lærer! Dette er et spil, der er udviklet til historieundervisningen til klassetrin. Spillet handler om besættelsestiden i Danmark og giver eleverne mulighed for at leve sig ind i, hvordan det er at leve under en krig, hvor mad og andre nødvendigheder er rationerede, og hvor der slås hårdt ned på enhver form for modstand. Spillet kan deles op i tre sektioner: Forberedelse, selve spillet og efterbehandling. Det er designet, så det kan afvikles på fire lektioner. I kan dog vælge at lade forløbet strække sig over længere tid, hvis I ønsker at bruge mere tid på de enkelte opgaver. Sådan bruger du dette materiale Det anbefales, at du læser hele materialet igennem, inden du afvikler det for eleverne. Når du er parat til at spille med eleverne, printer du denne fil og bruger papiret Oversigt til læreren til at holde øje med, hvor langt du er i spillet. Print også arkene med varer, penge og rationeringsmærker og rollebeskrivelserne til eleverne. I oversigten står der, hvilke spørgsmål og opgaver du bør stille eleverne, for at de får det fulde udbytte af undervisningen. God fornøjelse! LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 2

3 Didaktisk baggrund for spillet Besættelsen i Danmark er udviklet med et særligt henblik på, at eleverne skal arbejde med historiske scenarier, sådan som de defineres ud fra de forenklede Fælles Mål. De overordnede mål med denne tilgang til historiefaget er, at eleverne skal gøre sig praktiske erfaringer, opnå indsigt i historiske begivenheder og kunne identificere sig med historiske personligheder. I spillet skal eleverne forestille sig, at de er borgere i den lille (fiktive) stationsby Vimmerslev. Byen er besat af den tyske værnemagt, som har slået sig ned på politistationen. De fleste af eleverne spiller beboere og handlende i byen, mens en håndfuld spiller de tyske soldater. Tyskerne har to opgaver: At bevogte jernbanen, som er essentiel for tyskernes logistik, og at anholde de modstandsfolk, der efter sigende skulle bo i byen. Resten af eleverne, der spiller landsbyens beboere, har hver især en dosmerseddel med ting, som familierne har brug for for at kunne overleve. Desuden har de penge og rationeringsmærker. Nogle af familierne har ikke nok penge i forhold til, hvad de skal bruge, og må skaffe penge på alternativ vis -f.eks. ved at sælge deres rationeringsmærker (hvilket er forbudt) eller ved at stikke modstandsfolk til Værnemagten. Gennem spillet gør eleverne sig førstehåndserfaringer med, hvad penge var værd i 1940 erne, hvad rationeringsmærker var for noget og hvordan krigen spillede ind i forhold til danskernes hverdag. Spillet er kontrafaktisk, hvilket vil sige, at eleverne har mulighed for at lege og udforske universet, og at handle uden at skulle føle sig bundet op på de historiske fakta. Det er lærerens opgave at perspektivere fra elevernes oplevelse til de virkelige hændelser. Læringsmål Målene med undervisningen er, at: Eleverne skal opnå indblik i, hvordan det var at leve i Danmark under besættelsen Eleverne skal kunne identificere sig med både modstandsfolk og de tyske soldater, der var udstationerede i Danmark Eleverne skal opleve, at modstandsfolkene var almindelige mennesker, og nogle gange meget unge. Eleverne ved hvad det vil sige at varer er rationerede LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 3

4 Spørgsmål til elevernes selvevaluering Følgende spørgsmål stilles til eleverne før og efter spillet, så eleverne bliver bevidste om egen læring. Bed eleverne om at skrive eventuelle gæt ned, så de kan sammenligne svarene efter spillet. Hvad ved du om besættelsen i Danmark? 1 Hvad ved du om hvordan det var at bo i Danmark under 2. verdenskrig? 2 Hvad tror du rationering betyder? 3 Hvem tror du modstandsfolkene var? 4 Hvordan tror du, at modstandsfolkene gjorde det svært for besættelsesmagten? LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 4

5 OVERSIGT TIL LÆREREN 1. Introduktion til 2. Verdenskrig Inden du går i gang med at forberede eleverne på selve spillet, er det en god idé at snakke med dem om hvad 2. verdenskrig var, og hvad det ville sige, at Danmark var besat. Du kan starte med at spørge ind til, om eleverne ved, at der engang var krig i Danmark, og om de ved, hvilket land, der startede krigen. Stikord til snak om 2. verdenskrig i Danmark Krigen er ca. 75 år siden Valgfri forberedelse til spillet Her er noget viden om da der var krig i Danmark: Man kunne ikke få mad eller ting fra andre lande end Danmark. Nogle af de ting, som man næsten slet ikke kunne få, var kaffe, chokolade, bomuldstøj og kul, som man skulle bruge for at holde sig varm om vinteren. Danmark var besat fra 1940 til 1945 Tyskland bestemte over Danmark De tyske soldater blev bl.a. kaldt Værnemagten Den danske regering havde overgivet sig Modstandsfolkene gjorde oprør Ting modstandsfolkene gjorde: Klippe telefonledninger over, sprænge jernbaner i stykker Der var mangel på mange almindelige ting, som vi nu om dage er vant til at have. For eksempel sæbe, sukker, brød og smør. Man skulle bruge en slags billet for at købe tingene. Billetterne blev kaldt rationerings- mærker. Tit kunne man ikke få benzin til bilerne, så man måtte køre i heste- vogn i stedet for. Forståelsesspørgsmål Hvor lang tid siden er det, at der var krig i Danmark? Hvad blev de tyske soldater kaldt? Hvad vil det sige at være mod-standsfolk? Kan I nævne nogle ting, som man ikke kunne få meget af under krigen? Kender I nogle ting, som bliver lavet uden for Danmark i dag? (Skriv evt. elevernes forslag op på tavlen). Hvordan tror I jeres liv ville være anderledes uden de ting? LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 5

6 2. Introduktion til Læses op for eleverne: Om spillet læringsspillet Fortæl eleverne, at de skal spille et spil, der hedder Besættelsen i Danmark, som handler om, da Danmark var i krig. I spillet skal de fleste af dem forestille sig, at de er danskere, der bor i den lille by Vimmerslev. Nogle få skal spille den tyske Værnemagt, der har besat byens politistation. Nogle af danskerne er (hemmeligt!) modstandsfolk, og i spillet bliver det Værnemagtens opgave at finde modstandsfolkene og forhøre dem og sætte dem i fængsel. Præsenter eleverne for byen Vimmerslev, og forklar dem hvad spillet går ud på (se boksene). Læs op for eleverne: Om Vimmerslev Vimmerslev er en lille by. Der er en togstation, og det er derfor, at Værnemagten er i byen, for de skal bruge togene til at transportere deres våben. Værnemagten har slået sig ned på politistationen. I Vimmerslev er der disse butikker: Købmand Bager Fiskehandler Slagter Bank I spillet bliver I delt op i tre grupper. Alt efter hvilken gruppe I er i, skal I nå noget forskelligt inden spillet slutter: -Modstandsfolkene: Det er jeres opgave at ødelægge togbanen. Der er klistret 8 stykker tape fast på gulvet, som I skal forestille jer er den jernbane, som I prøver at ødelægge. I må kun fjerne 1 stykke af gangen, og I må ikke blive fanget af Værnemagten, mens I gør det. -Værnemagten: Det er jeres opgave at fange modstandsfolk og forhøre dem, så I kan finde ud af, hvor mange de er og hvem de er. -De almindelige danskere: Under krigen var der mangel på mad. For jer handler hverdagen om ikke at skulle gå sulten i seng. Den familie, I skal spille, får udleveret en dosmerseddel (det er, hvad man kaldte en indkøbsliste dengang). På dosmersedlen står der, hvad I skal købe ind for at have mad nok. Når I får jeres roller udleveret, finder I ud af, hvem I skal spille. Husk: Det er hemmeligt, om I er modstandsfolk,eller om I er almindelige danskere! Hvad skal Værnemagten gøre? Der er forskellige måder, hvorpå Værnemagten kan finde frem til modstandsfolkene. De kan f.eks: Gennemgang af opgaverne med eleverne Det er en god idé at give eleverne konkrete instruktioner i, hvordan de skal løse de tre forskellige opgaver med at spille henholdsvis Værnemagt, modstandsfolk eller almindelige danskere. Snak om det inden de får rollerne udleveret, så eleverne ikke kommer til at røbe sig. Prøv gerne at gennemspille nogle af forslagene med dem. Bestikke folk med penge. Overtale danskere til at arbejde for sig. Forhøre folk, som de tror, ved noget eller som de har set luske rundt i nærheden af jernbanen. True butiksejere med at tage nogle af deres varer eller lukke deres butik, hvis ikke de hjælper med at finde modstandsfolkene. LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 6

7 Hvad skal modstandsfolkene gøre? Hvad skal de almindelige danskere gøre? Modstandsfolkene skal ødelægge jernbanen uden at blive fanget. Det gøres ved at fjerne de 8 stykker malertape, som læreren klistrer fast til gulvet i lokalet, inden spillet går igang. De almindelige danskere skal bare have købt de varer, der står på deres dosmerseddel. Men dette kan ikke lade sig gøre uden at skaffe flere penge eller rationeringsmærker, end de har fået udleveret. Man kan: For at ødelægge jernbanen, bliver modstandsfolkene nødt til at distrahere Værnemagten. Få folk i byen til at snakke med Værnemagten, så de ikke lægger mærke til, at der er nogen i nær- heden af jernbanen. Få overtalt så mange danskere som muligt til at blive mod standsfolk. Hvis der er nok med lemmer af modstandsbevægelsen, har Værnemagten ikke en chance. Tips til læreren om at placere jernbanen Til at repræsentere jernbanen skal du bruge 8 længder maskeringstape, der skal klæbes fast til gulvet i det lokale, hvor I spiller. Det er modstandsfolkenes opgave at fjerne tapelængderne, og Værnemagtens opgave at sørge for, at dette ikke sker. Det er vigtigt, at de 8 strimler maskeringstape, der repræsenterer jernbanen, er placeret så langt fra hinanden, at Værnemagten ikke bare kan postere en vagt og holde jernbanen under opsyn. Stykkerne repræsenterer et længere stykke jernbane, der går gennem terrænet, og virkelighedens Værnemagt havde jo ikke ressourcer til at bevogte skinnerne over det hele. Sælge varer i sin butik. Købe rationeringsmærker (men dette er ulovligt, så man må ikke blive set af politiet!). Sladre om modstandsfolkene til tyskerne mod at få penge. Gå i banken og låne penge. Men husk: De skal betales tilbage igen, inden spillet slutter! Hvad gør man med modstandsfolk, som bliver fanget? Tilfangetagne modstandsfolk og sortbørshajer, der sælger rationeringsmærker, bliver sat i fængsel. I skal på forhånd aftale, hvor byens fængsel findes. Placer et par stole i fængslet. Når man sidder på stolene er man fange og kan ikke undslippe selv. Hvis en anden deltager kommer over og rører ved fangen og siger du er fri, er man sluppet ud af fængslet. Værnemagten vil ikke kunne genkende den undslupne fange uden at vedkommende igen er blevet afsløret eller stukket. De eneste muligheder Værnemagten har i dette spil, er at sætte modstandsfolkene i fængsel. De kan med andre ord ikke henrette eller gøre andre ting, der sætter eleven ud af spillet. Det er vigtigt at instruere eleverne i, at de ikke må blive fysiske over for hinanden. Men man skal som udgangspunkt gøre som Værnemagten siger, da det er dem, der har magten i Vimmerslev. LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 7

8 3. Præsentation af rollerne Nu hvor du har fortalt eleverne om, hvad spillet går ud på, skal de have deres roller. Men inden du deler rollerne ud, skal du præsentere Vimmerslevs borgere Beskrivelse af Vimmerslevs borgere VÆRNEMAGTEN Husk: Udlever kun rollebeskrivelsen til den elev, der skal spille rollen. Ingen andre må se den! FAMILIEN CHRISTIANSEN: Værnemagten har besat Vimmerslevs politigård. Herfra styrer de byen - eller de prøver i hvertfald på det! Pengebeholdning: kr. FAMILIEN HØST-THOMSEN: Købmanden Købmanden er ikke byens rigeste, men han har nogenlunde med penge. Han kender alle i byen godt og er venner med alle. Pengebeholdning: 5 kr. og 90 øre FAMILIEN POULSEN: Bankmanden Bankmanden er byens rigeste og fineste mand. Hans kone og børn hører også til blandt de fineste i byen. De har en tjenestepige, som bor hos dem. Hos bankmanden kan man låne penge. Men husk, at de skal betales tilbage, inden spillet er slut, ellers ender man med at blive sat i fængsel. Pengebeholdning: kr. PETER MØLLER OG AXEL AAGAARD: Politimændene Betjent Møller og Betjent Aagaard har det ikke så let, for Værnemagten vil have, at de skal arbejde for dem. Men hvis de gør det, synes danskerne, at de er forrædere. Det er svært at gøre alle tilfredse. Pengebeholdning: Se de to familier, som politimændene hører til. Tørvegraver Familien Poulsen er byens fattigste. Arbejdet med at grave tørv er rigtig hårdt og giver ikke mange penge. Børnene må også hjælpe til. Pengebeholdning: 30 øre FAMILIEN JOHANSEN: Bageren Før krigen gik det rigtig godt for bageren, men det er blevet svært at skaffe mel og sukker. Nu om dage sælger han mest rugbrød, og det tjener man desværre ikke så godt på. Pengebeholdning: 2 kr. og 10 øre FAMILIEN MØLLER: Fiskehandler Man kan fiske i de danske søer og have, så familien Møller har ikke så svært ved at skaffe fisk. Fisk er det billigste kød man kan få. Pengebeholdning: 3 kr. og 20 øre FAMILIEN AAGAARD: Slagteren Det er blevet svært at skaffe kød, og det bliver hurtigt udsolgt, men Familie Aagaard har stadig nogenlunde med penge. Pengebeholdning: 2 kr. og 10 øre LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 8

9 Bemærk: Ikke alle familierne behøver komme i spil og heller ikke alle roller! Det kommer helt an på, hvor mange elever, der er i klassen. De vigtigste roller er bankmanden og hans familie, købmanden og politibetjentene. Udlever voksenrollerne først. Når eleverne har læst rollerne igennem hver for sig Når eleverne hver især har læst deres roller, bør de gennemgås en ad gangen sammen med læreren for at sikre læseforståelsen. Det er vigtigt, at gennemgangen er individuel, så rollens hemmeligheder ikke bliver afsløret for andre end den spiller, der skal spille den. Hvis du ikke har tid til at nå alle eleverne, bør du fokusere på Værnemagten og modstandsfolkene, da de har de sværeste roller. Hver familie får udleveret: VARER (det står på kortene, hvilke varer, der hører til hvilke butikker) PENGE (det står angivet ud for beskrivelsen af hver familie, hvor mange penge de skal have - se ovenfor) RATIONERINGSMÆRKER (1 ark til hver familie - alle får det samme antal) EN DOSMERSEDDEL (dvs. indkøbsliste) LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 9

10 4. Forberedelse af selve spillet Penge, rationeringsmærker og butikker Når eleverne er færdige med at læse deres roller igennem, skal de finde sammen med resten af deres familie og indrette familiens butik. Udlever arkene. Eleverne klipper penge, rationeringsmærker og varer ud og fordeler de udklippede kort imellem butikkerne, alt efter hvad der står anført på dem. Dette bør gøres samtidig med, at læreren trækker eleverne til side en ad gangen og gennemgår rollerne individuelt. Hvis man har ekstra tid at gøre godt med, kan man evt. hjælpe eleverne med at lave flotte plakater og skilte til deres butikker. Varerne kan laves tredimensionelle ved at man klistrer kortene fast som etiketter på tændstikæsker, papkasser og flasker. Velkommen til hovedgaden Hvis I har plads nok til det, er det oplagt, at Vimmerslev opbygges som en hovedgade, der er flankeret af butikkerne. Hver butik kan være repræsenteret af et bord, hvor de varer, som familien skal sælge, er lagt frem. Det er oplagt at spille selve spillet i en gymnastiksal eller andet stort rum. Om rationeringsmærker (Læses ellers forklares for eleverne) Meningen med rationeringsmærkerne var, at man ville fordele de varer, som der var mangel på, så det ikke kun var de rige, der kunne få fat på ting, som der kun var lidt af. Fordi Danmark havde meget landbrug, var vi ikke særlig hårdt ramt i forhold til mange andre lande. Alligevel betød det, at specielt fattige danskere fik mindre at spise end før krigen, og dette betød, at der var flere, der blev syge. Selvom de fik rationeringsmærkerne udleveret, havde de fattigste danskere alligevel ikke råd til at købe varerne. Derfor endte de tit med at sælge deres rationeringsmærker til rigere folk, hvilket ellers var ulovligt. Under virkelighedens besættelsestid foregik der en del kriminalitet, der havde at gøre med at stjæle rationeringsmærker. I spillet skal I dog lade være med at stjæle fra hinanden. Tjekliste inden spilstart Når alle spillets familier har fået sat deres butikker op, er I ved at være klar til at gå i gang. Du skal sikre dig, at de følgende ting bliver gjort inden spilstart: 1. Sørg for, at hver familie starter ved deres butik, at de er samlet og at de ved, hvor de hører til. Dog skal Værnemagten be- finde sig på den lokale politigård, som de har besat. 2. Gennemgå hver families dosmerseddel (de kan evt. læse det, der står på deres lister højt, for hinanden). 3. Tjek, at hver familie har det rigtige antal penge. 4. Sørg for, at hver butik har de varer, den skal have. 5. Mind eleverne om, at spillet handler om at få købt alt, hvad der står på ens dosmerseddel - samtidig med, at Værnemagten går og leder efter modstandsfolk, der vil ødelægge jernbanen! 6. Forklar eleverne, hvad der sker, hvis man kommer i fængsel. Man kan enten blive sat i fængsel af Værnemagten eller af politiet. LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 10

11 Spilstart (læses op for eleverne) Det er en dejlig sommermorgen i Vimmerslev. Solen skinner fra en skyfri himmel, og fuglene er lige begyndt at vågne. Året er 1943 og Danmark er besat af Tyskland. I den lille by er butikkerne ved at åbne. Markiser bliver rullet ud, skilte stillet frem og dørene slået op på vid gab. En ny dag er i gang. Lad spillet begynde! LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 11

12 5. Afvikling af spillet Tips til at afvikle spillet Som lærer har du en dobbeltrolle: Dels skal du hjælpe eleverne med at komme i gang med de mål, de skal opnå, og dels skal du selv spille en rolle som en dansker, der bor i byen (du vælger en af de roller, der er til overs). Du kan vælge at gå ind og spille med der, hvor der er mest brug for et løft : Hvis Værnemagten har rigtig svært ved at opsøge folkene i byen og tilbyde dem bestikkelse, kan du selv melde dig som stikker og hjælpe dem med deres strategi. Men omvendt kan det også være, at modstandsfolkene ikke kan få et ben til jorden, og så er det her, du må sørge for at hjælpe. Spillet er tilrettelagt til at vare ca. 45 minutter, men hvis du fornemmer, at det enten går i tomgang eller har brug for ekstra tid, står det dig frit for at slutte det enten tidligere eller senere. LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 12

13 6. Når I er færdige med spillet Efter spillet Når du mener spillet er slut, beder du alle eleverne samles i familiernes butikker/ på Politigården igen, ligesom da spillet startede. Det er nu tid til at høre, hvor godt eleverne har klaret sig i spillet. Hvor mange af de ting, der stod på dosmersedlen har hver familie fået købt? Hvem af eleverne var modstandsfolk? Hvor meget af jernbanen fik modstandsfolkene fjernet?»at-rettelse«- ikke forstået. Modstandsfok, der blev fanget Efterbearbejdelse Efter spillet er slut, bør I tage en plenumsamtale om, hvordan spillet har været. I denne samtale bør der være fokus på at bløde op for en eventuel opfattelse af, at rollerne kan opdeles i de gode og de onde. I kan vælge at tage udgangspunkt i spørgsmålene i boksen nedenfor. Det er også vigtigt, at eleverne får luftet følelsen af at være blevet behandlet uretfærdigt og får dem bearbejdet, inden forløbet afsluttes. Hvis der er tid til det, kan du læse teksterne om hvad der siden skete med modstandsfolk og værnemagere op og forholde dem til, hvad der skete i jeres afvikling af spillet. Hvad skete der med de modstandsfolk, der blev pågrebet af tyskerne? Det var rigtig farligt at være modstandsfolk. Hvis man overlevede at blive fanget af tyskerne, blev man forhørt af en særlig gruppe, der hed SS. SS ville finde ud af, om man kendte andre modstandsfolk, som også kunne fanges. Forhørene blev tit meget ubehagelige, og nogle af modstandsfolkene døde under dem. De modstandsfolk, der overlevede forhørene, kom enten i fængsel, eller blev skudt. Nogle gange kunne tyskerne finde på at love, at de ville lade deres fanger leve, hvis de modstandsfolk, der stadig var frie, ville lade være med at lave mere sabotage. Spørgsmål til elevernes oplevelse Hvordan synes I, der spillede almindelige danskere, at det føltes, at der var nogen, der bestemte over jer? Hvordan var det at spille Værnemagten? Var tyskerne ens, eller var de forskellige? Tror I, at Værnemagten var onde? Hvordan var det at spille modstandsfolk? Hvordan var det at spille politiet? Hvis der var nogen af jer, der handlede med eller fik penge af Værnemagten: Hvorfor gjorde I det? Tyskerne havde en særlig slags fængsler, der blev kaldt for koncentrationslejre, eller KZ-lejre. De fleste af de danske modstandsfolk blev sendt i koncentrationslejr. Koncentrationslejrene var rædselsvækkende steder, hvor folk tit døde af sult eller sygdom, og hvor man blev tvunget til hårdt, fysisk arbejde. 1. Hvor mange af jeres modstandsfolk blev fanget? 2. Hvad tror I, der ville være sket med dem i virkeligheden? LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 13

14 Hvad skete der med de danskere, der havde hjulpet Værnemagten? Den 5. maj 1945 tabte Tyskland krigen, og Danmark blev befriet. Efter befrielsen skulle man finde ud af, hvad man skulle gøre med de folk, der havde arbejdet sammen med tyskerne. Folk blev delt ind i tre forskellige grupper: Dem, der havde solgt varer til tyskerne, dem, der havde stukket nogen, og dem, der havde meldt sig ind i Værnemagten. Det værste var, hvis man havde været tysk soldat, og havde været med til at slå danskere ihjel. De folk, der havde solgt varer til tyskerne, blev bedt om at give de penge, de havde tjent, til Danmark. Det gik dog meget værre med stikkerne og dem, der havde arbejdet for tyskerne: 46 af dem blev faktisk dømt til døden. De var allesammen folk, der havde været med til at slå danskere ihjel under krigen Hvor mange danskere i jeres spil samarbejdede med Værnemagten? Hvad tror I, der ville være sket med dem, hvis det havde været i virkeligheden? Synes I, at det var retfærdigt, at man ikke lod folk, der havde handlet med tyskerne, beholde de penge, de havde tjent? Forslag til evaluering af forløbet Bed eleverne stille sig op på en række, hvor dem længst mod højre synes, at de har lært meget af forløbet, og dem, der står længst til venstre synes, de har lært lidt. Spørg ind til enkelte elevers oplevelser. Udvælg elever, der har placeret sig forskelligt på skalaen. Spørg ind til de elever, der placerer sig i yderpositionerne: Hvordan tror de det kan være, at de har lært/ikke har lært noget af forløbet? Kunne de have gjort noget selv? Bed herefter eleverne om at tage deres svar på selvevalueringen frem igen. Læs spørgsmålene op og diskuter dem i plenum. Spørg både om, hvad eleverne havde svaret inden spillet og hvordan de ville svare nu. LÆRERMATERIALE. BESÆTTELSEN. s. 14

15 Familien Høst-Thomsens dosmerseddel: 2 kilo hvedemel 2 pakker sukker rationeret 3 pakker smør rationeret 200 gram godt oksekød 3 kilo kartofler 2 hvidkål 2 franskbrød rationeret 200 gram spegepølse 1 ost 1/2 kilo kakao ULOVLIGT 6 æg 1 liter sødmælk 1/2 kilo erstatningskaffe (men helst rigtig kaffe) ULOVLIGT 1/2 kilo teerstatning (men helst rigtig te) ULOVLIGT

16 Familien Christiansens dosmerseddel: 1 franskbrød rationeret 1 rugbrød rationeret 1 pakke smør rationeret 1/2 kilo sukker rationeret 1 ost 1 medisterpølse 1 kilo kartofler 1 kilo gulerødder 5 sild 100 gram spegepølse 1 kilo klipfisk

17 Familien Poulsens dosmerseddel: 1 rugbrød rationeret 1 kilo hvedemel 1 kilo sagogryn 1 kilo havregryn 4 sild 1 hvidkål 1 kilo gulerødder 1/2 flaske øl

18 Familien Johansens dosmerseddel: 1 kilo sagogryn 1/2 kilo erstatningskaffe 100 gram spegepølse 1 bakke leverpostej 1 hvidkål 1 kilo gulerødder 2 torsk 1 rugbrød rationeret 1 pakke sukker rationeret 1 pakke smør rationeret 1 håndsæbe rationeret

19 Familien Møllers dosmerseddel: 1 kilo gule ærter 200 gram dårligt oksekød 1 kilo gulerødder 1 hvidkål 1 håndsæbe rationeret 1 liter petroleum rationeret 1 pakke sukker rationeret 1 pakke smør rationeret 1 rugbrød rationeret 1 kilo havregryn 1 liter sødmælk

20 Familien Aagaards dosmerseddel: 1 medisterpølse 1 kilo gulerødder 1 hvidkål 1 pakke smør rationeret Brun sæbe rationeret 1 rugbrød rationeret 1 liter skummetmælk 5 sild 1 deciliter kaffefløde rationeret 1/2 flaske hvidtøl

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 - elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 Elevmanual Indledning Nu er det jeres tur til at afvikle Solens Folk! I dette materiale får I alt det at vide,

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4.

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4. Side 1 - Opgavesæt til 6.-8. klasse A Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Selvom det var en

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

GPS 12-16. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 12-16. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 12-16 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 12: Josef - yndlingsbarnet Nøglesætning: Gud har en plan for dit

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

1. Sammenhæng. I kan snakke om emnet Kan du leve uden kød? også i forhold til jeres eget liv.

1. Sammenhæng. I kan snakke om emnet Kan du leve uden kød? også i forhold til jeres eget liv. LEKTION 2C OLIVER SPISER SKRALD LÆRINGSMÅL 1. Sammenhæng. I kan snakke om emnet Kan du leve uden kød? også i forhold til jeres eget liv. 2. Sammenhæng. I kan stille spørgsmål til personers måde at handle

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Tro og etik. Ærlighed

Tro og etik. Ærlighed Tro og etik Ærlighed Målgruppe: Spejdere Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Ærlighed - niveau 3 - trin for trin Idéen med at beskæftige sig med ærlighed, og ikke mindst uærlighed, er at

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt

Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt 3. maj - 14. juni 1944 Spærretid: Udgangsforbud i forbindelse med krig. Under den tyske besættelse af Danmark var der i perioder

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids.

For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Pilleløb For drenge og piger i alderen 10-15. Løbet viser og lærer børnene og de unge, hvor svært det kan være at få fat i medicin, når man er ramt af aids. Formålet med løbet er at virkeliggøre for børnene,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Billedtekster og overskrifter

Billedtekster og overskrifter Side 1/6 Fag/klassetrin: Dansk, 3.-4- klassse Omfang: 1-2 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at styrke elevernes evne til at skrive deres egne billedtekster

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig AALBORG HISTORISKE MUSEUM - SKOLETJENESTEN Undervisningsmateriale: Aalborg i krig Besættelseskassen Som et supplement til udstillingen Aalborg i krig har museet en emnekasse med forskellige genstande fra

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER LEKTION 5E ET PROBLEM MANGE LØSNINGER DET SKAL I BRUGE Tegneredskaber LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Livsgrundlag og produktion. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor

Læs mere

Krigens ekko. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er bogens hovedperson?

Krigens ekko. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er bogens hovedperson? OPGAVER TIL Krigens ekko NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er bogens hovedperson? 2. Hvilken periode i danmarkshistorien handler bogen om? OPGAVE

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 14. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 14. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 14 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 14 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge14_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 12.04

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

BILAG 3 Monica Christiansen

BILAG 3 Monica Christiansen BILAG 3 Monica Christiansen Hvad er dit navn? Monica Hvor kommer du fra - landsdel? København Hvor gammel er du? 51 Hvor mange bor der i din husstand, og hvor gamle er de? 3 personer 51, 25, 22 Hvis I

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Side 1 af 5 Vejledning til opgavesæt til 9.-10.klasse. Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Praktisk information om opgavesættet Opgavesættet kan både løses med og uden forudgående omvisning/foredrag.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Matematik på VUC Modul 1 Opgaver. Aflæsning Vægt Rummål Længdemål Tid Blandede opgaver...135

Matematik på VUC Modul 1 Opgaver. Aflæsning Vægt Rummål Længdemål Tid Blandede opgaver...135 Måleenheder Aflæsning...0 Vægt...2 Rummål...20 Længdemål...24 Tid...3 Blandede opgaver...35 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,3 - måleenheder Side 09 Aflæsning : Hvilke

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vær ikke bange Tillæg til serien Det lover jeg dig ; om forfølgelse Mål: Børn hører, hvordan andre børn i verden lider pga. deres tro på Jesus. De opmuntres til ikke at være bange og ikke at give op, selvom

Læs mere

Det sker i marts. Fødselsdage i marts. Historie i Ældste

Det sker i marts. Fødselsdage i marts. Historie i Ældste SDR. VIUM FRISKOLE Esbølvej 9, 6893 Hemmet Tlf. 97 37 53 99 E-mail: kontor@svfriskole.dk Hjemmeside: www.svfriskole.dk Fredagsbrev nr. 111 18. marts 2016 Det sker i marts 21.-28 Påskeferie Fødselsdage

Læs mere

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL Insekter og planter I skal til at undersøge insekter og planter. Undersøgelse af insekter og planter er et emne, der både fagligt og i praksis kan lade sig gøre fra 3. klasse. Denne beskrivelse er rettet

Læs mere

FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR MARS 2014. spurningar til tekstatilfarið. Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndarpróvtøkuna

FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR MARS 2014. spurningar til tekstatilfarið. Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndarpróvtøkuna Navn: Flokkur: M E N T A M Á L A R Á Ð I Ð FÓLKASKÚLIN DANSKT 9. FLOKKUR MARS 2014 lesifatan spurningar til tekstatilfarið Skúlin ásetir sjálvur dag og tíð fyri royndarpróvtøkuna Samlað tíð til máluppgávuna,

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Alt blandes sammen til en smidig dej, dog ikke i de 1,5 kilo smør, rulles som følger

Alt blandes sammen til en smidig dej, dog ikke i de 1,5 kilo smør, rulles som følger CLAUS HOLM: OPSKRIFTER MED TANG fra onsdag 2. maj 2012. Brød, kager og rugbrød. Brain basser 200 gram gær 150 gram sukker 10 hele æg 1 liter vand koldt 2 spsk spirolina 100 gram smør ½ kilo fint bygmel

Læs mere

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål.

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål. 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1 Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? Kulturmøde Rollespil Indhold Fælles Mål Denne øvelse er et rollespil, som beskæftiger sig med kulturmødet. Samfundsfag Færdigheds-

Læs mere

Lege og spil fra Burkina Faso

Lege og spil fra Burkina Faso Side 1/8 Fag/klassetrin: Idræt, 1.-4. Klasse Omfang: 0,5 til 2 lektioner pr. aktivitet. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: At eleverne får bevæget sig på varierede måder, hvor

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jeg er en vinder -4. Guds fulde rustning troens skjold

Jeg er en vinder -4. Guds fulde rustning troens skjold Jeg er en vinder -4 Guds fulde rustning troens skjold Mål: Målet med undervisningen er, at børnene ser hvordan djævelen prøver at modarbejde Herrens planer. Gud ønsker, at alle kommer til at tro på ham,

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Bilag 5. Transskribering af Fokusgruppeinterview 1

Bilag 5. Transskribering af Fokusgruppeinterview 1 Bilag 5. Transskribering af Fokusgruppeinterview 1 I har været i Børnenes Madhus i et par dage, og I har været ude ved de marietime nyttehaver i går på muslingefarmen... Først kunne jeg godt tænke mig

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Uge 47 Uddannelse og jobuge. Fra Idé til produkt 2. klasse. Eksempler fra Frederiksberg virksomheder

Uge 47 Uddannelse og jobuge. Fra Idé til produkt 2. klasse. Eksempler fra Frederiksberg virksomheder Uge 47 Uddannelse og jobuge Fra Idé til produkt 2. klasse Eksempler fra Frederiksberg virksomheder Den gode stol Hvem er jeg og hvad er jeg god til? Du er god til mange ting Hvis man spørger folk, hvad

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Franskbrød. Ingredienser: Vand 1000 g ( lunkent ) Margarine 100 g Hvedemel 1900 g. Dejvægt ialt 3135 g som svarer til ca 4,5 franskbrød.

Franskbrød. Ingredienser: Vand 1000 g ( lunkent ) Margarine 100 g Hvedemel 1900 g. Dejvægt ialt 3135 g som svarer til ca 4,5 franskbrød. Franskbrød Ingredienser: Vand 1000 g ( lunkent ) Sukker 30 g Salt 30 g Gær 75 g Margarine 100 g Hvedemel 1900 g Dejvægt ialt 3135 g som svarer til ca 4,5 franskbrød. Alle ingredienser kommes i en kedel/skål

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Spil fødekæde-stratego

Spil fødekæde-stratego Side 1/5 Fag/klassetrin: Natur/teknologi 3.-4. klasse. Omfang: 2-4 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Med denne opgave får eleverne en forståelse af, at jordens organismer

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Et æble i madkassen - event for 2. klasse

Et æble i madkassen - event for 2. klasse Et æble i madkassen - event for 2. klasse Introduktion Ideen med Et æble i madkassen er at sætte fokus på, hvordan en sund madpakke er skruet sammen. Eleverne skal i eventugen arbejde med fødevarestyrelsens

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere