Kapitel 28 Præpositioner samt steds- og tidsudtryk Las preposiciones

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 28 Præpositioner samt steds- og tidsudtryk Las preposiciones"

Transkript

1 319 Kapitel 28 Præpositioner samt steds- og tidsudtryk Las preposiciones Præpositionerne eller forholdsordene følges af en styrelse, som er en substantivisk størrelse (et substantiv, et pronomen eller en infinitiv). Præpositionerne placerer to størrelser i forhold til hinanden. Det ses lettest ved de meget konkrete præpositioner som over, under, foran, bagved o.s.v., men også de øvrige kan karakteriseres på denne måde, selv om vi nogle gange må sige at det er meget abstrakte relationer der etableres. På spansk kan præpositionen ikke skilles fra styrelsen, hvor vi på dansk godt kan have en præposition hængende sidst i en sætning: nuestra borrach era, con la que cargábamos como con un fardo muy molesto (Muñ 18) vores brandert på hvilken vi slæbte som en meget generende bylt vores brandert som vi slæbte på som... I sjældne tilfælde ses to præpositioner med fælles styrelse: con o sin acuerdo de paz con Israel (Rep) med eller uden en fredsaftale med Israel Præpositionssyntagmet kan have fire funktioner på sætningsniveau: det kan være præpositionsobjekt (se 1.1.4) eller det kan være adverbiale i sætningen, og der udover kan præpositionen a indlede såvel det direkte objekt (se ) som det indirekte objekt (se 3.2.2). Desuden kan det på syntagmeniveau stå som attributiv. De præpositioner der styres af verberne, kan findes i en god ordbog, hvorfor disse kun omtales i meget begrænset omfang i dette kapitel, og for de to typer af objekter henvises til de respektive afsnit om substantivet. På spansk findes der en mængde sammensatte præpositioner, som f.eks. kan bestå af et adverbium fulgt af præpositionen de. Analysemæssigt kan det være praktisk at betragte dem som en enhed, men som det fremgår af 28.21, kan de også splittes op i deres bestanddele. Disse præpositioner omtales kun i begrænset omfang. Af rigtige præpositioner findes følgende 18: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. De korteste af dem, især a, de og en, har mange anvendelsesmuligheder, så deres semantiske indhold er ikke særligt præcist. Traditionelt behandles præpositionerne hver for sig, men jeg vil her behandle tidsog stedsudtryk separat og her inddrage udtryk der ikke indeholder præpositioner, fordi disse områder erfaringsmæssigt volder en del hovedbrud. Efter gennemgangen af disse to områder, følger alle præpositionerne i alfabetisk rækkefølge.

2 Stedsbetegnelser Stedsbetegnelserne omfatter både befinden sig på et sted og retning, ind, ud, til, fra o.s.v Befinden sig på et sted: en Til geografiske stedsangivelser bruges en med betydningen i, på, men denne præposition har også en bredere betydning af sted ligesom på dansk, se eksemplerne. For brugen af de i første eksempel henvises til los españoles serían «alemanes de Mallorca» en un País Vasco indep endiente (ABC) En Chipre se habla griego y turco (País) Desde muy temprano se habían reunido en las calles de la capital miles de personas (ABC) en este cue nto (Arg) Los casos de violencia en el hogar (ABC) Nota preliminar de José M aría Arguedas, que aparece en la impresión bilingüe (Arg) en la otra acera (Muñ 13) spanierne ville være som «tyskere på Mallorca» i et uafhængigt Baskerland På Cypern tales græsk o g tyrkisk Allerede meget tidligt var tusindvis af mennesker forsamlet på gaden i hovedstaden i denne fortælling Tilfældene med vold i hjemmet Forord af José María Arguedas, som står i den tosprogede udgave på det modsatte fortorv Til upræcis stedsangivelse bruges por, især por la calle: Una tarde, por fin, la vi por la calle (Sáb Endelig en eftermiddag så jeg hende på IV) gaden Ved: en kan, lige som flere komplekse præpositioner, også betyde ved: pedí en la barra un café con leche (Muñ ved bardisken bestilte jeg en kaffe med 14) mælk Así los vi, compactos, irreales, parados en Sådan så jeg dem, kompakte, uvirkelige, el semáforo (Muñ 15) stående ved lyssignalet me puse a escribir sentado en una de las jeg gav mig til at skrive ved et af barens mesas de aluminio del bar (Muñ 26) aluminiumsborde På, oven på, over: en, encima de, sobre En kan også betyde ovenpå, men til den betydning er sobre eller encima de mere præcise og i reglen mere velvalgte selv om sobre også kan betyde over: La Josefa, desesperada, se arrojó sobre las gradas del presbiterio (Del 106) Iba sobre una gran bandeja de madera (All 35) puso cinco billetes de cien sobre la m esa (Del 128) pero sentí que era un puente transitorio y frágil colgado sobre un abismo (Sáb IX) me siento en la banca (Muñ 17) Desperat kastede Josefa sig over altertrapperne Den kom på en stor bakke af træ Han lagde 5 hundrede-pesetas-sedler på bordet men jeg følte at det var en midlertidig og skrøbelig bro der hang over en afgrund jeg sætter mig på bænken

3 321 Pero hasta la [luz] del flexo qu e había encima de la mesa se apagó de repen te (Muñ 62) había montones de libros encima de dos masitas y hasta de un sillón (Sáb XII) Inden i: dentro de mi pensam iento era como un gusano ciego y torpe dentro de un automóvil a gran velocidad (Sáb VI) Y yo sentí dentro de mí... (Sáb II) dentro de la habitación (Muñ 67) Men selv lyset fra arkitektlampen som stod på bordet, slukkede p ludselig Der var bjerge af bøger på to små borde og endda i en lænestol mine tanker var som en blind og dum larve inden i et automobil der kørte med høj hastighed Og jeg følte inden i mig selv... Inden i lejligheden Inden for (også abstrakt): dentro de Dentro de la feudalidad europea (Mar) Inden for det europæiske feudalsamfund Pero ello no sign ificó que su liderato Men det betød ikke at hans lederskab inden dentro del partido fuera sólido y estable for partiet var so lidt og stabilt (Rep) Afstandsangivelse: a Afstanden fra et sted angives med a: Se detenía a dos metros del grupo (Del 58) la iglesia de San Sebastián, a dos cuadras de la casa (All 51) Retning Mod: hacia (para) la mujer [...], siguió caminando hacia Santiago Pardo (Muñ 77) sin atreverme a mirar hacia atrás (Muñ 13) Miró ab straído ha cia el suelo (Sáb XII) me dijo que esa misma mañana ha bía salido para el campo (Sáb XII) Han stoppede to meter fra gruppen San Sebastián Kirken, to gader hjemmefra kvinden fortsatte mod Santiago Pardo uden at (jeg) turde se mig tilbage Hun så distraheret ned mod gulvet han sagde at hun samme morgen var taget på landet (egl.:afsted mod landet) Verbum + til har a eller eventuelt hasta (se 28.3). Fue Cuco, el factor, quien primero llevó la Det var Cuco, bestyreren, der først bragte noticia al pueblo (Del 70) nyheden til landsbyen Entrar følges i Spanien af en, mens man i visse dele af Latinamerika foretrækker a. entré en un bar (Muñ 13) jeg gik ind i en bar entró en el edificio d e la Com pañía T (Sáb hun gik ind i virksomhed T s bygning VI) Prefirió no entrar a los detalles (Peru, Rep) han foretrak ikke at gå i detaljer

4 Under: debajo de, bajo Bajo bruges lige som ante først og fremmest i abstrakte relationer, men kan dog også bruges om den konkrete fysiske placering. Debajo de er langt mere fysisk og konkret end bajo. Forskellen kan illustreres med bajo / debajo de un árbol (under et træ). Bajo vil være det almindelige, mens debajo de ville antyde at man rent fysisk skal grave ned under træet. I de to første eksempler ville debajo de være utænkeligt: Avanzaban cautelosamente, moviéndose entre las sombras del jardín, bajo un cielo alto (Del 87) cuando han trabajado bajo la lluvia en invierno (Muñ 48) las tablas bajo mis pies (Muñ 57) En el campo, en las aldeas idílicas donde las casas se congregan bajo el campanario de la iglesia (Muñ 65) yo había rondado sin sosiego por to da la casa [...], mirando debajo de las camas (Muñ 20) De bevægede sig forsigtigt fremad blandt skyggerne i haven, under en høj himmel Når de har arbejdet under / i regnen om vinteren plankerne under mine fødder På landet, i de små idylliske landsbyer hvor husene står samlet under kirkens klokketårn jeg havde gået rundt i blinde i hele huset [...], og kigget under sengene Bajo bruges også i overført betydning, hvor debajo de har meget begrænset brug: una campaña bajo el lema «Contra la violencia no estás sola» (ABC) Pero recuerdo [...], cómo al comienzo me dolía descubrir debajo de sus mejores acciones un sutilísimo ingrediente de vanidad o de orgullo (Sáb II) Este tráfico colocó nuestra eco nomía bajo el control del capital británico (Mar) bajo los inkas / bajo la república (Mar) La documentación policial [...] está bajo análisis (Rep) en kampagne med sloganet «du er ikke alene mod volden» Men jeg kan huske [...], hvordan d et i begyndelsen smertede m ig at opdage en næsten umærkelig smule forfængelighed eller overlegenhed under hendes mest positive handlinger Denne handel placerede vores økonomi under den britiske kapitals kontrol under inkaerne / under republikken Politiets dokumentation er under analyse Por debajo de bruges i forhold til en grænse, et procenttal el. lign.: El informe [...] recuerda que desde el año Rapporten [...] minder om at antallet af 1970 el número de mujeres por debajo kvinder under fattigdomsgrænsen siden de la línea de pobreza ha aumentado un 1970 er steget med 50 procent i hele 50 por ciento en el mundo (Rep) verden necesitamos que la inversión privada Vi har behov for at den private investering alcance por lo menos el 25 % del PBI, når op på mindst 25 % af BNP, i dag hoy está por debajo del 20% (Rep) ligger den under 20%

5 Foran, overfor: delante de, frente a, ante Frente a kan bruges jf. eksemplerne i overført betydning: Puedo hablar hasta el cansancio y a gritos delante de una asamb lea de cien mil rusos: nadie me en tendería (Sáb II) Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro (Sáb III) Delante de nosotros, Juana Rosa iba apagando luces y cerrando puertas (Muñ 67) Al otro día, temprano, estaba ya parado frente a la puerta de entrada de las oficinas de T (Sáb VIII) estos casos fueron 218, frente a los 26 que se dieron en 1999 (ABC) 323 Jeg kan tale i en uendelighed og skrigende foran en forsamling af russere: ingen ville forstå mig En ukendt pige stod længe foran mit maleri Juana Rosa gik foran os og slukkede lys og lukkede døre Dagen efter stod jeg tidligt foran (indgangs- )døren til virksomhed T s kontorer der var 218 tilfælde overfor de 26 der var i 1999 Ante bruges lige som bajo først og fremmest i abstrakte relationer, men kan dog også bruges om den konkrete fysiske placering. Ante el juez (for retten) er et typisk eksempel: En un discurso ante el C ongreso de la República Dominicana (ABC) en Guatema la han sido ejecutados dos criminales ante las cámaras de la televisión (País) I en tale til Kongressen i den Dominikanske Republik i Guatemala er to kriminelle (mordere) blevet henrettet foran fjernsynskameraerne Ved siden af: al lado de al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad (Sáb II) Cuando llegué al lado de su cama, su rostro de cadáver logró sonreírme levemente (Sáb II) ved siden af godheden, offerviljen, gavmildheden Da jeg stod ved siden af hans seng, lykkedes det hans ligblege ansigt at smile svagt til mig Til højre / venstre: a Observé que la mujer ahora no estaba sentada detrás del conductor, sino en el asiento contiguo, a la derecha del volante (Muñ 45) La primera casa, a mano izquierda, era la botica (Del) Jeg lagde mærke til at kvinden nu ikke længere sad bag chaufføren, men på det tilstødende sæde, til venstre for rattet Det første hus på venstre hånd var apoteket

6 Tidsudtryk Der findes utrolig mange tidsudtryk, og mange gange ligner de hinanden. Præpositionerne a og en kan have flere forskellige betydninger, hvilket kan give anledning til misforståelser hvis ikke man er helt fortrolig med sproget Tidspunkt: a, en Med a ved klokken, tidspunkt på dagen m.m. a última hora de la tarde (País) a toda hora (Del 95) Algunas veces, a la hora de la comida (All 17) Al día siguiente del atentado (País) al domingo siguiente no faltó a misa ni Pancho (Del 107) A la tarde siguiente (Del 48) sidst på dagen på et hvilket som helst tidspunkt Nogle gange til / ved spisetid Dagen efter attentatet den følgende søndag udeblev ikke engang Pancho fra gudstjeneste Den næste eftermiddag Hacia: cirka tidspunkt hacia las ocho y m edia (Muñ 75) Se funda hacia 1902 en Dresden (Sáb) Por: omkring Por esas fechas (Del 85) omkring klokken halv ni Den [ekspressionismen] grundlægges omkring 1902 i Dresden På den tid (egl.: omkring de datoer) Dog ingen præposition foran demonstrative pronominer og ubestemt artikel Aquel día, don José leyó las amonestaciones y no ocurrió nada (Del 107) gerne, og der skete intet Den dag læste don José ægteskabslysnin- Un día Daniel [...] le dio una moned a y le En dag gav D aniel [...] ham en mønt og dijo (Del 116) sagde til ham su padre le dijo una noche (Del 123) hans far sagde en aften til ham una de esas tardes (Del 64) en af de førstkommende eftermiddage En om måneder, år m.m., bl.a. ved abstrakte angivelser (også når de har determinativ) som momento, temporada, era: Las obras de la nueva vía, [...] están avanzando en estos momentos con rapidez hurtigt fremad Arbejdet på den nye linie går for tiden (Pro 5) En la nueva era de negocios (País) I den nye forretningsæra Desde su creación, en marzo de Siden grundlæggelsen i marts 1999 (ABC) en 1999 (ABC) i 1999 En los diez primeros meses de 2000 (ABC) I de første ti måneder af år 2000 en la misma época (Muñ 13) i den samme tidsalder

7 325 I søndags / på søndag samt datoer og årstider: uden præposition Ved ugedage, datoer og årstider bruges ikke præposition, og det er alene verbalformen der afgør om det er fortid eller fremtid. Ved ugedage, og i mindre omfang datoer, kan en fortidig reference dog gøres klar ved at tilføje pasado, og fremtid v.h.a. que viene/ próximo. Fortid: El anuario del Instituto Cervantes, presentado el jueves,... (País) Yasser Arafat pronunció el martes su más enérgica promesa hasta ahora de que declararía este año un estado independiente (Rep) Esta brigada se puso en funciona miento el pasado 15 de julio (Pro 7) Nutid: Este verano nuestras Exposiciones no cierran (Mun 9) Fremtid: Javier Aranas y Esperanza Aguirre clausurarán el martes unas jornadas montadas para unificar posturas sobre política autonómica (País) Årsberetningen fra Instituto Cervantes, som blev præsenteret i torsdags Yasser Arafat udtalte i tirsdags sit indtil nu mest energiske løfte om at han i år ville erklære en uafhængig stat Denne brigade blev sat i gang den forgangne 15. juli Vores udstilling lukker ikke i sommer Javier Aranas og Esperanza Aguirre vil på tirsdag lukke en udstilling med det formål at forene holdninger til autonomipolitik Alder: a En aldersangivelse kan svare til et tidspunkt og have a: A los seis años Clara predijo que (All 86) Da Clara var seks år forudså hun at Efter / før: a m.m. A udtrykker afstand til et tidspunkt, som både kan ligge i fortid og fremtid, mens de udtrykker den begivenhed der sættes i forhold til. Konteksten afgør den tidsmæssige reference, men fremtid er det mest almindelige. Se også tras (28.20): Fortid A pocos días de su Asam blea Nacional, [...] el PNV volvió a expresarse ayer con dos voces distintas (País) A una semana de las elecciones del próximo 9 d e abril País) Fem dage før sin K ongres [...], udtrykte PNV sig igen i går med to forskellige stemmer En uge før valget den ko mmende 9. April

8 326 Fremtid A los pocos días, sí se enamoró (Del 105) Si se presentaba a alguno [examen], volvía a casa a las pocas horas con los hombros más caídos que de costum bre (Muñ 17) A varios años de su creación, el ministerio pomposamente llamado de la mujer ha demostrado... (Rep) A los veinte años de su marcha reg resó rico (Del 82) Al cabo de un mes (. al mes) (Del 56) A la vuelta de cien años (Del 55) Få dage senere blev hun virkelig forelsket hvis han gik til en [eksamen], kom han efter få timer hjem igen mere nedslået end han plejede Flere år efter sin oprettelse har det pompøst betegnede ministerium for kvinder vist sig... Tyve år efter han var rejst, vendte han rig hjem Efter en måned Efter hundrede år Tidsforløb, på, i, i løbet af: durante, en, por m.m. Durante, a lo largo de Las fuerzas policiales, [...] se desplazaron durante la madrugada del miércoles para cerrar todas las carreteras de acceso a la localidad (Mun 17) renqueó de la pierna derecha durante toda su vida (Del 57) Mandaba en el valle esta noche como había mandado en él a lo largo de sus once años (Del 80) durante los gobiernos socialistas (Rep) Politistyrkerne spredte sig i løbet af tirsdag morgen for at lukke alle adgangsvejene til stedet Han halted e på højre ben hele sit liv Den [bjergtoppen] regerede over dalen denne nat som den havde gjort det i alle hans elleve år under de socialistiske regeringer Dentro de har oftest en fremtidig reference, om, (se ) men kan også betyde i løbet af: dentro de la campaña electoral (Rep) under / i løbet af valgkampen En En apenas una semana de actuación (Pro 7) por segunda vez en un mes (ABC) En la larga tarde de confusión que vivieron los padres tras el accidente [...] se supo que.. (País) Y si en los últimos años se ha empezado a hablar de una crisis de la democracia en España... (Lor 101) Pero no oí nada en toda la noche (Sáb 140). En las tardes calientes de verano algunos mozos ib an a ba ñarse allí (Sen 33) I løbet af knap en uges virke for anden gang på en måned I løbet af den lange forvirrende efter-middag som forældrene gennemlevede efter ulykken [..] viste det sig at... Og hvis man i de seneste år er begyndt at tale om en krise i det spanske demokrati Men jeg hørte ikke noget hele natten På de varme eftermiddage om sommeren badede nogle af de unge mænd der

9 327 Por: et planlagt tidsrum Por bruges til at udtrykke et planlagt tidsrum, altså i reglen noget fremtidigt: (det er planen at) jeg skal være her i tre uger: El Gobierno del presidente Hugo Bánzer impuso el pasado sábado el estado de sitio por 90 días (País) Hugo Bánzers regering indførte den forgangne lørdag en 90 dages undtagelsestilstand Om aftenen: de / por la tarde / noche De bruges efter en tidsangivelse (kl. 10 om formiddagen) mens por bruges i generelle udsagn uden tidspunkt. Se også : Por la noche, después de la cena, puso cinco billetes de cien sobre la mesa (Del 128) por la tarde acudieron al Congreso (ABC) Excitantes noticias, sobre todo si uno las recibe en la oficina a las diez de la mañana de un lunes (Muñ 40) Om aftenen, efter aftensmaden, lagde han 5 hundrede-pesetas-sedler på bordet om eftermiddagen deltog de i kongressen Ophidsende nyheder - især hvis man modtager dem på kontoret klokken ti en mandag formiddag En bruges i mindre omfang i stedet for por - nok især i Latinamerika - men må umiddelbart frarådes. Eksemplet er fra Spanien: Los Reyes fueron recibido s de manera Kongeparret fik en varm modtagelse om calurosa en la mañana (ABC) formiddagen Siden / fra: desde / a partir de + tidspunkt En handling begyndt i fortiden som stadig varer ved, står på spansk som regel i præsens, og hvis man skal udtrykke at handlingen engang i fortiden stadig varede ved bruges imperfektum; altså normalt ikke perfektum og pluskvamperfektum som på dansk (se også verbets tempus, 17.1). I andet eksempel bruges dog perfektum, hvilket skyldes at der er tale om en række handlinger der hver for sig er afsluttede, det er altså over 7000 enkelthandlinger der hver for sig er afsluttede: la sociedad lucense que vive una fuerte crisis desde el año 1998 (Pro 9) Desde su creación, en marzo de 1999, ha atendido más de intervenciones (ABC) ese instinto que me em puja a estar enamorado desde qu e tenía siete u ocho años (Muñ 36) cómo podía no tutea rme si nos conocíamos desde siempre, desde mil años atrás? (Sáb XV) ello se verá reflejado en nuestra labor de oposición, que empezamos a partir de mañana mismo (País) Lugo, som siden 1998 har gennemlevet en voldsom krise Siden sin oprettelse i marts 1999 har den [døgntelefon for kvinder] besvaret mere end opkald dette instinkt som siden jeg var syv eller otte år har presset mig til at være forelsket hvordan kunne hun lade være med at sige «du» til mig når vi havde kendt hinanden altid, i tusind år? Det vil man se gensp ejlet i vores op positionsarbejde, som vi påbegynder i morgen

10 For... siden: hace / hacía (que) + tidsrum Det danske udtryk for x år / dage siden udtrykkes i reglen ved hjælp af verbet hacer + tidsangivelsen. Verbet skal stå i præsens hvis man regner i forhold til nutiden, og i imperfektum når handlingen ses i forhold til fortiden, x år tidligere: Sucedía en Vizcaya hace quince años (Del 112) en las elecciones regiona les y municipales celebradas hace veinte días (ABC) Det skete i Vizcaya for 15 år siden Ved amts- og kommunevalgene der blev afholdt for tyve dage siden hace / hacía med nægtelse og verberne i samme tid giver betydningen det er... siden Hace ya tiempo que en el Grupo itra no Det er længe siden vi i itra-gruppen nos tomam os un respiro (Mun 9) [Mercedes-Benz] har slappet af Hacía un par de años que Clara no veía a Det var et par år siden Clara havde set sin su tío Marcos (All 19) onkel Marcos Hacer i futurum og konditionalis (potentialis) angiver et formodet tidsrum: me acuerdo de una llamad a de Funes, hará jeg husker et telefonopkald fra Funes, det er un mes,... (Muñ 40) nok en måned siden,... Adverbiet atrás kan bruges med samme betydning: Había ocurrido cinco añ os atrás, du rante Det var sket fem år tidligere, under krigen la guerra (Del 99) I tre år: desde hace / hacía, llevar + tidsrum For at udtrykke betydningen i + tidsrum sker der en sammensmeltning af de to ovenstående udtryk. Udtrykket med hacer regner tidsmæssigt tilbage, så hvis vi har år 2001, svarer hace tres años (for tre år siden) til Desde 1998 svarer derfor til desde hace tres años (siden for tre år siden. i tre år: ella podría o btener el vo to femenino, por el cual luchaba desde hacía diez años (All 13) ese local no cuenta con la licencia respectiva desde hace tiempo (Rep) cobré conciencia de que desde hacía un rato escucha ba un ru mor creciente (Muñ 58) hun kunne få kvindernes stemm er, hvilket hun havde kæmpet for i ti år I lang tid har det lokale ikke haft den nødvendige tilladelse jeg blev opmærksom på at jeg i et stykke tid havde hørt en stigende småsnakken Verbet llevar (tilbringe) i præsens eller imperfektum kan give samme betydning. Det er nok mindre brugt i Latinamerika end i Spanien: Pero llevaba diez años en el pueblo diciéndolo (Del 152) i ti Men han havde gået og sagt det i landsbyen år

11 Endelig kan hacer... que (uden desde) give samme betydning: Hace más de una hora que la aguardo aquí Jeg har ventet på hende her i over en time (cit. Rasmussen, 1981, p. 42) Siden / i den tid: desde que Når et tidsrum omfatter nutiden anbefales det at bruge præsens (se s. 196), men i denne konstruktion er det ikke ualmindeligt at bruge perfektum. Præsens må nok betragtes som det mest anbefalelsesværdige. Bemærk at præsens og imperfektum efter desde que giver betydningen så længe, i den tid: Desde que nos separamos he pensado (=pienso) constantemente en usted (Sáb X) Era la primera vez que estaba tan cerca del patrón desde que vivía en su casa (All 39) Desde que la ONP E empezó a difun dir porcentajes, Fujimori se ha movido entre el 49,88% inicial, el 49,63%, el 49,85% hasta el actual 49,96% (País) Siden vi skiltes, har jeg konstant tænkt på Dem (og gør det stadig) Det var første gang hun var så tæt på husbonden i den tid hun havde boet i huset Siden ONPE begynd te at bekendtgøre procenttal, har Fujimori bevæget sig mellem 49,88% i begyndelsen, 49,63%, 49,85% til de nuværende 49,96% Om (fremtid): dentro de, en Dentro de er mest præcis og derfor at foretrække i de fleste tilfælde. En bruges også med denne betydning, men er måske mest almindelig i Latinamerika. Nedenstående eksempel er dog fra Spanien: El arquitecto Gunther Shurcke, [...] manifestó que dentro de un mes se concluirá esta labor (Rep) Dentro de dos minutos volverá a sonar (Muñ 71) Abrirán en un mes el acceso de Lamas de Prado a la N-VI (Pro 5) Arkitekt Gunther Shurcke [...] udtrykte at dette arbejde vil være tilendebragt om en måned Om to minutter ringer den igen Om en måned åbnes forbindelsen fra Lamas de Prado til [hovedvej] N-VI Gentagende handlinger, om / hver: al, cada Når det drejer sig om antal der gentages med faste mellemrum bruges a + artikel: al día, al mes o.s.v. Det kan være betaling af et beløb (afdrag), eller det kan være en handling der gentages et bestemt antal gange hver dag, uge o.s.v. Ved uge bruges dog ofte por:

12 330 Por sólo ptas. al mes (País) protección policial durante 24 horas al d ía (ABC) dos a tres sesiones por semana (Rep) For kun 2600 ptas. om måneden politibeskyttelse 24 timer i døgnet to eller tre møder om ugen Når det gentagne tidsrum er foranstillet og når det ikke er hver, men hver anden, hver tredje o.s.v. samt ved tidsangivelser der ikke hører til vores kalendersystem, bruges cada: cada vez que pensaba en la frase que ella había dicho (Sáb VIII) Pretenden que nadie olvide q ue durante 1999, cada ocho días falleció una mujer víctima de malos tratos (ABC) hver gang jeg tænkte på den sætning hun havde sagt De arbejder for at ingen skal glemme at i hele 1999 døde der hver ottende dag en kvinde som følge af mishandling Ved ugedage bruges bestemt artikel (los) og ingen præposition: Y los sábados desde las 9:00 hasta las Og om lørdagen fra klokken 9:00 til klokken 13:00 13:00 h (Pro 5) Los domingos y [los] días festivos, Paco se På søn- og helligdage drak Paco sig fuld emborrachaba en casa del Chano (Del hos Chano 23) En: årstider, månedsnavne, tidspunkter på dagen mm. Ved årstider og månedernes navne bruges ikke artikel, og præpositionen undlades hvis tidsangivelsen determineres af f.eks. muchos eller hvis der følger et attributiv efter en årstid. Ved mañana, tarde etc. bruges artikel, men når der ikke følger attributiv efter tidspunktet foretrækkes por (se også ). : ni siquiera en verano (Mun 9) en primavera aturdían con su cri-cri desazonador y punzante más de una docena de grillos (Del 53) Muchas tardes, al salir de la escuela, Germán le d ecía... (Del 56) En las tardes calurosas del verano, los tres amigos se bañab an en la Poza del Inglés (Del 63) ikke engang om sommeren om foråret forstyrrede mere end et dusin fårekyllinger med deres smagløse og stikkende cri-cri Mange eftermiddage sagde Germán når han gik hjem fra sko le... På de varme eftermiddage om sommeren badede de tre venner i Poza del Inglés Tidsrum + senere (3 dage senere / efter 3 dage): después (de), más tarde Después de diez años de gobierno, la política empleada por el actual gobierno ya Efter ti års styre har den politik den nuværende regering fører, hverken mulighed no tiene mejoras ni nuevas perspectivas for forbedring eller nye (Rep) perspektiver

13 331 El poder vo lvió a caer, como después de la Independencia, en manos de los jefes militares (Mar) el estofado grandioso que entre los dos les servimos unos minutos más tarde (Muñ 23) Magten faldt ligesom efter uafhængig-heden i hænderne på militærets chefer den stuvning vi sammen serverede for dem nogle minutter senere 28.3 Til / fra: hasta / desde versus a / de De to par hasta / desde og a / de hører i reglen sammen forstået på den måde at hvis man skal udtrykke både til og fra bruges de parvis, enten det ene eller det andet par. Forskellen mellem de to par er at førstnævnte understreger den større afstand som både kan være i tid og rum, og i mere abstrakt eller psykisk forstand: Ahora nuestro taller oficial de vehículos Mercedes-Benz está a su servicio desde las 8:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche, de lunes a viernes (Pro 5) Nu er vores officielle Mercedes-Benz værksted til Deres tjeneste fra klokken otte om morgenen til klokken 22 om aftenen, fra mandag til fredag I ovenstående annoncetekst ønsker man at understrege det lange tidsrum de holder åbent hver dag, mens det ikke opfattes som bemærkelsesværdigt at der er åbent lige fra mandag og helt til fredag, det er kun en almindelig forretningsuge. Betydningen af hasta kan oversættes med indtil, og desde med lige siden / fra, mens de... a blot er fra... til.: una carta de [aldrig desde] María (Sáb XXIII) La guerra de nervios [...] no ha provocado hasta [ikke a] el momento incidentes en la calle (País) la discusión de un eventual acuerdo de cese el fuego, postergada en varias ocasiones desde julio pasado (ABC) es una de esas m ujeres que con sólo el tono de su voz pueden lograr que uno se sienta culpable casi de cualquier cosa, desde el sexismo en la publicidad hasta el agujero en la capa de ozono (Muñ 48) El candidato opositor en Perú pasa en tres meses de ser un desconocido a un duro rival para Fujimori (País) Fujimori se queda a décimas de la mayoría absoluta (País) et brev fra M aria Nervekrigen har indtil nu ikke fremkaldt episoder i gaderne diskussionen om en mulig våbenhvile-aftale, der i flere tilfælde siden juli er blevet udskudt hun er en af den slags kvinder der alene med tonen i sin stemme kan få en til at føle sig skyld i hvad som helst, lige fra kønsdiskriminering i reklamer til hullet i ozonlaget Oppositionskandidaten er i Peru på tre måneder gået fra at være ukendt til at være en alvorlig rival for Fujimori Fujimori er promiller fra det absolutte flertal

14 332 Med virkning fra / til: desde / hasta dijo que estos ex-empleados fueron despedidos injustificadamente al igual que los 188 trabajadores que desde ayer fueron reincorporados a sus puestos laborales (Rep) han sagde at disse tidligere ansatte lige som de 188 arbejdere der med virkning fra i går blev genindsat i deres stillinger, er blevet uretmæssigt afskediget Man kan støde på desde.. a og de.. hasta, men det må anbefales at vælge enten det ene par eller det andet som ovenfor skitseret: mientras el féretro [...] hizo lentamente el mens båren langso mt bevægede sig fra recorrido desde Christianbo rg a Roskilde Christiansborg til Roskilde (ABC) Hasta følges ikke af præpositionsformerne af de personlige pronominer, men derimod af subjektsformerne, og hasta bruges i den sammenhæng nok kun med betydningen selv, tilmed: Hasta tú lo sabes Selv du ved det 28.4 A Præpositionen a har mange funktioner. Det indirekte objekt indledes altid af a (se 3.2.3), og det direkte objekt indledes af a når det er en person der kan udpeges (se ). Derudover bruges a som ovenfor beskrevet i stedsbetegnelser (se , , ) og tidsudtryk (se , ). Både verber og substantiver for smag, lugt og lyd kan tilknytte et led med a (eller evt. de) til at udtrykke af, som. Når andet led har attributiv (og derfor også bestemt artikel) er de obligatorisk: en el pasillo largo y oscuro de mi piso de estudiantes, con su olor a sábanas y a aceite de girasol borrado ahora por el olor del guiso que culminaba Funes (Muñ 22) La Mica cuando se muera olerá a demonios como to do hijo de vecino (Del 134) i den lange og mørke gang i min studenterlejlighed, med dens lugt af lagner og solsikkeolie, der nu blev udvisket af den stuvning som Funes bragte til toppunktet Når Mica dør vil hun lugte ad helvede til lige som alle andre Pris Ved pris bruges a eller de (se også de, 28.9): A cómo están las man zanas? Hvor meget koster æblerne? Están a mil pesetas el kilo De koster 1000 ptas kiloet

15 A i sammensatte substantiver A bruges til at sammensætte to substantiver når der udtrykkes at en handling på den ene eller den anden måde rettes mod andet led i sammensætningen. De bruges når første led er en del af eller tilhører andet led (genitiv). De er den mest brugte præposition til denne funktion, og i nogle tilfælde kan begge bruges. I flere af eksemplerne ville de give anledning til misforståelser, idet denne præposition kunne give den modsatte betydning: som f.eks. i de to første: de mishandlinger som kvinderne udfører, og den beskyttelse kvinderne giver: 950 expedientes por malos tratos a mujeres (ABC) protección a mujeres agredidas (ABC) la afición a la porno grafía (Muñ 10) Carlos Ferrero, candidato a la vicepresidencia d e Perú P osible (País) el tratamiento a otras minorías (País) 950 sager om mishandling af kvinder beskyttelse til kvinder der har lidt overlast den stærke interesse for pornografi Carlos Ferrero, der er kandid at til posten som vicepræsident for Peru Posible behandlingen af andre minoriteter Mange substantiver følges af a hvis det tilsvarende verbum også ville have a, også hvis et a indleder et indirekte objekt: el acceso a los medios de comunicación adgangen til massemedierne at få adgang (País) acceder a los medios de comunicación til massemedierne una ayuda que se concretará en la concesión a la República Dominicana en los lingen til den Dominikanske Republik i en hjælp der vil blive konkretiseret i bevil- próximos tres años (ABC) løbet af de næste tre år conceder 45 millones de d ólares a la at bevilge 45 mio. dollars til den Rep. Dominicana Dominika nske Republik Hensigt Hensigt kan udtrykkes med a eller para: bajábamos a [para] comprar cervezas de litro y vino a granel (Muñ 19) Ya no me levanto a buscar agua ni whisky (Muñ 37) vi gik ned for at købe øl i literflasker og en masse vin Nu står jeg ikke op for at hente hverken vand eller whisky Udtryk for måde Talrige udtryk for måde dannes med a: escribir a máquina (Muñ 34) En esta zona pescaban cangrejos a mano (Del 62) a escondidas (All 24) me pregunté de pronto en voz alta, casi a gritos (Sáb VII) at skrive på maskine I dette område fangede man krabber med hånden i skjul pludselig spurgte jeg mig selv højt, næsten råbende

16 A styret af verbet En del verber kan have præpositionsobjekt eller adverbial med a. Det gælder «pædagog-verberne» aprender a, enseñar a, «begynde-verberne» empezar a, comenzar a, ponerse a og næsten alle bevægelsesverber - også selv om de bruges i overført betydning. I nogle tilfælde kan andre præpositioner også bruges: Mucho antes de que empezara a surgir algo de humor en mis novelas (Muñ 10) me puse a escribir (Muñ 26) llegué a la conclusión de que (Sáb VI) La campaña «No estás so la» quiere hacer llegar a las víctimas de maltrato un mensaje:... (ABC) cuando volvíamos a casa (Muñ 24) La media, terrorífica, asciende a más de diez casos cada mes (ABC) El guano y el salitre vinieron a [/para] rectificar esta situación (Mar) Luego crucé a la otra vereda (Sáb VII) para ir a clase (Muñ 25) Felipe González, quien asistió a la escena desde un despacho de la sede (País) Me mudé a una habitació n que m e alquilaron en una casa particular (Muñ 31) la capa ca pitalista [...], reasumió su función y regresó a su puesto (Mar) al salir a la calle (Muñ 18) Joaquín Almunia marchó a La Sorbona para preparar su tesis (Rep) al acercar la copa a la nariz, me dieron náuseas (Muñ 14) subir a / bajar a Længe før der begyndte at dukke humor op i mine romaner jeg gav mig til at skrive jeg kom til den konklusion at «Du er ikke alene» kampagnen ønsker at ofrene skal nås af budskab et:... Når vi kom hjem Det frygtelige gennemsnit når op på mere end ti tilfælde om måneden Guanoen og salpeteren kom for at berigtige denne situation bagefter gik jeg over på det andet fortov for at gå til time Felipe González, som deltog i fremførelsen fra et kontor i hovedsædet Jeg flyttede til et kontor som jeg lejede i et privat hus Det kapitalistiske lag [...], genoptog sin funktion og vendte tilbage til sin position idet jeg gik ud på gaden Joaquín Almunia tog til Sarbonne Universitetet for at skrive sin afhandling idet jeg løftede glasset op til næsen, fik jeg kvalme gå op til / gå ned til Faste udtryk Der findes talrige faste udtryk med a, og her skal kun nævnes et lille udpluk. I øvrigt henvises til ordbøgerne: A juicio de Daniel (Del 95) Es un amor a primera vista (País) Para llegar a tiempo (Sáb II) a veces (Muñ 24) a bordo de dos pequeños aviones (País) Banderas a med ia asta marcaban el luto nacional (ABC) la remota posibilidad de que un conocido mío fuera a la vez conocid o de ella (Sáb V) Efter Daniels opfattelse Det er kærlighed ved første blik For at komme til tiden somme tider / nogle gange om bord på to små fly Flag på halv stang markerede landesorgen Den fjerne mulighed at en af mine bekendte samtidig kunne være en bekendt af hende den direkte fjernsynsdebat

17 335 el debate televisado cara a cara (País) cada uno tiene derecho a asistir o no (Sáb V) el país ha perdido el miedo a la derecha (País) hver enkelt har ret til at deltage eller lade være landet har mistet frygten for højrefløjen 28.5 Ante Ante betyder foran, (over)for og bruges i abstrakte sammenhænge, se Bajo Bajo betyder under og bruges i abstrakte sammenhænge, se Con Con kan oversættes til med, men bruges også i sammenhænge hvor vi på dansk ikke har denne præposition. I følgende eksempler svarer den til dansk: Con excepción de una sola persona (Sáb Med undtagelse af en eneste person III) su esposa viaja con chaleco antibalas hans kone rejser med skudsikker vest (País) No nos contentamos con reivindicar el Vi stiller os ikke tilfreds med at gener-hverve indianernes ret til uddannelse, til derecho del indio a la educación, a la cultura (Mar) kultur Estas organizaciones internacionales con Disse internationale organisationer med sede en Roma (Rep) sæde i Rom el encuentro con Castaño (ABC) mødet med Castaño y me invitó a ir con él (Sáb IV) og han inviterede mig med una jarra con agua (Muñ 57) en kande vand El presidente Pastrana, argumentan, «no Præsident Pastrana kan ikke fortsætte med puede continuar con esa estrateg ia denne tvetydige strategi, argumenterer de ambigua (ABC) Anden etape indledes med uafhængig-heden La segunda etapa se inicia con la Independencia (Mar) en kop kaffe med mæ lk un café con leche (Muñ 13) al handel med udlandet todo comercio con el exterior (Mar) De to besluttede at han skulle studere på en Ambos decidieron que él, junto con sus dos jesuiterskole sammen med sine søstre hermanas, estudiara en un colegio de jesuitas (Rep)

18 Ved møde, også voldsomt Ved møde eller sammenstød med noget bruges con: Cuántas veces tropezamos con esa clase de individuos! (Sáb II) Ayer mismo, 17 universitarios resultaron heridos en enfrentamientos con la policía de la capital (País) Cisterna choca con camión (Rep) María deseaba que yo fuera a la casa y me enfrentase con el marido (Sáb XIII) Hvor mange gange støder vi ikke på den type (mennesker)! I går blev 17 universitetsstud erende såret i et sammenstød med hovedstad ens politi Tankvogn støder ind i lastvogn Maria ville have at jeg skulle tage hjem til hende og stå ansigt til ansigt med hendes mand Holdning Holdning overfor andre udtrykkes med con, og hvis holdningen er positiv, kan præpositionen udvides til para con: es muy cariñosa/am able [para] con su hijo es muy malo/severo/crítico con sus hijos [Inma] estaba teniendo graves problemas de relación con su padre (Muñ 23) Camila se portó mal con él (Del 152) sentía ternura para conmigo mismo y hasta lloré de compasión (Sáb XXIII) hun er meget kærlig/venlig overfor sin søn han er meget ond/streng/kritisk overfor sine børn hun havde store problemer i sit forhold til sin far Camila opførte sig dårligt overfor ham jeg følte ømhed overfor mig selv og jeg græd endda af medlidenhed Con med infinitiv Con + en infinitiv svarer i mange tilfælde til en gerundium. Det vil sige at det kan udtrykke måde (ved) m.m.: Los latifundistas se han contentado con servir de intermediarios (Mar) Pero no sé qué ganará con verme (Sáb IX) Godsejerne har stillet sig tilfreds med at tjene som mellemmænd Men jeg ved ikke hvad De får ud af at møde mig Con + substantiv Con + et substantiv svarer i mange tilfælde til et mente-adverbium, og som det fremgår af sidste eksempel, kan substantivet udvides med et attributiv og give en betydning som man ikke kan få med adverbiet: La observé todo el tiempo con ansiedad [.ansiosam ente] (Sáb III) y me preguntaba con desesperación [.desesperadamente] qué diríamos (Muñ 24) Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein [ modestamente] (Sáb II) Jeg betragtede hend e længselsfuldt hele tiden jeg spurgte desperat mig selv hvad vi skulle sige, hvad vi skulle gøre bagefter Disse herrer der kommer med en Einsteins beskedenhed, får mig til at grine

19 Skift fra con til de ved substantivering Præpositionssyntagmer indledt af con kan ikke substantiveres med artikel, hvilket betyder at der sker et skift til de i tilfælde som følgende: Quieres el vaso con agua? No, prefiero el de vino Funes con calcetines gruesos y sandalias (Muñ 15) el de calcetines gruesos y sandalias Vil du have glasset med vand? Nej, jeg foretrækker det med vin Funes med tykke strømper og sandaler Ham med tykke strømper og sandaler Præpositionsobjekt med con Mange verber kan have præpositionsobjekt med con, men kun et par af dem der adskiller sig mest fra dansk, skal nævnes her: sin consultar con nadie (Muñ 20) A Nélida algunas veces podía verla con absoluta claridad, sobre todo después de una noche que sonó con ella (Muñ 76) Cada jefe deberá cumplir con la orden (Rep) uden at spørge nogen til råds Nogle gange kunne han se Nélida helt klart, især efter at have drømt om hende om natten Enhver chef bør adlyde ordrer Andre udtryk og forbindelser med con Nedenstående eksempler, hvor brugen af con i større eller mindre grad adskiller sig fra med på dansk, er vanskelige at rubricere: el pueblo inkaico vivía con bienestar material (Mar) Almun ia [..], negaba con la cabeza esa posibilidad (País) los medios d e comu nicación en el Perú cuentan con un poder mucho mayor que en otros países de América Latina (Rep) Juana Rosa, desde luego, estaba a su lado, tiesa y fea en contraste con la belleza recobrada de Inma (Muñ 61) det inkaiske folk levede i materiel velstand Almunia afviste den mulighed ved at ryste på hovedet massemedier har en langt større magt i Peru end i andre latinamerikanske lande Juana Rosa stod selvfølgelig ved hans side. Hun var stiv og grim i forhold til den skønhed som Inma havde genvundet

20 Contra Contra betyder imod, sammenlign med hacia (28.14): contra mi voluntad (Muñ 25) mod min vilje la obligatoriedad del Estado de luchar statens forpligtelse til at kæmpe mod de contra los paramilitares (ABC) paramilitære la estrategia contra el narcotráfico y por el strategien mod narkosmugling og for den desarrollo económico y social (ABC) økonomiske og sociale udvikling protestar contra el fraude (País) at protestere mod [valg]svindel la comisión electoral le otorgaba el valgkommissionen tildelte ham 49,96% 49,96%, contra un 40% para su rival, mod 40% til hans rival, Alejandro Alejandro Toledo (País) Toledo una Semana contra la V iolencia (ABC) en uge mod vold oriné contra la pared desconchada del jeg tissede mod skurets afskallede mur cobertizo (Muñ 46) Bemærk : en contra de lo que reclama la comunidad internacional (País) modsat det som det internationale samfund forlanger 28.9 De Præpositionen de bruges efter en mængde verber og svarer derudover til det vi kalder genitiv, d.v.s. ejerskab eller tilhørsforhold, i fagkredse kaldet possession jf. de possessive pronominer. Når man på dansk sammenskriver to substantiver, forenes de på spansk ofte af de. De kan også svare til af. For betydningen fra om tid og afstand henvises til I nogle tilfælde kan de enkelte eksemplers indplacering i nedenstående kategorier diskuteres, og man kunne overveje at lave underkategorier Tilhørsforhold Tilhørsforhold i bred forstand udtrykkes med de. Det kan være la casa de mi tío (min onkels hus), men det kan også være la puerta del coche (bilens dør): Después pidió un pañuelo blanco, que Férula le trajo del armario de Esteban (All 123) el liderazgo de los grupos estudiantiles (Pin 116) la muerte de su p adre (Del 48) las riquezas del territorio (Mar) la Reina Ingrid de Dinamarca (ABC) el estilo de la oposición (País) el artículo 20 de la Constitución (País) la situación de los homosexuales (País) En el Imperio de los Inkas (Mar) Bagefter bad hun om et hvidt lommetørklæde, som Férula hentede til hende fra Estebans skab studentergruppernes lederskab hans fars død områdets rigdomme Dronning Ingrid fra Danmark oppositionens stil grundlovens paragraf 20 de homosexuelles situation Inkariget (Inkaernes rige)

21 Oprindelse, nationalitet, stedsangivelse m.m. Til denne brug vil vi på dansk ofte bruge i og dermed oversætte til en. En rettesnor kunne være at det er bedst at bruge de hvis vi på dansk kunne bruge genitiv, se første eksempel: Ocho ciudades del Perú (País) la Catedral de Roskilde (ABC) la universidad de Lima (Mar) distrito de la provincia de Quispicanchis (Arg) los españoles serían «alemanes de Mallorca» en un Pa ís Vasco independiente (ABC) en Cabana, en la provincia de Ancash (País) Otte byer i Peru / otte peruanske byer Roskilde Domkirke Limas Universitet / Universitetet i Lima et distrikt i Quispicanchis-provinsen Spanierne ville blive «Mallorca-tyskere» i et uafhængigt Baskerland i Cabana i provinsen Ancash Til sammenligning er betydningen i/over hele landet klar i nedenstående eksempel, det er ikke hele landets protestmøder: el inicio de una serie de vigilias de protesta begyndelsen på en serie protestmøder over en todo el pa ís (País) hele landet I stednavne, gader, pladser m.m. bruges de ofte: la plaza de San M artín (Sáb VIII) en la avenida de la Constitución (Muñ 13) Materiale Hvad noget er lavet af eller består af udtrykkes med de: la parte superior del rostro tachonado de pecas (Del 113) suela de caucho (Muñ 15) una gran bandeja de madera (All 35) Un estofado de patatas y costillas de cerdo (Muñ 19) pelotitas de borra (Muñ 20) aceite de girasol (Muñ 21) den øverste del af ansigtet der var dækket af fregner gummisål en stor bakke af træ en stuvning af kartofler og svineribben små bolde af uldhår solsikkeolie Om tid og alder Med de angives måned, dag o.s.v., se også : En una mañana triste y gris de noviembre (På) en trist og grå novembermorgen (ABC) a las tres de la madrugada (Muñ 17) klokken tre om morgenen el pasado veintisiete de octubre (ABC) den forgangne 27. oktober en la mañana de ayer (ABC) i går morges el encuentro de ayer (Sáb X) mødet i går mujeres d e edad in termedia (Muñ 13) midaldrende kvinder Toledo, de 54 años, de aspecto inconfundiblemente indígena (País) deligt indiansk Toledo, som er 54 år og har et umisken- udseende

22 340 la renovación d el PSOE n o se logra sólo con jóvenes de 30 años (País) los amigos de entonces (Muñ 16) el proyecto de 1982 (País) fornyelsen i PSOE kan ikke lykkes alene med unge på 30 år vennerne fra dengang projektet fra 1982 / 1982-projektet De bruges også når man skal beskrive hvad der sker inden for en given tidsperiode: meses de reflexión, de melancolía, de rabia, de abandono y de esperanza (Sáb svigt og håb måneders overvejelser, melanko li, raseri, V) Una noche de insomnio (Sáb V) En søvnløs nat Tenemos más de un siglo de historia (País) Vi har mere end hund rede års historie Desuden: a eso de las diez (Sáb XII) omkring klokken ti Mængdeangivelser, visse talord og procent m.m. Substantiviske mængde- og talord forbindes med et substantiv v.h.a. de. Se også Det samme gælder procentangivelser: dos millones de jóvenes (País) otras partes de España (ABC) la mayoría de los vascos (ABC) decenas de actos relacionados con el maltrato a las mujeres (ABC) más del sesenta por ciento de las plazas hoteleras (ABC) entre los millones de habitantes anónimos de Buenos Aires (Sáb III) Había una cantidad de gente (Sáb IV) un poco de angustia (Muñ 14) con envidia y con algo de irritación (Muñ 25) tiene un m ontón d e plata (País) una botella de Carlos III (Muñ 19) to millioner unge andre dele af Spanien størstedelen af baskerne / de fleste baskere dusinvis af dokumenter der har med mishandlingen af kvinder at gøre mere end tres procent af hotelpladserne blandt Buenos Aires millioner af anonyme indbyggere Der var en mængde mennesker lidt bekymring med misundelse og nogen irritation men han har masser af penge en flaske Carlos III Størrelse Størrelsesforhold angives med de: Un cartel de varios metros de largo (Sáb VI) El hombre aquel comenzó a transformarme en pájaro, en un pájaro de tamaño humano (Sáb XXII) Et flere meter langt skilt Manden begyndte at lave mig om til en fugl, til en fugl af størrelse som et menneske

23 Anden præcisering Præcisering af substantiv eller adjektiv udtrykkes i reglen v.h.a. de (sammenlign de to sidste eksempler): Nadie me va a quitar de la cabeza la idea de que he sido un buen patrón (All 62) tarjeta de identidad (Pin 160) De pronto tuve la impresión de que alguien me observaba en silen cio a mis espaldas (Sáb XII) El indio no cumplió su promesa de volver (Arg) el problema de la tierra (Mar) Parecía desprovista de voluntad (Sáb VIII) el problema es difícil de resolver - es difícil resolver el problema Ingen kan tage den ide ud af hovedet på mig at jeg har været en god husbond legitimationskort Pludse lig fik jeg det indtryk at nogen i stilhed holdt øje med mig bag min ryg Indianeren opfyldte ikke sit løfte om at vende tilbage jordproblemet Hun forekom ikke at have nogen vilje-styrke problemet er svært at løse - det er svært at løse problemet Pris: til Sammenlign med a, : un piso de ptas. al mes Deme un kilo de las manzanas de mil ptas. En lejlighed til ptas. om måneden Giv mig et kg. af de æbler der koster tusind ptas De med betydningen som De + styrelse kan udtrykke en midlertidig eller forgangen tilstand. Det bruges især i udtryk som de niño (som barn), og om job som ikke er ens rigtige job: estoy / trabajo de taxista, pero soy ingeniero (jeg arbejder som taxichauffør, men jeg er ingeniør). pero quiero seguir de alcalde (País) men jeg vil gerne fortsætte som borgmester De som oversættelse af af Det danske af skal ofte oversættes med de: Si es para morirse de risa! (Sáb XV) Otro truco ha sido la ocultación o aplazamiento de cifras oficiales (País) me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales (Sáb II) A algunos los conocía de n ombre (Sáb IV) Det er jo til at dø af grin af Et andet trick har været at skjule eller udskyde de officielle tal jeg ville synes det var meget uretfærdigt at de forlangte særlige kvaliteter af mig, lige netop af mig Nogle (af dem) kendte jeg af navn

Kapitel 18 Verbets modus

Kapitel 18 Verbets modus 215 Kapitel 18 Verbets modus De spanske verbalformer inddeles traditionelt i tre grupper, tre modi: indikativ (fremsættende måde), konjunktiv (ønskemåde) og imperativ (bydemåde). Sidstnævnte, der kun findes

Læs mere

LEKTION 2 HILSEN OG PRÆSENTATION. Øv dig på disse ord og vendinger og lyt til cd en og gentag! Hej... Hola

LEKTION 2 HILSEN OG PRÆSENTATION. Øv dig på disse ord og vendinger og lyt til cd en og gentag! Hej... Hola LEKTION 2 HILSEN OG PRÆSENTATION Øv dig på disse ord og vendinger og lyt til cd en og gentag! Hej... Hola Goddag.... Buenos días God eftermiddag (ca. fra 14.00 til 21.00).. Buenas tardes God aften....

Læs mere

Spansk A. Studentereksamen. Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00

Spansk A. Studentereksamen. Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00 MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING STYRELSEN FOR UNDERVISNING OG KVALITET Spansk A Studentereksamen Onsdag den 25. maj 2016 kl. 9.00-13.00 Side i af 5 sider El fütbol me salvé la vida

Læs mere

Bente Skov. Castellano. Spansk grammatik. Haase & Søns Forlag

Bente Skov. Castellano. Spansk grammatik. Haase & Søns Forlag Bente Skov Castellano Spansk grammatik Haase & Søns Forlag Bente Skov: Castellano. Spansk grammatik Bente Skov og Haase & Søns Forlag 2012 Fagkonsulent: Niels Leifer Forlagsredaktion: Tom Havemann og Michael

Læs mere

DE FARLIGE STOFFER FINDES OVERALT

DE FARLIGE STOFFER FINDES OVERALT TAREA DE COMPRENSIÓN LECTORA (6 x 1 punto = 6 puntos) Lee los siguientes fragmentos y empareja cada uno de ellos con la frase más adecuada (de acuerdo con lo que has leído) de entre las que aparecen en

Læs mere

Udfyldningsopgaver fra drejebogen Volver

Udfyldningsopgaver fra drejebogen Volver Udfyldningsopgaver fra drejebogen Volver Imperativ A. Inden du læser sek. 1-13: Læs om dannelsen af imperativ læg mærke til at det hedder noget forskelligt alt efter om man taler til én eller flere personer,

Læs mere

1. Malene. Malene habla de su trabajo. Malene habla de Madrid y de las tradiciones en Fin de Año

1. Malene. Malene habla de su trabajo. Malene habla de Madrid y de las tradiciones en Fin de Año 1. Malene Malene habla de su trabajo Me llamo Malene Teresa Fernández-Serrano, tengo veintiséis años, vivo en Madrid, en Las Rozas, que está en las afueras de Madrid, he estudiado Comunicación y trabajo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2015 Institution VoksenuddannelsesCenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold GSK

Læs mere

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne 9 Min lejlighed 3 Substantiver III ental ubestemt en et ental ubestemt -en -et flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne flertal bestemt gruppe 1: -erne

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Spansk-Dansk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Spansk-Dansk hilsen : ægteskab Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. par Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el

Læs mere

Kapitel 14 Konjunktioner Conjunciones

Kapitel 14 Konjunktioner Conjunciones 169 Kapitel 14 Konjunktioner Conjunciones Konjunktionerne kan deles i to grupper: de sideordnende, som indleder hovedsætninger, og sideordner substantiver, adjektiver m.m., og de underordnende som indleder

Læs mere

1. Arbejd to og to og spørge hinanden som i eksemplet. 2. Ordne billederne og fortæl historien:

1. Arbejd to og to og spørge hinanden som i eksemplet. 2. Ordne billederne og fortæl historien: En Vivo 7 10 Repetition B 1. Arbejd to og to og spørge hinanden som i eksemplet 2. Ordne billederne og fortæl historien: 5. Hvornår bruges verberne tener, ser, ir og estar? Træk en pil mellem boksen *

Læs mere

Retstolkes gengivelse af spansktalende afhørtes talestil ved danske retsmøder

Retstolkes gengivelse af spansktalende afhørtes talestil ved danske retsmøder au AARHUS UNIVERSITET UNIVERSI AARH TET US Retstolkes gengivelse af spansktalende afhørtes talestil ved danske retsmøder Bilag Kanditatafhandling Institut for Erhvervskommunikation AARHUS UNIVERSITET,

Læs mere

Spansk A. Studentereksamen. Fredag den 19. august 2016 Kl Delprøve 1, uden hjælpemidler. Kl stx162-span/a

Spansk A. Studentereksamen. Fredag den 19. august 2016 Kl Delprøve 1, uden hjælpemidler. Kl stx162-span/a Spansk A Studentereksamen Delprøve 1, uden hjælpemidler Kl. 9.00-10.00 stx162-span/a-19082016 Fredag den 19. august 2016 Kl. 9.00-13.00 Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afleveres dette hæfte

Læs mere

VILLAR los hijos de Manuela forslag til opgaveløsning

VILLAR los hijos de Manuela forslag til opgaveløsning *1 OPGAVE 1 A mand, kone, ægtefæller ægtepar, par far, mor, forældre søn, datter, børn bror, søster, søskende bedstefar, bedstemor, bedsteforældre barnebarn (dreng), barnebarn (pige), børnebørn onkel,

Læs mere

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad!

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER Glosestorm Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! HABLAR (at tale): COMPRAR (at købe): TOMAR (at tage): COCINAR (at lave mad): LAVAR (at vaske): Se hvad din nabo

Læs mere

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Ikke at vide hvor du er. At spørge efter et bestemt sted på et kort. At spørge efter en bestemt facilitet

Rejse Komme omkring. Komme omkring - Sted. Ikke at vide hvor du er. At spørge efter et bestemt sted på et kort. At spørge efter en bestemt facilitet - Sted Estoy perdido. Ikke at vide hvor du er Me puede mostrar su ubicación en el mapa? At spørge efter et bestemt på et kort En dónde puedo encontrar? At spørge efter en bestemt Estoy perdido. Me puede

Læs mere

Kapitel 12 De indefinitte pronominer Los pronombres indefinidos

Kapitel 12 De indefinitte pronominer Los pronombres indefinidos 157 Kapitel 12 De indefinitte pronominer Los pronombres indefinidos De indefinitte pronominer, eller ubestemte stedord, er lidt vanskelige at definere, og nogle lingvister inkluderer flere end andre i

Læs mere

La Gramática. Spansk grammatik

La Gramática. Spansk grammatik GYLDENDALS GYMNASIALE GRAMMATIKKER La Gramática Spansk grammatik Marietje Hastrup Lise Thorup Lauridsen La Gramática Spansk grammatik G Y L D E N D A L U D D A N N E L S E La Gramática Gyldendals Gymnasiale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Kapitel 17 Verbets tempus og aspekt

Kapitel 17 Verbets tempus og aspekt 195 Kapitel 17 Verbets tempus og aspekt Tempus og aspekt er to kategorier der tilsammen fortæller noget om hvornår en handling finder sted, og hvor den talende befinder sig i forhold til handlingen. Tempus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse.

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Spansk A Søren Risum Hold h1spa2a51 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 915e Sp 1308

Undervisningsbeskrivelse for: 915e Sp 1308 Undervisningsbeskrivelse for: 915e Sp 1308 Fag: Spansk B, VAF Niveau: B Institution: VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (147248) Hold: GSK Spansk 0-B Termin: December 2013 Uddannelse: Valgfags Bek.

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Podría ayudarme? Habla inglés? snakker du _[language]_? At spørge efter om en

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Podría ayudarme? At spørge efter hjælp Habla inglés? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Habla_[idioma]_? At spørge efter om en person

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Spansk

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Rejse At Spise Ude. At Spise Ude - Ved Indgangen. At Spise Ude - At bestille mad

Rejse At Spise Ude. At Spise Ude - Ved Indgangen. At Spise Ude - At bestille mad - Ved Indgangen Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_. At lave en reservation Et bord til _[antal af mennesker]_, tak. At spørge efter et bord Tager I imod kreditkort?

Læs mere

Grammatik Blandet - Opsamling

Grammatik Blandet - Opsamling Grammatik Blandet - Opsamling FIO2000 Laila Kjærbæk Mandag den 15. juni 2009 Substantiver - øvelse Singularis Pluralis Indefinit Definit Indefinit Definit et akvarium akvariet akvarier akvarierne et billede

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Adversativ feedback (modsvar) Til at afklare forståelsesproblemer. Til sikring af forståelsen. Overtagelse af taleretten. Overdragelse af taleretten

Adversativ feedback (modsvar) Til at afklare forståelsesproblemer. Til sikring af forståelsen. Overtagelse af taleretten. Overdragelse af taleretten GAMBITTER gambitter: Ord og faste vendinger som vi bruger til at regulere turskift i en samtale. Gambitter indeholder ikke informationer om sagen, men bidrager til at regulere samtalen, fx "jamen" brugt

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

4 Cantón de Jesús. Santa Maria de Jesus, Guatemala. De har ikke sådan en.

4 Cantón de Jesús. Santa Maria de Jesus, Guatemala. De har ikke sådan en. Studerendes navn: Adam Bisbjerg Wolff Studienummer: Ps10327 E-mail.: 1005168@ucn.dk Praktikperiode: 2. el. 3. 3. Praktik Periode Praktik fra til: dd.mm.år: 01-02-2012 31-07-2013 Institutionens navn: Jardin

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Se usa para pedir ayuda. Para preguntar si una persona habla inglés

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Se usa para pedir ayuda. Para preguntar si una persona habla inglés - Básicos Kan du hjælpe mig, tak? Se usa para pedir ayuda Snakker du engelsk? Para preguntar si una persona habla inglés Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? snakker du _[language]_? Para preguntar

Læs mere

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01)

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01) Rita Vinter Ebbe Alle 16 4891 Toreby L eyesofshiva@icloud.com tlf: 53 66 05 20 23. jun. 2015 Guldborgsund kommune Center for familie og forebyggelse Att: Jette Larsen Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse

Læs mere

Kapitel 11 Demonstrative pronominer Los pronombres demostrativos

Kapitel 11 Demonstrative pronominer Los pronombres demostrativos 151 Kapitel 11 Demonstrative pronominer Los pronombres demostrativos De demonstrative pronominer eller påpegende stedord refererer i rum og tid i forhold til den talendes position eller internt i teksten.

Læs mere

På dansk ser det underligt ud hvis et substantiv står helt»bart«uden nogen form for bestemmer. Se for eksempel:

På dansk ser det underligt ud hvis et substantiv står helt»bart«uden nogen form for bestemmer. Se for eksempel: 9. undervisningsgang 13. december Samtale II Gennemgang af opgaverne *Jeg læser ved Sofia Universitetet Jeg læser ved universitetet i Sofia Jeg læser ved Sofia Universitet Det er lidt uhøfligt at skrive

Læs mere

Spansk A. Studentereksamen. Delprøve 1, uden hjælpemidler. Vejledende opgave 2 Kl

Spansk A. Studentereksamen. Delprøve 1, uden hjælpemidler. Vejledende opgave 2 Kl Spansk A Studentereksamen Delprøve 1, uden hjælpemidler Vejledende opgave 2 Kl. 9.00-10.00 Side 2 af 10 Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afleveres dette hæfte til en tilsynsførende. Vejledende

Læs mere

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1

Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen ALFABETAS GRAMMATIK ØVEHÆFTE 1 Alfabetas grammatik Øvehæfte 1 Alfabeta 2006 Lene Bagger Frank Lisborg Hanne Villumsen 1. udgave, 1. oplag 2006 Mekanisk, fotografisk

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Spansk 2 Begyndere/let øvet

Spansk 2 Begyndere/let øvet 1 Spansklaerer.dk Spansk 2 Begyndere/let øvet 2 Introduktion Over 400 milloner personer taler spansk i verden, vil du være en af dem? En éste libro encontrarás las herramientas básicas para aprender la

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Bilag 7. T7: Først vil jeg gerne sige tak til arrangørerne af denne debat i dag til dette aktuelle tema influenza A.

Bilag 7. T7: Først vil jeg gerne sige tak til arrangørerne af denne debat i dag til dette aktuelle tema influenza A. Tale X: Gripe A tolk 7 X: Buenos días a todos T7: Goddag alle sammen. X: En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores de este debate de hoy por haber escogido un tema de tanta actualidad

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium Rådmands Boulevard, 8900 Randers Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37 1 13. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 30. august 2015 kl. 10.00. Salmer: 298/434/208/164//365/439/192/613 Åbningshilsen Den sidste søndag i august, sensommerens næstsidste dag, første søndag

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 10/11 Institution Tradium, Hobro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Spansk A Rikke Gade

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Rejse Helbred. Helbred - Nødsituation. Helbred - Ved lægen. Necesito ir al hospital. At spørge efter at blive bragt på sygehuset. Me siento mal.

Rejse Helbred. Helbred - Nødsituation. Helbred - Ved lægen. Necesito ir al hospital. At spørge efter at blive bragt på sygehuset. Me siento mal. - Nødsituation Necesito ir al hospital. At spørge efter at blive bragt på sygehuset Me siento mal. Necesito ver a un doctor inmediatamente! At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp Ayuda! At råbe efter øjeblikkelig

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2 abc Spansk A

Undervisningsbeskrivelse 2 abc Spansk A Termin maj/juni 2014 Undervisningsbeskrivelse 2 abc Spansk A Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Studenterkurset i Sønderjylland STX Spansk A Dan Albertsen 2abc SP Oversigt over gennemførte

Læs mere

En lille pige stormer ind i stuen. Helt opsat på at vise en figur, som hun har lavet i skolen.

En lille pige stormer ind i stuen. Helt opsat på at vise en figur, som hun har lavet i skolen. Hjemmet uge 17 2015, af Anette Løkken Sørensen, foto: Anne Mette Welling Tina var udsat for vold og misbrug: Jeg lader mig ikke længere nøje Tina Marie-Louise Campbell er vokset op med en far der drak

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 Hvordan lød mon verdens første spørgsmål? Det kan I jo tænke lidt over

Læs mere

I----------------------------- I

I----------------------------- I KONFIRMATION 2016 HA OG VÆ Det er en uendelig smuk og minderig dag, I bliver konfirmeret på Vejret er helt fantastisk.og så er det den 5. maj, Danmarks befrielses dag Efter fem års besættelse, med mørkelægnings-gardiner

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/12 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Spansk A Pia Augustesen

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online.

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online. Mennesker på flugt Skrevet af Ask Holmsgaard Så er vi fremme. Det er en iskold fredag efterårsaften. Vi stiger ud på den lille station og går ned på pladsen, hvor vi skal mødes. Det er ikke helt mørkt.

Læs mere

Kvinden Med Barnet 1

Kvinden Med Barnet 1 Kvinden Med Barnet 1 Du blev født. Du voksede op. Du blev voksen, flyttede hjemmefra og så dig aldrig tilbage. Du fik dig en god uddannelse. Du blev forelsket, og I blev kærester. I var sammen i flere

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Spansk A Nathalie

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Hold: 10.klasse Fag: Spansk 1. periode Lærer: Sarah Dalgaard

Årsplan 2015/2016 Hold: 10.klasse Fag: Spansk 1. periode Lærer: Sarah Dalgaard Uger 32 33 34 Kulturuge 35 36 Lærerens mål Metoder/ Emne/tema for forløbet arbejdsform 1. periode (d. 10/8-2015 d. 15/1-2016) Fælleslejrtur Vi bruger grundbøgerne Caminando Tekstbog og arbejdsbog fra Gyldendal

Læs mere

EVA/IDA: cherrybombs. Tone Ottilie Frederiksen. tone

EVA/IDA: cherrybombs. Tone Ottilie Frederiksen. tone /: cherrybombs By Tone Ottilie Frederiksen tone SCENE 1. I EN HAVE. EXT. FORMIDDAG. Eva og ida sidder i en have i bare ben sammen i en havestol og hører musik i et fælles høretelefonssæt. Ida sidder halvt

Læs mere

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG

EN E-BOG FRA MIG TIL DIG EN E-BOG FRA MIG TIL DIG 8 GYLDNE GENVEJE TIL MERE ALENETID UDEN DÅRLIG SAMVITTIGHED. Apropos børn, så har vi sammen smukke Aia på 6 år, charmerende Villads på 3 år og bedårende Vega på 1 år. 3 verdensstjerner

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Jacob og Lone henne? 2. Hvad laver de?

Restaurant Petit. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Jacob og Lone henne? 2. Hvad laver de? OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvor er Jacob og Lone henne? 2. Hvad laver de? 3. Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem?

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Spansk A María Elena

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni Silkeborg

Læs mere

Romansk Hus. Lektion 1

Romansk Hus. Lektion 1 Dette er et eksempel på en lektion af kurset: Spansk Fjernundervisning Niveau 1 fra Romansk Hus. Gå til vores hjemmeside for at læse mere om kurset eller for at se vores andre kurser. 1 NY GRAMMATIK: UDTALEREGLER,

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere