ROS-programmet er udviklet og tænkt som et pædagogisk bidrag til at øge trivsel, Hvad er ROS-programmet. Pædagogisk indgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROS-programmet er udviklet og tænkt som et pædagogisk bidrag til at øge trivsel, Hvad er ROS-programmet. Pædagogisk indgang"

Transkript

1 Ro Opmærksomhed Selvkontrol Et mindfulness-program udviklet til skoler for 7 12-årige elever 1

2 Hvad er ROS-programmet Pædagogisk indgang ROS-programmet er udviklet og tænkt som et pædagogisk bidrag til at øge trivsel, forbedre opmærksomhed og fokus, og til at lære den enkelte elev at håndtere svære følelsesmæssige tilstande. Programmet skal ikke ses som et disciplineringsredskab i klasser, hvor uro og svære undervisningsforhold ingsforhold dominerer billedet. Men snarere som en konkret måde at udvikle den enkelte elev og klassens samlede ressourcer over tid. Værktøjer Vores intention er, at give et konkret program, som klassen kan begynde på straks. De skal kunne eksperimentere og udvikle fra vores platform. Vi giver igennem en afgrænset og aftalt periode klassen smagsprøver på konkrete øvelser, hvor vi indarbejder og strukturerer rutiner. Dette gøres for at alle kan drage positive erfaringer af arbejdet med mindfulness, som kræver kontinuitet og vedholdenhed. Det er herefter klassens ansvar at fortsætte og fastholde strukturen i praksis. Læreren deltager som elev, for herefter at kunne stå på egne ben med klassen. Under forløbet vil læreren drage egne erfaringer, som skal danne grundlag for den fortsatte praksis. Initiativtagere Forløbet er udviklet af Skolen For Overskud, et privat initiativ, som blandt andet tilbyder undervisning til skoler. Skolen For Overskud består af ildsjæle med pædagogisk, psykologisk indsigt og over 40 års meditations-erfaring. erfaring. Se evt. mere om vores baggrund på www. skolenforoverskud.dk om os. 2

3 Fakta om Mindfulness Hvad er Mindfulness Mindfulness er en tilstand af fuld opmærksomhed, hvor man bevidst og uforstyrret oplever livet som det er uden at analysere eller bedømme det. Det handler om at fokusere på her og nu, i stedet for at tænke på fortiden eller bekymre sig om fremtiden. Ligesom en muskel styrkes gennem motion, er mindfulness en evne, vi alle kan udvikle gennem en bred vifte af aktiviteter. ter. Den mest almindelige aktivitet er mindfulness meditation. Så lidt som fem minutter dagligt er alt, der er nødvendig for at begynde at se fordelene. Mens mindfulness har været kendt i årtusinder i afgrænsede kulturer, har der været en stigende popularitet i de seneste år verden over. Mindfulness praksis er blevet en naturlig del i hverdagen i blandt andet mange skoler og institutioner i udlandet. Mindfulness meditation Mindfulness meditation er en af de mest effektive måder at lære os at være fuldt opmærksomme på. Det handler ikke om rydde vores sind, men snarere om at fokusere vores opmærksomhed på nuet, og at være opmærksom på og anerkende vores tanker, følelser og handlinger, uden at bedømme dem på nogen måde. Hvis vores sind vandrer under en meditation, vil en mindfull reaktion være, at registrere hvad der sker, og forsigtigt bringe opmærksomheden tilbage til nuet. Mindfulness meditation kan praktiseres på en række forskellige måder. Den simpleste måde, er at lade vores opmærksomhed hvile på åndedrættet. Men vi kan også opøve mindfulness ved at observere en af de fem sanser: lyd, smag, lugt og berøring på en ikke bedømmende måde. Mindfulness praksissen kan træne os til at blive opmærksomme i hverdagen, hjælpe os med at blive mere selvbevidste, mindre reaktive og udvikle en bedre evne til at fokusere og føle empati. Hvorfor mindfulness meditation? Samfundet oplever i disse tider store og hurtige ændringer, herunder en kraftig informationsstrøm med et øget forbrug af sociale og teknologiske medier. Børn og unge er som aldrig før på hele tiden, hvor de både skal præstere ift. at få en god skoleuddannelse, men i lige så høj grad ift. at blive accepteret af vennerne. Dette pres synes at påvirke deres trivsel og velbefindende. Forskningen har vist, at en mindfulness praksis kan reducere stress, øge modstandsdygtigheden og hjælpe med at øge generel trivsel hos det enkelte 3

4 menneske. Desuden har undersøgelser vist, at børn, der tilbringer mere tid på at være fuldt opmærksomme, har en tendens til at opleve klarere, har en mere fokuseret tænkning, har forbedret hukommelse og opmærksomhed og en øget præstationsevne. De oplever et mere positivt syn på livet, øget selvværd, forbedret søvnkvalitet og udvikler den følelsesmæssige intelligens gennem aktivering af særlige områder i hjernen (Shapiro, 2009; Marianette & Passmore, 2010). Hvordan virker det? En mindfulness praksis påvirker aktivt det autonome nervesystem. Herunder det sympatiske og det parasympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem er ansvarlig for aktivering af kroppen til handling - det mobiliserer organerne og sætter os i stand til at reagere. Overaktivering af det sympatiske nervesystemsystem kan resultere i en permanent ent tilstand af stress, med udbrændthed til følge. Det parasympatiske nervesystem er ansvarlig for at afslappe kroppen, gøre det muligt at regenerere og helbrede. Hjerterytmen bliver langsommere, fordøjelsen bedres, sindet lettes for tyngende tanker. Disse forandringer vil ved vedvarende praksis blive permanente (Kabat-Zinn, 1990.) Mindfulness meditation sætter ligeledes biologiske aftryk i kroppen. Eksempelvis stimuleres serotonin-syntesen, hvilket har indvirkning på humør og følelser af lykke og trivsel. Man ved, den højre frontallap aktiveres, hvilket associeres med positive emotioner. Dette medfører en reduktion af angst, stress og negative emotioner (Davidson & Lutz, 2008). Desuden ses en øget mængde og tæthed af den grå substans i bestemte dele af hjernen. Dette har blandt andet indflydelse på bevidsthed og social kognition som bedst kan ses i form af øget indfølingsevne (Lazar et al., 2005, Hölzel et al., 2011). Programforløb Programoversigt Dette otte ugers program ram består af en ugentlig session, hvor ugens tema introduceres af en instruktør. Efterfølgende skal klassen praktisere en til to udvalgte øvelser dagligt. Disse øvelser varetages af den ansvarlige lærer. Det er intentionen, at programmet skal implementeres som en daglig rutine i klassens hverdag. Programmet er et naturligt supplement til eksempelvis filosofien bag positiv psykologi for at fremme trivsel hos den enkelte elev og klassen som helhed. 4

5 Øvelsesoversigt Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Dag 1 Dag 1 Dag 1 Dag 1 Dag 1 Dag 1 Dag 1 Dag 1 Mindfulness landet dit trygge sted Gå på opdagelse i kroppen Dit åndedræt Hvordan trækker du vejret? Undersøg dine sanser Hør lydene Gå når du går Mærk din krop Tankernes hus Din tankefest Din indre vejrudsigt Hvordan er din indre vejrudsigt Vær venlig mod dig selv Send dig selv en venlig tanke Ønsker for fremtiden Ønsketræet 5

6 Daglig praksis Det er bedst for den daglige praksis, at øvelserne foregår i rolige omgivelser, hvor der ikke er afbrydelser eller distraktioner. Eleverne kan sidde på gulvet, på en stol eller evt. ligge behageligt på gulvet hvor det mest optimale er liggende på ryggen. Siddende på gulv: hvis eleven sidder på gulvet, skal ryggen rankes for bedst vejrtrækning. For bedst stabilitet sidder eleven med ben i skrædderstilling. Skønnes det nødvendigt, kan eleven sidde op ad en væg, med en pude under sædet. Skuldrene skal være afslappede og hænderne kan hvile i eget skød. Siddende på en stol: hvis eleven sidder på en stol, skal ryggen rankes, og eleven skal have kontakt til gulvet med sine fødder. Benene skal ikke være krydsede af hensyn til blodomløbet. Skuldrene skal være afslappede og hænderne kan hvile i eget skød. Liggende på gulvet: hvis eleven ligger på gulvet, er den bedste stilling på ryggen, med arme ned langs siden, med håndfladerne opad og ben afslappede og strakte. Der kan benyttes et blødt underlag og evt. en pude for at gøre liggestillingen mere behagelig. Vigtigt: For at bevare den bedst mulige opmærksomhed, er det vigtigt, at alle elever sidder eller ligger behageligt fra starten af øvelsen. Hvis enkelte elever føler ubehag ved at skulle lukke øjnene, ne, kan øjnene halvlukkes, eller eleven kan fokusere på et punkt foran sig. Hvis en elev under en øvelse oplever ubehag, kan eleven blot åbne øjnene, sidde stille og lytte til øvelsen. Gode råd til underviseren introducér aktiviteten med en klar rammesætning vær opmærksom på dine egne intentioner og mål før og under undervisningen. Giv herefter slip på dine egne forventninger. Vær åben ved eventuelle forandringer smil brug åndedrættet tal i en rolig men med en stærk stemme, og vær bevidst om din nonverbale kommunikation overvej alderssvarende sprog og metaforer skab god relation ved at være tillidsfuld, empatisk og ikke-dømmende overfor dig selv og dine elever bevar en god stemning og hav tålmodighed dyrk nysgerrighed og kreativitet 6

7 begynd med simple øvelser og lad det udvikle sig herfra forbliv positiv, dyrk den positive holdning praktiser så ofte, det er muligt tag dit arbejde alvorligt, men ikke dig selv. Afslutningsdialog Hver session bør følges op af en kort afslutning, udført af læreren. En afslutning er en samtale, der giver børnene mulighed for at: dele erfaringer med hinanden undersøge, anerkende og normalisere alle tanker, følelser eller fysiske reaktioner, som kan være opstået under øvelserne identificere og italesætte effekten af øvelsen anerkende resultater - fx deltagere, der overvandt vanskeligheder få støtte og ny viden til den fortsatte praksis at give deltagerne en stemme og respektere deres erfaringer og øge fællesskabet i forbindelse med øvelserne. For at sikre en smidig afvikling af en åben og effektiv afslutning, er det vigtigt at fortælle eleverne fra starten, at uanset hvad de vælger at dele med gruppen, vil det forblive i gruppen og ikke drøftes med andre uden deres tilladelse. Undtagelsen fra denne regel er, hvis læreren har grund til at tro, at en deltager er i risiko for skade. Når du udfører en afslutningsdialog, skal du fungere som vejleder er i dialogen og animere eleverne til at dele deres erfaringer med hinanden. Begynd at stille gruppen åbne spørgsmål, som: 1. Hvad var din oplevelse? 2. Hvordan føltes det? 3. Hvad har du lært? Anerkend alle svar til disse spørgsmål. Stil evt. supplerende spørgsmål for at gøre dialogen mere levende. Det er godt at generalisere eralisere erfaringerne ved at spørge: "Har andre følt på samme måde? 7

8 Vær opmærksom på, at nogle elever kan finde det svært at udtrykke deres følelser eller reaktioner, eller ligefrem føle flovhed eller ubehag ved at dele deres erfaringer med klassen. Læreren kan give eksempler på oplevelser ved spørgsmål som: "Du føler dig måske... afslappet, rolig, angst, tung, let, nervøs, mistænksom, bange, varm osv." "Mange elever føler..." kan også være et svar. Læreren kan bede eleverne om at række hånden i vejret som svar på disse spørgsmål. Herefter kan enkelte elever uddybe deres svar. At italesætte mulige oplevelser af erfaringerne giver eleverne sprog for deres sanseoplevelser, tanker og følelser. Når eleverne bemærker, at andre elever har samme oplevelser, falder det dem måske lettere at tale om deres reaktioner. En anden mulighed er, at eleverne skriver deres oplevelser ned. Læreren kan nu anonymt oplæse nogle af beskrivelserne, for at åbne for en mere tryg dialog. Efter endt afslutning, kan læreren tilbyde de elever, der måtte ønske det, en uddybende en-til-en samtale. 8

9 Uge 1 Dag 1: Mindfulnesslandet Opsummering af ugens emne: Mindfulnesslandet dit trygge sted Det er et sted, du kan besøge, især hvis du har en dårlig dag, er vred, er ked af det, er bange, eller måske er ensom. Mindfulness-landet landet er et land, hvor du føler dig rolig, stærk med mulighed for at tanke ny energi. Med din opmærksomhed kan du lande i Mindfulness-landet. landet. Opmærksomhed er som en lommelygte Du vælger selv, hvad din opmærksomhed skal lyse på. Du kan være opmærksom på lyde, lugte, det du spiser, det du ser, og det du føler. Opmærksomheden kan lyse indad på tanker, følelser og fornemmelser i kroppen. Fuld opmærksomhed er som en stærk lyskegle fra lommelygten. En god koncentration betyder, at du kan holde lyskeglen i lang tid på samme sted. Du kan være opmærksom på lyse på - både rare og ikke rare ting. Opmærksomheden som en vild abe Når du prøver at holde opmærksomheden på en bestemt ting, kan den let afledes af noget andet: støj/uro, ondt i maven eller hovedet, urolig krop, eller noget du går og tænker på hele tiden. Opmærksomheden kan virke som en vild abe, der springer rundt i træerne. Du bestemmer selv over din opmærksomhed, og du kan styre den derhen, hvor du vil. For at du kan styre din opmærksomhed, må du først vide, hvor du kan finde den henne. Din krop sender dig signaler. Når du er opmærksom på de forskellige signaler fra din krop afspændthed, uro, træthed, sult, mæthed, glæde - lærer du din krop bedre at kende, og du ved, hvornår du føler dig frisk, træt eller måske sløj. Guided øvelse: Gå på opdagelse i kroppen Øvelsen findes på: 9

10 Elevøvelse: Mærk din krop om morgenen - Bliv liggende i din seng et minut eller to, hvor du mærker din krop. - Hvad mærker du i din krop? Føler du dig udhvilet eller træt? - Sæt et mærke på dit termometer hver dag, hvor frisk er du i dag? FRISK DAG: TRÆT 10

11 Uge 2 Dag 1: Dit åndedræt Opsummering af ugens emne: Dit åndedræt Du kan trække vejret på mange måder: du kan f.eks. trække det hurtigt, langsomt, kort, langt, besværet, ubesværet, dybt nede i maven, højt oppe i brystkassen, igennem næsen og igennem munden. Din verjtrækning er udtryk for, hvordan du har det inde i dig selv. Er du vred, bange eller ked af det, vil du trække vejret meget hurtigt, kort, måske igennem munden. Er du rolig og afslappet, vil din vejrtrækning oftest være lydløs, langsom og foregå dybt nede i maven måske med lukket mund. Vejrtrækning din følgesvend Din vejrtrækning er din følgesvend, den følger dig overalt. Du vil ikke kunne glemme den, hverken derhjemme eller i skolen, den er altid med dig. Hvis du kender din vejtrækning, vil du kunne styre den, og via vejrtrækningen finde ind til dit trygge sted. Når du er vred, bange eller ked af det, skal du forsøge at trække vejret igennem næsen, prøv også at dæmp din vejrtrækning, så den ikke kan høres. Du kan prøve at forestille dig, at du er en lillebitte mus, der trække vejret helt stille, så ingen kan høre dig. Få øje på dit åndedræt Når du skal få øje på dit åndedræt, kan du måske føle luften i næseborene, når du trækker vejret ind og ud. Det føles måske som en let kildren. Måske du kan mærke, at maven går ud, når du trækker vejret ind, og går ind, når du puster luften ud igen. Eller måske du kan få øje på dit åndedræt et helt tredje sted. Når du undersøger dit åndedræt, er der ting, der kan få det til at forsvinde igen f.eks. lyde, lugte, tanker. Guided øvelse: Hvordan trækker du vejret? Sendes som lydfil. 11

12 Elevøvelse: Giv dig selv et smil hver morgen - Stil dig foran et spejl, og begynd at smile til dig selv. - Tag tre korte åndedræt nede i maven og mærk, hvad der sker i kroppen, når du smiler. Hvad smiler du med øjne, kinder, mund, mave, skuldre eller måske flere ting? - Prøv at give dine kammerater eller mor og far et smil og se, hvad der sker. 12

13 Uge 3 Dag 1: Undersøg dine sanser Opsummering af ugens emne: Dine sanser Mennesket har fem sanser syns-, smags-, lugte-, høre-, og følesansen. Men derudover kan hjernen sanse følgende: tørst, sult, magnetfelt, tid men også kropsstræk, balance, smerte, spænding, kropsstilling, temperatur, tryk og kløe. Hjernen giver disse sansninger mening, så du vil opleve nogle ting kan virke behagelige for dig, og andre ikke. At spise med alle sine sanser Man kan spise med alle sanserne ikke kun med smagssansen. Du kan f.eks. se på din mad, du kan lytte til din mad, du kan dufte til din mad, du kan undersøge, hvordan den ser ud, inden du spiser og tygger din mad. Hvis du benytter dine mange sanser, når du spiser, kan man godt sige, du er i dit trygge sted, Mindfulness-landet. landet. Hvorfor bruge sine sanser Hvis du bevidst benytter mange af dine sanser, vil du opleve mange ting på en mere tydelig og klar måde. Guided øvelse: Hør lydene Sendes som lydfil. 13

14 Elevøvelse: Tæl til ti - Stil eleverne i en rundkreds med lukkede øjne, og ånd ind og ud tre gange gennem næsen. - Nu tæller læreren højt 1. Herefter tæller en elev højt 2 nu overtager en tredje elev med tallet 3 og så videre op til tallet Samme elev må ikke tælle to tal i træk. - Der må ikke aftales en bestemt tællerækkefølge. - Siger to elever et tal i munden på hinanden, begynder øvelsen forfra. - Når tallet 10 er nået, er øvelsen slut. - - Øvelsen kan gøres sværere med tiden, ved at øge tællerækken til

15 Uge 4 Dag 1: Gå når du går Opsummering af ugens emne: At være mindful i hverdagen Skal du en tur ind i dit trygge sted Mindfulnesslandet, kan dette gøres på flere måder, blandt andet ved at observere din krop, observere dit åndedræt eller ved at have fuld opmærksomhed på det, du laver lige nu. Der er mange gode grunde til at have fuld opmærksomhed på det, du laver lige nu: du får en større og dybere oplevelse af den aktivitet, du er i gang med lige nu du bliver måske bedre til at udføre aktiviteten du laver måske færre fejl, når du er fuldt opmærksom du vil opleve mere ro, glæde og nydelse i kroppen ved at lave en enkelt aktivitet af gangen en opgave, du synes er kedelig, kan med dine nye briller måske pludseligt være okay måske vil dine klassekammerater opleve dig som en person med mere overskud. Gøremål at være opmærksom på Du kan være fuldt opmærksom i din hverdag f.eks. når du børster tænder, spiser mad, tager brusebad, cykler til skolen, går fra et klasselokale til et andet, tegner, lytter til musik fortsæt selv. Du kan udvælge en enkelt ting eller to i din hverdag, som du vil træne din opmærksomhed på. Guided øvelse: Mærk din krop Sendes som lydfil. 15

16 Elevøvelse: Klaverøvelsen - Eleverne arbejder sammen to og to. Den ene elev lægger sig på ryggen med strakte ben og armene ned langs siden med lukkede øjne. - Den anden elev sidder ved siden af sin liggende kammerat. - Den siddende elev rører blidt forskellige steder på kammeratens krop. Denne markerer uden lyd, når berøringen fornemmes. Tillægsøvelse: Spis, når du spiser - Indstil et æggeur i tre fem minutter. - Lad eleverne spise deres madpakker i fuldstændig stilhed, indtil uret ringer. 16

17 Uge 5 Dag 1: Tankernes Hus Opsummering af ugens emne: Tankernes Hus Tanker er en slags små stemmer, du kan høre, som om de sidder inde i dit hoved. Som en historie-fortæller, der ikke kan standse, snakker stemmen hele tiden. Vi har mellem tanker om dagen. Mange af tankerne vender tit tilbage. Tanker hænger ofte sammen Tanker kommer i rækkefølge den ene efter den anden. Tanker hænger som regel sammen ligesom et tog med vogne, som kører sammen til et bestemt sted. Nogle gange er man smeltet sammen med sine tanker tanketoget kører så stærkt, at man ikke kan komme af det, og man lander et sted, man ikke vil være. Man er begyndt at gruble. I sådanne situationer kommer man til et sted, hvor der gemmer sig tvivl, angst eller mangel på selvtillid. Tro ikke på alle dine tanker Man er ikke det samme, som sine tanker. Man skal ikke tro på alle tanker, og man behøver heller ikke gøre alt, hvad tanker siger. For at blive herre over dine tanker, er du nødt til først at lære dem at kende. Klasselæreren kan hjælpe dig med at få øje på dine tanker. Hun kan ofte stille nysgerrige spørgsmål: Hvad tænker du på? - hvad betyder det for dig, du tænker sådan lige nu? Guided øvelse: Din tankefest Sendes som lydfil. 17

18 Elevøvelse: Tegn dit Tankernes Hus - Som du nu ved, kan man forestille sig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. I et rum bor der måske nogle triste eller vrede tanker. I et andet rum er de glade og skægge tanker. - Prøv at tegn dit Tankernes Hus, som du synes, det ser ud. Hvor mange rum er der? Hvad er der inde i rummene? Hvilken farve har rummene? Er dit hus et højhus, legehus, en iglo eller måske en lerhytte? Der er mange muligheder. Det er kun dig, der kender dit tankehus. 18

19 Uge 6 Dag 1: Din indre vejrudsigt Opsummering af ugens emne: Din indre vejrudsigt Dit sind er ligesom et hav. Storme og uvejr kan skabe mange og skrækindjagende høje bølger på havet. Andre gange når vejret er fint, kan havet været helt stille med en blank vandoverflade, hvor du kan kigge langt ned i dybet. Du kan ikke ændre på vejret og dermed fjerne de høje bølger, men du kan lære at surfe på bølgerne. Dit humør kan ænder sig Du er ligesom et hav inden i dig. Dit humør kan ændre sig, og stærke følelser kan skabe et indre stormvejr, hvor du let kan blive revet omkuld. Følelser er en reaktion på noget, vi oplever, tænker eller gør. Følelser mærker vi inde i vores krop. De fire grundlæggende følelser er: Vrede, sorg, angst og glæde. Du har mange følelser og det er helt i orden Du er ikke dine følelser, men du har følelser. Du behøver ikke, at lade dig rive med af følelserne eller gemme dem væk.hvis du lader følelserne være og ikke involvere dig i dem, så forsvinder de efter et stykke tid. Guided øvelse: Hvordan er din indre vejrudsigt? Sendes som lydfil. 19

20 Elevøvelse: Få øje på de rare ting - Luk dine øjne et øjeblik og tænk på tre oplevelser i løbet af dagen, hvor du har oplevet en rar følelse i kroppen. - Det behøver ikke være store oplevelser, bare det har været en rar oplevelse, som har gjort dig glad. Det kan f.eks. være, at du har fået ros af dine klassekammerater eller af klasselæreren. Eller du har løst nogle svære skoleopgaver. Måske du har haft en hyggelig stund med dit kæledyr. 20

21 Uge 7 Dag 1: Vær venlig mod dig selv Opsummering af ugens emne: Vær venlig mod dig selv Venlighed er en særlig følelse og en stærk egenskab hos mennesket. Man kan møde sig selv og andre med venlighed. Venlighed kommer lige fra hjertet, og den får dig til at vokse, stole på dig selv og lære at stole på andre. Venlighed trøster, helbreder og gør dig blid og åben. Prøv at være venlig, selv om det kan være svært Du kan også være venlig, selv når livet er svært og irriterende. Så vil dine problemer måske fylde mindre og være lettere at omgås. Du kan være venlig mod andre ved at smile, sige pæne ting eller gøre noget godt. Når man er venlig mod andre bliver du også selv glad. Send også venlige tanker Du kan sende venlige, varme følelser i retning af andre venner, mor/far, bedsteforældre også uvenner ved at sende venlige tanker og ønsker om, at det må gå dem godt. Du kan også sende de samme tanker og ønsker til dig selv. Guided øvelse: Send venlige tanker Sendes som lydfil. 21

22 Elevøvelse: Vær venlig mod andre - Du skal nu være venlig mod andre mindst en gang om dagen, og dermed selv blive glad. - Når du lige er stået op af din seng om morgenen, så tænk over, hvad du kan gøre i løbet af dagen, som en ganske lille ting, der kræver en lille indsats, men som gør et andet menneske glad. - Det kan være noget du skal gøre eller siger. 22

23 Uge 8 Dag 1: Ønsker for fremtiden Opsummering af ugens emne: Ønsker for fremtiden Det er godt have ønsker. Det er første skridt til at få ting til at ændre sig. Man kan have ønsker om at få flere venner, sige noget højt foran klassekammeraterne, få mere selvtillid eller andre ting. Nogle gange kan ønsker opfyldes ved at gøre noget. Arbejde hårdt eller træne meget, øve sig mm. Sig dit ønske med billeder Nogle gange skal vi bare tænke på billeder af det, vi ønsker, og så vil det med tiden gå i opfyldelse. Ligesom billedhuggeren der hele tiden ser for sig, hvad der gemmer sig inde i en stenblok. Du skal vide og forstå, at alting altid forandrer sig. Somme tider er det situationen, der forandrer sig. Det kan også være din holdning eller syn på situationen, der forandrer sig. Vær tålmodig det betaler sig Når man ønsker sig noget, skal man have tålmodighed, fordi alting tager tid. Når du først har et ønske, skal du stole på og have tillid til, at ønsket vitterligt går i opfyldelse. Giv slip på dit ønske - slip kontrollen. Ønsket går i opfyldelse på sin egen måde. At give slip er ikke det samme som at give op. Fremtiden og dig Selv om dette program nu er slut, fortsætter klassens og dit daglige ROS-arbejde. Hav fokus på en eller to øvelser, du vil praktisere i mindst en uge ad gangen. Der kan komme perioder, hvor det måske ikke falder så let at få øvet. Eller du oplever de gamle dage. Dette vil nok ske i perioder med travlhed. Fortvivl ikke, og døm ikke dig selv. Men vend blot tilbage til programmet igen. Klassekammeraterne kan støtte dig i øvelserne ved også at udføre dem. Enten på egen hånd, eller sammen med dig. Guided øvelse: Ønsketræet Sendes som lydfil. 23

24 Elevøvelse: Farvelæg din egen mandala At farvelægge en mandala er en kreativ og aktiv måde at opøve opmærksomhed. - Farvelæg mandalaen udefra og indefter. Vær opmærksom på, at eleverne ikke maler vildt og ustruktureret, men at der følges èn retning. - Lad eleverne vælge to til fire farver. Gratis mandala kan downloades på følgende adresser Søg evt. selv efter flere på Google 24

25 Hjælp og kontakt: HOTLINE Tlf Mail-adresse: 25

26 Referencer Davidson, R. J. & Lutz, A. (2008). Buddha s Brain: Neuroplasticity and Meditation. IEEE SignalProcessing 25(1), Hölzel, B. K., J. Carmody, M. Vangel, C. Congleton, S. M. Yerramsetti, T. Gard & S. W. Lazar (2011) Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Neuroimaging Vol 191, pg Kabat-Zinn, J. (1990) Full Catastrophe Living. London: Piatkus Lazar SW, Kerr CE, Wasserman RH, et al. Neuroreport. (2005) 16 (17): Marianette, O. & Passmore, J. (2010). Mindfulness at work: Paying attention to enhance well-being and performance. In Eds: P.A. Linley, S. Harrington & N. Garcia, Oxford Handbook of Positive Psychology and Work. NY: Oxford University Press Shapiro, S.L. (2009) Meditation and Positive Psychology. In Eds: S.J. Lopez & C.R. Snyder, Oxford Handbook of Positive Psychology. ogy. NY: Oxford University Press 26

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

FORDYBELSE OG MINDFULNESS

FORDYBELSE OG MINDFULNESS FORDYBELSE OG MINDFULNESS Temauge i Rønbjerg Ved AKT konsulent Karen Tange og psykolog Louise Hagn-Meincke Efteråret 2013 INDHOLD 1. Fokus 2. Baggrund 3. Forløb 4. Overordnet struktur 5. Program for dagene

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere