BLYANTDANS FOR ALLE BØRN MELLEM 2 OG 6 ÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLYANTDANS FOR ALLE BØRN MELLEM 2 OG 6 ÅR"

Transkript

1 BLYANTDANS FOR ALLE BØRN MELLEM 2 OG 6 ÅR LEG - FANTASI BEVÆGELSE TIL MUSIK INDEHOLDER CD MED MUSIK TIL BLYANTDANS

2 BLYANTDANS FOR ALLE BØRN MELLEM 2 OG 6 ÅR BLYANTDANS For alle børn mellem 2 og 6 år. Tekst: Inger Løvstad Gitte Meilandt Siersbæk Connie Pilgaard Nielsen Musik og noder: Connie Pilgaard Nielsen Omslag: Tally Kellner, Israel/ Tryk: Narayana Press Copyright 2015 Forlaget / 1. udgave, 1. oplag ISBN der har indgået aftale med COPY-DAN Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen. Undtaget er de sider hvor der står Fri kopiering. Institutioner og virksomheder der ikke har indgået aftale med COPY-DAN Tekst & Node, skal ved ønske om kopiering henvende sig til Forlaget. 1

3 INDHOLD Forord... 3 Indledning... 4 LÆREDIGT af Benny Andersen... 6 HVAD ER BLYANTDANS?... 7 en helhedsorienteret bevægelsespædagogik... 7 De grundlæggende basisbevægelser... 9 Hvorfor? INDEN DU GÅR I GANG Brugervejledning til sangen Materialer til screening før og efter forløb BLYANTDANS I PRAKSIS TRIN De lige og kantede bevægelser De runde og krumme bevægelser TRIN 2 og TRIN 3 de fem temaer Vejledning til TEMA aktiviteterne FORÅR BLOMSTERENGEN SOMMER SANDSLOTTET EFTERÅR SKOVEN VINTER KÆLKEBAKKEN MANDALA TEORIEN BAG BLYANTDANS Motorik 2-6 år Sanseintegration Børn og sprog Børn og musik Nærvær og fordybelse TAK KILDER OG LITTERATUR TEMASANGE MED NODER OG BECIFRINGER Forårssangen Sommersangen Efterårssangen Vintersangen Cirkelsangen BILAG TIL FRI KOPIERING screening LIGE Huskeseddel- og evalueringsskabelon RUNDE Huskeseddel- og evalueringsskabelon

4 Forord Kære læser. Du sidder her med et spændende, nyt og anderledes materiale. tager alle børn mellem 2 og 6 år på en fantasifuld og lærerig rejse hele rejsen inspireres børn og voksne til at bidrage med egne fortolkninger og oplevelser. Bogen er gennemsyret af forskellige læringsstile der skaber harmoni og glæde, både for den enkelte og hele børnegruppen. Med bevægelser til musik, skabes der virkelig grobund for optimal læring på mange planer. I den pædagogiske verden, hvor jeg kommer fra, arbejder vi med pædagogiske som i den grad understøtter samtlige seks læreplanstemaer. Jeg er ansat i en særlig daginstitution, som også rummer børn med nedsat funktionsevne. Som specialpædagog bliver jeg særligt optaget af den inkluderende tilgang, har, med fokus på at møde det enkelte barn lige præcis der hvor det er. Der er opmærksomhed på at mediere i samspillet mellem barn og voksen. Der er fokus på både og og ikke på enten eller, og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Bogen emmer af mindfulness, og selvfølgelig skal vi have meget mere nærvær og fordybelse i hverdagen. Udover at være et fantastisk redskab i praksis rummer bogen også viden for de teoretisk interesserede. Den teoretiske baggrund for er velbeskrevet bagerst i bogen. Glæd dig til at gå på opdagelse sammen med børnene i den musiske, kropslige og fantasifulde historieverden, hvor kun fantasien sætter grænser. er et unikt materiale, og så er det oveni købet nemt at komme i gang med. Rigtig god fornøjelse. Lene Kaiser, specialpædagog og sprogvejleder Jeg er også sprogvejleder i vores dagtilbud, og jeg er derfor meget optaget af børns sproglige udvikling. lægger op til dialogisk læsning og fordybelse i aktuelle meningsfyldte emner, hvor den sproglige dimension udvides og implementeres ved de mange gentagelser. Jeg kan varmt anbefale, at du anvender det let tilgængelige screeningsmateriale. På en nem og enkel måde får du klarhed over det enkelte barns udviklingspotentialer. Barnets udvikling evalueres efter en periode med. Det er skønt at se, at jeg med et målrettet, engageret arbejde med er med til at fremme barnets udvikling. Det er denne tydelige udvikling som giver mig faglig stolthed og hermed også stor arbejdsglæde. 3

5 Indledning Må jeg byde op til? Det summer af liv! Glade og entusiastiske drenge og piger går i lige rækker mellem hinanden som små robotter. De svinger deres strakte arme og ben mens de følger rytmen og nynner med på musikken. Børnene har, og de har snakket om lige streger og linjer. Sammen har de fundet mange ting, som er lige, både i rummet og på legepladsen. Når de er færdige med at gå omkring med de lige og strakte bevægelser som robotter til musikken, laver de lige bevægelser på papir. På en legende og fantasifuld måde tilegner børn sig de grundlæggende basisbevægelser. Samtidig udvikles det gode effektive håndgreb. er for alle børn i alderen 2-6 år. Børn med forskellige forudsætninger, både motorisk og sprogligt, kan få gavn og glæde af. er en helhedsorienteret bevægelsespædagogik, som indeholder alle seks pædagogiske læreplanstemaer. For at børn kan udvikle sig optimalt kognitivt, kropsligt og socialt må vi voksne give børn mulighed for at blive stimuleret og lære på den bedst mulige måde, nemlig med sanserne og kroppen. Når vi f.eks. skal lære at danse, er det ikke nok at kigge på. Det kræver mange timers øvelse, først med enkle trin som til sidst sættes sammen og bliver til en dans. Det samme gælder tegne- og skriveaktiviteter. Det er gennem øvelse, vi bliver mestre. anviser og inspirerer til at arbejde med de grundlæggende basisbevægelser på mange måder, så de automatiseres og bliver barnets tegne- og skrivekompetencer. En af Daniel Sterns (professor i psykologi) centrale pointer er, at præcis som føde er nødvendig for, at kroppen kan vokse, så er stimulering nødvendig for at forsyne hjernen med de råmaterialer, der skal til, for at perceptuelle (erkendelse af verden gennem sanserne), kognitive og motoriske processer kan modnes. (Swartz, 2008) Vores hjerne arbejder efter use it or lose it princippet, det vil sige, at det, vi bruger, bliver stærkere, og det, vi ikke bruger, bliver svagere. (Fredens 2010) henvender sig både til forældre og til personalet i daginstitutioner samt til ergo-, fysio- og musikterapeuter. Bogen er for alle, der har lyst til at arbejde med motorik, musik, sprog og fordybelse på nye og anderledes måder. er inspireret af metoden Skrivedans, som er beskrevet i bogen Skrivedans for 5-8 årige (Oussoren, 1995). I Skrivedans får børn, på en legende og kreativ måde automatiseret de bevægelser, der senere skal resultere i en rytmisk og personlig håndskrift. Det er en helt unik metode, en bevægelsesorienteret pædagogik, som styrker børns motorik, og som samtidig rummer meget mere. Og så fascinerer Skrivedans børnene. Jeg har i mange år haft den glæde at lave Skrivedans sammen med rigtig mange børn. Børnenes umiddelbare glæde og entusiastiske iver, uanset køn, overbeviste mig om, at Skrivedans-metoden har noget særligt at byde på, som også yngre børn kunne få glæde af. tage form. For at blive god til at danse, skal vi øve os. For at blive god til at tegne, skal vi øve os. Derfor navnet. Aktiviteterne i er målrettet aldersgruppen 2-6 år. Det er ikke mindst børnenes sprog, både i tale og på skrift, der bliver positivt stimuleret af. Sproget er grundlaget for at kunne begå sig i livet, og jo mere nuanceret og varieret barnets sprog er, desto bedre vil barnets muligheder i livet være. Derfor kan vi ikke komme for tidligt i gang med at stimulere barnet og give det verbale- og skriftsproglige kompetencer. 4

6 en dragende og beroligende effekt. Vindens susen i træerne, bølgernes skvulpen i vandkanten, tordenvejr og regndråber, duften af blomster, lyden af fugle og insekter samt de skiftende årstider. Det er for mig en rigtig god basislære, at børn får kendskab til naturen og de skiftende årstider. Det var derfor meget oplagt at anvende årets rytme med naturens skiftende årstider som tema for en bog som. Det stigende behov for mere tid til nærvær, ro og fordybelse bevirkede, at det femte tema blev Mandala. Erfaringer viser, at : Styrker og forbedrer børns motorik og sanseintegration. Skærper børns opmærksomhed, på både det talte og det skriftlige sprog. Styrker børns evne til fordybelse og øger deres koncentration. styrker også børns kreativitet. Det er min overbevisning, at verden har behov for, at vi vægter det kreative lige så højt som det intellektuelle. På videoer, hvor de enkelte øvelser vises. Det er også her, du kan være med til at inspirere andre, og selv blive inspireret, ved at skrive om dine erfaringer og oplevelser med. Rigtig god fornøjelse med! 5

7 LÆREDIGT Belæring blir nemt til beskæring. Giv næring til børnenes nysgerrighed. Det er for lidt at de ved, hvad DU ved. DU må lade dig inspirere af deres trang til at eksperimentere med farver, toner, ting og ord. Timen er kort. Verden er stor. Afvisning skaber en kommende taber. Omhu for et sind i vækst gælder mer end dagens tekst. Det er det svære at forstå: DU kan lære af de små. Genopfrisk den skaberkraft som du selv engang har haft. Benny Andersen Fra Verdensborger i Danmark,

8 HVAD ER BLYANTDANS? en helhedsorienteret bevægelsespædagogik Benny Andersens læredigt beskriver meget præcist grundtanken i. Børn vokser og bliver robuste af at være sammen med nærværende voksne, der viser dem undere (underviser dem) og samtidig er gode rollemodeller, der lytter og stiller nysgerrige spørgsmål. Kort fortalt indeholder forslag til aktiviteter, hvor der arbejdes med de grundlæggende basisbevægelser, de lige og de runde bevægelser med variationer. Bogen er bygget op omkring 5 temaer, der indeholder fortællinger, sange, illustrationer, musik og bevægelser, som inddrager alle og inviterer jer til at lade fantasien og sproget blomstre. Hvert tema har en fortælling, hvor I møder drengen Otto og pigen Malou. konstruerer Otto og Malou en Mandala af deres legetøj. Bevægelser med hele kroppen udføres til dejlig musik. Musikken understøtter rytmen i bevægelserne og inspirerer til stemninger. Til sidst skaber barnet sit eget unikke kunstværk. For at børn opnår motorisk læring, altså mestrer motoriske færdigheder, skal de rette betingelser være til stede. Børn lærer ved at imitere og spejle sig i andre. rummer alle de rette omstændigheder for, at børn kan tilegne sig motoriske færdigheder. Bevægelserne udføres først grovmotorisk med hele optimale betingelser for læring. Når børn laver, udvikler de det gode effektive håndgreb, som blandt andet er en forudsætning for, at de senere kan få viser håndgrebets udvikling. Jeg vil anbefale, at I har den hængende fremme, så alle kan se den og blive inspireret. Få mere viden om Motorik 2-6 år på side 68 Musikken inspirerer børn til at bevæge sig med rytmiske og harmoniske bevægelser. Musikken er motoren, som sætter hele processen i gang. Musikken gør, at kroppen husker markant bedre. Udover musikken til bevægelserne, er der også seks sange, som understøtter indholdet i temaerne. -sangen kan anvendes uafhængig af et forløb, og så er der ét vers til hvert af de fem temaer. Få mere viden om Børn og musik på side 79 Børns sanseintegration styrkes Motorik og sanseintegration hænger uløseligt sammen. Sanseintegration er evnen til at tage information ind fra omverdenen og fra kroppen. Det er evnen til at sortere informationen og kombinere de forskellige indtryk, så vi reagerer og handler på den mest optimale og meningsfulde måde i en given situation. Balancen/ligevægt (vestibulær sans) Kroppens stillinger og bevægelse i rummet, f.eks. gå rundt på tæerne. Muskel-/ledsansen (proprioceptiv sans) Hjernen modtager konstant information om position, vægt og kraft gennem sansning fra muskler, sener og led, når der laves bevægelser til musikken. Kropsstilling bevægelse (kinæstetiske sans) Mere bevidst udførelse af bevægelser som ved gentagelser til sidst automatiseres. Høresansen (auditiv) Lytte til fortællingerne og musikken. Lytte til hinanden og lytte til naturens lyde. Synssansen (visuel) Illustrationerne, farverne og tegningerne naturen. Følesansen (taktil) Mærke de forskellige tegnematerialer og materialer fra naturens skiftende årstider Lugte-/smagssansen aktiveres, når der laves marmelade eller suppe ved årstiderne. Duften af blomster og våde blade. 7

9 Sansesystemerne skal gerne samarbejde hensigtsmæssigt. Sanserne medvirker til at give børn en god kropsfornemmelse og er fundamentalt vigtig for al læring. Få mere viden om Sanseintegration på side 74 Børns sprog styrkes Mælketænder kommer af sig selv, men det gør sproget ikke. Det er i samspillet med andre, at børn udvikler sproget. Aktiviteterne og fortællingerne i inviterer til at udforske og opleve naturen omkring de enkelte årstider. Når I snakker om former og farver, udvider det børnenes begrebsverden og kommunikative formåen. I sætter fokus på bogstavers form, må gerne begynde tidligt. Børns opmærksomhed skærpes på den skriftlige kommunikationsform på en legende måde. Det er samtidig en skøn aha-oplevelse for barnet, når forældrene læser højt om de oplevelser, barnet har haft tidligere på dagen, og som nu står med skrift på opslagstavlen eller skærmen. Få mere viden om Børn og sprog på side 76 Nærvær og fordybelse styrkes Helt fundamentalt set så opstår nærvær, fordybelse og fokuseret opmærksomhed, når vi er motiverede og optaget af noget. motiverer og skaber grobund opmærksomhed at følge rytmen. Flere af fortællingerne inviterer til afslapning og fordybelse, hvor barnet fokuserer på sin vejrtrækning og lytter til god musik eller til lydene i naturen. Få mere viden om Nærvær og fordybelse på side 80 Næste afsnit handler om de grundlæggende basisbevægelser. 8

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplan for Blåmuslingen

Læreplan for Blåmuslingen Læreplan for Blåmuslingen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Præsentation side 3 Waldorf pædagogik som retning side 5 Blåmuslingens pædagogik side 6 Børn med særlige behov side 7 Bøger i pædagogisk arbejde side 8

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere