Nyheder i QuarkXPress 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder i QuarkXPress 9"

Transkript

1 Nyheder i QuarkXPress 9

2 目 次 目 次 Nyheder i QuarkXPress App Studio...4 Blio e-bogeksport...5 epub-eksport...7 Betingede forme...8 Billedforklaringer...10 Punkttegn og nummerering...13 Tabelforbedringer...15 Visningen Artikeleditor...16 Forbedringer i forme...17 Cloner XTensions-software...18 ImageGrid XTensions-software...20 Linkster XTensions-software...23 ShapeMaker XTensions-software...25 Forskellige forbedringer...28 Juridiske meddelelser...29 ii NYHEDER I QUARKXPRESS 9

3 NYHEDER I QUARKXPRESS 9 Nyheder i QuarkXPress 9 QuarkXPress 9 fortsætter med at sætte designeren i centrum i den kreative proces og give designere styrken til at designe og udgive direkte til ipad. Kombineret med designerdreven automatisering og nye funktioner, der styrker produktiviteten er QuarkXPress 9 det mest pålidelige værktøj til printdesign og udgivelse nu det nemmeste og stærkeste værktøj til digitalt design og digital udgivelse. Dette dokument indeholder en introduktion til de nye funktioner i QuarkXPress 9. NYHEDER I QUARKXPRESS 9 3

4 APP STUDIO App Studio Med QuarkXPress 9.5 og nyere kan du oprette og designe indhold til interaktiv tabletoplevelse. Se A Guide to App Studio (En vejledning til App Studio) for detaljer, eller besøg 4 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

5 BLIO E-BOGEKSPORT Blio e-bogeksport Blio ereader er en gratis applikation til flere platforme og flere enheder, som alle og enhver kan anvende til at læse multimedieforbedret indhold i Blio e-bogs-formatet på en lang række enheder, inkl. Windows-computere og (snart) platformene ios, Android og Silverlight. En e-bog der vises i en Blio ereader. Der er megen lighed med Blio-eksport til QuarkXPress: Det får dine e-bøger til at se fremragende ud: Bevarer skrifttyperne og det high-end-layout, du opretter i QuarkXPress. Du kan føje interaktivt indhold, som f.eks. videoer, diasshows og HTML-indhold, til dine e-bøger. Læsere kan skifte til en ombrydningsvisning for at læse dit indhold uden at tænke på layoutet, med skalerbare skrifter, der kan tilpasses. Du kan sælge dit indhold gennem Blio-boghandelen, så brugere nemt kan købe dit indhold og vise det på flere enheder. Læsere kan lave notater i e-bøger, søge efter specifik tekst og endda få applikationen til at læse teksten højt for dem. Det er nemt at føje interaktivitet til en Blio-e-bog. Eksempel: For at tilføje et diasshow skal du blot markere et billedfelt og pege på en mappe med billeder. NYHEDER I QUARKXPRESS 9 5

6 BLIO E-BOGEKSPORT Når en slutbruger viser det eksporterede projekt, vises billederne efter hinanden i det andet billedfelt. Med dialogen Interaktive attributter (Objekt > Digital udgivelse > Blio-interaktivitet) kan du ændre et billedfelt til et diasshow. 6 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

7 EPUB-EKSPORT epub-eksport epub er en åben standard for elektroniske bøger og webudgivelse fra the International Digital Publishing Forum (www.idpf.org). Introduceret i 2007 som efterfølgeren for Open-e-bogs-formatet er epub-dokumenter kodet i XHTML. Med epub-eksportfunktionen i QuarkXPress kan du anvende ombrydningsvisning til at udtrække tekst og billeder fra dine QuarkXPress-layout og ændre disse til tekst- og billedkomponenter. Herefter kan du arrangere og kode indholdet til ensartet visning og eksportere en velstruktureret, ombrydelig e-bog til enhver e-bogslæser, der understøtter epub-standarden, inkl. ipad, Sony Reader og NOOK. Du kan også sende also epub-e-bøger til Amazon til Kindle. NYHEDER I QUARKXPRESS 9 7

8 BETINGEDE FORME Betingede forme Med betingede forme kan du automatisk anvende formatering baseret på tekstens indhold. Se f.eks. på de tekstformateringskonventioner, der er vist på følgende billede: Tekst der kan formateres med betingede forme De konventioner, der anvendes her, kan beskrives således: 1 Anvend afsnitsformen Overskrift på det første afsnit. 2 Anvend tegnformen Fed brød på den første sætning i det andet afsnit. 3 Anvend afsnitsformen Brød indtil artiklens slutning. 4 Når du når slutningen, så vend rundt og anvend tegnformen Byline baglæns, indtil du støder på en gevierttankestreg. Hvert trin udføres kun, når det forrige trin er udført og på det sted, hvor det forrige trin slutter. Hvis noget trin mislykkes, udføres resten af trinnene ikke. Med funktionen Betingede forme kan du registrere sådanne instruktioner og automatisk anvende dem på tekst. Du kan f.eks. implementere ovenstående konventioner med følgende betingede form: 8 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

9 BETINGEDE FORME En betinget form der producerer ovenstående formatering Når du har registreret disse regler i en betinget form, kan du typografere afsnit blot ved at vælge det og derefter klikke på navnet på den betingede form på paletten Betingede forme. Paletten Betingede forme NYHEDER I QUARKXPRESS 9 9

10 BILLEDFORKLARINGER Billedforklaringer Med funktionen Billedforklaring kan du oprette flydende felter, der altid vises på samme side eller opslag, som det indhold de hører til. Eksempel: Du kan oprette figurer med billeder og tekst, der følger deres referencer fra side til side. Du kan oprette citater, der automatisk flytter til en anden side sammen med deres kildetekst. Du kan oprette "flydende" ikoner, der befinder sig i området til venstre for et afsnit og indikerer, at afsnittet er et tip, en bemærkning, en advarsel osv. En billedforklaring er et flydende felt, der altid vises på samme side eller opslag, som det indhold den hører til. Hver billedforklaring er forankret til et bestemt sted i en tekstartikel, der kaldes for et billedforklaringsanker. Et billedforklaringsanker ombrydes sammen med teksten som et tegn. Når et billedforklaringsanker flyttes til en ny side eller et nyt opslag, flyttes billedforklaringen med det. Når der vises hjælpestreger, kæder en streg hvert billedforklaringsanker med dets tilknyttede billedforklaring (hvis nogen). Et billedforklaringsanker med dets tilknyttede billedforklaring En billedforklarings placering i et layout er baseret på to forhold: 10 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

11 BILLEDFORKLARINGER Placeringen af dens billedforklaringsanker. En billedforklaring er altid på samme side eller opslag som dens billedforklaringsanker. Billedforklaringsankerets indstillinger. Du kan anbringe en billedforklaring relativt i forhold til opslaget, siden, feltet eller cellen, der indeholder billedforklaringsankeret, afsnittet der indeholder billedforklaringsankeret eller selve billedforklaringsankeret. Du kan f.eks. konfigurere en billedforklaring, så dens vandrette placering altid er mod den ydre margen, og dens lodrette placering altid er justeret med det afsnit, der indeholder dens billedforklaringsanker. Indstillingerne for en sådan konfiguration ser således ud: Indstillinger for en billedforklaring med en fast vandret placering og en variabel lodret placering Det er vigtigt at bemærke, at indstillingerne for en billedforklaring gemmes med dens billedforklaringsanker ikke med selve billedforklaringen. Du kan styre placeringen af en billedforklaring ved at konfigurere dens billedforklaringsanker direkte eller ved at anvende en billedforklaringsform på selve billedforklaringsankeret. En billedforklaringsform er en navngivet pakke med billedforklaringsindstillinger, der vises på en palet. Billedforklaringsforme er praktiske i dokumenter, hvor du hele tiden bruger forskellige billedforklaringsindstillinger, snarere end at genskabe disse indstillinger hver gang. Du kan blot vælge billedforklaringsankeret og klikke på den ønskede billedforklaringsform på paletten Billedforklaringsforme. NYHEDER I QUARKXPRESS 9 11

12 BILLEDFORKLARINGER Paletten Billedforklaringsforme Du kan forestille dig billedforklaringsforme svarende til forme. Ligesom med forme og andre ressourcer kan billedforklaringsforme administreres med Job Jackets. Et billedforklaringsanker kan være markeret eller ikke-markeret. Når et billedforklaringsanker er valgt, har det en rød kontur, og dets billedforklaringsform (hvis nogen) er valgt på paletten Billedforklaringsforme. Et valgt billedforklaringsanker (venstre) og et ikke-markeret billedforklaringsanker (højre) Når hjælpelinjer er deaktiveret, kan du kun se det markerede billedforklaringsanker. Når du klipper eller kopierer og indsætter tekst, der indeholder et billedforklaringsanker, der har en tilknyttet billedforklaring, klippes eller kopieres og indsættes billedforklaringen sammen med teksten. 12 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

13 PUNKTTEGN OG NUMMERERING Punkttegn og nummerering I stedet for at bruge manuelt oprettede og formaterede punkttegn og tal kan du oprette nummererede lister og lister med punkttegn, nummereringsforme og konturforme. En punkttegnsform beskriver, hvorledes punkttegnet ser ud, hvor langt det skal være fra teksten, og hvordan det skal justeres. Dialogen Redigér punkttegnsform En nummereringsform beskriver, hvorledes tallet skal se ud, hvilket format det skal have, hvor langt det skal være fra teksten, og hvordan det skal justeres. Dialogen Redigér nummereringsform NYHEDER I QUARKXPRESS 9 13

14 PUNKTTEGN OG NUMMERERING En konturform definerer indrykninger i op til ni niveauer. Du kan knytte en punkttegns- eller nummereringsform til hvert niveau. Du kan også vælge, om tallene fra det forrige niveau skal inkluderes, som du gør ved nogle konturtyper Dialogen Redigér nummereringsform For at anvende en punkttegns-, nummererings- eller konturform: Brug drop-down-menuen /123 i højre side af fanen Afsnitsegenskaber på paletten Mål. Når du har anvendt en konturform, kan du med knapperne Formindsk indrykning ogforøg indrykning forøge og formindske et afsnits indrykningsniveau. Drop-down-menuen /123 og knapper til indrykning 14 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

15 TABELFORBEDRINGER Tabelforbedringer Da tabeller ikke altid kan være på én side eller være på den plads der er afsat på en side kan tabeller automatisk fortsættes andre steder hvor som helst i et layout. Du kan fortsætte tabeller på to måder: Forankring af tabellen i et tekstfelt. Dette er i de fleste situationer den foretrukne metode til at opdele en tabel, fordi den er nemmest at anvende. Manuel opdeling af tabellen. Denne metode er nødvendig, når du opdeler en tabel vandret (f.eks. hvis du vil anbringe de første frem kolonner fra en tabel på én side og de resterende tre kolonner på en anden side). Når tabeller fortsættes, har du måske stadig brug for en forklaring til det, der er i tabellen. Du kan tilføje en forklaring i form af automatisk oprettede og synkroniserede top- og bundtekstrækker, og du kan oprette særlige "fortsat" tabeltoptekster til delene efter den første del af en tabel. I denne fortsatte tabel gentages de første to rækker toptekstrækken og kolonneoverskrifter som toptekstrækker i fortsatte forekomster af tabellen. Den første række er en fortsat toptekstrække. NYHEDER I QUARKXPRESS 9 15

16 VISNINGEN ARTIKELEDITOR Visningen Artikeleditor Med visningen Artikeleditor kan du koncentrere dig om teksten i en artikel uden at blive forstyrret af layoutet. I visningen Artikeleditor har al tekst samme størrelse og skrifttype, teksten fylder hele vinduet, og kun den mest elementære tegnformatering (som f.eks. fed og kursiv) vises. En rød baggrund indikerer, om teksten har overløb ud over det sidste tekstfelt eller den sidste tekststi i artiklen. For at vise indholdet i den aktive artikel i et nyt Artikeleditor-vindue: Vælg et felt eller en streg, der indeholder målartiklen, og vælg Vis > Artikeleditor. (Hvis der allerede er et åbent Artikeleditor-vindue, vises det valgte objekts artikel i dette vindue.) Hvis du vil se det overordnede udseende af en side, når du redigerer dens tekst, i en læsevenlig størrelse, kan du anbringe et Artikeleditor-vindue ved siden af et layoutvindue, der viser den samme artikel. En artikel i layoutvisning (venstre) og et Artikeleditor-vindue (højre) 16 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

17 FORBEDRINGER I FORME Forbedringer i forme Paletmenuen Forme og genvejsmenuen for forme indeholder følgende nye alternativer: Anvend form, og bevar lokale skriftsnit: Anvender den valgte form og efterlader kun lokale skriftsnit (som f.eks. fed og kursiv) intakte. Anvend form, og bevar lokale skriftsnit og OpenType-snit: Anvender den valgte form og efterlader både lokale skriftsnit (som f.eks. fed og kursiv) og OpenType-skriftsnit intakte. Anvend form, og fjern lokal formatering: Anvender den valgte form og fjerner al lokal formatering. Svarer til at Alternativ/Alt-klikke på formnavnet. Anvend form, og fjern lokal afsnitsformatering: Anvender den valgte form og fjerner kun lokal afsnitsformatering. Al lokal tegnformatering efterlades intakt. Anvend form, og bevar udseende: Anvender den valgte form samt al lokal formatering nødvendig for at bevare afsnittets aktuelle udseende. Hvis du bruger en af følgende kommandoer, anvender QuarkXPress den indikerede afsnitsform på den valgte tekst og anvender herefter, hvis den pågældende form har angivet en Næste form, denne form på det følgende afsnit. Denne proces fortsætter, indtil QuarkXPress støder på et afsnit, der ikke har angivet en Næste form. Alternativerne for denne funktion er følgende: Anvend med næste form: Anvender forme vha. Næste form. Anvend med Næste form, og bevar lokale skriftsnit: Anvender forme vha. Næste form og efterlader lokale skriftsnit (som f.eks. fed og kursiv) intakte. Anvend med Næste form, og bevar lokale skriftsnit og OpenType-snit: Anvender forme vha. Næste form og efterlader både lokale skriftsnit (som f.eks. fed og kursiv) og OpenType-snit intakte. Anvend med Næste form, og fjern lokal formatering: Anvender forme vha. Næste form samt al lokal formatering nødvendig for at bevare afsnittets aktuelle udseende. NYHEDER I QUARKXPRESS 9 17

18 CLONER XTENSIONS-SOFTWARE Cloner XTensions-software Med Cloner XTensions-softwaren kan du kopiere valgte objekter til den samme placering på forskellige sider eller i et andet projekt. Du kan også kopiere sider til et separat projekt. For at bruge Cloner skal du først vælge de objekter, du vil klone, eller fravælge alle objekter, hvis du vil klone sider. Vælg herefter Ekstra > Cloner for at vise dialogen Cloner. Dialogen Cloner I området Klon kilde kan du vælge det, du vil klone. Klik på Markering for at klone markerede objekter, eller Sider for at klone et sideomfang (udtrykt som en absolut placering). I området Klondestination kan du vælge, hvor det klonede indhold skal placeres. Vælg et alternativ på drop-down-menuen Destination: Aktuelt layout: Kopierer de valgte objekter til en anden placering i layoutet. Quark-fil: Kopierer de valgte objekter eller sider til et eksisterende QuarkXPress-projekt. 18 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

19 CLONER XTENSIONS-SOFTWARE Nyt projekt: Kopierer de valgte objekter eller sider til et nyt QuarkXPress-projekt. Nyt layout: Kopierer de valgte objekter eller sider til et nyt layout i det pågældende QuarkXPress-projekt. Opdel til enkelte sider: Opretter en enkeltsidet projektfil på basis af hver angivet side. Opdel layout i projekter: Opretter et enkeltprojekt-layout på basis af hvert layout i dette projekt. Åbn alle layout: Kopierer de valgte objekter til alle layout i dette projekt. [Layoutnavn]: Kopierer de valgte objekter eller sider til dette layout. Indtast målsiden i feltet Til side. Hvis du kloner en markering: Brug feltet Kopier til at indtaste det antal kopier, du vil lave af de valgte objekter. Hvis Til side f.eks. er indstillet til 2, og Kopier er indstillet til 5, oprettes kopier på siderne 2, 3, 4, 5, and 6. Hvis du arbejder i et layout med modstående sider, anbringes kopierne på begge sider af opslaget. Hvis du kloner sider: Afkryds Lav sektion(er) for at oprette sektioner i sideklonerne, og vælg herefter et alternativ: Bevar tilstødende: Bevarer alle sidekopierne i et enkelt layout i destinationslayoutet, også selvom de stammer fra forskellige sektioner. Flere sektioner: Hvis det indikerede sideområde omfatter sektionsskift, bevares sektionsskiftene i kopierne. Hvis du kloner til et nyt projekt eller opdeler i projekter: Afkryds Kopiér forme for at medtage alle formene fra kildelayoutet i det nye projekt eller i nye projekter. Hvis du ikke afkrydser dette felt, kopieres kun forme, der er i brug. NYHEDER I QUARKXPRESS 9 19

20 IMAGEGRID XTENSIONS-SOFTWARE ImageGrid XTensions-software Med ImageGrid XTensions-software kan du automatisk oprette et net med billeder fra en mappe med billedfiler. En side oprettet med ImageGrid For at bruge ImageGrid med det aktive layout: Vælg Ekstra > ImageGrid. Dialogen ImageGrid vises. 20 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

21 IMAGEGRID XTENSIONS-SOFTWARE Dialogen ImageGrid For manuelt at specificere størrelsen på de felter, der danner nettet: Indtast værdier i felterne Feltstørrelse, og klik derefter på Fast størrelse. (Værdierne i Feltstørrelse ignoreres, hvis du klikker på Autostørrelse til.) Indiker mellemrummet mellem billederne i feltet Mellemrum. For at angive hvor mange rækker og kolonner der skal være i nettet og automatisk gøre det muligt for programmet at tilpasse felterne: Klik på Autostørrelse til, og indtast værdier i felterne rækker og kolonner. For automatisk at tilpasse størrelsen på felter (afhængigt af deres proportioner) med værdierne i området Feltstørrelse som den maksimale størrelse: Klik på Autofyld sider med fast størrelse som grænse. Afkryds Tilføj billedinfo for under hvert billedfelt at tilføje et felt med en billedtekst, der viser billedfilens navn, opløsning, dimensioner i pixels, filformat og farverum. For at begrænse billedteksten til billedfilens navn: Afkryds Kun navn. For at bestemme størrelsen på billedteksten: Afkryds Str. på infotekst (hvis du ikke afkrydser dette felt, bruger programmet den skriftstørrelse, der er specificeret i tegnformen Normal). For at anvende en automatisk skyggeeffekt på billedfelterne: Afkryds Anvend skyggeeffekt, og indtast en forskydning for skyggeeffekten i feltet Forskydning. Med kontrollerne Feltfacon kan du specificere faconen på billedfelter. For at anvende standardattributterne for billedfelter der er angivet i værktøjsvalgene (QuarkXPress/Redigér > Valg > fanen Værktøjer): Afkryds Brug værktøjsvalg. Hvis du ikke afkrydser dette felt, får billedfelterne en hvid baggrund. Vælg i området Billedstørrelse et af følgende alternativer: NYHEDER I QUARKXPRESS 9 21

22 IMAGEGRID XTENSIONS-SOFTWARE Importér med: Gør det muligt at specificere den skalering, som billedet importeres med. For også at ændre størrelsen på feltet så det passer til billedet: Afkryds Tilpas felt til billede. Bemærk, at dette kan tilsidesætte nogle af indstillingerne i området Ny feltstørrelse og -distribution. Tilpas proportionalt til felt: Indpasser billedet til feltet proportionalt. Stræk til felt: Indpasser billedet til feltet ikke-proportionalt. Afkryds Behandl undermapper for at inkludere billeder i målmappens undermapper. For at vælge målmappen og starte processen: Klik på Behandl mappe. For at starte processen med den aktuelt valgte målmappe: Klik på OK. 22 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

23 LINKSTER XTENSIONS-SOFTWARE Linkster XTensions-software Med Linkster XTensions-software kan du kæde og fjerne kæder til tekstfelter, uden det medfører ombrydning. For at bruge Linkster: Vælg først de objekter, du vil kæde eller fjerne kæde til. Vælg herefter Ekstra > Linkster for at vise dialogen Linkster. Dialogen Linkster Klik på Markering for at bryde kædningen af de markerede objekter, eller Sider for at bryde kædningen af et sideomfang (udtrykt som en absolut placering). For at fjerne kædning af artikler: Klik på Bryd kæde, og vælg derefter et af følgende alternativer: Alternativ 1 opretter tre artikler: en for felterne før det markerede felt, en for det markerede felt og en for felterne efter det markerede felt. NYHEDER I QUARKXPRESS 9 23

24 LINKSTER XTENSIONS-SOFTWARE Alternativ 2 opretter to artikler: en for felterne før og efter det markerede felt og en for det markerede felt. Alternativ 3 opretter to artikler: en for felterne før det markerede felt og det markerede felt og en for felterne efter det markerede felt. Alternativ 4 opretter to artikler: en for felterne før det markerede felt og en for det markerede felt og felterne efter det markerede felt. For at kæde tekstfelter: Klik på Kæd. Hvis Sider er valgt, kæder dette alternativ kun de felter, hvortil kædningen er brudt med Linkster. Hvis Markering er valgt, forsøger Linkster at kæde de markerede felter i den rækkefølge, du markerede dem. Klik på Bevar tekst i samme felter for at forsøge at bevare teksten i de samme felter efter kædning. 24 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

25 SHAPEMAKER XTENSIONS-SOFTWARE ShapeMaker XTensions-software Med ShapeMaker XTensions-software kan du oprette et stort udvalg af indviklede figurer. Alle indstillinger kan tilpasses meget og kan gemmes som forudindstillinger, og eksempler i realtid gør det nemt at se, hvad du opretter. Du kan oprette nye figurer fra bunden eller anvende nye faconer på eksisterende felter. For at vise dialogen ShapeMaker: Vælg Ekstra > ShapeMaker. Med fanen Bølger i dialogen ShapeMaker kan du oprette felter med bølgede sider. For at bruge denne fane skal du beskrive de bølger, du vil bruge, i områderne Bølge 1 og Bølge 2 og derefter knytte dem til feltets fire sider med kontrollerne på den øverste del af fanen. Fanen Bølger i dialogen ShapeMaker Med fanen Polygoner i dialogen ShapeMaker kan du oprette polygonfelter. NYHEDER I QUARKXPRESS 9 25

26 SHAPEMAKER XTENSIONS-SOFTWARE Fanen Polygoner i dialogen ShapeMaker Med fanen Spiraler i dialogen ShapeMaker (Ekstra > ShapeMaker) kan du oprette spiralfigurer. Fanen Spiraler i dialogen ShapeMaker Med fanen Rektangler i dialogen ShapeMaker (Ekstra > ShapeMaker) kan du oprette rektangulære felter med tilpassede hjørner. Fanen Rektangler i dialogen ShapeMaker Med fanen Forudindstillinger i dialogen ShapeMaker (Ekstra > ShapeMaker) kan du gemme indstillinger, du er glad for, så du kan bruge dem igen senere. 26 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

27 SHAPEMAKER XTENSIONS-SOFTWARE Fanen Forudindstillinger i dialogen ShapeMaker NYHEDER I QUARKXPRESS 9 27

28 FORSKELLIGE FORBEDRINGER Forskellige forbedringer Foruden alt det du ellers har læst om her, indeholder QuarkXPress 9 følgende forbedringer: Du kan nu låse proportionerne for felter og billeder, så de bevarer samme højde/breddeforhold, når du ændrer størrelse på dem. Du kan nu importere Excel-filer i både.xls- og.xlsx-formater. (Kun østasiatiske udgaver) Når du viser dialogen Rubi for en ny rubi, udfylder programmet automatisk dette felt med en fonetisk fortolkning af grundteksten fra IME'en (Input Method Editor). Denne funktion virker for sprog, hvortil der findes IME-ordbøger (i skrivende stund kun kinesisk og japansk). (Kun østasiatiske udgaver) Du kan anvende automatisk rubi på en serie ord (adskilt af mellemrum eller punktummer) ved at vælge et tekstområde og derefter trykke på Kommando+Alternativ+Skift+R/Ctrl+Alt+Skift+R. QuarkXPress 9 forbedrer søgemulighederne ved at installere et Spotlight-filter til Mac OS og et IFilter-modul til Windows. Du kan nu anvende Mac OS-funktionen QuickLook til at se på QuarkXPress- og QuarkCopyDesk-arkiver. Ved upload af layout til AppStudio kan du nu anvende brugerdefinerede skrifter, hvis de er i TTF- eller OTF-formatet. Disse bliver integreret ved upload og kan derfor vises i din app. Hvis du integrerer store skriftfiler, forøger dette din apps filstørrelse betragteligt. Ved oprettelse af HTML'en er de resulterende filer nu betragteligt mindre, 50% eller mere, da QuarkXPress nu anvender adskillige optimeringsmetoder for at undgå at uploade billeder flere gange og bruge en smart metode til at afgøre, om JPG- eller PNG-formatet er mindst. Webindhold, der er integreret eller der henvises til i et layout, kan nu rulles i appen, hvis webindholdet er større end det billedfelt, der indeholder det. Handlinger til knapper indeholder en ny Åbn handling. Med denne handling kan du nu åbne filer og vise dem i din app. Den skal være i et format, som enheden kan vise. Du kan f.eks. åbne en PDF-fil og vise den i din app på enheder, der understøtter PDF. Flere manglende digitale filer kan nu opdateres på én gang ved at bruge dialogen Brug. Forankrede felter kan nu indeholde forbedringer. 28 NYHEDER I QUARKXPRESS 9

29 JURIDISKE MEDDELELSER Juridiske meddelelser 2013 Quark, Inc. og dets licenshavere. Alle rettigheder forbeholdes. Omfattet af følgende USA-patenter: , , , 6, , , B2, 6,947,959 B1, 6,940,518 B2; 7,116,843, 7,463,793 samt andre patenter under udarbejdelse. Quark, Quark-logoet, QuarkXPress og QuarkCopyDesk er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Quark Software, Inc. og dets tilknyttede selskaber, Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. og/eller i andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive ejere. De PANTONE -farver, der vises i programmerne eller i brugerdokumentationen, svarer ikke nødvendigvis til PANTONEs definerede standarder. Vi henviser til PANTONEs farvehåndbøger, hvor den nøjagtige farve kan findes. PANTONE og andre Pantone-varemærker tilhører PANTONE LLC. Pantone LLC Pantone indehaver copyright til farvedata og/eller software, som er givet i licens til Quark Software, Inc. til distribution udelukkende sammen med Quark-software. PANTONE farvedata og/eller software må ikke kopieres til en anden disk eller til hukommelsen, medmindre det sker som en del af afviklingen af Quark-software. NYHEDER I QUARKXPRESS 9 29

Nyheder i QuarkXPress 2015

Nyheder i QuarkXPress 2015 Nyheder i QuarkXPress 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 2015...3 Nye funktioner...4 64-bit program...4 Indholdsvariabler...4 Inline-tabeller...5 Fodnoter og slutnoter...5

Læs mere

QuarkXPress 9.1 LæsMig

QuarkXPress 9.1 LæsMig QuarkXPress 9.1 LæsMig INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse QuarkXPress 9.1 LæsMig...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Udførelse af en baggrundsinstallation...7

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

QuarkXPress 9.3 LæsMig

QuarkXPress 9.3 LæsMig QuarkXPress 9.3 LæsMig INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse QuarkXPress 9.3 LæsMig...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Udførelse af en baggrundsinstallation...7

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Nyheder i QuarkXPress 10

Nyheder i QuarkXPress 10 Nyheder i QuarkXPress 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 10...3 Grafisk Xenon-enhed...4 Moderne og optimeret grænseflade...6 Produktivitetsforbedringer...7 Andre nye funktioner...10

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

SmartCloud Docs. Version 1.0

SmartCloud Docs. Version 1.0 SmartCloud Docs Version 1.0 ii SmartCloud Docs Indholdsfortegnelse Arbejd med dokumenter........ 3 Opret og importér dokumenter........ 3 Om skabeloner............ 3 Udarbejd dokumenter fra skabeloner.....

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

POWERPOINT PRÆSENTATIONER

POWERPOINT PRÆSENTATIONER 1 POWERPOINT PRÆSENTATIONER PowerPoint er specielt designet med henblik på at skulle præsentere data på skærm eller lærred. F.eks. i en undervisnings- eller foredragssituation. Præsentationerne kan enten

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Gratis kontorpakke til din tablet

Gratis kontorpakke til din tablet OPRET, REDIGER OG LÆS DOKUMENTER PÅ DIN TABLET: Gratis kontorpakke til din tablet DET FÅR DU OVERBLIK SVÆRHEDSGRAD Let Middel Svær Tekstbehandling Præsentation Regneark FOR ENHEDER MED Android ios (Apple)

Læs mere

Sammenligning af Office 2013-versionen

Sammenligning af Office 2013-versionen Sammenligning af 2013-versionen Nyt eller forbedret Udvalgt Word 2013 2013 2010 2007 2003 Opret flotte dokumenter, og få en bedre læseoplevelse Med den nye læsetilstand kan du koncentrere dig fuldt ud

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere