Regler for UV- Rugby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for UV- Rugby"

Transkript

1 Regler for UV - Rugby i Danmark september ( Oversat fra CMAS Internationale Regler, september 1997 ). Beskrivelse. Undervands - rugby spilles under vandoverfladen i et svømmebassin af to hold a' 6 spillere som hver er iført ABC - udstyr, d.v.s. finner, maske og snorkel. Formålet med spillet er at placere en bold med negativ opdrift i modstanderens mål. Der er placeret et mål på bunden i hver ende af banen. Regler. 1. Banen og spillets udstyr. 1.1 Banen 1.2 Mål 1.3 Bold 2. Holdsammensætning og udstyr 2.1 Holdssammensætning 2.2 Personligt udstyr 2.3 Holdets kendetegn 3. Officials og deres udstyr 3.1 Antal, titler og opgaver 3.2 Officials udstyr 4. Spillet 4.1 Spillets start 4.2 Spilletid 4.3 Målscoring 4.4 Afbrydelse af spillet 5. Ulovligt spil 5.1 Ulovligt spil 6. Straffe 6.1 Frikast 6.2 Udvisning 6.3 Straffekast 6.4 Fordelsregler 7. Generelt 7.1 Organisation 1

2 2

3 1. Banen og spillets udstyr 1.1 Bane ( Se bilag 1 ). Regler for UV- Rugby Dybden skal være mellem 3,5 og 5 meter 1.2 Mål. 2. Dimensionerne skal være meter langt og 8-12 meter bredt. 3. Den åbne side af banen skal være afgrænset af en line i vandoverfladen 4. En tilsvarende line, parallel med denne, i 3 meters afstand,skal angive udskiftningsbanen. 5. Den korte side af banen er udskiftningsareal i sin fulde længde. 6. Udskiftningsbænkene skal stå på bassinkanten i hver ende af udskiftningsbanen inden for udskiftningsarealet. 7. Udskiftningsbænken skal placeres tæt ved udskiftningsområdet, men klart adskilt fra dette. 8. Dommerne skal oplyse holdlederne om den nøjagtige placering af udskiftningsarealerne før spillets start Målene består af to stive metalkurve. Målene skal stå på bassinets bund ind til væggen ved midten af hver ende af banen. 1.3 Bold 2. Dimensionerne skal være 450 mm. høje og mm. bredde i toppen. 3. Kurvens kant skal være dækket med et blødt materiale Til spillet anvendes en bold, fyldt med vand, så den har en negativ opdrift. Bolden skal have en synkehastighed på mm. pr. sekund. 2. Den skal have en omkreds på mm. for herrer og mm. For damer. 3. Den skal være sort / hvid TV - farvet eller helt rød. 3

4 Ledsagende noter - september Banen og spillets udstyr. 1.1 Bane Overfladedommeren skal inden spillets start kontrollere : - Bane, dimensioner og afmærkninger af udskiftningsarealer. - Mål, dimensioner og materiale. - Bold, dimensioner og negativ opdrift. Såfremt der er afvigelser, afgør overfladedommeren om spillet kan gennemføres. Gennemføres et spil med afvigelser, skal disse påføres dommerjournalens bagside af overfladedommeren. Overfladedommeren kan forlange holdledernes godkendelse med underskrift på dommerjournalen inden spillets start Dybden kan afvige fra reglerne uden for VM og EM, såfremt det fremgår af indbydelsen. 2. Ved alle internationale og nationale mesterskabskonkurrencer er maximumsgrænserne at foretrække. Forholdet mellem banens længde og bredde skal bevares. Der skal foretrækkes bassiner, hvor overflademål er lig med bundmål, d.v.s. ingen skrå hjørner i bunden. 8. Vandtemperatur mellem 22 grader C og 30 grader C skal foretrækkes. Der findes ingen korresponderende regler til denne note. 4

5 2. Holdsammensætning og udstyr. 2.1 Holdsammensætning Et hold består af mindst 6 ( seks ) og maximalt 15 spillere, 6 i vandet, 5 udskiftningsspillere og 4 reserver. 2. Under spillet skal hvert holds udskiftningsspillere opholde sig på udskiftningsbænkene. ( i ) En udskiftningsspiller kan udskiftes efter forgodtbefindende med en hvilken som helst spiller i vandet ved flyvende skift. ( ii ) En udskiftningsspiller må ikke gå i vandet, før den spiller han skal erstatte, helt har forladt vandet og er indenfor sit holds udskiftningsareal. ( iii ) En udskiftningsspiller må kun rykke ind i spillet fra udskiftningsbanen. 3. Hvert hold har tilladelse til at udskifte to gange under en kamp. 4. De 4 reserver må ikke have hætte på og skal have en t-shirt på, hvis de er i udskiftningsarealet. Det er tilladt reserverne at varme op i bassinet udenfor banen og udskiftningsbanen. 2.2 Personligt udstyr Hver spiller skal være udstyret med maske, svømmefinner og snorkel. ( i ) Alle fremspringende metalkanter på udrustningen skal være dækkede. ( ii ) Finner må sikres med ankelholdere. ( iii ) Der er ingen begrænsning i længden på finnerne. ( iv ) Finner med metalindlæg må ikke anvendes. ( v ) Monofinner må ikke anvendes. 2. Spillere må ikke bære noget, som på nogen måde kan forårsage skade på en anden spiller. Negle skal være kortklippede og kroppen må ikke være smurt med creme eller fedt. 4. Hvis en del af en spillers udrustning bliver mangelfuld under spillet, må han forlade vandet for at bringe det i orden. ( i ) Spilleren må ikke gå i vandet igen, før overfladedommeren har godkendt udstyret Holdets kendetegn Alle spillere på samme hold skal bære badebukser og nummerede huer i samme farve. 2. Alle hold skal være i besiddelse af et mørkeblåt og et hvidt sæt badebukser og huer. 3. Holdlederne skal før spillets start oplyse dommeren om, hvilke huenumre de vil anvende, og de skal bære et bånd omkring den ene overarm. 4. Det hold der bærer mørkeblå badebukser og huer, skal benytte håndledsbånd. 5. Det er tilladt at benytte albue - og knæbeskytter, der er lavet af et blødt materiale, hvis de er af samme farve som hætten eller neutral farve. 5

6 6

7 2. Holdsammensætning og udstyr Holdssammensætning. Regler for UV- Rugby Overfladedommeren skal kontrollere, at de to holds spillere påføres dommerjournalen med navn og huenummer inden spillets start. Det er tilladt at stille op med ned til 6 spillere. 2. ( ii ) Den spiller, der skal udskiftes, må kun forlade vandet inden for udskiftningsarealet. 3. Det er tilladt at udskifte to gange under en kamp. En spiller, som er udskiftet må indsættes igen, men det tæller som den anden udskiftning. Udskiftning må kun finde sted under en afbrydelse af spillet. Udskiftningen må ikke være årsag til afbrydelsen. Overfladedommeren skal informeres om udskiftningen, før den finder sted, og om spillernes numre Personligt udstyr. Overfladedommeren skal kontrollere spillernes personlige udstyr inden spillets start Hver spiller skal være udstyret med maske, snorkel og finner, som er tilgængelige i almindelig handel. At afskære finnerne til den fastsatte længde er tilladt. Hele udstyret skal have en sådan kvalitet, at beskadigelse af andre spillere med fremspringende kanter eller spænder er umuligt. ( i ) Fremspringende kanter kan f.eks. være samlebeslag på maskekanten og spænder til finnestropper. Disse skal være dækket med tape eller hæfteplaster. 2. Sammenbinding af fingre er tilladt, forudsat fingrene forbliver bøjelige. 4. En spiller må bringe sit udstyr i orden i vandet, såfremt dette kan ske uden at være til gene for spillets videre forløb. Såfremt en spiller forlader vandet for at bringe sit udstyr i orden, skal dette ske som ved en normal udskiftning, jf. reglernes pkt Holdets kendetegn Hætterne skal have ørebeskyttere og disse beskyttere må ikke fjernes eller ændres på nogen måde. Dette for at forhindre øreskader. 2. Hjemmeholdets, eller det hold der er først nævnt i en spilleplan, skal bære mørkeblå badebukser, huer og håndledsbånd. 7

8 3. Officials Antal, titler og opgaver Mindst tre dommere skal være ansvarlige for hvert spil, og deres afgørelser er bindene. 2. To dommere er i vandet, en på hver side af banen. De kaldes vanddommere. Vanddommerne kontrollerer : ( i ) Starten af et spil efter en afbrydelse. ( ii ) Signal, når der scores mål, ved to lange uafbrudte lyde. 3. Den tredie dommer følger spillet fra bassinkanten og kaldes overfladedommer. Overfladedommeren kontrollerer : ( i ) Spilletiden. ( ii ) Udvisningsperioder. ( iii ) Udskiftning af spillere. ( iv ) Starten af spil, start efter halvleg og start efter dommerbold, samt start efter et mål er scoret. ( v ) Idømmelse af straf for forseelser, begået i vandoverfladen. 4. Dommerne skal afbryde et spil øjeblikkeligt, hvis en spiller efter deres mening bliver alvorligt skadet. 5. Dommerne har myndighed til at vise en spiller op af vandet : ( i ) Hvis han bliver synligt overanstrengt og udmattet. ( ii ) Med defekt udrustning. 6. Dommerne har myndighed til at udelukke en spiller fra videre deltagelse i spillet : ( i ) I tilfælde af usportslig optræden. Spilleren må ikke erstattes af en udskiftnings spiller på noget tidspunkt i den resterende del af kampen. ( ii ) I tilfælde af at en spiller gentagne gange forbryder sig mod reglerne. Spilleren må erstattes af en udskiftningsspiller efter 2 min. udvisning ( iii ) I begge tilfælde ( i og ii ) må spilleren ikke deltage i den efterfølgende kamp I samme turnering. Regel gælder ikke i forbindelse med ( i ) og ( ii ). 8

9 7. Under spillet tillades bolden kun udskiftet med dommernes tilladelse. 8. Dommerne skal give sig tydeligt til kende gennem hørlige og synlige signaler. 3. Officials Antal, titler og opgaver Hvor flere spil skal afvikles i rækkefølge eller ved særligt vigtige kampe bør overfladedommeren assisteres af en spilleledelse, som varetager følgende opgaver under overfladedommerens ansvar : - tidtagning - kontrol af spillernes personlige udrystning før kampens begyndelse - kontrol af udskiftning - regnskab med målscoring - notering af spillere, der er gået i land for at bringe udrustning i orden. - føring af dommerjournaler 2. ( Så længe det nødvendige tekniske udstyr ikke er til rådighed, gennemfører vanddommerne starten af et spil efter en afbrydelse via overfladedommeren. ) ( i ) Ved afbrydelse forstås her afbrydelse ved frikast. Den dømmende dommer ( som evt. også kan være overfladedommeren ) sætter spillet igang igen. 3. ( Overfladedommer er det samme som den hidtige danske betegnelse: Landdommer ) ( ii ) Udvisningstiden beregnes af den effektive spilletid, d.v.s. at uret, der måler udvisningsperioden altid standses og genstartes samtidig med at spilleuret standses og genstartes. 4. Den skadede spiller hjælpes i land. En ny spiller fra udskiftningsbænken kan gå i vandet jf. reglernes pkt Spillet startes igen ved dommerbold. 5. Spilleren vises op på udskiftningsbænken. En ny spiller kan gå i vandet jf. Reglernes pkt Spillet startes igen ved dommerbold. 6. Da denne regel medfører, at et hold må spille med en spiller mindre i resten af spillet, skal reglen kun anvendes i ekstreme tilfælde. Hvis en dommer ikke er sikker på, om han skal udvise en spiller eller give 2 min. udvisning, skal han altid tildele 2 min. udvisning. I mindre grove tilfælde kan dommeren evt. give en advarsel. ( ii ) Den spiller, der har begået forseelsen udelukkes fra kampen. Efter udvisningstiden er overstået, må holdet sætte en spiller i vandet fra udskiftningsbænken. Den udviste spiller kan ikke erstattes af en reservespiller. Hvis en spiller udvises for resten af en turnering, må en reserve erstatte ham i næste kamp. ( Udelukkelse af en spiller fra videre deltagelse i spillet kan først ske efter forudgående advarsel eller en 2 minutters udvisning ) 9 7. Overfladedommeren skal sikre sig, at begge holdledere er orienteret om udskiftning af bolden. Årsag til udskiftning påføres dommerjournalens bagside.

10 8. Dommerne opfordres til, når det er muligt, at give en kort meddelelse om årsagen til spillets standsning. Det anbefales, at vanddommerne gentager hinandens synlige signaler. 10

11 Følgende signaler skal bruges af dommerne : Signal. Hørligt Synligt Situation En lang uafbrudt lyd Gentagne korte lyde To lange uafbrudte lyde Start af spil X Standsning af spil X Scoring af mål X En knyttet hånd rækkes I vejret. Frikast En flad hånd rækkes I X vejret, og der peges mod det hold, som har begået forseelsen. U L O V L I G T Udvisning Staffekast S P I L Start af frikast Start af staffekast X X Der peges mod den spiller, som skal udvises, og derefter mod udvisningsbænken. Der peges mod den banehalvdel, hvor staffekastet skal udføres. X X Start af dommerbold X Fordelsregel Intet signal Med en arm peges og "viftes" I den retning, spillet skal gå videre. 10 Sekunder Intet signal Den ene arm hæves. 0 Sekunder Intet signal Armen sænkes helt ned. Udskiftningsfejl x Der hæves et blåt eller hvidt flag. 11

12 3.2. Officials udstyr Regler for UV- Rugby De to vanddommere må anvende udstyr med komprimeret luft, hvis det anses for nødvendigt. 4. Spillet. 2. Overfladedommeren skal bære hvid dragt. 3. Vanddommeren skal bære mørk T-Shirt eller en dykkerdragt Spillets start Ved spillets begyndelse og efter halvleg skal bolden placeres på bunden af bassinet I midten af banen, mens hvert hold er I vandet ved deres respektive mållinier med mindst en hånd rørende ved bassinvæggen. ( i) Udskiftningsspillerne sidder på udskiftningsbænken. (ii) Overfladedommeren starter spillet med en lang uafbrudt lyd. (iii) I tilfælde af tyvstart ved spillets begyndelse og efter halvleg skal spillet standses og startes forfra, og uret sættes tilbage på nul. 2. Efter et mål er scoret, vender holdene tilbage til deres mållinier. Efter dommerens signal, angriber nu det hold med bolden, mod hvilket målet blev scoret. (i) Hvis (efter et udført mål eller staffekast) spillet bliver startet før alle spillerne har nået deres ende af bassinet, skal de helt tilbage, før de deltager I spillet igen. 3. Ved angreb umiddelbart efter et mål er scoret skal bolden føres synligt indtil kontakt med en fra det modsatte hold. Bolden må ikke holdes bag ryggen, mellem benene o.s.v. 3. Efter afslutning af et staffekast startes spillet igen : ( i ) Hvis et mål blev scoret, som I regel (ii) Hvis et mål ikke blev scoret, som I regel Hvis spillet bliver standset, og hverken staffekast eller frikast er dømt af en dommer, skal bolden kastes I vandet af overfladedommeren (dommerbold). 12

13 13

14 3.2. Officials udstyr Regler for UV- Rugby Ved VM og EM skal mindst én vanddommer anvende udstyr med komprimeret luft. ( Ved Elite divisionskampe samt oprykningskampe i 1. division skal mindst én dommer anvende udstyr med komprimeret luft. ) 4. Spillet. 2. ( Anvendes kun ved internationale kampe ). 3. Anvendes dykkerdragt skal mindst overdelen eller vest bæres 4.1. Spillets start For at holde bolden i ro, skal den placeres i en ring eller lav skål, som ikke kan frembyde nogen fare for spillerne. ( iii ) Når spillet startes forfra ved tyvstart, stilles uret tilbage. Dette gælder kun ved spillets start og ved start efter halvleg 4. ( i ) Spillerne skal røre ved bassinkanten med mindst én hånd, inden de deltager i spillet igen. 3. Kontakt regnes fra det øjeblik, hvor en fra det modsatte hold angriber den spiller, der er boldførende. 4. ( ii ) Vanddommeren henter bolden hos det forsvarende hold og placerer den på midten. 5. En dommerbold kastes af overfladedommeren i vandet, således at intet hold får nogen fordel, de ikke havde i forvejen. Bolden må ikke røres, før den har ramt vandoverfladen. Sker dette dømmes frikast for overtrædelse af reglernes pkt Dommerbold skal tages på midten af banen. 14

15 4.2. Spilletid. Regler for UV- Rugby Spillets varighed skal være to perioder á 15 minutter Ved halvleg : ( i ) Intervallet skal være på fem minutter. ( ii ) Holdene skal skifte banehalvdel. ( iii ) Vanddommerne skal ikke skifte side. 3. Ved alle afbrydelser af spillet skal uret standses. 4. Om nødvendigt skal spilletiden udvides for at gennemføre et straffekast. 5. Hvis et spil, hvor en afgørelse skal nås, ender uafgjort, skal spillet udvides efter en pause på fem minutter ved : ( i ) En periode á 15 minutter til 1. mål ( Sudden Death ). ( ii ) Hvis spillet ikke kan afgøres på dette grundlag, skal hvert hold udføre tre straffekast, som skal udføres af tre forskellige spillere fra hvert hold i skiftende rækkefølge. ( iii ) Hvis spillet ikke kan afgøres på dette grundlag, skal hvert hold udføre et straffekast ad gangen med skiftende kaster og skiftevis, indtil et hold opnår en føring. 6. Hvert hold har ret til en timeout i hver kamp.varigheden af timeout er 1 minut Målscoring Et mål er scoret, når bolden er fuldstændigt under målets kant. ( i ) Det bliver tilkendegivet af en af vanddommerne ved to lange uafbrudte lyde. 2. Det hold, som opnår flest mål i et spil, er vinderen. ( i ) Hvis begge hold har det samme antal mål, er spillet uafgjort. 3. I en turnering skal det vindene hold i hvert spil tildeles to point, mens der ved uafgjort tildeles hvert hold et point. ( i ) Det hold, der har flest point, er turneringens vinder. ( ii ) Hvis der er to hold med det samme antal point afgøres placeringen som følger : - Kampene som holdene spillede mod hinanden, skal være den afgørende faktor ( point og målscore ). - Hvis der ikke er en afgørelse er måldifferencen afgørende. - Hvis måldifferencen er ens, vinder holdet med flest scorede mål. - Hvis det stadig er lige spilles en ny kamp under hensyntagen til regel Ved indbydelsen til en international turnering skal der i detaljer gøres rede for den scoringsprocedure, som vil blive anvendt for den pågældende turnering Spilletid.

16 Spillets varighed er 2 x 15 minutter effektiv tid ( se reglernes pkt ). Ved bl.a. internationalæe turneringer, dog ikke VM og EM, hvor mange hold skal møde hinanden i løbet af begrænset tid, skal spilletiden afkortes til f.eks. 1 x 10 minutter effektiv tid. Ændring af spilletiden skal fremgå af indbydelsen. 4. Et straffekast skal altid udføres, uanset spilletiden er udløbet. Reglen gælder også frikast og dommerbold. I disse tilfælde standses spillet imiddelbart efter udførelsen. 5. ( i ) Det hold, som scorer, er vinder af kampen. Spillet standses umiddelbart efter at målet er scoret. ( ii ) Straffekastene udføres af tre forskellige spillere fra hvert hold. Straffekastene udføres skiftevis. Der trækkes lod om, hvilket hold, der skal udføre det første straffekast. Der må hvis det ønskes, skiftes målmand. Hvis dette ikke fører til en afgørelse, fortsættes med et straffekast ad gangen med skiftende kaster, indtil en afgørelse er fundet. 6. Time - out kan kun kræves, når spillet er afbrudt. Time - out kan ikke være årsag til afbrydelsen. Ved time - out skal holdene bevæge sig til egen basinkant Målscoring ( i ) Spillet betragtes som afbrudt ved første lydsignal. ( sålænge det nødvendige tekniske udstyr ikke er til rådighed, signaleres på følgende måde) Vanddommeren med apparat ( på bunden ) giver lydsignal til vanddommeren i overfladen, der gentager lydsignalet og rækker en knyttet hånd i vejret, hvorefter overfladedommeren også afbryder spillet og får målet registreret. 3. ( ii ) ( For afvikling af divisionskampe i Danmark henvises til retningslinier for Danmarksmesterskab i UV - Rugby ( Elite division ).) 16

17 4.4 Afbrydelse af spillet Regler for UV- Rugby En afbrydelse af spillet sker når : ( i ) Spillet standses, fordi en straf skal idømmes. ( ii ) En dommerbold skal kastes. ( iii ) Et mål er scoret. 2. Uret skal standses under afbrydelse af spillet. 3. Et spil standses ved : ( i ) Gentagne korte signaler ved en straf, en dommerbold og ved afslutning af en periode. ( ii ) To lange signaler, når et mål scores. 17

18 4.4. Afbrydelse af spillet. Regler for UV- Rugby ( Så længe det nødvendige tekniske udstyr ikke er til rådighed, signaleres afbrydelsen af spillet på følgende måde ): Den dommer, der registrerer forseelsen, afbryder spillet ved lydsignal. a. Hvis elektronisk udstyr findes. Vanddommerne går i overfladen. Den dommer, der har registreret forseelsen, forklarer forseelsen : Ved straffekast meddeles dette, og der peges mod den banehalvdel, hvor straffekastet skal udføres. Ved frikast rækkes en flad hånd i vejret, og der peges mod det hold, som har begået forseelsen. Her behøver vanddommeren ikke at gå til overfladen. Ved udvisning peges på den spiller, der skal udvises, og derefter peges mod udvisningsbænken. Udvisning meddeles, og overfladedommeren påser, at den udviste spiller er placeret på udvisningsbænken, inden spillet fortsættes. Det efterfølgende frikast startes af overfladedommeren. b. Elektronisk udstyr forefindes ikke. Hvis det er vanddommeren med apparat ( på bunden ), der registrerer forseelsen, giver han lydsignal til vanddommeren i overfladen, der gentager lydsignalet. Begge dommere går til overfladen, og den dommer, der har registreret forseelsen, forklarer den som under pkt. a. (Ved dommerbold afbrydes spillet som ovenfor beskrevet og hændelsen forklares. ) 18

19 5. Ulovligt spil Ulovligt spil. Det er forbudt : Regler for UV- Rugby At angribe modstanderens maske. 2. At angribe modstanderens snorkel. 3. At angribe modstanderens finner. 4. At trække i eller holde fast i modstanderens badebenklæder. 5. At sætte fra på en modstander eller trække i ham for hurtigere at nå overfladen. 6. At sparke eller slå modstanderen med vilje eller ved at spille unødvendigt hårdt. At trykke eller dreje en modstanders hoved i overfladen. At være for voldsom ved en modstanders hoved under spillet. 7. At anvende stranguleringsgreb. 8. At fortsætte med at spille efter et mål eller et straffekast uden først, at have været tilbage i startposition. 9. For en ikke boldførende spiller, at trække eller skubbe en hvilken som helst spiller væk fra målet. 10. For et hold at have mere end 6 spillere i vandet på samme tidspunkt.. 19

20 5. Ulovligt spil Ulovligt spil. 20 Regler for UV- Rugby Generel note. Følgende punkter under ulovligt spil anses for ødelæggende for spillets rytme og kvalitet : At angribe modstanderens maske At sætte fra på en modstander eller trække i ham for hurtigere at nå overfladen At anvende stranguleringsgreb For en ikke boldførende spiller at trække eller skubbe en hvilken som helst spiller væk fra målet At fastholde en modspiller, når han ikke er boldførende. Dommerne bør derfor være særlig opmærksom på overtrædelse af disse punkter og konsekvent skride ind Ved angreb forstås afrivning af masken med forsæt eller ved unødvendigt voldsomt spil. Masken må ikke røres med vilje af en modstander. Det er ligeledes forbudt med forsæt at føre bolden mod en modspillers ( f.eks. målmandens ) maske. Ved greb om en spillers hoved, må dette ikke medføre, at maskens nakkerem skubbes af. Dette må heller ikke ske ved oversvømning. 2. Ved angreb forstås afrivning af snorklen med forsæt eller ved unødvendigt voldsomt spil. 3. Ved angreb forstås afrivning af finner med forsæt eller ved unødvendigt voldsomt spil. At holde fast i finnerne er ikke tilladt. 5. Det er i det hele taget forbudt, at sætte fra på en modstander eller trække i ham for derved at øge egen fremdrift eller bremse modstanderens fremdrift i vandet. Såfremt en af de implicerede spillere er boldførende, gælder denne note ikke. 6. Dommerne skal være særlig opmærksom på målmandens eventuelle forsøg på at afvise en angriber ved spark med finnerne. 8. Der henvises til reglernes pkt ( i ) og noten til dette punkt. 9. Dommerne skal være opmærksom på, at denne forseelse normalt vil foregå et andet sted end der, hvor bolden er. 10. Det er op til overfladedommeren eller hans assistent ( se pkt ), at sørge for at antallet af udskiftningsspillere på udskiftningsbænken er under kontrol hele tiden. Hvis der mangler en udskiftningsspiller på udskiftningsbænken, og han ikke har fået officiel tilladelse af overfladedommeren til at forlade bænken, indikerer dette, at der er for mange spillere i vandet, hvilket straffes efter regel Hvis det andet hold er i angreb, skal spillet ikke stoppes, men dommeren skal med et flag eller sin hånd markere, en afventende udvisning. Hvis der scores annulleres udvisningen. Hvis det forsvarende hold får bolden, stoppes spillet og udvisningen gives At fastholde en modstander, når han ikke er boldførende.

21 12. At føre eller kaste bolden over vandet. 13. At skubbe eller trække målet væk. 14. At holde fast i eller flytte målet med hænder eller fødder. 15. At svømme med bolden udenfor banens afgrænsning. 16. For det forsvarende holds spillere at skubbe eller trække målet væk. 17. For det forsvarende holds spillere at holde fast i eller flytte målet med hænder eller fødder 18. For målmanden at holde fast i målet eller at fastkile hoved, arme, ben, ryg eller anden del af kroppen i målet. Målmanden må ikke fastkile sin krop på målet ved hjælp af hverken bassinvæggen eller bunden. ( Målet må kun være dækket af kroppen ). 19. At begå ulovligt spil mod en angriber foran målet og derved forhindre et næsten oplagt mål i at blive scoret. 21

22 Dette forbud anses som en af de væsentligste betingelser for at opretholde en glidende rytme og høj kvalitet i spillet. Dommerne bør derfor være særlig opmæksomme på for - og eftertacklinger og konsekvent skride ind mod disse. Ved fortackling af en spiller forstås fastholden af en spiller umiddelbart før han når bolden. Ved eftertackling forstås fastholdelse af boldførende spiller efter at denne ( f.eks på grund af tackling ) har mistet kontrollen over bolden eller har centret til en medspiller. Eftertacklingen forhindre den tacklede spiller i at svømme i position og derved deltage i sit holds videre opbygning af spillet. En spiller, som " spiller " bolden foran sig til sig selv, betragtes som en spiller, der har kontrol over bolden, og et angreb på ham er derfor ikke en eftertackling. 12. Bolden er først over vandet, når hele bolden er fri af vandet. 15. Hele bolden skal være uden for banen, før der dømmes. 18. Holder en målmand fast i målet med hænderne skal dommeren kun dømme straffekast, såfremt det forhindrer modstanderne i at udnytte en oplagt målchance. Målmanden må således godt orientere sig om målets placering ved berøring. Det er ulovligt, såfremt der sker nogen som helst fastkiling af hoved, arme, ben, ryg eller anden del af målmandens krop. Derimod er det ikke ulovligt spil, såfremt en målmand, som forsvarer målet med sin krop, får presset en del af kroppen ind i målet, f.eks. skulder, albue, knæ m.v. Med udtrykket " Målet må kun være dækket med kroppen " menes, at målet ikke må dækkes med finnerne, idet dette vil være uretfærdigt overfor angriberne, som jf. reglernes pkt ikke må angribe modstandernes finner. 19. Da overtrædelse af dette forbud medfører straffekast, er det vigtigt, at dommerne registrerer, om forseelsen har forhindret et næsten oplagt mål i at blive scoret. Er dette ikke tilfældet, dømmes frikast efter den relevante overtrædelse af reglernes pkt

23 6. Straffe. Regler for UV- Rugby 6.1. Frikast Et frikast kan tildeles af en dommer for overtrædelse af reglerne Et frikast kan gives mod det hold, der var skyld i det ulovlige spil. 3. En spiller fra det modsatte hold modtager bolden i vandoverfladen på det sted, hvor hændelsen indtraf. ( i ) Et frikast, tildelt for overtrædelse af regel udføres på højde med linen. ( ii ) Når et hold får tildelt frikast på egen banehalvdel skal frikastet udføres fra banens midte. 4. Den spiller, der udfører frikastet, må ikke skifte position i vandet før bolden er kastet. 5. Angriberne skal holde en afstand på mindst 2 meter, indtil bolden er spillet. 6. Signalet til frikastets udførelse gives af den dommer, som forinden afbrød spillet. 7. Frikastet skal udføres inden 3 sekunder efter dommeren har givet signal. 8. Bolden må ikke spilles direkte mod modstanderens mål. Den skal røres af en anden spiller, før et mål scores. 9. Hvis frikastet ikke udføres korrekt, får det modstte hold frikast. 6.2 Udvisning En udvisning kan tildeles af en dommer for overtrædelse af reglerne Det modstte hold får et frikast. 2. Når overtrædelsen begås, kan dommerne sende de spillere, der var skyld i overtrædelsen til udvisningsbænken i 2 minutter. Under udførelse af et straffekast, løber tiden også for en udvist spiller. 3. Udvisningsbænken skal stå i umiddelbar nærhed af overfladedommeren. Under de 10 sidste sekunder af en udvisningstid, er det tilladt den spiller der er udvist, at gå ind i udskiftningsområdet. Spilleren selv, eller en anden udskiftningsspiller må ikke gå i vandet før hele udvisningstiden er udløbet. De sidste 10 sekunder og afslutningen på udvisningstiden skal markeres af dommeren. 4. Ingen udskiftningsspiller må gå i vandet for at erstatte den spiller, der bliver sendt til udvisningsbænken. 6. Hvis et hold med vilje forsinker forløbet af et spil, kan dommeren idømmes 2 minutters udvisning efter 2 officielle advarsler til holdet. Den spiller, som er skyld i den 3. og evt. efterfølgende forsinkelse efter de to advarsler, er den spiller, som bliver dømt til udvisning. Desuden / eller i stedet for kan dommerne forlænge den effektive spilletid. 7. Hvis et hold er i mindretal på grund af udvisninger, og det modsatte hold scorer, bliver den ældste udvisningstid overstået. 23

24 6. Straffe Regler for UV- Rugby 6.1. Frikast Ved signal skal bolden gives til det hold, der skal udføre frikastet, eller den skal kastestil bunden. Når en spiller fra det hold, der har fået tilkendt frikastet, er i besiddelse af bolden, og bolden er " spilleklar ", skal spillet startes af den dommer, der standsede spillet. " Spilleklar " betyder, at bolden er hos en spiller fra det hold, der har fået tilkendt frikastet, og han ikke er forhindret / ude af stand til at spille bolden. Det er forbudt den spiller, som skal udføre frikastet, at dykke eller svømme, før han spiller bolden. ( i ) Frikastet skal tages på det sted, hvor spilleren overskrider banens begrænsning. 4. Den spiller, der udfører frikastet, må heller ikke dykke, før bolden er kastet. 5. Det er kun angriberne, der skal holde en afstand på mindst 2 meter. Dommeren må starte spillet, selvom angriberne er mindre end 2 meter væk, hvis de ikke forstyrre udførelsen af frikastet. Hvis de forstyrrer, skal regel tages bogstaveligt. 7. Den spiller, der udfører frikastet, må ikke røre bolden igen, før den har berørt mindst én med - eller modspiller Udvisning Det skal bemærkes, at reglernes pkt også kan straffes med frikast jf. reglernes pkt Dette betyder, at udvisning for disse forseelser først skal finde sted, når der er tale om gentagne eller grove forseelser. Som undtagelse herfra skal forkert udskiftning ( regel ) straffes med udvisning. 2. Udvisningstiden ( 2 minutter ) er effektiv spilletid. Dommeren må først starte spillet, når den udviste spiller sidder på udvisningsbænken. 4. Sker udvisning på grund af overtrædelse af reglernes pkt ( mere end 6 spillere i vandet ), skal dommeren være opmærksom på, at der ikke alene skal vises en spiller op på udvisningsbænken ( den, der er kommet sidst i vandet ), men holdet skal også trække en spiller op på udskiftningsbænken, således at holdet kun har 5 spillere i vandet under udvisningsperioden. 7. Hvis begge hold har lige mange spillere på udvisningsbænken betragtes ingen af holdene som i mindretal. Denne regel skal også anvendes under straffekast. 24

25 6.3. Straffekast. Regler for UV- Rugby 1. Et straffekast kan tildeles af en dommer for overtrædelse af reglerne Et straffekast udføres af en spiller fra hvert hold foran det fejlende holds mål. 3. En spiller fra det hold, som fik straffekastet får bolden ( angriberen ). 4. Den anden spiller ( målmanden ) må ikke være mere end 2 meter fra sin bassinvæg, før han dykker. 5. Målforsvareren må ikke angribe angriberen, før han ( målforsvareren ) har dykket. 6. Angriberen har 45 sekunder til at score. Når målmanden har dykket, skal han være indenfor rækkevidde af målet hele tiden. 7. Signal til udførelse gives af overfladedommeren. 9. Begge spillere må dykke flere gange under et straffekast. 10. Straffekastet er slut : ( i ) Når det lykkes angriberen at score mål. ( ii ) Når det lykkes målforsvareren at få fat i bolden, og han holder den over vandoverfladen ( iii ) Når 45 sekunder er gået uden scoring. 11. Hvis straffekastet bliver afbrudt på grund af ukorrekt optræden hos det forsvarende hold, skal der gives et nyt straffekast. ( i ) Spilleren som er skyld i afbrydelsen skal forlade vandet med det samme, og udstå en 2 minutters udvisning efter at straffekastet er udført. ( ii ) Hvis det sker ved en straffekonkurrence ( jf ( iii ) ) skal målmanden forlade vandet med det samme, han må ikke tage holdets næste straffe og heller ikke forsvare næste straffe 12. Hvis straffekastet bliver afbrudt på grund af ukorrekt optræden hos det angribende hold, får det forsvarende hold bolden og der startes som efter scoring Fordelsregler. 1. Såfremt dommeren på noget tidspunkt afgør, at en overtrædelse af reglerne ikke har nogen indflydelse på den fordel, som det boldførende hold har, kan det tillades, at spillet fortsætter, som om overtrædelsen ikke har fundet sted. Dette kaldes at anvende fordelsreglen. 2. Denne regel skal iagttages af dommeren til hver en tid. 25

26 7. Generelt. Regler for UV- Rugby 7.1. Organisation. 1. Den organiserede klub eller det organiserede forbund er ansvarlig for at sikre sig, at bane, mål og bold alle er i overensstemmelse med reglerne. 2. Den organiserede klub er ansvarlig for at undervandsdommerne forsynes med udstyr med komprimeret luft. 3. Spillerne spiller på eget ansvar Straffekast. Den gældende tekst af disse regler er den engelske version Holdene vælger selv de spillere, der skal udføre straffekastet. De øvrige spillere fra hvert hold skal befinde sig udenfor banen under straffekastets udførelse. De må ligge i udskiftningsarealet. 3. Angriberen skal starte fra midten af bassinet. 4. Målforsvareren kan ikke være en udvist spiller. 6. Målmanden må ikke forlade målet af egen drift. Hvis han bliver trukket væk fra målet af angriberen, skal han svømme tilbage til målet, når han ikke længere bliver holdt. Målmanden må ikke trække angriberen til overfladen. Det skal understreges, at det er bolden, der skal bringes til overfladen. Dommeren må ikke informere holdene om, hvor lang tid der er gået af de 45 sekunder. Holdleder og medspillere må gerne informere fra egen spillerside. 7. Signal som ved spillets start. En lang uafbrudt lyd jf. reglernes punkt ( ii ). Straffekastet udføres inden for effektiv spilletid. Spilletiden skal udvides for at fuldende et straffekast. 10. ( i ) Signal givet af dommeren som ved mål, jf. reglernes pkt ( ii ). ( ii ) Signal gives af dommeren som ved afbrydelse af spillet, jf. reglernes pkt ( i ). ( iii ) Jf. noternes pkt ( ii ) 11. ( i ) Udvisningsperioden ( 2 minutter ) starter, når det normale spil starter igen. 26

27 Det behøver ikke, at være den samme angriber, som tager det nye straffe. 27

28 BANE : Mål og områder 28

29 SPAND : Mål og materialer 29

30 OK Regler for UV- Rugby MÅL STOPPER SPIL ANGREB PÅ UDSTYR 30

31 SPIL UDEN FOR OMRÅDE HALSGREB ULOVLIGT GREB I IKKE BOLDFØRENDE SPILLER GREB I SPAND 31

32 TIME OUT Regler for UV- Rugby WASH OUT ULOVLIGT TRYK ELLER HIVNING I MODSTANDER STRAFFE 32

33 ULOVLIGT SPIL Regler for UV- Rugby SLUT PÅ HALVLEG VANDDOMMER HAR STOPPET SPILLET OVERFLADEDOMMER HAR STOPPET SPILLET 33

34 FRIBOLD TIDSSTRAF 34

35 35

36 DOMMERBOLD MED RETNING MOD DOMMER FORDELS REGEL 36

37 NR. 5 NR. 10 NR

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY

CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY Kort beskrivelse af undervandsrugby Undervandsrugby er en udfordrende tredimensionel sport, der spilles i og under overfladen af vandet i et svømmebassin,

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 Regeltestene indgår fremover som en del af det obligatoriske regelstof sammen med Håndbold Spillereglerne.

Læs mere

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv.

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv. 0BInternationale Basketball regler KAPITEL 1 SPILLET 1 Definitioner 1.1 Basketballspillet Basketball spilles af to (2) hold med fem (5) spillere på hvert hold. Det gælder for hvert hold om at score i modspillernes

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2015

Program til Marienlyst Cup 2015 Program til Marienlyst Cup 2015 Velkommen til Marienlyst Cup, den 18. - 20. december 2015. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA)

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) Kørestolsfodbold Spillets regler 2006 Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) 1 Indholdsfortegnelse Spillets hensigt... Side 3 Modifikationer

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 FREDERIKSSUND KOMMUNE KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 MØLLEGÅRDHALLEN Møllevej 90, 3630 Jægerspris www.jik.dk LØRDAG, den 3. marts 2012 og SØNDAG, den 4. marts 2012 PROGRAMINDHOLD:

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren

Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren Side 1 af 22 Indledning Overordnet set skal statistiktagerens ansvar forstås således, at alt, hvad der foregår på banen, skal registreres. De situationer,

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål 1 Da målmand A er ved at udføre et målkast, kommer hans fod til berøre stregen til feltet. Hvad er den korrekte kendelse? A B C

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide.

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Hockey. Indholdsfortegnelse MESTERSKABER... 2 KLASSIFICERINGSSYSTEM... 2 IDRÆTSMATERIALE... 3 IDRÆTSREGLER... 4 TURNERINGSREGLEMENT... 8 ANDET...

Hockey. Indholdsfortegnelse MESTERSKABER... 2 KLASSIFICERINGSSYSTEM... 2 IDRÆTSMATERIALE... 3 IDRÆTSREGLER... 4 TURNERINGSREGLEMENT... 8 ANDET... Indholdsfortegnelse Side MESTERSKABER... 2 KLASSIFICERINGSSYSTEM... 2 IDRÆTSMATERIALE... 3 IDRÆTSREGLER... 4 TURNERINGSREGLEMENT... 8 ANDET... 10 1 MESTERSKABER 1.1 Mesterskab Vedr. forbundsmesterskaber

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015 Dansk Håndbold Forbund 1 Nye veje - nye muligheder 2015 Spillereglerne 2010 varslede ny håndboldverden Ændringerne i spillereglerne involverer fundamentale aspekter af spillet og vil derfor have betydelig

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Før kampen Side 4 Banen Dommerbordet Kampens start Side 5 Huer Placering ved start Dommerens signal Tyvstart Mål

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

Bryderegler, på 5 minutter

Bryderegler, på 5 minutter Med denne folder, ønsker vi at gøre dig klogere på brydning, samt gøre det lettere for dig at følge med i brydekamp. Hvad er brydning? Brydning er en kampsport. Der kæmpes på en madras der er 12 x 12 meter,

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Dommerhåndbog. Version 1.0

Dommerhåndbog. Version 1.0 Dommerhåndbog Version 1.0 Formålet med Dommerhåndbogen... 5 Hvad er en god dommer?... 5 Koncentration... 5 Kendskab til reglerne... 5 God placeringsevne... 5 Fysisk form... 6 Psykisk balance... 6 Kommunikationsevne...

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014 Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER

FINA VANDPOLOREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE WP 1 BANE OG UDSTYR... 2 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 4 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 6 OFFICIALS... 6 WP 7 DOMMERE... 7 WP 8 MÅLDOMMERE...

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

coachingzone Ingen coaching

coachingzone Ingen coaching 1:1 Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter Der er desuden et udskiftningsområde (side 17) coachingzone coaching 2 Ingen Denne

Læs mere

DTaF dommerreglement Ændringer vedtaget jan 2009 Lørdag den 14. februar 2009

DTaF dommerreglement Ændringer vedtaget jan 2009 Lørdag den 14. februar 2009 y regler pr. juni 2009 7 DOMMER ES ARBEJDSOMRÅDER Stk. 2 Kamplederen a) Skal lede og kontrollere kampen. b) Kamplederen skal starte shi-jak og slutte keu-man, tildele advarsler keung-go, minuspoint gam-jeum,

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 1 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 Side 1 af 12 2 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Indholdsfortegnelse 1. Deltagelse...

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen 5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen Katrine Thoe Nielsen Breddekonsulent i DHF Søren Simonsen Udviklingschef i DHF Rigtig mange børn og voksne kender til håndbold. Vi ser det i fjernsynet og rigtig

Læs mere

Brug bolden - fra 6 til 66

Brug bolden - fra 6 til 66 Brug bolden - fra 6 til 66 1 Brug Bolden -Fra 6 til 66 er udgivet af DGI i forbindelse med Boldens Arena ved Landsstævne 2009. Idé: Bente O. Larsen, Per Baltzer, Kaj Mathiesen, Henning Olsen og Thomas

Læs mere

SPILLEREGLER FOR FUTSAL

SPILLEREGLER FOR FUTSAL SPILLEREGLER FOR FUTSAL Indholdsfortegnelse: 1. Banen 2. Bolden 3. Antal Spillere 4. Spillernes udstyr 5. Dommer 6. Dommer assistent 7. Tidtager 8. Den 3. dommer 9. Spillets varighed 10. Spilstart 11.

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER August 2013

FINA VANDPOLOREGLER August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 Indhold WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 5 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 7

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere