Goalball Gældende fra 1. september 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Goalball Gældende fra 1. september 2000"

Transkript

1 1. Alment om goalball En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en rektangulær bane, som er delt i 2 halvdele af en midterlinie. Der er et mål i hver ende af banen. Der spilles med en bold med indbyggede klokker i. Formålet med spillet er, at hvert hold forsøger at score mål hos modstanderen, medens denne forsøger at hindre dette. 2. Almene regler. Reglerne for internationale goalball konkurrencer er disse, som er godkendt af IBSA. De følger her i den fulde ordlyd. I tvivlstilfælde og ved misforståelser af nærværende regler, er den engelske udgave gældende. 3. Klassificeringssystem Kvalifikation. Kvalificeret til deltagelse i konkurrence er IBSA klasserne B1, B2 og B Klassifikation. B1: Ingen lyssans på nogen af øjnene, op til lyssans men manglende evne til at genkende formen af en hånd på nogen som helst afstand eller i hvilken som helst retning. B2: Fra evnen til at genkende en hånd til synsskarphed ved 2/60 og! eller synsfelt på mindre end 5 grader. B3: Fra synsskarphed over 2/60 op til synsskarphed ved 6/60 og! eller synsfelt på mere end 5 grader og mindre end 20 grader. Alle klassifikationer målt på bedste øje med bedst mulige korrektion. (Dvs. alle spillere, som bruger kontaktlinser eller korrigerende linser, skal bære disse under klassifikation, uanset om de har tænkt sig at bruge dem under konkurrencen eller ej) Konkurrencer er opdelt i herre- og dameklasser. 1

2 4. ldrætsmateriel Målene Bolden. Målene skal være 9,00 m (+1-0,05 m) brede. Målstolperne skal være 1,30 m (+1-0,02 m) høje, og skal være runde. Overliggeren skal være solid. Målstolperne skal være placeret udenfor banen, men på linie med målstregen. Der måles på indersiden af målene. Diameteren på målstolperne og overliggeren må ikke overskride 0,15 m. Målene skal konstrueres på en forsvarlig måde. Der spilles med 1250 grams bold med klokker indeni. Omkredsen af bolden er ca. 76 cm og den har 8 huller som hver er ca. 1 cm i diameter. Materialet er gummi, hvis hårdhed er fastsat af IBSA's Sports Tekniske Komite Spillerdragt. Alle spillere skal bære en officiel spillerdragt forsynet med nummer både foran og bagpå. Numrene skal være mindst 20 cm og være fastgjort til trøjen. Tøjet må ikke kunne strækkes mere end 10cm fra kroppen Proteser og briller Maske. Det er ikke tilladt at bære hverken proteser, briller eller kontakt linser. Alle spillere på banen skal bære maske fra første fløjt af enhver halvleg og til dennes afslutning. Dette gælder såvel regulær spilletid som forlænget spilletid og frikast. Hvis en udskiftningsspiller kommer på banen under time-out, skal han bære maske. 5. Idrætsregler Bane Dimensioner. Banen, der benyttes til goalball skal være rektangulær, 18 m (+1-0,05 m) i længden og 9 m (+1-0,05 m) i bredden. Der måles fra de yderste kanter (se diagram). På banen må kun anvendes de officielle markeringer Mandskabsfelt. Mandskabsfeltet skal være 9 m (+1-0,05 m) bredt og 3 m (+1-0,05 m) dybt. Baglinien er den samme som mållinien. 2

3 Spillernes orienteringslinier. I mandskabsfeltet er der to orienteringslinier 1,50 m (+1-0,05 m) fra målstregen og 1,50 m (+1-0,05 m) fra mandskabsfeltets forreste afgrænsningslinie. Disse linier skal være 1,50 m (+1-0,05 m) lange og gå fra siden af mandskabsfeltet og vinkelret ind mod midten. Der skal være linier i begge sider af mandskabsfeltet. Der skal desuden være to midter-orienteringslinier i mandskabsfeltet. Disse linier skal være i midten af mandskabsfeltet, gå vinkelret mod midten fra mandskabsfeltets forreste afgrænsningslinie og fra målstregen. De skal være 0,50 m (+1-0,05 m) lange. Der skal desuden være to 0,10 m (+1-0,05 m) linier, der går vinkelret mod midten af mandskabsfeltet 1,50 m (+1-0,05 m) fra sidelinien på mandskabsfeltets forreste afgrænsningslinie Afkastfelt. Umiddelbart tilstødende, men foran mandskabsfeltet, er afkastfeltet. Dette er 9,00 m (+1-0,05 m) bredt og 3 m (+1-0,05 m) dybt Neutralt område. Den resterende zone i midten på 6,00 (+1-0,05 m), er neutralt område Holdbænke. De respektive holds udskiftningsbænke skal være opstillet på hver sin side af dommerbordet, mindst 3,00 m fra banens sidelinie. Bænkene skal stå så tæt som muligt på dommerbordet, og må ikke være på højde med, eller ud for mandskabsfeltet. Området til bænkene skal være afgrænset af en 4,00 m (+1-0,05 m) lang linie, og to sidelinier på mindst 1,00 m. Alle som hører til på holdet, skal blive indenfor dette område under spillet. Når holdene skifter side i pausen, skiftes der også udskiftningsbænk. Et holds udskiftningsbænk skal være på samme side som dette holds mandskabsfelt Markeringer. Alle banemarkeringer (linier) skal være 0,05 m (+1-0,01 m) brede, og skal være synlige og følelige for at lette spillernes orientering Officials Antal. Hver kamp ledes af 2 kampdommere, 4 måldommere, 1 protokolfører, 1 tidtager, 1 8-sekunders tidtager og i 3. skudsfører Officials' opgaver. Kampdommernes opgaver forefindes i IBSA Goalball Officials' Certification Programme Manual. De andre officials' opgaver forefindes i IBSA Goalball Minor Officials' Manual. 3

4 5.3. Kampens udførelse Kampens længde. En kamp skal vare 14 minutter, delt i 2 halvlege af hver 7 minutter. 30 sekunder før hver halvlegs start, skal tidtageren give et hørbart signal. En halvleg er betragtet som slut når tiden er udløbet. Tidtageren skal højt tilkendegive minutter på det tidspunkt tættest på 1 minut før tid, hvor kampen afbrydes. Pausen skal vare 3 minutter. Kampen begynder igen efter præcis 3 minutter. Er et hold ikke klar til at spille, når de 3 minutter er gået, bliver der dømt holdstraffe for nøl/ usportslig optræden. Tiden er stoppet under straffe Forlænget spilletid. Hvis en kamp ender uafgjort efter den regulære spilletid, og der skal findes en vinder, skal holdene spille yderligere 2 gange 3 minutter. Der skal være en 3 minutters pause mellem ordinær spilletid og den første halvleg af forlænget spilletid. Et nyt møntkast afgør første kast og banehalvdel i første halvleg. I anden halvleg af forlænget spilletid byttes banehalvdel. Hvis det stadig står uafgjort, og der skal findes en vinder, skal frikast afgøre resultatet Møntkast/plat eller krone. Før starten af en kamp, vil en dommer eller en anden official foretage møntkast - plat eller krone, med holdene. Vinderen kan enten vælge første kast eller banehalvdel. Efter pausen byttes banehalvdel Hjælp til orientering. Under kampen er det tilladt at yde en spiller fra det forsvarende hold hjælp til orientering, hvis denne har været uden for banen under straffe. Skulle det på noget som helst andet tidspunkt være nødvendigt at yde orienteringshjælp til en spiller, vil spilleren blive idømt personligt straffe for nøl Scoring mål. Der er mål, hver gang bolden krydser mållinien helt. Der kan dog ikke scores mål af dommerne eller måldommerne, når denne afleverer bolden til en spiller efter en afbrydelse i spillet. Hvis der scores et mål ved kampens afslutning, skal det tælle som mål, hvis bolden nåede at krydse mållinien helt inden tiden udløb Dødbold. Når der er opnået kontrol over bolden, er den at betragte som værende i det angribende holds besiddelse. Hvis der efterfølgende opstår en dødbold situation, og holdet derfor ikke får kastet indenfor 8 sekunder, vil der blive dømt 8 sekunders straffe. Hvis der derimod ikke har været kontrol over bolden, dømmes den død. Dommeren skal stoppe spillet og give bolden til det forsvarende hold. 4

5 Time-outs, hold time-out. Hvert hold er berettiget til at forlange tre(3) 45 sekunders time-outs under ordinær spilletid til coaching. Har et hold fået tildelt en time-out, må begge hold benytte sig af denne. Derudover har hvert hold ret til en(1) time-out på 45 sekunder under forlænget spilletid. Træneren eller en spiller kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode en af dommerne om en time-out ved brug af håndsignal (se diagram). En time-out vil blive anerkendt af en af dommerne, når det pågældende hold har bolden, eller under en hvilken som helst afbrydelse afspillet. Hoveddommeren skal give besked om time-out ved at nævne det anmodende holds navn. Tidtageren skal give et akustisk signal 15 sekunder før en time-out udløber. Official's time-out. En dommer er berettiget til at kræve official's time-out, når som helst han føler det er nødvendigt. Trænerne må ikke coache spillerne på banen under en official's time-out. Skulle dette alligevel ske, vil dette blive betragtet som usportslig optræden. Medical time-out. Bliver en spiller skadet eller syg, kan en dommer kalde en medical time-out. Hvis spilleren ikke er klar til at fortsætte spillet efter 45 sekunder, eller hvis en person fra holdet kommer på banen, skal spilleren skiftes ud i resten af den pågældende halvleg Udskiftninger, holdudskiftninger. Hvert hold må højst foretage tre(3) udskiftninger under ordinær spilletid. Hvert hold må foretage en(1) udskiftning under forlænget spilletid. Det er tilladt at udskifte den samme spiller mere end én gang, det tæller som udskiftning hver gang. En træner eller spiller kan til enhver tid bede en dommer om udskiftning ved hjælp af håndsignaler. En udskiftning vil blive anerkendt af en af dommerne, når det pågældende hold har bolden, eller under en hvilken som helst afbrydelse af spillet. Under en straffesituation er det tilladt at skifte ud med undtagelse af den straffede spiller. Spilleren skal bringes direkte ind på banen, og direkte ud af en official uden instruktion fra træner til spiller. Hvis dommeren skønner, at spillerne på banen har fået instruktion af træneren, skal der dømmes straffe. Hvis et hold skifter ud under time-out, registreres det både som time-out og udskiftning, og det er tilladt træneren at gå på banen og instruere sine spillere. Spillerskift i pausen skal ikke registreres som udskiftning, men skal meddeles dommeren. Medical udskiftning. Hvis det i tilfælde af en skade bliver nødvendigt for træneren og! eller et holdmedlem at gå på banen for at yde hjælp, eller hvis spilleren er ude af stand til at fortsætte spillet efter 45 sekunder efter der er kaldt medical time-out, skal spilleren skiftes ud hurtigst muligt. Det er ikke tilladt at skifte den pågældende skadede 5

6 spiller ind i resten af halvlegen. En medical udskiftning skal ikke registreres som en af de tre tilladte udskiftninger Overtrædelser Bolden givet over. I tilfælde af en overtrædelse, bliver bolden givet over til det forsvarende hold Lang bold. Bolden skal røre gulvet mindst én gang i det neutrale område. Gør den ikke det, bliver skuddet annulleret For tidligt skud. Hvis en spiller skyder før der er givet tilladelse hertil, bliver skuddet annulleret Overtrådt. Ingen hel fod må være udenfor banen ved begyndelsen af et skud. Hvis spilleren overtræder linierne med en hel fod før bolden er sluppet, bliver skuddet annulleret. Der kan dog ikke blive dømt overtrådt medens spilleren orienterer sig inden skuddet Tabt bold. Hvis bolden under aflevering mellem spillerne, går ud over sidelinien, bliver det betragtet som tab af kontrol over bolden, og er en overtrædelse. Hvis bolden rammer et objekt over banen, vil det ligeledes blive betragtet som tab af kontrol, og er en overtrædelse Bolden over Straffe. Blokeres bolden af en forsvarsspiller og går tilbage over midterlinien ind i det neutrale område, skal bolden gives tilbage til det hold som skød. Denne regel gælder også, hvis bolden rammer en målstolpe eller overliggeren og ruller tilbage over midterlinien. Denne regel gælder ikke ved frikast, men dog ved straffe Typer af straffe. Der er to typer af straffe: Personligt straffe og holdstraffe. I begge tilfælde gælder det, at kun én spiller bliver på banen for at forsvare straffekastet. Ved personligt straffe er det den spiller, der begik straffet. Ved holdstraffe er det den spiller, der sidst har skudt før der blev begået straffe. Hvis der bliver dømt holdstraffe før der overhovedet er blevet skudt i en kamp, skal holdlederen vælge, hvilken spiller der skal forsvare straffet. For hver gang der bliver begået straffe, skal der tildeles et straffekast. Høj bold, maske, tredje skud, ulovligt forsvar, personlig nøl og person- 6

7 lig usportslig optræden (regel ) vil alle udløse et personligt straffe. Otte sekunder, hold-nøl, usportslig optræden af holdet og ulovlig instruktion (regel ) vil alle udløse et holdstraffe. Alle straffekast skal udføres i henhold til reglerne Høj bold Masker. Bolden skal røre gulvet mindst én gang i mandskabsfeltet eller afkastfeltet. Enhver spiller på banen som rører ved sin maske, vil blive idømt straffe. Hvis en spiller, som er fjernet fra banen under straffe, rører ved sin maske, vil der blive dømt et nyt straffe. Hvis en spiller ønsker at røre sin maske under kampen, timeout eller enhver anden afbrydelse i spillet, skal han bede dommeren om lov og derefter vende sig mod målet for at rette masken Tredje skud. En spiller må kun skyde to gange i træk. Det tredje skud og ethvert derpå følgende skud, inden en medspiller har skudt, medfører straffe. Antallet af skud i træk bliver overført til den næste halvleg eller straffesituation, men ikke fra ordinær spilletid til forlænget spilletid. Det tæller ikke som skud at score et selvmål Ulovligt forsvar Personlig nøl. Den spiller der først får kontakt med bolden under forsvar, skal have en del af sit legeme indenfor/over mandskabsfeltet. En spiller skal idømmes et personligt straffe for nøl hvis: a) andre end medspillere på banen yder orienteringshjælp til spilleren. b) spilleren ikke er klar til at begynde spillet på ordre fra dommeren Personlig usportslig optræden. En spiller på banen vil blive idømt et personligt straffe, hvis dommeren skønner, at denne spiller optræder usportsligt. Derudover kan usportslig optræden resultere i udvisning fra kampen, eller bortvisning fra området og/eller videre konkurrence i turneringen, hvis en dommer føler at situationen kræver det. En udvist spiller kan ikke erstattes i den pågældende kamp Otte sekunder. En spiller/hold skal skyde indenfor 8 sekunder efter der er opnået kontrol over bolden. 7

8 Hold-nøl. Der vil blive dømt hold-nøl mod et hold hvis: a) holdet ikke er klar til at spille på ordre fra dommeren. b) holdet forsøger at forhindre kampen i at kunne fortsætte. c) holdet foretager udskiftninger i pausen uden at underrette en dommer Hold-usportslig optræden. Et hold vil blive idømt et holdstraffe, hvis en dommer skønner, at et holdmedlem på bænken har opført sig usportsligt. Derudover kan usportslig optræden resultere i udvisning fra kampen eller bortvisning fra området og/eller videre konkurrence i turneringen, hvis en dommer føler at situationen kræver det Ulovlig instruktion Frikast. Det er ikke tilladt for nogen som helst på holdet, som befinder sig på bænken, at give instruktion til spillerne på banen. Udelukkende under time-outs, i pausen og efter kampen, er det tilladt at give instruktion til spillerne på banen. Der vil blive dømt holdstraffe mod et hold, hvis en dommer skønner, at en instruktion fra bænken har fundet sted. Hvis dette gentager sig, vil den pågældende person blive fjernet fra hallen, og et nyt straffe vil blive dømt Forekomst. Hvis resultatet stadig er uafgjort efter forlænget spilletid (og en vinder skal findes), skal frikast afgøre resultatet af kampen Antal frikast. Antallet af frikast bestemmes af det mindste antal spillere på et af holdene Plat eller krone ved frikast. Før man begynder på fri kastene, skal det afgøres, hvilket hold der skal skyde og forsvare først. Resultatet af dette møntkast gælder for alle frikast Rækkefølgen af frikast. Rækkefølgen af frikast skal afgøres i henhold til den opstilling træneren afleverer inden kampen. Denne liste skal indeholde alle de spillere, som står på "score sheet". Den første spiller på opstillingslisten (line-up sheet) fra hvert hold bliver fulgt på banen af en dommer, og de skyder et skud hver. Dette bliver gentaget lige så mange gange, som der er spillere på det hold med færrest spillere, indtil alle har skudt og forsvaret en gang hver. Holdet som har scoret flest mål, vinder kampen. 8

9 "Sudden Death" frikast. Hvis kampen stadig er uafgjort, skal rækkefølgen gentages, og det hold der først scorer har vundet. Før disse frikast skal man igen slå plat og krone om, hvem der skal starte. Efter hvert andet skud, skal rækkefølgen afgøres af hvem der skyder først, byttes om Straffe ved frikast. Frikast skal afvikles i henhold til de eksisterende spilleregler. Skuddet bliver dog kun annulleret i tilfælde af et angrebsstraffe. I tilfælde af forsvarsstraffe, skal skuddet tages om, med mindre der er blevet scoret på det Spillerne flyttes. Under frikast situationen skal alle spillerne være flyttet over på den anden side af banen af en dommer. Alle skal bære maske. Trænere, holdledere og eventuelle andre ledsagere på holdet, bliver på bænken til kampen er afgjort. Spillere, som er bortvist fra konkurrence, eller spillere, som er skadede og anset som uegnede til kamp, skal slettes på "line-up sheet", og de næste spillere rykker en tand op i rækkefølgen Uoverensstemmelser. I alle sager vedrørende regler, procedurer og spillet, bliver alle endelige afgørelser taget af dommerne. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem et hold og en official, er det kun træneren der må henvende sig til dommerne. Først når træneren har fået anerkendt en forespørgsel af en dommer, og kun under en officiel afbrydelse af spillet, vil en diskussion finde sted. Dommerens forklaring skal klarlægge sagen for træneren. Hvis træneren ikke er enig i dommerens forklaring, skal kampen spilles færdig og trænere kan indlevere en protest efter kampen, sådan som det er beskrevet af IBSA. I tilfælde af at træneren ønsker at fortsætte diskussionen med dommerne, efter de har forklaret sig en gang, vil der blive dømt holdstraffe for usportslig optræden. Dommerne kan endvidere tage alle andre midler i brug, hvis de skønner det nødvendigt. En diskussion kan først finde sted, når dommeren har afbrudt spillet og har anerkendt trænerens anmodning Holdsammensætning. Ved en turnerings begyndelse skal et hold bestå af 3 spillere med maksimum 3 udskiftningsspillere. Skulle en spiller blive så skadet, at han ikke er i stand til at spille kampen færdig, kan det pågældende hold vælge at fortsætte resten af turneringen med minimum 2 spillere. Et hold kan dog ikke fortsætte turneringen med kun 1 spiller. Hvert hold må højst have 3 ledsagere på bænken foruden de 3 udskiftningsspillere. F.eks. holdledere, træner og tolk. 9

10 6. Turneringsreglement Mixede klubhold. Klubber, der har for få spillere til et hold eller har enkelte spillere i overskud, kan få tilladelse til at lade disse spillere stille op på et fælles hold. Denne tilladelse gives af paragraf 13-udvalget i goalball Seende spillere. Seende spillere kan deltage på lige fod med blinde/svagtseende. Der skal dog altid være mindst én(1) blind/svagtseende på banen. 10

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv.

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv. 0BInternationale Basketball regler KAPITEL 1 SPILLET 1 Definitioner 1.1 Basketballspillet Basketball spilles af to (2) hold med fem (5) spillere på hvert hold. Det gælder for hvert hold om at score i modspillernes

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Regler for UV- Rugby

Regler for UV- Rugby Regler for UV - Rugby i Danmark september 1997. ( Oversat fra CMAS Internationale Regler, september 1997 ). Beskrivelse. Undervands - rugby spilles under vandoverfladen i et svømmebassin af to hold a'

Læs mere

Hockey. Indholdsfortegnelse MESTERSKABER... 2 KLASSIFICERINGSSYSTEM... 2 IDRÆTSMATERIALE... 3 IDRÆTSREGLER... 4 TURNERINGSREGLEMENT... 8 ANDET...

Hockey. Indholdsfortegnelse MESTERSKABER... 2 KLASSIFICERINGSSYSTEM... 2 IDRÆTSMATERIALE... 3 IDRÆTSREGLER... 4 TURNERINGSREGLEMENT... 8 ANDET... Indholdsfortegnelse Side MESTERSKABER... 2 KLASSIFICERINGSSYSTEM... 2 IDRÆTSMATERIALE... 3 IDRÆTSREGLER... 4 TURNERINGSREGLEMENT... 8 ANDET... 10 1 MESTERSKABER 1.1 Mesterskab Vedr. forbundsmesterskaber

Læs mere

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål 1 Da målmand A er ved at udføre et målkast, kommer hans fod til berøre stregen til feltet. Hvad er den korrekte kendelse? A B C

Læs mere

CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY

CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY CMAS INTERNATIONALE REGLER FOR UNDERVANDSRUGBY Kort beskrivelse af undervandsrugby Undervandsrugby er en udfordrende tredimensionel sport, der spilles i og under overfladen af vandet i et svømmebassin,

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 Regeltestene indgår fremover som en del af det obligatoriske regelstof sammen med Håndbold Spillereglerne.

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA)

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) Kørestolsfodbold Spillets regler 2006 Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) 1 Indholdsfortegnelse Spillets hensigt... Side 3 Modifikationer

Læs mere

Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren

Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren Canal Digital Ligaens guide til statistiktageren Side 1 af 22 Indledning Overordnet set skal statistiktagerens ansvar forstås således, at alt, hvad der foregår på banen, skal registreres. De situationer,

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2015

Program til Marienlyst Cup 2015 Program til Marienlyst Cup 2015 Velkommen til Marienlyst Cup, den 18. - 20. december 2015. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide.

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Brug bolden - fra 6 til 66

Brug bolden - fra 6 til 66 Brug bolden - fra 6 til 66 1 Brug Bolden -Fra 6 til 66 er udgivet af DGI i forbindelse med Boldens Arena ved Landsstævne 2009. Idé: Bente O. Larsen, Per Baltzer, Kaj Mathiesen, Henning Olsen og Thomas

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 FREDERIKSSUND KOMMUNE KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 MØLLEGÅRDHALLEN Møllevej 90, 3630 Jægerspris www.jik.dk LØRDAG, den 3. marts 2012 og SØNDAG, den 4. marts 2012 PROGRAMINDHOLD:

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Før kampen Side 4 Banen Dommerbordet Kampens start Side 5 Huer Placering ved start Dommerens signal Tyvstart Mål

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Special Olympics - Atletik

Special Olympics - Atletik Indholdsfortegnelse Sektion A - oversigt over indhold...2 Sektion B - konkurrenceregler...4 Sektion C - scoreskemaer...12 1 Oversættelse af artikel 3 fra Special Olympics (SOC) regler og retningslinier

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

R 1 Banen

R 1 Banen Indholdsfortegnelse: R 1 Banen------------------------------------------------------------------------- 2 R 2 Udstyret --------------------------------------------------------------------- 3 R 3 Spillere

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse Sådan gør du: Du har modtaget en 4-cifret kode i e-mailen fra Bet25. Den kode skal du dele ud til dine 6 holdkammerater, som de skal taste ind på deres Bet25-konto under menuen, som vist på billedet: Turneringsstruktur

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

SPILLEREGLER FOR FUTSAL

SPILLEREGLER FOR FUTSAL SPILLEREGLER FOR FUTSAL Indholdsfortegnelse: 1. Banen 2. Bolden 3. Antal Spillere 4. Spillernes udstyr 5. Dommer 6. Dommer assistent 7. Tidtager 8. Den 3. dommer 9. Spillets varighed 10. Spilstart 11.

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015 Dansk Håndbold Forbund 1 Nye veje - nye muligheder 2015 Spillereglerne 2010 varslede ny håndboldverden Ændringerne i spillereglerne involverer fundamentale aspekter af spillet og vil derfor have betydelig

Læs mere

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen.

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Kampregistrering I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Der skal nu være det antal spillere med, som er markeret under teknisk møde

Læs mere

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS

1 Unicykel Hockey FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Kajakpolo Spilleregler

Kajakpolo Spilleregler Dansk Kano og Kajak Forbund Officiel oversættelse og fortolkning af ICF s Kajakpolo Spilleregler OBS: Det er muligt at søge dispensation for de opstillede krav til bane, mål mv. 1. Banen: Banen skal være

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg søndag den14. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014 Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

coachingzone Ingen coaching

coachingzone Ingen coaching 1:1 Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter Der er desuden et udskiftningsområde (side 17) coachingzone coaching 2 Ingen Denne

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

DTaF dommerreglement Ændringer vedtaget jan 2009 Lørdag den 14. februar 2009

DTaF dommerreglement Ændringer vedtaget jan 2009 Lørdag den 14. februar 2009 y regler pr. juni 2009 7 DOMMER ES ARBEJDSOMRÅDER Stk. 2 Kamplederen a) Skal lede og kontrollere kampen. b) Kamplederen skal starte shi-jak og slutte keu-man, tildele advarsler keung-go, minuspoint gam-jeum,

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

SEB Next Generation er en målrettet indsats i samarbejde med DTF og tennisklubberne. Omdrejningspunktet er det Internationale Tennisforbunds

SEB Next Generation er en målrettet indsats i samarbejde med DTF og tennisklubberne. Omdrejningspunktet er det Internationale Tennisforbunds Dette Play & Stay øvelseshæfte er målrettet alle aldersgrupper og niveauer inden for tennissporten. For at give alle tennisspillere en sjov og udfordrende tilgang til tennis, er hæftet inddelt i Play &

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

U14 regler for sæsonen 2015

U14 regler for sæsonen 2015 U14 regler for sæsonen 2015 De gældende regler for tackle football (i skrivende stund IFAF) anvendes i DAFF U14 tackle football. Dog med følgende undtagelser og tilføjelser. Udstyr Alle spillere skal bære

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 5 TRÆNER/LEDER FOLDER FOR SÆSONEN 2015-2016 August 2015 1 Denne folder er ment som en hjælpende hånd til trænere og ledere i foreningerne om de mest almindelige spørgsmål som

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere